! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!"

Transkript

1 !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & & (! +& (! (!/ +& & " & Worksheets( Data )& ' ActiveWorkbook.Worksheets( Data )& & +0 & +! &&1 Workbooks( MedarbUndersøgelse ).Worksheets( Data )

2 (!& Charts( DisplayData ) ActiveWorkbook.Charts( DisplayData ) +& Workbooks( MedarbUndersøgelse ).Charts( DisplayData )& &"! (!!!& & / & Range( B2:B1 ) ActiveSheet.Range( B2:B19 )/!& Worksheets( Data ).Range( B2:B19 )& " " + /! - " & 1 Workbooks( MedarbUndersøgelse ).Worksheets( Data ).Range( B2:B19 ). 6"& & "!& 1 Workbooks( MedarbUndersøgelse ).Worksheets( Data ).Range( B2:B19 ).Font.Bold = True ' & & & (! && ActiveWorkbook.Worksheets.Count + (!& &' &(!1 ActiveWorkbook.Worksheets.Add ActiveSheet.Name = NyeData " (!&,6, #!(+**.,"/."0!!(& ##$ )%!!0!! + 20 & & 202 "1

3 Sub OpenWorkbook() Workbooks.Open Filename := C:\myfiles\vba\Test.xls MsgBox Der er & ActiveWorkbook.Worksheets.Count & regneark i & _ ActiveWorkbook.Name & filen. Workbooks( Test.xls ).Close # & & (! + " ' (! +& & ' & " 0!! &"& $-27%& 8 & & '2 ## + 0!! 6 '+& ' & " "!9 (! "! &!2! ' &! ' & '& " 2 "1 Sub SaveWorkbook() With ActiveWorkbook Gemt under samme navn ingen spørgsmål tak!.save SaveAs kræver argumenter som dem der skal indtastes hvis metoden_ blev anvendt under Excel.SaveAs Filename := C:\myfiles\vba\NyTest.xls, _ FileFormat := xlworkbooknormal MsgBox Filen hedder nu &.Name *' ' "# "#" &!(! ' ## 1&("&"&0!! 6! & && #20 $# & +20/ & & %. &&

4 & +9 & 9 "1 Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & \Test.xls / ' :; & "& ThisWorkbook.Path :; / '& & '"#1 Sub OpenWorkbook2() Dim Filnavn As String Filnavn = Application _.GetOpenFilename("(*.xls),*.xls, (*.xla),*.xla, (*.*),*.*",, "Vælg fil") Workbooks.Open Filename:=Filnavn MsgBox "Stien til filen er " & ActiveWorkbook.Path ActiveWorkbook.Close # & " '"#& #(#" <"' '*''ActiveWorkbook.Path & & #'ThisWorkbook.Path ',=!,& & $ 0% > & & ' " 1 Sub OpenWorkbook3() Dim Filnavn As String Filnavn = Application _.GetOpenFilename("(*.xls),*.xls, (*.xla),*.xla, (*.*),*.*",, "Vælg fil") If Filnavn <> False Then Workbooks.Open Filename:=Filnavn MsgBox "Stien til filen er " & ActiveWorkbook.Path ActiveWorkbook.Close End If )* &Filnavn '" 0 &

5 #2!(+**.,"/."0!(/"(& # & 20 & & ' & ' ActiveWorkbook.Worksheets.Add Oprette et nyt ark under aktive Workbook ActiveSheet.Name = "Nyt Navn" Navngive det p.t. aktive regneark ActiveSheet.Delete Slette 12 det p.t. aktive regneark )* #,,, +&? +"+&00& & &1 " + 0!& 3 &01 12 Husk evt. DisplayAlert = False +

6 0,, +) & "& 1 Amt Amtsgård placering Bornholms Amt Rønne Fyns Amt Odense Ribe Amt Ribe Storstrøms Amt Nykøbing F. Viborg Amt Viborg -##,*,,,( #,*,., " &" &"& 0/ 01 ' &ws& & ",2(" Sub Worksheets1() Dim ws As Worksheet 'Går nu igennem hver amt og udskriver info. For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets With ws If.Name <> "AlleAmter" Then

7 MsgBox "Amtgården i " &.Name & " ligger i byen " & _.Range("b1") & vbcrlf _ & "Antal indb. er " &.Range("b2") & _ " Hvilket over et area på " &.Range("b3") & _ " km^2 betyder at der er " & vbcrlf & _ Format(.Range("b2") /.Range("b3"), "#.00") _ & " indb. pr. km^2" End If Next )*'& " &' ws.name <> AlleAmter,)*' ' &0 0!A/ 01 "&!& " "1 Sub Worksheets2() ' Denne sub skriver alle amter fra AllAmter arket ' Læg også her mærke til den indbyggede konstant vbcrlf, som er kort for ' Visual Basic Carriage Return Line Feed Dim ws As Worksheet, Msg As String Msg = "Amter og amtsgårdsplacering:" For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets If ws.name <> "AlleAmter" Then _ Msg = Msg & vbcrlf & ws.name & ": " & ws.range("b1") Next MsgBox Msg, vbinformation, "Amt info" # & Msg &"!246 "& ", 2( " / 01 Msg&-)* #&,0, B """1 3

8 $#*45,*,,6,, ' & & & " +# B & " ' & " 6 & & " 00* 1 Sub Worksheets3() ' Denne sub spørger brugeren efter et nyt amt og dets informationer, og laver dette ' ved at lave et nyt ark Dim IsNew As Boolean, NytAmt As String, AG As String, Indb As Long, _ Areal As Double, ws As Worksheet ' Bliv ved med at spørge efter et nyt amt indtil der faktisk er tale om et nyt amt Do NytAmt = InputBox("Indtast et nyt Amt (kun navnet ikke Amt). ", "Nyt Amt") IsNew = True For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets If NytAmt & " Amt" = ws.name Then MsgBox "Dette Amt findes allerede - indtast et andet.", _ vbexclamation, "Duplikeret Amt" IsNew = False Exit For End If Next Loop Until IsNew ' Kommet hertil ved vi, at der er tale om et nyt Amt ' Faa de nødvendige oplysninger. AG = InputBox("Indtast byen hvor amtsgården findes " & NytAmt, "Amtsgården") Indb = InputBox("Indtast indbygger antal for " & NytAmt, _ " Antal indb.") Areal = InputBox("Indtast arealet for " & NytAmt, " Arealet") ' Tilføj nu amtet til AlleAmt arket. Worksheets("AlleAmter").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0) = NytAmt & " Amt" ' Kopier nu et eksisterende ark over til et nyt ark, ' som nu bliver det nuværende aktive ark. ' Opdater så navnet og oplysningerne

9 Worksheets("Frederiksborg Amt").Copy after:=worksheets(worksheets.count) With ActiveSheet.Name = NytAmt & " Amt".Range("B1") = AG.Range("B2") = Indb.Range("B3") = Areal & # 8 " & ' IsNew &" "/ & > & )*; IsNew ' &" "C' )* ' &8"& IsNew ' & 6&" )01 &. 00 "1 Worksheets("AlleAmter").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0) = NytAmt & " Amt" /!04.End(xlDown)!0&.Offset(1,0)!! '"!0 '&"& "1 Worksheets("Frederiksborg Amt").Copy after:=worksheets(worksheets.count) "! after:=worksheets(worksheets.count) ' ' D5! 5 4E & & (#! '& " -!! " "& FG )*'/& 7

10 #,*,, 6 & & " & #"" "& 00 2 & /! *! * 1 Sub Worksheets4() ' Denne sub sorterer alle amter i neg. alfabetisk rækkefølge ' Først sorteres alle amter i AlleAmter arket, derefter anvendes denne rækkefølge. Dim Sht1 As String, Sht2 As String, cell As Range With Worksheets("AlleAmter").Range("A1").Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes With.Range("A1") Range(.Offset(1, 0),.End(xlDown)).Name = "Amter" Sht1 = "AlleAmter" For Each cell In Range("Amter") Sht2 = cell.value Worksheets(Sht2).Move after:=worksheets(sht1) Sht1 = Sht2 Next MsgBox "Nu er alle amter sorteret." *' ' ", 2( "# Sht1 00 " Sht1 ' Sht2 ' '"& $ "%Sht1 'Sht1 &! & &H!Sht1Sht2 " )'I0H!Sht1. D Sht26)J& &Sht1 Sht2"&' Sht1Sht2) #3!(+**.'/,"!""& '! & 20 K & & & & 20" 0 " '&

11 "!#" & 4& &&43 &,#9 ' 20 &,#9 1 '$ (;0 % 9,#9 "1

12 'C '&' ' " & ; ; ' 6 '&!! ;'

13 /' ' & K & 20 Charts( Salgsgraf )& &&(! /' & & /! 4M & "1Worksheet( Salgsark1 ).ChartObjects(1)6 > 5( 5(,,! 5(& ' & ' & & 5( &! -##,*, *, " "K, #9 )&20"& Sub Graf1() 4M 4

14 ' Denne sub illustrerer nogle af egenskaberne for grafen. Grafen eksisterer allerede With Worksheets("Salgsark1").ChartObjects(1) MsgBox "De næste fire beskeder viser positionerne for grafen." MsgBox "Venstre : " &.Left MsgBox "Top : " &.Top MsgBox "Højde : " &.Height MsgBox "Bredde : " &.Width MsgBox "De næste beskeder viser nogle andre egenskaber ved grafen." With.Chart MsgBox "Grafens navn: " &.Name MsgBox "Graftype: " &.ChartType MsgBox "HasLegend egenskaben: " &.HasLegend MsgBox "HasTitle egenskaben: " &.HasTitle MsgBox "Titel: " &.ChartTitle.Text MsgBox "Antal serier som er vist: " &.SeriesCollection.Count MsgBox "Nogle egenskaber for den horizontale akse :" With.Axes(xlCategory) MsgBox "Formatet på ""tick labels"": " &.TickLabels.NumberFormat MsgBox "Titel: " &.AxisTitle.Caption MsgBox "Font størrelse på titlen: " &.AxisTitle.Font.Size MsgBox "Nogle egenskaber for den vertikale akse:" With.Axes(xlValue) MsgBox "Titel: " &.AxisTitle.Caption MsgBox "Font størrelse på titlen: " &.AxisTitle.Font.Size MsgBox "Minimum skala værdi: " &.MinimumScale MsgBox "Maksimum skala værdi: " &.MaximumScale "& "& :*& $&;#& # 5( &!& $ $ D4I3% 5( "':* 0;## " B #$With.Chart% & 5( & $6 $NO%&" < #,*, *, & & & ' & '& 43 "& #(# & &

15 K #&'(!$4%&(!$3% '&!- &=- & ' & "& & &<4 4&<3 3 & 1.Name = Range( Produkt & prod1).cells(1).offset(-1,0).cells(1) " '.Offset(-1,0) ' Sub Graf2() ' Denne sub tillader dig at ændre produkt kolonnerne (to af dem). Dim Prod1 As Integer, Prod2 As Integer Dim NProducts As Integer, NMonth As Integer Application.ScreenUpdating = False With Range("a1") Range(.Offset(1, 0),.Offset(1, 0).End(xlDown)).Name = "Måned" NProducts = Range(.Offset(0, 1),.Offset(0, 1).End(xlToRight)).Columns.Count NMonth = Range(.Offset(1, 0),.Offset(1, 0).End(xlDown)).Rows.Count For i = 1 To NProducts Range(.Offset(1, i),.offset(nmonth, i)).name = "Produkt" &.Offset(0, i) Next Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Du kan vælge to fra enhver af de 12 kolonner." Prod1 = InputBox("Indtast det første indeks (1 til 12)") Prod2 = InputBox("Indtast det andet indeks (1 til 12, ikke " _ & Prod1 & ")") ' Nu har dataene i kolonnerne allerede et range navn som Produkt1, Produkt2, osv. With Worksheets("Salgsark1").ChartObjects(1).Chart With.SeriesCollection(1) ' Values egenskaben angiver data ranget som vises. XValues ' egenskaben x værdierne (i situation, måneder). Name egenskaben ' er navnet på serien (som vises i forklaring). Dette navn findes ' i række 1, lige over den første celle i det pågældende range..values = Range("Produkt" & Prod1).XValues = Range("Måned").Name = Range("Produkt" & Prod1).Cells(1).Offset(-1, 0) With.SeriesCollection(2).Values = Range("Produkt" & Prod2).Name = Range("Produkt" & Prod2).Cells(1).Offset(-1, 0) ' & ' +

16 #4 *(%++&) & 20& ' & ' & ' "& "20& # *),5 4% P ' & " "1 % P && %!%,6 Q& Q,&Q& 0!H I0! % * % <" & % / &" O 3% #2QC &02&& ""1 % & % &"' / "&!% & & & 02 % < &'02&" &

17 @% #<# 0< + & ; '/ " & 1 % ' & ',8 (, % &1 & 0< & ' M 0!% 1,< 8 (,!04 % &!!0< $2'& & & " 2' $% ' ' "& % M% 0 <" + & ; ' 6 & &" "' (0< ' &""1 % ' ( 0< B 'N % K " & & '(0< " & " & $ %!2423 / ($ 3

18 '% # & '&& "& ""1!% " " K $8& &' > '% N% # K B <!4<!3 & & <& 8 K > & O$C& &'7 ' %

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Få styr på din Facebook indstillinger.

Få styr på din Facebook indstillinger. Få styr på din Facebook indstillinger. Dette hæfte giver et hurtigt overblik over nogle af de sikkerhedsindstillinger, du skal være opmærksom på, når du laver opslag. Revideret november 2014 SSP-koordinatorerne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere