Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration med ectrl En oversigt over muligheder"

Transkript

1 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind Konverteringsværktøjer Datakonvertering Skabelonkonvertering Dataeksport/-import XML-integration Tilknytning af dokumenter Tilknytning vha. dokumenthåndtering Tilknytning vha. scanningsfunktionen Valutakurser OIO-modtagelse Indlæsning af betalingsfil fra bank EDI SIE import/eksport Integration med markedsdata Factoring 8 2. Data ud Udlæsning til Excel Kopiering fra tabeller Udskrift af rapporter til fil Udlæsning fra autorapporter Udlæsning fra Brugerelementer Udlæsning vha. specifikationsmodel Udlæsning via ODBC Rapporter Udskrift af rapporter Autorapporter Brugerelementer Konverteringsværktøjer Dataeksport/-import Afsendelse af handelsformularer 12

3 Elektronisk faktura Tilknytning af dokumenter til afsendelsen Datafletning Datafletning vha. Dokumentstyring Brevfletning vha. Datakonvertering SIE import/eksport Factoring XML-integration 14

4 Indledning For at et økonomisystem overhovedet kan anvendes i hverdagen, er det nødvendigt at kunne få data både ind og ud af systemet. Det er derfor vigtigt, at økonomisystemet kan tale sammen med andre systemer, programmer og enheder. Denne vejledning er en oversigt over de muligheder for integration, der gives i ectrl. Denne vejledning beskriver ikke i detaljer anvendelsen af mulighederne. Der henvises i stedet til diverse vejledninger på hjemmesiden om emnerne, eller at man kontakter AxaptaSupport på eller på telefon Integration med ectrl En oversigt over muligheder

5 1. Data ind 1.1. Konverteringsværktøjer Der er to konverteringsværktøjer i ectrl, som kan bruges til at importere data til ectrl; data- og skabelonkonvertering. I begge værktøjer kan en række standardskabeloner anvendes til at forenkle processen, men der er forskel på, hvor enkle værktøjerne er at anvende, og hvor avancerede muligheder man har i værktøjet Datakonvertering Datakonverteringsværktøjet er det mest avancerede værktøj. Der er to måder at indlæse på: vha. standardskabeloner stillet til rådighed af IT-Solutions eller ved opbygning af egne konverteringsdefinitioner. Indlæsning vha. standardskabeloner er forholdsvis enkelt, og der findes en række forskellige skabeloner til forskellige tabeller. Hvilke, kan ses under ServiceHosting+/Datakonverteringsværktøj/Skabelon/Skabelon datakonvertering og under punktet Standard. For mere information, se vejledningen: Konverteringsskabeloner. Ved oprettelse af egen konverteringsdefinition matcher man data fra udlæsningen i det fremmede system med felter i tabellerne i ectrl. Opbygningen af konverteringsdefinitioner fra bunden er kompliceret, da det kræver kendskab til både tabelopbygningen og måden, systemkoden afvikles på. Processen kan forenkles ved at tage udgangspunkt i en af standardskabelonerne, som kopieres og ændres, men det er stadig komplekst og med mulighed for fejl både undervejs og når vedligehold påkræves pga. ændringer i systemet. For mere information, se vejledningen: Konverteringsvejledning Skabelonkonvertering Skabelonkonvertering er et forenklet værktøj, som i mange tilfælde vil kunne opfylde behovet for indlæsning. Værktøjet består af en række standardskabeloner, som giver mulighed for indlæsning af forskellige felter, fra forskellige tabeller. Derudover gør en række parametre for konverteringen den enklere at tilpasse uden dyb forståelse for tabelsystemets opbygning. 5 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

6 Man har ligesom i datakonvertering også mulighed for at oprette sin egen konverteringsdefinition i stedet for at anvende standardkonverteringsskabelonen, og man kan heri opsætte, hvilke felter der skal læses i hvilke kolonner. Opsætningen af konverteringsskabelonen vil dog, i modsætning til i datakonverteringsværktøjet, altid tage udgangspunkt i de felter, der findes i standardkonverteringsdefinitionen, og man er begrænset til at anvende de allerede oprettede skabeloner som udgangspunkt. Det er derfor ikke muligt at importere data fra yderligere tabeller. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, er man nødt til at anvende datakonverteringsværktøjet. For mere information, se vejledningen: Skabelonkonvertering Dataeksport/-import Hvis man ønsker en komplet import eller eksport af regnskabet (alle tabeller og al data), er det muligt at kontakte AxaptaSupport, som så, mod betaling, kan anvende værktøjet Dataeksport/-import til dette. Det er også muligt kun at importere eller eksportere dele af regnskabet, men dette kan være meget omfattende. Formatet i de to filer, der importeres fra eller til er enten Binært (Axaptas eget format) eller csv-format, som kan tale sammen med de fleste andre systemer XML-integration Hvis man i sin virksomhed har flere forskellige systemer, som skal udveksle data, eller hvis man i forbindelse med websalg har brug for webintegration, kan XML-integration i ectrl benyttes. Integrationen er enten automatisk eller manuel. Da der pt. er omkring tabeller, og der hele tiden kommer nye til, er der ikke lavet en definition af tabellerne. Man kan dog henvende sig til AxaptaSupport og høre nærmere om mulighederne Tilknytning af dokumenter Tilknytning vha. dokumenthåndtering Det er muligt at tilknytte filer til poster i ectrl. Dette gøres ved hjælp af dokumentstyringsfunktionen. Korrespondance og filer, som ikke er oprettet i ectrl (fx gamle Word-dokumenter, tegninger og lignende), kan tilknyttes til fx den relevante kunde. Man kan tilknytte billeder af en vare til varenummeret, eller købs- og salgs- eller projektaftaler til henholdsvis kreditorer, debitorer eller projekter. Bemærk: Fordi dokumentet bliver vedhæftet selve posten, vil dokumentet ikke være synligt fra andre poster på samme bilag, hvis der fx er tale om en post i en kladde. Det vil heller ikke være synligt fra andre moduler hvis dokumentet hæftes til en post i en kladde, vil dokumentet ikke være tilgænge- 6 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

7 ligt, hvis man står på den tilsvarende post på kontoen, der er bogført på. Der henvises i stedet til scanningsfunktionen i kap I ganske få tilfælde kan dokumentet dog ses fra andre steder end selve posten: hvis der er tale om en form for forløb: salgsordre, indkøb og projekt. Det betyder, at når ordren oprettes, og dokumentet tilknyttes, inden ordren bogføres, vil dokumentet efter bogføring også ses på posten i fakturajournalen. For mere information, se vejledningen: Tilknytning af dokumenter Tilknytning vha. scanningsfunktionen Det er muligt at tilknytte dokumenter og filer til et bilag vha. scanningsfunktionen i ectrl. Dokumentet kan derved ses ved samtlige referencer til bilaget. Det er muligt at indlæse dokumenter, som bilag så kan oprettes på baggrund af, fx ved indscanning af kreditorfakturaer på papir, eller fakturaer modtaget fx på som en vedhæftning eller i Dropbox eller tilsvarende. Det er også muligt at anvende scanningsfunktionen til at tilknytte dokumenter af forskellig art til allerede oprettede bilag, selvom dokumenterne ikke er indscanninger. Dokumenterne udpeges eller trækkes da direkte ind på bilagene. For mere information, se vejledningerne: Tilknytning af dokumenter, Scannerløsning og Opretning af bilag fra dokumenter Valutakurser Det er muligt at sætte ectrl op til at opdatere valutakurser ved blot et enkelt klik. Kursen hentes fra fx European Central Bank (ECB), og de kurser, som ectrl er sat til at opdatere, bliver oprettet med den nyeste kurs pr. dags dato. For mere information, se vejledningerne: Nem opdatering af valutakurser med Web-valuta og WEB valuta OIO-modtagelse I ectrl modtages de elektroniske fakturaer i en indbakke, hvorfra de kan overføres til en kladde. Html-filer og scanninger af fakturaen er koblet på fakturaen i indbakken, men hvis der er sendt særlige dokumenter med udover dette, vil de komme i dokumentindbakken, hvorfra de kan kobles til relevante fakturaer. For mere information, se vejledningerne: Ny hjælpekolonne i indbakken og Modtagelse af elektronisk fakturering Indlæsning af betalingsfil fra bank Det er muligt at hente en betalingsfil fra banken ind i en betalingskladde. Herinde udligner ectrl automatisk indbetalingerne med den oprindelige 7 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

8 faktura i ectrl gennem referencen til fakturanummeret i FIK-koden på betalingen. Der tages højde for kasserabat, hvis kunden er berettiget til dette. For mere information, se vejledningen: Betalingsfil på debitorer EDI Der er i ectrl mulighed for at anvende EDI til at udveksle data mellem to systemer. Funktionen og opsætningen ligger under ServiceHosting+/EDI. For information herom, kontakt venligst AxaptaSupport SIE import/eksport Det er i ectrl mulig at importere og eksportere finansposter i det svenske format SIE. Funktion og opsætning ligger under ServiceHosting+/SIE. For information herom, kontakt venligst AxaptaSupport Integration med markedsdata Arbejdet med markedsdata i ectrl kan både foregå fra debitor-, kreditor og CRM-modulet, eller man kan anvende modulet direkte fra ServiceHosting+/Markedsdata. Man kan søge og filtrere i informationerne hentet fra markedsdata og efterfølgende gemme det som en fil, fx til brug i brevfletning, eller man kan opdatere eller oprette nye oplysninger på eksisterende debitorer mv. direkte fra markedsdata. For mere information, se vejledningen: Markedsdata Factoring P.t. er der i ectrl mulighed for debitorfinansieringsaftaler med Midt Factoring, Nordea Factoring og PayEx Factoring. Ved at opsætte betalingsmåden på de relevante debitorer med en factoringkode, er det let at oprette en betalingskladde, hvorfra man kan oprette en fil, der uploades til factoring-samarbejdspartneren. Herefter bogføres kladden. De åbne poster på debitorerne udlignes nu, og et åbent tilgodehavende oprettes på kontoen for factoring-samarbejdspartneren. Når beløbet modtages fra factoring-samarbejdspartneren, udlignes det på dennes konto i stedet. For mere information, se vejledningen: Factoring brugervejledning til Midt Factoring, eller kontakt AxaptaSupport. 8 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

9 2. Data ud 2.1. Udlæsning til Excel Der er flere måder at udtrække data til Excel på, så man kan arbejde videre med dem ved fx at tilføje grafer og nøgletal i forbindelse med balancen, eller så man efterfølgende kan gemme data i et andet format, fx som en csv-fil Kopiering fra tabeller Al data vist i tabeller kan hurtigt kopieres til Excel. Det kan eksempelvis være alle danske debitorer, som man ønsker at kopiere for at kunne foretage brevfletning med Word, eller posteringer på en finanskonto eller debitor, som man ønsker at afstemme i Excel. Kopieringen sker med standard Windows-funktionalitet: markér de ønskede linjer i tabellen i ectrl, evt. efter en filtrering så kun relevante poster vises. Vælg nu Ctrl+C (kopier), og indsæt markeringen i Excel med Ctrl+V (indsæt). For mere information, se vejledningen: Samspillet mellem ectrl og Excel Udskrift af rapporter til fil Alle rapporter i ectrl kan hentes ind i Excel, så man kan arbejde videre med dem der. Dette gøres ved at udskrive den relevante rapport til en fil med filformat HTML eller ASCII og derefter trække filen ind i en åben fil i Excel. Bemærk: Man kan også vælge at udskrive rapporten til skærm først, for derfra at udskrive den til en fil og trække den ind i Excel. For mere information, se vejledningen: Samspillet mellem ectrl og Excel Udlæsning fra autorapporter I forbindelse med udskrift af autorapporter er der lavet en direkte genvej til at udskrive til Excel. Benyt knappen Excel eksport og en af de tre muligheder: Excel medtag total, Excel ingen total eller Excel ny udvælgelse. For mere information, se kap om autorapporter eller vejledningen: Autorapportudskrift. 9 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

10 Udlæsning fra Brugerelementer I forbindelse med kørsel af en rapport fra Brugerelementer er der lavet en direkte genvej til at eksportere data til Excel: knappen Excel. For mere information, se kap om Brugerelementer Udlæsning vha. specifikationsmodel Specifikationsmodellen er et værktøj, som kan anvendes til at udskrive finansielle data (balancer og stamdata for virksomheden) til Excel, som efterfølgende kan viderebehandles, som man måtte ønske det, fx til årsrapportering. Før eksporten kan foretages, skal der foretages en opsætning af, hvilke data man vil have med, og hvordan det skal præsenteres. For mere information, se vejledningen: Udlæsning til Excel Udlæsning via ODBC Det er muligt at udlæse via ODBC fra autorapporter i ectrl (se også kap ). Benyt knappen Excel eksport og dernæst ODBC ny udvælgelse. Bemærk: Vær særlig opmærksom hvis du anvender en 64-bit pc, da du så skal vælge den rigtige udgave af ODBC, som passer til Axaptas 32-bit Rapporter Der er i ectrl en lang række standardrapporter til fri afbenyttelse. Man finder rapporterne i de forskellige moduler under menupunktet Rapporter. Nogle af rapporterne er beskrevet på hjemmesiden Vælg fanebladet Kom godt i gang og derefter det relevante modul. Udover standardrapporterne findes endnu en række særligt til ectrl udviklede rapporter under ServiceHosting+/Layout Designer/Rapporter. For information herom, se vejledningen: De hemmelige rapporter. For generel information, se hjemmesiden under Support/Ofte stillede spørgsmål/generelt om rapporter Udskrift af rapporter I alle rapporter er det muligt via knappen Indstil at bestemme, hvordan rapporten skal udskrives. De forskellige muligheder er: Skærm: udskriften vises på skærmen, hvorfra der eventuelt igen kan vælges udskriv. -modtager: den lokale klient (fx Outlook) åbnes, og en ny mail oprettes med rapporten som en vedhæftet fil ofte i filformatet PDF. 10 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

11 Fil: følgende filformater kan vælge: ASCII, RTF, HTML eller PDF. Ved HTML eller ASCII kan filen bagefter trækkes ind i Excel og viderebearbejdes. Udskriftsarkiv: rapporten gemmes i et arkiv, hvorfra den senere kan hentes (på værktøjslinjen vælges Værktøjer/Udskriftsarkiv). Printer: her kan vælges mellem de printere, der er adgang til via computeren Autorapporter Autorapporter er en mulighed for at danne sine egne, simple rapporter fra en hvilken som helst tabel i ectrl. Åbn først tabellen og vælg derefter printerikonet i værktøjslinjen eller Ctrl+P. Følgende muligheder er tilgængelige: Åbn en allerede oprettet autorapport fra listen over aktuelle rapporter for den valgte tabel (eventuelt standardrapporten Auto-rapport) Hent en autorapport, som en anden bruger fra samme brugergruppe har oprettet (Rediger/Hent fra Bruger) Opret en ny autorapport (Rediger/Ny). Autorapporten kan også udskrives til Excel under Excel eksport. Bemærk: Man kan kun arbejde med én tabel ad gangen man kan fx ikke arbejde både med kunder og de underliggende posteringer. Her henvises til det mere avancerede værktøj Brugerelementer. For mere information, se vejledningen: Autorapportudskrift Brugerelementer Den mest avancerede form for rapporter kan man lave vha. værktøjet Brugerelementer. Funktionaliteten finder man under Værktøjer/Bruger elementer, hvorfra man kan køre allerede oprettede rapporter eller selv oprette nye, avancerede rapporter under Avanceret/Guiden Rapport (A). Rapporterne kan udskrives direkte til Excel via knappen Excel. Bemærk: Oprettelse af nye rapporter under Brugerelementer forudsætter udførligt kendskab til ectrl s database-/tabelstruktur. IT-Solutions kan dog mod betaling være behjælpelig med oprettelse af specifikke rapporter Konverteringsværktøjer Der er to konverteringsværktøjer i ectrl, som kan bruges til at eksportere data ud af ectrl data- og skabelonkonvertering. Begge værktøjer kan ligeledes anvendes ved import til ectrl, og da funktionaliteten er forholdsvis ens, henvises til kap. 1.1 for beskrivelser af værktøjerne. 11 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

12 2.5. Dataeksport/-import Der henvises til kap. 1.2 for oplysninger om dette Afsendelse af handelsformularer I ectrl er der flere muligheder for at afsende debitorformularer, såsom fakturaer, til sine kunder, enten som en (kap ) eller som elektronisk faktura (kap ). I afsendelsesmodulet (LD-afsendelse), er det muligt at sætte en fast opsætning op, som gælder for enten alle debitorkonti, for en gruppe af debitorer eller for en bestemt debitor. I den udvidede fakturajournal kan man uden forudgående opsætning oprette s med fakturaer som vedhæftninger, eller man kan gemme fakturaen som en elektronisk faktura til videreekspedering til kunden. Hvis man sender mange fakturaer, vil afsendelsesmodulet sandsynligvis være bedst at anvende. Dernæst er det muligt at knytte dokumenter til afsendelserne (kap ). For mere information, se vejledningerne: Afsendelse af debitorformularer, Fakturajournalen, nye muligheder og Afsendelsesmodulet Det er muligt at opsætte afsendelsen som enten automatisk eller delvis automatisk, hvor formularen vedhæftes en , typisk som en pdf-fil, og hvor en afsendes enten fra serveren med en fast defineret e- mailadresse eller fra det lokale mailprogram (eventuelt Outlook) Elektronisk faktura Der er i ectrl mulighed for at sende elektroniske fakturaer i både OIO-UBL (krav til handel med offentlige myndigheder) og det ældre OIO-XML. Inden for begge kategorier findes forskellige undergrupperinger, så der kan sendes til kunder, som anvender forskellige tolkninger af standarderne af formaterne. Der er tre forskellige måder at afsende fakturaerne på elektronisk, og ectrl understøtter dem alle: Til andre ectrl-kunder (gratis og uden om VANS-leverandører). Nemhandel uden om VANS-nettet. Her oprettes XML-filen og gemmes på computeren, og man sørger derefter selv for at e filen til kunden eller uploade den, fx direkte til kundens hjemmeside. Gennem VANS-leverandør (ectrl samarbejder med KMD). Kunden skal ligeledes have forbindelse til VANS-nettet. For mere information, se vejledningerne i kap. 2.6 og Opsætning af elektronisk fakturering, Flere EAN-numre på samme debitor, Nemhandel Sådan 12 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

13 danner du en xml-fil og Udvidet vejledning til afsendelse af elektroniske fakturaer Tilknytning af dokumenter til afsendelsen Der er to forskellige steder, hvor man kan knytte dokumenter/filer til sine afsendelser: i afsendelsesmodulet eller vha. dokumentstyring. Under tilknytning i Afsendelsesmodulet tilknyttes dokumentet en specifik afsendelsesopsætning, og det bliver derefter automatisk sendt med, hver gang den specifikke afsendelsesopsætning bliver anvendt. På den måde kan man på en enkelt måde, hvis ens afsendelsesopsætning er enkel, sende samme dokument ud til en lang række debitorer. Man kan ligeledes lave datoafgrænsning på, hvornår dokumentet skal sendes med, fx ved julehilsner eller tidsbegrænsede tilbud. Under tilknytning vha. dokumentstyring tilknytter man dokumentet til den specifikke post vha. dokumenthåndtering. Hvis man tilknytter et dokument af en af LD-dokument-typerne, bliver dokumentet automatisk sendt med, når posten bliver afsendt med LD-afsendelse, hvis opsætningen for posten svarer til dokumenttypen. Hvis LD-afsendelsen er sat op til , kan man tilknytte næsten enhver form for dokument. For OIO-afsendelse er det mere begrænset, hvilke typer filer/dokumenter, der kan sendes med. For mere information, se vejledningerne: Afsendelse af debitorformularer og Tilknytning af dokumenter Datafletning Der er flere måder, hvorpå man kan anvende data trukket ud af ectrl i forbindelse med dokumenter og breve. Nedenfor er beskrevet to: datafletning vha. Dokumentstyring og brevfletning vha. Datakonvertering Datafletning vha. Dokumentstyring Det er muligt at oprette dokumenter i MS Word og MS Excel på baggrund af data fra ectrl. Dette gøres ved at oprette en skabelon i fx Word, og i denne oprette bogmærker, der efterfølgende knyttes til tabeller i ectrl, så dataene indsættes de rigtige steder. For mere information, se vejledningen: Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Brevfletning vha. Datakonvertering Det er muligt at anvende brevfletningsværktøjet i Word til at indsætte data (fx kundedata) fra ectrl i fx et standardbrev. Først udlæses data fra ectrl vha. datakonverteringsværktøjet. Herefter tilføjes datakilden til dokumentet i Word, som nu kan flette relevante data ind i dokumentet. 13 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

14 For mere information, se vejledningen: Brevfletning med data fra ectrl SIE import/eksport Der henvises til kap.1.9 for oplysninger om dette Factoring Der henvises til kap for oplysninger om dette XML-integration Der henvises til kap. 1.3 for oplysninger om dette. 14 Integration med ectrl En oversigt over muligheder

15 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere