Referat af efterårsgeneralforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006."

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamlingen Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat af forårsgeneralforsamling. 3. Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt Ad. 1: Ad. 2: Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed for to afdøde medlemmer af foreningen: Keld, have 1 og Per, have 107. Herefer valgtes Niller, have 14 til dirigent dirgenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og et stemmeudvalg blev nedat med Bruno, have 6 og Søren, have 50. Referenten fra sidste generalforsamling (undertegnede) gjorde opmærksom på, at forårsgeneralforsamlingen havde begået en procedurefejl i forbindelse med behandlingen af forslaget (Bilag B i foreningens vedtægter) Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod. Procedurefejlen var, at der ikke var fremsat et skriftligt ændringsforslag, men kun et mundtligt. Bestyrelsen har diskuteret procedurefejlen, og har valgt at tolke forslaget som de nu fremstår af lovene. Referatet vedtaget. Ad. 3: Formandens beretning: Kontraktforhandlinger med Københavns Kommune Vi har haft svært ved at være i god dialog med Advokat Foldschak. Han svarer ikke på selv meget krasbørstige breve fra bestyrelsen. Dog har han fremsendt de seneste korrespondancer der har været med Københavns kommune. Indtil videre er bestyrelsen meget undrende over at vi bliver så skidt behandlet. Hvis der kommer mere skred i sagen fra Københavns Kommunes Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 1 af 8

2 side og Advokat Foldshack ikke kommer i aktiv dialog med bestyrelsen, vi vil overveje at drage konsekvensen og finde en anden advokat. Efter beretningen er skrevet ned, har Knud Foldschak sendt to breve, som delvist besvarer vores spørgsmål. Københavns Kommunes udsagn er at der omkring årsskiftet vil være lavet en indstilling til Borgerrepræsentationen, der skal tage beslutning om henvendelsen til fredningsmyndighederne. Og så må vi se, hvad det tager af tid med fredningsmyndigheder. Kolonihaveforbundets sag ved landsretten Kolonihaveforbundet har vundet en principsag om prisfastsættelse ved salg af huse i haveforeninger, der er medlem af Kolonihaveforbundet. Der er faldet dom for at de regler der er nedfældet i Kolonihaveforbudets regler om prisfastsættelse, ikke kan fraviges. Og de der havde fået flere penge end Kolonihaveforbundets tillader, skal således betale disse penge tilbage. Man kan sige, at i forhold til Kolonihaveforbundets regler er det fastslået at der således er klare begrænsninger i at sælge til fri markedsværdi. Dommen påvirker ikke umiddelbart vores juridiske grundlag for prisfastsættelse, men da vi ikke er medlem af Kolonihaveforbundet, har bestyrelsen sat vores advokat til at kigge på sagen. Dommen der er til Kolonihaveforbundets fordel er blevet anket og søgt til højesteret. Udspil om prisen på leje til de øvrige foreninger Ligger her til gennemsyn for den interesserede læser. Et eksempel fra udkastet betyder at en grund på 400 m 2 skal betale pr. måned i jordleje. Og jeg regner med at det betyder at vi i fremtiden skal afregne efter havestørrelser, hvad angår jordleje, således at vi med de store grunde kommer til at betale for den andel af jorden som vi har som havelod. Jeg er ikke klar over, hvad der kan tænkes at kunne give en mindre leje. Det må vente til vi har haft møde med advokater. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 2 af 8

3 Møde med de øvrige haveforeninger Vi søger at mødes med de øvrige haveforeninger og få drøfter deres opfattelse af situationen og få vendt vores haveforenings specielle situation. Vi har jo brug for at komme i samme kurv og derfor interesseret i fortsat at være en del af holdet. Byggestop Der er givet tilladelse til renovering af husene i have 92 og have 82. Dog med den betingelse af vore regler om skelafstand med 1,5 meter skal overholdes og der skal tages hensyn til den brandsikringszone, der ligger i den udarbejdede brandsikringsplan. I begge tilfælde er der af have ejer søgt om fuldmagt til den der udfører det konkrete byggearbejde, også har kontakten til bestyrelsen om byggesagen. Det har bestyrelsen imødekommet. Og som nævnt under forhandling med Københavns Kommune ved vi først lidt mere til årsskiftet. Stærk utilfredsstilende og hvis det er udsigt til en fortsat årelang proces må vi gå i kødet på Kommunen. Legeplads Der er i skrivende stund ved at være afgørelse i den lange juridiske sag om mangler på legepladsen. Blandt andet rutchebanen, hvor et lille hoved kan komme i klemme. Det viser sig nu efter mange rykkere og efterfølgende advokatbreve og senere sagsanlæg, at det drejer sig om udbedring for kroner. Et meget lavt beløb i forhold til at have en advokat blandet ind. Men bestyrelsen har følt sig så usselt behandlet, at vi har holdt stædigt fast. Og leverandøren kommer med største sandsynlighed til at udrede udgifter til udbedring og vores advokat. Mange tak til Birte for en utrættelige indsats i denne langt trukne sag, der snart kan få en ende. Festhus udvalg Der har været afholdt er par møder og arkitekten er af bestyrelsen blevet bedt om at sondere muligheder for en byggetilladelse, eller om der kan bygges nyt festhus uden en byggetilladelse. Lønnet sekretær Bestyrelsen agter at drøfte mulighed for at finde en model så de nødvendige opgaver for at foreningen medlemmer informeres og at der fremdrift i de løbende sager. Konkret vil vi diskutere om det muligt at have en lønnet sekretær. Der vil fremkomme forslag på efterfølgende generalforsamling. Fremlejeregler Der har svirret en del rygter om have 92, hvor Jan har fået Lone til at bygge hus på hans grund. Som det fremgår af bestyrelsesreferater har Jan i have 92 samme rettigheder og pligter i forbindelse med fremleje som alle andre. Bestyrelsen har kigget på de regler vi har beskrevet om fremleje og bestyrelsen vil søge at få dem præciseret og sikre at vore regler ikke strider mod de almindelige regler, der i lejeloven om fremleje. Bestyrelsen er samtidig opmærksom på, at der er sager med lån af huse som har stået på i årevis og hvor der ikke er sket håndhævelse af vore egne regler. Bestyrelsen søger at få skabt et fast grundlag for at kunne administrerer lån og fremleje af huse. Hække Der er brug for at de regler vi har om hække repetere, eller ændres. Der er hække der nærmest falder ud over vejen og hindrer udsyn og brede biler i at komme rundt. Arrangementer Jeg synes der har været afholdt to meget fine medlemsarrangementer siden forårsgeneralforsamlingen. Jeg må beklageligvis indrømme at jeg har været mand for to fadæser. Den ene var at undlade at tjekke om der var åbent i sommerland Sjælland som nogen måske kan huske, var det ikke tilfældet vi kørte i stedet til Andelslandsbyen Nyvang, der heldigvis have åbent for det hele. Men der var ikke mange vilde forlystelser for det store børn Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 3 af 8

4 og unge der var med på turen og som havde set frem til gocart og vandland. I stedet var det klipning af geder og veteran traktorer man kunne beundre. Den anden fadæse var sommerfester, som jeg synes var meget hyggelig og velbesøgt. Dejligt at se nye ansigter til sommerfesten. Men jeg havde ikke fået fat i den rigtige kok, hun havde ikke lavet mad nok og det jo ikke til at hverken bortforklare eller leve med. Så det må gøres bedre næste år. Mit fromme håb er at der vil være lidt medlemmer der vil stille op og være med til planlægning, så jeg kan undgå at lave disse elementære brølere. Jeg skal i forbindelse med sommerfesten sige at det er relativt nemt at sidde med telefonen og bestille vildt ind. Men uden Kaj Werner som udførende kraft var vi kommer til at sidde i mørke uden de meget flotte rammer der blev etableret. En stor hånd til Kaj Werner. Hjemmeside Der knokles med at lægge indhold ind på den nye hjemmeside. Jeg har fået forevist lidt godbidder, og det ser godt ud. Jeg tror på at vi kan få brugt hjemmesiden som et mere aktivt og naturligt redskab og muligvis få lidt på om de enkelte have eller beboerne. Samt have mulighed for at mere daglig brug af hjemmesiden Allerede nu en stor tak til Peter 55 Thomas 94. Traktor med førerhus indkøbes Sidste vinter var et mareridt i forhold til alt den sne, især den som vi ikke kunne få væk. For at afhjælpe på dette er der ved at bliver købt en traktor med førerhus og varme i sæder, tror jeg nok. Vi forventer en lander før sneen, men den mangler den sidste stempel fra en myndighed for at kunne få førerhuset monteret. Rotter: Der er mange rotter i haveforeningen. Jeg har selv haft fornøjelse af en rotte der har lagt sig til at dø i isoleringen under mit hus kedelig stank! Rotten har antagelig har fået rottegift ude ved søen og søgt at finde et varmt sted at dø. Miljøkontrollen er her ude næsten hele tiden, og de arbejder på at sætte skilte op ved søen på vores foranledning. Det er muligt at se store fede levende rotter, der æder lystigt løs af alt det brød og andet godt, der smides til fuglene i parken Vi skal dog fortsat være meget opmærksomme på at sikre vores kloakker. Det er er som at have åbent til en rottefarm, hvis kloak er åben for rotter. BERETNINGSDISKUSSION Asbjørn: Vedrørende sommerfesten genindfør drinks! Opklarende spørgsmål om byggesagen i have 92 til fuldmagt til håndtering af byggeri. Steffen: Rottechecke vores huse, det kræver en gensidig indsats. Jeff: Det vigtigste er, at der ikke er køkkenmøddinger og åben adgang til kloakken. Jette: Man kan sætte rottefælder op udenfor. Karen: Hvad så med kompostbeholdere? Lars: De udleverer fælder fra skadedyrsbekæmpelsen. Det gælder også om at fjerne rotternes boligmuligheder. Lone: Få Miljøkontrollen ud på et møde for at fortælle om rotternes liv. Eventuelt dele rottepjece ud til fugle- og rottefodrerne? Søren: Køb en rottefælde... det er også en mulighed. Gode argumenter mod fodring også af ænderne overfodring giver for stor bestand og øger risikoen for fugleinfluenza. Steffen: Tomme huse er det et problem i rottesammenhæng? Jeff: Rottefængeren mener ikke det er et problem. Steffen: Overvejer vi at købe grunden? Birte: Kommunen er ikke interesseret i at sælge. Søren: Kommunen mener ikke det er muligt at sælge pga. licitationsregler offentligt udbud, men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Jesper: Offentligt udbud af grunden vil være til markedsprisen. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 4 af 8

5 Lars: Det er nu eller aldrig med hensyn til forkøbsret. Hvad med lejelængde? Jesper/Birte: Der er to modeller a) fra nu 30 år eller b) rullende 30 år. Søren: Husk at der er afskrivningsregler ved eget hus på lejet grund. Arne: Der har været diskussion i bestyrelsen efter sidste generalforsamlings snak om nyt blod i haveforeningen og ventelisten. Bestyrelsen har diskuteret to forslag om salg af huse a) salg skiftevis fra intern venteliste og dernæst salg fra ekstern venteliste. b) en revision af reglerne for salg i lige linie, sådan at et salg kun kan foregå, hvis der foregår fraflytning af haveforeningen. Lars: Overveje et tredie forslag, afskaffe ventelisten. Man skal være død eller dement, for at sælge. Birte: Kom med et konkret forslag til næste generalforsamling! Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4: Birte forlagde budgetforslaget for 2007 og forklarede noterne. Lars: Hvor stor er formuen? Birte: Ca. 2,8 millioner kroner. Asbjørn: Hvor langt er opmålingen? Jeff: Det kan ikke helt præcist sige, men de er tæt på at være færdige. Birgit: Storskrald brug flere penge på storskraldscontainere. Jeff: De nuværende containere er gratis. Hvis vi skal have ekstra på faste datoeer koster det ca. 900 kroner pr. tons affald. Claus: Hvad er brandsikringen sat til? Birte: 2,5 millioner kroner. Jette: God idé med flere containere. Birte: Bifalder Karen: Efterlyser fast dag for el-affald. Jeff: R98 har allerede faste dage og opsamlingssteder for elaffald og farligt affald. Birgit: Det er altså svært at sætte traileren efter sin cykel. Kan man ikke sætte traileren frem til el og andet affald. Asbjørn: Jeg stiller mig gerne til rådighed for trailerkørsel til genbrugspladsen for de trængende. Charlie: Flere containere tak. Vi skal organisere den frivillige trailerordning. Der skal ikke bare smides ting på pladsen. Steffen: Hvorfor budgetlægger vi ikke allerede med sekretær? Birte: Det er dårlig budgetlægningsskik, derfor! Annelise: Synes forslag om flere containere er spild af penge. Ændringsforslag til budgettet: For at forbedre storskraldsservice foreslås at øge konto 16 med kroner. Birgit, have 124 For forslaget stemte 11 Imod forslaget stemte 15 Forslaget forkastet. Charlie: Hvem stiller sig til rådighed med hængerkrog? Jette: Hvordan får man fat på traileren? Hvem er ansvarlig? Lone: Smid en seddel i traileren... Jeff: Vi laver en tavle, at skrive sig på. Michael: Jeg er ansvarlig, men arbejder i Køge, så jeg er ikke til rådighed hele tiden. Ad. 5: Forslag 1 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 5 af 8

6 For at tilpasse lovene til virkeligheden foreslår bestyrelsen: 15 Vandledningerne til hver enkelt have skal være forsynet med en let tilgængelig vandmåler med stophane umiddelbart inden for hegnet. Vandmåleren er foreningens ejendom og beboerne må ikke foretage nogen form for indgriben, herunder reparation, af måleren. Bestyrelsen kontrollerer, at der ikke finder vandspild sted i samtlige installationer inden for foreningens område frem til vandmålerne i de enkelte haver, mens beboerne skal sørge for at undgå unødigt vandspil på egne installationer i haven. Bestyrelsen tager initiativ til at alle vandmålere i haveforeningen aflæses én gang årligt (i maj). Det påhviler den enkelte lejer selv at aflæse måleren og meddele bestyrelsen resultatet. En opgørelse af forbruget meddeles individuelt og skriftligt til lejeren og betalingen opkræves med juni-havelejen. Hvis tidspunktet for aflæsningen overskrides, sættes den enkelte lejer i skønnet forbrug. Ved salg af et hus aflæses vandmåler og vandforbruget afregnes. Bestyrelsen Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Forslag om aktivitesudvalg For at sikre foreningens sociale ve og vel: På efterårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Julefestudvalg Fastelavnsfestudvalg Vinterturs-udvalg Banko-udvalg (??) På forårsgeneralforsamlingen nedsættes følgende ad hoc-udvalg: Sommerudflugtsudvalg Sommerfestudvalg Det skal stå ethvert medlem frit at foreslå flere fællesaktiviteter med deraffølgende udvalg. Det er udvalgets opgave at planlægge pågældende fest/aktivitet med reference til bestyrelsen mht. budget. Såfremt der ingen melder sig til et udvalg, finder aktiviteten ikke sted. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og der blev nedsat følgende udvalg Bankoudvalget er helt fyldt op (Lynge, Reidar, Bjarne og Niller??) Julefestudvalget: Charlie, have 94 og Lars, have 106 Fastelavnsfest: Arne, have 117 Vintertur: Manne, have Sommerfestudvalg: Karen, have 53 og Claus, have 96, men der skal flere til. Forslag 3 Charlie, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 6 af 8

7 Hermed det mit konkrete ændringsforslag til bilag 2 ( Vurderingsprocessen har jeg ikke ændringer til): Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod Huse vurderes som byggeprisen for huset Udgangspunktet for vurderingen er de gennemsnitlige omkostninger ved at opføre enfamiliehus i Danmark, herunder håndværkerudgifter, myndighedsgodkendelser, moms mv. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for hvordan den gennemsnitlige byggeomkostning opgøres. F.eks. kan tal fra Danmarks Statistik og andre anerkendte institutioner anvendes. Ved vurdering tages hensyn til husets størrelse, stand, forbedringer, mangler på det enkelte hus eller dele af hus. Vurderingen tillægges foreningsværdi. Steffen, have 19 Lone: Hvad er fordelene ved, at bestyrelsen skal fastlægge retningslinier for hvordan byggeomkostningerne opgøres? Thomas: Danmarks Statistik oplyste, at vores priser ikke var helt hen i vejret, måske lidt for høje, da man nok bør prissætte os et sted mellem enfamiliehuse og sommerhuse opført i hovedstadsområdet. Danmarks Statistiks prisopgørelse er inklusiv moms. Ole: Foreningen bør løbende tage stilling til priserne. Jette: Godt forslag, vi bør tage stilling til priserne hvert år på efterårsgeneralforsamlingen. Jesper: Udvalget gjorde et stort arbejde for at opnå et kompromis om forskellige interesser. Prisudvikling ud fra et indeks stopper dumme diskussioner. Utilpas ved drøftelse på hver generalforsamling. Asbjørn: Uenig i at prisen står i vedtægterne. Godt at drøfte priserne. Lisbeth: Hvordan pr. M 2? Principper for nedskrivning af værdi? Birte: Bilag B i vedtægterne beskriver, hvad der tæller nedaf. Arne: Vigtigt at forstå, at der er en automatisk regulering af prisen. Bilaget til vedtægterne beskriver udgangspunktet for prissætningen. Lars: Lisbeth har en pointe, jeg synes heller ikke det er klart, hvordan værdien nedskrives. Steffen: Indeksregulering er OK og er ens i begge forslag. Karen: Uklart, hvad bestyrelsen mener med sit forslag? Jesper: Følger mig salami-kogt. Er bange for at priserne ryger ovenud. Steffen: Princippet er byggepriserne. Der blev stemt om forslag 3 For stemte 12 Imod stemte 17 Forslaget blev forkastet Forslag 4: Forslag til præcisering af haveforeningens love. Bilag B principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod M 2 -pris på kroner (indeks 2005) for gennemsnitligt omkostning til bygning af enfamiliehus i Danmark af håndværkere. Denne pris er inklusiv moms. Der blev stemt om forslag 4 For stemte 23 Imod stemte 3 Forslaget blev vedtaget Bestyrelsen Forslag 5: Foreningsværdi Baggrund: Hvorledes har vores foreningsværdi været opgjort: Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 7 af 8

8 Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus er fastsat til kr. pr. have. Dette er vedtaget og indeholder kroner for værdi af kloakanlæg fra samlebrønd i skel ind til huset. Værdi af veje, el, kloak, vand, festhus fastsat til ,- pr. have i alt Opgørelsesmetode foreningsværdi: Opgørelse af haveforeningens værdi skal i videst muligt omfang være retvisende i forhold til værdierne. Opgørelsesmetoden tager udgangspunkt i almindelig regnskabspraksis, det vil sige at alle aktiver og passiver opgøres og værdisættes ud fra aktuel værdi. Bestyrelsen fremlægger hvert år en ny foreningsværdi opgjort ud fra princip i Bilag C, på det møde, hvor budget vedtages. Foreningsværdien er gældende for det kalenderår, som budget gælder. Opgørelse af foreningsværdi første gang: Alle passiver og aktiver opgøres. Aktiver prissættes ud fra fagligt råd inden for det pågældende område, eller ud fra de faktiske etableringsomkostninger. I det omfang der er tale om anlæg, der er sammensat af dele, der skal afskrives forskelligt opgøres disse forskelligt. I forbindelse med første opgørelse vurderes det nødvendigt at få faglige råd om anlægsudgifter på følgende områder: El, vej, vand, telefonsystem. Forslag: Generalforsamlingen vedtager opgørelsesmetoden for foreningsværdi, som indføjes i XX og Bilag C til vedtægterne og foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Generalforsamlingen vedtager en værdi for kloak på kroner , i alt svarende til kroner pr. have gældende for hele året Bestyrelsen Asbjørn: Hvad med KTAS værdier? Hvordan er ejerforhold til kabler, rør og central? Claus: Tag alt om KTAS ud af bilaget. Steffen: Værdien af rørene er haveforeningsværdi. Men kabler og central er KTAS værdier. Jesper: Ud fra forsigtighedsprincip tager vi kabler og central ud af Bilag C. Forslaget vedtaget med de omtalte ændringer Det vil sige at foreningsværdien fastsættes til i alt svarende til pr. have for hele året Ad. 6: Ad. 7:. Alle på valg modtog genvalg. Formand, Jesper, have 127. Bestyrelsesmedlem, Henriette, have 109 og bestyrelsesmedlem, Kaj Werner, have 22. Revisor, Steffen, have 19. Asbjørn: Hvad med et system med traileren en tavle eller den nye hjemmeside? Hvad med fotokopier af Trailerattesten? Jeff: Conny, have 25 vil gerne stå for trailerudlån. Traileren vil komme til at stå hos Conny. Tak for god ro og orden Således husket af referenten: Thomas, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 8 af 8

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Tilstede: Birte, Henriette, Thomas, Birgit, Jesper Fraværende: Arne, Jeff, Bruno, Kaj Werner Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006.

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006. Tilstede: Jeff, Jesper, Kai Verner, Birte, Birgit, Henriette og Thomas Fraværende: Arne, Bruno Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009.

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. 3. Formandens beretning. 4. Budget

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008.

Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008. Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamling 2008. 3. Formandens beretning 4. Budget

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52 Referat af ekstraordinær afd. møde den 25.4.2012 Afd. 52 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag vedr. nyttehaver* *Vedlagt forslag samt 2 bilag Det har vist sig nødvendig, at ændre på reglerne for nyttehaverne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist.

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist. Referat af bestyrelsesmødet den 05.11. 2012 Til stede:, René,, Bruno, Heidi Afbud: Peter, Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 19-09-12 Sanistål Kontoudtog ok 10-10-12

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra møde tirsdag d. 15.05.2003.

Referat fra møde tirsdag d. 15.05.2003. Referat fra møde tirsdag d. 15.05.2003. Tilstede: Asbjørn, Jette, Jeff, Birgit, Jesper Afbud: Henriette og Birte, Arne Dagsorden. Bestyrelsen Brandsikringsplan møde med Pernille fra Jørgen Nilsen Rådgivende

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 24. marts 2010 kl

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 24. marts 2010 kl Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere