Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220"

Transkript

1 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie

2

3 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY Display for HASTIGHED (1) LCD-skærmen vil vise hastighedsintervallet fra 0,0 til 99,9 MPH/KM/T og vil vise retningen for hastighed op eller ned, når brugeren anvender programmet "Fitness Test". Display for PULS (2) Visningen af pulsen strækker sig fra 40 til 199 Display for TID (7) Tidsvisningen strækker sig fra 0:00 til 99:00 Display for VÆGT (7) Visningen af vægt strækker sig fra kg / lb Display for MODSTAND (3) Modstandsvisningens niveau strækker sig fra 1 til 16 Display for RPM (8) RPM-visningen strækker sig fra Display for DISTANCE (4) Distancevisningen strækker sig fra 0-99,9 ML/KM Display for ALDER (4) Visningen af alder strækker sig fra 10 til 99 Display for kalorier (9) Visningen af kalorier strækker sig fra 0 til 999 Display for HØJDE (9) Visningen af højde strækker sig fra cm/25-100"

4 KNAPPERNES FUNKTION START-knap Tryk på knappen for at starte computeren eller starte programmet STOP /ENTER-knap Tryk på knappen for at afbryde programmet, eller tryk to gange på knappen for at få LCD-skærmen til at vende tilbage til tændt status. Tryk på knappen for at bekræfte programindstillingen, efter brugeren har opsat programmet. Knappen FITNESS TEST Tryk på knappen for at starte opsætningen af Fitness Test. OP-/NED-knap Tryk på denne knap for at øge den aktuelle tildelte værdi i PROGRAMTILSTAND.

5 TÆND Denne konsol kan kun bruges med adapteren. Efter at have tilsluttet adapteren på bagsiden af kædedækslet, lyser LCD-grafikken og tallene med en lang biplyd som herunder: DVALETILSTAND Mens konsollen er i TÆNDT status, vil den automatisk blive slukket, hvis der ikke trykkes på knappen START eller STOP i 3 minutter. Tryk på en vilkårlig tast, eller træd på pedalerne for at bringe konsollen tilbage til TÆNDT status. TILSTAND FOR AKTIVT PROGRAM Mens den er i TÆNDT status, kan du åbne TILSTANDEN FOR AKTIVT PROGRAM ved at trykke på START-knappen for at åbne Hurtig start eller trykke på STOP-knappen for at åbne programopsætningen. PAUSETILSTAND Mens du den befinder sig i TILSTANDEN FOR AKTIVT PROGRAM, vil konsollen gå ind i PAUSETILSTANDEN, hvis der ikke trædes på pedalerne i 30 sekunder. I PAUSETILSTANDEN vil konsollen vende tilbage til TILSTANDEN FOR AKTIVT PROGRAM og fortsætte med det oprindelige program, hvis du begynder at træde på pedalerne eller trykker på knappen START. Hvis der efter 150 sekunder ikke er nogen aktivitet i TILSTANDEN FOR AKTIVT PROGRAM, vil konsollen åbne SLUK/DVALETILSTANDEN, og alle tidligere træningsdata vil blive slettet. Under træningen kan brugeren også trykke én gang på knappen STOP for at åbne PAUSETILSTANDEN. Eller man kan trykke to gange på STOP for at åbne tilstanden TÆNDT. Modstandsjustering Modstanden skal justeres manuelt ved at trykke på konsollens modstandsknap op og ned.

6 Der er i alt 16 niveauer af modstand, som kan justeres. Tryk på knappen op for at øge modstandsniveauet, og tryk på knappen ned for at mindske modstanden Niveauet vises digitalt på konsollen. Brugeren kan justere modstandsniveauet under træningen. HURTIG START Mens den er i TÆNDT status, skal du trykke på START-knappen for at starte programmet HURTIG START. TID, DISTANCE og KALORIER starter fra 0 og tæller op. Når pedalerne ikke bevæges, vil kun TID blive talt op, og DISTANCE, KALORIER vil forblive på 0. PROGRAMMET ØNSKET TID Mens den er i TÆNDT tilstand, skal du trykke én gang på knappen STOP for at starte proceduren for opsætning af ønsket træningstid. Displayet for TID viser fabriksindstillingen 30:00, der blinker. Tryk på knappen OP og NED for at justere den ønskede træningstid. Ved at trykke én gang på knappen OP eller NED, indstiller du tiden i intervaller på 1 minut. Tryk på knappen OP eller NED for at øge hastigheden af tidsjusteringen. Intervallet af tidsopsætningen strækker sig fra 00:00 til 99:00. Efter at have opsat den ønskede træningstid skal du trykke på knappen START for at starte programmet. Tiden tæller ned fra den indstillede tid, KALORIER, DISTANCE tæller op fra 0. Når TIDEN tæller ned til 0.0, vil konsollen udsende et langt bip, hvorefter alle træningsdataene fryser og bliver vist i 30 sekunder. Efter 30 sekunder vender konsollen tilbage til TÆNDT status.

7 PROGRAMMET ØNSKET DISTANCE Mens den er i TÆNDT tilstand, skal du trykke to gange på knappen STOP for at starte proceduren for opsætning af ønsket træningsdistance. Displayet for DISTANCE viser fabriksindstillingen 5,0 KM/3,2 MIL, der blinker. Tryk på knappen OP eller NED for at justere den ønskede træningsdistance. Tryk én på knappen OP eller NED for at øge hvert segment med 0,1 KM/0,1 MIL. Tryk på knappen OP eller NED for at øge hastigheden af distancejusteringen. Intervallet for opsætning af distance strækker sig fra 0,1 KM/0,1 MIL til 99,9 KM/99,9 MIL. Efter at have opsat den ønskede træningsdistance skal du trykke på knappen START for at starte programmet. DISTANCEN tæller ned fra den indstillede distance, KALORIER, TID tæller op fra 0. Når DISTANCEN tæller ned til 00:00, vil konsollen udsende et langt bip, hvorefter alle træningsdataene fryser og bliver vist i 30 sekunder. Efter 30 sekunder vender konsollen tilbage til TÆNDT status. PROGRAMMET ØNSKEDE KALORIER Mens den er i TÆNDT tilstand, skal du trykke tre gange på knappen STOP for at starte proceduren for opsætning af ønskede træningskalorier. Displayet for KALORIER viser fabriksindstillingen 50, der blinker. Tryk på knappen OP eller NED for at justere de ønskede træningskalorier. Tryk én gang på knappen OP eller NED for at øge hvert segment med 10. Tryk på knappen OP eller NED og hold den inde for at øge hastigheden af kaloriejusteringen. Intervallet af kalorieopsætningen strækker sig fra 10 til 999. Efter at have opsat de ønskede træningskalorier skal du trykke på knappen START for at starte programmet. KALORIER tæller ned fra de indstillede kalorier, DISTANCE, TID tæller op fra 0. Når KALORIER tæller ned til 0, vil konsollen udsende et langt bip, hvorefter alle træningsdataene fryser og bliver vist i 30 sekunder. Efter 30 sekunder vender konsollen tilbage til TÆNDT status. 20 MINUTTERS FITNESS TEST-PROGRAM For at bruge FITNESS TEST-programmet skal brugeren indtaste sine personlige oplysninger, herunder brugervægt, - højde og -alder. Programmet vil bruge disse oplysninger og registrere brugerens puls (ved håndpuls) for at anbefale brugeren at justere pedalhastigheden, så denne kan opretholde en effektiv træningspuls og opnå det bedste træningsresultat. Derefter vil computerprogrammet, alt efter hvor godt brugeren kan følge computerprogrammet og nå den korrekte hastighed samt opretholde den effektive træningspuls, give brugeren en score, som registreres på træningsskemaet i brugervejledningen. Brugeren bør starte fra modstand niveau

8 1 og opgradere til modstand niveau 2 efter at have nået den højeste score i niveau 1. Derefter bør brugeren fortsætte med at opgradere niveauet af modstand. For at starte FITNESS TEST-PROGRAMMET skal du trykke på knappen FITNESS TEST, mens konsollen er i TÆNDT tilstand. Konsoldisplayet vises som herunder: Opsætning af brugervægt Når du har trykket på knappen FITNESS TEST, viser VÆGT fabriksindstillingen 68KG/150LB, der blinker. Tryk på knappen OP eller NED for at justere brugervægten. Tryk én gang på OP for at øge hvert segment med 1 KG/1LB. Tryk på knappen OP eller NED for at øge hastigheden af vægtjusteringen. Intervallet til opsætning strækker sig fra KG/44-440LB. Tryk på knappen STOP for at gemme brugervægten. Opsætning af brugerhøjde Når du har trykket på knappen STOP, viser HØJDE fabriksindstillingen 170CM/67", der blinker. Tryk på knappen OP eller NED for at justere brugervægten. Tryk på én gang på knappen OP eller NED for at øge hvert segment med 1CM/1". Tryk på knappen OP eller NED for at øge hastigheden af højdejusteringen. Intervallet til opsætning strækker sig fra CM/20-100". Tryk på knappen STOP for at gemme brugerhøjden. Opsætning af brugeralder Når du har trykket på knappen STOP, viser ALDER fabriksindstillingen 35, der blinker. Tryk på knappen OP eller NED for at justere alderen. Tryk én gang på knappen OP eller NED for at øge alderen med 1. Tryk på knappen OP eller NED og hold den inde for at øge hastigheden af alderjusteringen. Intervallet for opsætning af alder strækker sig fra Tryk på knappen STOP for at gemme brugeralderen. Fitness-program Fitness test-programmet vil opsætte pulsen baseret på din personlige data efter opsætningsproceduren. Der vil blive foretaget et acceptabelt skøn ved hjælp af den følgende pulsberegningsmetode: Den estimerede normalpuls = (220 ALDER ) X 65% Den estimerede maksimalpuls = (220 ALDER ) X 85% For eksempel: Hvis brugeralderen var 35, er den estimerede normalpuls = (220 35) X 65% = 120.

9 Fitness test-programmet standser, hvis computeren ikke registrerer et signal inden for 30 sekunder, efter brugeren har trykket på START-knappen. Hvis brugeren ikke trykker på en knap eller holder op med at træde på pedalerne 3 minutter senere, går konsollen i dvaletilstand. I fitness-programmet vil computeren starte programmet på 20 minutter, tiden vil tælle ned fra 20:00 til 0:00, og vinduerne for DISTANCE og KALORIER vil vise tællingen fra 0. Tryk på knappen STOP for at standse programmet. Hvis du trykker to gange på STOP-knappen, vender programmet tilbage til tændt tilstand. Fitness test-programmet fortsætter med at køre, hvis du trykker på knappen START eller træder på pedalerne. For at justere modstanden op og ned skal du trykke på op- og ned-knappen. Tryk derefter på knappen START for at starte FITNESS TEST-programmet. Sørg for hele tiden at have begge hænder på kontaktsensorerne til håndpuls. Programmet vil registrere brugerens puls og viser hastigheden på displayvinduet for HASTIGHED. Konsollen bipper også for at meddele brugeren den aktuelle puls. Programmet vil registrere brugerens puls omkring det aktuelle pulstal ± 5. Hvis hastighedsdisplayet viser HASTIGHEDEN med op-pilen, øger brugeren pedalhastigheden. Hvis hastighedsdisplayvinduet viser HASTIGHEDEN med ned-knappen, bør brugeren nedsætte hastigheden. For eksempel var brugeralderen 35. Når programmet registrerer pulstallets interval fra 126 til 135, udsender computeren 2 bip, og displayet viser hastigheden med ned-pilen. Når programmet registrerer pulstallets interval fra 106 til 115, udsender computeren 2 bip, og displayet viser hastigheden med op-pilen. Hvis brugeren hører mere end 2 bip ad gangen, når hastighedsdisplayet viser op- eller ned-pilen, betyder dette, at der stadigvæk er langt til, at vedkommende når en korrekt hastighed for at få en effektiv puls (hvis pulstallets interval strækker sig fra ). Når brugeren er ved den korrekte hastighed og puls, viser hastighedsdisplayet kun HASTIGHED uden pilen. Bevar hastigheden, indtil du ser op- eller ned-pilen. Efter programtiden har talt ned til 0:00, går programmet ind i 1 minuts gendannelsestilstand. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fremragende Meget godt Godt Tilfredsstillende Under gennemsnit Dårligt

10 Gendannelsesfunktion I gendannelsestilstanden har knapperne "OP", "NED", "START" ingen funktion. Når brugeren holder håndtagspulssensoren inde, viser computeren pulsen og fortsætter med at nedtælle tiden. Distancedisplayet viser rec (Gendannelse), og tidsdisplayet tæller ned i 60 sekunder. Når tiden har talt ned til 0, viser hastighedsdisplayet brugerens score Fx.x (For eksempel F6.0 som vist på nedenstående billede). Registrér denne score på brugervejlednings træningstabel. Hvis brugeren ikke holder håndtagspulssensoren, vil LCD-skærmen vise Fx.x efter at have afsluttet programmet.

11 Betjening af puls I serie-computeren leveres med EKG-håndpulssensorer, som er placeret på styret. For at betjene pulsfunktionen skal du anbringe håndfladerne på sensorerne. Det tager nogle få sekunder, før din puls bliver vist på konsollen. For at fortsætte målingen skal du blive ved med at gribe fat om sensorerne. Hvis aflæsningerne er uregelmæssige, har du muligvis ikke fuld kontakt med sensorerne eller har ikke placeret tilstrækkeligt meget af håndfladen på sensoren. Fjern hånden og anbring den igen over sensoren. Pulstræning For at maksimere dine træningsresultater er det meget vigtigt at måle din træningsintensitet gennem din puls. Det er nødvendigt, at du afgør den ønskede hjertefrekvens, du skal træne i, nøjagtigt for at kunne forbedre din kondition på et sikkert, behageligt og holdbart niveau. Den følgende tabel på den næste side giver en tilnærmelsesvis vejledning til afgørelsen af det niveau, du bør træne i, baseret på din maksimumpuls (MHR).

12 Pulsdiagram Du kan beregne den ønskede hjertefrekvens ved din træning på følgende måde: Maksimumpuls = 220 minus alder Til de forskellige træningsformål bør du træne med følgende procentdel af din maksimumspuls: Sundhed/Fedtforbrænding: 50 70% af din maks. puls Kondition/Kropsformning: 70 80% af din maks. puls Præstation: 80-90% af din maks. puls Eksempel: Du er 25 år gammel og ønsker at træne med henblik på kondition: = % af 195 = 136,5 80% af 195 = 156 Din ønskede puls bør ligge mellem 136,5 og 156 slag pr. minut.! Disse oplysninger er kun anbefalinger. For at afgøre din individuelle træningsintensitet, eller hvis du har nogen helbredsmæssige restriktioner, skal du rådføre dig med din læge, inden du begynder at træne.

13 Kundeservice Bestilling af reservedel: Når du opgiver dit produkts serienummer, kan du bestille reservedele gennem vores tekniske supporthold på Kontakt LivingSport A/S Herlev Hovedagde 17 DK-2730 Herlev Danmark Service hotline: Service Web: / Råd Producentens brugsanvisning er en anbefaling til kunden. Reebok kan ikke holdes ansvarlig for fejl, der opstår på grund af oversættelsen eller ændringer i produktets tekniske specifikation. Garanti Begrænset garanti Kun UK RFE International Ltd. (RFE) garanterer, at dette produkt er fri for konstruktions- og materialefejl ved normal anvendelse og serviceforhold i en periode på (2) to år for reservedele og udførelse. Denne garanti dækker kun for den oprindelige køber. RFE's forpligtelse under denne garanti er begrænset til udskiftning eller reparation, efter RFE's valg, af produktet gennem et af dens autoriserede servicecentre. Alle reparationer, som garantien gælder for, skal først godkendes af RFE. Denne garanti dækker ikke noget produkt eller beskadigelse af produktet, der er forårsaget af eller relateret til transportskade, forkert brug, misbrug, uegnet eller unormal anvendelse eller reparationer, der ikke er udført af et RFE-autoriseret servicecenter, produkter anvendt til kommercielle eller udlejningsmæssige formål, eller produkter anvendt som modeller til forretningsfremvisning. Ingen anden garanti ud over den, der specifikt er fremsat ovenfor, godkendes af RFE. RFE er ikke ansvarlig for indirekte, specielle eller deraf følgende skader, der opstår på grund af eller i forbindelse med brugen af produktets ydeevne, eller skader i forbindelse med økonomisk tab, tab af ejendom, tab af indtægter eller fortjenester, tab af nydelse eller brug, omkostninger ved fjernelse, installation eller andre deraf følgende skader af hvilken som helst type. Den angivne garanti herunder gælder i stedet for hvilke som helst og alle andre garantier, og evt. underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål er begrænset i deres omfang og varighed i forhold til de heri angivne betingelser.

14

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 DK i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 ! DISPLAY Før samling og anvendelse produktet bør du venligst gennemlæse manual og samle vejledning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPEED/Hastiged Display (1) I LCD display

Læs mere

Toorx ERX 100 Vejledning

Toorx ERX 100 Vejledning Toorx ERX 100 Vejledning COMPUTER VEJLEDNING BUTTON FUNCTION: MODE/ENTER Her vælges træningsprogram. RESET Her nulstilles alle træningsresultater START/STOP Tryk for at starte / stoppe træningen. RECOVERY

Læs mere

Manual: Ergometer ET6

Manual: Ergometer ET6 Manual: Ergometer ET6 Ting du bør vide før du begynder din træning A. Indgang af strøm Tilslut adapteren til udstyret, derefter vil computeren sige en bip-lyd og tænde computeren i manuel mode. B. Program

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Abb. ähnlich. Computeranleitung YT 6799

Abb. ähnlich. Computeranleitung YT 6799 2 9 10 17 18 25 26 33 34 41 42 49 50 57 58 65 66 73 74 81 82-89 DE EN FR NL ES IT PL CS PT RU Abb. ähnlich Computeranleitung YT 6799 Trænings- og betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans

i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans DK D i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans DK Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og

Læs mere

Din manual REEBOK 5.1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/5133029

Din manual REEBOK 5.1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/5133029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för REEBOK 5.1E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL SLUTBRUGER MANUAL LOGIN PÅ KONSOLLEN OG TRACK DINE DATA 1 2 3 Login med den enhed der passer dig Begynd at træde i pedalerne for at tænde konsollen WiFi ikonnet i øverste venstre hjørne skal være tændt

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger.

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Januar. 2013 Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Håndcykling er i dag en af de mest populære motionsformer, blandt kørestolsbruger & handicappede. Alle ved at det er sundt at dyrke motion, og selvom

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power BRUGERMANUAL Joy Sport Concept Air Power Kære kunde Tak fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får masser af glæde af din træning. Sørg venligst for at gennemlæse denne brugermanual omhyggeligt.

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Abb. ähnlich. Computeranleitung YE 2692

Abb. ähnlich. Computeranleitung YE 2692 2 7 8 13 14 19 20 25 26 31 32 37 39 43 44 49 50 55 56 61 62 67 DE EN FR NL ES IT PL CS PT DA RU Abb. ähnlich Computeranleitung YE 2692 Træningscomputeren DK Display og knapper 1 1. Display Displayet viser

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961 RAAM / CULTIMA Forhandler Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 4 Brugergrænseflade 5 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkoder

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Hurtig vejledning. De ideelle temperaturer til opbevaring af madvarer er allerede indstillet på fabrikken.

Hurtig vejledning. De ideelle temperaturer til opbevaring af madvarer er allerede indstillet på fabrikken. Produktkort Hurtig vejledning A. Betjeningspanel B. Lys (LED-system) C. Fryserklapper (indfrysningsområde) D. Shock freeze E. Fryserens midterste skuffe (indfrysningsområde) F. Fryserens lille skuffe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur Urets programmer Modul No. 2575 Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer kan displaylyset tændes med tryk på (L). Tidsprogrammet Tidsprogrammet bruges til at indstille

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung für xxx

Computer- und Trainingsanleitung für xxx 07880 xxx Computer- und Trainingsanleitung für 07880-xxx 2-9 10 17 18-25 26 33 34 41 42 49 50 57 58 65 66 73 74 81 D GB F NL E I PL P CZ SIKKERHEDSOPLYSNINGER Informationer for at opnå en større sikkerhed:

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Håndholdt laser afstandsmåler

Håndholdt laser afstandsmåler Håndholdt laser afstandsmåler Sikkerhedsforskrifter Læs sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen omhyggeligt inden brug. Læs hele driftsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne i denne manual

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

ROWER FORCE. Computervejledning

ROWER FORCE. Computervejledning ROWER FORCE Computervejledning Vigtig information Denne maskine er designet og opbygget til hjemmebrug. Læs venligst denne manual grundigt før montering, ibrugtagning og vedligeholdelse. Sikkerhedsforanstaltninger:

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse Brugervejledning Denne digitale skridttæller måler distance og kalorieforbrug og er udstyret med en træningstimer og 30 dages træningshukommelse. For

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele

Betjeningsvejledning. Apparatets dele DK Betjeningsvejledning STABILA REC-0 Line er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af laserlinjer. Med receiver REC-0 Line kan der kun modtages impulsmodulerede laserstråler fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

INS TC3000. Mobil vejning og registrering af data. Kvikguide. Nøjagtig vejning. Dataregistrering. Godshåndtering

INS TC3000. Mobil vejning og registrering af data. Kvikguide. Nøjagtig vejning. Dataregistrering. Godshåndtering INS TC3000 Balanced Mass Determination Mobil vejning og registrering af data Kvikguide Nøjagtig vejning Dataregistrering Godshåndtering Optimeret godshåndtering ved vejning og registrering af data fra

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK 1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen... 3 Display E-Fly Nova... 4 Batteripakken... 5 Vedligeholdelse af batteripakken... 5 Garantibestemmelser... 6 10 års reklamationsret...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. A B D E F G H I L M N O C P Q R Køleafdeling A. Betjeningspanel B. Ventilator med antibakterie- og deodorantfilter

Læs mere

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart.

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BLAUPUNKT Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BAC - WM-1 1 2 1 2 AOS B BAC - WM-1 1818 AOS B FORSIGTIG Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal du ventilere rummet

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere