Referat af efterårsgeneralforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006."

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamlingen Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat af forårsgeneralforsamling. 3. Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt Ad. 1: Ad. 2: Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed for to afdøde medlemmer af foreningen: Keld, have 1 og Per, have 107. Herefer valgtes Niller, have 14 til dirigent dirgenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og et stemmeudvalg blev nedat med Bruno, have 6 og Søren, have 50. Referenten fra sidste generalforsamling (undertegnede) gjorde opmærksom på, at forårsgeneralforsamlingen havde begået en procedurefejl i forbindelse med behandlingen af forslaget (Bilag B i foreningens vedtægter) Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod. Procedurefejlen var, at der ikke var fremsat et skriftligt ændringsforslag, men kun et mundtligt. Bestyrelsen har diskuteret procedurefejlen, og har valgt at tolke forslaget som de nu fremstår af lovene. Referatet vedtaget. Ad. 3: Formandens beretning: Kontraktforhandlinger med Københavns Kommune Vi har haft svært ved at være i god dialog med Advokat Foldschak. Han svarer ikke på selv meget krasbørstige breve fra bestyrelsen. Dog har han fremsendt de seneste korrespondancer der har været med Københavns kommune. Indtil videre er bestyrelsen meget undrende over at vi bliver så skidt behandlet. Hvis der kommer mere skred i sagen fra Københavns Kommunes Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 1 af 8

2 side og Advokat Foldshack ikke kommer i aktiv dialog med bestyrelsen, vi vil overveje at drage konsekvensen og finde en anden advokat. Efter beretningen er skrevet ned, har Knud Foldschak sendt to breve, som delvist besvarer vores spørgsmål. Københavns Kommunes udsagn er at der omkring årsskiftet vil være lavet en indstilling til Borgerrepræsentationen, der skal tage beslutning om henvendelsen til fredningsmyndighederne. Og så må vi se, hvad det tager af tid med fredningsmyndigheder. Kolonihaveforbundets sag ved landsretten Kolonihaveforbundet har vundet en principsag om prisfastsættelse ved salg af huse i haveforeninger, der er medlem af Kolonihaveforbundet. Der er faldet dom for at de regler der er nedfældet i Kolonihaveforbudets regler om prisfastsættelse, ikke kan fraviges. Og de der havde fået flere penge end Kolonihaveforbundets tillader, skal således betale disse penge tilbage. Man kan sige, at i forhold til Kolonihaveforbundets regler er det fastslået at der således er klare begrænsninger i at sælge til fri markedsværdi. Dommen påvirker ikke umiddelbart vores juridiske grundlag for prisfastsættelse, men da vi ikke er medlem af Kolonihaveforbundet, har bestyrelsen sat vores advokat til at kigge på sagen. Dommen der er til Kolonihaveforbundets fordel er blevet anket og søgt til højesteret. Udspil om prisen på leje til de øvrige foreninger Ligger her til gennemsyn for den interesserede læser. Et eksempel fra udkastet betyder at en grund på 400 m 2 skal betale pr. måned i jordleje. Og jeg regner med at det betyder at vi i fremtiden skal afregne efter havestørrelser, hvad angår jordleje, således at vi med de store grunde kommer til at betale for den andel af jorden som vi har som havelod. Jeg er ikke klar over, hvad der kan tænkes at kunne give en mindre leje. Det må vente til vi har haft møde med advokater. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 2 af 8

3 Møde med de øvrige haveforeninger Vi søger at mødes med de øvrige haveforeninger og få drøfter deres opfattelse af situationen og få vendt vores haveforenings specielle situation. Vi har jo brug for at komme i samme kurv og derfor interesseret i fortsat at være en del af holdet. Byggestop Der er givet tilladelse til renovering af husene i have 92 og have 82. Dog med den betingelse af vore regler om skelafstand med 1,5 meter skal overholdes og der skal tages hensyn til den brandsikringszone, der ligger i den udarbejdede brandsikringsplan. I begge tilfælde er der af have ejer søgt om fuldmagt til den der udfører det konkrete byggearbejde, også har kontakten til bestyrelsen om byggesagen. Det har bestyrelsen imødekommet. Og som nævnt under forhandling med Københavns Kommune ved vi først lidt mere til årsskiftet. Stærk utilfredsstilende og hvis det er udsigt til en fortsat årelang proces må vi gå i kødet på Kommunen. Legeplads Der er i skrivende stund ved at være afgørelse i den lange juridiske sag om mangler på legepladsen. Blandt andet rutchebanen, hvor et lille hoved kan komme i klemme. Det viser sig nu efter mange rykkere og efterfølgende advokatbreve og senere sagsanlæg, at det drejer sig om udbedring for kroner. Et meget lavt beløb i forhold til at have en advokat blandet ind. Men bestyrelsen har følt sig så usselt behandlet, at vi har holdt stædigt fast. Og leverandøren kommer med største sandsynlighed til at udrede udgifter til udbedring og vores advokat. Mange tak til Birte for en utrættelige indsats i denne langt trukne sag, der snart kan få en ende. Festhus udvalg Der har været afholdt er par møder og arkitekten er af bestyrelsen blevet bedt om at sondere muligheder for en byggetilladelse, eller om der kan bygges nyt festhus uden en byggetilladelse. Lønnet sekretær Bestyrelsen agter at drøfte mulighed for at finde en model så de nødvendige opgaver for at foreningen medlemmer informeres og at der fremdrift i de løbende sager. Konkret vil vi diskutere om det muligt at have en lønnet sekretær. Der vil fremkomme forslag på efterfølgende generalforsamling. Fremlejeregler Der har svirret en del rygter om have 92, hvor Jan har fået Lone til at bygge hus på hans grund. Som det fremgår af bestyrelsesreferater har Jan i have 92 samme rettigheder og pligter i forbindelse med fremleje som alle andre. Bestyrelsen har kigget på de regler vi har beskrevet om fremleje og bestyrelsen vil søge at få dem præciseret og sikre at vore regler ikke strider mod de almindelige regler, der i lejeloven om fremleje. Bestyrelsen er samtidig opmærksom på, at der er sager med lån af huse som har stået på i årevis og hvor der ikke er sket håndhævelse af vore egne regler. Bestyrelsen søger at få skabt et fast grundlag for at kunne administrerer lån og fremleje af huse. Hække Der er brug for at de regler vi har om hække repetere, eller ændres. Der er hække der nærmest falder ud over vejen og hindrer udsyn og brede biler i at komme rundt. Arrangementer Jeg synes der har været afholdt to meget fine medlemsarrangementer siden forårsgeneralforsamlingen. Jeg må beklageligvis indrømme at jeg har været mand for to fadæser. Den ene var at undlade at tjekke om der var åbent i sommerland Sjælland som nogen måske kan huske, var det ikke tilfældet vi kørte i stedet til Andelslandsbyen Nyvang, der heldigvis have åbent for det hele. Men der var ikke mange vilde forlystelser for det store børn Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 3 af 8

4 og unge der var med på turen og som havde set frem til gocart og vandland. I stedet var det klipning af geder og veteran traktorer man kunne beundre. Den anden fadæse var sommerfester, som jeg synes var meget hyggelig og velbesøgt. Dejligt at se nye ansigter til sommerfesten. Men jeg havde ikke fået fat i den rigtige kok, hun havde ikke lavet mad nok og det jo ikke til at hverken bortforklare eller leve med. Så det må gøres bedre næste år. Mit fromme håb er at der vil være lidt medlemmer der vil stille op og være med til planlægning, så jeg kan undgå at lave disse elementære brølere. Jeg skal i forbindelse med sommerfesten sige at det er relativt nemt at sidde med telefonen og bestille vildt ind. Men uden Kaj Werner som udførende kraft var vi kommer til at sidde i mørke uden de meget flotte rammer der blev etableret. En stor hånd til Kaj Werner. Hjemmeside Der knokles med at lægge indhold ind på den nye hjemmeside. Jeg har fået forevist lidt godbidder, og det ser godt ud. Jeg tror på at vi kan få brugt hjemmesiden som et mere aktivt og naturligt redskab og muligvis få lidt på om de enkelte have eller beboerne. Samt have mulighed for at mere daglig brug af hjemmesiden Allerede nu en stor tak til Peter 55 Thomas 94. Traktor med førerhus indkøbes Sidste vinter var et mareridt i forhold til alt den sne, især den som vi ikke kunne få væk. For at afhjælpe på dette er der ved at bliver købt en traktor med førerhus og varme i sæder, tror jeg nok. Vi forventer en lander før sneen, men den mangler den sidste stempel fra en myndighed for at kunne få førerhuset monteret. Rotter: Der er mange rotter i haveforeningen. Jeg har selv haft fornøjelse af en rotte der har lagt sig til at dø i isoleringen under mit hus kedelig stank! Rotten har antagelig har fået rottegift ude ved søen og søgt at finde et varmt sted at dø. Miljøkontrollen er her ude næsten hele tiden, og de arbejder på at sætte skilte op ved søen på vores foranledning. Det er muligt at se store fede levende rotter, der æder lystigt løs af alt det brød og andet godt, der smides til fuglene i parken Vi skal dog fortsat være meget opmærksomme på at sikre vores kloakker. Det er er som at have åbent til en rottefarm, hvis kloak er åben for rotter. BERETNINGSDISKUSSION Asbjørn: Vedrørende sommerfesten genindfør drinks! Opklarende spørgsmål om byggesagen i have 92 til fuldmagt til håndtering af byggeri. Steffen: Rottechecke vores huse, det kræver en gensidig indsats. Jeff: Det vigtigste er, at der ikke er køkkenmøddinger og åben adgang til kloakken. Jette: Man kan sætte rottefælder op udenfor. Karen: Hvad så med kompostbeholdere? Lars: De udleverer fælder fra skadedyrsbekæmpelsen. Det gælder også om at fjerne rotternes boligmuligheder. Lone: Få Miljøkontrollen ud på et møde for at fortælle om rotternes liv. Eventuelt dele rottepjece ud til fugle- og rottefodrerne? Søren: Køb en rottefælde... det er også en mulighed. Gode argumenter mod fodring også af ænderne overfodring giver for stor bestand og øger risikoen for fugleinfluenza. Steffen: Tomme huse er det et problem i rottesammenhæng? Jeff: Rottefængeren mener ikke det er et problem. Steffen: Overvejer vi at købe grunden? Birte: Kommunen er ikke interesseret i at sælge. Søren: Kommunen mener ikke det er muligt at sælge pga. licitationsregler offentligt udbud, men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Jesper: Offentligt udbud af grunden vil være til markedsprisen. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 4 af 8

5 Lars: Det er nu eller aldrig med hensyn til forkøbsret. Hvad med lejelængde? Jesper/Birte: Der er to modeller a) fra nu 30 år eller b) rullende 30 år. Søren: Husk at der er afskrivningsregler ved eget hus på lejet grund. Arne: Der har været diskussion i bestyrelsen efter sidste generalforsamlings snak om nyt blod i haveforeningen og ventelisten. Bestyrelsen har diskuteret to forslag om salg af huse a) salg skiftevis fra intern venteliste og dernæst salg fra ekstern venteliste. b) en revision af reglerne for salg i lige linie, sådan at et salg kun kan foregå, hvis der foregår fraflytning af haveforeningen. Lars: Overveje et tredie forslag, afskaffe ventelisten. Man skal være død eller dement, for at sælge. Birte: Kom med et konkret forslag til næste generalforsamling! Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4: Birte forlagde budgetforslaget for 2007 og forklarede noterne. Lars: Hvor stor er formuen? Birte: Ca. 2,8 millioner kroner. Asbjørn: Hvor langt er opmålingen? Jeff: Det kan ikke helt præcist sige, men de er tæt på at være færdige. Birgit: Storskrald brug flere penge på storskraldscontainere. Jeff: De nuværende containere er gratis. Hvis vi skal have ekstra på faste datoeer koster det ca. 900 kroner pr. tons affald. Claus: Hvad er brandsikringen sat til? Birte: 2,5 millioner kroner. Jette: God idé med flere containere. Birte: Bifalder Karen: Efterlyser fast dag for el-affald. Jeff: R98 har allerede faste dage og opsamlingssteder for elaffald og farligt affald. Birgit: Det er altså svært at sætte traileren efter sin cykel. Kan man ikke sætte traileren frem til el og andet affald. Asbjørn: Jeg stiller mig gerne til rådighed for trailerkørsel til genbrugspladsen for de trængende. Charlie: Flere containere tak. Vi skal organisere den frivillige trailerordning. Der skal ikke bare smides ting på pladsen. Steffen: Hvorfor budgetlægger vi ikke allerede med sekretær? Birte: Det er dårlig budgetlægningsskik, derfor! Annelise: Synes forslag om flere containere er spild af penge. Ændringsforslag til budgettet: For at forbedre storskraldsservice foreslås at øge konto 16 med kroner. Birgit, have 124 For forslaget stemte 11 Imod forslaget stemte 15 Forslaget forkastet. Charlie: Hvem stiller sig til rådighed med hængerkrog? Jette: Hvordan får man fat på traileren? Hvem er ansvarlig? Lone: Smid en seddel i traileren... Jeff: Vi laver en tavle, at skrive sig på. Michael: Jeg er ansvarlig, men arbejder i Køge, så jeg er ikke til rådighed hele tiden. Ad. 5: Forslag 1 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 5 af 8

6 For at tilpasse lovene til virkeligheden foreslår bestyrelsen: 15 Vandledningerne til hver enkelt have skal være forsynet med en let tilgængelig vandmåler med stophane umiddelbart inden for hegnet. Vandmåleren er foreningens ejendom og beboerne må ikke foretage nogen form for indgriben, herunder reparation, af måleren. Bestyrelsen kontrollerer, at der ikke finder vandspild sted i samtlige installationer inden for foreningens område frem til vandmålerne i de enkelte haver, mens beboerne skal sørge for at undgå unødigt vandspil på egne installationer i haven. Bestyrelsen tager initiativ til at alle vandmålere i haveforeningen aflæses én gang årligt (i maj). Det påhviler den enkelte lejer selv at aflæse måleren og meddele bestyrelsen resultatet. En opgørelse af forbruget meddeles individuelt og skriftligt til lejeren og betalingen opkræves med juni-havelejen. Hvis tidspunktet for aflæsningen overskrides, sættes den enkelte lejer i skønnet forbrug. Ved salg af et hus aflæses vandmåler og vandforbruget afregnes. Bestyrelsen Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Forslag om aktivitesudvalg For at sikre foreningens sociale ve og vel: På efterårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Julefestudvalg Fastelavnsfestudvalg Vinterturs-udvalg Banko-udvalg (??) På forårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Sommerudflugtsudvalg Sommerfestudvalg Det skal stå ethvert medlem frit at foreslå flere fællesaktiviteter med deraffølgende udvalg. Det er udvalgets opgave at planlægge pågældende fest/aktivitet med reference til bestyrelsen mht. budget. Såfremt der ingen melder sig til et udvalg, finder aktiviteten ikke sted. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og der blev nedsat følgende udvalg Bankoudvalget er helt fyldt op (Lynge, Reidar, Bjarne og Niller??) Julefestudvalget: Charlie, have 94 og Lars, have 106 Fastelavnsfest: Arne, have 117 Vintertur: Manne, have Sommerfestudvalg: Karen, have 53 og Claus, have 96, men der skal flere til. Forslag 3 Charlie, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 6 af 8

7 Hermed det mit konkrete ændringsforslag til bilag 2 ( Vurderingsprocessen har jeg ikke ændringer til): Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod Huse vurderes som byggeprisen for huset Udgangspunktet for vurderingen er de gennemsnitlige omkostninger ved at opføre enfamiliehus i Danmark, herunder håndværkerudgifter, myndighedsgodkendelser, moms mv. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for hvordan den gennemsnitlige byggeomkostning opgøres. F.eks. kan tal fra Danmarks Statistik og andre anerkendte institutioner anvendes. Ved vurdering tages hensyn til husets størrelse, stand, forbedringer, mangler på det enkelte hus eller dele af hus. Vurderingen tillægges foreningsværdi. Steffen, have 19 Lone: Hvad er fordelene ved, at bestyrelsen skal fastlægge retningslinier for hvordan byggeomkostningerne opgøres? Thomas: Danmarks Statistik oplyste, at vores priser ikke var helt hen i vejret, måske lidt for høje, da man nok bør prissætte os et sted mellem enfamiliehuse og sommerhuse opført i hovedstadsområdet. Danmarks Statistiks prisopgørelse er inklusiv moms. Ole: Foreningen bør løbende tage stilling til priserne. Jette: Godt forslag, vi bør tage stilling til priserne hvert år på efterårsgeneralforsamlingen. Jesper: Udvalget gjorde et stort arbejde for at opnå et kompromis om forskellige interesser. Prisudvikling ud fra et indeks stopper dumme diskussioner. Utilpas ved drøftelse på hver generalforsamling. Asbjørn: Uenig i at prisen står i vedtægterne. Godt at drøfte priserne. Lisbeth: Hvordan pr. M 2? Principper for nedskrivning af værdi? Birte: Bilag B i vedtægterne beskriver, hvad der tæller nedaf. Arne: Vigtigt at forstå, at der er en automatisk regulering af prisen. Bilaget til vedtægterne beskriver udgangspunktet for prissætningen. Lars: Lisbeth har en pointe, jeg synes heller ikke det er klart, hvordan værdien nedskrives. Steffen: Indeksregulering er OK og er ens i begge forslag. Karen: Uklart, hvad bestyrelsen mener med sit forslag? Jesper: Følger mig salami-kogt. Er bange for at priserne ryger ovenud. Steffen: Princippet er byggepriserne. Der blev stemt om forslag 3 For stemte 12 Imod stemte 17 Forslaget blev forkastet Forslag 4: Forslag til præcisering af haveforeningens love. Bilag B principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod M 2 -pris på kroner (indeks 2005) for gennemsnitligt omkostning til bygning af enfamiliehus i Danmark af håndværkere. Denne pris er inklusiv moms. Der blev stemt om forslag 4 For stemte 23 Imod stemte 3 Forslaget blev vedtaget Bestyrelsen Forslag 5: Foreningsværdi Baggrund: Hvorledes har vores foreningsværdi været opgjort: Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 7 af 8

8 Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus er fastsat til kr. pr. have. Dette er vedtaget og indeholder kroner for værdi af kloakanlæg fra samlebrønd i skel ind til huset. Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus fastsat til ,- pr. have i alt Opgørelsesmetode foreningsværdi: Opgørelse af haveforeningens værdi skal i videst muligt omfang være retvisende i forhold til værdierne. Opgørelsesmetoden tager udgangspunkt i almindelig regnskabspraksis, det vil sige at alle aktiver og passiver opgøres og værdisættes ud fra aktuel værdi. Bestyrelsen fremlægger hvert år en ny foreningsværdi opgjort ud fra princip i Bilag C, på det møde, hvor budget vedtages. Foreningsværdien er gældende for det kalenderår, som budget gælder. Opgørelse af foreningsværdi første gang: Alle passiver og aktiver opgøres. Aktiver prissættes ud fra fagligt råd inden for det pågældende område, eller ud fra de faktiske etableringsomkostninger. I det omfang der er tale om anlæg, der er sammensat af dele, der skal afskrives forskelligt opgøres disse forskelligt. I forbindelse med første opgørelse vurderes det nødvendigt at få faglige råd om anlægsudgifter på følgende områder: El, vej, vand, telefonsystem. Forslag: Generalforsamlingen vedtager opgørelsesmetoden for foreningsværdi, som indføjes i XX og Bilag C til vedtægterne og foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Generalforsamlingen vedtager en værdi for kloak på kroner , i alt svarende til kroner pr. have gældende for hele året Bestyrelsen Asbjørn: Hvad med KTAS værdier? Hvordan er ejerforhold til kabler, rør og central? Claus: Tag alt om KTAS ud af bilaget. Steffen: Værdien af rørene er haveforeningsværdi. Men kabler og central er KTAS værdier. Jesper: Ud fra forsigtighedsprincip tager vi kabler og central ud af Bilag C. Forslaget vedtaget med de omtalte ændringer Det vil sige at foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Ad. 6: Ad. 7:. Alle på valg modtog genvalg. Formand, Jesper, have 127. Bestyrelsesmedlem, Henriette, have 109 og bestyrelsesmedlem, Kaj Werner, have 22. Revisor, Steffen, have 19. Asbjørn: Hvad med et system med traileren en tavle eller den nye hjemmeside? Hvad med fotokopier af Trailerattesten? Jeff: Conny, have 25 vil gerne stå for trailerudlån. Traileren vil komme til at stå hos Conny. Tak for god ro og orden Således husket af referenten: Thomas, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 8 af 8

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere