INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens indhold...3 Organisering af indkøb...3 Målsætning for effektivisering af indkøb...4 Resultatmål...4 Anvendelse af samhandelsaftaler...4 Udbud...4 Engangskøb...4 Politik på lagerområdet...4 Forhold til leverandører...5 Målsætning for kompetenceudvikling af indkøbere og budgetansvarlige...5 Målsætning for samarbejde med eksterne partnere

3 HANSENBERGs indkøbspolitik HANSENBERGs indkøbspolitik blev oprindelig udarbejdet af skolens indkøbsudvalg og godkendt af skolens ledelse den 20. januar HANSENBERGs bestyrelse besluttede den 22. marts 2010, at HANSENBERG skulle være vært for INDKØBSFÆLLESSKABET I REGION SYDDANMARK (IFIRS). Formålet med skolens værts- og medlemskab af IFIRS er at få afviklet væsentlig flere udbud med større volumen end HANSENBERG selv repræsenterer, og derved opnå store besparelser. IFIRS vil tillige give HANSENBERG gensidig erfaringsudveksling og sparring, og holde indkøbsafdelingen up to date med udbudslovgivningen. Indkøbspolitikken blev herefter revideret og godkendt af ledelsen den 6. september Overordnet skal indkøbspolitikken sikre, at HANSENBERG køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, og at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet. Konkurrenceudsættelse sker enten gennem IFIRS, eller via indkøbsafdelingens egne annoncerede udbud. HANSENBERGs budgetansvarlige indgår aftaler med vore leverandører, enten i samarbejde med IFIRS eller med skolens indkøbscontroller. Alle ramme- og samhandelsaftaler underskrives af skolens direktør. De Samhandelsaftaler, som HANSENBERG indgår, er obligatorisk for alle områder på skolen. HANSENBERG skal betragtes som én stor kunde, idet vi ønsker at indgå strategiske samarbejder med vore leverandører. Det forventes, at HANSENBERG vil opnå store besparelser som følge af denne indkøbspolitik. Skolens forventninger til besparelser skal ikke alene realiseres gennem indkøb til lavere priser. Som en væsentlig del af indkøbspolitikken bruger HANSENBERG Evenex s indkøbsportal, e-procurement, som vil give en væsentlig effektivisering på flere felter: - HANSENBERG optimerer tiden på indkøbsprocessen, varemodtagelse, bogføring og ved betaling af leverandørernes fakturaer. - HANSENBERGs leverandører vil modtage ordrer i 0I0XML-format, hvilket vil betyde en væsentlig effektivisering for leverandørerne, som igen kan have indvirkning på prisen og gøre HANSENBERG til en attraktiv kunde. HANSENBERGs indkøbspolitik betyder også, at vore indkøbere ikke længere behøver at bruge tid på at afsøge markedet for de bedste priser, finde aktuelle tilbud og forhandle samhandelsaftaler. Det klares af vore budgetansvarlige med støtte fra vor indkøbscontroller og det vil betyde en tidsmæssig optimering for alle indkøbere og budgetansvarlige. Birger Hørning Direktør 2

4 Indkøbspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med HANSENBERGs indkøbspolitik er at skabe rammer for, at skolen kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser. HANSENBERG ønsker at reducere antallet af leverandører og vi stiller fremover krav om, at alle vore leverandører skal indgå samhandelsaftaler med skolen. Med indførelse af indkøbspolitikken, overgår HANSENBERG successivt til e-handel hvor alle aspekter lige fra ordreafgivelse til modtagelse og behandling af fakturaer foregår elektronisk. Dette vil betyde store optimeringer for HANSENBERG og for vore leverandører. Det betyder, at HANSENBERG successivt sender ordre i 0I0XML-format, og at vore leverandører kan sende fakturaer elektronisk til skolen. Samordning og koordinering af indkøbene sikrer, at HANSENBERG for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt optræder med én fælles indkøber over for leverandørerne og herigennem opnår forretningsmæssige og administrative fordele. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser sker i henhold til gældende lovgivning. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages på HANSENBERG. Alle udbud koordineres og foranstaltes af de budgetansvarlige med støtte af vores indkøbscontroller. Alle samhandelsaftaler med leverandører indgås med de budgetansvarlige, og underskrives af indkøbscontrolleren. Indkøbsdisponering foretages decentralt via HANSENBERGs indkøbsportal. Indkøbspolitikkens indhold Der søges indgåelse af aftaler med leverandører med henblik på: - at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet - at sikre udnyttelse af kvantumsrabatter - at køre en stram lagerstyring og sikre at varer er tilgængelige fra leverandørerne inden for en kort leveringstid (Vi bestiller just in time og vore leverandører leverer hovedsagelig fra dag til dag ) - at sikre leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser - at opnå bedst mulig service - at opnå det enkleste administrative flow ved brug af elektroniske rekvisitioner, bestillinger, ordrehåndtering og elektronisk betaling (e-handel) - at opnå bedst mulige betalingsbetingelser Organisering af indkøb Alle indkøb foretages af den lokale indkøber via e-procurement fra gatetrade.net. Indkøbene godkendes af den budgetansvarlige for indkøberen, og foretages i henhold til de indgåede samhandelsaftaler. Alle ordre afsendes elektronisk via gatetrade.net. Såfremt en indkøber får tilbudt en vare eller et vareområde på mere fordelagtige betingelser end den/de gældende samhandelsaftaler, berettiger dette ikke til køb uden om de indgåede samhandelsaftaler. Hvis en indkøber får et godt tilbud fra en ny leverandør, skal det straks sendes til indkøbscontrolleren med henblik på afklaring og koordinering. 3

5 Målsætning for effektivisering af indkøb. I bestræbelserne på at optimere HANSENBERGs indkøb og dermed reducere udgifter til indkøb (varens pris) og de administrative omkostninger (medgået tid) har HANSENBERG sat interne mål for effektivisering af indkøbene. Resultatmål HANSENBERG har opstillet økonomiske mål for indkøbseffektiviseringen i både 2010 og De specifikke besparelsesmål for 2010 og 2011 er opdelt på hvert enkelt ansvarsområde. Anvendelse af samhandelsaftaler Alle indkøb skal være omfattet af en samhandelsaftale eller en anden aftale mellem en af skolens budgetansvarlige og leverandøren. Aftalerne kan være indgået med én eller flere leverandører på hvert vare-/tjenesteydelses-område. Aftaleperioderne afhænger at varetype, økonomiske og servicemæssige betingelser og endelig af eventuelle projektlængder. Forslag til etablering af fælles samhandelsaftaler kan komme fra de enkelte områder/afdelinger. Indkøbscontrolleren tager selv initiativ til etablering af samhandelsaftaler på områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. I disse situationer involveres en eller flere budgetansvarlige. Udbud HANSENBERG vil løbende tilmelde sig alle de udbud som IFIRS afholder, og derudover selv afholde udbud for at sikre bedste betingelser og priser. Ønsker en ny leverandør at deltage i et udbud kan han/hun rekvirere samhandelsaftalen, der indeholder en leverandørvejledning. I forbindelse med udbud, kan der, hvor det skønnes nødvendigt, nedsættes et brugerudvalg der deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbudsvurdering, produktudvælgelse, afprøvning, formidling og løbende evaluering af aftalerne. Engangskøb Udvælgelse af leverandører i forbindelse med engangskøb sker efter samme principper, som er gældende for indkøb under samhandelsaftaler. I disse tilfælde oprettes en leverancespecifik aftale. Engangsindkøb vil typisk omhandler større anskaffelser, hvor indkøbet af den enkelte vare ikke gentages så jævnligt, at en løbende samhandelsaftale giver mening. Politik på lagerområdet Det er forbundet med store omkostninger at opretholde varelagre, hvorfor lagrene indskrænkes til det allermest nødvendige. Lagerføring søges i stedet placeret hos leverandørerne, hvorfor en kort leveringstid kan være et væsentligt indkøbsparameter. 4

6 Forhold til leverandører Samarbejdet med leverandørerne betragtes som et strategisk samarbejde, hvor vi samarbejder om løsning af de indkøbsmæssige spørgsmål. Der udveksles løbende indkøbsstatistikker med de enkelte leverandører for at følge op på udnyttelse af aftalerne. Målsætning for kompetenceudvikling af indkøbere og budgetansvarlige Med henblik på at effektivisere indkøbsarbejdet på HANSENBERG søges udbygget og fastholdt en optimal uddannelse af indkøberne. Målsætning for samarbejde med eksterne partnere. HANSENBERG vil i den grad det findes relevant, indgå samarbejde med andre offentlige institutioner, kommuner og private virksomheder samt organisationer, for at sikre de bedst mulige oplysninger om leverandører og indkøb i øvrigt. 5

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere