Introduktion Kursusmaterialet Hvad kan et regneark bruges til Excels opbygning Kolonner Rækker... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7"

Transkript

1 Microsoft Excel 2013

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder... 8 Indsæt eller slet kolonner og rækker Ark og projektmapper Visninger Zoom Markørbevægelser Markørbevægelser mellem ark Hvad kan der tastes ind Tekst Tal og talformater Slet indhold Formler Almindelige formler Regnearksfunktioner Fanebladet Formler Formelhjælp HVIS-formler Guiden Funktion Kopiering Almindelig kopiering Udfyldningsværktøjet Autoudførelse Hurtig udfyldning Absolutte referencer Cirkulære-referencer Faneblade og trykknapper i Excel Arbejde med filer Værktøjslinjen Hurtig adgang Beskyttelse Udskrifter Sideopsætning Margener Sidehoved/fod Target Gruppen marts 2014 i

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Overskrifter, område Diagrammer Diagramtyper Minidiagrammer Opgave Indtastning af data Gemme regneark Justere data Formler Rammer Udskriv Opgave Kopiering af data Ændring af skriftstørrelse Centrer over kolonner Ændre kolonnebredde Opgave Slette indhold/formaterer Indsætte ny kolonne Formler Formatering af tal Beskyttelse Lås celler op indtastningsceller Opgave Kopiere Ark Navngivning af Ark Formler på konsolideringsarket Opgave Oprettelse af "Stamdata" regneark Oprettelse af bonusmodel Sammenkædning af regnearksfiler Opdatering af kæder Navngivning af celler Indsætning af formler Hvis betingelser i formler Opgave Markering af data til graf Størrelse og placering Hvordan læser Excel data Target Gruppen marts 2014 ii

4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Redigering af grafen Overskrifter Tilføjelse af ny dataserie Supplerende opgaver Absolutte referencer Udvidet opgave i absolutte referencer Privatbudget for dig selv Hvor lang tid er der til jul? Beregn din arbejdstid Repetitionsopgave Lille opgave i Hvis-funktionen Eksperimenter med talformater Liste over genvejstaster Target Gruppen marts 2014 iii

5 Introduktion Target Gruppens Excel 2013 kursus tager sigte på at give deltagere uden nogen forhåndsviden om Excel 2013, en basal viden om programmet, således at de efter kurset kan "gå hjem" og benytte programmet til løsning af regnearksopgaver. Kursusmaterialet Kursusmaterialet er udarbejdet dels til at blive benyttet under kurset, samt som "opslagsværk" efter kurset. Kommer instruktøren på kurset ind på emner som ikke er beskrevet i materialet, bliver der gjort opmærksom på dette, så deltagerne eventuelt kan tage notater. Target Gruppen marts 2014 Side 4

6 Hvad kan et regneark bruges til Regneark kan kort fortalt bruges til alt, hvor der indgår tal og beregninger. Og det er jo faktisk en del her er en liste, der langt fra er komplet. Du kan sikkert også komme på andre ting, du kan bruge et regneark til: Regnskaber og budgetter og det er alt fra det lille privatbudget til koncernens årsregnskab. Analyser af sammenhænge i tal udlæs f.eks. tendenser af salgstallene i din virksomhed (eller i privaten, hvis du har nerver til det!) Lav konsekvensanalyser hvis dit resultat går i en retning, sker der et, og går det i en anden retning, noget andet. Renteberegninger kig banken over skulderen ved investeringer eller lån Beregn tid arbejdstid, produktionstid osv. Træk data ud af databaser og analyser resultatet. Endelig kan du vise dine tal grafisk i form af diagrammer komplekse sammenhænge kan ofte gøres mere forståelige ved at blive vist i form af et søjle- eller kurvediagram. Target Gruppen marts 2014 Side 5

7 Excels opbygning Når du åbner Microsoft Excel, ser det nogenlunde ud som her det kan se lidt forskelligt ud, alt efter om du har brugt det før eller ej: Lad os koncentrere os om det vigtigste nemlig regnearket: Regnearket er som omtalt tidligere opdelt i kolonner og rækker. Og du indtaster data i celler. Cellerne er de små firkantede felter, du ser på arket de udgør skæringspunktet mellem kolonner og rækker. Kolonner Kolonner er nummereret med bogstaver: Hvis du bevæger dig helt ud i enden prøv at trykke Ctrl + Pil til højre og du ender i den sidste kolonne: XFD. Target Gruppen marts 2014 Side 6

8 Altså er kolonnerne nummereret fra A, B, C over Z, AA, AB osv. lige indtil XFD. Det giver i alt kolonner at gøre godt med nok til de fleste. Rækker Rækker er nummereret med tal: Hvis du går helt ned i bunden af arket, kan du se, at der er væsentlig flere rækker at gøre godt med end kolonner: Tryk først på Home med den tast kommer du altid ind i kolonne A. Tryk dernæst Ctrl + Pil ned - og du ender nederst i arket. Tryk Ctrl + Pil opad eller bedre: Ctrl + Home for at komme op øverst i arket igen Ctrl + Home flytter altid den aktive celle til A1. Target Gruppen marts 2014 Side 7

9 NB! Du skal være opmærksom på, at de nye store regneark kun kan bruges i Excel 2007, 2010 og Hvis du opgraderer fra en tidligere version end det, man du stadig arbejde med dine gamle ark, der stadig kun indeholder 256 kolonner og rækker. Gamle regneark åbnes i såkaldt Kompabilitetstilstand som det kan aflæses af titelbjælken: Og når du gemmer, vil du ofte blive gjort opmærksom på, at der er kompatibilitetsproblemer imellem version 2003 og Celler og områder Kolonner og rækker er sådan set kun hjemsted for celler. Det er i cellen, at du indtaster dine data. NB! Intet kan være uden for en celle. Undtagen dog objekter først og fremmest diagrammer, der ligger som rammer ovenpå arket eller optaget et helt selvstændigt ark. NB!! I version kan du nu også få lagt små diagrammer i celler. De kaldes minidiagrammer herom senere under omtalen af diagrammer. Target Gruppen marts 2014 Side 8

10 Hver celle har sin egen adresse den hentes fra først kolonnen og dernæst rækken. Den første celle hedder således A1 og den sidste XFD Du kan altid orientere dig om, hvilken celle du er i, ved at se efter den fede ramme på arket den omgiver den aktive celle og i den såkaldte navneboks oven over kolonnebogstaverne: Du kan således altid huske på en celle ved dens adresse normalt taler man også om cellens navn. Det vil vi også gøre ind imellem her. NB! Du skal dog være opmærksom på, at en celle også kan navngives, så den f.eks. i stedet for B19 hedder Moms, hvis den henviser til momsprocenten. Det vil vi vende tilbage til på et senere tidspunkt. Det geniale ved at kalde cellerne efter deres adresse er, at man kan bruge disse celleadresser i formler. Henvises der til cellen selv i stedet for indholdet i cellen, sikrer man sig, at formlen stadig regnes rigtigt ud, når indholdet i cellen ændres. Bruger du flere celler på en gang, taler man om et område på engelsk Range. Når du markerer flere celler er der således tale om et område. Man henviser til et område ved først at angive startcellen, sætte et kolon og derefter angive slutcellen som i følgende område: A1:C10 det betyder alle celler fra og med A1 til og med C10. A1:C10;E1:E10 her betyder semikolonet, at der er to områder først A1:C10 og dernæst E1:E10 Her er nogle metoder til at markere områder: Træk med musen fra startcellen til slutcellen startcellen er altid den aktive celle. Den ser måske ikke markeret ud, men den er det. Target Gruppen marts 2014 Side 9

11 Hold Ctrl nede samtidig med at du trækker så kan du markere flere forskellige områder Hold Shift på dit tastatur nede og brug tastaturet først og fremmest piletasterne. Du har ofte bedre kontrol over, hvad du markerer, på denne måde. Klik på et kolonnebogstav eller et rækkenummer og kolonnen eller rækken er valgt brug evt. tastaturet: Ctrl + Mellemrum for kolonnen og Shift + Mellemrum for rækken. Klik på firkanten mellem kolonnebogstaverne og rækkenumrene og du markerer hele arket. Brug evt. i stedet Ctrl + A (for alt) så markerer du det område, du er indenfor eller hvis du står i en tom celle hele arket. Indsæt eller slet kolonner og rækker Du kan sagtens få brug for at indsætte eller slette kolonner. I praksis flyttes de øvrige kolonner eller rækker så på arket for enten at gøre plads til eller slette de pågældende rækker og kolonner. Sådan gør du: For at indsætte en kolonne eller række, gør du sådan: Marker kolonnen/rækken og vælg fanebladet Hjem og knappen Indsæt: Højreklik på kolonnebogstavet eller rækkenummeret og vælg Indsæt. Marker kolonnen eller rækken og tryk på Ctrl og + - (Ctrl + Plus). Target Gruppen marts 2014 Side 10

12 For at slette en kolonne eller række, gør du nærmest det modsatte: Marker kolonnen/rækken og vælg Hjem og knappen Slet Højreklik på kolonnebogstavet eller rækkenummeret og vælg Slet Marker kolonnen eller rækken og tryk på Ctrl og (Ctrl + minus). Hvis du ikke har markeret noget, før du gør det ene eller andet, vil Excel lige vide, hvad det er, du har gang i: Ark og projektmapper NB! Bemærk her, at du her kan nøjes med at indsætte henholdsvis slette celler med de to øverste valg, hvor cellerne rykkes den ene eller anden vej. Vi mangler endnu nogle byggestene i Excel. Nederst på skærmen ser du et eller flere faneblade. De har også navne indtil videre Ark1, Ark2 osv. Target Gruppen marts 2014 Side 11

13 Knapperne helt til venstre bruges til at bladre mellem arkene, hvis du ikke kan se dem alle sammen. Ved at klikke på dem en for en, finder du ud af, at de hver dækker endnu et ark med nøjagtig de samme dimensioner som det første ark. Du kan tilføje alle de regneark, du har lyst til kun computerens ressourcer sætter grænser for, hvor mange du kan have. Det gør du ved at klikke på plusset til højre for arkene eller evt. ved at trykke Shift+F11. Hop evt. mellem dem med Ctrl+PgUp eller Ctrl+PgDn. Du giver dem rigtige navne ved at dobbeltklikke på dem og kalde dem noget andet: Det betyder, at du kan arbejde med meget komplekse og store regneark, hvor du trækker på data i mange forskellige ark. Det hele hører sammen. Når du arbejder med en samlet regnearksfil, bruger Excel udtrykket en projektmappe. Du skal altså betragte dit samlede arbejde som et projekt, der består af flere forskellige ark. Hermed ikke sagt at du ikke bare kan nøjes med at arbejde med et ark ad gangen. Men når du kommer lidt længere ind i programmet, så er det rigtig praktisk, at du kan dele det hele op mellem mange forskellige ark. Så kan du f.eks. nøjes med at udskrive enkelte ark eller du kan udskrive hele projektmappen alt efter hvad du har behov for. Du indsætter som sagt et nyt ark foran det aktive ark ved at vælge Klik på knappen med plusset til højre for det sidste ark Klikker nederst på Indsæt ark på fanebladet Hjem Genvejstasten Shift + F11 Target Gruppen marts 2014 Side 12

14 Højreklikke på et ark og vælge Indsæt det er dog lidt mere omstændeligt, da du får en række yderligere, mere avancerede muligheder på den måde. Du sletter ark ved at Klikker nederst på Slet ark på fanebladet Home Højreklikke på fanebladet og vælge Delete Du kan også arbejde med flere forskellige projektmapper på en gang. Det gør du ved at oprette links eller filkæder, som det hedder i den danske version af programmet mellem flere projektmapper. På den måde kan du trække på data i andre filer. Visninger Du kan arbejde i flere forskellige visninger ud over den normale visning, vi har befundet os i hidtil, kan du skifte til to andre nederst til højre på skærmen: Normal Sidelayout Vis sideskift Her ser du et lille regneark i Sidelayout, hvor du arbejder på egentlige sider, så du med det samme kan tilpasse dine regneark til din udskrift. Og bemærk at du også direkte kan indtaste sidehoved og sidefod. Fanerne for oven suppleres af redskaber til udfyldning af sidehoved og sidefod. Target Gruppen marts 2014 Side 13

15 Vis Sideskift er en gammel klassiker i Excel sammenhæng. Her kan du se dit ark inddelt i udskrifts områder. Og ved at trække i den blå ramme kan du så vidt muligt tilpasse dine sideskift. Target Gruppen marts 2014 Side 14

16 Zoom Helt nederst til højre ser du en glider, hvor du kan tilpasse størrelsen af regnearket på skærmen. Du ser umiddelbart resultatet på skærmen og kan arbejde lige med den zoom-grad, du skal bruge. NB! Husk at du også, at du hvis du har en mus med et hjul på kan holde Ctrl nede og rulle op eller ned med hjulet for at zoome i hver sin retning. Target Gruppen marts 2014 Side 15

17 Markørbevægelser Markøren er den "kasse" du bruger til at pege på den celle du vil indtaste i. Du flytter markøren rundt på det enkelte regneark med følgende taster: En celle ned En celle op En celle til højre En celle til venstre Et skærmbillede op Et skærmbillede ned Til celle A1 Til nederste højre hjørne i aktivt område Til næste aktive celle i række Til forrige aktive celle i række Til næste aktive celle i kolonne Til forrige aktive celle i kolonne Til sidste aktive celle i markeret område PIL NED PIL OP HØJREPIL VENSTREPIL PAGEUP PAGEDOWN CTRL +HOME CTRL+END CTRL+HØJREPIL CTRL+VENSTREPIL CTRL + PIL NED CTRL + PIL OP CTRL + PIL Du kan bevæge dig til en hvilken som helst celle på regnearket ved at taste F5 eller CTRL+G (Gå til), skrive adressen du ønsker at gå til efterfulgt af ENTER. Target Gruppen marts 2014 Side 16

18 Endvidere kan du bruge musemarkøren til at pege på en celle eller bruge gliderne til højre eller nederst til at bevæge dig gennem arket. Markørbevægelser mellem ark Når markøren skal bevæges mellem flere regneark i den samme projektmappe, får du endvidere brug for nogle taster for at bevæge dig "op og ned" i bunken af ark. Du flytter markøren "op og ned" mellem flere regneark med følgende taster: Til næste ark (Ark1 til Ark2) CTRL + PAGEDOWN Til forrige ark (Ark2 til Ark1) CTRL + PAGEUP Du kan også i her bruge F5 (gå-til) tasten til at bevæge markøren til en hvilken som helst celle. Tast F5, angiv cellen du vil til (f.eks. Ark2!K47) efterfulgt af ENTER. Bevægelser mellem ark kan også ske med musemarkøren. Du kan klikke på fanebladene nederst. Target Gruppen marts 2014 Side 17

19 Hvad kan der tastes ind Som sagt er der tre typer indhold, du kan taste ind i dit regneark: Tekst Tal Formler Tekst Tekst bruges som sagt til at skrive forklarende tekst, kolonneog rækkeoverskrifter mm. Prøv at skrive dit navn i celle A1 NB! Når du vælger A1, så husk at du både kan klikke på cellen og bruge dine piletaster til at finde den. Væn dig til at bruge tastaturet mest muligt det er både det mest effektive og ikke mindst sunde! Læg mærke til, at cellen åbnes i det øjeblik, du begynder og taste ind. Og at du rent faktisk skriver to steder på samme tid: Du skriver selvfølgelig i cellen. Men du skriver også i et felt for oven til højre for navneboksen feltet kaldes for formellinjen. Her kan du altid aflæse det reelle indhold af din celle også efter at du har skrevet færdig. Det er som navnet antyder vigtigst, når du skriver formler. For her ser du resultatet i cellen, medens du ser den formel, du har konstrueret, i formellinjen. Så kan du lige tjekke efter. NB! Når du skriver ind i en celle, så husk altid at afslutte indskrivningen og det er som regel absolut det bedste at Target Gruppen marts 2014 Side 18

20 gøre det ved at trykke Enter (eller Retur). Hvis du ikke afslutter cellen, kan du ikke gøre meget med indholdet i cellen bagefter. Bemærk at du automatisk rykker ned i næste celle i kolonnen. Du kunne også have afsluttet indtastningen ved at trykke på tabulatortasten eller en piletast f.eks. til højre. Så var du endt i cellen til højre for den, du skrev i. Læg mærke til fluebenet og krydset i formellinjen. De er kun valgbare, når du enten skriver ind i eller redigerer i en celle og farven får de først, når du peger på dem for enten at acceptere eller fortryde din indtastning. Hvis du allerede har afsluttet din indtastning, så vælg cellen igen og tryk på tasten F2 for igen at redigere i cellens indhold. NB! F2 er den absolut vigtigste genvejstast i hele Excel. Husk den! Du bør altid bruge den for at redigere i en celle, du allerede har skrevet i. Fluebenet svarer til tasten Enter du kan altså bruge det til at afslutte cellen i stedet for at bruge Enter. Forskellen er, at du så bliver i cellen. Krydset bruger du, hvis du vil fortryde og lukke cellen uden at skrive eller redigere i den. Her vil jeg i stedet anbefale, at du bruger tasten Esc øverst til venstre på dit tastatur. NB! I det hele taget er det bedst og også hurtigst at bruge tastaturet. Lad os vende tilbage til dit navn. Kan det overhovedet stå i cellen. Hvis det ikke kan, skrives der ind over den næste celle. Det kan være meget godt, men hvis du så efterfølgende skriver noget i cellen ved siden af, bliver din tekst skåret til, så du kun ser det, der kan være i cellen. Så kan du vælge at gøre kolonnen bredere. Det gør du nemmest ved at finde kanten mellem kolonnebogstaverne for oven og når du ser en vandret pil Target Gruppen marts 2014 Side 19

21 Trække mod højre for at gøre kolonnen bredere eller til venstre for at gøre den smallere Dobbeltklikke for automatisk at tilpasse kolonnens bredde til den bredeste indtastning. Markerer du først flere kolonner ændrer du på bredden af dem alle på en gang. Bemærk i øvrigt, hvis du gør kolonnen lidt for stor, at teksten er venstrestillet i cellen. Det er standard for tekst. Tal højrestilles. NB! Hvis du ser nogle tal, der er venstrestillet, så bør du lige undersøge, om de er sat ind som tekst. Du kan i formellinjen kontrollere det. Hvis der står et apostrof foran cellens indhold som i dette skærmbillede, er der tale om tekst: Bemærk også at Excel placerer et grønt mærke øverst til venstre i cellen. Når du peger på den, kan du åbne en menu, der gør dig opmærksom på miseren. Mærket med menuen kaldes for et info-mærke : Omvendt kan det også være meningen, at tallet skal stå som tekst. Så sætter du selv en apostrof ( ) foran tallet, når du indtaster det. Sådan kan du f.eks. hindre et årstal i at indgå i en formel. Her er der dobbeltklikket for at få kolonnen til at tilpasse sig til tekstens bredde: Target Gruppen marts 2014 Side 20

22 Du kan gøre det samme for at ændre rækkehøjden. Du skal dog her være opmærksom på, at rækkehøjden normalt automatisk tilpasser sig det, du har skrevet, hvis ikke du piller ved noget. Hvad kan man så gøre ved tekst? Det korte svar på det spørgsmål, vil være, at man kan gøre alt det almindelige, du også kan gøre i et tekstbehandlingsprogram som Word. Du kan ændre skrifttypen, gøre teksten større, fed og kursiv (væn dig til at bruge streger under celler i stedet for understregning), du kan centrere, højrestille osv. Du ser valgmulighederne på fanebladene for oven også kaldet the Båndet først og fremmest på fanebladet Hjem, der indeholder de mest almindelige valg til formatering af celler: Hvis du vil gå dybere i detaljer, kan du vælge at klikke på de små ikoner i hjørnet af værktøjslinjens rammer: eller bedre: trykke på genvejstasten Ctrl + 1 og vælge fanebladene Justering og Skrifttype her er det sidstnævnte: Target Gruppen marts 2014 Side 21

23 Tal og talformater Tal er det råstof, et regneark er gjort af. Hvis du taster et tal ind i en celle, vil du bemærke, at tallet højrestilles som i alle almindelige regnskabsopstillinger. Hvis du skriver et tal, der er for langt til cellen, ser det ud som om Excel opfører sig underligt: Grunden er imidlertid, at Excel forsøger at få tallet til at stå i cellen og så formateres tallet til det såkaldte videnskabelige talformat. Ser du en sådan størrelse, betyder det som regel blot, at kolonnen skal gøres bredere. NB! Vær dog opmærksom på, at uformaterede tal på over 12 cifre under alle omstændigheder vil blive vist sådan, ligesom mere end 16 decimaler. OK, jeg ved godt, at vi her er ude på overdrevet. Excel kan også opføre sig underligt på andre måder. Tallet i cellen kunne f.eks. også indeholde havelåger : Target Gruppen marts 2014 Side 22

24 Det betyder også, at tallet ikke kan stå i cellen men denne gang er det et formateret tal, der er tale om. Her kan tallet, der er forsynet med et talformat, ikke stå der og Excel kan ikke oversætte det til det videnskabelige format. NB! Bemærk dog, at kolonnen faktisk som regel selv udvider sig, hvis du angiver et talformat til et eksisterende tal. For almindelige brugere er det videnskabelige nok noget nær det mindst anvendelige talformat. Det betyder ikke, at du ikke skal bruge talformater. Det skal du hele tiden. Det normale Standard - talformat gør ikke andet med tallet end at højrestille det. Men det er faktisk bedst at formatere tallet, så det bliver nemmere at læse og opstillingen i det hele taget bliver pænere. På Hjem kan du vælge talformat i følgende ramme: Sammenlign således to tal og vurder hvilket, der er nemmest at læse: , ,00 Der er faktisk tale om det samme tal, og Excel er bedøvende ligeglad med, hvilket af dem, du vil bruge. Men det er altså nemmere at overskue og læse, hvis du bruger tusindeadskiller. At bruge tusindeadskiller, er det mest elementære og nyttige talformat - og det nemmeste at bruge. For du skal blot markere tallet eller de celler, hvor du vil have tusindeadskiller og klikke på denne knap på den nederste værktøjslinje når du peger får du teksten Separatortegn frem: Target Gruppen marts 2014 Side 23

25 Knappen ovenfor ændrer tallet til ,00. Den sætter altså tusindeadskiller på tallet samt tilføjer to decimaler. Det er ikke sikkert, at du har brug for decimalerne. Dem kan du forøge eller formindske antallet af med disse to knapper du formindsker med den sidste: NB! Husk at du ikke ændrer selve tallet ved at ændre på decimalerne. Excel runder op eller ned men regner stadig med det samme tal. Du opnår blot det, at tallet bliver nemmere at læse. Du kan vælge andre talformater bl.a.: Denne knap sætter dit tal som Valuta og det betyder blot, at der sættes kr. foran tallet, der ellers opfører sig som ved Separator-tegnet. Du kan her vælge Euro og Dollar direkte. Du kan dog også vælge en anden valuta med Formater Celler og på første faneblad under kategorierne Revision eller Valuta: Target Gruppen marts 2014 Side 24

26 Endelig er der formatet Procent: Når du klikker på denne knap, vises dine tal i procenter og det giver som regel ikke mening, undtagen hvor dine tal er mindre end tallet 1. Tallet 0,5 bliver da til 50 %, da det hele tager udgangspunkt i tallet 1, der er lige med 100 %. Det fungerer med andre ord på den måde, at dine tal ganges med 100, hvorefter der sættes et procenttegn bag det hele. Omvendt så er der divideret med 100, når du ser et procenttal. NB! Det betyder, at du ikke behøver at dividere med 100, når du regner med procenter. Det er indbygget i formatet i forvejen. Skal du f.eks. lægge moms på en vare til 100 kr., så ganger du varens pris med momssatsen 25 % - for at finde momsens andel: =100*25% Du kan finde andre nyttige talformater under Formater celler på første faneblad eller på rullelisten øverst i rammen på Hjem. Target Gruppen marts 2014 Side 25

27 Nogle af dem vil vi vende tilbage til senere på kurset. Target Gruppen marts 2014 Side 26

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Visio 2013 DK

Microsoft Visio 2013 DK Peter Kragh Hansen Microsoft Visio 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-11-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2013 arbejdsskærmen... 5 Stencils...5 Sidens

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Nspire 4.2 kom godt i gang

Nspire 4.2 kom godt i gang Nspire 4.2 kom godt i gang Disse 3 knapper åbner nyt dokument, henter eksisterende dokument og gemmer det åbne dokument Her kan dokumentet lukkes Indstillinger Indstillinger 1. Først skal vi have den rigtige

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Makroer. Ændre makrosikkerhed

Makroer. Ændre makrosikkerhed Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere