KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU7 den 25/ Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) AFBUD Suppleant for seniorleder: Michael Pedersen (MP) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU 6) 4. Meddelelser fra formanden a. DBwF Referat af bestyrelsesmøder i forbundet 1/7 + 27/ Bowlingportalen - Damer i herrerækkerne - Aflyst møde med forbundet den 30/ Brev fra Henrik Schartau 19/ KBUs lån til forbundet Afgørelse om ulovlig spiller ved DM Flytning af 7. ligarunde den 17-18/ Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FBwU den 16/ b. KBU Indbydelser til arrangementer og mesterskaber Copenhagen Youth Open status Åbningsstævne i Grøndal (brev sendt til Enghaven) Ændring i sejlplan til og fra Bornholm Generel kritik af baner og oliering i vores haller Op- og nedrykning i vores turnering Udmeldelse og spærring af spillere Udarbejdelse af lovforslag Kredsrepræsentantskabsmøde i kreds 12 den 17/ Kreds 11 opløst og penge tilbagebetalt 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 21/ Seniorer a. Old Boys/girls b. KM Mix 7. Ungdom 8. Turnering a. Mail fra spiller i Grøndal b. Vandskade i Gladsaxe c. Ny TUR-formand efter repræsentantskabsmødet 9. Eventuelt :54/ BM Side 1

2 Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen til FU7, og bad herefter LJ om at lede mødet Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelse af yderligere punkter. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU6) Der var ingen kommentarer til det tidligere godkendte referat. BM har i dag sendt mail til klubberne vedr. indsendelse af klublove. Ad. 4 Meddelelse fra formanden: Ad. 4a DBwF AH har læst referater af forbundsbestyrelsens møder, og der mangler et referat af det møde, hvor Jan Filbært melder at han går af. AH har derfor skrevet til Henrik Schartau for at få referat af dette møde. Henrik Schartau vil undersøge, hvorfor det ikke er kommet op. Henrik fortæller desuden, at Margit Nielsen er stoppet som sekretær for forbundsbestyrelsen, så denne post nu er vakant. AH har læst referatet fra 27/8 og undrer sig. Det har været aftalen, at unionerne skulle mødes med forbundet 2-3 gange om året. Dette er nu blevet diskuteret i forbundsbestyrelsen, og de har ikke kunnet finde penge til denne mødeaktivitet, og ønsker derfor kun at holde et møde. Det er nu afgørende for unionerne hvornår dette møde kommer til at ligge forhåbentlig midtvejs. Næste møde i forbundsbestyrelsen er fastlagt til den 6/ det vil sige, at mødet har været afholdt så der ligger forhåbentlig snart et nyt referat. Der har været en del korrespondance med forbundet vedrørende bowlingportalen. Her har man blandt andet diskuteret hvordan man håndterer damer på et herrehold samt indrapportering på bowlingportalen (husk at der skal være 100 foran klubbens nummer). Forbundet efterlyser en klar udmelding om, hvem der fremover skal repræsentere KBU i forbindelse med klubportalen. AH mangler en endelig bekræftelse fra MP, at det er en opgave som han vil påtage sig.. AA beder Michael om at melde tilbage til forretningsudvalget, om han påtager sig opgaven. JH spørger til, om man også skal benytte 100 foran klubbens nummer når der skal indtastes resultater. Hertil svarer LM, at det kun anvendes ved indtastning af klubbens brugernavn første gang der logges på herefter skal det ikke bruges mere. AH fortæller, at forbundet endvidere havde indkaldt til et møde med en uges varsel :54/ BM Side 2

3 30/9. Fra KBU var det kun BHR der kunne deltage. Forbundet vil sørge for, at vi modtager et referat fra mødet, og så kan vi tale sammen angående en ny mødedato. Forbundet foreslår, at vi tager vores licensfolk med til dette møde. Vi må se hvad der sker. Bowlingprotalen ser i øvrigt ud som om den fungerer. AA fortæller, at alt er tastet i KBU indtil 10/ AH mener at KBU vil være for sårbar, hvis der kun er én person (MP) der har adgang og kendskab til hvordan det hele fungerer. Der skal også være andre der skal kende til det. Vedrørende det lån som KBU har ydet til forbundet. AH har skrevet til Henrik Schartau, at vores holdning er, at lånene skal tilbagebetales. Der er dog ikke noget problem i, at udskyde betalingen til 2013 med samme terminer. Vedrørende sagen med en spiller, hvor KBU ikke mener at spilleren var spilleberettiget til DM individuel/double. Forbundet har behandlet sagen de anvender at resultatet består. AH har valgt at lade sagen ligge. AH er blevet kontaktet af forbundet, da de gerne vil flytte ligarunde 7 til den 17-18/3. Det er netop den weekend hvor JBU og KBU afholder repræsentantskabsmøder. Begrundelsen for at flytte ligarunden er, at den ellers ligger i samme weekend (23-24/3 2012) som et stævne som landsholdsspillerne skal deltage i. LJ fortæller, at damernes ligarunde ikke bliver flyttet. For at flytte en ligarunde skal der være enighed mellem alle klubberne, og Pin-Crackers har meldt ud, at de ikke ønsker runden flyttet. FBwU har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16/ Unionen har flere vakante poster i bestyrelsen, og de vil derfor forsøge at fylde op. Hvis posterne ikke bliver besat så går hele bestyrelsen. MG vender tilbage til sagen om den ulovlig spiller ved DM, og spørger om det er sådan at afgørelsen vil danne præcedens fremover. LM mener ikke at dette vil være tilfældet, da sagen var lidt ulden i kanten. AH det må være forbundsbestyrelsen der har truffet den afgørelse de har vel deres Lovudvalg som de har rådført sig med. Ad. 4b KBU AH erindrer om problemer med indbydelser til arrangementer og mesterskaber (CYO og åbningsstævne). Vedrørende COY, der har MG sendt et brev ud med forslag til hvordan problemet kan løses. MG fortæller endvidere, at sagen er diskuteret på et ungdomsudvalgsmøde, og den foreslåede løsning er accepteret. Vedrørende åbningsstævnet har AH sent et svar til Enghaven og Michael Wittendorff. Har ikke hørt noget siden, og går derfor ud fra at sagen er lukket. Vi skal gerne undgå tilsvarende sager. Vi skal derfor læse vores indbydelser grundigt :54/ BM Side 3

4 igennem. Der har været kritik på hjemmesiden af, at indbydelser kommer sent ud. Står der nogle steder hvornår tingene skal ud. AH opfordrer desuden til, at han (måske hele FU) bliver inviteret når KBU er involveret i arrangementer. AH ville gerne (som unionsformand) have deltaget i arrangementet omkring 3-unionskampen. AH fortæller at han har fået et brev fra Kredsen på Bornholm. AS indskyder, at hun har skrevet til klubberne og kredse og bedt dem om at undersøge med hallerne, hvordan vi løser problemet med den ændrede sejlplan for færgen til Bornholm. Det ser ud til at kampen i Rønne kan afvikles kl. 12:30 hallen vil gerne leje banen fra kl. 15:00. Man er i Rønne kl. 11:50, og det burde kunne lade sig gøre. Man kan dog først komme hjem Der er ikke så mange problemer med kampene i København. AS afventer at Flemming Jensen (Kredsformand på Bornholm) vender tilbage. Der er pt. generel kritik af baner og oliering. Det vælter ind med udsagn både på hjemmesiden og pr. mail. Joker, Team Millennium og damerne i Ligaen har brokket sig. Der har været problemer i Grøndal, hvor Mikael Juul Jensen måtte aflyste en kamp (og dermed er det KBU der har annulleret / flyttet kampen). AH mener, at vi skal opfordre kredsen til at tage en snak med hallen kredsen må være de nærmeste i første omgang. Herefter blev forskellige episoder diskuteret, og der var som udgangspunkt følgende konklusion: Det må være lokalkampe der skal aflyses og ikke divisionskampe. Vi må opfordre vores dommere til at skrive i dommerrapporten hvordan starten er gået (hvad der har været af banefejl). Lade en kopi af dommerrapporten ligge til hallen så den kan bruge vores observationer til noget. Hjemmebaneklubberne må vurdere deres baner tage kontakt til hallen hvis der er problemer (eventuelt samlet gennem kredsen). KBU har ingen mulighed for forudse disse problemer. AH slutter med at konstatere, at vi har problemer med vores haller. AH har modtaget et brev fra Lise Klitte fra Partner 2010, som mener at klubberne kan spare penge ved at ændre på divisionerne. Lise foreslår at Syd kommer til at bestå af hold fra Sjælland og Øst kommer til at bestå af hold fra København. AS sender et svar i weekenden. BHR har meddelt at han trækker sig fra at tjekke op- og nedrykning. AH tager en samtale med BHR. Der har været skrivelser med forskellige klubber vedrørende restancer og spærring af spillere. Vi skal kikke på vores love, man må max kunne skylde ½ års kontingent i klubben. AH har sendt svar til Lyngby, at KBU kun kan spærre en spiller, hvis det drejer sig om restance på kontingent. Har ikke hørt mere siden. Vi skal have kikket på vores egne love. - slagsedler :54/ BM Side 4

5 - spærring af spillere med restance. Klubberne er nu blevet bedt om løbende at fremsende deres love (ved ændringer). Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i kreds 12. Der var ingen mandater til kasserer og ungdomslederposten. Klubberne er blevet bedt om at gå hjem i klubberne og finde repræsentanter til kredsens bestyrelse. Der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde må mandag. Kreds 11 er nu endelig nedlagt, og KBU har modtaget kredsens kassebeholdning på kr ,97. Pengene skal bruges som tilskud til ungdomsspillere der ønsker at rejse til stævner uden for KBUs eget område. AH er blevet kontaktet af Idrætsforeningen Old Boys der gerne vil være medlem af KBU. Klubben består af seniorbowlere. Ad. 5 Økonomi LM har udsendt en budgetkontrol. Der er sket en del bevægelser siden sidst. Det mest interessante er kredskampen det skyldes at kreds 12 ikke har betalt deres andel. LM har jeg modtaget faktura fra Glostrup vedr. venskabskamp i søndags. LM har nu næsten styr over ungdomsarrangementet i august (en udgift på kr ). Umiddelbart er det meget med en udgift på kr en egenbetaling på kr. 200 pr. spiller for et weekendarrangement. MG indskyder, at der har været en del faste udgifter, som ikke var afhængig af deltagerantallet så der er kedeligt at der ikke var flere unge mennesker der havde lyst til at deltage. AA det kan godt være at det er mange penge. AH afslutter med, at der var afsat kr til arrangementet. LM har modtaget en faktura, men han ved ikke hvem der har bestilt. Opfordrer til, at han bliver adviseret, når der bestilles noget og regningen vil blive fremsendt direkte til ham. AS jeg er blevet orienteret om at LM har modtaget samtlige kuverter vedr. præmier i Køge. LM har kun modtaget et beløb men mangler en specifikation. Har desuden fået tilsendt og betalt regningen på baneleje. Har forsøgt at komme i dialog med Johnny. LM vores budget for turneringsafgifter kommer ikke til at passe, da der desværre er indsneget sig en fejl ved beregningen af afgifter for ligarunderne. AH konstaterer, at beløbet på kr til medlemsrekruttering stadig er urørt. Vi har penge afsat til dette, men der sker ikke noget :54/ BM Side 5

6 Ad 6 Seniorleder JH gør opmærksom på, at resultatlisten fra OBG i Køge er helt forkert. MG lover at rettet op på det, der kommer fra Køge inden det sendes videre til stævnet i Tårnby. MG mener der sker for mange fejl fordi ansvar for resultatformidlingen ikke ligger ét sted. AS fortæller, at det var en opgave hun kunne tænke sig fra næste sæson. MG foreslår, at man først udbetaler præmier ved det efterfølgende stævne, for på den måde at have mulighed for at kunne korrigere for fejl. Forretningsudvalget beslutter, at præmier først udbetales ved det efterfølgende stævne. MG lover at tage til Næstved i marts og hjælpe med resultatformidlingen her. Derefter var der en længere diskussion om årsagen til den lave holddeltagelse i denne sæson: Præmiefordelingen Økonomi (pengene er blevet mindre selv for de gamle) Finalen blev flyttet flere gange sidste år JH har haft problemer med programmet til afvikling af KM-Mix. Kredsen sørger for blomster MP medbringer medaljer lørdag Kredsen opkræver betaling (kr. 430,00 pr. par) Der er pr. 43 tilmeldte hold LM erindrer om, at KM-Mix er indbudt som et præmiestævne. AH giver atter udtryk for, at vi mangler et seniorudvalg, hvor der skulle være en repræsentant fra hver kreds. Ad 7 Ungdomsleder Der er kun 15 par tilmeldt til KM Mix de skal kun have medaljer MG forslår, at man femover afholder det samlet. AA er blevet kontaktet af en ungdomsklub vedrørende transporttilskud til de unge mennesker der skal til Ålborg der vil være behov for kørsel af 30 personer fra SBwU og KBU. LM mener, at vi skal finde en passende takst KBU skal ikke dække hele udgiften. MG tidligere betalte man 225 kr. og mere skal vi ikke kræve op for fællestransporten. LM har I en pris på bussen så skal spillerne betale 225 pr næse, og så betaler KBU en andel af underskuddet (ud fra forholdstal). U-træf er på plads med baner og mad. Der er nogle der tager sig af trænerstaben. AH spørger til de trøjer som der engang blev søgt tilskud til. AA fortæller, at det var trøjer til KBUs talentteam, men der mangler stadig en pris. Trøjerne er bevilget :54/ BM Side 6

7 MG spørger om man kan have en sponsor til unionstrøjer hvilket der ikke vil være noget problem i (tvært imod). Ad. 8 TUR-formand AS meddeler, at hun har besluttet ikke at stille op til repræsentantskabsmødet. Føler ikke at hun har kræfter til dette arbejde mere. Den nye bowlingportal, skal godt nok kunne håndtere selve turneringsplanlægningen men AS orker ikke at sætte mig ind i det. Vil dog gerne fortsætte som koordinator. AS fortsætter med, at selve bookingen af kampe kan laves på bowlingportalen. AS vil fortsat gerne sidde i turneringsudvalget, men ønsker ikke at deltage i det løbende arbejde hen over året (flytning af kampe og afslutning af turneringen). AH ser det som en fordel, hvis opgaven bliver opdelt (Koordinator + Turneringsformand). Ad. 9 Eventuelt LJ tak til dem der deltog i mit jubilæum. Mødet sluttede 21:25 MVH Bente :54/ BM Side 7

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18 JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 17 30. /31. maj 2009 En kendt Statsminister sagde en gang: Man har et standpunkt til man tager et nyt Denne udtalelse, kunne for en gang skyld også bruges af Redaktionen, vi

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere