Opgaver til modul 4 Excel 97

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver til modul 4 Excel 97"

Transkript

1 Opgaver til modul 4 Excel 97 De følgende opgaver kan løses ved hjælp af Microsoft Excel 97, eller med Excel 6.0 og 7.0. Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du kan få stillet ved prøven til PC-kørekort. Ved at gennemgå og løse disse opgaver, vil du være godt rustet til den endelige prøve. - God fornøjelse. Opgave 1 Birkestrup Møbler har udvidet sine aktiviteter. Der er derfor brug for at flere af de ansatte lærer at bruge regnearket Excel 97, som allerede er ved at blive standard i firmaet. Da Birkestrup Møbler snart skal præsentere sin nye møbelserie, får du til opgave at udarbejde et budget for arrangementerne i den forbindelse. Der afholdes dels et Åbent Hus-arrangement, og dels to shows for særligt indbudte. 1. Start Excel 2. Indsæt overskriften Budget for arrangementer. 3. Indsæt det følgende budget i regnearket. Dér, hvor der står formel, skal du i første omgang undlade at skrive noget Åbent Hus Arrangement1 Arrangement 2 Gnsnit Honorar, konferencier formel Catering formel Vin, øl, vand formel Pressemateriale formel Leje af P.A. anlæg formel Transport formel Porto formel Fotos til pressen formel I alt formel formel formel formel 3. Indsæt formel for sum eller formel for gnsnit i de relevante celler. Kopiér, hvor det er muligt. 4. Formatér derefter kolonnen Gnsnit, så der ikke er decimaler på tallene. 1

2 5. Formatér rækken I alt så kr. inkluderes i cellerne. 6. Formatér overskriften, til for eksempel Arial 18 punkt i fed. Centrér den. 7. Formatér rækken I alt, så skriften står i fed. 8. Skriv navn under opgaven. 9. Gem regnearket som Budget på diskette. 10. Udarbejd et søjlediagram, der viser fordelingen af udgifterne. 11. Gem søjeldiagrammet på disketten. 12. Udskriv både regneark og søjeldiagram på printeren. Opgave 2 Du har opdaget, at der er nogle ting i dit regneark vedrørende præsentationen af Birkestrup Møblers nye møbelserie der skal rettes. Transportudgifterne er steget med 1000 kr. pr. gang. Desuden har du glemt posten udsmykning. 1. Åbn Budget fra din diskette. 2. Ret transportudgifterne. 3. Indsæt en ny række lige over I alt-rækken. 4. Indsæt den tilhørende formel i kolonnen Gnsnit. 6. Skriv navn under opgaven. 6. Gem regnearket. 7. Lav et nyt søjlediagram. 8. Gem det nye søjlediagram 9. Udskriv begge dele på printeren. 2

3 Opgave 3 Birkestrup Møbler s egen butik har brug for at kunne beregne lagerværdi og salgspriser for en bestemt møbelserie. Desuden skal den totale lagerværdi af møbelserien også beregnes. Værdierne beregnes således: Lagerværdi = Antal * Produktionspris Salgsprisen sættes til 170% af produktionsprisen. Med andre ord er salgsprisen = produktionsprisen * 1,7. 1. Opret et nyt regneark. 2. Indsæt følgende. Dér, hvor der står formel, skal du ikke skrive noget i første runde. Varenr. Vare Antal Produktionspris Lagerværdi Salgspris 0001 Sofa formel formel 0002 Stol formel formel 0003 Reol formel formel 0004 Reol formel formel 0005 Vitrine formel formel 0006 Sofabord formel formel Total formel formel 3. Dér, hvor der står formel, skal du indsætte de relevante formler. Kopiér formlerne, hvis det er muligt. 4. Formatér cellerne i kolonnen Salgspris, så der står kr. i forbindelse med prisen. 5. Formatér overskriftskolonnerne, så de står med fed skrift og understreget. 6. Skriv dit navn under opgaven. 7. Gem regnearket på en diskette. 8. Udskriv regnearket på printeren. 3

4 NY! Opgave 4 Møbelfabrikken Elemental er ved at omstrukturere arbejdsgangene på fabrikken, så hver af afdelingerne bliver mere selvstændige og kan træffe flere beslutninger på egen hånd. Tidligere blev al rengøring og vinduespudsning betalt centralt. Men nu skal hver afdeling have et beløb til rengøring og vinduespudsning i forhold til areal og antallet af vinduer. Du får til opgave at beregne, hvor meget hver afdeling skal have til disse opgaver. Formelhjælp: Rengøring = Areal * Pris pr. m 2 1) Opret et nyt regneark. Vinduespudsning = Vinduer * Pris pr. vindue 2) Udarbejd denne opstilling. Du skal ikke skrive noget på de steder, hvor der står formel. Møbelfabrikken Elemental Fordeling af udgifter til rengøring og vinduespudsning. Rengøring Pris/m2 50 kr. Beløbet skal bruges i beregningerne. Vinduespudsning Pr. vindue 35 kr. Beløbet skal bruges i beregningerne. Afdeling Antal m2 Vinduer Rengøring Pudsning I alt Direktion formel formel formel Salg formel formel formel Marketing formel formel formel Økonomi formel formel formel Personale formel formel formel Butik formel formel formel Lager formel formel formel Kantine formel formel formel I alt formel formel formel formel formel 4

5 3) Indsæt de relevante formler i tabellen dér, hvor der står formel. Du må gerne kopiere formlerne til andre celler, i den udstrækning det er muligt. Husk, at bruge absolut reference til de celler, hvor priserne for rengøring pr. m 2 og vinduespudsning pr. vindue er angivet. I alt-kolonnen skal vise summen af udgifterne til rengøring og vinduespudsning. 4) Formatér overskriften Møbelfabrikken Elemental til Arial 18 pkt. og fed skrift. Fordeling af rengøringsudgifter skal skrives med Arial 14 pkt. 5) Formatér kolonneoverskrifterne: Afdeling, Antal m 2 osv. med kursiv, og centrér dem. 6) Alle tal skal være højrestillede. 7) Kontrollér regnearkets udseende, f.eks. med Vis udskrift-funktionen. Udskriv dokumentet på printeren. 8) Gem din besvarelse på diskette. NY! Opgave 5 Møbelfabrikken Elemental har et vist salg af møbler til Tyskland og USA. Elemental modtager derfor betaling i henholdsvis DM og dollar. Fabrikken ønsker at sammenligne salget på de to markeder med hinanden, så man kan måle virkningen af fabrikkens salgskampagner de to steder. Det er derfor nødvendigt at omregne salgstallene til danske kroner. Du har fået til opgave at udarbejde et regneark, så man nemt kan få et overblik over salget i de lokale valutaer og i danske kroner. Formelhjælp: Valuta * kurs = Værdi i kroner. 1) Opret et nyt regneark. 2) Indtast følgende: Du skal ikke skrive noget dér, hvor der står sum eller formel. Prisberegning Kurser: D-mark Dollar 3,95 Værdien skal senere benyttes i beregningerne. 7,23 Værdien skal senere benyttes i beregningerne. 5

6 Salg i januar, februar, marts i DM: sofa stol reol reol vitrine I alt DM sum sum sum Salg i kr formel formel formel Salg i januar, februar, marts i dollar: sofa stol reol reol vitrine I alt $ sum sum sum Salg i kr formel formel formel 3) Brug Sum-funktionen til at beregne værdierne på de steder, hvor der står sum. 4) Indsæt en formel, der omregner summerne til danske kroner på de steder, hvor der står formel. - Du skal bruge en absolut reference til kursen, når du beregner værdien af den aktuelle valuta i danske kr. 5) Beløbene i danske kr. skal vises med 2 decimaler. 6) Overskriften Prisberegning skal skrives med Arial 18 pkt. 7) Kurser i linjen under overskriften skal stå med Arial 14 pkt og kursiv. 8) Centrér månedernes navne. 9) Udskriv regnearket, og gem dokumentet. 6

7 Opgave 6 Birkestrup Møbler ønsker at udfærdige en salgsstatitik over salget af den ny kontorstol Rollo. Du skal fremstille et regneark, der viser resultaterne for en tre-måneders periode. Stolen sælges i tre forretninger. Regnearket skal også vise forretningernes procentvise andel af salget. 1. Opret et nyt regneark. 2. Indsæt følgende opstilling (Hvor ordet formel forekommer,skal du ikke skrive noget) Birkestrup Møbelhuset Boligmagasinet Total pr. måned April formel Maj formel Juni formel Total formel formel formel Andel i procent af salg Birkestrup Møbler Møbellhuset Boligmagasinet formel formel formel 3. Indsæt formler til beregning af totalt salg pr. måned og totalt salg pr. butik. Indsæt også en formel for beregning af butikker nes procentvise andel af salget. 4. Opret et søjlediagram, der viser fordelingen af salget. 5. Skriv dit navn under opgaven. 6. Formatér kolonneoverskrifterne til fed, understreget, 7. Formatér Andel i procent af salg til fed. 8. Gem regnearket og søjlediagrammet på en diskette. 9. Udskriv både opstilling og søjlediagram på printeren. 7

8 Opgave 7 Produktionsomkostningerne for en af Birkestrups møbelserier er steget. Derfor er det nødvendigt, at hæve priserne på denne serie. Du skal derfor fremstille et regneark, der automatisk beregner prisstigningerne. 1. Opret et nyt regneark. 2. Indsæt denne opstilling Møbelserien Gamma Prisstigning 15% Vare gl. pris Ny pris Gamma sofa 7000 formel Gamma stol 2400 formel Gamma sofabord 3500 formel Gamma reol (høj) 3000 formel Gamma reol (lav) 1800 formel Gamma spisebord 4000 formel Gamma spisebordsstol 800 formel Gamma skænk 5500 formel Gamma tv-bord 1500 formel 3. Indsæt formel for beregning af den nye pris. Kopiér, hvor det er muligt. 4. Sortér opstillingen efter varenavn. 5. Formatér overskriften til Arial 24 punkt, fed og kursiv. 6. Skriv navn under opgaven. 7. Gem regnearket på diskette. 8. Udskriv regnearket på printeren. Opgave 8 I et firma som Birkestrup Møbler vil der altid være en vis personaleudskiftning. Personaleafdelingen beder dig derfor om at udarbejde et regneark, der kan vise en oversigt over de sidste tre års personaleændringer. 1. Opret et nyt regneark. 8

9 2. Indsæt denne opstilling År Nye Afgåede Vækst Personale 1.1 Vækst i % formel 424 formel formel formel formel formel formel formel 3. Indsæt en formel til beregning af Vækst. 4. Indsæt en formel til beregning af Personale 1.1. (årets start). 5. Indsæt en formel til beregning af Vækst i %. (Vækst/Personale). Formatér til hele procenter. 6. Skriv navn under opgaven. 7. Fremstil et søjlediagram over Vækst i %. 8. Gem regneark og søjlediagram på diskette. 9. Udskriv begge dele på printeren. Opgave 9 Eksportmarkedet ændrer sig hele tiden. Valutakurserne har ændret sig efter et pludseligt dyk for både dollars og D-mark. Du skal derfor foretage en justering af de vekselkurserne i Opgave Åbn regnearksfilen Valuta. 2. Indsæt nye kurser for dollars og D-mark Dollar 6,85 D-mark Foretag ny beregning af vekselkurserne. 4. Gem regnearksfilen igen. 5. Udskriv regnearket på printeren. 9

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Erhverv på video www.videndjurs.dk

Erhverv på video www.videndjurs.dk Miniguide til regnskab i Excel Erhverv på video -et videoprojekt fra Viden Djurs 1 2 Indhold Budget... 4 Regnskab... 4 Den lille guide til Excel... 5 Celler... 5 Indramning... 5 Udregning ved hjælp af

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere