Korte kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852"

Transkript

1 Korte kurser

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Der er udarbejdet en fem årig kompetenceudviklingsplan for undervisningsfag og læringsvejledere. I skoleåret planlægges med afvikling af eftervidereuddannelse i dansk klasse, matematik klasse, engelsk og tysk af i alt 80 lærere på særlige hold for erfarne undervisere. I årene herefter er det de øvrige fag. Læreruddannelsen i Skive udbyder undervisningsfag som enkeltfag. Det kan dels foregå som tompladsordning, hvor ledige pladser på ordinære hold tilbydes som enkeltfag, dels som særligt tilrettelage forløb. Beskrivelse af de enkelte undervisningsfag fremgår af studieordningerne for 2014, som kan ses på Læreruddannelsen i Skives hjemmeside Kataloget her er faglig ajourføring i fagene, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter lærernes professionelle arbejde med synlige mål og målstyret læring. Tilmelding skal ske gennem skolelederen - frist den 1. juni Mette Nielsen Stedfortræder for skolechefen Tlf.:

3 Indhold Skive Musik Kursus Sikkerhedskursus for skolens svømmeundervisere... 5 Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning ift. Læsning... 6 Sprogvurderinger fra børnehave til skole... 7 Kursus i CD-ord og prøverne... 8 Matematik og it... 9 Læring i bevægelse Samtale-/sorggruppeleder Marte Meo grundkursus Mindfulness i skolen Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Projekt Netfinder Øvrige kurser og emnedage... 16

4 Skive Musik Kursus 2015 Dette kursus er henvendt til alle, der ønsker at holde på fingeren på pulsen og få inspiration til nyt materiale - eller blot få en ordentlig indsprøjtning af god energi og idéer til deres daglige undervisning. Målgruppe: Instruktører: Tidspunkt: Program: Onsdag den 12. august :30 Rundstykker & morgensang Alle, der arbejder med børn og musik; folkeskolelærere og SFO-personale, pædagoger og musikskolelærere. Anders Boysen, Stefan T.L. Nielsen, Manner Peschcke-køedt, Jesper Gilbert, Lars Jønner Alving og Anders Møller. Onsdag den 12. august 2015 kl og Torsdag den 13. august 2015 kl :00 A: Anders Boysen B: Stefan T.L. Nielsen C: Manner Peschcke-Køedt Boysens musiktime Det spiller! Lige i øret indskoling 12:00 Frokost 13:00 A: Anders Boysen B: Stefan T.L. Nielsen C: Manner Peschcke-Køedt Boysens musiktime Det spiller! Lige i øret indskoling 16:00 Dagen er slut Torsdag den 13. august :30 Rundstykker og morgensang 9:00 D: Anders Møller E: Jesper Gilbert F: Lars Jønner Alving God musik let at spille! Syng og spil 12:00 Frokost Bevægelsessange 13:00 D: Anders Møller E: Jesper Gilbert F: Lars Jønner Alving God musik let at spille Syng og spil Bevægelsessange 16:00 Dagen er slut Sted: Skive Musikskole, Strandvejen 9C, 7800 Skive Ved tilmeldingen oplyses følgende: Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Telefon: Skole/institution: Lærer (sæt X) Pædagog (sæt X) Primær aldersgruppe (førskole, indskoling, mellemtrin, SFO):

5 Holdprioritet onsdag (prioriter med 1-2-3): A B C Holdprioritering torsdag (prioriter med 1-2-3): D E F Tilmeldingen copypastes og sendes til Mette Nielsen på: Tilmeldingsfrist til dette kursus er mandag den 4. maj 2015 Desuden vil du, ved tilmeldingen, blive inviteret til at deltage i inspirations- og netværksdage, som afholdes på Skive Musikskole 19/ og 24/ Sikkerhedskursus for skolens svømmeundervisere Der afholdes obligatorisk sikkerhedskursus for skolernes svømmeundervisere, der sikrer, at alle undervisere er opdateret omkring den aktuelle svømmehals sikkerhedsprocedurer og egne færdigheder og viden. Kurset afholdes i år i Skive Badeland. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Skolernes svømmeundervisere Jens Bertelsen, cheftræner i Viborg Svømmeklub Martin Duedahl, livredningsdommer Onsdag den 26. august 2015 kl i Skive Badeland

6 Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning ift. Læsning Der afholdes temadage for læservejledere og interesserede dansklærere med status på danskfagets indhold efter som det fremgår af læseplanen for nye forenklede fælles mål for dansk. Temadagenes mål er at deltagerne: Kan omsætte færdigheds-og vidensmål til læringsmål Er fortrolige med at bruge EMU s portal Kan formulere succeskriterier til et konkret forløb i sin egen undervisning Kender til indholdet i kompetenceområderne Kender til mindst tre forskellige måder at give respons på Kender til mindst tre forskellige måder at inddrage eleverne Får et eksemplarisk undervisningsforløb med hjem, der er baseret på nye forenklede mål i dansk. Får et overblik over årsplanen i dansk for det kommende skoleår. Indhold: Fagets kompetenceområder EMU s portal som lærerens værktøjskasse Færdigheds-og vidensmål Formulering af læringsmål Årsplanlægning med nye forenklede mål Synlig læring i dansk Elevinddragelse Succeskriterier Feedback og evaluering Kollegavejledning herunder læsevejlederens rolle Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip og praktiske øvelser. Der vil desuden være plads til udarbejdelse af dele af årsplan, forslag til synlig læring osv. Deltagerne bedes medbringe årsplanen for næste skoleår og gerne de materialer der er valgt. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Læsevejledere og dansklærere Hanne Therese Brixtofte Petersen, lektor i dansk, UCL Torsdag den 27. august 2015 kl.9-15 Fredag den 28. august 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive, lokale 106

7 Sprogvurderinger fra børnehave til skole Formål: Hvordan sikres at sprogvurderinger fra børnehaven og den viden der her ligger bliver formidlet videre og anvendt i skolen? Baggrund: Der blev i Dagtilbud i Skive Kommune 1. januar 2013 indført et nyt sprogvurderingsmateriale Rambøll Sprog og samtidig vedtaget, at alle 3-årige børn og børn med sproglige udfordringer bliver sprogvurderet året før skolestart. Sprogvurderingerne ligger elektronisk og viser barnet forudsætninger for læsning. Dette kursus er tænkt som både en introduktion, men også en uddybning, i forhold til kurset sidste skoleår, af hvordan materialet kan anvendes i praksis. Sprogvurderingsmaterialet i børnehaven, falder hel i tråd med Læseevaluering på begyndertrinnet som allerede anvendes i indskolingen. Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner: - Produktivt sprog - Receptivt sprog - Lydlige kompetencer - Kommunikative kompetencer Målgruppe: Børnehaveklasseledere, indskolingslærere, skolepædagoger og læsevejledere Underviser: Kirsten Wæhrens, ledende tale-hørekonsulent, PPR Tidspunkt: Onsdag den 2. september 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive, lokale 106

8 Til elever i læse- og skrivevanskeligheder i og 10. klasse og deres lærere Kursus i CD-ord og prøverne Kurset består af 3 dele: 1. Torsdag den kl på Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 For elever og deres lærere (eleverne må gerne medbringe flere lærere). Vi har fokus på de skriftlige prøvesæt, CD-Ord og Adobe Reader XI og hvordan man gør. Alle både elever og lærere - skal medbringe en computer med CDord 8.3 (inklusiv ordbogsværktøjet) og Adobe XI. 2. Torsdag den kl på Læreruddannelsen i Skive, lokale 104. For lærerne Her vil vi have fokus på, hvordan man som lærer kan undervise og støtte elever i læse- og skrivevanskeligheder i forbindelse med prøverne. Medbring computeren. 3. Fredag den og mandag den kl på Ungdomsskolen Skive For eleverne Det kan være svært at få øvet nok i skolens travle hverdag. Derfor er der indlagt 2 hele kursusdage for eleverne. Her vil vi øve og træne og løse eventuelle problemer, som I er stødt på hjemme på skolen. Medbring computeren. Vigtigt - man deltager i hele forløbet - eleverne medbringer mindst en lærer hver - alle medbringer en opdateret computer med CD-Ord - at I har bestilt digitalt materiale til elever med særlige behov. Husk fristen er 1. december Målgruppe: Underviser: Sted: Elever i læse- og skrivevanskeligheder i og 10. klasse og deres lærere - max 30 deltagere Margit Gade Læreruddannelsen i Skive Ungdomsskolen Skive

9 Matematik og it Denne kursusrække vil have fokus på brug af IT i matematik på alle klassetrin. Der vil i særlig grad arbejdes med: GeoGebra, Excel og Wordmat (i overbygningen). Kursusrækken afvikles som en vekslen mellem teori og praksis. Der planlægges med mødegang og en række webinarer. En nærmere beskrivelse af kursusrækken følger snarest. Målgruppe: Underviser: Tidspunkt: Sted: Matematiklærere og matematikvejledere Per Nygaard Thomsen, Nr. Nissum Seminarium Udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive

10 Læring i bevægelse Martin Spang Olsen var blandt de første til at undersøge forholdet mellem læring og bevægelse. Allerede i 80 erne slog han til lyd for, at følelsesintegreret lyd- og kropsudfoldelse kan have en positiv indvirkning på indlæringsevnen. Det blev senere til sansetræningssystemet Sang, Dans og Slagsmål (SDS) - baseret på bogen af samme navn - som han i de følgende år formidlede på mere end 100 skoler og læreranstalter i DK. Martin var også den første til at indføre massage, stunt, stage fight, vilde lege og abstrakt lydarbejde som et middel til mental balance og optimeret indlæring. I 2012 formaliserede han SDS-systemet til en toårig diplomuddannelse og oprettede Institut for Sensorisk Træning, hvor de første sansetrænere bliver udklækket til sommer. Martins tese er, at bevægelsens gavnlige effekt på de kognitive funktioner ikke opstår som et resultat af muskelarbejdet som sådan, men derimod som følge af bevægelsens påvirkning af sanseapparatet. Det er dermed syntesen mellem lyd, krop, og følelse, der gavner indlæringen, og ikke motionen i sig selv. På denne kursusdag vil Martin præsentere sin tilgang til læring og bevægelse både i form af foredrag og praktiske øvelser. Dagen vil være fuld af sjov og udfordringer. Det kræver ingen forkundskaber at deltage - kun et åbent sind og løstsiddende tøj. Kortfattet CV Martin Spang Olsen er cand. mag. i musikvidenskab og oldtidskundskab (speciale i antikke kunstudtryk og kultformer). Han er en af Danmarks få polyhistorer og besidder 28 professionelle titler (sensorisk træner, maler, tegner, guitarist, komponist, sanger, korleder, sangskriver, musikolog, foredragsholder, filosof, fremtidsforsker, dokumentarfilminstruktør, skuespiller, sundheds- og bevægelsesekspert, massør, stuntman, stuntkoordinator, stuntinstruktør, stagefightmaster, martial artekspert, religionshistoriker, konceptudvikler, konsulent og coach for erhvervslivet, børneterapeut, studievært, forfatter og ideolog for Miljøpartiet De Grønne). Martin Spang Olsen har skrevet fagbøger, skønlitteratur, digtsamlinger, børnesange, filmmanuskripter og en lang række artikler. Han har produceret cd er, instrueret dokumentarfilm og teater, sunget i opera-, operette- og musicalforestillinger, koreograferet kamp- og danseperformances, holdt foredrag, komponeret musik til film, afholdt maleriudstillinger, grundlagt uddannelser og organisationer samt medvirket i omkring 100 TV- og filmproduktioner som stuntman, stuntkoordinator, instruktør, tilrettelægger, studievært eller skuespiller. Han er en af verdens mest alsidigt uddannede stuntmænd og har næsten ene mand udviklet stuntbranchen i Danmark og Norge. Målgruppe: Alle interesserede lærere, skolepædagoger og studerende ved Læreruddannelsen i Skive Underviser: Martin Spang Olesen Tidspunkt: Torsdag den 10. september 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive

11 Samtale-/sorggruppeleder Gennem dette kursus vil du få indsigt i funktionen som samtalegruppeleder, hvordan du bedst muligt udfylder denne rolle, og drager omsorg for børn i sorg. Herunder vil du lære, hvordan vores kulturmæssige forståelse af sorg har indvirkning på vores tilgang til børnene. Du vil også lære om de organisatoriske og praktiske aspekter, der ligger i at oprette og drive en samtalegruppe. Du vil blive introduceret til forældresamarbejde og til hvordan sproget kan bruges som et værktøj i samtalen med børnene. Desuden vil vi i løbet af kurset komme ind på børns forskellige sorgreaktioner. Kursusform Kurserne tager udgangspunkt i Jes Diges mangeårige erfaringer med at være sorggruppeleder for børn. Jes Diges praksis er inspireret af narrativ og systemisk tænkning, og undervisningen vil bære præg heraf. Der vil være indlæg og cases fra Jes Diges egen praksis, suppleret med filmoptagelser, der udfolder vigtige pointer, og billedliggøre problematikker og håndteringen af dem. Udover indlæg og cases, vil der være deltagerinddragelse. Inddragelsen vil foregå både i plenum og i mindre grupper, og det vil være muligt at bidrage med egne erfaringer. Da vi ønsker at behandle spørgsmål og emner som kursisterne bringer op undervejs i kurset, vil kursusformen være løst struktureret, og der vil derfor ikke være en fast dagsorden. Nøgleordene er inspiration, erfaringsudveksling, involvering, dialog og handling. Målgruppe: Kurset er særligt målrettet ansatte i skoler, SFO er, sundhedspleje samt frivillige, der vil gøre en forskel for børn i sorg. Undervisningen vil være relevant for dig, der i forvejen er samtalegruppeleder, men også for dig, der finder emnet interessant og har et ønske om arbejde som gruppeleder Underviser: Jes Dige, pædagogisk, psykologisk konsulent i OmSorg Tidspunkt: Mandag den 14. september 2015 kl Tirsdag den 15. september 2015 kl Onsdag den 16. september 2015 kl Program: De overordnede rammer for alle tre dage er: Kl Kaffe, te og morgenbrød i mødelokalet Kl Kursus Kl Frokost efterfulgt af kaffe og kage Kl Kursus Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive, lokale 106

12 Marte Meo grundkursus Formålet med kurset er: - At deltageren bliver bekendt med principperne i det udviklingsstøttende samspil. - At deltageren bliver bevidst om og udvikler sine udviklingsstøttende - kompetencer. - At deltagerne bliver fortrolige med brugen af video som metode til at styrke udviklingsstøttende samspil. - At deltagerne bidrager med Marte Meo viden i skolen som helhed. - Kursisterne skal inden de øvrige kursusdage have optaget et videoklip af maks minutters varighed. Klippene skal vise læreren/pædagogen i forskellige undervisningssituationer (mere herom på intro-dagen). Filmklippene vil danne grundlag for undervisningen på kurset. Hver enkelt deltager vil få gennemgået sine film og få vist, hvor han/hun bruger de fem principper og dermed støtter relationen og barnets/børnenes udvikling positivt. Samtidig vil det blive gennemgået teoretisk, hvordan man som lærer kan støtte samspillet i positiv retning. Om Marte Meo metoden Marte Meo betyder Ved egen kraft. Metoden er opfundet af hollænderen Maria Aarts og har været brugt i Danmark de sidste godt 15 år. Metoden er på vej frem på skoleområdet, især i Norge og Sverige. Her kan henvises til Sissel Holten, som arbejder med Tryg klasserumsledelse ved hjælp af Marte Meo metoden, og meget mere. Metoden er en videobaseret, meget målrettet og praktisk metode til at understøtte og udvikle det udviklingsstøttende samspil i relationen, her mellem lærer og elev. Den er også meget anvendelig og brugbar i samarbejdet med forældrene. Marte Meo 5 overordnede principper: - At følge initiativ. - Positivt bekræfte initiativet. - Verbalisere initiativet. - Turtagning. - Positiv ledelse. Disse principper udspiller sig på forskellig måde, alt efter relationens karakter, og i dette kursus vil der være meget fokus på principperne, som de udspiller sig i klasserummet. Målgruppe: Lærere, pædagoger, medhjælpere, undervisningsassistenter Underviser: Sundhedsplejens Marte Meo terapeuter Tidspunkt: september oktober november 2015 Alle dage kl Sted: Skive Rådhus

13 Mindfulness i skolen Formålet med kurset er at lære redskaber til, på forskellige alderstrin, at støtte fokuserings- og koncentrationsevne samt at give redskaber til aktivt at kunne arbejde med hensigtsmæssige reaktionsmønstre i et trygt læringsfælleskab. Målgruppe: Underviser: Tid: Sted: Lærere, pædagoger, medhjælpere, undervisningsassistenter Stine Ø. Rasmussen Datoer udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive

14 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Formål: Hvordan sikres inklusion af elever i ordblindevanskeligheder med it-rygsæk i den almindelige undervisning? Baggrund: Som led i handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge skal lærere, der underviser elever med ordblindevanskeligheder, være i besiddelse af en specialviden omkring læseudvikling, læseprocesser, ordblindhed og om, hvordan kompenserende it kan anvendes som et opkvalificerende og kompenserende værktøj i den almene undervisning. Dette kursus er tænkt som et inspirationskursus, hvor vi kommer med nye input i forhold til teknikken, materialer og didaktikken. Der tages udgangspunkt i den almene undervisning og dertilhørende undervisningsmaterialer. Hvordan og hvornår skal der ske en tilretning i forhold til elever i ordblindevanskeligheder, og hvilke muligheder findes der? Der vil være udveksling af erfaringer, problematikker og gode ideer omkring elever i ordblindevanskeligheder eller elever, som viser tegn på ordblindhed. Målgruppe: Lærere som underviser elever med it-rygsæk og har en grundlæggende viden om CD-ord, skanning og Materialebasen gennem kursus i et af Skive Kommunes kompetencecentre Undervisere: Anette Mark, Kate Torp, Lisbeth Henriksen og Paul Wodstrup Tidspunkt: Torsdag den 22. oktober 2015 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 106

15 Projekt Netfinder I samarbejde med Viborg, Herning, Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner inviteres til en årlig konkurrence for 5. og 6. klasserne i kommunerne. Projekt Netfinder er et tiltag, som går ud på at opkvalificere elevernes informationsindsamling. Klasselæreren deltager i et introkursus for at prøve konceptet på egen krop. Eleverne laver øvelser hjemme på skolerne. Klassen deltager i en lokal delfinale i hver af kommunerne. De to bedste hold fra delfinalerne samles herefter til den store regionalfinale på Sønderagerskolen i Herning i maj Målgruppe: Lærere på 5. og 6. klassetrin i skoleåret Introdag: Torsdag den 21. januar 2016 kl Sted: Den Blå Diamant, lokale Pulsen, Torvestræde, Skive Netfinderfinale: Lokalfinale Skive onsdag den 6. april 2016 Regionsfinale fredag den 20. maj 2016 i Herning

16 Øvrige kurser og emnedage Der vil til skoleåret blive udbudt emnekurser, hvor indhold og tidsramme endnu ikke er fastlagt eller kurser, som udbydes af andre parter, som selv står for tilmeldingen. Naturcenter Brokholm: Mange af Naturcenter Brokholms faste tilbud ligger på Brokholms hjemmeside: Naturcentret indgår desuden gerne i lokale udviklingsarbejder i forbindelse med folkeskolereformen. Kontakt naturcenterleder Gitte Eriksen,

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

En folkeskole for alle

En folkeskole for alle En folkeskole for alle Dannelse og uddannelse i inkluderende fællesskaber Udviklingsaktiviteter i skoleåret 2008-09 Ringsted Kommune Cito, jucunde et solide Tidssvarende, elskværdigt og grundigt Pampædia.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere