KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4"

Transkript

1 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste (tabel) Vælg data til rapport Vælg data til tabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 23 2 Krydstabel Indsæt krydstabel Vælg data til rapport Vælg data til krydstabel Afgræns data (filtre) Totaler på data Procent på data Sorter data Eksporter data 33 3 Søjlediagram Indsæt søjlediagram Vælg data til rapport Vælg data til søjlediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data Kurvediagram Indsæt kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data til kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 51 Side 1 af 79

2 5 Søjle-/kurvediagram Indsæt søjle-/ kurvediagram Vælg data til rapport Vælg data søjle-/ kurvediagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 54 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) 55 7 Plot Indsæt plot Vælg data til rapport Vælg data til plot Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data 65 8 Bobleplot (se guide for plot ) 66 9 Cirkeldiagram Indsæt cirkeldiagram Vælg data til rapport Vælg data til cirkeldiagram Afgræns data (filtre) Underinddeling af data Redigering af design Eksporter data ANDET RELEVANT VIDEN OM DATABEHANDLING 75 Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram 75 Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder 77 Gem data 79 Side 2 af 79

3 Kursus i AnalysePortalen (AP) Dansk Palliativ Database 1. Åbning af AnalysePortalen Analyseportalen kan tilgås fra: hvor man logger på og vælger at AnalysePortalen 2012 skal åbnes Når man er inde i AP vælges først Analyse og derefter klikkes der på S052_KMS NB. Man kan vælge at klikke på databeskrivelse, hvis man ønsker at se en oversigt over variable i AP Side 3 af 79

4 2. Oprettelse af en rapport dvs. start af dataanalyse 1) Vælg ny. 2) Herved fås det andet vindue nedenfor Side 4 af 79

5 3. Valg af data Klik på data og derefter vælg data Side 5 af 79

6 Klik nu på de variable der skal indgå i dataanalysen eksempelvis henvist fra (se også s. 1 for hvordan man finder en variabel oversigt) og klik på pilen i midten så den føres over i højre side. Variable kan fjernes igen ved at klikke på variablen og derefter på krydset i højre side. Når alle ønskede variable er valgt trykkes der ok. N der er antal skal altid vælges. Side 6 af 79

7 4. Behandling og visning af data Man kan vælge at få vist data som (se også tabel næste side med eksempler): 1. Liste (tabel) kategoriske variable (kolonner). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 2. krydstabel kategoriske variable (kolonner og rækker). Kan også vælge kontinuerte men gør tabellerne meget store. 3. Søjlediagram kategorisk (x-akse = kategoriakse) og kontinuert variabel fx N (y-akse = værdiakse) 4. Kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og kategorisk variabel (kategoriakse) 5. Søjle-/kurvediagram kontinuert variabel fx antal (værdiakse) og anden kontinuert variabel (søjlehøjde) og kategorisk variabel (kategoriakse) 6. Progressivt søjlediagram kategorisk variabel (kategoriakse) og kontinuert fx antal (værdiakse) 7. Plot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (mærkegrupper) og anden kategorisk (mærkestørrelse) 8. Bobleplot kontinuert fx antal (vandret akse) og kontinuert (lodret akse) evt. grupperet efter kategoriske (boblegrupper) og anden kategorisk (boblestørrelse) 9. Cirkeldiagram kontinuert variabel fx antal (segmentstørrelse) og kategorisk (segmenter) og evt. underinddelt på en til kategorisk (fx i vandret serie) Side 7 af 79

8 Diagra mtype m. AP ikon Liste (tabel) Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel krydsta bel X X Søjledia gram X X Side 8 af 79

9 Diagra mtype m. AP ikon Kurvedi agram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Søjle- /kurved iagram X X X Side 9 af 79

10 Diagra mtype m. AP ikon Progres sivt søjledia gram Antal (N) X X Kategorisk variabel Kontinuert variabel udover N Eksempel Plot X X X Side 10 af 79

11 Diagra mtype m. AP ikon Boblepl ot Antal (N) Kategorisk variabel X X X Kontinuert variabel udover N Eksempel Cirkeldi agram X X *boblernes størrelse er her bestemt af antal personer Side 11 af 79

12 1 Liste (tabel) Anvendes ved kategoriske variable ellers bliver listen/tabellen meget lang Indsæt tabel: Klik på liste ikonet 1.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til tabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 12 af 79

13 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man ved at klikke på flyt elementer flytte den til kolonne eller skjule den fra tabellen. Ved at klikke på vis kan man se tabeller (lister) man har indsat med de data man har valgt at vise. N (antal) skal altid vælges, da der ellers ikke vises noget i tabellen. Udover antal er køn valgt under kolonne dvs. køn og antal vises i tabellen mens diagnose er skjult (dette svarer til første tabel nedenfor). I anden tabel nedenfor er diagnose vist og køn skjult mens der i 3. tabel både er vist køn og diagnose. Side 13 af 79

14 Side 14 af 79

15 Side 15 af 79

16 1.4. Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 16 af 79

17 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse visningen af køn til lungekræftpatienter, så markeres diagnose 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 09, da det er lungekræftpatienter (kan ses i KMS skema det er 9. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 17 af 79

18 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter: 1.5. Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total Herved fås nedenstående vindue, hvor totaler afkrydses. Side 18 af 79

19 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen på lungekræftpatienter med det totale antal lungekræftpatienter: 1.6. Procent på data Man kan ligeledes få procenter på sine tal. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 19 af 79

20 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. overskrift på sin kolonne fx Procent køn og 2) klikker på tilføj. 1 2 Dette gør at overskriften tilføjes Side 20 af 79

21 Ved at trykke på vis, ses nu tabellen med procenter 1.7. Sorter data Man kan ligeledes vælge at sortere sine data fx hvis man vil vise det køn, der er flest af sidst kan man højreklikke på tabellen, som data skal sorteres i, og vælge sorteringsprioritet : Ved højreklik på tabel vælges Sorteringsprioritet Side 21 af 79

22 Den variabel der skal sorteres efter vælges og man kan vælge om den sorteres stigende eller faldende her vælges N (antal) og stigende. Herved fås følgende tabel med det køn med lavest antal først Side 22 af 79

23 1.8. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 23 af 79

24 2 Krydstabel 2.1. Indsæt krydstabel Klik på krydstabel ikonet 2.2. Vælg data til rapport: Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor) Vælg data til krydstabel: Til den enkelte tabel vælger man, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i den aktuelle tabel. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen Ved højreklik på tabel vælges tildel data Side 24 af 79

25 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i tabellen og hvilke man vil skjule. Side 25 af 79

26 Man kan flytte variable til kolonner, rækker eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i tabellen. Tabellen viser antal der er henvist og ikke henvist afhængigt af køn. Tabellen kan ses ved at klikke på vis. Side 26 af 79

27 2.4 Afgræns data (filtre): Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sin tabel og vælge Filter og rang Ved højreklik på tabel vælges Filter og rang Side 27 af 79

28 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra sygehusafdeling, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 03, da det er henvist fra sygehusafdeling (kan ses i KMS skema det er 3. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 28 af 79

29 2.5 Totaler på data Hvis man ønsker at få totaler på sine data gøres dette ved at højreklikke på sin tabel og vælge Total Ved højreklik på tabel vælges Total 2.6 Procent på data Herved fås nedenstående vindue, hvor man kan afkrydse, hvad man ønsker totaler af her vælges rækketotaler og kolonnetotaler. Side 29 af 79

30 Ved at klikke på vis ses nu række- og kolonnetotaler. 2.7 Sorter data Man kan ligeledes få procenter af sine totaler. Dette gøres ved at højreklikke på tabellen og vælge procent af total Ved højreklik på tabel vælges Procent af total Side 30 af 79

31 Dette vindue åbner og man vælger, hvilke/hvilken total man ønsker at få vist i tabellen. Her vælges total af Hovedtal Side 31 af 79

32 I vinduet: 1) skriver man en etiket dvs. en overskrift fx procent og 2) klikker på tilføj. 1 2 Herved tilføjes overskriften Side 32 af 79

33 Ved at trykke på vis, ses tabellen nu med procenter 2.8. Eksporter data Man kan vælge at rotere tabellen så det der var i kolonner og rækker skifter ved at højreklikke på tabellen og vælge roter tabel. Ved højreklik på tabel vælges Roter tabel Side 33 af 79

34 Man kan vælge at eksportere sin tabel fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på tabel vælges Eksporter tabel Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 34 af 79

35 3 Søjlediagram 3.1 Indsæt søjlediagram Klik på søjlediagram ikonet 3.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 3.3 Vælg data til søjlediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle søjlediagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 35 af 79

36 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Ved at markere en variabel kan man flytte den mellem værdiakse, kategoriakse, skjule den mv. Side 36 af 79

37 Ved at klikke på vis ses søjlediagrammet Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 37 af 79

38 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 38 af 79

39 Ved at klikke på vis ses diagrammet med kønsfordelingen for dem, der har modtaget en indsats 3.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 39 af 79

40 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til undergrupper til kategoriakse Side 40 af 79

41 Herved fås dette søjlediagram Side 41 af 79

42 3.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagram og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 42 af 79

43 3.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 43 af 79

44 4. Kurvediagram 4.1 Indsæt kurvediagram Klik på kurvediagram ikonet 4.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 4.3 Vælg data til kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagram vælges tildel data Side 44 af 79

45 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se i diagrammet og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til kurvehøjde, Linje eller skjule dem ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 45 af 79

46 Ved at klikke på vis kan man se kurvediagrammet med udvalgte data 4.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for 2013 kan dette gøres ved at højreklikke på sit kurvediagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagram vælges Filter og rang Side 46 af 79

47 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx hvis man gerne vil afgrænse til patienter henvist fra egen læge, så markeres henvist fra 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er henvist fra egen læge (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 47 af 79

48 Ved at klikke på vis ses kønsfordelingen for dem henvist af egen læge 4.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data separat for dem der har og ikke har modtaget palliativ indsats ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 48 af 79

49 Dernæst klikkes der på palliativ indsats startet af afdelingen og flyt til flere linjer Herved fås dette kurvediagram Side 49 af 79

50 4.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring Side 50 af 79

51 4.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på diagrammet vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 51 af 79

52 5 Søjle-/kurvediagram Dette er en kombination af kurve og søjlediagrammet dvs. der skal både vælges data til kurven og søjlerne. 5.1 Indsæt søjle-/ kurvediagram Klik på Søjle-/kurvediagram ikonet 5.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 5.3 Vælg data søjle-/ kurvediagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 52 af 79

53 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Her skal både vælges en værdiakse og en kurvehøjde dvs. en kontinuert variabel udover antal. Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 5.4 Afgræns data (filtre) Se da trin 4 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 53 af 79

54 5.5 Underinddeling af data Se da trin 5 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. 5.6 Redigering af design Se da trin 6 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret Eksporter data Se da trin 7 enten under søjlediagrammer eller kurvediagrammer, hvor det er forklaret. Side 54 af 79

55 6 Progressivt søjlediagram (se guide for søjlediagram ) Se guiden for søjlediagrammer, der er tilsvarende. Forskellen på et normalt søjlediagram og et progressivt er bare, at alle søjler i et normalt søjlediagram starter ved 0 mens de i et progressivt bygger ovenpå hinanden og at den sidste søjle er summen af de andre søjler Søjlediagram Progressivt Søjlediagram Side 55 af 79

56 7 Plot 7.1 Indsæt plot Klik på plot ikonet 7.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 7.3 Vælg data til plot Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule. Dette gøres ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 56 af 79

57 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til lodret akse, vandret akse, skjule dem mv. Dette gøres ved at klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i plottet. Side 57 af 79

58 Ved at klikke på vis kan man se plottet 7.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem henvist af sygehusafdeling kan dette gøres ved at højreklikke på sit plot og vælge Filter og rang Ved højreklik på plottet vælges Filter og rang Side 58 af 79

59 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, og man markerer variablen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er modtaget indsats (kan ses i KMS skema det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 59 af 79

60 Ved at klikke på vis ses plottet for dem, der har modtaget indsats 7.7 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data inddelt efter hvem der har henvist patienten. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på plottet vælges tildel data Side 60 af 79

61 Dernæst klikkes der på henvist fra og flyt til mærkegrupper Side 61 af 79

62 Herved fås dette plot Side 62 af 79

63 Man kan derudover vælge at størrelsen på symbolerne skal bestemmes af en 4. variabel fx gennemsnitlig livskvalitet. Dette gøres igen ved at højreklikke på plottet Ved højreklik på plottet vælges tildel data Herefter flyttes livskvalitet til mærkestørrelse Side 63 af 79

64 Herved fås dette plot, hvor symbolerne er størst hvor livskvaliteten er højest dvs. blandt dem henvist af sig selv eller pårørende 7.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Side 64 af 79

65 Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx signaturforklaring 7.7. Eksporter data Man kan vælge at eksportere sit diagram fra AP til Word eller Excel Ved højreklik på plottet vælges Eksporter grafdata Side 65 af 79

66 Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til 8 Bobleplot (se guide for plot ) Svarer til et plot bortset fra det er obligatorisk at vælge en variabel til boblestørrelse (svarer til mærkestørrelse i plottet). Man kan således kun lave et bobleplot, hvis man har 3 kontinuerte variable, da der skal vælges en til vandret akse, lodret akse OG boblestørrelse. Ellers svarer bobleplottet til et plot, så se guiden for plot. Side 66 af 79

67 9 Cirkeldiagram 9.1 Indsæt cirkeldiagram Klik på cirkeldiagram ikonet 9.2 Vælg data til rapport Vælg data, hvis det ikke er gjort (se punkt 3 s. 5-6 ovenfor). 9.3 Vælg data til cirkeldiagram Man vælger, hvilke variable af alle udvalgte variable (trin 2), der skal vises og, hvilke man vil skjule i det aktuelle diagram. Dette gøres ved at højreklikke på diagrammet Ved højreklik på diagrammet vælges tildel data Side 67 af 79

68 Derved åbnes nedenstående vindue og det vælges hvilke data man vil se og hvilke man vil skjule. Man kan flytte variable til segmentstørrelse, segmenter, skjule dem mv. ved at markere variablen og klikke på flyt elementer. N (antal) skal altid vælges, da der ellers vises der ikke noget i diagrammet. Side 68 af 79

69 Ved at klikke på vis kan man se diagrammet 9.4 Afgræns data (filtre) Hvis man ønsker at afgrænse sine data fx kun at vise data for dem der har modtaget palliativ indsats kan dette gøres ved at højreklikke på sit diagram og vælge Filter og rang Ved højreklik på diagrammet vælges Filter og rang Side 69 af 79

70 Dette vindue åbnes og man: 1) vælger hvilken variabel man vil afgrænse på fx til dem der har modtaget palliativ indsats, så markeres Palliativ indsats startet af afdelingen 2) man trykker på filter, 3) Derefter trykker man på hent værdier 4) Man vælger den ønskede værdi her 01, da det er dem der har modtaget indsats (kan ses i KMS skema, at det er 1. svarmulighed), 5) man klikker på pilen og trykker okay. 6) Ved at klikke på krydset kan man fjerne en valgt værdi, hvis man havde tilføjet en forkert Side 70 af 79

71 Ved at klikke på vis ses diagrammet for dem, der har modtaget indsats 9.5 Underinddeling af data Man kan ligeledes vælge at underinddele sine data, hvis man fx vil se data afhængigt af køn. Dette gøres ved først at klikke på tildel data Ved højreklik på diagrammet, vælges tildel data Side 71 af 79

72 Dernæst klikkes der på køn og flyt til vandret serie Herved fås dette cirkeldiagram Side 72 af 79

73 9.6 Redigering af design Man kan redigere titel (under generelt), akser, flytte signaturforklaring mv. ved at højreklikke og vælge egenskaber Højreklik på diagrammet og vælg Egenskaber Dette vindue åbnes og man kan redigere ved at klikke på de forskellige faner fx generelt, hvor titlen kan skrives Side 73 af 79

74 9.7. Eksporter data Man kan eksportere sine grafdata ved at klikke på eksporter grafdata Ved højreklik på diagram vælges Eksporter grafdata Man vælger så om det er Word eller Excel man vil eksportere til Side 74 af 79

75 5. Andet relevant viden om databehandling Filtre på hele rapporten dvs. ikke enkel tabel/diagram Under data vælges sektionsfiltre, hvis man ønsker at de samme afgrænsninger skal gælde alle ens tabeller, diagrammer osv. Derved åbnes dette vindue og ny vælges Side 75 af 79

76 Man vælger: 1) hvilket dataelement (variabel) man vil afgrænse på her dødsdato (Cpr-status dato), 2) det vælges om datoen skal være lig med, under, over eller mellem værdier. Her vælges mellem værdier, 3) Den første og sidste dato vælges her 1. januar 2013 og 31. januar 2013 Der trykkes på okay og følgende vindue vises her klikkes også okay Side 76 af 79

77 Herefter kan man klikke på vis og for de alle diagrammer mv. man har lavet ses at dødsdatoen er afgrænset Gennemsnit af kontinuerte variable fx alder Nogle gange er det relevant at have et gennemsnit af en variabel fx alder i stedet for summen. Dette gøres ved, at man under data vælger indstillinger for opsummering Side 77 af 79

78 Herved åbnes dette vindue, hvor man kan vælge om alder skal vises som et gennemsnit, sum eller andet. Her ses alder som en sum (giver ikke mening) og som gennemsnit for mænd og kvinder i en tabel. Sum Gennemsnit Side 78 af 79

79 Gem data Man kan gemme data ved at trykke på gem symbolet Herved åbnes dette vindue, hvor man kan navngive filen og vælge hvor man vil gemme Side 79 af 79

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering

8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering Sortering og filtrering I daglig tale anvendes data, information og viden ofte i flæng uden nærmere angivelse af hvad der forstås ved de forskellige udtryk. Den sammenhæng udtrykkene anvendes i, vil som

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 For ord Hej! Jeg vil lave en guide om hvordan man bruger Gmail(Google version af e-mail) og jeg vil prøve at fortælle det meget detaljeret som jeg kan. Guiden

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere