Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013"

Transkript

1 Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 OPDATERET 30. OKTOBER 2013

2 Indhold 1. Indledning Hvad er formålet med et digitalt generationsmøde? Indhold af drejebogen Det første generationsmøde Tjekliste til arrangører Planlægning Afvikling Opsamling Erfaringsopsamling fra Silkeborg Kursus, samtale eller politisk debat? Præmissen Programmet Rekruttering Tilmelding Forberedelser Opstilling og klargøring Bilag A. Invitation til Digitalt Generationsmøde (pdf) B. Annonce til lokal presse (pdf) C. Opfordringsbrev til pensionistforeninger skabelon (word) D. Minutprogram (excel) E. Detaljeret beskrivelse af formiddagsprogram (doc) F. Bruttoliste med temaer og spørgsmål til formiddagen (doc) G. Workshopdesign med øvelsesbeskrivelser (doc) H. Forslag til bordopstilling til workshop (jpg) I. Velkomst-flyers til workshop (pdf) J. Workshop øvelse 1 - interviewguides (pdf) K. Workshop øvelse 1 - temakort og spørgsmålskort (pdf) L. Interviewspørgsmål til pressedækning og videospots idékatalog (word) M. Intern praktisk huskeliste - tjekliste med ansvarsfordeling (word) Download alle bilag her: Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 3

3 1. Indledning I lyset af den stadig stigende digitalisering af samfundet sætter Det Digitale Generationsmøde fokus på vores muligheder for at lære af hinanden på tværs af generationer. Det første pilotprojekt på et digitalt generationsmøde blev arrangeret den 8. oktober 2013 på Silkeborg Højskole forud for Seniorsurf-dagen Denne drejebog opsamler erfaringerne fra dagen og kan fungere som inspiration og vejledning til planlægning af fremtidige digitale generationsmøder. 1.1 Hvad er formålet med et digitalt generationsmøde? Det er vigtigt at gøre sig klart på forhånd, hvad deltagerne skal have ud af generationsmødet. Der er umiddelbart tre veje at gå: 1. Et kursus hvor unge og ældre lærer hinanden om it helt konkret. 2. Et politisk debatmøde hvor man debatterer digitaliseringen af samfundet. 3. En samtale hvor unge og ældre taler sammen om teknologiens betydning for hverdagen. De tre veje udelukker ikke hinanden, og et digitalt generationsmøde kan sagtens indeholde elementer fra alle tre veje. Det digitale generationsmøde på Silkeborg Højskole havde eksempelvis momenter, som pegede i retning af kursusformen - en lejlighed til, at de ældre kunne få håndgribelig erfaring med digitale løsninger. Undervejs på dagen var der endvidere momenter, der trak i retning af en politisk debat om økonomiske forhold, borgernes sikkerhed og demokratisk ret. Det primære element blev dog samtaleformen, hvor de unge og ældre talte sammen og udvekslede erfaringer om teknologiens betydning i hverdagen og om forståelsen af det offentlige system og sprog. Vi anbefaler, at mødet primært udformes som en samtale. Det vil drejebogen her vil kaste lys over. 1.2 Indhold af drejebogen Drejebogen indledes med et resumé af begivenhederne på Silkeborg Højskole udformet som en kort fortælling om dagen. Derefter fokuserer vi i andet afsnit på hhv. forberedelse, afvikling og opsamlingen af arrangementet. I punktform kommer vi her med en tjekliste, der kan bruges som inspiration til planlægningen af kommende generationsmøder. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af erfaringsopsamlingen, som udgør tredje afsnit med detaljerede refleksioner og evalueringer over de vigtigste temaer. Bemærk i øvrigt bilagene. Her er der masser af materiale at dykke ned i og lade sig inspirere af. God fornøjelse! Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 4

4 2. Det første generationsmøde Tirsdag den 8. oktober fra 9.30 til afviklede Digitaliseringsstyrelsen det første Digitale Generationsmøde i Samarbejde med Silkeborg Højskole. 60 elever fra højskolen var på forhånd inviteret til at deltage sammen med 60 ældre fra det østjyske. Formiddagen var afsat til oplæg til inspiration og værdimæssig debat om teknologiens udfordringer og potentialer for deltagernes hverdagsliv. Dagen startede med at deltagerne budt velkommen af formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, hvorefter det digitale konsulenthus Seismonaut tegnede de store penselstrøg for teknologiens seneste udvikling iblandet historiske filmklip fra fælles mindeværdige øjeblikke, som løftede stemningen i salen. Skuespiller og ambassadør for Seniorsurf-dagen 2013, Lisbet Dahl, og hendes barnebarn, Caroline Dahl Jónsdóttir, satte derefter fokus på generationernes forskellige tilgange til teknologien. Under mantraet Det er nemmere end du tror satte Lisbet Dahl udfordrende spørgsmålstegn ved de ældres tilbageholdenhed overfor ny teknologi. Diskussionen fortsatte i paneldebatten med de øvrige oplægsholdere samt repræsentanter fra Silkeborg Bibliotekerne og Digitaliseringsstyrelsen. Mikrofonen gik efterfølgende rundt i salen til de mange deltagere, som hver især delte forskellige anekdoter om teknologien betydning i deres hverdag. I frokostpausen fortsatte snakken på tværs af generationerne ved bordene i spisesalen, hvor unge og ældre var bænket om hinanden. Ved et cafébord i foyeren havde de nysgerrige deltagere også mulighed for at snakke med Borgerservice fra Silkeborg Kommune, som også kunne straksudstede NemID. Over middag fortsatte dialogen for en mindre gruppe af deltagere, der havde tilmeldt sig eftermiddagens workshop. De 34 deltagere blev ledt igennem procesøvelser baseret på livsnære temaer og begivenheder, der inspirerede til diskussionen af de offentliges digitale løsninger og forståelsen af det offentlige system, og det offentliges sprogbrug. De yngre og ældre deltagere udarbejdede derefter i fællesskab gode råd til at forstå det offentlige at til forstå og gøre brug af teknologiens udfordringer og potentialer. Generationsmødet blev rundet af med en fælles præsentation af de gode råd og en evaluering af dagens begivenheder. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 5

5 3. Tjekliste til arrangører I det følgende beskriver en række punkter og anbefalinger, som det kan være relevante at overveje i forbindelse med planlægningen af et digitalt generationsmøde opdelt under hhv. planlægning, afvikling og opsamling. Tjeklisten er lavet på baggrund af vores erfaringer fra generationsmødet på Silkeborg Højskole som udfoldes mere i det efterfølgende afsnit Planlægning Gennemtænk præmissen for generationsmødet - er det tydeligt, hvad vi kan lære af hinanden, og hvad, der legitimerer generationsmødet? (se afsnit 4.2) Overvej omfanget af arrangementet og antallet deltagere for hhv. formiddag, eftermiddag eller som helhed (se afsnit 4.3) Fastsæt en udformning af arrangementet og afstem forventningerne for arrangører, medvirkende og deltagerne (se afsnit 4.1) Aftal evt. et samarbejde med kommunen, bibliotekerne og borgerservice. Ved messestande kan aktørerne være repræsenteret pausen, så der opnås synlighed overfor deltagere og samtaler efter deltagernes interesse. Tydeliggør afsenderen og formålet overfor deltagerne på generationsmødet, men nedton de officielle præsentationer af myndighedernes rolle, offentlige tiltag mv. Overvej om man kan gøre en for målgruppen kendt og respekteret person til ansigt for arrangementet udadtil. Samarbejdet med ambassadøren for Seniorsurf-dagen, Lisbet Dahl, var oplagt qua hendes alder og erfaring med teknologien samt kendisfaktor og scenetække. Overvej om arrangementet skal afholdes på et sted, hvor der i forvejen er unge eksempelvis en uddannelsesinstitution eller højskole. De kan rekruttere de yngre deltagere og har gode faciliteter som foredragssal, spisesal samt foyer til check-in-opstilling. Tænk få, men dybdegående oplæg i formiddagsprogrammet, og giv mere plads til paneldebat og samtale ved bordene. Sæt deltagerne i spil - de har meget at snakke om. Arranger bespisning med højskolens køkken - det er en billig løsning, og spisesalen giver gode rammer for den videre snak i pausen. Annoncer for generationsmødet i den lokale avis med billede af den kendte ambassadør som trækplaster og tilmeldingsinformationer. Opsæt en simpel hjemmeside med fanerne, velkommen, program og tilmelding, som denne: Giv mulighed for telefonisk tilmelding i ugerne op til arrangementet. Med platformen kan en tilmeldingsform enkelt sættes op med deltagerbegrænsning. Ved tilmelding angives navn, telefonnummer og mailadresse. Tilmeldingsformen integreres på hjemmesiden og bruges også ved telefonisk tilmelding for at have det samlede overblik. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 6

6 3.2 Afvikling Sammensæt et minutprogram og del det med de medvirkende (se bilag D) - bør gennemgås på dagen for arrangementet til en briefing af alle aktører. Udvælg et mandskab og aftal rollefordelingen: Hvem tager sig af Check-in og velkomst? Hvem er ansigtet til den officielle velkomst? Hvem er ordstyrer om formiddagen? Hvem er ansvarlig for lyd, lys og mikrofon (mobil under paneldebat)? Hvem har kontakten og koordineringen med skolen på dagen? Hvem faciliterer workshoppen om eftermiddagen? Hvem dækker begivenhederne med foto og video til senere brug (PR)? Lav en aftale med skolen om at teste teknikken og sikre, at mikrofoner og lyden bagerst i salen fungere til deltagernes behov. Der kan være behov for både headset og en trådløs mikrofon, der kan gå rundt blandt deltagerne. Lav en aftale med højskolen om at komme tidligt og arrangere bordopstillingen på dagen. Det fungerede godt med store kvadratiske borde med plads til otte mand. Afstem med højskolen og deltagerne, hvis der er pressedækning og/eller visuel indholdsproduktion til PR-materiale - eks. til hjemmesider og sociale medier. Klargør et område med caféborde til eks. bibliotekerne og borgerservice, Det må gerne ligge i naturlig sammenhæng med pauseområdet og spisesalen. Opstil et check-in-bord med deltagerlister og husk den varme velkomst (se afsnit 4.7) Forbered et nummersystem til bordene og lodtrækning af siddepladser ved indgangen - halvdelen af numrene fra hvert bord skal i en pulje til de unge og den anden halvdel i en pulje til de ældre deltagere. Dermed sikres så vidt muligt en lige fordeling af unge og ældre ved bordene - eks. fire unge og fire ældre til hvert bord (se afsnit 4.7) Forbered gode spørgsmål til diskussion og summeøvelser i løbet af formiddagsprogrammet for at sikre aktivitet og dialog blandt deltagerne (se bilag F) Ordstyreren skal overveje, hvordan paneldebatten håndteres, hvis det udvikler sig til en politisk debat. Tænk gerne i måder hvorpå debatten anerkendes men parkeres, sådan at det egentlige debattema fastholdes. Overvej, hvordan frokostpausen kan tages i brug til at lave ny bordopstilling, og om I på forhånd skal søge hjælp hos de deltagende elever eller højskolens personale (se bilag H) Til workshoppen er det facilitatorens fornemmeste opgave at følge deltagerne, lytte og tage fat i det, der giver mening for dem i situationen. Vær forberedt på at lave om i øvelserne og give mere tid til nogle elementer og mindre tid til andre. 3.3 Opsamling Afslut dagen med en kort evaluering, der giver plads til deltagernes spørgsmål, kommentarer og forslag til ændringer. Læg gerne op til et spørgsmål af typen, Hvad kan vi gøre nu?, så evalueringen bliver handlingsanvisende. Sørg for at indsamle de produkter, deltagerne har bidraget med (eks. plancher med gode råd), der kan bruges i evalueringen eller integreres som indhold i PR-materiale. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 7

7 Saml billeder fra aktører og fotografer og udvælg de bedste til dokumentation af arrangementet og øvelserne. Overvej om man kan fastholde relationen til deltagerne efterfølgende. Kan der skabes et fællesskab omkring generationsmødet på andre platforme, eller kan deltagerne med det samme inviteres til andre relevante arrangementer? Send takk s til medvirkende aktører med dokumentation fra dagen og de fremadrettede perspektiver. Send takke- og opsamlingsmails til deltagerne på baggrund af mailinglisten i tilmeldingsformularen. Vedhæft gode billeder og link til evt. pressedækning eller dokumentation på en dertil indrettet hjemmeside. Evaluer med andre medarrangører og få formuleret en fælles opsamling med forslag til forbedringer og udvikling af konceptet til kommende generationsmøder. Fotos: Digitaliseringsstyrelsen Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 8

8 4. Erfaringsopsamling fra Silkeborg Med dette afsnit samler vi op på de væsentligste af vores refleksioner og evalueringspunkter på baggrund af det Digitale Generationsmøde på Silkeborg Højskole den 8. oktober Der er inddelt temaer, som bør tages op til overvejelse i forbindelse med kommende generationsmøder 4.1 Kursus, samtale eller politisk debat? Vi erfaret, at mødet kan udformes og dermed opleves af deltagerne på flere forskellige måder. Med udformningen menes både programsammensætningen samt faciliteringen på selve dagen. Udformningen er afgørende for at kunne forventningsafstemme arrangørerne, de medvirkende og deltagerne imellem, og for at deltagerne i sidste ende får en god oplevelse. Helt konkret skal det overvejes, om generationsmødet skal have form af et kursus, en samtale eller en politisk debat, som udfoldes i det følgende. Arrangementet vil uundgåeligt have elementer fra alle former, men bør så vidt muligt målrettes én form. Det vil gøre det nemmere at kommunikere til samarbejdspartnere og deltagerne, hvad de kan forvente. Det kan være en hjælp at stille sig selv følgende spørgsmål: Kursus: Bidrager udformningen til, at deltagerne konkret lærer at bruge en PC, en tablet eller smartphone, eller får hands on-erfaring med internettet, digitale værktøjer (på borger.dk) og sociale medier? Hvis deltagere forventer et kursus, kan de blive skuffede over de mere overordnede diskussioner og debatten om digitaliseringen. Gør det derfor klart, at der med workshop ikke menes et hands onkursus, men samtaler og kreative øvelser over de udvalgte emner. Samtale: Bidrager udformningen til, at deltagerne kommer ind på livet af hinanden og arbejder med at forstå hinandens livssituationer for at skabe nye perspektiver på de udvalgte emner? Vi mener, at denne form er bedst til at nuancere forståelsen og konkret bringe generationerne sammen om digitaliseringen. Det er også et forarbejde, der er nødvendigt, før en eventuel kursusform kan være effektiv efterfølgende. Pas på ikke at køre samtalen op på samfundsdebatniveauet, men hold den nærværende til værdierne i hverdagen hos den enkelte. Politisk debat: Bidrager formen til, at deltagerne debatterer politiske linjer og positive og negative sider af digitaliseringen på et samfundsniveau? Den politiske debat kan nemt tage styringen over, hvad der snakkes om i grupperne, og det kan være for abstrakt og politisk til, at deltagerne lærer af deres egne erfaringer og forskelligheder med teknologien i hverdagen. Hvis en offentlig myndighed står bag arrangementet, kan det give forventninger til politisk debat og svar på politiske, juridiske og økonomiske aspekter af digitaliseringen. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 9

9 Hvis flere deltagere ønsker at tage den politiske debat, skal det overvejes, hvordan denne debat eventuelt kan parkeres, så ordstyreren ikke afviser de politiske kommentarer, men får placeret diskussionen i en anden sammenhæng, hvor den kan fortsættes. Det kan være på et andet arrangement, en hjemmeside eller blot tilsagnet om, at pointerne bliver skrevet ned og tages med hjem til det videre arbejde. 4.2 Præmissen I planlægningen af generationsmødet arbejdede vi ud fra en præmis om, at unge kender til teknologien, og ældre kender til det offentlige og dets løsninger. Præmissen var med til at tydeliggøre, at ældre ikke blot kommer for at lære, men bestemt har noget at bidrage med - deres erfaring med det offentlige. Modstillingen skulle altså motivere mødet: Vi kan lære af hinanden. Men denne modstillingen var også med til at sætte deltagerne i bås og til tider gøre snakken unuanceret. Under arrangementet oplevede vi flere situationer, hvor ældre havde kendskab til aktuelle hjemmesider, som flere unge ikke kendte til (eks. sundhed.dk). Desuden kunne de ældre bidrage med interessante erfaringer med teknologien i dens tidligere stadier, der sætter nutidens digitale medier i perspektiv. Men mest af alt kunne de ældre deltagere bidrage med deres store livserfaring i forhold til de temaer, der er vigtige for unge lige nu, såsom flytning, uddannelsesvalg, arbejdsforhold, økonomi og skat, det offentlige sprog mv. På baggrund af vores erfaringer bør den motiverende modstilling i beskrivelsen af generationsmødet derfor i højere grad vinkles med de ældres livserfaring som det bærende punkt, så vi ikke unødigt sætter deltagerne i ukonstruktive roller: De unge har kendskab til den nye teknologi, de ældre har en enorm livserfaring. Sammen kan vi nå en nuanceret forståelse af, hvordan vi som mennesker, som borgere og som samfund kan drage nytte af digitaliseringens muligheder og udfordringer. I sidste ende er det de meningsfulde temaer hos hver generation, som skaber lysten og behovet for at bruge både teknologien og de offentlige services. Digitaliseringen sker ikke for teknologiens skyld, men handler om mennesker og må tage udgangspunkt i det menneskelige. Det er gennem disse meningsfulde dialoger med hinanden, at deltagerne kan nuancere deres indstilling til digitaliseringen. 4.3 Programmet Generationsmødet var planlagt ud fra idéen om et klassisk højskolearrangement om formiddagen med inspirerende oplæg og værdimæssig debat. Dette skulle give anledning til, samt kvalificere den senere workshop, hvor der blev bygget bro mellem formiddagens emner og deltagernes egne praksisser med teknologi og offentlige løsninger. Ud fra en helhedsforståelse giver progressionen mening, men da kun et mindre udsnit af formiddagsdeltagerne fortsatte, gav det mange af de andre deltagere en oplevelse af en manglende dialog og tilknytning til emnet. Da formiddagsprogrammet havde en overvægt af debat om ældres tilgang til de digitale, følte nogle unge sig forbigåede. Desuden var nogle ældre ærgerlige over, at de ikke havde fået meldt sig på til workshoppen i tide, eller ikke var blevet informeret, og nu ikke kunne få plads til eftermiddagsprogrammet også. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 10

10 Vi anbefaler derfor enten at invitere alle deltagere til et samlet formiddags- og eftermiddagsprogram for at give en bedre helhedsoplevelse som intenderet, eller at inkludere nogle workshop-elementer allerede om formiddagen. Uanset løsningen vil vi anbefale at starte samtalen mellem deltagerne tidligt, da samtlige deltagere både fremhævede de nære samtaler som det mest givende og efterspurgte mere indhold i den retning. Et forslag til et revideret program, der giver mere plads til dialogen og det nære for alle, kunne se ud således: Formiddagsprogrammet: Faglige oplæg og samtaler o Ekspertoplæg: Det teknologiske statusbillede o Første interviewøvelse fra workshop-programmet (med sidemanden, ung-ældre) o Erfaringsoplæg: Generationsportræt med en kendt ælde og en ung o Samtale: Snak igen med sidemanden om de forskellige indstillinger til teknologien o Værdimæssig paneldebat (ikke politisk) med inddragelse af salen Frokost Eftermiddagsprogrammet (evt. alle deltager hele dagen): Workshop o Anden øvelse fra programmet med besøg af hhv. de unges og de ældres verden o Tredje og fjerde øvelse med gode råd på plancher, der præsenteres for hinanden. Afslutning med kaffe, kage og åben evaluering 4.4 Rekruttering Det var en stor fordel at arrangere generationsmødet i samarbejde med Silkeborg Højskole. Dels var det enkelt at rekruttere de yngre deltagere gennem kontakten til højskolen, og vi kunne på forhånd aftale, hvem af dem, der ville og kunne fortsætte til workshoppen. Dels var de i forvejen bekendte med formen på højskolemødet og var vant til den type værdimæssig debat. Derudover står de fleste højskoleelever et sted i livet, hvor de skal vælge uddannelse, flytte og generelt stå på egne ben. Her er der mange touchpoints mellem de unges situation og de løsninger og services, det offentlige tilbyder online. Til rekrutteringen af de ældre satte vi en annonce i lokalavisen med informationer om tidspunkt, lokation, oplægsholdere og tilmeldingsmuligheder sammen med et billede af Lisbet Dahl. Annoncen virkede nogenlunde således at forskellige ældre fra egnen tog kontakt per telefon eller tilmeldte sig selv online, via denne side: I rekrutteringen af de ældre virkede det desuden godt at Digitaliseringsstyrelsen skrev et opfordringsbrev ud til foreninger for ældre i Silkeborg og omegn. Vi fik indtrykket af, at mange slog sig sammen i foreningerne og tilmeldte sig 5-8 stk. af gangen pr. telefon, hvilket hurtigt fyldte de sidste pladser. Det kan derfor overvejes, om annoncering i lokal presse var nødvendig, omend det gav en større diversitet blandt deltagerne. 4.5 Tilmelding I ugerne op til arrangementet, havde vi både en telefonisk og en online tilmeldingsprocedure for de ældre. Mange benyttede sig af den telefoniske, for at melde sig til hele programmet og uden nødvendigvis at kende det nøjagtige program, som kun lå online. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 11

11 Omend det var en omstændig procedure, var vi via den telefoniske tilmelding allerede i dialog med de ældre og kunne afstemme forventninger til eftermiddagens workshop. Det var ofte tydeligt, at de ikke helt var med på, hvad de tilmeldte sig. På samme måde kunne deltagere online nemt tilmelde sig heldagsprogrammet uden at kende til indholdet af eftermiddagen. Man kan derfor overveje, om man skal søge en klar forståelse af eftermiddagsprogrammet, fremfor at sikre mere ureflekterede tilmeldinger til workshoppen. Omvendt blev mange også positivt overraskede over det givtige i workshoppen, som programmet skred frem på selve dagen. Dette kan pege i retning af, at deltagerne nok skal tilpasse sig øvelserne og hinanden, når de først går ind i processen. Vi hørte flere i løbet af dagen, der ikke kendte til eftermiddagsworkshoppen eller følte sig lidt snydt, da de ikke havde haft muligheden (for sen tilmelding). Disse misforståelser kan igen undgås med en klarere forståelse af wokshoppen, tilmeldingsfristen og deltagerbegrænsningen. Men det kan også undgås ved at lave programmet mere inkluderende hele dagen igennem. 4.6 Forberedelser Der er et par basale praktiske foranstaltninger, der bør tænkes ind i forberedelserne, der alle relaterer sig til de ældre deltagere. For det første betyder deltagernes alder, at arrangementet må holdes inden for en rimelig tidsgrænse og ikke være for hektisk. Vi havde mange elementer med, der ville mange ting (jf. diskussionen om kursus, samtale eller debat). Det affødte automatisk, at vi måtte skøjte hurtigere hen over flere elementer, end flere deltagere kunne nå at følge med. Derfor må der med omtanke skæres ned i programmet - gør det mere simpelt og mindre komprimeret og ambitiøst. Målet er ikke at få belyst så mange vinkler som muligt, men at deltagerne selv oplever nuanceringen ud fra deres egne behov og en diskussion om udfordringer og potentialer. For det andet kan det opleves som en lang og begivenhedsrig dag for de ældre deltagere, Eftermiddagens øvelser krævede en del fysisk bevægelse, da hver øvelse foregik et nyt sted i foredragssalen. Det var planlagt således for at hjælpe med fokusskift i diskussionerne og skabe en mere direkte oplevelse af progression gennem øvelserne. Når det opvejes med det lange program og deltagernes energi, bør der dog skæres ned på bevægelsen mellem øvelserne og gøres mere simpelt. For det tredje er det helt essentielt at sikre en god lyd og akustik i rummet og have teknikken i orden. Vi oplevede at flere ældre deltagere, som ikke sad forrest i salen, ikke ordentligt kunne høre, hvad der foregik. 4.7 Opstilling og klargøring Der er flere ting mht. opstilling og klargøring på selve dagen, som er værd at have med i planlægningen. Til velkomsten er det vigtigt, at vi have en check-in-opstilling med deltagerlister, bordnumre og en person, som er ansvarlig for den varme velkomst. Det viste sig, at mange af de ældre deltagere kom samtidigt og i god tid før starten af arrangementet. Det skabte en flaskehals ved indgangen til salen, og det kan skyldes at mange ældre kom med den samme busrute til højskolen inde fra byen og oplandet. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 12

12 I den forbindelse virkede det godt at have en repræsentant stående og småsnakke med deltagerne i foyeren, inden de kunne komme til check-in. Her kan spørges ind til deres forventninger og motivation til arrangementet. Ved check-in-opstillingen kan samme person stå for at uddele bordnumre og svare på praktiske spørgsmål. Ved check-in-opstillingen anvendte vi to deltagerlister - én til formiddagsprogrammet og én til heldagsprogrammet inkl. workshoppen. Til deltagerne på sidstnævnte liste, havde vi yderligere printet flyers, der gav en kort intro til eftermiddagsworkshoppen. Disse praktiske foranstaltninger viste sig dog at bære en symbolværdi i, at formiddagsdeltagerne følte sig overste uden den printede flyer. Det gav altså en oplevelse af eksklusivitet, at nogle deltagere havde sin egen liste og fik et særskilt papir udleveret. Og det var yderligere en torn i øjet på de af formiddagsdeltagerne, der gerne vil have været med om eftermiddagen alligevel, eller ikke havde meldt sig til i tide. Det anbefales derfor, at der ikke gøres forskel på deltagerne med hensyn til udleverede materiale. Alternativt kan brochurer / flyers udlades helt. Til opstillingen i foredragssalen havde vi arrangeret otte borde og blandet deltagerne ved hjælp af blandede bordnumre i hatten ved indgangen. Det er helt centralt for diskussionerne, at de yngre deltagere får en særskilt pulje at trække fra med halvdelen af hvert bordnummer, sådan at de ældre og yngre deltagere blandes ligeligt ved bordene så vidt muligt. Idéen med at blande yngre og ældre fungerede efter hensigten, men at blande de ældre via lodtrækningen ved indgangen fungerede ikke helt smertefrit. Flere ældre kom sammen som ægtepar eller vennepar og var opsatte på i det mindste at sidde sammen med deres ægtefælle og venner udover de yngre deltagere ved bordet. Det affødte nogle sure miner ved indgangen, og man kan derfor overveje, om de ældres nummerpulje skal være kronologisk, sådan at de så vidt muligt sidder med sine egne. Dog havde det også den fordel i diskussionerne, at de kom til at fokusere på sig selv i forhold til personer, de ikke kendte og i større grad kunne udforske det ukendte. Flere ældre fremhævede efter frokostpausen, at metoden havde været god fordi det fik dem til at møde nye mennesker. Man skal derfor heller ikke undervurdere det givtige i, at deltagerne flyttes ud af deres komfortzone. Det er trods alt også, hvad digitaliseringen fordrer. Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Opdateret 30. oktober 2013 Side 13

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Kom tabuet om døden til livs Danmark Spiser Sammen i uge 17 I sidste uge af april spiser hele Danmark sammen for at bekæmpe ensomhed. Danmark

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DUSK-NET SAMLING SILKEBORG

DUSK-NET SAMLING SILKEBORG DUSK-NET SAMLING SILKEBORG Årets første samling finder sted fredag den 04. nov. til søndag den 06. nov. på Silkeborg Ungdomsskole. Oslovej 2, 8600 Silkeborg. Den røde tråd for alle denne sæsons samlinger

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne NemTilmeld Online kursus Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld Indholdsfortegnelse s. 4 Basisarrangement Her lærer du at oprette et arrangement

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn Overvejer du at lave en sognerejse? Denne folder giver både praktiske og nyttige forslag til dig,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Drejebog for Lederkonference i BØSK

Drejebog for Lederkonference i BØSK Børn og Skole Dato: Februar 2017 Sagsnr.: 17/3832 Sagsbehandler: Charlotte Junggreen Have Direkte tlf.: 7376 7858 E-m ail: acha@aabenraa.dk Drejebog for Lederkonference i BØSK Dag 1 Torsdag den 6. april

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017.

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017. Drejebog for Ledertræf 2017 En gang årligt samles ca. 250 ledere i Skanderborg Kommune for at få: Inspiration om ledelse, ledelsestrends og udfordringer Fælles rød tråd i understøttelse af ledelse Mulighed

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere