AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER"

Transkript

1 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements), der skal inkluderes i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder (Isser). Da visse elementer (Elements) ikke skal adresseres, kan der være mangler i talrækkefølgen for elementer (Elements). Selvom der er krav om, at et element (Element) skal indsættes i resuméet på grund af den pågældende værdipapirtype og udsteder (Isser), er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger med hensyn til det pågældende element (Element). I så fald er der inkluderet en kort beskrivelse af det pågældende element (Element) i resuméet med betegnelsen Ikke relevant. AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet (Base Prospectus). Enhver beslutning om investering i de udbudte Gældsbeviser (Notes) af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet (Base Prospectus) som helhed, herunder eventuelle dokumenter, der er medtaget til reference. Såfremt et krav i relation til oplysningerne i dette basisprospekt (Base Prospectus) indbringes for en domstol, skal den sagsøgende investor (Investor), afhængigt af den nationale lovgivning i medlemsstaterne (Member States), eventuelt bære omkostningerne ved oversættelse af basisprospektet (Base Prospectus), inden retsprocessen påbegyndes. Der pålægges ikke udstederen (Isser) nogen erstatningspligt udelukkende på baggrund af dette resumé, herunder oversættelse heraf, medmindre det er vildledende, unøjagtig eller inkonsistent i forhold til andre dele af dette basisprospekt (Base Prospectus), eller hvis resuméet ikke indeholder, i forhold til andre dele af basisprospektet (Base Prospectus), vigtige oplysninger til vejledning af investorer, når de skal overveje, om de vil investere i de pågældende gældsbeviser (Notes) eller ej. A.2 I overensstemmelse med betingelserne herunder indvilliger udstederen (Isser) i at bruge basisprospektet (Base Prospectus) (med supplerende oplysninger på det relevante tidspunkt, hvis dette er relevant) i forbindelse med et offentligt udbud (Public Offer) fra Prodigy Finance og fra: (i) (ii) En hvilken som helst finansiel mellemmand, der navngives som autoriseret tilbudsgiver (Authorised Offeror) i de gældende endelige vilkår (Final Terms); eller En hvilken som helst finansiel mellemmand, der udnævnes efter udgivelsesdatoen for de gældende endelige vilkår (Final Terms), og hvis navn udgives på webstedet for Prodigy Finance (http://s3.prodigyfinance.com/authorised) og identificeres som autoriseret tilbudsgiver (Authorised Offeror) for det relevante offentlige udbud (Public Offer). Betingelserne for udstederens (Issuer s) samtykke er, at dette samtykke: (a) (b) (c) kun er gældende i forbindelse med den relevante tranche (Tranche) af gældsbeviser (Notes); kun er gældende i løbet af den den del af udbudsperioden (Offer Period), der er angivet i de gældende endelige vilkår (Final Terms) og inden for 12 måneder fra datoen på denne dette basisprospekt (Base prospectus); og kun omfatter brugen af dette basisprospekt (Base Prospectus) i hver af følgende retskredse, som det offentlige udbud (Public Offer) fremsættes i: Irland, Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Holland og Storbritannien. ORDNINGER MELLEM AUTORISEREDE TILBUDSGIVERE (AUTHORISED OFFERORS) OG INVESTORER EN INVESTOR, DER HAR TIL HENSIGT AT OPKØBE ELLER OPKØBER NOGEN GÆLDSBEVISER (NOTES) I ET OFFENTLIGT UDBUD (PUBLIC OFFER) FRA EN ANDEN AUTORISERET TILBUDSGIVER (AUTHORISED OFFEROR) END UDSTEDEREN (ISSUER), KAN GØRE DETTE, OG UDBUD OG SALG AF DE PÅGÆLDENDE GÆLDSBEVISER (NOTES) TIL EN INVESTOR

2 VHA. ET SÅDANT AUTORISERET UDBUD KAN UDFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED DE VILKÅR OG ANDRE ORDNINGER, DER ER ETABLERET MELLEM DEN PÅGÆLDENDE INVESTOR OG DEN RELEVANTE AUTORISEREDE TILBUDSGIVER (AUTHORISED OFFEROR), HERUNDER HVAD ANGÅR KURS, TILDELINGER, UDGIFTER OG INDFRIELSESORDNINGER. INVESTOREN SKAL HENVENDE SIG TIL DEN RELEVANTE AUTORISEREDE TILBUDSGIVER (AUTHORISED OFFEROR) PÅ TIDSPUNKTET FOR DET PÅGÆLDENDE UDBUD FOR AT FÅ ADGANG TIL DISSE OPLYSNINGER. HVERKEN UDSTEDEREN (ISSUER) ELLER PRODIGY FINANCE (UNDTAGEN, HVIS PRODIGY FINANCE ER DEN RELEVANTE AUTORISEREDE TILBUDSGIVER (AUTHORISED OFFEROR)) HAR NOGET ANSVAR ELLER NOGEN ERSTATNINGSPLIGT OVER FOR EN INVESTOR I FORBINDELSE MED DISSE OPLYSNINGER. AFSNIT B UDSTEDER (ISSUER) Element (Elemen t) Krav om offentliggørelse i prospektdirektivet B.1 Udsteders (Issuer) juridiske navn og binavne. B.2 Udsteders (Issuer) domicil og retlige form, den lovgivning, som udsteder (Issuer) fungerer under, samt indregistreringsland. B.16 I I det omfang udsteder (Issuer) har kendskab til dette forhold, skal det oplyses, om udsteder (Issuer) direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder hvem og hvordan. B.17 Den kreditvurdering, som udsteder (Issuer) eller dennes værdipapirer har fået, hvis udsteder (Issuer) har bestilt vurderingen eller samarbejdet i vurderingsprocessen. B.20 En erklæring om, hvorvidt udsteder (Issuer) har oprettet en specialistvirksomhed (SPV) eller enhed med det formål at udstede værdipapirer med sikkerhed Detaljer MBA Community Loans plc ( udstederen (Issuer)) Udstederen (Issuer) er et aktieselskab med begrænset ansvar i Irland (Ireland) underlagt Companies Acts fra 1963 til 2012 med registreringsnummeret Udstederen (Issuer) blev stiftet med en bemyndiget aktiekapital på 40,000 opdelt i 40,000 ordinære aktier med en pariværdi på 1 pr. stk. Den udstedte aktiekapital fra udstederen (Issuer) er 40,000, hvoraf 40,000 er blevet udbetalt. 39,994 af de udstedte aktier ejes af Capita Trust Nominees No.1 Limited ( aktieforvalteren (Share Trustee)), som er et selskab stiftet i England og Wales, og de resterende aktier ejes af seks aktionærrepræsentanter, der forvalter aktierne for aktieforvalteren (Share Trustee). Betingelserne i en tillidserklæring ( tillidserklæringen (Declaration of Trust)) udfærdiget af aktieforvalteren (Share Trustee) tilsiger, at aktieforvalteren (Share Trustee) har ret til udbyttet fra de forvaltede aktier til velgørenhed. Ifølge tillidserklæringens (Declaration of Trust) betingelser har aktieforvalteren (Share Trustee), inter alia, ikke indgået aftale uden godkendelse fra Capita Trust Company Limited (som forvalter (Trustee)) og indehaverne af gældsbeviserne (Notes) ( gældsbevisindehaverne (Noteholders)) om at afhænde eller på anden vis handle aktierne, mens nogen af gældsbeviserne (Notes) stadig udestår. Aktieforvalteren (Share Trustee) har ingen interesse i dennes forvaltning af aktierne og opnår ingen økonomiske fordele ud over dennes honorarer for at fungere som aktieforvalter (Share Trustee). Ikke relevant hverken udstederen (Issuer) eller gældsbeviserne (Notes) er vurderet. Udstederen (Issuer) er stiftet som en særlig virksomhed (special purpose vehicle SPV) med henblik på at udstede værdipapirer dækket af aktiver.

3 i aktiver. B.21 En beskrivelse af udsteders (Issuer s) hovedaktiviteter, herunder et samlet overblik over parterne i securitiseringsprogrammet, blandt andet oplysninger om, hvordan parterne deler direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol. Udstederens (Issuer) primære aktivitet er at udstede serier (Series) ( serier ( Series )) af gældsinstrumenter ( gældsbeviser (Notes)) som en del af et program med gældsbeviser (Note) for 1,000,000,000 med henblik på at tilvejebringe en varieret portefølje af lån til studerende, der deltager i kurser på førende internationale universiteter og indgår relaterede kontrakter. Nedenfor ses de primære parter i programmet: 1. Prodigy Finance Limited ( Prodigy Finance ) med bopæl i Palladium House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, Storbritannien (Palladium House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom) er blevet valgt som låneadministrator (Loan Servicer) af udstederen (Issuer) til at oprette og administrere lånene og assistere udstederen (Issuer) i markedsføringen af gældsbeviserne (Notes) i overensstemmelse med betingelserne i en ændret og gentaget aftale om oprettelse og administration af lån dateret 28 januar 2014 ( Aftale om Oprettelse og Administration af Lån (Loan Origination and Servicing Agreement)). Prodigy Finance er også valgt som beregningsagent (Calculation Agent) og transferagent (Transfer Agent) for gældsbeviserne (Notes) i overensstemmelse med betingelserne i en ændret og gentaget agentaftale dateret 28 januar 2014 ( agentaftalen (Agency Agreement)). 2. Société Générale Bank & Trust ( SGBT ) med bopæl på 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg fungerer som hovedbetalingsagent (Principal Paying Agent) og registrator (registrator) i overensstemmelse med agentaftalen (Agency Agreement) i forbindelse med gældsbeviser (Notes), der er blevet optaget i de respektive transaktionssystemer hos Clearstream og Euroclear, og som er repræsenteret i form af globale certifikater. 3. Capita Trust Company Limited, som har kontor på 4 th Floor, 40 Dukes Place, London EC3A 7NH, fungerer som forvalter (Trustee) af gældsbeviserne (Notes) ( forvalteren (Trustee)) i overensstemmelse med en ændret og gentaget primær forvaltningsaftale dateret 28 januar 2014 ( primær forvaltningsaftale (Principal Trust Deed)), som er inkluderet og vedlagt i alle serier (Series) i overensstemmelse med betingelserne i en supplerende forvaltningsaftale ( supplerende forvaltningsaftale (Supplemental Trust Deed) og sammen med den primære forvaltningsaftale (Principal Trust Deed) kaldet forvaltningsaftalen (Trust Deed)). 4. Capita International Financial Services (Ireland) Limited ( Yderen af Corporate Services (Corporate Services Provider)) med bopæl på 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland er yderen af corporate services for udstederen (Issuer) i overensstemmelse med betingelserne i en ændret og gentaget aftale om corporate services dateret 29. marts 2011 og fornyet i overensstemmelse med en fornyelsesaftale dateret 2. marts For hver serie (Series) skal udstederen (Issuer) åbne en konto hos

4 HSBC Bank Plc (City of London Commercial Centre, 28 Borough High Street, London SE1 1YB) eller en anden bank efter aftale med udstederen (Issuer), Prodigy Finance og forvalteren (Trustee) fra tid til anden ( kontoførende bank (Account Bank)). 6. Investec Capital & Investments (Ireland) med bopæl på The Harcourt Building, Harcourt Street, IFSC, Dublin 2 Irland fungerer som kursnoteringsagent for udstederen (Issuer) ( Investec ). 7. LK Shields Solicitors med bopæl på 40 Upper Mount Street, Dublin 2 er juridiske rådgivere for udstederen (Issuer) vedrørende anliggender under irsk lovgivning. 8. Baker & Hostetler LLP med bopæl på 45 Rockefeller Plaza, New York, NY , USA er juridiske rådgivere for udstederen (Issuer) vedrørende anliggender under amerikansk lovgivning. Capita Trust Company Limited og Capita International Financial Services (Ireland) Limited er begge helejede datterselskaber under Capita Plc. B.22 Hvis udsteder (Issuer) siden registrerings- eller stiftelsesdatoen ikke har påbegyndt sin virksomhed, og der ikke er udarbejdet regnskaber ved datoen for registreringsdokumentet, skal dette oplyses. Ikke relevant udstederen (Issuer) har påbegyndt aktiviteter efter stiftelsesdatoen. B.23 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger om udsteder (Issuer) angivet for hvert regnskabsår i den periode, som de historiske regnskabsoplysninger vedrører, og eventuelle efterfølgende midlertidige perioder ledsaget af sammenlignelige oplysninger for den samme periode i det foregående regnskabsår, dog således at kravet til sammenlignelige balanceoplysninger anses for opfyldt, hvis der fremlægges balanceoplysninger fra årets udgang. Følgende oversigt over nøgletallene for perioden fra 22. juli 2010 til 30. juni 2011 og for de år, der blev afsluttet 30. juni 2012 og 30. juni 2013 og for de seks måneders perioder, der blev afsluttet 31. december 2011 og 31. december 2012, er blevet præsenteret uden justeringer i forhold til og kvalificeret med reference til og skal læses i sammenhæng med udstederens (Issuer s) konsoliderede regnskab i overensstemmelse med de pågældende datoer og perioder. MBA Community Loans plc Profit and Loss Account For the year ended 30 June 2013 Audited For the 6 month period ended 31 Dec 2012 Unaudited For the year ended 30 June 2012 Audited For the 6 month period ended 31 Dec 2011 Unaudited For the year ended 30 June 2011 Audited Income from loans and receivables , , ,299

5 Finance expense on debt securities issued (878,565) (383,511) (712,110) (337,457) (324,558) Net interest income 481, , , , ,741 Other income 1,000 2,500 1,000 78,624 1,000 Administrative expenses (481,914) (207,217) (374,123) (204,990) (194,422) Profit on ordinary activities before taxation 1,000 2,500 1,000 38,692 1,319 Tax on profit on ordinary activities (250) (625) (250) (9,673) (330) Profit for the financial year 750 1, , MBA Community Loans plc Balance Sheet As at 30 June 2013 As at 31 December 2012 As at 30 June 2012 As at 31 December 2011 Audited Unaudited Audited Unaudited Audited As at 30 June 2011 Financial fixed assets Loans and receivables 20,078,439 17,960,328 14,503,749 12,996,224 9,729,208 Current assets Debtors 1,140,164 1,253, ,453 1,441, ,385 Cash at bank and in hand 3,088,565 1,646,860 2,219, , ,785 Total Assets 2,430, ,860,786 17,711,518 14,890,421 10,698,378 Creditors : amounts falling due within one year (1,563,564) (1,276,449) (1,117,081) (746,915) (420,181) (1,563,564) (1,276,449) (1,117,081) (746,915) (420,181) Total assets less current liabilities 22,743,604 19,584,337 16,594,437 14,143,506 10,278,197 Debt securities issued (22,701,115) (19,540,722) (16,552,698) (14,073,498) (10,237,208) Net Assets 42,489 43,615 41,739 70,008 40,989

6 Capital reserves and Called up share capital 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Retained earnings 2,489 3,615 1,739 30, Equity Shareholder funds 42,489 43,615 41,739 70,008 40,989 B.24 En erklæring om eventuelle forværringer i udsteders (Issuer) fremtidsudsigter siden datoen for de senest offentliggjorte regnskaber. Ikke relevant der har ikke været nogen betydelige negative ændringer i fremtidsudsigterne for udstederen (Issuer) siden datoen for dennes senest udgivne reviderede årsregnskab. B.25 En beskrivelse af de underliggende aktiver, herunder: - bekræftelse af, at de aktiver, der ligger til grund for udstedelsen, er i stand til at skabe afkast til brug ved afbetalinger i forbindelse med værdipapirerne - en beskrivelse af debitorernes generelle karakteristika - en beskrivelse af aktivernes juridiske art - sikkerhedsstillelsens værdi i forhold til lånets størrelse - hvis en vurderingsrapport vedrørende fast ejendom er medtaget i prospektet, en beskrivelse af værdiansættelsen. Provenuet fra hver gældsbevisserie (Series of Notes) vil blive brugt til at opkøbe en varieret portefølje af lån til studerende, der er indskrevet på førende internationale universiteter ( studielån (Student Loans)). Prodigy Finance er i sin rolle som låneadministrator ansvarlig for at oprette Studielån (Student Loans), som opfylder bestemte kvalifikationskrav ( kvalifikationskriterierne (Eligibility Criteria)). Helt konkret betyder det, at alle lån for hver gældsbevisserie (Series of Notes) skal forvaltes i overensstemmelse med betingelserne i den kreditpolitik (Credit Policy), der anvendes af Prodigy Finance. Prodigy Finance kan efter eget skøn fastsætte betingelserne i kreditpolitikken (Credit Policy), som er underlagt kravet om, at alle lån, som udstedes på baggrund heraf, skal overholde følgende kriterier: Låntagere (Borrowers) skal optages på et kvalificeret kursus (Eligible Course) (som beskrevet nedenfor) på en kvalificeret institution (Eligible Institution) (som beskrevet nedenfor) Låntagere (Borrowers) skal opfylde kreditværdighedskriterierne fra Prodigy Finance Prodigy Finance skal godkende resultatet fra et kreditvurderingsbureau eller en baggrundskontrol på låntagerne (Borrowers) Låntagere (Borrowers) skal være nationale statsborgere i et gyldigt land, hvilket aftales fra tid til anden mellem Prodigy Finance og forvalteren (Trustee) Gyldig dokumentation af identitet og bopæl skal modtages af Prodigy Finance Lånet skal benævnes i samme valuta som den relevante gældsbevisserie (Series of Notes) Provenuet fra lånet skal betales direkte til: (i) den kvalificerede institution (Eligible Institution) (til at betale studieafgift) og til (ii) livsforsikringsudbyderen (til forsikringspræmie); og (iii) til Prodigy Finance eller et datterfirma af Prodigy Finance med ansvaret for gebyrer der betales af lånere til Prodigy Finance eller et datterfirma af Prodigy Finance i forbindelse med at stille lånet til rådigh De for hver enkelt serie (Series) kvalificerede institutioner (Eligible

7 Institutions) vil blive anført i de endelige vilkår (Final Terms) for den pågældende serie (Series). Studielånene (Student Loans) skal opkøbes af udstederen (Issuer) inden for hver series (Series) opkøbsperiode (Acquisition Period) som angivet i de gældende endelige vilkår (Final Terms). Afdrag, som udstederen (Issuer) modtager på studielån (Student Loans), som denne har opkøbt, kan i løbet denne opkøbsperiode (Acquisition Period) geninvesteres og bruges til at opkøbe yderligere lån, som opfylder kvalifikationskriterierne (Eligibility Criteria). For at sikre, at udstederen (Issuer) er i stand til at indfri efterspørgslen fra potentielle låntagere (Borrowers), kan hver serie (Series) blive udstedt på et beløb, der er højere end det identificerede interesseniveau, som er fastsat af Prodigy Finance på udstedelsesdatoen (Issue Date). Det identificerede interesseniveau er fastlagt af Prodigy Finance på baggrund af deres interaktioner med potentielle låntagere (Borrowers) forud for hver udstedelsesdato (Issue Date) og repræsenterer deres forventninger til låneniveauet hos disse låntagere (Borrowers), som bliver optaget, men dette kræver ikke, at der indgås juridisk bindende aftaler. For hver serie (Series) er dette overkapitaliseringsniveau begrænset til det beløb, der er angivet i de endelige vilkår (Final Terms) for den pågældende serie (Series). Denne ekstra finansiering giver udstederen (Issuer) mulighed for at imødegå efterspørgslen fra potentielle låntagere (Borrowers), som materialiserer sig i månederne efter udstedelsesdatoen (Issue Date). Provenuet fra studielånene (Student Loans) vil blive brugt af låntagerne (Borrowers) ( låntagere ) til at betale deres studieafgifter. Låntagere (Borrowers) skal begynde at tilbagebetale studielånene (Student Loans) efter udløb af den gældende afdragsfrie periode (den afdragsfrie periode (Grace Period)). Den afdragsfrie periode (Grace Period), der tilbydes låntagerne (Borrowers) i hver serie (Series), angives i kreditpolitikken (Credit Policy) (som beskrevet nedenfor) og slutter typisk seks måneder efter fuldførelsen af deres kursus. Formålet med denne afdragsfrie periode (Grace Period) er at give låntagerne (Borrowers) mulighed for at finde et job. Studielånene (Student Loans) dokumenteres vha. låneaftaler udarbejdet af Prodigy Finance og beskyttet af engelsk lovgivning. Betingelserne i låneaftalerne er godkendt af Prodigy Finance, og tilbagebetalingsbetingelserne i studielånene (Student Loans) er fastsat af Prodigy Finance baseret på overvejelser omkring den enkelte låntagers (Borrower) forhold. Hver låntager (Borrower) skal slutte sig til en gruppelivsforsikring, og ved optagelse af studielånene (Student Loans), vil udstederen (Issuer) være begunstiget i denne police. Policepræmien lægges til låntagerens (Borrower) lånesaldo og udbetales direkte til forsikringsselskabet. Gældsbevisserier (Series of Notes) kan være begunstiget af en delvis økonomisk garanti med hensyn til de studielån (Student Loans), som er stillet som sikkerhed for den pågældende serie (Series), der er beskrevet mere udførligt nedenfor. Midlertidige likviditetsoverskud kan fra tid til anden blive investeret i sikre investeringer med kort tidshorisont. Den type kortfristede investeringer, der kan opkøbes, er begrænset til: (i) indskud hos kreditinstitutter, der er autoriseret i Det Europæiske

8 (ii) Økonomiske Samarbejdsområde; og Pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller kreditinstitutter, der er autoriseret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og i begge tilfælde skal disse investeringer benævnes i samme valuta som den relevante gældsbevisserie (Series of Notes); kreditinstituttets eller medlemsstatens langfristede usikrede og ikke-efterstående gældsforpligtelser skal vurderes som mindst Baa3 af Moody s Investor Service Limited ( Moody s ) eller deres datterselskaber (eller eventuelle rettighedserhververe af deres vurderingsforretning); og de skal have en seneste udløbsdato på investeringstidspunktet, som ikke må være senere end 2 bankdage (Business Days) før den umiddelbart efterfølgende udbetalingsdato (Payment Date). Udstederen (Issuer) bekræfter, at de aktiver, som hver serie (Series) har sikkerhed i, har egenskaber, der demonstrerer en evne til at skabe midler til at dække alle forfaldne betalinger for gældsbeviserne (Notes). Sikkerhedsstillelse Som beskrevet nedenfor får hver gældsbevisserie (Series of Notes) fast førsteprioritetssikkerhed i pantebehæftet ejendom (Mortgaged Property) for den pågældende serie (Series), som omfatter alle studielån (Student Loans), der optages vha. provenuet fra serien (Series), sammen med eventuelle beløb, der ejes af udstederen (Issuer) i seriekontoen (Series Account) (som defineret nedenfor). Med hensyn til hvert enkelt studielån (Student Loan), der optages af udstederen (Issuer), er Prodigy Finance berettiget til en oprettelsesafgift. På grund af betalingen af oprettelsesafgiften kan LTV-forholdet (lån til værdi) for hver serie (Series) umiddelbart efter udstedelsesdatoen (Issue Date) være mindre end 100 %. Der er ikke noget påkrævet minimumsniveau for sikkerhedsstillelse ifølge vilkårene og betingelserne for gældsbeviserne (Notes).

9 B.26 Hvis der er tale om en styret aktivpulje, der ligger til grund for udstedelsen, gives en beskrivelse af de parametrene, som investeringerne kan foretages indenfor, navn og beskrivelse af den enhed, der er ansvarlig for styringen, herunder en kort beskrivelse af enhedens forbindelser med andre parter i udstedelsen. B.27 Hvis en udsteder (Issuer) agter at udstede yderligere værdipapirer med sikkerhed i de samme aktiver, en erklæring herom. Ikke relevant gældsbeviserne (Notes) er ikke dækket af en aktivt forvaltet portefølje af aktiver. Udstederen (Issuer) kan udstede yderligere trancher (Tranches) af gældsbeviser (Notes) i hver serie (Series), som dækkes af de samme aktiver, der dækker de andre gældsbeviser (Notes) i den pågældende serie (Series). B.28 Beskrivelse af transaktionens struktur, om nødvendigt med et strukturdiagram. Følgende strukturdiagram skal give investorerne et generelt overblik over strukturen.

10 B.29 En beskrivelse af pengestrømmene, herunder oplysninger om parterne i en swap-aftale og andre væsentlige former for kredit- /likviditetsforbedringer samt udbyderne heraf. Provenuet fra hver gældsbevisserie (Series of Notes) vil oprindeligt blive indsat på en bankkonto, der er oprettet til den pågældende serie (Series) hos den kontoførende bank (Account Bank) ( seriekonto (Series Account)). Under opkøbsperioden (Acquisition Period) for hver serie (Series) vil det provenu, der indsættes på seriekontoen (Series Account), blive brugt af udstederen (Issuer) til at optage studielån (Student Loans). Midlertidige likviditetsoverskud kan fra tid til anden blive investeret i sikre investeringer med kort tidshorisont. Inddrivelse af tilbagebetalinger fra låntagerne (Borrowers) administreres af Prodigy Finance. I henhold til betingelserne i aftalen om oprettelse og administration af Lån (Loan Origination and Servicing Agreement) kan Prodigy Finance udnævne betalingstjenesteudbydere og oprette lokale konti for at sikre låntagerne (Borrowers) nemmere tilbagebetaling. Prodigy Finance sikrer, at alle tilbagebetalinger, der modtages i forbindelse med studielån (Student Loans), og som kan henføres til en bestemt gældsbevisserie (Series of Notes), indsættes på den relevante seriekonto (Series Account) for den pågældende serie (Series). Tilbagebetalinger, der indsættes på seriekontoen (Series Account), anvendes i overensstemmelse med de fastsatte betalingsprioriteter (beskrevet nedenfor) og vil blandt andet blive brugt til at foretage indbetalinger af renter og til nedbringelse af hovedstol for gældsbevisindehaverne (Noteholders) i overensstemmelse med betingelserne for gældsbeviserne (Notes). En gældsbevisserie (Series of Notes) vil kunne drage fordel af en delvis økonomisk garanti med hensyn til de underliggende studielån (Student Loans), som dækker den pågældende serie (Series). De endelige vilkår (Final Terms) for hver serie (Series) angiver, om en økonomisk garanti er gældende i forbindelse med den pågældende serie (Series) og hvis det er relevant hvilke af følgende typer økonomiske garantier der er gældende. ØKONOMISK GARANTI TYPE 1 Hvis de endelige vilkår (Final Terms) for en bestemt serie (Series) angiver, at økonomisk garanti type 1 (Financial Guarantee Style 1) er gældende, er serien (Series) begunstiget af en økonomisk garanti, hvorved den økonomiske kautionist (Financial Guarantor) (hvilket vil være angivet i de endelige vilkår (Final Terms) fra en af de juridiske enheder, der er beskrevet nedenfor) (den økonomiske kautionist (Financial gibilitor)) har stillet en delvis garanti til rådighed for udstederen (Issuer) i forbindelse med de studielån (Student Loans), der er stillet som sikkerhed for serien (Series). Vilkårene i den økonomiske garanti kræver, at den økonomiske kautionist (Financial Guarantor) skal foretage indbetalinger til

11 udstederen (Issuer), hvor standardsatserne i de underliggende studielån (Student Loans) overstiger et bestemt niveau. På hver udbetalingsdato (Payment Date) (som beskrevet nedenfor) kan udstederen (Issuer) via skriftlig varsel kræve, at den økonomiske kautionist (Financial Guarantor) skal foretage en indbetaling til denne på det beløb, som summen af restgælden og rentebeløbene vedrørende alle misligholdte underliggende studielån (Student Loans) (fratrukket eventuelle betalinger, der allerede er foretaget af den økonomiske kautionist (Financial Guarantor)) overstiger beløbet til justeret fordelt saldo (Adjusted Distributed Balance) (som defineret nedenfor) beregnet via standardsatsen (Default Rate) (som angivet i de relevante endelige vilkår (Final Terms)). Ifølge vilkårene i den økonomiske garanti vil det samlede skyldige beløb fra den økonomiske kautionist (Financial Guarantor) være begrænset til det garanterede beløb (Guaranteed Amount) (som angivet i de relevante endelige vilkår (Final Terms)). Justeret fordelt saldo (Adjusted Distributed Balance) betyder et beløb svarende til summen af restgæld og renter vedrørende hvert enkelt studielån (Student Loan) for serien (Series) pr. den specificerede dato (Specified Date) (som angivet i de relevante endelige vilkår (Final Terms)). ØKONOMISKE KAUTIONISTER (FINANCIAL GUARANTORS) Hvis der for nogen serie (Series) er angivet, at en økonomisk garanti er gældende i de endelige vilkår (Final Terms), bliver den økonomiske kautionist (Financial Guarantor) angivet som en af mulighederne på listen nedenfor. Mulighed 1: INSEAD fra Boulevard de Constance, Fontainebleau, Frankrig Detaljer om yderligere typer af økonomiske garantier og detaljer om yderligere økonomiske kautionister (Financial Guarantors) kan inkluderes af udstederen (Issuer) fra tid til anden vha. et supplement til dette basisprospekt (Base Prospectus). B.30 Navn og en beskrivelse af ophavet til de securitiserede aktiver. Studielånene (Student Loans) oprettes af Prodigy Finance i dennes egenskab af låneadministrator. Prodigy Finance er stiftet i Storbritannien (United Kingdom) (registreringsnummer ), er licenseret under Consumer Credit Act 1974 (licensnr /1) og er en ICO-registreret datakontrolmyndighed (reg.nr. Z ). Prodigy Finance er udnævnt til repræsentant for BriceAmery Capital Limited, som er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority i Storbritannien (United Kingdom). Prodigy Finance blev startet af tre MBA-kandidater, der dimitterede fra INSEAD i MBA-årgang De var overraskede over de problemer, som de stødte ind i, da de forsøgte at

12 optage lån til at finansiere deres studier, og de satte sig for at gøre en forskel for fremtidige generationer på en kommercielt forsvarlig måde. Prodigy Finance bakkes op af en gruppe erfarne iværksættere og førende finansfolk. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER Element (Elemen t) Krav om offentliggørelse i prospektdirektivet C.1 En beskrivelse af den type og klasse værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, herunder eventuelt ISIN (International Security Identification Number). Detaljer Gældsbeviserne (Notes) udstedes i serier (Series), og hver serie (Series) kan blive udstedt i trancher (Tranches) (hver især en tranche (Tranche)) på samme udstedelsesdato (Issue Dates) eller på forskellige datoer. De specifikke betingelser i hver tranche (Tranche) som f.eks. udstedelseskursen (Issue Price), udstedelsesdatoen (Issue Date), rentestartdatoen (Interest Commencement Date) og idnummeret for værdipapirerne (ISIN) vil være angivet i de endelige vilkår (Final Terms). Med undtagelse af i henhold til udstedelsesdatoen (Issue Date), udstedelseskursen (Issue Price), første rentebetaling, påløbne renter og tranchens (Tranche) beregningsmæssige hovedstol vil hver tranche (Tranche) være identisk med betingelserne i andre trancher (Tranches) i samme serie (Series). Hvis der udstedes yderligere gældsbeviser (Notes) i en eksisterende serie (Series), skal disse opfylde de samme krav. Gældsbeviserne (Notes) vil blive udstedt i registreret form og bliver repræsenteret af certifikater, hvor der udstedes ét certifikat for hver gældsbevisindehavers (Noteholder s) fulde beholdning af gældsbeviser (Notes) i en serie (Series). Certifikater, der repræsenterer gældsbeviser (Notes), som er registreret under navnet på en repræsentant for en eller flere clearingcentraler, kaldes globale certifikater (Global Certificates). C.2 Den anvendte valuta ved udstedelsen. C.5 En beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed. Gældsbeviser (Notes) i hver enkelt serie (Series) vil blive benævnt med den valuta, som specificeres på serien (Series) i de gældende endelige vilkår (Final Terms). Udbuddet af gældsbeviserne (Notes) er underlagt udbudsbegrænsninger i USA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt eventuelle gældende udbudsbegrænsninger i en hvilken som helst anden retskreds, som de pågældende gældsbeviser (Notes) udbydes i. Med hensyn til USA vil gældsbeviserne (Notes) blive solgt uden for USA til ikke-amerikanske personer som defineret i SEC Regulation S. Gældsbeviserne (Notes) vil blive solgt i USA til amerikanske personer, der er kvalificerede som akkrediterede investorer (Accredited Investors) under regel (Rule) 506(b) eller regel (Rule) 506(c) i SEC Regulation D som gældende. Alle ikke-amerikanske personer, der køber gældsbeviserne

13 (Notes) af udstederen (Issuer), accepterer, at hvis denne tilbyder eller sælger gældsbeviserne (Notes) inden for 40 dage efter lukkedatoen for udbuddet af gældsbeviserne (Notes), vil denne ikke fremsætte et sådant udbud eller salg til en amerikansk person (som defineret i SEC Regulation S) eller for kontoen eller begunstigelsen af nogen amerikansk person; og at et eventuelt udbud eller salg til en amerikansk person (som defineret i SEC Regulation S) kun kan fremsættes til en akkrediteret investor (Accredited Investor) (som defineret i regel (Rule) 501(a) i SEC Regulation D) som relevant. Hver enkelt amerikansk person, der køber gældsbeviserne (Notes) af udstederen (Issuer), accepterer, at hvis denne i fremtiden beslutter at tilbyde, gensælge, pantsætte eller på anden vis overføre disse gældsbeviser (Notes), som den har købt, skal ethvert udbud, gensalg eller overførsel gennemføres i overensstemmelse med den amerikanske Securities Act, og enhver regulering, som bekendtgøres derunder af SEC, den amerikanske Investment Company Act og gældende amerikansk værdipapirlovgivning på delstatsniveau, og i forbindelse med enhver potentiel køber, som er en amerikansk person, skal en sådan potentiel køber være en akkrediteret investor (Accredited Investor) (som defineret i regel (Rule) 501(a) i SEC Regulation D). Interesser i gældsbeviser (Notes), der handles i Euroclear og Clearstream, Luxembourg og/eller en anden clearingcentral, bliver overført i overensstemmelse med procedurerne og forordningerne i den relevante clearingcentral. Under disse betingelser er gældsbeviserne (Notes) frit omsættelige. C.8 En beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsninger i disse rettigheder. Gældsbeviserne (Notes) i hver serie (Series) udgør sikrede gældsforpligtelser for udstederen (Issuer); de rangerer pari passu og har ingen indbyrdes præference. Hver gældsbevisserie (Series of Notes) får fast førsteprioritetssikkerhed i pantebehæftet ejendom (Mortgaged Property) for den pågældende serie (Series), som omfatter følgende: (i) de studielån (Student Loans), som bakker serien (Series) op; (ii) udstederens (Issuer s) sikkerhed i låntagernes (Borrowers ) livsforsikringer; (iii) en eventuel økonomisk garanti i forbindelse med serien (Series); (iv) De seriekonti (Series Accounts), som er oprettet for den pågældende serie (Series); og (v) udstederens (Issuer s) rettigheder, interesser og fordele

14 i henhold til transaktionsdokumenterne, for så vidt de har relation til den pågældende serie (Series). Betalinger, der skal foretages af udstederen (Issuer), er underlagt fastsatte betalingsprioriteter, således at betalinger kun kan foretages til gældsbevisindehaverne (Noteholders) efter udligning af visse gebyrer og udgifter. Inden stillet sikkerhed inddrages for gældsbeviset, skal udstederen (Issuer) på hver udbetalingsdag (Payment Date) (som defineret nedenfor) udbetale eller foranledige udbetalt fra det til rådighed værende provenu i hver enkelt serie (Series) i følgende rækkefølge: (i) betaling eller fyldestgørelse for den pågældende series (Series) pro rata-andel af ethvert forfaldet og ubetalt beløb i henhold til Paragraf (Clause) 13 i forvaltningsaftalen (Trust Deed) til forvalteren (Trustee) og/eller en befuldmægtiget (Appointee) (som kan være en advokat, forvalter, agent, repræsentant, nomineret, varetager eller en anden person, der er udnævnt af forvalteren (Trustee) under forvaltningsaftalen (Trust Deed)); (ii) hel eller delvis betaling af seriens (Series) pro rata-andel af ethvert beløb, som udstederen (Issuer) måtte skylde de irske skattemyndigheder, og som det påhviler udstederen (Issuer) at betale; (iii) hel eller delvis betaling eller udligning af seriens (Series) pro rata-andel af ethvert beløb, som udstederen (Issuer) skylder eller forventes at ville skylde til beregningsagenten (Calculation Agent), yderen af Corporate Services (Corporate Services Provider), registratoren (Registrar), hovedbetalingsagenten (Principal Paying Agent), transferagenten (Transfer Agent) og Prodigy Finance; (iv) hel eller delvis betaling eller udligning af seriens (Series) pro rata-andel af enhver anden godkendt udgift (Permitted Expenses), som ikke allerede er indfriet med ovenstående; (v) hel eller delvis betaling af seriens (Series) pro rata-andel af et udbyttegebyr til udstederen (Issuer) på per år, som erholdes af udstederen (Issuer) og er til rådighed til fordeling til dennes aktionærer i henhold til gældende lov; (vi) helt eller delvist til opkøb af studielån (Student Loans) i oprettelsesperioden (Acquisition Period); (vii) hel eller delvis betaling til eller udligning over for gældsbevisindehaverne (Noteholders), pro rata og pari passu, af forfalden rente på eller vedrørende gældsbeviserne (Notes) i serien (Series) i form af et beløb op til balancen for påløbne renter (Accrued Interest Balance); (viii) hel eller delvis betaling til eller udligning over for gældsbevisindehaverne (Noteholders), pro rata og pari passu, af forfaldne afdrag på hovedstolen og ethvert andet forfaldent og skyldigt beløb i henhold til eller vedrørende gældsbeviserne (Notes) i serien (Series); og (ix) betaling af en eventuel balance til Prodigy Finance

15 i henhold til vilkårene i aftalen om oprettelse og administration af lån (Loan Origination and Servicing Agreement). I overensstemmelse med bestemmelserne i den supplerende forvaltningsaftale (Supplemental Trust Deed) skal forvalteren (Trustee) anvende de midler, der modtages i forbindelse med udløsningen af en sikkerhedsstillelse i den supplerende forvaltningsaftale (Supplemental Trust Deed), på følgende måde: (i) til betaling eller udligning af seriens (Series) pro rata-andel af gebyrer, omkostninger, afgifter, udgifter og forpligtelser, som er påført, eller som skal betales til forvalteren (Trustee) eller en anden modtager i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af forvaltningen i henhold til forvaltningsaftalen (Trust Deed) (herunder eventuelle skatter, der skal betales, omkostningerne ved udbetaling af sikkerheden (Security) samt forvalterens (Trustee s) eller modtagerens honorar); (ii) hel eller delvis betaling af seriens (Series) pro rata-andel af ethvert beløb, som udstederen (Issuer) måtte skylde de irske skattemyndigheder, og som det påhviler udstederen (Issuer) at betale; (iii) hel eller delvis betaling eller udligning af seriens (Series) pro rata-andel af ethvert beløb, som udstederen (Issuer) skylder eller forventes at ville skylde til beregningsagenten (Calculation Agent), yderen af Corporate Services (Corporate Services Provider), registratoren (Registrar), hovedbetalingsagenten (Principal Paying Agent), transferagenten (Transfer Agent) og Prodigy Finance; (iv) hel eller delvis betaling eller udligning af seriens (Series) pro rata-andel af enhver anden godkendt udgift (Permitted Expenses), som ikke allerede er indfriet med ovenstående; (v) hel eller delvis betaling af seriens (Series) pro rata-andel af et udbyttegebyr til udstederen (Issuer) på per år, som erholdes af udstederen (Issuer) og er til rådighed til fordeling til dennes aktionærer i henhold til gældende lov; (vi) hel eller delvis betaling til eller udligning over for gældsbevisindehaverne (Noteholders), pro rata og pari passu, af forfalden rente på eller vedrørende gældsbeviserne (Notes) i serien (Series) i form af et beløb op til balancen for påløbne renter (Accrued Interest Balance); (vii) hel eller delvis betaling til eller udligning over for gældsbevisindehaverne (Noteholders), pro rata og pari passu, af forfaldne afdrag på hovedstolen og ethvert andet forfaldent og skyldigt beløb i henhold til eller vedrørende gældsbeviserne (Notes) i serien (Series); og (viii) betaling af en eventuel balance til Prodigy Finance i henhold til vilkårene i aftalen om oprettelse og administration af lån (Loan Origination and Servicing Agreement).

16 Godkendte udgifter (Permitted Expenses) som nævnt ovenfor er alle udgifter, der er påført udstederen (Issuer), eller som udstederen (Issuer) foretager hensættelser til efter eget skøn i forbindelse med udstedelsen af alle sine gældsbeviser (Notes) eller en hvilken som helst serie (Series) af gældsbeviserne (Notes) og omfatter skyldige beløb til de tjenesteudbydere, der er udnævnt af udstederen (Issuer), revisorers honorarer og udgifter, juridiske honorarer og udgifter, direktørers honorarer og udgifter, et hvilken som helst irsk retmæssigt eller forskriftsmæssigt honorar, reserve, skat, gebyr eller udgift og et beløb svarende til udstederens (Issuer s) udbetalte kapital (som skal tilbageholdes af udstederen (Issuer)) samt alle omkostninger og udgifter i forbindelse med opløsning og likvidering af udstederen (Issuer). Sikkerheden for hver serie (Series) bliver fastlagt i overensstemmelse med betingelserne i en supplerende forvaltningsaftale (Supplemental Trust Deed), der omfatter den primære forvaltningsaftale (Principal Trust Deed). Gældsbeviserne (Notes) i hver serie (Series) er begrænsede gældsforpligtelser med forbehold fra udstederen (Issuer). Det betyder, at alle betalinger fra udstederen (Issuer) i forbindelse med gældsbeviserne (Notes) i en bestemt serie (Series) kun kan foretages fra og for så vidt de summer, der modtages eller inkasseres fra tid til anden af eller på vegne af udstederen (Issuer), og som kan henføres til den relevante serie (Series). For så vidt disse summer er mindre end det beløb, som gældsbevisindehaverne (Noteholders) måtte have forventet at modtage (differencen kaldes efterslæbet), skal et sådant efterslæb dækkes af gældsbevisindehaverne (Noteholders). C.9 En beskrivelse af den nominelle rente dato for forrentningens påbegyndelse samt forfaldsdage hvis renten er variabel, beskrives beregningsgrundlaget forfaldsdato og nærmere bestemmelser for lånets afvikling, herunder indfrielse en effektiv rentesats anføres navn på repræsentanten for gældsværdipapirindehaverne Rentebetalinger Hver gældsbevisserie (Series of Notes) vil tilstræbe at levere et afkast på den Tilsigtede Rentesats (Target Interest Rate) (en fast margin over en variabel basisrente (Base Rate)) til investorerne. En tilsigtet rentesats (Target Interest Rate) og en basisrente (Base Rate) vil blive angivet i de endelige vilkår (Final Terms) for hver serie (Series). Den basisrente (Base Rate), som den tilsigtede rentesats (Target Interest Rate) er baseret på, vil være en af følgende muligheder: EURIBOR EURIBOR (eller Euro Interbank Offered Rate) er den sats, som en storbank er villig til at udlåne penge til i euro til en anden storbank med en bestemt løbetid. EURIBOR beregnes for interbankindskud med løbetider fra en uge til 12 måneder. USD LIBOR USD LIBOR (eller Dollar Interbank Offered Rate) er den sats, som en storbank er villig til at udlåne penge til i US dollar (US

17 Dollars) til en anden storbank med en bestemt løbetid. USD LIBOR beregnes for interbankindskud med løbetider fra en dag til 12 måneder. LIBOR LIBOR (eller London Interbank Offered Rate) er den sats, som en storbank er villig til at udlåne penge til i britiske pund til en anden storbank med en bestemt løbetid. LIBOR beregnes for interbankindskud med løbetider fra en dag til 12 måneder. US Prime Lending Rate US Prime Lending Rate er den sats, som en storbank i USA (United States) er villig til at udlåne penge til i US dollar (US Dollars) til deres store klienter. Bank of England basisrente (Base Rate) Basisrenten (Base Rate) hos Bank of England er den rentesats, som Bank of England opkræver hos bankerne for sikre udlån fra dag til dag. Der påløber renter fra og med rentestartdatoen (Interest Commencement Date), som bliver udstedelsesdatoen (Issue Date) for gældsbeviserne (Notes) eller i overensstemmelse med de øvrige angivelser i de gældende endelige vilkår (Final Terms). Renteberegningsdatoerne og den gældende tilsigtede rentesats (Target Interest Rate) eller reglerne for dennes beregning kan være forskellig for gældsbeviser (Notes) i forskellige serier (Series). Disse informationer vil blive fastsat i de pågældende Endelige Vilkår (Final Terms). De endelige vilkår (Final Terms) for hver serie (Series) angiver de betalingsdatoer (Payment Dates), hvor et rentebeløb skal udbetales i forbindelse med gældsbeviserne (Notes) på grundlag af de disponible midler, der er modtaget af udstederen (Issuer) fra studielånene (Student Loans). Renten udbetales efter dækning af bestemte gebyrer og omkostninger (som beskrevet nedenfor) og skal udbetales i form af et beløb op til balancen for påløbne renter (Accrued Interest Balance). Beregningsagenten (Calculation Agent) på vegne af udstederen (Issuer) skal fastsætte balancen for påløbne renter (Accrued Interest Balance) på beregningsdatoen (Calculation Date), som er den 8. i hver kalendermåned, hvor der er en udbetalingsdato (Payment Date), medmindre andet er angivet i de relevante endelige vilkår (Final Terms). For hver renteperiode (Interest Period) er balancen for påløbne renter (Accrued Interest Balance) beløbet for løbende rente (Current Interest) plus ethvert rentebeløb, som er påløbet, men som endnu ikke er udbetalt i tidligere renteperiode (Interest Periods). Løbende rente (Current Interest) beregnes ved at anvende den

18 tilsigtede rentesats (Target Interest Rate) på den beregningsmæssige hovedstol (Notional Principal Balance) i renteperioden (Interest Period). For en hvilken som helst beregningsdato (Calculation Date) skal den beregningsmæssige hovedstol (Notional Principal Balance) for et gældsbevis (Note) være lig med restgælden for det pågældende gældsbevis (Note) plus eventuelle rentebeløb, der endnu ikke er betalt for tidligere renteperioder (Interest Periods). Renteperioderne (Interest Periods) skal være den periode, der starter (fra og med) the rentestartdatoen (Interest Commencement Date) og slutter (men ikke inkluderer) den første beregningsdato (Calculation Date) samt hver efterfølgende periode, der starter (fra og med) en beregningsdato (Calculation Date) og slutter (men ikke inkluderer) den efterfølgende beregningsdato (Calculation Date). Der er ingen garanti for, at der på en given udbetalingsdato (Payment Date) vil være tilstrækkelige midler til at betale de påløbne renter (Accrued Interest Balance) på gældsbeviserne (Notes). Hvis udstederen (Issuer) ikke har tilstrækkelige midler til at udbetale et beløb svarende til de påløbne renter (Accrued Interest Balance) i en renteperiode (Interest Period), vil der blive ved med at påløbe renter på alle ubetalte med en tilsigtet rentesats (Target Interest Rate), og udbetalingen udskydes til den næste udbetalingsdato (Payment Date). Dette betragtes ikke som misligholdelse af en forpligtelse (Event of Default). Betalinger på hovedstol Hver udbetalingsdato (Payment Date), når de påløbne renter (Accrued Interest Balance) er blevet fuldt udbetalt, skal eventuelle overskydende midler udbetales til gældsbevisindehaverne (Noteholders) for delvist (eller fuldt ud) at indfri hovedstolen på gældsbeviserne (Notes). Såfremt udstederen (Issuer) ikke har tilstrækkelige midler til at betale et afdrag på hovedstolen på en given udbetalingsdato (Payment Date), udskydes denne betaling til den næste udbetalingsdato (Payment Date). En sådan udskydelse betragtes ikke som misligholdelse af en forpligtelse (Event of Default). Løbetid (Maturity) for gældsbeviserne (Notes) Hver gældsbevisserie (Series of Notes) kan have en løbetid på op til 25 år som angivet i de endelige vilkår (Final Terms), forudsat at alle gældende love, forordninger og direktiver overholdes, såfremt minimumsløbetiden er på mindst 1 år. De endelige vilkår (Final Terms) angiver udløbsdatoen (Maturity Date) for hver gældsbevisserie (Series of Notes). Gældsbevisernes (Notes) løbetid i en hvilken som helst serie (Series) kan forlænges af udstederen (Issuer), såfremt Mulighed for at forlænge løbetiden (Option to Extend Maturity) er anført i de pågældende endelige vilkår (Final

19 Terms). Investorer skal bemærke (Note), at selvom der angives en udløbsdato (Maturity Date) for hver serie (Series), hvor der kan foretages indbetalinger på hovedstolen på den pågældende udbetalingsdato (Payment Date), er det sandsynligt, at gældsbeviserne (Notes) vil blive fuldt udbetalt før deres angivne udløbsdato (Maturity Date). Intern rente for gældsbeviser (Note Internal Rate of Return) Hver forekomst af de endelige vilkår (Final Terms) angiver en intern rente for gældsbeviser (Note Internal Rate of Return), som kun stilles til rådighed for at kunne illustrere og demonstrere det effektive årlige afkast, som vil blive genereret af gældsbeviserne (Notes) baseret på den sammenlagte effekt af den tilsigtede rentesats (Target Interest Rate), hvis rentebetalingerne foretages på hver udbetalingsdato (Payment Date). Repræsentant for gældsbevisindehaverne (Noteholders) Capita Trust Company Limited er som forvalter (Trustee) blevet udnævnt til repræsentant for gældsbevisindehaverne (Noteholders). C.10 Hvis værdipapiret har en derivatkomponent i rentebetalingen, gives en klar og omfattende beskrivelse, således at investorerne lettere forstår, hvordan værdien af deres investering påvirkes af de underliggende instrumenter, især under de omstændigheder, hvor risikoen fremstår tydeligst. C.11 Det anføres, om de udbudte værdipapirer søges optaget til handel på et reguleret marked eller lignende markeder, og de pågældende markeder anføres. Ikke relevant gældsbeviserne (Notes) har ikke en afledt komponent i rentebetalingerne. Hver serie (Series) kan noteres på kurslisten (Official List) til handel på Irish Stock Exchange s Main Securities Market og/eller optages til notering, handel og/eller prisudbud hos enhver anden kompetent myndighed, børs og/eller udbudssystem, som måtte være anført i de relevante endelige vilkår (Final Terms). Unoterede gældsbeviser (Notes) kan også udstedes efter aftale. C.12 Mindstebeløb for en udstedelse. Den mindste pålydende værdi for gældsbeviserne (Notes) i hver serie (Series) vil være specificeret i de pågældende endelige vilkår (Final Terms), dog således, at mindste pålydende for et gældsbevis (Note) skal være det, der tillades eller kræves fra tid til anden af en hvilken som helst forskriftsudstedende myndighed (eller tilsvarende organ) eller af de love og forordninger, der gælder for udstedelsesvalutaen, eller som det i øvrigt måtte bestemmes af Prodigy Finance.

20 AFSNIT D VIGTIGE RISICI Elemen t (Elemen t) Krav om offentliggørelse i prospektdirektivet D.2 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for udsteder (Issuer). Detaljer Kreditrisiko Udstederens (Issuer) evne til at overholde sine betalingsforpligtelser i henhold til gældsbeviserne (Notes) vil blive negativt påvirket af misligholdelser i de underliggende studielån (Students Loans). Hvis låntagernes (Borrowers ) indbetalinger af hovedstol og renter i henhold til studielånene (Student Loans) ikke genererer tilstrækkelige midler til udstederen (Issuer) til at kunne udbetale gældsbeviserne (Notes) fuldt ud på de respektive udløbsdatoer (Maturity Dates) for hver gældsbevisserie (Series of Notes), er udstederen (Issuer) ikke forpligtet til at udbetale noget beløb, der repræsenterer et sådant efterslæb, og alle klager i forbindelse med et sådant efterslæb vil blive ophævet, og gældsbevisindehaverne (Noteholders) kan miste hele eller dele af deres investering. Tidlig tilbagebetaling Sammensætningen af låntagere (Borrowers) betyder, at tidlige tilbagebetalinger på hovedstolen er sandsynlige og forventede. Der er risiko for, at tidlige tilbagebetalinger på hovedstolen ikke kan investeres til samme sats som gældsbeviserne (Notes) i perioden før en udbetalingsdato (Payment Date). Såfremt de studielån (Student Loans), der er stillet som sikkerhed for en bestemt serie (Series), indeholder et interval af rentesatsmarginer, kan tidlig tilbagebetaling af bestemte lån påvirke den vægtede gennemsnitlige margin, der er til rådighed til at betale gældsbevisindehaverne (Noteholders) i en bestemt serie (Series). Låntagers (Borrower) dødsfald Livsforsikring, der dækker hele beløbet for hvert udestående studielån (Student Loan), er obligatorisk for hver låntager (Borrower). Hvis livsforsikringsselskabet anfægter dødsårsagen, og det besluttes, at den falder under en undtagelse, er der dog risiko for, at policen ikke kommer til udbetaling. Juridisk håndhævelse og inddrivelse Omkostninger, som påføres under forsøg på at inddrive og håndhæve et studielån (Student Loan) kan være uerholdelige, hvis en låntager (Borrower) ikke kan findes, eller hvis det besluttes, at låneaftalen ikke kan håndhæves. Likviditet i studielån (Student Loans)

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår.

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. AFSNIT A- RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND 1. General Plus500CY Ltd (herefter, Firmaet ) er medlem af Investor-kompensationsfonden ( ICF ) for kunder af Cypern Investeringsfirma ( CIFs ), under Provision

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening 21 juni 2006 Advokat og Solicitor Catherine Tholstrup og Advokat Helene Møllmann WWW.PLESNER.COM Hvorfor er investorbeskyttelse ved erhvervsobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere