Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013"

Transkript

1 Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 OPDATERET 30. OKTOBER 2013

2 Indhold 1. Indledning Hvad er formålet med et digitalt generationsmøde? Indhold af drejebogen Det første generationsmøde Tjekliste til arrangører Planlægning Afvikling Opsamling Erfaringsopsamling fra Silkeborg Kursus, samtale eller politisk debat? Præmissen Programmet Rekruttering Tilmelding Forberedelser Opstilling og klargøring Bilag A. Invitation til Digitalt Generationsmøde (pdf) B. Annonce til lokal presse (pdf) C. Opfordringsbrev til pensionistforeninger skabelon (word) D. Minutprogram (excel) E. Detaljeret beskrivelse af formiddagsprogram (doc) F. Bruttoliste med temaer og spørgsmål til formiddagen (doc) G. Workshopdesign med øvelsesbeskrivelser (doc) H. Forslag til bordopstilling til workshop (jpg) I. Velkomst-flyers til workshop (pdf) J. Workshop øvelse 1 - interviewguides (pdf) K. Workshop øvelse 1 - temakort og spørgsmålskort (pdf) L. Interviewspørgsmål til pressedækning og videospots idékatalog (word) M. Intern praktisk huskeliste - tjekliste med ansvarsfordeling (word) Download alle bilag her: Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 3

3 1. Indledning I lyset af den stadig stigende digitalisering af samfundet sætter Det Digitale Generationsmøde fokus på vores muligheder for at lære af hinanden på tværs af generationer. Det første pilotprojekt på et digitalt generationsmøde blev arrangeret den 8. oktober 2013 på Silkeborg Højskole forud for Seniorsurf-dagen Denne drejebog opsamler erfaringerne fra dagen og kan fungere som inspiration og vejledning til planlægning af fremtidige digitale generationsmøder. 1.1 Hvad er formålet med et digitalt generationsmøde? Det er vigtigt at gøre sig klart på forhånd, hvad deltagerne skal have ud af generationsmødet. Der er umiddelbart tre veje at gå: 1. Et kursus hvor unge og ældre lærer hinanden om it helt konkret. 2. Et politisk debatmøde hvor man debatterer digitaliseringen af samfundet. 3. En samtale hvor unge og ældre taler sammen om teknologiens betydning for hverdagen. De tre veje udelukker ikke hinanden, og et digitalt generationsmøde kan sagtens indeholde elementer fra alle tre veje. Det digitale generationsmøde på Silkeborg Højskole havde eksempelvis momenter, som pegede i retning af kursusformen - en lejlighed til, at de ældre kunne få håndgribelig erfaring med digitale løsninger. Undervejs på dagen var der endvidere momenter, der trak i retning af en politisk debat om økonomiske forhold, borgernes sikkerhed og demokratisk ret. Det primære element blev dog samtaleformen, hvor de unge og ældre talte sammen og udvekslede erfaringer om teknologiens betydning i hverdagen og om forståelsen af det offentlige system og sprog. Vi anbefaler, at mødet primært udformes som en samtale. Det vil drejebogen her vil kaste lys over. 1.2 Indhold af drejebogen Drejebogen indledes med et resumé af begivenhederne på Silkeborg Højskole udformet som en kort fortælling om dagen. Derefter fokuserer vi i andet afsnit på hhv. forberedelse, afvikling og opsamlingen af arrangementet. I punktform kommer vi her med en tjekliste, der kan bruges som inspiration til planlægningen af kommende generationsmøder. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af erfaringsopsamlingen, som udgør tredje afsnit med detaljerede refleksioner og evalueringer over de vigtigste temaer. Bemærk i øvrigt bilagene. Her er der masser af materiale at dykke ned i og lade sig inspirere af. God fornøjelse! Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 4

4 2. Det første generationsmøde Tirsdag den 8. oktober fra 9.30 til afviklede Digitaliseringsstyrelsen det første Digitale Generationsmøde i Samarbejde med Silkeborg Højskole. 60 elever fra højskolen var på forhånd inviteret til at deltage sammen med 60 ældre fra det østjyske. Formiddagen var afsat til oplæg til inspiration og værdimæssig debat om teknologiens udfordringer og potentialer for deltagernes hverdagsliv. Dagen startede med at deltagerne budt velkommen af formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, hvorefter det digitale konsulenthus Seismonaut tegnede de store penselstrøg for teknologiens seneste udvikling iblandet historiske filmklip fra fælles mindeværdige øjeblikke, som løftede stemningen i salen. Skuespiller og ambassadør for Seniorsurf-dagen 2013, Lisbet Dahl, og hendes barnebarn, Caroline Dahl Jónsdóttir, satte derefter fokus på generationernes forskellige tilgange til teknologien. Under mantraet Det er nemmere end du tror satte Lisbet Dahl udfordrende spørgsmålstegn ved de ældres tilbageholdenhed overfor ny teknologi. Diskussionen fortsatte i paneldebatten med de øvrige oplægsholdere samt repræsentanter fra Silkeborg Bibliotekerne og Digitaliseringsstyrelsen. Mikrofonen gik efterfølgende rundt i salen til de mange deltagere, som hver især delte forskellige anekdoter om teknologien betydning i deres hverdag. I frokostpausen fortsatte snakken på tværs af generationerne ved bordene i spisesalen, hvor unge og ældre var bænket om hinanden. Ved et cafébord i foyeren havde de nysgerrige deltagere også mulighed for at snakke med Borgerservice fra Silkeborg Kommune, som også kunne straksudstede NemID. Over middag fortsatte dialogen for en mindre gruppe af deltagere, der havde tilmeldt sig eftermiddagens workshop. De 34 deltagere blev ledt igennem procesøvelser baseret på livsnære temaer og begivenheder, der inspirerede til diskussionen af de offentliges digitale løsninger og forståelsen af det offentlige system, og det offentliges sprogbrug. De yngre og ældre deltagere udarbejdede derefter i fællesskab gode råd til at forstå det offentlige at til forstå og gøre brug af teknologiens udfordringer og potentialer. Generationsmødet blev rundet af med en fælles præsentation af de gode råd og en evaluering af dagens begivenheder. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 5

5 3. Tjekliste til arrangører I det følgende beskriver en række punkter og anbefalinger, som det kan være relevante at overveje i forbindelse med planlægningen af et digitalt generationsmøde opdelt under hhv. planlægning, afvikling og opsamling. Tjeklisten er lavet på baggrund af vores erfaringer fra generationsmødet på Silkeborg Højskole som udfoldes mere i det efterfølgende afsnit Planlægning Gennemtænk præmissen for generationsmødet - er det tydeligt, hvad vi kan lære af hinanden, og hvad, der legitimerer generationsmødet? (se afsnit 4.2) Overvej omfanget af arrangementet og antallet deltagere for hhv. formiddag, eftermiddag eller som helhed (se afsnit 4.3) Fastsæt en udformning af arrangementet og afstem forventningerne for arrangører, medvirkende og deltagerne (se afsnit 4.1) Aftal evt. et samarbejde med kommunen, bibliotekerne og borgerservice. Ved messestande kan aktørerne være repræsenteret pausen, så der opnås synlighed overfor deltagere og samtaler efter deltagernes interesse. Tydeliggør afsenderen og formålet overfor deltagerne på generationsmødet, men nedton de officielle præsentationer af myndighedernes rolle, offentlige tiltag mv. Overvej om man kan gøre en for målgruppen kendt og respekteret person til ansigt for arrangementet udadtil. Samarbejdet med ambassadøren for Seniorsurf-dagen, Lisbet Dahl, var oplagt qua hendes alder og erfaring med teknologien samt kendisfaktor og scenetække. Overvej om arrangementet skal afholdes på et sted, hvor der i forvejen er unge eksempelvis en uddannelsesinstitution eller højskole. De kan rekruttere de yngre deltagere og har gode faciliteter som foredragssal, spisesal samt foyer til check-in-opstilling. Tænk få, men dybdegående oplæg i formiddagsprogrammet, og giv mere plads til paneldebat og samtale ved bordene. Sæt deltagerne i spil - de har meget at snakke om. Arranger bespisning med højskolens køkken - det er en billig løsning, og spisesalen giver gode rammer for den videre snak i pausen. Annoncer for generationsmødet i den lokale avis med billede af den kendte ambassadør som trækplaster og tilmeldingsinformationer. Opsæt en simpel hjemmeside med fanerne, velkommen, program og tilmelding, som denne: Giv mulighed for telefonisk tilmelding i ugerne op til arrangementet. Med platformen kan en tilmeldingsform enkelt sættes op med deltagerbegrænsning. Ved tilmelding angives navn, telefonnummer og mailadresse. Tilmeldingsformen integreres på hjemmesiden og bruges også ved telefonisk tilmelding for at have det samlede overblik. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 6

6 3.2 Afvikling Sammensæt et minutprogram og del det med de medvirkende (se bilag D) - bør gennemgås på dagen for arrangementet til en briefing af alle aktører. Udvælg et mandskab og aftal rollefordelingen: Hvem tager sig af Check-in og velkomst? Hvem er ansigtet til den officielle velkomst? Hvem er ordstyrer om formiddagen? Hvem er ansvarlig for lyd, lys og mikrofon (mobil under paneldebat)? Hvem har kontakten og koordineringen med skolen på dagen? Hvem faciliterer workshoppen om eftermiddagen? Hvem dækker begivenhederne med foto og video til senere brug (PR)? Lav en aftale med skolen om at teste teknikken og sikre, at mikrofoner og lyden bagerst i salen fungere til deltagernes behov. Der kan være behov for både headset og en trådløs mikrofon, der kan gå rundt blandt deltagerne. Lav en aftale med højskolen om at komme tidligt og arrangere bordopstillingen på dagen. Det fungerede godt med store kvadratiske borde med plads til otte mand. Afstem med højskolen og deltagerne, hvis der er pressedækning og/eller visuel indholdsproduktion til PR-materiale - eks. til hjemmesider og sociale medier. Klargør et område med caféborde til eks. bibliotekerne og borgerservice, Det må gerne ligge i naturlig sammenhæng med pauseområdet og spisesalen. Opstil et check-in-bord med deltagerlister og husk den varme velkomst (se afsnit 4.7) Forbered et nummersystem til bordene og lodtrækning af siddepladser ved indgangen - halvdelen af numrene fra hvert bord skal i en pulje til de unge og den anden halvdel i en pulje til de ældre deltagere. Dermed sikres så vidt muligt en lige fordeling af unge og ældre ved bordene - eks. fire unge og fire ældre til hvert bord (se afsnit 4.7) Forbered gode spørgsmål til diskussion og summeøvelser i løbet af formiddagsprogrammet for at sikre aktivitet og dialog blandt deltagerne (se bilag F) Ordstyreren skal overveje, hvordan paneldebatten håndteres, hvis det udvikler sig til en politisk debat. Tænk gerne i måder hvorpå debatten anerkendes men parkeres, sådan at det egentlige debattema fastholdes. Overvej, hvordan frokostpausen kan tages i brug til at lave ny bordopstilling, og om I på forhånd skal søge hjælp hos de deltagende elever eller højskolens personale (se bilag H) Til workshoppen er det facilitatorens fornemmeste opgave at følge deltagerne, lytte og tage fat i det, der giver mening for dem i situationen. Vær forberedt på at lave om i øvelserne og give mere tid til nogle elementer og mindre tid til andre. 3.3 Opsamling Afslut dagen med en kort evaluering, der giver plads til deltagernes spørgsmål, kommentarer og forslag til ændringer. Læg gerne op til et spørgsmål af typen, Hvad kan vi gøre nu?, så evalueringen bliver handlingsanvisende. Sørg for at indsamle de produkter, deltagerne har bidraget med (eks. plancher med gode råd), der kan bruges i evalueringen eller integreres som indhold i PR-materiale. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 7

7 Saml billeder fra aktører og fotografer og udvælg de bedste til dokumentation af arrangementet og øvelserne. Overvej om man kan fastholde relationen til deltagerne efterfølgende. Kan der skabes et fællesskab omkring generationsmødet på andre platforme, eller kan deltagerne med det samme inviteres til andre relevante arrangementer? Send takk s til medvirkende aktører med dokumentation fra dagen og de fremadrettede perspektiver. Send takke- og opsamlingsmails til deltagerne på baggrund af mailinglisten i tilmeldingsformularen. Vedhæft gode billeder og link til evt. pressedækning eller dokumentation på en dertil indrettet hjemmeside. Evaluer med andre medarrangører og få formuleret en fælles opsamling med forslag til forbedringer og udvikling af konceptet til kommende generationsmøder. Fotos: Digitaliseringsstyrelsen Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 8

8 4. Erfaringsopsamling fra Silkeborg Med dette afsnit samler vi op på de væsentligste af vores refleksioner og evalueringspunkter på baggrund af det Digitale Generationsmøde på Silkeborg Højskole den 8. oktober Der er inddelt temaer, som bør tages op til overvejelse i forbindelse med kommende generationsmøder 4.1 Kursus, samtale eller politisk debat? Vi erfaret, at mødet kan udformes og dermed opleves af deltagerne på flere forskellige måder. Med udformningen menes både programsammensætningen samt faciliteringen på selve dagen. Udformningen er afgørende for at kunne forventningsafstemme arrangørerne, de medvirkende og deltagerne imellem, og for at deltagerne i sidste ende får en god oplevelse. Helt konkret skal det overvejes, om generationsmødet skal have form af et kursus, en samtale eller en politisk debat, som udfoldes i det følgende. Arrangementet vil uundgåeligt have elementer fra alle former, men bør så vidt muligt målrettes én form. Det vil gøre det nemmere at kommunikere til samarbejdspartnere og deltagerne, hvad de kan forvente. Det kan være en hjælp at stille sig selv følgende spørgsmål: Kursus: Bidrager udformningen til, at deltagerne konkret lærer at bruge en PC, en tablet eller smartphone, eller får hands on-erfaring med internettet, digitale værktøjer (på borger.dk) og sociale medier? Hvis deltagere forventer et kursus, kan de blive skuffede over de mere overordnede diskussioner og debatten om digitaliseringen. Gør det derfor klart, at der med workshop ikke menes et hands onkursus, men samtaler og kreative øvelser over de udvalgte emner. Samtale: Bidrager udformningen til, at deltagerne kommer ind på livet af hinanden og arbejder med at forstå hinandens livssituationer for at skabe nye perspektiver på de udvalgte emner? Vi mener, at denne form er bedst til at nuancere forståelsen og konkret bringe generationerne sammen om digitaliseringen. Det er også et forarbejde, der er nødvendigt, før en eventuel kursusform kan være effektiv efterfølgende. Pas på ikke at køre samtalen op på samfundsdebatniveauet, men hold den nærværende til værdierne i hverdagen hos den enkelte. Politisk debat: Bidrager formen til, at deltagerne debatterer politiske linjer og positive og negative sider af digitaliseringen på et samfundsniveau? Den politiske debat kan nemt tage styringen over, hvad der snakkes om i grupperne, og det kan være for abstrakt og politisk til, at deltagerne lærer af deres egne erfaringer og forskelligheder med teknologien i hverdagen. Hvis en offentlig myndighed står bag arrangementet, kan det give forventninger til politisk debat og svar på politiske, juridiske og økonomiske aspekter af digitaliseringen. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 9

9 Hvis flere deltagere ønsker at tage den politiske debat, skal det overvejes, hvordan denne debat eventuelt kan parkeres, så ordstyreren ikke afviser de politiske kommentarer, men får placeret diskussionen i en anden sammenhæng, hvor den kan fortsættes. Det kan være på et andet arrangement, en hjemmeside eller blot tilsagnet om, at pointerne bliver skrevet ned og tages med hjem til det videre arbejde. 4.2 Præmissen I planlægningen af generationsmødet arbejdede vi ud fra en præmis om, at unge kender til teknologien, og ældre kender til det offentlige og dets løsninger. Præmissen var med til at tydeliggøre, at ældre ikke blot kommer for at lære, men bestemt har noget at bidrage med - deres erfaring med det offentlige. Modstillingen skulle altså motivere mødet: Vi kan lære af hinanden. Men denne modstillingen var også med til at sætte deltagerne i bås og til tider gøre snakken unuanceret. Under arrangementet oplevede vi flere situationer, hvor ældre havde kendskab til aktuelle hjemmesider, som flere unge ikke kendte til (eks. sundhed.dk). Desuden kunne de ældre bidrage med interessante erfaringer med teknologien i dens tidligere stadier, der sætter nutidens digitale medier i perspektiv. Men mest af alt kunne de ældre deltagere bidrage med deres store livserfaring i forhold til de temaer, der er vigtige for unge lige nu, såsom flytning, uddannelsesvalg, arbejdsforhold, økonomi og skat, det offentlige sprog mv. På baggrund af vores erfaringer bør den motiverende modstilling i beskrivelsen af generationsmødet derfor i højere grad vinkles med de ældres livserfaring som det bærende punkt, så vi ikke unødigt sætter deltagerne i ukonstruktive roller: De unge har kendskab til den nye teknologi, de ældre har en enorm livserfaring. Sammen kan vi nå en nuanceret forståelse af, hvordan vi som mennesker, som borgere og som samfund kan drage nytte af digitaliseringens muligheder og udfordringer. I sidste ende er det de meningsfulde temaer hos hver generation, som skaber lysten og behovet for at bruge både teknologien og de offentlige services. Digitaliseringen sker ikke for teknologiens skyld, men handler om mennesker og må tage udgangspunkt i det menneskelige. Det er gennem disse meningsfulde dialoger med hinanden, at deltagerne kan nuancere deres indstilling til digitaliseringen. 4.3 Programmet Generationsmødet var planlagt ud fra idéen om et klassisk højskolearrangement om formiddagen med inspirerende oplæg og værdimæssig debat. Dette skulle give anledning til, samt kvalificere den senere workshop, hvor der blev bygget bro mellem formiddagens emner og deltagernes egne praksisser med teknologi og offentlige løsninger. Ud fra en helhedsforståelse giver progressionen mening, men da kun et mindre udsnit af formiddagsdeltagerne fortsatte, gav det mange af de andre deltagere en oplevelse af en manglende dialog og tilknytning til emnet. Da formiddagsprogrammet havde en overvægt af debat om ældres tilgang til de digitale, følte nogle unge sig forbigåede. Desuden var nogle ældre ærgerlige over, at de ikke havde fået meldt sig på til workshoppen i tide, eller ikke var blevet informeret, og nu ikke kunne få plads til eftermiddagsprogrammet også. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 10

10 Vi anbefaler derfor enten at invitere alle deltagere til et samlet formiddags- og eftermiddagsprogram for at give en bedre helhedsoplevelse som intenderet, eller at inkludere nogle workshop-elementer allerede om formiddagen. Uanset løsningen vil vi anbefale at starte samtalen mellem deltagerne tidligt, da samtlige deltagere både fremhævede de nære samtaler som det mest givende og efterspurgte mere indhold i den retning. Et forslag til et revideret program, der giver mere plads til dialogen og det nære for alle, kunne se ud således: Formiddagsprogrammet: Faglige oplæg og samtaler o Ekspertoplæg: Det teknologiske statusbillede o Første interviewøvelse fra workshop-programmet (med sidemanden, ung-ældre) o Erfaringsoplæg: Generationsportræt med en kendt ælde og en ung o Samtale: Snak igen med sidemanden om de forskellige indstillinger til teknologien o Værdimæssig paneldebat (ikke politisk) med inddragelse af salen Frokost Eftermiddagsprogrammet (evt. alle deltager hele dagen): Workshop o Anden øvelse fra programmet med besøg af hhv. de unges og de ældres verden o Tredje og fjerde øvelse med gode råd på plancher, der præsenteres for hinanden. Afslutning med kaffe, kage og åben evaluering 4.4 Rekruttering Det var en stor fordel at arrangere generationsmødet i samarbejde med Silkeborg Højskole. Dels var det enkelt at rekruttere de yngre deltagere gennem kontakten til højskolen, og vi kunne på forhånd aftale, hvem af dem, der ville og kunne fortsætte til workshoppen. Dels var de i forvejen bekendte med formen på højskolemødet og var vant til den type værdimæssig debat. Derudover står de fleste højskoleelever et sted i livet, hvor de skal vælge uddannelse, flytte og generelt stå på egne ben. Her er der mange touchpoints mellem de unges situation og de løsninger og services, det offentlige tilbyder online. Til rekrutteringen af de ældre satte vi en annonce i lokalavisen med informationer om tidspunkt, lokation, oplægsholdere og tilmeldingsmuligheder sammen med et billede af Lisbet Dahl. Annoncen virkede nogenlunde således at forskellige ældre fra egnen tog kontakt per telefon eller tilmeldte sig selv online, via denne side: I rekrutteringen af de ældre virkede det desuden godt at Digitaliseringsstyrelsen skrev et opfordringsbrev ud til foreninger for ældre i Silkeborg og omegn. Vi fik indtrykket af, at mange slog sig sammen i foreningerne og tilmeldte sig 5-8 stk. af gangen pr. telefon, hvilket hurtigt fyldte de sidste pladser. Det kan derfor overvejes, om annoncering i lokal presse var nødvendig, omend det gav en større diversitet blandt deltagerne. 4.5 Tilmelding I ugerne op til arrangementet, havde vi både en telefonisk og en online tilmeldingsprocedure for de ældre. Mange benyttede sig af den telefoniske, for at melde sig til hele programmet og uden nødvendigvis at kende det nøjagtige program, som kun lå online. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 11

11 Omend det var en omstændig procedure, var vi via den telefoniske tilmelding allerede i dialog med de ældre og kunne afstemme forventninger til eftermiddagens workshop. Det var ofte tydeligt, at de ikke helt var med på, hvad de tilmeldte sig. På samme måde kunne deltagere online nemt tilmelde sig heldagsprogrammet uden at kende til indholdet af eftermiddagen. Man kan derfor overveje, om man skal søge en klar forståelse af eftermiddagsprogrammet, fremfor at sikre mere ureflekterede tilmeldinger til workshoppen. Omvendt blev mange også positivt overraskede over det givtige i workshoppen, som programmet skred frem på selve dagen. Dette kan pege i retning af, at deltagerne nok skal tilpasse sig øvelserne og hinanden, når de først går ind i processen. Vi hørte flere i løbet af dagen, der ikke kendte til eftermiddagsworkshoppen eller følte sig lidt snydt, da de ikke havde haft muligheden (for sen tilmelding). Disse misforståelser kan igen undgås med en klarere forståelse af wokshoppen, tilmeldingsfristen og deltagerbegrænsningen. Men det kan også undgås ved at lave programmet mere inkluderende hele dagen igennem. 4.6 Forberedelser Der er et par basale praktiske foranstaltninger, der bør tænkes ind i forberedelserne, der alle relaterer sig til de ældre deltagere. For det første betyder deltagernes alder, at arrangementet må holdes inden for en rimelig tidsgrænse og ikke være for hektisk. Vi havde mange elementer med, der ville mange ting (jf. diskussionen om kursus, samtale eller debat). Det affødte automatisk, at vi måtte skøjte hurtigere hen over flere elementer, end flere deltagere kunne nå at følge med. Derfor må der med omtanke skæres ned i programmet - gør det mere simpelt og mindre komprimeret og ambitiøst. Målet er ikke at få belyst så mange vinkler som muligt, men at deltagerne selv oplever nuanceringen ud fra deres egne behov og en diskussion om udfordringer og potentialer. For det andet kan det opleves som en lang og begivenhedsrig dag for de ældre deltagere, Eftermiddagens øvelser krævede en del fysisk bevægelse, da hver øvelse foregik et nyt sted i foredragssalen. Det var planlagt således for at hjælpe med fokusskift i diskussionerne og skabe en mere direkte oplevelse af progression gennem øvelserne. Når det opvejes med det lange program og deltagernes energi, bør der dog skæres ned på bevægelsen mellem øvelserne og gøres mere simpelt. For det tredje er det helt essentielt at sikre en god lyd og akustik i rummet og have teknikken i orden. Vi oplevede at flere ældre deltagere, som ikke sad forrest i salen, ikke ordentligt kunne høre, hvad der foregik. 4.7 Opstilling og klargøring Der er flere ting mht. opstilling og klargøring på selve dagen, som er værd at have med i planlægningen. Til velkomsten er det vigtigt, at vi have en check-in-opstilling med deltagerlister, bordnumre og en person, som er ansvarlig for den varme velkomst. Det viste sig, at mange af de ældre deltagere kom samtidigt og i god tid før starten af arrangementet. Det skabte en flaskehals ved indgangen til salen, og det kan skyldes at mange ældre kom med den samme busrute til højskolen inde fra byen og oplandet. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 12

12 I den forbindelse virkede det godt at have en repræsentant stående og småsnakke med deltagerne i foyeren, inden de kunne komme til check-in. Her kan spørges ind til deres forventninger og motivation til arrangementet. Ved check-in-opstillingen kan samme person stå for at uddele bordnumre og svare på praktiske spørgsmål. Ved check-in-opstillingen anvendte vi to deltagerlister - én til formiddagsprogrammet og én til heldagsprogrammet inkl. workshoppen. Til deltagerne på sidstnævnte liste, havde vi yderligere printet flyers, der gav en kort intro til eftermiddagsworkshoppen. Disse praktiske foranstaltninger viste sig dog at bære en symbolværdi i, at formiddagsdeltagerne følte sig overste uden den printede flyer. Det gav altså en oplevelse af eksklusivitet, at nogle deltagere havde sin egen liste og fik et særskilt papir udleveret. Og det var yderligere en torn i øjet på de af formiddagsdeltagerne, der gerne vil have været med om eftermiddagen alligevel, eller ikke havde meldt sig til i tide. Det anbefales derfor, at der ikke gøres forskel på deltagerne med hensyn til udleverede materiale. Alternativt kan brochurer / flyers udlades helt. Til opstillingen i foredragssalen havde vi arrangeret otte borde og blandet deltagerne ved hjælp af blandede bordnumre i hatten ved indgangen. Det er helt centralt for diskussionerne, at de yngre deltagere får en særskilt pulje at trække fra med halvdelen af hvert bordnummer, sådan at de ældre og yngre deltagere blandes ligeligt ved bordene så vidt muligt. Idéen med at blande yngre og ældre fungerede efter hensigten, men at blande de ældre via lodtrækningen ved indgangen fungerede ikke helt smertefrit. Flere ældre kom sammen som ægtepar eller vennepar og var opsatte på i det mindste at sidde sammen med deres ægtefælle og venner udover de yngre deltagere ved bordet. Det affødte nogle sure miner ved indgangen, og man kan derfor overveje, om de ældres nummerpulje skal være kronologisk, sådan at de så vidt muligt sidder med sine egne. Dog havde det også den fordel i diskussionerne, at de kom til at fokusere på sig selv i forhold til personer, de ikke kendte og i større grad kunne udforske det ukendte. Flere ældre fremhævede efter frokostpausen, at metoden havde været god fordi det fik dem til at møde nye mennesker. Man skal derfor heller ikke undervurdere det givtige i, at deltagerne flyttes ud af deres komfortzone. Det er trods alt også, hvad digitaliseringen fordrer. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 13

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere