FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER"

Transkript

1 FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012

2 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-TEKN-1 (januar 2013) Versionsdato: Format: PDF

3 Forord Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2013, Teknisk del er en selvstændig udgivelse af det, der før var den sidste del af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter med betegnelsen Teknisk del. Grunden til at den tekniske del nu er blevet adskilt fra vejledningsdelen er, at det typisk er forskellige fagfolk, der anvender de to dele vejledningsdelen er tiltænkt de registrerende slutbrugere ude på sygehusene med en klinisk eller administrativ baggrund, mens den tekniske del er tiltænkt teknikere såsom dataleverandører og udviklere af de patientadministrative systemer, der oftest kun har behov for viden om de tekniske aspekter af patientregistreringen. Ved adskillelse er det muligt at have selvstændige versioner af vejledningsdelen og den tekniske del. Statens Serum Institut, november 2012 fungerende afdelingschef Maria Friis Larsen 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 3 1 INDLEDNING 5 2 OVERSIGT OVER DATA, DER INDGÅR I INDBERETNINGEN 6 3 DATABESKRIVELSER 8 4 FEJLSØGNING Valideringer for de enkelte felter Strukturen INDUD Strukturen SKSKO Strukturen DIAGN Strukturen OPERA Strukturen OKOMB Strukturen BESØG Strukturen PASSV Strukturen VENTE Strukturen BOBST Strukturen MOBST Strukturen PSYKI Strukturen STEDF Valideringer pr. område Skaderegistrering Diagnoser Procedurer Funktionsevne Neonatal hørescreening Tillægskoder Fødsler og aborter Psykiatri generelt Forgiftninger Kræft Lokal validering af anvendelsen af anmeldelsesstatus: AZCA1 og AZCA DETALJERET TENISK BESKRIVELSE Indberetning til LPR Strukturoversigt Eksempler på indberetningsrecords Eksempel på indberetning af operationskoder som SKS-koder Eksempel på indberetning af en operationskontakt med skaderegistrering startet efter Eksempel på indberetning af kræftdiagnose, aflyst operation, henvisende sygehusafsnit samt venteoplysninger Eksempel på indberetning af en uafsluttet ambulant kontakt med startdato efter Sletning af kontakt Eksempler på indberetning af en sletterecord Detaljeret indhold af struktur 52 Bilag 1 KODELISTER 56 Stikordsregister 70 4

5 1 INDLEDNING Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2013, Teknisk del beskriver de tekniske aspekter af patientregistrering til Landspatientregisteret, det indbefatter både den tekniske validering af patientoplysningerne og minimumskravene til registreringen af oplysningerne samt beskrivelse af selve indholdet og datastrukturerne i indberetningsfilerne. Denne udgivelse henvender sig således primært til teknikere såsom dataleverandører og udviklere af patientadministrative systemer. Selve vejledningen til patientregistrering kan findes i publikationen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2013, som denne udgivelse tidligere var en del af. De første to kapitler beskriver alle de patientoplysninger der kan indgå i registreringen, herunder en definition af datafelternes indhold og information om, i hvilke sammenhænge de bruges. Det tredje kapitel beskriver valideringen af patientoplysningerne, dels validering af de enkelte datafelter og dels validering indenfor hvert område. Det fjerde og sidste kapitel beskriver selve opbygningen af en indberetningsfil med en beskrivelse af de forskellige datastrukturer, der kan indgå og eksempler på typiske indberetninger. Diverse kodelister kan findes i Bilag 1 5

6 Teknisk del 2 OVERSIGT OVER DATA, DER INDGÅR I INDBERETNINGEN Nedenstående tabel er en oversigt over hvilke data, der indgår i indberetning af henholdsvis indlagte, ambulante, og skadestuepatienter. Datanavn Indgår i indberetningen for Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Sygehusnummer X X X Afdelings/afsnitsnummer X X X Personnummer X X X Kommunenummer X X X Startdato X X X Patienttype X X X Indlæggelsestime/starttime for ambulant kontakt/time for ankomst til skadestue Indlæggelsesminut/Startminut for ambulant kontakt/minut for ankomst til skadestue X X X X X X Henvisningsdato X X Henvisningsmåde X X Indlæggelsesmåde Startvilkår (kun for psykiatriske afd.) X X X Slutdato X X X 1) Udskrivningstime X (X 3 ) X 1) Afsluttet til sygehusafsnit X X X Kontaktårsagskode X 2) X Afslutningsmåde X X X Kode for fritvalgsordning (kun private sygehuse) X X Henvisende sygehusafsnit X X Diagnoseart (indberettes sammen med SKS-diagnosekode) X X X Diagnosekodenummer X X X Procedureart (indberettes sammen med SKS-procedurekode) X X X Procedurekodenummer (SKS-kode) X X X 6

7 Datanavn Indgår i indberetningen for Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Proceduredato (indberettes sammen med SKS-procedurekode) Proceduretime (indberettes sammen med SKS-procedurekode) Procedureminut (indberettes sammen med SKS-procedurekode) Kodenummer for producerende afsnit (indberettes sammen med SKSprocedurekode) Dato for besøg X X X X X X X X X X X X X Ventestatus X X Startdato for ventestatus X X Slutdato for ventestatus X X Dato for afslået tilbud om behandling i andet sygehusafsnit Sygehusafsnitskode for det afsnit det afslåede behandlingstilbud er givet til (X) (X) (X) (X) Præcision for stedfæstelsen (X) (X) (X) UTM-zone for stedfæstelsen (X) (X) (X) X-koordinat (X) (X) (X) Y-koordinat (X) (X) (X) Kun for fødsler Paritet X X Barnets vægt X X Barnets længde X X Besøg hos jordemoder (X) (X) Besøg hos egen læge (X) (X) Besøg hos sygehusafsnit/speciallæge (X) (X) Nummer ved flerfoldfødsel X X (X) fakultativ 1. Fakultativ for somatiske skadestuepatienter 2. Fakultativ for indlagte psykiatriske patienter 3. Obligatorisk for ambulante fødselspatienter 7

8 3 DATABESKRIVELSER Dette afsnit beskriver alle datafelterne, der kan indgå i indbertningen, herunder deres definitioner og værdisæt samt information om, for hvilke patienttyper de kan registreres. Sygehusnummer SGH 4 Det sygehus, hvor patienten er indskrevet Ifølge den gældende sygehusklassifikation Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Afdelings/afsnitsnummer AFD 3 sengeafsnit, ambulatorium eller skadestue, hvor patienten er indskrevet (stamafsnit) De 2 første positioner angiver en administrerende overlæges/afdelings ledelses område (afd.) 3. position angiver afsnit som vedrører subspeciale, ambulatorium, skadestue og lignende Ifølge den gældende sygehusklassifikation Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Patienttype PATTYPE 1 angivelse af patientens administrative relation til sygehuset Indlagt patient: patienttype for patient, der er indskrevet på et sengeafsnit og optager en normeret sengeplads Ambulant patient: patienttype for patient, der er indskrevet på et ambulatorium Skadestuepatient: patienttype for patient, der er indskrevet på et skadestueafsnit 0 indlagt patient 2 ambulant patient 3 skadestuepatient Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 8

9 databeskrivelser Personnummer CPRNR 10 for patienter, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om patienten har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved kontaktens start, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger og senest inden indberetning til Landspatientregisteret. For patienter, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år; det 7. ciffer er 0 for patienter født i år , og 5 for patienter født før 1900 og 6 for patienter født efter 1999; 8. og 9. position udfyldes med bogstaver, og 10. ciffer er ulige for mænd og lige for kvinder Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Startdato STARTDATO 6 For indlagte patienter: datoen for påbegyndelse af indlæggelseskontakten For ambulante patienter: datoen for påbegyndelse af den ambulante kontakt. Normalt dato for patientens første besøg i ambulatorium efter henvisning For skadestue patienter: dato for ankomst til skadestue FØDSELSDATO STARTDATO SLUTDATO På formen dag, måned og år (DDMMÅÅ) Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 9

10 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Indlæggelsestime eller Starttime for ambulant kontakt eller Time for ankomst til skadestue INDLÆGTIME TANSKA 2 klokkeslæt i hele timer for kontaktstart på sengeafsnit/kontaktstart på ambulatorium/ankomst til skadestue Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Indlæggelsesminut eller Startminut for ambulant kontakt eller Minut for ankomst til skadestue MIANSKA 2 klokkeslæt i minutter for kontaktstart på sengeafsnit/kontaktstart på ambulatorium/ankomst til skadestue Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter Kommunenummer KOMNR 3 Patientens bopælskommunenummer. Der anføres nummeret på bopælskommunen umiddelbart før indlæggelsen/ 1. ambulatoriebesøg/skadestuebesøg Ifølge gældende kommunekoder, kan ses på SSI s hjemmeside under SOR KOMNR skal være numerisk For personer med fast bopæl i Grønland kodes et af numrene: For personer med fast bopæl på Færøerne kodes: 970 For personer med fast bopæl i udlandet kodes et af numrene: For personer uden bopæl eller ukendt bopæl kodes: 999 Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 10

11 databeskrivelser Henvisningsdato HENVISDTO 6 dato for modtagelse af henvisningen på den afdeling, der skal være stamafsnit for patienten Ved omvisitering registreres den oprindelige henvisningsdato se vejledningsdelen På formen dag, måned og år (DDMMÅÅ) FØDSELSDATO HENVISDTO STARTDTO Indlagte patienter Ambulante patienter Indlæggelsesmåde INDMÅDE 1 angivelse af prioritet for kontaktstart 1 akut 2 ikke akut Indlagte patienter Henvisningsmåde HENVISNMÅDE 1 angivelse af hvilken instans patienten er henvist fra 0 Ingen henvisning Henvist fra: 1 Alment praktiserende læge 2 Praktiserende speciallæge 8 Herfødt A Andet E Udlandet (kun patienter, der direkte henvises fra udlandet) F Henvist fra sygehusafsnit G Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb Indlagte patienter Ambulante patienter 11

12 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Slutdato SLUTDATO 6 Datoen for afslutning af indlæggelses-/ambulant/skadestuekontakten På formen dag, måned og år (DDMMÅÅ) SLUTDATO skal være blank for uafsluttede forløb Indlagte patienter Ambulante patienter Psykiatriske skadestuepatienter Fakultativ for somatiske skadestuepatienter Udskrivningstime/Time for afslutning fra skadestue UDTIME 2 klokkeslæt i hele timer for afslutning af indlæggelses-/skadestuekontakt eller ambulant fødselskontakt med aktionsdiagnose DO80*-DO84* eller DZ38* Indlagte patienter Psykiatriske skadestuepatienter Fakultativ for somatiske skadestuepatienter Fakultativ for ambulante fødselspatienter Afsluttet til sygehusafsnit UDSKRTILSGH 7 angivelse af, hvilket afsnit patienten afsluttes til Ifølge den gældende sygehusklassifikation. UDSKRTILSGH skal være alfanumerisk eller blank Obligatorisk for kontakter der registreres med afslutningsmåde F, G, K og L Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 12

13 databeskrivelser Afslutningsmåde AFSLUTMÅDE 1 angivelse af hvilken instans patienten afsluttes til Blank Uafsluttet forløb Udskrevet/afsluttet til: 1 Alment praktiserende læge 2 Praktiserende speciallæge 4 Ingen lægelig opfølgning (må kun anvendes for psykiatriske afdelinger) 7 Udeblevet (kun for ambulante patienter) 8 Død A E F G K L Andet Behandling i udlandet (hvor sygehus beslutter behandling i udlandet) Afsluttet til sygehusafsnit Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb Afsluttet til sygehusafsnit (hjemmet) Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet) Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 13

14 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Kontaktårsagskode KONTÅRS 1 overordnet angivelse af baggrunden for patientens kontakt til sygehuset 1 sygdom/tilstand uden direkte sammenhæng med udefra påført læsion 2 ulykke 3 vold 4 selvmordsforsøg 5 senfølge 7 komplet skaderegistrering foretaget på tidligere kontakt 8 andet 9 ukendt/uoplyst For somatiske indlagte patienter skal kontaktårsagskoden registreres, hvis der er en aktionsdiagnose i intervallet DS00*-DT79*. For skadestuepatienter skal der altid registreres kontaktårsag. Ved kontaktårsag 2, 3 eller 4 skal der være en aktionsdiagnose i intervallerne DR00*-DR99*, DS00*-DT79* eller DZ00*-DZ99* for somatiske skadestuepatienter For psykiatriske skadestuepatienter med kontaktårsag 3 skal aktionsdiagnosen være i intervallerne DX85*-DX99* eller DY00*-DY09*. For psykiatriske skadestuepatienter med kontaktårsag 4 skal aktionsdiagnosen være i intervallet DX60*-DX84*. Begge disse gælder også for indlagte psykiatriske patienter, som indlægges direkte uden skadestuebesøg. Vedrørende vejledning henvises til den gældende Klassifikation af sygdomme, som udgives af Statens Serum Institut Indlagte patienter, fakultativ for psykiatriske patienter Skadestuepatienter Kode for fritvalgsordning FRITVALG 1 kode for om patienten er omfattet af den udvidede fritvalgsordning Registreres kun på kontakter ved private sygehuse/klinikker. 1 Patienten er omfattet af den udvidede fritvalgsordning Patienter, der ikke er omfattet af den udvidede fritvalgsordning, indberettes med kode for fritvalgsordning blank Indlagte patienter Ambulante patienter 14

15 databeskrivelser Henvisende sygehusafsnit HENVSGH 7 angivelse af, hvilket afsnit patienten er henvist fra Ifølge den gældende Sygehusklassifikation. HENVSGH skal være alfanumerisk eller blank. Obligatorisk for kontakter der registreres med henvisningsmåde F og G Indlagte patienter Ambulante patienter Diagnoseart DIAGART 1 angivelse af den efterfølgende SKS-diagnosekodes registreringsmæssige betydning A B H M C Aktionsdiagnose Bidiagnose Henvisningsdiagnose Midlertidig diagnose (kan kun anvendes for åbne, somatiske ambulante forløb) Komplikation Der skal altid være anført en aktionsdiagnose på en afsluttet kontakt. Vedr. uafsluttede kontakter henvises til databeskrivelsen for diagnosekodenummer For A og H: kun 1 forekomst pr. kontakt For bidiagnoser kan psykiatriske afdelinger foretage en prioritering efter indberetningsrækkefølge H er obligatorisk hvis henvisningsmåde er 1, 2, E, F eller G Til arten C må der kun forekomme diagnoser fra SKS-kapitlerne D (diagnose) og E (andre diagnoser. SKS-kode EU* må ikke anvendes) Indberettes sammen med en SKS-diagnosekode Indlagte patienter Ambulante patienter Skadestuepatienter 15

16 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Diagnosekodenummer DIAG 10 klassificeret betegnelse for en diagnose, der er optaget i gældende Klassifikation af sygdomme Kodenummer/numre for patientens diagnose(r) skal registreres efter følgende regler: Henvisningsdiagnose på henvisningstidspunktet Diagnose(r) for patienter indlagt på somatisk afdeling på udskrivningstidspunktet Diagnose(r) for patienter indlagt på psykiatrisk afdeling senest 1 måned efter indlæggelse se vejledningsdelen for specielle regler For patienter i en ambulant kontakt, skal der senest 1 måned efter 1. besøg være registreret mindst en diagnose For skadestuepatienter ved udskrivning/afslutning fra skadestue I følge den gældende klassifikation af sygdomme i SKS-format, udgivet af Statens Serum Institut (ICD-10). 1. position: skal være D i overensstemmelse med kapitelinddelingen i SKS position: skal følge kodelængden i Klassifikation af Sygdomme. Diagnoser skal registreres med minimum 5 positioner, med mindre det drejer sig om følgende, hvor kun 4 positioner er nødvendige: Skadestuepatienter, bortset fra enkelte områder Midlertidige diagnoser Henvisningsdiagnoser Henvisningsdiagnoser fra før 1. januar 1994 kan indberettes som ICD-8 diagnosekoder. Hvis SKS-formatet anvendes skal ICD-8 koden knyttes til diagnosearten H. For visse sygdomme klassificeret med en ICD-10 kode kræves obligatorisk anvendelse af tillægskoder eller bidiagnoser. Der kan herudover frivilligt registreres SKS-tillægskoder. Indberettes som SKS-kode (SKSKO) Indlagte patienter Uafsluttede psykiatriske indlagte patienter senest 1 måned efter indlæggelse Ambulante patienter Uafsluttede ambulante kontakter senest 1 måned efter 1. besøg Skadestuepatienter 16

17 databeskrivelser Procedureart PROCART 1 angivelse af den efterfølgende SKS-procedure (operations) kodes registreringsmæssige betydning Registrering af operationer (kapitlerne A - Y inkl) i følge gældende Klassifikation af operationer. V P D Vigtigste operation i en afsluttet kontakt Vigtigste operation i et kirurgisk indgreb Deloperation: Anden/andre operation(er) i et kirurgisk indgreb På kontakter afsluttet efter 1. januar 2004 er det frivilligt at anføre et V på én operationskode inden for en afsluttet kontakt. På kontakter afsluttet efter 1. januar 2005 kan V ikke anvendes. Der kan kun anføres ét V på én operationskode inden for en afsluttet kontakt. Operationer med procedurearten V på uafsluttede kontakter indberettes til Landspatientregisteret med procedureart P. Kontakter påbegyndt før 1. januar 1996 og afsluttet efter 31. december 1995 kan være uden markering af vigtigste operationer, når vigtigste operationer er udført før 1. januar Andre procedurer indberettes med procedureart blank. Indberettes sammen med en SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter, indberettes sammen med procedurekode Ambulante patienter, indberettes sammen med procedurekode Skadestuepatienter, indberettes sammen med procedurekode Procedurekodenummer PROC 10 klassificeret betegnelse for en procedure, der er optaget i gældende SKS-klassifikationer Ifølge gældende SKS-klassifikationer af procedurer (inklusive operationer), udgivet af Statens Serum Institut. 1. position: skal være fra gældende SKS-hovedgrupper position: skal følge kodelængden fra gældende SKS-klassifikation Procedurer med koden K* skal mindst være 6 positioner (inkl. K). Ikke-kirurgiske procedurer skal mindst være på 3 positioner. For visse procedurer kræves højere specificeringsniveau Midlertidige procedurekoder er oprettet i SKS-hovedgruppe Z. For operationer udført før 1. januar 1996 anvendes koder fra 3. udgave af Operations- og behandlingsklassifikationen (1988) Indberettes som SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter: for operationer og radiologiske procedurer. Øvrige procedurer fakultative, bortset fra specifikt nævnte obligatoriske undersøgelses- og/eller behandlingskoder Ambulante patienter: som for indlagte patienter Skadestuepatienter: alle radiologiske procedurer. Øvrige procedurer er fakultative 17

18 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Proceduredato PROCDTO 6 dato for udførelse af procedure HENVISDTO PROCDTO SLUTDATO for indlagte og ambulante patienter STARTDATO PROCDTO for skadestuepatienter På formen dag, måned og år, DDMMÅÅ Proceduredato er fakultativ i forbindelse med aflyste operationer Indberettes sammen med en SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter, indberettes sammen med procedurekode Ambulante patienter, indberettes sammen med procedurekode Skadestuepatienter, indberettes sammen med procedurekode Kodenummer for producerende afsnit PROCAFD 7 den instans, der har udført en procedure PROCAFD består af kodenummer for SGH og AFD ifølge den gældende sygehusklassifikation Skal også registreres, hvis producent er eget afsnit. Kodenummer for producerende afsnit er fakultativ for procedurer foretaget før 1. januar 1996 Indberettes sammen med en SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter, indberettes sammen med procedurekode Ambulante patienter, indberettes sammen med procedurekode Skadestuepatienter, indberettes sammen med procedurekode Proceduretime PROCTIM 2 angivelse af time for en procedures udførelse Startklokkeslæt Hvis STARTDATO = PROCDTO skal INDLÆGTIME eller TANSKA PROCTIM Indberettes sammen med en SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter, indberettes sammen med procedurekode Ambulante patienter, indberettes sammen med procedurekode Skadestuepatienter, indberettes sammen med procedurekode 18

19 databeskrivelser Procedureminut PROCMIN 2 angivelse af minut for en procedures udførelse Startminut Indberettes sammen med en SKS-procedurekode (SKSKO) Indlagte patienter, indberettes sammen med procedurekode Ambulante patienter, indberettes sammen med procedurekode Skadestuepatienter, indberettes sammen med procedurekode Dato for besøg DTOBES 6 dato for ambulant patients fremmøde på stamafsnit Besøg kan ikke indberettes, hvis patienten ikke har en åben ambulant kontakt på behandlende afsnit På formen dag, måned og år, DDMMÅÅ Ambulante patienter Dato for afslået tilbud om behandling på andet sygehusafsnit DTOAFTLB 6 dato for hvornår tilbud om behandling på andet sygehusafsnit er afslået af patienten For indlagte patienter: Datoen for afslået tilbud skal ligge imellem henvisningsdatoen og startdato. HENVISDTO DTOAFTLB STARTDATO For ambulante patienter: Datoen for afslået tilbud skal ligge imellem henvisningsdatoen og slutdato. HENVISDTO DTOAFTLB < SLUTDATO På formen dag, måned og år, DDMMÅÅ Indlagte patienter, fakultativ Ambulante patienter, fakultativ 19

20 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Sygehusafsnitskode for det afsnit det afslåede behandlingstilbuddet er givet til BEHANDTILSGH 7 angivelse af, hvilket sygehusafsnit behandlingstilbuddet er givet til Ifølge den gældende sygehusklassifikation BEHANDTILSGH skal være alfanumerisk eller blank. De 3 sidste cifre i BEHANDTILSGH må være 000 Indlagte patienter, fakultativ Ambulante patienter, fakultativ Ventestatus VENTESTATUS 2 status for om en patient er ventende eller ikke ventende 11 ventende på udredning 12 ventende på behandling 13 ventende, omvisiteret fra andet afsnit 14 ventende pga. manglende oplysninger 15 ventende på assistance 21 ikke ventende, på udredning/behandling 22 ikke ventende, til kontrol 23 ikke ventende efter patientens ønske 24 ikke ventende pga. udredning/behandling andet afsnit 25 ikke ventende, under udredning 26 ikke ventende, under behandling Kode 25 og 26 må kun benyttes for ambulante patienter, og perioden må kun ligge efter kontaktens startdato Indlagte patienter Ambulante patienter Startdato for ventestatus DATOSTVENTE 6 dato for start af en periode med ventestatus For hver periode med ventestatus skal der registreres en startdato På den VENTE-struktur der har den ældste DATOSTVENTE, skal DATOSTVENTE = HENVISDTO På formen dag, måned og år, DDMMÅÅ Indlagte patienter Ambulante patienter 20

21 databeskrivelser Slutdato for ventestatus DATOSLVENTE 6 dato for slut af en periode med ventestatus For hver periode med ventestatus skal der registreres en slutdato Der må ikke være overlap af venteperioderne indenfor samme kontakt På formen dag, måned og år, DDMMÅÅ Indlagte patienter Ambulante patienter Nummer ved flerfoldsfødsel FLERNR angiver barnets nummer i rækkefølgen ved flerfoldfødsel Alfabetisk A F: A første barn B andet barn C tredje barn D fjerde barn E femte barn F sjette barn Ved enkeltfødsel registreres A Skal registreres, hvis der er en DZ38* som aktionsdiagnose Indlagte patienter Ambulante patienter 1 Barnets vægt VÆGT barnets fødselsvægt Angives i gram ( ). Ved vægt > 9999 gram registreres 9999 Ved uoplyst registreres 0000 Skal registreres, hvis der er en DZ38* som aktionsdiagnose Indlagte patienter Ambulante patienter 4 21

22 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Barnets længde barnets længde ved fødsel LÆNGDE 2 Angives i cm (00-99) Ved uoplyst registreres 00 Skal registreres, hvis der er en DZ38* som aktionsdiagnose Indlagte patienter Ambulante patienter Paritet PARITET 2 angivelse af antallet af gennemførte svangerskaber, inkl. dødfødsler og aktuel fødsel Antal Uoplyst = U (2. position blank) Skal registreres, hvis der er en DO80*-DO84* som aktionsdiagnose Indlagte patienter Ambulante patienter Besøg hos jordemoder BESJORD 2 antal besøg hos jordemoder som led i svangerkontrollen Oplysningen fås evt. fra vandrejournalen Antal Uoplyst = U (2. position blank) Blank Kan registreres, hvis der er en DO80* DO84* som aktionsdiagnose Indlagte patienter, fakultativ Ambulante patienter, fakultativ 22

23 databeskrivelser Besøg hos egen læge BESLÆGE 1 antal besøg hos egen læge (praktiserende læge) som led i svangerkontrollen Oplysningen fås evt. fra vandrerjournalen Antal 0-9 Uoplyst = U Blank Kan registreres, hvis der er en DO80* DO84* som aktionsdiagnose Indlagte patienter, fakultativ Ambulante patienter, fakultativ Besøg hos sygehusafsnit/speciallæge BESSPEC 1 antal besøg hos læge på obstetrisk eller kirurgisk afsnit eller hos praktiserende speciallæge som led i svangerkontrollen. Oplysningen fås evt. fra vandrerjournalen Antal 0-9 Uoplyst = U Blank Kan registreres, hvis der er en DO80* DO84* som aktionsdiagnose Indlagte patienter, fakultativ Ambulante patienter, fakultativ 23

24 databeskrivelser Fællesindholdet / TEKN Startvilkår INDVILK angivelse af de juridisk-administrative forhold ved start af en psykiatrisk kontakt For indlagte patienter: 1 Almindelig frivillig indlagt 2 Tvang ( rød blanket ) 3 Tvang ( gul blanket ) 5 Tvangstilbageholdelse 6 Barn indlagt i henhold til Lov om Social Service 7 Indlagt i henhold til dom 8 Indlagt i henhold til dom til anbringelse 9 Indlagt som mental-observand B Indlagt som varetægtssurrogatfængslet C Overført varetægtsarrestant D Indlagt i henhold til farlighedsdekret E Indlagt i henhold til andet retsligt forhold G Retslig patient indlagt frivilligt For ambulante patienter: K L M N O P R Almindelig frivillig ambulant Ambulant behandling i henhold til vilkår Ambulant behandling i henhold til dom Ambulant mentalundersøgelse Tvungen ambulant opfølgning Barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om Social Service Andet ambulant retsligt forhold Indlagte patienter på psykiatriske afdelinger Ambulante patienter på psykiatriske afdelinger 1 Præcision af stedfæstelse PRÆCISION Graden af præcision af stedfæstelse Ifølge gældende SKS-klassifikation. Angives med kode i intervallet EUZ* Indlagte patienter, fakultativ Skadestuepatienter, fakultativ 10 24

25 databeskrivelser UTM-kode UTM 2 Angivelse af UTM-zone for stedfæstelse 32 UTM-zone UTM-zone 33 Blank Indlagte patienter, fakultativ Skadestuepatienter, fakultativ X-koordinat XKOORD 7 Angivelse af X-koordinat for stedfæstelse Blank eller Indlagte patienter, fakultativ Skadestuepatienter, fakultativ Y-koordinat YKOORD 7 Angivelse af Y-koordinat for stedfæstelse Blank eller Indlagte patienter, fakultativ Skadestuepatienter, fakultativ 25

26 4 FEJLSØGNING Fejlsøgning for indlagte, ambulante patienter og skadestuepatienter beskrives samlet med følgende opdeling: først beskrives valideringen (fejlsøgningen) for de enkelte felter Det vil sige syntaksvalidering mod feltet selv samt simpel validering i forhold til andre felter. Felterne er rubriceret efter deres placering i strukturerne herefter beskrives valideringerne pr. område Deldøgnsbegrebet er afskaffet pr Der skal dog foretages fejlsøgning på deldøgnskontakter afsluttet før efter regler gældende før For de regler der omhandler stamafsnittets speciale, er der kun tale om hovedspeciale medmindre andet er nævnt. 4.1 Valideringer for de enkelte felter Strukturen INDUD SGH Skal findes i Statens Serum Instituts sygehusklassifikation på SLUTDATO (hvis udfyldt) ellers på STARTDATO. AFD Skal findes i Statens Serum Instituts sygehusklassifikation på SLUTDATO (hvis udfyldt) ellers på STARTDATO. Hvis PATTYPE = 0 eller 2 og SLUTDATO er før , må AFD ikke have speciale 50 eller 52. PATTYPE En af værdierne 0, 2, 3. PATTYPE 1 må kun forekomme hvis SLUTDATO er udfyldt og hvis SLUTDATO ligger før CPRNR Pos 1-6 valid dato (DDMMÅÅ) Pos Pos 10 numerisk Erstatnings-CPRNR Pos 1-6 valid dato (DDMMÅÅ) Pos 7 0 eller 8 ) person født i år eller 9 ) person født før år person født efter år 1999 Pos 8-9 alfabetisk Pos 10 numerisk ) Hvis kontakten er påbegyndt før må pos. 7 også være 8 eller 9. STARTDATO Gyldig dato (DDMMÅÅ) FØDSELSDATO skal være før eller lig med STARTDATO INDLÆGTIME / TANSKA Blank eller Hvis PATTYPE = 0, skal INDLÆGTIME være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 2 og STARTDATO er før , skal INDLÆGTIME være blank Hvis PATTYPE = 2 og STARTDATO er efter , skal INDLÆGTIME være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 3, skal TANSKA være forskellig fra blank MIANSKA Blank eller

27 fejlsøgning Hvis PATTYPE = 0 eller 2 og STARTDATO er før , skal MIANSKA være blank Hvis PATTYPE = 0 eller 2 og STARTDATO er efter , skal MIANSKA være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 3, skal MIANSKA være forskellig fra blank KOMNR Skal være en officiel kode. Koderne kan ses på Statens Serum Instituts hjemmeside Hvis CPRNR indeholder alfabetiske tegn, skal KOMNR være lig DISTKOD Ingen validering (anvendt indtil ) HENVISDTO Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ) Hvis PATTYPE = 0 eller 2 og STARTDATO er efter , skal HENVISDTO være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 0 eller 2, skal HENVISDTO være før eller lig med STARTDATO Hvis STARTDATO er mindre end og PATTYPE = 2 skal HENVISDTO være før eller lig med DTOFO- RU (hvis denne udfyldt), som skal være før eller lig med DTOENBH (hvis denne udfyldt) Hvis PATTYPE = 3, skal HENVISDTO være blank FØDSELSDATO skal være før eller lig med HENVISDTO HENVISNMÅDE En af værdierne blank, 0, 1, 2, 8, A, E, F eller G På kontakter, der er begyndt efter er 6 ikke længere tilladt, hvorimod koderne B, C og D tillades Hvis HENVISDTO ligger efter er 3, 5, 9, B, C, og D ikke længere tilladt, hvorimod koderne F og G tillades På kontakter med HENVISNMÅDE E skal HENVISDTO ligge efter På kontakter med HENVISNMÅDE F eller G skal HENVSGH være udfyldt Hvis PATTYPE = 0 eller 2, skal HENVISNMÅDE være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 3, skal HENVISNMÅDE være blank INDMÅDE En af værdierne blank, 1 eller 2 Hvis PATTYPE = 0, skal INDMÅDE være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 2 eller 3, skal INDMÅDE være blank Hvis STARTDATO ligger efter , er 9 ikke længere tilladt SLUTDATO Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ) STARTDATO skal være mindre eller lig med SLUTDATO Hvis PATTYPE = 0 og AFD ikke har speciale 50 eller 52, skal SLUTDATO være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 0 og AFD har speciale 50 eller 52, må SLUTDATO være blank Hvis PATTYPE = 3 og AFD har speciale 50 eller 52, og STARTDATO ligger efter , så skal SLUTDATO være forskellig fra blank UDTIME Blank eller Hvis PATTYPE = 0 og AFD ikke har speciale 50 eller 52 og SLUTDATO er efter , så skal UDTIME være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 0 og AFD har speciale 50 eller 52, må UDTIME være blank Hvis PATTYPE = 2 og aktionsdiagnosen er forskellig fra DZ38* og DO80*-DO84*, så skal UDTIME være blank Hvis PATTYPE=2 og aktionsdiagnosen tilhører DZ38* eller DO80*-DO84*, må UDTIME være forskellig fra blank 27

28 fejlsøgning Fællesindholdet / TEKN Hvis PATTYPE = 3 og AFD har speciale 50 eller 52 og STARTDATO ligger efter , så skal UDTIME være forskellig fra blank AFSLUTMÅDE En af værdierne blank, 1, 2, 4, 7, 8, A, E, F, G, K eller L Hvis PATTYPE = 0 og AFD har speciale 50 eller 52, må AFSLUTMÅDE være blank Hvis PATTYPE = 0 og AFD har speciale forskellig fra 50 eller 52, skal AFSLUTMÅDE være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 2 og SLUTDATO er blank, skal AFSLUTMÅDE være blank Hvis PATTYPE = 2 og SLUTDATO ikke er blank, skal AFSLUTMÅDE være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 3, skal AFSLUTMÅDE være forskellig fra blank Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 er efter og AFD ikke har speciale 50 eller 52, så må AFSLUTMÅDE ikke være lig 4 På kontakter, der er afsluttet efter er 6 ikke længere tilladt, hvorimod koderne B og C tillades AFSLUTMÅDE 7 må kun benyttes for PATTYPE = 2 Hvis SLUTDATO ligger efter er 3, 5, 9, B og C ikke længere tilladt, hvorimod koderne F, G, K og L tillades På kontakter med AFSLUTMÅDE E skal SLUTDATO for PATTYPE = 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 ligge efter UDSKRTILSGH Blank eller i overensstemmelse med Statens Serum Instituts sygehusklassifikation på SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 De sidste 3 cifre (afdelingskoden) kan være 000, såfremt sygehuskode er forskellig fra egen sygehuskode (SGH) Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 er efter og AFSLUTMÅ- DE er lig med 3, 5, B eller C, så skal UDSKRIVTILSGH være udfyldt og i overensstemmelse med Statens Serum Instituts klassifikationer på SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3. Dog tillades 000 som afdelingskode, såfremt sygehuskode er forskellig fra egen sygehuskode (SGH) Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 er efter og AFSLUTMÅ- DE er lig med F, G, K eller L, så skal UDSKRTILSGH være udfyldt og i overensstemmelse med Statens Serum Instituts klassifikationer på SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3. Dog tillades 000 som afdelingskode, såfremt sygehuskode er forskellig fra egen sygehuskode (SGH) KONTÅRS Blank eller 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Hvis PATTYPE = 2, skal KONTÅRS være blank Hvis PATTYPE = 3, skal KONTÅRS være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 0 og AFD har speciale 50 eller 52 og STARTDATO ligger efter og før , skal KONTÅRS være forskellig fra blank. Hvis STARTDATO ligger før , skal KONTÅRS være forskellig fra 7. BEHDAGE Skal være blank for kontakter der har STARTDATO efter DTOFORU / DTOENBH Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ) DTOFORU (hvis udfyldt) skal være før eller lig med DTOENBH (hvis udfyldt) Hvis PATTYPE = 2 og DTOFORU og SLUTDATO begge er udfyldt, så skal DTOFORU være før eller lig med SLUTDATO Hvis PATTYPE = 0 eller 3, skal DTOFORU og DTOENBH være blank Hvis HENVISDTO er større end skal både DTOFORU og DTOENBH være blanke 28

29 fejlsøgning FRITVALG En af værdierne blank eller 1 HENVSGH Blank eller i overensstemmelse med Statens Serum Instituts sygehusklassifikation på HENVISDTO for PATTYPE 0 eller 2. De sidste 3 cifre (afdelingskoden) kan være 000, såfremt sygehuskode er forskellig fra egen sygehuskode (SGH) Strukturen SKSKO ART En af værdierne blank, A, B, C, H, M, V, P, D eller + KODE I overensstemmelse med Statens Serum Instituts klassifikationer (se under Diagnoser, Procedurer og Tillægskoder) PROCAFD Blank eller i overensstemmelse med Statens Serum Instituts Sygehusklassifikation på PROCDTO. Hvis PROCD- TO ikke er udfyldt, så på en dato efter eller lig med STARTDATO og før eller lig med SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 (hvis udfyldt). For PATTYPE = 3 og PROCDTO ikke er udfyldt, så på STARTDATO PROCDTO Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ) PROCTIM Blank eller PROCMIN Blank eller Strukturen DIAGN (Anvendt indtil ) DIAG Skal være en ICD-8 eller ICD-10 kode Skal findes i Statens Serum Instituts Klassifikation af sygdomme MOD En af værdierne blank, 0, 1, 2, 3, 4, 5 eller 7 (anvendt indtil ) Strukturen OPERA (Anvendt indtil ) OPR Skal findes i Statens Serum Instituts Klassifikation af operationer OPRAFD Blank eller i overensstemmelse med Statens Serum Instituts sygehusklassifikation Strukturen OKOMB (Anvendt indtil ) OPR Skal findes i Statens Serum Instituts Klassifikation af operationer Strukturen BESØG PATTYPE = 2 og STARTDATO er efter , så skal der være mindst en BESØG - struktur eller mindst en ydelse med SKS-kode 29

30 fejlsøgning Fællesindholdet / TEKN DTOBES Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ). Skal indberettes i stigende orden på ÅÅÅÅMMDD Efter må der indberettes flere besøg pr. dag pr. afdeling. Dvs. hvis der blandt en kontakts besøgsdatoer er flere DTOBES der er ens, skal disse datoer ligge efter DTOBES skal være lig med eller efter STARTDATO og lig med eller før SLUTDATO Hvis PATTYPE = 0 eller 3, skal DTOBES være blank Strukturen PASSV PATTYPE = 3 må ikke have PASSV-struktur Indenfor samme kontakt må der ikke være datooverlap mellem PASSV-strukturerne Hvis HENVISDTO ligger efter må ÅRSAGPAS, DTOSTPAS og DTOSLPAS ikke være udfyldt PASSV-strukturen kan have følgende kombinationer af indhold: ÅRSAGPAS og DTOSTPAS og DTOSLPAS og DTOAFTLB og BEHANDTILSGH ÅRSAGPAS og DTOSTPAS og DTOSLPAS og DTOAFTLB ÅRSAGPAS og DTOSTPAS og DTOSLPAS DTOAFTLB og BEHANDTILSGH DTOAFTLB Der må kun indberettes én PASSV indeholdende DTOAFTLB og BEHANDTILSGH pr. kontakt ÅRSAGPAS En af værdierne 0, 1, 2, 3, 4, A Hvis DTOSTPAS er efter må ÅRSAGPAS ikke være 2, 4 eller A DTOSTPAS Gyldig dato (DDMMÅÅ) Flere PASSV-strukturer skal komme i stigende orden på DTOSTPAS (på ÅÅMMDD) DTOSTPAS skal være efter eller lig med HENVISDTO DTOSLPAS Gyldig dato (DDMMÅÅ) DTOSLPAS skal være større end eller lig med DTOSTPAS Der må ikke være et besøg i en passiv periode, dog må DTOSTPAS og DTOSLPAS godt være lig besøgsdato DTOAFTLB Gyldig dato (DDMMÅÅ) og hvor STARTDATO er efter Hvis PATTYPE = 0, så skal DTOAFTLB være lig med eller efter HENVISDTO og lig med eller før STARTDATO Hvis PATTYPE = 2, så skal DTOAFTLB være lig med eller efter HENVISDTO og før SLUTDATO BEHANDTILSGH Skal være blank eller findes i Statens Serum Instituts sygehusklassifikation på DTOAFTLB. De 3 sidste cifre i BEHANDTILSGH må være Strukturen VENTE PATTYPE = 3 må ikke have VENTE-struktur Skal indberettes i stigende orden på DATOSTVENTE (på ÅÅMMDD) Ved indberetning af flere VENTE-strukturer gælder at for VENTE-strukturerne efter første VENTE-struktur, skal DATOSTVENTE være lig med dagen efter DATOSLVENTE i foregående VENTE-struktur 30

31 fejlsøgning Dvs indenfor samme kontakt skal VENTE-strukturerne dække en sammenhængende periode, og der må ikke være datooverlap mellem VENTE-strukturerne Hvis HENVISDTO ligger efter og HENVISDTO er forskellig fra STARTDATO, skal der være mindst én VENTE-struktur VENTESTATUS En af værdierne 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 VENTESTATUS 25 og 26 må kun benyttes for PATTYPE = 2 DATOSTVENTE Gyldig dato (DDMMÅÅ) DATOSTVENTE på den første VENTE-struktur skal være lig med HENVISDTO DATOSLVENTE Blank eller gyldig dato (DDMMÅÅ) DATOSLVENTE skal være større end eller lig med DATOSTVENTE Hvis PATTYPE = 0 skal DATOSLVENTE på den sidste VENTE-struktur være lig med STARTDATO Hvis PATTYPE = 2 skal DATOSLVENTE på den sidste VENTE-struktur (hvis den er udfyldt) være lig med eller større end STARTDATO og lig med eller mindre end SLUTDATO hvis udfyldt. Ellers kun større end eller lig med STARTDATO Hvis PATTYPE = 2 og VENTESTATUS = 25 eller 26, skal DATOSTVENTE på VENTE-struktur være lig med eller større end STARTDATO Hvis PATTYPE = 2 må DATOSLVENTE på den sidste VENTE-struktur være blank Strukturen BOBST PATTYPE = 3 må ikke have BOBST-struktur Må kun anvendes hvis ART=A og KODE tilhører DZ38* FLERNR En af værdierne A-F VÆGT LÆNGDE Strukturen MOBST PATTYPE = 3 må ikke have MOBST-struktur Må kun anvendes hvis ART=A og KODE tilhører DO80*-DO84* PARITET eller U efterfulgt af blank BESJORD En af værdierne blank, eller U efterfulgt af blank BESLÆGE En af værdierne blank, 0-9 eller U BESSPEC En af værdierne blank, 0-9 eller U SIDMEN Skal være blank for kontakter hvor STARTDATO er efter

32 fejlsøgning Fællesindholdet / TEKN Strukturen PSYKI PATTYPE = 0 eller 2 INDVILK En af værdierne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, R, S Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 0 og SLUTDATO eller STARTDATO er efter og før , så skal INDVILK være en af værdierne 1, 2, 3, 4, 6 Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 0 og STARTDATO er efter og før , så skal INDVILK være en af værdierne 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, B, C, D, E Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 0 og STARTDATO er efter og før , så skal INDVILK være en af værdierne 1, 2, 3, 6, E, F, G Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 0 og STARTDATO er efter , så skal INDVILK være en af værdierne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, D, E, G Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 2 og STARTDATO er efter og før , så skal INDVILK være en af værdierne K, L, M, N, P, R Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 2 og STARTDATO er efter og før , så skal INDVILK være en af værdierne K, P, R, S Hvis AFD har speciale 50 eller 52, og PATTYPE = 2 og STARTDATO er efter , så skal INDVILK være en af værdierne K, L, M, N, O, P, R Hvis INDVILK = 7, 8, 9, B, C, D, E, L, M, N, R og STARTDATO er efter og før , så skal der være en KODE = DZ046* på mindst 6 karakterer med ART = A, B Hvis INDVILK = 7, 8, 9, B, C, D, E, G, L, M, N, R og STARTDATO er efter , så skal der være en KODE = DZ046* på mindst 6 karakterer med ART = A, B Hvis PATTYPE = 3, skal INDVILK være blank Strukturen STEDF Hvis PRÆCISION forskellig fra EUZ9*, så skal UTM være forskellig fra blank, XKOORD være forskellig fra blank og YKOORD være forskellig fra blank. Hvis PRÆCISION er forskellig fra blank, så skal der være en KODE = EUG* PRÆCISION I overensstemmelse med Statens Serum Instituts SKS-klassifikation på STARTDATO. Skal være i intervallet EUZ* UTM En af værdierne blank, 32 eller 33. XKOORD Blank eller YKOORD Blank eller Valideringer pr. område Skaderegistrering Hvis STARTDATO er efter , så skal KODE = EU* angives med mindst 4 karakterer samt have ART = blank. Indlagte patienter Hvis PATTYPE = 0 og ART = A og KODE tilhører DS00*-DT79*, så skal KONTÅRS være forskellig fra blank Hvis PATTYPE = 0 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og speciale forskellig fra 50 og 52 og STARTDATO er før , så skal der være en diagnose i intervallet DS00*-DT79* med ART = A samt en EUG*, EUS*, EUA* og EUK* kode. Hvis EUK1 er registreret, skal der være en EUP* og EUM* kode 32

33 fejlsøgning Hvis PATTYPE = 0 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og speciale lig 50 og 52 og STARTDATO er før , så skal der være en EUG*, EUS*, EUA* og EUK* kode. Hvis EUK1 er registreret, skal der være en EUP* og EUM* kode Hvis PATTYPE = 0 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og speciale forskellig fra 50 og 52 og STARTDATO er efter , så skal der være en aktionsdiagnose i intervallet DS00*-DT79* Ambulante patienter Hvis PATTYPE = 2 må der ikke være KODE = EU* Skadestuepatienter Hvis PATTYPE = 3 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og STARTDATO er før , så skal der være en aktions- eller bidiagnose DR00*-DR99*, DS00*-DT79* eller DZ00*-DZ99*. Hvis AFD har speciale 50 eller 52 og KONTÅRS = 4 tillades desuden aktionsdiagnose i intervallet DX60*-DX84* samt aktionsdiagnose DF*. Hvis PATTYPE = 3 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og STARTDATO er før , så skal der være registreret en EUG*, EUS*, EUA* og EUK* kode. Hvis EUK1 er registreret, så skal der være en EUP* og EUM* kode Hvis STARTDATO er efter , gælder: hvis PATTYPE = 3 og KONTÅRS = 2, 3, 4 og speciale forskellig fra 50 og 52, så skal der være en diagnose DR00*-DR99*, DS00*-DT79* eller DZ00*-DZ99* med ART = A hvis PATTYPE = 0, 3 og AFD har speciale 50 eller 52 og KONTÅRS = 3, så skal der være en diagnose i intervallet DX85*-DX99* eller DY00*-DY09* med ART = A hvis PATTYPE = 0, 3 og AFD har speciale 50 eller 52 og KONTÅRS = 4, så skal der være en diagnose i intervallet DX60*-DX84* med ART = A Valideringer efter kontaktårsag Hvis KONTÅRS = 2 og STARTDATO er efter , så skal der være KODE = EUH* og KODE = EUS* på mindst 5 karakterer KODE = EUA* og KODE = EUG* Hvis KONTÅRS = 2 og EUA0* eller EUA2* er registreret, så skal der være KODE = EUK* Hvis KONTÅRS = 2 og EUK0* er registreret, så skal der være KODE = EUM* og KODE = EUP* Hvis KONTÅRS = 3 og STARTDATO er efter , så skal der være KODE = EUV* og KODE = EUS* på mindst 5 karakterer KODE = EUA* og KODE = EUG* Hvis KONTÅRS = 4 og STARTDATO er efter , så skal der være KODE = EUW* og KODE = EUS* på mindst 5 karakterer KODE = EUG* Hvis KONTÅRS = 2, 3, 4 og KODE = EUX* eller EUY*, så skal KODE være angivet på mindst 6 karakterer Hvis KONTÅRS = 2, 3 og KODE = EUC* og STARTDATO er efter , så skal KODE være angivet på mindst 5 karakterer Diagnoser Generelt I overensstemmelse med Statens Serum Instituts klassifikation af sygdomme Hvis ART = H, skal KODE være gyldig på HENVISDTO hvis udfyldt, ellers følges reglerne for ART= A Hvis ART = A, B, C, G eller M, skal KODE være gyldig på SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 (hvis udfyldt) ellers på STARTDATO eller en dato herefter Hvis ART = A, B eller C, skal KODE være gyldig på STARTDATO for PATTYPE = 3 Hvis ART = A, B, G, H eller M, skal position 1 i KODE være D. Gælder ikke hvis ART = H og KODE er numerisk Hvis ART = C, skal position 1 i KODE være D eller E. Hvis KODE starter med E må KODE ikke være EU* 33

34 fejlsøgning Fællesindholdet / TEKN Hvis 1. position i KODE er D, skal KODE være mindst 5 karakterer lang; med undtagelse af hvis ART = H, M eller hvis PATTYPE = 3, så skal KODE som hovedregel være mindst 4 karakterer lang For visse koder er der krav om højere antal karakterer. Fx forgiftninger ART = A, G og/eller H må kun forekomme en gang pr. kontakt Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 ligger efter , skal der være en og kun en ART = A Hvis PATTYPE = 0 og AFD ikke har speciale 50 eller 52, skal der være en og kun en aktionsdiagnose Hvis PATTYPE = 0 og SLUTDATO er blank og AFD har speciale 50 eller 52 og STARTDATO ligger mere end en måned tilbage, skal der være en og kun en aktionsdiagnose Hvis PATTYPE = 2 og SLUTDATO er blank og AFD har speciale 50 eller 52 og første besøg ligger mere end en måned tilbage, skal der være en og kun en aktionsdiagnose Hvis PATTYPE = 3, skal der være en aktionsdiagnose Hvis SLUTDATO er blank og AFD ikke har speciale 50 eller 52 og første besøg ligger mere end en måned tilbage, skal der for PATTYPE = 2 være en diagnose med ART = A, B, G eller M Såfremt STARTDATO ligger efter og ART = G, skal AFD have speciale 50 eller 52 Såfremt STARTDATO ligger efter , må der ikke forekomme en ART = G Registrering af diagnoser - brug af diagnosearter Hvis 1. position i KODE er D, skal eventuelle alders- og kønsbetingelser i Statens Serum Instituts Klassifikation af sygdomme være i overensstemmelse med alder og køn ud fra CPRNR ved kontaktens start Hvis STARTDATO er efter og HENVISDTO er mindre end STARTDATO og HENVISMÅDE er 1, 2, 3, 5, B, C, D, E, F eller G, så skal der være en SKS-kode med ART = H Hvis PATTYPE = 0 eller 3, så må ART ikke være lig med M Hvis PATTYPE = 2 og SLUTDATO er udfyldt, så må ART ikke være lig med M Hvis PATTYPE = 2 og AFD har speciale 50 og 52, så må ART ikke være lig med M Brud på lårbenshals Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 ligger efter og DIAGART = A / B og KODE tilhører DS720*-DS722*, DS727* eller DS728*, så skal der pr. diagnose være tilknyttet en af tillægskoderne TUL1 eller TUL2 Luksation af hofteledsprotese Hvis SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 eller STARTDATO for PATTYPE = 3 ligger efter og DIAGART = A / B og KODE lig med DT840A, så skal der til pågældende diagnose være tilknyttet en af tillægskoderne TUL1 eller TUL Procedurer Generelt Hvis ART = V, P, D eller blank, skal KODE være i overensstemmelse med Statens Serum Instituts klassifikationer på pågældende PROCDTO. Hvis PROCDTO ikke er udfyldt, så på en dato efter eller lig med STARTDATO og før eller lig med SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 (hvis udfyldt). For PATTYPE = 3 og PROCDTO ikke er udfyldt, så på STARTDATO Hvis PROCDTO beskriver en dato efter og før og STARTDATO er lig med PROCDTO, så skal PROCTIM være større end eller lig med INDLÆGTIME eller TANSKA Hvis PROCDTO beskriver en dato efter , må der ikke for ART = V eller P findes procedurer med samme PROCDTO, PROCTIME og PROCMIN Hvis PROCDTO beskriver en dato før , skal PROCDTO være efter eller lig med STARTDATO Hvis PATTYPE 0 eller 2 og PROCDTO beskriver en dato efter , skal PROCDTO være efter eller lig med HENVISDTO. Hvis PATTYPE = 3 og PROCDTO beskriver en dato efter , så skal PROCDTO være større end eller lig med STARTDATO og PROCTIM være større end eller lig med TANSKA Hvis ART = blank, skal PROCDTO være udfyldt 34

35 fejlsøgning Hvis ART = blank og PROCDTO beskriver en dato efter , så skal KODE være mindst 3 karakterer lang Hvis ART = blank og PROCDTO beskriver en dato efter og KODE tilhører UXA*, UXC*, UXM* eller UXR*, så skal pågældende kode være mindst 6 karakterer lang Hvis KODE er forskellig fra ZPP*, skal PROCDTO være før eller lig med SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 Hvis ART = blank og PROCDTO beskriver en dato efter og KODE tilhører ZWCM*, så skal pågældende kode være mindst 5 karakterer lang Hvis ART = blank og KODE tilhører AF*, så skal pågældende kode være mindst 6 karakterer lang Hvis ART = blank og KODE tilhører AFBnnC* eller AFBnnF*, så skal pågældende kode være mindst 7 karakterer lang Hvis position 1 i KODE er F skal ART = blank Hvis ART = blank og PROCDTO beskriver en dato efter og KODE er forskellig fra ZPP1*-ZPP9*, ZWCM* eller AF*, så skal PROCAFD være udfyldt Hvis ART = blank og PROCDTO beskriver en dato efter og KODE er forskellig fra ZPP1*-ZPP9*, ZWCM* eller AF*, så skal PROCTIM og PROCMIN være udfyldt Registrering af operationer Hvis ART = V, P eller D, skal position 1 i KODE være K Hvis ART = V, P eller D, skal KODE være mindst 6 karakterer lang Hvis ART = V / P, skal PROCDTO og PROCAFD være udfyldt Hvis PROCDTO beskriver en dato efter og KODE tilhører K-koder, så skal PROCAFD være udfyldt Hvis PROCDTO beskriver en dato efter og KODE tilhører K-koder, så skal PROCTIM og PROCMIN være udfyldt Procedurearter Hvis position 1 i KODE er K, så skal ART være V, P, D eller + ART = V må kun forekomme en gang pr. kontakt Hvis PATTYPE = 0 eller 2 og SLUTDATO ligger før og PROCDTO er udfyldt og STARTDATO er efter og 1. position i KODE = K, så skal der i kontakten være en og kun en ART = V Hvis ART = D, skal der umiddelbart før komme en ART = V / P / D (evt. med tillægskode) Radiologiske procedurer Hvis KODE tilhører tabellen RADSIDE i Bilag 1, og PROCDTO til pågældende kode ligger efter , så skal der være tilknyttet mindst en af tillægskoderne TUL1 eller TUL2 (lateralitet) Hvis KODE tilhører tabellen RADKONT i Bilag 1, og PROCDTO til pågældende kode ligger efter , så skal der være tilknyttet mindst en tillægskode af typen UXZ1* (kontrastindgift) Klassifikation af aflysningsårsager Hvis PROCDTO ligger efter og SLUTDATO for PATTYPE 0 og 2 er udfyldt eller STARTDATO for PATTYPE = 3 og 1-3 position i KODE = ZPP, så skal KODE være mindst 5 karakterer lang Genoptræning Hvis KODE tilhører ZZ0175* og PROCDTO ligger efter , så skal pågældende kode være mindst 7 karakterer lang. Hvis KODE = AWX21 og PROCDTO efter , så skal der være KODE = AWG1* med PROCDTO mindre end eller lig med PROCDTO for AWX21. Hvis KODE = AWX23 og PROCDTO efter , så skal der også være KODE = AWG2* med PROCDTO mindre end eller lig med PROCDTO for AWX23. Hvis KODE = AWG1* med PROCDTO efter og SLUTDATO er udfyldt, så skal der være KODE = AWX21 med PROCDTO større end eller lig med PROCDTO for AWG1* Hvis KODE = AWG2* med PROCDTO efter og SLUTDATO er udfyldt, så skal der være KODE = AWX23 med PROCDTO større end eller lig med PROCDTO for AWG2* 35

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 Fællesindhold 2015-2 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

2017-1c FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Teknisk del. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

2017-1c FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Teknisk del. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2017-1c Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 Fællesindholdet 2017-1c/ TEKN Forord

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 13. udgave af Rapport nr. 6, 2003 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2015 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 Fællesindhold 2015 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2008 17. udgave Fællesindhold 2008 Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning FÆLLESINDHOLD 2012 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 19. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 19. udgave

Læs mere

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. c_blok 1 Medicinsk blok 01.01.1994 01.01.2500 2 Kirurgisk blok 01.01.1994 01.01.2500 5 Psykiatrisk blok 01.01.1994 01.01.2500 6 Laboratorie blok

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2012

FÆLLESINDHOLD 2012 Page 1 of 329 FÆLLESINDHOLD 2012 Page 2 of 329 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Sådan retter du forskellige typer af LPR fejl

Sådan retter du forskellige typer af LPR fejl Indledning Dette dokument er nummer tre i rækken af dokumenter. Læs derfor dokumenterne: ådan finder du LPR fejl ådan gør du klar til at rette LPR fejl Vigtigt Fejlnumrene er beskrevet i stigende rækkefølge.

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER 2017 Vejledningsdel version: 2017-2b Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FORORD Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2017 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2016-1 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 25. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2018 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 27. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Ændringsoversigt Side 1 Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Hvert år kommer der ændringer til indberetning til Landspatientregisteret. Ændringerne findes i indledningen af Fællesindhold

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2005

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2005 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2005 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 14. udgave af Rapport nr. 6, 2004 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Brugervejledning 1. udgave, juli 2005 Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret og hvad

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Indhold 1. HE - Henvisning... 2 1.1 Omvisitering af ekstern henvisning ud af regionen eller til privat aktør med tilknyttet indskrivning... 2 1.2 Automatisk

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version 1.6 16. december 2013 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget fra eksempelvis

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 Revisionsbeskrivelse: Dato Version Initialer Revision Februar 2011 28. marts 2011 1 ASL og GB Nyt dokument. Bilag: Bilag 1 - Bestilling af specialopgave Revision af ICD-10.

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2009 18. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2009 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 18. udgave

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

FPAS. Ambulant Modul A-93. Fyns Patient Administrative System. Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1.

FPAS. Ambulant Modul A-93. Fyns Patient Administrative System. Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1. FPAS Fyns Patient Administrative System Ambulant Modul A-93 Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1.3 1. HJÆLPEFUNKTIONER I AMBULANTSYSTEMET...3 2. FUNKTIONER I AMBULANTSYSTEMET...4

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret 27. juni 2017 Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret,

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen.

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen. N O T A T RETNINGSLINJER FOR SYGEHUS-AFDELINGSKLASSIFIKATION Sygehus-afdelingsklassifikationen skal, i det omfang det er muligt, afspejle de organisatoriske forhold der omgiver driften af sygehusene. Gennem

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Variabelbeskrivelse for Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister

Variabelbeskrivelse for Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister Variabelbeskrivelse for Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister Center for Psykiatrisk Forskning Aarhus Universitetshospital, Risskov 2011 9. udgave Forord Siden etableringen som elektronisk register

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Anvendes til indskrivning af skadestuepatienter og andre akutte nye ambulante patienter på somatiske sygehuse og i Psykiatrien.

Anvendes til indskrivning af skadestuepatienter og andre akutte nye ambulante patienter på somatiske sygehuse og i Psykiatrien. Systembeskrivelse Akut Ambulant Delsystem i PAS Anvendes til indskrivning af skadestuepatienter og andre akutte nye ambulante patienter på somatiske sygehuse og i Psykiatrien. Indhold 1. Indskrivning og

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere