Referat af efterårsgeneralforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006."

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamlingen Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat af forårsgeneralforsamling. 3. Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt Ad. 1: Ad. 2: Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed for to afdøde medlemmer af foreningen: Keld, have 1 og Per, have 107. Herefer valgtes Niller, have 14 til dirigent dirgenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og et stemmeudvalg blev nedat med Bruno, have 6 og Søren, have 50. Referenten fra sidste generalforsamling (undertegnede) gjorde opmærksom på, at forårsgeneralforsamlingen havde begået en procedurefejl i forbindelse med behandlingen af forslaget (Bilag B i foreningens vedtægter) Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod. Procedurefejlen var, at der ikke var fremsat et skriftligt ændringsforslag, men kun et mundtligt. Bestyrelsen har diskuteret procedurefejlen, og har valgt at tolke forslaget som de nu fremstår af lovene. Referatet vedtaget. Ad. 3: Formandens beretning: Kontraktforhandlinger med Københavns Kommune Vi har haft svært ved at være i god dialog med Advokat Foldschak. Han svarer ikke på selv meget krasbørstige breve fra bestyrelsen. Dog har han fremsendt de seneste korrespondancer der har været med Københavns kommune. Indtil videre er bestyrelsen meget undrende over at vi bliver så skidt behandlet. Hvis der kommer mere skred i sagen fra Københavns Kommunes Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 1 af 8

2 side og Advokat Foldshack ikke kommer i aktiv dialog med bestyrelsen, vi vil overveje at drage konsekvensen og finde en anden advokat. Efter beretningen er skrevet ned, har Knud Foldschak sendt to breve, som delvist besvarer vores spørgsmål. Københavns Kommunes udsagn er at der omkring årsskiftet vil være lavet en indstilling til Borgerrepræsentationen, der skal tage beslutning om henvendelsen til fredningsmyndighederne. Og så må vi se, hvad det tager af tid med fredningsmyndigheder. Kolonihaveforbundets sag ved landsretten Kolonihaveforbundet har vundet en principsag om prisfastsættelse ved salg af huse i haveforeninger, der er medlem af Kolonihaveforbundet. Der er faldet dom for at de regler der er nedfældet i Kolonihaveforbudets regler om prisfastsættelse, ikke kan fraviges. Og de der havde fået flere penge end Kolonihaveforbundets tillader, skal således betale disse penge tilbage. Man kan sige, at i forhold til Kolonihaveforbundets regler er det fastslået at der således er klare begrænsninger i at sælge til fri markedsværdi. Dommen påvirker ikke umiddelbart vores juridiske grundlag for prisfastsættelse, men da vi ikke er medlem af Kolonihaveforbundet, har bestyrelsen sat vores advokat til at kigge på sagen. Dommen der er til Kolonihaveforbundets fordel er blevet anket og søgt til højesteret. Udspil om prisen på leje til de øvrige foreninger Ligger her til gennemsyn for den interesserede læser. Et eksempel fra udkastet betyder at en grund på 400 m 2 skal betale pr. måned i jordleje. Og jeg regner med at det betyder at vi i fremtiden skal afregne efter havestørrelser, hvad angår jordleje, således at vi med de store grunde kommer til at betale for den andel af jorden som vi har som havelod. Jeg er ikke klar over, hvad der kan tænkes at kunne give en mindre leje. Det må vente til vi har haft møde med advokater. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 2 af 8

3 Møde med de øvrige haveforeninger Vi søger at mødes med de øvrige haveforeninger og få drøfter deres opfattelse af situationen og få vendt vores haveforenings specielle situation. Vi har jo brug for at komme i samme kurv og derfor interesseret i fortsat at være en del af holdet. Byggestop Der er givet tilladelse til renovering af husene i have 92 og have 82. Dog med den betingelse af vore regler om skelafstand med 1,5 meter skal overholdes og der skal tages hensyn til den brandsikringszone, der ligger i den udarbejdede brandsikringsplan. I begge tilfælde er der af have ejer søgt om fuldmagt til den der udfører det konkrete byggearbejde, også har kontakten til bestyrelsen om byggesagen. Det har bestyrelsen imødekommet. Og som nævnt under forhandling med Københavns Kommune ved vi først lidt mere til årsskiftet. Stærk utilfredsstilende og hvis det er udsigt til en fortsat årelang proces må vi gå i kødet på Kommunen. Legeplads Der er i skrivende stund ved at være afgørelse i den lange juridiske sag om mangler på legepladsen. Blandt andet rutchebanen, hvor et lille hoved kan komme i klemme. Det viser sig nu efter mange rykkere og efterfølgende advokatbreve og senere sagsanlæg, at det drejer sig om udbedring for kroner. Et meget lavt beløb i forhold til at have en advokat blandet ind. Men bestyrelsen har følt sig så usselt behandlet, at vi har holdt stædigt fast. Og leverandøren kommer med største sandsynlighed til at udrede udgifter til udbedring og vores advokat. Mange tak til Birte for en utrættelige indsats i denne langt trukne sag, der snart kan få en ende. Festhus udvalg Der har været afholdt er par møder og arkitekten er af bestyrelsen blevet bedt om at sondere muligheder for en byggetilladelse, eller om der kan bygges nyt festhus uden en byggetilladelse. Lønnet sekretær Bestyrelsen agter at drøfte mulighed for at finde en model så de nødvendige opgaver for at foreningen medlemmer informeres og at der fremdrift i de løbende sager. Konkret vil vi diskutere om det muligt at have en lønnet sekretær. Der vil fremkomme forslag på efterfølgende generalforsamling. Fremlejeregler Der har svirret en del rygter om have 92, hvor Jan har fået Lone til at bygge hus på hans grund. Som det fremgår af bestyrelsesreferater har Jan i have 92 samme rettigheder og pligter i forbindelse med fremleje som alle andre. Bestyrelsen har kigget på de regler vi har beskrevet om fremleje og bestyrelsen vil søge at få dem præciseret og sikre at vore regler ikke strider mod de almindelige regler, der i lejeloven om fremleje. Bestyrelsen er samtidig opmærksom på, at der er sager med lån af huse som har stået på i årevis og hvor der ikke er sket håndhævelse af vore egne regler. Bestyrelsen søger at få skabt et fast grundlag for at kunne administrerer lån og fremleje af huse. Hække Der er brug for at de regler vi har om hække repetere, eller ændres. Der er hække der nærmest falder ud over vejen og hindrer udsyn og brede biler i at komme rundt. Arrangementer Jeg synes der har været afholdt to meget fine medlemsarrangementer siden forårsgeneralforsamlingen. Jeg må beklageligvis indrømme at jeg har været mand for to fadæser. Den ene var at undlade at tjekke om der var åbent i sommerland Sjælland som nogen måske kan huske, var det ikke tilfældet vi kørte i stedet til Andelslandsbyen Nyvang, der heldigvis have åbent for det hele. Men der var ikke mange vilde forlystelser for det store børn Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 3 af 8

4 og unge der var med på turen og som havde set frem til gocart og vandland. I stedet var det klipning af geder og veteran traktorer man kunne beundre. Den anden fadæse var sommerfester, som jeg synes var meget hyggelig og velbesøgt. Dejligt at se nye ansigter til sommerfesten. Men jeg havde ikke fået fat i den rigtige kok, hun havde ikke lavet mad nok og det jo ikke til at hverken bortforklare eller leve med. Så det må gøres bedre næste år. Mit fromme håb er at der vil være lidt medlemmer der vil stille op og være med til planlægning, så jeg kan undgå at lave disse elementære brølere. Jeg skal i forbindelse med sommerfesten sige at det er relativt nemt at sidde med telefonen og bestille vildt ind. Men uden Kaj Werner som udførende kraft var vi kommer til at sidde i mørke uden de meget flotte rammer der blev etableret. En stor hånd til Kaj Werner. Hjemmeside Der knokles med at lægge indhold ind på den nye hjemmeside. Jeg har fået forevist lidt godbidder, og det ser godt ud. Jeg tror på at vi kan få brugt hjemmesiden som et mere aktivt og naturligt redskab og muligvis få lidt på om de enkelte have eller beboerne. Samt have mulighed for at mere daglig brug af hjemmesiden Allerede nu en stor tak til Peter 55 Thomas 94. Traktor med førerhus indkøbes Sidste vinter var et mareridt i forhold til alt den sne, især den som vi ikke kunne få væk. For at afhjælpe på dette er der ved at bliver købt en traktor med førerhus og varme i sæder, tror jeg nok. Vi forventer en lander før sneen, men den mangler den sidste stempel fra en myndighed for at kunne få førerhuset monteret. Rotter: Der er mange rotter i haveforeningen. Jeg har selv haft fornøjelse af en rotte der har lagt sig til at dø i isoleringen under mit hus kedelig stank! Rotten har antagelig har fået rottegift ude ved søen og søgt at finde et varmt sted at dø. Miljøkontrollen er her ude næsten hele tiden, og de arbejder på at sætte skilte op ved søen på vores foranledning. Det er muligt at se store fede levende rotter, der æder lystigt løs af alt det brød og andet godt, der smides til fuglene i parken Vi skal dog fortsat være meget opmærksomme på at sikre vores kloakker. Det er er som at have åbent til en rottefarm, hvis kloak er åben for rotter. BERETNINGSDISKUSSION Asbjørn: Vedrørende sommerfesten genindfør drinks! Opklarende spørgsmål om byggesagen i have 92 til fuldmagt til håndtering af byggeri. Steffen: Rottechecke vores huse, det kræver en gensidig indsats. Jeff: Det vigtigste er, at der ikke er køkkenmøddinger og åben adgang til kloakken. Jette: Man kan sætte rottefælder op udenfor. Karen: Hvad så med kompostbeholdere? Lars: De udleverer fælder fra skadedyrsbekæmpelsen. Det gælder også om at fjerne rotternes boligmuligheder. Lone: Få Miljøkontrollen ud på et møde for at fortælle om rotternes liv. Eventuelt dele rottepjece ud til fugle- og rottefodrerne? Søren: Køb en rottefælde... det er også en mulighed. Gode argumenter mod fodring også af ænderne overfodring giver for stor bestand og øger risikoen for fugleinfluenza. Steffen: Tomme huse er det et problem i rottesammenhæng? Jeff: Rottefængeren mener ikke det er et problem. Steffen: Overvejer vi at købe grunden? Birte: Kommunen er ikke interesseret i at sælge. Søren: Kommunen mener ikke det er muligt at sælge pga. licitationsregler offentligt udbud, men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Jesper: Offentligt udbud af grunden vil være til markedsprisen. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 4 af 8

5 Lars: Det er nu eller aldrig med hensyn til forkøbsret. Hvad med lejelængde? Jesper/Birte: Der er to modeller a) fra nu 30 år eller b) rullende 30 år. Søren: Husk at der er afskrivningsregler ved eget hus på lejet grund. Arne: Der har været diskussion i bestyrelsen efter sidste generalforsamlings snak om nyt blod i haveforeningen og ventelisten. Bestyrelsen har diskuteret to forslag om salg af huse a) salg skiftevis fra intern venteliste og dernæst salg fra ekstern venteliste. b) en revision af reglerne for salg i lige linie, sådan at et salg kun kan foregå, hvis der foregår fraflytning af haveforeningen. Lars: Overveje et tredie forslag, afskaffe ventelisten. Man skal være død eller dement, for at sælge. Birte: Kom med et konkret forslag til næste generalforsamling! Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4: Birte forlagde budgetforslaget for 2007 og forklarede noterne. Lars: Hvor stor er formuen? Birte: Ca. 2,8 millioner kroner. Asbjørn: Hvor langt er opmålingen? Jeff: Det kan ikke helt præcist sige, men de er tæt på at være færdige. Birgit: Storskrald brug flere penge på storskraldscontainere. Jeff: De nuværende containere er gratis. Hvis vi skal have ekstra på faste datoeer koster det ca. 900 kroner pr. tons affald. Claus: Hvad er brandsikringen sat til? Birte: 2,5 millioner kroner. Jette: God idé med flere containere. Birte: Bifalder Karen: Efterlyser fast dag for el-affald. Jeff: R98 har allerede faste dage og opsamlingssteder for elaffald og farligt affald. Birgit: Det er altså svært at sætte traileren efter sin cykel. Kan man ikke sætte traileren frem til el og andet affald. Asbjørn: Jeg stiller mig gerne til rådighed for trailerkørsel til genbrugspladsen for de trængende. Charlie: Flere containere tak. Vi skal organisere den frivillige trailerordning. Der skal ikke bare smides ting på pladsen. Steffen: Hvorfor budgetlægger vi ikke allerede med sekretær? Birte: Det er dårlig budgetlægningsskik, derfor! Annelise: Synes forslag om flere containere er spild af penge. Ændringsforslag til budgettet: For at forbedre storskraldsservice foreslås at øge konto 16 med kroner. Birgit, have 124 For forslaget stemte 11 Imod forslaget stemte 15 Forslaget forkastet. Charlie: Hvem stiller sig til rådighed med hængerkrog? Jette: Hvordan får man fat på traileren? Hvem er ansvarlig? Lone: Smid en seddel i traileren... Jeff: Vi laver en tavle, at skrive sig på. Michael: Jeg er ansvarlig, men arbejder i Køge, så jeg er ikke til rådighed hele tiden. Ad. 5: Forslag 1 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 5 af 8

6 For at tilpasse lovene til virkeligheden foreslår bestyrelsen: 15 Vandledningerne til hver enkelt have skal være forsynet med en let tilgængelig vandmåler med stophane umiddelbart inden for hegnet. Vandmåleren er foreningens ejendom og beboerne må ikke foretage nogen form for indgriben, herunder reparation, af måleren. Bestyrelsen kontrollerer, at der ikke finder vandspild sted i samtlige installationer inden for foreningens område frem til vandmålerne i de enkelte haver, mens beboerne skal sørge for at undgå unødigt vandspil på egne installationer i haven. Bestyrelsen tager initiativ til at alle vandmålere i haveforeningen aflæses én gang årligt (i maj). Det påhviler den enkelte lejer selv at aflæse måleren og meddele bestyrelsen resultatet. En opgørelse af forbruget meddeles individuelt og skriftligt til lejeren og betalingen opkræves med juni-havelejen. Hvis tidspunktet for aflæsningen overskrides, sættes den enkelte lejer i skønnet forbrug. Ved salg af et hus aflæses vandmåler og vandforbruget afregnes. Bestyrelsen Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Forslag om aktivitesudvalg For at sikre foreningens sociale ve og vel: På efterårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Julefestudvalg Fastelavnsfestudvalg Vinterturs-udvalg Banko-udvalg (??) På forårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Sommerudflugtsudvalg Sommerfestudvalg Det skal stå ethvert medlem frit at foreslå flere fællesaktiviteter med deraffølgende udvalg. Det er udvalgets opgave at planlægge pågældende fest/aktivitet med reference til bestyrelsen mht. budget. Såfremt der ingen melder sig til et udvalg, finder aktiviteten ikke sted. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og der blev nedsat følgende udvalg Bankoudvalget er helt fyldt op (Lynge, Reidar, Bjarne og Niller??) Julefestudvalget: Charlie, have 94 og Lars, have 106 Fastelavnsfest: Arne, have 117 Vintertur: Manne, have Sommerfestudvalg: Karen, have 53 og Claus, have 96, men der skal flere til. Forslag 3 Charlie, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 6 af 8

7 Hermed det mit konkrete ændringsforslag til bilag 2 ( Vurderingsprocessen har jeg ikke ændringer til): Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod Huse vurderes som byggeprisen for huset Udgangspunktet for vurderingen er de gennemsnitlige omkostninger ved at opføre enfamiliehus i Danmark, herunder håndværkerudgifter, myndighedsgodkendelser, moms mv. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for hvordan den gennemsnitlige byggeomkostning opgøres. F.eks. kan tal fra Danmarks Statistik og andre anerkendte institutioner anvendes. Ved vurdering tages hensyn til husets størrelse, stand, forbedringer, mangler på det enkelte hus eller dele af hus. Vurderingen tillægges foreningsværdi. Steffen, have 19 Lone: Hvad er fordelene ved, at bestyrelsen skal fastlægge retningslinier for hvordan byggeomkostningerne opgøres? Thomas: Danmarks Statistik oplyste, at vores priser ikke var helt hen i vejret, måske lidt for høje, da man nok bør prissætte os et sted mellem enfamiliehuse og sommerhuse opført i hovedstadsområdet. Danmarks Statistiks prisopgørelse er inklusiv moms. Ole: Foreningen bør løbende tage stilling til priserne. Jette: Godt forslag, vi bør tage stilling til priserne hvert år på efterårsgeneralforsamlingen. Jesper: Udvalget gjorde et stort arbejde for at opnå et kompromis om forskellige interesser. Prisudvikling ud fra et indeks stopper dumme diskussioner. Utilpas ved drøftelse på hver generalforsamling. Asbjørn: Uenig i at prisen står i vedtægterne. Godt at drøfte priserne. Lisbeth: Hvordan pr. M 2? Principper for nedskrivning af værdi? Birte: Bilag B i vedtægterne beskriver, hvad der tæller nedaf. Arne: Vigtigt at forstå, at der er en automatisk regulering af prisen. Bilaget til vedtægterne beskriver udgangspunktet for prissætningen. Lars: Lisbeth har en pointe, jeg synes heller ikke det er klart, hvordan værdien nedskrives. Steffen: Indeksregulering er OK og er ens i begge forslag. Karen: Uklart, hvad bestyrelsen mener med sit forslag? Jesper: Følger mig salami-kogt. Er bange for at priserne ryger ovenud. Steffen: Princippet er byggepriserne. Der blev stemt om forslag 3 For stemte 12 Imod stemte 17 Forslaget blev forkastet Forslag 4: Forslag til præcisering af haveforeningens love. Bilag B principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod M 2 -pris på kroner (indeks 2005) for gennemsnitligt omkostning til bygning af enfamiliehus i Danmark af håndværkere. Denne pris er inklusiv moms. Der blev stemt om forslag 4 For stemte 23 Imod stemte 3 Forslaget blev vedtaget Bestyrelsen Forslag 5: Foreningsværdi Baggrund: Hvorledes har vores foreningsværdi været opgjort: Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 7 af 8

8 Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus er fastsat til kr. pr. have. Dette er vedtaget og indeholder kroner for værdi af kloakanlæg fra samlebrønd i skel ind til huset. Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus fastsat til ,- pr. have i alt Opgørelsesmetode foreningsværdi: Opgørelse af haveforeningens værdi skal i videst muligt omfang være retvisende i forhold til værdierne. Opgørelsesmetoden tager udgangspunkt i almindelig regnskabspraksis, det vil sige at alle aktiver og passiver opgøres og værdisættes ud fra aktuel værdi. Bestyrelsen fremlægger hvert år en ny foreningsværdi opgjort ud fra princip i Bilag C, på det møde, hvor budget vedtages. Foreningsværdien er gældende for det kalenderår, som budget gælder. Opgørelse af foreningsværdi første gang: Alle passiver og aktiver opgøres. Aktiver prissættes ud fra fagligt råd inden for det pågældende område, eller ud fra de faktiske etableringsomkostninger. I det omfang der er tale om anlæg, der er sammensat af dele, der skal afskrives forskelligt opgøres disse forskelligt. I forbindelse med første opgørelse vurderes det nødvendigt at få faglige råd om anlægsudgifter på følgende områder: El, vej, vand, telefonsystem. Forslag: Generalforsamlingen vedtager opgørelsesmetoden for foreningsværdi, som indføjes i XX og Bilag C til vedtægterne og foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Generalforsamlingen vedtager en værdi for kloak på kroner , i alt svarende til kroner pr. have gældende for hele året Bestyrelsen Asbjørn: Hvad med KTAS værdier? Hvordan er ejerforhold til kabler, rør og central? Claus: Tag alt om KTAS ud af bilaget. Steffen: Værdien af rørene er haveforeningsværdi. Men kabler og central er KTAS værdier. Jesper: Ud fra forsigtighedsprincip tager vi kabler og central ud af Bilag C. Forslaget vedtaget med de omtalte ændringer Det vil sige at foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Ad. 6: Ad. 7:. Alle på valg modtog genvalg. Formand, Jesper, have 127. Bestyrelsesmedlem, Henriette, have 109 og bestyrelsesmedlem, Kaj Werner, have 22. Revisor, Steffen, have 19. Asbjørn: Hvad med et system med traileren en tavle eller den nye hjemmeside? Hvad med fotokopier af Trailerattesten? Jeff: Conny, have 25 vil gerne stå for trailerudlån. Traileren vil komme til at stå hos Conny. Tak for god ro og orden Således husket af referenten: Thomas, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 8 af 8

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere