Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5"

Transkript

1 Mamut Kundskabsserie Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1

2 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Indhold Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig lagerværdi... 3 Indstillinger... 4 Firmaindstillinger for at bogføre lagerhåndtering... 4 Firmaindstillinger for bogføring... 5 Øvrige indstillinger... 6 Kontoindstillinger... 7 Implementering... 9 Indstillinger Efter implementering Eksempel Eksempel på bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret Eksempel på bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition Yderligere information Mamut Academy Service og brugerstøtte Mamut Serviceaftale sikrer en enklere hverdag Version MBS.BKL.PRC.DK

3 Producent og distributør: Mamut A/S Sluseholmen København SV Tlf.: , Fax: Internet: Mamut Supportcenter: Mamut A/S Sluseholmen København SV Åbent: fra kl alle hverdage Tlf.: , Fax: Internet: Salg: Mamut A/S Sluseholmen København SV Tlf.: , Fax: Internet: Mamut A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Mamut. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.

4 Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig lagerværdi OM KONTERING AF OMKOSTNINGER OG REGNSKABSMÆSSIG LAGERVÆRDI Lagerfører du produkter, skal du også vælge, om du vil bogføre lagerværdien. I programmet kan dette gøres automatisk. Det forudsætter, at du vedligeholder og registrerer indkøbspriserne og indkøbsomkostningerne korrekt. Du kan også vælge ikke at bogføre lagerværdien automatisk. Indstillingerne vedrørende dine valgmuligheder findes i Firmaindstillinger for Produkt, på fanebladet Prishåndtering. Under Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi vælger du, hvorvidt du skal bogføre lagerværdien eller ikke. Hvis du vælger at bogføre produktomkostningen ved indkøb, betyder det, at der ikke vil ske en automatisk bogføring af lagerværdi: Ingen bogføring af lagerværdi Ønsker du ikke at bogføre lagerbeholdningen i regnskabet, skal du vælge at Bogføre produktomkostningerne ved Indkøb. Herved bogføres indkøbet som en omkostning, når du bogfører fakturaen fra leverandøren. Der vil ikke være akkumulerede saldi på dine balancekonti i regnskabet for lagerbeholdningen, og ændringer i beholdningen vil ikke vises i resultatregnskabet. Denne metode er mest aktuel for firmaer med ubetydeligt lager, eller firmaer, som vælger at bogføre beholdningsændringer i forbindelse med regelmæssige vareoptællinger. Det anbefales at checke med din revisor, før du tager stilling til, om du kan benytte denne metode. Bogføring af lagerværdi Ønsker du at bogføre lagerbeholdningen i regnskabet, skal du aktivere dette i Indstillinger pr. modul for Produkt, i fanebladet Prishåndtering, under Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi. Vælger du Bogfører produktomkostninger når varer tages ud af lageret, vil lagerbeholdningen blive bogført i regnskabet. Lagerfører du produkter, vil den samlede værdi af de lagerførte produkter afspejles i balancen i regnskabet. Produkterne bliver nu bogført, når de bliver faktureret. Da vil andre lagerbevægelser blive bogført således, at lagerværdien ændres. Der skal ikke opstå afvigelser mellem værdien af lagerbeholdningen i regnskabet og logistikmodulet. Derfor opdateres balancekonti samtidig med at varerne registreres ind og ud af lageret. Konteringerne foregår derfor ved: Registrering af varemodtagelse Registrering af leverandørfaktura Levering af varer til kunde Registrering af faktura til kunde 3

5 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 INDSTILLINGER Firmaindstillinger for at bogføre lagerhåndtering En forudsætning for at kunne bogføre produktomkostninger ved salg er, at produkterne er lagervarer. Sådan ændrer du lagerindstillingerne 1. Vælg Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Tilpasning af funktioner. 2. Sæt med flueben ud for Virksomheden lagerfører produkter. 3. I fanebladet Lagerhåndtering kan du vælge Lagerplacering, Vareparti, Holdbarhedsdato eller Serienummer. Når du har aktiveret lagerfunktionen, kan du knytte lager til både eksisterende og nye produkter i produktregistret. 4

6 Indstillinger Firmaindstillinger for bogføring Sådan konfigurerer du indstillingerne for at kunne omkostningsføre produktomkostninger, når varer tages ud fra lageret 1. Klik Vis - Indstillinger - Firma 2. Klik dernæst på Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering. 3. Indstillingerne finder du under overskriften Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi. I rullelisten Type findes der tre alternativer. Her beskrives de alternativer, som gælder for omkostningsføring ved salgsopfølgningen - det vil sige de to sidste punkter. Bogfør produktomkostning ved indkøb Bogfør produktomkostning, når varer tages ud af lageret Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Bogfør produktomkostninger, når varer tages ud af lageret Dette alternativ indebærer, at alle lagervarer bogføres, når varen tages ud af lageret. Bilaget bogføres automatisk i resultatregnskabet for alle ind- og udgående lagerændringer. Produkternes lagerværdi tilføjes automatisk i balancen og baserer sig på produkternes indkøbspris samt eventuelle indkøbsomkostninger, som skal påvirke den balancerede lagerværdi. Produkter, som ikke er lagervarer, kan ikke anvende Bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret. Hvis lignende produkter købes ind via indkøb, omkostningsføres de, når indkøbet bogføres. 5

7 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Hvis du vælger at anvende individuelle regler for regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi, kan du for hvert enkelt produkt vælge at indstille til Bogfør produktomkostning ved indkøb eller Bogfør produktomkostninger når varen tages ud af lageret. Når denne indstilling er aktiveret, skal du i produktregistret for hvert enkelt produkt angive, hvilken regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi, der skal gælde for produktet. Indstillingen foretages i fanebladet Indstillinger. Det er ikke muligt at foretage indstillinger for bogføring af produkter, som ikke er lagervarer. Øvrige indstillinger Udover de nævnte indstillinger kan du desuden foretage indstillinger, der inkluderer indkøbsomkostninger i balanceføring af lagerværdi og som bestemmer hvilken type indkøbsomkostninger, der skal inkluderes. Du kan selv definere det, der skal være grundlag for kostpris. Grundlag for kostpris Grundlag for kostpris bestemmer, hvor kostprisen i ordremodulet skal hentes. Hvis du vælger at omkostningsføre produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, bør du vælge Indkøbspris som grundlag. Det skyldes, at kostprisen da hentes fra lagerbevægelsen, der er den samme, som kostprisen, der anvendes i omkostningsføringen. Tips! Hvis du vælger at anvende Indkøbspris som grundlag for kostpris, kan du også vælge, om kostsprisen skal inkludere både Omkostninger fra produktregistret samt indkøbspris. Indstillingen finder du ved at vælge Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura - Pris/Rabat. Som standard er dette alternativ valgt. Hvis du vælger at inkludere Omkostninger fra Produktregisteret, kommer statistikken, samt dækningsbidrag/-grad på salgsordre, ikke til at stemme overens med de aktuelle bogførte omkostninger. Omkostninger Du har mulighed for at vælge følgende under omkostninger: Indkøbsomkostninger skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandørsfakturaen. Indkøbsomkostninger skal inkludere omkostninger fra bogføring af told og speditionsfaktura. Hvis en eller begge disse alternativer er aktiverede, opdateres kostprisen på lagerbevægelsen med fragt- og ekspeditionsomkostninger fra leverandørsfakturaen og/eller omkostninger fra bogføring af told og speditionsfaktura. Hvis Grundlag for kostpris er angivet som Indkøbspris, vil dette inkluderes i den oplyste kostpris i ordre-/faktureringsmodulet og påvirker statistikken og dækningsbidrag/-grad. 6 Grundlag for balanceføring skal inkludere indkøbsomkostninger Hvis du har valgt en eller begge indstillinger under Omkostninger, kan du desuden vælge, om dette skal indgå i grundlaget for lagerværdien.

8 Indstillinger Hvis du vælger, at Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris), oprettes der ved bogføring af fragt og ekspedition, og/eller told og speditionsfaktura, et ændringsbilag, som opdaterer lagerværdien. Poster beholdningsændringer i resultatopgørelsen Denne indstilling bogfører lagerændringer i både resultatopgørelsen og balancen, når varer modtages eller levereres. Hvis du aktiverer funktionen posteres to ekstra bilagslinjer i lagerændringsbilaget. Vær opmærksom på, at denne indstilling forudsætter, at du har valgt at Udgiftsføre når varer tages ud af lageret. Fordele med bogføring i resultatopgørelsen ved beholdningsændringer: Det er muligt at se ændringer i lageret udfra resultatopgørelsen. Ulemper med bogføring i resultatopgørelsen ved beholdningsændringer: Der vil komme mange bilagslinjer i balanceopgørelsen Disse poster er i mange tilfælde overflødige Kontoindstillinger Systemet er på forhånd konfigureret med forhåndsdefinerede systemkonti. Eksempler på konti er Faktura, Lagerbeholdning, Varer ikke faktureret, Manuelle beh.ændringer, Standard indkøbskonto (Moms- og ikke-momspligtig), Fragtgebyr og Fortoldning. Produkter af typen Lagervare anvender disse konti i den automatiske postering af bilag for lagerændringer. Indstillingerne for systemkonti finder du via Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti. Her følger en specificering af, hvad de forskellige konti anvendes til, samt hvordan de kan overstyres: Konto 6530: Lagerbeholdning Kontoen anvendes som balancekonto for lagerværdi og opdateres automatisk ved ind- og udgående lagerbevægelser. Kontoen kan defineres pr. produkt ved at gå til Produktregistret, fanebladet Indstillinger, og her kan du vælge en specifik lagerkonto for dette produkt. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktkortet, anvendes standard systemkonto. Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Lagerbeholdning under kontogruppen Faktura. Konto : Varer ikke faktureret Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem balancekonto for lagerværdi og bogføring af vareomkostninger ved fakturering. Kontoen kan defineres pr. kunder. Det gør du i Kontaktregistret ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten Varer ikke faktureret. 7

9 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregistret, anvendes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Varer ikke fakturerede i kontogruppen Faktura. Konto : Faktura Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem Balancekonto for lagerværdi og bogføring af indkøb. Kontoen kan defineres pr. leverandør. Det gør du i Kontaktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter klikke på knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten for Faktura. Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregister, anvendes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Faktura ikke modtaget i kontogruppen Indkøb. Konto 2610: Manuelle beh.ændringer Denne konto anvendes ved vareoptælling samt som modkonto til Konto for produktomkostninger, hvis du har valgt at Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet. Kontoen kan defineres pr. produkt. Det gør du i Produktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for ændring af beholdning. Hvis du ikke vælger nogen konto i produktregistret, benyttes standard systemkonto. Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Manuel lagerændring under kontogruppen Indkøb. Konto 2100: Varekøb 25% moms Når varen faktureres, bogføres produktet mod denne konto. Kontoen kan desuden anvendes sammen med Lagerændringskontoen, hvis du vil Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet. Omkostningskonto følger som standard momsindstillingerne for Indgående moms. Kontoen kan desuden defineres pr. produkt i Produktregistreret ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for produktomkostninger. 8

10 Implementering IMPLEMENTERING Ved implementering af bogføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, varierer arbejdsmetoden afhængig af, hvorvidt indstillingen er blevet foretaget fra begyndelsen, eller om bogføring af produktomkostningerne ved indkøb har været anvendt tidligere. Bogføring i ny database Når du skal implementere bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret i en ny database, er det vigtigt, at du angiver de korrekte indstillinger, før du registrerer lagervarer eller foretager indkøb. Anvend oversigten i afsnittet Indstillinger for implementering for at definere de indstillinger, som du vil anvende. Bemærk! Hvis manuelle føringer er foretaget mod Balancekonto for lagerværdi, eksempelvis som Indgående saldo eller eventuelt Manuel bogføring af lagerværdi, kan dette medføre, at Balancekontoen for lagerværdi bliver dobbelt så høj som værdien af lagerbeholdningen. Hvis dette er sket, skal du oprette et manuelt bilag for at korrigere lagerændringsbilaget, der blev oprettet ved vareoptællingen, med værdien, som er for høj. Årsagen hertil er, at balancekontoen for lagerværdi allerede indeholder de værdier, som automatisk blev ført ind i balancen ved vareoptællingen. Ændring af bogføringsprincip Ved overgang fra bogføring ved indkøb til bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret, træder ændringen først i kraft for produkter, som lagerføres, når indstillingen er foretaget. Det indebærer, at varer, som allerede findes på lager, ikke bogføres ved fakturering før lageret er blevet opdateret og nye varer er blevet lagerført. Bemærk! Før du begynder processen med at ændre bogføringsprincip, er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer dine data i programmet. Start guiden for sikkerhedskopiering ved at klikke på Filer - Sikkerhedskopier - Udfør sikkerhedskopiering. Ønsker du, at ændringen skal gælde for en eventuelt eksisterende lagerbeholdning, følger du nedenstående instruktioner. Yderligere info om proceduren finder du i et eget afsnit. Sådan ændrer du bogføringsprincip for eksisterende lagerbeholdning 1. Tag en sikkerhedskopi. 2. Udskriv rapporten Lageroptællingsliste (Filer - Udskriv - Produkt). 3. Udskriv derefter Lagerværdiliste (lagerbevægelser). Nulstil herefter lageret med en lageroptælling. Se detaljer i afsnittet Tøm lageret. 4. Vælg indstillinger for ønskede valg af bogføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret. Flere detaljer finder du i afsnittet Indstillinger for implementering. 5. Foretag en lageroptælling for at indføje en ny lagerbeholdning. Se detaljer i afsnittet Overfør varer til lager. Bogføringsprincip er nu ændret. 9

11 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Tøm lageret Lageret skal tømmes, før overgangen fra bogføring ved indkøb til bogføring, når varer tages ud af lageret træder i kraft. Inden du tømmer lageret, bør du skaffe dig en oversigt over antallet af varer samt den totale lagerværdi. Du får en oversigt over lagerbeholdningen ved at vælge Vis - Produkt - Rapport og derefter udskrive rapporterne Lageroptællingsliste og Lagerværdiliste (beholdningsændringer). Bemærk, at hvis du anvender serienummer, varepartinummer eller holdbarhedsdato, skal du udskrive en særskilt vareoptællingsrapport for disse varer. Derefter tømmer du alle lagre ved at vælge Vis - Lager - Lageroptælling. Vælg lager og klik på Nulstil lager. Klik dernæst på OK for at gennemføre optællingen. Gentag proceduren indtil alle lagre er nulstillede. Hvis du skal anvende Individuel regel for bogføring af produkter er det nok at nulstille lagerbeholdningen for de produkter, der skal berøres af indstillingen. Tips! Når du har ændret rutinen for bogføring, bør du desuden tænke på, hvordan du på bedst mulig måde skal bogføre indgående fakturaer i programmet. Indstillinger Når lagerbeholdningen er tømt, vælger du Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering. Her skal du foretage følgende indstillinger: Grundlag for kostpris skal angives som Indkøbspris. Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi skal angives som: Bogfør produktomkostninger når varer tages ud af lagret, eller Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Hvis du vælger Individuel regel, angives de individuelle indstillinger i produktregistret for hvert produkt (i fanebladet Indstillinger). Det valg, du foretager under Indstillinger for bogføring, gælder så for produktet. Eksempel på omkostningsføring af produktomkostningsføring, når varer tages ud af lageret, finder du herunder. Fragt og ekspedition Hvis du har valgt indstillingen Indkøbsomkostninger skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandørsfaktura, har du to valg: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du ønsker, at fragt og ekspedition skal inkluderes i grundlaget, markerer du følgende indstilling: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af fragt og ekspedition herunder. 10

12 Implementering Told og spedition Hvis du har valgt, at Indkøbsomkostninger skal inkludere told og speditionsfaktura, har du to muligheder: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du ønsker, at told og spedition skal inkluderes i grundlaget, markerer du følgende indstilling: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af told og spedition herunder. Valg af både fragt og ekspedition samt told og spedition Hvis du har valgt, at Indkøbsomkostninger skal inkludere told og speditionsfaktura, har du to muligheder: Skal varer med i grundlaget for bogføringen Skal varer ikke med i grundlaget for bogføringen Hvis du vælger det første alternativ, skal følgende indstillinger markeres: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (udover indkøbspris) Se eksempel på bogføring af fragt og ekspedition samt told og spedition herunder. Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Hvis du ønsker, at beholdningsændringen også skal bogføres i resultatopgørelsen, skal du markere følgende indstilling: Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Indstillingen indebærer, at yderligere to bilagslinjer registreres på beholdningsændringerne, som oprettes, når varer modtages og levereres. Bemærk, at indstillingen for Udgiftsføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret skal varer markeres, for at ændringen tages i brug. Se eksempel på bogføring af beholdningsændringer i resultatopgørelsen herunder. Overstyring af standardkonto Som standard er følgende konti definerede: Balancekonto for lagerværdi er knyttet til konto 6530 Standard beholdningsændringskonto er knyttet til konto 2610 Hvis du vil overstyre standardkontoen for bogføring, gør du det i fanebladet Indstillinger i produktregistret for aktuelt produkt. Vær opmærksom på, at kontoen skal være oprettet i kontoplanen, for at du skal kunne vælge den i rullelisten. 11

13 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Overfør varer til lager Når du har defineret indstillingerne, skal du overføre lagerbeholdningen. Det kan være en god idé at oprette en ny sikkerhedskopi - uanset om du har foretaget store ændringer i indstillingerne. Vælg derefter Vis - Lager - Lageroptælling og registrer lagerbeholdning ved hjælp af Lageroptællingslisten, som du udskrev tidligere. Klik derefter på OK for at lageroptællingen skal blive udført. Når lageroptællingen er udført, bør du vælge Vis - Lager - Lager for at kontrollere at produkterne er registreret med korrekt antal og værdi. Bemærk, at indkøbsprisen fra priskalkulatoren lægges ind som kostpris. Bemærk! Vi anbefaler, at indkøbspris anvendes som grundlag for kostpris i salg/faktureringsmodulet. Indstillingen foretager du ved at vælge Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Pris - Prishåndtering. Efter implementering Når du har ændret indstillingen for omkostningsføring, bør du også tænke på, hvordan du bedst muligt bogfører indgående fakturaer i programmet. Manuel bogføring af indgående faktura i kassekladden Når du bogfører en indgående faktura manuelt i kassekladden, er det vigtigt, at du ikke bruger standard omkostningskonto for produktomkostninger. Omkostningskontoen skal i stedet anvende, når den udgående faktura bogføres. Du skal i stedet anvende kontoen Faktura, konto, som modkonto for de produkter, der indgår i omkostningsføringen. Moms angives på sædvanlig måde. Hvis du vælger at bogføre indgående fakturaer manuelt, mister du koblingen mellem d indgående faktura og den oprettede lagerændring. Du kan derfor ikke korrigere lagerværdien ved bogføring af leverandørfakturaen. Eventuelle omkostninger som fragt/ekspedition kommer ikke heller til at påvirke lagerværdien. Bogføring af indgående faktura via indkøbsmodulet Hvis du vælger at bogføre indgående fakturaer via programmets indkøbsmodul, kan dette korrigere en eventuel difference mellem produktet lagerværdi ved modtagelse og den reelle værdi ved bogføring af fakturaen. Hvis indstillingerne er aktiverede, medregnes også fragt/ekspedition i produktets lagerværdi. Bogføring af indgående faktura via indkøbsmodulet foretages ved at vælge Vis - Bestilling- Indkøb. Find herefter frem til indkøbet, der skal bogføres. Klik på knappen Poster indkøbsordre [Ctrl +B] og angiv korrekt information. Klik herefter på Poster for at bogføre indgående faktura. Bemærk! Vi anbefaler, at du bogfører via indkøbsmodulet, da bogføringen vil være enklere at overskue end i kassekladden. 12

14 Eksempler EKSEMPEL Eksempel på bogføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret Når du har implementeret omkostningsføring af produktomkostninger, når varer tages ud af lageret, vil du bemærke, at den nye bogføringsformen adskiller sig fra den, som du måske er vant til. For at få en opfattelse af, hvordan bogføringen kan komme til at forløbe, kan det være en god idé at gå igennem eksemplerne herunder. Bilagstyper: LB1: Ændringsbilaget oprettet ved varemodtagelse (og ved vareoptælling). LB2: Lagerændringsbilag oprettet når varen leveres til kunde. IF1: Indgående faktura, bogført ved indkøb. UF1: Udgående faktura, bogført ved salg. Disse eksempler baserer sig på programmets systemkonti samt et produkt med indkøbspris 450:- og salgspris 1000:-. Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr. Omkostninger 50,00 kr. Kostpris 500,00 kr. Bruttogevinst 500,00 kr. Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr. Indkøbspris hos leverandør kr. Eksempel 1: Lageroptælling Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Lageroptælling - Ind LB1 Ind 6530 Lager 2610 Lagerændring Vareleverance - Faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms, udgående 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 13

15 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 2: Indkøb uden fragt/ekspedition/told /spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer levereret, faktura Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer levereret. faktura 2100 Varekøb 25% Eksempel 3: Indkøb uden fragt/ekspedition/told/spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 2610 Beholdningsændring Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret. faktura 2100 Varekøb 25% 14

16 Eksempler Eksempel på bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition Eksempel 4: Indkøb med fragt/ekspedition Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Fragt/ekspedition 50,00 kr Varemodtagelse - indkøb Bogføring - indkøb, fragt/eksp. Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112,50 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 Opdater lagerværdi - fragt/eksp. LB2 Ind 6530 Lager 50,00 50,00 Vareleverance - faktura LB3 Ud 6530 Lager 500,00 Varer leveret, faktura 500,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25 % 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret. Faktura 500, Varekøb 25% 5710 Fragt og transport 50,00 15

17 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 5: Indkøb med told/spedition Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Told/spedition 100,00 kr Varemodtagelse - indkøb Bogføring - indkøb Bogføring - told/spedition Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 IF2 Ind 100, Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Opdater lagerværdi - LB2 Ind 6530 Lager 100,00 told/spedition 100,00 Vareleverance - faktura LB3 Ud 6530 Lager 550,00 Varer leveret. faktura 550,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Kundefordringer 1250,0 0 Varer leveret, faktura 550, Varekøb 25% 2170 Told- og speditionsomkostnin ger 100,00 16

18 Eksempler Eksempel 6: Indkøb med fragt/ekspedition/told/spedition Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Fragt/ekspedition 50,00 kr Told/spedition 100,00 kr Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse - indkøb LB1 Ind 6530 Lager Bogføring - indkøb IF1 Ind 8740 Købsmoms, indgående 112,50 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 Opdater lagerværdi - fragt/ekspedition LB2 Ind 6530 Lager 50,00 50,00 Bogføring - told/spedition IF2 Ind 100, Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Opdater lagerværdi - told/spedition LB3 Ind 6530 Lager 100,00 100,00 Vareleverance - faktura LB4 Ud 6530 Lager 600,00 Varer leveret. faktura 600,00 Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 600, Varekøb 25% 2170 Fragt og transport 150,00 17

19 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Eksempel 7: Bogføring af beholdningsændring i resultatopgørelsen Hvis du ønsker at lagerændringen også skal bogføres i resultatopgørelsen, skal du aktivere følgende indstilling: Bogfør beholdningsændringer i resultatopgørelsen Med denne indstilling registreres to ekstra bilagslinjer på lagerændringerne, som oprettes ved varemodtagelse og varelevering. Produktens prisindstillinger Indkøbspris kr Omkostninger 50,00 kr Kostpris 500,00 kr Bruttogevinst 500,00 kr Bruttogevinst i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr Leverandørens pris kr Varemodtagelse - indkøb Bil.typ Ind/ud Konto Beskrivelse Debet Kredit LB1 Ind 6530 Lager ikke modtaget 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Bogføring - indkøb IF1 Ind ikke modtaget 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Vareleverance - faktura LB2 Ud 6530 Lager Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 2610 Lagerændring Fakturering - salg UF1 Ud 1060 Varesalg 25% 1000, Salgsmoms 25% 250, Debitorer 1250,00 Varer leveret, faktura 2100 Varekøb 25% 18

20 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information Mamut Academy Mamut Academy er navnet på kursusvirksomheden i Mamut. Mamut A/S leverer komplette løsninger indenfor økonomistyring, salg/kundeopfølgning, indkøb/logistik, personale, timeregnskab/projekt og skat/privatøkonomi. Kursusvirksomheden Mamut Academy er et tilbud til dig, som ønsker at arbejde mest muligt effektivt med Mamut Business Software og tilhørende fagområder. Nu kan du og dine medarbejdere virkelig udnytte funktionsrigdommen i Mamut-systemerne, hvilket både stimulerer virksomheden og dig, som arbejder med systemet! Opstartskursus Dette kursus er tilpasset helt nye brugere af Mamut Business Software. Kurset giver et indblik i opbygningen af programmet, og giver en god indføring i, hvordan du kommer bedst muligt i gang. Grundkurser Disse kurser fokuserer på et enkelt fagområde indenfor produktserien Mamut Business Software. Grundkurserne giver deltageren et dybtgående indblik i de enkelte dele af Mamutsystemerne. Dermed opnås de bedste forudsætninger for at udnytte systemet mest muligt effektivt. Viderekomne kurser Disse kurser fokuserer på områder, som ikke dækkes af indholdet i grundkurserne. Viderekomne kurser giver dybtgående kundskab om avancerede funktioner i Mamut Business Software. Kursuspakke Kursuspakkerne omfatter et enkelt system i produktserien Mamut Business Software. Kurserne giver deltageren en helhedsforståelse af det aktuelle system. En kursuspakke består af et givet antal fagkurser. Hvis det ønskes, kan virksomheden bedriften sende forskellige deltager på de enkelte fagkurser. Temakurser Temakurserne fokuserer på specielle emner indenfor et fagområde, et program eller på tværs af forskellige fagområder og programmer. Virksomhedsinterne kurser Hvis det ønskes, kan vi holde kurser specielt tilpasset din virksomhed eller organisation. Dette er specielt lønsomt, hvis din virksomhed har specielle rutiner, eller hvis mange fra samme organisation behøver oplæring i Mamut-systemet. Med et virksomhedsinternt kursus sikrer du dine medarbejdere komplet oplæring i effektiv brug af Mamut Business Software i din virksomhed. Vi kan holde virksomhedsinterne kurser i dine lokaler eller i vores kursuslokaler, som har komplet udstyr og alle faciliteter. For yderligere information om Mamut Academy, eller for at få tilsendt vores kursuskatalog/kursusplan, tag kontakt med os på telefon eller kontakt os via e- mail Du finder også information på vores hjemmeside Alle kursusdeltagere vil få tilsendt kursusbevis efter deltagelse. 19

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009!

Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009! Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009! ReReducér omkostningerne og udnyt potentialet i virksomheden med én brugervenlig og komplet IT-løsning Læs mere på side 4 d u b l i t e n Kampag Alt i én løsning

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere