CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2

3 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

4 Forord MarselisborgCentret forskning og udvikling (MC-FU) er organisatorisk en del af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. MC-FU er geografisk placeret på det 100 år gamle Marselisborg Hospital, og som i dag langt overvejende i moderniserede rammer huser rehabiliteringsaktører. Matriklen er ejet af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vi arbejder aktivt på at udearealerne over de næste år udvikler sig til et rehabiliteringsmotiverende område, som både fungerer som rekreative og sundhedsfremmende rammer for lokalområdet, og samtidig et levende laboratorium for forskningen. MC-FU holder til i bygning 1B (billedet på forsiden). Bygningen er den gamle portbygning, som tidligere var adgangsvej til hospitalet. MC-FU var tidligere en selvejende forening, som blev virksomhedsoverdraget ved regionsdannelsen til Region Midtjylland og CFK i Fra midten af 2008 fik MC-FU en forskningsleder, sin første forskningsstrategi og sine første ph.d. studerende. MC-FU huser Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Sektionen er ansvarlig for undervisning i klinisk socialmedicin og rehabilitering ved de sundhedsfaglige uddannelser på Health ved Aarhus Universitet. Sektionens kliniske søsterafdeling ligger dels i Regionshuset på Olof Palmes Allé i Aarhus, dels ved Regionshospitalet i Herning. MC-FU har to hovedspor i forskningen; almen rehabilitering og arbejdsrettet rehabilitering, der har hhv. Thomas Maribo og Merete Labriola som programledere. Der er pr. 31. december 2013 tilknyttet 26 personer; 8 fuldtidsforskere, 6 sundhedsfaglige konsulenter, bibliotekar, datamanager, 2 sekretærer og 13 ph.d. studerende. Vi er en tværfaglig sammensat gruppe og efterlyser stadig læger og psykologer, der vil forske indenfor vores områder. Den moderniserede kandidatuddannelse i medicin nåede i efteråret til 5. semester familie og samfund som bl.a. rummer et opdateret forløb i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Rehabilitering er nu for første gang i historien et begreb i lægeuddannelsen bl.a. baseret på en ny lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Noget nyt er, at mange klinisk socialmedicinske læger er engageret i undervisningen og i høj grad befrugter faget med erfaringer fra praksis. Der ligger et grundigt forarbejde bag med præcisering af læringsmål for alle timer. En stor del af medarbejderne i MC-FU er involveret i undervisningen. Det er dog stadig et problem, at der er for få undervisningsmuligheder for de ph.d. studerende. MC-FU er for 80 % finansieret ved indtægtsdækket virksomhed og anden ekstern bevilling. Siden 2008 har vi oplevet en konstant vækst i finansiering af vore aktiviteter. Det er også lykkedes fint i 2013, dog mærkes en let stagnation. Produktiviteten er i god vækst, i 2013 producerede vi 32 Peer Reviewed artikler, en række andre publikationer, afsluttede to ph.d. studerende og satte tre nye i gang. Vi lægger meget vægt på at høje faglige ambitioner går hånd i hånd med høje ambitioner om et sundt arbejdsmiljø. Dette kræver konstant opmærksomhed fra alles side, således at konstante krav om finansiering håndteres ved dialog og samarbejde. Udfordringerne i 2014 bliver at fastholde et velfungerende miljø, det høje faglige niveau, skærpelse af vores faglige profil, vedvarende ansøgningsaktivitet, mere samarbejde på tværs i CFK og med Institut for Folkesundhed og styrkelse af vores internationale netværk. Tak til alle inde og ude - for samarbejdet i Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor Side 3

5 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Igangværende forskningsprojekter Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet fra oktober 2010 til januar Finansiering: Trygfonden, kr Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Samarbejdspartnere: Jobkompagniet Silkeborg, HR Region Sydjylland. Fra november 2013 til oktober Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden, kr Bøger og bidrag til antologier Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser: Klinisk vejledning for almen praksis, DSAM (bidrag) Bedømmelser Censor, Fysioterapeut kandidatuddannelsen, Syddanmarks Universitet, Odense. Mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeutuddannelsen, VIA UC, Aarhus forår 2013, efterår Bachelorseminar Fra symptom til funktionel lidelse, MUS/funktionelle lidelser og konsekvenser for arbejdslivet. Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, forår 2013 Side 4

6 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Kvantitativ ph.d. journalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Konferencedeltagelse Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. The Research Council of Norway, Oslo, Norge. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, Nyborg. Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr Oktober 2011-Januar 2014 Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Kræftens Bekæmpelse. Kræft og tilbagevenden til arbejde. Kr September Side 5

7 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Støttet økonomisk af Kræftens Bekæmpelse og MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forsvar af afhandlingen: Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed. Et forskningsprogram bestående af 3 work packages (WP): o WP 1: Reduktion af social ulighed i tilbagevenden til arbejde (TTA) gennem en fremskudt kommunal jobkonsulent i onkologisk afdeling - et kontrolleret interventionsstudie. o WP 2: Ressourcesvage kræftpatienters oplevelse af tidlig TTA-indsats ved den fremskudte kommunale jobkonsulent et kvalitativt studie. o WP 3: Kræftpatienters livssituation med fokus på betydningen af social position og multisygdom to epidemiologisk studier. Gennemføres i samarbejde med Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital, Randers Kommune og Silkeborg Kommune. Forventes afsluttet medio 2017 Rehabilitering i Social, Arbejdsmarked og Sundhed - En faglig forandringsproces Tønder Kommune. Et udviklingsprojekt for psykisk udviklingshæmmede i Tønder Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Type2Dialog v/ Henrik Povl Eriksen. Gennemført i efteråret 2013 Bøger og bidrag til antologier Hjortbak BR (ed). Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, Hjortbak BR. Institutioner i sundhedsvæsenet - struktur og opgaver. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Vurderinger af patienters og borgeres behov for sundhedsydelser. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunalt forankret rehabilitering hos borgere med kræft (PhD-afhandling). Udgivet af BR Hjortbak i samarbejde med MarselisborgCentret, 2013 Mundtlige præsentationer Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn (parallelsession) på 6. Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Side 6

8 Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Undervisning Kræftrehabilitering. Socialmedicin og rehabilitering, Suppleringsuddannelsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet den Identifikation af rehabiliteringsbehov: Hvem, hvor, hvornår, hvordan? Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet, Odense den Rehabiliteringsbegrebet. Oplæg på netværksmøde vedr. hverdagsrehabilitering, arrangeret af Knud Erik Jensen, MarselisborgCentret Rehabilitering som begreb og praksisform. Konference om "Styrket rehabilitering og genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune" Det professionelle faglige skøn. Oplæg på institutseminar for medlemmer af FOSO, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hotel Højgaarden, Slette Strand, Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. Specialuddannelse i kræftsygepleje, Region Midtjylland og Kompetenceudvikling med fokus på koordinering, teamsamarbejde, intern kommunikation og rollefordeling i en rehabiliteringsenhed. Esbjerg Døgnrehabilitering, Områdecenter Højvang, Esbjerg. Afviklet den 18., 19. og Lovgivning og retlig regulering; Vurdering af behov for rehabilitering; Hverdagsliv og livsformer. Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. sem., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Efteråret 2013 Organisering, koordinering og sammenhæng i rehabilitering. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Familie og samfund. Lægevidenskab Aarhus universitet Afviklet den Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. KUA Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter, modul vedr. palliation og rehabilitering. Social- og Sundhedsskolen i Aarhus, den Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af LMU i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling som repræsentant for MarselisborgCentret Dansk rehabiliterings forskningsnetværk med fokus på behovsvurdering. Severin, 2013 Kvantitativ ph.d. jounal club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 2013 FOSO Forskning i Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Side 7

9 Kursusaktivitet Kursus i IPS The Individual Placement Support Model v/ Thomas Christensen, Bispebjerg Hospital, MarselisborgCentret Konferencedeltagelse Temadag. Implementering af sundhedsaftaler vedr. kræftrehabilitering i Region Midtjylland. Herning Kongrescenter Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Institutseminar; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Vingsted Kursus- og Konferencecenter, Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Konference om Evidens og dømmekraft. Når evidens møder den pædagogiske hverdag? DPU Danmarks Pædagogiske Universitet, København Bevillinger Kræftens Bekæmpelse 3, 5 mio. kr. samt Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond kr. til projektet Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed Side 8

10 Charlotte Handberg Ph.d. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Igangværende forskningsprojekter Ph.d. projekt: Male cancer survivors participation in cancer rehabilitation a qualitative study of the male and the health professional perspective. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Professor, PhD, MD, specialist in clinical social medicine. Department of Public Health, Section of Clinical Social Medicine and Rehabilitation, Health, Aarhus University, Denmark, Kirsten Lomborg, Professor, PhD, MSN, RN, Department of Clinical Medicine and Department of Public Health, Aarhus University and Aarhus University Hospital, Julie Midtgaard, PhD, Associate Professor, Senior Researcher, Psychologist, University Hospital Center for Nursing and Care Research (UCSF), Copenhagen Samarbejdspartnere: Sally Thorne, Professor, PhD, RN, FAAN, FCAHS. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. John Oliffe, Professor, PhD, MEd, RN. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Finansiering: Folkesundhed i Midten, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Harboefonden CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Andersen-Istedfonden. Forventes afsluttet ultimo maj Artikler peer review Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men's reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Eur J Cancer Care, 2013 Oct 10. Bøger og bidrag til antologier Handberg, C, Søndergaard H. Kapitel 7: Rehabilitering' i Livet med kronisk sygdom Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv, GAD Hjortbak, BR, Handberg C. Kapitel x: Sundhedspolitiske strategier i Rehabiliterende sygepleje begreb og klinisk praksis. Munksgaard (udgives maj 2014). Andre artikler og rapporter Handberg C, Vinther Nielsen C. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Side 9

11 Bedømmelser Reviewer ved internationalt tidsskrift: Journal of Men s Health Mundtlige præsentationer Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013) Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Handberg C, Sex and gender in qualitative research an example, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Undervisning Klinisk Social Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Folkesundhedsvidenskab 3. semester. Forelæsninger. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Cand Scient San. Suppleringsuddannelsen, Forelæsninger. Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet. Master i Klinisk Sygepleje, Vejledning. Deltagelse i råd, udvalg, netværk Medlem af Institutforum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed Medlem af MifoHuK - Miljø for Humanistisk Kræftforskning Medlem af Selskab for Mænd Sundhed, Danmark (SMSdk) Kvalitativ PhD Journal Club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Ph.d. Seminar, Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Journal Club i Patientinvolvering, Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed Journal Club Kvalitative Metoder, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet Konferencedeltagelse Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2013 (juni 2013) CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (oktober 2013) 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (oktober 2013) Side 10

12 Kursusaktivitet PhD kursus, Aarhus Universitet, Basic Biostatistics PhD kursus, Aarhus Universitet, Stata and Datadocumentation PhD kursus, Aarhus Universitet, Scientific English Presentation PhD kursus, Aarhus Universitet, PhD Day 2013 PhD kursus, Københavns Universitet, Research Unit for General Practice and Section of General, Researching Vulnerable Subjects in Qualitative Studies PhD kursus, Københavns Universitet, Faculty of Health Sciences GRASPH Summer School 2013 Bevillinger Folkesundhed i Midten kr Helsefonden kr Aase og Ejnar Danielsens Fond kr Harboefonden kr Andersen-Istedfonden kr Side 11

13 Charlotte Ibsen Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapeut, cand.scient.san. Igangværende forskningsprojekter Monitorering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom i Region Midtjylland. Et samarbejde mellem MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Regionshuset Aarhus og Nære Sundhedstilbud, Regionshuset Viborg. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Tema: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland er præsenteret på følgende: Forskningsnetværk i Terapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. 11. april 2013 Intern konference i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK. 7. juni 2013 Temadag i arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammer for lænderygsmerter. Aarhus Kommune. 17. Juni 2013 Intern seminar på MarselisborgCentret. 25. Juni 2013 Intern seminar i Region Midtjylland vedr. Triple Aim. 4. december 2013 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS), Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet (FPKS), Konferencedeltagelse Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom; Region Midtjylland, Aarhus, 8. maj nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Nyborg, 30. oktober Performance Indicators in Healthcare: The development, validation and use of performance Indicators in Healthcare; Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet, Lyngby, 30. september Kvalitetsdag 2013: Måling i sundhedsvæsenet; Region Syddanmark, Middelfart, 5. november Side 12

14 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt:Workplace-registered sick leave in the municipal eldercare sector: Identification of risk factors of long-term sick leave and disability pension. Vejledere:Claus Vinther Nielsen, professor, Institut for Folkesundhed, sektion for social medicin og rehabilitering, Aarhus Universitet. Chris Jensen, PhD, Kompetencecenter for Arbejdsrettet Rehabilitering, Rauland, Norge. Nils Fleten, 1. PhD, lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet, Norge Tidsperiode:1. sep til 25. juni 2013, forsvaret den 4. oktober Finansiering: Region Midtjylland kr. Projekt: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Finansiering: Trygfonden, kr Tidsperiode: Oktober 2010 til Januar Projekt: Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Samarbejdspartnere: Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Randers og Silkeborg Kommunes jobcentre, Sektion for biostatistik, Aarhus universitet. Finansiering: Kræftens Bekæmpelse, kr. Region Midtjyllands Forskningsfond, kr. Periode: Oktober 2013 til juni 2017 Artikler peer review Krane L, Fleten N, Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braaten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in the health care sector: A register study. Scandinavian journal of Public Health 2013;41(7): Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short term sick leave spells among employees than with total sick leave : a cross-sectional study. BMC Public Health 2013; 13:578. Bedømmelser Referee: BMC Family practice. Side 13

15 Vejledning Katrine Svendsen, Maria Søndergaard Nielsen og Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor gruppeopgave + eksamen Mie Priess-Sørensen, stud.scient.san., speciale protokol Mundtlige præsentationer Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Deltagelse I råd, nævn, udvalg og netværk Styregruppen for norsk-dansk trygde og socialmedicinsk netværk, Ledelsesgruppen i forskningsprogrammet for folkesundhed (FP3), Aarhus Universitet, feb okt Kvantitativ ph.d. jounalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Udarbejdelse af ICF-review, Udarbejdelse af projektbeskrivelse til arbejdsmiljøforskningsfonden, marts 2014, omhandlende intervention af langtidssygemeldte, der kommer tilbage til arbejde. Netværket består af repræsentanter fra MC, Horsens, Aarhus og Viborg kommune samt HR i Region Midt, Afdækning af samarbejdsprojekter mellem MC og Kommunikation og Handicap, Risskov, Aarhus, Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, 3. semester på Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, okt Konferencedeltagelse The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr (oktober 2010 til januar 2014). Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Side 14

16 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningschef Ledelses- og forskningsansvar Sektionsleder Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Forskningsleder MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. Forskningschef CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Forskningsansvar Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg Artikler peer review Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies ". Eur J Cancer Care (Engl) Oct 10. doi: /ecc [Epub ahead of print] Oestergaard LG, Christensen FB, Nielsen CV, Bünger CE, Fruensgaard S, Soegaard R. Early versus late initiation of rehabilitation after lumbar spinal fusion - economic evaluation alongside a RCT. Spine (Phila Pa 1976) Nov 1;38(23): doi: /BRS.0b013e3182a7902c. Horsboel TA, Nielsen CV, Nielsen B, Jensen C, Ladefoged de Thurah A.Type of hematological malignancy is crucial for the return to work prognosis: a register-based cohort study. J Cancer Surviv Dec;7(4): doi: /s z. Epub 2013 Aug 15. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short sick leave spells among employees than with total sick leave: a crosssectional study. BMC Public Health 2013, 13:578 doi: / Krane L, Fleten N, Stapelfeldt C, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in health and care sector; a register-study. Scan J Publ Health. DOI: / Online 11 June Larsen EL, Nielsen CV, Jensen CV. Getting the pain right: how low back pain patients manage and express their pain experiences. Disabil Rehabil May;35(10): doi: / Epub 2012 Aug 13. Noe BB, Korsgaard J, Nielsen CV. Pulmonary rehabilitation in clinical routine a followup study. J Rehabil Med 2013; 45: Jensen OK, Stengaard-Pedersen K, Jensen C, Nielsen CV. Prediction model for unsuccessful return to work after hospital-based intervention in low back pain patients. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013, 14:140. DOI: / Side 15

17 Oestergaard LG, Nielsen CV, Bünger CE, Svidt K, Christensen FB. The effect of timing of rehabilitation on physical performance after lumbar spinal fusion: a randomized clinical study. European Spine Journal 2013;: 22 (8): Kibsgaard KA, Larsen A, Nielsen CV. Førtidspensionsreform Månedsskrift for almen praksis Mar; (3) Jensen C, Nielsen CV, Jensen OK, Petersen KD. Cost-effectiveness and cost-benefit of a multidisciplinary intervention compared to a brief intervention to facilitate return to work in sick-listed low-back pain patients. Spine (Phila Pa 1976) Feb 20. [Epub ahead of print] Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD. A qualitative, longitudinal study exploring obese adolescents attitudes towards physical activity. Journal of Physical Activity & Health, feb E-pub Jan;10(1): Bøger og bidrag til antologier Mortensen OS, Michelsen N, Nielsen CV. Socialmedicin. In Schaffalitzky de Muskadell OB, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk kompendium. 18. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København Maribo T, Nielsen CV. Stratifikation og International Classification of Functioning, Disability and health (ICF). In: Dahl BH, Døssing A, Ølsgaard G, editors. Livet med kronisk sygdom: et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv. 1. udgave ed.,gad; Andre artikler og rapporter Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser. Klinisk vejledning for almen praksis. Dansk Selskab for Almen Medicin, Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. ICF og ICF-CY - en dansk vejledning til brug i praksis. International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. Version udgave - oktober Handberg C, Nielsen CV. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I Side 16

18 samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Monica Milter Ehlers (Ph.d)(2013-). Funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos hoftebrudspatienter over 65 år. Sammen med Sektion for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Marianne Krog Rasmussen SFK speciale (2013). Har familiær disposition for lænderyg problemer og comorbiditet påvirkning på sygemeldte rygpatienters mulighed for at vende tilbage til arbejde, og har familiær disposition for diskusprolaps betydning for diagnosen? Marc Sampedro Pilegaard SFK speciale (2013-). Effekten af fysisk træning og hjælpemiddelformidling på aktivitet og deltagelse hos ældre borgere, der ansøger om hjælpemidler for første gang. Bedømmelser Forskningsansøgninger Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden, Villumfonden, NFA. Referee Ufl og en række internationale tidsskrifter. Margrethe Smidth The Effect of an Active Implementation of a Disease Management Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ph.d. afhandling. Lene Søndergaard Larsen A companionship between strangers. - Patient-patient Interaction in oncology wards. Ph.d. afhandling. Lektorbedømmelse, SDU Mundtlige præsentationer Nielsen CV. Centrale elementer i rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCentrets 100 års jubilæum. 30. maj, Aarhus. Nielsen CV. Udvikling af et forskningsområde rehabilitering som eksempel. Center for Rygmarvsskadede, 21. jun. RH Viborg. Nielsen CV. Forskning i Rehabilitering. 6. årlige rehabiliteirngskonference. 30. okt. Nyborg Strand. Nielsen CV. Hvad er rehabilitering egentlig. Region Midtjyllands midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. Nielsen CV. Status på forskning i rehabilitering. Et indblik i de problemstillinger, der forskes i på Aarhus Universitet. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov. Aarhus. Nielsen CV. Rehabiliteringsbegrebet defineret i en beskæftigelsespolitisk kontekst. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013). Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative Side 17

19 study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013). Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert Ll. Social participation and the social becoming of a child with cancer. Poster presentation, Ph.D. Day, Faculty of Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark January Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Cancer, body and social relationships Paper presentation (workshop). Conference: The Body, Public Health and Social Theory Copenhagen Business School, Kilen (The Wedge), 2000 Frederiksberg, Denmark. April 3 rd -4 th Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Children enacting social relations in cancer therapy encounters Paper presentation (workshop). EASA Medical Anthropology Network, AAA Society for Medical Anthropolgoy, Universitat Rovira I Virgili. Joint international conference: Encounters and engagements: Creating new agendas for medical anthropology. June 12th-14th 2013, Tarragona, Spain. Undervisning Klinisk socialmedicin og rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab, bachelor og Medicin, kandidat. Ansvarlig for modulet sundhedsfremme og rehabilitering i speciallægeuddannelsen for samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Rådgivende udvalg for de arbejdsmedicinske klinikker i RM Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Region Midtjyllands hhv. Institut for Folkesundheds repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin og medlem af styrelsen. Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis hhv. folkesundhed i midten. Formand for det videnskabelige udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed. Delt formandskab for Regionalt-Kommunalt arbejdsgruppe for bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedsvæsen. The Bumbelbee project sep. Vemb. Side 18

20 Konferencedeltagelse GRASPH summer school maj, Korsør. The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Årsmøde Dansk Samfundsmedicinsk Selskab jun, Hindsgavl Slot. 6. årlige rehabiliteringskonference, Rehabiliteringsforum Danmark, 5. nov. Nyborg Strand. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, 30. sep. 1. okt. Nyborg Strand EUF-konference, nov. Bruxelles RM s midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov., Aarhus. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Bevillinger Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Side 19

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 1 www.regionmidtjylland.dk Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen Sektion for Klinisk Socialmedicin

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Første danske rehabiliteringskonference: ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Helbredstilstand Eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse Omgivelsesfaktorer

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Patientstøtte og Lokal indsats Kræftens Bekæmpelse Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Rapport fra en national arbejdsgruppe Sammenfatning Kræftens Bekæmpelse Februar

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN LØBESKADER SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN KAN SKADESMÆNGDEN REDUCERES? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN Fysioterapeut, Sundhedsfaglig kandidat, Ph.D. Post Doc på Aarhus Universitet

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere