Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Betjening er underlagt de følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som muligvis forårsager utilsigtet betjening. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. betjening eller brug af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke på afbryderkontakten a og fjerne USB-kablet b, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten c, og kontakt den lokale autoriserede Canon-forhandler. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. I nærheden af madlavningssteder og luftfugtighedsanlæg - Et sted, der er udsat for regn eller sne - Et sted i nærheden af vandhaner eller vand - Et sted, der er udsat for direkte sollys - Et sted, hvor der kan forekomme høje temperaturer - Et sted i nærheden af åben ild Sæt forsigtigt printeren ned på gulvet eller oven på den anden printer, så du undgår personskade. - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. Elektrisk udstyr kan være skadeligt, hvis det ikke bruges korrekt. for at undgå personskade skal du ikke give ikke børn lov til at få adgang til de indvendige dele af noget elektrisk produkt, og lad dem ikke røre elektriske kontakter eller komponenter, der er tilgængelige. Hvis printeren afgiver underlige lyde, eller udsender røg, varme eller usædvanlige lugte, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, hvis du bruger det. tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Brug ikke let antændelige stoffer i nærheden af printeren. Undgå også at spilde vand, væsker eller antændelige stoffer (alkohol, benzen, fortynder osv. FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på printeren, da de kan tippe eller falde ned, hvilket kan medføre personskade. Sluk også for strømmen på afbryderkontakten på højre side af printeren, og tag strømstikket ud af stikket af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke skal bruges i en længere periode, f. Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. Forkert regulering af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Fikseringsenheden og dens omgivelser i printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du ikke berøre fikseringsenheden og dens omgivelser, da det kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller udskifter tonerpatronen, skal du sørge for, at toner ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. Xviii Når du fjerner en brugt tonerpatron fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Når du isætter papir eller fjerner papir, der har sat sig fast, skal du passe på ikke at skære dine hænder på kanterne af papiret. Når du fjerner en brugt tonerpatroner fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Tilbehør ADVARSEL Smid ikke brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan antænde toner, der stadig er i patronen, og det kan medføre forbrændinger eller brand. Opbevar ikke tonerpatroner eller kopipapir på steder i nærheden af åben ild, da det kan antænde toner eller papir og medføre forbrændinger eller brand. Da systemet behandler udskriftsdata sætvis på en computer i stedet for en printer, er der mulighed for udskrivning ved høj hastighed, fordi computerens funktioner anvendes. Udskrivning med høj hastighed og udskrivning af billeder med ekstra høj opløsning Udskrivning i høj hastighed med 18 ark i minuttet minimerer ventetiden for fuldførelse af udskrivningen. lbp3200 er udstyret med en printermaskine, der giver en opløsning på 600 dpi. Ved at anvende Canons egen nye funktion til automatisk billedforbedring kan man opnå et billede i ekstra høj opløsning, der svarer til 2400 x 600 dpi. Understøttelse af forskellige netværk Hvis du bruger printeren som en netværksprinter, vises status både på server- og klientcomputere. Almindeligt papir, konvolutter (Konvolut C5, Konvolut COM10, Konvolut DL, Konvolut Monarch), etiketter og transparenter kan bruges til denne printer. Selv om printeren er beregnet til papir i A4-størrelse, kan dokumenter med en større størrelse, f. Lavt strømforbrug og hurtig opstart Canons egen "on demand"-opvarmningsystem sikrer lavt strømforbrug og hurtig opstart. 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele 1-3 Dele og deres funktioner 1 Før du starter på at bruge denne printer Dette afsnit beskriver navnet og funktionen for hver del, så du kan bruge printeren korrekt og få fuld udnyttelse af funktionerne.

3 forsigtig Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. E Kassette Gør det muligt for dig at ilægge maksimalt 250 ark almindeligt papir (64 g/m2). Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. Hvis du tænder printeren, mens der er papir i indgangen til manuel indføring, kan det medføre papirstop. Når du tænder printeren første gang, efter at du har installeret printeren, bliver et blankt ark muligvis leveret. ADVARSEL Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Tilslutning til en computer 1 Før du starter på at bruge denne printer 1-14 Tilslutning til en computer Ilægning og levering af papir KAPITEL I dette kapitel beskrives de typer papir, der kan bruges i printeren, og hvordan papir ilægges og leveres til udbakken Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Papirkrav Brugbart papir 2 Ilægning og levering af papir For at sikre den optimale ydeevne skal du kun bruge papir, der falder inden for nedenstående specifikationer. - For et kontinuerligt job på kraftigt papir i B5- eller A5-størrelse, Konvolut C5, Konvolut COM10, Konvolut DL eller Konvolut Monarch kan udskrivningshastigheden falde til 3 s/min. - For et kontinuerligt job på almindeligt papir i B5- eller A5-størrelse kan udskrivningshastigheden falde til 4 s/min. Når du udskriver papir kontinuerligt, skal du sørge for, at den mængde papir, der er lagt i på et givet tidspunkt, ikke overstiger papirkapaciteten. Papirkilde Papirtype Printerdriverindstilling Kassette Indgang til manuel indføring O O O O O Almindeligt papir (64-90 g/m2) [Almindeligt papir] [Almindeligt papir L] *1 O O*5 O O*6 O Kraftigt papir ( g/m2) [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *2 Transparent Etiket Konvolut [Transparenter] [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *3 *4 *1 Hvis papiret krøller meget, når der udskrives på [Almindeligt papir], skal du vælge [Almindeligt papir L]. *2 Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. *3 Vælg [Kraftigt papir] som papirtype, når du vil udskrive etiketter. Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. *5 Det kraftige papir, som du kan lægge i kassetten, må højst veje 128 g/m2. Indsæt kraftigt papir på 129 g/m2 eller derover i indgangen til manuel indføring. *6 Der kan kun lægges en etiket af stf papir Almindeligt papir (64 g/m2) Kraftigt papir (128 g/m2) Transparent Etiket Konvolut 2-10 Papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Printeren har to papirleveringsområder: "område til levering med forsiden nedad" og "åbning til levering med forsiden opad". Når du fjerner papir eller papirstop, skal du undgå at berøre området til levering med forside nedad og dens omgivelser. BEMÆRK Der er plads til op til cirka 100 ark almindeligt papir (64 g/m2) i området til levering med forsiden nedad. Når du fjerner papir eller papirstop, skal duer under krogene på papirstyrene. 100 ark 2-20 Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent 7 Anbring kassetten i printeren. Ilægning og levering af papir Isætning af papir i indgangen til manuel indføring Følg procedurerne herunder for at isætte papir i indgangen til manuel indføring. på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Skub papirstyrene til mærket for den ønskede papirstørrelse. 2 Mens du holder papiret, som vist på figuren, skal du langsomt indsætte papiret med udskriftssiden opad, indtil det rammer bagtil Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Sørg for at justere papirstyrene med bredden af papiret. hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, kan det medføre problemer med papirfødningen eller papirstop. :Papirfødningsretning Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent 2-23 Ilægning og levering af papir BEMÆRK Hvis du vil udskrive på papir med brevhoved eller fortrykt logo, skal du komme papiret ind, så udskriftssiden vender opad, og øverste papirkant kommer bagerst i indgangen til manuel indføring. 2 Vis arket [Sideopsætning], og vælg derefter dokumentets størrelse, som du oprettede i programmet fra [Sidestørrelse] Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent 3 Vælg størrelsen på det ilagte papir under [Outputformat] efter behov. vælg [A4] eller [Letter] til udskrivning på transparenter eller etiketter. [Almindeligt papir], hvis du vil bruge almindeligt papir, [Kraftigt papir] til kraftigt papir eller etiketter og [Transparenter] til transparenter. på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H] Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Udskrivning på konvolut Dette afsnit beskriver procedurerne for udskrivning på konvolutter. Hvis der er papir i indgangen til manuel indføring, bruges papiret i indgangen til manuel indføring først.

4 Hvis du bruger konvolutter af forkert format, kan det medføre papirstop, som er svære at afhjælpe, eller at printeren beskadiges. - Selvklæbende konvolutter eller konvolutter med snaplukning - Rudekonvolutter - Konvolutter med lim på overfladen Udskrivning på konvolut Krøllede eller foldede konvolutter - Dårligt fremstillede konvolutter, hvor limen er ujævnt fordelt. kan ikke lægge brugerdefineret papir i kassetten. denne vejledning kaldes den computer, der er direkte tilsluttet printeren, "printerserveren", og de computere, der kan bruge printeren over netværket, kaldes "klienter". fra [Guiden Tilføj printer] VIGTIGT Hvis du bruger Windows 2000/XP, skal du sørge for at logge på som bruger med administratorrettigheder, når du starter. VIGTIGT Hvis printerdriveren blev installeret på Windows 2000/XP af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder, kan den kun afinstalleres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder. Hvis du vil afinstallere printerdriveren fra Windows 2000/ XP, skal du logge på Windows 2000/XP som bruger med administratorrettigheder, når du tænder computeren. BEMÆRK Hvis du vil have flere instruktioner om udskrivning på almindeligt papir, kraftigt papir, etiketter og transparenter, skal du se "Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent," på side 2-14, for flere instruktioner om konvolutter se "Udskrivning på konvolut," på side 2-27, for flere instruktioner om brugerdefineret papir se "Udskrivning på brugerdefineret papir," på side Hvis du åbner dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere], kan du vælge det brugerdefinerede papir etc. 4 Brug af funktionerne til udskrivning Windows 98/Me Dialogboksen [Printeregenskaber] og dialogboksen [Dokumentegenskaber] indeholder følgende faner, hvor du kan angive de forskellige udskrivningsfunktioner Du kan skifte mellem fanerne ved at klikke på dem. Sidestørrelse Få vist rullemenuen [Sidestørrelse], og vælg derefter den ønskede sidestørrelse. ) Brug af funktionerne til udskrivning 4-17 Udskrivning af et dokument Outputformat Få vist rullemenuen [Outputformat], og vælg derefter den ønskede papirstørrelse. Almindeligt papir (64-90 g/m2) Printerdriverindstilling [Almindeligt papir] [Almindeligt papir L] *1 [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *2 [Transparenter] [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *3 *4 4 Udskrivning af et dokument Kraftigt papir ( g/m2) Transparent Etiket Konvolut *1 Hvis papiret krøller meget, når der udskrives på [Almindeligt papir], skal du vælge [Almindeligt papir L]. *2 Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. *3 Vælg [Kraftigt papir] som papirtype, når du vil udskrive etiketter. Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. Når [Gennemfør udskrivning selv ved uoverensstemmelse mellem papirstørrelser] er markeret, sker udskriften på det aktuelle ilagte papir uanset indstillingen i [Outputformat] på fanen [Sideopsætning]. når feltet ikke er markeret, vises en meddelelse i vinduet Printerstatus, hvis indstillingen i [Outputformat] for et udskriftsjob, der skal udføres, er forskellig fra indstillingen i [Outputformat] for et udskriftsjob, der netop er udført, og udskrivningen stoppes. Hvis et udskriftsjob er udført, umiddelbart efter printeren blev tændt eller slukket eller kassetten blev taget ud eller indsat, vises en meddelelse ikke i vinduet Printerstatus, og udskriften sker på det aktuelt ilagte papir, uanset indstillingen i [Outputformat]. Almindeligt papir (64-90 g/m2) Printerdriverindstilling [Almindeligt papir] [Almindeligt papir L] *1 [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *2 [Transparenter] [Kraftigt papir] [Kraftigt papir H] *3 *4 4 Udskrivning af et dokument Kraftigt papir ( g/m2) Transparent Etiket Konvolut *1 Hvis papiret krøller meget, når der udskrives på [Almindeligt papir], skal du vælge [Almindeligt papir L]. *2 Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. *3 Vælg [Kraftigt papir] som papirtype, når du vil udskrive etiketter. Hvis fikseringen ikke er god nok ved udskrivning på [Kraftigt papir], skal du vælge [Kraftigt papir H]. 4 Udskrivning af et dokument Når [Gennemfør udskrivning selv ved uoverensstemmelse mellem papirstørrelser] er markeret, sker udskriften på det aktuelle ilagte papir uanset indstillingen i [Outputformat] på fanen [Sideopsætning]. når feltet ikke er markeret, vises en meddelelse i vinduet Printerstatus, hvis indstillingen i [Outputformat] for et udskriftsjob, der skal udføres, er forskellig fra indstillingen i [Outputformat] for et udskriftsjob, der netop er udført, og udskrivningen stoppes. Hvis et udskriftsjob er udført, umiddelbart efter printeren blev tændt eller slukket eller kassetten blev taget ud eller indsat, vises en meddelelse ikke i vinduet Printerstatus, og udskriften sker på det aktuelt ilagte papir, uanset indstillingen i [Outputformat]. Udskrivning af et dokument Fanen [Sikkerhed] Giver dig mulighed for at kontrollere adgangstilladelserne for hver bruger, der er logget på Brug af funktionerne til udskrivning Fanen [Papirvalg] Giver dig mulighed for at vælge brugerdefineret papir. Angiv den brugerdefinerede papirstørrelse ved hjælp af stående retning (Højde Bredde) inden for gyldige indstillingsværdier. [Formularbeskrivelse for]: [Enheder]: Giver dig mulighed for at angive et navn for det brugerdefinerede papir I Windows XP vises [Formularnavn]. Angiv den brugerdefinerede papirstørrelse ved hjælp af stående retning (Højde Bredde) inden for gyldige indstillingsværdier. Brug af funktionerne til udskrivning Få vist fanen [Papirvalg], og vælg derefter brugerdefineret papir, der skal ændres, fra [Valgt papir]. 4 Udskrivning af et dokument 6 Klik på knappen [Udskift papir] Brug af funktionerne til udskrivning 7 Vælg det brugerdefinerede papir, der skal bruges, fra [Tilgængeligt papir] og klik derefter [OK]. Træk skyderen for [Tonerdensitet] mod højre og venstre for at ændre indstillingerne for densitet.

5 FORSIGTIG Sørg for, at toneren ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj, da dette vil gøre dine hænder og dit tøj beskidt. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. Når frontdækslet skal åbnes, skal du placere dine hænder i åbningen på begge sider af printeren og derefter forsigtigt trække det ud. Hvis du lukker frontdækslet med magt, kan det medføre beskadigelse af printeren. ADVARSEL Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. FORSIGTIG Sørg for, at toneren ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj, da dette vil gøre dine hænder og dit tøj beskidt. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. Når frontdækslet er åbnet, skal du placere dine hænder i åbningen på en af printerens sider og derefter forsigtigt tage den. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske det af med vand og søge læge. Pas på med ikke at holde på beskyttelsesklappen til tromlen med dine hænder, når du trækker forseglingstapen ud. Hvis du lukker frontdækslet med magt, kan det medføre beskadigelse af printeren. ADVARSEL Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. FORSIGTIG Sørg for, at toneren ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj, da dette vil gøre dine hænder og dit tøj beskidt. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. Hvis du i et varmt lokale skal installere en patron, der har været opbevaret i et koldt lokale, skal du lade patronen forblive i beskyttelsesposen i mere end en time, så den kan opnå samme temperatur som omgivelserne. 5 Rutinevedligeholdelse Kondensering Selv inden for fugtighedsområdet for opbevaring, kan der udvikles vanddråber både inden i og uden for tonerpatronen forårsaget af temperatursvingninger. VIGTIGT Sørg for ikke at bruge andre rengøringsmidler end vand eller et mildt rensemiddel, der er blandet med vand, da det kan deformere eller knække plastmaterialer i printeren. B c a OF F ON 5-16 Rensning af printeren 2 Foretag en hård opvridning af en blød klud, der er fugtet med vand, eller et mildt rensemiddel, der er blandet med vand, og tør skidtet væk. hvis der blev brugt et mildt rensemiddel til rensningen, skal du sørge for at aftørre rensemidlet med en blød klud, der er fugtet med vand. 3 4 Når printeren er helt tør, kan du sætte netledningen i lysnetkontakten, og derefter tilslutte USB-kablet. FORSIGTIG V-modellen vejer cirka 6,0kg og 120 V-modellen vejer cirka 6,5kg, når 5 Rutinevedligeholdelse tonerpatronen, kassetten og beskyttelsesdækslet til kassetten ikke er påsat. Brug ikke printeren eller opbevar den i et lokale, hvor der bruges kemikalier. Området til levering med forside nedad og åbningen til levering med forsiden opad kan blive meget varme under udskrivning og umiddelbart efter udskrivning. Når du fjerner papir, der sætter sig fast i printeren, skal du undgå at berøre området til levering med forside nedad, åbningen til levering med forside opad og deres omgivelser. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du sørge for at halskæder, armbånd eller andre metalgenstande ikke berører indersiden af printeren, da det kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød. FORSIGTIG Når du fjerner papir, der har sat sig fast, skal du sørge for, at toner ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj, da dette vil gøre dine hænder og tøj beskidte. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. Når du fjerner papir, der sætter sig fast i printeren, skal du trække det forsigtigt ud for at forhindre, at toner på papiret spredes og kommer i dine øjne eller mund. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirkanterne, når du fjerner papir, der har sat sig fast i printeren. papirstop 6-3 Fejlfinding Fikseringsenheden og dens omgivelser i printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du ikke berøre fikseringsenheden og dens omgivelser, da det kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papiret, der har sat sig fast, skal du trække det i den rigtige retning i forhold til papirets placering. Hvis papiret rives itu, skal du sørge for at finde og fjerne alle papirstykkerne. Fejlmeddelelsen fjernes muligvis ikke, hvis papiret fjernes, uden at du åbner frontdækslet. I så fald skal du åbne og lukke frontdækslet. Når du fjerner papir, der sætter sig fast i printeren, skal du undgå at berøre området til levering med forside nedad, åbningen til levering med forside opad og deres omgivelser. 6 Fejlfinding Papirstop 1 Åbn frontdækslet. Når frontdækslet skal åbnes, skal du placere dine hænder i åbningen på begge sider af printeren og derefter forsigtigt trække det ud Tag tonerpatronen ud af printeren. prøv ikke at fjerne det med magt. Papirstop 8 Træk langsomt papiret, der sidder fast i området til levering med forsiden nedad, i pilenes retning. Når du trækker kassetten ud, skal du sørge for at trække den langsomt og helt ud.

6 Powered by TCPDF ( Papirstop Træk langsomt papir, der sidder fast, i pilenes retning. Når der indføres papir fra kassetten Placer hånden som vist på figuren herunder, og træk langsomt papiret, som sidder fast, i pilenes retning. det indførte papir i indgangen til manuel indføring sidder fast, skal du indføre papir i indgangen til manuel indføring og udføre udskrivningen igen i dette trin. vigtigt Hvis du ikke kan lukke frontdækslet, skal du kontrollere, at tonerpatronen er indsat korrekt. Hvis du lukker frontdækslet med magt, kan det medføre beskadigelse af printeren. "Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent," på side 2-14, "Udskrivning på konvolut," på side 2-27, "Udskrivning på brugerdefineret papir," på side Læg papiret korrekt i kassetten. (Se "Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent," på side 2-14, "Udskrivning på konvolut," på side (Se "Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent," på side 2-14, "Udskrivning på konvolut," på side 2-27, "Udskrivning på brugerdefineret papir," på side ) Flere stykker papir blev ført igennem papirfødningen på en gang. Juster papirstakken korrekt, og læg den i igen. Årsag Transparenterne blev udskrevet, lige efter at en anden type papir var blevet brugt igennem længere tid. Hvis du udskriver på en anden type papir igennem længere tid, før du udskriver på transparenter, kan der sidde papirrester på transparenterne. Afinstallation af USB-klassedriveren Det er nødvendigt at afinstallere USB-klassedriveren, når du ikke kan installere CAPT-softwaren korrekt efter at have afinstalleret den en gang. I Windows 2000/XP skal du åbne dialogboksen [Understøttelse til USB-udskrivning] og derefter vælge [Fjern] i menuen [Handling]. i Windows 98 skal du vælge [Canon LBP3200]. I Windows Me skal du vælge [Canon CAPT USB printer] og derefter klikke på [Fjern]. ) Installation ved at vælge USB-port (kun Windows 98/Me) Hvis USB-porten ikke vælges automatisk, og CAPT-softwaren ikke kan installeres korrekt, skal du følge proceduren herunder for at vælge USB-porten og installere CAPT-softwaren igen. Installationsproblemer På [Portoversigt] skal du vælge en USB-port, der kan bruges med denne printer, og klik derefter på [Næste]. Kontroller, om størrelsen af papiret, der er lagt i kassetten, er korrekt, og anbring derefter kassetten i printeren igen. (Udskrivning starter automatisk). Når der udskrives på papir, der er indført fra indgangen til manuel indføring, skal du bekræfte papirets størrelse for indgangen til manuel indføring, og derefter klikke på [ ] på vinduet Printerstatus. 100 ark (64 g/m2) Åbning til levering med forsiden opad: 1 ark Under standby: Baggrundsstøjniveau Under udskrivning: 55 db [A] eller mindre Udskrivningshastighed Almindeligt papir (64 til 90 g/m2) Opvarmningstid 7 Appendiks Første udskrivningstid Kassette Papirstørrelse Indgang til manuel indføring Udskriftsretning Udskriftskapacitet Støjniveau (Tilskuerposition) (Støjevalueringsnummer baseret på ISO9296) Driftsmiljø (Kun printerenheden) Driftsmiljøets temperatur: 7,5 til 32,5 C (45,5 til 90,5 F) Fugtighed: 5 til 90 % relativ fugtighed (ingen kondensering) 7-2 Specifikationer Opbevaringsmiljø (Kun printerenheden) Værtsgrænsebrugerflade Strømforsyning Temperatur i opbevaringsmiljø: 0 til 35 C (32 til 95 F) Fugtighed: 35 til 85 % relativ fugtighed (ingen kondensering) USB-grænseflade * USB-kabel med fuld hastighed (USB1. Du kan få yderligere oplysninger om netværkskortet ved at kontakte den lokale autoriserede Canon-forhandler, hvor du har købt LBP Ekstraudstyr Stikordsregister A Afinstallation, 3-50 Annullering af et udskriftsjob, 4-6 [Avanceret] (fane), 4-32 AXIS1650, 7-5 E [Efterbehandling] (fane), 4-20, 4-27 Etiket, 1-5, 2-4, 2-6, 2-14 F B Bakke til levering med forsiden nedad, 1-4 Beskyttelsesdæksel til kassette, 1-5 Billedoptimering, 4-22, 4-30, 4-44 Brugbart papir, 2-2 Brugerdefineret papir, 2-40, 4-37 Brugerdefineret papirstørrelse, 4-19 Fejlfindingsdiagram, 6-2 Fikseringsenhed, 6-4 Forskellige problemer, 6-32 Frontdæksel, 1-4, 1-5, 2-12, 2-13 G [Generelt] (fane), 4-22, 4-30 Guiden Tilføj Printer, Appendiks C Canon LBP3200-gruppen, 3-28 CAPT (Canon Advanced Printing Technology), 3-4 H Halvtoner, 4-21, 4-29 D Dele og deres funktioner, 1-4 [Deling] (fane), 4-23, 4-31 Delingsindstillinger, 3-39, 3-42 Detaljer, 4-22, 4-30 [Detaljer] (fane), 4-23 Dimensioner på hver del, 7-4 Dæksel til valg af levering, 1-4 I Ilægning af papir Ilægning af almindeligt papir / Kraftigt papir / Etiket / Transparent, 2-14 Ilægning af brugerdefineret papir, 2-40 Ilægning af konvolut, 2-27 Indgang til manuel indføring, 1-4, 2-9, 2-21, 2-35, 2-41 Installation Installation for Windows 2000, 3-16 Installation for Windows 98/Me, 3-4 Installation for Windows XP, 3-22 Stikordsregister 7-7 Installation af CAPT-softwaren, 3-4 Installationsproblemer, 6-22 P Papir Lagring af papir, 2-8 Udskriftsområde for papir, 2-6 Papir, der ikke kan bruges, 2-7 Papirfødningsvalse, 6-10 Papirkapacitet for papirkilde, 2-10 Papirkapacitet for papirleveringsområde, 2-12 Papirkilde, 2-9 Papirkildetype, 2-9 Papirleveringsområde, 2-11 Papirleveringsområdetype, 2-11 Papirstop, 6-3 Papirstyr, 1-4, 2-16, 2-30, 2-33, 2-35, 2-41 Papirstørrelse Angive papirstørrelse, 2-25, 2-38, 2-44 Liste over papirstørrelse, 2-2 Papirstørrelsesforkortelse, 2-5 Papirtype, 4-19, 4-27 Angive papirtype, 2-25, 2-44 Liste over papirtype, 2-3 [Papirvalg] (fane), 4-33 Plug and Play Windows 2000, 3-18 Windows 98/Me, 3-8 Windows XP, 3-25 [Porte] (fane), 4-31 Printer Flytning af printeren, 5-18 Printerdele, 1-4 Printerproblemer, 6-1 Rengøring, 5-16 Printerdriver Afinstallation, 3-50 Installation, 3-4 Printeregenskaber, 4-9, 4-14 Printerport, 4-23, 4-31 Printerserver, 3-35, 3-36 Problemer med udskriftskvalitet, 6-17 Præferencer, 4-20, 4-28 K Kassette, 1-4, 2-15, 2-28 Klient, 3-35, 3-45 Kontrast, 4-21, 4-29 Konvolut, 2-5, 2-6, 2-27 Kopier, 4-18, 4-26 Kraftigt papir, 2-4, 2-6, 2-14 [Kvalitet] (fane), 4-21, 4-29, 4-42 L Laserstråle, xvii Lokal installation, 3-36 Lyd, 3-29, 4-47 Lysstyrke, 4-21, Appendiks M Manuel skalering, 4-19, 4-27 N Netværk, 3-35 Netværkskort, 7-5 Netværksprinter, 3-46, 4-51 Når der ikke bliver udskrevet noget, 6-21 O Område til levering med forsiden nedad, 1-4, 2-11, 2-13 Online Hjælp, 4-16, 4-24 Opløsning, 4-21, 4-29 Outputformat, 4-18, 4-26 Overføringsvalse, Stikordsregister R Rengøring Fikseringsenhed, 5-12 Printer, 5-16 Retning, 4-18, 4-26 S Serienummer, 7-10 Servicefejl, 6-14 Sidelayout, 4-18, 4-26 [Sideopsætning] (fane), 4-17, 4-25 Siderækkefølge, 4-19, 4-27 Sidestørrelse, 4-17, 4-25 [Sikkerhed] (fane), 4-32 Skalering, 4-19, 4-27, 4-34 Sort film, 1-6 Specifikationer, 7-2 Standardindstillinger, 4-45 Strøm Afbryderkontakt, 1-4 Netledning, 1-7 Slukke printeren, 1-11 Strømindikator, 1-5, 1-11 Strømstik, 1-5, 1-9 Tænde printeren, 1-10 Styr til tonerpatron, 1-6, 6-12 Systemkrav, 3-2 Sætvis, 4-20, 4-28 Udskrivning, 2-14, 2-27, 2-40, 4-2 Udskrivning af testside, 3-32 Udskrivningsindstillinger, 4-7 USB USB-kabel, 1-13 USB-klassedriver, 3-11, 3-17, 3-23, 6-22, 6-26 USB-port, 1-12 USB-stik, 1-5, 1-12, 1-13 USB-udskrivningsunderstøttelse, 6-26 V Valg af papirleveringsområde, 2-13 Ventilationsåbning, 1-5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner, xiv Vinduet Printerstatus, 4-47 Funktion, 4-48 Navn, 4-47 Præferencer, Appendiks Stikordsregister T Testside, 3-32 Tonerbesparelsestilstand, 4-22, 4-30 Tonerdensitet, 4-22, 4-30, 4-43 Transparent, 2-4, 2-6, 2-14 Trykfrigørelsesgreb, 6-7, 6-11 U Udskriftskvalitet, Placering af serienummer Et serienummer består af fire alfabetiske tegn og et sekscifret tal.

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3000 Laserprinter Brugervejledning Manualer til printeren Manualerne til dette produkt er struktureret som følger.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning DEN

Laserprinter. Brugervejledning DEN Laserprinter Brugervejledning DEN LBP5200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til dette produkt er struktureret som følger. Læs de afsnit, der er relevante for dine

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-1120

Din brugermanual CANON LBP-1120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON LBP-1120 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/536479

Din brugermanual CANON LBP-5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/536479 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON LBP-5300 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs)

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Papirhåndtering 2. Angivelse af papirformat og -type 3. Ilægning af papir i papirskuffen 4. Ilægning af papir i universalbakken 5. Udskiftning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere