Microsoft Dynamics C Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C Nye funktioner, ændringer og forbedringer

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft SQL... 6 Valgmuligheder ved højre klik... 6 Sortering vha. overskriftsfelter... 6 Import/eksport til og fra kladder via Microsoft Excel skabeloner... 6 Udskrift til Microsoft Excel... 7 Infocenter - Microsoft Excel rapporter med pivottabeller og diagrammer... 7 Automatisk tilknytning af dokumenter til dokumentoversigterne... 8 Mailfunktionalitet - MAPI afløst af Microsoft Outlook... 8 Farveændring... 8 Felter og menupunkter vises ikke uden licens... 8 Nye knapper på værktøjslinjen... 9 Visning af billeder i Firma-, Medarbejder-, Løn- og Lagerkartotek... 9 Forbedring ved visning af parametre... 9 Nyheder og forbedringer i Finansmodulet... 9 Periodisering i kassekladder... 9 Udelad bogføring af udvalgte posteringer ved bogføring i kassekladder Overblik over effekten af bogføring før kladder bogføres Bedre afgrænsningsmuligheder ved kopiering af bilag/kladde Primo konto pr. statuskonto Match ved import af kontoudtog fra banken Forbedringer ved bankafstemning i udenlandsk valuta Forbedringer ved udskrivning og redigering af balancer Afdeling, Bærer og Formål udskrives på budgetkladder Listesystemet hedder nu EU salg uden moms Standard modkonto i kassekladder Momsgrupper og momskombinationer Kladdetyper Nyheder og forbedringer i Debitormodulet Simpel kreditnota Kopier faktura under Simpel faktura Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 2

3 Simpel faktura kan vælges på aktionslister Forbedret rentefunktionalitet Flere standard debitorer Forbedret rykkerfunktionalitet Nyheder og forbedringer i Kreditormodulet Flere standard kreditorer Forbedring vedr. betalings-id er Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger) Nyheder og forbedringer i Lagermodulet Flere standard varer Bogføringsdato i optællingskladder kan ændres før bogføring Automatisk tildeling af batch-/serienumre ved opdatering af styklister Fordeling af f.eks. hjemtagelsesomkostninger (Omkostningstillæg) Forbedring i forhold til lokationer ved afmærkning Lagerliste og Salgsprisliste med billeder Ny datologik ved bogføring af lagerregulering Nyheder og forbedringer i Ordre- og Indkøbsmodulerne Indtast kladde hedder nu henholdsvis Ordrekladde og Indkøbskladde Kopiering fra arkiverne til eksisterende ordrer og indkøb Valg af kostpris ved bogføring af salgskreditnotaer Mulighed for flere faktureringsadresser pr. debitor EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket Kombinerede linjerabatter Der kan søges vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer Arkiv og Log flyttet op under knappen Information Ydelser kan medtages ved oprettelse af indkøb på baggrund af ordrer Ny rapport med relaterede indkøb Masseudskrivning fra ordrearkiv med valg af udskriftsmulighed Tjek på højeste saldo ved udskrivning af tilbud og bekræftelser Tjek på fysisk beholdning ved bogføring. af købskreditnota Tjek på linjetypen blank er ændret Serie-/batchnumre vises ved opdatering med metoden Bekræft Feltet Deres ref udskrives på standard fakturaformularer Indkøbslinjer uden varenr. opdateres ikke ved bogføring af følgeseddel Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 3

4 Forbedring af parameteren Benyt kostpris ved indkøb Nyheder og forbedringer i Projektmodulet Projekter kan kopieres fra projektarkiv til eksisterende projektnummer Kombinerede linjerabatter Forbedringer ved tjek på linjetypen blank EAN-numre kan oprettes direkte fra Projektkartoteket Ny metode i forbindelse med kopiering af projektposter til projektlinjer Afgrænsning på fase ved udskrivning af igangværende arbejde Bogføring af omsætning ud fra projektarter eller projektgrupper Drift er blevet til Forbrug under Projektarter og Projektgrupper Nyheder og forbedringer i Lønmodulet Ændringer og forbedringer i modulet Generelt Logo kan gemmes i Firmakartoteket og benyttes på Microsoft Word-skabeloner Oversigtsfaneblad i Medarbejderkartoteket Telefonliste med billeder i Medarbejderkartoteket KN8 varekoder til Intrastat Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 4

5 Indledning Med Microsoft Dynamics C introduceres flere nye funktioner og forbedringer. I dette nyhedsbrev beskrives primært nyhederne, men også udvalgte forbedringer og ændringer er nævnt. For en yderligere uddybning af de enkelte punkter, henvises der til Hjælpen i Microsoft Dynamics C5, der kan åbnes med F1. Der henvises i dette nyhedsbrev til forskellige factsheets. Disse factsheets kan alle findes i mappen Documentation i Microsoft Dynamics C5 data-biblioteket. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 5

6 Generelle nyheder og forbedringer Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft SQL Database størrelsen beregnes nu på samme måde i Microsoft Dynamics C5 Native og Microsoft Dynamics C5 SQL installationer, hvilket betyder at der ikke længere vil opstå en ændring i databasestørrelsen ved konvertering fra Microsoft Dynamics C5 native til C5 SQL. Beregningen foretages automatisk hver 30. dag ved opstart af programmet, og hvis database størrelsen overskrider den tilladte størrelse jævnfør licensen, har brugeren 14 dage til at tilkøbe ekstra databasestørrelse eller reducere den eksisterende databasestørrelse. Læs mere om den nye databaseberegningsmodel i dokumentet uk_microsoftdynamics C5_2012_DatabaseLicenseModel.pdf. Valgmuligheder ved højre klik Ved at højreklikke med musen i felter får man nu mulighed for at vælge Fortryd, Klip, Kopier, Indsæt og, Slet. Endvidere er det muligt at gå direkte til hovedkartoteket i relevante felter (Ctrl+Alt+F4). Sortering vha. overskriftsfelter I skærmbilleder med flere linjer hvor man kan anvende funktionen Shift+F4 samt i listbilleder kan der sorteres på database-felter blot ved at klikke på felt overskriften. Hvis man f.eks. ønsker at få kunderne på fanen Oversigt i Debitorkartoteket vist i navneorden klikkes blot på overskriften Navn. Ønskes det at få kunderne vist i gruppeorden, klikkes på overskriften Gruppe osv. NB! Det er kun database-felter, der kan sorteres på. Import/eksport til og fra kladder via Microsoft Excel skabeloner Det er nu muligt at danne Microsoft Excel skabeloner fra Microsoft Dynamics C5, og herefter importere informationer fra disse Microsoft Excel skabeloner direkte til en Microsoft Dynamics C5 kladde. Funktionen kan f.eks. anvendes i forbindelse med projektkladder, hvor der kan udarbejdes en Microsoft Excel skabelon til timesedler. Medarbejdere, der ikke har adgang til Microsoft Dynamics C5, indtaster i stedet deres time- og materialeforbrug i Microsoft Excel vha. skabelonen. Informationerne i Microsoft Excel arket importeres herefter til en projektkladde i Microsoft Dynamics C5. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 6

7 Når kladdedefinitionerne er defineret under Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp.def. kan Microsoft Excel skabelonerne dannes via kladderne ved at vælge Funktioner/Eksport og her udpege den ønskede kladdedefinition. I forbindelse med eksporten til Microsoft Excel skabelonen kan det vælges at medtage de data der eventuelt er i kladden i forvejen samt at medtage stamdata. Stamdata kan f.eks. være projektnumre, varenumre osv. Medtages stamdata vil det være muligt i kladden at slå op i felterne og herved få indtastede data valideret. Disse data vil være placeret i fane2 i regnearket. Alle felter på Microsoft Excel skabelonerne er tilknyttet til skabelonens XML skema, hvilket betyder, at data fra skabelonerne kan importeres i alle andre Microsoft Dynamics C installationer, som evt. ikke har samme import kladdedefinitioner, da rækkefølgen af import data bestemmes af XML skemaet." Kladdedefinitionerne er endvidere udvidet med Finans-, Lager-, Debitor- og Kreditorbudgetkladder. Computerens internationale/sproglige indstillinger bestemmer indtastningsformatet i f.eks. dato-felter. Udskrift til Microsoft Excel Der er foretaget en del forbedringer i forbindelse med udskrivning af rapporter til Microsoft Excel. Hastigheden er forbedret væsentligt og der er foretaget optimeringer formateringsmæssigt. Infocenter - Microsoft Excel rapporter med pivottabeller og diagrammer På sidepanelet er der tilføjet et nyt punkt ved navn Infocenter. Når dette punkt vælges, vises en oversigt med mulighed for at vælge følgende udskrifter: Salgsstatistik top pr. debitor Salgsstatistik top pr. sælger Salgsstatistik top pr. vare Lagerværdi Debitorer med forfalden saldo Kreditorer med forfalden saldo Der udskrives til Microsoft Excel og samtidig opbygges pivottabeller og diagrammer i regnearket, således at tallene også præsenteres visuelt. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 7

8 Automatisk tilknytning af dokumenter til dokumentoversigterne Det er nu muligt at vælge, om visse eksterne dokumenter skal tilknyttes dokumentoversigten. F.eks. kan rentenotaer og rykkerbreve tilknyttes den enkelte kundes dokumentoversigt, der som hidtil kan vises i Debitorkartoteket vha. Ctrl+N. Såfremt det ønskes at tilknytte disse formularer til dokumentoversigterne, opsættes dette under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter eller Generelt/Kartotek/Aktioner under knappen Filnavn/Fanen Dokumentstyring ved at markere Ja/Nej-feltet ud for kartoteksnavnet. Nogle formularer kan tilknyttes to kartoteker, hvorfor der i så fald vil være mulighed for at vælge ja/nej ud for to kartoteker. NB! Det er ikke alle rapporter, der kan tilknyttes dokumentoversigten. Rapporten skal gemmes i forbindelse med udskrivningen ellers bliver rapporten ikke tilknyttet dokumentoversigten. Mailfunktionalitet - MAPI afløst af Microsoft Outlook For at kunne supportere Microsoft Dynamics C5 mail funktionalitet på x64 Windows med x64 Microsoft Outlook installeret er Microsoft Dynamics C5 mail funktionalitet ændret til at være baseret på Microsoft Outlook automation i stedet for MAPI. Årsagen til denne ændring er at Windows ikke længere supporterer 32/64 bit til MAPI, hvorfor en 32-bit applikation ikke længere kan benytte MAPI på en 64 bit platform. Farveændring Farverne der benyttes på de forskellige skærmbilleder er ændret, således at de svarer til de farver der kendes fra de øvrige Microsoft programmer. Felter og menupunkter vises ikke uden licens Der er foretaget en oprydning af hvilke felter og menupunkter m.m. der vises, såfremt man ikke har licenskoden til f.eks. Lønmodulet og Dimensioner. Således vil menupunkter som f.eks. Projekt/Periodisk/Overfør til Løn ikke længere kunne ses, såfremt man ikke har licensen til Lønmodulet. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 8

9 Nye knapper på værktøjslinjen På værktøjslinjen er der tilføjet følgende nye knapper: Knap Genvej Betydning Ctrl+J Ctrl+U Ctrl+T Ctrl+L Ctrl+Q Ctrl+W Ctrl+N Eksporter oplysninger fra det aktuelle kartotek til Microsoft Excel. Dette ikon er samtidig fjernet fra de kartoteker, hvor man tidligere kunne se ikonet på fanen Oversigt. Udskrivning af udskrifter der tidligere er gemt til en spoolfil. Se/ret systemdatoen og klokken Åbn lommeregner Viser billedet tilknyttet den aktuelle post f.eks. et billede til et varekort Sæt præsentationsvaluta Åbn dokumentoversigten til den aktuelle post Visning af billeder i Firma-, Medarbejder-, Løn- og Lagerkartotek I ovennævnte kartoteker vises nu et billede af henholdsvis virksomhedens logo, medarbejderen samt varerne, såfremt der er tilknyttet billeder til disse kartoteker. Disse billeder kan udskrives på diverse rapporter ved at tilføje feltet ImageFile på rapporterne. Der henvises til dokumentet Factsheet Logo and Images for yderligere information herom. Forbedring ved visning af parametre Under Tilpasning/Parametre i de forskellige moduler bliver parametrene nu præsenteret mere brugervenligt, således at det er nemmere at overskue de forskellige parametre. Nyheder og forbedringer i Finansmodulet Periodisering i kassekladder Under knappen Funktioner i kassekladderne er der tilføjet et punkt ved navn Periodisering. Ved hjælp af dette menupunkt kan der foretages periodisering af f.eks. forsikringer, abonnementer og lignende. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 9

10 Udelad bogføring af udvalgte posteringer ved bogføring i kassekladder I kassekladderne under Finans/Dagligt kan man ved at markere feltet Udelad bogf på den enkelte linje, bestemme at den aktuelle linje skal udelades i forbindelse med bogføringen. Linjer der udelades i forbindelse med bogføring, forbliver i kladden til senere bogføring. Ved udskrivning af kassekladder og kasserapporter kan det vha. feltet Print alle vælges om alle linjer ønskes udskrevet eller ej. Hvis der vælges nej i dette felt, udskrives kun linjer, der ikke har en markering i feltet Udelad bogf. Overblik over effekten af bogføring før kladder bogføres I forbindelse med udskrivning af kassekladder kan det vælges kun at udskrive beholdningskonti. Hvis der svares ja til dette, udskrives der en beholdningsoversigt nederst på udskriften med de konti, der er defineret som beholdningskonti i kladden. Hvis der svares nej til dette, udskrives der en beholdningsoversigt over alle konti benyttet i kladden, således at saldi på disse konto kan ses både før og efter bogføringen, selvom bogføringen endnu ikke er foretaget. Bedre afgrænsningsmuligheder ved kopiering af bilag/kladde Som hidtil kan allerede bogførte bilag kopieres til en kassekladde vha. knappen Funktioner/Kopier bilag/kladde i kassekladderne, men det er nu muligt at afgrænse på flere værdier i forbindelse med søgningen på posten, der ønskes kopieret. Når selve afgrænsningen er foretaget, vises en oversigt med de poster der matcher afgrænsningen, og der kan nu vælges Overfør til kladde. Herefter kan det vælges, om fortegn ønskes vendt i forbindelse med kopieringen. Primo konto pr. statuskonto I Kontoplanen er der på fanen Opsætning tilføjet et nyt felt ved navn Primokonto. I dette felt kan der pr. statuskonto angives hvilken finanskonto primoposteringer fra den aktuelle konto ønskes bogført på i forbindelse med dannelse af primoposteringer. Hvis man f.eks. har konti til Afskrivninger primo samt Årets afskrivninger, kan man på kontoen for Årets afskrivninger angive kontoen for Afskrivninger Primo som Primo konto, således at årets afskrivninger automatisk flyttes til Afskrivninger primo i forbindelse med, at der dannes primoposteringer. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 10

11 Match ved import af kontoudtog fra banken I kassekladderne under Finans/Dagligt/Kassekladde kan der via knappen Funktioner/Import importeres kontoudtog fra banken, og i den forbindelse kan det vælges om der skal tages hensyn til match-opsætningen under importen. Hvis der f.eks. er dankort-hævninger i forbindelse med betaling af brændstof hos Benzintanken på kontoudtoget fra banken, vil disse kunne importeres til en kassekladde, og i den forbindelse vil det være muligt at få konto- og tekst-felterne udfyldt automatisk, såfremt der er defineret matchkriterier på kontoen til brændstof i kontoplanen. Under Finans/Kartotek/Kontoplan/knappen Match opsættes diverse match kriterier pr. konto. NB! Der skal oprettes en kladdedefinition under Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. Def inden kontoudtoget fra banken kan importeres til kassekladden. Forbedringer ved bankafstemning i udenlandsk valuta Det er nu muligt at afstemme konti i udenlandsk valuta. Valutakoden, som er valgt på kontoen der afstemmes, vises, og felterne Difference og Afstemt opgøres i kontoens valuta. Forbedringer ved udskrivning og redigering af balancer Under Finans/Rapporter/Balancer/Balancer avanceret er der tilføjet en knap ved navn Skrifttyper, hvorunder det er muligt at definere om skrifttypen skal være normal, fed, understreget eller kursiv, når der udskrives henholdsvis drifts-, status-, overskrifts-, sideskifts-, sum- og tælleværkskonti samt kolonneoverskrifter. Denne funktionalitet har effekt ved direkte udskrift til printer uden brug af skabelon. Under Finans/Rapporter/Balancer/Balancer avanceret er der også tilføjet en knap ved navn Rediger, således at balancedefinitionen kan ændres direkte herfra. Afdeling, Bærer og Formål udskrives på budgetkladder Informationer om Afdeling, Bærer og Formål udskrives nu på budgetkladderne, når budgetkladden udskrives under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde/knappen Udskriv. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 11

12 Listesystemet hedder nu EU salg uden moms Under Finans/Periodisk/Skat og DST har Listesystemet ændret navn til EU salg uden moms som følge af Skats navneændring d. 1/ Samtidig er der foretaget ændringer til EU salg uden moms-listen, således at salget opsplittes i: Varesalg til EU uden moms Ydelsessalg til EU uden moms NB! Bortset fra navneændringen er ovennævnte ændring også inkluderet i HF 7 til Microsoft Dynamics C SP1. Standard modkonto i kassekladder Under Finans/Tilpasning/Kladdenavne kan der i feltet Modkonto indtastes et kontonummer, der som standard ønskes foreslået som modkonto i kassekladden. Momsgrupper og momskombinationer Under Finans/Tilpasning/Moms kan der nu oprettes momsgrupper og opsættes momskombinationer. Momsgrupperne kan tilknyttes de enkelte debitorer, kreditorer og varenumre i kartotekerne, men det er også muligt at ændre momsgruppen på de enkelte ordrer, indkøb og projekter. Ved hjælp af momsgrupperne og momskombinationerne kan systemet automatisk finde ud af, hvilken momskode der skal benyttes, afhængig af om der f.eks. købes eller sælges varer eller ydelser samt om der købes af en dansk eller udenlandsk leverandør eller sælges til en dansk eller udenlandsk kunde. Kladdetyper Under Finans/Tilpasning/Kladdenavne er der tilføjet et nyt felt ved navn Type, hvori der kan vælges mellem følgende typer: Finans Debitorbetalinger Renteberegning Benyttes til de almindelige finanskassekladder Benyttes kun i Islandske installationer Benyttes til rentekladderne, der kan vælges under Debitor/Dagligt. Læs mere om forbedringerne i forbindelse med renteberegning senere i dette nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 12

13 Nyheder og forbedringer i Debitormodulet Simpel kreditnota Under Debitor/Dagligt/Simpel faktura kan der nu også laves simple kreditnotaer. Såfremt ordretotalen er negativ opfattes ordren automatisk som værende en kreditnota. Kopier faktura under Simpel faktura Under Debitor/Dagligt/Simpel faktura kan tidligere opdaterede simple fakturaer/kreditnotaer kopieres ved hjælp af knappen Kopier faktura. Simpel faktura kan vælges på aktionslister Der er tilføjet en funktion ved navn SimpelOrdFaktura, en aktion ved navn Ordre_FakturaSimpel samt en dokumenttype ved navn SimpelFaktura, således at udskriftsmulighederne i forbindelse med udskrivningen af de simple fakturaer svarer til udskriftsmulighederne i forbindelse med udskrivningen af almindelige fakturaer. Forbedret rentefunktionalitet Funktionen til beregning og udskrivning af rentenotaer er forbedret, således at både beregningen af renterne, bogføringen af renterne samt udskrivningen af rentenotaerne foretages samme sted i Microsoft Dynamics C5. Under Debitor/Dagligt er der tilføjet et nyt punkt ved navn Rentekladde, og herfra foretages alle arbejdsgange i forbindelse med beregning og udskrivning af rentenotaer. Rentekladder oprettes under Finans/Tilpasning/Kladdenavne type Renteberegning Samtidig kan det nu vælges, om der skal beregnes renter af tidligere tilskrevne renter eller ej. Flere standard debitorer På fanen Opsætning i Debitorkartoteket er der tilføjet et felt ved navn Standard. Dette felt kan markeres på de debitorer, der ønskes anvendt som skabelon i forbindelse med oprettelse af nye kunder. Tidligere skulle en sådan kunde have kontonavnet standard, men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om en kunde er en standard kunde eller ej. Når der tastes F2 i Debitorkartoteket for at oprette en ny debitor, vises en oversigt over standard debitorer, såfremt man har oprettet mere end én standard debitor. På den måde kan det vælges, hvilken standard debitor der skal benyttes som skabelon til den nye debitor. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 13

14 Hvis man kun har defineret én standard debitor, vælges denne automatisk når der tastes F2. NB! Der må ikke være posteringer på de debitorer, hvor feltet Standard markeres. Forbedret rykkerfunktionalitet Funktionen til udskrivning af rykkere er forbedret på forskellige punkter. Rykkerkoder kan nu kun tildeles fortløbende. Det vil sige at en forfalden debitorpostering ikke vil kunne tildeles rykkerkode 2, såfremt posten ikke i forvejen har rykkerkode 1 osv. Punkterne Opdater rykkerkoder, Dan rykkerliste og Vælg alle på rykkeroversigten under f.eks. Debitor/Rapporter/Ekstern/Rykkerbrev er slået sammen, således at alle disse funktioner udføres, når der vælges Dan rykkerliste. Når rykkerlisten dannes kan der afgrænses på felter fra både Debitorkartoteket og Debitorposteringerne, og samtidig kan det vælges om der skal dannes nye rykkere. Rykkerkoder og rykket datoer bliver først stemlet på de forfaldne poster ved udskrivning af rykkerne. Tidligere blev rykkerkoderne opdateret på posterne i forbindelse med kørslen Opdater rykkerkoder og rykket dato blev først opdateret ved udskrivning. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 14

15 Nyheder og forbedringer i Kreditormodulet Flere standard kreditorer På fanen Opsætning i Kreditorkartoteket er der tilføjet et felt ved navn Standard. Dette felt kan markeres på de leverandører, der ønskes anvendt som skabelon i forbindelse med oprettelse af nye leverandører. Tidligere skulle en sådan leverandør have kontonavnet standard, men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om en leverandør er en standard leverandør eller ej. Når der tastes F2 i Kreditorkartoteket for at oprette en ny leverandør, vises en oversigt over standard leverandører, såfremt man har oprettet mere end én standard leverandør. På den måde kan det vælges, hvilken standard leverandør der skal benyttes som skabelon til den nye leverandør. NB! Der må ikke være posteringer på de leverandører, hvor feltet Standard markeres. Forbedring vedr. betalings-id er I Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt felt ved navn Kortart og samtidig har feltet Gironummer ændret navn til FIK/Giro. I feltet Kortart skrives f.eks. 71 og i feltet FIK/Giro skrives leverandørens FIK- eller Gironummer (de sidste 8 cifre i kodelinjen). Ved bogføring af købsfakturaer er felterne vedr. betalings-id samtidig ændret, således at disse har samme udseende som på indbetalingskortene. Der skal derfor ikke længere indtastes kortart i feltet identifikation. Se endvidere dokumentet: Nyhedsbrev_kreditorbetalinger. Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger) Der er foretaget flere forskellige forbedringer vedr. betalingsmåderne der benyttes i forbindelse med kreditorbetalingerne: Der er foretaget oprydning af forældede betalingsmåders kørsler Info til Nationalbanken fjernet på alle betalingsmåder Automatiske tekster i forbindelse med kreditorbetalinger er ændret Nærmere information kan findes i dokumentet: Nyhedsbrev_kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 15

16 Nyheder og forbedringer i Lagermodulet Flere standard varer På fanen Opsætning i Lagerkartoteket er der tilføjet et felt ved navn Standard. Dette felt kan markeres på de varenumre, der ønskes anvendt som skabelon i forbindelse med oprettelse af nye varer. Tidligere skulle en sådan vare have kontonavnet standard, men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om et varenummer er en standard vare eller ej. Når der tastes F2 i Lagerkartoteket for at oprette et nyt varenummer, vises en oversigt over standard varenumre, såfremt man har oprettet mere end et standardvarenummer. På den måde kan det vælges, hvilket standard varenummer, der skal benyttes som skabelon til det nye varenummer. NB! Der må ikke være posteringer på de varer, hvor feltet Standard markeres. Bogføringsdato i optællingskladder kan ændres før bogføring Når lageroptællingskladder dannes under Lager/Periodisk/Lageroptælling foreslås systemdatoen automatisk som dato på de enkelte linjer i kladden som hidtil, men når optællingskladderne bogføres, kan der nu vælges en anden bogføringsdato, såfremt dette ønskes. Automatisk tildeling af batch-/serienumre ved opdatering af styklister Under Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper er der tilføjet et nyt felt ved navn O (opdater stykliste). Hvis styklister tilknyttes en sporingsgruppe med en markering i dette felt, vil disse styklister automatisk få tildelt et batch- eller serienummer ved færdigmelding af styklisten. Tilknytningen af sporingsgrupper til styklister foregår som hidtil i Lagerkartoteket i feltet Sporingsgruppe. Fordeling af f.eks. hjemtagelsesomkostninger (Omkostningstillæg) Det er nu muligt at fordele f.eks. hjemtagelsesomkostninger ud på forskellige varers kostpriser. Det vil sige at varernes kostpriser kan tillægges hjemtagelsesomkostninger. Dette uanset om disse omkostninger kendes i forbindelse med bogføringen af købsfakturaen eller først kendes, når der modtages købsfakturaer fra f.eks. fragtleverandører og lignende. Omkostningstyper Under Lager/Tilpasning/Diverse vareomkostninger oprettes og vedligeholdes omkostningsarterne der benyttes til fordelingen, og herunder defineres hvilke finanskonti omkostningerne skal bogføres på. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 16

17 Viderefordeling i forbindelse med køb af varen Såfremt omkostningerne der ønskes tillagt varernes kostpris er medtaget på samme købsfaktura som varerne, foretages selve fordelingen af omkostningstillægget på indkøbslinjerne ved hjælp af feltet Omkostning og knappen Omkostning. Ved bogføring af fragtomkostninger via indkøbmodulet kan disse også fordeles til tidligere bogførte varefakturaer. Viderefordeling efter at købet af varen og omkostningen er bogført Såfremt omkostninger, der ønskes fordelt på varens kostpris, er bogført ligesom selve varekøbet, så kan fordelingen foretages under Lager/Periodisk/Lagerregulering/Omkostningsfordeling. Bogføring af omkostningstillæggene Værdien af omkostningstillægget opdateres i feltet Regulering på lagerposteringen. Dokumentation for omkostningerne Under lagerposteringerne kan der vælges Udligning og på fanen Omkostning kan de enkelte omkostninger til den aktuelle lagerpostering ses og følges vha. transaktionssporet. Under Lager/Rapporter/Periodisk/Omkostningsafstemning kan der udskrives en rapport der viser omkostningsfordelingerne. Forbedring i forhold til lokationer ved afmærkning Når der opdateres lager til-og afgange kan der som hidtil foretages en manuel afmærkning. Hvis der på f.eks. ordrelinjer ikke er oplyst nogen lokation, vil det nu være muligt at se disponible lagerposter fra samtlige lokationer på varen. Er der angivet en lokation på ordrelinjen, vil det som hidtil kun være muligt at se disponible lagerposteringer fra den valgte lokation. Lagerliste og Salgsprisliste med billeder Under Lager/Rapporter/Stamdata er der tilføjet to nye rapporter ved navn Lagerliste med billede og Salgsprisliste med billede. Begge rapporter udskriver de billeder der er tilknyttet de enkelte varer i Lagerkartoteket, såfremt rapporterne udskrives til brugerprinteren MS Word eller MS Word PDF. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 17

18 Ny datologik ved bogføring af lagerregulering I tidligere versioner af Microsoft Dynamics C5 har der været anvendt forskellig datologik vedrørende bogføring af reguleringer. I version 2008 har købs- eller tilgangsdatoen været bestemmende for reguleringer, hvilket var forkert da indkøbet typisk ligger før salget. I version 2010 blev logikken ændret så det var salgs- eller afgangsdatoen, som bestemte reguleringsdatoen, hvilket også var problematisk, da senere reguleringer ofte ikke kunne bogføres på salgsdatoen da dens periode var blevet lukket i mellemtiden. I alle versioner før version 2008 skulle reguleringsdatoer altid angives manuelt. I Microsoft Dynamics C bestemmes reguleringsdatoerne nu ud fra den nyeste dato, hvilket betyder at der under bogføringen altid sammenlignes datoer på reguleringstransaktionen og den/de lagerpost(er) der er ved at bliver reguleret, og den nyeste dato bliver brugt som reguleringsdato i den forbindelse. Samme logik benyttes nu også ved manuel udligning og annullering af tidligere udligninger, men med en væsentlig undtagelse: - Hvis begge lagerposter der er ved at blive udlignet har datoer som ligger i åbne perioder gælder nyeste dato princip og brugerne blive ikke spurgt om hvilken dato regulering skal bogføres på, idet den bestemmes automatisk. - Hvis den nyeste dato blandt de to lagerposter, som er ved at blive udlignet ligger i en lukket eller spærret periode, søges på den første åbne dato i senere perioder og denne dato bliver forslået som bogføringsdato, men brugeren kan ændre denne dato hvis dette ønskes. - Ved annulleringer forsøges der automatisk at tilbageføre reguleringen på den oprindelige dato. Hvis denne ligger i en lukket eller spærret periode søges på den første åbne dato i senere perioder, og denne dato bliver forslået som bogføringsdato, men brugeren kan ændre denne dato hvis dette ønskes. - Ved periodisk udligning gælder nyeste dato princip stadigvæk, men hvis datoen ligger i en lukket eller spærret periode benyttes Til dato fra prompten som reguleringsdato. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 18

19 Nyheder og forbedringer i Ordre- og Indkøbsmodulerne Indtast kladde hedder nu henholdsvis Ordrekladde og Indkøbskladde Under Ordre og Indkøb/Dagligt er punkterne Indtast kladde, Check kladde, Udskriv kladde og Bogfør kladde blevet fjernet, og i stedet er der tilføjet punkter med henholdsvis Ordrekladde og Indkøbskladde. Kopiering fra arkiverne til eksisterende ordrer og indkøb Når funktionen Kopier ordre eller Kopier indkøb vælges i Ordre- eller Indkøbsarkivet kan det nu vælges, om der skal kopieres til et nyt ordre-/indkøbsnummer eller til et eksisterende ordre-/indkøbsnummer. Hvis der vælges Ja til feltet Kopiér til eksisterende ordre eller Kopier til eksisterende indkøb vises en oversigt over eksisterende ordrer eller indkøb, hvorfra det er muligt at udpege det nummer der skal kopieres til. Valg af kostpris ved bogføring af salgskreditnotaer På ordrelinjer med negativt antal kan der indtastes eller vælges en kostpris, der ønskes benyttet ved bogføringen af lagertilgangen, således at det kan sikres, at kostprisen på kreditnotaen svarer til kostprisen på den oprindelige faktura. Hvis der tastes Alt+H i feltet Kostpris på ordrelinjerne kan der udvælges en faktura, hvorfra kostprisen skal hentes. Så længe kreditnotalinjen er åben vil der blive foretaget regulering af kostprisen, såfremt der bogføres reguleringer på fakturaen. Med andre ord vil dette også automatisk medføre en opdatering af kostprisen på kreditnotaen. Mulighed for flere faktureringsadresser pr. debitor I adressekartoteket under Debitor/Kartotek/Debitorer/knappen Opsætning/Adresser kan der oprettes flere adresser med typen Faktura. Disse adresser kan vælges i feltet Navn på ordrer og projekter. Såfremt der vælges en anden faktureringsadresse overskrives følgende felter: Navn, Adresse1, Adresse2, Postnr./by, Land, Attention, Telefon, Telefax og . EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket I feltet EAN-nummer i Ordrekartoteket kan der nu tastes Ctrl+Alt+F4, så der kan hoppes til adressekartoteket på den pågældende debitor, for herunder at kunne angive et nyt EAN-nummer, så denne efterfølgende kan vælges på ordren. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 19

20 Kombinerede linjerabatter Under Ordre/Kartotek/Ordre/knappen Linjer er der tilføjet en ny knap ved navn Kombiner linjerabat. Ved hjælp af denne knap genberegnes rabatter ud fra det totale antal af en given vare på ordren. Såfremt der er flere linjer med samme varenummer på ordren, f.eks. 2 linjer med 5 stk. på hver linje, og der foreligger en rabataftale der udløser en rabat på 10% ved køb af 8 stk., indsættes automatisk en rabat på 10% på de to linjer med hver 5 stk. Der kan søges vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer Hvis en leverandørs varenummer er angivet i feltet Lev. varenr. på et varenummer i Lagerkartoteket, vil man kunne finde denne vare ved at taste leverandørens varenummer i feltet Varenummer på indkøbslinjerne. Arkiv og Log flyttet op under knappen Information I Ordre- og Indkøbskartotekerne er der tilføjet en ny knap ved navn Information. Under denne knap findes bl.a. punkterne Arkiv og Log der tidligere fandtes som særskilte knapper i disse kartoteker. Ydelser kan medtages ved oprettelse af indkøb på baggrund af ordrer Når knappen Opret indkøb vælges i Ordrekartoteket, kan det nu vælges om ydelser også ønskes medtaget. Hvis ydelserne medtages kan disse overføres til separate indkøb eller til indkøbet hvorpå varerne også overføres. Samme mulighed foreligger når knappen Opret ordre vælges i Indkøbskartoteket. Ny rapport med relaterede indkøb Under Ordre/Kartotek/Ordre og knappen Information/Indkøb kan der udskrives en ny rapport der viser en oversigt over de indkøb der relaterer sig til den aktuelle ordre. Rapporten medtager alle indkøb hvorpå feltet Ordrenummer i Indkøbskartoteket er lig med nummeret på den aktuelle ordre. Masseudskrivning fra ordrearkiv med valg af udskriftsmulighed For at gøre det muligt at udskrive f.eks. fakturakopier til en anden printer, end den der er valgt på kundens aktionsliste, er der tilføjet en ekstra valgmulighed i forbindelse med masseudskrivning fra ordrearkivet. Hvis feltet Vælg brugerprinter markeres, vil der efterfølgende være mulighed for at vælge hvortil udskrifterne skal udskrives. Microsoft Dynamics C Nyhedsbrev 20

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Ny brugergrænseflade... 5 Navigationsmenu...

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere