Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning"

Transkript

1 Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den Ver. 1.0

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår... 3 Periodeopgørelse... 5 Finansbogføring... 8 Efterposteringer Periode 13 posteringer Rapporter Resultatopgørelse Balance Total- og saldoliste Hovedbog (kontospecifikation/kontoudskrift) Forfald af kundetilgodehavender / leverandørgæld (Saldolisten) Beholdningskontrolrapport Beholdningsvurderingsrapport Sammenligning med tidligere perioder Checkliste Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 2/18

3 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Boyum IT A/S med det formål at vejlede SAP Business One brugere i udarbejdelse af årsafslutning i SAP Business One. Dokumentets hovedformål har været en praktisk indføring i den systemmæssige håndtering af en årsafslutning, mere end en gennemgang af de regnskabsmæssige øvelser der skal udføres. Hvis du ønsker yderligere informationer omkring årsafslutning i SAP anbefales det at læse vejledningen fra SAP, der hedder The Year-End Closing guide for SAP Business One 2007.pdf. Det skal understreges, at de beskrevne processer udelukkende skal betragtes som vejledninger, og det er således brugeren, der er ansvarlig for proceduren og for at tilvejebringe den nødvendige information til brug for årsregnskabet. Det tilrådes at drøfte procedurerne med virksomhedens regnskabsrådgiver, regnskabsansvarlig og/eller revisor. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i dokumentet. Såfremt du i forbindelse med gennemgang af dokumentet bliver opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, vil vi meget gerne høre fra dig, således at disse kan blive rettet så hurtigt som muligt. Der kan være afvigelser fra vejledningen afhængig af hvilken version af SAP Business One der arbejdes i. Denne vejledning er udarbejdet til SAP Business One ver I tilfælde af spørgsmål til dokumentet står support naturligvis til rådighed på eller Endvidere henvises til online hjælpen, tast F1, hvor der kan hentes yderligere informationer. Forberedelse Inden udarbejdelsen af årsregnskabet påbegyndes er der en række aktiviteter der skal udføres. Aktiviteterne gennemgås ikke i detaljer i dette dokument, men der henvises i stedet til checklisten sidst i dette dokument samt vejledningen fra SAP The Year-End Closing guide for SAP Business One 2007.pdf. Det tilrådes, at der, for en sikkerheds skyld, tages en backup af databasen inden årsafslutningen udføres. Hvis det er første gang, du skal køre en årsafslutning, kan det være en god ide at foretage en test i et testregnskab for at blive fortrolig med proceduren, og for at tilsikre, at det ønskede resultat opnås. Oprettelse af nyt regnskabsår For at tilsikre den fortsatte drift af SAP Business One, skal det nye regnskabsår oprettes senest ved årets afslutning. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 3/18

4 Et nyt regnskabsår oprettes under: Administration > Systeminitialisering > Bogføringsperioder Hvis du vil definere et nyt regnskabsår (ny periode), skal du trykke på knappen "Ny periode". Følgende vindue åbner: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 4/18

5 Felt Beskrivelse Periodekode Indtast periodens kode (f.eks. 2011) (Kategori) Periodenavn Indtast periodens navn (f.eks. 2011) Delperioder Brug drop down menuen til at bestemme antallet af perioder, som systemet opretter for det nye regnskabsår. Du kan vælge mellem år (én periode i et regnskabsår), kvartaler (4 perioder), måneder (12 perioder) eller dage (vælg dette for at oprette og administrere flere bogføringsperioder i et regnskabsår. Du angiver antallet af perioder i feltet Antal perioder). De fleste virksomheder kører med måneder. Antal perioder: Antallet af perioder for den valgte delperiode vises automatisk. Hvis du f.eks. vælger måneder, er antallet af perioder 12. Periodeindikator Periodeindikator kan anvendes i sammenhæng med bilagsnummereringen, således at nummereringen kan forbindes til de enkelte regnskabsår. Såfremt man ikke kører med flere periodeindikatorer vælges Standard. Periodestatus Spærre ophævet - tildeles som standard til nye bogføringsperioder. I denne status kan alle typer transaktioner og bilag bogføres. Spærre ophævet undtagen salg - alle typer transaktioner og bilag kan bogføres undtagen salgsbilag fra Salgsmodulet. Afslutningsperiode tildeles når det kun er årsafslutningen der mangler at blive gennemført. Spærret tildeles når alle justeringer er bogført og årsafslutningen er fuldført. Bogføringsdato Angiv datointervallet for det nye regnskabsår. Det er ikke muligt at køre med Fra og Til overlappende datoer, og perioderne skal være fortløbende. Forfaldsdato Angiv datointervallet. Til-datoen kan med fordel sættes til en dato i det Fra og Til efterfølgende regnskabsår for at gøre det muligt for indkøbs- og salgsbilag at have forfald i det efterfølgende regnskabsår (f.eks. kan en kundeordre have leveringsdato i det efterfølgende regnskabsår). Bilagsdato Angiv samme datointerval som bogføringsdato. Fra og Til Regnskabsårsstart Angiv startdatoen for regnskabsåret i den definerede bogføringsperiode. Regnskabsår Angiv årstal for regnskabs-/budgetåret (anvendes i nogle rapporter). Vælg "Tilføj" for at oprette det nye regnskabsår. SAP opretter delperioderne automatisk. Hvis du ønsker at ændre informationer som periodens kode og navn, bogførings-, forfalds- og bilagsdatoer samt periodestatus, skal du klikke på den orange pil ud for bogføringsperioden. Husk, så snart der er blevet bogført i en periode, så kan den ikke ændres og/eller slettes. Periodeopgørelse Hvis du ønsker at lave en årsafslutning eller en periodeopgørelse ved afslutningen af en periode (måned, eller kvartal), skal du overføre saldoen på alle driftskonti (RO-konti - RO = ResultatOpgørelse) til balancen. Kontoen i balancen er kaldes en "saldotransportkonto" (=overført resultat). I SAP Business One udføres årsafslutningen med funktionen Periodeopgørelse. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 5/18

6 Administration > Serviceprogrammer > Periodeopgørelse Felt Periode Fra og Til Saldotransportkonto Periodeopgørelseskonto ROp-konti Knappen "Søg" Foregående rapport Beskrivelse Vælg den relevante periode i drop down menuen Vælg de relevante del-perioder Vælg den relevante konto. Normalt vælges en konto for "overført resultat" under "Egenkapital" i balancen. Vælg den konto, der skal anvendes som opgørelseskonto til at nulstille konti i resultatopgørelsen. Kontoen bør oprettes under Balancen, f.eks. under Egenkapitalen. Det er muligt at sætte kontoen op som en fast konto under: Administration > Definition > Økonomi > Kontofastsættelse artskonti Vælg fanebladet Generelt og indtast kontoen. Brug tabellen til at vælge konti, der skal periodeafsluttes. Du kan udvide oversigten ved at vælge det relevante niveau i menuen øverst til højre. Herefter fremkommer alle konti i resultatopgørelsen. Sæt "x" i feltet til venstre for kontonavnet for at vælge det. Hvis du ønsker at vælge alle konti, kan du blot klikke på "X" i overskriften. Anvendes, hvis du ønsker at vælge en eller flere konti i stedet for at bruge tabellen, der er beskrevet ovenfor. Viser den rapport (periodeopgørelseskladde), der blev gemt sidst Hvis du ønsker at indtaste default værdier til de enkelte afslutningsposteringer, kan du klikke på knappen "Opsætninger", og følgende vindue fremkommer: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 6/18

7 Felt Ref.1, og Ref.2: Forfaldsdato og Bilagsdato Beskrivelse Indtast de ønskede referencer til afslutningsposteringen. Disse vil blive anvendt som default i hver afslutningspostering. Indtast de ønskede datoer for afslutningsposteringen. Disse vil blive anvendt som default i hver afslutningspostering. Når periodeopgørelsen udføres, genererer systemet en liste over forslag til afslutningsbeløb. Den samlede saldo skal afstemmes med resultatopgørelsen. Du kan acceptere eller afvise hvert forslag individuelt i kolonnen Godkendt. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 7/18

8 Felt For afslutningsperiode Fra og Til Ref.1, og Ref.2 Forfaldsdato og Bilagsdato Kommentarer Opret aut. Kommentarer Tabellen Udfør Gem Beskrivelse Viser perioden, der blev valgt i det foregående vindue Viser selve perioden, der blev valgt i det foregående vindue Tast referencer til afslutningsposteringerne. Hvis du valgte default værdier i det foregående vindue, bliver disse vist her. Du kan overskrive dem, hvis du vil. Tast de ønskede datoer for afslutningsposteringen (= sidste dag i perioden der afsluttes). Hvis du valgte default værdier i det foregående vindue, bliver disse vist her. Du kan overskrive dem, hvis du vil. Felterne er obligatoriske. Indtast den ønskede kommentar til afslutningsposteringerne. Vælg dette afkrydsningsfelt for at tilføje automatiske kommentarer til afslutningsposteringen. Den automatiske kommentarstreng kombinerer periodenavnet og posteringens udførelsesdato. Skal fravælges, hvis du ønsker at styre kommentarerne manuelt. Viser en række for hver konto du har valgt. Følgende data vises for hver konto Felt Beskrivelse Godkendt Sæt flueben i boksen for at godkende afslutningsposteringen for kontoen. Vi anbefaler, at du godkender alle linjer, da kontiene ellers ikke bliver opgjort, og der kan opstå efterfølgende fejl under afslutningen. Du kan vælge alle ved at klikke på overskriften Godkendt. Kontokode og Viser kontonummer og navn Kontonavn Valuta Viser kontoens valuta Saldo (IV), Saldo Kolonnerne viser kontoens ultimosaldo i hver af valutaerne. (FV), Saldo (SV): Saldoen (IV) skal stemme med Resultatopgørelsen (med mindre der allerede er kørt en periodeopgørelse i perioden). Klik på "Udfør" for at danne afslutningsposteringer for alle de konti du har godkendt til periodeafslutning. Knappen "Gem" gør det muligt at gemme den valgte periodeopgørelse som en kladde. Kladden kan blive vist på et senere tidspunkt og efterfølgende udført. For at vise en gemt kladde, skal knappen "Foregående rapport" i vinduet "Periodeafslutning - selektionskriterier" vælges. Finansbogføring Efter periodeafslutningsprocessen bliver der dannet to afslutningsposteringer for hver af de valgte resultatopgørelseskonti. I den første postering står resultatopgørelseskontoen på den ene side (således den nulstilles), og på den side står periodeopgørelseskontoen. Bogføringsdatoen vil være den sidste dag i den periode du afslutter. I den anden afslutningspostering nulstilles periodeopgørelseskontoen og balanceres med en postering på saldotransportkontoen. Bogføringsdatoen vil være den første dag i den efterfølgende periode. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 8/18

9 Eksempel: Postering pr : Debet Kredit Emballage , Periodeopgørelseskonto ,50 Postering pr : Debet Kredit Periodeopgørelseskonto , Resultat overført fra foregående år ,50 Første postering: Anden postering: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 9/18

10 Efterposteringer Hvis du har posteringer efter, at du har lavet periodeafslutningen (kan f.eks. være revisors efterposteringer), skal du bogføre posteringerne på helt normal vis, eksempelvis den sidste dag i perioden ( ). Efterfølgende skal du foretage en ny periodeopgørelse for de relevante resultatopgørelseskonti, jf. tidligere afsnit. Periode 13 posteringer I SAP Business One er der muligt at separere posteringer, der vedrører årsafslutningen fra det finansielle regnskabsår. Disse posteringer omtales ofte som Periode 13 posteringer. SAP Business One kører ikke med en decideret periode 13, men i stedet er det muligt at sætte en markering på en finanspostering ved at sætte flueben i feltet Udlign.post. (per. 13). Efterfølgende er det muligt at køre en række finansrapporter uden Periode 13 posteringer, f.eks. balancen, resultatopgørelsen, total- og saldolisten, hovedbogen og bilagsjournalen. Når man kører disse rapporter fravælges Periode 13 posteringer fra ved at sætte flueben i feltet Ignorer tilpasninger. Resultatopgørelse uden Periode 13 posteringer: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 10/18

11 Rapporter I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab er det vigtigt at sørge for at kunne dokumentere relevante saldi og afstemninger. Til dette formål indeholder SAP Business One en række nyttige rapporter. I de efterfølgende afsnit er de oftest anvendte rapporter gennemgået på et overordnet niveau. Det er op den enkelte virksomhed at vurdere, hvilke rapporter der er behov for. Resultatopgørelse Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Resultatopgørelse Du kan udskrive en finansiel rapport med resultatopgørelsen for det afsluttede regnskabsår. Rapporten kan køres som måneds-, kvartals- eller årsrapport. Under overskriften Vis i anden kolonne vælges, hvad der ønskes i anden kolonne. Bemærk, at eventuelle Periode 13 posteringer kan fravælges ved at sætte flueben i Ignorer tilpasninger. Balance Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Balance Du kan udskrive en finansiel rapport med balancen pr. den sidste dag i regnskabsåret. Rapporten kan køres som måneds- kvartals- eller årsrapport. Bemærk, at eventuelle Periode 13 posteringer kan fravælges ved at sætte flueben i Ignorer tilpasninger. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 11/18

12 Total- og saldoliste Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Total- og saldoliste Total- og saldolisten kan anvendes til at afstemme kunde- og leverandørsaldiene med samlekontiene i balancen. Det tilrådes at køre separate rapporter for hhv. kunder, leverandører og artskonti. For kunder gøres dette ved at vælge Kundegruppe Alle og Leverandørgruppe Ingen. Hvis rapporten skal anvendes til at afstemme med samlekontiene i balancen, er det vigtigt, at der IKKE indtastes en Fra-dato. Såfremt der indtastes en fra-dato vises saldi kun for perioden. Dette kan give en uoverensstemmelse hvis der f.eks. er en ubetalt faktura fra foregående regnskabsår. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 12/18

13 Hovedbog (kontospecifikation/kontoudskrift) Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Hovedbog Hvis du er i tvivl om posteringerne på enkelte konti (kunder, leverandører eller artskonti), kan du køre rapporten Hovedbog. Den giver dig en oversigt over alle posteringer på en (eller flere) given konto inden for en specificeret tidsperiode. Forfald af kundetilgodehavender / leverandørgæld (Saldolisten) Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Gæld/tilgodehav. > Forfald af kundetilgodehavender Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Gæld/tilgodehav. > Forfald af leverandørgæld Ovenstående rapporter omtales ofte som "saldolisten". Rapporten indeholder informationer om antallet af åbne tilgodehavender/gæld for en kunde/leverandør, samt aldersfordelingen de enkelte tilgodehavender/gældsposter. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 13/18

14 For at printe åbne kundetilgodehavender på en bestemt dato tilbage i tiden, skal du vælge parameteren "Vis FP med nulsaldi", da rapporten ellers ikke vil medtage FP'ere, der er blevet udlignet i den mellemliggende periode. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at skifte valuta på selve rapporten i feltet øverst til venstre: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 14/18

15 Beholdningskontrolrapport Lagerstyring > Beholdningsrapporter > Beholdningskontrolrapport Hvis jeres virksomhed anvender kontinuerlig beholdningsstyring (lagerstyring) anvendes beholdningskontrolrapporten til at opgøre lagerværdien. Værdien af denne rapport kan efterfølgende anvendes til at afstemme lagerværdien i balancen (den finansielle lagerværdi). Beholdningskontrolrapporten skal som udgangspunk stemme med værdien i balancen. Hvis den ikke stemmer, bør man undersøge årsagerne til at den ikke stemmer. Ofte skyldes eventuelle differencer negativ lager, kreditnotaer eller posteringer direkte på lagerkontiene. Rapporten viser beholdningsværdien af artiklerne efter de selektionskriterier, der er konfigureret i vinduet Beholdningskontrolrapport - selektionskriterier. Hvilke felter, der vises i rapporten, afhænger af, om du selekterer Vis efter artikler eller Vis Sammenfat efter konti. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 15/18

16 Beholdningsvurderingsrapport Lagerstyring > Beholdningsrapporter > Beholdningsvurderingsrapport Beholdningsvurderingsrapport kan bruges at kontrollere forskellige tænkte scenarier WHAT-IF scenarier. Du kan f.eks. se, hvad der sker, hvis du værdiansætter en artikel på baggrund af en anden omkostningsmetode (glidende gennemsnit, FIFO eller Efter prisliste). Denne rapport er ikke beregnet til brug som en kontrolrapport. Vær ligeledes opmærksom på, at denne rapport opdaterer Senest beregnede pris på artikelstamdata. Sammenligning med tidligere perioder Økonomi > Finansrapporter > Sammenligning Under dette menupunkt er det muligt at sammenligne balancer, total- og saldolister og resultatopgørelser for to perioder for det samme firma eller to firmaer med den samme kontoplan. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 16/18

17 Nedenstående er vist, hvorledes resultatopgørelsen sammenlignes med resultatopgørelsen for det foregående regnskabsår. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 17/18

18 Checkliste Nr. Opgave Ansvarlig Dato OK 1 Deadline for indtastning af salgs- og indkøbsordrer Alle kundeordrer og indkøbsordrer for den gamle periode skal indtastes i SAP Business One. 2 Forberedelser, kontroller: at alle bilag er i orden bilagsnummerering evt. åbne bilagsudkast evt. negativ lager valutakursafstemninger luk evt. betalinger check periodeopgørelseskonti m.v. 3 Deadline for bogføring på debitorer og kreditorer F.eks. fakturaer, kreditnotaer, leveringer og returneringer 4 Igangværende arbejder Fastsæt værdien af evt. igangværende arbejder 5 Lageropgørelse Foretag lageroptælling og lagerafstemning på alle lagre 6 Opret det nye regnskabsår Det nye regnskabsår oprettes 7 Udfør afstemninger varer og lagre kunder og leverandører anlægsaktiver bankkonti fordelings omkostningskonti m.v. 8 Fastsæt tilgodehavender og værdier F.eks. lejeaftaler, renter, valutaer, afskrivninger, beholdningsvurderinger, ordrer, projekter m.v. 9 Deadline for bogføring Deadline for bogføring på konti 10 Periodeopgørelse Udfør periodeopgørelsen 11 Rapporter Opret og udskriv relevante rapporter 12 Endelig spærring af gammel periode Feltet "Periodestatus" sættes til "Spærret" Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 18/18

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Årsafslutning NAV 2016

Årsafslutning NAV 2016 Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner.

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering Periodisering Periodisering kan benyttes når en postering f.eks. forsikring eller husleje skal fordeles over en periode. Opsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper:

Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere