Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Solar A/S 24. marts 2014"

Transkript

1 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet Solar 8000 belaster med hhv. 5,6 og 3,6 mio.. Solar har i 2013 nedbragt sin rentebærende gæld med hele 32,1 mio., og det vil indebære lavere renteomkostninger fremover. Bemandingen er reduceret med 200 medarbejdere for at forbedre omkostningsstrukturen. Indtjeningen har dog alligevel været skuffende i Solar er særlig hårdt ramt i Danmark, Holland og Tyskland, hvilket resulterede i tocifret negativ vækst på hhv. 11,1 %, 10,6 % og 11,3 % på disse markeder i Dette skyldtes bl.a. økonomisk usikkerhed, lavere efterspørgsel, øget konkurrence og et kraftigt reduceret solcellesalg. Deciderede problemer er koncentreret til datterselskaberne i Holland og Tyskland, hvor genopretningen er i gang med fuld styrke. For at fokusere på kernekompetencerne har man i april 2013 frasolgt datterselskabet, Aurora Group, til Deltaco AB for 1,5 mio.. SAP systemet Solar 8000 er ved at være færdigimplementeret i koncernen, hvilket medfører en mere ensrettet struktur med betydelige besparelser til følge. Kun det svenske selskab mangler i udrulningen. De seneste års negative omsætningsudvikling har fået Solar til at fokusere på intern effektivisering for at gøre sig klar til at kunne udnytte det næste opsving. Engangsomkostninger har derfor påvirket rentabiliteten negativt. Selskabets online forretning udvikler sig positivt og udgør nu 43 % af omsætningen. Man tilpasser sig således markedsforholdene og IT-udviklingen. Når der indtræder en positiv udvikling i den europæiske økonomi, kan man for alvor få skub i indtjeningen. Bestyrelsen har foreslået et udbytte på 12 DKK per aktie, hvilket kan forekomme besynderligt med et resultat per aktie på blot 2,8 DKK. Det lader sig dog gøre på baggrund af en stærk balance og fornuftige pengestrømme, som i 2013 resulterede i en nettogearing på kun 16 % og et nettogæld/ebitda-forhold på 1,2x. Pengestrømmen fra driften var flot med på +35,1 mio.. En positiv fremtidig udvikling synes allerede at være afspejlet i aktiekursen. Vi ser ikke i øjeblikket et tilstrækkeligt upside potentiale i Solars aktiekurs ud fra den nuværende prissætning og giver derfor kun aktien en Hold anbefaling. Langsigtede investorer må vente på en attraktiv købschance i tilfælde af en negativ udvikling på aktiemarkedet - enten generelt eller specifikt for Solar aktien. Anbefaling: Aktuel Kurs: 380 Kort sigt: Hold Børs: MidCap indekset Langt sigt: Afvent Køb Markedsværdi: (inkl. A-aktier): mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 7,86 mio. styk (0,9 mio. A og 6,96 mio. B-aktier) Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling Kort/Lang: Hold/Køb v. 316 Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf Ledelsen forventer en omsætning i intervallet mio. og et EBITA-resultat på mio. (28-35 mio. korrigeret for engangsomkostninger). Reduktion af gæld vil fortsat være i fokus og positive pengestrømme fra driften forventes også i år. Solar 8000 færdigimplementeres i Sverige i Q2. Udgifter relateret til Solar 8000 i Sverige forventes at lande på 3 mio.. Den 1. april 2014 tiltræder Anders Wilhjelm, men han overtager først ansvaret som CEO pr. 1. maj. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 391,5 Lav 253 Muligheder Solar er efterhånden færdig med at strømline forretningen og der er opnået betydelige besparelser. Balancen er særdeles solid, og man er klar til at udnytte næste opsving. Indtjeningen har derfor potentiale til et betydeligt løft. Solars webshop og Blue Energy-koncept udvikler sig lovende, og selskabet er klar til at udnytte sin markedsledende position specielt i Norden. Med en ny direktør åbner der sig sandsynligvis også nye muligheder og tiltag. Risici Hovedmarkederne i Nordeuropa er fortsat præget af lav økonomisk vækst. Toplinjen er faldende, og hvornår vender denne udvikling? Solar har måttet gennemføre flere runder med effektivisering og restrukturering, og man kan spørge sig selv om, hvorvidt det var en god ide at ekspandere uden for Skandinavien? Prissætningen af aktien er kommet op i et markant højere niveau selv om en positiv udvikling i forretningen endnu ikke er indtrådt men synes på vej. 1 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Solar Solar er en af Nordeuropas største grossister inden for el-artikler, vvs, ventilation og hertil relaterede tekniske komponenter. Der lagerføres ca varenumre i Danmark. Serviceringen af kunderne sker både via filialer og centrallagre. Strukturen er opbygget med datterselskaber i de enkelte lande, der i reglen er blevet opkøbt af Solar. Selskabet står særlig stærkt i Skandinavien, men den økonomiske stagnation i Nordeuropa har i de senere år påvirket selskabets omsætning og overskud negativt, hvorfor man har fokuseret på at strømline selskabet for at gøre sig klar til et forhåbentligt kommende opsving. Gennemsnitligt antal medarbejdere i 2013: Selskabet er konjunkturfølsomt grundet afhængigheden af udviklingen i byggesektoren, der fortsat præges af lav aktivitet. Solar kommer traditionelt sent ind i et konjunkturopsving. Kundegrundlaget er bredt, hvilket fremgår af, at Solars største kunde udgør mindre end 2 % af omsætningen. Kunderne omfatter installationsvirksomheder, entreprenører, håndværkere, industri, forsyningsvirksomheder mv. Solar har gennem fokusering på e-business skabt nye muligheder, og kunderne kan bestille varer direkte via mobiltelefon. Solar forsøger generelt at servicere kunderne bedst muligt for derved at skabe varige relationer. Et led heri er også undervisning af kunderne i energioptimering, idet Solar målrettet satser på salg af energibesparende produkter. Hovedsædet er placeret i Kolding. Datterselskaber findes i Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Solar s markeder befinder sig således i Nordeuropa. Et fælles IT-system, Solar 8000 (SAP), er tæt på at være færdigimplementeret i koncernen. Solar skønner, at driftsindtjeningen (EBITDA) årligt forbedres med 8-10 mio., når det er fuldt implementeret i Solar 8000 forventes indført i Sverige i Q2 som sidste land i processen. Den samlede udgiftsramme estimeres fortsat at blive ca. 54 mio.. Investeringen forventes tjent tilbage på 6-7 år med afskrivning over samme tidsperiode. Ejerforhold pr : Fonden af 20. December, Kolding 15,6 % (57,5 % af stemmerne), Chr. Augustinus Fabrikker A/S 10,3 % (5,1 % af stemmerne), ATP 5,0 % (2,5 % af stemmerne), Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 3,2 % (2,4 % af stemmerne). Udenlandske investorers andel udgør 20,7 %, øvrige danske aktionærer 37,1 % og de ikke-navnenoterede aktionærer 7,3 %. Selskabet ejer 0,8 % egne aktier. 2 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Udviklingen i 2013 På trods af sin stærke position i Norden blev 2013 endnu et dårligt år for Solar. Omsætningen faldt i 2013 med 6,5 % til 1.531,5 mio., og den organiske vækst landede på -5,9 % mod -0,1 % i En del af faldet skyldes dog omregningen af de svækkede valutaer i hhv. Norge og Sverige. På trods af en negativ vækst i Danmark på 11,1 %, har afkastet her på den investerede kapital (ROIC) alligevel været på 21 % excl. amortiseringsomkostninger, og EBITA-marginen landede på 5,6 %. Svækkelsen i den danske forretning skyldtes konkurser blandt flere større entreprenører sammen med en hård opbremsning for salget af solcelleanlæg. Trods dette har Solar formået at fastholde en tabsprocent på 0,3 % ift. omsætningen. I Sverige og Norge har man realiseret en EBITA-margin på hhv. 2,7 og 4,4 %. Specielt i Norge har der været en positiv udvikling, som tilskrives positiv effekt af implementeringen af Solar 8000 og et stigende salg til større kunder. EBITA-marginen er således steget fra 3,4 % i 2012 til 4,4 % i Resultaterne uden for Norden har derimod udviklet sig særdeles utilfredsstillende i Her ligger Solars største udfordring. Det hollandske marked udviste en negativ organisk vækst på 10,6 %. Man har gennemført omfattende restruktureringstiltag, men EBITA-marginen endte i rødt med -3,5 %. Tegn på stabilisering ses heldigvis i Q4, hvor man fik et positivt EBITA. Solars tyske datterselskab rapporterer en EBITA-margin på -7,5 % og en negativ organisk vækst på 11,3 %. Det tyske selskab har lav vægt med kun 8 % af koncernens omsætning, men det er jo en dårlig trøst. I EBITA-resultatet indgik dog også en belastning fra nedskrivning på en tysk ejendom på 2,8 mio.. Det er endnu et eksempel på konservativ bogføring, som medvirker til at give selskabet en solid økonomi. Når alt kommer til alt bør investorerne fokusere på profitten, og det beskedne bundlinjeresultat på 3 mio. er utilfredsstillende. Men her kommer den afgørende belastning fra to lande, Holland og Tyskland, med et samlet negativt EBITA på 21 mio.. Problemerne er altså koncentreret og bør være til at håndtere for koncernledelsen. Facit indebærer en forrentning af egenkapitalen på kun 1 % (4 % excl. amortiseringsomkostninger). Den reelle pengestrøm fra driftsaktiviteter i 2013 blev derimod flot med 35,1 mio., altså en driftsmæssig pengestrøm på 33 DKK per aktie. Solar 8000 er nu færdigimplementeret bortset fra i Sverige, hvor overgangen forventes at ske i Q2 i år. Solars fokus på digitalisering og standardisering har indflydelse gennem hele organisationsstrukturen og ses ikke mindst på online-salget, som er steget fra en andel på 40 % i 2012 til 43 % af omsætningen i Salget via selskabets webshop og veludviklede mobilapplikation, Solar Mobile App, udvikler sig således lovende, og dette vil Solar for alvor drage fordel af, når et opsving på et eller tidspunkt bringer stagnationsperioden til ophør. Markedsforhold Byggebranchen er særligt følsom over for konjunkturudsving, og Solars primære markeder i Nordeuropa er belastet hårdt. Priskonkurrence og lav efterspørgsel reducerer marginerne, og hvornår udviklingen vender er naturligvis ikke til at vide. Små tegn på markedsforbedring er fremkommet sporadisk, men processen går langsomt og fremtiden er derfor usikker. Størstedelen af Solars produkter monteres først i den sidste fase ved nybyggeri. Derfor er afsætningen til udskiftningsopgaver og energibesparelse vigtig. Selskabet befinder sig således i en venteposition, og man ikke kan gøre andet end at tilpasse omkostningerne og investere internt i optimering, mens man venter på, at markedet forhåbentligt vender. Et niveauskift i indtjeningen er tiltrængt. Aktiviteten i Skandinavien udvikler sig væsentligt bedre end i resten af Europa, og denne kernes præstation lover godt for fremtiden. Uden for Skandinavien besidder Solar ikke den samme styrke omkring vareudbud og evnen til at klare totalløsninger til virksomheder, som man har opbygget i Danmark, Sverige og Norge. Solars satsning på sit Blue Energy-koncept, der fokuserer på energibesparelser i både eksisterende ejendomme og nybyggeri, udvikler sig positivt. Bygherrer er generelt positivt indstillet og parat til at satse på kvalitet ved renoveringsopgaver og energibesparelser trods recession og lavkonjunktur. Solars satsning på energiløsninger viser sin styrke ved at sælge godt uanset svag økonomi i samfundet. Solcellemarkedet er dog gået i stå, men den stigende interesse på bæredygtige energiløsninger kan resultere i nye politiske tiltag, som så atter kan gøre solcelleanlæg eftertragtede men de enkelte landes lovgivning bestemmer dette. Solars fremtid Den nuværende koncernchef, Flemming H. Tomdrup, fratræder sin stilling ved udgangen af april og afløses af Anders Wilhjelm som ny koncernchef. Wilhjelm kommer efter fem år lang periode som koncerndirektør i den danske del af den tyskejede ingeniørvirksomhed, GEA Process Engineering. I GEA er han bl.a. kendt for at have skabt flotte resultater i en tid med dårlige konjunkturforhold. Opgaven består i at få genopretningen af selskaberne uden for Skandinavien til at blive en succes, herunder at indpasse de senest tilkøbte datterselskaber i Solar. Samtidig skal den stærke position i de skandinaviske lande udnyttes indtjeningsmæssigt og metoder herfra 3 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 udbredes i andre lande. Generelt vil Solar i de kommende år få mulighed for at fungere mere ensartet som koncern og udnytte de fordele, som Solar 8000 IT-systemet giver. Det kan så bidrage til større salg af de samme produkter og forbedrede vilkår ved indkøb og dermed højere overskudsgrad. Situationen ser fortsat kedelig ud på selskabets markeder, men ledelsen i Solar søger at tage hensyn til aktionærerne ved en høj udbyttebetaling for 2013 på 12 DKK per aktie. Det skal dog ses i forbindelse med, at man afstod fra at udlodde et ekstraordinært udbytte sidste år efter at dette spørgsmål var blevet overvejet nøje. Ydermere ønskes lukket op for muligheden af et aktietilbagekøbsprogram, som kan resultere i, at Solar får mulighed for at købe op mod 10 % af sine aktier tilbage over en længere periode. Den samlede udlodning til aktionærerne bliver sandsynligvis ekstra højt i de næste par år. Der overvejes nemlig også udlodning af et ekstraordinært udbytte på op mod 15 DKK per aktie i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Vi ser den høje udlodning som udtryk for positiv udsigt for forretningens udvikling og finansielt råderum takket være den gunstige udvikling i likviditeten med reduktion af gælden til et lavt niveau. Den gældende målsætning om en payout-ratio på % ændres næppe til et højere niveau, så der er altså tale om ekstraordinært store udbetalinger. Solar har haft både kort- og langsigtede finansielle mål, men grundet en overraskende dårlig udvikling på flere vigtige markeder, har ledelsen annulleret de kortsigtede mål for EBITA-margin, arbejdskapital og ROIC. De langsigtede mål er stadig at nå en EBITA-margin på 5-6%, altså 1-2% højere end gennemsnittet i perioden Ledelsen er klar over, at der er lang vej ift. EBITA-marginen i 2013 på 1,4 %. Langsigtet kan det dog lade sig gøre, såfremt selskabets restrukturerings- og implementeringsomkostninger giver det forventede løft i rentabiliteten. Hvad angår målene for kapitalstrukturen, så ser tallene dog lysere ud. I perioden stiler Solar efter: 1) en egenkapitalandel på %, 2) en gearing (nettorentebærende gæld ift. EBITDA) på 1,5-2,5x, og 3) en udbytteprocent på %. I 2013 overholdt Solar de to førstnævnte mål, men udbytteprocenten er derimod unaturligt høj. Slutteligt forventes arbejdskapitalen at udgøre kun 11 % af omsætningen ved udgangen af 2014, hvilket vil forbedre forholdet mellem pengebinding og aktivitetsniveau. I 2013 udgjorde arbejdskapitalen 11,5 % af omsætningen. På det punkt klarer Solar sig godt. Fremtiden byder på flere interne forbedringer i koncernen, og effekten af de allerede gennemførte tiltag fra de foregående år kan mærkes. Efter flere år med restruktureringer begynder den positive effekt at vise sig. Solar forventer, at restruktureringerne og ITimplementeringen (Solar 8000) vil bidrage med en årlig indtjeningsforbedring på hhv. 11 og 8-10 mio., når det er fuldt indarbejdet. Den endelige påvirkningskraft af Solar 8000 kan sandsynligvis først ses efter 2015, og her skal de forbedrede salgsredskaber viste styrke. Ledelsen forventer en svagere udvikling på det norske marked fremadrettet pga. lavere nybyggeri. Man regner dog alligevel med positiv udvikling i Konkurser på det danske marked har ramt Solar på den korte bane, men alligevel oplever man her en stigning i antallet af forespørgsler på projekter, som kan få effekt fra Det svenske marked forventes endvidere at udvikle sig positivt i Uden for Norden er forventningerne blandede og delvist forsigtige. I Holland fornemmer man en begyndende optimisme, som kan få effekt fra H2/2014. I H1 regner man med, at en mindre nedgang i nybyggeriet kan opvejes af renoveringer. For 2014 estimeres samlet set en svag negativ organisk vækst. På det hårdt ramte tyske marked forventes der vækst, og kun tiden vil vise, hvorvidt ledelsen rammer rigtigt med disse forventninger. Det kan være farligt at lægge for meget vægt i en ledelses markedsforventninger, men selv en flad udvikling i salget burde ende med en forbedret bundlinje ift. 2013, da der nu er skåret ned og moderniseret med SAP-systemet. Aktien som investering Det er vores vurdering, at investorerne tager kraftigt forskud på glæderne med den seneste kursstigning. Interessen for aktien styrkes formentlig af udsigten til højt udbytte (plus mulighed for et ekstraordinært udbytte i tiden indtil næste ordinære generalforsamling) og mulige opkøb af egne aktier. På trods af forventning om rentabilitetsforbedring i de kommende år, så tvivler vi på, at der er meget mere at komme efter på kort sigt i aktien. Dens nuværende markedsværdi ligger på ca. 3 mia. DKK. Vi forventer i år et resultat per aktie på 15 DKK, hvilket resulterer i en meget høj P/E på 24,5 (380-12=368/15), når der justeres for den kommende udbyttebetaling. K/I-forholdet på 1,4 virker mere fornuftigt, men man skal huske, at der er tale om et selskab, der sidste år kun formåede at forrente egenkapitalen med 1%. I år påregner vi, at tallet bliver forbedret til 5,5 %, men det er fortsat lavt. Egenkapitalens forrentning i de følgende år ser ud til at stige til et pænt niveau, men det vil tage tid. Solar befinder sig i en lang og usikker fase mht. markeds- og konkurrencesituationen, og egen præstation er derfor afgørende. De ydre forhold indebærer fortsat modvind, som skal klares ved forbedret indsats af firmaets egne folk. Fremadrettet kan aktionærerne dog glæde sig over en fornuftigt sammensat balance og tilstrækkelige pengestrømme på trods af de eksterne udfordringer. Solar forventer også gode pengestrømme fra driften i Det operative cash flow i 2013 kan omregnes til at udgøre 33 DKK per aktie, hvilket giver et tal for P/CF på 11,5 (price to cash flow). Man kan derfor mene, at pengestrømmen er fornuftigt afspejlet i aktieprisen. 4 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 De kommende udbytter og måske også aktietilbagekøb bør tilfredsstille investorerne på kort og mellemlang sigt. Det høje udbytte for 2013 på 12 DKK per aktie svarer til et direkte udbytteafkast på 3,2 %. Der er tale om en usædvanlig høj payout-ratio, som kun kan holdes oppe ved et gevaldigt løft i overskuddet i de kommende år. Bundlinjen skal løftes markant, og det lader til, at markedet allerede har indregnet et solidt løft i overskuddet for På den positive side indgår også et par håndfaste elementer, nemlig lavere renteudgifter og personaleomkostninger. Ledelsen forventer faktisk at kunne nedbringe den rentebærende gæld yderligere i løbet af indeværende år. Vi ser positivt på den langsigtede udvikling i selskabet, men det tager tid at få positivt gennemslag af de store omlægninger, der bremses af hårde markedsforhold. Aktien er en Hold situation for nærværende. Langsigtet køb må vente på chancen for en mere attraktiv pris. Regnskabstal mio E Omsætning EBITA EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital Antal ansatte Res. pr. aktie DKK 11,0 23,0 12,0 15,0 2,8 15,0 Udbytte i DKK 4,25 10,0 5,2 6,65 12,0 10,0 Indre værdi i DKK EBITA/Omsætning % 2,5 3,5 2,5 2,2 1,4 2,1 Egenkapitalforrentning % 4,4 9,1 4,2 5,4 1,0 5,5 Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, Steffen Jørgensen, John Stihøj og Lau Svenssen ejer ikke aktier i Solar på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. maj 2016

Analyse af Solar A/S 3. maj 2016 Konklusion Processen med interne forbedringer og effektivisering fortsætter. Ledelsen har fået vendt udviklingen i det store hollandske datterselskab, og den tyske enhed er blevet solgt. Problemerne er

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

2015 Generalforsamling

2015 Generalforsamling 2015 Generalforsamling Jens Borum, bestyrelsesformand Anders Wilhjelm, koncernchef Michael H. Jeppesen, koncernøkonomidirektør 27. marts 2015, Solar A/S, Vejen Dagsorden 1 Bestyrelsens beretning 2 Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017 God start på 2017 for Solar. Forventningerne fastholdes. Vi ser positivt på Solar fordi: Solar fortsætter sin transformationsproces med satsning på øget handel via Internettet og digitalisering. Målsætningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 1 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 1 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 1 2014 Kontaktpersoner: Koncernchef Flemming H. Tomdrup - tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf.

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Sidste fase af afviklingen igangsat

Sidste fase af afviklingen igangsat DELÅRSRAPPORTEN ER UDARBEJDET, GODKENDT OG OFFENTLIGGJORT PÅ ENGELSK. I TVIVLSTILFÆLDE ER ORDLYDEN I DEN ENGELSKE VERSION GÆLDENDE. Sidste fase af afviklingen igangsat UDDRAG PÅ DANSK FRA DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

F.E. Bording 7. juni 2012

F.E. Bording 7. juni 2012 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 2012 Styrket i svagt marked Efter 1. kvartal fastholder Bording som ventet resultatforventningerne

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 349 t. kr. eller 3,9 % (marginal 9,19 mod 9,35 i 2015 og 8,46 i 2014)

Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 349 t. kr. eller 3,9 % (marginal 9,19 mod 9,35 i 2015 og 8,46 i 2014) Meddelelse 3/216 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 216. Danske Hoteller havde også i 216 resultatfremgang (resultat før skat) i første halvår. Der er især

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere