Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Solar A/S 24. marts 2014"

Transkript

1 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet Solar 8000 belaster med hhv. 5,6 og 3,6 mio.. Solar har i 2013 nedbragt sin rentebærende gæld med hele 32,1 mio., og det vil indebære lavere renteomkostninger fremover. Bemandingen er reduceret med 200 medarbejdere for at forbedre omkostningsstrukturen. Indtjeningen har dog alligevel været skuffende i Solar er særlig hårdt ramt i Danmark, Holland og Tyskland, hvilket resulterede i tocifret negativ vækst på hhv. 11,1 %, 10,6 % og 11,3 % på disse markeder i Dette skyldtes bl.a. økonomisk usikkerhed, lavere efterspørgsel, øget konkurrence og et kraftigt reduceret solcellesalg. Deciderede problemer er koncentreret til datterselskaberne i Holland og Tyskland, hvor genopretningen er i gang med fuld styrke. For at fokusere på kernekompetencerne har man i april 2013 frasolgt datterselskabet, Aurora Group, til Deltaco AB for 1,5 mio.. SAP systemet Solar 8000 er ved at være færdigimplementeret i koncernen, hvilket medfører en mere ensrettet struktur med betydelige besparelser til følge. Kun det svenske selskab mangler i udrulningen. De seneste års negative omsætningsudvikling har fået Solar til at fokusere på intern effektivisering for at gøre sig klar til at kunne udnytte det næste opsving. Engangsomkostninger har derfor påvirket rentabiliteten negativt. Selskabets online forretning udvikler sig positivt og udgør nu 43 % af omsætningen. Man tilpasser sig således markedsforholdene og IT-udviklingen. Når der indtræder en positiv udvikling i den europæiske økonomi, kan man for alvor få skub i indtjeningen. Bestyrelsen har foreslået et udbytte på 12 DKK per aktie, hvilket kan forekomme besynderligt med et resultat per aktie på blot 2,8 DKK. Det lader sig dog gøre på baggrund af en stærk balance og fornuftige pengestrømme, som i 2013 resulterede i en nettogearing på kun 16 % og et nettogæld/ebitda-forhold på 1,2x. Pengestrømmen fra driften var flot med på +35,1 mio.. En positiv fremtidig udvikling synes allerede at være afspejlet i aktiekursen. Vi ser ikke i øjeblikket et tilstrækkeligt upside potentiale i Solars aktiekurs ud fra den nuværende prissætning og giver derfor kun aktien en Hold anbefaling. Langsigtede investorer må vente på en attraktiv købschance i tilfælde af en negativ udvikling på aktiemarkedet - enten generelt eller specifikt for Solar aktien. Anbefaling: Aktuel Kurs: 380 Kort sigt: Hold Børs: MidCap indekset Langt sigt: Afvent Køb Markedsværdi: (inkl. A-aktier): mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 7,86 mio. styk (0,9 mio. A og 6,96 mio. B-aktier) Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling Kort/Lang: Hold/Køb v. 316 Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf Ledelsen forventer en omsætning i intervallet mio. og et EBITA-resultat på mio. (28-35 mio. korrigeret for engangsomkostninger). Reduktion af gæld vil fortsat være i fokus og positive pengestrømme fra driften forventes også i år. Solar 8000 færdigimplementeres i Sverige i Q2. Udgifter relateret til Solar 8000 i Sverige forventes at lande på 3 mio.. Den 1. april 2014 tiltræder Anders Wilhjelm, men han overtager først ansvaret som CEO pr. 1. maj. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 391,5 Lav 253 Muligheder Solar er efterhånden færdig med at strømline forretningen og der er opnået betydelige besparelser. Balancen er særdeles solid, og man er klar til at udnytte næste opsving. Indtjeningen har derfor potentiale til et betydeligt løft. Solars webshop og Blue Energy-koncept udvikler sig lovende, og selskabet er klar til at udnytte sin markedsledende position specielt i Norden. Med en ny direktør åbner der sig sandsynligvis også nye muligheder og tiltag. Risici Hovedmarkederne i Nordeuropa er fortsat præget af lav økonomisk vækst. Toplinjen er faldende, og hvornår vender denne udvikling? Solar har måttet gennemføre flere runder med effektivisering og restrukturering, og man kan spørge sig selv om, hvorvidt det var en god ide at ekspandere uden for Skandinavien? Prissætningen af aktien er kommet op i et markant højere niveau selv om en positiv udvikling i forretningen endnu ikke er indtrådt men synes på vej. 1 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Solar Solar er en af Nordeuropas største grossister inden for el-artikler, vvs, ventilation og hertil relaterede tekniske komponenter. Der lagerføres ca varenumre i Danmark. Serviceringen af kunderne sker både via filialer og centrallagre. Strukturen er opbygget med datterselskaber i de enkelte lande, der i reglen er blevet opkøbt af Solar. Selskabet står særlig stærkt i Skandinavien, men den økonomiske stagnation i Nordeuropa har i de senere år påvirket selskabets omsætning og overskud negativt, hvorfor man har fokuseret på at strømline selskabet for at gøre sig klar til et forhåbentligt kommende opsving. Gennemsnitligt antal medarbejdere i 2013: Selskabet er konjunkturfølsomt grundet afhængigheden af udviklingen i byggesektoren, der fortsat præges af lav aktivitet. Solar kommer traditionelt sent ind i et konjunkturopsving. Kundegrundlaget er bredt, hvilket fremgår af, at Solars største kunde udgør mindre end 2 % af omsætningen. Kunderne omfatter installationsvirksomheder, entreprenører, håndværkere, industri, forsyningsvirksomheder mv. Solar har gennem fokusering på e-business skabt nye muligheder, og kunderne kan bestille varer direkte via mobiltelefon. Solar forsøger generelt at servicere kunderne bedst muligt for derved at skabe varige relationer. Et led heri er også undervisning af kunderne i energioptimering, idet Solar målrettet satser på salg af energibesparende produkter. Hovedsædet er placeret i Kolding. Datterselskaber findes i Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Solar s markeder befinder sig således i Nordeuropa. Et fælles IT-system, Solar 8000 (SAP), er tæt på at være færdigimplementeret i koncernen. Solar skønner, at driftsindtjeningen (EBITDA) årligt forbedres med 8-10 mio., når det er fuldt implementeret i Solar 8000 forventes indført i Sverige i Q2 som sidste land i processen. Den samlede udgiftsramme estimeres fortsat at blive ca. 54 mio.. Investeringen forventes tjent tilbage på 6-7 år med afskrivning over samme tidsperiode. Ejerforhold pr : Fonden af 20. December, Kolding 15,6 % (57,5 % af stemmerne), Chr. Augustinus Fabrikker A/S 10,3 % (5,1 % af stemmerne), ATP 5,0 % (2,5 % af stemmerne), Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 3,2 % (2,4 % af stemmerne). Udenlandske investorers andel udgør 20,7 %, øvrige danske aktionærer 37,1 % og de ikke-navnenoterede aktionærer 7,3 %. Selskabet ejer 0,8 % egne aktier. 2 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Udviklingen i 2013 På trods af sin stærke position i Norden blev 2013 endnu et dårligt år for Solar. Omsætningen faldt i 2013 med 6,5 % til 1.531,5 mio., og den organiske vækst landede på -5,9 % mod -0,1 % i En del af faldet skyldes dog omregningen af de svækkede valutaer i hhv. Norge og Sverige. På trods af en negativ vækst i Danmark på 11,1 %, har afkastet her på den investerede kapital (ROIC) alligevel været på 21 % excl. amortiseringsomkostninger, og EBITA-marginen landede på 5,6 %. Svækkelsen i den danske forretning skyldtes konkurser blandt flere større entreprenører sammen med en hård opbremsning for salget af solcelleanlæg. Trods dette har Solar formået at fastholde en tabsprocent på 0,3 % ift. omsætningen. I Sverige og Norge har man realiseret en EBITA-margin på hhv. 2,7 og 4,4 %. Specielt i Norge har der været en positiv udvikling, som tilskrives positiv effekt af implementeringen af Solar 8000 og et stigende salg til større kunder. EBITA-marginen er således steget fra 3,4 % i 2012 til 4,4 % i Resultaterne uden for Norden har derimod udviklet sig særdeles utilfredsstillende i Her ligger Solars største udfordring. Det hollandske marked udviste en negativ organisk vækst på 10,6 %. Man har gennemført omfattende restruktureringstiltag, men EBITA-marginen endte i rødt med -3,5 %. Tegn på stabilisering ses heldigvis i Q4, hvor man fik et positivt EBITA. Solars tyske datterselskab rapporterer en EBITA-margin på -7,5 % og en negativ organisk vækst på 11,3 %. Det tyske selskab har lav vægt med kun 8 % af koncernens omsætning, men det er jo en dårlig trøst. I EBITA-resultatet indgik dog også en belastning fra nedskrivning på en tysk ejendom på 2,8 mio.. Det er endnu et eksempel på konservativ bogføring, som medvirker til at give selskabet en solid økonomi. Når alt kommer til alt bør investorerne fokusere på profitten, og det beskedne bundlinjeresultat på 3 mio. er utilfredsstillende. Men her kommer den afgørende belastning fra to lande, Holland og Tyskland, med et samlet negativt EBITA på 21 mio.. Problemerne er altså koncentreret og bør være til at håndtere for koncernledelsen. Facit indebærer en forrentning af egenkapitalen på kun 1 % (4 % excl. amortiseringsomkostninger). Den reelle pengestrøm fra driftsaktiviteter i 2013 blev derimod flot med 35,1 mio., altså en driftsmæssig pengestrøm på 33 DKK per aktie. Solar 8000 er nu færdigimplementeret bortset fra i Sverige, hvor overgangen forventes at ske i Q2 i år. Solars fokus på digitalisering og standardisering har indflydelse gennem hele organisationsstrukturen og ses ikke mindst på online-salget, som er steget fra en andel på 40 % i 2012 til 43 % af omsætningen i Salget via selskabets webshop og veludviklede mobilapplikation, Solar Mobile App, udvikler sig således lovende, og dette vil Solar for alvor drage fordel af, når et opsving på et eller tidspunkt bringer stagnationsperioden til ophør. Markedsforhold Byggebranchen er særligt følsom over for konjunkturudsving, og Solars primære markeder i Nordeuropa er belastet hårdt. Priskonkurrence og lav efterspørgsel reducerer marginerne, og hvornår udviklingen vender er naturligvis ikke til at vide. Små tegn på markedsforbedring er fremkommet sporadisk, men processen går langsomt og fremtiden er derfor usikker. Størstedelen af Solars produkter monteres først i den sidste fase ved nybyggeri. Derfor er afsætningen til udskiftningsopgaver og energibesparelse vigtig. Selskabet befinder sig således i en venteposition, og man ikke kan gøre andet end at tilpasse omkostningerne og investere internt i optimering, mens man venter på, at markedet forhåbentligt vender. Et niveauskift i indtjeningen er tiltrængt. Aktiviteten i Skandinavien udvikler sig væsentligt bedre end i resten af Europa, og denne kernes præstation lover godt for fremtiden. Uden for Skandinavien besidder Solar ikke den samme styrke omkring vareudbud og evnen til at klare totalløsninger til virksomheder, som man har opbygget i Danmark, Sverige og Norge. Solars satsning på sit Blue Energy-koncept, der fokuserer på energibesparelser i både eksisterende ejendomme og nybyggeri, udvikler sig positivt. Bygherrer er generelt positivt indstillet og parat til at satse på kvalitet ved renoveringsopgaver og energibesparelser trods recession og lavkonjunktur. Solars satsning på energiløsninger viser sin styrke ved at sælge godt uanset svag økonomi i samfundet. Solcellemarkedet er dog gået i stå, men den stigende interesse på bæredygtige energiløsninger kan resultere i nye politiske tiltag, som så atter kan gøre solcelleanlæg eftertragtede men de enkelte landes lovgivning bestemmer dette. Solars fremtid Den nuværende koncernchef, Flemming H. Tomdrup, fratræder sin stilling ved udgangen af april og afløses af Anders Wilhjelm som ny koncernchef. Wilhjelm kommer efter fem år lang periode som koncerndirektør i den danske del af den tyskejede ingeniørvirksomhed, GEA Process Engineering. I GEA er han bl.a. kendt for at have skabt flotte resultater i en tid med dårlige konjunkturforhold. Opgaven består i at få genopretningen af selskaberne uden for Skandinavien til at blive en succes, herunder at indpasse de senest tilkøbte datterselskaber i Solar. Samtidig skal den stærke position i de skandinaviske lande udnyttes indtjeningsmæssigt og metoder herfra 3 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 udbredes i andre lande. Generelt vil Solar i de kommende år få mulighed for at fungere mere ensartet som koncern og udnytte de fordele, som Solar 8000 IT-systemet giver. Det kan så bidrage til større salg af de samme produkter og forbedrede vilkår ved indkøb og dermed højere overskudsgrad. Situationen ser fortsat kedelig ud på selskabets markeder, men ledelsen i Solar søger at tage hensyn til aktionærerne ved en høj udbyttebetaling for 2013 på 12 DKK per aktie. Det skal dog ses i forbindelse med, at man afstod fra at udlodde et ekstraordinært udbytte sidste år efter at dette spørgsmål var blevet overvejet nøje. Ydermere ønskes lukket op for muligheden af et aktietilbagekøbsprogram, som kan resultere i, at Solar får mulighed for at købe op mod 10 % af sine aktier tilbage over en længere periode. Den samlede udlodning til aktionærerne bliver sandsynligvis ekstra højt i de næste par år. Der overvejes nemlig også udlodning af et ekstraordinært udbytte på op mod 15 DKK per aktie i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Vi ser den høje udlodning som udtryk for positiv udsigt for forretningens udvikling og finansielt råderum takket være den gunstige udvikling i likviditeten med reduktion af gælden til et lavt niveau. Den gældende målsætning om en payout-ratio på % ændres næppe til et højere niveau, så der er altså tale om ekstraordinært store udbetalinger. Solar har haft både kort- og langsigtede finansielle mål, men grundet en overraskende dårlig udvikling på flere vigtige markeder, har ledelsen annulleret de kortsigtede mål for EBITA-margin, arbejdskapital og ROIC. De langsigtede mål er stadig at nå en EBITA-margin på 5-6%, altså 1-2% højere end gennemsnittet i perioden Ledelsen er klar over, at der er lang vej ift. EBITA-marginen i 2013 på 1,4 %. Langsigtet kan det dog lade sig gøre, såfremt selskabets restrukturerings- og implementeringsomkostninger giver det forventede løft i rentabiliteten. Hvad angår målene for kapitalstrukturen, så ser tallene dog lysere ud. I perioden stiler Solar efter: 1) en egenkapitalandel på %, 2) en gearing (nettorentebærende gæld ift. EBITDA) på 1,5-2,5x, og 3) en udbytteprocent på %. I 2013 overholdt Solar de to førstnævnte mål, men udbytteprocenten er derimod unaturligt høj. Slutteligt forventes arbejdskapitalen at udgøre kun 11 % af omsætningen ved udgangen af 2014, hvilket vil forbedre forholdet mellem pengebinding og aktivitetsniveau. I 2013 udgjorde arbejdskapitalen 11,5 % af omsætningen. På det punkt klarer Solar sig godt. Fremtiden byder på flere interne forbedringer i koncernen, og effekten af de allerede gennemførte tiltag fra de foregående år kan mærkes. Efter flere år med restruktureringer begynder den positive effekt at vise sig. Solar forventer, at restruktureringerne og ITimplementeringen (Solar 8000) vil bidrage med en årlig indtjeningsforbedring på hhv. 11 og 8-10 mio., når det er fuldt indarbejdet. Den endelige påvirkningskraft af Solar 8000 kan sandsynligvis først ses efter 2015, og her skal de forbedrede salgsredskaber viste styrke. Ledelsen forventer en svagere udvikling på det norske marked fremadrettet pga. lavere nybyggeri. Man regner dog alligevel med positiv udvikling i Konkurser på det danske marked har ramt Solar på den korte bane, men alligevel oplever man her en stigning i antallet af forespørgsler på projekter, som kan få effekt fra Det svenske marked forventes endvidere at udvikle sig positivt i Uden for Norden er forventningerne blandede og delvist forsigtige. I Holland fornemmer man en begyndende optimisme, som kan få effekt fra H2/2014. I H1 regner man med, at en mindre nedgang i nybyggeriet kan opvejes af renoveringer. For 2014 estimeres samlet set en svag negativ organisk vækst. På det hårdt ramte tyske marked forventes der vækst, og kun tiden vil vise, hvorvidt ledelsen rammer rigtigt med disse forventninger. Det kan være farligt at lægge for meget vægt i en ledelses markedsforventninger, men selv en flad udvikling i salget burde ende med en forbedret bundlinje ift. 2013, da der nu er skåret ned og moderniseret med SAP-systemet. Aktien som investering Det er vores vurdering, at investorerne tager kraftigt forskud på glæderne med den seneste kursstigning. Interessen for aktien styrkes formentlig af udsigten til højt udbytte (plus mulighed for et ekstraordinært udbytte i tiden indtil næste ordinære generalforsamling) og mulige opkøb af egne aktier. På trods af forventning om rentabilitetsforbedring i de kommende år, så tvivler vi på, at der er meget mere at komme efter på kort sigt i aktien. Dens nuværende markedsværdi ligger på ca. 3 mia. DKK. Vi forventer i år et resultat per aktie på 15 DKK, hvilket resulterer i en meget høj P/E på 24,5 (380-12=368/15), når der justeres for den kommende udbyttebetaling. K/I-forholdet på 1,4 virker mere fornuftigt, men man skal huske, at der er tale om et selskab, der sidste år kun formåede at forrente egenkapitalen med 1%. I år påregner vi, at tallet bliver forbedret til 5,5 %, men det er fortsat lavt. Egenkapitalens forrentning i de følgende år ser ud til at stige til et pænt niveau, men det vil tage tid. Solar befinder sig i en lang og usikker fase mht. markeds- og konkurrencesituationen, og egen præstation er derfor afgørende. De ydre forhold indebærer fortsat modvind, som skal klares ved forbedret indsats af firmaets egne folk. Fremadrettet kan aktionærerne dog glæde sig over en fornuftigt sammensat balance og tilstrækkelige pengestrømme på trods af de eksterne udfordringer. Solar forventer også gode pengestrømme fra driften i Det operative cash flow i 2013 kan omregnes til at udgøre 33 DKK per aktie, hvilket giver et tal for P/CF på 11,5 (price to cash flow). Man kan derfor mene, at pengestrømmen er fornuftigt afspejlet i aktieprisen. 4 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 De kommende udbytter og måske også aktietilbagekøb bør tilfredsstille investorerne på kort og mellemlang sigt. Det høje udbytte for 2013 på 12 DKK per aktie svarer til et direkte udbytteafkast på 3,2 %. Der er tale om en usædvanlig høj payout-ratio, som kun kan holdes oppe ved et gevaldigt løft i overskuddet i de kommende år. Bundlinjen skal løftes markant, og det lader til, at markedet allerede har indregnet et solidt løft i overskuddet for På den positive side indgår også et par håndfaste elementer, nemlig lavere renteudgifter og personaleomkostninger. Ledelsen forventer faktisk at kunne nedbringe den rentebærende gæld yderligere i løbet af indeværende år. Vi ser positivt på den langsigtede udvikling i selskabet, men det tager tid at få positivt gennemslag af de store omlægninger, der bremses af hårde markedsforhold. Aktien er en Hold situation for nærværende. Langsigtet køb må vente på chancen for en mere attraktiv pris. Regnskabstal mio E Omsætning EBITA EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital Antal ansatte Res. pr. aktie DKK 11,0 23,0 12,0 15,0 2,8 15,0 Udbytte i DKK 4,25 10,0 5,2 6,65 12,0 10,0 Indre værdi i DKK EBITA/Omsætning % 2,5 3,5 2,5 2,2 1,4 2,1 Egenkapitalforrentning % 4,4 9,1 4,2 5,4 1,0 5,5 Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, Steffen Jørgensen, John Stihøj og Lau Svenssen ejer ikke aktier i Solar på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere