Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1"

Transkript

1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Teknik og miljø T1 U T1 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Jordforsyning F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Anlæg D1 U D1 I Bolig og erhvervsformål S2 I fælles formål 000 G1 I Puljer mv. G2 I Budgetkonti (ingen bogføring) G3 I Rådighedsbeløb G4 I Pulje til S2 U færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Pulje til forprojektering samt S2 U arkæologiske undersøgelser 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Boligformål F3 U Anlæg D1 U Boligformål fælles formål S2 U G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Erhvervsformål F3 U Anlæg D1 U Erhvervsformål fælles formål S2 U G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Fritidsområder F2 U Grønne områder og naturpladser F3 U Anlæg D1 U Renovering af springvand S2 U G1 U Anlægsudgifter G2 U Projektering G3 U

2 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Teknik og miljø 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U Affaldshåndtering F2 U Genbrugsstationer F3 U Anlæg D1 U Ny genbrugsplads i Vejen S2 U G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Øvrige ordninger og anlæg F3 U Anlæg D1 U Etablering af omlasteplads i S2 U Vejen 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonto ingen bogføring G3 U Rådighedsbeløb G4 U Transport og infrastruktur F1 U Kommunale veje F2 U Vejvedligeholdelse m.v. F3 U Anlæg D1 U Vedligeholdelse af vejbroer og S2 U tunneller, jfr. driftsplan 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Vejanlæg F3 U Anlæg D1 U Elektrificering af S2 U jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Udmøntning af S2 U trafiksikkerhedsprojekter 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Opgradering af vejnettet til S2 U modulvognskørsel 001 Projektering G1 U Anlægsudgifter G2 U Projektering G3 U Projektering og tilsyn G4 U

3 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Teknik og miljø Udvidelse af samkørselspladsen S2 U ved motorvejen, Brørup og Holsted 001 Projektering G1 U Anlægsudgifter G2 U Projektering G3 U Projektering og tilsyn G4 U Kommunal medfinansiering S2 U etablering af rundkørsel i Øster Lindet 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Udvidelse af Grindstedvej, S2 U Holsted Hovborg 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Klimatilpasning af vej og S2 U drænsystemer 001 Projektering G1 U Anlægsudgifter G2 U Projektering G3 U Projektering og tilsyn G4 U Vejbidrag til S2 U kloakledningsanlæg 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Vestvendte til og afkørsler S2 U ved frakørsel øst for Vejen 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U LED belysning (forudsættes S2 U lånefinansieret) 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Pulje til cykelstier S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U

4 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Beskæftigelsesudvalg T1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 U Driftsudgifter til den kommunale F3 U beskæftigelsesindsats 3 Anlæg D1 U Om og tilbygning af BUC s S2 U lokaler i Brørup 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U

5 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Skoler og børn T1 U Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Folkeskoler F3 U Anlæg D1 U Samling af specialklasser S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Rødding Skole S2 U bygningsændringer med udgangspunkt i "mulighedsanalysen" 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Brørupskolen naturfagslokale S2 U og kreativt værksted ved fase G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Jels Skole skolens forslag S2 U vedrørende inddragelse af folkebibliotekslokale til undervisningsbrug 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Indretning af læringsmiljø for S2 U eleverne 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Askov Malt Skole renovering S2 U som følge af skimmelsvamp 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Etablering af børnecenter ved S2 U Skodborg Skole 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Rådighedsbeløb folkeskoler S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U

6 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Skoler og børn 070 Rådighedsbeløb G4 U Pulje til mindre anlægsopgaver S2 U på dagtilbud og skoleområdet 000 G1 U Anlægsudgifter G2 U Arbejder i eget regi G3 U Grønvangskolen etablering af S2 U biologilokale, fase G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud m.v til børn og unge F2 U Daginstitutioner (Institutioner kun F3 U for børn indtil skolestart) 3 Anlæg D1 U Etablering af S2 U flex institutioner i Holsted og Brørup 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U

7 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Sundhed, kultur og fritid T1 U Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Idrætsfaciliteter for børn og unge F3 U Anlæg D1 U Udvidelser og opgraderinger i S2 U og ved Vejen Idrætscenter kunstgræs, serviceforhold og "De syv bade" 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Kunstgræsbane i Rødding S2 U G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Rådighedsbeløb til S2 U investeringer som følge af analyse på halområdet. 000 G1 U Anlægsudgifter G2 U Entrepriser G3 U Kulturel virksomhed F2 U Museer F3 U Anlæg D1 U Klimasikring i S2 U udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum 000 G1 U Anlægsudgifter G2 U Entrepriser G3 U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. 70 Fælles formål F3 U Anlæg D1 U Anlægspulje S2 U Folkeoplysningsudvalget 000 G1 U Anlægsudgifter G2 U

8 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Social og ældre T1 U T1 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U F2 I Driftsikring af boligbyggeri F3 U F3 I Anlæg D1 U D1 I Etablering af bo og S2 U støttecenter for sindslidende i Vejen Kommune 003 Udgift til servicearealer G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Plejehjemmet Lundtoft S2 U ombygning af servicearealer og S2 I tilbygning 003 Udgift til servicearealer G1 U G1 I Puljer mv. G2 U G2 I Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U G3 I Rådighedsbeløb G4 U G4 I Åparken serviceareal S2 U Udgift til servicearealer G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Ældreboliger F3 U F3 I Anlæg D1 U D1 I Bolighandleplan S2 U rådighedsbeløb 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Opførelse af 16 nye S2 U ældreboliger til psykisk syge i samarbejde med Brørup Boligforening 000 G1 U Puljer mv. G2 U

9 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Udvalget for Social og ældre 010 Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Opførelse af 8 ældreboliger S2 U ved botilbuddet/dagcentret Lille Veum 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Plejehjemmet Lundtoft 28 S2 U almene boliger og 8 almene S2 I demensboliger i eksisterende bygning 000 G1 U G1 I Puljer mv. G2 U G2 I Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U G3 I Rådighedsbeløb G4 U G4 I Åparken 6 ældreboliger S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Blomsterengen 6 ældreboliger S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede 3 Anlæg D1 U Pulje til mindre anlægsopgaver S2 U på ældre og socialområdet 000 G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U

10 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Økonomiudvalget T1 U T1 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U F2 I Fælles formål F3 U Anlæg D1 U Ekstraordinær S2 U bygningsvedligeholdelse 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Anlægsopgaver kommunale S2 U bygninger 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Energistrategi for de S2 U kommunale ejendomme 000 G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Byfornyelse F3 U F3 I Anlæg D1 U D1 I Rådighedsbeløb byfornyelse S2 U og boligforbedring S2 I G1 U G1 I Puljer m.v. G2 U G2 I Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U G3 I Rådighedsbeløb G4 U G4 I Indsatspuljen S2 U G1 U Puljer m.v. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Transport og infrastruktur F1 U Kommunale veje F2 U Vejanlæg F3 U Anlæg D1 U Museumspassagen Vejen Midtby S2 U

11 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Økonomiudvalget 001 Projektering G1 U Anlægsudgifter G2 U Projektering G3 U Projektering og tilsyn G4 U Udviklingsplaner Lokalråd S2 U G1 U Puljer mv. G2 U Budgetkonti (ingen bogføring) G3 U Rådighedsbeløb G4 U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2013 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere