Vejledning Finans & Debitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Finans & Debitor"

Transkript

1 Vejledning Finans & Debitor

2 Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning af Bank oplysninger... 8 Rykker... 9 Debitorer... 9 Terminer Grundopsætning af varer Grundopsætning af abonnementer Rabat Oprettelse af betaler Oprettelse af flere betaler på en elev Abonnementstildeling på én elev Fripladstilskud PBS Tilmelding af nye PBS betalere fra TØS Import af nye PBS betalere fra PBS Opkrævning af skolepenge Abonnementskørsel PBS: Basisløsning til til PBS TEA s Økonomisystem 14. januar

3 PBS - Totalløsning fil til PBS Oprettelse af faktura Fakturakladde Indbetalinger Debitor Kontokort Faktura bogført Fakturaforslag Kontooversigt PBS Status Manuelle fakturaer Rykkerhistorik Depositum Noter Børn Abonnement Kontoudtog Abonnementsoversigt Rykker Saldobalance debitorer Udmeldelse af elev og abonnementsafslutning Saldobalance Korte saldobalancer fra alternativ kontoplan Kladder Debet kredit højre venstre minus fortegn Hvordan er det nu lige : TEA s Økonomisystem 14. januar

4 Bogføring af kladden Simulering af kladde Kontospecifikation Udskrivning af kontospecifikationer Udskrifter Genvejstaster i TØS TEA s Økonomisystem 14. januar

5 Økonomisystemets opsætning og indstillinger Kontoplan (Økonomi Finans Kontoplan) Funktioner) Du har fra starten fået installeret den ønskede kontoplan. Hvis du senere vil slette, rette eller oprette konti, har du mulighed for det. Lås kontoplanen op ved at fjerne fluebenet. Hvis du opretter nye konti, skal du være præcis i valg af kontotype. Drift eller status. Vær ligeledes opmærksom på, at den nye konto er inkluderet i sum fra konto til konto Når du skal slette en konto, skal du stå på hele linjen. Du må således ikke blot udpege et felt. Benyt piletasterne. TEA s Økonomisystem 14. januar

6 Alternativ kontoplan Kontoplanen kan benyttes til at udfærdige korte saldobalancer / rapporter. Som udgangspunkt, er alle konti fravalgt. Du kan fjerne flueben på de konti, som du vil have udskrevet i en saldobalance. Indstillinger Dialog boksen åbnes, hvorefter denne vises Alle punkter blev opsat da systemet blev taget i brug, men du kan have brug for at oprette mere efterfølgende. Disse punkter beskrives nedenfor. TEA s Økonomisystem 14. januar

7 Nummerserie Du har mulighed for at oprette flere nummerserier. Tryk på det blå + for at oprette. F.eks. + opretter linje - sletter linje / gemmer x sletter I forbindelse med et nyt regnskabsår, har du mulighed for at have flere nummerserier. En nummerserie til det gamle år en anden til det nye år. Aktuelt regnskabsår F.eks Tidligste posteringsdato f.eks er til brug for efterposteringer, så man efter et årsskifte stadig kan bogføre i gammelt år. Medio december, beregnes der skolepenge for januar. For at kunne bogføre januar skolepenge under det nye år, er det nødvendigt at skifte regnskabsår. Når der skiftes regnskabsår, vil saldo på alle driftskonti blive overført til resultatkontoen. Efterfølgende vil der være en masse bogføring i det gamle år. Summen af disse posteringer skal også overføres til resultatkontoen. Det sker på knappen Genberegn. Genberegn knappen er den knap der skal trykkes på, inden du afleverer balancer til revisionen og/eller udskriver den endelige balance. For at lukke for bogføring i gammelt år, skal sidste posteringsdato stå til i ovenstående eksempel. Kladder Her oprettes de ønskede kladder (f.eks. Kassekladde lønkladder posteringskladder osv.) (Indbetalingskladden blev oprettet under punktet PBS) I forbindelse med bogføring i 2 år, kan du evt. have én klassekladde til 2012, som starter med bilag 1 og en anden kassekladde til 2011, som benytter det bilagsnr. du er kommet til i rækken af bilagsnumre. Der oprettes nye kladder ved tryk på det blå + - Det grønne flueben gemmer. TEA s Økonomisystem 14. januar

8 Vælg den nummerserie som passer til din kladde. Ved i gentag, har du mulighed for at oprette en kladde, som ikke tømmes når der bogføres. Du har f.eks. nogle ting, som skal bogføres måned efter måned med samme tekst og tal. Disse gemmes i gentagelseskladde, som du kan aktivere hver måned. PBS Hvis du ønsker at gemme din filer til PBS et andet sted, er det her du ændre navnet på stien. Opsætning af Bank oplysninger Hvis du skal skifte sti, hvor dine filer skal gemme sig, når du henter indbetalinger fra banken eller PBS, skal det ske her. Ved tryk på knappen oprettes indbetalings kladden automatisk. TEA s Økonomisystem 14. januar

9 Rykker Hvis du opkræver rykkergebyr, skal der vælges en konto til denne indtægt. Et eksempel: Rykker 1 ønskes efter 10 dage rykker 2 efter 20 dage rykker 3 efter 30 dage. Der findes i TØS nogle standard skabeloner til rykkerskrivelser, som du kan benytte. Hvis du har specielle ønsker, kan TEA teamet være behjælpelig med at ændre teksten på rykkeren. Den nye skabelon skal vælges i ovenstående billede. TEA teamet kan ligeledes være behjælpelig med at indsætte skolens logo på rykkerne (kontoudtog og fakturaer). Rykkere behøver nødvendigvis ikke blive udskrevet. De kan fungere som oplysning til brug for eventuel telefonisk rykkerprocedure. Debitorer Samlekontoen er valgt i forbindelse med opsætning af systemet. Det er ikke muligt at bogføre på en samlekonto, og det er ikke muligt at ændre valget af samlekonto. Hvis det skal ske, skal du kontakte TEA teamet. Nuværende kunde nr. er det nummer du er kommet til i nummerrækkefølgen på din debitoroversigt. Manuelt kunde nr. er et kundenummer som benyttes til debitorer, som ikke har elever på skolen. Det kan f.eks. være en sportsklub, som skal betale for benyttelse af skolens gymnastiksal. Antal dage uden posteringer. Debitorer uden posteringer i eksemplet 365 dage, skjules i debitoroversigten. (er relevant når forældre ikke har flere børn på skolen, idet vi jo skal gemme posteringer i 5 år jfr. bogføringsloven) Brug kunde nr. i OCR linjen betyder, at kundenummeret vil fremgå af FI-kortet linje TEA s Økonomisystem 14. januar

10 Terminer Kan f.eks. se ud som nedenstående. Dato, er den dato, hvor et abonnement skal starte, og forfald er den dato, hvor faktura forfalder hos PBS eller hvor en manuel udskreven faktura, der er med i en abonnementskørsel, forfalder. Kan f.eks. se ud som ovenstående. I forbindelse med nyt skoleår, skal disse datoer rettes. Datoen benyttes når der skal foretages abonnementskørsler. Dvs. du kan f.eks. ikke køre en abonnementskørsel pr xx, det skal være den xx. Grundopsætning af varer Økonomi abonnement varekatalog TEA s Økonomisystem 14. januar

11 Der åbnes et nye billede, hvor du opretter nye varer og tilføjer den konto, som indtægten skal bogføres på. Prisen der indsættes er antal rater x ratepris. f.eks. kr = kr pr. måned (11 rater) Hvis skolen laver prisforhøjelse, er det her prisen rettes, og som slår igennem på fremtidige abonnements kørsler. Grundopsætning af abonnementer Økonomi Abonnement Abonnementstyper. Der åbnes nu et nyt billede. Tryk på Opret - og herefter åbnes igen et nyt billede, hvor du bliver præsenteret for de varer der er oprettet. TEA s Økonomisystem 14. januar

12 Opret linje. Der dannes en ny linje, hvor du kan udvælge den vare der skal være i et abonnement. Under kolonnen Rater skal du trykke på de tre Herefter åbnes de terminer som er oprettet. Du udpeger de måneder/rater, hvor abonnementet skal opkræves. (Hvis alle måneder kan du benytte højreklik og vælg alle) Herefter divideres din pris med antal rater, og rateprisen vil fremgå. Rabat Denne funktion benyttes på de skoler, som f.eks. har en søskendemoderation der skal udløse en rabat %, afhængig af antal børn på skolen. F.eks. 2 børn udløser 13 % rabat på faktura 3 børn udløser 32 % rabat o.l. (Søskendemoderation eller fripladstilskud findes under andre funktioner i programmet.) Fase Forklaring Navigation/tast Opret konto til rabat i kontoplan Opret rabat Økonomi Finans Kontoplan. Opret konto og gem. Økonomi Indstillinger Rabattyper Skriv navn på en ønsket rabattype. konto fra og til dato udfyldes Rabatten aktiveres + opretter linie/åbner felt _ sletter linie / gemmer X sletter TEA s Økonomisystem 14. januar

13 Værdi og rabat i beløb eller procent. Under rabattypen oprettes en selvvalgt værdi / tal (det er bare et tal) Indtast betegnelsen og beløb eller %. Vær opmærksom på, at beløb kan overstyres på kunden. F.eks. kan eksemplets kr. 100,- ændres til kr. 125,- på kunden. Procenten kan ikke ændres til noget andet på den enkelte kunde. Økonomi Abonnement Varekatalog Tildel rabat på varen Tildel rabat/ fripladstilskud på kunden De varer, som der ønskes rabat på, skal tildeles den ønskede rabattype (p.t. kan der kun beregnes 1 rabattype pr. vare)nederst til højre på varebilledet. Opret nu rabatten som et abonnement der tildeles et barn i den familie der skal have fripladstilskud. (f.eks. varen/abonnementet Fripladstilskud Økonomi Debitor debitoroversigt. Fanebladet Debitor -Den kunde, der skal have tildelt en rabat skal have den ønskede rabat påført. Rabat beløbet kan være forskelligt fra kunde til kunde. Det kan overstyres her. Hvis der ikke indsættes et beløb, anvendes det rabatbeløb, der blev tastet under rabattyper. Oprettelse af betaler Åben Elever i Tea. Der kommer en oversigt over skolens klasser og elever. Til højre er der stamkort på hver elev. Gå til familiefanen. Det grønne hus betyder at familien her bor på samme adresse. F= far M = Mor S = Søster, B = Bror. Det fremgår også, hvilke klasser evt. søskende går i. Vælg den forældre, der skal være betaler for barnet. (Dobbeltklik på personen) TEA s Økonomisystem 14. januar

14 Ving Betaler af på den forældre, der skal være debitor. Herefter oprettes debitor automatisk. Kunde nr. kan ses ved at trykke på kunde Det er ikke muligt at oprette en betaler som ikke har et CPR nr. Hvis du ikke har CPR nummeret på den forælder, som skal være betaler (internationale skoler kan have problemet) er det muligt at oprette egne numre. Du skal være opmærksom på, at en forælder til flere børn i familien, skal have samme forældre (cpr nummer). Vær meget opmærksom på, at familien er oprettet korrekt. I TEA skal familie-fanen vise, hvem der bor sammen (det grønne hus) (far mor og søskende (der måske også går på skolen). (se familiefanebladet) Hele systemet er opbygget med henblik på CPR nummeret, men da TEA privat selvsagt er et privat foretagende, bliver cpr-numre på forældre og børn ikke leveret automatisk (pga. lovgivningen). Det er noget skolen skal bede om hos forældre. Noget der kan gå galt hvis du selv indsætter navne og adresser: Eksempel: Lene Krogh Pedersen Bjerggade 1 a 1234 Teaby (har børn i 2 klasser) Oprettelsen for 1. barn: Lene (fornavn) Krogh Pedersen (efternavn) Oprettelsen for 2.barn: Lene Krogh (fornavn) Pedersen (efternavn) Ligesom Pedersen kan være med d eller t Bjerggade 1 a eller Bjerggade 1 A Oprettelsen af betalerne skal være helt præcis så det er de rigtige familier der ses. (Det grønne hus). Kopier eventuelt (Ctrl + C) navne, cpr. nr. osv. Det kan afhjælpe fejlmuligheder. TEA s Økonomisystem 14. januar

15 Oprettelse af flere betaler på en elev Hvis der skal være flere betaler på en elev gøres flg.: Stå på den betaler du har valgt og ændre betalingsprocenten f.eks. 50 Herefter er det muligt at vælge en anden betaler, som får de øvrige 50 Nu er der to betaler. Du kan have flere og du kan også oprette en betaler (f.eks. en kommune). Antallet reguleres i betalings % Herefter har du mulighed for at tildele abonnementer på eleven. Eksempel: Hvis f.eks. mor skal betale SFO og far skal betale skolepenge gør du flg.: Du står på eleven, og tildeler abonnementerne. Herefter vil disse være tildelt i eksemplet med 50 % på begge betaler. Fjern nu abonnementet skolepenge som står på mor. Fjern nu abonnementet SFO som står på far. TEA s Økonomisystem 14. januar

16 Ret betalingsprocenten til 100 på de to abonnementer. Herefter ser billedet således ud. Far betaler nu skolepenge og mor betaler SFO. (Procenten er rettet til 100 på begge abonnementer) Abonnementstildeling på én elev Stå på det barn der skal have tildelt et abonnement Højre-klik vælg tildel abonnement Vælg nu de abonnementer som barnet skal have. Sæt abonnementets startdato. TEA s Økonomisystem 14. januar

17 På fanebladet abonnement fremgår nu de abonnementer, der er tildelt det enkelte barn. Det fremgår ligeledes hvornår abonnementet starter og evt. skal slutte. Det er muligt at tildele abonnementer på elever på hele skolen på én gang på elever i en klasse på elever på et hold osv. Hvis du står på betaler på familiefanebladet, kan du højre-klikke og køre et abonnement pr. en given dato og se resultatet af kørslen. Du kan dobbeltklikke på resultatet, for at se hvorledes beløbet er fremkommet. Sig NEJ til at gemme denne kørsel. Fripladstilskud Elever som skal have fripladstilskud: Find eleven stå på elevens abonnement. Nederst i billedet kan du tildele fripladstilskud. Opret et tilskud på abonnementet. ( Tryk på det blå +) Herefter er der oprettet en linje. Tryk på de tre Herefter åbnes det tilskudstyper der er opsat under indstillinger. Der vælges relevant tilskudsform. Beløb indsættes (der skal IKKE minus foran beløbet) Beløbet gemmes (det grønne flueben) Datointerval indsættes. Herefter fratrækkes beløbet abonnementet. TEA s Økonomisystem 14. januar

18 PBS Tilmelding af nye PBS betalere fra TØS Det er muligt at tilmelde til PBS via TØS, men forældre kan selv gøre det via deres banksystem, hvilket vi som udgangspunkt anbefaler. Økonomi - Debitor Debitoroversigt. Oversigten vises. Du stiller dig på den betaler som skal tilmeldes PBS stå på fanebladet PBS Indsæt bankoplysninger og afving Tilmeld PBS Tilmeldingerne skal herefter sendes som en fil til PBS: Økonomi Import / Eksport - Send PBS tilmeldinger Systemet danner en fil (er placeret som valgt under dine indstillinger). Denne sendes til PBS. Import af nye PBS betalere fra PBS Når du har hentet filer fra PBS, som indeholder nye PBS betalere, skal disse importeres til TØS. Import / Eksport - Importer PBS tilmeldte TEA s Økonomisystem 14. januar

19 Tryk på Importer Find den fil du har downloadet og gemt. Nu importeres de nye PBS betalere. Du kan altid bestille en totalfil hos PBS/Nets. Nets.eu/dk service & support betalingsformidling betalings service bestil leverance Og skriv i besked rubrikken ønsker fil over alle aktive debitorer Nets/pbs vil lægge en fil ud til dig, som du kan downloade og indlæse i TØS. Opkrævning af skolepenge Inden der skal foretages abonnementskørsel, bør man sikre, at opkrævningen bliver korrekt. Du kan udskrive en klasseoversigt som dokumentation for, at der opkræves det antal elever, som findes på skolen pr. den dato du vil opkræve. Gem udskriften som dokumentation til revisionen. Herefter: Økonomi Abonnement prognose Vælg nu den måned du ønsker at se. Vælg den måned du vil afstemme ved at sætte flueben i den udvalgte måned. Vis Valgte terminer. Nu vises total beløbet i feltet abonnementstype. Feltet kan åbnes. Tryk på + TEA s Økonomisystem 14. januar

20 (Hvis der er to betaler (f.eks. 50 % til hver) vil disse blive talt med som to børn og to abonnementer. Det skal du tage hensyn til i afstemningen.) (Oversigt over to betaler på en elev, kan ses på Debitoroversigtens abonnementsoversigt.) Herefter vises hvad der opkræves i den valgte måned. Det er muligt at afstemme om antal elever stemmer med det antal elever der er på skolen, om friplads tilskud stemmer osv. Skolepenge med søskende moderation kan også afstemmes. Gå til menupunktet Skole søskende pr. husstand. Denne oversigt kan ligeledes udskrives som dokumentation. (Marker alle højre-klik og udskriv) Af oversigten fremgår hvor mange elever der er barn 2 - barn 3 osv. Udskriv nedenstående billedet som dokumentation til bl.a. revision. Hvis der er differencer, skal årsagen søges. Det kan man gøre på flg. måde: Debitor debitoroversigt. Marker alt (Ctrl + A) højre-klik vælg Abonnementsoversigt Der fremkommer flg. billede, som der kan sorteres i. Man kan herefter sortere i kolonnerne. Vælg. f.eks. skolepenge. Der vises en total i bunden afbilledet. F.eks. Kr ,- prisen for en måneds skolepenge er kr. 1200,-. dvs. der er 100 børn. Hvis slut dato er blank, er abonnementet aktivt. TEA s Økonomisystem 14. januar

21 Hvis slutdato er blank, er aftalen aktiv. Hvis der er slutdato på en aftale, skal der tages hensyn til dette og abonnementet kører indtil systemet når denne slut dato. Antal børn pr. opkrævnings aftale kan ses på en nemmere måde: Træk overskriften op i billedet (træk med musen f.eks. overskriften Klasse op i det mørkegrå felt og slip musen) Billedet ser herefter således ud: Når Aftale kolonnen er trukket op, vil billedet ændre sig. Antal opkrævninger på hver aftale vises. Der kan fortsat sorteres på datoer. Detaljer kan vises ved at åbne på +. Når du har fået afstemt dine opkrævninger, er du klar til at køre abonnementskørslen. Ovenstående billede kan eksporteres til Excel og herfra udskrives. Det er også i ovenstående billede du kan se om der er betaler der ikke er 100 % betaler. Abonnementskørsel TEA s Økonomisystem 14. januar

22 Vælg den dato du skal køre abonnementer for. Vælg de Abonnements typer du skal køre. Tryk OK Nu beregnes abonnementerne. (Opkrævningsdatoen er defineret under indstillinger.) Systemet beregner nu skolepenge opkrævningen og nedenstående vises. (Der kan gå nogle minutter før kørslen er færdig. (Mange abonnementer mange børn tager længere tid)) Når abonnementskørslen er afsluttet, vises vinduet Resultat af abonnementskørsel Du har mulighed for at se hvordan f.eks. kr. 725,- er beregnet ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. TEA s Økonomisystem 14. januar

23 Hvis du har valgt nej til at gemme abonnementskørslen, kan den køres om. Hvis du har valgt ja til at gemme abonnementskørslen, vil fakturalinjerne gemme sig i TØS. (Debitor fakturaliste) Når man først har gemt en abonnementskørslen for en periode, kan den IKKE køres om!!!!! Hvis abonnementskørslen skal køres om, skal terminsdatoen rettes under indstillinger abonnement terminer, og abonnementskørslen kan nu køres pr. den nye dato. Den gemte abonnementskørsel fremfindes under menupunktet: Økonomi - debitor fakturaliste Fakturaerne vil nu være overført til fakturalisten fanebladet Ikke bogførte Ved højre-klik kan man foretage forfald dato ændring bogføre osv. Ved dobbeltklik åbnes den enkelte faktura, og herfra kan der tilføjes rettes eller slettes fakturalinjer. Opret linje (øverst). Nu er der dannet en ny linje Ved tryk på åbnes varekataloget, og den ønskede vare indsættes. Ret evt. tekst og pris. Der må ikke være flere forskellige forfaldsdatoer når der skal sendes til PBS. Der må ligeledes ikke være mere en én faktura pr. debitor. Hvis det er tilfældet, skal du rette forfaldsdato og samle fakturaen til én. Markér alt (Ctrl + A) højre-klik funktioner ret forfaldsdato og saml faktura. TEA s Økonomisystem 14. januar

24 PBS: Basisløsning fil til PBS Økonomisystemet arbejder med to PBS løsninger Basisløsning og Totalløsning. Basisløsning går ud på, at du sender fil til PBS på de forældre, som er tilmeldt PBS og udskriver faktura på resten. ( Hvis du har aktiveret PBS gebyr under indstillinger, kan der blive opkrævet et gebyr på de debitorer som ikke er tilmeldt PBS) Totalløsning går ud på, at du sender fil til PBS på hele din beregning, og tager ikke hensyn til, om forældrene er tilmeldt PBS. PBS sørger derefter for at sende opkrævning til forældrene. Når abonnementskørslen er foretaget og gemt i fakturalisten, udvælges fra fakturalisten de debitorer som er PBS aktive. Fakturalisten sorteres. Du vælger PBS aktive J. Nu vises alle som er PBS aktive. Marker billedet (Ctrl + A) højre-klik Bogfør Bogfør til PBS forsendelse. Marker alle eller dem du vil bogføre. Højre-klik Bogfør = (forsendelse til pbs) der dannes en fil Bogfør uden udskrifter = der dannes IKKE fil til PBS, og bilagene bogføres uden udskrifter. Bogfør og udskriv (manuelle regninger) TEA s Økonomisystem 14. januar

25 Bogfør ny dialog vises vælg bogførings dato Tryk OK Bogføringsdatoen kan sagtens ligge frem i tiden. Hvis du f.eks. kører abonnementskørsel for april den , kan den bogføres pr Det har ingen betydning for PBS afviklingen. Herefter bogføres de valgte fakturaer og filen som skal uploades til PBS dannes. Der vises nu et bogførings resultat som kan udskrives og gemmes som dokumentation. Total beløbet vil stemme med den kvittering du senere vil hente hos PBS, når din fil er sendt. Herefter kommer der et nyt skærmbillede. Lad billedet stå indtil vi har fået sendt filen til PBS og hentet kvittering fra PBS som viser, at leverancen er accepteret og fundet i orden. Afvent (Hvis leverancen afvises hos PBS, har vi mulighed for at trykke Abort rette fejlen og danne en ny fil til PBS) TEA s Økonomisystem 14. januar

26 1) Log dig nu på PBS. 2) Find den fil som blev dannet i forbindelse med abonnementskørslen, og indsæt den her. (Hvis du ikke kan huske hvor det er, kan det ses under økonomi indstillinger PBS) 3) Tryk Send 4) Vent et par minutter og hent så kvittering fra PBS 5) Tryk Hent 6) Kvittering fra PBS kan nu hentes og gemmes og/eller udskrives. 7) Stil dig på filen (Det skal være en V-fil) og højreklik. 8) Tryk på Gem distination som.. og du gemmer nu filen med kvitteringen i den sti du har valgt. 9) Gå så til denne sti højreklik og udskriv kvitteringen. Hvis kvitteringen viser, at leverancen er accepteret af PBS, kan du gå tilbage til TØS og acceptere OK TEA s Økonomisystem 14. januar

27 Hvis kvitteringen oplyser, at leverancen er fejlbehæftet, skal du svare Abort Hvis PBS leverancen er i orden tryk på OK Hvis PBS leverancen ikke er i orden- tryk på Abort Hvis du svarede OK vil fakturaerne være bogført og abonnementskørslen gennemført. Hvis du svarede Abort på grund af en fejl, skal denne rettes og du kan gennemføre PBS overførslen igen indtil denne er accepteret af PBS. Nu mangler du at udskrive og bogføre de fakturaer til de forældre, som ikke er tilmeldt PBS. I fakturalisten (Debitor fakturaliste) vælges Gå tilbage til Debitor fakturalisten. Vælg alle som ikke er tilmeldt PBS ( PBS aktiv = N ) Marker alle (Ctrl + A) højreklik Bogfør og udskriv. Herefter udskrives der faktura til alle debitorer, som ikke er tilmeldt PBS. PBS - Totalløsning fil til PBS Hvis skolen har totalløsning, er fremgangsmåden den samme som under Basisløsning. Forskellen er blot, at du ikke skal sortere noget, men sende alle fakturalinjer til PBS uanset om debitor er PBS aktiv eller ej. Marker alle (Ctrl + A) højre-klik Bogfør til PBS forsendelse Se det videre forløb som beskrevet under basisløsningen. TEA s Økonomisystem 14. januar

28 Oprettelse af faktura Der kan oprettes en faktura, som dels kan bogføres, udskrives og sendes med posten men som også kan flettes sammen med en skoleopkrævning der sendes til PBS. Økonomi Debitor Fakturaliste Funktioner opret faktura Vælg betaler ved at trykke på Vælg Herefter åbner kunde kartoteket sig og du finder den forældre, som du ønsker at fakturere. 2. Udfyld forfalds dato. 3. Vælg den vare/ydelse du ønsker at fakturere. ( Tryk på for at åbne varekartoteket Hvis du ønsker at fakturere flere varer, skal du oprette flere linjer. Antal, enhedspris og teksten kan rettes. Gem og luk billedet. Den manuelle faktura har nu lagt sig under ikke bogførte og kan bogføres herfra ved at højreklikke TEA s Økonomisystem 14. januar

29 Vælg bogfør og udskriv. Faktura vil nu blive udskrevet og indtægten bogført på den finanskonto, som varen er opsat til. Faktura udskrives og der udskrives et bilag som dokumentation. Hvis fakturaen skal flettes sammen med opkrævningen af skolepengene, skal du markere linjerne højre-klik sæt forfaldsdato (PBS modtager kun faktura med samme forf. dato) Herefter markeres de samme linjer højre-klik saml fakturaer. Nu er der kun én linje pr. kunde. Fakturakladde Hvis du har brug for at fakturere f.eks. SFO/pasning med forskellige timer / beløb fra den ene måned til den anden, kan du i stedet for ovenstående benytte en fakturakladde. Debitor fakturaliste funktioner fakturakladde. TEA s Økonomisystem 14. januar

30 Et nyt billede med Fakturakladde åbnes og du kan taste dato debitornr. Varenr. og tekst (hvis du vil ændre den) F8 tasten kan benyttes til at kopiere teksten fra foregående felt. Når du er færdig med din fakturakladde, kan du markere alle linjer og overføre disse til din normale fakturaliste. Luk billedet på det røde kryds. Flette fakturalinjer. Hvis du vil opkræve linjerne fra fakturakladden sammen med den ordinære abonnementskørsel, er det nødvendigt, at linjer fra fakturakladden og linjer fra abonnementskørslen har samme forfaldsdato og at de samles i én linje. For at gøre det: (markere højre-klik funktioner sæt forfaldsdato) sæt forfaldsdato og saml faktura. PBS/Nets modtager ikke mere end én faktura pr. kunde pr. opkrævning. Indbetalinger Indbetalinger (fil med disse) fra PBS eller banken hentes og gemmes. (under indstillinger i TØS, er der under punktet PBS defineret, hvor PBS import filerne, skal gemmes). Gem filen, så du kan finde den igen. Filen indlæses i TØS. Økonomi - Finans Kladder vælg Indbetalingskladde Find filen med den relevante kladde og indlæs denne i TØS. Det er vigtigt, at det er den samme dato, som står på alle linjer, idet TØS tjekker, at bilaget har samme dato at debet og kredit = 0 Bogfør kladden. (Hvis datoerne ikke er ens, kan du benytte F8 tasten og kopiere ovenstående felt til feltet under) TEA s Økonomisystem 14. januar

31 Debitor På elevens familiefaneblad, kan du stille dig på betaler (der er flueben på betaler og debitornummeret kan ses i bunden af billedet.) Højre-klik på betaler, hvorefter det er muligt at få vist kontokort og/eller køre en abonnementskørsel. Debitornummeret kan ses nederst i billedet på familiefanebladet. Du kan også tilgå debitor fra debitoroversigten: Økonomi Debitor Debitoroversigt Her er det også muligt at få vist kontokort, køre abonnement, udskrive abonnementsoversigt og få et billede med en abonnementsoversigt. Stil dig på en debitor dobbelt klik eller højre-klik. Der er nu flg. muligheder: 1) Kontokort 2) Kør abonnement 3) Skift kunde nr. (er kun aktuel i opsætningsfasen og ikke mulig efter ibrugtagning) 4) Flet kunder (er kun aktuel i opsætningsfasen og ikke mulig efter ibrugtagning) 5) Abonnementsoversigt 6) Udskrive kontoudtog til debitor TEA s 7) Økonomisystem Eksporter til Excel regneark. 14. januar

32 Kontokort På kontokortet vises flere faner. Faktura bogført Her vises de fakturaer som er bogført på kunden. Der kan dobbelklikkes på den enkelte faktura og man får oplyst hvilke varer og beløb der indgår i fakturaen. Kopier: Faktura kan kopieres til ny faktura eller til en kreditnota. Eksporter: Der kan overføres til Excel regneark. Funktioner: Sæt forfaldsdato (er p.t. ikke anvendelig) Vis faktura: viser hvorledes varelinjer og beløb som indgår i bilaget Udskriv: Her kan du genudskrive faktura og fakturaliste over én faktura eller alle fakturaer Fakturaforslag: Resultat af en abonnementskørsel vil være placeret her. Den ubogførte faktura kan også ses under fakturalisten (Økonomi Debitor Fakturaliste). Fakturaen bogføres ved højreklik og bogfør / udskriv. Det er også muligt ved dobbeltklik at se specificeret indhold af fakturaen, ligesom der kan tilføjes extra vare linjer eller slettes linjer. Kontooversigt: Her får man oplyst alle betalers posteringer og saldo. Ved højre-klik kan man få udskrevet et kontoudtog og man kan ligeledes eksportere til excel regneark. PBS Status: Her oplyses status på de fakturaer som er sendt til PBS. Her får man oplyst status på de bilag som er sendt til PBS. Der kan i øvrigt sorteres på alle overskrifter ligesom det er muligt at sortere i de enkelte kolonnerne ved at klikke på. Manuelle fakturaer: Her vil manuelt oprettede fakturaer fremgå. Rykkerhistorik: Her vil historik vedr. kundens rykkere fremgå. Rykkere som er blevet genereret, vil fremgå her. Det er muligt at åbne den enkelte rykker ved åbne. Det er også muligt at give kunden henstand (udskyde rykkerdato) ved at indsætte ny dato nederst i billedet. TEA s Økonomisystem 14. januar

33 Depositum: Funktionen er beskrevet i speciel vejledning. Se under Hjælp Vejledninger TEA privat Noter: Her har man mulighed for at skrive en oplysning Børn: På fanebladet fremgår det hvilke børn betaler har og de klasser som barn/børnene går i. Abonnement: På fanebladet fremgår det hvilke abonnementer der er tilknyttet betaler. Kontoudtog Debitor debitoroversigt højre klik udskriv kontoudtog. Du skal vælge dato fra til. Hvis du ønsker på samtlige debitorer, skal disse markeres i debitoroversigten (Ctrl + A) Abonnementsoversigt Debitor debitoroversigt højre-klik udskriv abonnementsoversigt. Hvis du ønsker på samtlige debitorer, skal disse markeres i debitoroversigten. (Ctrl + A) Rykker Debitor - Rykkere Nedenstående billede vises. TEA s Økonomisystem 14. januar

34 Højre-klik Der kan oprettes rykkere. Der er standard skabeloner i TØS. Disse kan ændres, ligesom det er muligt at lægge skolens logo på. Rykkeren bliver først gemt efter udskriften. Dvs. du således har mulighed for at se rykkeren men gemme den efterfølgende Der kan indsættes en ny rykkerdato (Udskyd rykker) Rykker proceduren starter forfra, når saldo på kunden har været i nul. Hvis den ikke er gået i nul, vil rykker proceduren fortsætte med rykker 1 rykker 2 - rykker 3 og til sidst en OBS markering. Saldobalance debitorer Økonomi - Debitor Samlede debitorer. Vælg den dato som balancen skal vises pr. herefter Hent (F5) Ved udskrift: Udskriv. Der kan vælges en saldobalance for alle (0 saldi udskrives ikke) Der kan vælges saldobalance med positive tal og en anden med negative tal. Der forefindes skabeloner til aldersfordel t saldoliste lister med negative debitorer for sig og positive debitorer for sig. Udmeldelse af elev og abonnementsafslutning Når en elev i skoleforløbet bliver udmeldt, skal abonnementsberegningen stoppes. Find den pågældende elev som skal udmeldes TEA s Økonomisystem 14. januar

35 Udmeld elev. Følg herefter guiden i udmeldelses-proceduren. Ved nedenstående billede skal du tage stilling til hvornår abonnementerne skal stoppe. Hvis abonnementet ikke skal slutte på samme dato som udmeldelsesdatoen, skal en anden dato tastes. Abonnementerne bliver beregnet i de terminer som er opsat under økonomi indstillinger. eksempel: En elev udmeldes pr. 15.april. Abonnementsterminer er Dvs. eleven bliver beregnet i april abonnementskørslen, idet den 15.april er indenfor terminsperioden. Hvis elev ikke skal medtages i april, skal abonnementet slutte pr. 31.marts. En elev indmeldes pr. 15. april. Hvis der skal betales for april, skal abonnementet starte den Hvis der skal betales for ½ april, kan man lave en manuel faktura på beløbet, og flette den ind i maj fakturaen. Man kan også tilføje en ekstra linje på maj fakturaen, så der opkræves ½ april måned. Hvis du sender en manuel faktura for ½ april, skal elevens abonnement først starte 1.maj. TEA s Økonomisystem 14. januar

36 Saldobalance Vælg en periode fra-til Vælg det budget som der skal foretages sammenligning med Vælg evt. de konti som der skal udskrives balance for (alle eller fra til) Opdater. Nu hentes alle data ind i billedet og der kan udskrives en saldobalance. Der er en del forskellige skabeloner som der kan vælges imellem. Det er bedst at prøve sig frem til den foretrukne. Korte saldobalancer fra alternativ kontoplan Hvis du ønsker at udskrive en saldobalance, som måske kun skal bestå af en side eller to, kan du benytte Alternativ kontoplan, hvor du har fravalgt de konti du ikke vil have med. Du vælger herefter den alternative kontoplan, som du ønsker at benytte. TEA s Økonomisystem 14. januar

37 Kladder Økonomi Finans Kladder: Her har du mulighed for at vælge den kladde du ønsker at arbejde i og som blev oprettet under Økonomi Finans - Indstillinger Hvis du gerne vil have flere kladder oprettet, skal det gøres under indstillinger. Husk at tilføje den nummerrække (bilagsnr.) som kladden skal anvende. Du har mulighed for at have kladder vedr. år 1 med tilhørende bilagsnumre og en anden kladde vedr. år 2 med andre bilagsnumre. Det kan være praktisk i forbindelse med et nyt regnskabsår. Kladden indtastes. Balancen fremgår af posteringsbalancen nederst til venstre. Til venstre vises om det indtastede balancerer. Til højre vises afstemning dvs. primo saldo for bank- og kassebeholdning sum af bevægelser som er tastet i kladden og ultimo saldo for beholdningerne. Sletning af en linje: Stå på den linje du ønsker at slette tryk på Delete tasten. F8 tasten kopierer ovenstående felt (dato,kontonr. eller tekst). TEA s Økonomisystem 14. januar

38 Gentagelseskladde Hvis du under Økonomi Indstillinger kladder har sat ud for en kladde, betyder det at den ikke tømmes når der bogføres. Gentagelseskladder kan benyttes hvis man har ting, som skal bogføres måned efter måned med samme tekst og eller beløb. F.eks. kan det være en god idé, at gemme lønkladden som gentagelseskladde, da det ofte er de samme beløb/tekster der skal bogføres hver måned. Du finder dine kladder her: Økonomi Finans Kladder I gentagelseskladden har du fortsat mulighed for at rette dato, tekst, beløb mv. Når kladden er bogført vil følgende besked fremkomme på kladden: Kladde er gjort inaktiv og er sidst bogført xx.xx.xxxx. Næste gang du skal bruge kladden, trykker du på knappen Aktiver kladde inde i selve kladden. Ved årsskifte skal du første gang gentagelseskladden benyttes, indsætte det bilagsnr. der skal startes med fra den nye nummerserie. Hvis du ikke får det gjort, kan nummeret hoppe i kladderne. Ret nummerserien under Indstillinger nummerserie Se evt. vejledningen her: Oekonomi/Vejledninger/manual_til_t_s_nyt_regnskabsaar.pdf Debet kredit højre venstre minus fortegn Hvordan er det nu lige: Eksempel 1 bilag 3109 omkostning debiteres på konto 5739 og krediteres/ hæves i banken Eksempel 2 Bilag 3110 det samme sker på bilag 3110 Eksempel 3 Bilag 3111 det samme sker på bilag eksempler på hvordan der kan debiteres og krediteres. TEA s Økonomisystem 14. januar

39 Bogføring af kladden Når du har tastet din kladde skal den bogføres. Højre-klik eller vælg Bogfør alle Du får en dialog boks frem, hvor du har mulighed for at afvinge de udskrifter du gerne vil have. Tryk herefter videre. TEA s Økonomisystem 14. januar

40 Efter ovenstående udskrifter kan du vælge nej til bogføring (for evt. at kunne rette i den tastede kladde). Hvis du vælger ja vil kladden blive bogført. Simulering af kladde Øverst i kladden findes knappen Simuler bogføring Det er muligt at simulere en konto eller en saldobalance. Kontospecifikation Økonomi Finans - kontospecifikation I ovenstående kan man søge posteringer frem: For en periode - for én eller flere konti - et beløb - en tekst et bilagsnr. en debitor eller kreditor Det er også muligt at søge en bestemt journal nr. frem. For at få journal nr. feltet på kontospecifikationen, skal det til vælges under visning (øverst i billedet) TEA s Økonomisystem 14. januar

41 (For at hente de ønskede oplysninger tryk på Hent eller F5 øverst til højre) Det er muligt at hente posteringer for én konto eller flere konti i en valgt periode. Såfremt der vælges perioden xx xx (og ikke udfylder kontonumre), vil samtlige posteringer fremkomme. (Det kan være til stor hjælp for revisionen og også den funktion, som benyttes når fil skal udlæses til revisor i forbindelse med årsafslutningen. Under teksten kan man fremsøge flere ting. Skriv f.eks. *vik* - nu fremfindes alle posteringer hvori disse bogstaver indgår Skriv f.eks. vik* - nu fremfindes alle posteringer som starter med vik i teksten. Skriv f.eks. *vik - nu fremfindes alle posteringer som slutter med vik i teksten Udskrivning af kontospecifikationer Når du har hentet de ønskede oplysninger, kan der udskrives kontospecifikationer. Posteringer for valgt periode udskrives med sideskift for hver konto Du har også mulighed for at overføre oplysningerne til Excel. (højre-klik eksporter alle) - eller markér billedet (Ctrl + A) herefter (Ctrl + C) Åben et Excel ark og indsæt (Ctrl + V) TEA s Økonomisystem 14. januar

42 Udskrifter Nogle af udskrifterne er samlet i dette punkt. Liste over forfaldne købsfakturaer er en udskrift som viser forfaldne købsfakturaer. Kontospecifikationen er den samme som beskrevet under Finans. Rykkerliste viser de rykkere som er udskrevet og gemt indenfor en valgt periode. Samlede deposita er en opgørelse over skyldige deposita. Genvejstaster i TØS Ny faktura Ctrl + N Vælg konto Ctrl + H Gem faktura Ctrl + S Se poster Ctrl + E Opret linje Ins Vælg kunde Ctrl + K Slet linje Del F8 kopierer ovenstående felt i Historik Ctrl + I kladder TEA s Økonomisystem 14. januar

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger... 5 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 Nets... 8

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Nyt skoleår - Skolepenge

Nyt skoleår - Skolepenge Nyt skoleår - Skolepenge Indledning... 3 Økonomisystem Nyt skoleår... 3 Terminer... 4 Priser... 4 Abonnement pr. barn... 5 Prognose for abonnementskørsel... 6 Afstemninger inden abonnementskørsel... 7

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere