KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4"

Transkript

1 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste (tabel) Vælg data til rapport Vælg data til tabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 23 2 Krydstabel Indsæt krydstabel Vælg data til rapport Vælg data til krydstabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 33 3 Søjlediagram Indsæt søjlediagram Vælg data til rapport Vælg data til søjlediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data Kurvediagram Indsæt kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data til kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 51 Side 1 af 79

2 5 Søjle-/kurvediagram Indsæt søjle-/ kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data søjle-/ kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 54 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) 55 7 Plot Indsæt plot Vælg data til rapport Vælg data til plot Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 65 8 Bobleplot (se guide for plot ) 66 9 Cirkeldiagram Indsæt cirkeldiagram Vælg data til rapport Vælg data til cirkeldiagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data ANDET RELEVANT VIDEN OM DATABEHANDLING 75 Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram 75 Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder 77 Gem data 79 Side 2 af 79

3 Kursus i AnalysePortalen (AP) Dansk Palliativ Database 1. Åbning af AnalysePortalen Analyseportalen kan tilgås fra: hvor man logger på og vælger at AnalysePortalen 2012 skal åbnes Når man er inde i AP vælges først Analyse og derefter klikkes der på S052_KMS NB. Man kan vælge at klikke på databeskrivelse, hvis man ønsker at se en oversigt over variable i AP Side 3 af 79

4 2. Oprettelse af en rapport dvs. start af dataanalyse 1) Vælg ny. 2) Herved fås det andet vindue nedenfor Side 4 af 79

5 3. Valg af data Klik på data og derefter vælg data Side 5 af 79

6 Klik nu på de variable der skal indgå i dataanalysen eksempelvis henvist fra (se også s. 1 for hvordan man finder en variabel oversigt) og klik på pilen i midten så den føres over i højre side. Variable kan fjernes igen ved at klikke på variablen og derefter på krydset i højre side. Når alle ønskede variable er valgt trykkes der ok. N der er antal skal altid vælges. Side 6 af 79

7 4. Behandling og visning af data Man kan vælge at få vist data som (se også tabel næste side med eksempler): 1. Liste (tabel) kategoriske variable (kolonner). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 2. krydstabel kategoriske variable (kolonner og rækker). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 3. Søjlediagram kategorisk (x-akse = kategoriakse) og kontinuert variabel fx N (y-akse = værdiakse) 4. Kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og kategorisk variabel (kategoriakse) 5. Søjle-/kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og anden kontinuert variabel (søjlehøjde) og kategorisk variabel (kategoriakse) 6. Progressivt søjlediagram kategorisk variabel (kategoriakse) og kontinuert fx antal (værdiakse) 7. Plot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (mærkegrupper) og anden kategorisk (mærkestørrelse) 8. Bobleplot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (boblegrupper) og anden kategorisk (boblestørrelse) 9. Cirkeldiagram kontinuert variabel fx antal (segmentstørrelse) og kategorisk (segmenter) og evt. underinddelt på en til kategorisk (fx i vandret serie) Side 7 af 79

8 Diagra mtype m. AP ikon Liste (tabel) Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel krydsta bel X X Søjledia gram X X Side 8 af 79

9 Diagra mtype m. AP ikon Kurvedi agram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Søjle- /kurved iagram X X X Side 9 af 79

10 Diagra mtype m. AP ikon Progres sivt søjledia gram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Plot X X X Side 10 af 79

11 Diagra mtype m. AP ikon Boblepl ot Antal (N) Kategorisk variabel X X X Kontinuert variabel udover N Eksempel Cirkeldi agram X X *boblernes størrelse er her bestemt af antal personer Side 11 af 79

12 1 Liste (tabel) Anvendes ved kategoriske variable ellers bliver listen/tabellen meget lang Indsæt tabel: Klik på liste ikonet 1.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til tabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 12 af 79

13 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man ved at klikke på flyt elementer flytte den til kolonne eller skjule den fra tabellen. Ved at klikke på vis kan man se tabeller (lister) man har indsat med de data man har valgt at vise. N (antal) skal altid vælges, da der ellers ikke vises noget i tabellen. Udover antal er køn valgt under kolonne dvs. køn og antal vises i tabellen mens diagnose er skjult (dette svarer til første tabel nedenfor). I anden tabel nedenfor er diagnose vist og køn skjult mens der i 3. tabel både er vist køn og diagnose. Side 13 af 79

14 Side 14 af 79

15 Side 15 af 79

16 1.4. Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 16 af 79

17 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse visningen af køn til lungekræftpatienter, så markeres diagnose 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 09, da det er lungekræftpatienter (kan ses i KMS skema det er 9. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 17 af 79

18 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter: 1.5. Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total Herved fås nedenstående vindue, hvor totaler afkrydses. Side 18 af 79

19 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter med det totale antal lungekræftpatienter: 1.6. Procent på data Man kan ligeledes få procenter på sine tal. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 19 af 79

20 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. overskrift på sin kolonne fx Procent køn og 2) klikker på tilføj. 1 2 Dette gør at overskriften tilføjes Side 20 af 79

21 Ved at trykke på vis, ses nu tabellen med procenter 1.7. Sorter data Man kan ligeledes vælge at sortere sine data fx hvis man vil vise det køn, der er flest af sidst kan man højreklikke på tabellen, som data skal sorteres i, og vælge sorteringsprioritet : Ved højreklik på tabel vælges Sorteringsprioritet Side 21 af 79

22 Den variabel der skal sorteres efter vælges og man kan vælge om den sorteres stigende eller faldende her vælges N (antal) og stigende. Herved fås følgende tabel med det køn med lavest antal først Side 22 af 79

23 1.8. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 23 af 79

24 2 Krydstabel 2.1. Indsæt krydstabel Klik på krydstabel ikonet 2.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til krydstabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 24 af 79

25 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Side 25 af 79

26 Man kan flytte variable til kolonner, rækker eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i tabellen. Tabellen viser antal der er henvist og ikke henvist afhængigt af køn. Tabellen kan ses ved at klikke på vis. Side 26 af 79

27 2.4 Afgræns data (filtre): Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 27 af 79

28 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra sygehusafdeling, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 03, da det er henvist fra sygehusafdeling (kan ses i KMS skema det er 3. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 28 af 79

29 2.5 Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total 2.6 Procent på data Herved fås nedenstående vindue, hvor man kan afkrydse, hvad man ønsker totaler af her vælges rækketotaler og kolonnetotaler. Side 29 af 79

30 Ved at klikke på vis ses nu række- og kolonnetotaler. 2.7 Sorter data Man kan ligeledes få procenter af sine totaler. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 30 af 79

31 Dette vindue åbner og man vælger, hvilke/hvilken total man ønsker at få vist i tabellen. Her vælges total af Hovedtal Side 31 af 79

32 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. en overskrift fx procent og 2) klikker på tilføj. 1 2 Herved tilføjes overskriften Side 32 af 79

33 Ved at trykke på vis, ses tabellen nu med procenter 2.8. Eksporter data Man kan vælge at rotere tabellen så det der var i kolonner og rækker skifter ved at højreklikke på tabellen og vælge roter tabel. Ved højreklik på tabel vælges Roter tabel Side 33 af 79

34 Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 34 af 79

35 3 Søjlediagram 3.1 Indsæt søjlediagram Klik på søjlediagram ikonet 3.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 3.3 Vælg data til søjlediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle søjlediagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 35 af 79

36 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man flytte den mellem værdiakse, kategoriakse, skjule den mv. Side 36 af 79

37 Ved at klikke på vis ses søjlediagrammet Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 37 af 79

38 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 38 af 79

39 Ved at klikke på vis ses diagrammet med kønsfordelingen for dem, der har modtaget en indsats 3.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 39 af 79

40 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til undergrupper til kategoriakse Side 40 af 79

41 Herved fås dette søjlediagram Side 41 af 79

42 3.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagram og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 42 af 79

43 3.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 43 af 79

44 4. Kurvediagram 4.1 Indsæt kurvediagram Klik på kurvediagram ikonet 4.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 4.3 Vælg data til kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 44 af 79

45 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i diagrammet og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til kurvehøjde, Linje eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 45 af 79

46 Ved at klikke på vis kan man se kurvediagrammet med udvalgte data 4.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sit kurvediagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagram vælges Filter og rang Side 46 af 79

47 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra egen læge, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er henvist fra egen læge (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 47 af 79

48 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen for dem henvist af egen læge 4.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data separat for dem der har og ikke har modtaget palliativ indsats ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 48 af 79

49 Dernæst klikkes der på palliativ indsats startet af afdelingen og flyt til flere linjer Herved fås dette kurvediagram Side 49 af 79

50 4.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring Side 50 af 79

51 4.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på diagrammet vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 51 af 79

52 5 Søjle-/kurvediagram Dette er en kombination af kurve og søjlediagrammet dvs. der skal både vælges data til kurven og søjlerne. 5.1 Indsæt søjle-/ kurvediagram Klik på Søjle-/kurvediagram ikonet 5.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 5.3 Vælg data søjle-/ kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 52 af 79

53 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Her skal både vælges en værdiakse og en kurvehøjde dvs. en kontinuert variabel udover antal. Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 5.4 Afgræns data (filtre) Se da trin 4 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 53 af 79

54 5.5 Underinddeling af data Se da trin 5 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. 5.6 Redigering af design Se da trin 6 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret Eksporter data Se da trin 7 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 54 af 79

55 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) Se guiden for søjlediagrammer, der er tilsvarende. Forskellen på et normalt søjlediagram og et progressivt er bare, at alle søjler i et normalt søjlediagram starter ved 0 mens de i et progressivt bygger ovenpå hinanden og at den sidste søjle er summen af de andre søjler Søjlediagram Progressivt Søjlediagram Side 55 af 79

56 7 Plot 7.1 Indsæt plot Klik på plot ikonet 7.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 7.3 Vælg data til plot Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 56 af 79

57 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til lodret akse, vandret akse, skjule dem mv. Dette gøres ved at klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i plottet. Side 57 af 79

58 Ved at klikke på vis kan man se plottet 7.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem henvist af sygehusafdeling kan dette gøres ved at højreklikke på sit plot og vælge Filter og rang Ved højreklik på plottet vælges Filter og rang Side 58 af 79

59 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, og man markerer variablen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 59 af 79

60 Ved at klikke på vis ses plottet for dem, der har modtaget indsats 7.7 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data inddelt efter hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 60 af 79

61 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til mærkegrupper Side 61 af 79

62 Herved fås dette plot Side 62 af 79

63 Man kan derudover vælge at størrelsen på symbolerne skal bestemmes af en 4. variabel fx gennemsnitlig livskvalitet. Dette gøres igen ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Herefter flyttes livskvalitet til mærkestørrelse Side 63 af 79

64 Herved fås dette plot, hvor symbolerne er størst hvor livskvaliteten er højest dvs. blandt dem henvist af sig selv eller pårørende 7.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Side 64 af 79

65 Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring 7.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på plottet vælges Eksporter grafdata Side 65 af 79

66 Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til 8 Bobleplot (se guide for plot ) Svarer til et plot bortset fra det er obligatorisk at vælge en variabel til boblestørrelse (svarer til mærkestørrelse i plottet). Man kan således kun lave et bobleplot, hvis man har 3 kontinuerte variable, da der skal vælges en til vandret akse, lodret akse OG boblestørrelse. Ellers svarer bobleplottet til et plot, så se guiden for plot. Side 66 af 79

67 9 Cirkeldiagram 9.1 Indsæt cirkeldiagram Klik på cirkeldiagram ikonet 9.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 9.3 Vælg data til cirkeldiagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 67 af 79

68 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til segmentstørrelse, segmenter, skjule dem mv. ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 68 af 79

69 Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 9.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 69 af 79

70 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema, at det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 70 af 79

71 Ved at klikke på vis ses diagrammet for dem, der har modtaget indsats 9.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af køn. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet, vælges tildel data Side 71 af 79

72 Dernæst klikkes der på køn og flyt til vandret serie Herved fås dette cirkeldiagram Side 72 af 79

73 9.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 73 af 79

74 9.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 74 af 79

75 5. Andet relevant viden om databehandling Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram Under data vælges sektionsfiltre, hvis man ønsker at de samme afgrænsninger skal gælde alle ens tabeller, diagrammer osv. Derved åbnes dette vindue og ny vælges Side 75 af 79

76 Man vælger: 1) hvilket dataelement (variabel) man vil afgrænse på her dødsdato (Cpr-status dato), 2) det vælges om datoen skal være lig med, under, over eller mellem værdier. Her vælges mellem værdier, 3) Den første og sidste dato vælges her 1. januar 2013 og 31. januar 2013 Der trykkes på okay og følgende vindue vises her klikkes også okay Side 76 af 79

77 Herefter kan man klikke på vis og for de alle diagrammer mv. man har lavet ses at dødsdatoen er afgrænset Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder Nogle gange er det relevant at have et gennemsnit af en variabel fx alder i stedet for summen. Dette gøres ved, at man under data vælger indstillinger for opsummering Side 77 af 79

78 Herved åbnes dette vindue, hvor man kan vælge om alder skal vises som et gennemsnit, sum eller andet. Her ses alder som en sum (giver ikke mening) og som gennemsnit for mænd og kvinder i en tabel. Sum Gennemsnit Side 78 af 79

79 Gem data Man kan gemme data ved at trykke på gem symbolet Herved åbnes dette vindue, hvor man kan navngive filen og vælge hvor man vil gemme Side 79 af 79

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 5 4 Monitorering / Medlyt via

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

At kommunikere i diagrammer

At kommunikere i diagrammer At kommunikere i diagrammer Statistik formidles grafisk i kurver, søjler, cirkler og tabeller, målet er at formidle data i form af tal på en let og overskuelig måde, så læseren hurtigt kan danne sig et

Læs mere

Vidensdeling Brugervejledning

Vidensdeling Brugervejledning Vidensdeling Brugervejledning Vidensdeling Brugervejledning - opdateret 20.07.2009 GENERELT OM VIDENSDELING...2 DATA I VIDENSDELING...2 DATAS TILGÆNGELIGHED...2 DATA VALIDERING...3 USPECIFICERET SALG...3

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere