CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2

3 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

4 Forord MarselisborgCentret forskning og udvikling (MC-FU) er organisatorisk en del af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. MC-FU er geografisk placeret på det 100 år gamle Marselisborg Hospital, og som i dag langt overvejende i moderniserede rammer huser rehabiliteringsaktører. Matriklen er ejet af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vi arbejder aktivt på at udearealerne over de næste år udvikler sig til et rehabiliteringsmotiverende område, som både fungerer som rekreative og sundhedsfremmende rammer for lokalområdet, og samtidig et levende laboratorium for forskningen. MC-FU holder til i bygning 1B (billedet på forsiden). Bygningen er den gamle portbygning, som tidligere var adgangsvej til hospitalet. MC-FU var tidligere en selvejende forening, som blev virksomhedsoverdraget ved regionsdannelsen til Region Midtjylland og CFK i Fra midten af 2008 fik MC-FU en forskningsleder, sin første forskningsstrategi og sine første ph.d. studerende. MC-FU huser Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Sektionen er ansvarlig for undervisning i klinisk socialmedicin og rehabilitering ved de sundhedsfaglige uddannelser på Health ved Aarhus Universitet. Sektionens kliniske søsterafdeling ligger dels i Regionshuset på Olof Palmes Allé i Aarhus, dels ved Regionshospitalet i Herning. MC-FU har to hovedspor i forskningen; almen rehabilitering og arbejdsrettet rehabilitering, der har hhv. Thomas Maribo og Merete Labriola som programledere. Der er pr. 31. december 2013 tilknyttet 26 personer; 8 fuldtidsforskere, 6 sundhedsfaglige konsulenter, bibliotekar, datamanager, 2 sekretærer og 13 ph.d. studerende. Vi er en tværfaglig sammensat gruppe og efterlyser stadig læger og psykologer, der vil forske indenfor vores områder. Den moderniserede kandidatuddannelse i medicin nåede i efteråret til 5. semester familie og samfund som bl.a. rummer et opdateret forløb i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Rehabilitering er nu for første gang i historien et begreb i lægeuddannelsen bl.a. baseret på en ny lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Noget nyt er, at mange klinisk socialmedicinske læger er engageret i undervisningen og i høj grad befrugter faget med erfaringer fra praksis. Der ligger et grundigt forarbejde bag med præcisering af læringsmål for alle timer. En stor del af medarbejderne i MC-FU er involveret i undervisningen. Det er dog stadig et problem, at der er for få undervisningsmuligheder for de ph.d. studerende. MC-FU er for 80 % finansieret ved indtægtsdækket virksomhed og anden ekstern bevilling. Siden 2008 har vi oplevet en konstant vækst i finansiering af vore aktiviteter. Det er også lykkedes fint i 2013, dog mærkes en let stagnation. Produktiviteten er i god vækst, i 2013 producerede vi 32 Peer Reviewed artikler, en række andre publikationer, afsluttede to ph.d. studerende og satte tre nye i gang. Vi lægger meget vægt på at høje faglige ambitioner går hånd i hånd med høje ambitioner om et sundt arbejdsmiljø. Dette kræver konstant opmærksomhed fra alles side, således at konstante krav om finansiering håndteres ved dialog og samarbejde. Udfordringerne i 2014 bliver at fastholde et velfungerende miljø, det høje faglige niveau, skærpelse af vores faglige profil, vedvarende ansøgningsaktivitet, mere samarbejde på tværs i CFK og med Institut for Folkesundhed og styrkelse af vores internationale netværk. Tak til alle inde og ude - for samarbejdet i Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor Side 3

5 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Igangværende forskningsprojekter Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet fra oktober 2010 til januar Finansiering: Trygfonden, kr Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Samarbejdspartnere: Jobkompagniet Silkeborg, HR Region Sydjylland. Fra november 2013 til oktober Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden, kr Bøger og bidrag til antologier Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser: Klinisk vejledning for almen praksis, DSAM (bidrag) Bedømmelser Censor, Fysioterapeut kandidatuddannelsen, Syddanmarks Universitet, Odense. Mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeutuddannelsen, VIA UC, Aarhus forår 2013, efterår Bachelorseminar Fra symptom til funktionel lidelse, MUS/funktionelle lidelser og konsekvenser for arbejdslivet. Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, forår 2013 Side 4

6 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Kvantitativ ph.d. journalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Konferencedeltagelse Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. The Research Council of Norway, Oslo, Norge. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, Nyborg. Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr Oktober 2011-Januar 2014 Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Kræftens Bekæmpelse. Kræft og tilbagevenden til arbejde. Kr September Side 5

7 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Støttet økonomisk af Kræftens Bekæmpelse og MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forsvar af afhandlingen: Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed. Et forskningsprogram bestående af 3 work packages (WP): o WP 1: Reduktion af social ulighed i tilbagevenden til arbejde (TTA) gennem en fremskudt kommunal jobkonsulent i onkologisk afdeling - et kontrolleret interventionsstudie. o WP 2: Ressourcesvage kræftpatienters oplevelse af tidlig TTA-indsats ved den fremskudte kommunale jobkonsulent et kvalitativt studie. o WP 3: Kræftpatienters livssituation med fokus på betydningen af social position og multisygdom to epidemiologisk studier. Gennemføres i samarbejde med Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital, Randers Kommune og Silkeborg Kommune. Forventes afsluttet medio 2017 Rehabilitering i Social, Arbejdsmarked og Sundhed - En faglig forandringsproces Tønder Kommune. Et udviklingsprojekt for psykisk udviklingshæmmede i Tønder Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Type2Dialog v/ Henrik Povl Eriksen. Gennemført i efteråret 2013 Bøger og bidrag til antologier Hjortbak BR (ed). Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, Hjortbak BR. Institutioner i sundhedsvæsenet - struktur og opgaver. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Vurderinger af patienters og borgeres behov for sundhedsydelser. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunalt forankret rehabilitering hos borgere med kræft (PhD-afhandling). Udgivet af BR Hjortbak i samarbejde med MarselisborgCentret, 2013 Mundtlige præsentationer Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn (parallelsession) på 6. Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Side 6

8 Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Undervisning Kræftrehabilitering. Socialmedicin og rehabilitering, Suppleringsuddannelsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet den Identifikation af rehabiliteringsbehov: Hvem, hvor, hvornår, hvordan? Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet, Odense den Rehabiliteringsbegrebet. Oplæg på netværksmøde vedr. hverdagsrehabilitering, arrangeret af Knud Erik Jensen, MarselisborgCentret Rehabilitering som begreb og praksisform. Konference om "Styrket rehabilitering og genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune" Det professionelle faglige skøn. Oplæg på institutseminar for medlemmer af FOSO, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hotel Højgaarden, Slette Strand, Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. Specialuddannelse i kræftsygepleje, Region Midtjylland og Kompetenceudvikling med fokus på koordinering, teamsamarbejde, intern kommunikation og rollefordeling i en rehabiliteringsenhed. Esbjerg Døgnrehabilitering, Områdecenter Højvang, Esbjerg. Afviklet den 18., 19. og Lovgivning og retlig regulering; Vurdering af behov for rehabilitering; Hverdagsliv og livsformer. Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. sem., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Efteråret 2013 Organisering, koordinering og sammenhæng i rehabilitering. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Familie og samfund. Lægevidenskab Aarhus universitet Afviklet den Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. KUA Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter, modul vedr. palliation og rehabilitering. Social- og Sundhedsskolen i Aarhus, den Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af LMU i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling som repræsentant for MarselisborgCentret Dansk rehabiliterings forskningsnetværk med fokus på behovsvurdering. Severin, 2013 Kvantitativ ph.d. jounal club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 2013 FOSO Forskning i Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Side 7

9 Kursusaktivitet Kursus i IPS The Individual Placement Support Model v/ Thomas Christensen, Bispebjerg Hospital, MarselisborgCentret Konferencedeltagelse Temadag. Implementering af sundhedsaftaler vedr. kræftrehabilitering i Region Midtjylland. Herning Kongrescenter Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Institutseminar; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Vingsted Kursus- og Konferencecenter, Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Konference om Evidens og dømmekraft. Når evidens møder den pædagogiske hverdag? DPU Danmarks Pædagogiske Universitet, København Bevillinger Kræftens Bekæmpelse 3, 5 mio. kr. samt Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond kr. til projektet Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed Side 8

10 Charlotte Handberg Ph.d. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Igangværende forskningsprojekter Ph.d. projekt: Male cancer survivors participation in cancer rehabilitation a qualitative study of the male and the health professional perspective. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Professor, PhD, MD, specialist in clinical social medicine. Department of Public Health, Section of Clinical Social Medicine and Rehabilitation, Health, Aarhus University, Denmark, Kirsten Lomborg, Professor, PhD, MSN, RN, Department of Clinical Medicine and Department of Public Health, Aarhus University and Aarhus University Hospital, Julie Midtgaard, PhD, Associate Professor, Senior Researcher, Psychologist, University Hospital Center for Nursing and Care Research (UCSF), Copenhagen Samarbejdspartnere: Sally Thorne, Professor, PhD, RN, FAAN, FCAHS. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. John Oliffe, Professor, PhD, MEd, RN. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Finansiering: Folkesundhed i Midten, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Harboefonden CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Andersen-Istedfonden. Forventes afsluttet ultimo maj Artikler peer review Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men's reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Eur J Cancer Care, 2013 Oct 10. Bøger og bidrag til antologier Handberg, C, Søndergaard H. Kapitel 7: Rehabilitering' i Livet med kronisk sygdom Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv, GAD Hjortbak, BR, Handberg C. Kapitel x: Sundhedspolitiske strategier i Rehabiliterende sygepleje begreb og klinisk praksis. Munksgaard (udgives maj 2014). Andre artikler og rapporter Handberg C, Vinther Nielsen C. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Side 9

11 Bedømmelser Reviewer ved internationalt tidsskrift: Journal of Men s Health Mundtlige præsentationer Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013) Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Handberg C, Sex and gender in qualitative research an example, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Undervisning Klinisk Social Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Folkesundhedsvidenskab 3. semester. Forelæsninger. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Cand Scient San. Suppleringsuddannelsen, Forelæsninger. Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet. Master i Klinisk Sygepleje, Vejledning. Deltagelse i råd, udvalg, netværk Medlem af Institutforum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed Medlem af MifoHuK - Miljø for Humanistisk Kræftforskning Medlem af Selskab for Mænd Sundhed, Danmark (SMSdk) Kvalitativ PhD Journal Club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Ph.d. Seminar, Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Journal Club i Patientinvolvering, Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed Journal Club Kvalitative Metoder, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet Konferencedeltagelse Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2013 (juni 2013) CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (oktober 2013) 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (oktober 2013) Side 10

12 Kursusaktivitet PhD kursus, Aarhus Universitet, Basic Biostatistics PhD kursus, Aarhus Universitet, Stata and Datadocumentation PhD kursus, Aarhus Universitet, Scientific English Presentation PhD kursus, Aarhus Universitet, PhD Day 2013 PhD kursus, Københavns Universitet, Research Unit for General Practice and Section of General, Researching Vulnerable Subjects in Qualitative Studies PhD kursus, Københavns Universitet, Faculty of Health Sciences GRASPH Summer School 2013 Bevillinger Folkesundhed i Midten kr Helsefonden kr Aase og Ejnar Danielsens Fond kr Harboefonden kr Andersen-Istedfonden kr Side 11

13 Charlotte Ibsen Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapeut, cand.scient.san. Igangværende forskningsprojekter Monitorering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom i Region Midtjylland. Et samarbejde mellem MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Regionshuset Aarhus og Nære Sundhedstilbud, Regionshuset Viborg. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Tema: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland er præsenteret på følgende: Forskningsnetværk i Terapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. 11. april 2013 Intern konference i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK. 7. juni 2013 Temadag i arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammer for lænderygsmerter. Aarhus Kommune. 17. Juni 2013 Intern seminar på MarselisborgCentret. 25. Juni 2013 Intern seminar i Region Midtjylland vedr. Triple Aim. 4. december 2013 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS), Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet (FPKS), Konferencedeltagelse Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom; Region Midtjylland, Aarhus, 8. maj nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Nyborg, 30. oktober Performance Indicators in Healthcare: The development, validation and use of performance Indicators in Healthcare; Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet, Lyngby, 30. september Kvalitetsdag 2013: Måling i sundhedsvæsenet; Region Syddanmark, Middelfart, 5. november Side 12

14 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt:Workplace-registered sick leave in the municipal eldercare sector: Identification of risk factors of long-term sick leave and disability pension. Vejledere:Claus Vinther Nielsen, professor, Institut for Folkesundhed, sektion for social medicin og rehabilitering, Aarhus Universitet. Chris Jensen, PhD, Kompetencecenter for Arbejdsrettet Rehabilitering, Rauland, Norge. Nils Fleten, 1. PhD, lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet, Norge Tidsperiode:1. sep til 25. juni 2013, forsvaret den 4. oktober Finansiering: Region Midtjylland kr. Projekt: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Finansiering: Trygfonden, kr Tidsperiode: Oktober 2010 til Januar Projekt: Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Samarbejdspartnere: Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Randers og Silkeborg Kommunes jobcentre, Sektion for biostatistik, Aarhus universitet. Finansiering: Kræftens Bekæmpelse, kr. Region Midtjyllands Forskningsfond, kr. Periode: Oktober 2013 til juni 2017 Artikler peer review Krane L, Fleten N, Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braaten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in the health care sector: A register study. Scandinavian journal of Public Health 2013;41(7): Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short term sick leave spells among employees than with total sick leave : a cross-sectional study. BMC Public Health 2013; 13:578. Bedømmelser Referee: BMC Family practice. Side 13

15 Vejledning Katrine Svendsen, Maria Søndergaard Nielsen og Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor gruppeopgave + eksamen Mie Priess-Sørensen, stud.scient.san., speciale protokol Mundtlige præsentationer Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Deltagelse I råd, nævn, udvalg og netværk Styregruppen for norsk-dansk trygde og socialmedicinsk netværk, Ledelsesgruppen i forskningsprogrammet for folkesundhed (FP3), Aarhus Universitet, feb okt Kvantitativ ph.d. jounalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Udarbejdelse af ICF-review, Udarbejdelse af projektbeskrivelse til arbejdsmiljøforskningsfonden, marts 2014, omhandlende intervention af langtidssygemeldte, der kommer tilbage til arbejde. Netværket består af repræsentanter fra MC, Horsens, Aarhus og Viborg kommune samt HR i Region Midt, Afdækning af samarbejdsprojekter mellem MC og Kommunikation og Handicap, Risskov, Aarhus, Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, 3. semester på Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, okt Konferencedeltagelse The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr (oktober 2010 til januar 2014). Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Side 14

16 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningschef Ledelses- og forskningsansvar Sektionsleder Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Forskningsleder MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. Forskningschef CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Forskningsansvar Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg Artikler peer review Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies ". Eur J Cancer Care (Engl) Oct 10. doi: /ecc [Epub ahead of print] Oestergaard LG, Christensen FB, Nielsen CV, Bünger CE, Fruensgaard S, Soegaard R. Early versus late initiation of rehabilitation after lumbar spinal fusion - economic evaluation alongside a RCT. Spine (Phila Pa 1976) Nov 1;38(23): doi: /BRS.0b013e3182a7902c. Horsboel TA, Nielsen CV, Nielsen B, Jensen C, Ladefoged de Thurah A.Type of hematological malignancy is crucial for the return to work prognosis: a register-based cohort study. J Cancer Surviv Dec;7(4): doi: /s z. Epub 2013 Aug 15. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short sick leave spells among employees than with total sick leave: a crosssectional study. BMC Public Health 2013, 13:578 doi: / Krane L, Fleten N, Stapelfeldt C, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in health and care sector; a register-study. Scan J Publ Health. DOI: / Online 11 June Larsen EL, Nielsen CV, Jensen CV. Getting the pain right: how low back pain patients manage and express their pain experiences. Disabil Rehabil May;35(10): doi: / Epub 2012 Aug 13. Noe BB, Korsgaard J, Nielsen CV. Pulmonary rehabilitation in clinical routine a followup study. J Rehabil Med 2013; 45: Jensen OK, Stengaard-Pedersen K, Jensen C, Nielsen CV. Prediction model for unsuccessful return to work after hospital-based intervention in low back pain patients. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013, 14:140. DOI: / Side 15

17 Oestergaard LG, Nielsen CV, Bünger CE, Svidt K, Christensen FB. The effect of timing of rehabilitation on physical performance after lumbar spinal fusion: a randomized clinical study. European Spine Journal 2013;: 22 (8): Kibsgaard KA, Larsen A, Nielsen CV. Førtidspensionsreform Månedsskrift for almen praksis Mar; (3) Jensen C, Nielsen CV, Jensen OK, Petersen KD. Cost-effectiveness and cost-benefit of a multidisciplinary intervention compared to a brief intervention to facilitate return to work in sick-listed low-back pain patients. Spine (Phila Pa 1976) Feb 20. [Epub ahead of print] Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD. A qualitative, longitudinal study exploring obese adolescents attitudes towards physical activity. Journal of Physical Activity & Health, feb E-pub Jan;10(1): Bøger og bidrag til antologier Mortensen OS, Michelsen N, Nielsen CV. Socialmedicin. In Schaffalitzky de Muskadell OB, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk kompendium. 18. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København Maribo T, Nielsen CV. Stratifikation og International Classification of Functioning, Disability and health (ICF). In: Dahl BH, Døssing A, Ølsgaard G, editors. Livet med kronisk sygdom: et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv. 1. udgave ed.,gad; Andre artikler og rapporter Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser. Klinisk vejledning for almen praksis. Dansk Selskab for Almen Medicin, Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. ICF og ICF-CY - en dansk vejledning til brug i praksis. International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. Version udgave - oktober Handberg C, Nielsen CV. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I Side 16

18 samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Monica Milter Ehlers (Ph.d)(2013-). Funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos hoftebrudspatienter over 65 år. Sammen med Sektion for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Marianne Krog Rasmussen SFK speciale (2013). Har familiær disposition for lænderyg problemer og comorbiditet påvirkning på sygemeldte rygpatienters mulighed for at vende tilbage til arbejde, og har familiær disposition for diskusprolaps betydning for diagnosen? Marc Sampedro Pilegaard SFK speciale (2013-). Effekten af fysisk træning og hjælpemiddelformidling på aktivitet og deltagelse hos ældre borgere, der ansøger om hjælpemidler for første gang. Bedømmelser Forskningsansøgninger Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden, Villumfonden, NFA. Referee Ufl og en række internationale tidsskrifter. Margrethe Smidth The Effect of an Active Implementation of a Disease Management Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ph.d. afhandling. Lene Søndergaard Larsen A companionship between strangers. - Patient-patient Interaction in oncology wards. Ph.d. afhandling. Lektorbedømmelse, SDU Mundtlige præsentationer Nielsen CV. Centrale elementer i rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCentrets 100 års jubilæum. 30. maj, Aarhus. Nielsen CV. Udvikling af et forskningsområde rehabilitering som eksempel. Center for Rygmarvsskadede, 21. jun. RH Viborg. Nielsen CV. Forskning i Rehabilitering. 6. årlige rehabiliteirngskonference. 30. okt. Nyborg Strand. Nielsen CV. Hvad er rehabilitering egentlig. Region Midtjyllands midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. Nielsen CV. Status på forskning i rehabilitering. Et indblik i de problemstillinger, der forskes i på Aarhus Universitet. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov. Aarhus. Nielsen CV. Rehabiliteringsbegrebet defineret i en beskæftigelsespolitisk kontekst. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013). Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative Side 17

19 study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013). Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert Ll. Social participation and the social becoming of a child with cancer. Poster presentation, Ph.D. Day, Faculty of Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark January Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Cancer, body and social relationships Paper presentation (workshop). Conference: The Body, Public Health and Social Theory Copenhagen Business School, Kilen (The Wedge), 2000 Frederiksberg, Denmark. April 3 rd -4 th Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Children enacting social relations in cancer therapy encounters Paper presentation (workshop). EASA Medical Anthropology Network, AAA Society for Medical Anthropolgoy, Universitat Rovira I Virgili. Joint international conference: Encounters and engagements: Creating new agendas for medical anthropology. June 12th-14th 2013, Tarragona, Spain. Undervisning Klinisk socialmedicin og rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab, bachelor og Medicin, kandidat. Ansvarlig for modulet sundhedsfremme og rehabilitering i speciallægeuddannelsen for samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Rådgivende udvalg for de arbejdsmedicinske klinikker i RM Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Region Midtjyllands hhv. Institut for Folkesundheds repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin og medlem af styrelsen. Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis hhv. folkesundhed i midten. Formand for det videnskabelige udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed. Delt formandskab for Regionalt-Kommunalt arbejdsgruppe for bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedsvæsen. The Bumbelbee project sep. Vemb. Side 18

20 Konferencedeltagelse GRASPH summer school maj, Korsør. The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Årsmøde Dansk Samfundsmedicinsk Selskab jun, Hindsgavl Slot. 6. årlige rehabiliteringskonference, Rehabiliteringsforum Danmark, 5. nov. Nyborg Strand. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, 30. sep. 1. okt. Nyborg Strand EUF-konference, nov. Bruxelles RM s midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov., Aarhus. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Bevillinger Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Side 19

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Tilbage til arbejde. Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention

Tilbage til arbejde. Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention Tilbage til arbejde Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention Forord Hver dag er 150.000 mennesker eller svarende til fem procent af arbejdsstyrken hjemme

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

I gang igen efter blodprop i hjertet

I gang igen efter blodprop i hjertet I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering Titel: I gang igen efter blodprop i hjertet

Læs mere

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter P10 Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Årsberetning 2003 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere