CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2

3 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

4 Forord MarselisborgCentret forskning og udvikling (MC-FU) er organisatorisk en del af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. MC-FU er geografisk placeret på det 100 år gamle Marselisborg Hospital, og som i dag langt overvejende i moderniserede rammer huser rehabiliteringsaktører. Matriklen er ejet af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vi arbejder aktivt på at udearealerne over de næste år udvikler sig til et rehabiliteringsmotiverende område, som både fungerer som rekreative og sundhedsfremmende rammer for lokalområdet, og samtidig et levende laboratorium for forskningen. MC-FU holder til i bygning 1B (billedet på forsiden). Bygningen er den gamle portbygning, som tidligere var adgangsvej til hospitalet. MC-FU var tidligere en selvejende forening, som blev virksomhedsoverdraget ved regionsdannelsen til Region Midtjylland og CFK i Fra midten af 2008 fik MC-FU en forskningsleder, sin første forskningsstrategi og sine første ph.d. studerende. MC-FU huser Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Sektionen er ansvarlig for undervisning i klinisk socialmedicin og rehabilitering ved de sundhedsfaglige uddannelser på Health ved Aarhus Universitet. Sektionens kliniske søsterafdeling ligger dels i Regionshuset på Olof Palmes Allé i Aarhus, dels ved Regionshospitalet i Herning. MC-FU har to hovedspor i forskningen; almen rehabilitering og arbejdsrettet rehabilitering, der har hhv. Thomas Maribo og Merete Labriola som programledere. Der er pr. 31. december 2013 tilknyttet 26 personer; 8 fuldtidsforskere, 6 sundhedsfaglige konsulenter, bibliotekar, datamanager, 2 sekretærer og 13 ph.d. studerende. Vi er en tværfaglig sammensat gruppe og efterlyser stadig læger og psykologer, der vil forske indenfor vores områder. Den moderniserede kandidatuddannelse i medicin nåede i efteråret til 5. semester familie og samfund som bl.a. rummer et opdateret forløb i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Rehabilitering er nu for første gang i historien et begreb i lægeuddannelsen bl.a. baseret på en ny lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Noget nyt er, at mange klinisk socialmedicinske læger er engageret i undervisningen og i høj grad befrugter faget med erfaringer fra praksis. Der ligger et grundigt forarbejde bag med præcisering af læringsmål for alle timer. En stor del af medarbejderne i MC-FU er involveret i undervisningen. Det er dog stadig et problem, at der er for få undervisningsmuligheder for de ph.d. studerende. MC-FU er for 80 % finansieret ved indtægtsdækket virksomhed og anden ekstern bevilling. Siden 2008 har vi oplevet en konstant vækst i finansiering af vore aktiviteter. Det er også lykkedes fint i 2013, dog mærkes en let stagnation. Produktiviteten er i god vækst, i 2013 producerede vi 32 Peer Reviewed artikler, en række andre publikationer, afsluttede to ph.d. studerende og satte tre nye i gang. Vi lægger meget vægt på at høje faglige ambitioner går hånd i hånd med høje ambitioner om et sundt arbejdsmiljø. Dette kræver konstant opmærksomhed fra alles side, således at konstante krav om finansiering håndteres ved dialog og samarbejde. Udfordringerne i 2014 bliver at fastholde et velfungerende miljø, det høje faglige niveau, skærpelse af vores faglige profil, vedvarende ansøgningsaktivitet, mere samarbejde på tværs i CFK og med Institut for Folkesundhed og styrkelse af vores internationale netværk. Tak til alle inde og ude - for samarbejdet i Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor Side 3

5 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Igangværende forskningsprojekter Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet fra oktober 2010 til januar Finansiering: Trygfonden, kr Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Samarbejdspartnere: Jobkompagniet Silkeborg, HR Region Sydjylland. Fra november 2013 til oktober Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden, kr Bøger og bidrag til antologier Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser: Klinisk vejledning for almen praksis, DSAM (bidrag) Bedømmelser Censor, Fysioterapeut kandidatuddannelsen, Syddanmarks Universitet, Odense. Mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeutuddannelsen, VIA UC, Aarhus forår 2013, efterår Bachelorseminar Fra symptom til funktionel lidelse, MUS/funktionelle lidelser og konsekvenser for arbejdslivet. Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, forår 2013 Side 4

6 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Kvantitativ ph.d. journalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Konferencedeltagelse Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. The Research Council of Norway, Oslo, Norge. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, Nyborg. Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr Oktober 2011-Januar 2014 Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Kræftens Bekæmpelse. Kræft og tilbagevenden til arbejde. Kr September Side 5

7 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Støttet økonomisk af Kræftens Bekæmpelse og MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forsvar af afhandlingen: Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed. Et forskningsprogram bestående af 3 work packages (WP): o WP 1: Reduktion af social ulighed i tilbagevenden til arbejde (TTA) gennem en fremskudt kommunal jobkonsulent i onkologisk afdeling - et kontrolleret interventionsstudie. o WP 2: Ressourcesvage kræftpatienters oplevelse af tidlig TTA-indsats ved den fremskudte kommunale jobkonsulent et kvalitativt studie. o WP 3: Kræftpatienters livssituation med fokus på betydningen af social position og multisygdom to epidemiologisk studier. Gennemføres i samarbejde med Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital, Randers Kommune og Silkeborg Kommune. Forventes afsluttet medio 2017 Rehabilitering i Social, Arbejdsmarked og Sundhed - En faglig forandringsproces Tønder Kommune. Et udviklingsprojekt for psykisk udviklingshæmmede i Tønder Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Type2Dialog v/ Henrik Povl Eriksen. Gennemført i efteråret 2013 Bøger og bidrag til antologier Hjortbak BR (ed). Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, Hjortbak BR. Institutioner i sundhedsvæsenet - struktur og opgaver. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Vurderinger af patienters og borgeres behov for sundhedsydelser. In: Hjortbak BR, editor. Sundhedsvæsenet på tværs. 2nd ed. Kbh.: Munksgaard, p Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunalt forankret rehabilitering hos borgere med kræft (PhD-afhandling). Udgivet af BR Hjortbak i samarbejde med MarselisborgCentret, 2013 Mundtlige præsentationer Hjortbak BR. Det professionelle faglige skøn (parallelsession) på 6. Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Side 6

8 Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Undervisning Kræftrehabilitering. Socialmedicin og rehabilitering, Suppleringsuddannelsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet den Identifikation af rehabiliteringsbehov: Hvem, hvor, hvornår, hvordan? Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet, Odense den Rehabiliteringsbegrebet. Oplæg på netværksmøde vedr. hverdagsrehabilitering, arrangeret af Knud Erik Jensen, MarselisborgCentret Rehabilitering som begreb og praksisform. Konference om "Styrket rehabilitering og genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune" Det professionelle faglige skøn. Oplæg på institutseminar for medlemmer af FOSO, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hotel Højgaarden, Slette Strand, Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. Specialuddannelse i kræftsygepleje, Region Midtjylland og Kompetenceudvikling med fokus på koordinering, teamsamarbejde, intern kommunikation og rollefordeling i en rehabiliteringsenhed. Esbjerg Døgnrehabilitering, Områdecenter Højvang, Esbjerg. Afviklet den 18., 19. og Lovgivning og retlig regulering; Vurdering af behov for rehabilitering; Hverdagsliv og livsformer. Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. sem., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Efteråret 2013 Organisering, koordinering og sammenhæng i rehabilitering. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Familie og samfund. Lægevidenskab Aarhus universitet Afviklet den Kræftrehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering. KUA Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter, modul vedr. palliation og rehabilitering. Social- og Sundhedsskolen i Aarhus, den Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af LMU i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling som repræsentant for MarselisborgCentret Dansk rehabiliterings forskningsnetværk med fokus på behovsvurdering. Severin, 2013 Kvantitativ ph.d. jounal club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 2013 FOSO Forskning i Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Side 7

9 Kursusaktivitet Kursus i IPS The Individual Placement Support Model v/ Thomas Christensen, Bispebjerg Hospital, MarselisborgCentret Konferencedeltagelse Temadag. Implementering af sundhedsaftaler vedr. kræftrehabilitering i Region Midtjylland. Herning Kongrescenter Nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Hotel Nyborg Strand, Institutseminar; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Vingsted Kursus- og Konferencecenter, Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Konference om Evidens og dømmekraft. Når evidens møder den pædagogiske hverdag? DPU Danmarks Pædagogiske Universitet, København Bevillinger Kræftens Bekæmpelse 3, 5 mio. kr. samt Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond kr. til projektet Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed Side 8

10 Charlotte Handberg Ph.d. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Igangværende forskningsprojekter Ph.d. projekt: Male cancer survivors participation in cancer rehabilitation a qualitative study of the male and the health professional perspective. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Professor, PhD, MD, specialist in clinical social medicine. Department of Public Health, Section of Clinical Social Medicine and Rehabilitation, Health, Aarhus University, Denmark, Kirsten Lomborg, Professor, PhD, MSN, RN, Department of Clinical Medicine and Department of Public Health, Aarhus University and Aarhus University Hospital, Julie Midtgaard, PhD, Associate Professor, Senior Researcher, Psychologist, University Hospital Center for Nursing and Care Research (UCSF), Copenhagen Samarbejdspartnere: Sally Thorne, Professor, PhD, RN, FAAN, FCAHS. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. John Oliffe, Professor, PhD, MEd, RN. School of Nursing, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Finansiering: Folkesundhed i Midten, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Harboefonden CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Andersen-Istedfonden. Forventes afsluttet ultimo maj Artikler peer review Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men's reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Eur J Cancer Care, 2013 Oct 10. Bøger og bidrag til antologier Handberg, C, Søndergaard H. Kapitel 7: Rehabilitering' i Livet med kronisk sygdom Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv, GAD Hjortbak, BR, Handberg C. Kapitel x: Sundhedspolitiske strategier i Rehabiliterende sygepleje begreb og klinisk praksis. Munksgaard (udgives maj 2014). Andre artikler og rapporter Handberg C, Vinther Nielsen C. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Side 9

11 Bedømmelser Reviewer ved internationalt tidsskrift: Journal of Men s Health Mundtlige præsentationer Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013) Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Handberg C, Sex and gender in qualitative research an example, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013) Undervisning Klinisk Social Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Folkesundhedsvidenskab 3. semester. Forelæsninger. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Cand Scient San. Suppleringsuddannelsen, Forelæsninger. Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet. Master i Klinisk Sygepleje, Vejledning. Deltagelse i råd, udvalg, netværk Medlem af Institutforum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed Medlem af MifoHuK - Miljø for Humanistisk Kræftforskning Medlem af Selskab for Mænd Sundhed, Danmark (SMSdk) Kvalitativ PhD Journal Club, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Ph.d. Seminar, Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Journal Club i Patientinvolvering, Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed Journal Club Kvalitative Metoder, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet Konferencedeltagelse Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2013 (juni 2013) CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (oktober 2013) 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (oktober 2013) Side 10

12 Kursusaktivitet PhD kursus, Aarhus Universitet, Basic Biostatistics PhD kursus, Aarhus Universitet, Stata and Datadocumentation PhD kursus, Aarhus Universitet, Scientific English Presentation PhD kursus, Aarhus Universitet, PhD Day 2013 PhD kursus, Københavns Universitet, Research Unit for General Practice and Section of General, Researching Vulnerable Subjects in Qualitative Studies PhD kursus, Københavns Universitet, Faculty of Health Sciences GRASPH Summer School 2013 Bevillinger Folkesundhed i Midten kr Helsefonden kr Aase og Ejnar Danielsens Fond kr Harboefonden kr Andersen-Istedfonden kr Side 11

13 Charlotte Ibsen Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapeut, cand.scient.san. Igangværende forskningsprojekter Monitorering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom i Region Midtjylland. Et samarbejde mellem MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Regionshuset Aarhus og Nære Sundhedstilbud, Regionshuset Viborg. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Tema: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland er præsenteret på følgende: Forskningsnetværk i Terapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. 11. april 2013 Intern konference i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK. 7. juni 2013 Temadag i arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammer for lænderygsmerter. Aarhus Kommune. 17. Juni 2013 Intern seminar på MarselisborgCentret. 25. Juni 2013 Intern seminar i Region Midtjylland vedr. Triple Aim. 4. december 2013 Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS), Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet (FPKS), Konferencedeltagelse Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom; Region Midtjylland, Aarhus, 8. maj nationale rehabiliteringskonference: Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder; Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Nyborg, 30. oktober Performance Indicators in Healthcare: The development, validation and use of performance Indicators in Healthcare; Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet, Lyngby, 30. september Kvalitetsdag 2013: Måling i sundhedsvæsenet; Region Syddanmark, Middelfart, 5. november Side 12

14 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt:Workplace-registered sick leave in the municipal eldercare sector: Identification of risk factors of long-term sick leave and disability pension. Vejledere:Claus Vinther Nielsen, professor, Institut for Folkesundhed, sektion for social medicin og rehabilitering, Aarhus Universitet. Chris Jensen, PhD, Kompetencecenter for Arbejdsrettet Rehabilitering, Rauland, Norge. Nils Fleten, 1. PhD, lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet, Norge Tidsperiode:1. sep til 25. juni 2013, forsvaret den 4. oktober Finansiering: Region Midtjylland kr. Projekt: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet Samarbejdspartnere: Esbjerg Jobcenter, Hedensted Jobcenter, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Finansiering: Trygfonden, kr Tidsperiode: Oktober 2010 til Januar Projekt: Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Samarbejdspartnere: Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Randers og Silkeborg Kommunes jobcentre, Sektion for biostatistik, Aarhus universitet. Finansiering: Kræftens Bekæmpelse, kr. Region Midtjyllands Forskningsfond, kr. Periode: Oktober 2013 til juni 2017 Artikler peer review Krane L, Fleten N, Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braaten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in the health care sector: A register study. Scandinavian journal of Public Health 2013;41(7): Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short term sick leave spells among employees than with total sick leave : a cross-sectional study. BMC Public Health 2013; 13:578. Bedømmelser Referee: BMC Family practice. Side 13

15 Vejledning Katrine Svendsen, Maria Søndergaard Nielsen og Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor gruppeopgave + eksamen Mie Priess-Sørensen, stud.scient.san., speciale protokol Mundtlige præsentationer Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Deltagelse I råd, nævn, udvalg og netværk Styregruppen for norsk-dansk trygde og socialmedicinsk netværk, Ledelsesgruppen i forskningsprogrammet for folkesundhed (FP3), Aarhus Universitet, feb okt Kvantitativ ph.d. jounalclub, MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Udarbejdelse af ICF-review, Udarbejdelse af projektbeskrivelse til arbejdsmiljøforskningsfonden, marts 2014, omhandlende intervention af langtidssygemeldte, der kommer tilbage til arbejde. Netværket består af repræsentanter fra MC, Horsens, Aarhus og Viborg kommune samt HR i Region Midt, Afdækning af samarbejdsprojekter mellem MC og Kommunikation og Handicap, Risskov, Aarhus, Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, 3. semester på Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, okt Konferencedeltagelse The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Bevillinger Trygfonden. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpenge-systemet. Afprøvning af en tværfaglig indsats i sygedagpengesystemet. Kr (oktober 2010 til januar 2014). Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Side 14

16 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningschef Ledelses- og forskningsansvar Sektionsleder Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Forskningsleder MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. Forskningschef CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Forskningsansvar Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg Artikler peer review Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies ". Eur J Cancer Care (Engl) Oct 10. doi: /ecc [Epub ahead of print] Oestergaard LG, Christensen FB, Nielsen CV, Bünger CE, Fruensgaard S, Soegaard R. Early versus late initiation of rehabilitation after lumbar spinal fusion - economic evaluation alongside a RCT. Spine (Phila Pa 1976) Nov 1;38(23): doi: /BRS.0b013e3182a7902c. Horsboel TA, Nielsen CV, Nielsen B, Jensen C, Ladefoged de Thurah A.Type of hematological malignancy is crucial for the return to work prognosis: a register-based cohort study. J Cancer Surviv Dec;7(4): doi: /s z. Epub 2013 Aug 15. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Are environmental characteristics in the municipal eldercare, more closely associated with frequent short sick leave spells among employees than with total sick leave: a crosssectional study. BMC Public Health 2013, 13:578 doi: / Krane L, Fleten N, Stapelfeldt C, Nielsen CV, Jensen C, Johnsen R, Braten T. Comparison of sick leave patterns between Norway and Denmark in health and care sector; a register-study. Scan J Publ Health. DOI: / Online 11 June Larsen EL, Nielsen CV, Jensen CV. Getting the pain right: how low back pain patients manage and express their pain experiences. Disabil Rehabil May;35(10): doi: / Epub 2012 Aug 13. Noe BB, Korsgaard J, Nielsen CV. Pulmonary rehabilitation in clinical routine a followup study. J Rehabil Med 2013; 45: Jensen OK, Stengaard-Pedersen K, Jensen C, Nielsen CV. Prediction model for unsuccessful return to work after hospital-based intervention in low back pain patients. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013, 14:140. DOI: / Side 15

17 Oestergaard LG, Nielsen CV, Bünger CE, Svidt K, Christensen FB. The effect of timing of rehabilitation on physical performance after lumbar spinal fusion: a randomized clinical study. European Spine Journal 2013;: 22 (8): Kibsgaard KA, Larsen A, Nielsen CV. Førtidspensionsreform Månedsskrift for almen praksis Mar; (3) Jensen C, Nielsen CV, Jensen OK, Petersen KD. Cost-effectiveness and cost-benefit of a multidisciplinary intervention compared to a brief intervention to facilitate return to work in sick-listed low-back pain patients. Spine (Phila Pa 1976) Feb 20. [Epub ahead of print] Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD. A qualitative, longitudinal study exploring obese adolescents attitudes towards physical activity. Journal of Physical Activity & Health, feb E-pub Jan;10(1): Bøger og bidrag til antologier Mortensen OS, Michelsen N, Nielsen CV. Socialmedicin. In Schaffalitzky de Muskadell OB, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk kompendium. 18. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København Maribo T, Nielsen CV. Stratifikation og International Classification of Functioning, Disability and health (ICF). In: Dahl BH, Døssing A, Ølsgaard G, editors. Livet med kronisk sygdom: et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv. 1. udgave ed.,gad; Andre artikler og rapporter Rosendal M, Christensen KS, Agersnap L, Fink P, Nielsen CV. Funktionelle lidelser. Klinisk vejledning for almen praksis. Dansk Selskab for Almen Medicin, Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. ICF og ICF-CY - en dansk vejledning til brug i praksis. International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. Version udgave - oktober Handberg C, Nielsen CV. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom. Sygeplejersken 2013;113(11): Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I Side 16

18 samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Monica Milter Ehlers (Ph.d)(2013-). Funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos hoftebrudspatienter over 65 år. Sammen med Sektion for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Marianne Krog Rasmussen SFK speciale (2013). Har familiær disposition for lænderyg problemer og comorbiditet påvirkning på sygemeldte rygpatienters mulighed for at vende tilbage til arbejde, og har familiær disposition for diskusprolaps betydning for diagnosen? Marc Sampedro Pilegaard SFK speciale (2013-). Effekten af fysisk træning og hjælpemiddelformidling på aktivitet og deltagelse hos ældre borgere, der ansøger om hjælpemidler for første gang. Bedømmelser Forskningsansøgninger Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden, Villumfonden, NFA. Referee Ufl og en række internationale tidsskrifter. Margrethe Smidth The Effect of an Active Implementation of a Disease Management Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ph.d. afhandling. Lene Søndergaard Larsen A companionship between strangers. - Patient-patient Interaction in oncology wards. Ph.d. afhandling. Lektorbedømmelse, SDU Mundtlige præsentationer Nielsen CV. Centrale elementer i rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCentrets 100 års jubilæum. 30. maj, Aarhus. Nielsen CV. Udvikling af et forskningsområde rehabilitering som eksempel. Center for Rygmarvsskadede, 21. jun. RH Viborg. Nielsen CV. Forskning i Rehabilitering. 6. årlige rehabiliteirngskonference. 30. okt. Nyborg Strand. Nielsen CV. Hvad er rehabilitering egentlig. Region Midtjyllands midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. Nielsen CV. Status på forskning i rehabilitering. Et indblik i de problemstillinger, der forskes i på Aarhus Universitet. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov. Aarhus. Nielsen CV. Rehabiliteringsbegrebet defineret i en beskæftigelsespolitisk kontekst. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Stapelfeldt CM, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Borg V, Fleten N, Jensen C, Sick leave patterns as predictors of being granted a disability pension or experiencing longterm sick leave: A 6.75-year follow-up study in municipal eldercare workers. New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative study, CANO-ACIO 2013 Annual Conference, Vancouver, British Columbia, Canada (October 2013). Handberg C, Lomborg K, Oliffe J, Nielsen CV and Midtgaard J, Understanding male cancer survivors barriers towards participation in cancer rehabilitation - a qualitative Side 17

19 study, 19th Qualitative Health Research Conference (QHR), Halifax, Nova Scotia, Canada (October 2013). Hjortbak BR & Nielsen CV. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Oplæg på Symposium om Kræft og social ulighed (oplægsholder), Kræftens Bekæmpelse, Charlottehaven i København, Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention. Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medically unexplained symptoms in long-term sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement Momsen AM, Nielsen MD, Rugulies R, Nielsen CV, Jensen C. Medicinsk uforklarede symptomers rolle for personer med langtidssygefravær Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert Ll. Social participation and the social becoming of a child with cancer. Poster presentation, Ph.D. Day, Faculty of Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark January Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Cancer, body and social relationships Paper presentation (workshop). Conference: The Body, Public Health and Social Theory Copenhagen Business School, Kilen (The Wedge), 2000 Frederiksberg, Denmark. April 3 rd -4 th Løvschal-Nielsen P, Nielsen CV, Meinert L. Children enacting social relations in cancer therapy encounters Paper presentation (workshop). EASA Medical Anthropology Network, AAA Society for Medical Anthropolgoy, Universitat Rovira I Virgili. Joint international conference: Encounters and engagements: Creating new agendas for medical anthropology. June 12th-14th 2013, Tarragona, Spain. Undervisning Klinisk socialmedicin og rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab, bachelor og Medicin, kandidat. Ansvarlig for modulet sundhedsfremme og rehabilitering i speciallægeuddannelsen for samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Rådgivende udvalg for de arbejdsmedicinske klinikker i RM Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Region Midtjyllands hhv. Institut for Folkesundheds repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin og medlem af styrelsen. Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis hhv. folkesundhed i midten. Formand for det videnskabelige udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed. Delt formandskab for Regionalt-Kommunalt arbejdsgruppe for bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedsvæsen. The Bumbelbee project sep. Vemb. Side 18

20 Konferencedeltagelse GRASPH summer school maj, Korsør. The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway: New perspectives on sickness absence and retirement, Oslo, Norway, sep Årsmøde Dansk Samfundsmedicinsk Selskab jun, Hindsgavl Slot. 6. årlige rehabiliteringskonference, Rehabiliteringsforum Danmark, 5. nov. Nyborg Strand. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, 30. sep. 1. okt. Nyborg Strand EUF-konference, nov. Bruxelles RM s midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse: temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, 20. sep. Kjellerup. RM og AU. Symposium om fremtidens rehabilitering, 5. nov., Aarhus. FTF s Beskæftigelsespolitiske konference. Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. 11. dec. København. Bevillinger Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Forskningsfond. Kræft og tilbagevenden til arbejde med fokus på social ulighed. Kr (oktober 2013 til juni 2017). Arbejdsmiljøforskningsfonden. Validering af spørgeskemaer. Kulturel tilpasning, afprøvning og validering af den danske version af spørgeskemaer om arbejdsfunktionsevne, troen på og parathed for tilbagevenden til arbejde. Kr November 2013-Oktober 2014 Side 19

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Kræft kom godt tilbage til arbejde

Kræft kom godt tilbage til arbejde Kræft kom godt tilbage til arbejde VERDANA 14 PKT. RGB: 235-102-67 Breast Cancer Days, Aarhus Universitets Hospital, 18. maj 2017 www.defactum.dk Christina M. Stapelfeldt chrstp@rm.dk Tværsektorielt samarbejdsprojekt

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Fasen efter raskmelding

Fasen efter raskmelding Fasen efter raskmelding - i et arbejdspladsperspektiv Ladekjær Larsen E, Petersen KS, Labriola M, Nielsen CV Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2015 MarselisborgCentret CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Monitorering af forløb på tværs af sektorgrænser Kvalitative data og rehabiliteringspraksis Beskrivelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Idealet. Virkeligheden

Idealet. Virkeligheden 2014 1 Idealet Borgerinddragelsen i rehabilitering Borgerens rolle Muligheder for selvbestemmelse og indflydelse Samarbejde omkring mål og indhold Borgerinddragelsens betydning og barrierer Virkeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d.

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d. forsker, ph.d. 1 Præsentation Idealet - the good intentions Borgerinddragelse i rehabilitering Borgerens rolle i rehabilitering Selvbestemmelse og medindflydelse Borgerinddragelsens betydning Pensionsreformens

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola.

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola. Interventioner på arbejdspladsen - hvad virker iht. den videnskabelige litteratur Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola merlab@rm.dk Vi skal have

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.- studerende Vejledergruppen:

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding

Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding Kirsten S. Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region

Læs mere

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publications

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publications Anette Johansen Member of staff - Research Children health Postal address: Øster Farimagsgade 5 A, 2. 1353 København K Denmark Email: ajo@si-folkesundhed.dk Uddannelse 2000 Bach.scient.soc. Københavns

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 ÅRSRAPPORTERING 2010 Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 Folkesundhed i Midten Lov- og aftalegrundlag SUNDHEDSLOVENS, Kapitel 59 Forskning 194. Regionsrådet skal

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge?

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Hernes 10-02-2014, Merete Labriola Merete Labriola CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publikationer

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publikationer Anette Johansen Forskningsmedarbejder Børns sundhed Postaddresse: Øster Farimagsgade 5 A, 2. 1353 København K Danmark E-mail: ajo@si-folkesundhed.dk Uddannelse 2000 Bach.scient.soc. Københavns Universitet

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Projekt 31-2008-09 Reiner Rugulies & Marie Martin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Arbejdsmiljøforskningsfondens

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet Forsknings- og innovationsprojektet Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet 01.01.08 30.06.11 1 A jungle of terms Medical enginering and informatics Telemedicine

Læs mere

Brugerinddragelse og fastholdelse af motionsvaner

Brugerinddragelse og fastholdelse af motionsvaner Brugerinddragelse og fastholdelse af motionsvaner Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter Region Nordjylland 8. november 2016 Charlotte Brun Thorup Postdoc i Klinisk Sygepleje Klinik Hjerte-Lunge

Læs mere