Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5"

Transkript

1 Mamut Kundskabsserie Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1

2 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Indhold Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig lagerværdi... 3 Indstillinger... 4 Firmaindstillinger for at bogføre lagerhåndtering... 4 Firmaindstillinger for bogføring... 5 Øvrige indstillinger... 6 Kontoindstillinger... 7 Implementering... 9 Indstillinger Efter implementering Eksempel Eksempel på bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret Eksempel på bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition Yderligere information Mamut Academy Service og brugerstøtte Mamut Serviceaftale sikrer en enklere hverdag Version MBS.BKL.PRC.DK

3 Producent og distributør: Mamut A/S Sluseholmen København SV Tlf.: , Fax: Internet: Mamut Supportcenter: Mamut A/S Sluseholmen København SV Åbent: fra kl alle hverdage Tlf.: , Fax: Internet: Salg: Mamut A/S Sluseholmen København SV Tlf.: , Fax: Internet: Mamut A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Mamut. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.

4 Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig lagerværdi OM KONTERING AF OMKOSTNINGER OG REGNSKABSMÆSSIG LAGERVÆRDI Lagerfører du produkter, skal du også vælge, om du vil bogføre lagerværdien. I programmet kan dette gøres automatisk. Det forudsætter, at du vedligeholder og registrerer indkøbspriserne og indkøbsomkostningerne korrekt. Du kan også vælge ikke at bogføre lagerværdien automatisk. Indstillingerne vedrørende dine valgmuligheder findes i Firmaindstillinger for Produkt, på fanebladet Prishåndtering. Under Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi vælger du, hvorvidt du skal bogføre lagerværdien eller ikke. Hvis du vælger at bogføre produktomkostningen ved indkøb, betyder det, at der ikke vil ske en automatisk bogføring af lagerværdi: Ingen bogføring af lagerværdi Ønsker du ikke at bogføre lagerbeholdningen i regnskabet, skal du vælge at Bogføre produktomkostningerne ved Indkøb. Herved bogføres indkøbet som en omkostning, når du bogfører fakturaen fra leverandøren. Der vil ikke være akkumulerede saldi på dine balancekonti i regnskabet for lagerbeholdningen, og ændringer i beholdningen vil ikke vises i resultatregnskabet. Denne metode er mest aktuel for firmaer med ubetydeligt lager, eller firmaer, som vælger at bogføre beholdningsændringer i forbindelse med regelmæssige vareoptællinger. Det anbefales at checke med din revisor, før du tager stilling til, om du kan benytte denne metode. Bogføring af lagerværdi Ønsker du at bogføre lagerbeholdningen i regnskabet, skal du aktivere dette i Indstillinger pr. modul for Produkt, i fanebladet Prishåndtering, under Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi. Vælger du Bogfører produktomkostninger når varer tages ud af lageret, vil lagerbeholdningen blive bogført i regnskabet. Lagerfører du produkter, vil den samlede værdi af de lagerførte produkter afspejles i balancen i regnskabet. Produkterne bliver nu bogført, når de bliver faktureret. Da vil andre lagerbevægelser blive bogført således, at lagerværdien ændres. Der skal ikke opstå afvigelser mellem værdien af lagerbeholdningen i regnskabet og logistikmodulet. Derfor opdateres balancekonti samtidig med at varerne registreres ind og ud af lageret. Konteringerne foregår derfor ved: Registrering af varemodtagelse Registrering af leverandørfaktura Levering af varer til kunde Registrering af faktura til kunde 3

5 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 INDSTILLINGER Firmaindstillinger for at bogføre lagerhåndtering En forudsætning for at kunne bogføre produktomkostninger ved salg er, at produkterne er lagervarer. Sådan ændrer du lagerindstillingerne 1. Vælg Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Tilpasning af funktioner. 2. Sæt med flueben ud for Virksomheden lagerfører produkter. 3. I fanebladet Lagerhåndtering kan du vælge Lagerplacering, Vareparti, Holdbarhedsdato eller Serienummer. Når du har aktiveret lagerfunktionen, kan du knytte lager til både eksisterende og nye produkter i produktregistret. 4

6 Indstillinger Firmaindstillinger for bogføring Sådan konfigurerer du indstillingerne for at kunne omkostningsføre produktomkostninger, når varer tages ud fra lageret 1. Klik Vis - Indstillinger - Firma 2. Klik dernæst på Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering. 3. Indstillingerne finder du under overskriften Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi. I rullelisten Type findes der tre alternativer. Her beskrives de alternativer, som gælder for omkostningsføring ved salgsopfølgningen - det vil sige de to sidste punkter. Bogfør produktomkostning ved indkøb Bogfør produktomkostning, når varer tages ud af lageret Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Bogfør produktomkostninger, når varer tages ud af lageret Dette alternativ indebærer, at alle lagervarer bogføres, når varen tages ud af lageret. Bilaget bogføres automatisk i resultatregnskabet for alle ind- og udgående lagerændringer. Produkternes lagerværdi tilføjes automatisk i balancen og baserer sig på produkternes indkøbspris samt eventuelle indkøbsomkostninger, som skal påvirke den balancerede lagerværdi. Produkter, som ikke er lagervarer, kan ikke anvende Bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret. Hvis lignende produkter købes ind via indkøb, omkostningsføres de, når indkøbet bogføres. 5

7 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Hvis du vælger at anvende individuelle regler for regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi, kan du for hvert enkelt produkt vælge at indstille til Bogfør produktomkostning ved indkøb eller Bogfør produktomkostninger når varen tages ud af lageret. Når denne indstilling er aktiveret, skal du i produktregistret for hvert enkelt produkt angive, hvilken regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi, der skal gælde for produktet. Indstillingen foretages i fanebladet Indstillinger. Det er ikke muligt at foretage indstillinger for bogføring af produkter, som ikke er lagervarer. Øvrige indstillinger Udover de nævnte indstillinger kan du desuden foretage indstillinger, der inkluderer indkøbsomkostninger i balanceføring af lagerværdi og som bestemmer hvilken type indkøbsomkostninger, der skal inkluderes. Du kan selv definere det, der skal være grundlag for kostpris. Grundlag for kostpris Grundlag for kostpris bestemmer, hvor kostprisen i ordremodulet skal hentes. Hvis du vælger at omkostningsføre produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, bør du vælge Indkøbspris som grundlag. Det skyldes, at kostprisen da hentes fra lagerbevægelsen, der er den samme, som kostprisen, der anvendes i omkostningsføringen. Tips! Hvis du vælger at anvende Indkøbspris som grundlag for kostpris, kan du også vælge, om kostsprisen skal inkludere både Omkostninger fra produktregistret samt indkøbspris. Indstillingen finder du ved at vælge Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura - Pris/Rabat. Som standard er dette alternativ valgt. Hvis du vælger at inkludere Omkostninger fra Produktregisteret, kommer statistikken, samt dækningsbidrag/-grad på salgsordre, ikke til at stemme overens med de aktuelle bogførte omkostninger. Omkostninger Du har mulighed for at vælge følgende under omkostninger: Indkøbsomkostninger skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandørsfakturaen. Indkøbsomkostninger skal inkludere omkostninger fra bogføring af told og speditionsfaktura. Hvis en eller begge disse alternativer er aktiverede, opdateres kostprisen på lagerbevægelsen med fragt- og ekspeditionsomkostninger fra leverandørsfakturaen og/eller omkostninger fra bogføring af told og speditionsfaktura. Hvis Grundlag for kostpris er angivet som Indkøbspris, vil dette inkluderes i den oplyste kostpris i ordre-/faktureringsmodulet og påvirker statistikken og dækningsbidrag/-grad. 6 Grundlag for balanceføring skal inkludere indkøbsomkostninger Hvis du har valgt en eller begge indstillinger under Omkostninger, kan du desuden vælge, om dette skal indgå i grundlaget for lagerværdien.

8 Indstillinger Hvis du vælger, at Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris), oprettes der ved bogføring af fragt og ekspedition, og/eller told og speditionsfaktura, et ændringsbilag, som opdaterer lagerværdien. Poster beholdningsændringer i resultatopgørelsen Denne indstilling bogfører lagerændringer i både resultatopgørelsen og balancen, når varer modtages eller levereres. Hvis du aktiverer funktionen posteres to ekstra bilagslinjer i lagerændringsbilaget. Vær opmærksom på, at denne indstilling forudsætter, at du har valgt at Udgiftsføre når varer tages ud af lageret. Fordele med bogføring i resultatopgørelsen ved beholdningsændringer: Det er muligt at se ændringer i lageret udfra resultatopgørelsen. Ulemper med bogføring i resultatopgørelsen ved beholdningsændringer: Der vil komme mange bilagslinjer i balanceopgørelsen Disse poster er i mange tilfælde overflødige Kontoindstillinger Systemet er på forhånd konfigureret med forhåndsdefinerede systemkonti. Eksempler på konti er Faktura, Lagerbeholdning, Varer ikke faktureret, Manuelle beh.ændringer, Standard indkøbskonto (Moms- og ikke-momspligtig), Fragtgebyr og Fortoldning. Produkter af typen Lagervare anvender disse konti i den automatiske postering af bilag for lagerændringer. Indstillingerne for systemkonti finder du via Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti. Her følger en specificering af, hvad de forskellige konti anvendes til, samt hvordan de kan overstyres: Konto 6530: Lagerbeholdning Kontoen anvendes som balancekonto for lagerværdi og opdateres automatisk ved ind- og udgående lagerbevægelser. Kontoen kan defineres pr. produkt ved at gå til Produktregistret, fanebladet Indstillinger, og her kan du vælge en specifik lagerkonto for dette produkt. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktkortet, anvendes standard systemkonto. Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Lagerbeholdning under kontogruppen Faktura. Konto : Varer ikke faktureret Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem balancekonto for lagerværdi og bogføring af vareomkostninger ved fakturering. Kontoen kan defineres pr. kunder. Det gør du i Kontaktregistret ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten Varer ikke faktureret. 7

9 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregistret, anvendes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Varer ikke fakturerede i kontogruppen Faktura. Konto : Faktura Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem Balancekonto for lagerværdi og bogføring af indkøb. Kontoen kan defineres pr. leverandør. Det gør du i Kontaktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter klikke på knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten for Faktura. Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregister, anvendes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Faktura ikke modtaget i kontogruppen Indkøb. Konto 2610: Manuelle beh.ændringer Denne konto anvendes ved vareoptælling samt som modkonto til Konto for produktomkostninger, hvis du har valgt at Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet. Kontoen kan defineres pr. produkt. Det gør du i Produktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for ændring af beholdning. Hvis du ikke vælger nogen konto i produktregistret, benyttes standard systemkonto. Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Manuel lagerændring under kontogruppen Indkøb. Konto 2100: Varekøb 25% moms Når varen faktureres, bogføres produktet mod denne konto. Kontoen kan desuden anvendes sammen med Lagerændringskontoen, hvis du vil Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet. Omkostningskonto følger som standard momsindstillingerne for Indgående moms. Kontoen kan desuden defineres pr. produkt i Produktregistreret ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for produktomkostninger. 8

10 Implementering IMPLEMENTERING Ved implementering af bogføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, varierer arbejdsmetoden afhængig af, hvorvidt indstillingen er blevet foretaget fra begyndelsen, eller om bogføring af produktomkostningerne ved indkøb har været anvendt tidligere. Bogføring i ny database Når du skal implementere bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret i en ny database, er det vigtigt, at du angiver de korrekte indstillinger, før du registrerer lagervarer eller foretager indkøb. Anvend oversigten i afsnittet Indstillinger for implementering for at definere de indstillinger, som du vil anvende. Bemærk! Hvis manuelle føringer er foretaget mod Balancekonto for lagerværdi, eksempelvis som Indgående saldo eller eventuelt Manuel bogføring af lagerværdi, kan dette medføre, at Balancekontoen for lagerværdi bliver dobbelt så høj som værdien af lagerbeholdningen. Hvis dette er sket, skal du oprette et manuelt bilag for at korrigere lagerændringsbilaget, der blev oprettet ved vareoptællingen, med værdien, som er for høj. Årsagen hertil er, at balancekontoen for lagerværdi allerede indeholder de værdier, som automatisk blev ført ind i balancen ved vareoptællingen. Ændring af bogføringsprincip Ved overgang fra bogføring ved indkøb til bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret, træder ændringen først i kraft for produkter, som lagerføres, når indstillingen er foretaget. Det indebærer, at varer, som allerede findes på lager, ikke bogføres ved fakturering før lageret er blevet opdateret og nye varer er blevet lagerført. Bemærk! Før du begynder processen med at ændre bogføringsprincip, er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer dine data i programmet. Start guiden for sikkerhedskopiering ved at klikke på Filer - Sikkerhedskopier - Udfør sikkerhedskopiering. Ønsker du, at ændringen skal gælde for en eventuelt eksisterende lagerbeholdning, følger du nedenstående instruktioner. Yderligere info om proceduren finder du i et eget afsnit. Sådan ændrer du bogføringsprincip for eksisterende lagerbeholdning 1. Tag en sikkerhedskopi. 2. Udskriv rapporten Lageroptællingsliste (Filer - Udskriv - Produkt). 3. Udskriv derefter Lagerværdiliste (lagerbevægelser). Nulstil herefter lageret med en lageroptælling. Se detaljer i afsnittet Tøm lageret. 4. Vælg indstillinger for ønskede valg af bogføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret. Flere detaljer finder du i afsnittet Indstillinger for implementering. 5. Foretag en lageroptælling for at indføje en ny lagerbeholdning. Se detaljer i afsnittet Overfør varer til lager. Bogføringsprincip er nu ændret. 9

11 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Tøm lageret Lageret skal tømmes, før overgangen fra bogføring ved indkøb til bogføring, når varer tages ud af lageret træder i kraft. Inden du tømmer lageret, bør du skaffe dig en oversigt over antallet af varer samt den totale lagerværdi. Du får en oversigt over lagerbeholdningen ved at vælge Vis - Produkt - Rapport og derefter udskrive rapporterne Lageroptællingsliste og Lagerværdiliste (beholdningsændringer). Bemærk, at hvis du anvender serienummer, varepartinummer eller holdbarhedsdato, skal du udskrive en særskilt vareoptællingsrapport for disse varer. Derefter tømmer du alle lagre ved at vælge Vis - Lager - Lageroptælling. Vælg lager og klik på Nulstil lager. Klik dernæst på OK for at gennemføre optællingen. Gentag proceduren indtil alle lagre er nulstillede. Hvis du skal anvende Individuel regel for bogføring af produkter er det nok at nulstille lagerbeholdningen for de produkter, der skal berøres af indstillingen. Tips! Når du har ændret rutinen for bogføring, bør du desuden tænke på, hvordan du på bedst mulig måde skal bogføre indgående fakturaer i programmet. Indstillinger Når lagerbeholdningen er tømt, vælger du Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering. Her skal du foretage følgende indstillinger: Grundlag for kostpris skal angives som Indkøbspris. Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi skal angives som: Bogfør produktomkostninger når varer tages ud af lagret, eller Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Hvis du vælger Individuel regel, angives de individuelle indstillinger i produktregistret for hvert produkt (i fanebladet Indstillinger). Det valg, du foretager under Indstillinger for bogføring, gælder så for produktet. Eksempel på omkostningsføring af produktomkostningsføring, når varer tages ud af lageret, finder du herunder. Fragt og ekspedition Hvis du har valgt indstillingen Indkøbsomkostninger skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandørsfaktura, har du to valg: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du ønsker, at fragt og ekspedition skal inkluderes i grundlaget, markerer du følgende indstilling: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af fragt og ekspedition herunder. 10

12 Implementering Told og spedition Hvis du har valgt, at Indkøbsomkostninger skal inkludere told og speditionsfaktura, har du to muligheder: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du ønsker, at told og spedition skal inkluderes i grundlaget, markerer du følgende indstilling: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af told og spedition herunder. Valg af både fragt og ekspedition samt told og spedition Hvis du har valgt, at Indkøbsomkostninger skal inkludere told og speditionsfaktura, har du to muligheder: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du vælger det første alternativ, skal følgende indstillinger markeres: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af fragt og ekspedition samt told og spedition herunder. Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Hvis du ønsker, at beholdningsændringen også skal bogføres i resultatopgørelsen, skal du markere følgende indstilling: Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Indstillingen indebærer, at yderligere to bilagslinjer registreres på beholdningsændringerne, som oprettes, når varer modtages og levereres. Bemærk, at indstillingen for Udgiftsføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret skal varer markeres, for at ændringen tages i brug. Se eksempel på bogføring af beholdningsændringer i resultatopgørelsen herunder. Overstyring af standardkonto Som standard er følgende konti definerede: Balancekonto for lagerværdi er knyttet til konto 6530 Standard beholdningsændringskonto er knyttet til konto 2610 Hvis du vil overstyre standardkontoen for bogføring, gør du det i fanebladet Indstillinger i produktregistret for aktuelt produkt. Vær opmærksom på, at kontoen skal være oprettet i kontoplanen, for at du skal kunne vælge den i rullelisten. 11

13 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Overfør varer til lager Når du har defineret indstillingerne, skal du overføre lagerbeholdningen. Det kan være en god idé at oprette en ny sikkerhedskopi - uanset om du har foretaget store ændringer i indstillingerne. Vælg derefter Vis - Lager - Lageroptælling og registrer lagerbeholdning ved hjælp af Lageroptællingslisten, som du udskrev tidligere. Klik derefter på OK for at lageroptællingen skal blive udført. Når lageroptællingen er udført, bør du vælge Vis - Lager - Lager for at kontrollere at produkterne er registreret med korrekt antal og værdi. Bemærk, at indkøbsprisen fra priskalkulatoren lægges ind som kostpris. Bemærk! Vi anbefaler, at indkøbspris anvendes som grundlag for kostpris i salg/faktureringsmodulet. Indstillingen foretager du ved at vælge Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Pris - Prishåndtering. Efter implementering Når du har ændret indstillingen for omkostningsføring, bør du også tænke på, hvordan du bedst muligt bogfører indgående fakturaer i programmet. Manuel bogføring af indgående faktura i kassekladden Når du bogfører en indgående faktura manuelt i kassekladden, er det vigtigt, at du ikke bruger standard omkostningskonto for produktomkostninger. Omkostningskontoen skal i stedet anvende, når den udgående faktura bogføres. Du skal i stedet anvende kontoen Faktura, konto, som modkonto for de produkter, der indgår i omkostningsføringen. Moms angives på sædvanlig måde. Hvis du vælger at bogføre indgående fakturaer manuelt, mister du koblingen mellem d indgående faktura og den oprettede lagerændring. Du kan derfor ikke korrigere lagerværdien ved bogføring af leverandørfakturaen. Eventuelle omkostninger som fragt/ekspedition kommer ikke heller til at påvirke lagerværdien. Bogføring af indgående faktura via indkøbsmodulet Hvis du vælger at bogføre indgående fakturaer via programmets indkøbsmodul, kan dette korrigere en eventuel difference mellem produktet lagerværdi ved modtagelse og den reelle værdi ved bogføring af fakturaen. Hvis indstillingerne er aktiverede, medregnes også fragt/ekspedition i produktets lagerværdi. Bogføring af indgående faktura via indkøbsmodulet foretages ved at vælge Vis - Bestilling- Indkøb. Find herefter frem til indkøbet, der skal bogføres. Klik på knappen Poster indkøbsordre [Ctrl +B] og angiv korrekt information. Klik herefter på Poster for at bogføre indgående faktura. Bemærk! Vi anbefaler, at du bogfører via indkøbsmodulet, da bogføringen vil være enklere at overskue end i kassekladden. 12

14 Eksempler EKSEMPEL Eksempel på bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret Når du har implementeret omkostningsføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, vil du bemærke, at den nye bogføringsformen adskiller sig fra den, som du måske er vant til. For at få en opfattelse af, hvordan bogføringen kan komme til at forløbe, kan det være en god idé at gå igennem eksemplerne herunder. Bilagstyper: LB1: Ændringsbilaget oprettet ved varemodtagelse (og ved vareoptælling). LB2: Lagerændringsbilag oprettet når varen leveres til kunde. IF1: Indgående faktura, bogført ved indkøb. UF1: Udgående faktura, bogført ved salg. Disse eksempler baserer sig på programmets systemkonti samt et produkt med indkøbspris 450:- og salgspris 1000:-. Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr. Omkostninger 50,00 kr. Kostpris 500,00 kr. Bruttogevinst 500,00 kr. Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr. Indkøbspris hos leverandør kr. Eksempel 1: Lageroptælling Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Lageroptælling - Ind LB1 Ind 6530 Lager 2610 Lagerændring Vareleverance - Faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms, udgående 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 13

15 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 2: Indkøb uden fragt/ekspedition/told /spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer levereret, faktura Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer levereret. faktura 2100 Varekøb 25% Eksempel 3: Indkøb uden fragt/ekspedition/told/spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 2610 Beholdningsændring Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret. faktura 2100 Varekøb 25% 14

16 Eksempler Eksempel på bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition Eksempel 4: Indkøb med fragt/ekspedition Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Fragt/ekspedition 50,00 kr Varemodtagelse - indkøb Bogføring - indkøb, fragt/eksp. Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112,50 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 Opdater lagerværdi - fragt/eksp. LB2 Ind 6530 Lager 50,00 50,00 Vareleverance - faktura LB3 Ud 6530 Lager 500,00 Varer leveret, faktura 500,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25 % 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret. Faktura 500, Varekøb 25% 5710 Fragt og transport 50,00 15

17 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 5: Indkøb med told/spedition Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Told/spedition 100,00 kr Varemodtagelse - indkøb Bogføring - indkøb Bogføring - told/spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 IF2 Ind 100, Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Opdater lagerværdi - LB2 Ind 6530 Lager 100,00 told/spedition 100,00 Vareleverance - faktura LB3 Ud 6530 Lager 550,00 Varer leveret. faktura 550,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Kundefordringer 1250,0 0 Varer leveret, faktura 550, Varekøb 25% 2170 Told- og speditionsomkostnin ger 100,00 16

18 Eksempler Eksempel 6: Indkøb med fragt/ekspedition/told/spedition Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Fragt/ekspedition 50,00 kr Told/spedition 100,00 kr Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager Bogføring - indkøb IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112,50 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 Opdater lagerværdi - fragt/ekspedition LB2 Ind 6530 Lager 50,00 50,00 Bogføring - told/spedition IF2 Ind 100, Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Opdater lagerværdi - told/spedition LB3 Ind 6530 Lager 100,00 100,00 Vareleverance - faktura LB4 Ud 6530 Lager 600,00 Varer leveret. faktura 600,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 600, Varekøb 25% 2170 Fragt og transport 150,00 17

19 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 7: Bogføring af beholdningsændring i resultatopgørelsen Hvis du ønsker at lagerændringen også skal bogføres i resultatopgørelsen, skal du aktivere følgende indstilling: Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Med denne indstilling registreres to ekstra bilagslinjer på lagerændringerne, som oprettes ved varemodtagelse og varelevering. Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Varemodtagelse - indkøb Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 18

20 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information Mamut Academy Mamut Academy er navnet på kursusvirksomheden i Mamut. Mamut A/S leverer komplette løsninger indenfor økonomistyring, salg/kundeopfølgning, indkøb/logistik, personale, timeregnskab/projekt og skat/privatøkonomi. Kursusvirksomheden Mamut Academy er et tilbud til dig, som ønsker at arbejde mest muligt effektivt med Mamut Business Software og tilhørende fagområder. Nu kan du og dine medarbejdere virkelig udnytte funktionsrigdommen i Mamut-systemerne, hvilket både stimulerer virksomheden og dig, som arbejder med systemet! Opstartskursus Dette kursus er tilpasset helt nye brugere af Mamut Business Software. Kurset giver et indblik i opbygningen af programmet, og giver en god indføring i, hvordan du kommer bedst muligt i gang. Grundkurser Disse kurser fokuserer på et enkelt fagområde indenfor produktserien Mamut Business Software. Grundkurserne giver deltageren et dybtgående indblik i de enkelte dele af Mamutsystemerne. Dermed opnås de bedste forudsætninger for at udnytte systemet mest muligt effektivt. Viderekomne kurser Disse kurser fokuserer på områder, som ikke dækkes af indholdet i grundkurserne. Viderekomne kurser giver dybtgående kundskab om avancerede funktioner i Mamut Business Software. Kursuspakke Kursuspakkerne omfatter et enkelt system i produktserien Mamut Business Software. Kurserne giver deltageren en helhedsforståelse af det aktuelle system. En kursuspakke består af et givet antal fagkurser. Hvis det ønskes, kan virksomheden bedriften sende forskellige deltager på de enkelte fagkurser. Temakurser Temakurserne fokuserer på specielle emner indenfor et fagområde, et program eller på tværs af forskellige fagområder og programmer. Virksomhedsinterne kurser Hvis det ønskes, kan vi holde kurser specielt tilpasset din virksomhed eller organisation. Dette er specielt lønsomt, hvis din virksomhed har specielle rutiner, eller hvis mange fra samme organisation behøver oplæring i Mamut-systemet. Med et virksomhedsinternt kursus sikrer du dine medarbejdere komplet oplæring i effektiv brug af Mamut Business Software i din virksomhed. Vi kan holde virksomhedsinterne kurser i dine lokaler eller i vores kursuslokaler, som har komplet udstyr og alle faciliteter. For yderligere information om Mamut Academy, eller for at få tilsendt vores kursuskatalog/kursusplan, tag kontakt med os på telefon eller kontakt os via e- mail Du finder også information på vores hjemmeside Alle kursusdeltagere vil få tilsendt kursusbevis efter deltagelse. 19

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Mamut Business Software. Tillægsprodukter & Enterpriseudvidelser. Mamut Cost Centre. Version 14 MBS.EXT.MCT.DK.2011.1

Mamut Business Software. Tillægsprodukter & Enterpriseudvidelser. Mamut Cost Centre. Version 14 MBS.EXT.MCT.DK.2011.1 Mamut Business Software Tillægsprodukter & Enterpriseudvidelser Mamut Cost Centre Version 14 MBS.EXT.MCT.DK.2011.1 1 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Yderligere omkostningsbærere...

Læs mere

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Version 14.MBS.EXT.TRA.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Om Mamut

Læs mere

Mamut Enterprise Variant

Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Variant Version 14 MBS.EXT.VAR.DK.2011.1 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Version 14 MBS.EXT.SSI.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Læs mere

Mamut Enterprise Krak

Mamut Enterprise Krak Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Krak 2 Indhold Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Hent og vedligehold kontaktinformation med Krak... 4 Vis

Læs mere

Mamut Enterprise DIBS

Mamut Enterprise DIBS Copyright Mamut Business Software Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise DIBS Version 14 MBS.EXT.DIBS.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Betalingstjenester i webshop...

Læs mere

Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise DanDomain Version 14 MBS.EXT.MEDD.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Betalingstjenester

Læs mere

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Call Center Version 14 MBS.EXT.MCC.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Enklere årsafslutning i dit Mamut-program

Enklere årsafslutning i dit Mamut-program // Mamut Business Software Enklere årsafslutning i dit Mamut-program Enklere årsafslutning i dit Mamut-program Indhold Indledning... 3 Årsafslutning... 3 Periodeafslutning... 4 Årsafslutning i Mamut Business

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Installationsguide Enkeltbruger

Installationsguide Enkeltbruger Mamut Business Software Installationsguide Enkeltbruger Version 14 MBS.BKL.ISU.DK.140.2 Installationsguide: Enkeltbruger Indhold Om installation af programmet... 3 Enkeltbrugerinstallation... 5 Indlogning...

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5

Nyheder i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Mamut Business Software Introduktion Nyheder i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Version 14.5 MBS.MAN.NEWS.14.DK.145.2 I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.003 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Introdution til Mamut Business Software Installation, indstillinger, rapporter og udvalg

Introdution til Mamut Business Software Installation, indstillinger, rapporter og udvalg Introdution til Mamut Business Software Installation, indstillinger, rapporter og udvalg Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.INT.111.DK I INSTALLATION, INDSTILLINGER, RAPPORTER OG UDVALG Producent og distributør:

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Mamut Business Software. Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse

Mamut Business Software. Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Mamut Business Software Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse 1 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 3 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 6 Kom i gang... 7 Hvad bør du tænke

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Mamut Business Software. Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser. Mamut Client Manager. Version 14 MBS.EXT.MCM.DK

Mamut Business Software. Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser. Mamut Client Manager. Version 14 MBS.EXT.MCM.DK Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Client Manager...

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale

Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.FIN.111.DK I ØKONOMISTYRING, LOGISTIK OG PERSONALE Producent og distributør: Mamut A/S Sluseholmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet Kom i gang med! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med -0 ansatte SIDE 6-7 -0 HÆFTET INDEHOLDER TIPS FØR START 0 BEGREBER

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse Forhandler Kom i gang med Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse Forhandler Kom i gang med Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Forhandler Kom i gang med Mamut Kasse Version 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.DK 1 Producent og distributør: Mamut A/S Sluseholmen 2-4 2450 København SV Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 2 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 og 17.1 5 Kontaktopfølging

Læs mere

Løsninger din virksomhed kan vokse med

Løsninger din virksomhed kan vokse med an rer du en d å S rbed hed fo som ide 11 løn re på s Læs me FÅ Fuld kontrol i 2012 Med én integreret løsning til handelsvirksomheder Brugervenligt økonomisystem Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4.

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4. OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT KOMPLET REGNSKABSSYSTEM MED CRM OG E-HANDEL Alt i én løsning Mest for pengene Enkelt at anvende Let tilgængelig support Forenkler hverdagen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4.

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4. OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT KOMPLET REGNSKABSSYSTEM MED CRM OG E-HANDEL Alt i én løsning Mest for pengene Enkelt at anvende Let tilgængelig support Forenkler hverdagen

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere