Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet."

Transkript

1 Aalborg Universitet Destinationsbranding - kan det lade sig gøre? Therkelsen, Anette Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juli 05, 2015

2 TRUprogress Working papers from the Tourism Research Unit, Aalborg University Working Paper no. 3/May 2006 Destinationsbranding kan det lade sig gøre? af Anette Therkelsen Formål: TRUprogress er en serie med længere artikler, hvor det er hensigten, at artiklerne lægges ud til kommentering/debat på nettet. På den måde håber TRU, at alle kan have gavn af at diskutere den forskning, der foregår i regi af TRU. TRU håber på sigt, at andre v il gå sammen med TRU om at skrive artikler eller andet, som kan indgå i serien. Ophavsret: TRUprogress er en del af TRUs åbne forskningskoncept. Indholdet i TRUprogress kan citeres med tydelig kildeangivelse med mindre andet er angivet i en specifik tekst. I sådanne tilfælde rettes der skriftlig henvendelse til forfatteren. ISBN: Kontaktadresse: Tourism Research Unit Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.: Fax: Anette Therkelsens

3 Introduktion 1 Et af de hotteste begreber inden for turismemarkedsføring det sidste årti har uden tvivl været branding. Destinationer på lokalt, regionalt og nationalt niveau giver sig i kast med at brande sig fordi de tror, at de, på lige fod med virksomheder som Coca Cola, Nike og McDonald s, kan vinde markedsandele og forøge deres indtjeningsgrundlag gennem en brandingstrategi. Spanien nævnes ofte som en turismedestination, som har formået at vende et belastet image, som for mange ledte tankerne hen på overrendte strande, iscenesatte grisefester og alkohol i store mængder, til et mere sofistikeret image baseret i højere grad på kultur- og naturoplevelser. Dette mener mange skal tilskrives en langsigtet brandingindsats, hvor konstante brandingværdier og Miros logo har været omdrejningspunktet i forskellige skiftende kampagner (Morgan et al. 2004). Vender vi blikket mod Danmark, har dansk turisme, med VisitDenmark (tidligere Danmarks Turistråd) i spidsen, siden 2000 arbejdet med en brandingstrategi for Danmark, hvor seks værdier har skullet placere Danmark som feriedestination mere markant på verdenskortet. Efter visse startvanskeligheder er flere og flere regioner og lokale destinationer begyndt at slutte op om det fælles brand, om end der stadig er kritiske røster i forhold til brandet. Mange steder synes at hoppe med på branding-vognen, fordi de ellers er bange for at miste terræn i forhold til konkurrerende destinationer, som er i færd med en brandingproces. Men at gøre som de fleste er ikke nødvendigvis det bedste, og under alle omstændigheder involverer branding en række problemer i relation til udbuds- og efterspørgselssiden såvel som lokalbefolkningen, som bør overvejes grundigt, før man kaster sig ud i denne ressourcekrævende proces. Eksempelvis: Hvordan tager man højde for alle udbyderes interesser i et fælles brand, uden man ender op med et bredt og udifferentieret brand, som kunne karakterisere nærmest hvilket som helst sted i verden? Hvordan sikrer man, at lokalbefolkningen identificerer sig med brandet og dermed ikke giver et helt andet indtryk af stedet i mødet med turisterne? Og hvordan tager man højde for i et og samme brand at eksempelvis et land ønsker at appellere til forskellige turistmålgrupper med forskellige ønsker og behov? Og hvordan tager man højde for udviklingen på den politiske, erhvervsmæssige og samfundsmæssige scene i øvrigt, som vil påvirke stedets turismeidentitet og måske i en anden retning end turismesektoren har intenderet? Disse spørgsmål belyses i dette paper, hvorved såvel politiske som kommunikative aspekter af destinationsbranding berøres, og på den basis stilles der spørgsmålstegn ved den direkte anvendelighed af brandingbegreber udviklet inden for konventionel produktmarkedsføring i forhold til markedsføring af turismedestinationer. For at etablere en referenceramme for den efterfølgende diskussion, starter paperet ud med en skitsering af begrebet branding og de analyser, som er nødvendige for udviklingen af et brand, hvorefter der stilles skarpt på de muligheder og problemer anvendelsen af branding involverer for destinationsmarkedsføringen. Slutteligt vil paperet kort berøre perspektiverne for turismedestinationer i at indgå i fælles brandinginitiativer med andre sektorer såsom investeringsfremme, eksportfremme, kulturfremme og tiltrækning af nye borgere og arbejdskraft. Branding og nødvendige analyser bag Branding drejer sig basalt set om at skabe en sammenhængende, markant og differentieret identitet for et produkt eller, i dette tilfælde, et sted, som frembringer en række betydninger og ikke mindst følelser hos kunden, og som får ham/hende til at identificere sig med brandet (Dahl & Buhl 1993; Chernatony & McDonalds 1998; Keller 2003). Et brandet produkt adskiller sig således fra et 1 Denne artikel udkommer ultimo 2006 i revideret form i Grundbog i turisme (arbejdstitel) redigeret af Anders Sørensen. TRUprogress 2

4 generisk produkt, da det udover nogle funktionelle karakteristika tilskrives en række emotionelle karakteristika og personlighedstræk, som gør det brandede produkt svært at kopiere for konkurrenter, hvorved en unik position på markedet skulle være skabt. Den identifikationsproces, der angiveligt opstår kunde og produkt imellem, er endvidere medvirkende til, dels at kunden er villig til at betale en højere pris, dels at der skabes loyalitet i forhold til produktet, hvilket i en turismesammenhæng kan betyde, at turisterne vender tilbage år efter år. Tre helt grundlæggende typer af analyser skal foretages i forbindelse med udviklingen af et brand 2 : Identitet Hvordan ser vi os selv? Brand Image Hvordan ser andre os? Positionering Hvordan er vi forskellige fra andre? Udbyderen skal finde frem til stedets identitet hvilke ressourcer besidder stedet, som kan gøres attraktive for turister, og i hvilken retning ønsker forskellige interessenter, at turismen skal udvikle sig. Steder kan, i modsætning til konventionelle produkter, jo ikke ændres totalt i overensstemmelse med givne efterspørgselsmønstre, da steder jo først og fremmest har en funktion i forhold til eksisterende borgere, institutioner og erhvervsaktører. Eksempelvis kan den kollektive trafik ikke ændres efter turisternes behov for transport mellem forskellige turismeattraktioner, hvis dette bliver på bekostning af borgernes behov for transport mellem hjem og arbejde. Ligeledes er de lokale flittige brugere af steders natur- og kulturattraktioner, hvorfor disses ønsker ikke må glemmes, når det påtænkes at ændre i udbuddet for at tiltrække flere eller andre typer af turister. Dernæst skal kundernes image af stedet, og herunder deres efterspørgselsmønstre, afdækkes er det i overensstemmelse med stedets selvopfattelse eller divergerer det kraftigt herfra, og er det positivt eller negativt. Hvis man ønsker kunder i butikken, er det selvfølgelig nødvendigt at møde kunden, der hvor han eller hun mentalt er i forhold til den givne turismedestination, men dette betyder omvendt ikke, at det særegne ved destinationen skal træde i baggrunden, da netop en form for autenticitet er det, mange turister søger på deres ferier (Wang 1999). Endelig skal man se på konkurrerende destinationer og finde frem til, hvordan man positionerer sig i forhold til disse på hvilke områder har den givne destination nogle fortrin, som selvfølgelig skal udnyttes, og på hvilke områder halter destinationen bagefter sine konkurrenter, i forhold til hvilke man må overveje at gøre en indsats. 2 Denne model er udviklet med inspiration fra Dahl & Buhl (1993), som dog beskæftiger sig med produktbranding og ikke destinationsbranding. TRUprogress 3

5 Disse tre typer af analyser er alle en forudsætning for at kunne leve op til en række centrale guidelines for skabelsen af et destinationsbrand, som Morgan et al. (2004) foreslår: Et brand skal være troværdigt, skal kunne leveres og skal være i stand til at skabe begejstring hos interessenter, hvilket alt sammen relaterer sig til stedets identitet, herunder dets ressourcer og interessenternes følelse af ejerskab for brandet; Brands skal endvidere være i overensstemmelse med kundens ønsker og forestillinger samt udtrykke markante ideer, hvilket relaterer sig til kundens image og efterspørgsel samt nødvendigheden af at skille sig ud fra den øvrige informationsstrøm for at blive bemærket af kunden; Og endelig skal brands differentiere sig fra konkurrenter, hvilket omfatter positioneringsaspektet, og indebærer at finde ind til det særegne ved destinationen. Forskelle mellem produkt- og destinationsbranding Ovenstående diskussion indikerer, at der både er ligheder og forskelle mellem branding af konventionelle produkter og steder. I det efterfølgende vil særligt forskellene være i fokus, og der vil blive stillet spørgsmålstegn ved den antagelse, at et destinationsbrand kan opbygges og kontrolleres på samme vis som et produktbrand. Som Blichfeldt (2003) påpeger, er steder langt mere ukontrollable produkter end eksempelvis mad, tøj og biler, hvorfor det er nødvendigt at tage højde for steders unikke karakteristika, hvis man ønsker at anvende branding som værktøj i forbindelse med destinationsmarkedsføring. Der stilles skarpt på såvel de kommunikative som politiske aspekter, idet det i lighed med Ooi (2004) anses for vigtigt at være opmærksom på både de eksternt og internt orienterede problematikker forbundet med destinationsbranding. Den første vigtige forskel mellem produkter og steder er, at branding af steder involverer et stort antal interessenter: nationale, regionale og lokale myndigheder (alt afhængig af destinationens afgrænsning), private virksomheder, hvis indtjening udelukkende eller i vid udstrækning opnås gennem turister, og interesseorganisationer, som repræsenterer forskellige lokale interesser. Dette er ikke i samme grad tilfældet med konventionelle produkter og serviceydelser, selvom virksomheder kan være baseret på komplekse organisationsstrukturer og involvere mange interesser. Kotler et al. (1999) illustrerer dette samspil mellem mange aktører i forbindelse med destinationsmarkedsføring, her i konteksten af fælles stedsmarkedsføring på tværs af forskellige erhvervssektorer: TRUprogress 4

6 Target Markets Exporters Tourists & conventioneers Marketing Factors Investors Infrastructure Planning Group Citizens Attractions Business community Place marketing plan: diagnosis, vision, action Local/regional government People New residents Image and quality of life Manufacturers Corporate headquarters Kilde: Kotler et al p. 27. Som det fremgår, er kernen i destinationsmarkedsføring, forhandlinger mellem tre typer af aktører med det formål at etablere konsensus om en fælles strategi. At samarbejdsprocessen er svær understreges af Kotler et al. (1999), og der eksisterer utallige eksempler, nationalt såvel som internationalt, på, at turismeerhvervets aktører og organisationer ikke har magtet samarbejdets kunst. Eksempelvis har det walisiske turistråd oplevet store problemer med at samle turismeerhvervet i en fælles markedsføringsindsats (Morgan & Pritchard 1998), ligesom VisitDenmark er stødt på betragtelige samarbejdsproblemer i forbindelse med deres Branding Denmark kampagne (Andersen 2001). Endvidere bygger sådanne samarbejder typisk på et frivillighedsprincip for at sikre engagement fra de involverede, hvilket kan betyde at visse aktører, TRUprogress 5

7 måske særligt private virksomheder som allerede besidder et stærkt brand, vælger at forfølge deres egne strategier. Dette gør brandingprocessen svær at kontrollere, idet ikke-involverede aktører kan udsende budskaber om stedet og dets tilbud, som er i konflikt med destinationsbrandet, hvorved repræsentationen af stedet kan fremstå mindre sammenhængende og klar. For det andet, eftersom lokalbefolkningen er en integreret del af destinationen, er det vigtigt at opnå deres opbakning til brandingstrategien. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man tager højde for deres meget divergerende interesser og undgår at brandet fokuserer på en type af værdier, som fremmedgør store dele af befolkningen. Som Mommaas (2002) udtrykker det i relation til city branding: City brands which reflect only the cleaned up croissant and cappuccino urbanity of a rising urban middle class will not be in unison with the true existing living conditions of larger parts of the urban population. They will, in the worst case, actively oppose the branding strategy and the associated restructuring policy, with the consequence that city authorities may achieve the opposite of what they set out to (p.42). Lokal modstand mod markedsføringskampagner opstår med jævne mellemrum både i en dansk og udenlandsk kontekst, eksempelvis har der i Skotland været livlig diskussion om, hvordan regionen skal markedsføres nogle mener, at turismens fokus på sækkepiber, tartan og whisky er ude af trit med nutidig skotsk identitet, og at de lokale fastholdes i en gammeldags stereotyp, som latterliggør dem. Og i Danmark har man i forbindelse med brandingprocessen i Randers været vidne til en modbranding kampagne, hvor en gruppe utilfredse borgere tog initiativ til et anti-branding logo, som i modsætning til det officielle logo indeholdt symboler på de mindre attraktive sider af byen ølflasker, motorcykler, en injektionssprøjte og en hundelort (Jensen 2005). Utilsigtet støj i kommunikationen kan således blive konsekvensen af at opfatte borgerne som umælende objekter, der kan manipuleres efter forgodtbefindende. Selvom det fra et lokalt identitetsperspektiv er klart, at der skal tages højde for mange interesser, udgør dette imidlertid et dilemma i forhold til marketingsperspektivet, idet simple, sammenhængende budskaber angiveligt har en bedre chance for at fange forbrugerens opmærksomhed i den informationsstrøm, som han eller hun udsættes for dagligt, end komplekse og umiddelbart sværere tilgængelige budskaber. Derfor kan det vise sig at være en svær opgave at kombinere lokale og marketingsrelaterede interesser, og de lokale kan vise sig at blive en meget ukontrollabel faktor, som ikke indpasser sig i forhold til de af destinationsledelsen formulerede visioner og værdier, basalt set fordi de ikke kan genkende sig selv og deres sted i brandet. Hvis det imidlertid lykkes at inkorporere de lokales interesser og dermed skabe ejerskab i forhold til brandet i lokalbefolkningen, kan gevinsten være dobbelt: I forhold til eksterne målgrupper (turister) etableres der et stærkt brand, fordi der vil være en større grad af sammenhæng mellem de værdier markedskommunikationen bedyrer, eksisterer på stedet, og hvad turisten reelt vil opleve, når han eller hun kommer til stedet; Og i forhold til interne målgrupper (lokale) kan brandingprocessen være medvirkende til at skabe en stærkere lokalidentitet og tilhørsforhold til stedet, med andre ord: brands are not purely a source of differentiation, but also of identification, recognition, continuity and collectivity (Mommaas, 2002 p.34). For det tredje, om brandingstrategien bliver en succes eller fiasko afhænger i sidste ende af forbrugernes forståelse af og reaktioner på den påvirkning, de udsættes for, og i den forbindelse spiller de forestillinger, som forbrugeren allerede har om den givne destination, en stor rolle. I TRUprogress 6

8 denne forstand er steder også forskellige fra konventionelle produkter, idet steder generelt har en identitet og et image forud for markedsføringsindsatsen, selvom visse steder på visse markeder vil være forholdsvist eller totalt ukendte. Med andre ord, så tilskrives steder betydning i kraft af de historiske og nutidige relationer, som eksisterer imellem steder, dvs. den potentielle turists sted (land, region, by) og destinationen, som markedsføres, og det er på baggrund af dette forståelsesunivers, at budskaber om destinationen læses og derved får en bestemt betydning for den potentielle turist (Therkelsen 2003). Disse eksisterende images er baseret på informationer fra kilder såsom medierne generelt, populærkultur såvel som finkultur, uddannelsessystemet og øvrig markedsføring af stedet, som forbrugeren har været udsat for, hvilket betyder, at informationer om historiske, politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og naturmæssige forhold er en integreret del af det image, folk besidder af givne steder. Således er turismedestinationer i særlig grad sårbare overfor politiske stridigheder, økonomiske kriser, naturkatastrofer og epidemiudbrud, hvilket de seneste års krige i ex-jugoslavien, terrorangreb i USA og på Bali, orkaner i Caribien og SARSudbrud i Asien med stor tydelighed har vist (Morgan et al. 2004). Og sådanne begivenheder bliver siddende i folks bevidsthed længe efter at faren er drevet over. Men også mindre markante begivenheder og historisk betingede stereotyper om steder og deres befolkning kan være fastforankrede i potentielle turisters forståelsesunivers tænk bare på den udbredte danske opfattelse af Tyskland som kedeligt og tyskerne som dominerende og utilnærmelige hvilket alt sammen er noget, markedsføreren må forholde sig til. Derudover vil venner og families erfaringer og anbefalinger fra det givne sted også smitte af på det eksisterende image, ligesom forbrugerens egne mulige erfaringer med stedet og dets indbyggere klart vil forme dennes opfattelse af og holdning til stedet. En etableret forforståelse af destinationen på efterspørgselssiden betyder, at kommunikationen bliver sværere for markedsføreren at styre, end det er tilfældet for konventionelle produkter, idet en producerende virksomhed i højere grad er herre over de faktorer, der kommunikerer et budskab om virksomheden og dens produkter. Udover de problemstillinger, der relaterer sig til destinationsmarkedsføringens centrale aktører og afledt heraf udformningen af produkt og markedskommunikation, eksisterer der også øvrige aspekter ved produktudviklingen af turismedestinationer, som adskiller sig fra konventionelle produkter. Anvendelsen af best practise at lære af, og i mange tilfælde at kopiere, succesfulde produkter er udbredt i forbindelse med konventionel markedsføring, og denne praksis har også vundet indpas i destinationsmarkedsføringen. Spørgsmålet er imidlertid hvor hensigtsmæssige best practise er i denne kontekst, idet studier har vist (Hospers 2004), at det, som gør steder til succeshistorier, primært beror på faktorer, som er svære at kopiere, fordi de er en integreret del af de økonomiske, institutionelle og kulturelle strukturer. Dertil kommer, at mange turister tager ud med en forestilling om, at de ønsker at opleve det autentiske ved det givne sted, hvorfor en destination, som er bygget op omkring en forlystelsespark eller et vandland, som kan findes overalt i den vestlige verden, måske ikke har den store langsigtede tiltrækningskraft. Dette betyder på den anden side ikke, at man ikke kan lade sig inspirere af andres tiltag og strategier, men det er vigtigt, at stedets egne ressourcer og identitet har den centrale placering i strategiudviklingen. Omvendt er der også en række områder inden for produkt- og markedskommunikationsudvikling, hvor turismedestinationer synes at kunne tage ved lære af velkendte produktbrands. Skønhed, kvalitet, underholdning og kreativitet er nogle af de områder, inden for hvilke, steder med fordel kan lade sig inspirere af superbrands som Armani, Boss og Porsche (Kunzmann 2005). Mere specifikt, så skal stedets tilbud, arkitektur og øvrige miljø behage øjet æstetiske bygninger, grønne områder og smagfulde offentlige pladser, hvor mennesker mødes og forskellige aktiviteter udspiller sig, er attraktive for urbane turismedestinationer. Kvalitet i udbuddet spiller også en stor rolle i TRUprogress 7

9 forhold til attraktive målgrupper, og denne sikres bl.a. ved en lokal accept af og støtten op omkring turismeudviklingen samt en respekt for det rurale og urbane miljø. Modehuses og bilfabrikanters evne til underholdning synes også at kunne være en væsentlig kilde til inspiration for turismedestinationer, idet de evner via modeshows, events og diverse reklametiltag at underholde kunden og ofte på nye og alternative måder. Dog repræsenterer underholdningsaspektet også en risiko for tivolisering af stedet, som kan være uhensigtsmæssig i forhold til kvalitetsbevidste forbrugere såvel som det lokale engagement, hvorfor underholdningen skal nøje afstemmes med disses interesser. Endelig er kreativitet og nytænkning væsentlig i relation til branding af turismedestinationer, og ifølge Kunzmann (ibid.) udspiller kreativiteten sig allerbedst, når den ledsages af erfaring eksempelvis når ny og gammel arkitektur kombineres i et anderledes bymiljø, eller når nye brugeraktiverende formidlingsformer finder vej ind på historiske museer 3. Umbrella-branding fælles indsats med andre sektorer Efter at have diskuteret særligt de problemer, men også nogle af de muligheder, som en brandingtilgang til destinationsmarkedsføring involverer, vil perspektivet til slut blive udvidet til at inkludere overvejelser om, hvorvidt fælles brandinginitiativer på tværs af sektorer udgør en brugbar mulighed for turismedestinationer. Særligt byer søger i disse år at udvikle brands, som henvender sig til alle potentielle stedsforbrugere turister, investorer, fremtidige borgere, herunder studerende og i denne sammenhæng bliver kompleksiteten i brandingprocessen forøget væsentligt. For hvordan finder stedets mange aktører frem til en fælles profil, som varetager turismeinteresser og generelle erhvervsinteresser, som er attraktiv for alle relevante målgrupper, og som ikke mindst adskiller stedet fra konkurrerende steder? Der eksisterer en risiko for, at udfaldet af sådanne umbrella-branding initiativer bliver en af følgende: at brandet bliver så heterogent at det ikke etablerer en fælles platform for stedet (dvs. et non-brand); at brandet, i jagten på fællesnævnere som alle interessenter kan stå inde for, bliver så udvandet, at det ikke appellerer til nogen målgrupper og dermed bliver et brand, som kunne repræsentere et hvilket som helst sted (dvs. et destination-anywhere brand); eller at brandet primært varetager bestemte, typisk stærke, interessenters interesser og dermed bliver et brand, som ikke er repræsentativ for stedet (dvs. et biased brand). Hvis man således med en turismeorienteret optik kigger nærmere på nogle af de bybranding initiativer, som har set dagens lys de seneste år, så er det ikke alle steder, at turismens interesser synes nævneværdigt repræsenteret. Tager man for eksempel Aalborgs Vild med Verden brand, som blev lanceret i 2004, så er der helt klart turismemæssige interesser repræsenteret i sloganet såvel som i to af de fire identificerede værdier: Højt til himlen og Kontraster, hvorimod de synes svære at få øje på i Handlekraft og Samarbejde ( Her er det helt klart andre interessenters interesser som slår igennem. Dette for at illustrere, hvor svært det er, at få alle aktørers interesser repræsenteret i en fælles brandingindsats, og ikke mindst på en måde som skaber synergi for alle parter. Kompleksiteten bliver endvidere yderligere forøget af, at turismens aktører efterhånden indgår i brandinginitiativer på flere niveauer: På lokalt byniveau på tværs af meget forskellige sektorer, som illustreret med Aalborg-eksemplet ovenfor; Og på nationalt niveau inden for deres egen sektor med den nationale turismeorganisation ved roret i en dansk kontekst repræsenteret ved VisitDenmarks Branding Denmark initiativ. Der er således flere visioner, missioner, værdisæt, logoer, slogans og billed- og layoutorienterede værktøjskasser som den enkelte destination bekender sig til og kan 3 Se i øvrigt Therkelsen & Halkier TRUprogress 8

10 benytte sig af, men spørgsmålet bliver selvfølgelig, om nøglebegreber som brand-ejerskab og ensartethed i budskabet ikke går fløjten, når den enkelte destination bekender sig til flere brandingreligioner end en. Konklusion Alt i alt synes der at være både muligheder og begrænsninger i at anvende brandingbegreber og -redskaber i forbindelse med markedsføring af turismedestinationer. Tanken om at tale med en stemme blandt turismens forskellige aktører og derved udsende et klart budskab om destinationen er bestemt noget, som man kan have glæde af i turismesammenhæng. Dette indebærer en netværksorienteret tilgang til markedsføringen, hvor man samler ressourcerne, og derved sparer både tid og penge, og herigennem lærer af hinandens erfaring og ekspertise. Derudover tilbyder brandinglitteraturen en anvendelig analytisk ramme, hvor der stilles skarpt på interne analyser i form af identitet og ressourcer og eksterne analyser i forhold til kundernes image/efterspørgsel og positionering i forhold til konkurrenter. Omvendt er der også adskillige problemer involveret i at anvende en brandingtilgang i forbindelse med destinationsmarkedsføring: Steder udgøres af et miks af mange forskellige produkter, services, faciliteter og attraktioner, og det kan derfor være svært at skabe en fælles profil, som tilgodeser alles interesser på udbudssiden. Derfor er det en stor udfordring at skabe konsensus om og ejerskab for brandet. Dernæst skal et destinationsbrand, i al fald hvis vi har at gøre med større destinationer som regioner og lande, appellere til forskellige turistmålgrupper, eftersom et sted består af forskellige natur- og kulturgivne såvel som skabte attraktioner. Disse forskellige turistmålgrupper vil besidde forskellige forestillinger om og heraf afledte forventninger til det givne sted, som markedsføreren ikke kan kontrollere, men omvendt bliver nødt til at tage højde for i sin markedsføring. Og endelig udgør lokalbefolkningen en central del af destinationen, som man kan og bør involvere i processen, men som man i sidste ende ikke kan kontrollere og styre til at understøtte brandet. Udvider man endvidere sin brandingindsats til at omfatte andre sektorer, forøges kompleksiteten betragteligt, og der eksisterer en risiko for at turismens interesser drukner i den fælles brandingplatform for alle stedets aktører. Branding af turismedestinationer er således et komplekst område, som involverer mange interesser og aktører på såvel udbuds- som efterspørgselssiden og kræver mange ressourcer for at blive ført ud i livet. Spørgsmålet er endvidere om turismedestinationer får value for money, når de satser tid og penge på en sådan proces undersøgelser af brandingkampagners effekt er sparsomme, og der ligger således en fremtidig opgave i, at analysere og evaluere brandingaktiviteters effekt både i relation til interne målgrupper (offentlige og private turismeaktører og lokalbefolkningen) ud fra faktorer som samarbejdsevne og lokalt engagement, og i relation til eksterne målgrupper (turister) ud fra faktorer som holdningsskift og ændringer i adfærd, om end kausale sammenhænge kan være svære at etablere. Referencer Andersen J.H. (2001). Danmarks Turistråds brandingstrategi i relation til lokalt niveau i dansk turisme. Specialeafhandling, Aalborg Universitet. Blichfeldt B.S. (2003). Unmanageable Tourism Destination Brands? IME Working Paper 47/03. University of South Denmark. TRUprogress 9

11 Chernatony L., McDonald M. (1998). Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets. 2 nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann. Dahl H., Buhl C. (1993). Marketing & Semiotik. København: Akademisk Forlag. Hospers G. J. (2004). Place Marketing in Europe. The branding of the Öresund Region. Intereconomics: Review of European Economic Policy pp Jensen O.B. (2005). Branding the Contemporary City Urban branding as Regional Growth Agenda? Plenary paper for Regional Studies Association Conference, Aalborg May Keller K.L. (2003). Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 2 nd ed., Upper Saddle River: Prentice Hall, Pearson Education International. Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D. (1999). Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations. Harlow: Prentice Hall. Kunzmann K.R. (2005). Selling Regions to People: Learning from Armani, Boss and Porsche. Plenary paper for Regional Studies Association Conference, Aalborg May Mommaass H. (2002). City branding. The necessity of socio-cultural goals. In Vermeulen (ed.). City branding. Image building & building images. Rotterdam: Nai Uitgevers. Morgan N., Pritchard A., Pride R. (2004). Destination Branding. Creating the unique destination proposition. 2 nd ed. Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinemann. Morgan N., Pritchard A. (1998). Tourism Promotion and Power. Creating Images, Creating Identities. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Ooi C.S. (2004). Poetics and Politics of Destination Branding: Denmark. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism pp Therkelsen A. Halkier H. (2005). Kan Aalborg, Nordjylland og Danmark lære af Armani, Boss og Porsche? Uglen. 5. p.23. Aalborg Universitet. Therkelsen A., Halkier H. (2004). Umbrella Place Branding. A study of friendly exoticism and exotic friendliness in coordinated national tourism and investment promotion. SPIRIT Discussion Paper. 26. Therkelsen A. (2003). Imagining Places. Image Formation of Tourists and its Consequences for Destination Promotion. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 3,2, pp Wang N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research pp TRUprogress 10

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere