This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu og filhåndtering. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, PhotoDJ. Underholdning Medieafspiller, PlayNow, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, lydoptager, temaer, spil. Sony Ericsson Z520i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet, , synkronisering, Bluetooth, infrarød og valgfrit USB-kabel. Flere funktioner Dato og klokkeslæt, vækkeur, kalender, opgaver, Java -programmer, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner Beskrivelse af ikonerne. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R3A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ og Style-Up er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. 2

3 Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3

4 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 4

5 Introduktion Introduktion Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: Bemærk Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med, % 12 Taster og navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. Samling af telefonen Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon, skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. 5

6 Introduktion Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Sådan isætter du SIM-kort og batteri 3 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Placer batteridækslet som vist på billedet, og skub det på plads. Sådan oplader du batteriet Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. 30 min. 6 1 Fjern batteridækslet ved at lade det glide ud som vist på billedet. Det kan være nødvendigt at trykke temmelig hårdt, første gang batteridækslet fjernes. 2 Skub SIM-kortet ind i holderen. Kontroller, at SIM-kortets guldfarvede kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne vender rigtigt. 4 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen.

7 Introduktion 3 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen, hvis du ikke kan se batteriet på dette tidspunkt. 4 Fjern opladeren ved at trække den lige ud. Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre, så batteriet skal oplades oftere. Tale- eller standbytiden kan imidlertid blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Sony Ericsson % 86 Oplysninger om brug og behandling af batteriet. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks På den måde kan du se og indtaste et nødopkaldsnummer som f.eks. 112 uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 75 SIM-kortlås. Sådan tænder du telefonen og foretager et opkald Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt, kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha. opsætningsguiden. 7

8 Introduktion Sådan tænder du telefonen 1 Åbn klappen. 2 Tryk på og hold nede. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved den første opstart. 5 } Ja, hvis du ønsker at opsætningsguiden skal hjælpe dig i gang. Følg derefter den vejledning, der vises. Du kan når som helst starte guiden fra menusystemet, } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Opsætningsguidens funktioner afhænger af operatøren. Sådan foretager og modtager du opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer. Udskiftning af Style-Up -dæksler Noget udstyr indeholder ekstra Style-Up -dæksler. Følg instruktionerne i det følgende for at skifte dæksler. Kobl altid opladeren fra, inden du skifter Style-Up-dæksel. 8

9 Introduktion Sådan udskifter du frontdækslet Sådan udskifter du batteridækslet 1 Find hakkene i siden af frontdækslet som vist. 2 øft frontdækslet af telefonen med tommelfingerneglen. Det kan være nødvendigt at løfte begge sider af frontdækslet. 3 Find hakkene i bunden af frontdækslet og hullerne i bunden af telefonens kabinet. 4 Anbring hakkene i hullerne, og sæt dækslet på plads. 1 Tryk med håndroden, og skub med tommelfingeren på den anden hånd. Det kan være nødvendigt at trykke temmelig hårdt, første gang batteridækslet fjernes. 2 Skub batteridækslet væk fra hængslet. 3 Tag batteridækslet af. 4 Fin hakkene langs telefonens sider. Brug hakkene til at styre efter, og skub batteridækslet opad, mens du trykker med hånden, indtil dækslet klikker på plads. 9

10 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu og filhåndtering. Telefonoversigt Højttaler 2 Skærm 3, 5 Valgtaster 4 Navigeringstast 6 Tilbagetast 7 Slettetast 8 Afbryder 9 Internetknap 10 Mikrofon 11 Stik til stereohovedtelefoner og oplader 12 Kamera/videoknap 13 Volumen 14 Infrarød port 15 Udvendigt display 16 Kamera 17 Højttaler 10

11 Lær din telefon at kende Oversigt, menu 1. PlayNow * 2. Internettjenester* 3. Underholdning Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo 4. Kamera 5. Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger 6. Medieafspiller 7. Filhåndtering Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden 8. Kontakter** Kontakter** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper** SIM-kontakter** Specielle numre Avanceret Ny kontakt 9. Alarmer Alarm Tilbagev. alarm Alarmsignal 11. Organizer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Husk koder Alarmer 12. Indstillinger Generelt Profiler Tid og dato Sprog Talekontrol Nye hændelser Telefonstatus Genveje Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Meddelelsesalarm Lyseffekter Tastelyd Display Baggrund Ekstern baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Dvaletilstandsur Rediger linjenavn* Opkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Åbn for at svare Håndfri* Forbindelser Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør * Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Menuen afhænger af, hvilket kontaktprogram der er valgt som standard. 10. Opkald* 11

12 Lær din telefon at kende Taster og navigation Standbyskærm, hovedmenu og statuslinje Standbyskærmen vises, når du ikke kalder op eller bruger menuer. Her kan du f.eks. se operatørens navn samt dato og klokkeslæt. Tryk på i standby for at få adgang til hovedmenuen, hvor menuerne vises som ikoner. Visse undermenuer har faner. Gå til en fane vha. navigeringstasten, og vælg en indstilling. Statuslinjen øverst på skærmen indeholder ikoner, som giver oplysninger med relation til telefonen og dens aktiviteter, % 92 Ikoner. Udvendigt display Telefonens udvendige display viser tjenesteyderen, dato, klokkeslæt, signalstyrke og batteriniveau. De relevante statusoplysninger vises på det udvendige display. Det eksterne display fungerer som søger, når der trykkes på kameraknappen og den holdes nede, mens klappen er lukket. Lysstyrken styres vha. volumen op/ned-knapperne på siden. Taster og knapper Tryk på denne for at få adgang til hovedmenuen fra standby. Tryk på den for at vælge fremhævede punkter. Tryk på den under et opkald for at få vist en liste med indstillinger. Flytter gennem menuer og faner. Tryk på denne i standby for at åbne aktivitetsmenuen. Tryk på denne for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på denne for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. 12

13 Lær din telefon at kende Tryk på denne for at slette tekst og objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Tryk på den og hold den nede for at tage et billede eller optage et videoklip. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på en af disse taster, og tryk på Kald op for at foretage et hurtigopkald. Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken under et opkald. Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken, når medieafspilleren anvendes. Tryk her, og hold den nede, for at gå ét spor frem eller tilbage. Tryk på denne for at justere lysstyrken, når du bruger kameraet. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 28 Taleopkald. 13

14 Lær din telefon at kende 14 Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. } Info Viser flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen. Gå til et menupunkt } Info. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk det sprog, der skal bruges i menuen, til sproget i det land, SIM-kortet blev købt i. Du kan altid vælge sprog i henhold til SIM-kortet ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændrer du telefonens sprog 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, og du kan bruge foruddefinerede navigeringstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Du kan redigere navigeringstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje Tryk på i standby for at gå til en genvejsmenu eller på, eller for at gå direkte til en funktion.

15 Lær din telefon at kende Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af en meddelelse eller skrivning af et navn under kontakter: Indtastning af tekst vha. flere tryk Tryk på de enkelte taster, indtil det ønskede bogstav vises. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Indtastningssprog Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. Sådan vælger du indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér det. } Gem for at forlade menuen. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Tryk flere gange på den pågældende tast,, eller, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. I boksen i øverste højre hjørne af skærmen vises de tegn, du kan vælge. Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. 15

16 Lær din telefon at kende 16 Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde lydstyrkeknappen nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på volumenknappen, holde den nede og trykke på. Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjer du ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Oversigt over indstillinger } Mere for at få vist en liste med indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier, lyde, osv. Stav ord kun T9 Text Input. Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk.

17 Skrivesprog der vises en oversigt over sprog. Skrivemetode der vises en liste med metoder for det aktuelle sprog. Ordbog (T9) slå T9 Text Input-ordbogen til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale tegn slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra standby og få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. viser nye hændelser, f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Mine genveje viser dine genveje. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Lær din telefon at kende Bogmærker viser dine egne internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Fra standby,. Tryk på s for at forlade aktivitetsmenuen. Sådan får du vist hændelser 1 } Vis. 2 } Mere for at få flere indstillinger vist. Sådan indstiller du besked for nye hændelser 1 } Indstillinger } Generelt } Nye hændels. 2 Vælg, hvordan nye hændelser skal vises. Sådan tilføjer du en genvej 1. 2 } Ny genvej } Tilføj. 3 Vælg den menu, du vil føje til din genvejsliste. 17

18 Lær din telefon at kende Filhåndtering Brug filhåndteringen til at håndtere filer, f.eks. billeder, videoklip og lyde, der er gemt i telefonens hukommelse. Objekter, som f.eks. Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Websider, Spil og Programmer, gemmes som filer i mapper. Alle filer, som telefonen ikke kender, gemmes i mappen Anden. Du kan oprette dine egne undermapper i visse foruddefinerede mapper, hvortil du kan flytte dine gemte filer. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 Marker en fil i mappen Billeder eller Lyde. 2 } Mere } Anvend som. Angiv, hvad filen skal bruges til. Sådan flytter du en fil til en mappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte, } Mere } Håndter filer } Flyt til mappe. 3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller vælg Ny mappe, og kald mappen } OK. Sådan opretter du en undermappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælger du flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og marker en fil } Mere } Marker tryk på Mark. alle eller Fj al mrk for at fjerne markeringen. Filoplysninger Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan markere og få vist oplysninger om filen. 18

19 Opkald Lyseffekter Brug lyseffekterne til at gøre telefonen personlig. Du kan få besked om et indgående opkald eller en ny meddelelse vha. lyseffekterne. Du kan også knytte lyseffekter til dine kontakter. Visse lyseffekter kan ikke slås fra, f.eks. ved åbning og lukning af telefonen samt tilslutning og frakobling af tilbehør. Bemærk, at lyseffekterne kan distrahere ved bilkørsel om natten. Udvis forsigtighed. Gå til Indstillinger } Lyde og alarmer } Lyseffekter for at slå lyseffekterne fra. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 7 Sådan tænder du telefonen og foretager et opkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Du får adgang til disse indstillinger via } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 26 Opkaldsliste og % 22 Kontakter. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 27 Talekontrol. 19

20 Opkald 20 Sådan foretager du et opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage opkaldet. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Sådan aktiverer du højttaleren før besvaring af et opkald Tryk på venstre valgtast. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald 1 Tryk på, og vælg Slå højttaler til for at slå højttaleren til. 2 Tryk på, og vælg Slå højttaler fra for at slå højttaleren fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen for at genoptage samtalen. Modtage opkald Telefonen ringer, og nummeret på den, der ringer op, vises (hvis du abonnerer på tjenesten Vis nummer, og nummeret kan identificeres), når du modtager et opkald. Hvis nummeret er gemt under kontakter, vises navn, nummer, billede og lyseffekt (hvis tildelt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan besvarer du et opkald Åbn telefonen. } Svar, hvis telefonen allerede er åben. Tryk eventuelt på knappen på den bærbare håndfri. Sådan afviser du et opkald Luk telefonen. } Optaget. Tryk to gange hurtigt efter hinanden på siden af volumenknappen. Mistede opkald Mistede opkald: vises i standby, for at vise antal mistede opkald, hvis du har mistet et opkald, og aktivitetsmenuen er deaktiveret. } Ja for at få de mistede opkald vist på opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere.

21 Opkald Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 } Opkald fra standby, og gå til fanen med mistede opkald. Brug eller til at rulle mellem fanerne. 2 Brug eller til at rulle til et nummer og } Kald op til at kalde et nummer op. Automatisk genopkald Sådan kalder du et nummer op igen Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen? vises } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange eller indtil: Opkaldet tilsluttes Du trykker på Annuller Du modtager et opkald Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse med dataopkald. Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. Du kan ringe op fra udlandet via et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale med det pågældende net. Sådan foretager du internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer } Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112 eller 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. 21

22 Opkald Sådan foretager du et nødopkald Indtast nødopkaldsnummeret, } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter or SIM-kontakter der som standard skal vises. For nyttige oplysninger og indstillinger } Kontakter } Indstillinger. Standardkontakt Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard, vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, for dine kontakter. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Kontakter Kontakter er som en adressebog, hvor du kan gemme navne, telefonnumre og -adresser. Du kan også føje billeder, ringesignaler, lyseffekter og personlige oplysninger, f.eks. fødselsdag, -, web- og postadresser, til kontakter. Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. SIM-kontakter Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIM-kortet. Se Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 22

23 Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, } OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. 6 Når du har indtastet oplysningerne } Gem. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt Følg samme fremgangsmåde for at tilføje en telefonkontakt, hvis SIM-kontakter er standardkontakter. Du kan kun føje navn og nummer til SIM-kontakter. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en telefonkontakt. Når den pågældende person ringer til dig, ser du billedet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer), og ringesignalet afspilles. Opkald Sådan føjer du et billede, lyseffekter eller et ringesignal til en telefonkontakt 1 } Kontakter og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane. } Billede:, Ringesignal: eller Lyseffekt: } Tilføj. 3 Vælg et billede, en lyd eller lyseffekt } Gem for at gemme kontakten. Opkald til kontakter Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller til et nummer på dit SIM-kort. Hvis telefonkontakter er angivet som standard, kan du kalde op fra kontakter eller fra SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-kontakter er valgt som standard. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet, } Kald op. 23

24 Opkald 24 Sådan kalder du op til en SIM-kontakt 1 } Kontakter. Hvis SIM-kontakter er valgt som standard, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. 2 Hvis telefonkontakter er angivet som standard, } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald eller modtager en meddelelse, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer til dine kontakter. Sådan aktiverer du spørg før gem } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. Opdatering af kontakter Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne for dine kontakter. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane, og rediger de oplysninger, du vil redigere } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 } Kontakter, hvis SIM-kontakter er valgt som standard, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, hvis telefonkontakter er valgt som standard. Vælg det navn, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger og rediger navnet og nummeret. Sådan sletter du en kontakt. } Kontakter gå til den kontakt, du vil slette, og tryk på. Sådan sletter du alle kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja og indtast telefonens låsekode } OK. Som standard er låsekoden indstillet til Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet, slettes ikke. Standardobjekter for telefonkontakter Et standardobjekt vises i første position for en telefonkontakt og er derfor hurtigst at få adgang til. Du kan vælge, hvilket objekt telefonnummer, -adresse eller webadresse der som standard

25 Opkald skal vises først for hver kontakt. Mobiltelefonnummeret er standardobjektet, hvis du ikke vælger dit eget standardobjekt. Sådan angiver du standardobjektet for en kontakt 1 } Kontakter og gå til en kontakt } Mere } Standardnummer. 2 Vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standard. Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Sådan sender du en kontakt } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode. Sådan sender du alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Kontrol af hukommelsen Med hukommelsesstatusfunktionen kan du kontrollere, hvor mange pladser der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Sådan kontrollerer du hukommelsen } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Du kan også synkronisere dine kontakter med et computerprogram, % 64 Synkronisering. Sådan synkroniserer du kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Synk. kontakter. 2 Hvis du har mere end én konto, skal du vælge, hvilken konto du vil bruge } Vælg. % 64 Sådan indtaster du indstillinger for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke har en konto. 25

26 Opkald 26 Kopiering af kontakter Du kan kopiere navne og numre til og fra dine telefonkontakter og SIM-kortet. Angiv, om du vil kopiere alle numre eller ét enkelt nummer. Hvis du vælger at kopiere alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet, overskrives alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet. Du kan også indstille telefonen til at gemme poster automatisk på SIM-kortet. Med denne indstilling gemmes navne og telefonnumre, du tilføjer eller redigerer under telefonkontakter i telefonens hukommelse, på SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortets type. Sådan kopierer du navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Opkaldsliste Numrene på de seneste opkald gemmes på opkaldslisten. Foretagne, besvarede og mistede opkald anføres under separate faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Brug,, and for at gå til det navn eller nummer, du vil kalde op, } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til.

27 Opkald Sådan sletter du opkaldslisten } Opkald og gå til fanen med alle opkald } Mere } Slet alt. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og } Kald op. Sådan angiver eller erstatter du hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til et nummer på listen } Tilføj eller } Erstat. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste nummeret. Nummeret får du hos din netoperatør. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme til følgende: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare eller afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Talekommandoer kan kun gemmes internt i telefonens hukommelse, ikke på SIM-kortet. Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 30 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. 27

28 Opkald 28 Inden et taleopkald Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Telefonnumrene skal være på kontaktlisten, inden der kan tilføjes talekommandoer. Et ikon ved siden af kontaktens navn angiver, at der er knyttet en talekommando til den pågældende kontakt. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det telefonnummer, du vil føje til talekommandoen. Du skal nu optage en talekommando, f.eks. Johns mobil for det telefonnummer, du har valgt. 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. 5 For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slår du opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretager du et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed eller knappen på Bluetooth hovedtelefonerne.

29 Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald med stemmen, hvis du har bærbart eller håndfrit udstyr. Du kan kun bruge en MIDI-, WAV-, EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Opkald Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 2. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. Sådan besvarer du et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Sådan afviser du et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. 29

30 Opkald Redigering af talekommandoer Du kan redigere alle talekommandoer, der er gemt i Kontakter. Vælg den kontakt, hvis talekommando du vil redigere, } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. Sådan optager du en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet. Det håndfri udstyr skal være tilsluttet, for at der kan anvendes talestyring med håndfrit udstyr. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger for viderestilling: Viderestil altid viderestil alle opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist. 30

31 Sådan aktiverer du viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde kontakten, } OK. Sådan deaktiverer du viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrollerer du alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil altid } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Opkald Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker opkald for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Mere } Kald op til. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk., hvis du vil besvare opkald nr. 2 opkald og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: Tryk på } Skift ml. opkald for at skifte mellem de to opkald. Tryk på } Forbind opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. 31

32 Opkald Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. to gange for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan tale med op til fem andre personer samtidigt under en konference. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbinder du de to samtaler til en konference Tryk på } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 Tryk på } Parker opkald for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 Tryk på } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobler du en deltager ud Tryk på } Udkobl deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferenceopkaldet. Sådan starter du en privat samtale 1 Tryk på } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis du har et abonnement, der understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. 32

33 Opkald Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } fanen Opkald og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger } fanen Display } Rediger linjenavn og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre og vælg en af følgende indstillinger. Accept af opkald Med tjenesten Accept af opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt. 2 } Grupper for at føje en gruppe kontakter til listen med accepterede opkald (forudsat du har oprettet grupper, % 35 Grupper). Sådan accepterer du alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Du skal bruge et password, som du får oplyst hos tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. 33

34 Opkald Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. 34

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere