Introduktion Kursusmaterialet Hvad kan et regneark bruges til Excels opbygning Kolonner Rækker... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7"

Transkript

1 Microsoft Excel 2013

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder... 8 Indsæt eller slet kolonner og rækker Ark og projektmapper Visninger Zoom Markørbevægelser Markørbevægelser mellem ark Hvad kan der tastes ind Tekst Tal og talformater Slet indhold Formler Almindelige formler Regnearksfunktioner Fanebladet Formler Formelhjælp HVIS-formler Guiden Funktion Kopiering Almindelig kopiering Udfyldningsværktøjet Autoudførelse Hurtig udfyldning Absolutte referencer Cirkulære-referencer Faneblade og trykknapper i Excel Arbejde med filer Værktøjslinjen Hurtig adgang Beskyttelse Udskrifter Sideopsætning Margener Sidehoved/fod Target Gruppen marts 2014 i

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Overskrifter, område Diagrammer Diagramtyper Minidiagrammer Opgave Indtastning af data Gemme regneark Justere data Formler Rammer Udskriv Opgave Kopiering af data Ændring af skriftstørrelse Centrer over kolonner Ændre kolonnebredde Opgave Slette indhold/formaterer Indsætte ny kolonne Formler Formatering af tal Beskyttelse Lås celler op indtastningsceller Opgave Kopiere Ark Navngivning af Ark Formler på konsolideringsarket Opgave Oprettelse af "Stamdata" regneark Oprettelse af bonusmodel Sammenkædning af regnearksfiler Opdatering af kæder Navngivning af celler Indsætning af formler Hvis betingelser i formler Opgave Markering af data til graf Størrelse og placering Hvordan læser Excel data Target Gruppen marts 2014 ii

4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Redigering af grafen Overskrifter Tilføjelse af ny dataserie Supplerende opgaver Absolutte referencer Udvidet opgave i absolutte referencer Privatbudget for dig selv Hvor lang tid er der til jul? Beregn din arbejdstid Repetitionsopgave Lille opgave i Hvis-funktionen Eksperimenter med talformater Liste over genvejstaster Target Gruppen marts 2014 iii

5 Introduktion Target Gruppens Excel 2013 kursus tager sigte på at give deltagere uden nogen forhåndsviden om Excel 2013, en basal viden om programmet, således at de efter kurset kan "gå hjem" og benytte programmet til løsning af regnearksopgaver. Kursusmaterialet Kursusmaterialet er udarbejdet dels til at blive benyttet under kurset, samt som "opslagsværk" efter kurset. Kommer instruktøren på kurset ind på emner som ikke er beskrevet i materialet, bliver der gjort opmærksom på dette, så deltagerne eventuelt kan tage notater. Target Gruppen marts 2014 Side 4

6 Hvad kan et regneark bruges til Regneark kan kort fortalt bruges til alt, hvor der indgår tal og beregninger. Og det er jo faktisk en del her er en liste, der langt fra er komplet. Du kan sikkert også komme på andre ting, du kan bruge et regneark til: Regnskaber og budgetter og det er alt fra det lille privatbudget til koncernens årsregnskab. Analyser af sammenhænge i tal udlæs f.eks. tendenser af salgstallene i din virksomhed (eller i privaten, hvis du har nerver til det!) Lav konsekvensanalyser hvis dit resultat går i en retning, sker der et, og går det i en anden retning, noget andet. Renteberegninger kig banken over skulderen ved investeringer eller lån Beregn tid arbejdstid, produktionstid osv. Træk data ud af databaser og analyser resultatet. Endelig kan du vise dine tal grafisk i form af diagrammer komplekse sammenhænge kan ofte gøres mere forståelige ved at blive vist i form af et søjle- eller kurvediagram. Target Gruppen marts 2014 Side 5

7 Excels opbygning Når du åbner Microsoft Excel, ser det nogenlunde ud som her det kan se lidt forskelligt ud, alt efter om du har brugt det før eller ej: Lad os koncentrere os om det vigtigste nemlig regnearket: Regnearket er som omtalt tidligere opdelt i kolonner og rækker. Og du indtaster data i celler. Cellerne er de små firkantede felter, du ser på arket de udgør skæringspunktet mellem kolonner og rækker. Kolonner Kolonner er nummereret med bogstaver: Hvis du bevæger dig helt ud i enden prøv at trykke Ctrl + Pil til højre og du ender i den sidste kolonne: XFD. Target Gruppen marts 2014 Side 6

8 Altså er kolonnerne nummereret fra A, B, C over Z, AA, AB osv. lige indtil XFD. Det giver i alt kolonner at gøre godt med nok til de fleste. Rækker Rækker er nummereret med tal: Hvis du går helt ned i bunden af arket, kan du se, at der er væsentlig flere rækker at gøre godt med end kolonner: Tryk først på Home med den tast kommer du altid ind i kolonne A. Tryk dernæst Ctrl + Pil ned - og du ender nederst i arket. Tryk Ctrl + Pil opad eller bedre: Ctrl + Home for at komme op øverst i arket igen Ctrl + Home flytter altid den aktive celle til A1. Target Gruppen marts 2014 Side 7

9 NB! Du skal være opmærksom på, at de nye store regneark kun kan bruges i Excel 2007, 2010 og Hvis du opgraderer fra en tidligere version end det, man du stadig arbejde med dine gamle ark, der stadig kun indeholder 256 kolonner og rækker. Gamle regneark åbnes i såkaldt Kompabilitetstilstand som det kan aflæses af titelbjælken: Og når du gemmer, vil du ofte blive gjort opmærksom på, at der er kompatibilitetsproblemer imellem version 2003 og Celler og områder Kolonner og rækker er sådan set kun hjemsted for celler. Det er i cellen, at du indtaster dine data. NB! Intet kan være uden for en celle. Undtagen dog objekter først og fremmest diagrammer, der ligger som rammer ovenpå arket eller optaget et helt selvstændigt ark. NB!! I version kan du nu også få lagt små diagrammer i celler. De kaldes minidiagrammer herom senere under omtalen af diagrammer. Target Gruppen marts 2014 Side 8

10 Hver celle har sin egen adresse den hentes fra først kolonnen og dernæst rækken. Den første celle hedder således A1 og den sidste XFD Du kan altid orientere dig om, hvilken celle du er i, ved at se efter den fede ramme på arket den omgiver den aktive celle og i den såkaldte navneboks oven over kolonnebogstaverne: Du kan således altid huske på en celle ved dens adresse normalt taler man også om cellens navn. Det vil vi også gøre ind imellem her. NB! Du skal dog være opmærksom på, at en celle også kan navngives, så den f.eks. i stedet for B19 hedder Moms, hvis den henviser til momsprocenten. Det vil vi vende tilbage til på et senere tidspunkt. Det geniale ved at kalde cellerne efter deres adresse er, at man kan bruge disse celleadresser i formler. Henvises der til cellen selv i stedet for indholdet i cellen, sikrer man sig, at formlen stadig regnes rigtigt ud, når indholdet i cellen ændres. Bruger du flere celler på en gang, taler man om et område på engelsk Range. Når du markerer flere celler er der således tale om et område. Man henviser til et område ved først at angive startcellen, sætte et kolon og derefter angive slutcellen som i følgende område: A1:C10 det betyder alle celler fra og med A1 til og med C10. A1:C10;E1:E10 her betyder semikolonet, at der er to områder først A1:C10 og dernæst E1:E10 Her er nogle metoder til at markere områder: Træk med musen fra startcellen til slutcellen startcellen er altid den aktive celle. Den ser måske ikke markeret ud, men den er det. Target Gruppen marts 2014 Side 9

11 Hold Ctrl nede samtidig med at du trækker så kan du markere flere forskellige områder Hold Shift på dit tastatur nede og brug tastaturet først og fremmest piletasterne. Du har ofte bedre kontrol over, hvad du markerer, på denne måde. Klik på et kolonnebogstav eller et rækkenummer og kolonnen eller rækken er valgt brug evt. tastaturet: Ctrl + Mellemrum for kolonnen og Shift + Mellemrum for rækken. Klik på firkanten mellem kolonnebogstaverne og rækkenumrene og du markerer hele arket. Brug evt. i stedet Ctrl + A (for alt) så markerer du det område, du er indenfor eller hvis du står i en tom celle hele arket. Indsæt eller slet kolonner og rækker Du kan sagtens få brug for at indsætte eller slette kolonner. I praksis flyttes de øvrige kolonner eller rækker så på arket for enten at gøre plads til eller slette de pågældende rækker og kolonner. Sådan gør du: For at indsætte en kolonne eller række, gør du sådan: Marker kolonnen/rækken og vælg fanebladet Hjem og knappen Indsæt: Højreklik på kolonnebogstavet eller rækkenummeret og vælg Indsæt. Marker kolonnen eller rækken og tryk på Ctrl og + - (Ctrl + Plus). Target Gruppen marts 2014 Side 10

12 For at slette en kolonne eller række, gør du nærmest det modsatte: Marker kolonnen/rækken og vælg Hjem og knappen Slet Højreklik på kolonnebogstavet eller rækkenummeret og vælg Slet Marker kolonnen eller rækken og tryk på Ctrl og (Ctrl + minus). Hvis du ikke har markeret noget, før du gør det ene eller andet, vil Excel lige vide, hvad det er, du har gang i: Ark og projektmapper NB! Bemærk her, at du her kan nøjes med at indsætte henholdsvis slette celler med de to øverste valg, hvor cellerne rykkes den ene eller anden vej. Vi mangler endnu nogle byggestene i Excel. Nederst på skærmen ser du et eller flere faneblade. De har også navne indtil videre Ark1, Ark2 osv. Target Gruppen marts 2014 Side 11

13 Knapperne helt til venstre bruges til at bladre mellem arkene, hvis du ikke kan se dem alle sammen. Ved at klikke på dem en for en, finder du ud af, at de hver dækker endnu et ark med nøjagtig de samme dimensioner som det første ark. Du kan tilføje alle de regneark, du har lyst til kun computerens ressourcer sætter grænser for, hvor mange du kan have. Det gør du ved at klikke på plusset til højre for arkene eller evt. ved at trykke Shift+F11. Hop evt. mellem dem med Ctrl+PgUp eller Ctrl+PgDn. Du giver dem rigtige navne ved at dobbeltklikke på dem og kalde dem noget andet: Det betyder, at du kan arbejde med meget komplekse og store regneark, hvor du trækker på data i mange forskellige ark. Det hele hører sammen. Når du arbejder med en samlet regnearksfil, bruger Excel udtrykket en projektmappe. Du skal altså betragte dit samlede arbejde som et projekt, der består af flere forskellige ark. Hermed ikke sagt at du ikke bare kan nøjes med at arbejde med et ark ad gangen. Men når du kommer lidt længere ind i programmet, så er det rigtig praktisk, at du kan dele det hele op mellem mange forskellige ark. Så kan du f.eks. nøjes med at udskrive enkelte ark eller du kan udskrive hele projektmappen alt efter hvad du har behov for. Du indsætter som sagt et nyt ark foran det aktive ark ved at vælge Klik på knappen med plusset til højre for det sidste ark Klikker nederst på Indsæt ark på fanebladet Hjem Genvejstasten Shift + F11 Target Gruppen marts 2014 Side 12

14 Højreklikke på et ark og vælge Indsæt det er dog lidt mere omstændeligt, da du får en række yderligere, mere avancerede muligheder på den måde. Du sletter ark ved at Klikker nederst på Slet ark på fanebladet Home Højreklikke på fanebladet og vælge Delete Du kan også arbejde med flere forskellige projektmapper på en gang. Det gør du ved at oprette links eller filkæder, som det hedder i den danske version af programmet mellem flere projektmapper. På den måde kan du trække på data i andre filer. Visninger Du kan arbejde i flere forskellige visninger ud over den normale visning, vi har befundet os i hidtil, kan du skifte til to andre nederst til højre på skærmen: Normal Sidelayout Vis sideskift Her ser du et lille regneark i Sidelayout, hvor du arbejder på egentlige sider, så du med det samme kan tilpasse dine regneark til din udskrift. Og bemærk at du også direkte kan indtaste sidehoved og sidefod. Fanerne for oven suppleres af redskaber til udfyldning af sidehoved og sidefod. Target Gruppen marts 2014 Side 13

15 Vis Sideskift er en gammel klassiker i Excel sammenhæng. Her kan du se dit ark inddelt i udskrifts områder. Og ved at trække i den blå ramme kan du så vidt muligt tilpasse dine sideskift. Target Gruppen marts 2014 Side 14

16 Zoom Helt nederst til højre ser du en glider, hvor du kan tilpasse størrelsen af regnearket på skærmen. Du ser umiddelbart resultatet på skærmen og kan arbejde lige med den zoom-grad, du skal bruge. NB! Husk at du også, at du hvis du har en mus med et hjul på kan holde Ctrl nede og rulle op eller ned med hjulet for at zoome i hver sin retning. Target Gruppen marts 2014 Side 15

17 Markørbevægelser Markøren er den "kasse" du bruger til at pege på den celle du vil indtaste i. Du flytter markøren rundt på det enkelte regneark med følgende taster: En celle ned En celle op En celle til højre En celle til venstre Et skærmbillede op Et skærmbillede ned Til celle A1 Til nederste højre hjørne i aktivt område Til næste aktive celle i række Til forrige aktive celle i række Til næste aktive celle i kolonne Til forrige aktive celle i kolonne Til sidste aktive celle i markeret område PIL NED PIL OP HØJREPIL VENSTREPIL PAGEUP PAGEDOWN CTRL +HOME CTRL+END CTRL+HØJREPIL CTRL+VENSTREPIL CTRL + PIL NED CTRL + PIL OP CTRL + PIL Du kan bevæge dig til en hvilken som helst celle på regnearket ved at taste F5 eller CTRL+G (Gå til), skrive adressen du ønsker at gå til efterfulgt af ENTER. Target Gruppen marts 2014 Side 16

18 Endvidere kan du bruge musemarkøren til at pege på en celle eller bruge gliderne til højre eller nederst til at bevæge dig gennem arket. Markørbevægelser mellem ark Når markøren skal bevæges mellem flere regneark i den samme projektmappe, får du endvidere brug for nogle taster for at bevæge dig "op og ned" i bunken af ark. Du flytter markøren "op og ned" mellem flere regneark med følgende taster: Til næste ark (Ark1 til Ark2) CTRL + PAGEDOWN Til forrige ark (Ark2 til Ark1) CTRL + PAGEUP Du kan også i her bruge F5 (gå-til) tasten til at bevæge markøren til en hvilken som helst celle. Tast F5, angiv cellen du vil til (f.eks. Ark2!K47) efterfulgt af ENTER. Bevægelser mellem ark kan også ske med musemarkøren. Du kan klikke på fanebladene nederst. Target Gruppen marts 2014 Side 17

19 Hvad kan der tastes ind Som sagt er der tre typer indhold, du kan taste ind i dit regneark: Tekst Tal Formler Tekst Tekst bruges som sagt til at skrive forklarende tekst, kolonneog rækkeoverskrifter mm. Prøv at skrive dit navn i celle A1 NB! Når du vælger A1, så husk at du både kan klikke på cellen og bruge dine piletaster til at finde den. Væn dig til at bruge tastaturet mest muligt det er både det mest effektive og ikke mindst sunde! Læg mærke til, at cellen åbnes i det øjeblik, du begynder og taste ind. Og at du rent faktisk skriver to steder på samme tid: Du skriver selvfølgelig i cellen. Men du skriver også i et felt for oven til højre for navneboksen feltet kaldes for formellinjen. Her kan du altid aflæse det reelle indhold af din celle også efter at du har skrevet færdig. Det er som navnet antyder vigtigst, når du skriver formler. For her ser du resultatet i cellen, medens du ser den formel, du har konstrueret, i formellinjen. Så kan du lige tjekke efter. NB! Når du skriver ind i en celle, så husk altid at afslutte indskrivningen og det er som regel absolut det bedste at Target Gruppen marts 2014 Side 18

20 gøre det ved at trykke Enter (eller Retur). Hvis du ikke afslutter cellen, kan du ikke gøre meget med indholdet i cellen bagefter. Bemærk at du automatisk rykker ned i næste celle i kolonnen. Du kunne også have afsluttet indtastningen ved at trykke på tabulatortasten eller en piletast f.eks. til højre. Så var du endt i cellen til højre for den, du skrev i. Læg mærke til fluebenet og krydset i formellinjen. De er kun valgbare, når du enten skriver ind i eller redigerer i en celle og farven får de først, når du peger på dem for enten at acceptere eller fortryde din indtastning. Hvis du allerede har afsluttet din indtastning, så vælg cellen igen og tryk på tasten F2 for igen at redigere i cellens indhold. NB! F2 er den absolut vigtigste genvejstast i hele Excel. Husk den! Du bør altid bruge den for at redigere i en celle, du allerede har skrevet i. Fluebenet svarer til tasten Enter du kan altså bruge det til at afslutte cellen i stedet for at bruge Enter. Forskellen er, at du så bliver i cellen. Krydset bruger du, hvis du vil fortryde og lukke cellen uden at skrive eller redigere i den. Her vil jeg i stedet anbefale, at du bruger tasten Esc øverst til venstre på dit tastatur. NB! I det hele taget er det bedst og også hurtigst at bruge tastaturet. Lad os vende tilbage til dit navn. Kan det overhovedet stå i cellen. Hvis det ikke kan, skrives der ind over den næste celle. Det kan være meget godt, men hvis du så efterfølgende skriver noget i cellen ved siden af, bliver din tekst skåret til, så du kun ser det, der kan være i cellen. Så kan du vælge at gøre kolonnen bredere. Det gør du nemmest ved at finde kanten mellem kolonnebogstaverne for oven og når du ser en vandret pil Target Gruppen marts 2014 Side 19

21 Trække mod højre for at gøre kolonnen bredere eller til venstre for at gøre den smallere Dobbeltklikke for automatisk at tilpasse kolonnens bredde til den bredeste indtastning. Markerer du først flere kolonner ændrer du på bredden af dem alle på en gang. Bemærk i øvrigt, hvis du gør kolonnen lidt for stor, at teksten er venstrestillet i cellen. Det er standard for tekst. Tal højrestilles. NB! Hvis du ser nogle tal, der er venstrestillet, så bør du lige undersøge, om de er sat ind som tekst. Du kan i formellinjen kontrollere det. Hvis der står et apostrof foran cellens indhold som i dette skærmbillede, er der tale om tekst: Bemærk også at Excel placerer et grønt mærke øverst til venstre i cellen. Når du peger på den, kan du åbne en menu, der gør dig opmærksom på miseren. Mærket med menuen kaldes for et info-mærke : Omvendt kan det også være meningen, at tallet skal stå som tekst. Så sætter du selv en apostrof ( ) foran tallet, når du indtaster det. Sådan kan du f.eks. hindre et årstal i at indgå i en formel. Her er der dobbeltklikket for at få kolonnen til at tilpasse sig til tekstens bredde: Target Gruppen marts 2014 Side 20

22 Du kan gøre det samme for at ændre rækkehøjden. Du skal dog her være opmærksom på, at rækkehøjden normalt automatisk tilpasser sig det, du har skrevet, hvis ikke du piller ved noget. Hvad kan man så gøre ved tekst? Det korte svar på det spørgsmål, vil være, at man kan gøre alt det almindelige, du også kan gøre i et tekstbehandlingsprogram som Word. Du kan ændre skrifttypen, gøre teksten større, fed og kursiv (væn dig til at bruge streger under celler i stedet for understregning), du kan centrere, højrestille osv. Du ser valgmulighederne på fanebladene for oven også kaldet the Båndet først og fremmest på fanebladet Hjem, der indeholder de mest almindelige valg til formatering af celler: Hvis du vil gå dybere i detaljer, kan du vælge at klikke på de små ikoner i hjørnet af værktøjslinjens rammer: eller bedre: trykke på genvejstasten Ctrl + 1 og vælge fanebladene Justering og Skrifttype her er det sidstnævnte: Target Gruppen marts 2014 Side 21

23 Tal og talformater Tal er det råstof, et regneark er gjort af. Hvis du taster et tal ind i en celle, vil du bemærke, at tallet højrestilles som i alle almindelige regnskabsopstillinger. Hvis du skriver et tal, der er for langt til cellen, ser det ud som om Excel opfører sig underligt: Grunden er imidlertid, at Excel forsøger at få tallet til at stå i cellen og så formateres tallet til det såkaldte videnskabelige talformat. Ser du en sådan størrelse, betyder det som regel blot, at kolonnen skal gøres bredere. NB! Vær dog opmærksom på, at uformaterede tal på over 12 cifre under alle omstændigheder vil blive vist sådan, ligesom mere end 16 decimaler. OK, jeg ved godt, at vi her er ude på overdrevet. Excel kan også opføre sig underligt på andre måder. Tallet i cellen kunne f.eks. også indeholde havelåger : Target Gruppen marts 2014 Side 22

24 Det betyder også, at tallet ikke kan stå i cellen men denne gang er det et formateret tal, der er tale om. Her kan tallet, der er forsynet med et talformat, ikke stå der og Excel kan ikke oversætte det til det videnskabelige format. NB! Bemærk dog, at kolonnen faktisk som regel selv udvider sig, hvis du angiver et talformat til et eksisterende tal. For almindelige brugere er det videnskabelige nok noget nær det mindst anvendelige talformat. Det betyder ikke, at du ikke skal bruge talformater. Det skal du hele tiden. Det normale Standard - talformat gør ikke andet med tallet end at højrestille det. Men det er faktisk bedst at formatere tallet, så det bliver nemmere at læse og opstillingen i det hele taget bliver pænere. På Hjem kan du vælge talformat i følgende ramme: Sammenlign således to tal og vurder hvilket, der er nemmest at læse: , ,00 Der er faktisk tale om det samme tal, og Excel er bedøvende ligeglad med, hvilket af dem, du vil bruge. Men det er altså nemmere at overskue og læse, hvis du bruger tusindeadskiller. At bruge tusindeadskiller, er det mest elementære og nyttige talformat - og det nemmeste at bruge. For du skal blot markere tallet eller de celler, hvor du vil have tusindeadskiller og klikke på denne knap på den nederste værktøjslinje når du peger får du teksten Separatortegn frem: Target Gruppen marts 2014 Side 23

25 Knappen ovenfor ændrer tallet til ,00. Den sætter altså tusindeadskiller på tallet samt tilføjer to decimaler. Det er ikke sikkert, at du har brug for decimalerne. Dem kan du forøge eller formindske antallet af med disse to knapper du formindsker med den sidste: NB! Husk at du ikke ændrer selve tallet ved at ændre på decimalerne. Excel runder op eller ned men regner stadig med det samme tal. Du opnår blot det, at tallet bliver nemmere at læse. Du kan vælge andre talformater bl.a.: Denne knap sætter dit tal som Valuta og det betyder blot, at der sættes kr. foran tallet, der ellers opfører sig som ved Separator-tegnet. Du kan her vælge Euro og Dollar direkte. Du kan dog også vælge en anden valuta med Formater Celler og på første faneblad under kategorierne Revision eller Valuta: Target Gruppen marts 2014 Side 24

26 Endelig er der formatet Procent: Når du klikker på denne knap, vises dine tal i procenter og det giver som regel ikke mening, undtagen hvor dine tal er mindre end tallet 1. Tallet 0,5 bliver da til 50 %, da det hele tager udgangspunkt i tallet 1, der er lige med 100 %. Det fungerer med andre ord på den måde, at dine tal ganges med 100, hvorefter der sættes et procenttegn bag det hele. Omvendt så er der divideret med 100, når du ser et procenttal. NB! Det betyder, at du ikke behøver at dividere med 100, når du regner med procenter. Det er indbygget i formatet i forvejen. Skal du f.eks. lægge moms på en vare til 100 kr., så ganger du varens pris med momssatsen 25 % - for at finde momsens andel: =100*25% Du kan finde andre nyttige talformater under Formater celler på første faneblad eller på rullelisten øverst i rammen på Hjem. Target Gruppen marts 2014 Side 25

27 Nogle af dem vil vi vende tilbage til senere på kurset. Target Gruppen marts 2014 Side 26

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere