Destination Bornholm Event tracking Juli Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som betyder, at der i hver af månederne fra april til oktober gennemføres evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende event: Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf og ildnat Vang Pier Beach Party Etape Bornholm 27. juni juli juli 24. juli juli I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de besøgende til de enkelte events samt de rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Derudover er der i juli foretaget en sammenligning på spørgsmål, som også blev stillet i Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på 2. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Sol over Gudhjem Evaluering af Allinge Jazz Kendskabsmæssigt ligger Sol over Gudhjem lavt, 7 pct. havde meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. 1. Awareness/ Kendskabsgrad 1 havde et meget stort eller stort kendskab til Allinge Jazz inden ankomst til Bornholm mod 1 i ud af 2 havde intet kendskab til festivallen. Sol over Gudhjem har en besøgsandel på. En stor andel af disse 7 - er førstegangsbesøgende. Blandt de besøgende udtrykker 10 pct., at Sol over Gudhjem havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Betydningen er dog faldet siden 2013, hvor den lå på 1. Vurderingen af Sol over Gudhjem er god; ca. 6 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnits-vurderingen er 7,77. Dette er en lille stigning fra 2013, hvor niveauet var 7,48 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Besøgsandelen til Allinge Jazz er høj; 14 pct. har således besøgt festivallen. Dette er en stigning fra 2014, hvor besøgsandelen var. af de besøgende til Allinge Jazz tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Dette er en smule lavere end de to foregående år Vurderingen af Allinge Jazz er god; gennemsnitsvurderingen er 7,53. Dette er dog et fald siden 2013, hvor niveauet var på 7,9. Slide 8

9 Evaluering af Vang Pier Beach Party Evaluering af Etape Bornholm Kendskabet til Vang Pier Beach Party er meget lille; kun 3 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. 3 ud af 4 har intet kendskab til Vang Pier Beach Party. Kendskabet er uændret siden Besøgsandelen på Vang Pier Beach Party er ligeledes lille; 1% af de rejsende i perioden har besøgt arrangementet. Dette er også uændret siden pct. af de som deltog i Vang Pier Beach Party tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft Etape Bornholm opnår højest kendskab blandt arrangementerne i juli; ca. 1, 1 ud af 6, har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Denne er dog faldet fra 2 i Besøgsandelen til Etape Bornholm er mere beskeden; 7 pct. af de rejsende i perioden har deltaget i eller besøgt løbet som tilskuer. Hvilket er på niveau med de to tidligere år. For godt halvdelen, 5, som deltog i Etape Bornholm havde løbet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Vang Pier Beach Party er god; knap 5 ud af 10 giver arrangementet en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnits-vurderingen er 7,48. I 2014 lå vurderingen på 8,00 4. Vurdering Vurderingen af Etape Bornholm er rigtig god; knap 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er imponerende 8,96. Dette er samme niveau, som de to tidligere år. Slide 9

10 Evaluering af Middelaldertræf Kendskabet (meget stort eller stort) inden ankomst til Bornholm til Middelaldertræffet ligger på. Dette er et pænt niveau sammenlignet med de øvrige arrangementer. Men godt halvdelen har intet kendskab til arrangementet. 1. Awareness/Kendskabsgrad Middelaldertræffet har en lille besøgsandel på 7 pct. af de rejsende i perioden. 2. Besøgsandel Kun for 3 pct. som deltog i træffet havde dette en afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Dette er det laveste niveau blandt arrangementerne i juli. 3. Tiltrækningskraft Vurderingen af middelaldertræffet er god; godt 5 ud af 10, 5, giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala og gennemsnitsvurderingen er 7,50 hvilket er på niveau med de fleste andre arrangementer i juli måned. 4. Vurdering Slide 10

11 Økonomisk evaluering af juli events 1. Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at eventen var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. Etape Bornholm er den juli event med den største tiltrækningskraft og beregnes til ialt personer et mindre fald på ift Estimeret værdi 2. For andelen der udtrykker afgørende betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for hver event og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) Allinge Jazz Festival 3. Sol over Gudhjem Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Middelaldertræf og Ildnat Tiltrækningskraft Allinge Jazz Festival Sol over Gudhjem Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Middelaldertræf og Ildnat For hver event benyttes herefter fordelingen for overnatningsformen til at estimere det samlede forbrug, som er direkte afledt af den enkelte event. For Etape Bornholm beregnes værdien således til 15,1 mio. kr. i Besøgende som er ankommet med fly er ikke omfattet af estimatet. Slide 11

12 Evaluering af juli-events Slide 12

13 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm Vang Pier Beach Party 1% 7 Middelaldertræf Allinge Jazz % Sol over Gudhjem % Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter(3640) Slide 13

14 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? Førstegang vs. Tilbagevendende 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholms travbane Førstegangsbesøgende Tilbagevendende 1% 1 20% 7 4 Etape Bornholm Førstegangsbesøgende Tilbagevendende 1 20% Vang Pier Beach Party Førstegangsbesøgende Tilbagevendende Middelaldertr æf Førstegangsbesøgende Tilbagevendende % 71% 41% Sol over Gudhjem Allinge Jazz Førstegangsbesøgende Tilbagevendende Førstegangsbesøgende Tilbagevendende % % 3 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Første gang: 1321, Tilbagevendende: 2319 Slide 14

15 Medier/kilder til kendskab til juli-events Hvordan fik du første gang kendskab til arrangementet? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn Internettet generelt Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen Facebook eller andre sociale medier Website Andre steder Husker ikke 1 1 1% 1% % Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Base: Havde kendskab til et eller flere events inden ankomst (2653) Slide 15

16 Deltagelse i juli-events Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Sol over Gudhjem Allinge Jazz 1 Middelaldertræf Vang Pier Beach Party 1% 31% Etape Bornholm Bornholms travbane Deltog slet ikke 6 Husker ikke 1% Base: Alle respondenter(3640) Slide 16

17 Deltagelse i juli-event Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Sol over Gudhjem 1 1 Allinge Jazz Vang Pier Beach Party 0% 1% 1, Bemærk at besøgsandelen i 2015 ikke kan sammenlignes direkte med besøgsandelen i 2014 og 2013, da undersøgelsesperiode og stikprøvestørrelse er forskellig. Etape Bornholm Base: Alle respondenter: 2015 (3640) ; 2014 (3187) ; 2013 (1989) Slide 17

18 Deltagelse i juli-events Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Etape Bornholm 3 5 Vang Pier Beach Party 2 6 Middelaldertræf 2 7 Allinge Jazz 4 5 Sol over Gudhjem 2 7 Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) Slide 18

19 Deltagelse i juli-events Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Etape Bornholm Etape Bornholm % Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party % Allinge Jazz Allinge Jazz % 1% Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem % Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Etape Bornholm 2015 (255) 2014 (246); Besøgte Vang Pier Beach Party 2015 (40) 2014 (14) ; Besøgte Allinge Jazz 2015 (501) 2014 (347) ;Besøgte Sol over Gudhjem 2015 (171) 2014 (65) Slide 19

20 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i juli- events Hvordan vil du vurdere dette års event ifht. sidste gang du deltog? Etape Bornholm 8 1% Vang Pier Beach Party 3 5 0% Middelaldertræf Allinge Jazz Sol over Gudhjem 3 4 Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Personer som har besøgt arrangementet før: Etape Bornholm (100); Besøgte Vang Pier Beach Party (9); Middelaldertræf (67) ; Allinge Jazz (221) ; Sol over Gudhjem (38) Slide 20

21 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i juli- events Hvordan vil du vurdere dette års event i fht. sidste gang du deltog? Etape Bornholm % Etape Bornholm % Vang Pier Beach Party % Vang Pier Beach Party % 50% 0% Allinge Jazz Allinge Jazz Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem % Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Personer som har besøgt arrangementet før: Etape Bornholm 2015 (100) 2014 (136) ; Besøgte Vang Pier Beach Party 2015 (9) 2014 (2); Allinge Jazz 2015 (221) 2014 (164) ; Sol over Gudhjem 2015 (38) 2014 (9) Slide 21

22 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm 40% 1 3 Vang Pier Beach Party Middelaldertræf 1 71% Allinge Jazz 1 6 Sol over Gudhjem 21% 60% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) Slide 22

23 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Etape Bornholm ,96 Vang Pier Beach Party ,48 Middelaldertræf % 7,50 Allinge Jazz ,53 Sol over Gudhjem , Base: Besøgte event uden Ved ikke : Besøgte Etape Bornholm (243); Besøgte Vang Pier Beach Party (33) ; Besøgte Middelaldertræf (251) ; Besøgte Allinge Jazz (468) ; Besøgte Sol over Gudhjem (167) Slide 23

24 Kommentarer til Sol over Gudhjem På Sol over Gudhjem, Kan man ikke se Storskærm da den var bag ved alle Boderne, hvis man var på café klient Mand, 65 år, Sjælland Sol over Gudhjem. Vi kom tilfældig forbi helt til sidst, hvor det var tæt på at lukke. Øv, vi vidste det ikke -det kunne jeg have ønsket, var bedre spredt ud, for så var vi kommet og havde tilbragt hele dagen der. Godt arrangement! Kvinde, 32 år, København Gudhjem er ved at ligne et cirkus,erdet tilladt at flage med sørøverflag ved. indgangen til byen? flagloven! Store farvede skilte og en kæmpevaffelis på gaden! skrammel fra private med boder af ragelse(tøj/bøger m.m.) Kvinde, 62 år, Hovedstaden Ærgerligt at der ikke var Sct. Hans bål på Gudhjem havn i år Kvinde, 66 år, Sjælland Slide 24

25 Kommentarer til Allinge Jazz Festival Allinge jazzfestival: sørg for at tilføre fornyelse -gerne andre jazzgenrer og især unge bands!!! Kvinde, 47 år, Midtjylland Jeg synes, at lidt for mange af de bands, som medvirker ved Allinge Jazz Festival stilog repertoiremæssigt ligger for tæt på hinanden. Det var dog positivt, at der medvirkede et band, som spillede soulmusik, og ét, der hovedsageligt spillede r&b jump.. Mand, 69 år, Hovedstaden Jazzen var spredt for meget i år, især lørdag, hvor bornholmerne havde mulighed for at komme. Engagementet i No 9 var dårlig akkustik, hvis man ikke havde bestilt bord og engagementet i Dromen skulle man tilmelde sig.. Kvinde, 65 år, Hovedstaden Vedr. brug af Domen. det er for langt for havnen, hvis man ikke selv kan køre Kvinde, 72 år, Sjælland Altid hyggeligt på Sandvig scenen -godt arrangement for børn Kvinde, 63 år, København Bedre skiltning ved vandfaldet ind til Døndalen. Man kører nemt forbi dette skønne sted. Stor ros til den ugentlige turistavis, som er uundværlig, når man ønsker at opleve. En skam at færgeoverfart med bil er så dyr.. Kvinde, 58 år, Sjælland Allinge jazz havde ikke samme format som tidligere pgadet dårlige vejr. Det var synd for arrangementet Kvinde, 49 år, Sjælland Tog til familie workshop i Allinge på Domen med mine børn. Iflgprogram sluttede det kl 16. Kom til et efterladt Domen. Forlød de lige havde pakket sammen grundet ringe tilslutning. Mens vi var der kom 4-5 andre familier tilgik også forgæves Kvinde, 40 år, Hovedstaden Slide 25

26 Kommentarer til Middelaldertræf Middelaldertræf -der er simpelthen for meget vikingetræf over det. Derfor var det lidt skuffende.- Der er rigtig gode og ordentlige offentlige toiletter, så det er egentlig aldrig et problem, at finde nogen. Priserne er ret pebret Kvinde, 45 år, Syddanmark Ildnatvar en hyggelig aften for hele familien, med 2 voksne og børn på 5, 9, 11 og 15 år. Mand, 46 år, Midtjylland Middelaldermarkedet lørdag var præget af at de var sidste dag. Annoncerede aktiviteter forgik ikke og kaffe og kanelsnegle var udsolgt allerede tidligt på eftermiddagen...havde for forventet lidt mere aktivitet. Det gav god stemning med (kortvarig) musik. Kvinde, 41 år, Hovedstaden Jeg havde ingen speciel forventning til Middelalder centeret og tænkte nok bare at en time ind og så ud igen. Vi var der godt syv timer og jeg mindes ikke jeg i den grad har måtte tage migeselv i, at synes det her var for hele familien Mand, 38 år, Hovedstaden Denne Uge program bør udkomme weekenden op til ugen, og ikke mandagen. desuden bør den altid være tilgængelig på båden Kvinde, 50 år, Hovedstaden Rovfugleshowet er en bemærkning værd Kvinde, 51 år, Syddanmark Slide 26

27 Etape Bornholm er et fantastisk professionelt arrangeret og på alle måder fantastisk løb. Skøn stemning og virkelig værd at rejse efter :-) en helt særlig oplevelse!!!!! Jeg har deltaget mange gange nu :-) Kvinde, 53 år, Hovedstaden Etapen er et af de bedste arrangementer jeg har deltaget i (har deltaget 6 gange). Jeg har besøgt og deltaget i sportsarrangementer over hele verden. Etapens kombiaf ferie/hygge/sport/super planlagt slår alt. Mand, 45 år, Sjælland Etape Bornholm gav samtidig en stor naturoplevelse.' En helt unik opbakning under etape Bornholm. Den er absolut et besøg værd igen Mand, 71 år, Syddanmark Ingen varsling om lukning af Langebjergvej i f.b.m. med etape Bornholm d. 23/6 Kvinde, 61 år, Sjælland Kommentarer til Etape Bornholm Etape Bornholm fylder meget for dem der skal løbe, og det påvirker hele ferieopholdet negativt. Især hvis løberne gerne vil gennemføre i OK tid. Jeg har ingen løsning på dette. Desværre. Mand, 54, Hovedstaden Ikke alle parkeringsmuligheder i forbindelse med Etape Bornholm var optimale, men det er sikkert også svært, når der er så mange deltager, men et rigtig godt løb. Dog synes jeg, at man "pakke" for hurtigt ned i forhold til den sidste løber. Kvinde, 64 år, Sjælland Vi deltog i Etape Bornholm da vi så det var der, og det var bare så positiv en oplevelse. Kæmpe opbakning fra de lokale og en fantastisk stemning. Så god en oplevelse at vi påtænker at deltage i hele løbet næste år?? Kvinde, 40 år, Sjælland Etape Bornholm var arrangeret helt perfekt. Alt forløb til UG... Mand, 49 år, Hovedstaden Meget korte åbningstider på madsteder. Efter 22 er det umuligt at få mad. Kvinde, 50 år, Hovedstaden Min absolut eneste kritik af Etape Bornholm er TV2's manglende dækning på tv. Det var stort for familien at følge med i. Selve løbet i sig selv er helt i særklasse, både ruter, faciliteter og ikke mindst de frivillige Mand, 46 år, Midtjylland Slide 27

28 Juli-events loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm 1 41% 20% 2 Vang Pier Beach Party Middelaldertræf Allinge Jazz % Sol over Gudhjem Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) Slide 28

29 Juli-events loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm % 20% 2 Etape Bornholm Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party % 2 0% 1 Allinge Jazz % Allinge Jazz % Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte Etape Bornholm 2015 (255) 2014 (246); Besøgte Vang Pier Beach Party 2015 (40) 2014 (14) ; Besøgte Allinge Jazz 2015 (501) 2014 (347) ;Besøgte Sol over Gudhjem 2015 (171) 2014 (65) Slide 29

30 Anbefaling af Bornholm Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Bornholm? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Total 7 Sol over Gudhjem 7 1 Allinge Jazz 7 Middelaldertræf 7 Vang Pier Beach Party 8 Etape Bornholm 7 Øvrige rejsende Meget sandsynligt Meget usandsynligt Base: Alle respondenter(3640) Slide 30

31 Evaluering af de enkelte events Sol over Gudhjem Slide 31

32 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Sol over Gudhjem % Sol over Gudhjem % Sol over Gudhjem % 4 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter(3640) Slide 32

33 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Sol over Gudhjem % 60% Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Sol over Gudhjem og besvarede Betydning 2015 (171) 2014 (64) 2013 (62) Slide 33

34 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Sol over Gudhjem % 7,77 Sol over Gudhjem ,36 Sol over Gudhjem % 20% 7, Base: Besøgte Sol over Gudhjem og besvarede vurdering 2015 (167) 2014 (58) 2013 (54) Slide 34

35 Allinge Jazz Slide 35

36 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz % Allinge Jazz Allinge Jazz Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter(3640) Slide 36

37 Deltagelse i Allinge Jazz Hvilke af disse dage deltog du begivenheden? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag 1 20% 2 Tirsdag Onsdag 21% 2 2 Torsdag 21% 2 30% Fredag 20% 2 3 Lørdag 20% 2 3 Søndag 1 21% Alle dagene Husker ikke Base: Besøgte Allinge Jazz: 2015 (501) 2014 (348) 2013 (185) Slide 37

38 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Allinge Jazz % Allinge Jazz Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Sol over Gudhjem og besvarede Betydning 2015 (501) 2014 (347) 2013 (184) Slide 38

39 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Allinge Jazz ,53 Allinge Jazz % 7,64 Allinge Jazz % 1% 7, Base: Besøgte Sol over Gudhjem og besvarede Vurdering 2015 (468) 2014 (324) 2013 (177) Slide 39

40 Middelaldertræf Slide 40

41 Deltagelse i Middelaldertræf Hvilke af disse dage deltog du begivenheden? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag Tirsdag 20% Onsdag 2 Torsdag 20% Fredag Lørdag Alle dagene 0% Husker ikke 2 Base: Besøgte Middelaldertræf 2015 (262) Slide 41

42 Vang Pier Beach Party Slide 42

43 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter(3640) Slide 43

44 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party % 5 Vang Pier Beach Party Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Vang Pier Beach Party og besvarede Betydning 2015 (40) 2014 (14) 2013 (14) Slide 44

45 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Vang Pier Beach Party ,48 Vang Pier Beach Party ,00 Vang Pier Beach Party % 7, Base: Besøgte Vang Pier Beach Party og besvarede Vurdering 2015 (33) 2014 (14) 2013 (14) Slide 45

46 Etape Bornholm Slide 46

47 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm Etape Bornholm Etape Bornholm % Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter(3640) Slide 47

48 Deltagelse i Etape Bornholm Deltog du selv i arrangementet, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Etape Bornholm Etape Bornholm Jeg deltog Jeg deltog ikke, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke Husker ikke Base: Alle respondenter: 2015 (3640) 2014 (3187) Slide 48

49 Deltagelse i Etape Bornholm Hvilke af disse dage deltog du begivenheden? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag Tirsdag Onsdag % Torsdag Fredag Alle dagene Husker ikke 0% Base: Besøgte Etape Bornholm: 2015 (255) 2014 (145) 2013 (78) Slide 49

50 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Etape Bornholm % 1 3 Etape Bornholm % Etape Bornholm Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Etape Bornholm og besvarede Betydning 2015 (255) 2014 (246) 2013 (163) Slide 50

51 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Etape Bornholm ,96 Etape Bornholm ,17 Etape Bornholm % 2 1 9, Base: Besøgte Etape Bornholm og besvarede Vurdering 2015 (243) 2014 (242) 2013 (161) Slide 51

52 Profil af de besøgende til Bornholm og de forskellige events i undersøgelses perioden Slide 52

53 Profil af deltagerne for hver enkelt juli event Etape Bornholm Profil Overvægt af voksne og midaldrende; år (3) år (3) Hver femte havde en specifik begivenhed som hovedformål med rejsen (20%) Størstedelen foretog 4 eller flere overnatninger (9) Allinge Jazz Festival Profil Overvægt af voksne og midaldrende; år (3) år (4) Forholdsvist mange pensionister (2) Mange med ferie som hovedformål med rejsen (6) Størstedelen foretog 4 eller flere overnatninger (9) Sol over Gudhjem Profil Overvægt af midaldrende og ældre; 3 ud af 4 er over 50 år (7) En stor andel er pensionister (3) Rejste hyppigst med ægtefælle/partner uden børn (4) Over halvdelen har familie og/eller venner på Bornholm (5) Middelaldertræf Profil Overvægt af mænd (5) Overvægt af voksne of midaldrende; år (4) og år (2) Hovedparten (7) har ferie som hovedformål med rejsen. Størstedelen foretog 4 eller flere overnatninger (9) Hovedparten (60%) rejste med partner og børn Vang Pier Beach Party Profil Overvægt af kvinder (5) Stor spredning på alder: Unge under 35 år (3), Voksne år (2) og Midaldrende år (30%) En stor andel er studerende (2) En stor andel har besøg hos venner/familie som hovedformål med rejsen (3) En stor andel (1) rejser alene De besøger hyppigt Bornholm. 3 har været der 10 eller flere gange Størstedelen foretog 4 eller flere overnatninger (90%) Mange har familie og eller venner på Bornholm (5) Slide 53

54 Demografika Køn Kvinde % Mand Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Base: Total (3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 54

55 Demografika Alder Under 35 år til 49 år til 64 år 2 30% år eller derover % 2 Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Base: Total (3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 55

56 Demografika Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 50% 50% % 20% 20% % 51% Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Base: Total (3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 56

57 Demografika Beskæftigelse Studerende Pensionist Fuldtidsbeskæftiget Deltidsbeskæftiget Udenfor arbejdsmarkedet Andet 1% 0% 1% 0% % % Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Base: Total (3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 57

58 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 60% 21% 1% Sol over Gudhjem 6 1 Allinge Jazz 6 1 1% Middelaldertræf 7 1 1% 1% 0% Vang Pier Beach Party 50% 3 Etape Bornholm 5 1 0% 20% Øvrige rejsende Ferie (mere end 4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Miniferie (1-4 overnatninger) Jobrelateret rejse Andet formål Base: Total (3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 58

59 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Bornholm ifm. dit seneste besøg? Over 10 1% 0% 0% 0% 0% % % 40% 4 50% Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Base: Alle respondenter minus dem der har svaret Husker ikke 2015: Total (3574) ) Besøgte Etape Bornholm (253); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (258) ; Besøgte Allinge Jazz (496) ; Besøgte Sol over Gudhjem (168) ; Øvrige rejsende (2544) Slide 59

60 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Total 30% 4 Sol over Gudhjem 4 2 Allinge Jazz 40% 3 1% Middelaldertræf 20% 60% Vang Pier Beach Party Etape Bornholm 30% 4 Øvrige rejsende 2 4 Partner/ægtefælle uden børn Børn og evt. partner/ægtefælle Anden familiegruppe (f.eks. bedsteforældre med børnebørn) Ven/vennegruppe med børn Ven/vennegruppe uden børn Kollegaer Anden gruppe Alene Base: Alle respondenter(3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 60

61 Overnatningsform Hvordan boede du? Total Sol over Gudhjem 3 2 1% 1 21% Allinge Jazz Middelaldertræf Vang Pier Beach Party 3 4 Etape Bornholm Øvrige rejsende Lejet feriehus Eget eller lånt feriehus Campingplads Autocamper udenfor campingplads Hotel / kro Feriecenter Vandrerhjem Bed & Breakfast Privat hos venner eller familie Base: Respondenter der overnatter (3601) Besøgte Etape Bornholm (254); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (259) ; Besøgte Allinge Jazz (500) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2564) Slide 61

62 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Total Sol over Gudhjem Allinge Jazz % Middelaldertræf 41% Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Én gang (det var første besøg på Bornholm indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Alle respondenter(3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 62

63 Tilknytning til Bornholm Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Bornholm? Total Sol over Gudhjem % 1 1 Allinge Jazz Middelaldertræf 40% 3 1 Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Øvrige rejsende Jeg har ingen speciel tilknytning til Bornholm Jeg har haft bopæl på Bornholm, men er ikke opvokset på Bornholm Jeg har familie/venner på Bornholm Anden særlig tilknytning Jeg er opvokset på Bornholm Jeg har eller har haft fritidshus på Bornholm Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Bornholm Base: Alle respondenter(3640) Besøgte Etape Bornholm (255); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (260) ; Besøgte Allinge Jazz (501) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2600) Slide 63

64 Område på Bornholm Hvilke af følgende byer / områder boede du tættest på? Total 1 20% Sol over Gudhjem Allinge Jazz 40% Middelaldertræf Vang Pier Beach Party Etape Bornholm 1 20% 1 Øvrige rejsende 1 1 Rønne Hasle Allinge / Sandvig Tejn Gudhjem Svaneke Nexø Dueodde Aakirkeby Snogebæk Klemensker Andet område / by Base: Respondenter der overnatter (3601) Besøgte Etape Bornholm (254); Besøgte Vang Pier Beach Party (40) ; Besøgte Middelaldertræf (259) ; Besøgte Allinge Jazz (500) ; Besøgte Sol over Gudhjem (171) ; Øvrige rejsende (2564) Slide 64

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere