Korte kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852"

Transkript

1 Korte kurser

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Der er udarbejdet en fem årig kompetenceudviklingsplan for undervisningsfag og læringsvejledere. I skoleåret planlægges med afvikling af eftervidereuddannelse i dansk klasse, matematik klasse, engelsk og tysk af i alt 80 lærere på særlige hold for erfarne undervisere. I årene herefter er det de øvrige fag. Læreruddannelsen i Skive udbyder undervisningsfag som enkeltfag. Det kan dels foregå som tompladsordning, hvor ledige pladser på ordinære hold tilbydes som enkeltfag, dels som særligt tilrettelage forløb. Beskrivelse af de enkelte undervisningsfag fremgår af studieordningerne for 2014, som kan ses på Læreruddannelsen i Skives hjemmeside Kataloget her er faglig ajourføring i fagene, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter lærernes professionelle arbejde med synlige mål og målstyret læring. Tilmelding skal ske gennem skolelederen - frist den 1. juni Mette Nielsen Stedfortræder for skolechefen Tlf.:

3 Indhold Skive Musik Kursus Sikkerhedskursus for skolens svømmeundervisere... 5 Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning ift. Læsning... 6 Sprogvurderinger fra børnehave til skole... 7 Kursus i CD-ord og prøverne... 8 Matematik og it... 9 Læring i bevægelse Samtale-/sorggruppeleder Marte Meo grundkursus Mindfulness i skolen Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Projekt Netfinder Øvrige kurser og emnedage... 16

4 Skive Musik Kursus 2015 Dette kursus er henvendt til alle, der ønsker at holde på fingeren på pulsen og få inspiration til nyt materiale - eller blot få en ordentlig indsprøjtning af god energi og idéer til deres daglige undervisning. Målgruppe: Instruktører: Tidspunkt: Program: Onsdag den 12. august :30 Rundstykker & morgensang Alle, der arbejder med børn og musik; folkeskolelærere og SFO-personale, pædagoger og musikskolelærere. Anders Boysen, Stefan T.L. Nielsen, Manner Peschcke-køedt, Jesper Gilbert, Lars Jønner Alving og Anders Møller. Onsdag den 12. august 2015 kl og Torsdag den 13. august 2015 kl :00 A: Anders Boysen B: Stefan T.L. Nielsen C: Manner Peschcke-Køedt Boysens musiktime Det spiller! Lige i øret indskoling 12:00 Frokost 13:00 A: Anders Boysen B: Stefan T.L. Nielsen C: Manner Peschcke-Køedt Boysens musiktime Det spiller! Lige i øret indskoling 16:00 Dagen er slut Torsdag den 13. august :30 Rundstykker og morgensang 9:00 D: Anders Møller E: Jesper Gilbert F: Lars Jønner Alving God musik let at spille! Syng og spil 12:00 Frokost Bevægelsessange 13:00 D: Anders Møller E: Jesper Gilbert F: Lars Jønner Alving God musik let at spille Syng og spil Bevægelsessange 16:00 Dagen er slut Sted: Skive Musikskole, Strandvejen 9C, 7800 Skive Ved tilmeldingen oplyses følgende: Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Telefon: Skole/institution: Lærer (sæt X) Pædagog (sæt X) Primær aldersgruppe (førskole, indskoling, mellemtrin, SFO):

5 Holdprioritet onsdag (prioriter med 1-2-3): A B C Holdprioritering torsdag (prioriter med 1-2-3): D E F Tilmeldingen copypastes og sendes til Mette Nielsen på: Tilmeldingsfrist til dette kursus er mandag den 4. maj 2015 Desuden vil du, ved tilmeldingen, blive inviteret til at deltage i inspirations- og netværksdage, som afholdes på Skive Musikskole 19/ og 24/ Sikkerhedskursus for skolens svømmeundervisere Der afholdes obligatorisk sikkerhedskursus for skolernes svømmeundervisere, der sikrer, at alle undervisere er opdateret omkring den aktuelle svømmehals sikkerhedsprocedurer og egne færdigheder og viden. Kurset afholdes i år i Skive Badeland. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Skolernes svømmeundervisere Jens Bertelsen, cheftræner i Viborg Svømmeklub Martin Duedahl, livredningsdommer Onsdag den 26. august 2015 kl i Skive Badeland

6 Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning ift. Læsning Der afholdes temadage for læservejledere og interesserede dansklærere med status på danskfagets indhold efter som det fremgår af læseplanen for nye forenklede fælles mål for dansk. Temadagenes mål er at deltagerne: Kan omsætte færdigheds-og vidensmål til læringsmål Er fortrolige med at bruge EMU s portal Kan formulere succeskriterier til et konkret forløb i sin egen undervisning Kender til indholdet i kompetenceområderne Kender til mindst tre forskellige måder at give respons på Kender til mindst tre forskellige måder at inddrage eleverne Får et eksemplarisk undervisningsforløb med hjem, der er baseret på nye forenklede mål i dansk. Får et overblik over årsplanen i dansk for det kommende skoleår. Indhold: Fagets kompetenceområder EMU s portal som lærerens værktøjskasse Færdigheds-og vidensmål Formulering af læringsmål Årsplanlægning med nye forenklede mål Synlig læring i dansk Elevinddragelse Succeskriterier Feedback og evaluering Kollegavejledning herunder læsevejlederens rolle Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip og praktiske øvelser. Der vil desuden være plads til udarbejdelse af dele af årsplan, forslag til synlig læring osv. Deltagerne bedes medbringe årsplanen for næste skoleår og gerne de materialer der er valgt. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Læsevejledere og dansklærere Hanne Therese Brixtofte Petersen, lektor i dansk, UCL Torsdag den 27. august 2015 kl.9-15 Fredag den 28. august 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive, lokale 106

7 Sprogvurderinger fra børnehave til skole Formål: Hvordan sikres at sprogvurderinger fra børnehaven og den viden der her ligger bliver formidlet videre og anvendt i skolen? Baggrund: Der blev i Dagtilbud i Skive Kommune 1. januar 2013 indført et nyt sprogvurderingsmateriale Rambøll Sprog og samtidig vedtaget, at alle 3-årige børn og børn med sproglige udfordringer bliver sprogvurderet året før skolestart. Sprogvurderingerne ligger elektronisk og viser barnet forudsætninger for læsning. Dette kursus er tænkt som både en introduktion, men også en uddybning, i forhold til kurset sidste skoleår, af hvordan materialet kan anvendes i praksis. Sprogvurderingsmaterialet i børnehaven, falder hel i tråd med Læseevaluering på begyndertrinnet som allerede anvendes i indskolingen. Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner: - Produktivt sprog - Receptivt sprog - Lydlige kompetencer - Kommunikative kompetencer Målgruppe: Børnehaveklasseledere, indskolingslærere, skolepædagoger og læsevejledere Underviser: Kirsten Wæhrens, ledende tale-hørekonsulent, PPR Tidspunkt: Onsdag den 2. september 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive, lokale 106

8 Til elever i læse- og skrivevanskeligheder i og 10. klasse og deres lærere Kursus i CD-ord og prøverne Kurset består af 3 dele: 1. Torsdag den kl på Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 For elever og deres lærere (eleverne må gerne medbringe flere lærere). Vi har fokus på de skriftlige prøvesæt, CD-Ord og Adobe Reader XI og hvordan man gør. Alle både elever og lærere - skal medbringe en computer med CDord 8.3 (inklusiv ordbogsværktøjet) og Adobe XI. 2. Torsdag den kl på Læreruddannelsen i Skive, lokale 104. For lærerne Her vil vi have fokus på, hvordan man som lærer kan undervise og støtte elever i læse- og skrivevanskeligheder i forbindelse med prøverne. Medbring computeren. 3. Fredag den og mandag den kl på Ungdomsskolen Skive For eleverne Det kan være svært at få øvet nok i skolens travle hverdag. Derfor er der indlagt 2 hele kursusdage for eleverne. Her vil vi øve og træne og løse eventuelle problemer, som I er stødt på hjemme på skolen. Medbring computeren. Vigtigt - man deltager i hele forløbet - eleverne medbringer mindst en lærer hver - alle medbringer en opdateret computer med CD-Ord - at I har bestilt digitalt materiale til elever med særlige behov. Husk fristen er 1. december Målgruppe: Underviser: Sted: Elever i læse- og skrivevanskeligheder i og 10. klasse og deres lærere - max 30 deltagere Margit Gade Læreruddannelsen i Skive Ungdomsskolen Skive

9 Matematik og it Denne kursusrække vil have fokus på brug af IT i matematik på alle klassetrin. Der vil i særlig grad arbejdes med: GeoGebra, Excel og Wordmat (i overbygningen). Kursusrækken afvikles som en vekslen mellem teori og praksis. Der planlægges med mødegang og en række webinarer. En nærmere beskrivelse af kursusrækken følger snarest. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Sted: Matematiklærere og matematikvejledere Per Nygaard Thomsen, Nr. Nissum Seminarium Udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive

10 Læring i bevægelse Martin Spang Olsen var blandt de første til at undersøge forholdet mellem læring og bevægelse. Allerede i 80 erne slog han til lyd for, at følelsesintegreret lyd- og kropsudfoldelse kan have en positiv indvirkning på indlæringsevnen. Det blev senere til sansetræningssystemet Sang, Dans og Slagsmål (SDS) - baseret på bogen af samme navn - som han i de følgende år formidlede på mere end 100 skoler og læreranstalter i DK. Martin var også den første til at indføre massage, stunt, stage fight, vilde lege og abstrakt lydarbejde som et middel til mental balance og optimeret indlæring. I 2012 formaliserede han SDS-systemet til en toårig diplomuddannelse og oprettede Institut for Sensorisk Træning, hvor de første sansetrænere bliver udklækket til sommer. Martins tese er, at bevægelsens gavnlige effekt på de kognitive funktioner ikke opstår som et resultat af muskelarbejdet som sådan, men derimod som følge af bevægelsens påvirkning af sanseapparatet. Det er dermed syntesen mellem lyd, krop, og følelse, der gavner indlæringen, og ikke motionen i sig selv. På denne kursusdag vil Martin præsentere sin tilgang til læring og bevægelse både i form af foredrag og praktiske øvelser. Dagen vil være fuld af sjov og udfordringer. Det kræver ingen forkundskaber at deltage - kun et åbent sind og løstsiddende tøj. Kortfattet CV Martin Spang Olsen er cand. mag. i musikvidenskab og oldtidskundskab (speciale i antikke kunstudtryk og kultformer). Han er en af Danmarks få polyhistorer og besidder 28 professionelle titler (sensorisk træner, maler, tegner, guitarist, komponist, sanger, korleder, sangskriver, musikolog, foredragsholder, filosof, fremtidsforsker, dokumentarfilminstruktør, skuespiller, sundheds- og bevægelsesekspert, massør, stuntman, stuntkoordinator, stuntinstruktør, stagefightmaster, martial artekspert, religionshistoriker, konceptudvikler, konsulent og coach for erhvervslivet, børneterapeut, studievært, forfatter og ideolog for Miljøpartiet De Grønne). Martin Spang Olsen har skrevet fagbøger, skønlitteratur, digtsamlinger, børnesange, filmmanuskripter og en lang række artikler. Han har produceret cd er, instrueret dokumentarfilm og teater, sunget i opera-, operette- og musicalforestillinger, koreograferet kamp- og danseperformances, holdt foredrag, komponeret musik til film, afholdt maleriudstillinger, grundlagt uddannelser og organisationer samt medvirket i omkring 100 TV- og filmproduktioner som stuntman, stuntkoordinator, instruktør, tilrettelægger, studievært eller skuespiller. Han er en af verdens mest alsidigt uddannede stuntmænd og har næsten ene mand udviklet stuntbranchen i Danmark og Norge. Målgruppe: Alle interesserede lærere, skolepædagoger og studerende ved Læreruddannelsen i Skive Underviser: Martin Spang Olesen Tidspunkt: Torsdag den 10. september 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive

11 Samtale-/sorggruppeleder Gennem dette kursus vil du få indsigt i funktionen som samtalegruppeleder, hvordan du bedst muligt udfylder denne rolle, og drager omsorg for børn i sorg. Herunder vil du lære, hvordan vores kulturmæssige forståelse af sorg har indvirkning på vores tilgang til børnene. Du vil også lære om de organisatoriske og praktiske aspekter, der ligger i at oprette og drive en samtalegruppe. Du vil blive introduceret til forældresamarbejde og til hvordan sproget kan bruges som et værktøj i samtalen med børnene. Desuden vil vi i løbet af kurset komme ind på børns forskellige sorgreaktioner. Kursusform Kurserne tager udgangspunkt i Jes Diges mangeårige erfaringer med at være sorggruppeleder for børn. Jes Diges praksis er inspireret af narrativ og systemisk tænkning, og undervisningen vil bære præg heraf. Der vil være indlæg og cases fra Jes Diges egen praksis, suppleret med filmoptagelser, der udfolder vigtige pointer, og billedliggøre problematikker og håndteringen af dem. Udover indlæg og cases, vil der være deltagerinddragelse. Inddragelsen vil foregå både i plenum og i mindre grupper, og det vil være muligt at bidrage med egne erfaringer. Da vi ønsker at behandle spørgsmål og emner som kursisterne bringer op undervejs i kurset, vil kursusformen være løst struktureret, og der vil derfor ikke være en fast dagsorden. Nøgleordene er inspiration, erfaringsudveksling, involvering, dialog og handling. Målgruppe: Kurset er særligt målrettet ansatte i skoler, SFO er, sundhedspleje samt frivillige, der vil gøre en forskel for børn i sorg. Undervisningen vil være relevant for dig, der i forvejen er samtalegruppeleder, men også for dig, der finder emnet interessant og har et ønske om arbejde som gruppeleder Underviser: Jes Dige, pædagogisk, psykologisk konsulent i OmSorg Tidspunkt: Mandag den 14. september 2015 kl Tirsdag den 15. september 2015 kl Onsdag den 16. september 2015 kl Program: De overordnede rammer for alle tre dage er: Kl Kaffe, te og morgenbrød i mødelokalet Kl Kursus Kl Frokost efterfulgt af kaffe og kage Kl Kursus Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive, lokale 106

12 Marte Meo grundkursus Formålet med kurset er: - At deltageren bliver bekendt med principperne i det udviklingsstøttende samspil. - At deltageren bliver bevidst om og udvikler sine udviklingsstøttende - kompetencer. - At deltagerne bliver fortrolige med brugen af video som metode til at styrke udviklingsstøttende samspil. - At deltagerne bidrager med Marte Meo viden i skolen som helhed. - Kursisterne skal inden de øvrige kursusdage have optaget et videoklip af maks minutters varighed. Klippene skal vise læreren/pædagogen i forskellige undervisningssituationer (mere herom på intro-dagen). Filmklippene vil danne grundlag for undervisningen på kurset. Hver enkelt deltager vil få gennemgået sine film og få vist, hvor han/hun bruger de fem principper og dermed støtter relationen og barnets/børnenes udvikling positivt. Samtidig vil det blive gennemgået teoretisk, hvordan man som lærer kan støtte samspillet i positiv retning. Om Marte Meo metoden Marte Meo betyder Ved egen kraft. Metoden er opfundet af hollænderen Maria Aarts og har været brugt i Danmark de sidste godt 15 år. Metoden er på vej frem på skoleområdet, især i Norge og Sverige. Her kan henvises til Sissel Holten, som arbejder med Tryg klasserumsledelse ved hjælp af Marte Meo metoden, og meget mere. Metoden er en videobaseret, meget målrettet og praktisk metode til at understøtte og udvikle det udviklingsstøttende samspil i relationen, her mellem lærer og elev. Den er også meget anvendelig og brugbar i samarbejdet med forældrene. Marte Meo 5 overordnede principper: - At følge initiativ. - Positivt bekræfte initiativet. - Verbalisere initiativet. - Turtagning. - Positiv ledelse. Disse principper udspiller sig på forskellig måde, alt efter relationens karakter, og i dette kursus vil der være meget fokus på principperne, som de udspiller sig i klasserummet. Målgruppe: Lærere, pædagoger, medhjælpere, undervisningsassistenter Underviser: Sundhedsplejens Marte Meo terapeuter Tidspunkt: september oktober november 2015 Alle dage kl Sted: Skive Rådhus

13 Mindfulness i skolen Formålet med kurset er at lære redskaber til, på forskellige alderstrin, at støtte fokuserings- og koncentrationsevne samt at give redskaber til aktivt at kunne arbejde med hensigtsmæssige reaktionsmønstre i et trygt læringsfælleskab. Målgruppe: Underviser: Tid: Sted: Lærere, pædagoger, medhjælpere, undervisningsassistenter Stine Ø. Rasmussen Datoer udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive

14 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Formål: Hvordan sikres inklusion af elever i ordblindevanskeligheder med it-rygsæk i den almindelige undervisning? Baggrund: Som led i handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge skal lærere, der underviser elever med ordblindevanskeligheder, være i besiddelse af en specialviden omkring læseudvikling, læseprocesser, ordblindhed og om, hvordan kompenserende it kan anvendes som et opkvalificerende og kompenserende værktøj i den almene undervisning. Dette kursus er tænkt som et inspirationskursus, hvor vi kommer med nye input i forhold til teknikken, materialer og didaktikken. Der tages udgangspunkt i den almene undervisning og dertilhørende undervisningsmaterialer. Hvordan og hvornår skal der ske en tilretning i forhold til elever i ordblindevanskeligheder, og hvilke muligheder findes der? Der vil være udveksling af erfaringer, problematikker og gode ideer omkring elever i ordblindevanskeligheder eller elever, som viser tegn på ordblindhed. Målgruppe: Lærere som underviser elever med it-rygsæk og har en grundlæggende viden om CD-ord, skanning og Materialebasen gennem kursus i et af Skive Kommunes kompetencecentre Undervisere: Anette Mark, Kate Torp, Lisbeth Henriksen og Paul Wodstrup Tidspunkt: Torsdag den 22. oktober 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 106

15 Projekt Netfinder I samarbejde med Viborg, Herning, Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner inviteres til en årlig konkurrence for 5. og 6. klasserne i kommunerne. Projekt Netfinder er et tiltag, som går ud på at opkvalificere elevernes informationsindsamling. Klasselæreren deltager i et introkursus for at prøve konceptet på egen krop. Eleverne laver øvelser hjemme på skolerne. Klassen deltager i en lokal delfinale i hver af kommunerne. De to bedste hold fra delfinalerne samles herefter til den store regionalfinale på Sønderagerskolen i Herning i maj Målgruppe: Lærere på 5. og 6. klassetrin i skoleåret Introdag: Torsdag den 21. januar 2016 kl Sted: Den Blå Diamant, lokale Pulsen, Torvestræde, Skive Netfinderfinale: Lokalfinale Skive onsdag den 6. april 2016 Regionsfinale fredag den 20. maj 2016 i Herning

16 Øvrige kurser og emnedage Der vil til skoleåret blive udbudt emnekurser, hvor indhold og tidsramme endnu ikke er fastlagt eller kurser, som udbydes af andre parter, som selv står for tilmeldingen. Naturcenter Brokholm: Mange af Naturcenter Brokholms faste tilbud ligger på Brokholms hjemmeside: Naturcentret indgår desuden gerne i lokale udviklingsarbejder i forbindelse med folkeskolereformen. Kontakt naturcenterleder Gitte Eriksen,

Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005

Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005 Korte kurser 2014-2015 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2014-2015 er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Oplæg på temadagen: Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i børnehave og skole

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Teachers Talk Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier... 3 Grundkursus for pædagoger i vuggestuen...

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser.

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. UJJ Undervisnings Jiu Jitsu Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. Bang Akademi introducerer nu Undervisnings

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere