Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, Frederiksberg C Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk"

Transkript

1 Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, Frederiksberg C Tlf

2 Kursuskataloget for iværksættere 2008 Korte kurser i bogholderi, regnskab, salg og administration

3 Regnskabsskolens kurser for værksættere er noget for dig, hvis du selv vil have styr på bogføring og økonomi, regnskab og administration. vi kan lære dig at udføre alt arbejdet selv, eller vi kan hjælpe dig til at blive en bedre bruger af ekstern regnskabsservice. læg også mærke til vores spændende nyhed: B2B-salg på side

4 INDHOlD Side 3: gratis informationsmøder Side 4: Regnskab før start af virksomhed Side 5: Bogføring for begyndere med SummaSummarum Side 6: SummaSummarum intensivkursus Side 7: SummaSummarum: Import og eksport af data Side 8: Bogføring med Mamut, SAlDI og e-conomic Side 9: løn og personale Side 10: Moms Side 11: Åbningsbalancer/efterposteringer Side 12: Årsregnskab, intensivkursus Side 13: Årsregnskab, komprimeret aftenkursus Side 14: 9 spændende temamøder Side 15 16: B2B salg Side 17: Individuel undervisning Side 18: Tilmelding

5 gratis INFORMATIONSMØDER FOR IvÆRKSÆTTERE Brug et par timer på at tale om regnskabsarbejdet i din nye virksomhed. Du kan stille spørgsmål om alt vedrørende bogføring, regnskab og administration, og vi fortæller om, hvordan vi arbejder med sagerne. Datoer i 2008: 28. januar, 25. februar, 31. marts, 28. april, 26. maj, 25. august, 29. september, 27. oktober eller 24. november. Alle dage kl vi serverer en kop kaffe/te og en ostemad.! Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig. Ring på tlf

6 REgNSKAB FØR START AF virksomhed At have styr på økonomien er helt nødvendigt for iværksættervirksomheder. Denne eftermiddag gennemgår vi en række af de vigtigste emner, og der er god tid til at stille spørgsmål. vi taler for eksempel om: Hvad er kravene til regnskabet? Er det besværligt at bogføre selv? Hvilket regnskabsprogram er det bedste? Skal jeg have en revisor? Hvad må jeg trække fra? Hvordan gør vi med private indskud? Kørsel i egen bil? Skat? Moms? Selvangivelse? vi gennemgår regnskabets opbygning fra top til bund, og du får styr på deadlines hen over året. Datoer i 2008: 7. februar, 8. maj, 13. august eller 13. november. Alle dage kl Pris: 375 kr. + moms. Prisen inkluderer bind 1 af Franciskanerserien: Iværksætterord af Anette Sand. 4

7 AFTENKuRSuS: BOgFØRINg FOR BEgYNDERE Et grundkursus i at indtaste og bogføre bilag til momsafregning. vi starter helt forfra og forventer ikke, at du har noget forhåndskendskab til regnskaber. vi gennemgår regnskabets opbygning, kontoplanen og de nyttige oplysninger, du kan få fra et færdigbogført regnskab. Du lærer at lave den daglige indtastning af indtægter og udgifter, så du får din moms beregnet automatisk. Spørgsmål om lokaler, kørsel, rejser, private udlæg, repræsentation og meget andet kommer vi ind på efter behov. Datoer i 2008: 14. februar, 26. marts, 15. maj, 15. august, 24. september, 6. november eller 10. december. Alle dage kl vi serverer en ostemad ved kursets start. Pris: 750 kr. + moms. Regnskabsprogrammet SummaSummarum får du med hjem i en prøveudgave (300 posteringslinjer/ ca. 100 bilag). 5

8 SuMMASuMMARuM INTENSIvKuRSuS Bogføring for iværksættere, som har et faktisk regnskab at bogføre. Du arbejder med dine egne bilag om eftermiddagen. vi gennemgår regnskabets opbygning og grundlæggende bogføringsprincipper, herunder fakturering i SummaSummarum og momsafregning. De forskellige moduler i SummaSummarum demonstreres. Efter frokost (inkluderet i prisen) arbejder hver enkelt kursist med sit eget regnskab under kyndig vejledning. Du får lavet en din egen kontoplan og begynder på bogføringen og bankafstemningen. Beregn forberedelsestid til materialeindsamling. Du lærer at: - taste i kassekladden og kontrollere den - udskrive fakturaer og kontrollere dine kunders kontokort - bogføre kladden og afl æse din råbalance - afl æse momsen og udskrive rapporter Du får dit regnskab med hjem på en usb-stick, inklusive den gratis prøveversion af SummaSummarum (max. 300 posteringslinjer). Datoer i 2008: 30. januar, 4. marts, 23. april, 4. juni, 3. september, 9. oktober eller 26. november. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer undervisningsmateriale og frokost. Hvis der er mere end fi re tilmeldte, er vi to undervisere om eftermiddagen 6

9 SuMMASuMMARuM FOR lidt ERFARNE IMPORT Og EKSPORT AF DATA NYE MulIgHEDER Kurset er tilrettelagt for deltagere, som har nogen erfaring med daglig bogføring i SummaSummarum. vi gennemgår en række interessante og tidsbesparende funktioner med udgangspunkt i programmets import- og eksportfunktioner: Efter kurset vil du være i stand til at: - Importere og eksportere kladdeposter, kartotekskort, varer, ordrer/fakturaer og kontoplaner - Eksportere kontokort, resultat og balance, årsregnskab og andre rapporter til Excel regneark - udskrive af fakturaer med indbetalingskort - udføre elektronisk fakturering og betaling med EFBmodulet - Identifi cere og fl ytte SummaSummarum data på din computer Herudover vil vi demonstrere: - Elektronisk fakturering med Xomilo - Eksport og import af PBS-betalinger med FMS-PBS - Import af kasseomsætning med AlsKassen - Import af prisfi ler fra grossister (Auto, El, vvs og trælast) Du får mest ud af kurset, hvis du kan få adgang til din netbank fra vores PC-ere eller ved at medbringe din egen bærebare. Datoer i 2008: 15. april, 13. juni eller 23. oktober. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer frokost og undervisningsmateriale på usb-stick. 7

10 BOgFØRINg FOR BEgYNDERE MED MAMuT, SAlDI EllER E-CONOMIC Et grundkursus i at indtaste og bogføre bilag til momsafregning. vi starter helt forfra og forventer ikke, at du har noget forhåndskendskab til regnskaber. Der er god tid til spørgsmål undervejs. vi gennemgår regnskabets opbygning, kontoplanen og de nyttige oplysninger, du kan få fra et færdigbogført regnskab. Du lærer at lave den daglige indtastning af indtægter og udgifter, så du får din moms beregnet automatisk. vi opretter kunder og laver fakturaer til dem. Og vi tjekker den opsætning, der er nødvendig, for at programmerne fungerer korrekt og sørger for, at du har helt styr på sikkerhedskopieringen af regnskabet. I alle tre programmer arbejder vi i gratis prøveudgaver, så du lærer noget om bogføring og regnskab og får samtidig lejlighed til at afprøve det program, du forventer at ville bruge fremover. Er du i tvivl om, hvilket program, du skal vælge, så kom til et informationsmøde først. Se mere på side 3. Priserne inkluderer frokost og undervisningsmateriale. MAMuT: SAlDI: E-CONOMIC: Datoer i 2009: Datoer i 2009: 12. marts, Datoer i 2008: 13. marts, 10. marts, 9. juni, 11. juni, 10. september eller 12. juni, 12. september eller en 8. september eller 10. december. 9. december. 12. december. Alle dage kl Alle dage kl Alle dage kl Pris: kr. + moms Pris: kr. + moms Pris: kr. + moms 8

11 løn Og PERSONAlE Hvad er reglerne, og hvordan gør man i praksis? Denne dag gennemgår vi alle de spørgsmål, der møder nye arbejdsgivere: 9 - Ansættelsessamtalen og ansættelseskontraktens indhold - Funktionærlovens regler omkring opsigelse - Spørgsmål om personalepolitik - Reglerne for funktionærer og ikke-funktionærer - Hvad koster det at have en medarbejder - og hvad er AER, AES, ATP-fi b mv. - Procedure ved uenighed og konfl ikt med en medarbejder - Forsikringer obligatoriske og valgfri - Fryns/personalegoder: Hvad er reglerne og hvordan administreres de? - Opbygningen af en lønseddel og valg af lønsystem - Hvordan foregår den praktiske løn- og personaleadministration? Datoer i 2008: 12. februar, 28. maj, 11. september eller 3. december. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer Anette Sands bog: Din første medarbejder sådan vokser du med ansatte.

12 MOMSKuRSuS Hvordan er momsreglerne? Hvad er brugtmoms? Hvad er repræsentationsmoms? Hvilke varer og ydelser er momsfrie? Hvornår er behandlinger momsede, hvornår er de ikke? Hvad er erhvervelsesmoms? Hvordan håndterer man momsen ved import og eksport til og fra Eu-lande og verden uden for Eu? Brug en eftermiddag på at få tjek på alle momsreglerne, så du hverken snyder dig selv eller skattevæsenet. : g: Datoer i 2008: 27. maj eller 22. oktober. Begge dage kl Pris: 980 kr. + moms. Prisen inkluderer momskompendium. 10

13 ÅBNINgSBAlANCER Og EFTERPOSTERINgER: Kurset er tilrettelagt for deltagere med nogen erfaring i bogføring. Datoer i 2008: 10. januar eller 12. august. Begge dage kl Pris: 980 kr. + moms. vi gennemgår åbningsbalancer i forbindelse med skift af regnskabssystem eller opstart af nyt selskab, og vi taster og kontrollerer efterposteringer efter afslutningen af regnskabet. vi tager udgangspunkt i SummaSummarum, men principperne er naturligvis ens for alle regnskabsprogrammer. 11

14 ÅRSREgNSKAB - REglER Og METODER, ENKElTMANDSFIRMAER Og I/S Intensivt kursus i, hvordan man omdanner sit bogførte materiale til et årsregnskab. vi gennemgår regler og principper for afskrivninger, bogføring af varelager, regulering for telefon, kilometerpenge og repræsentation, opgørelse af mellemregninger, afstemning af A-skat mv. Herudover hvordan både drift og status kontrolleres, inden det bogførte kan omdannes til et færdigt årsregnskab. Skabeloner (regneark) udleveres på kurset på en usb-stick, så du kan deltage uanset hvilket program dit regnskab er bogført i. Du skal medbringe regnskabsmateriale for at få fuldt udbytte af kurset, liste fremsendes efter tilmelding. vi læser selvangivelsen i gennem sammen og ser særligt på de punkter, der skal udfyldes, når man har et enkeltmandsfi rma eller I/S. Kurset omfatter ikke beskatning efter virksomhedsordningen, men vi taler om, hvornår denne ordning bør overvejes. Datoer i 2008: 23. januar, 30. april, 15. maj eller 12. december. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer frokost, usb-stick og bind 2 i Franciskanerserien, Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder af Anette Sand. 12

15 Datoer i 2008: 7. april eller 5. juni. Begge gange kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer en let anretning ved kursusstart, usb-stick og bind 2 i Franciskanerserien, Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder af Anette Sand. ÅRSREgNSKAB KOMPRIMERET AFTENKuRSuS Brug en aften på at høre om enkeltmandsvirksomheders årsregnskab. vi gennemgår regler og principper for afskrivninger, bogføring af varelager, regulering for telefon, kilometerpenge og repræsentation, opgørelse af mellemregninger, afstemning af A-skat mv. Herudover hvordan både drift og status kontrolleres, inden det bogførte kan omdannes til et færdigt årsregnskab. Herefter læser vi selvangivelsen i gennem sammen og ser særligt på de punkter, der skal udfyldes, når man har et enkeltmandsfi rma eller I/S. Kurset omfatter ikke beskatning efter virksomhedsordningen, men vi taler om, hvornår denne ordning bør overvejes. Der bliver ikke mulighed for at afprøve regneark mv. på PC-ere, men der skulle være god tid til at stille konkrete spørgsmål. 13

16 TEMAMØDER Regnskabsskolen afholder en række temamøder i januar: Om afskrivninger og de nye regler, der gælder fra 2008 og frem 28. februar: Biler. gule eller hvide plader privat eller fi rmaejet? 27. marts: Fryns hvad kan man, hvad må man, og hvad koster det? 25. april: Kurser, uddannelse og rejser reglerne og SKATs afgørelser 29. maj: Finansiering. Af nye aktiviteter og vækst 28. august: Juraen i e-handel og den praktiske administration 25. september: Rekruttering, vikarer og den 1. medarbejder 30. oktober: Nøgletal hvordan læser man et regnskab 27. november: virksomhedsordning og omdannelse til ApS Hvert temamøde afholdes kl Prisen er 375 kr. + moms. Til hvert temamøde udarbejdes informationsmateriale, som er inkluderet i prisen. Tilmelder du dig alle møderne, får du rabat. læs mere på 14

17 REgNSKABSSKOlENS B2B-SAlgSKuRSER FIND DINE KuNDEEMNER I EXPERIANS DATABASE Du får en grundig introduktion i brugen af Experians database over alle virksomheder i Danmark. vi søger på branche, størrelse, beliggenhed, økonomiske tal eller hvad, du måtte have brug for, og gemmer oplysningerne i et regneark til senere brug. Du får konkrete og brugbare lister med hjem. Alle kursister, som har gennemført kurserne, får desuden et halvt års gratis adgang til Experians WEB-DIRECT Opslag. Normalprisen for denne udgave er kr. pr. år. 15 NYHED!

18 SAlgSKuRSuS 1: SAlgSBREvE. SAlgSKuRSuS 2: TElEFONSAlg/MØDEBOOKINg Efter datasøgningen i Experians database skriver hver deltager et salgsbrev efter AIDAmodellen og får feedback på det. vi får tjek på både det sproglige og indholdsmæssige, og vi gennemgår, hvordan du får fl ettet brevet med dine kundeemner fra Experians database. Du kan gå direkte på posthuset med dine breve, når kurset er slut. Du lærer at tilrettelægge en god salgssamtale og laver en køreplan for, hvordan salget kan gennemføres. vores erfarne underviser fortæller om alle de fælder og fejl, du måske løber ind i, og om hvordan du kan blive bedre til det opsøgende telefonsalg. ud fra kundelisterne, du udarbejdede om formiddagen i Experians database, kaster du dig ud i dit første telefonsalg/mødebooking, og måske får du din en kunde i hus, inden kurset er slut. Datoer i 2008: 21. januar, 13. marts, 14. maj, 26. august eller 20. oktober. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer frokost og et halvt års abonnement til Experians WEB-DIRECT Opslag. Datoer i 2008: 22. januar, 14. marts, 13. maj, 27. august eller 21. oktober. Alle dage kl Pris: kr. + moms. Prisen inkluderer frokost og et halvt års abonnement til Experians WEB-DIRECT Opslag. 16

19 Individuel undervisning Regnskabsskolen tilbyder individuel undervisning. En lærer, en elev. Eller en underviser og flere deltagere fra samme virksomhed. Den individuelle undervisning er velegnet for de, som ikke har tid til at vente på et kursus, eller hvor kursusprogrammet ikke matcher de aktuelle ønsker og behov. Du kan booke en hel dag, en halv dag eller et par timer og betaler for den tid, du bruger. Så underviser vi dig i det, du har brug for inden for administration, løn, bogholderi og regnskab. Også andre regnskabsprogrammer end de, der er nævnt her i kataloget. F.eks. Stellar, Navision eller C5. Du får en fast tilknyttet underviser, som følger dig fra gang til gang. Ring og aftal nærmere på tlf eller skriv til 17

20 TIlMElDINg Og PRAKTISKE OPlYSNINgER Kurserne afholdes i Regnskabsskolens lokaler på Frederiksberg Allé 17, 4. sal, 1820 Frederiksberg C. På kurser, hvor vi arbejder med PC-ere, kan du benytte vores eller medbringe din egen. Du kan tilmelde dig kurset ved at ringe på eller på Regnskabsskolens hjemmeside: Regnskabsskolen.dk. Her kan du også læse om arrangementer, vi planlægger løbende, og som derfor ikke er med i dette katalog. vores afbuds- og betalingsbetingelser kan du se på Er du i tvivl om hvilket kursus, du vil på, meld dig til et af informationsmøderne, du kan læse om på side 3. 18

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere