ectrl-scannerløsning Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ectrl-scannerløsning Vejledning"

Transkript

1 ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation Forberedelse Software til stregkodegenkendelse Klistermærker med stregkoder på Hvor bestilles klistermærker med stregkoder? Anvendelse Scannersoftware Opsætning Parametre Feltbeskrivelse Brugerparametre Scanning Scan bilag Trykknap beskrivelse Scan dokumenter Forespørgsler Scannede bilag Trykknapbeskrivelse Scannede dokumenter Trykknapbeskrivelse Indlæsning, registrering og bogføring af bilag AccountPlus finanskladde Trykknapbeskrivelse Indgangsbog og Fakturapulje Trykknapbeskrivelse Godkendelseskladde og Betalingskladde Genvejstaster i kladderne Version 3.2 Side 2 af 11

3 1. Forberedelse og installation 1.1. Forberedelse Inden scanneren installeres, skal du beslutte dig for, om du ønsker at anvende stregkoder på dine bilag. Ønsker du ikke at anvende stregkoder kan du skippe dette afsnit og gå direkte til afsnit 2. Stregkoden anvendes til automatisk at tildele bilaget det rigtige bilagsnummer, og til at adskille flersidede bilag, der blot lægges i én bunke i arkføderen på scanneren Software til stregkodegenkendelse For at kunne anvende stregkoder til genkendelse af bilags- og dokumentnumre (og for at kunne adskille en fil indeholdende flere bilag) skal stregkodelæseren ClearImage være installeret. Stregkodesoftwaren kan rekvireres på følgende link Gå til butik. Softwaren koster USD 250 pr. pc, hvorfra der scannes. Scannes der fra flere pc'ere, skal der anskaffes flere licenser., eller licensen skal anskaffes på en USB nøgle. Se selvstændigt dokument angående anskaffelse af stregkodelæser, og vejledning til installation Klistermærker med stregkoder på Alle bilag skal forsynes med et klistermærke med en stregkode på. Klistermærket placeres på første side af hvert bilag. Bilag på flere sider skal kun have ét klistermærke. Klistermærket placeres typisk øverst og i midten på den første side. Er der andre stregkoder på bilaget, er det vigtigt, at klistermærket sidder oven over det andet klistermærke eller ovenpå, så det helt er dækket Hvor bestilles klistermærker med stregkoder? Klistermærker med stregkoder på kan i princippet bestilles i den lokale kontorforsyningsbutik. Man skal oplyse nummerserien, man ønsker at anvende, og man skal specificere, at stregkoden skal være EAN13- typen. Man skal være opmærksom på at kvaliteten af stregkodeklistermærkerne kan være meget forskellig! Der er også en vis sammenhæng mellem pris og kvalitet. Man bestiller typisk en rulle med 500 eller 1000 klistermærker ad gangen. Vi bestiller vores egne klistermærker hos Det fungerer rigtig godt. De leverer typisk indenfor et par dage Anvendelse ectrl er forberedt således, at brugerne frit kan vælge mellem den gamle stregkodelæser SH Barcode og den nye ClearImage. Hvis der ikke er hak i ClearImage, er SH Barcode valgt. Se næste side: Version 3.2 Side 3 af 11

4 2. Scannersoftware Vi bruger Windows Imaging til at styre selve scanningen i ectrl. Du kan sende en til så får du tilsendt Windows Imaging., det er gratis. Filen du får tilsendt hedder SHScan_Setup.exe, men da.exe filer ikke kan sendes via mange mailprogrammer, hedder filen SHScan_Setup.ex_, når du modtager den og skal omdøbes til.exe, inden du kan køre den. 3. Opsætning 3.1. Parametre Under AccountPlus/Opsætning/Scanning sættes parametrene op for scanningen. Version 3.2 Side 4 af 11

5 3.2. Feltbeskrivelse Felt Faneblad Generelt Antal labels Filplacering bilag Filplacering dokumenter Her kan angives det antal labels(stregkode klistermærker) der skal bruges før der automatisk bestilles nye labels, ved at afsende en til den eller de adresser, der er angivet under fanebladet adresser/Labels, når det angivne antal labels er anvendt. Angives værdien 0 sendes ingen . Angiver hvor de scannede bilag skal placeres. Typisk er valget her Database, for lagring i databasen på serveren. Se Filplacering bilag. Faneblad Scanning Stregkode til dokument Stregkode til bilag Ønsker man, at scannede dokumenter skal have et bestemt nummer genereret fra en stregkode, frem for et fortløbende nummer genereret af nummerserien (opsat under fanebladet Nummerserie ), skal der sættes flueben her Ønsker man, at scannede bilag skal have et bestemt nummer genereret fra en stregkode, man selv har vedhæftet bilaget, frem for et fortløbende nummer genereret af nummerserien (opsat under fanebladet Nummerserie ), skal der sættes flueben her. Hvis man anvender arkføder på scanneren og stregkode, kan flersiders bilag scannes uden problemer. ectrl skifter først bilagsnummer, når stregkoden på næste bilag genkendes. Version 3.2 Side 5 af 11

6 Stregkode Filstørrelser Max. bilagsstørrelse Max. dokumentstørrelse Fra tabellen vælges det aktuelle stregkodeformat, typisk EAN13 Angiver den maksimale størrelse et bilag må have. Typisk fylder en sort/hvid side ca. 20 KB (dvs karakterer) værdien 200 betyder at bilaget max må fylde 200 KB Se Max. bilagsstørrelse Faneblad -adresser Bilag scannet Labels Faneblad Nummerserier Den eller de -adresser, der angives her, vil automatisk få tilsendt en , når scannede bilag eller dokumenter indlæses. Emnet og teksten i en vil være: Navnet på det aktuelle firma har scannet bilag. Bruges typisk hvor revisor skal adviseres om at der ligger scannede bilag til videre bearbejdning. Den eller de -adresser, der angives her, vil automatisk få tilsendt en om, at man ønsker at få tilsendt nye labels. Hvor tit denne sendes afhænger af hvilken værdi, der er angivet i Antal Labels under fanebladet Generelt De nummerserier, der automatisk danner bilagsnumre og dokumentnumre, kan manuelt oprettes her, eller de kan oprettes fra nummerserieguiden under Basis/Opsætning/Nummerserier Brugerparametre Af de øvrige muligheder under Opsætning/Scanning er det kun Brugerparametre, der skal nævnes, øvrige punkter bruges ikke eller kun meget sjældent. Brugerparametre ser således ud. Version 3.2 Side 6 af 11

7 Scannerindstillinger Vis scanner dialog. Sættes et flueben her, vil scannerdialogen blive vist i forbindelse med, at scanning startes. Dette kan være godt som en start, da man i scannerdialogen kan konstatere, at scanneren er sat korrekt op til at scanne i sort/hvid og med en opløsning på 200 DPI (punkter pr. tomme). Registrering Separat skærmbillede for bilag. Her kan sættes et flueben, hvis man har en opsætning med to skærme, således at den ene skærm kan bruges til at vise bilaget. Temporært katalog Temporært katalog. Angiver blot, hvor de scannede sider gemmes midlertidigt, indtil de indsættes i ectrl efter scanning og godkendelse af brugeren. 4. Scanning 4.1. Scan bilag Når du skal i gang med at scanne bilag, placeres disse i scanneren, enten lægges på scannerens glasplade eller placeres i scannerens arkføder, scannes ind i ectrl via AccountPlus/ Periodisk/Scanning/ Scan bilag (se indledningen vedrørende stregkode klistermærker og placering) Trykknap beskrivelse Knap Funktioner Via trykknappen Funktioner har man tre valgmuligheder: Vælg scanner: Her kan man se de scannere der er tilgængelige fra pc en. Det er vigtigt at den korrekte scanner vælges. Version 3.2 Side 7 af 11

8 Scanner Indstillinger: Her kan man opsætte hvor høj en kvalitet man ønsker scanningen skal have. Endvidere kan scannerens Transfer Mode ændres. Denne funktion vælges kun hvis scannerens indstillinger skal ændres, og er normalt ikke noget en bruger skal anvende. Indlæs fil: Hvis man allerede har scannet bilag til f.eks. en fil eller får tilsendt de scannede bilag med en , kan man i stedet for at scanne bilaget fra scanneren, indlæse bilagsfilen i ectrl via denne funktion. Stien til filen skal blot angives. Start scanning Når scanneren er installeret korrekt, og parametrene er opsat, kan scanningen af et eller flere bilag starte ved tryk på denne knap. Når bilagene er scannet, kan man se scanningen af det aktuelle bilag i venstre side af skærmbilledet. Under dette billede er 7 trykknapper nu blevet synlige. Disse trykknapper beskrives efter trykknappen Indsæt markerede bilag Indsæt. Redigeringsknapper. Rotér Tilpas Forrige side/næste side Rediger Gem Rediger sider Når bilagene er indscannede og evt. redigeret ved hjælp af knapperne nedenfor, sættes flueben under rubrikken Indlæs udfor de bilag man ønsker at indsætte i ectrl. Derefter trykkes på Indsæt for at få de markerede bilag indsat i ectrl, så de kan bruges fra en kladde med scannede bilag.. Nedenfor beskrives de knapper der kan bruges til at redigere kvaliteten af det indscannede bilag, inden dette indsættes i ectrl. Ved hjælp af denne trykknap kan man rotere bilaget 90 enten til højre eller venstre. Ved gentagne tryk kan bilaget roteres 180, 240 eller 360. Det scannede bilag tilpasses skærmbilledet. Hvis man f.eks. med venstre musetast har afmærket et bestemt område på bilaget, vil der automatisk blive zoomet ind på dette område. Ønsker man igen at se bilaget i skærmbilledbredden skal man blot trykke Tilpas. Hvis bilaget består af flere sider, kan man med disse to trykknapper se forrige eller næste side. Her har man mulighed for at redigere det scannede bilag ved hjælp af Windows Imaging s værktøjer, dvs man kan indlægge noter, påføre bilagsnummer manuelt, osv. Ved tryk her gemmes de ændringer, der er lavet i dokumentet via trykknappen Rediger. Her har man mulighed for at redigere flersidede bilag, f.eks. bytte om på rækkefølgen af siderne eller slette sider der fejlagtigt blev indscannet som hørende til dette bilag. Version 3.2 Side 8 af 11

9 4.3. Scan dokumenter AccountPlus/Periodisk/ Scanning /Scan dokument Scanning af et dokument foregår på fuldstændig samme måde som scanning af et bilag. Dokumentet kan knyttes til en ønsket tabel i ectrl (fx debitortabellen) via dokumenthåndtering. Det kræver dog, at dokumentstyring (modulet Basis/Opsætning/Dokumentstyring ) er opsat korrekt. 5. Forespørgsler 5.1. Scannede bilag Ved aktivering af AccountPlus/Forespørgsler/Scanning/Scannede bilag fås et overblik over alle scannede bilag, der endnu ikke er bogført. Ligesom i finanskladden kan man, ved under Vis at vælge Bogførte eller Alle, få et overblik over henholdsvis de bogførte bilag eller alle scannede bilag Trykknapbeskrivelse Knap Scannet bilag Funktioner Ved aktivering af denne trykknap får man vist det aktuelle bilag. Det er muligt at redigere dette bilag på samme måde som beskrevet i afsnit 4.2 Her kan man vælge at udskrive det aktuelle bilag eller at sende bilaget pr. . Endvidere kan man beregne sideantallet på bilag, hvor sideantallet ikke er angivet Scannede dokumenter Ved aktivering af AccountPlus /Forespørgsler/Scanning/Scannede dokumenter fås et overblik over alle scannede dokumenter Trykknapbeskrivelse Knap Vis dokument Referencer Opsætning Funktioner Ved aktivering af denne trykknap får man vist det aktuelle dokument. Det er muligt at redigere dokument på samme måde som beskrevet i afsnit 4.2. Hvis det scannede dokument er tilknyttet en tabel kan man ved at aktivere denne knap få et overblik over, hvilke tabeller dokumentet er tilknyttet. Fra referenceskærmbilledet kan man åbne den aktuelle tabel. Nøgleord. Her kan opsættes nøgleord for det scannede dokument. Kopier til disk: Version 3.2 Side 9 af 11

10 Dokumentet gemmes med det filnavn og på det sted, man angiver efter aktivering af knappen. Søg på nøgleord: Her kan søges på de angivne nøgleord for dokumentet. Udskriv: Dokumentet kan udskrives herfra Send med Dokumentet kan sendes til en -adresse 6. Indlæsning, registrering og bogføring af bilag 6.1. AccountPlus finanskladde Når finanskladden åbnes fra AccountPlus-modulet, kan de indsatte scannede bilag registreres. Når trykknappen Linjer med scannede bilag aktiveres, åbnes kladden, og man kan se hvor mange bilag, der ikke er registrerede. Tryk på knappen Hent bilag og man kan vælge det bilag, der skal registreres i kladden. Kladden er identisk med den almindelige kladde bortset fra, at det scannede bilag kan ses, og at der er 6 trykknapper knyttet til det scannede bilag (se nedenfor). Når de scannede bilag manuelt er tastet ind i kladden, kan kladden på almindelig vis kontrolleres og bogføres. Bemærk, at det scannede bilag er knyttet til posteringen, så hvis man senere henter posteringen frem igen (fx fra kontoplanen), så kan man også se det scannede bilag (fra kontoplanen eller kreditortabellen trykkes Posteringer, efterfulgt af Scannet bilag ) Trykknapbeskrivelse Knap Ny linie Opretter en ny linie i kladden, med samme bilagsnummer. Hent bilag Roter venstre/roter højre Forrige side/næste side Viser de mulige bilag der skal registreres på linien. Roterer den scannede dokument 90 til venstre/højre. Ved gentagen aktivering kan dokumentet roteres 180, 240 eller 360. Hvis bilaget består af flere sider, kan man ved hjælp af disse knapper skifte side Indgangsbog og Fakturapulje Scannede bilag kan registreres direkte i Indgangsbogen (AccountPlus/Kladder/Indgangsbog). De registreres og bogføres på samme måde som beskrevet i kapitel 5.1. bortset fra at man skal angive hvem, der skal godkende bilaget, anføres under Faktura, Godkendt af og man evt. kan tilknytte et indkøb til bilaget, anføres under Faktura nederste punkt Indkøb. Her vælges den relevante indkøbsordre. Når Indgangsbogen er bogført, kan man finde og godkende bilaget i Fakturapuljen (AccountPlus/Kladder/Fakturapulje) eller Version 3.2 Side 10 af 11

11 tilknytte bilaget til et indkøb via trykknappen Indkøb. De bilag, der skal godkendes af brugeren, vil blive vist som standard. Brugeren kan vælge vis Alt for at se alle bilag, der ligger til godkendelse Trykknapbeskrivelse Knap Indkøb Udskriv Scannet bilag Send en Accepter Afvis Standard knap i fakturapuljen. Her kan man tilknytte og opdatere det indkøb, som hører til bilaget. Hvis man ikke allerede har tilknyttet indkøbet fra Indgangsbogen, kan man gøre det her. Standard knap i fakturapuljen. Virker ikke i forbindelse med scannerløsningen. Udskriver posteringer fra Indgangsbog uden bogføring Ved aktivering ses det scannede bilag, og man får mulighed for at redigere i bilaget på samme måde som beskrevet i kapitel 4.2 Kan bruges til at sende det scannede bilag til en helt tredje person, der har været involveret i anskaffelsen for en bekræftelse af at leverancen er korrekt. Her godkendes det scannede bilag af brugeren. Her afvises bilaget af brugeren. Bilaget vil få status Afvist, og økonomifunktionen vil enten slette bilaget eller genfremsende det til ny godkendelse, 6.5. Godkendelseskladde og Betalingskladde Hvis man bruger trykknappen Indkøb i Fakturapulje godkendes bilaget automatisk, og bilaget kan indhentes i betalingskladden fx efter forfald; men bilaget kan IKKE hentes ind i godkendelseskladden. Et bilag, der ikke er tilknyttet et indkøb, og som er accepteret i Fakturapulje, kan indsættes i Godkendelseskladden via trykknappen "Hent accepterede bilag" i Godkendelseskladde. Når Godkendelseskladde er bogført, kan bilaget hentes ind i Betalingskladden fx efter forfald og bogføres. For en nærmere beskrivelse af registreringer af kreditorfakturaer henvises til undervisningsmaterialet til kreditormodulet. 7. Genvejstaster i kladderne CTRL + Home = Gå til første side CTRL + End = Gå til sidste side CTRL + Pageup = Gå til toppen af siden CTRL + Pagedown = Gå til bunden af siden CTRL + Pil op = Scroll en smule op CTRL + Pil ned = Scroll en smule ned Version 3.2 Side 11 af 11

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere