Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura nr. Billede Postering af bilag på konto Bogfør bilag Kontoplan Kontotyper Tekstkonti Driftskonti Statuskonti Sumkonti Moms Afstemningskonto Afgiftsfri Anvendelse Modposteringskonto Tilpas kontoplan Oprettelse af konto Slet konto Adressekartotek Oprettelse af leverandør eller kunde Kundenummer Kunde / Leverandør Adressedetaljer Leveringsadresse Noter Produkter / varer Varegrupper Varer Tilbud, ordre og faktura Tilbud Ordre Faktura Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance Moms Indstillinger Indstillinger Kassekladde Faktura Egenskaber Firmaets stamdata Momskoder Regnskabsperioder Låsning af regnskab Enheder Bilagsnumre startværdier Eksport af data Indeks Vilkår og betingelser DENNE SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. AQURI S.M.B.A. OG DETS LEVERANDØRER, FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV, ALLE GARANTIER, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, GARANTI FOR IKKE- KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, OG GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AQURI S.M.B.A. OG DETS LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTIER OM NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER AKTUALITET AF MATERIALET, TJENESTER, SOFTWARE, TEKST, GRAFIK OG LINKS. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL AQURI S.M.B.A. VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PART FOR EVENTUELLE SKADER HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE FOR BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE SOFTWARE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, NOGEN ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDET, SELV HVIS VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Program udvikling og design: Aquri S.M.B.A. CVR: DK Copyright 2014 Aquri S.M.B.A. Version 2.1.0, Juni 2014 Der tages forbehold for trykfejl, ligesom der kan være foretaget ændringer i softwaren efter udgivelsen af denne manual. Programmet leveres som det er, uden ansvar. Der vil løbende være opdateringer tilgængelige gennem Mac App Store

3 Indledning Generelle bogføringsprincipper Abaque anvender princippet for dobbelt bogføring. Det vil sige at et beløb altid skal posteres på en debet konto, og mod posteres på en kredit konto. Der er i indstillingerne mulighed for at vælge saldo visning; hvis det foretrækkes, i saldo visningen lægges beløbet til en konto, men tages ud fra en anden konto. For eksempel varesalg, det posteres med kr på konto 1010 Varesalg, da salget går ud af varesalgs kontoen, og beløbet tilføres i konto 8000 kasse, da pengene går i kassen. Et årsregnskab er opdelt i to dele, en drifts del (resultatopgørelsen) og en status del (balancen). Resultatopgørelsen viser årets indtægter og udgifter, og summen af disse giver årets resultat. Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver/formue og virksomhedens passiver/gæld, for alle de år virksomheden har eksisteret. Kontoplan Alle bevægelser i regnskabet skal konteres på en konto. Kontoen skal have et navn, der beskriver kontoens anvendelse. Kontoplanen skal indeholde alle de konti, der skal anvendes i regnskabet. I Modulet Kontoplan kan du selv redigere henholdsvis tilføre / slette konti. Dog kun indtil der er posteret på kontoen. Installation af Abaque Abaque kan udelukkende købes i Mac App Store. Efter køb og betaling i Mac App Store, bliver programmet automatisk installeret. Slet Abaque Sletning af programmet sker ved at trække programmet til papirkurven. Opret dit første regnskab Du kan oprette et nyt regnskab, ved vælge Arkiver- >Ny, herefter vises velkomstvinduet: ABAQUE version2 3

4 Figur 1 Velkomst billedet, der giver mulighed for at oprette nyt regnskab med udgangspunkt i en forud defineret kontoplan. I velkomstvinduet, er der mulighed for at oprette et nyt regnskab, hvor der tages udgangspunkt i nogle forud definerede kontoplaner. De mulige kontoplaner fremgår af listen i programmet. Det er ligeledes muligt at oprette et nyt regnskab, uden kontoplan. Ønskes den mulighed vælges Opret blankt rengskab, uden kontoplan. Kassekladde I modulet Kassekladde bogføres virksomhedens indtægter og udgifter. Når et bilag er bogført, tildeles bilaget et bilagsnummer af programmet. Bilagene nummereres i rækkefølge startende med nummer 1. Oprettelse af bilag Et nyt bilag, kan være en faktura fra en leverandør, eller andre regninger der skal betales. Et nyt bilag oprettes ved at trykke på Tilfør på værktøjslinjen. 4 ABAQUE version2

5 Figur 2 Kassekladde Beskrivelse I feltet Beskrivelse, skrives en kort beskrivelse af billaget, det kan for eksempel være Varme Juni Dato Her angives bilagets dato. Alle tilhørende posteringer får denne dato. Faktura nr. Her kan leverandørens faktura nummer angives; hvis det ønskes. Billede Såfremt du ønsker at gemme billaget i Abaque, kan du trække en pdf fil eller billede fil (typisk jpg, eller png fil) over feltet markeret Træk billedet hertil. Bilaget gemmes nu sammen med regnskabet, for at se billaget i stort format, klikkes på billedet med musen. Postering af bilag på konto For hvert bilag skal der foretages et antal posteringer. Programmet anvender princippet for dobbelt bogføring, det vil sige at hver gang et beløb trækkes på en konto, skal de lægges til på en anden. Således at summen bliver 0. Der er to hjælpe tekster i vinduet: Bogført Mangler Bogført viser hvor stort et beløb der er lagt på konti, Mangler viser hvor meget der mangler. Når mangler er 0, kan bilaget bogføres. ABAQUE version2 5

6 Bogfør bilag Når alle beløb er posteret korrekt, vil feltet Mangler vise 0, herefter kan bilaget posteres, hvilket gøres ved at trykke på Bogfør i værktøjslinjen. Et bogført bilag markeres i kassekladden med et grønt ikon i venstre kolonne. Et bogført bilag kan ikke ændres. Hvis der er lavet en fejl, og et bogført bilag skal ændres, er der kun en mulighed, at lave et nyt bilag, med samme transaktioner, men med modsat fortegn. Dermed udlignes bilaget, og det kan posteres på ny; ved oprettelse af nyt bilag. Kun bogførte bilag vises i resultatopgørelsen og balancen. Kontoplan For ethvert regnskab er kontoplanen noget af det vigtigste. Med Abaque følger nogle skabeloner til kontoplaner. Ved oprettelse af et nyt regnskab vælges den kontoplan som passer bedst til din virksomhed. Prøv dig lidt frem inden du bestemmer dig for en kontoplan. Der er ligeledes mulighed for at lave en kontoplan fra bunden. Kontotyper Abaque opererer med fire typer som er følgende: Tekst Drift Status Sum Kun drift og status konti er konti, der kan bogføres på. 6 ABAQUE version2

7 Tekstkonti Tekst konti anvendes som overskrift, primært i resultatopgørelsen og balancen. Kontonummeret på tekstkonti benyttes kun til at bestemme placeringen i resultatopgørelsen henholdsvis balancen. Der kan ikke posteres på en tekst konto. Driftskonti Drift konti anvendes til at postere indtægter og udgifter på. Drift konti bliver kun vist i resultatopgørelsen. For hvert regnskabsår bliver summen af indtægter og udgifter overført til balancen. I menuen Egenskaber vælges, hvilken status konto beløbet skal konteres på. Kontoen vælges en gang og gælder for alle regnskabsår. Statuskonti Statuskonti viser virksomhedens beholdning, når noget sælges konteres beløbet på kassebeholdningen; der går penge ind. Når noget købes går der penge ud af beholdningen. Større investeringer, fx driftsmidler der ikke straks afskrives skal konteres på en statuskonto. Saldoen på en statuskonto, videreføres fra år til år. Sumkonti Sumkonti beregner summen af flere drift og status konti i et interval. En Sumkonto defineret som fra konto beregner summen af posteringer i de konti. For eksempel kan en sumkonto lægge alle indtægtskonti sammen, således fås et overblik over virksomhedens indtægter. Moms Inden du går i gang med at postere dine bilag, skal momsindstillingerne sættes korrekt i kontoplanen. Det er ikke muligt at ændre momsindstillingerne når først, der er bogført nogle bilag på en konto. For hver konto, hvor der skal beregnes moms, vælges den tilhørende momskode. Oprettelse af momskoder sker i Egenskaber- >Momskoder se side 17. Afstemningskonto En afstemningskonto, er en konto som findes i virkeligheden, for eksempel en bank konto, eller kassebeholdningen. En afstemningskonto benyttes til at afstemme at saldoen på afstemningskonto stemmer overens med den virkelige konto. Der sættes flueben ved afstemningskonto, men kun konti der er af typen Status, og markeret til anvendelse på Aktiver, kan markeres som afstemningskonto. Ved postering af nyt bilag, kan påvirkningen af eventuelle afstemningskonti ses i feltet Afstemningskonti. Afgiftsfri Udover moms kan fradragsberettigede afgifter indgå som en del af momsangivelsen. Klik på firkanten i kolonnen afgiftsfri, for at markere kontoen til momsrapporten, og saldoen på de konti vil nu indgå i momsangivelsen. Markeringen fjernes ved at klikke på fluebenet igen. Anvendelse Kontoen kan anvendes til flere formål, og det angives ved at vælge mellem følgende: Indtægter ABAQUE version2 7

8 Udgifter Aktiver Passiver Alle fire anvendelsestyper angiver i hvilken kolonne på resultatopgørelsen eller balancen kontoen skal vises. En konto med anvendelsen sat til Aktiver vises i aktivsiden på balancen. Modposteringskonto Såfremt Automatisk modpostering er aktiveret i Indstillinger, visses kolonnen Modposteringskonto. Modposteringskonto angiver de konto som der skal modposteres på, automatisk. For eksempel, hvis Varesalg har modposteringskonto Kasse vil der, hver gang der posteres et beløb på Varesalg, blive oprettet en tilsvarende modpostering på Kasse, og beløbene bliver synkroniseret. Ønskes der en anden modpostering, kan det blot ændres, men beløbene synkroniseres kun, hvis modposteringskontoen er angivet. Bemærk: Der kan kun vælges Modposteringskonto på konti af typen Drift, og kun konti af typen Status kan vælges. Tilpas kontoplan Det første du skal gøre, når du opretter et regnskab, er at tilpasse kontoplanen dit aktuelle behov. Generelt i Abaque kan alle felter redigeres ved, at dobbelt- klikke på teksten, ligeledes tilpasse nummer og beskrivelse ved at dobbelt- klikke på nummer henholdsvis beskrivelsen i kontoplan oversigten. Oprettelse af konto En konto oprettes ved at vælge Tilfør i værktøjslinjen. Bemærk ved tilføjelse af ny konto, oprettes den altid i bunden af regnskabet, det kan derfor være nødvendigt at scrolle ned i kontoplanen for at se den nyoprettede konto. Slet konto Slet en konto sker ved at vælge Slet i værktøjslinjen. Adressekartotek Adressekartoteket indeholder stamdata på virksomhedens kunder/debitorer og leverandører/kreditorer. 8 ABAQUE version2

9 I vinduet Adressekartotek, kan ses de posteringer der er gennemført på en leverandør/kunde. Figur 3 Adressekartotek Oprettelse af leverandør eller kunde Tryk på knappen Tilfør i værktøjslinjen Kundenummer Adressekartoteks kortet skal have et nummer, og det må kun bestå af tal. Anvend en nummerserie startende ved for eksempel , eller anvend for eksempel kunden/leverandørens telefonnummer. Kunde / Leverandør Marker om adressen er kunde og/eller leverandør Adressedetaljer Udfyld firmanavn, adresse etc. Leveringsadresse Angiv en alternativ leveringsadresse. (Feltet er en forberedelse til en fremtidig version af programmet) Noter Skriv, noter eller kommentarer til firmaet Produkter / varer Varer der oprettes i programmet, kan tilknyttes en varegruppe. Varegruppe oversigten viser i bunden af billedet, de produkter der er tilknyttet gruppen. ABAQUE version2 9

10 Varegrupper Varegrupper oprettes ved at vælge varegrupper, og tilfør. Det kan kun angives et navn for varegruppen. Tilknytning af produkter til varegruppen sker i Varer. Figur 4 Oprettelse af en varegruppe, samt tilknyttede varer Varer Registrering af varer som virksomheden sælger. Der kan registreres et ubegrænset antal varer i programmet. Oprettelse af varer sker ved at vælge Vare efterfulgt af Tilfør. Hvis varen kan sælges, vælges fanen Salg og Salg markeres som vist på Figur 5. Der kan angives en pris, og prisen kan angives for en periode. Ved fakturering tjekker programmet, hvilken pris er gyldig på tidspunktet for oprettelse af fakturaen. Der kan også registreres en aktuel indkøbspris, i fanen indkøb. Under fanen Andet kan angives varens EAN nummer; hvis der skulle være behov for det. 10 ABAQUE version2

11 Figur 5 Varer Tilbud, ordre og faktura Programmet kan håndtere tilbud, ordre og fakturering. Af hensyn til sporbarheden i programmet betragtes tilbud, ordrer og faktura som tre uafhængige registreringer, forstået på den måde, at et tilbud kan konverteres til en ordre, men der sker blot en markering af tilbuddet, at det er accepteret, og der oprettes en ordre. Ligeså for fakturaer. Tilbud, ordre og faktura anvender samme layout når de udskrives, blot med den forskel at der står tilbudsnummer, henholdsvis ordrenummer på udskriften. Det er muligt at ændre layoutet af tilbud, ordre og faktura, men det kræver indgående kendskab til HTML. På findes en vejledning i tilpasning af layout, som kan downloades. Tilbud Ved oprettelse af tilbud udfyldes formularen til venstre. Hvis tilbuddet accepteres af kunden, kan det konverteres til en ordre. Det gøres ved at markere tilbuddet i listen og vælge menuen Konverter tilbud til ordre i menuen, der kommer frem ved at klikke med højre tast på musen (eller Ctrl- Musse klik). ABAQUE version2 11

12 Figur 6 Tilbudsformularen Ordre I ordre oversigten registreres alle ordrer, og der kan udskrives en ordrebekræftelse. Når ordren skal faktureres kan den konverteres til en faktura. Det gøres ved at vælge Konverter ordre til faktura i menuen der kommer frem ved at vælge ordren i listen og klikke med musens højre tast. Figur 7 Ordre formularen 12 ABAQUE version2

13 Faktura Figur 8 Fakturaviser, hvordan en faktura oprettes. Fakturaen bliver låst, når den bliver Bogført, også bliver beløbene konteret på de konti der er angivet i vare- linjerne, og summen bliver konteret på den konto som er angivet i Egenskaber. Figur 8 Faktura Registrer faktura som betalt Når en faktura er blevet betalt, skal den registreres som betalt i programmet. Marker den pågældende faktura Vælg Marker som betalt i værktøjslinjen Udfyld pop- up vinduet, og tryk på Bogfør Tjek at de rigtige konti er valgt Fakturaen er nu markeret som betalt og bogført I feltet Betalt beløb angives det faktiske betalte beløb. Hvis beløbet er større eller mindre end faktura beløbet, skal du manuelt korrigere andetsteds i regnskabet. ABAQUE version2 13

14 Figur 9 Registrer betaling af faktura Kreditnota Hvis summen på en faktura er negativ, bliver fakturaen til en kreditnota. Det kan bl.a. gøres ved at skrive en negativ mængde på varerne tilknyttet fakturaen. Rapporter Programmet har tre forskellige rapporter, resultatopgørelse, balance og moms. Resultatopgørelsen viser resultatet af virksomhedens drift over en given periode. De perioder der ønskes oversigt over, skal oprettes i Egenskaber- >Regnskabsperioder. Her defineres virksomhedens regnskabsperioder, og for disse perioder kan der vises en opgørelse over drift resultatet. Balancen viser en oversigt over virksomhedens beholdninger og gæld. Perioderne der kan vælges mellem er de regnskabsperioder, der er defineret i Egenskaber. Moms viser en opgørelse over moms, her kan der frit vælges periode, men der tages udgangspunkt i den betaling der er valgt i Egenskaber. Resultatopgørelse For adgang til resultatopgørelsen vælges Rapporter- >Resultatopgørelse i venstre side. Øverst vælges den aktuelle regnskabsperiode, såfremt der ikke er defineret en regnskabsperiode, gøres det i Egenskaber. 14 ABAQUE version2

15 Hver gang resultatopgørelsen køres, opdateres Årets resultat, og posteringen på Årets resultat opdateres. Figur 10 Resultatopgørelse Balance Balancen viser virksomhedens balance, for den regnskabsperiode, der er valgt i boksen øverst i rapporten. Nye perioder indstilles i Egenskaber- >Regnskabsperioder ABAQUE version2 15

16 Balancen dannes på baggrund af den kontoplan, der er defineret i regnskaber, ændringer til linjerne skal således ske i kontoplanen, se afsnit 6. Figur 11 Balance Moms Rapporten Moms viser hvor meget du skal betale henholdsvis have refunderet i moms. Du skal selv poster det beløb som du betaler i moms. Figur 12 Momsangivelse 16 ABAQUE version2

17 Indstillinger Brugeren har mulighed for at lave visse tilpasninger i programmet. I Abaque er det inddelt i to grupper: Indstillinger Egenskaber Indstillinger De indstillinger der kan vælges i indstillinger, er kun gyldige på den computer, hvor de er indstillet. Det betyder at når datafilen åbnes på en anden computer vil indstillingerne ikke nødvendigvis være de samme. Indstillinger omfatter typisk, indstillinger i forbindelse med skærmvisning og eksport af data. Figur 13: Indstillinger Figur 14 Indstillinger gældende for Kassekladden, Tilbud, Ordre og Faktura Kassekladde Saldo, Debit / Kredit Skifter mellem Saldo visning i en kolonne med +/- for angivelse af Debit / Kredit. Skjul posterede bilag Skjuler alle posterede bilag i kassekladden. Kan ligeledes vælges ved at trykke CMD + muse tast i kassekladden. Aktiver Automatisk modpostering Aktiverer automatisk modpostering, og modposteringskonto bliver synlig i kontoplanen. Se afsnittet Modposteringskonto på side 8, ABAQUE version2 17

18 Figur 15 Valg af separationstegn ved eksport Faktura Valg af skabelon til Tilbud, Ordre og Faktura, vælges i Indstillinger Faktura: Figur 16 Valg af skabelon til Tilbud, Ordre og Faktura Egenskaber De indstillinger der laves i egenskaber er gyldige på alle computere, som data filen åbnes på. Egenskaber omhandler indstillinger, der er regnskabsafhængige. Det kan for eksempel være følgende: Virksomhedens navn og adresse Oprettelse af moms koder, og afregningskonto Definering af regnskabsperioder Angivelse af Enheder til varerne Startnumre i forbindelse med bogføringer Firmaets stamdata Egenskaber - > Firma, her oplyses firmaets stamdata. De indtastede værdier benyttes i tilbud, ordrer og fakturaer. 18 ABAQUE version2

19 Figur 17: Egenskaber Momskoder Såfremt virksomheden er momsregistreret, skal momskoderne oprettes i Egenskaber- >Momskoder. Når momskoden er oprettet skal den efterfølgende angives i kontoplanen. Værdien angivet i Betaling anvendes som udgangspunkt i den periode momsangivelsen beregnes for jævnfør afsnittet Moms på side 16. Figur 18 Definition af momskoder Regnskabsperioder Programmet kan regne med flere regnskabsperioder, og de skal defineres i Egenskaber- >Regnskabsperioder. Årets resultat vises i kolonnen Årets resultat, og kan ikke ændres. Værdien beregnes for et regnskabsår, ved bogføring af et bilag. Værdien kan også gen- beregnes ved at klikke på et regnskabsår, og vælge punktet Genberegn årets resultatet, i menuen der kommer frem ved at trykke på højre musetast. Låsning af regnskab Det er ligeledes muligt at låse regnskaber således der ikke kan posteres bilag før en given dato. En regnskabs periode er åben, indtil der angives i værdi i Første posteringsdag. Løbende henover regnskabsperioden kan den dato ændres; hvis man ønsker at benytte den funktion. Der kan kun angives værdier indenfor den valgte regnskabsperiode, og værdien kan ikke ændres når først den er indtastet. Figur 19 Indstilling af regnskabsperioder ABAQUE version2 19

20 Enheder Ved oprettelse af varer i varekatalogen, kan enheden (kg. Stk. Liter etc) for den mængde der sælges angives. Definitionen af enhederne skal oprettes først i Egenskaber- >Enheder. Figur 20 Indstilling af enheder til varer Bilagsnumre startværdier Inden det første bilag posteres, eller den første faktura bogføres, er der mulighed for at indtaste startnummeret for tilbud, bilag, ordre og faktura. Det er kun aktuelt, hvis man fortsætter regnskabet i Abaque, fra et andet regnskabssprogram. Figur 21 Indstilling af bilags- og faktura numre, samt standard konti til bogføring af fakturaer Eksport af data Du kan eksportere kassekladden, kontoplanen og adressekartoteket til brug for revisor, et regneark eller i et andet økonomiprogram. Vælg Arkiver- >Eksporter efterfulgt at det ønskede modul, der skal eksporteres. Eksport er i CSV (kommasepareret) format. Tegn til adskillelse af kolonner, kan vælges i Egenskaber, men er som standard komma; hvilket kan importeres i de fleste regneark og økonomiprogrammer. 20 ABAQUE version2

21 Indeks Afgiftsfri, 7 afstemningskonto, 7 Automatisk modpostering, 8, 17 Balance, 14 Faktura, 5, 13, 17, 18 kontoplan, 6, 16, 17 leverandør, 4, 9 Modposteringskonto, 8 Moms, 16 Ordre, 18 Regnskabsperioder, 14, 15 resultatopgørelsen, III, 6, 7, 8, 14, 15 Tilbud, 18 ABAQUE version2 21

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 INTRODUKTION... 3 SKABELON OPBYGNINGEN... 3 BYG DIN EGEN SKABELON... 3 INDSÆT FELTER... 3 INDSÆT VARELINJER... 3 FILNAVN... 4 LISTE OVER FELTER...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Prominent Finans System

Prominent Finans System Prominent Finans System Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 1999-2011 prominent data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller. Det sættes op på de enkelte kladdelinjer,

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere