KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4"

Transkript

1 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste (tabel) Vælg data til rapport Vælg data til tabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 23 2 Krydstabel Indsæt krydstabel Vælg data til rapport Vælg data til krydstabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 33 3 Søjlediagram Indsæt søjlediagram Vælg data til rapport Vælg data til søjlediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data Kurvediagram Indsæt kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data til kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 51 Side 1 af 79

2 5 Søjle-/kurvediagram Indsæt søjle-/ kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data søjle-/ kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 54 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) 55 7 Plot Indsæt plot Vælg data til rapport Vælg data til plot Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 65 8 Bobleplot (se guide for plot ) 66 9 Cirkeldiagram Indsæt cirkeldiagram Vælg data til rapport Vælg data til cirkeldiagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data ANDET RELEVANT VIDEN OM DATABEHANDLING 75 Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram 75 Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder 77 Gem data 79 Side 2 af 79

3 Kursus i AnalysePortalen (AP) Dansk Palliativ Database 1. Åbning af AnalysePortalen Analyseportalen kan tilgås fra: hvor man logger på og vælger at AnalysePortalen 2012 skal åbnes Når man er inde i AP vælges først Analyse og derefter klikkes der på S052_KMS NB. Man kan vælge at klikke på databeskrivelse, hvis man ønsker at se en oversigt over variable i AP Side 3 af 79

4 2. Oprettelse af en rapport dvs. start af dataanalyse 1) Vælg ny. 2) Herved fås det andet vindue nedenfor Side 4 af 79

5 3. Valg af data Klik på data og derefter vælg data Side 5 af 79

6 Klik nu på de variable der skal indgå i dataanalysen eksempelvis henvist fra (se også s. 1 for hvordan man finder en variabel oversigt) og klik på pilen i midten så den føres over i højre side. Variable kan fjernes igen ved at klikke på variablen og derefter på krydset i højre side. Når alle ønskede variable er valgt trykkes der ok. N der er antal skal altid vælges. Side 6 af 79

7 4. Behandling og visning af data Man kan vælge at få vist data som (se også tabel næste side med eksempler): 1. Liste (tabel) kategoriske variable (kolonner). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 2. krydstabel kategoriske variable (kolonner og rækker). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 3. Søjlediagram kategorisk (x-akse = kategoriakse) og kontinuert variabel fx N (y-akse = værdiakse) 4. Kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og kategorisk variabel (kategoriakse) 5. Søjle-/kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og anden kontinuert variabel (søjlehøjde) og kategorisk variabel (kategoriakse) 6. Progressivt søjlediagram kategorisk variabel (kategoriakse) og kontinuert fx antal (værdiakse) 7. Plot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (mærkegrupper) og anden kategorisk (mærkestørrelse) 8. Bobleplot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (boblegrupper) og anden kategorisk (boblestørrelse) 9. Cirkeldiagram kontinuert variabel fx antal (segmentstørrelse) og kategorisk (segmenter) og evt. underinddelt på en til kategorisk (fx i vandret serie) Side 7 af 79

8 Diagra mtype m. AP ikon Liste (tabel) Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel krydsta bel X X Søjledia gram X X Side 8 af 79

9 Diagra mtype m. AP ikon Kurvedi agram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Søjle- /kurved iagram X X X Side 9 af 79

10 Diagra mtype m. AP ikon Progres sivt søjledia gram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Plot X X X Side 10 af 79

11 Diagra mtype m. AP ikon Boblepl ot Antal (N) Kategorisk variabel X X X Kontinuert variabel udover N Eksempel Cirkeldi agram X X *boblernes størrelse er her bestemt af antal personer Side 11 af 79

12 1 Liste (tabel) Anvendes ved kategoriske variable ellers bliver listen/tabellen meget lang Indsæt tabel: Klik på liste ikonet 1.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til tabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 12 af 79

13 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man ved at klikke på flyt elementer flytte den til kolonne eller skjule den fra tabellen. Ved at klikke på vis kan man se tabeller (lister) man har indsat med de data man har valgt at vise. N (antal) skal altid vælges, da der ellers ikke vises noget i tabellen. Udover antal er køn valgt under kolonne dvs. køn og antal vises i tabellen mens diagnose er skjult (dette svarer til første tabel nedenfor). I anden tabel nedenfor er diagnose vist og køn skjult mens der i 3. tabel både er vist køn og diagnose. Side 13 af 79

14 Side 14 af 79

15 Side 15 af 79

16 1.4. Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 16 af 79

17 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse visningen af køn til lungekræftpatienter, så markeres diagnose 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 09, da det er lungekræftpatienter (kan ses i KMS skema det er 9. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 17 af 79

18 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter: 1.5. Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total Herved fås nedenstående vindue, hvor totaler afkrydses. Side 18 af 79

19 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter med det totale antal lungekræftpatienter: 1.6. Procent på data Man kan ligeledes få procenter på sine tal. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 19 af 79

20 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. overskrift på sin kolonne fx Procent køn og 2) klikker på tilføj. 1 2 Dette gør at overskriften tilføjes Side 20 af 79

21 Ved at trykke på vis, ses nu tabellen med procenter 1.7. Sorter data Man kan ligeledes vælge at sortere sine data fx hvis man vil vise det køn, der er flest af sidst kan man højreklikke på tabellen, som data skal sorteres i, og vælge sorteringsprioritet : Ved højreklik på tabel vælges Sorteringsprioritet Side 21 af 79

22 Den variabel der skal sorteres efter vælges og man kan vælge om den sorteres stigende eller faldende her vælges N (antal) og stigende. Herved fås følgende tabel med det køn med lavest antal først Side 22 af 79

23 1.8. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 23 af 79

24 2 Krydstabel 2.1. Indsæt krydstabel Klik på krydstabel ikonet 2.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til krydstabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 24 af 79

25 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Side 25 af 79

26 Man kan flytte variable til kolonner, rækker eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i tabellen. Tabellen viser antal der er henvist og ikke henvist afhængigt af køn. Tabellen kan ses ved at klikke på vis. Side 26 af 79

27 2.4 Afgræns data (filtre): Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 27 af 79

28 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra sygehusafdeling, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 03, da det er henvist fra sygehusafdeling (kan ses i KMS skema det er 3. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 28 af 79

29 2.5 Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total 2.6 Procent på data Herved fås nedenstående vindue, hvor man kan afkrydse, hvad man ønsker totaler af her vælges rækketotaler og kolonnetotaler. Side 29 af 79

30 Ved at klikke på vis ses nu række- og kolonnetotaler. 2.7 Sorter data Man kan ligeledes få procenter af sine totaler. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 30 af 79

31 Dette vindue åbner og man vælger, hvilke/hvilken total man ønsker at få vist i tabellen. Her vælges total af Hovedtal Side 31 af 79

32 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. en overskrift fx procent og 2) klikker på tilføj. 1 2 Herved tilføjes overskriften Side 32 af 79

33 Ved at trykke på vis, ses tabellen nu med procenter 2.8. Eksporter data Man kan vælge at rotere tabellen så det der var i kolonner og rækker skifter ved at højreklikke på tabellen og vælge roter tabel. Ved højreklik på tabel vælges Roter tabel Side 33 af 79

34 Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 34 af 79

35 3 Søjlediagram 3.1 Indsæt søjlediagram Klik på søjlediagram ikonet 3.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 3.3 Vælg data til søjlediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle søjlediagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 35 af 79

36 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man flytte den mellem værdiakse, kategoriakse, skjule den mv. Side 36 af 79

37 Ved at klikke på vis ses søjlediagrammet Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 37 af 79

38 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 38 af 79

39 Ved at klikke på vis ses diagrammet med kønsfordelingen for dem, der har modtaget en indsats 3.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 39 af 79

40 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til undergrupper til kategoriakse Side 40 af 79

41 Herved fås dette søjlediagram Side 41 af 79

42 3.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagram og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 42 af 79

43 3.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 43 af 79

44 4. Kurvediagram 4.1 Indsæt kurvediagram Klik på kurvediagram ikonet 4.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 4.3 Vælg data til kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 44 af 79

45 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i diagrammet og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til kurvehøjde, Linje eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 45 af 79

46 Ved at klikke på vis kan man se kurvediagrammet med udvalgte data 4.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sit kurvediagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagram vælges Filter og rang Side 46 af 79

47 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra egen læge, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er henvist fra egen læge (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 47 af 79

48 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen for dem henvist af egen læge 4.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data separat for dem der har og ikke har modtaget palliativ indsats ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 48 af 79

49 Dernæst klikkes der på palliativ indsats startet af afdelingen og flyt til flere linjer Herved fås dette kurvediagram Side 49 af 79

50 4.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring Side 50 af 79

51 4.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på diagrammet vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 51 af 79

52 5 Søjle-/kurvediagram Dette er en kombination af kurve og søjlediagrammet dvs. der skal både vælges data til kurven og søjlerne. 5.1 Indsæt søjle-/ kurvediagram Klik på Søjle-/kurvediagram ikonet 5.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 5.3 Vælg data søjle-/ kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 52 af 79

53 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Her skal både vælges en værdiakse og en kurvehøjde dvs. en kontinuert variabel udover antal. Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 5.4 Afgræns data (filtre) Se da trin 4 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 53 af 79

54 5.5 Underinddeling af data Se da trin 5 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. 5.6 Redigering af design Se da trin 6 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret Eksporter data Se da trin 7 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 54 af 79

55 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) Se guiden for søjlediagrammer, der er tilsvarende. Forskellen på et normalt søjlediagram og et progressivt er bare, at alle søjler i et normalt søjlediagram starter ved 0 mens de i et progressivt bygger ovenpå hinanden og at den sidste søjle er summen af de andre søjler Søjlediagram Progressivt Søjlediagram Side 55 af 79

56 7 Plot 7.1 Indsæt plot Klik på plot ikonet 7.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 7.3 Vælg data til plot Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 56 af 79

57 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til lodret akse, vandret akse, skjule dem mv. Dette gøres ved at klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i plottet. Side 57 af 79

58 Ved at klikke på vis kan man se plottet 7.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem henvist af sygehusafdeling kan dette gøres ved at højreklikke på sit plot og vælge Filter og rang Ved højreklik på plottet vælges Filter og rang Side 58 af 79

59 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, og man markerer variablen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 59 af 79

60 Ved at klikke på vis ses plottet for dem, der har modtaget indsats 7.7 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data inddelt efter hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 60 af 79

61 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til mærkegrupper Side 61 af 79

62 Herved fås dette plot Side 62 af 79

63 Man kan derudover vælge at størrelsen på symbolerne skal bestemmes af en 4. variabel fx gennemsnitlig livskvalitet. Dette gøres igen ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Herefter flyttes livskvalitet til mærkestørrelse Side 63 af 79

64 Herved fås dette plot, hvor symbolerne er størst hvor livskvaliteten er højest dvs. blandt dem henvist af sig selv eller pårørende 7.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Side 64 af 79

65 Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring 7.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på plottet vælges Eksporter grafdata Side 65 af 79

66 Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til 8 Bobleplot (se guide for plot ) Svarer til et plot bortset fra det er obligatorisk at vælge en variabel til boblestørrelse (svarer til mærkestørrelse i plottet). Man kan således kun lave et bobleplot, hvis man har 3 kontinuerte variable, da der skal vælges en til vandret akse, lodret akse OG boblestørrelse. Ellers svarer bobleplottet til et plot, så se guiden for plot. Side 66 af 79

67 9 Cirkeldiagram 9.1 Indsæt cirkeldiagram Klik på cirkeldiagram ikonet 9.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 9.3 Vælg data til cirkeldiagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 67 af 79

68 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til segmentstørrelse, segmenter, skjule dem mv. ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 68 af 79

69 Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 9.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 69 af 79

70 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema, at det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 70 af 79

71 Ved at klikke på vis ses diagrammet for dem, der har modtaget indsats 9.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af køn. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet, vælges tildel data Side 71 af 79

72 Dernæst klikkes der på køn og flyt til vandret serie Herved fås dette cirkeldiagram Side 72 af 79

73 9.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 73 af 79

74 9.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 74 af 79

75 5. Andet relevant viden om databehandling Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram Under data vælges sektionsfiltre, hvis man ønsker at de samme afgrænsninger skal gælde alle ens tabeller, diagrammer osv. Derved åbnes dette vindue og ny vælges Side 75 af 79

76 Man vælger: 1) hvilket dataelement (variabel) man vil afgrænse på her dødsdato (Cpr-status dato), 2) det vælges om datoen skal være lig med, under, over eller mellem værdier. Her vælges mellem værdier, 3) Den første og sidste dato vælges her 1. januar 2013 og 31. januar 2013 Der trykkes på okay og følgende vindue vises her klikkes også okay Side 76 af 79

77 Herefter kan man klikke på vis og for de alle diagrammer mv. man har lavet ses at dødsdatoen er afgrænset Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder Nogle gange er det relevant at have et gennemsnit af en variabel fx alder i stedet for summen. Dette gøres ved, at man under data vælger indstillinger for opsummering Side 77 af 79

78 Herved åbnes dette vindue, hvor man kan vælge om alder skal vises som et gennemsnit, sum eller andet. Her ses alder som en sum (giver ikke mening) og som gennemsnit for mænd og kvinder i en tabel. Sum Gennemsnit Side 78 af 79

79 Gem data Man kan gemme data ved at trykke på gem symbolet Herved åbnes dette vindue, hvor man kan navngive filen og vælge hvor man vil gemme Side 79 af 79

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

At kommunikere i diagrammer

At kommunikere i diagrammer At kommunikere i diagrammer Statistik formidles grafisk i kurver, søjler, cirkler og tabeller, målet er at formidle data i form af tal på en let og overskuelig måde, så læseren hurtigt kan danne sig et

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Saldo vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere