Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent."

Transkript

1 1

2 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2

3 3

4 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med det svære materiel og Flugtskydningsudvalget med skovle gjorde et kæmpe stykke arbejde for at holde banen åben fra tid til anden. Desværre var vinteren også hård ved tagene og da sne var væk, måtte vi konstatere, at det var taget på både Frodes hus og på Jagt og Natur også. Heldigvis var der en frisk sponsorjæger Anette Olesen, der fandt en sponsor, der leverede stålpladerne. Derudover har kassen måttet holde hårdt for med øvrige materialer og arbejdsløn. En af de øvrige investeringer vi har måttet foretage i år er anskaffelse af våbenskabe, for at kunne opbevare patroner efter loven. Vi ønsker at kunne opbevare en palle patroner ad gangen og det koster. Det at finde en kassere, der både har tid, lyst og evner er altid en opgave og det var det da også på sidste års generalforsamling. Det har fået os til at omdefinere opgaven og hente hjælp ind. Bogføringen får vi i dag klaret ved hjælp af GTI-administration. Det har selvfølgelig været lidt af et prøveår for os, men jeg er sikker på, at det giver os et god overblik samtidig med at kassereren nu kan koncentrer sig om økonomistyring i stedet for bogføring. Meget er selvfølgelig som det plejer at være, men meget er også ændret sig. Særligt på jagterne er der kommet en god struktur og der er nu et godt udvalg, der har en klar parole og en god styring af jagterne. 4

5 Som en del af vores PR indsats er vores hjemmeside et vigtigt element. Det har ikke været uden problemer i år. Gentagne gange blev vi angrebet af virus og gentagne gange blev vi lukket ude af diverse søge maskiner. John Østergaard har leveret en kæmpe indsats med at få en hel ny hjemmeside op at stå. Vi er nået et godt stykke af vejen, men der er stadig ambitioner, der skal indfries. Åbenhed og gennemskuelighed er måske nok lidt poppet, men vi mener faktisk noget med det. Vi offentliggør vores referater på hjemmesiden og vi vil også her fortælle lidt om de forskellige fordele, der findes for de der bidrager med en indsats. 5

6 Vi har fået mulighed for at afskyde svin og hjort af Aage V. Jensen fonden. Dette er vi meget taknemlig for. Vi har anvendt den dels som en belønning til bestyrelsen og dels som en belønning til de folk, der har ydet en indsats som vagter på banerne. Fremadrettet vil begge dyr indgå i en lodtrækning, hvor alle der yder en indsats for foreningen har mulighed for at vinde en afskydning. Det vil foregå at fra et princip om, jo større indsats, jo flere lodder i lotteriet. Som en symbolsk betaling til de folk, der har valgt at hjælpe foreningen med vagter på flugtskydningsbanen og riffelbanen er der betalt duer for 50,-for en onsdags vagt og 100,- for en lørdags vagt. Endelig har bestyrelsen og de faste vagter på banen haft mulighed for at indkøbe en hel kasse patroner til kostpris. Der skal dog bemærkes, at grundet den næsten kartelagtige situation inden for handel med patroner, så har der indtil videre ikke været noget økonomisk gevinst, da man kan handle til samme pris som privat person. 6

7 Foreningen har en betydelig omsætning af lerduer og patroner. Det har derfor været oplagt for os at få lavet en egentlig indkøbspolitik og vi er nu i gang med at indhente tilbud fra en række våbenforretninger, således at vi kan sikre de bedst mulige indkøb for foreningen. Til denne opgave samt til hjælp med definerer vores økonomistyring har vi hentet hjælp fra en ekspert inden for området Frank Pedersen. Tak for den hjælp du har bidraget med indtil nu. Sponsorarbejdet har vi valgt at adskille, således at vi kan lave en regulær prissammenligning. Vi har dog ikke fået arbejdet med sponsorer i det omfang vi havde håbet og er stadig på jagt efter en rigtige sponsor jæger. Gang på gang har det været en udfordring at besætte vagerne i huset. Finn og Kantrine kunne se problemet og tilbød også løsningen. En udlicitering af kantinedriften. Vi har indgået en kantine aftale, som vi forventer os meget af. Vi har i 2010 startet op på en decentraliserings proces. Det vil sige meget mere skal ske, udvalgene og der hvor der i dag ikke er et udvalg, skal vi have det starte op. Det er vigtigt for foreningens udvikling, at flere hænder kommer til, at bære foreningen. 7

8 Årsberetning JAGT i Danmarks Jægerforbund, Hadsund 2010 (udgave 2) Side 1 for 2010 punkter skal glide ind ved tryk på tastatur kun den røde tekst skal være punkt (det sorte er det jeg skal sige) Vi har gennem året ændret nogle ting, og vi har taget hul på nye opgaver: Vi etablerede 2 fodermarker i såt 1 med fodermarvkål. I august havde vi besøg af vildtkonsulent Ivar Høst som var rundt og se på en del af vores revir. Vi havde ønsket en sparringomkring fodring og marketablering. Vi havde dog nogle problemer med, at få iværksat forbehandlingen af områderne, hvilket gjorde at vi kom sent i gang. Vi nåedekun lige at se spiren fra frøene. Men vi er godt på vej! Såningen i 2011 er vi på forkant med. Vi kender vores eksterne hjælpere. Og hvornår de og vi skal være klar. Vi fik opsat flere fodertønder. I forbindelse med Ivar Høst s besøg rådede han os til at opsætte flere fodertønder. De blev indkøbt og opsat i bla. såt 1. Vi har nu 15 fodertønder fordelt i alle vores såter, med et fint aftræk i alle dog har vi 3 4 som går rigtigt godt. Vores måde at afvikle vores fællesjagter på er blevet gennemgået og der er foretaget og udført ændringer. Der er aftalt skriftlligthvordan jagten afholdes. Bla. har vi en aftalt plan for parolen, sådan at det er de samme informationer der bliver sagt hver gang. Vi har sikkerhed som en stor faktor på vores jagter. En udvidet skiltning er det også blevet til på kritiske steder. Vi er bevidste om, at vi som forening har et STORT ansvar omkring sikkerheden ved afholdes af vores fællesjagter. Og da vores jagt ligger i et bynært miljø, er vi bevidste om, at en sober og fornuftig fremtræden på og i forbindelse med vores jagter er en selvfølgelighed. Vi møder andre naturbrugere i skoven og i den forbindelse foregår dialogen på et fornuftig og saglig plan. Side 2 Vi har afholdt 6 jagter 2 oktober / 2 november / 1 december / 1 januar Antal deltagere på alle jagter :102 Gennemsnit antal deltagere: 17 Gennemsnit antal hund : 6 Hvad så vi på jagterne? Det gennemgående vildt vi møder på jagterne er råvildt. Der er ikke set mange fasaner men vi kan se ved besøg i reviret og fodertønderne, at de er der. Der er set hare på alle jagterne. Haren har dog fået en himmerlandsk særfredning, de næste 3 år. Nedlagt vildt i 2010 Der blev ikke nedlagt vildt på vores 2 første jagter total blev det til 8 stykker vildt : 3 Råvildt / 1 bukkelam/ smalrå/ rålam 3 ræve / 2 hanræve/ 1 tæveræv 1 skovsneppe 1 fasanhøne Jagterne er afviklet på en god og sober måde. Sikkerheden har på intet tidspunkt været ude at vippe. Der har været hygge og godt jagtselskab. 8

9 JAGT 2011 Side 1 for 2011 punkter skal glide ind ved tryk på tastatur kun den røde tekst skal være punkt (det sorte er det jeg skal sige) Jagtudvalg Et egentligt jagtudvalg vil blive formaliseret en opdeling af arbejdsopgaver og ansvar. Vildtpleje Fodermarker -fortsættelse af de eksisterende Vi vil sætte sliksten op. Alle fodersteder vil blive taget op til revision står de derigtige steder, og er de til at komme til? Vi vil undersøge mulighederne for en evt. udsætning af fasaner. Arrangementer Foredragsaftner omkring bla. bukkejagt, buejagt, rejse og jagtoplevelser. Dagskursus i fx. lav din egen kniv, lav en krageugle. Arrangementer allerede fastlagt Schweisshundeaften onsdag 23. februar 2011 kl Nyjægerdag 21/8 Revirpleje Have en tættere kontakt til repektive myndigheder, bla. vedr. skovning og slåning af græs, her tænkes primært på såt 1. Udvidelse af jagtarealer / muligheder Skabe kontakt til skovejere, landmænd etc. omkring etablering af jagt på (krager, skader og ræv) gravjagt. Evt. reguleringsjagt Vi ønsker at styrke vores positive optræden omkring jagtafholdelse så jægerne ved hvem vi er og hvad vi står for som forening. Man skal se en styring, når man kommer på jagt hos os og at alle er velkommen. Vi sætter jagtmoral, etik og sikkerhed højt. 9

10 10

11 11

12 Opstart skydning 7/ Der blev ingen skydning de to første lørdage på grund af store sne mængder men sneen blev fjernet med maskiner og håndkraft. skydning. Året som helhed der var ikke den store søgning i starten der skulle mere varme til inden der kom gang i skydningen som helhed for Året har det gået godt. skydninger. der er et hold som skyder Rold skov Skydning i jagt skydning mod andre jagt foreninger det er et godt stabil hold som bliver nummer et de fleste gange men de kæmper også for det. Bydyst Holdet er en skydning i nordisk trap der skydes mod andre foreninger. Forenings Mesterskaber er en skydning for medlemmer af Foreningen, der skydes i jagt skydning Nordisk Trap og Riffelskydning. Jule Skydning det var en kold omgang i år på grund af den Tidelige Vinter der startede nogle dage før jule skydningens start med en masse sne der var heller ikke den store tilslutning men dem der var mødt op fik skudt noget Trap Skydning 12

13 Flere gange i årets løb har vi måttet konstatere, at vores udlejningsaftaler ikke er blevet overholdt. Flere gange er der meldt afbud helt op til dagen før og enkelte gange er lejerne ganske enkelt ikke kommet. Samtidig har flere af foreningens egne skytter ikke haft de træningsmuligheder de har ønsket sig. Dette kan vi ikke accepterer. Vi indfører derfor et nyt udlejningssystem i samarbejde med Sporti. Hvor en bane booking først er gældende når betalingen er gennemført. På trods af en ihærdig indsats med at skovle sne af taget måtte vi konstaterer at udhænget over skytterne ikke kunne overleve. Arbejdsdagen løste det problem. Målet for 2011 er at få etableret et egentlig riffeludvalg, der kan forestå driften af riffelbanen. 13

14 Knud Knudsen har i mange år stået for jagttegnsundervisning i Hadsund området. De seneste 5 år har det ikke givet mange nye medlemmer og da Knud samtidig ønskede at stoppe, var det oplagt at foreningen selv påtog sig opgaven og på den måde fik såvel indtægt som nye medlemmer ind i foreningen. Mange steder bliver der i dag afholdt weekend kurser Vi kan være for eller imod, men de er der under alle omstændigheder. Vil vi have pengene og medlemmerne må vi melde os ind i kampen. Jagttegnsundervisning behøver ikke være et 1 mands show og det er det da heller ikke her. Mange bidrager med ekspert indlæg og flere hjælper også til ved våbenbrugskurset. 14

15 Særfredning i Himmerland JKF Dyrskue i Hobro Claus Ballisager Det nye HB medlem; Leif Bach har sat sine spor både i hovedbestyrelse og i Nordjylland. I hovedbestyrelsen via formandskab for Vildtpleje udvalget og her i Nordjylland, samlet kredsen og fået et godt samarbejde etableret. 15

16 Udfordringerne ved det eksisterende anlæg. Vi er tæt på byen. Klager over støj. Begrænset skydetid. Vi vil gerne have flere baner; Sporting og riffel. Vi er en jagtforening og vi vil gerne give mulighed for at jægerne i kommunen kan dygtiggøre sig således at anskydninger undgås mest muligt. Det gør vi gennem et velfungerende anlæg med de faciliteter, der hører til. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med en forundersøgelse. Vi har kontakt til Danmarks Jægerforbund i Kalø og Mariagerfjord kommune. Denne dialog er godt i gang. Der bliver her i foråret lavet en projektplan og opstillet et budget. Når der er et beslutningsgrundlag, bliver alle orienteret. Når vi tager højde for den formue vi har i foreningen, er det klart, at vi ikke kan finansiere et sådan projekt alene. Det er derfor også tanken, at vi skal bruge andre muligheder. Der er skydebane pulje i Danmarks Jægerforbund samt en lang række fonde og sponsorer vi kommer til at gøre brug af. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Det er for bestyrelsen oplagt, at den forviring, der er omkring foreningens navn bør håndteres. Vi foreslår derfor, at navnet ændres til Hadsund Jagtforening, således at sammenfald med forbundet undgås. Denne ændring er krævet som følge af sidste års beslutning om, at ændre hjemmehørende kommune, da Hadsund kommune er blevet fusioneret og derfor ikke længere eksisterer. 21

22 På Sidste års generalforsamling fik vi overtalt Per Seedorff Sørensen til at påtage sig opgaven med at vær kassere for foreningen, på den betingelse af at det kun var for et år og vi fik assistance til bogføringen. Som ny kassere forslår vi Frank. Frank har en økonomisk baggrund og jeg føler mig overbevist om, at han kan sikre en forsvarlig forvaltning af forenings økonomi. 22

23 Der er 2 personer Finn Reinhold Pedersen og Kurt Pedersen, der har valgt at træde ud af bestyrelsen, heldigvis ikke for at vende ryggen til foreningen men tværtimod for at tage godt fat i et andet hjørne nemlig kantine driften og flugtskydningsudvalget. Det betyder så at vi skal have valgt 2 nye til bestyrelsen. Bestyrelsen er glad for at kunne forslå Per og Herluf til bestyrelsen, begge erfarne i foreningens drift. 23

24 Vi har været så heldig at få overtalt Jørgen til at stille sig til rådighed for bestyrelsen som suppleant. 24

25 25

26 26

27 Vi skal have sagt tak til Kurt og Finn for den indsats de har lagt i bestyrelsen. Vi er meget taknemlige for den store indsats i har lagt gennem mange år og vi vil gerne vise vores påskønnelse samt også udtrykke vores håb for en fremadrettet indsats i udvalg og kantine i de kommende år. Derudover er der 2 arrangementer jeg gerne henlede opmærksomheden på. Til slut vil jeg gerne sige tak til dirigenten for veludført hverv. Tak for i dag og kom godt hjem. 27

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere