Generalforsamling 7. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 7. maj 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 7. maj 2015 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Christina Frenning Poulsen og Alan Mortensen Referent: Alan Mortensen 1. Valg af dirigent Poul Nielsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Beretningen blev uddelt på generalforsamlingen og gennemgået af formanden. Formanden kom bl.a. ind på: Inklusion. Det nationale center for velfærd har lavet en rapport, der bla. viser at hele 60% af de specialbørn der inkluderes i normale skoleklasser, ikke får den nødvendige støtte i deres nye klasse. Og endvidere, at børn med særlige behov ofte placeres i klasser der i forvejen er svage/har problemer. Kommentar: Det er en skam at kommunen ikke længere arbejder sammen med AOF og ordblindeskolen. VUC kan ikke magte opgaven med unge med særlige behov. Erhvervsskolereform. Man vil gerne have at flere tager en erhvervsuddannelse, men har indført en regel om at man skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i matematik og dansk. En del unge vil ikke kunne klare dette adgangskrav, og vil således blive ekskluderet efter at de i folkeskolen skulle inkluderes. Rigtig mange unge vil sandsynligvis derfor skulle starte på en STU-uddannelse med efterfølgende kontanthjælp og meningsløse praktikforløb. Klub 54 har klubaften for unge med særlige behov hver anden fredag. Det kører godt med mange besøgende, og personalet får stor ros. Mange tak til personalet for en stor indsats. Formandens beretning er vedlagt dette referat som bilag. 3. Regnskab Regnskabet blev udleveret og godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen

2 5. Valg til bestyrelsen Jørn Thrane, Lone Pedersen og Gitte Beier modtog genvalg alle blev valgt. Generalforsamlingen genvalgte Jørn Thrane som bestyrelsesformand. Preben Krag modtog genvalg som lokalforeningens revisor, og blev valgt. 6. Eventuelt Vi bør overveje at søge fonde (Linak mfl.) til tilskud til elevator til Klub 54 og andre formål.

3 Formandens beretning 2015 Igen er tiden inde hvor jeg ser tilbage på det forgangene år, og gir et bud på hvorledes de næste år kommer til at gå, mest for vores unge mennesker. Først en forsigtig optimistisk observation, Jeg og bestyrelsen kan mærke at der er kommet en ny direktør for social og senior forvaltningen, der er kommet mere styr på sagerne, og ikke mindst er det som at vores unge mennesker har fået det lidt nemmere, til at få det STU tilbud som passer til den enkelte unge, og det vil jeg da gerne takke Bente Larsen for. Nu efter næsten et helt skoleår, med skolereform og inklusion, burde man jo kunne lige så stille begynde at se på resultaterne og konkludere, så man kunne foretage eventuelle ændringer. Så her den 15/4 afholdt vi et opfyldnings møde, med et pænt fremmøde, af både forældre og lærere uu vejledere osv. Hermed en stor tak til Pierre Iversen (Ford Sønderborg) for lån af lokaler. Men fik vi et svar, på hvordan det går med inklusionen, nej, det gjorde vi ikke, der findes nok ikke et egentligt svar om det godt eller dårligt, men jeg kunne høre at lærerne er frustreret, om det så skyldes inklusions børnene eller deres nye arbejdstider, kan jeg så ikke svare på, men frustreret er lærerne. Vi havde også en forældre, med to inklusionsbørn, med, Aske kunne jo berette hvordan hans to børn, har fået det meget svært efter inklusionen er begyndt, begge børn er ordblinde, den yngste, er blevet frataget hans støttelærer, og kan ikke få bevilliget et program, til hans smartphone, som kunne hjælpe den unge mand med at stave, men Hørup centralskole kunne da godt blive enig med sig selv, at det ville være godt at den unge mand, kom på specialefterskole, Hm er det inklusion? Den ældste er lige her i december blevet erklæret ikke uddannelses parat, hvad så? Thja det spørger Aske også om, men dd. Er der ingen løsning. Hørup Centralskole? Er det ikke der specialklasserne skal samles? På vores møde her den 15/4 fortalte formanden for Børn og uddannelse, Erik Lorenzen at inklusion her i kommunen ikke er en spareøvelse, og at pengene følger eleverne, fra specialklasserne over til folkeskolen, og det er jeg da også sikker på de gør, men er der nogen der kontrollerer at pengene så ikke bliver brugt på andet end eleverne? Er vi sikker på at pengene ikke bliver brugt på andre huller i budgetet? Der er lige kommet en rapport fra Det Nationale center for velfærd, som belyser fagligheden efter inklusions tanken er begyndt, og det er ikke kun opmuntrende læsning her et par citater fra rapporten: Hele 60 procent af de specialbørn, der er blevet inkluderet i den normale undervisning i folkeskolen, får ikke den nødvendige støtte i deres nye klasse. Tilbageførte elever kommer i svage klasser Det er ofte klasser, der i forvejen er socialt og fagligt udfordret, der modtager tilbageførte elever. Og den faglige deltagelse bliver ikke påvirket af, at

4 der kommer tilbageførte elever. Dermed tyder det ikke på, at det er pga. de tilbageførte elever, at det faglige niveau i klasserne er lavt, citat slut Hvad betyder det så, jo det betyder for det første at vores børn ikke får den nødvendige støtte, men det byder også at specialklassebørn, som inkluderes, bliver placeret i klasser hvor, der i forvejen er børn med både faglige og sociale problemer, og hvor de ikke skaber problemer, ganske som Mike Voss, fortalte til os alle der var med her den 15-4, men hvorfor så der, Oh jo, skolelederen ved jo godt at hvis han eller hun placerer specialbørn i en velfungerende klasse med stærke forældre, så bliver der ballade, jeg kommer igen med et hørt citat: Hvorfor skal min prinsesse gå i klasse med en spasser? Så kan læreren da kun tage sig af den og ikke min datter, citat slut, jo så derfor i en forvejen svag klasse, der er ingen der orker klage. Nu skal det ikke lyde som jeg er imod inklusion, for det er jeg ikke, men ikke inklusion for enhver pris. Til gengæld har jeg noget imod de forældre som kun tænker på sig selv og ikke ser længere end til egen næsetip, og dem bliver desværre kun flere af. Nu inden jeg slipper inklusion, så har jeg og mange andre svært ved at forstå undervisningsminister Antorinis tanke om inklusion, når ministeren nu så har lavet en såkaldt erhvervsskolereform, som går ud på at tvinge flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse, i stedet for en gymnasial, samtidig med at fruen mener at man skal have bestået afgangseksamen i Dansk og matematik! Hallo fru Minister, først inkluderer du og bagefter ekskluderer de samme unge, hvad er det du vil? Nu er det således at jeg selv har en erhvervsuddannelse, man kan ikke tvinge de unge til at tage den uddannelse! Den gang som nu, vælger de unge en håndværker uddannelse, fordi man har lyst til arbejde med sine hænder, og ikke gider mere skole, så siger du at der kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, ja, det er ikke noget nyt, det har i politikere vist i de sidste 20 år eller mere! Hvorfor vil du så have, at de unge så have bestået en eksamen i dansk og matematik? Som jeg ser det er der to grunde, for det første er det akademikere, som ikke ved noget som helst om håndværk, der skruer uddannelsesplanerne sammen, og så skal alle de erhvervsskolelærere jo også have deres berettigelse, ellers bliver de jo arbejdsløse. Tror du ikke at de unge kan blive dygtige håndværkere uden at være verdensmester i at stave eller regne? Så vil jeg da gerne fortælle dig det! Jo hvis du genindførte den rigtige mesterlære, nu siger du, at den findes, nej, det der findes er et mislykket forsøg på et eller andet, som ikke duer!, men tilbage til den rigtige mesterlære, hvis et ungt menneske kom ud til en mester, skal mester og svende nok sørge for at den unge lærer det som er nødvendigt for at kunne blive en dygtig håndværker, uanset om den unge, så er god til dansk og matematik. Jeg ser med stor bekymring hen til den 1. august hvor den famøse lov træder i kraft, jeg kan forudse at der kommer rigtig mange unge mennesker til STU uddannelsen, hvad skal de ellers lave? Loven foreskriver jo at alle skal i gang med en uddannelse, selv om de samme politikere nægter at anerkende STU,en som en uddannelse, og dermed henviser i de unge mennesker til kontanthjælp og bagefter meningsløse praktikforløb i massevis uden udsigt til et regulært job.

5 Jeg har fået afgørelsen fra Statsforvaltningen vedrørende vores klage om inhabilitet og Niels Ole Bennedsen, et mange siders brev, hvor der bla. Står at Nob ikke er inhabil, på nogle sider, andre hvor der står at Nob er inhabil, så det blev jeg ikke meget klogere af, men det jeg så studsede over var, der i brevet stod, At Sønderborg kommune, læs Søren Bonde og Erik Lauritzen, har givet statsforvaltningen urigtige oplysninger, det er simpelt en skandale, men siger en hel del om Sønderborg kommunes ledelses moral. Socialudvalget har på sidste møde her den 14/4 haft en punkt på deres dagsorden, Rendbjerghjemmet skulle have fornyet deres driftsaftale, den gamle var fra 2007, og underligt nok, falder det sammen med at brevet fra Statsforvaltningen er kommet, hm underligt sammentræf. Nob havde da så meget pli, så han forlod mødet(hvilket der ikke sker noget ved, der findes vel lokumsaftaler), men nu gider jeg ikke at bruge mere tid og kræfter på den mand, det er han simpelthen ikke værd. Den 20. marts 2013 besluttede byrådet, finde bedre bolig til beboerne på bostedet Svenstrup, da den nuværende bygning ikke er handicapegnet og utidssvarende, og hvad er der sket, intet, forvaltningen har brugt 2 år på at besigtige 12 steder, så nu peger forvaltningen på deres egen forslag fra starten nemlig Langesøgård, heldigt ik, der vil de enten købe bygningerne eller bede b42 om at lave 8 billige lejligheder, da de fleste beboere er på kontanthjælp, at der bor 10 mennesker i Svenstrup nu, er ingen problem, vi vurderer bare at en to tre stykker har brug for et andet tilbud, så er der plads, selv om at forvaltningen selv skriver, at der minimum skal være 8 pladser, gerne flere, da kommunen ikke har andre tilsvarende tilbud Men hvorfor så langt væk fra alt som muligt? Forvaltningen er måske ikke klar over de unge som skal bo der ikke har et kørekort og bil, Der kører ikke ret mange busser fra og til Nordals mere, det vil sige at vores unge mennesker bliver stavnsbundet til stedet, men det er måske meningen? 2015 er et valgår, så lige nu lytter alle politikere, ikke at de holder hvad de lover, når vi har sat vores kryds, og hvem i skal stemme på, har jeg ingen mening om. Jeg var på Statsskolen og høre Venstres formand Lars Løkke, hm, han fortalte til de unge mennesker, i har jo frit valg på alle hylder, når der skal vælge uddannelse og sted, levebrødspolitiker, uden kendskab til virkeligheden, det har vores unge ikke, bare du ved det. Tophistorien på Sønderborgnyt.dk her til morgen er at Sønderborgkommune har rekord overskud på 2014 budgettet, og alle forvaltninger melder om overskud, er det så fordi at menneskerne her i kommunen ikke får den service som de er berettiget til? Jeg ved det ikke! Men jeg kan da læse at politikerne ikke er dygtige nok, til at styre de forskellige forvaltninger, og at forvaltningerne laver budgetter så de er sikker på at have overskud, så bliver politikerne så glade når de får penge tilbage. Jeg skal da også nævne Klub 54,som vi er i dag, hver anden fredag, kan vores unge mennesker mødes,. Og de unge mennesker kommer! Og de elsker at komme, personalet, bliver rost helt op i skyerne, berettiget, så vores ide, sammen med Sønderborg ungdomsskole, er blevet en succes, hermed en ekstra tak, til personalet, i har gjort et fantastisk arbejde. Jeg kan så fortæller jer at klubben kun holder sommerferie i juli, resten af året er klubben åben, så vores unge mennesker har et fristed.

6 Vores medlemstal er stødt stigende, men vi har stadig svært ved at få vores medlemmer, til at komme når vi laver forskellige events, så hvis nogen af jer har et godt råd, hvordan vi får vores medlemmer til at komme, så er jeg bestemt modtagelig. Vores bisidder tjeneste har så også nok at lave, vi er glade for at hjælpe vores medlemmer, og de sidste mange sager vi har hjulpet vores medlemmer med, er vundet, så hermed et ekstra tak til vores bisiddere Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for et rigtigt godt arbejde det sidste år. Med venlig hilsen Jørn Thrane Formand Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere