Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger"

Transkript

1 Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende, systematisk evaluering af ph.d.-skolen, i forbindelse med bedømmelsen af de enkelte ph.d.-afhandlinger. Fordelen ved denne type af evaluering er, at man hele tiden får nye data ind og der vil altid kunne genereres en aktuel rapport. Ligeledes kan der laves sammenligninger over tid, dvs. ændringer i ph.d.-uddannelsen samt den deraf følgende kvalitet af ph.d.-afhandlingerne vil kunne evalueres med det samme. Evalueringen er baseret på en totalpopulation af bedømmere, der har været i kontakt med TEK i forbindelse med ph.d.-forsvar. Dermed sikres en bred evaluering med en stor kritisk masse. Der er siden starten af 2013 indsamlet spørgeskemabesvarelser fra alle bedømmere af ph.d.-afhandlinger, både de internationale og nationale bedømmere. Bedømmerne er blevet bedt om at kommentere på ph.d.-skolen, samt de individuelle ph.d.-projekter ift. internationale standarder baseret på bedømmernes erfaringer med bedømmelse af ph.d.-projekter i internationalt regi. Internationale standarder defineres som kvaliteten af den individuelle uddannelse og afhandling: 1. Forskningens kvalitet i forhold til internationale standarder. 2. Aktiviteter under ph.d.-uddannelsen, herunder internationale. I forbindelse med udsendelse af afhandlingen til bedømmelsesudvalgenes medlemmer medsendes en kopi af ph.d.-bekendtgørelsen, medforfattererklæringer, hovedvejlederudtalelse, en beskrivelse af de interne rammer for ph.d.-uddannelsen, en beskrivelse af hvilke forventninger fakultetet har til bedømmerne ift. bedømmelse af selve afhandlingen og forsvar og evaluering af ph.d.-uddannelsen i et internationalt perspektiv. Panelmedlemmerne orienteres tillige om, at de tilsendes et link til besvarelse af den internationale evaluering Data om de ph.d.-studerende på TEK fra 2013 og frem Der er 76 respondenter ud af 105 mulige, der har besvaret hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 72 %. Besvarelserne knytter sig til 35 ph.d.-afhandlinger % af besvarelserne sker med udgangspunkt i en ph.d.-afhandling udarbejdet af en mand, mens de resterende 19 % er knyttet til ph.d.-afhandlinger udarbejdet af kvinder. Procentuelt afspejler dette den kønsmæssige sammensætning af studerende på uddannelsen. Besvarelserne knytter sig til ph.d.-afhandlinger, der er udarbejdet på fakultetets fire institutter, med følgende fordeling. MCI: 34 % MMMI: 32 % KBM: 14 % ITI: 20 % 1 Se venligst bilag 3. 2 Fordeling ift. køn, institut og forskeruddannelsesprogram er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den faktiske fordeling på de tre parametre. Dette skyldes, at der varierende antal besvarelser til de enkelte ph.d.-afhandlinger (fra 1 op til 4). En enkelt ph.d.- afhandling vil derfor vægte forskelligt.

2 Og følgende fordeling ift. forskeruddannelsesprogram Endelig knytter ca. 90 % af besvarelserne sig til ph.d.-afhandlinger, der er udarbejdet på den almindelige 5+3 ordning og 10 % til 4+4 ordningen. Og langt størstedelen af de studerende har haft miljøskifte i udlandet 2. Vurdering af ph.d.-projektet sammenlignet med internationale standarder. I nedenstående frekvenstabel ses, hvordan bedømmerne har vurderet den enkelte ph.d.-afhandling ift. international standard på en række parametre. Disse er: Afhandlingens teoretiske del Afhandlingens empiriske del Afhandlingens impact på forskningsområdet generelt Kvaliteten af den mundtlige fremlæggelse Kvaliteten af de skiftlige forskningspublikationer Det overordnede indtryk af ph.d.-afhandlingen

3 Som det ses af figuren vurderes ph.d.-afhandlingerne i over halvdelen af besvarelserne som værende gode eller meget gode på alle parametre, og det er en meget lille procentdel, der vurderes at være under gennemsnittet ift. internationale standarder. Der kan laves en række krydstabeller, der viser hvordan bedømmernes vurdering af ph.d.-afhandlingerne fordeler sig ift. baggrundsvariablerne (køn, ph.d.-uddannelsens opbygning, institut og forskeruddannelsesprogram). Der er dog en risiko for, at dette ikke vil give et retvisende billede, da den enkelte ph.d.-afhandling kan have flere respondenter tilknyttet og derfor vægte forskelligt i sammenligningen. Derudover vil nogle af kategorierne under baggrundsvariablerne være meget små (eks. er der kun 6 besvarelser, der er tilknyttet ph.d.-afhandlinger udarbejdet på 4+4 ordningen) og det vil ikke kunne bruges ift. en sammenligning. 3. Bedømmernes kommentarer og vurdering af ph.d.-skolen på TEK Der er generelt meget positive vurderinger af ph.d.-programmet på TEK. Nogle af de ting, der fremhæves er: Ph.d.-programmet er velbeskrevet og har en god blanding af kurser, forskningstræning og individuelt arbejde. Fokus på at bibringe de studerende både videnskabelige og undervisningsmæssige kompetencer. Objektiv bedømmelse. Højt niveau ift. problemorientering og anvendelse af kvalitative metoder. Bedømmelsen var godt organiseret og medlemmerne af bedømmelsesudvalget havde højt internationalt niveau. Gode administrative processer, der støtter op om de internationale bedømmere eks. ift. aflønning og finansiering af rejseudgifter. Positivt med praktisk og industrielt fokus. Blandt de negative bemærkninger er: Kort tidsramme ift. gennemførsel af ph.d.-programmet. Det kunne med fordel udvides til 4 år. Der er kun to år til rådighed, hvor den studerende reelt kan forske. Da ph.d.-afhandlingen kan være en samling af videnskabelige artikler, kan det være svært at se hvad den studerende faktisk selv har fremstillet. Dette kan gøre evalueringen svær. Den danske model tildeler generelt for lidt tid til forskning og for meget tid til andre ting.

4 4. Panelets samlede evaluering baseret på de indsendte svar: The overall programme The impression of the panel members is that the PhD school provides a set of regulative rules which guarantee the progress of the PhD in accordance with the requirements set by the Danish Ministerial Order on the PhD programme at the Universities. The PhD programme is well described and fits well with the formal framework for a PhD programme. The PhD programme provides a good mixture of courses, research training and independent work by PhD students. It is an excellent programme and stands in a very good position compared to other international programmes. This is taking into account not only the scientific advisements, but also the educational training of the candidates. The faculty s PhD programme is an example for best practice by its very good structured mixture of scientific and educational components that also include international experience. Particularly impressive has been examples of the amount of empirical research accomplished in only three years. The conditions provided by the PhD school seem to be appropriate to the evaluators. The timeframe for the PhD is remarkably shorter than usual. About 18 months only are devoted strictly to the PhD thesis. Thus the outputs (paper, journal articles, and PhD thesis itself) can potentially be less mature than it could be expected in other countries, where the timeframe is not so short and so strictly limited. The PhD school provides a comprehensive academic environment which guarantees the progress of the PhD candidates and is comparable to other PhD programs worldwide. The PhD school provides a suitable framework to develop the student s work: the appropriate material environment, industrial-academic collaboration partnerships and knowledge-expertise links. This framework allows the students full freedom to investigate their preferences and delimitate their research questions, within the provided environment. A methodology is appropriated and the students acquire all the required competencies resulting in good research and good papers. Overall, the PhD programme is very reasonable and it includes the elements needed to monitor the progress of the PhD student and provide him/her with the necessary competences. One small suggestion is related to the strict duration of the PhD programme of three years, which in some cases can result in a PhD student, who does not reach the necessary scientific level. It would therefore be helpful to have the opportunity to extend the studies by for example half a year if needed. The evaluation process: thesis and defense Theses submitted at The Faculty of Engineering have a level of problem orientation and application of qualitative methods that are comparable to the higher end of international standards. Theoretical reflections may be on the same level or bit lower. It appears that the PhD school produces a majority of students that in their final theses has a strong emphasis on quality papers and on making the final thesis as a collection of papers. It is suggested that a similar emphasis is put on making a good thesis summary. While it is in principle good that students can submit their thesis as a collection of papers, it is sometimes difficult to figure out what is actually their own contribution, in spite of the appended co-author statements. This makes it more challenging to properly evaluate the theses.

5 The selection of the PhD evaluation committee members shows checks and balances such that an objective decision upon the candidate's work may be obtained as much as possible. In particular, it is wise to not have the evaluation committee run by the thesis supervisors, as is the case in some other countries. The evaluation process is well organized and the construction with a committee consisting of internal members as well as international members is a good format. The quality of the work presented as well the number of publications both in relevant conferences and international journals certainly position this PhD programme at a very high international rank and in good standing according to international standards.

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

Social læring og fælles praksis

Social læring og fælles praksis copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Social læring og fælles praksis Social læring og fælles praksis Et mixed method studie, der belyser

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt - hvorfor ikke? Tomas Højgaard Jensen Ph.D.-afhandling Marts 2007 nr. 458-2007

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie P H. D. - A F H A N D L I N G I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G B I O M E K A N I K D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Læring, praksis

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere