EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK"

Transkript

1 EXCEL FUNCTION NAME CONVERTER - DANISH TO ENGLISH AND BACK DANISH (SORTED) ENGLISH DANISH ENGLISH (SORTED) ABS ABS ABS ABS ADRESSE ADDRESS *PÅLØBRENTE ACCRINT *AFKAST YIELD *PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM *AFKAST.DISKONTO YIELDDISC ARCCOS ACOS *AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT ARCCOSH ACOSH AFKORT TRUNC ADRESSE ADDRESS AFRUND ROUND *AMORDEGRC AMORDEGRC AFRUND.GULV FLOOR *AMORLINC AMORLINC AFRUND.LOFT CEILING OG AND *AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC OMRÅDER AREAS *AKKUM.RENTE CUMIPMT ARCSIN ASIN *AMORDEGRC AMORDEGRC ARCSINH ASINH *AMORLINC AMORLINC ARCTAN ATAN *ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS ARCTAN2 ATAN2 ANTAL.BLANKE COUNTBLANK ARCTANH ATANH *ARBEJDSDAG WORKDAY MAD AVEDEV ARCCOS ACOS MIDDEL AVERAGE ARCCOSH ACOSH MIDDELV AVERAGEA ARCSIN ASIN BATHTEKST (ikke Excel 2000) BATHTEXT ARCSINH ASINH *BESSELI BESSELI ARCTAN ATAN *BESSELJ BESSELJ ARCTAN2 ATAN2 *BESSELK BESSELK ARCTANH ATANH *BESSELY BESSELY BATHTEKST (ej Excel 2000) BATHTEXT BETAFORDELING BETADIST *BESSELK BESSELK BETAINV BETAINV *BESSELI BESSELI *BIN.TIL.DEC BIN2DEC *BESSELJ BESSELJ *BIN.TIL.HEX BIN2HEX *BESSELY BESSELY *BIN.TIL.OKT BIN2OCT BETAFORDELING BETADIST BINOMIALFORDELING BINOMDIST BETAINV BETAINV *KALD (kun Excel 2000) CALL *BIN.TIL.DEC BIN2DEC AFRUND.LOFT CEILING *BIN.TIL.HEX BIN2HEX CELLE CELL *BIN.TIL.OKT BIN2OCT TEGN CHAR BINOMIALFORDELING BINOMDIST CHIFORDELING CHIDIST CELLE CELL CHIINV CHIINV CHIFORDELING CHIDIST CHITEST CHITEST CHIINV CHIINV VÆLG CHOOSE CHITEST CHITEST RENS CLEAN COS COS KODE CODE COSH COSH KOLONNE COLUMN DAG DAY KOLONNER COLUMNS DAGE360 DAYS360 KOMBIN COMBIN DATO DATE *KOMPLEKS COMPLEX DATOVÆRDI DATEVALUE SAMMENKÆDNING CONCATENATE DB DB KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE *DEC.TIL.BIN DEC2BIN *KONVERTER CONVERT *DEC.TIL.HEX DEC2HEX KORRELATION CORREL *DEC.TIL.OKT DEC2OCT COS COS *DELTA DELTA COSH COSH DHENT DGET TÆL COUNT *DISKONTO DISC TÆLV COUNTA Side 1 af 7

2 DMAKS DMAX ANTAL.BLANKE COUNTBLANK DMIDDEL DAVERAGE TÆL.HVIS COUNTIF DMIN DMIN *KUPONDAGE.SA COUPDAYBS *DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE *KUPONDAGE.A COUPDAYS DPRODUKT DPRODUCT *KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC DSA DDB *KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD DSTDAFV DSTDEV *KUPONBETALINGER COUPNUM DSTDAFVP DSTDEVP *KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD DSUM DSUM KOVARIANS COVAR DTÆL DCOUNT KRITBINOM CRITBINOM DTÆLV DCOUNTA *AKKUM.RENTE CUMIPMT DVARIANS DVAR *AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC DVARIANSP DVARP DATO DATE *EDATO EDATE DATOVÆRDI DATEVALUE *EFFEKTIV.RENTE EFFECT DMIDDEL DAVERAGE EKSAKT EXACT DAG DAY EKSP EXP DAGE360 DAYS360 EKSPFORDELING EXPONDIST DB DB ELLER OR DTÆL DCOUNT ER.FEJL ISERROR DTÆLV DCOUNTA ER.FJL ISERR DSA DDB ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT *DEC.TIL.BIN DEC2BIN ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA *DEC.TIL.HEX DEC2HEX *ER.LIGE ISEVEN *DEC.TIL.OKT DEC2OCT ER.LOGISK ISLOGICAL GRADER DEGREES ER.REFERENCE ISREF *DELTA DELTA ER.TAL ISNUMBER SAK DEVSQ ER.TEKST ISTEXT DHENT DGET ER.TOM ISBLANK *DISKONTO DISC *ER.ULIGE ISODD DMAKS DMAX ERSTAT REPLACE DMIN DMIN FAKULTET FACT KR DOLLAR FALSK FALSE *KR.DECIMAL DOLLARDE FAST FIXED *KR.BRØK DOLLARFR *FEJLFUNK ERF DPRODUKT DPRODUCT *FEJLFUNK.KOMP ERFC DSTDAFV DSTDEV FEJLTYPE ERROR.TYPE DSTDAFVP DSTDEVP FFORDELING FDIST DSUM DSUM FIND FIND *VARIGHED DURATION FINV FINV DVARIANS DVAR FISHER FISHER DVARIANSP DVARP FISHERINV FISHERINV *EDATO EDATE FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM *EFFEKTIV.RENTE EFFECT FORKLARINGSGRAD RSQ *SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH FORSKYDNING OFFSET *FEJLFUNK ERF FORTEGN SIGN *FEJLFUNK.KOMP ERFC FORØGELSE GROWTH FEJLTYPE ERROR.TYPE FRAKTIL PERCENTILE LIGE EVEN FREKVENS FREQUENCY EKSAKT EXACT FTEST FTEST EKSP EXP FV FV EKSPFORDELING EXPONDIST *FVTABEL FVSCHEDULE FAKULTET FACT GAMMAFORDELING GAMMADIST *DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE GAMMAINV GAMMAINV FALSK FALSE GAMMALN GAMMALN FFORDELING FDIST GENTAG REPT FIND FIND GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN FINV FINV GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA FISHER FISHER Side 2 af 7

3 *GETRIN GESTEP FISHERINV FISHERINV GRADER DEGREES FAST FIXED H.YDELSE PPMT AFRUND.GULV FLOOR HARMIDDELVÆRDI HARMEAN PROGNOSE FORECAST HELTAL INT FREKVENS FREQUENCY *HEX.TIL.BIN HEX2BIN FTEST FTEST *HEX.TIL.DEC HEX2DEC FV FV *HEX.TIL.OKT HEX2OCT *FVTABEL FVSCHEDULE HVIS IF GAMMAFORDELING GAMMADIST HYPERLINK HYPERLINK GAMMAINV GAMMAINV HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST GAMMALN GAMMALN HYPPIGST MODE *STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD HØJRE RIGHT GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN IA IRR *GETRIN GESTEP IDAG TODAY GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA IKKE NOT FORØGELSE GROWTH IKKE.TILGÆNGELIG NA HARMIDDELVÆRDI HARMEAN *IMAGABS IMABS *HEX.TIL.BIN HEX2BIN *IMAGARGUMENT IMARGUMENT *HEX.TIL.DEC HEX2DEC *IMAGCOS IMCOS *HEX.TIL.OKT HEX2OCT *IMAGDIV IMDIV VOPSLAG HLOOKUP *IMAGEKSP IMEXP TIME HOUR *IMAGINÆR IMAGINARY HYPERLINK HYPERLINK *IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST *IMAGKVROD IMSQRT HVIS IF *IMAGLN IMLN *IMAGABS IMABS *IMAGLOG10 IMLOG10 *IMAGINÆR IMAGINARY *IMAGLOG2 IMLOG2 *IMAGARGUMENT IMARGUMENT *IMAGPOTENS IMPOWER *IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE *IMAGPRODUKT IMPRODUCT *IMAGCOS IMCOS *IMAGREELT IMREAL *IMAGDIV IMDIV *IMAGSIN IMSIN *IMAGEKSP IMEXP *IMAGSUB IMSUB *IMAGLN IMLN *IMAGSUM IMSUM *IMAGLOG10 IMLOG10 INDEKS INDEX *IMAGLOG2 IMLOG2 INDIREKTE INDIRECT *IMAGPOTENS IMPOWER INFO INFO *IMAGPRODUKT IMPRODUCT *INTERN.RENTE XIRR *IMAGREELT IMREAL ISPMT ISPMT *IMAGSIN IMSIN *KALD (kun Excel 2000) CALL *IMAGKVROD IMSQRT KODE CODE *IMAGSUB IMSUB KOLONNE COLUMN *IMAGSUM IMSUM KOLONNER COLUMNS INDEKS INDEX KOMBIN COMBIN INDIREKTE INDIRECT *KOMPLEKS COMPLEX INFO INFO KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE HELTAL INT *KONVERTER CONVERT SKÆRING INTERCEPT KORRELATION CORREL *RENTEFOD INTRATE KOVARIANS COVAR R.YDELSE IPMT KR DOLLAR IA IRR *KR.BRØK DOLLARFR ER.TOM ISBLANK *KR.DECIMAL DOLLARDE ER.FJL ISERR KRITBINOM CRITBINOM ER.FEJL ISERROR *KUPONBETALINGER COUPNUM *ER.LIGE ISEVEN *KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD ER.LOGISK ISLOGICAL *KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA *KUPONDAGE.A COUPDAYS ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT *KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC ER.TAL ISNUMBER Side 3 af 7

4 *KUPONDAGE.SA COUPDAYBS *ER.ULIGE ISODD *KURS PRICE ISPMT ISPMT *KURS.DISKONTO PRICEDISC ER.REFERENCE ISREF *KURS.UDLØB PRICEMAT ER.TEKST ISTEXT KVARTIL QUARTILE TOPSTEJL KURT *KVOTIENT QUOTIENT STØRSTE LARGE KVROD SQRT *MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM *KVRODPI SQRTPI VENSTRE LEFT LA SLN LÆNGDE LEN LIGE EVEN LINREGR LINEST LINREGR LINEST LN LN LN LN LOG LOG LOG LOG LOG10 LOG10 LOG10 LOG10 LOGREGR LOGEST LOGINV LOGINV LOGINV LOGINV LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST LOGREGR LOGEST SLÅ.OP LOOKUP LOPSLAG VLOOKUP SMÅ.BOGSTAVER LOWER LÆNGDE LEN SAMMENLIGN MATCH MAD AVEDEV MAKS MAX *MAFRUND MROUND MAKSV MAXA MAKS MAX MDETERM MDETERM MAKSV MAXA MVARIGHED MDURATION MDETERM MDETERM MEDIAN MEDIAN MEDIAN MEDIAN MIDT MID MIA MIRR MIN MIN MIDDEL AVERAGE MINV MINA MIDDELV AVERAGEA MINUT MINUTE MIDT MID MINVERT MINVERSE MIN MIN MIA MIRR MINDSTE SMALL MPRODUKT MMULT *MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM REST MOD MINUT MINUTE HYPPIGST MODE MINV MINA MÅNED MONTH MINVERT MINVERSE *MAFRUND MROUND *MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED *MULTINOMIAL MULTINOMIAL MPRODUKT MMULT TAL N *MULTINOMIAL MULTINOMIAL IKKE.TILGÆNGELIG NA MVARIGHED MDURATION NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST MÅNED MONTH *ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST *NOMINEL NOMINAL *NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV NORMFORDELING NORMDIST *NOMINEL NOMINAL NORMINV NORMINV NORMFORDELING NORMDIST STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST NORMINV NORMINV STANDARDNORMINV NORMSINV NPER NPER IKKE NOT NU NOW NU NOW NUTIDSVÆRDI NPV NPER NPER NV PV NUTIDSVÆRDI NPV OG AND *OKT.TIL.BIN OCT2BIN *OKT.TIL.BIN OCT2BIN *OKT.TIL.DEC OCT2DEC *OKT.TIL.DEC OCT2DEC *OKT.TIL.HEX OCT2HEX *OKT.TIL.HEX OCT2HEX ULIGE ODD OMRÅDER AREAS *ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE PEARSON PEARSON *ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD PERMUT PERMUT *ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE PI PI *ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD PLADS RANK FORSKYDNING OFFSET Side 4 af 7

5 POISSON POISSON ELLER OR POTENS POWER PEARSON PEARSON PROCENTPLADS PERCENTRANK FRAKTIL PERCENTILE PRODUKT PRODUCT PROCENTPLADS PERCENTRANK PROGNOSE FORECAST PERMUT PERMUT *PÅLØBRENTE ACCRINT PI PI *PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM YDELSE PMT R.YDELSE IPMT POISSON POISSON RADIANER RADIANS POTENS POWER REGISTER.ID REGISTER.ID H.YDELSE PPMT RENS CLEAN *KURS PRICE RENTE RATE *KURS.DISKONTO PRICEDISC *RENTEFOD INTRATE *KURS.UDLØB PRICEMAT REST MOD SANDSYNLIGHED PROB ROMERTAL ROMAN PRODUKT PRODUCT RTD (ikke Excel 2000) RTD STORT.FORBOGSTAV PROPER RUND.NED ROUNDDOWN NV PV RUND.OP ROUNDUP KVARTIL QUARTILE RÆKKE ROW *KVOTIENT QUOTIENT RÆKKER ROWS RADIANER RADIANS SAK DEVSQ SLUMP RAND SAMMENKÆDNING CONCATENATE *SLUMPMELLEM RANDBETWEEN SAMMENLIGN MATCH PLADS RANK SAND TRUE RENTE RATE SANDSYNLIGHED PROB *MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED SEKUND SECOND REGISTER.ID REGISTER.ID *SERIESUM SERIESSUM ERSTAT REPLACE SIN SIN GENTAG REPT SINH SINH HØJRE RIGHT SKÆRING INTERCEPT ROMERTAL ROMAN SKÆVHED SKEW AFRUND ROUND SLUMP RAND RUND.NED ROUNDDOWN *SLUMPMELLEM RANDBETWEEN RUND.OP ROUNDUP *SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH RÆKKE ROW SLÅ.OP LOOKUP RÆKKER ROWS SMÅ.BOGSTAVER LOWER FORKLARINGSGRAD RSQ STANDARDISER STANDARDIZE RTD (ikke Excel 2000) RTD STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST SØG SEARCH STANDARDNORMINV NORMSINV SEKUND SECOND *STATSOBLIGATION TBILLEQ *SERIESUM SERIESSUM *STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD FORTEGN SIGN *STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE SIN SIN STDAFV STDEV SINH SINH STDAFVP STDEVP SKÆVHED SKEW STDAFVPV STDEVPA LA SLN STDAFVV STDEVA STIGNING SLOPE STFYX STEYX MINDSTE SMALL STIGNING SLOPE KVROD SQRT STORE.BOGSTAVER UPPER *KVRODPI SQRTPI STORT.FORBOGSTAV PROPER STANDARDISER STANDARDIZE STØRSTE LARGE STDAFV STDEV *STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD STDAFVV STDEVA SUBTOTAL SUBTOTAL STDAFVP STDEVP SUM SUM STDAFVPV STDEVPA SUM.HVIS SUMIF STFYX STEYX SUMKV SUMSQ UDSKIFT SUBSTITUTE SUMPRODUKT SUMPRODUCT SUBTOTAL SUBTOTAL SUMX2MY2 SUMX2MY2 SUM SUM Side 5 af 7

6 SUMX2PY2 SUMX2PY2 SUM.HVIS SUMIF SUMXMY2 SUMXMY2 SUMPRODUKT SUMPRODUCT SØG SEARCH SUMKV SUMSQ TAL N SUMX2MY2 SUMX2MY2 TAN TAN SUMX2PY2 SUMX2PY2 TANH TANH SUMXMY2 SUMXMY2 TEGN CHAR ÅRSAFSKRIVNING SYD TEKST TEXT TAN TAN TENDENS TREND TANH TANH TFORDELING TDIST *STATSOBLIGATION TBILLEQ TID TIME *STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE TIDSVÆRDI TIMEVALUE *STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD TIME HOUR TFORDELING TDIST TINV TINV TEKST TEXT TOPSTEJL KURT TID TIME TRANSPONER TRANSPOSE TIDSVÆRDI TIMEVALUE TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN TINV TINV TTEST TTEST IDAG TODAY TÆL COUNT TRANSPONER TRANSPOSE TÆL.HVIS COUNTIF TENDENS TREND TÆLV COUNTA FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM UDSKIFT SUBSTITUTE TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN *UGE.NR WEEKNUM SAND TRUE UGEDAG WEEKDAY AFKORT TRUNC ULIGE ODD TTEST TTEST *ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD VÆRDITYPE TYPE *ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE STORE.BOGSTAVER UPPER *ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD VÆRDI VALUE *ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE VARIANS VAR VARIANS VAR VARIANSV VARA VARIANSP VARP VARIANSP VARP VARIANSPV VARPA VARIANSPV VARPA VARIANSV VARA VSA VDB *VARIGHED DURATION LOPSLAG VLOOKUP VENSTRE LEFT UGEDAG WEEKDAY VOPSLAG HLOOKUP *UGE.NR WEEKNUM VSA VDB WEIBULL WEIBULL VÆLG CHOOSE *ARBEJDSDAG WORKDAY VÆRDI VALUE *INTERN.RENTE XIRR VÆRDITYPE TYPE *NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV WEIBULL WEIBULL ÅR YEAR YDELSE PMT *ÅR.BRØK YEARFRAC ZTEST ZTEST *AFKAST YIELD ÅR YEAR *AFKAST.DISKONTO YIELDDISC *ÅR.BRØK YEARFRAC *AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT ÅRSAFSKRIVNING SYD ZTEST ZTEST Side 6 af 7

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Introduktion til Excel

Introduktion til Excel Introduktion til Excel af Andreas Vig Logermann for CA A-kasse Dagsorden Introduktion (af mig og af Excel) Formler og funktioner Hverdagens funktioner Indbyggede analyser Diagrammer Databehandling Sortering,

Læs mere

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

4. Formler og funktioner. Formler

4. Formler og funktioner. Formler Formler Et regnearks væsentligste opgaver er naturligvis at kunne udføre beregninger. Masser af beregninger og alle mulige forskellige beregninger. Hver eneste celle kan fungere som en 'regnemaskine'.

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner A Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner FORmler FORudsiger Algebra Geometri y = 0 y = b AB = ( x y ) B y = a y = b + a*x r^2 = x^2 + y^2 x r y y/y y = a = a y = b * a^x A sin A

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Kursus/workshop: SQL

Kursus/workshop: SQL Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener:

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9 I 1969 havde utilfredsheden med det amerikanske engagement i Vietnamkrigen også spredt sig til den måde nogle amerikanere tilsyneladende kunne unddrage sig militærtjenesten efter forgodtbefindende. Det

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere