EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK"

Transkript

1 EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK DANISH (SORTED) ENGLISH DANISH ENGLISH (SORTED) ABS ABS ABS ABS ADRESSE ADDRESS *PÅLØBRENTE ACCRINT *AFKAST YIELD *PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM *AFKAST.DISKONTO YIELDDISC ARCCOS ACOS *AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT ARCCOSH ACOSH AFKORT TRUNC ADRESSE ADDRESS AFRUND ROUND *AMORDEGRC AMORDEGRC AFRUND.GULV FLOOR *AMORLINC AMORLINC AFRUND.LOFT CEILING OG AND *AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC OMRÅDER AREAS *AKKUM.RENTE CUMIPMT ARCSIN ASIN *AMORDEGRC AMORDEGRC ARCSINH ASINH *AMORLINC AMORLINC ARCTAN ATAN *ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS ARCTAN2 ATAN2 ANTAL.BLANKE COUNTBLANK ARCTANH ATANH *ARBEJDSDAG WORKDAY MAD AVEDEV ARCCOS ACOS MIDDEL AVERAGE ARCCOSH ACOSH MIDDELV AVERAGEA ARCSIN ASIN BATHTEKST (ikke Excel 2000) BATHTEXT ARCSINH ASINH *BESSELI BESSELI ARCTAN ATAN *BESSELJ BESSELJ ARCTAN2 ATAN2 *BESSELK BESSELK ARCTANH ATANH *BESSELY BESSELY BATHTEKST (ej Excel 2000) BATHTEXT BETAFORDELING BETADIST *BESSELK BESSELK BETAINV BETAINV *BESSELI BESSELI *BIN.TIL.DEC BIN2DEC *BESSELJ BESSELJ *BIN.TIL.HEX BIN2HEX *BESSELY BESSELY *BIN.TIL.OKT BIN2OCT BETAFORDELING BETADIST BINOMIALFORDELING BINOMDIST BETAINV BETAINV *KALD (kun Excel 2000) CALL *BIN.TIL.DEC BIN2DEC AFRUND.LOFT CEILING *BIN.TIL.HEX BIN2HEX CELLE CELL *BIN.TIL.OKT BIN2OCT TEGN CHAR BINOMIALFORDELING BINOMDIST CHIFORDELING CHIDIST CELLE CELL CHIINV CHIINV CHIFORDELING CHIDIST CHITEST CHITEST CHIINV CHIINV VÆLG CHOOSE CHITEST CHITEST RENS CLEAN COS COS KODE CODE COSH COSH KOLONNE COLUMN DAG DAY KOLONNER COLUMNS DAGE360 DAYS360 KOMBIN COMBIN DATO DATE *KOMPLEKS COMPLEX DATOVÆRDI DATEVALUE SAMMENKÆDNING CONCATENATE DB DB KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE *DEC.TIL.BIN DEC2BIN *KONVERTER CONVERT *DEC.TIL.HEX DEC2HEX KORRELATION CORREL *DEC.TIL.OKT DEC2OCT COS COS *DELTA DELTA COSH COSH DHENT DGET TÆL COUNT *DISKONTO DISC TÆLV COUNTA Side 1 af 7

2 DMAKS DMAX ANTAL.BLANKE COUNTBLANK DMIDDEL DAVERAGE TÆL.HVIS COUNTIF DMIN DMIN *KUPONDAGE.SA COUPDAYBS *DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE *KUPONDAGE.A COUPDAYS DPRODUKT DPRODUCT *KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC DSA DDB *KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD DSTDAFV DSTDEV *KUPONBETALINGER COUPNUM DSTDAFVP DSTDEVP *KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD DSUM DSUM KOVARIANS COVAR DTÆL DCOUNT KRITBINOM CRITBINOM DTÆLV DCOUNTA *AKKUM.RENTE CUMIPMT DVARIANS DVAR *AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC DVARIANSP DVARP DATO DATE *EDATO EDATE DATOVÆRDI DATEVALUE *EFFEKTIV.RENTE EFFECT DMIDDEL DAVERAGE EKSAKT EXACT DAG DAY EKSP EXP DAGE360 DAYS360 EKSPFORDELING EXPONDIST DB DB ELLER OR DTÆL DCOUNT ER.FEJL ISERROR DTÆLV DCOUNTA ER.FJL ISERR DSA DDB ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT *DEC.TIL.BIN DEC2BIN ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA *DEC.TIL.HEX DEC2HEX *ER.LIGE ISEVEN *DEC.TIL.OKT DEC2OCT ER.LOGISK ISLOGICAL GRADER DEGREES ER.REFERENCE ISREF *DELTA DELTA ER.TAL ISNUMBER SAK DEVSQ ER.TEKST ISTEXT DHENT DGET ER.TOM ISBLANK *DISKONTO DISC *ER.ULIGE ISODD DMAKS DMAX ERSTAT REPLACE DMIN DMIN FAKULTET FACT KR DOLLAR FALSK FALSE *KR.DECIMAL DOLLARDE FAST FIXED *KR.BRØK DOLLARFR *FEJLFUNK ERF DPRODUKT DPRODUCT *FEJLFUNK.KOMP ERFC DSTDAFV DSTDEV FEJLTYPE ERROR.TYPE DSTDAFVP DSTDEVP FFORDELING FDIST DSUM DSUM FIND FIND *VARIGHED DURATION FINV FINV DVARIANS DVAR FISHER FISHER DVARIANSP DVARP FISHERINV FISHERINV *EDATO EDATE FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM *EFFEKTIV.RENTE EFFECT FORKLARINGSGRAD RSQ *SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH FORSKYDNING OFFSET *FEJLFUNK ERF FORTEGN SIGN *FEJLFUNK.KOMP ERFC FORØGELSE GROWTH FEJLTYPE ERROR.TYPE FRAKTIL PERCENTILE LIGE EVEN FREKVENS FREQUENCY EKSAKT EXACT FTEST FTEST EKSP EXP FV FV EKSPFORDELING EXPONDIST *FVTABEL FVSCHEDULE FAKULTET FACT GAMMAFORDELING GAMMADIST *DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE GAMMAINV GAMMAINV FALSK FALSE GAMMALN GAMMALN FFORDELING FDIST GENTAG REPT FIND FIND GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN FINV FINV GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA FISHER FISHER Side 2 af 7

3 *GETRIN GESTEP FISHERINV FISHERINV GRADER DEGREES FAST FIXED H.YDELSE PPMT AFRUND.GULV FLOOR HARMIDDELVÆRDI HARMEAN PROGNOSE FORECAST HELTAL INT FREKVENS FREQUENCY *HEX.TIL.BIN HEX2BIN FTEST FTEST *HEX.TIL.DEC HEX2DEC FV FV *HEX.TIL.OKT HEX2OCT *FVTABEL FVSCHEDULE HVIS IF GAMMAFORDELING GAMMADIST HYPERLINK HYPERLINK GAMMAINV GAMMAINV HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST GAMMALN GAMMALN HYPPIGST MODE *STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD HØJRE RIGHT GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN IA IRR *GETRIN GESTEP IDAG TODAY GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA IKKE NOT FORØGELSE GROWTH IKKE.TILGÆNGELIG NA HARMIDDELVÆRDI HARMEAN *IMAGABS IMABS *HEX.TIL.BIN HEX2BIN *IMAGARGUMENT IMARGUMENT *HEX.TIL.DEC HEX2DEC *IMAGCOS IMCOS *HEX.TIL.OKT HEX2OCT *IMAGDIV IMDIV VOPSLAG HLOOKUP *IMAGEKSP IMEXP TIME HOUR *IMAGINÆR IMAGINARY HYPERLINK HYPERLINK *IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST *IMAGKVROD IMSQRT HVIS IF *IMAGLN IMLN *IMAGABS IMABS *IMAGLOG10 IMLOG10 *IMAGINÆR IMAGINARY *IMAGLOG2 IMLOG2 *IMAGARGUMENT IMARGUMENT *IMAGPOTENS IMPOWER *IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE *IMAGPRODUKT IMPRODUCT *IMAGCOS IMCOS *IMAGREELT IMREAL *IMAGDIV IMDIV *IMAGSIN IMSIN *IMAGEKSP IMEXP *IMAGSUB IMSUB *IMAGLN IMLN *IMAGSUM IMSUM *IMAGLOG10 IMLOG10 INDEKS INDEX *IMAGLOG2 IMLOG2 INDIREKTE INDIRECT *IMAGPOTENS IMPOWER INFO INFO *IMAGPRODUKT IMPRODUCT *INTERN.RENTE XIRR *IMAGREELT IMREAL ISPMT ISPMT *IMAGSIN IMSIN *KALD (kun Excel 2000) CALL *IMAGKVROD IMSQRT KODE CODE *IMAGSUB IMSUB KOLONNE COLUMN *IMAGSUM IMSUM KOLONNER COLUMNS INDEKS INDEX KOMBIN COMBIN INDIREKTE INDIRECT *KOMPLEKS COMPLEX INFO INFO KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE HELTAL INT *KONVERTER CONVERT SKÆRING INTERCEPT KORRELATION CORREL *RENTEFOD INTRATE KOVARIANS COVAR R.YDELSE IPMT KR DOLLAR IA IRR *KR.BRØK DOLLARFR ER.TOM ISBLANK *KR.DECIMAL DOLLARDE ER.FJL ISERR KRITBINOM CRITBINOM ER.FEJL ISERROR *KUPONBETALINGER COUPNUM *ER.LIGE ISEVEN *KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD ER.LOGISK ISLOGICAL *KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA *KUPONDAGE.A COUPDAYS ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT *KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC ER.TAL ISNUMBER Side 3 af 7

4 *KUPONDAGE.SA COUPDAYBS *ER.ULIGE ISODD *KURS PRICE ISPMT ISPMT *KURS.DISKONTO PRICEDISC ER.REFERENCE ISREF *KURS.UDLØB PRICEMAT ER.TEKST ISTEXT KVARTIL QUARTILE TOPSTEJL KURT *KVOTIENT QUOTIENT STØRSTE LARGE KVROD SQRT *MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM *KVRODPI SQRTPI VENSTRE LEFT LA SLN LÆNGDE LEN LIGE EVEN LINREGR LINEST LINREGR LINEST LN LN LN LN LOG LOG LOG LOG LOG10 LOG10 LOG10 LOG10 LOGREGR LOGEST LOGINV LOGINV LOGINV LOGINV LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST LOGREGR LOGEST SLÅ.OP LOOKUP LOPSLAG VLOOKUP SMÅ.BOGSTAVER LOWER LÆNGDE LEN SAMMENLIGN MATCH MAD AVEDEV MAKS MAX *MAFRUND MROUND MAKSV MAXA MAKS MAX MDETERM MDETERM MAKSV MAXA MVARIGHED MDURATION MDETERM MDETERM MEDIAN MEDIAN MEDIAN MEDIAN MIDT MID MIA MIRR MIN MIN MIDDEL AVERAGE MINV MINA MIDDELV AVERAGEA MINUT MINUTE MIDT MID MINVERT MINVERSE MIN MIN MIA MIRR MINDSTE SMALL MPRODUKT MMULT *MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM REST MOD MINUT MINUTE HYPPIGST MODE MINV MINA MÅNED MONTH MINVERT MINVERSE *MAFRUND MROUND *MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED *MULTINOMIAL MULTINOMIAL MPRODUKT MMULT TAL N *MULTINOMIAL MULTINOMIAL IKKE.TILGÆNGELIG NA MVARIGHED MDURATION NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST MÅNED MONTH *ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST *NOMINEL NOMINAL *NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV NORMFORDELING NORMDIST *NOMINEL NOMINAL NORMINV NORMINV NORMFORDELING NORMDIST STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST NORMINV NORMINV STANDARDNORMINV NORMSINV NPER NPER IKKE NOT NU NOW NU NOW NUTIDSVÆRDI NPV NPER NPER NV PV NUTIDSVÆRDI NPV OG AND *OKT.TIL.BIN OCT2BIN *OKT.TIL.BIN OCT2BIN *OKT.TIL.DEC OCT2DEC *OKT.TIL.DEC OCT2DEC *OKT.TIL.HEX OCT2HEX *OKT.TIL.HEX OCT2HEX ULIGE ODD OMRÅDER AREAS *ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE PEARSON PEARSON *ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD PERMUT PERMUT *ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE PI PI *ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD PLADS RANK FORSKYDNING OFFSET Side 4 af 7

5 POISSON POISSON ELLER OR POTENS POWER PEARSON PEARSON PROCENTPLADS PERCENTRANK FRAKTIL PERCENTILE PRODUKT PRODUCT PROCENTPLADS PERCENTRANK PROGNOSE FORECAST PERMUT PERMUT *PÅLØBRENTE ACCRINT PI PI *PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM YDELSE PMT R.YDELSE IPMT POISSON POISSON RADIANER RADIANS POTENS POWER REGISTER.ID REGISTER.ID H.YDELSE PPMT RENS CLEAN *KURS PRICE RENTE RATE *KURS.DISKONTO PRICEDISC *RENTEFOD INTRATE *KURS.UDLØB PRICEMAT REST MOD SANDSYNLIGHED PROB ROMERTAL ROMAN PRODUKT PRODUCT RTD (ikke Excel 2000) RTD STORT.FORBOGSTAV PROPER RUND.NED ROUNDDOWN NV PV RUND.OP ROUNDUP KVARTIL QUARTILE RÆKKE ROW *KVOTIENT QUOTIENT RÆKKER ROWS RADIANER RADIANS SAK DEVSQ SLUMP RAND SAMMENKÆDNING CONCATENATE *SLUMPMELLEM RANDBETWEEN SAMMENLIGN MATCH PLADS RANK SAND TRUE RENTE RATE SANDSYNLIGHED PROB *MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED SEKUND SECOND REGISTER.ID REGISTER.ID *SERIESUM SERIESSUM ERSTAT REPLACE SIN SIN GENTAG REPT SINH SINH HØJRE RIGHT SKÆRING INTERCEPT ROMERTAL ROMAN SKÆVHED SKEW AFRUND ROUND SLUMP RAND RUND.NED ROUNDDOWN *SLUMPMELLEM RANDBETWEEN RUND.OP ROUNDUP *SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH RÆKKE ROW SLÅ.OP LOOKUP RÆKKER ROWS SMÅ.BOGSTAVER LOWER FORKLARINGSGRAD RSQ STANDARDISER STANDARDIZE RTD (ikke Excel 2000) RTD STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST SØG SEARCH STANDARDNORMINV NORMSINV SEKUND SECOND *STATSOBLIGATION TBILLEQ *SERIESUM SERIESSUM *STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD FORTEGN SIGN *STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE SIN SIN STDAFV STDEV SINH SINH STDAFVP STDEVP SKÆVHED SKEW STDAFVPV STDEVPA LA SLN STDAFVV STDEVA STIGNING SLOPE STFYX STEYX MINDSTE SMALL STIGNING SLOPE KVROD SQRT STORE.BOGSTAVER UPPER *KVRODPI SQRTPI STORT.FORBOGSTAV PROPER STANDARDISER STANDARDIZE STØRSTE LARGE STDAFV STDEV *STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD STDAFVV STDEVA SUBTOTAL SUBTOTAL STDAFVP STDEVP SUM SUM STDAFVPV STDEVPA SUM.HVIS SUMIF STFYX STEYX SUMKV SUMSQ UDSKIFT SUBSTITUTE SUMPRODUKT SUMPRODUCT SUBTOTAL SUBTOTAL SUMX2MY2 SUMX2MY2 SUM SUM Side 5 af 7

6 SUMX2PY2 SUMX2PY2 SUM.HVIS SUMIF SUMXMY2 SUMXMY2 SUMPRODUKT SUMPRODUCT SØG SEARCH SUMKV SUMSQ TAL N SUMX2MY2 SUMX2MY2 TAN TAN SUMX2PY2 SUMX2PY2 TANH TANH SUMXMY2 SUMXMY2 TEGN CHAR ÅRSAFSKRIVNING SYD TEKST TEXT TAN TAN TENDENS TREND TANH TANH TFORDELING TDIST *STATSOBLIGATION TBILLEQ TID TIME *STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE TIDSVÆRDI TIMEVALUE *STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD TIME HOUR TFORDELING TDIST TINV TINV TEKST TEXT TOPSTEJL KURT TID TIME TRANSPONER TRANSPOSE TIDSVÆRDI TIMEVALUE TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN TINV TINV TTEST TTEST IDAG TODAY TÆL COUNT TRANSPONER TRANSPOSE TÆL.HVIS COUNTIF TENDENS TREND TÆLV COUNTA FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM UDSKIFT SUBSTITUTE TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN *UGE.NR WEEKNUM SAND TRUE UGEDAG WEEKDAY AFKORT TRUNC ULIGE ODD TTEST TTEST *ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD VÆRDITYPE TYPE *ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE STORE.BOGSTAVER UPPER *ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD VÆRDI VALUE *ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE VARIANS VAR VARIANS VAR VARIANSV VARA VARIANSP VARP VARIANSP VARP VARIANSPV VARPA VARIANSPV VARPA VARIANSV VARA VSA VDB *VARIGHED DURATION LOPSLAG VLOOKUP VENSTRE LEFT UGEDAG WEEKDAY VOPSLAG HLOOKUP *UGE.NR WEEKNUM VSA VDB WEIBULL WEIBULL VÆLG CHOOSE *ARBEJDSDAG WORKDAY VÆRDI VALUE *INTERN.RENTE XIRR VÆRDITYPE TYPE *NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV WEIBULL WEIBULL ÅR YEAR YDELSE PMT *ÅR.BRØK YEARFRAC ZTEST ZTEST *AFKAST YIELD ÅR YEAR *AFKAST.DISKONTO YIELDDISC *ÅR.BRØK YEARFRAC *AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT ÅRSAFSKRIVNING SYD ZTEST ZTEST Side 6 af 7

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Introduktion til Excel

Introduktion til Excel Introduktion til Excel af Andreas Vig Logermann for CA A-kasse Dagsorden Introduktion (af mig og af Excel) Formler og funktioner Hverdagens funktioner Indbyggede analyser Diagrammer Databehandling Sortering,

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Sandsynlighed i binomialfordelingen 3 Normalfordelingen 4 Modelkontrol

Læs mere

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Dette materiale...5 Inspiration...5 Frysning af rækker og kolonner...6 Frys en række...6

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk Kursushjemmeside: www.biostat.ku.dk/~sr/forskningsaar/regression2012/

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

FACITLISTE TIL MATEMA10K C for HHX

FACITLISTE TIL MATEMA10K C for HHX FACITLISTE TIL MATEMA10K C for HHX Denne liste angiver facit til bogens opgaver. Opgaver hvor svaret er redegørende, fortolkende eller vurderende er udeladt. I statistikopgaver hvor der er flere muligheder

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Kogebog i Excel. - anvendelser af et regneark. Kenneth Hansen. 2. udgave

Kogebog i Excel. - anvendelser af et regneark. Kenneth Hansen. 2. udgave Kogebog i Excel - anvendelser af et regneark 2. udgave af Kenneth Hansen Kogebog i Excel Indhold 1 Fundamentale begreber 2 2 Sådan henter og gemmer man filer i Excel 6 3 Parabler (eller absolut og relativ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark MATEMATIK OG DATABEHANDLING Noter om Regneark Version 1.00 af 2005-07-27 Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL Disse noter beskriver brug af regneark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4681326

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4681326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benyttet cd'en 'Maple 15 - Til danske Gymnasier' eller en af de tilsvarende installere.

Læs mere

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen)

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen) Faculty of Life Sciences Program Logistisk regression Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Odds og odds-ratios igen Logistisk regression Estimation og inferens Modelkontrol Slide 2 Statistisk Dataanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013. I skyggen af en finanskrise

Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013. I skyggen af en finanskrise Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfatter: Henrik Gerstrøm (xxxxxx) Vejleder: Henrik Nørholm BILAG Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013 I skyggen af en finanskrise 1. december 2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) PEJE

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Uge, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Generelt om statistik Dataanalysen - Deskriptiv statistik - Statistisk inferens Sammenligning af to grupper med kontinuerte

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff. Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

GMID Guide. UCN Biblioteket, Porthusgade, Bente Thorup Andersen 16. marts 2012, Opdateret 17. Oktober 2014 af Anders Damsgaard

GMID Guide. UCN Biblioteket, Porthusgade, Bente Thorup Andersen 16. marts 2012, Opdateret 17. Oktober 2014 af Anders Damsgaard UCN Biblioteket, Porthusgade, Bente Thorup Andersen 16. marts 2012, Opdateret 17. Oktober 2014 af Anders Damsgaard GMID Guide Vejledning til søgning i Global Market Information Database / EUROMONITOR GMID

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Rentesregning. Kalkulationsrenten

Rentesregning. Kalkulationsrenten Rentesregning Kapitel 2 1 Kalkulationsrenten Renten er et udtryk for prisen på penge. Den viser, hvad det koster at kunne disponere over 1 kr. i 1 termin Investors kalkulationsrente må opfattes som det

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 (denne beskrivelse dækker efterår 2011 og forår 2012) Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik Peter Kellberg Rundt om Danmarks Statistiks makroer Design, Standardisering, Teknik SAS Forum 2009 Ét makrobibliotek ca 50 makroer, vi selv har lavet mange andre fx CLAN Autocall makroer en makro er et

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Campus Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2013/14

Læs mere

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science WPS / R day Rune Juhl DTU Technical University of Denmark DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science 11th December 2013 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Test din SAS -programmering 12 spørgsmål 4 svarmuligheder

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86 Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 28. august 2002 1 Indledning Matrix algebra er et uundværligt redskab til økonometri, herunder

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Kursus/workshop: SQL

Kursus/workshop: SQL Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener:

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niv.c Ejner Husum

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics

Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. september 2009 1 Indhold 1 Begrebsliste 3 2 Forelæsning 1 - kap. 1-3 3 2.1 Kelvin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/2012 ZBC Ringsted Hhx Matematik B Jens Jørvad 12hhx21 Oversigt over

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere