Byggeøkonomuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeøkonomuddannelsen"

Transkript

1 Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november

2 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver Beregninger i Excel Lidt om programmer 2

3 Usikkerheds- og risikoanalyse Helt centralt i mange forhold eksempelvis: Hvilket tilbud man skal give Hvordan arbejdet skal planlægges Hvor lang tid et bestemt arbejde tager Hvad er de kritiske faser/omkostninger. Hvad man vil investere i Hvilket lån man vil tage Hvilken forsikring man skal tegne Hvilken strategi man skal vælge i POKER 3

4 Risikoanalyse I Grundidé: For et projekt er man interesseret i at få et bedre beslutningsgrundlag end det traditionelle beregninger kan give. Dette kan eksempelvis være vedr. projektets: Samlede omkostninger Samlet gennemførelsestid Givet de vigtigste delaktiviteter/poster i projektet beregnes hvad projektet forventes at koste/tage af tid og hvor stor usikkerheden er på denne forventede værdi. 4

5 Risikoanalyse II Dette gøres ved på en systematisk måde at identificere, vurdere og behandle risikofaktorer som led i helhedsbetragtningen Metoden: Skal arbejde med usikre talværdier under overholdelse af de statistiske grundlove Mere eller mindre objektive historiske talværdier suppleres med objektive vurderinger Skal medtage alle de forhold, der har væsentlig indflydelse på resultatet (også de upopulære) Skal koncentrere sig om det væsentlige Skal være overskuelig. 5

6 Risikoanalyse III Estimering er svært men nødvendigt Svært fordi Estimering foretages tidligt i processen Analyse og design er ofte usikkert Det kan være svært at forstå hvad et estimat udtrykker Der i nogle tilfælde ikke anvendes systematiske estimeringsmetoder Manglende anvendelse af erfaringsdata Nødvendigt fordi Markedet kræver det kan give kompetitiv fordel Ledelsen har behov for at prioritere knappe ressourcer 6

7 Eksempel Idrætsanlæg Består overordnet af følgende delaktiviteter: Opstartsarbejder Boldbaner Andre græsarealer Parkanlæg Afsluttende arbejder Andre mere generelle forhold 7

8 Eksempel Idrætsanlæg: Fordeling af omkostninger 16% 14% 12% Sandsynlighed 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omkostninger (millioner kr.) 8

9 Eksempel Idrætsanlæg: Kilder til usikkerheden 31,4 15,3 0,4 0,8 4,1 2,7 0,3 49,1 Opstartsarbejder Boldbaner Andre græsarealer Parkanlæg Befæstede arealer Afsluttende arbejder Generelle forhold 9

10 Nødvendige værktøjer Sandsynligheder og statistik bruges til behandling, vurdering og kvantificering af usikkerhed / risiko Beregningsmetode (successiv kalkulation): Strukturering af fremgangsmåde Generering af resultater Skal have information: Erfaringer Databaser Osv. 10

11 Successiv kalkulation I Komplet og effektivt kalkulationsværktøj til usikkerhedsanalyse. Anvendes i høj grad i praksis: Flere tusinde danske Google hits Mange konkrete eksempler på: Anvendelser (Virksomheder, forvaltninger, organisation og ministerier) Udbydere af software til beregninger Udbydere af kurser osv. i beregningerne Kritik af manglende brug heraf i nogle skandaler 11

12 Successiv kalkulation II Resultat er: Et korrekt estimat for den forventede værdi Usikkerheden er specificeret og minimeret Realistisk billede af denne usikkerhed fordelt ud på de enkelte delaktiviteter/delposter. 12

13 Successiv kalkulation III Herudover opnås blandt andet også: Optimalt resultat med minimal arbejdsindsats Lokalisering af forbedringsmuligheder Lokalisering af svage punkter Kan medvirke til at forhindre overskridelser Effektiv og inspirerende arbejdsproces Optimal udnyttelse af ressourcer Bedre overblik Sammentømring af projektgruppen I hvert fald ifølge sælgere af kurser i Successiv kalkulation 13

14 Praktisk arbejdsgang 1. Start: Projektbeskrivelse definition 2. Forudsætninger indgår ikke i beregning 3. Opdeling i poster/aktiviteter 4. Liste og definition over generelle forhold 5. Vurdering af minimum/sandsynlig/maksimum for generelle forhold og for poster/aktiviteter 6. Beregning af samlet forventet værdi og usikkerhed. 7. Hvis resultat ikke er tilfredsstillende og forbedring er mulig, da indhentes ny information og der returneres til punkt Slut 14

15 Tilfredsstillende resultatet Usikkerheden må ikke være for stor! Middelværdien må ikke afvige for meget (jf. usikkerheden) fra et ønsket interval. (Nogle grundregler skal overholdes for at resultatet er troværdigt mere senere) Resultatet kan forbedres ved: Et eller flere af posterne med størst usikkerhed bestemmes bedre enten ved at specificere disse bedre i flere underposter eller ved at hente nye oplysninger Ændring ved forudsætningerne 15

16 Vurdering af usikkerhed Usikkerheden for en bestemt post/aktivitet er i princippet givet ved en såkaldt fordeling, men sådanne kan være lidt svære at fastlægge: 20% 18% 16% 14% Sandsynlighed 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omkostning (Tusinder kr.) 16

17 Vurdering af MIN / SAN / MAX I stedet vurderes for den enkelte post/aktivitet: MIN (minimum) Ekstrem minimum: Svarende til 1% fraktilen, dvs. at sandsynligheden for at denne værdi underskrides er 1%. I praksis: den mindste værdi man kan forestille sig. SAN (sandsynlig) den mest sandsynlige værdi: Svarende til den værdi der har højeste tæthed (sandsynlighed) I praksis: den værdi man tror mest på. MAX (maksimum) Ekstrem maksimum: Svarende til 99% fraktilen, dvs. at sandsynligheden for at denne værdi overskrides er 1%. I praksis: den største værdi man kan forestille sig. 17

18 Vurdering af MIN / SAN / MAX 20% 18% 16% 14% Sandsynlighed 12% 10% 8% 6% MIN SAN MAX 4% 2% 0% Omkostning (Tusinder kr.) 18

19 Vurderingsteknik erfaringer fra øvelsen Spørgsmål der besvares mest forkert: Dårligste forudsætninger Ukendte enheder Usandsynlige Ikke intuitive / snydere Anbefalinger til mere sikker vurdering Anvend passende enheder Pres ikke på for at få stor sikkerhed Skaf om muligt simpel baggrundsinformation Vurder MIN og MAX først evt. ud fra kendt SAN. Måske en hjælp, hvis flere arbejder sammen. 19

20 Vurderingsteknik andre erfaringer Faldgruber: Speciel interesse i resultatet: ønske, frygt, taktik, politik Dimensionsfejl: Enkelt styk versus masseproduktion Falsk sikkerhed: Dygtighed versus lille usikkerhed Støtte i det velkendte: Mest vægt på det nærmeste / mest kendte 20

21 Beregninger ud fra MIN / SAN / MAX For hver post beregnes følgende vigtige tal: MID: Middelværdien: Den værdi der med 50% sandsynlighed over- eller underskrides. STD: Standardafvigelsen: Et mål for usikkerheden (spredningen) 2/3 ssh. for at ligge i intervallet fra MID STD til MID+STD. 95% ssh. for at ligge i intervallet fra MID 2 STD til MID+2 STD. VAR: Variansen: Et andet mål for usikkerheden (varians) Er STD 2, dvs. STD STD. PRI: Prioritetstal: Et mål for postens usikkerhed i forhold til samlet usikkerhed 21

22 Beregninger ud fra MIN / SAN / MAX For den enkelte post fås: MID STD VAR PRI ( MIN ( MAX STD 3 SAN STD (100VAR) / MIN) / 5 MAX VAR Samlet Hvor VAR Samlet er summen af VAR for alle de opstillede delaktiviteter/poster. ) / 5 22

23 Beregninger ud fra MIN / SAN / MAX For den tidligere post haves: MID ( ) / 5 25 / 5 5 STD (12 1) / 5 2,2 VAR 2,2 2,2 4,84 23

24 Beregninger ud fra MIN / SAN / MAX For det samlede projekt fås nu: MID Samlet = Summen af middelværdierne for de opstillede poster. VAR Samlet = Summen af varianserne for de opstillede poster. STD Samlet = Kvadratroden af VAR Samlet 24

25 Et større eksempel I Et projekt, hvor resultatet afhænger af tre poster, hvor nedenstående MIN/SAN/MAX er vurderet. For det samlede projekt fås således: Lille opgave: Check (efterregn) alle de gråbrune tal! 25

26 Et større eksempel II Resultat: 35% 30% 25% Post 1 Post 2 Post 3 Samlet 20% 15% 10% 5% 0%

27 Forudsætninger for troværdigt resultatet Bygger på en del statistik (se evt. sidste slides) som i praksis betyder at følgende forudsætninger gerne skal være opfyldt: Tilstrækkeligt mange poster minimum ca. 30. Alle usikkerheder er medtaget Intet prioritetstal (PRI) afviger ekstremt Uafhængighed mellem posterne Hvis disse antagelser ikke (nogenlunde) er opfyldte skal man passe på med at hænge for meget på slutresultatet nærmere analyser bør foretages! 27

28 Uafhængighed I Udfaldet af en post må ikke sige noget om udfaldet af andre poster Eksempler: Afhængige poster: Beton Type X og Type Y Arbejdsløn af forskellige typer Uafhængige poster (tilnærmelsesvist): Materialeomk. ved 1 m 2 græs henholdsvis 1 m 2 asfalt Omkostninger til inventar og til etablering af parkering. 28

29 Uafhængighed II Eksempel på betydning: Betragt to poster begge med VAR=100. Hvis helt uafhængige: VAR Samlet =200 Hvis helt afhængige: VAR Samlet =400 Hvis der haves problemer med afhængighed, da undervurderes den samlede usikkerhed! 29

30 Løsning på uafhængighed Find alle de fælles forhold, som skaber afhængigheden mellem nogle af (alle) posterne. Indfør disse forhold som en post under generelle forhold og vurder for hver af disse den samlede påvirkning af projektet (MIN/SAN/MAX). Vurder de øvrige poster uden hensyntagen til disse forhold. 30

31 Generelle forhold I Politiske forhold Myndighedsproblemer Arbejdsmiljø Sikkerhedsforhold Miljøforhold Lønforhold Konkurrence Inflation Realrenten Disponible ressourcer Størrelse / omfang Lokale forhold Udførelsestidspunkt Tidsplan Vejret Tyveri/hærværk Samarbejdsevner Kvalitetsniveau Uforudsete forhold Optimisme / pessimisme Etc. 31

32 Generelle forhold II Vurdering af generelle forhold: Kan gøres i absolutte beløb Beton-prisen: / / Løn-forhold: / 0 / Osv. Eller som procenter af summen af alle de andre relevante poster (hvor faktoren indgår): Tyveri/hærværk: 5% / 0% / 10% Vejret: 0% / 5% / 10% Osv. 32

33 Mulige problemer med metoden Andre fejlmuligheder: Undervurdering af generelle forhold Indregning af reserve flere gange Brugerfejl fx at alle poster ikke vender ens. Andre problemer: Resultater kan være svært at kommunikere til folk, der ikke selv har erfaringer med metoden Metoden (og arbejdet hermed) kan misbruges Vigtigt men ikke altid nemt at arbejde med de generelle forhold. 33

34 Større eksempel: Idrætsanlæg Bestemmelse af de samlede omkostninger til etablering af idrætsanlæg: Post Beskrivelse Mængde Enhed MIN SAN MAX MID STD VAR (10 6 ) PRI 1 Opstartsarbejder 1 stk ,4 2 Boldbaner m ,1 3 Andre græsarealer m ,8 4 Parkanlæg m ,7 5 Befæstede arealer m ,4 6 Afsluttende arbejder 1 stk ,3 7 Generelle forhold sum -10% 0% 20% ,3 Samlet ,0 Ovenstående findes i et regneark, som man kan studere, hvis man har lyst. 34

35 Større eksempel: Idrætsanlæg Med udgangspunkt i dette regneark vises nogle yderligere aspekter af successiv kalkulation i praksis og det vises, hvorledes Excel på flere måder med fordel kan anvendes i dette arbejde. I forbindelse med sidstnævnte findes en række smarte funktioner til hjælp i Excel. Dem vil vi ikke gøre ret meget ud af (ej pensum). 35

36 Excel funktioner I Tegning af projektets usikkerhed: Normfordeling(x; MID;STD;FALSK) *GrafEnhed Eksempel: Hvis MID=12,5 mdr. og STD=1,5 mdr. da er fordelingen af projektets usikkerhed: Normfordeling(x; 12,5; 1,5; FALSK)*1. Bemærk: Normfordeling er det danske navn for funktionen; på engelsk hedder den: Normdist og FALSK hedder naturligvis FALSE. 36

37 Excel funktioner II 30% 25% 20% Sandsynlighed 15% 10% 5% 0% Måneder 37

38 Excel funktioner III Eksempel fortsat: Sandsynligheden for at projektet kommer til at vare mindre end 10 mdr.: Normfordeling(10; 12,5; 1,5; SAND)=4,8% Og sandsynligheden for at projektet kommer til at vare mere end 14 mdr. er: 1 ssh. for under 14 mdr.= 1 Normfordeling(14;12,5;1,5;SAND)=16% 38

39 Appendiks I: Lidt tekniske forhold/bemærkninger Metoden bygger på, at de enkelte poster antages at følge forskellige erlangfordelinger (skæve normalfordelinger). For disse gælder generelt, at MID og STD med god tilnærmelse kan beregnes som angivet tidligere. Summeres en række (tilstrækkeligt mange) erlangfordelte stokastiske variable bliver summen normalfordelt med MID og STD som beregnet tidligere. 39

40 Appendiks II: Lidt tekniske forhold/bemærkninger Vil du vide mere, så findes der forskellige (mere eller mindre komplicerede) noter og lærebøger om emnet. Eksempler (uden ansvar): Steen Lichtenberg: Rapport over successiv kalkulation Anlægsteknik 2, Styring af byggeprocessen Anlægsteknik 3, Økonomi i bygge- og anlægsvirksomheder To sidstnævnte udgives på Polyteknisk Forlag. Yderligere tilbydes der forskellige kurser, der i vid udstrækning fokuserer på forskellige konkrete anvendelser i praksis. 40

41 Programmer Der findes forskellige færdige programmer til successiv kalkulation. Eksempel: Sigma 2007 Enterprise: integration af de to kalkulationsværktøjer, V&S PrisDatabase og Sigma. Programmet kan blandt andet foretage forskellige beregninger og herunder også foretage successiv kalkulation. 41

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere