Microsoft C5. Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft C5. Nyhedsbrev"

Transkript

1 Copyright 2005 Microsoft Corporation NYHEDSBREV Vedbæk November 2005 Microsoft C5 Version 4.0 Nyhedsbrev

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Nye funktionaliteter Implementering af labels Kopiering af bilag eller kassekladde Posteringsskabeloner Ændring af menuknapper i kassekladden Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier dimensioner Afdeling, Bærer, Formål Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen Datavask på Krak Krak på løn Felt til markering af Momsspærret i Finans Kartotek Opdatering af valutakurser fra Danmarks Nationalbank Forfaldsfordeling på debitor/kreditor saldoliste Bankafstemning Nøgletalsrapporter fra KOB Forbedring af Varesporing Opdatering af bankformatet Kasel Integration til BCM Andre implementerede forbedringer Opret ordre fra indkøb Debitor/Kreditor Efterberegning af saldo Massefakturering ved metoden Debitor Attention på leveringsadressen Primoposter medtaget i balanceudskriften Søgenavn er medtaget i søgning på debitor/kreditor Valg af kontotype i kassekladden Felt til supplerende enheder på lager/intrastat Felt til Linietype på ordre-/indkøbs- og projektlinier Prompt for angivelse af antal forskellig fra købskvanti på indkøbslinier Filter på lokationer i Lager/Kartotek/Beholdning Menuknapper til Udskriv i balance og dimensionsbalance Menuknapper til Udskriv i Finans kartotek Prompt ved udskrift til Kopiering af felter med Shift+F De vigtigste nyheder i Microsoft C5 version 3.0 SP Forbedret dokumentstyring Brevflet Print2Office Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel Forbedringer i projektmodulet Kreditorbetalinger Integration til Krak Debitorindbetalinger Varesporing...24 Side 2 af 24

3 1. Generelt Microsoft C5 er økonomistyring til små, mindre og mellemstore virksomheder.det er vigtigt at løsningen kan vokse med i takt med at virksomheden vokser og samtidig skal det være en løsning der kan tilpasses specielt til den enkelte virksomhed. Visionen for Microsoft C5 er, at produktet fortsat skal være en tidssvarende løsning der følger udviklingen indenfor teknologi, men også andre funktions muligheder. Microsoft C5 4.0 indeholder følgende ny funktionalitet: - Implementering af Labels, hvilket giver mulighed for anvendelse af forskellige sprog. Dette er beskrevet i separat Factsheet om Labels.pdf, der kan findes under \dokumentation. - Mulighed for kopiering af tidligere bogført bilag eller kassekladde, såfremt bilaget har oprindelse i kassekladden. - Posteringsskabeloner. Brugeren kan nu indtaste en kladde og vælge menuknappen Gem. Derved gemmes kladden som stående kladde og kan hentes ind igen. - Ændring af dato i kassekladde, udvidet med endnu et menupunkt til at indsætte en dato, hvis den ikke findes i forvejen. Kan benyttes ved indlæsning af filer til kassekladden. - Ændring af menuknapperne i kassekladden. Menuknapperne Kassekladde og Kasserapport er flyttet ind under en samlet menuknap Udskriv. - Ny menuknap Funktioner i kassekladden. Denne indeholder menupunkterne Kopier bilag/kladde, Gem kladde, Hent kladde, Valuta difference, Renummerer bilag, Regulering af datoer, Indsæt dato og Nulstil beløb - Der er indført 2 nye dimensioner, således at Microsoft C5 nu indeholder både Afdeling, Bærer og formål. Dette er beskrevet i separat Factsheet om dimensioner.pdf, der kan findes under \dokumentation. - 2 nye parametre under systemopsætning. Her kan supervisor angive at der ønskes advarsel om snarlig overskridelse af databasestørrelsen, og hvornår (%- vis) denne advarsel ønskes. Ligeledes kan der angives en brugergruppe, der skal have advarslen. - Efterberegning af Debitor-/Kreditor-saldo. Funktionen er ændret således at beregningen på den enkelte debitor/kreditor nu sker pr d.d. Benyttes menupunktet under periodisk, foreslås default systemdato. - Datavask på Krak. Giver brugeren mulighed for at holde sine debitorer/kreditorer opdaterede. V.h.a. menuknappen Datavask søges i Krak webservice. De felter, der er ændringer til er markeret med gult. Hvis en debitor/kreditor ikke kunne findes, vil denne være markeret med rød. Brugeren kan nu opdatere de ønskede data. Dette er beskrevet i separat Factsheet om Web Services.pdf, der kan findes under \dokumentation. - Krak på løn - Felt til Attention på Leveringsadressen. Side 3 af 24

4 - Nyt felt i Finans/Kartotek, til angivelse af om en konto ønskes friholdt for momsposteringer. - Forfaldsfordeling på Debitor/Kreditor Saldoliste. Tilføjet en ny parameter til angivelse af Forfaldsfordeling. Hvis brugeren markerer i feltet, udskrives saldolisten forfaldsopdelt. - Opdatering af valutakurser med gældende kurser fra Danmarks Nationalbank - Automatisk inkludering af primoposter i balance - Inkludering af søgenavn i udvælgelsen af debitor/kreditor - I Finans/Udskrifter/Balancer/Balancer og Balancer/Dimensionsbalance er menuknappen Balance omdøbt til Udskriv - Oprettelse af ordre direkte fra indkøbet - Under Finans/Tilpasning/Kladdenavne kan brugeren på hver kladde, angive hvilken kontotype, der ønskes foreslået på kladdelinien. - Der er indført en funktion til bankafstemning. Funktionen kan anvendes til afstemning af poster i Microsoft C5 op mod kontoudtoget fra banken. - Nøgletalsrapporter fra KOB, Købmandsstandens Oplysningsbureau via debitor eller kreditor - Felt til supplerende enheder på lager/intrastat - Forbedring af varesporing - Der er en del nyheder i lønmodulet. Disse er alle nærmere beskrevet i dokumentet Microsoft C5 Nyhedsbrev Løn.pdf. - Integration til BCM - 2 nye menuknapper under Finans/Kartotek til udskrift af kontoplan og kontoplan udvidet - Linietype på Ordre-/Indkøbs-/Projektlinier til brug for nedlæggelse af blanke ordrelinier - Prompt for skævt antal på indkøbslinier, når der anvendes varenumre med købskvanti - Udskrift af rentenota og kontoudtog til Word med kun én promptbox - Sletning af driftsførte poster ved nedlæggelse af arkiverede projekter - Filter på lagerlokationer. - Ændret installationsprocedure/opdateringsprocedure. En egentlig beskrivelse af installations- eller opdateringsproceduren findes i den medfølgende installationsvejledning til Microsoft C5. De største ændringer er beskrevet uddybende i nærværende dokument. Side 4 af 24

5 En mere nøjagtig oversigt over indkomne forslag og korrektioner findes i Fixlisten Fixliste C5.pdf, som ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen. Ydermere henvises der til dokumentet Factsheet om Sikkerhed.pdf der ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen, hvori der gives en vejledning i hvorledes man beskytter sin Microsoft C5 installation og data. Derudover henvises der generelt til den dokumentation der ligger under \dokumentation. Side 5 af 24

6 2. Nye funktionaliteter I det følgende findes en nærmere beskrivelse af de største ændringer/nye funktionaliteter i Microsoft C5 version Implementering af labels I Microsoft C5 version 4.0 er der implementeret labelfiler. Fra version 4.0 er al tekst i brugergrænsefladen erstattet med labels. Dette betyder at Microsoft C5 kan køres i f.eks en engelsk udgave såfremt den engelske tekst haves. Version 4.0 leveres udelukkende med dansk. Der henvises i øvrigt til dokumentet Factsheet om Labels.pdf 2.2 Kopiering af bilag eller kassekladde I kassekladden under menuknappen Funktioner er der tilføjet yderligere et menupunkt Kopier Kladde/Bilag. Ved aktivering af dette menupunkt er det nu muligt at kopiere et tidligere bogført bilag eller en kladde retur til kassekladden. De poster, der kan kopieres, er poster der i forvejen kommer fra kassekladden. Brugeren går ind i en selvvalgt kladde, aktiverer menuknappen Funktioner og derefter menupunktet Kopier Bilag/Kladde. Nu fremkommer følgende skærmbillede: Feltet Bilag : Her angives evt. bilagsnummer, som brugeren ønsker kopieret. Feltet Transaktion : Her angives evt. transaktionsnummer, som brugeren ønsker kopieret. Feltet Dato : Her angives evt. dato for det ønskede bilag. Feltet Kladdenr : Her kan angives et nummer for den kladde, som brugeren ønsker at kopiere retur til den aktuelle kladde. Feltet Vend fortegn : Såfremt bilaget ønskes kopieret til den aktuelle kladde med modsat fortegn skal dette felt markeres. Ved tryk på OK returneres det oprindelige bilag 3015 til kassekladden, med modsat fortegn. Side 6 af 24

7 Brugeren kan nu anvende de øvrige menupunkter under menuknappen Funktioner, f.eks. Renummerer bilag eller Regulering af datoer 2.3 Posteringsskabeloner Der er tilføjet en mulighed for at Gemme/Hente en kassekladde til senere brug. Kladden gemmes som en stående kladde. Når brugeren aktiverer menupunktet Gem kladde promptes der for følgende: Når brugeren taster "OK", promptes der for kladden ønskes oprettet Tryk "Ja" og der promptes for kladdebetegnelse Tryk "OK" og kladden vil blive gemt under Finans/Tilpasning/Kladdenavne. Kladden gemmes som stående kladde, d.v.s. markering i feltet "Gem" Når brugeren aktiverer menupunktet Hent kladde vises følgende promptbox: Feltet Fra kladde : Her angives hvilken kladde der ønskes kopieret fra Feltet Dato : Her angives en ønsket dato Feltet Bilag : Her angives det bilagsnummer, der ønskes anvendt Side 7 af 24

8 Feltet Nulstil beløb : Her angives om beløbene ønskes nulstillet eller hentet med over i kladden. Ved tryk på OK vil kladdelinierne fra det angivne kladdenr blive kopieret over i den aktuelle kladde. 2.4 Ændring af menuknapper i kassekladden Knappanelet i kassekladden er ændret således at der nu er en menuknap Udskriv. Menuknappen indeholder 2 undermenupunkter, nemlig Kassekladde og Kasserapport. Ligeledes er der indført en ny menuknap Funktioner. Denne indeholder menupunkterne Kopier Kladde/Bilag Gem Kladde Hent Kladde Valuta difference Renummerer bilag Regulering af datoer Indsæt dato Nulstil beløb 2.5 Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier Menupunktet Indsæt dato under Funktioner, gør det muligt at indsætte en bestemt dato på kladdelinier hvor den ikke findes i forvejen. Brugeren kan også anvende funktionen til at ændre datoer på alle kladdelinier til en nærmere angivet dato. Ved aktivering af menupunktet fremkommer følgende billede: Faciliteten er nyttig såfremt der f.eks. er importeret nogle linier, hvor der ikke er angivet dato. Side 8 af 24

9 2.6 3 dimensioner Afdeling, Bærer, Formål Der gøres opmærksom på at brugen af Afdeling, Bærer og Formål forudsætter koder til Dimensioner. Microsoft C5 indeholder nu 3 dimensioner, Afdeling, Bærer og Formål. Menupunkterne til oprettelse af Afdeling, Bærer og Formål findes under Generelt/Kartotek/Dimensioner Der henvises til dokumentet Factsheet om Dimensioner.pdf samt til beskrivelsen i online-hjælpen. 2.7 Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen Under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration er der tilføjet 2 nye parametre Angiv databasestørrelse (%) og Angiv brugergruppe. Under Angiv databasestørrelse (%) kan angives hvornår der ønskes advarsel om databasestørrelse. D.v.s. at angives f.eks. 85 og man har købt koder til 100 mb database, vil der komme en advarsel, når databasen når en størrelse på 85 mb. I feltet Angiv brugergruppe kan angives hvilken brugergruppe man ønsker skal have advarslen om databasestørrelsen. 2.8 Datavask på Krak Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingsservice, for hvilken der skal betales ekstra udover det almindelige Krak-abonnement. Virksomheden skal oprettes hos Krak, og er derfor underlagt dennes forretningsbetingelser. Krak-faciliteten på henholdsvis Debitor- og Kreditorkartoteket er udvidet med datavask en facilitet der muliggør nem vedligeholdelse af stamdata. Brugeren vil, såfremt tillægsabonnement til Datavask er anskaffet, kunne vælge menupunktet Datavask under Services/Gå til Krak. Efter aktivering af Datavask angives i en søgebox de ønskede afgrænsninger, hvorefter der søges efter de udvalgte poster. Det er nu muligt at slette de poster, der ikke ønskes datavask på. Herefter vælges menuknappen Datavask og Krak returnerer de ønskede poster, der vil være markeret med gul på de felter, der er opdateringer til. Poster, der ikke er fundet hos Krak, markeres med rødt. Brugeren kan nu vælge Opdater og dermed opdatere de foreslåede poster. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpefilen 2.9 Krak på løn Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingsservice, og at virksomheden skal oprettes hos Krak, og derfor er underlagt dennes forretningsbetingelser. Oprettelsen er gratis de første 2 måneder. Såfremt brugeren allerede har en Krak-adgang, gælder denne også til lønmodulet. Krak er blevet tilføjet på medarbejderkartoteket under Løn/Kartotek og aktiveres via menuknappen Services. Funktionen kan benyttes til at oprette og vedligeholde medarbejderstamdata såsom adresser og telefonnumre, ligesom man også kan udskrive kort og ruteplaner. Side 9 af 24

10 Registrering hos Krak sker v.h.a. menupunktet Registrering og derefter klikke på menuknappen Tilmeld. Krak fremsender herefter brugernavn samt password, som skal anvendes til at aktivere Krak-adgangen. Dette sker også v.h.a. menupunktet Registrering. Herefter kan brugeren frit oprette eller opdatere medarbejderstamdata eller evt. udskrive kort og ruteplaner. Der henvises i øvrigt til Online-hjælpens beskrivelse af Krak i lønmodulet Felt til markering af Momsspærret i Finans Kartotek Der er tilføjet et nyt felt Momsspærret i finanskartoteket. Feltet anvendes til spærring af posteringer med momssats <> 0. D.v.s. at der kan bogføres linier med momskode Momsfri, hvor satsen er 0, men der afbrydes såfremt momssatsen overstiger 0. Spærringen gælder også for posteringer fra f.eks. ordre- eller indkøbslinier, hvor der er angivet momskode med sats <> Opdatering af valutakurser fra Danmarks Nationalbank Der er nu muligt at få opdateret valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside. I Valutaopdateringsbilledet under Generelt/Kartotek/Valuta er der tilføjet en kolonne O. Kolonnen anvendes til markering af om man ønsker valutakurser opdateret. Der er endvidere tilføjet en ny menuknap Hent valuta som kan benyttes til opdatering. Efter aktivering af menuknappen Hent valuta fremkommer skærmbilledet Opdatering af valutakurser hvor Nationsbankens hjemmeside er angivet, ligesom de valutakoder der er markeret for opdatering er vist Side 10 af 24

11 Brugeren kan nu vælge menuknappen Hent kurser og den seneste valutakurs hentes og tilføjes til højre I billedet under Nye kurser. Menuknappen Opdater aktiveres, hvorefter de aktuelle valutakoder opdateres med de nye kurser Forfaldsfordeling på debitor/kreditor saldoliste På alle saldolister er der tilføjet en parameter til angivelse af om saldolisten ønskes udskrevet efter alderen på forfaldne beløb. Vælger brugeren IKKE at markere feltet Forfaldsfordeling, udskrives saldolisterne som de kendes fra tidligere versioner. Side 11 af 24

12 Markeres der derimod i feltet Forfaldsfordeling udskrives den aktuelle saldoliste efter posternes forfaldsdato Bankafstemning Der er tilføjet en ny funktionalitet til brug for bankafstemning. Menupunktet Bankafstemning findes under Finans/Periodisk. Når brugeren aktiverer menupunktet Bankafstemning, fremkommer skærmbilledet Bankafstemning til oprettelse af afstemningsnummer. Brugeren angiver afstemningsnummer, kontonummeret på kontoen der ønskes afstemt, dato for afstemningen samt primosaldo og ultimosaldo. Alle ikke afstemte poster vises nu i den nederste halvdel af billedet, og kan markeres som afstemt. Når brugeren er færdig med sin afstemning, kan denne gemmes ved at vælge menuknappen Godkend. Afstemningen kan også udskrives v.h.a. menuknappen Udskriv. En tidligere godkendt afstemning kan annulleres v.h.a. menuknappen Annuller Nøgletalsrapporter fra KOB Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingsservice, og at virksomheden skal oprettes hos KOB, og derfor er underlagt dennes forretningsbetingelser. Der er på Debitor- og Kreditorkartotek, under menuknappen Services tilføjet et nyt menupunkt Gå til KOB. V.h.a. dette menupunkt har brugeren mulighed for at hente nøgletalsrapporter direkte fra KOB. Side 12 af 24

13 Brugen af menupunktet Nøgletalsrapporter forudsætter registring hos KOB. Dette gøres v.h.a. menupunktet Registrering. Efter endt registrering får brugeren tildelt brugernavn og password som skal benyttes ved Login. V.h.a. menupunktet Nøgletalsrapporter kan brugeren nu gå direkte til KOB s hjemmeside og hente nøgletalsrapporter på en specifik debitor eller kreditor. Der henvises i øvrigt til dokumentet Fachtsheet om WebServices.pdf Forbedring af Varesporing Funktionaliteten omkring varesporing blev introduceret i Microsoft C5 version 3.0 SP3. Denne funktionalitet er udvidet i version 4.0. Der er tilføjet endnu en Lagermodel Serienummer. Anvendelse af denne lagermodul kan kun ske på varer eller styklister, hvor Varesporingen er aktiveret. Beregning af kostbeløb i DKK på varer og styklister med denne lagermodel, sker efter faktisk kostbeløb på tilgangsposteringen. Der er endvidere tilføjet en ny funktion, der gør det muligt at reservere en vare eller stykliste til en bestemt ordre- eller projektnummer. Brugeren har mulighed for at reservere et bestemt Batch- eller Serienummer til en specifik ordre eller projekt. Dermed er der, i Varesporingsbilledet, også tilføjet kolonner til visning af Reserveret, Trukket, Disponibel og Bestilt, ligesom der er tilføjet nye menuknapper Reserveringer og Ret spor. Der er tilføjet en ny rapport til udskrift af reserveringer. Udskriften sker ved aktivering af menuknappen Reserveringer Side 13 af 24

14 2.16 Opdatering af bankformatet Kasel Der er tilføjet en ny betalingsmåde under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder. Betalingsmådens navn er Kasel_ny. Den tidligere betalingsmåde Kasel er bevaret i Microsoft C5, idet der kan være brugere, der har fået foretaget egne tilretninger i denne. Den nye betalingsmåde giver mulighed for overførsel af indenlandske betalinger med særskilt meddelelse, indenlandske overførsler, indbetalingskort og endelig udenlandske overførsler. Der henvises i øvrigt til online-hjælpens beskrivelse af betalingsformater Integration til BCM I Debitor- og Kreditormodulet er det nu muligt at eksportere henholdsvis Debitorer og Kreditorer til anvendelse i BCM (Business Contact Manager) i Outlook. I begge moduler under Tilpasning/Vedligehold/Export er der tilføjet et nyt menupunkt Eksporter til BCM. Ved anvendelse af menupunktet Eksporter til BCM dannes xml-filer til BCM og disse kan efterfølgende importeres i BCM. Side 14 af 24

15 3. Andre implementerede forbedringer 3.1 Opret ordre fra indkøb Der gøres opmærksom på at brugen af denne funktion forudsætter koder til Ordre- /Indkøbs-modul samt Disponering/Behovsberegning. Når man har oprettet sit indkøb med linier, er det muligt at få dannet en ordre på de varer, der er angivet på linierne. Ordren kan dannes ved at aktivere menuknappen Opret ordre, hvorefter der fremkommer en promptbox hvor brugeren skal angive sikkerhedsmargin, d.v.s. det antal dage der medgår til levering kan ske. Herefter åbnes nedenstående skærmbillede Det er muligt at ændre i det angivne antal, og ved markering i feltet V og aktivering af menuknappen Overfør, promptes der for, om leveringsoplysninger og sælger ønskes overført til den nye ordre. Der oprettes nu en ordre med det nummer, der vises på skærmen i den efterfølgende info-box. 3.2 Debitor/Kreditor Efterberegning af saldo Efterberegningsfunktionaliteten i Microsoft C5 er ændret således at der, ved aktivering af menuknappen Efterberegning i henholdsvis Debitor- og Kreditor-kartoteket, beregnes pr. systemdato. Aktiveres menupunktet under henholdsvis Debitor- eller Kreditor/Periodisk, kan efterberegningen foretages pr. en given dato. 3.3 Massefakturering ved metoden Debitor Sorteringen i massefaktureringen er ændret til Fakturakonto, Valuta, Fastrabat, Rabat, Nummer. Dermed er det muligt at få sammenlagt fakturaer med samme Fakturakonto Side 15 af 24

16 3.4 Attention på leveringsadressen Leveringsoplysningerne på henholdsvis Ordre-, Projekt- og Indkøbskartotek er udvidet med et felt Attention til angivelse af evt. attention-person. Dvs. at hvis brugeren henter en leveringsadresse med Alt+F2, overføres oplysninger om attention fra leveringsadressen til feltet Lev.Att. 3.5 Primoposter medtaget i balanceudskriften For at gøre det endnu nemmere at udskrive balancen, er der tilføjet en prompt, der kun fremkommer såfremt brugeren indtaster den første dato efter Primodatoen i feltet Fra 3.6 Søgenavn er medtaget i søgning på debitor/kreditor Indholdet i feltet Søgenavn er nu inkluderet i søgekriterierne, når feltet Søg efter udfyldes. Side 16 af 24

17 3.7 Valg af kontotype i kassekladden Under Finans/Tilpasning/Kladdenavne er der tilføjet et nyt felt K (Kontotype). Feltet benyttes til angivelse af en standard kontotype, der vil blive foreslået, når den pågældende kladde åbnes. 3.8 Felt til supplerende enheder på lager/intrastat Der er oprettet et nyt felt på Lagerkartoteket. Feltets navn er Suppl.faktor. Feltet anvendes til at angive supplerende enheder til brug i forbindelse med Intrastat. Feltet skal udfyldes med supplerende enheder i henhold til EU s Kombinerede Nomenklatur. Ved delleverancer angives stykantallet for den første delsending. Resterende sendinger vil blive udfyldt med Felt til Linietype på ordre-/indkøbs- og projektlinier Der er oprettet et ekstra felt Linietype på ordre- /indkøbs- og projektlinier. Feltet benyttes i forbindelse med oprettelse af blanke linier. Såfremt brugeren under indtastning af ordrelinier, ønsker at indtaste en blank ordrelinie, skal feltet Linietype udfyldes med koden Blank. Hvis brugeren har markeret Ja i parametren Nedlæg komplet leveret linie, nedlægges linierne efterhånden som varene leveres, og når der ikke er flere linier med linietype <> blank, slettes alle blanke linier og ordren kan nedlægges Prompt for angivelse af antal forskellig fra købskvanti på indkøbslinier Såfremt der på et givent varenummer er angivet et antal i feltet Købskvanti, vil der, under indtastning af indkøbslinier på det aktuelle varenummer, blive foreslået en Side 17 af 24

18 forhøjelse til nærmeste multiplum af en pakning. Brugeren kan nu vælge at forhøje ved at svare Ja eller at fastholde det indtastede ved at svare Nej 3.11 Filter på lokationer i Lager/Kartotek/Beholdning I Beholdningsbilledet er menuknappen Filter Til/Fra tilføjet. Ved aktivering af menuknappen skiftes mellem visning af alle lokationer eller kun lokationer med beholdning Menuknapper til Udskriv i balance og dimensionsbalance Menuknappen Balance under Finans/Rapporter/Balancer/Balancer og Finans/Rapporter/Balancer/Dimensionsbalance er ændret til Udskriv, så det tydeligt fremgår at det er v.h.a. denne menuknap at balancen udskrives Menuknapper til Udskriv i Finans kartotek Der er tilføjet en menuknap Udskriv i Finans kartoteket. Menuknappen indeholder 2 undermenupunkter Kontoplan og Kontoplan udvidet, der anvendes i forbindelse med udskrift af kontoplan Prompt ved udskrift til Der er tilføjet et felt Prompt ved på Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation. Såfremt feltet markeres, vil brugeren, ved udskrift til , få vist mailen, således at der er mulighed for at foretage en evt. ændring i modtagerens -adresse. Side 18 af 24

19 3.15 Kopiering af felter med Shift+F2 Alle felter på Ordrekladde, Ordrelinier, Indkøbskladde og Indkøbslinier kopieres nu ved anvendelse af Shift+F2. Side 19 af 24

20 4. De vigtigste nyheder i Microsoft C5 version 3.0 SP3 Af hensyn til nye brugere af Microsoft C5 har vi valgt at medtage dette afsnit, der beskriver de vigtigste funktionalitets-nyheder og -ændringer i den foregående version 4.1 Forbedret dokumentstyring Der er sket en forbedring af dokumentstyringen, således at opsætningen nu er nemmere for brugeren. Selve dokumentstyringsbilledet er omdesignet, således at det er mere enkelt og overskueligt, ligesom der er tilføjet ny funktionalitet til brevfletning se afsnittet herom nedenfor. 4.2 Brevflet Det er nu muligt at foretage brevfletning direkte fra Dokumenstyrings funktionaliteten. Dermed kan man nu f.eks udsende standardskrivelse så som flyttemeddelelser, julekort, tilbud m.v. Den enkelte meddelse kan let tilpasses ved at ændre i den standard leverede skabelon. Såfremt nye skabeloner ønskes kan disse også oprettes (se mere herom i Online-hjælpen). I dokumentstyringsbilledet er der tilføjet en menuknap Brevflet. Ved hjælp af menuknappen Brevflet ledes brugeren frem til selve brevfletningen, hvor der kan udvælges blandt posterne i det aktuelle kartotek. Herefter kan brugeren foretage en redigering af posterne. Side 20 af 24

21 Når dokumentet gemmes, sker det som ét dokument, med et link til hver af de udvalgte referencer. Se mere i dokumentet Factsheet om Integration til Office.pdf 4.3 Print2Office Microsoft C5 understøtter nu udskrift direkte til Word og Excel. Med installationen af Microsoft C5 følger en Word standardskabelon C5normal.dot. Denne skabelon ligger i mappen Dokstyr i C5-mappen Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel. Eneste krav for udskrift til Word og Excel, er at der oprettes brugerprintere til henholdsvis Word og Excel. Under Generelt/Tilpasning/ Brugerkonfiguration/Applikation, er der oprettet 2 nye felter Wordskabelon og Excelskabelon. Såfremt man lader disse 2 felter stå blanke, vil Microsoft C5 anvende standardskabelonen C5normal.dot, når der udskrives til Word. Udskrives der til Excel, vil Microsoft C5 åbne et standard-regneark, hvori data udlæses. Hvis man ønsker at opbygge og anvende en anden skabelon, skal denne ligge lokalt på maskinen, i samme mappe som øvrige skabelon filer. Navnet på denne skabelon skal så tilføjes i det relevante felt under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen 4.4 Forbedringer i projektmodulet Der gøres opmærksom på at brugen af disse forbedringer forudsætter koder til projekt-modulet. I projektmodulet er der forbedringer omkring slutfakturering, og automatisk tilføjelse af tidligere acontolinier. På projektets linier er der tilføjet en menuknap Kopier acontoposter. Ved hjælp af denne menuknap, kan man kopiere tidligere acontoposter til linierne. De kopierede acontoposter indsættes på linierne med modsat fortegn. Ved kopieringen er der mulighed for at angive om man vil oprette en slutlinie. Såfremt der svares Ja, vil Microsoft C5 oprette en slutlinie og hente prisen fra feltet Pris på projektkartotekets projekt-fane. Når der vælges fakturering, er der mulighed for at vælge om det er en alm. faktura, en acontofaktura, eller aconto + driftsføring. Ved valg af aconto+driftsføring, får brugeren mulighed for at angive en driftsførings%, evt. 100 %, hvis projektet er helt afsluttet. Eventuelle tidligere driftsførte beløb vil blive modregnet. Projektmodulet er samtidig udvidet med 2 nye rapporter Igangværende arbejde og Igangværende specifikation. Side 21 af 24

22 Rapporten Igangværende arbejde giver et samlet overblik over projekternes værdi og eventuelt driftsførte beløb. Rapporten Igangværende specifikation udskriver specifikation pr. art på det enkelte projekt. Ydemere er der en forbedring af integration med Løn Modulet Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen 4.5 Kreditorbetalinger Der gøres opmærksom på at Kreditorbetalinger forudsætter kode til fuldt Kreditormodul Under Kreditor/Tilpasning/betalingsmåder er der tilføjet en række yderligere betalingsmåder som Bankdata BEC BGONLINE DanskeBank JyskeBank Nordea Desuden er der en opdatering af PBS-formatet, således at det følger PBS nyeste format. Bankdata-formatet anvendes i dag af en lang række banker, herunder Sydbank SYD-Invest Vestfyns Bank Finansstyrelsen Alm. Brand Bilkredit Alm. Brand Bank S E B Merchant Bank Sparekassen Sjælland Nordfyns Bank Djurslands Bank Hadsten Bank Østjydsk Bank Nørresundby Bank Nordjyske Bank Bonusbanken Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank VB Finans Kreditbanken Tønder Bank Kreditorkartotek/Adresser er udvidet med felter til SWIFTadresse, IBANnummer og bankkode. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen Side 22 af 24

23 4.6 Integration til Krak Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data. Derudover er der også mulighed for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørselsvejledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra-adresse. Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor. Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via Krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak. Bemærk! Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abonnement direkte til Krak. Hvordan virker det? På debitor- og kreditorkartoteket er der tilføjet en ny undermenu i menuknappen Services. Her kan brugeren vælge Gå til Krak, og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller slå op på VIRK.DK. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen 4.7 Debitorindbetalinger Der gøres opmærksom på at brugen af Debitorindbetalinger forudsætter koder til fuldt Debitor-modul. Det er nu muligt selv at opbygge record formatet, d.v.s. det format som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger. For at benytte denne mulighed skal kaldet til XAL kørslen for den enkelte indbetalingsmåde ændres til XAL-kørslen DebDiskFælles. Dette gøres på følgende måde: Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder: 1. Marker den ønskede indbetalingsmåde og skift til fanebladet Opsætning og foretag en ændring af XAL-kørslen til XAL=DebDiskFælles se nedenstående skærmbillede Side 23 af 24

MICROSOFT C5 NYHEDER

MICROSOFT C5 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDER Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Nyheder Version 3.0 SP3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 2. Funktionsnyheder...4

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere