FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl PARKEN. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat"

Transkript

1 Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren 4. Indkomne forslag Der er kommet 3 stk. 5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor og suppleanter - Næstformand for to år Janni Niclasen ønsker ikke genvalg - Kasserer for 2 år Ronni Jeppesen - ønsker ikke genvalg - Bestyrelsesmedlem Frederik Holm-Jørgensen - ønsker genvalg - To suppleanter for et år Christian Hindkjær ønsker ikke genvalg - Valg af intern revisor for et år Johnny Leth - ønsker ikke genvalg 6. Eventuelt 7. Fremtidsplaner 1. Carsten Mollerup var af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at der har været problemer med udsendelsen af indkaldelsen, grundet leveringsfejl hos Citymail, så enkelte medlemmer har modtaget indkaldelsen senere end vedtægterne foreskriver. Ingen gjorde indsigelser over dette, så generalforsamlingen kunne fortsætte. Dirigenten oplyste, at der var fremmødt 70 stemmeberettigede medlemmer, og at disse havde medbragt 24 fuldmagter. 2. Årsberetning Formanden kom i sin beretning ind på følgende hovedområder: FCKFC, FCK status, kort om de indkomne forslag, optakten til generalforsamlingen samt fremtidsplaner. Beretningen der blev omdelt på generalforsamlingen kan ses i sin fulde ordlyd på fckfc.dk. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Efter beretningen kom der spørgsmål fra salen. a. Det er utilfredsstillende at modtage Brølet så sent (17. marts) når det er to dage før sidste frist for modtagelse af forslag. b. Hvornår fik bestyrelsen kendskab til tifoudvalgets budgetoverskridelse? i. Ved årsregnskabet, grundet manglende bogføring, et kassererskifte samt manglende tid, er der ikke sket budgetopfølgning overfor udvalgene i løbet af året. c. Havde fanklubben forpligtiget sig til at betale for hele turen ved chartring af fly til Lissabon og hvor mange betalte fuld pris?

2 Side 2 af 5 i. Ja, man forpligtigede sig til at betale 80%. Der var 8 guider til 74 deltagere på turen. Da man fandt ud af at turen ikke blev udsolgt, blev udvalgsmedlemmer tilbudt turen til en reduceret pris. Turen blev godkendt af bestyrelsen med flertal. d. Hvilket samarbejde har fanklubben med politi og parken ang. ballademagere? i. Der er oprettet en arbejdsgruppe mellem fanklubben, FCK, patruljen og S100 (politiet). e. Hvad har man aktivt gjort for at fastholde nye medlemmer i fanklubben? i. En stor del af frafaldet af medlemmer kommer af det faktum at man, som ikke medlem, skulle betale et gebyr for at deltage på Champions League udebaneturene, så mange har kun af den årsag indmeldt sig og udmelder sig i år. Men der ud over er der intet andet gjort end at forsøge at skabe en festlig stemning. Ved næste udsendelse af Brølet afholder fanklubben en spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden for medlemmer og ikke medlemmer. 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren Kassereren kunne berette at der dette år er et meget stort underskud, dette er sket pga. manglende opfølgning af budgetter, et kassererskifte i september, samt at kontoret har været bag ud med bogføringen. Regnskabet 2007 udviste et underskud på ,-kr. Regnskabet blev vedtaget med 67 stemmer for, 1 stemme i mod, samt 2 blanke. a. Næstformanden har ikke været bekendt med overskridelse af budget for tifoudvalget i forbindelse med Tifo til Brøndby kampen. Kassereren og Formanden har været vidende om beslutningen. Overskridelsen var budgetteret til Først senere er bestyrelsen blevet bekendt med de sidste b. Det er indskærpet overfor udvalgene at udgifterne til udvalgsmøder skal holdes i ro. c. Bestyrelsen har indført at de fremover har budgetopfølgning på hvert møde. d. Der er budgetteret med i overskud for Indkomne forslag Der er kommet 3 stk.: Ændringsforslag til 5, antal i bestyrelsen. Forslaget faldt sidste år, men blev anset for værende vedtaget grundet fejl. 1. Stillet af Frederik Holm-Jørgensen, medlem nr og Christian Hartvig, medlem nr Forslag 1 tilbagetrukket, da det ikke var indleveret rettidigt ifølge vedtægterne.

3 Side 3 af 5 2. Stillet af Troels Ottesen, medlem nr & Christian Høyer, medlem nr (link til tekst) 5 nuværende: B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af s bestyrelse. Ansatte i kan heller ikke vælges til bestyrelsen. Ønskes ændret til 5: B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af s bestyrelse. Ansatte i kan heller ikke vælges til bestyrelsen. a. Alle for foreningen væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede enten personligt, via en suppleant eller via telefon. c. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme. d. Over forhandlinger i bestyrelsen føres et referat, hvori en kort beskrivelse af forhandlingerne samt alle bestyrelsens beslutninger indføres. Et medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening indført i referatet. Forslaget blev vedtaget med 67 stemmer for og 1 stemme i mod. 3. Stillet af Rasmus Mark Pedersen medlem nr nuværende: B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af s bestyrelse. Ansatte i kan heller ikke vælges til bestyrelsen. Ønskes ændret til 5: B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af s bestyrelse. Ansatte i kan heller ikke vælges til bestyrelsen. a. Alle for foreningen væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede enten personligt, via en suppleant eller via telefon. c. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme. d. Over forhandlinger i bestyrelsen føres et referat, hvori en kort beskrivelse af forhandlingerne samt alle bestyrelsens beslutninger indføres. Et medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening indført i referatet.

4 Side 4 af 5 e. Bestyrelsen offentliggør hurtigst muligt efter mødet et beslutningsreferat. Bestyrelsen kan vedtage at udelade punkter på grund af personsager eller forhandlingstaktiske årsager. Forslaget frafaldt med 26 stemmer for og 42 stemmer imod. 4. Tillidsafstemning grundet utilfredsstillende økonomistyring stillet af Troels Ottesen medlem nr og Christian Høyer medlem nr Såfremt formandens beretning og svar på spørgsmålene ovenfor ikke i tilfredsstillende omfang belyser og bekræfter bestyrelsens ageren og korrekte udførelse af sit hverv, ønskes der gennemført en tillidsafstemning til formanden, hvori generalforsamlingen kan tilkendegive hvorvidt de fortsat støtter formanden på hans tillidspost. Forslaget blev foreslået gennemført fra salen. Inden afstemningen fremlagde formanden bestyrelsens økonomiske fremtidsplaner. 41 stemmer for, 17 stemmer imod og 10 blanke stemmer. Bestyrelsen har fortsat generalforsamlingens tillid. 5. Valg til bestyrelsen - Valg af næstformand for 2 år Frederik Holm-Jørgensen blev valgt uden modkandidater - Valg af kasserer for 2 år Ronni Jeppesen blev valgt uden modkandidater - Valg af bestyrelsesmedlem Der var 2 kandidater til bestyrelsesmedlemsposten. Michael Kruuse og Nikolaj Grzeskowitz redegjorde for deres motivation, og efter en skriftlig afstemning blev Michael Kruuse valgt med 31 stemmer. Nicolaj modtog 15 stemmer, der var 17 blanke og 4 ugyldige. - Valg af 2 suppleanter for 2 år Der var 4 kandidater til suppleantposten Nikolaj Grzeskowitz, Thomas Settergren, Michael Roldhave og Katinka Riess redegjorde for deres motivation, og efter en skriftlig afstemning blev Katinka Riess valgt med 58 stemmer og Michael Roldhave med 32 stemmer. Nikolaj Grzeskowitz modtog 15 stemmer og Thomas Settergren modtog 2 stemmer. - Valg af Intern revisor for 1 år Bestyrelsen indstiller Mads Nielsen der blev valgt uden modkandidater. 6. Eventuelt Der henstilles til at medtage det gamle logo i en evt. afstemning omkring logovalg. Der har været kommunikations- og samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen, de har forsøgt at afhjælpe problemet med en coach. 7. Fremtidsplaner v/christian Hartvig link til tekst Omkring kl afsluttede generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.

5 Side 5 af 5 De tidligere medlemmer af bestyrelsen modtager blomster som tak for det arbejder der er lagt i foreningen.

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere