BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

2 INDHOLD 1 Indledning Opbygning Opsætning generelt Opsætning af parametre Opsætning af generelle parametre Opsætning af debitor parametre Opsætning af banker (hovedoplysning) Opsætning af bankkonti Regnskabsopsætning af bankkonti Opsætning af filer Opsætning af kladder Opsætning af bankdage Betal pr. Faktura Betal flere fakturaer i samme betaling Samling af alle fakturaer uanset forfaldsdag Opsætning af advisering Standardopsætning af advisering Brugeropsætning af advisering Brug af egen udviklet klasse Opsætning af standard bank Opsætning af skabeloner Opsætning af OCR Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit Krav til debitorposteringer Søg efter opkrævninger Kontrol af kladden Overfør kladden til en fil Indlæsning af returadviseringer Bogføring af indbetalingskladden Flytning af kladdelinjer Indledning 2

3 1 INDLEDNING For at få mest mulig glæde at dit AMC-Direct Debit modul, bør du følge denne vejledning, som i detaljer beskriver, hvilke dele af systemet, der skal behandles, for at modulet fungerer korrekt. Vejledningen vil indledningsvis gennemgå modulets grundlæggende opsætning, d.v.s. den del af opsætningen, der kun skal foretages én gang. Derudover vil du også finde en detaljeret beskrivelse af modulets funktioner, så du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet. Indledning 3

4 1 OPBYGNING AMC-Direct Debit indeholder 3 overordnede funktionaliteter. 1. AMC-Direct Debit indeholder faciliteter til opkrævning af de debitorer, som er oprettet i Dynamics AX. Modulet kan således sende opkrævninger via flere forskellige bankcentraler i blandt andet Danmark, Norge og Sverige. Såfremt dit Direct Debit-modul ikke indeholder den ønskede bankcentral, kontakt da venligst din forhandler, for at få undersøgt mulighederne for integration med den ønskede bankcentral. 2. AMC-Direct Debit indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende debitorbetalinger, som er modtaget på baggrund af de opkrævninger, der er sendt fra AMC-Direct Debit. Disse betalinger importeres til opkrævningskladden, og status på den aktuelle opkrævning vil dermed blive opdateret, så betalingen derefter kan bogføres. 3. AMC-Direct Debit indeholder faciliteter til at udbetale penge til debitorer, som man af en eller anden grund af blevet skyldige. Er du i den situation, at du udsteder mange kreditnotaer til dine kunder og dermed ofte har brug for at betale til debitorerne, er denne funktionalitet en oplagt mulighed. Løsningen er som udgangspunkt ikke udviklet til alle banker, hvorfor du bør forhøre dig hos AMC-Consult, hvorvidt din egen bank understøttes. Opbygning 4

5 2 OPSÆTNING GENERELT For at få det optimale udbytte af dit AMC-Direct Debit modul, bør du gennemgå opsætningen i dette afsnit grundigt. 2.1 OPSÆTNING AF PARAMETRE Modulets faste parametre sættes op under menupunktet AMC-Direct Debit / Opsætning / Parametre. Skærmbilledet er opdelt i et generelt afsnit og et afsnit, som vedrører debitoropkrævninger. Opsætning generelt 5

6 2.1.1 OPSÆTNING AF GENERELLE PARAMETRE Uanset hvilke dele af AMC-Direct Debit/Direct Debit, du skal bruge, skal felterne under fanen Generelt udfyldes. De enkelte felter på generelt fanen har følgende funktioner: Felt Retur advisering Kontrol Genskab advisering Bruger filnavn Foreslå filnavn Åben fil Editor Betydning Feltet benyttes ikke længere Marker denne checkbox for at undgå dobbeltopkrævninger. Ved søgning af opkrævninger vil der således blive kontrolleret for, om de enkelte debitorposteringer allerede findes i andre kladder. Note: Hvis man vælger ikke at markere denne box, skal man være opmærksom på risikoen for at samme debitoropkrævning kan forekomme flere gange. Denne parameter benyttes til at vælge, hvordan den automatisk dannede advisering i opkrævningskladden skal genskabes, hvis der sker ændringer i de valgte modbilag til opkrævningen. Du kan vælge mellem følgende værdier: Altid Vælg denne værdi, hvis du vil have opkrævnings-kladden til at ajourføre debitoradviseringen automatisk. Spørg bruger Vælg denne værdi, hvis du vil have mulighed for at vælge manuelt, om adviseringen skal genskabes eller ikke. Du vil blive spurgt, hver gang du foretager en ændring til en opkrævnings modbilag. Aldrig Vælg denne værdi, hvis du aldrig ønsker at få genskabt den automatisk dannede advisering i kladden. Hvis du markerer dette felt, får du mulighed for at skrive et manuelt filnavn i forbindelse med eksport af opkrævninger til dit banksystem. Her kan du skrive et sti- og filnavn, som systemet skal foreslå, når der dannes filer til banken. Vær opmærksom på de fleksible muligheder, der findes for automatisk tildeling af filnavne under de enkelte banker. De vil ofte være tilstrækkelige. Du kan læse mere om dette i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Hvis man ønsker at få vist de filer, der bliver dannet eller importeret, skal denne box markeres. Filerne vil blive vist i NotePad, når de bliver dannet, medmindre, der er valgt en anden editor i det følgende felt. Funktionen bør kun bruges i testprocessen. Hvis man ønsker at gøre brug af en anden editor end Notepad, kan filnavnet på denne skrives i dette felt. Opsætning generelt 6

7 Arkiv bibliotek Stiangivelsen i dette felt benyttes til at arkivere bankfiler, når de er importeret via Importer fra Bank under AMC Direct Debit / Periodisk Opsætning generelt 7

8 2.1.2 OPSÆTNING AF DEBITOR PARAMETRE Når du skifter til debitor fanen, ser du dette billede. De enkelte felter på debitor fanen har følgende funktioner: Felt Posteringstekst Dimension Betydning Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden. Teksten benyttes på normalt kun på debitorposteringen. Der kan bruges følgende koder i teksten, der oversættes på den enkelte linie i bankkladden: %1 (fakturanummer), %2 (debitornummer), %3 (bilagsnummer), %4 (forfaldsdato) og %5 (debitors navn). Hvis du på opkrævningstransaktionerne ønsker at kunne følge den oprindeligt registrerede dimension på debitorposteringer, skal denne checkbox markeres. Vælges funktionen, vil kun fakturaer med præcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af opkrævningerne. Man vil dermed sandsynligvis forøge antallet af transaktioner, og man bør derfor kun vælge at markere boxen, hvis man har behov for at følge opkrævningstransaktioner på dimensionsniveau. Når boksen vælges vil den oprindeligt anvendte dimension også blive benyttet ved bogføring af opkrævningstransaktionen. Vær opmærksom på, at flere opkrævningsløsninger, herunder PBS ikke tillader opkrævning af samme debitor flere gange i samme kørsel/måned. Markering af dette felt kan derfor give problemer. Opsætning generelt 8

9 Udlign OCR I forbindelse med indlæsning af indbetalingsfiler fra banken kan systemet benytte to forskellige metoder til at udpege hvilke debitorposteringer, der skal udlignes. Hvis checkboxen markeres, vil udligningen af debitorposteringer som hovedregel ske på baggrund af den på posteringen registrerede betalingsreference. Ellers benyttes definitionen af OCR-linien, der er sat op under AMC Direct Debit / Opsætning / OCR. Sletning I denne boks skal du vælge hvorvidt du vil præsenteres for negative eller 0- linier i dine betalingsforslag. Behold alle linier Denne værdi medfører, at alle debitorbetalinger/-opkrævninger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag Behold kun opkrævninger Vælger du denne værdi, får du kun vist betalingsopkrævninger i dine betalingsforslag.. Behold kun betalinger Denne værdi medfører, at du kun bliver præsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag. Benytter du AMC-Direct Debit til at udbetale til dine debitorer, vil denne værdi formentlig være den mest praktiske. Betalingsmåde Advarsel ved beløb overskridelse Beløb Dette felt kan udfyldes med en betalingsmåde hentet fra Axaptas standard betalingsmåder. Vælger du det, vil alle de betalinger, der bogføres fra AMC- Direct Debit blive påhæftet denne betalingsmåde, og du kan således følge oprindelsen af dine posteringer, som er foretaget i AMC Direct Debit. Hvis du markerer dette felt og samtidig taster et beløb i det følgende felt, vil du blive advaret under søgningen hvis en eller flere af de fremsøgte linier overstiger det indtastede beløb. Der er tale om overskridelse af beløb f.s.v.a. udbetaling til kunder. Her taster du beløbsgrænsen for de udbetalinger, som du gerne vil advares om i dine opkrævningssøgninger. Vær opmærksom på, at du skal taste et negativt beløb i feltet fordi der er tale om udbetaling til debitorer. Opsætning generelt 9

10 2.2 OPSÆTNING AF BANKER (HOVEDOPLYSNING) Under AMC-Direct Debit / Opsætning / Hovedoplysning opsættes de bankspecifikke oplysninger, såsom tilknyttet sekvens, kontooplysninger og navnet på eksport- og evt. importfiler til og fra banksystemet. Modulet vil efter import af bankregler være forsynet med de banker, som p.t. understøttes, men der skal foretages en yderligere opsætning af den eller de banker, du benytter. På oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til, hvilke banker der ønskes vist i oversigter andre steder i systemet. Dette gøres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de ønskede banker. Under fanen Generel skal du definere, hvilken sekvens der skal bruges som standard for banken. Sekvensen bliver benyttet, hvis der ikke er angivet nogen anden sekvens for betalingstypen eller for kreditor. Du kan læse mere om opsætning af sekvenser i afsnit 2.4. Derudover vil der på nogle banker optræde nogle ekstra felter, som er specifikke for den enkelte bank. I de følgende afsnit finder du en detaljeret gennemgang af den nødvendige opsætning for PBS systemerne. Hvis du benytter AMC Direct Debit til andre løsninger end PBS, kan du kontakte din bank og/eller AMC- Consult for yderligere oplysninger til udfyldelse felterne. Opsætning generelt 10

11 2.2.1 OPSÆTNING AF BANKKONTI Fra AMC-Direct Debit / Opsætning / Hovedoplysning kan man opsætte de bankkonti, der skal benyttes til brug for AMC Direct Debit. Herefter åbnes nedenstående billede: Felt Indhold Valuta Angiv den valuta, som den aktuelle bankkonto føres i. Eget reg.nr. Bankkonto Modkontotype Modkonto Beskrivelse Prioritet Regnskab Her udfyldes egen kontos registreringsnr. Feltet skal udfyldes med 4 cifre for så vidt angår danske bankkonti. Hvis modulet benytte i lande, som ikke benytter kontonumre, udfyldes feltet blot med 0 er. Her udfyldes eget kontonr. (evt. foranstillet med 0'er. I tvivlstilfælde anbefales det at rådføre sig med banken). Feltet skal udfyldes med 10 cifre for så vidt angår danske bankkonti. Her vælger du, om bogføring på kontoen skal ske via bankkonto type eller direkte på finanskontoen. Angiv den konto, der skal anvendes som modkonto, når opkrævningskladden bogføres Her kan du angive en beskrivelse af bankkonto. Feltet skal udfyldes. Hvis der oprettes flere konti, skal kontoen som opkrævningsbeløbet primært skal posteres på, have det laveste nummer. I dette felt kan du se, i hvilket regnskab den aktuelle bankkonto er oprettet, men feltet kan ændres efter behov. Bankkonto tabellen er delt mellem alle regnskaber i AX. Du kan derfor ikke oprette samme konto i flere regnskaber. Benyt i stedet regnskabsopsætningen, hvis samme bankkonto ønskes benyttet i flere regnskaber. Opsætning generelt 11

12 Efter at første side er udfyldt med relevante informationer, skiftes til 'Generelt' fanebladet: Felt Tillad valuta Brug valutakurs fra Gebyr valuta Modkontotype, Modkonto, Gebyrkonto, Gebyrmodkonto, Renteindtægt, Renteudgift Indhold I dette felt angives, hvorvidt bankkontoen må anvendes til posteringer i alle valutaer eller kun i kontoens egen valuta. Der findes p.t. ingen opkrævningsløsninger i AMC Direct Debit, der kan gøre brug af kursoplysninger i bankens returfiler, hvorfor dette felt altid skal have værdien Axapta Der findes p.t. ingen opkrævningsløsninger i AMC Direct Debit, der kan håndtere bogføring af gebyrer, hvorfor dette felt ikke har nogen betydning. Af disse felter er det kun feltet Modkonto, der har betydning for modulets virkemåde. De øvrige kontofelter har ingen funktion p.t. Opsætning generelt 12

13 2.2.2 REGNSKABSOPSÆTNING AF BANKKONTI Fra og med AMC Direct Debit version 4.12 er der åbnet mulighed for, at samme bankkonto kan anvendes i flere AX regnskaber. Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed, skal du under funktionen Regnskabsopsætning (som findes i bankkonto oversigten) vælge hvilke regnskaber, den aktuelle konto må benyttes i. Alle de regnskaber, den aktuelle bankkonto må benyttes i, skal være oprettet i ovenstående tabel, og der skal være markering i feltet Brug i DIRDEB Når en bankkonto bliver benyttet i et andet regnskab, end der hvor det bogføringsmæssigt hører hjemme, vil der ved bogføring af opkrævningskladden automatisk ske en mellemregningspostering på tværs af de to regnskaber. Dette forudsætter dog, at der er foretaget konteringsopsætning af dette under Finans / Opsætning / Kontering / Mellemregning. Opsætning generelt 13

14 2.2.3 OPSÆTNING AF FILER I AMC-Direct Debit / Opsætning / Hovedoplysning kan man opsætte filerne til brug for den aktuelle opkrævningsløsning ved at trykke på knappen 'Filer'. Herefter åbnes nedenstående billede. Billedet vil have varierende indhold afhængig af, hvilken bank, der er valgt i forrige skærmbillede. Du kan læse mere om de enkelte filtyper for visse opkrævningsløsninger i de specifikke afsnit senere i denne vejledning. Opsætning generelt 14

15 2.3 OPSÆTNING AF KLADDER Under AMC-Direct Debit / Opsætning / Kladder foretages opsætning af de kladder, du ønsker at benytte i forbindelse med betalingsforslagene. Her oprettes de ønskede kladder. Felterne i kladdeopsætningen har følgende betydning: Felt Kladdenavn Beskrivelse Nyt bilag Nummerserie Betydning Kladdens navn, som vælges i den daglige brug af opkrævningsforslag. Skriv her et mere uddybende navn til kladden. F.eks. til hvilket formål den benyttes. Navnet vil blive foreslået som kladdens navn, når den vælges i menuen Bankkladde debitorer. Her skal du vælge efter hvilket princip, der skal dannes nye bilagsnumre i dine opkrævningskladder. Her vælger du, hvilken Dynamics AX nummerserie, der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle opkrævningskladde. Opsætning generelt 15

16 Under fanen Generelt ser du dette billede: Felterne under fanen Generelt har følgende betydning: Felt Udligningstype Slet linier efter bogføring Aktivitet Vælg Udpegede poster for at få mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet. Skal kladdelinierne slettes efter bogføring? Funktionen findes også under opsætningen af dine øvrige Dynamics AX kladder, og du bør vælge samme princip i AMC-Direct Debit kladderne, som du har valgt i øvrigt. Opsætning generelt 16

17 2.4 OPSÆTNING AF BANKDAGE Når modulet fremsøger betalinger til et opkrævningssystem, er det vigtigt, at betalingerne ikke falder på dage, hvor banken har lukket. For at sikre dette, skal systemet sættes op til at vide hvilke dage, der er betalingsdage, og hvilke, der er helligdage. Du kan definere flere forskellige kalendere, hvis bankerne ikke følger den samme. Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne på forskellige niveauer, ligesom det er tilfældet med andre forhold i Axapta i øvrigt. Opsætningen af bankdage sker under menupunktet AMC Direct Debit / Opsætning / Bankdage. Kalenderen kan defineres på to måder: BETAL PR. FAKTURA Hvis du vælger Betal pr. Faktura, vil systemet danne én betaling pr. debitorpostering, og placere den på den ifølge kalenderen korrekte forfaldsdato BETAL FLERE FAKTURAER I SAMME BETALING Hvis du vælger Betal pr. Samle, vil systemet samle alle posteringer til en given betalingsdag i forhold til den valgte kalender. Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vælges), betalingstypen eller en specifik debitor. Når systemet forsøger at finde en gyldig betalingsdag, søges først efter en tilknyttet kalender på debitoren og derefter på den valgte bank. Opsætning generelt 17

18 Det tilrådes at definere den metode, der generelt skal benyttes på bankniveau under Hovedoplysninger (se afsnit 2.2, Opsætning af banker), og dermed kun vælge en alternativ opsætning på en debitor, hvis den afviger fra bankens standard. Med denne opsætning bliver det væsentlig nemmere at ændre samlingsmetoden generelt på et senere tidspunkt, idet det kun skal ske et sted. Sådan foretages opsætning af bankdage: Felt Sekvens Navn Betal pr. Aktivitet Her skriver du det navn, du ønsker at bruge som reference til kalenderen. Her kan du skrive et mere forklarende navn på sekvensen. Her vælger du, om betalinger i denne sekvens skal samles, eller om debitorposteringerne skal opkræves hver for sig. Klik på Opret -knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens. Vælg den periode kalenderen skal oprettes for, og marker de ugedage, der skal være betalingsdage i denne sekvens. De dage, der ikke markeres, bliver blanke i kalenderen, dog bliver lørdage og søndage altid sat til helligdage. Opsætning generelt 18

19 Opsætningen af bankdage har følgende konsekvenser i betalingsforslaget: Felt Bankdag Aktivitet Dette felt indeholder information om hvilke dage, der er gyldige betalingsdage. Hvis feltet er blankt, vil systemet søge tilbage i tiden for at finde en anden gyldig bankdag. Et blankt felt kan altså godt være en dag, hvor banken er åben, men virksomhedens betalingsrutiner kan gøre, at dagen ikke ønskes valgt som en betalingsdag. Eksempel 1: Vi har sat sekvensen op som vist herover. Hvis en debitorpostering forfalder tirsdag, den 17/07(blank), vil systemet foreslå torsdagen før som betalingsdag, dvs. torsdag den 16/07. Eksempel 2: Hvis en debitorpostering forfalder søndag den 19/07 (helligdag) vil systemet foreslå den førstkommende gyldige betalingsdag, dvs. mandag, den 20/07. Eksempel 3: En debitorpostering har forfaldsdag onsdag den 16/07 (betaling). Her vil forfaldsdagen blive brugt som betalingsdag, fordi den er gyldig ifølge kalenderen SAMLING AF ALLE FAKTURAER UANSET FORFALDSDAG Flere af de supporterede opkrævningsløsninger, herunder alle PBS-løsningerne tillader ikke, at samme kunde opkræves flere gange indenfor samme periode. Det betyder, at det kan være nødvendigt at sikre sig, at alle debitorposter for en given kunde bliver samlet i et opkrævningsbeløb. For at sikre dette benyttes en særlig sekvens opsætning, som adskiller sig fra de tidligere viste ved at den ikke indeholder nogen bankdage overhoved. Når kalenderen bygges skal du derfor helt undlade at markere nogle ugedage. Derved kommer kalenderen alene til at bestå af helligdage og blanke dage. Under selve opkrævningssøgningen skal du så i stedet manuelt angive den dato, du ønsker som opkrævningsdag. Denne metode er yderligere beskrevet i afsnittet om daglig brug af modulet. Opsætning generelt 19

20 2.5 OPSÆTNING AF ADVISERING I forbindelse med håndtering af opkrævninger fra debitorer er det vigtigt, at der dannes en fornuftig og fyldestgørende meddelelse til modtageren. I AMC-Direct Debit har du mulighed for selv at designe den meddelelse, der sendes til debitor i forbindelse med de opkrævninger, der sendes. Vælg menupunktet AMC-Direct Debit / Opsætning / Advisering. Bankfanen indeholder alle de banksystemer, AMC-Direct Debit understøtter. Vælg den bank, du vil foretage opsætning for, og gå videre til fanen Betalingstype Vælg den betalingstype, din opsætning skal gælde for og tryk på knappen Opsætning. Opsætning generelt 20

21 I opsætningsbilledet kan du vælge mellem tre forskellige metoder til at danne adviseringer til dine debitorer: 1 En simpel komprimeret metode (Standard) 2 En avanceret metode, som kan brugeropsættes (Bruger) 3 En metode, der baseres på en egen udviklet klasse (Klasse) STANDARDOPSÆTNING AF ADVISERING Den simple metode giver dig mulighed for at vælge en ledetekst til de fakturanumre, som opkrævningen dækker. Fakturanumrene listes op i forlængelse af ledeteksten adskilt af kommaer. Vælg notattypen Standard og skriv den ønskede ledetekst i feltet Overskrift. Trykker du herefter på Eksempel, kan du se et eksempel på, hvordan din advisering kunne se ud, når den dannes i opkrævningsforslaget. Opsætning generelt 21

22 2.5.2 BRUGEROPSÆTNING AF ADVISERING Den avancerede metode giver dig en mulighed for at opbygge adviseringen i kolonner efter eget valg. Den færdige advisering dannes på baggrund af teksten i tre forskellige felter: 1 En overskrift, som medtages på alle adviseringer. Teksten kan strække sig over flere linier, men det er vigtigt, at du selv sætter linjeskift, idet der ikke sker automatisk ombrydning i opkrævningskladden. 2 En kolonneopbygning, som kan bestå af oplysninger fra den eller de posteringer, som ligger til grund for betalingen og/eller fakturaoplysningerne, herunder ordrelinier fra de enkelte debitorfakturaer. 3 En sluttekst, som efterstilles den kolonneopbyggede tekst. Slutteksten medtages på alle adviseringer. Teksten kan strække sig over flere linier, og ligesom for overskriften, skal du også her sørge for at sætte passende linjeskift. For at benytte den avancerede metode, skal du vælge notattypen Bruger. Herefter vælger du, hvilke kolonner, der skal indgå i adviseringen, og hvor de skal placeres. Opsætning generelt 22

23 De enkelte felter i opsætningen har følgende betydning: Felt Linjenr. Position Feltlængde Feltnavn Felttype Aktivitet Hvis adviseringen skal bestå af flere linier pr. faktura, kan du her angive et linjenummer for hver af disse. En hovedlinie (se felttype forklaringen) har normalt linie 0, mens den første dynamiske linie tildeles linie 1. I dette felt skal du angive i hvilken position på linien, den aktuelle kolonne skal placeres Her skriver du, hvor bred kolonnen skal være. Hvis det felt, du vælger for kolonnen overstiger din feltlængde, vil den overskydende del blot blive fjernet, når dine betalinger dannes. Vær derfor opmærksom på dette forhold, når du angiver feltlængden. I dette felt kan du angive, hvilken overskrift, der skal bruges for kolonnen i din advisering. Hvis du lader feltet stå blankt, bliver overskriften udeladt i adviseringen. Hvis du kun benytter felter af type Hoved (se nedenfor), vil overskriften kun blive dannet én gang pr. betaling. Har du både felter af typen Hoved og Dynamisk, vil overskriften blive gentaget hver gang, der sker et skift i felttypen under dannelse af adviseringen. Her skal du angive, hvilken type oplysninger, der er tale om: Hoved Denne værdi betyder, at der dannes én adviseringslinie pr. postering, altså én linie pr. faktura, der indgår i betalingen. De felter, der kan vælges for denne felttype er derfor hentet fra debitorposteringer. Dynamisk Denne værdi betyder, at der dannes én adviseringslinie pr. ordrelinie på den aktuelle faturapostering, med mindre du har valgt at benytte flere linier v.h.a. feltet linjenr. Med denne type kan du derfor vælge felter fra fakturajournalen, f.eks. varenr., varenavn, antal og lignende. Dynamiske adviseringslinier skrives som detailoplysninger til den aktuelle fakturapostering. Opsætning generelt 23

24 Felt Linieskift pr. faktura Her kan du vælge, hvilken oplysning, der skal skrives i kolonnen. Du kan vælge mellem følgende værdier: På hovedniveau - Faktura (fakturanummer) - Afgivet kasserabat - Kasserabatdato - Valutakode - Tekst (posteringstekst) - Rest (posteringens restbeløb) - Betalingsbeløb (betalingsbeløbet for den aktuelle faktura) - Fakturadato På dynamisk niveau - Vare (varenummer) - Eksternt varenummer (debitors/kreditors varenummer) - Varenavn - Antal (vareantal på ordrelinien) - Salgspris (stk. pris på varen) - Liniebeløb (ordreliniens beløb excl. evt. moms) - Momsbeløb (ordrelinjens momsbeløb) - Linietekst 1-5 ( første 5 linjer af ordrelinjens varetekst) Markerer du dette felt, vil der blive indsat et linjeskift før hver ny faktura i adviseringen. Gruppering I dette felt kan du vælge at gruppere din advisering, så varelinierne sorteres/grupperes efter varegruppen. Hvis du vælger at gruppere din advisering, vil der blive indsat en overskrift (varegruppenavnet) inden samt en subtotal efter hver gruppe. I hhv. overskrift og efterfølgende tekst skriver du den tekst, som skal stå på linjerne før og efter den kolonneopbyggede advisering. De to tekstfelter er valgfrie. Bemærk: Hvis du benytter en tekst i feltet overskrift, skal denne tekst afsluttes af et linjeskift. Når du har foretaget din opsætning kan du se et eksempel på din advisering under knappen Eksempel. Note: De lodrette markeringer yderst til højre i eksemplet viser begrænsningen for linjelængden på den aktuelle betalingstype. Opsætning generelt 24

25 Opsætning generelt 25

26 2.5.3 BRUG AF EGEN UDVIKLET KLASSE Hvis de to foregående muligheder for opsætning af advisering ikke lever op til dine krav til en fyldestgørende advisering, kan en tredje mulighed tages i brug. Det kan blandt andet blive aktuelt, hvis udvalget af felter (hoved- og dynamiske) ikke er tilstrækkelige, eller hvis der er oprettet ekstra felter i fakturajournalen, som naturligt ikke vil kunne vælges i AMC Direct Debit. I disse tilfælde er det muligt at benytte en egen udviklet Dynamics AX klasse til at danne adviseringen. Denne klasse skal så bygge hele den tekst, der skal sendes til kunden sammen med opkrævningen. Klassen skal bygges på basis af AMC standard klassen AMCDDAdviceNotes, da den ellers ikke vil kunne vælges i feltet Klassenavn. Med AMC Direct Debit leveres endvidere en meget simpel klasse (AmcDDAdviceNotesExample), som der kan bygges videre på. Det kan samtidig anbefales at klassen omdøbes til et andet navn, så den ikke overskrives ved en evt. opgradering af AMC Direct Debit. Når klassen er udviklet, skal den vælges i feltet Klassenavn, og knappen Klasse øverst til højre i billedet skal også være markeret. Opsætning generelt 26

27 2.6 OPSÆTNING AF STANDARD BANK Under menupunktet AMC Direct Debit / Opsætning / Standard bank kan du vælge hvilken bank og betalingstype, der skal være standard for nye debitorer. Opsætning har indflydelse på, hvilken bank og betalingstype, der vil blive tilknyttet de debitorer, der oprettes automatisk. Den automatiske oprettelse af debitorer i AMC s banktabel debitorer skal aktiveres manuelt som en tilretning af debitortabellen. Tilretningen er beskrevet i Appendiks til Install Guide til AMC-Direct Debit. Opsætning generelt 27

28 2.7 OPSÆTNING AF SKABELONER En skabelon benyttes til at definere standardopsætningen for de banker og betalingstyper, som du skal benytte i AMC-Direct Debit. Skabelonen indeholder alle de felter, som du vil blive præsenteret for, når du skal oprette betalingsoplysninger for en ny debitor. Alle opslags felter har som udgangspunkt en standardværdi, som er sat af AMC-Consult, og det er derfor kun nødvendigt at foretage opsætning af skabelonen, hvis du vil afvige fra denne standard. Skabeloner opsættes under menupunktet AMC Direct Debit / Opsætning / Skabeloner. Når du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank, skabelonen skal gælde for, kan du med knappen Standard hente AMC s standardopsætning ind i skabelonen. På den måde har du et udgangspunkt, som kan tilrettes efter dit eget ønske. Når du har trykket på standard-knappen, vil du under fanen Betalingstype kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank. Herefter kan du på de to sidste faner ændre i feltværdierne, så disse bliver standardværdier for dine nye debitorer. Opsætning generelt 28

29 2.8 OPSÆTNING AF OCR Opkrævninger i AMC Direct Debit vil normalt blive sendt til banken med et reference nummer, som det forventes, at vi får tilbage igen, når kunden indbetaler. Hvis denne reference ikke modtages fra banken eller referencen ikke kan genkendes, vil indbetalingen i nogle tilfælde blive omdirigeret til en finanskladde (p.t. kun gældende for PBS BetalingsService Total). For at kunne håndtere dette, skal du foretage en opsætning i OCR tabellen. Det foregår under menupunktet AMC-Direct Debit / Opsætning / OCR Felterne i skærmbilledet har følgende betydning: Felt Bank FI-kreditornummer Navn Aktivitet Her skal du vælge fra hvilken bank du modtager indbetalingsfiler fra. I dette felt skriver du det nummer som identificerer firmaet i det aktuelle indbetalingssystem. Der er følgende muligheder: PBS-indbetalinger, Danmark 8 cifret PBS-kreditornummer Giroindbetalinger, Danmark 7-8 cifret gironummer fra girokortet. Importbanken skal tilknyttes generatoren EGO, og filen fra BG Bank må ikke være linieombrudt. KID-indbetalinger (BBS), Norge 11-cifret bankkontonummer Her kan du angive en uddybende beskrivelse af din OCR-opsætning. Opsætning generelt 29

30 De to knapper Regnskabs id konvertering og Konverter kunder har funktioner, som kun benyttes i særlige tilfælde. Regnskabs id konvertering Funktionen Regnskabs id konvertering benyttes til at tildele hvert enkelt Axapta regnskab en numerisk værdi med det formål at benytte denne værdi i udskrivningen af OCR-referencen på indbetalingskortet. På den måde vil evt. sammenfald mellem forskellige regnskabers faktura- og kundenumre blive elimineret. Du kan benytte AMC-Direct Debits API til at opbygge en OCR-reference, som indeholder regnskabsid et. Du er velkommen til at kontakte din forhandler eller AMC-Consult for at få hjælp til brugen af denne funktion. I forbindelse med import af indbetalingsfiler er det p.t. kun det norske AvtaleGiro, der kan udnytte OCR-referencer med regnskabs-id. Konverter kunder Funktionen Konverter kunder benyttes til at ændre kundenumre på eksisterende opkrævningsaftaler, så de kommer til at svare til Dynamics AX kundenumre. Funktionen anvendes alene til det norske AvtaleGiro. Når du skal foretage opsætning af OCR-importen, opretter du en ny linje og vælger den bank, du modtager indbetalingsfiler fra. Opsætning generelt 30

31 På den næste fane skal du foretage en yderligere opsætning af din OCR-import. De enkelte felter har følgende betydning: Felt FIK-tekst Fjern nuller Udligningstype Fakturanummer maske Søg i rentenotaer Betydning Her angiver du, hvilken posteringstekst der skal benyttes i din indbetalingskladde. Teksten kan kombineres af fri tekst suppleret med koder/værdier for den aktuelle indbetaling. %1 = Debitors navn %2 = Det indbetalte fakturanummer %3 = Vores eget bilagsnummer på den indbetalte faktura I de fleste indbetalingsformater er OCR-linien opbygget som en numerisk værdi med foranstillede 0 er. Det betyder, at filen kan indeholde cifre i hhv. debitor- og fakturanummer, som Axapta ikke kan genkende. Hvis du ikke benytter bevidst foranstillede 0 er i debitor- eller fakturanumre, skal dette felt markeres, idet 0 erne så vil blive ignoreret ved import af indbetalingsfilen. Værdien bør sættes til Udpegede poster, idet kladden så vil afsløre, hvis der ved importen findes indbetalinger, som Axapta ikke kan matche med en faktura. Hvis de fakturaer du udsteder nummereres med et fast prefix, f.eks. FAKefterfulgt af fakturanummeret og dit indbetalingssystem ikke håndterer alfanummeriske OCR-referencer, kan du i dette felt angive efter hvilken nummerserie dine fakturanumre opbygges. På den måde kan importen finde frem til den korrekte faktura, selvom OCR-filen kun indeholder den nummeriske del af fakturanummeret. Feltet har ingen relevans i denne version af AMC Direct Debit Opsætning generelt 31

32 Rentenota skabelon Søg i rykkernotaer Rykkernota maske Feltet har ingen relevans i denne version af AMC Direct Debit Feltet har ingen relevans i denne version af AMC Direct Debit Feltet har ingen relevans i denne version af AMC Direct Debit Anvendt bogføringsdato Flere indbetalingssystemer arbejder med to forskellige datoer i OCRfilen; kundens reelle indbetalingsdag og bankens bogføringsdag på firmaets konto. I dette felt kan du vælge, hvilken af datoerne, der skal bruges, når filen importeres til finanskladden. Af hensyn til afstemning af bankkontoen anbefaler AMC-Consult at du benytter Bankens bogføringsdato. Markerede positioner Feltet har ingen relevans i denne version af AMC Direct Debit Opsætning generelt 32

33 På fanen Finans information skal du foretage opsætning af de finanskonti, der skal bruges ved bogføring af indbetalingerne. Felt Modkontotype Bankkonto Gebyrkonto Diff. konto Dimensioner Max. beløb Max. procent Betydning Her skal du vælge, om den konto du vælger i næste felt er af typen bankkonto eller finanskonto. Her skriver du finans- eller bankkontonummeret på den konto, hvor debitorindbetalingerne indgår. Hvis banken medsender gebyroplysninger i indbetalingsfilen, vil der på baggrund af denne finanskonto automatisk bliver oprettet finansposter på gebyrbeløbet. Modkontoen til gebyrposten bliver sat til bankkontoen. Hvis du accepterer at en kunde indbetaler et andet beløb, end det, der er faktureret, kan en evt. difference bogføres på denne finanskonto. Grænsen for, hvor stor en difference du vil acceptere, angiver du i de næste felter. I de tre dimensionsfelter kan du vælge, hvilken dimensionsværdi, der skal tilknyttes de importerede indbetalingsposter. Her angiver du, hvor stor en difference du vil acceptere mellem det beløb, du har faktureret din kunde og det beløb kunden indbetaler. Hvis differencen ligger indenfor det acceptable, bliver den bogført på den finanskonto, du har angivet under Diff.konto. Her kan du som alternativ til feltet Max. beløb angive hvor stor en procentvis afvigelse du vil acceptere i forhold til fakturabeløbet. Afvigelsen bogføres på Diff.kontoen, hvis den ligger indenfor det acceptable. Opsætning generelt 33

34 På den næste fane OCR-linje skal du definere, hvordan OCR-linjen på dine indbetalingskort er opbygget. Klik først i feltet OCR Debtor og marker derefter hvilke positioner i OCR-linjen, der indeholder kundenummeret fra Dynamics AX. Klik derefter i feltet OCR invoice og marker i hvilke positioner, fakturanummeret findes. Hvis OCR-linjen ikke indeholder information om både kunde- og fakturanummer, markeres blot positioner for den type information, der findes på indbetalingskortene. Når du skal markere positioner for henholdsvis kundenummer og fakturanummer, kan det være en fordel at tælle OCR-linjens felter fra højre. Det skyldes, at de fleste filformater arbejder med numeriske højrestillede betalingsreferencer, hvilket medfører, at eventuelle ubrugte positioner i indbetalingskortets OCR-linje, vil være erstattet af foranstillede 0 er i importfilen. F.eks. er der i filformatet til FI-indbetalinger 19 positioner i OCR-linjen, mens der p.t. maksimalt benyttes 16 cifre (normalt 15 cifre) på de udskrevne kort. Det betyder altså, at de første 3-4 cifre i OCR-linjens opsætning aldrig skal markeres. Hvis du importerer betalinger fra f.eks. Norge eller Sverige kan der desuden være forskel på længden af betalingsreferencen, selvom der er tale om samme indbetalingskort type. I de tilfælde kan det være nødvendigt at prøve sig frem med OCR-opsætningen. Opsætning generelt 34

35 3 OPKRÆVNING AF DEBITORER VIA AMC-DIRECT DEBIT I dette afsnit gennemgås, hvordan du arbejder med automatiske opkrævningsforslag i AMC-Direct Debit. En forudsætning for at du kan benytte AMC-Direct Debit er, at du har foretaget en passende opsætning af modulets grunddata. Hjælp til dette finder du i de indledende afsnit i denne brugervejledning. 3.1 KRAV TIL DEBITORPOSTERINGER Det er vigtigt at forstå, hvilke krav der stilles til de debitorposteringer, som man ønsker at få med i sine opkrævningsforslag. Posteringerne kan bogføres flere forskellige steder, men fælles for dem alle er at: Posteringen skal være godkendt. Den aktuelle debitor skal være oprettet i bankdebitortabellen med en betalingstype tilhørende den bank, som opkrævningsforslaget søges på. Debitors status i banktabellen skal tillade, at denne opkræves. Det betyder normalt, at status skal være Kunde aktiv eller tilsvarende. Posteringen må ikke være valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX, hvis man har valgt at kontrollere for dette under opsætningen af parametrene. 3.2 SØG EFTER OPKRÆVNINGER Når du vil foretage en opkrævning af en række debitorer, skal du først oprette en kladde til formålet. Det sker via AMC Direct Debit / Bankkladde debitorer. Åbn derefter kladden ved hjælp af knappen Linjer. Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit 35

36 I kladden trykker du på knappen Find opkrævninger. Det vil åbne et søgevindue, hvori du kan afgrænse din søgning efter åbne debitorposteringer. Du skal som minimum angive en Bank, og i de fleste tilfælde også en Dato ved total samt en Rabat- og forfaldsdato. Sidstnævnte felt skal betragtes som en afgrænsning, idet kun debitorposter med forfalds- eller rabatdato frem til og med denne dato, bliver fundet i søgningen. Feltet dato ved total har betydning, hvis du har valgt en sekvens i din opsætning, som ikke indeholder nogen gyldige bankdage, hvilket anbefales på de fleste PBS løsninger. Ud over de fire felter til venstre i billedet kan der afgrænses yderligere ved hjælp af knappen Udvælg. Med denne opnår du mulighed for at udvælge specifikke kunder, fakturaer m.v. efter eget valg. Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit 36

37 Efter søgningen vil du se resultatet direkte i kladden, og her vil det være muligt at redigere i alle felter efter behov, så længe status på linjerne har værdien Forslag. 3.3 KONTROL AF KLADDEN Ligesom det er gældende for andre kladdetyper i Dynamics AX er det en god ide at kontrollere kladden inden denne bogføres. I AMC Direct Debit er det et krav for det videre forløb at kladden er kontrolleret, og at alle linjer er OK, før der kan dannes en fil til PBS/bank. En anden undtagelse i forhold til almindelige kladder i Dynamics AX er, at hvis kladden er kontrolleret og alle linjer er OK, så kan der ikke længere rettes i denne. Dog kan status på kladden sættes tilbage til Redigering ved hjælp af funktionen Rediger / Annuller kladde, og derved er det igen muligt at foretage rettelser. 3.4 OVERFØR KLADDEN TIL EN FIL Når alle linjer i kladden er OK, kan der dannes en fil til PBS/bank. Det sker ved hjælp af knappen Overfør. Denne knap er kun aktiv, hvis kladden først er kontrolleret og meldt OK. Når filen er dannet vil du få en besked på skærmen om navnet på denne og hvor den er placeret. Samtidig vil status på alle linjer i kladden være sat til Overført. Herfra slipper AMC Direct Debit arbejdet i første omgang, og det er op til brugeren selv at bære filen videre til PBS/bank. Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit 37

38 3.5 INDLÆSNING AF RETURADVISERINGER I modsætning til kreditorbetalinger er det på opkrævningsdelen mere almindeligt at benytte elektronisk returadvisering fra banken/pbs om de debitorindbetalinger vores opkrævningsforslag resulterer i. Når du modtager en fil fra banken eller PBS skal du derfor importere den i AMC Direct Debit Gå til AMC-Direct Debit/Periodisk/Importer fra bank Her ser du de filopsætninger, du har defineret under Hovedoplysninger, og de to symboler til venstre i billedet viser om den aktuelle fil findes på dit system eller ej. Ser du den gule hånd, betyder det at der ikke findes en fil med den valgte placering, der kan importeres. En boks, som kan markeres er et udtryk for, at der ligger en fil, som kan importeres for den aktuelle bank. Vælg den ønskede fil og tryk Manipuler og Importer. Nu vil dine indbetalinger blive indlæst, og AMC-Direct Debit vil nu forsøge at matche filens indhold med de opkrævningslinjer, der ligger i din kladde. Når der opstår et match, vil status på den aktuelle linje blive ændret til f.eks. Gennemført. Hvis indbetalingsdagen fra debitor er forskellig fra den dato, der ligger i kladden, vil den også blive ændret, så der er overensstemmelse mellem AX og bankens bogføringsdato. Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit 38

39 3.6 BOGFØRING AF INDBETALINGSKLADDEN Når der er foretaget import af returfilen fra banken/pbs, vil opkrævningskladden være klar til bogføring. Det vil dog ofte være sådan, at kladden ikke kan bogføres fuldstændig, idet der ikke er indgået betalinger fra alle debitorer. I det tilfælde, kan det være praktisk at flytte de bogføringsklare kladdelinjer til en anden kladde, hvor de så kan bogføres. 3.7 FLYTNING AF KLADDELINJER Hvis du ønsker at bogføre en kladde, hvor alle linjer ikke er indbetalt, kan du bruge funktionen Rediger / Flyt til at flytte de indbetalte linjer til en ny kladde, og efterlade resten i den originale kladde. Når du bruger funktionen vil du se denne dialog: Her kan du vælge, om du vil flytte linjerne til en finans- eller AMC Direct Debit kladde. Vælger du finanskladde (anbefales), får du desuden mulighed for at samle bogføringsposten i banken, og du kan angive en særskilt posteringstekst til denne bankpostering. Der er ikke behov for at udvælge linjerne, idet status på kladdelinjen vil være styrende for, om den kan flyttes eller ej. Kun gennemførte betalinger bliver flyttet. Resten efterlades i den originale kladde. Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit 39

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 2009 dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 4 1 Opbygning... 5 2 Opsætning generelt... 6 2.1 Opsætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere