Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura nr. Billede Postering af bilag på konto Bogfør bilag Kontoplan Kontotyper Tekstkonti Driftskonti Statuskonti Sumkonti Moms Afstemningskonto Afgiftsfri Anvendelse Modposteringskonto Tilpas kontoplan Oprettelse af konto Slet konto Adressekartotek Oprettelse af leverandør eller kunde Kundenummer Kunde / Leverandør Adressedetaljer Leveringsadresse Noter Produkter / varer Varegrupper Varer Tilbud, ordre og faktura Tilbud Ordre Faktura Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance Moms Indstillinger Indstillinger Kassekladde Faktura Egenskaber Firmaets stamdata Momskoder Regnskabsperioder Låsning af regnskab Enheder Bilagsnumre startværdier Eksport af data Indeks Vilkår og betingelser DENNE SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. AQURI S.M.B.A. OG DETS LEVERANDØRER, FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV, ALLE GARANTIER, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, GARANTI FOR IKKE- KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, OG GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AQURI S.M.B.A. OG DETS LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTIER OM NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER AKTUALITET AF MATERIALET, TJENESTER, SOFTWARE, TEKST, GRAFIK OG LINKS. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL AQURI S.M.B.A. VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PART FOR EVENTUELLE SKADER HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE FOR BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE SOFTWARE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, NOGEN ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDET, SELV HVIS VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Program udvikling og design: Aquri S.M.B.A. CVR: DK Copyright 2014 Aquri S.M.B.A. Version 2.1.0, Juni 2014 Der tages forbehold for trykfejl, ligesom der kan være foretaget ændringer i softwaren efter udgivelsen af denne manual. Programmet leveres som det er, uden ansvar. Der vil løbende være opdateringer tilgængelige gennem Mac App Store

3 Indledning Generelle bogføringsprincipper Abaque anvender princippet for dobbelt bogføring. Det vil sige at et beløb altid skal posteres på en debet konto, og mod posteres på en kredit konto. Der er i indstillingerne mulighed for at vælge saldo visning; hvis det foretrækkes, i saldo visningen lægges beløbet til en konto, men tages ud fra en anden konto. For eksempel varesalg, det posteres med kr på konto 1010 Varesalg, da salget går ud af varesalgs kontoen, og beløbet tilføres i konto 8000 kasse, da pengene går i kassen. Et årsregnskab er opdelt i to dele, en drifts del (resultatopgørelsen) og en status del (balancen). Resultatopgørelsen viser årets indtægter og udgifter, og summen af disse giver årets resultat. Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver/formue og virksomhedens passiver/gæld, for alle de år virksomheden har eksisteret. Kontoplan Alle bevægelser i regnskabet skal konteres på en konto. Kontoen skal have et navn, der beskriver kontoens anvendelse. Kontoplanen skal indeholde alle de konti, der skal anvendes i regnskabet. I Modulet Kontoplan kan du selv redigere henholdsvis tilføre / slette konti. Dog kun indtil der er posteret på kontoen. Installation af Abaque Abaque kan udelukkende købes i Mac App Store. Efter køb og betaling i Mac App Store, bliver programmet automatisk installeret. Slet Abaque Sletning af programmet sker ved at trække programmet til papirkurven. Opret dit første regnskab Du kan oprette et nyt regnskab, ved vælge Arkiver- >Ny, herefter vises velkomstvinduet: ABAQUE version2 3

4 Figur 1 Velkomst billedet, der giver mulighed for at oprette nyt regnskab med udgangspunkt i en forud defineret kontoplan. I velkomstvinduet, er der mulighed for at oprette et nyt regnskab, hvor der tages udgangspunkt i nogle forud definerede kontoplaner. De mulige kontoplaner fremgår af listen i programmet. Det er ligeledes muligt at oprette et nyt regnskab, uden kontoplan. Ønskes den mulighed vælges Opret blankt rengskab, uden kontoplan. Kassekladde I modulet Kassekladde bogføres virksomhedens indtægter og udgifter. Når et bilag er bogført, tildeles bilaget et bilagsnummer af programmet. Bilagene nummereres i rækkefølge startende med nummer 1. Oprettelse af bilag Et nyt bilag, kan være en faktura fra en leverandør, eller andre regninger der skal betales. Et nyt bilag oprettes ved at trykke på Tilfør på værktøjslinjen. 4 ABAQUE version2

5 Figur 2 Kassekladde Beskrivelse I feltet Beskrivelse, skrives en kort beskrivelse af billaget, det kan for eksempel være Varme Juni Dato Her angives bilagets dato. Alle tilhørende posteringer får denne dato. Faktura nr. Her kan leverandørens faktura nummer angives; hvis det ønskes. Billede Såfremt du ønsker at gemme billaget i Abaque, kan du trække en pdf fil eller billede fil (typisk jpg, eller png fil) over feltet markeret Træk billedet hertil. Bilaget gemmes nu sammen med regnskabet, for at se billaget i stort format, klikkes på billedet med musen. Postering af bilag på konto For hvert bilag skal der foretages et antal posteringer. Programmet anvender princippet for dobbelt bogføring, det vil sige at hver gang et beløb trækkes på en konto, skal de lægges til på en anden. Således at summen bliver 0. Der er to hjælpe tekster i vinduet: Bogført Mangler Bogført viser hvor stort et beløb der er lagt på konti, Mangler viser hvor meget der mangler. Når mangler er 0, kan bilaget bogføres. ABAQUE version2 5

6 Bogfør bilag Når alle beløb er posteret korrekt, vil feltet Mangler vise 0, herefter kan bilaget posteres, hvilket gøres ved at trykke på Bogfør i værktøjslinjen. Et bogført bilag markeres i kassekladden med et grønt ikon i venstre kolonne. Et bogført bilag kan ikke ændres. Hvis der er lavet en fejl, og et bogført bilag skal ændres, er der kun en mulighed, at lave et nyt bilag, med samme transaktioner, men med modsat fortegn. Dermed udlignes bilaget, og det kan posteres på ny; ved oprettelse af nyt bilag. Kun bogførte bilag vises i resultatopgørelsen og balancen. Kontoplan For ethvert regnskab er kontoplanen noget af det vigtigste. Med Abaque følger nogle skabeloner til kontoplaner. Ved oprettelse af et nyt regnskab vælges den kontoplan som passer bedst til din virksomhed. Prøv dig lidt frem inden du bestemmer dig for en kontoplan. Der er ligeledes mulighed for at lave en kontoplan fra bunden. Kontotyper Abaque opererer med fire typer som er følgende: Tekst Drift Status Sum Kun drift og status konti er konti, der kan bogføres på. 6 ABAQUE version2

7 Tekstkonti Tekst konti anvendes som overskrift, primært i resultatopgørelsen og balancen. Kontonummeret på tekstkonti benyttes kun til at bestemme placeringen i resultatopgørelsen henholdsvis balancen. Der kan ikke posteres på en tekst konto. Driftskonti Drift konti anvendes til at postere indtægter og udgifter på. Drift konti bliver kun vist i resultatopgørelsen. For hvert regnskabsår bliver summen af indtægter og udgifter overført til balancen. I menuen Egenskaber vælges, hvilken status konto beløbet skal konteres på. Kontoen vælges en gang og gælder for alle regnskabsår. Statuskonti Statuskonti viser virksomhedens beholdning, når noget sælges konteres beløbet på kassebeholdningen; der går penge ind. Når noget købes går der penge ud af beholdningen. Større investeringer, fx driftsmidler der ikke straks afskrives skal konteres på en statuskonto. Saldoen på en statuskonto, videreføres fra år til år. Sumkonti Sumkonti beregner summen af flere drift og status konti i et interval. En Sumkonto defineret som fra konto beregner summen af posteringer i de konti. For eksempel kan en sumkonto lægge alle indtægtskonti sammen, således fås et overblik over virksomhedens indtægter. Moms Inden du går i gang med at postere dine bilag, skal momsindstillingerne sættes korrekt i kontoplanen. Det er ikke muligt at ændre momsindstillingerne når først, der er bogført nogle bilag på en konto. For hver konto, hvor der skal beregnes moms, vælges den tilhørende momskode. Oprettelse af momskoder sker i Egenskaber- >Momskoder se side 17. Afstemningskonto En afstemningskonto, er en konto som findes i virkeligheden, for eksempel en bank konto, eller kassebeholdningen. En afstemningskonto benyttes til at afstemme at saldoen på afstemningskonto stemmer overens med den virkelige konto. Der sættes flueben ved afstemningskonto, men kun konti der er af typen Status, og markeret til anvendelse på Aktiver, kan markeres som afstemningskonto. Ved postering af nyt bilag, kan påvirkningen af eventuelle afstemningskonti ses i feltet Afstemningskonti. Afgiftsfri Udover moms kan fradragsberettigede afgifter indgå som en del af momsangivelsen. Klik på firkanten i kolonnen afgiftsfri, for at markere kontoen til momsrapporten, og saldoen på de konti vil nu indgå i momsangivelsen. Markeringen fjernes ved at klikke på fluebenet igen. Anvendelse Kontoen kan anvendes til flere formål, og det angives ved at vælge mellem følgende: Indtægter ABAQUE version2 7

8 Udgifter Aktiver Passiver Alle fire anvendelsestyper angiver i hvilken kolonne på resultatopgørelsen eller balancen kontoen skal vises. En konto med anvendelsen sat til Aktiver vises i aktivsiden på balancen. Modposteringskonto Såfremt Automatisk modpostering er aktiveret i Indstillinger, visses kolonnen Modposteringskonto. Modposteringskonto angiver de konto som der skal modposteres på, automatisk. For eksempel, hvis Varesalg har modposteringskonto Kasse vil der, hver gang der posteres et beløb på Varesalg, blive oprettet en tilsvarende modpostering på Kasse, og beløbene bliver synkroniseret. Ønskes der en anden modpostering, kan det blot ændres, men beløbene synkroniseres kun, hvis modposteringskontoen er angivet. Bemærk: Der kan kun vælges Modposteringskonto på konti af typen Drift, og kun konti af typen Status kan vælges. Tilpas kontoplan Det første du skal gøre, når du opretter et regnskab, er at tilpasse kontoplanen dit aktuelle behov. Generelt i Abaque kan alle felter redigeres ved, at dobbelt- klikke på teksten, ligeledes tilpasse nummer og beskrivelse ved at dobbelt- klikke på nummer henholdsvis beskrivelsen i kontoplan oversigten. Oprettelse af konto En konto oprettes ved at vælge Tilfør i værktøjslinjen. Bemærk ved tilføjelse af ny konto, oprettes den altid i bunden af regnskabet, det kan derfor være nødvendigt at scrolle ned i kontoplanen for at se den nyoprettede konto. Slet konto Slet en konto sker ved at vælge Slet i værktøjslinjen. Adressekartotek Adressekartoteket indeholder stamdata på virksomhedens kunder/debitorer og leverandører/kreditorer. 8 ABAQUE version2

9 I vinduet Adressekartotek, kan ses de posteringer der er gennemført på en leverandør/kunde. Figur 3 Adressekartotek Oprettelse af leverandør eller kunde Tryk på knappen Tilfør i værktøjslinjen Kundenummer Adressekartoteks kortet skal have et nummer, og det må kun bestå af tal. Anvend en nummerserie startende ved for eksempel , eller anvend for eksempel kunden/leverandørens telefonnummer. Kunde / Leverandør Marker om adressen er kunde og/eller leverandør Adressedetaljer Udfyld firmanavn, adresse etc. Leveringsadresse Angiv en alternativ leveringsadresse. (Feltet er en forberedelse til en fremtidig version af programmet) Noter Skriv, noter eller kommentarer til firmaet Produkter / varer Varer der oprettes i programmet, kan tilknyttes en varegruppe. Varegruppe oversigten viser i bunden af billedet, de produkter der er tilknyttet gruppen. ABAQUE version2 9

10 Varegrupper Varegrupper oprettes ved at vælge varegrupper, og tilfør. Det kan kun angives et navn for varegruppen. Tilknytning af produkter til varegruppen sker i Varer. Figur 4 Oprettelse af en varegruppe, samt tilknyttede varer Varer Registrering af varer som virksomheden sælger. Der kan registreres et ubegrænset antal varer i programmet. Oprettelse af varer sker ved at vælge Vare efterfulgt af Tilfør. Hvis varen kan sælges, vælges fanen Salg og Salg markeres som vist på Figur 5. Der kan angives en pris, og prisen kan angives for en periode. Ved fakturering tjekker programmet, hvilken pris er gyldig på tidspunktet for oprettelse af fakturaen. Der kan også registreres en aktuel indkøbspris, i fanen indkøb. Under fanen Andet kan angives varens EAN nummer; hvis der skulle være behov for det. 10 ABAQUE version2

11 Figur 5 Varer Tilbud, ordre og faktura Programmet kan håndtere tilbud, ordre og fakturering. Af hensyn til sporbarheden i programmet betragtes tilbud, ordrer og faktura som tre uafhængige registreringer, forstået på den måde, at et tilbud kan konverteres til en ordre, men der sker blot en markering af tilbuddet, at det er accepteret, og der oprettes en ordre. Ligeså for fakturaer. Tilbud, ordre og faktura anvender samme layout når de udskrives, blot med den forskel at der står tilbudsnummer, henholdsvis ordrenummer på udskriften. Det er muligt at ændre layoutet af tilbud, ordre og faktura, men det kræver indgående kendskab til HTML. På findes en vejledning i tilpasning af layout, som kan downloades. Tilbud Ved oprettelse af tilbud udfyldes formularen til venstre. Hvis tilbuddet accepteres af kunden, kan det konverteres til en ordre. Det gøres ved at markere tilbuddet i listen og vælge menuen Konverter tilbud til ordre i menuen, der kommer frem ved at klikke med højre tast på musen (eller Ctrl- Musse klik). ABAQUE version2 11

12 Figur 6 Tilbudsformularen Ordre I ordre oversigten registreres alle ordrer, og der kan udskrives en ordrebekræftelse. Når ordren skal faktureres kan den konverteres til en faktura. Det gøres ved at vælge Konverter ordre til faktura i menuen der kommer frem ved at vælge ordren i listen og klikke med musens højre tast. Figur 7 Ordre formularen 12 ABAQUE version2

13 Faktura Figur 8 Fakturaviser, hvordan en faktura oprettes. Fakturaen bliver låst, når den bliver Bogført, også bliver beløbene konteret på de konti der er angivet i vare- linjerne, og summen bliver konteret på den konto som er angivet i Egenskaber. Figur 8 Faktura Registrer faktura som betalt Når en faktura er blevet betalt, skal den registreres som betalt i programmet. Marker den pågældende faktura Vælg Marker som betalt i værktøjslinjen Udfyld pop- up vinduet, og tryk på Bogfør Tjek at de rigtige konti er valgt Fakturaen er nu markeret som betalt og bogført I feltet Betalt beløb angives det faktiske betalte beløb. Hvis beløbet er større eller mindre end faktura beløbet, skal du manuelt korrigere andetsteds i regnskabet. ABAQUE version2 13

14 Figur 9 Registrer betaling af faktura Kreditnota Hvis summen på en faktura er negativ, bliver fakturaen til en kreditnota. Det kan bl.a. gøres ved at skrive en negativ mængde på varerne tilknyttet fakturaen. Rapporter Programmet har tre forskellige rapporter, resultatopgørelse, balance og moms. Resultatopgørelsen viser resultatet af virksomhedens drift over en given periode. De perioder der ønskes oversigt over, skal oprettes i Egenskaber- >Regnskabsperioder. Her defineres virksomhedens regnskabsperioder, og for disse perioder kan der vises en opgørelse over drift resultatet. Balancen viser en oversigt over virksomhedens beholdninger og gæld. Perioderne der kan vælges mellem er de regnskabsperioder, der er defineret i Egenskaber. Moms viser en opgørelse over moms, her kan der frit vælges periode, men der tages udgangspunkt i den betaling der er valgt i Egenskaber. Resultatopgørelse For adgang til resultatopgørelsen vælges Rapporter- >Resultatopgørelse i venstre side. Øverst vælges den aktuelle regnskabsperiode, såfremt der ikke er defineret en regnskabsperiode, gøres det i Egenskaber. 14 ABAQUE version2

15 Hver gang resultatopgørelsen køres, opdateres Årets resultat, og posteringen på Årets resultat opdateres. Figur 10 Resultatopgørelse Balance Balancen viser virksomhedens balance, for den regnskabsperiode, der er valgt i boksen øverst i rapporten. Nye perioder indstilles i Egenskaber- >Regnskabsperioder ABAQUE version2 15

16 Balancen dannes på baggrund af den kontoplan, der er defineret i regnskaber, ændringer til linjerne skal således ske i kontoplanen, se afsnit 6. Figur 11 Balance Moms Rapporten Moms viser hvor meget du skal betale henholdsvis have refunderet i moms. Du skal selv poster det beløb som du betaler i moms. Figur 12 Momsangivelse 16 ABAQUE version2

17 Indstillinger Brugeren har mulighed for at lave visse tilpasninger i programmet. I Abaque er det inddelt i to grupper: Indstillinger Egenskaber Indstillinger De indstillinger der kan vælges i indstillinger, er kun gyldige på den computer, hvor de er indstillet. Det betyder at når datafilen åbnes på en anden computer vil indstillingerne ikke nødvendigvis være de samme. Indstillinger omfatter typisk, indstillinger i forbindelse med skærmvisning og eksport af data. Figur 13: Indstillinger Figur 14 Indstillinger gældende for Kassekladden, Tilbud, Ordre og Faktura Kassekladde Saldo, Debit / Kredit Skifter mellem Saldo visning i en kolonne med +/- for angivelse af Debit / Kredit. Skjul posterede bilag Skjuler alle posterede bilag i kassekladden. Kan ligeledes vælges ved at trykke CMD + muse tast i kassekladden. Aktiver Automatisk modpostering Aktiverer automatisk modpostering, og modposteringskonto bliver synlig i kontoplanen. Se afsnittet Modposteringskonto på side 8, ABAQUE version2 17

18 Figur 15 Valg af separationstegn ved eksport Faktura Valg af skabelon til Tilbud, Ordre og Faktura, vælges i Indstillinger Faktura: Figur 16 Valg af skabelon til Tilbud, Ordre og Faktura Egenskaber De indstillinger der laves i egenskaber er gyldige på alle computere, som data filen åbnes på. Egenskaber omhandler indstillinger, der er regnskabsafhængige. Det kan for eksempel være følgende: Virksomhedens navn og adresse Oprettelse af moms koder, og afregningskonto Definering af regnskabsperioder Angivelse af Enheder til varerne Startnumre i forbindelse med bogføringer Firmaets stamdata Egenskaber - > Firma, her oplyses firmaets stamdata. De indtastede værdier benyttes i tilbud, ordrer og fakturaer. 18 ABAQUE version2

19 Figur 17: Egenskaber Momskoder Såfremt virksomheden er momsregistreret, skal momskoderne oprettes i Egenskaber- >Momskoder. Når momskoden er oprettet skal den efterfølgende angives i kontoplanen. Værdien angivet i Betaling anvendes som udgangspunkt i den periode momsangivelsen beregnes for jævnfør afsnittet Moms på side 16. Figur 18 Definition af momskoder Regnskabsperioder Programmet kan regne med flere regnskabsperioder, og de skal defineres i Egenskaber- >Regnskabsperioder. Årets resultat vises i kolonnen Årets resultat, og kan ikke ændres. Værdien beregnes for et regnskabsår, ved bogføring af et bilag. Værdien kan også gen- beregnes ved at klikke på et regnskabsår, og vælge punktet Genberegn årets resultatet, i menuen der kommer frem ved at trykke på højre musetast. Låsning af regnskab Det er ligeledes muligt at låse regnskaber således der ikke kan posteres bilag før en given dato. En regnskabs periode er åben, indtil der angives i værdi i Første posteringsdag. Løbende henover regnskabsperioden kan den dato ændres; hvis man ønsker at benytte den funktion. Der kan kun angives værdier indenfor den valgte regnskabsperiode, og værdien kan ikke ændres når først den er indtastet. Figur 19 Indstilling af regnskabsperioder ABAQUE version2 19

20 Enheder Ved oprettelse af varer i varekatalogen, kan enheden (kg. Stk. Liter etc) for den mængde der sælges angives. Definitionen af enhederne skal oprettes først i Egenskaber- >Enheder. Figur 20 Indstilling af enheder til varer Bilagsnumre startværdier Inden det første bilag posteres, eller den første faktura bogføres, er der mulighed for at indtaste startnummeret for tilbud, bilag, ordre og faktura. Det er kun aktuelt, hvis man fortsætter regnskabet i Abaque, fra et andet regnskabssprogram. Figur 21 Indstilling af bilags- og faktura numre, samt standard konti til bogføring af fakturaer Eksport af data Du kan eksportere kassekladden, kontoplanen og adressekartoteket til brug for revisor, et regneark eller i et andet økonomiprogram. Vælg Arkiver- >Eksporter efterfulgt at det ønskede modul, der skal eksporteres. Eksport er i CSV (kommasepareret) format. Tegn til adskillelse af kolonner, kan vælges i Egenskaber, men er som standard komma; hvilket kan importeres i de fleste regneark og økonomiprogrammer. 20 ABAQUE version2

21 Indeks Afgiftsfri, 7 afstemningskonto, 7 Automatisk modpostering, 8, 17 Balance, 14 Faktura, 5, 13, 17, 18 kontoplan, 6, 16, 17 leverandør, 4, 9 Modposteringskonto, 8 Moms, 16 Ordre, 18 Regnskabsperioder, 14, 15 resultatopgørelsen, III, 6, 7, 8, 14, 15 Tilbud, 18 ABAQUE version2 21

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 INTRODUKTION... 3 SKABELON OPBYGNINGEN... 3 BYG DIN EGEN SKABELON... 3 INDSÆT FELTER... 3 INDSÆT VARELINJER... 3 FILNAVN... 4 LISTE OVER FELTER...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere