Excel anvendt på laboratoriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excel anvendt på laboratoriet"

Transkript

1 U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau B: Forløb for deltagere med nogen Excel-erfaring Forløbene sammensættes af en række enkelt-moduler fordelt på enkelt-dage, idet undervisningen af 2 timers varighed (4 timer første gang) kommer til at bestå af - opsamling (evt. g.gang af opgaver fra sidste gang) - præsentation af dagens modul - oplæg til opgaver - start på opgaver Modulerne er beskrevet kort nedenfor, idet de er opdelt i 3 grupper: I Grundlæggende funktionaliteter i Excel II Videregående funktionaliteter i Excel III Excel applikationer i laboratoriet Forløb A forventes primært at blive sammensat af moduler fra gruppe I moduler fra gruppe II og III, medens forløb B forventes sammensat af moduler fra gruppe II moduler fra gruppe III. I perioderne mellem de enkelte moduler (1-2 uger) forventes det, at deltagerne arbejder videre med de stillede opgaver og/eller tilsvarende applikationer i eget laboratorium. Underviseren står til rådighed med vejledning og kommentarer til løsningsforslag via . PRÆSENTATIONER De enkelte emner i modulerne vil blive gennemgået for hele holdet vha. OH s, der viser principperne (deltagerne får kopier med plads til at gøre egen notater), suppleret med demonstrationer og afprøvninger af principperne i praksis vha. Excel. Præsentationen af modulets emne vil ofte (specielt i starten) uundgåeligt involvere reference til funktionaliteter i Excel, som først vil blive behandlet specifikt på et senere tidspunkt i kursusforløbet. Dette er uundgåeligt med i et så omfattende og integreret program, og aht. strukturen i kursusforløbet, må deltagerne vise forståelse for, at visse (naturlige) sammenhænge mellem mulighederne i Excel ikke (umiddelbart) forfølges! Samtidig vil der dog i nogle situationer blive præsenteret smarte tips & tricks med henvisning til at den anvendte funktionalitet først vil blive gennemgået senere i forløbet. OPGAVER De stillede opgaver er eksempler på beregninger i det kemisk analytiske laboratorium (cases), hvor opgaven primært skal være at etablere en hensigtsmæssig Excel-løsning til gennemførelse af de ønskede beregninger og ikke så meget selve beregningerne (der vil således altid blive givet data til check af om det opstillede regneark regner rigtigt). Der er derfor heller ikke noget eksakt facit til de enkelte opgaver, idet de kan løses på uendeligt mange forskellige måder - mere eller mindre avanceret. Løsningerne skal naturligvis tjene til at illustrere anvendelsen af de gennemgåede Excel-funktionaliteter i det pågældende modul, og i princippet kunne alle opgaverne baseres på 1 case, hvor løsningen heraf blot gøres mere og mere Side 1 af 5

2 avanceret. Der vil blive udleveret eksempler på løsninger til de enkelte opgaver (både i udskrift og som filer) Som alternativ/supplement til de stillede opgaver er deltagerne meget velkomne til at bruge applikationer og eksempler fra deres eget laboratorium til at afprøve de gennemgåede funktionaliteter. MATERIALER Hver deltager vil få udleveret en arbejdsmappe til samling af de materialer, der løbende udleveres under kursusforløbet: - kopier af gennemgåede OH s - cases og opgaver - løsningsforslag til opgaver Arbejdsmappen vil indeholde en CD-ROM eller USB-stick med data til opgaver, filer med eksempler på løsninger m.v., samt med mulighed for at gemme eget arbejde. Der vil ikke bliver anvendt noget decideret lærebogs-materiale, idet der dog kan blive tale om udlevering af kortere notater omhandlende afgrænsede emner. Hvis det skønnes relevant i forhold til deltagernes forudsætninger, kan et af de såkaldte 48-kr. hefter indgå materialet, til brug for selvstudium. EVALUERINGER 2-3 uger før kursusstart gennemføres en spørgeskema-undersøgelse blandt deltagerne med henblik på at afdække baggrund, erfaring, behov og forventninger. Resultatet af denne præ-evaluering anvendes dels som baggrund for at fordele deltagerne på forløb A og B, og dels som en hjælp til detail-planlægning af undervisningen. Deltagerne vil evt. også få mulighed for selv at vælge sig ind på de forskellige moduler i kursusforløbene (?). Deltagerne vil blive bedt om løbende at evaluere deres udbytte af kurset og afslutningsvis at aflevere et udfyldt evalueringsskema. MODULER I Intro I (4t) GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITETER I EXCEL Den grundlæggende anvendelse af regneark som et hensigtsmæssigt beregningsværktøj i laboratoriet Introduktion til Excel Bl.a. gennemgås: Grundlæggende opbygning af et regnearks-program, filer og filhåndtering, navigation i regnearket, simple beregninger I.1 Principper for planlægning og strukturering af en regnearks-løsning Bl.a. gennemgås: Planlægning af regnearks-opgaven (inddata, beregninger, uddata), vurdering af behov og muligheder I.2 Regnearket som beregningsværktøj Bl.a. gennemgås: Formler og funktioner, opbygningen af en formel, de vigtigste funktioner i laboratoriet, intro til matrix-formler, lidt om statistiske funktioner Side 2 af 5

3 I.3 Kurvetegning Bl.a. gennemgås: X-Y-kurver, tendenslinier, sammenkædning af data og kurver, kombinationer af kurver, redigering af kurver, I.4 Regnearket i drift Bl.a. gennemgås: Import og eksport af data, redigering i formler, flytte og kopiere celleområder, redigering i eksisterende regneark, anvendelse af skabeloner I.5 Færdiggørelse af og udskrivning regnearket Bl.a. gennemgås: Udseende af det færdige regneark, dokumentation af regnearket, klargøring til udskrivning, beskyttelse af regneark, introduktion til kvalitetssikring af regneark - opgaver: I forbindelse med ovenstående moduler forventes primært, at der arbejdes med opgaverne 1-6, men andre opgaver kan også inddrages, ligesom løsningen af de enkelte opgaver kan gøres mere og mere avanceret! II Intro II (4t) VIDEREGÅENDE FUNKTIONALITETER I EXCEL Præsentationer af en række funktionaliteter i Excel, som kan løse specielle opgaver og gøre løsningsmodellerne mere hensigtsmæssige Excel som et værktøj i laboratoriet Bl.a. gennemgås: Repetition af et regneark-programs grundlæggende opbygning og strukturering af en regnearks-løsning II.1 Automatisering af regnearks-modellen Bl.a. gennemgås: Logiske funktioner, datavalidering, tabelopslag, tilpasning af værktøjslinier, anvendelse af knapper II.2 Avancerede beregninger Bl.a. gennemgås: En række specielle funktioner, kombinationer af formler og funktioner, matrix-formler, dataanalyse-værktøjerne II.3 Brug af makroer Bl.a. gennemgås: Hensigtsmæssig anvendelse af makroer, indspilningsmakroer, kald af makroer, intro. til VBA-programmering af makroer II.4 Systematisering og analyse af data Bl.a. gennemgås: Lister, autofiltrering, sortering, pivottabeller, dataformularer, sammenkædning af regnearksfiler - opgaver: I forbindelse med ovenstående moduler forventes primært, at der arbejdes med opgaverne 7-18, men andre opgaver kan også inddrages, ligesom løsningen af de enkelte opgaver kan gøres mere og mere avanceret!! Side 3 af 5

4 III III.1 EXCEL APPLIKATIONER I LABORATORIET En række eksempler, på hvorledes Excel kan anvendes til hensigtsmæssig løsning af beregningsopgaver i laboratoriet, gennemarbejdes Kalibreringsfunktionen Her vises eksempler på anvendelse af værktøjer til lineær og ikke-lineær regression, vægtet regression, optegning og vurdering af kalibreringskurver m.v. III.2 III.3 Statistik Præsentation af en række statistiske beregninger vha. Excel (outlier-tests, t- og F-test, varians-analyse (kræver et grundlæggende kendskab til statistik) Metodevalidering Eksempel på hensigtsmæssig anvendelse af Excel til de beregninger detektions-grænse, måleområde, præcision m.v. III.4 En HPLC-analyse Beregningerne i forbindelse med et helt analyse-forløb fra kalibrering til beregning af endelige analyseresultater med tilhørende usikkerheder m.v. III.5 Usikkerhedsberegning Opstilling af usikkerhedsbudgetter i Excel, der giver god mulighed for systematisering, beregning og kombination af de enkelte usikkerhedsbidrag III.6 Holdbarhedsforsøg Eksempel på behandling og analyse af forsøgsdata under anvendelse af bl. pivot-tabeller, grafiske afbildninger og en række statistiske tests. III.7 Kontrolkort Simple kontrolkort kan udmærket konstrueres i Excel under udnyttelse af mulighederne i grafik-værktøjerne OPGAVER En række cases/opgaver, der foreslås anvendt til illustration af principperne i de forskellige moduler Intro-opg. Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Beregning af eksakt volumen af kolbe efter udvejning Omhandler bl.a.: simple beregninger Rutinemæssige beregninger af volumen og vurdering af overholdelse af spec. Omhandler bl.a.: opstilling af gen-anvendeligt skema til håndtering af udvejningsresultater Spektrofotometrisk metode - koncentrationsberegninger Omhandler bl.a.: opstilling af skema til iterative (relativt simple) beregninger Spektrofotometrisk metode - kalibreringskurve Omhandler bl.a.: kurvefremstilling, brug af diverse funktioner Spektrofotometrisk metode - vægtet / ikke-vægtet regression Omhandler bl.a.: opstilling af skema til genanvendeligt skema til mellemberegninger Side 4 af 5

5 Opg. 5 Opg. 6 Opg. 7 Opg. 8 Opg. 9 Opg. 10 Opg. 11 Opg. 12 Opg. 13 Opg. 14 Opg. 15 Opg. 16 Opg. 17 Opg. 18 OBS: Regneark til beregning af måleusikkerhed Omhandler bl.a.: test af - og redigering i - eksisterende regnearksmodel Spektrofotometer - fastlæggelse af arbejdsbølgelængde Omhandler bl.a.: import og eksport af data Søgning i tabel over fysiske egenskaber Omhandler bl.a.: opstilling af lister, autofiltrering Tabel over måleresultater Omhandler bl.a.: opstilling af lister, søgning i tabeller Søgning i tabel over kemiske egenskaber Omhandler bl.a.: værktøjer til avanceret filtrering og søgning Metodeoptimering Omhandler bl.a.: analyse af forsøgsresultater vha. pivot-tabeller Kalibrering af ion-chromatograf Omhandler bl.a.: avanceret kurvetegning Syre-fremstilling Omhandler bl.a.: diverse automatisering af en regnearksmodel Indstilling af syre-koncentration Omhandler bl.a.: diverse automatisering af en regnearksmodel Kvalitetsbestemmelse af eddike Omhandler bl.a.: anvendelse af logiske funktioner Blanding af syre og base Omhandler bl.a.: udarbejdelse af fuld-automatisk værktøj til ph-beregning Kalibrering af spektrofotometer Omhandler bl.a.: anvendelse af diverse funktioner + diagram-værktøjer Bestemmelse af pesticid-rester i frugt Omhandler bl.a.: opstilling og test af genanvendelig regnearksmodel Beregning af repeterbarhed for forsøgsdata Omhandler bl.a.: tabelopslag, anvendelse af makroer Der er ikke nødvendigvis nogen kronologi i rækkefølgen af ovenstående opgaver! Side 5 af 5

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere