Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning"

Transkript

1 Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den Ver. 1.0

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår... 3 Periodeopgørelse... 5 Finansbogføring... 8 Efterposteringer Periode 13 posteringer Rapporter Resultatopgørelse Balance Total- og saldoliste Hovedbog (kontospecifikation/kontoudskrift) Forfald af kundetilgodehavender / leverandørgæld (Saldolisten) Beholdningskontrolrapport Beholdningsvurderingsrapport Sammenligning med tidligere perioder Checkliste Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 2/18

3 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Boyum IT A/S med det formål at vejlede SAP Business One brugere i udarbejdelse af årsafslutning i SAP Business One. Dokumentets hovedformål har været en praktisk indføring i den systemmæssige håndtering af en årsafslutning, mere end en gennemgang af de regnskabsmæssige øvelser der skal udføres. Hvis du ønsker yderligere informationer omkring årsafslutning i SAP anbefales det at læse vejledningen fra SAP, der hedder The Year-End Closing guide for SAP Business One 2007.pdf. Det skal understreges, at de beskrevne processer udelukkende skal betragtes som vejledninger, og det er således brugeren, der er ansvarlig for proceduren og for at tilvejebringe den nødvendige information til brug for årsregnskabet. Det tilrådes at drøfte procedurerne med virksomhedens regnskabsrådgiver, regnskabsansvarlig og/eller revisor. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i dokumentet. Såfremt du i forbindelse med gennemgang af dokumentet bliver opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, vil vi meget gerne høre fra dig, således at disse kan blive rettet så hurtigt som muligt. Der kan være afvigelser fra vejledningen afhængig af hvilken version af SAP Business One der arbejdes i. Denne vejledning er udarbejdet til SAP Business One ver I tilfælde af spørgsmål til dokumentet står support naturligvis til rådighed på eller Endvidere henvises til online hjælpen, tast F1, hvor der kan hentes yderligere informationer. Forberedelse Inden udarbejdelsen af årsregnskabet påbegyndes er der en række aktiviteter der skal udføres. Aktiviteterne gennemgås ikke i detaljer i dette dokument, men der henvises i stedet til checklisten sidst i dette dokument samt vejledningen fra SAP The Year-End Closing guide for SAP Business One 2007.pdf. Det tilrådes, at der, for en sikkerheds skyld, tages en backup af databasen inden årsafslutningen udføres. Hvis det er første gang, du skal køre en årsafslutning, kan det være en god ide at foretage en test i et testregnskab for at blive fortrolig med proceduren, og for at tilsikre, at det ønskede resultat opnås. Oprettelse af nyt regnskabsår For at tilsikre den fortsatte drift af SAP Business One, skal det nye regnskabsår oprettes senest ved årets afslutning. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 3/18

4 Et nyt regnskabsår oprettes under: Administration > Systeminitialisering > Bogføringsperioder Hvis du vil definere et nyt regnskabsår (ny periode), skal du trykke på knappen "Ny periode". Følgende vindue åbner: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 4/18

5 Felt Beskrivelse Periodekode Indtast periodens kode (f.eks. 2011) (Kategori) Periodenavn Indtast periodens navn (f.eks. 2011) Delperioder Brug drop down menuen til at bestemme antallet af perioder, som systemet opretter for det nye regnskabsår. Du kan vælge mellem år (én periode i et regnskabsår), kvartaler (4 perioder), måneder (12 perioder) eller dage (vælg dette for at oprette og administrere flere bogføringsperioder i et regnskabsår. Du angiver antallet af perioder i feltet Antal perioder). De fleste virksomheder kører med måneder. Antal perioder: Antallet af perioder for den valgte delperiode vises automatisk. Hvis du f.eks. vælger måneder, er antallet af perioder 12. Periodeindikator Periodeindikator kan anvendes i sammenhæng med bilagsnummereringen, således at nummereringen kan forbindes til de enkelte regnskabsår. Såfremt man ikke kører med flere periodeindikatorer vælges Standard. Periodestatus Spærre ophævet - tildeles som standard til nye bogføringsperioder. I denne status kan alle typer transaktioner og bilag bogføres. Spærre ophævet undtagen salg - alle typer transaktioner og bilag kan bogføres undtagen salgsbilag fra Salgsmodulet. Afslutningsperiode tildeles når det kun er årsafslutningen der mangler at blive gennemført. Spærret tildeles når alle justeringer er bogført og årsafslutningen er fuldført. Bogføringsdato Angiv datointervallet for det nye regnskabsår. Det er ikke muligt at køre med Fra og Til overlappende datoer, og perioderne skal være fortløbende. Forfaldsdato Angiv datointervallet. Til-datoen kan med fordel sættes til en dato i det Fra og Til efterfølgende regnskabsår for at gøre det muligt for indkøbs- og salgsbilag at have forfald i det efterfølgende regnskabsår (f.eks. kan en kundeordre have leveringsdato i det efterfølgende regnskabsår). Bilagsdato Angiv samme datointerval som bogføringsdato. Fra og Til Regnskabsårsstart Angiv startdatoen for regnskabsåret i den definerede bogføringsperiode. Regnskabsår Angiv årstal for regnskabs-/budgetåret (anvendes i nogle rapporter). Vælg "Tilføj" for at oprette det nye regnskabsår. SAP opretter delperioderne automatisk. Hvis du ønsker at ændre informationer som periodens kode og navn, bogførings-, forfalds- og bilagsdatoer samt periodestatus, skal du klikke på den orange pil ud for bogføringsperioden. Husk, så snart der er blevet bogført i en periode, så kan den ikke ændres og/eller slettes. Periodeopgørelse Hvis du ønsker at lave en årsafslutning eller en periodeopgørelse ved afslutningen af en periode (måned, eller kvartal), skal du overføre saldoen på alle driftskonti (RO-konti - RO = ResultatOpgørelse) til balancen. Kontoen i balancen er kaldes en "saldotransportkonto" (=overført resultat). I SAP Business One udføres årsafslutningen med funktionen Periodeopgørelse. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 5/18

6 Administration > Serviceprogrammer > Periodeopgørelse Felt Periode Fra og Til Saldotransportkonto Periodeopgørelseskonto ROp-konti Knappen "Søg" Foregående rapport Beskrivelse Vælg den relevante periode i drop down menuen Vælg de relevante del-perioder Vælg den relevante konto. Normalt vælges en konto for "overført resultat" under "Egenkapital" i balancen. Vælg den konto, der skal anvendes som opgørelseskonto til at nulstille konti i resultatopgørelsen. Kontoen bør oprettes under Balancen, f.eks. under Egenkapitalen. Det er muligt at sætte kontoen op som en fast konto under: Administration > Definition > Økonomi > Kontofastsættelse artskonti Vælg fanebladet Generelt og indtast kontoen. Brug tabellen til at vælge konti, der skal periodeafsluttes. Du kan udvide oversigten ved at vælge det relevante niveau i menuen øverst til højre. Herefter fremkommer alle konti i resultatopgørelsen. Sæt "x" i feltet til venstre for kontonavnet for at vælge det. Hvis du ønsker at vælge alle konti, kan du blot klikke på "X" i overskriften. Anvendes, hvis du ønsker at vælge en eller flere konti i stedet for at bruge tabellen, der er beskrevet ovenfor. Viser den rapport (periodeopgørelseskladde), der blev gemt sidst Hvis du ønsker at indtaste default værdier til de enkelte afslutningsposteringer, kan du klikke på knappen "Opsætninger", og følgende vindue fremkommer: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 6/18

7 Felt Ref.1, og Ref.2: Forfaldsdato og Bilagsdato Beskrivelse Indtast de ønskede referencer til afslutningsposteringen. Disse vil blive anvendt som default i hver afslutningspostering. Indtast de ønskede datoer for afslutningsposteringen. Disse vil blive anvendt som default i hver afslutningspostering. Når periodeopgørelsen udføres, genererer systemet en liste over forslag til afslutningsbeløb. Den samlede saldo skal afstemmes med resultatopgørelsen. Du kan acceptere eller afvise hvert forslag individuelt i kolonnen Godkendt. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 7/18

8 Felt For afslutningsperiode Fra og Til Ref.1, og Ref.2 Forfaldsdato og Bilagsdato Kommentarer Opret aut. Kommentarer Tabellen Udfør Gem Beskrivelse Viser perioden, der blev valgt i det foregående vindue Viser selve perioden, der blev valgt i det foregående vindue Tast referencer til afslutningsposteringerne. Hvis du valgte default værdier i det foregående vindue, bliver disse vist her. Du kan overskrive dem, hvis du vil. Tast de ønskede datoer for afslutningsposteringen (= sidste dag i perioden der afsluttes). Hvis du valgte default værdier i det foregående vindue, bliver disse vist her. Du kan overskrive dem, hvis du vil. Felterne er obligatoriske. Indtast den ønskede kommentar til afslutningsposteringerne. Vælg dette afkrydsningsfelt for at tilføje automatiske kommentarer til afslutningsposteringen. Den automatiske kommentarstreng kombinerer periodenavnet og posteringens udførelsesdato. Skal fravælges, hvis du ønsker at styre kommentarerne manuelt. Viser en række for hver konto du har valgt. Følgende data vises for hver konto Felt Beskrivelse Godkendt Sæt flueben i boksen for at godkende afslutningsposteringen for kontoen. Vi anbefaler, at du godkender alle linjer, da kontiene ellers ikke bliver opgjort, og der kan opstå efterfølgende fejl under afslutningen. Du kan vælge alle ved at klikke på overskriften Godkendt. Kontokode og Viser kontonummer og navn Kontonavn Valuta Viser kontoens valuta Saldo (IV), Saldo Kolonnerne viser kontoens ultimosaldo i hver af valutaerne. (FV), Saldo (SV): Saldoen (IV) skal stemme med Resultatopgørelsen (med mindre der allerede er kørt en periodeopgørelse i perioden). Klik på "Udfør" for at danne afslutningsposteringer for alle de konti du har godkendt til periodeafslutning. Knappen "Gem" gør det muligt at gemme den valgte periodeopgørelse som en kladde. Kladden kan blive vist på et senere tidspunkt og efterfølgende udført. For at vise en gemt kladde, skal knappen "Foregående rapport" i vinduet "Periodeafslutning - selektionskriterier" vælges. Finansbogføring Efter periodeafslutningsprocessen bliver der dannet to afslutningsposteringer for hver af de valgte resultatopgørelseskonti. I den første postering står resultatopgørelseskontoen på den ene side (således den nulstilles), og på den side står periodeopgørelseskontoen. Bogføringsdatoen vil være den sidste dag i den periode du afslutter. I den anden afslutningspostering nulstilles periodeopgørelseskontoen og balanceres med en postering på saldotransportkontoen. Bogføringsdatoen vil være den første dag i den efterfølgende periode. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 8/18

9 Eksempel: Postering pr : Debet Kredit Emballage , Periodeopgørelseskonto ,50 Postering pr : Debet Kredit Periodeopgørelseskonto , Resultat overført fra foregående år ,50 Første postering: Anden postering: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 9/18

10 Efterposteringer Hvis du har posteringer efter, at du har lavet periodeafslutningen (kan f.eks. være revisors efterposteringer), skal du bogføre posteringerne på helt normal vis, eksempelvis den sidste dag i perioden ( ). Efterfølgende skal du foretage en ny periodeopgørelse for de relevante resultatopgørelseskonti, jf. tidligere afsnit. Periode 13 posteringer I SAP Business One er der muligt at separere posteringer, der vedrører årsafslutningen fra det finansielle regnskabsår. Disse posteringer omtales ofte som Periode 13 posteringer. SAP Business One kører ikke med en decideret periode 13, men i stedet er det muligt at sætte en markering på en finanspostering ved at sætte flueben i feltet Udlign.post. (per. 13). Efterfølgende er det muligt at køre en række finansrapporter uden Periode 13 posteringer, f.eks. balancen, resultatopgørelsen, total- og saldolisten, hovedbogen og bilagsjournalen. Når man kører disse rapporter fravælges Periode 13 posteringer fra ved at sætte flueben i feltet Ignorer tilpasninger. Resultatopgørelse uden Periode 13 posteringer: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 10/18

11 Rapporter I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab er det vigtigt at sørge for at kunne dokumentere relevante saldi og afstemninger. Til dette formål indeholder SAP Business One en række nyttige rapporter. I de efterfølgende afsnit er de oftest anvendte rapporter gennemgået på et overordnet niveau. Det er op den enkelte virksomhed at vurdere, hvilke rapporter der er behov for. Resultatopgørelse Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Resultatopgørelse Du kan udskrive en finansiel rapport med resultatopgørelsen for det afsluttede regnskabsår. Rapporten kan køres som måneds-, kvartals- eller årsrapport. Under overskriften Vis i anden kolonne vælges, hvad der ønskes i anden kolonne. Bemærk, at eventuelle Periode 13 posteringer kan fravælges ved at sætte flueben i Ignorer tilpasninger. Balance Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Balance Du kan udskrive en finansiel rapport med balancen pr. den sidste dag i regnskabsåret. Rapporten kan køres som måneds- kvartals- eller årsrapport. Bemærk, at eventuelle Periode 13 posteringer kan fravælges ved at sætte flueben i Ignorer tilpasninger. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 11/18

12 Total- og saldoliste Økonomi > Finansrapporter > Fkt.rapporter > Total- og saldoliste Total- og saldolisten kan anvendes til at afstemme kunde- og leverandørsaldiene med samlekontiene i balancen. Det tilrådes at køre separate rapporter for hhv. kunder, leverandører og artskonti. For kunder gøres dette ved at vælge Kundegruppe Alle og Leverandørgruppe Ingen. Hvis rapporten skal anvendes til at afstemme med samlekontiene i balancen, er det vigtigt, at der IKKE indtastes en Fra-dato. Såfremt der indtastes en fra-dato vises saldi kun for perioden. Dette kan give en uoverensstemmelse hvis der f.eks. er en ubetalt faktura fra foregående regnskabsår. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 12/18

13 Hovedbog (kontospecifikation/kontoudskrift) Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Hovedbog Hvis du er i tvivl om posteringerne på enkelte konti (kunder, leverandører eller artskonti), kan du køre rapporten Hovedbog. Den giver dig en oversigt over alle posteringer på en (eller flere) given konto inden for en specificeret tidsperiode. Forfald af kundetilgodehavender / leverandørgæld (Saldolisten) Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Gæld/tilgodehav. > Forfald af kundetilgodehavender Økonomi > Finansrapporter > Finansregnskab > Gæld/tilgodehav. > Forfald af leverandørgæld Ovenstående rapporter omtales ofte som "saldolisten". Rapporten indeholder informationer om antallet af åbne tilgodehavender/gæld for en kunde/leverandør, samt aldersfordelingen de enkelte tilgodehavender/gældsposter. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 13/18

14 For at printe åbne kundetilgodehavender på en bestemt dato tilbage i tiden, skal du vælge parameteren "Vis FP med nulsaldi", da rapporten ellers ikke vil medtage FP'ere, der er blevet udlignet i den mellemliggende periode. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at skifte valuta på selve rapporten i feltet øverst til venstre: Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 14/18

15 Beholdningskontrolrapport Lagerstyring > Beholdningsrapporter > Beholdningskontrolrapport Hvis jeres virksomhed anvender kontinuerlig beholdningsstyring (lagerstyring) anvendes beholdningskontrolrapporten til at opgøre lagerværdien. Værdien af denne rapport kan efterfølgende anvendes til at afstemme lagerværdien i balancen (den finansielle lagerværdi). Beholdningskontrolrapporten skal som udgangspunk stemme med værdien i balancen. Hvis den ikke stemmer, bør man undersøge årsagerne til at den ikke stemmer. Ofte skyldes eventuelle differencer negativ lager, kreditnotaer eller posteringer direkte på lagerkontiene. Rapporten viser beholdningsværdien af artiklerne efter de selektionskriterier, der er konfigureret i vinduet Beholdningskontrolrapport - selektionskriterier. Hvilke felter, der vises i rapporten, afhænger af, om du selekterer Vis efter artikler eller Vis Sammenfat efter konti. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 15/18

16 Beholdningsvurderingsrapport Lagerstyring > Beholdningsrapporter > Beholdningsvurderingsrapport Beholdningsvurderingsrapport kan bruges at kontrollere forskellige tænkte scenarier WHAT-IF scenarier. Du kan f.eks. se, hvad der sker, hvis du værdiansætter en artikel på baggrund af en anden omkostningsmetode (glidende gennemsnit, FIFO eller Efter prisliste). Denne rapport er ikke beregnet til brug som en kontrolrapport. Vær ligeledes opmærksom på, at denne rapport opdaterer Senest beregnede pris på artikelstamdata. Sammenligning med tidligere perioder Økonomi > Finansrapporter > Sammenligning Under dette menupunkt er det muligt at sammenligne balancer, total- og saldolister og resultatopgørelser for to perioder for det samme firma eller to firmaer med den samme kontoplan. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 16/18

17 Nedenstående er vist, hvorledes resultatopgørelsen sammenlignes med resultatopgørelsen for det foregående regnskabsår. Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 17/18

18 Checkliste Nr. Opgave Ansvarlig Dato OK 1 Deadline for indtastning af salgs- og indkøbsordrer Alle kundeordrer og indkøbsordrer for den gamle periode skal indtastes i SAP Business One. 2 Forberedelser, kontroller: at alle bilag er i orden bilagsnummerering evt. åbne bilagsudkast evt. negativ lager valutakursafstemninger luk evt. betalinger check periodeopgørelseskonti m.v. 3 Deadline for bogføring på debitorer og kreditorer F.eks. fakturaer, kreditnotaer, leveringer og returneringer 4 Igangværende arbejder Fastsæt værdien af evt. igangværende arbejder 5 Lageropgørelse Foretag lageroptælling og lagerafstemning på alle lagre 6 Opret det nye regnskabsår Det nye regnskabsår oprettes 7 Udfør afstemninger varer og lagre kunder og leverandører anlægsaktiver bankkonti fordelings omkostningskonti m.v. 8 Fastsæt tilgodehavender og værdier F.eks. lejeaftaler, renter, valutaer, afskrivninger, beholdningsvurderinger, ordrer, projekter m.v. 9 Deadline for bogføring Deadline for bogføring på konti 10 Periodeopgørelse Udfør periodeopgørelsen 11 Rapporter Opret og udskriv relevante rapporter 12 Endelig spærring af gammel periode Feltet "Periodestatus" sættes til "Spærret" Copyright 2010 Boyum IT A/S Side 18/18

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere