230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014"

Transkript

1 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer (i skikkelse af Tommy Christenden) og hans smukke Tyroler-piger fremkaldte stående bifald og fællessang. Foto: Lilian Stubbe. NR ÅRGANG APRIL Indhold: Lederen side 3 Generalforsamling 2014 side 4 Årets første bestyrelsesmøder side 7 Tanker om Marstal Sejlklub side 8 Kort nyt side 11 Ærø Sejlforening sejler igen! side 12 Ro Ballonnen side 13 Sommerfesten side 14 Stafetten side 17 Kommende nye arrangementer side 19

2 BOLIGTEXTILER GARDINER KANSAS BEKLÆDNING DAME- OG HERRETØJ CHR. H. v/ Hanne Kromman MARSTAL - TLF ÆRØ BRAND Statene 12, Ærøskøbing, tlf KIRKESTRÆDE 12 B. MARSTAL. TLF LIDT ANDERLEDES vasker ruller renser måtteservice for erhverv og private Vestergade 30 B 5960 Marstal Tlf Ø-Vask ApS Øens Vaskeri TÆNKER DU PÅ BÅD? Ny eller brugt? Eller ønsker du at forbedre din nuværende båd. Vi klarer financieringen! Mejerigårdens Købmandshandel stedet, hvor man handler! Mejeriprodukter Kolonialvarer Øl, vand, vin og spiritus Stort udvalg i ost Vestergade 30 C - Marstal Tlf /Fax Kom og se vore mange tilbud og gør et godt og fordelagtigt køb! A. H. Regnskabsservice v/ ANNE-LISE HANSEN Færgevej Marstal Tlf Fax & VI DÆKKER HELE ØEN SR-ELECTRIC aut. el-installatør søren rasmussen egehovedvej 3 - marstal lerbækken 4 - ærøskøbing Husinstallationer Industriinstallationer Landbrug Automatik og styring Hvidevarer Brand- og tyverialarm TLF DØGNVAGT Cafe Bar 34 Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv weekendens drink, kr. 25,- / hver fredag & lørdag fra kl Marstal Tlf Online bordbestilling: 2 MARSTAL SEJLKLUB

3 BALLONEN Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub. Udkommer januar, april, juli og oktober. Oplag: Ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører m.fl. Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal. Annoncer: Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer, opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion. Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have virkning i den kommende årgang. Redaktør: Marie Kreuter, tlf MARSTAL SEJLKLUB BESTYRELSEN 2014 Formand: Lars Kjeldgaard, Kongensgade 60, 5960 Marstal, tlf Næstformand: Tommy Christensen, Østergade 8, 5960 Marstal, tlf Kasserer: Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf Sekretær: Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal, tlf / Øvrige bestyrelse: Keld Henriksen, tlf Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf Elisabet Kristensen, tlf Leif Østlund, tlf Jan Møller Jensen, tlf Suppleanter: Jens Kristensen og Lars Madsen. Revision: Evan Søndergaard, Helmuth Andersen. UDVALG: Optimist- og juniorudvalg: (Formandsposten ledig), Elisabet Kristensen,Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Lars Kjeldgaard, Christoffer Westerberg, Bente Nielsen, Trine Hansen. Sejladsudvalg: Jan Møller Jensen, tlf , Tommy Christensen, Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen. Roudvalg: Leif Østlund, tlf , com Winnie Christiansen, Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard. Klubhusudvalg: Keld Henriksen, tlf , Henning Boye, Lars Madsen, Per»Maler«Andersen. Festudvalg: (Formandsposten ledig), Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen. Kran / Pladsudvalg: Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf , Lars Madsen, Anker Hermansen, Louis Thomsen. Klubmåler: Laurits Nielsen, tlf Medlemsblad: Marie Kreuter, tlf Udbringning: Torben Bundgaard. Parkudvalg: Helge Morsø. Hjemmeside: Torben Bundgaard, tlf Mail: Marstal Sejlklub: Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf Udlejning: Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf Fundraiser: Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf LEDEREN APRIL 2014 Formanden har ordet Af LARS KJELDGAARD Formanden har ordet Som nyvalgt formand for Marstal Sejlklub vil jeg starte med, at fortælle lidt om mig selv. Jeg er 45 år gammel og uddannet skibsfører på Marstal Navigationsskole, og sejler til daglig i rederiet Svitzer. Jeg er gift med Lone og vi har tre drenge, hvoraf Rasmus sejler optimistjolle. Vi har haft båd siden 2003, og har kommet i sejlklubben lige siden. I de sidste fem år har jeg været mere aktiv i sejlklubben. Først tre år i optimistudvalget og de sidste to år som næstformand i sejlklubben. Generalforsamlingen er vel overstået og vi siger tak til Michael Hansen for hans indsats de sidste syv år. Samtidig siger vi velkommen til den nye næstformand Tommy Christensen. Tommy er et kendt ansigt på havnen, da han tidligere har været formand for Marstal Sejlklub i 11 år. Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen udgør et godt team, da den består af henholdsvis nye, og gamle medlemmer. Vi skal gøre vores bedste for at tilfredsstille sejlklubbens medlemmer, så kære medlemmer kom endelig med jeres forslag. Jeg vil lige minde jer om, at den gamle garage er lavet om til et værksted, som er tilgængelig for alle. Nøglen kan fås hos mig mod et depositum på 50 kr. Denne nøgle giver samtidig adgang til sejlklubbens sejlerrum, hvor man kan sidde og hygge sig. I løbet af sommeren vil der være en del arrangementer; bl.a. kommer Danske Tursejlere i perioden 30. maj 1. juni, og i pinsen samles Foreningen for Langturssejlere i Marstal. I denne forbindelse søger vi frivillige, som kunne tænke sig at give en hånd med. Interesserede bedes henvende sig til mig på tlf Og med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sejlersæson. DEADLINE for BALLONEN nr. 3, 2014 er: MEDIO JUNI MARSTAL SEJLKLUB 3

4 Generalforsamling 2014 Af MARIE KREUTER Lørdag d. 8. februar kl afholdte Marstal Sejlklub den ordinære generalforsamling i klubhuset for ca. 55 fremmødte medlemmer. Sædvanen tro blev Søren Vestergaard valgt som dirigent inden formanden, ro-afdelingen og ungdomsudvalget aflagde deres respektive beretninger for 2013 disse kan læses på vor hjemmeside: Efterfølgende fremlagde kasserer Jens Lindholm regnskabet for 2013 og kontingentet for 2014 blev fastlagt baseret på sejlklubbens velfunderede økonomi blev uændrede kontingentsatser vedtaget. Dernæst fulgte valg af henholdsvis bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer alle var villige til genvalg undtagen formand Michael Hansen. Der opstillede kun en kandidat; nemlig Tommy Christensen, som dermed endte i bestyrelsen uden postyr ved den efterfølgende konstituering blev Lars Kjeldgaard»forfremmet«fra næstformand til formand, og Tommy Christensen blev næstformand. Øvrige poster er uændret. Besættelse af udvalgsposter viste sig (igen) at være et smertensbarn; såvel Festudvalget som Optimist-/juniorudvalget er fortsat uden formænd og desværre også tyndt besat hvad angår antallet af menige medlemmer ligeledes mangler Parkudvalget as - sistenter. Ganske få yder en kæmpe indsats og bestyrelsen opfordrede derfor indtrængende til, at medlemmerne MELDER SIG UNDER FANERNE OG ER MED TIL AT GØRE EN FORSKEL I FORENINGEN! Efterfølgende blev forsamlingen, under eventuelt, af Søren Vestergaard og Marie Kreuter præsenteret for et debatoplæg vedrørende en ny struktur for foreningen oplægget afstedkom igen en snak om fordele, ulemper og omkostninger ved en indmeldelse i Dansk Sejlunion. Dernæst blev ordet givet frit og en god diskussion fulgte, hvor bl.a. Sejlklubbens manglende repræsentation i Folkeoplysningsudvalget blev diskuteret og en løsning forsøgt fundet bestyrelsen lovede at problemstillingen ville have deres bevågenhed. Der var også en bemærkning om flydebroernes dårlige stand, som udgør GAVER 2013 (note 2 i regnskabet) SuperBrugsen kr. Ærø Harmonika Festival kr. SR-Electric kr. et problem for såvel roerne som jollesejlerne. Pladsen, dens lidt»bløde«belægning samt strøm gav også basis for snak om forbedringer og muligheder. En af de fremmødte påpegede at masteteltet var i dårlig stand efter de store efterårsstorme bestyrelsen var ikke vidende om skaderne og det afledte lidt frustration over, at man bare havde»ladet stå til«indtil generalforsamlingen i stedet for at kontakte relevante parter. Bestyrelsen henviste til telefonlisten i Ballonen og til folks velvilje fremover. Afslutningsvis tog Jan Møller ordet og takkede bl.a. den afgående formand og dennes hustru for deres store indsats i såvel bestyrelsen som ved arrangementer der blev uddelt erkendtligheder og klapsalver, hvorefter Mi - chael igen overtog ordet og med det traditionelle trefoldige leve erklærede generalforsamlingen for tilendebragt. Forsamlingen fortsatte dog med evaluering, småsnak og hygge mens Jan Møller takker Marianne og Michael for den store indsats Marianne fik en flot buket blomster mens Michael måtte»nøjes«med et par flasker vin. Foto: Marie Kreuter. 4 MARSTAL SEJLKLUB

5 bestyrelsen trak sig tilbage for at kon - stituere sig samtidig bredte der sig en dejlig duft af gule ærter, som havde simret hele dagen. Frivillige havde stået for tilberedning af maden og som debatteret på generalforsamlingen bliver det den fremtidige løsning på arrangementer; altså interesserede tegner sig for afvikling af enkeltstående fester/middage selvfølgelig med behørig hjælp og assistance fra bestyrelse/udvalg! Ejer bygninger, ger, kran, flydebro, traktor, containere, telte Lejer pladsen af kommunen Udlejer vinterplads/kran til medlemmer af de tre klubber Koordinerer klubhusdriften Driver bladet Ejer følgebåde og joller samt driver ungdomsafdelingen gen Dansk Sejlunion Optager støtte/passive medlemmer Ejer/driver robådene Danske Tursejlere/ Dansk Motorbådsunion Dansk Forening for Rosport Debatoplægget til ny struktur for vores klub, hvor de meget forskellige interesseområder kunne varetages af selvstændige underafdelinger. Ideen var afstedkommet af et stort ønske om indmeldelse i Dansk Sejlunion. De fremmødte medlemmer viste dog stor og positiv interesse for at bevare en samlet og stærk»storklub«fra salen blev Søren og Marie lovet at der til næste generalforsamling ville blive stillet et konkret forslag om indmeldelse i Dansk Sejlunion. Layout af Søren Vestergaard. Leje af byens bedste festlokale (150 m 2 ) Sejlklubbens lokaler kan bookes til privatfester og arrangementer i medlemsregi. Henv.: Hanne Lindholm Tlf MARSTAL SEJLKLUB 5

6 størrelse side størrelse side størrelse side Vi støtter også SPORTEN... MARSTAL LEDIG Overvejer du ny inden/udenbordsmotor? Overvejer du ny Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler: Overvejer INDEN-/UDENBORDS du ny inden/udenbordsmotor MOTOR?? Køb Overvejer den LOKALT du Køb ny inden/udenbordsmotor ved autoriseret LOKALT forhandler:? Køb den ved LOKALT autoriseret ved autoriseret forhandler forhandler: Stean Møller ApS SEJLMAGER ØSTERSØVEJ 1 MARSTAL SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER TLF FAX I/S REDERIET ERIK B. KROMANN FOUNDED 1907 KONGENSGADE MARSTAL TLF FAX Tank benzin døgnet rundt. Efter lukketid på automat med Dankort. Vi har cykeludlejning på Marstal Havn ring og bestil på tlf B E N Z I N O G K I O S K Nørremark Cykelforretning v/ PETER THYGESEN Møllevejen 77. Marstal. Tlf Fax ÅBENT: Mand.-fred Lørd Juli/august: Sønd Snedker- og tømrerarbejde udføres... SNEDKERMESTER HENNING BOYE TLF BIL Jagtvej 8 DK-5960 Marstal ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE. TELEFON DAGLIG FRA KL DØGNVAGT VED OLIEMANGEL MARSTAL SEJLKLUB

7 Årets første bestyrelsesmøder Af MARIE KREUTER i samarbejde med LARS KJELDGAARD og STEFFEN BACH Den opmærksomme læser vil have noteret sig, at kalenderen på bagsiden er udvidet med samtlige af 2014 s planlagte bestyrelsesmøder den grundige (langtids)planlægning skyldes dels vores nye formands arbejde på søen og dels et ønske fra bestyrelsen om flere input/idéer fra medlemmer således at man fremover kan sende en mail eller ringe, hvis man ønsker et emne behandlet på bestyrelsesmøderne. F.eks. er Peter Hviid s debatoplæg (se andetsteds i bladet) blevet vendt på møderne, og bestyrelsen vil forsø - ge om det store engagement kan omsættes til en udvalgs - post eftersom sejlklubben i den grad mangler udvalgsmedlemmer, tovholdere og hjælpere til diverse arrangementer afsluttedes med et bestyrelsesmøde d. 10. december, hvor der også blev serveret en lækker julefrokost leveret fra SuperBrugsen det er ikke lutter hårdt arbejde at sidde i bestyrelsen! 2014 blev kickstartet med et hurtigt og koncentreret bestyrelsesmøde d. 9. januar, hvor der kun var et emne på dagsordenen nemlig en behandling af en henvendelse fra Danske Tursejlere vedrørende afvikling af træf i Marstal. Der var bred enighed om at det var en god chance for Sejlklubben, så vi skal være værtsklub d. 30. maj til 1. juni. I den forbindelse søges frivillige til at sørge godt for vores gæster (servering af morgenmad, logistik, borddækning, bemanding af baren etc.). Henvendelse til formanden. D. 6. februar lige umiddelbart inden generalforsamlingen blev endnu et bestyrelsesmøde afviklet og her blev gennemgået afvikling af generalforsamling; dagsordenen, indkomne forslag og selvfølgelig forplejning. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fulgte op med et bestyrelsesmøde d. 13. februar, hvor der var lejlighed til at få hilst på de nye medlemmer af bestyrelsen og lavet»vagtoverlevering«. Derfor var dagsordenen omfattende og mødet usædvanligt langt, men også givtigt. Der blev brugt en del energi på at diskutere bestyrelsens mål og vision for de kommende par år og hvordan man bedst og nemmest kunne forestå bestyrelsesarbejdet med en formand, der er til søs halvdelen af året der var bred forståelse og villighed til at afvikle møder etc. efter Lars s vagtplan. Ligeledes vil man fremover forsøge at involvere bestyrelsessuppleanterne lidt mere i det daglige arbejde for at aflaste især de erhvervsaktive bestyrelsesmedlemmer. Highlights fra bestyrelsesmøderne: En hjertestarter har længe været et ønske fra bestyrelsens side, med desværre ønsker kommunen ikke at finansiere en sådan med de mange besøgende/gæstesejlere finder bestyrelsen det dog stadig nødvendigt med en hjertestarter f.eks. placeret ud for sejlerstuen, så Keld er i gang med at ansøge Tryg Fonden om midler. Nøgler til garagen og sejlerstuen kan fremover handles hos Lars. Som en glædelig bonus har Evan Søndergaard henvendt sig og tilbudt at assistere med garagebyggeriet, der har været sat lidt i bero efter Tommy s noget uheldige hjemtur fra sommerfesten Der vil også blive sørget for et aflagt køleskab til garagen til opbevaring af benzin til følgebåde dette for at undgå lugtgener. Oprydningsdagen i forbindelse med standerhejsningen blev planlagt i hovedtræk især blev de kaotiske tilstande i masteteltet drøftet, og der skal udtænkes et bedre (reol)system til opbevaring af joller, evt. i forbindelse med at en af mastereolerne rykkes tilbage til masteskuret. Havemøbler vil også få en overhaling ligesom, der skal ryddes op i de gamle joller på nordsiden af klubhuset og andre forefaldende opgaver. Sejlerstuen/bestyrelseslokalet trænger til at blive gjort mere brugervenlig og indbydende forskellige løsningsforslag blev diskuteret og i første omgang vil rummet blive ryddet op i forbindelse med oprydningsdagen. Ligeledes vil der blive henstillet til fremtidige lejere af klubhuset, at overskydende borde og stole ikke bare bliver mast ind i vores sejlerstue. Standerhejsningen blev diskuteret i grove træk som en særdeles behagelig overraskelse har Nis og Birte Kørner tilbudt at stå som arrangører af arrangementet dette blev naturligvis accepteret med glæde! Elisabet og juniorafdelingen vil stå for merchandise og som noget nyt vil man forsøge sig med et»stumpemarked«i år. Som det måske blev bemærket til generalforsamlingen, så stod der fire nye toiletter i forhallen generelt trænger toiletrummene til en opgradering og der arbejdes på at finde en god og billig løsning. Harmonikaforeningen har henvendt sig til bestyrelsen for at få reduceret lejen af klubhus, roafdeling og pladsen i forbindelse med den årlige Harmonikafestival Sejlklubben vil naturligvis gerne hjælpe foreningen tilbage på fode og forslaget blev accepteret. HUSK det er gratis at skifte til os* RISE SPAREKASSE Store Rise Landevej Ærøskøbing Tlf Så er kursen sat... * Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. MARSTAL SEJLKLUB 7

8 Tanker om Marstal Sejklub Af PETER HVIID Da vi valgte at slå os ned i Marstal, var sejlklubben en medvirkende årsag. Specielt syntes jeg, det var positivt, at der var mulighed for at sejle aftenmatch. I de 10 år vi nu har været her, har vi da også været glade for sejlklubben og da nu Søren Vestergaard på vor generalforsamling med et indlæg om en ny struktur for sejlklubben lagde op til debat, vil jeg gerne følge op med nogle forslag til klubbens fremtid. Sjælen i en sejlklub skal bestå af en række aktiviteter og servicetilbud til sejlerne. Normalt vil det være: aftenmatch, optimistafdeling, ungdomsafdeling og sejlerskole der tiltrækker medlemmer. Tursejlads må ikke glemmes, men det er ikke den, der nødvendiggør et medlemskab af en sejlklub. Nogle tursejlere vil måske synes, at de betaler for noget, de ikke har brug for, men de vil for det meste være tiltrukket af den aktivitet, der er omkring klubben og deltage i det sociale liv, der automatisk opstår omkring aktiviteterne. Lad mig komme med nogle forslag til mere aktivitet i klubben. Dansk Sejlunion Selvfølgelig skal klubben slutte op om Dansk Sejlunion. Unioner er jo til for os sejlere og der kan vi hente inspiration. Vi kan gøre brug af konsulentbistand, vi kan få anvisninger på, hvordan man driver ungdomsafdeling og vi kan få hjælp til rentefri lån til vore aktiviteter. At så unionen sover lidt en gang i mellem er en anden sag (her tænker jeg på lystbådsafgiften, der lige er steget med 34%). Vi kan selv hjælpe med til at gøre Dansk Sejlunion bedre. Aftenmatcherne Der var 19 både med sidste år og der er nok 19 forskellige meninger. Her kommer min. De afgørende faktorer i en kapsejlads er starten og krydset. Det er her sejladsen bliver afgjort og det er her det er sjovt. Derfor bør der laves fællesstarter og gerne på kryds, hvis det er muligt. De lange ben i sidevind er sjældent afgørende for sejladsens udfald. Hvis vi ser på 1. løb (folkebåde og knarrer), så har knarrerne i 2013 ikke kunne sejle folkebådene ind, hvis vinden bare var nogenlunde normal. Hvis vi startede samlet bliver der et konkurrenceelement mere og knarrene får en større chance for at gøre sig gælden - de. 2. løb bør nok opdeles i 2 starter, da fartforskellen her er meget stor. Vil det ikke give dommerne mere arbejde med at vælge bane og udregne respit? jo men de har måske også brug for lidt forandring og det lader ikke til, at der er mangel på hjælpere her i klubben. Ungdomsarbejde Unge mennesker over optimistalderen er ret usynlige i klubben. Vi har en ordning med at elever på søfartsskolen bliver gratis medlemmer af sejlklubben, men vi har jo ikke noget at tilbyde dem. Hvad med at tilbyde dem et medlemskab til»studiepris«og så til gengæld lave et tilbud til dem. Det kunne være: sejlerskole, deltagelse i aftensejladser i moderne klubbåde el - ler hos klubbens øvrige medlemmer, mange kunne nok bruge nogle gode unge gaster. Ja, men vi har da ingen moderne klubbåde og vi har heller ikke nogen instruktører, vil nogen nok sige. Nej men det kan vi få. Er der noget sponsorer ser positivt på, så er det ungdomsarbejde og her kommer Dansk Sejlunion også ind i billedet. Som jeg husker det, har unionen tanker om at anbefale en bestemt båd til klubberne, men mange har allerede valgt en J 70 eller en J 80. De er velegnede til unge mennesker og Kommentar til Peter Hviids»Tanker om Marstal Sejlklub«Af JAN MØLLER JENSEN Det er rigtig fint, at der rejses debat om mulighederne for Sejlklubben tak for det Peter. En del af dine tanker har været tænkt før, jeg vil forsøge at kommentere på nogle af dem. Dansk Sejlunion Helt enig i dine betragtninger, man kunne ønske, at en sejlklub som Marstal Sejlklub valgte at være medlem af den organisation, der varetager vores interesser. Hvor emnet i mange år ikke har været til diskussion er medlemskabet inden for de sidste 2 år livligt blevet diskuteret, så der er håb forude. Aftenmatcherne Når vi har deltaget i Danmarksmesterskaberne i vores bådtype, er sejladsbanerne op-ned baner og her er de afgørende faktorer for en god placering, starterne og krydset. Det kunne de er hurtige. Samtidig kan de bruges som skolebåde. Sejlerskole En sejlklub bør have en sejlerskole. Mange er bange for at gå i gang med at sejle, fordi de ikke mener at kunne håndtere en sejlbåd og det er en god måde at få nye medlemmer på. Her - udover kommer, at vi som sejlklub bør føle os forpligtet til at medvirke til at højne standarden hos bådfolket. En J- båd er som nævnt også velegnet som skolebåd. En sejlerskole kunne blive et stort aktiv for klubben. Økonomi Klubben har en god økonomi og der er sat tæring efter næring, men der er dog visse signaler man ikke bør overse. Kontingentindtægterne er faldet, sponsorater er halveret, det kommunale tilskud er stærkt reduceret, lejeindtægter klubhuset er faldet med 10%. Hvis denne trend fortsætter, må der spares, men det er da sjovere i stedet at starte nye aktiviteter, der kan blive givtige for klubben. Med klubbens solide økonomi er der basis for at komme i gang med nye aktiviteter. Det er mit håb, at dette indlæg vil virke inspirerende på bestyrelse og medlemmer. være rigtig fint, hvis dette kunne trænes under aftenmatcherne i sejlklubben. Men vi har vurderet, at start med forskudt start har givet en række fordele set i lyset af, at der i aftenmatchen starter mange forskellige bådtyper. Såfremt respittiden var korrekt skulle flere forskellige bådtyper kunne sejle mod hinanden og umiddelbart se resultatet på banen. En anden væsentlig årsag til valg af forskudt start er, at vi har ønsket, at dyrke det sociale og kunne samles i sejlklubben efter sejladsen. Såfremt vi vælger at starte samtidig, er frygten, at besætningen på de hurtigste både er gået hjem, inden besætningerne på de langsomste både er kommet ind. Dommerne forsøger altid, at lægge sejladsen således, at der er mest muligt kryds ud fra mulighederne med de 2 baner vi har. For at øge mulighederne for kryds skal vi enten læg - 8 MARSTAL SEJLKLUB

9 ge flere baner ud, og/eller have en båd med hjælpedommere til at udlægge og flytte mærkerne efter vinden. Det sidste tvivler jeg på vi kan mønstre frivillige hjælpedommere til. Vi har de seneste år haft en stigende tilslutning til aftensejladserne, heraf også flere yngre sejlere. Det er desuden min fornemmelse, at konkurrenceniveauet er steget. Der er mange dygtige sejlere i klubben, så der skal kæmpes for placeringerne. Men det kan altid gøres bedre, så jeg vil foreslå, at vi diskuterer dine forslag til sejladsinformationsmødet den 29. april. I øvrigt er du meget velkommen til at ind - træde i sejladsudvalget og deltage i arbejdet. Ungdomsarbejdet Som i mange andre klubber har vi svært ved at fastholde de unge efter optimistalderen. Der er dog de seneste år tilgået en del ungdomsjoller til klubben, joller der er rift om at sejle i, og det er mit indtryk, at det har fået flere unge til at fortsætte med sejladsen, efter at optimistjollen er blevet for lille. Mange unge der er opvokset på Ærø, flytter fra øen for videre uddannelse efter folkeskolen afsluttes, så blandt dem er der en begrænset mængde at fastholde og rekruttere til Sejlklubben. På navigationsskolen er der pt. ca. 150 studerende og på VUC går der pt. ca. 150 HF ere. Når de flytter til Ærø bliver de informeret om mulighederne i Sejlklubben, og der er da også en del fra navigationsskolen og VUC, som deltager i aftensejladser og hjælper som optimistinstruktører samt ror. Skal vi have øget tilgang derfra, kræver det nok, at vi kan skabe et egentligt ungdomsmiljø med tilbud der kan tiltrække studerende, der ikke i forvejen søger sejlklubben. Et miljø der kan håndtere, at de fleste af de studerende kun bliver på øen en begrænset tid. Her er det ikke mangel på vilje til at investere i skolebåde der bremser projektet (det bliver dog nok ikke J70 eller J80, både til kr. stykket, med mindre vores fundraiser gør en ekstraordinær indsats), men mangel på frivillige, der ville brænde for sådant et projekt. Sejlerskole Bestyrelsen har flere gange diskuteret muligheden for at starte en sejlerskole, men det er hver gang strandet på manglen på frivillige, der vil tage ansvaret for undervisningen og ikke mindst tage ansvaret for vedligehold og pasning af skolebåde. Sidste sæ - son havde Elisabet tilsagn fra 20 interesserede, der gerne ville ud at sejle, men manglede frivillige til at føre det videre. Så skulle der være nogle blandt Ballonens læsere der brænder for at give en hånd med at få en sejlerskole i gang, så giv et praj, så vi kan arbejde videre med en sejlerskole i Marstal Sejlklub. Selvom der er mange frivillige der gør en stor indsats i Marstal Sejlklub, er der stadige ledige ubesatte jobs. Udover frivillige til at realisere ovenstående forslag, mangler vi frivillige til festudvalget og til ungdomsafdelingen. Tanker om Peter Hviids fine indlæg Af ELISABET og JENS KRISTENSEN Vi har med interesse læst Peter Hviids indlæg, som vi langt hen ad vejen er enige i, og synes at det kunne være fint med en tiltrængt debat om Sejlklubbens fremtid, og som vi i det følgende gerne vil bidrage til. Indledningsvis henledes opmærksomheden på klubbens vedtægter 2, der siger, at klubbens formål er at frem me interessen for sejlsport, rosport og søsport, hvilket jo fint dækker de aktiviteter, som klubbens medlemmer udfører sammen eller selv på vandet. Vi føler dog, at»forsamlingshusaktiviteterne«; udlejning af festlokale og pizzeria ofte favoriseres på bekostning af formålsparagraffens ordlyd. Misforstå os ikke; vi synes selvfølgelig, at det er et stort aktiv, at sejlklubbens lokaler kan bruges til disse formål, og skabe en solid indtægt, men det kan ikke være rigtigt, at arrangementer som f.eks. Ærø Rundt, hvor vi gerne ser fremmede både, skal forvises til grillpladserne eller roklubben. Klubben får løbende henvendelser udefra om afholdelse af stævner, kapsejladser, mv., der indfrier formålsparagraffen, men som først og fremmest ikke lader sig gøre pga. restaurantaktivitet, og som 2 ikke nævner noget om. Måske indholdet i paragraffen skal revurderes. Vi er fuldstændig enige med Peter, Søren og Marie i, at det er pinligt, at vi er så fornærede, at vi, som vel en af de eneste klubber, ikke er medlem af Dansk Sejlunion. Unionen varetager sølivets interesser, og vi kunne, som Peter skriver have megen gavn af deres tilbud, senest muligheden for at trække på en forsikringskonsulent, der kan hjælpe med tilbud på forsikring samt bistand ved forsikringsskader. Det virker som om, at en stor del af vores medlemmer snævert tænker alene på eget behov, og for mange er medlemsskabet nok alene en adgangsbillet til vinteropbevaring. Medlemmernes gennemsnitsalder har i mange år været stigende, og lader ikke øens befolkning noget tilbage. Jeg (Jens) har nu været medlem af sejlklubben i 44 år, og hører stadig til de yngste til generalforsamlingerne. At mange medlemmer er i senioralderen, er et absolut privilegie, da»det grå guld«jo udfører et kæmpearbejde i klubben, men det er vigtigt, at klubben tilpasser sig, og begynder målrettet at appellere til de yngre, da der ellers må forudses faldende medlemstal. Et medlemskab af Dansk Sejlunion kunne give sejlklubben et frisk pust og inspiration til at komme videre. Vi er ikke helt enige med Peter i, at unge over optimistalderen er usynlige, men da de fleste unge forlader øen efter endt skolegang, mangler de lokale. Klubben har i de senere år haft nogle aktive juniorer, der fra optimistjollen er gået over i Laser, Zoom 8, Piratjolle og Feva. Sidste år var der otte juniorer og to på venteliste ud af 31 ungdomsmedlemmer. Flere af dem har deltaget i Zoom 8 og Feva-stævner udenøs, og har flere gange været øverst på podiet, og klubben er virkelig blevet en, der regnes med i det fynske. Ungdomsafdelingen har i mange år haft uvurderlig hjælp af særdeles kompetente HF-Søfart og navigationsskoleelever, som har bistået med træning og instruktion, og flere af klubbens ungdomsledere har gennemgået instruktørkurser, så helt på bar bund er man jo ikke. Idéen om sejlerskole er god, men kræver, at der kan findes tovholdere, der kan afse den nødvendige tid. Elisabet prøvede for nogle år siden, om der kunne findes interesse for en pigesejlerskole, hvilket der var, men strandede på, at ingen kunne påtage sig opgaven. Mht. aftenkapsejladserne mener vi nu, at mange af bådene har været flinke til at tage unge og ikke-sejlkyndige med, men måske vi godt kunne tage endnu flere med. Tak til Peter for at starte denne debat, og håber den vil blive fulgt op af man - ge konstruktive indlæg. MARSTAL SEJLKLUB 9

10 Blue Riband Translations v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis Langeagre Ærøskøbing Tlf Mobil Big enough to cope small enough to care H. M. ELEKTRO Havnepladsen 20 B 5960 Marstal Telefon ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A. Marstal Tlf Hele øens bogleverandør Pizzeria al Porto v/ SEJLKLUBBEN Lystbådehavnen Bordbestilling: Tlf Støt vore annoncører de støtter os! JENS PETER JENSEN Bregninge - Tlf KPMG Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg Telefon Alt i murerarbejde Reparationsarbejde Badeværelser Tagarbejde Murermester Christian Grønne Egehovedvej 7 Marstal Tlf Mobil Altid et godt tilbud at hente hos... MALERMESTER PER ANDERSEN ROSENVEJEN MARSTAL. TLF Sejl- & Kalechemageren - din professionelle leverandør Syning af: Kalecher Sprayhoods Bompresenninger Læ- og solsejl Skibs- og møbelhynder Syning og svejsning af presenninger i PVC plast Reparationer af sejl Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres Fremstilling af kalechebøjler JON MØLLER Sandpladserne 9, 5960 Marstal Kvalitet og levering til tiden MARSTAL SEJLKLUB

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm NR. 231. ÅRGANG APRIL - 2015 Indhold: Lederen side 3 Vagtskifte på Ballonen side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere