230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014"

Transkript

1 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer (i skikkelse af Tommy Christenden) og hans smukke Tyroler-piger fremkaldte stående bifald og fællessang. Foto: Lilian Stubbe. NR ÅRGANG APRIL Indhold: Lederen side 3 Generalforsamling 2014 side 4 Årets første bestyrelsesmøder side 7 Tanker om Marstal Sejlklub side 8 Kort nyt side 11 Ærø Sejlforening sejler igen! side 12 Ro Ballonnen side 13 Sommerfesten side 14 Stafetten side 17 Kommende nye arrangementer side 19

2 BOLIGTEXTILER GARDINER KANSAS BEKLÆDNING DAME- OG HERRETØJ CHR. H. v/ Hanne Kromman MARSTAL - TLF ÆRØ BRAND Statene 12, Ærøskøbing, tlf KIRKESTRÆDE 12 B. MARSTAL. TLF LIDT ANDERLEDES vasker ruller renser måtteservice for erhverv og private Vestergade 30 B 5960 Marstal Tlf Ø-Vask ApS Øens Vaskeri TÆNKER DU PÅ BÅD? Ny eller brugt? Eller ønsker du at forbedre din nuværende båd. Vi klarer financieringen! Mejerigårdens Købmandshandel stedet, hvor man handler! Mejeriprodukter Kolonialvarer Øl, vand, vin og spiritus Stort udvalg i ost Vestergade 30 C - Marstal Tlf /Fax Kom og se vore mange tilbud og gør et godt og fordelagtigt køb! A. H. Regnskabsservice v/ ANNE-LISE HANSEN Færgevej Marstal Tlf Fax & VI DÆKKER HELE ØEN SR-ELECTRIC aut. el-installatør søren rasmussen egehovedvej 3 - marstal lerbækken 4 - ærøskøbing Husinstallationer Industriinstallationer Landbrug Automatik og styring Hvidevarer Brand- og tyverialarm TLF DØGNVAGT Cafe Bar 34 Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv weekendens drink, kr. 25,- / hver fredag & lørdag fra kl Marstal Tlf Online bordbestilling: 2 MARSTAL SEJLKLUB

3 BALLONEN Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub. Udkommer januar, april, juli og oktober. Oplag: Ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører m.fl. Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal. Annoncer: Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer, opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion. Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have virkning i den kommende årgang. Redaktør: Marie Kreuter, tlf MARSTAL SEJLKLUB BESTYRELSEN 2014 Formand: Lars Kjeldgaard, Kongensgade 60, 5960 Marstal, tlf Næstformand: Tommy Christensen, Østergade 8, 5960 Marstal, tlf Kasserer: Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf Sekretær: Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal, tlf / Øvrige bestyrelse: Keld Henriksen, tlf Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf Elisabet Kristensen, tlf Leif Østlund, tlf Jan Møller Jensen, tlf Suppleanter: Jens Kristensen og Lars Madsen. Revision: Evan Søndergaard, Helmuth Andersen. UDVALG: Optimist- og juniorudvalg: (Formandsposten ledig), Elisabet Kristensen,Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Lars Kjeldgaard, Christoffer Westerberg, Bente Nielsen, Trine Hansen. Sejladsudvalg: Jan Møller Jensen, tlf , Tommy Christensen, Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen. Roudvalg: Leif Østlund, tlf , com Winnie Christiansen, Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard. Klubhusudvalg: Keld Henriksen, tlf , Henning Boye, Lars Madsen, Per»Maler«Andersen. Festudvalg: (Formandsposten ledig), Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen. Kran / Pladsudvalg: Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf , Lars Madsen, Anker Hermansen, Louis Thomsen. Klubmåler: Laurits Nielsen, tlf Medlemsblad: Marie Kreuter, tlf Udbringning: Torben Bundgaard. Parkudvalg: Helge Morsø. Hjemmeside: Torben Bundgaard, tlf Mail: Marstal Sejlklub: Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf Udlejning: Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf Fundraiser: Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf LEDEREN APRIL 2014 Formanden har ordet Af LARS KJELDGAARD Formanden har ordet Som nyvalgt formand for Marstal Sejlklub vil jeg starte med, at fortælle lidt om mig selv. Jeg er 45 år gammel og uddannet skibsfører på Marstal Navigationsskole, og sejler til daglig i rederiet Svitzer. Jeg er gift med Lone og vi har tre drenge, hvoraf Rasmus sejler optimistjolle. Vi har haft båd siden 2003, og har kommet i sejlklubben lige siden. I de sidste fem år har jeg været mere aktiv i sejlklubben. Først tre år i optimistudvalget og de sidste to år som næstformand i sejlklubben. Generalforsamlingen er vel overstået og vi siger tak til Michael Hansen for hans indsats de sidste syv år. Samtidig siger vi velkommen til den nye næstformand Tommy Christensen. Tommy er et kendt ansigt på havnen, da han tidligere har været formand for Marstal Sejlklub i 11 år. Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen udgør et godt team, da den består af henholdsvis nye, og gamle medlemmer. Vi skal gøre vores bedste for at tilfredsstille sejlklubbens medlemmer, så kære medlemmer kom endelig med jeres forslag. Jeg vil lige minde jer om, at den gamle garage er lavet om til et værksted, som er tilgængelig for alle. Nøglen kan fås hos mig mod et depositum på 50 kr. Denne nøgle giver samtidig adgang til sejlklubbens sejlerrum, hvor man kan sidde og hygge sig. I løbet af sommeren vil der være en del arrangementer; bl.a. kommer Danske Tursejlere i perioden 30. maj 1. juni, og i pinsen samles Foreningen for Langturssejlere i Marstal. I denne forbindelse søger vi frivillige, som kunne tænke sig at give en hånd med. Interesserede bedes henvende sig til mig på tlf Og med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sejlersæson. DEADLINE for BALLONEN nr. 3, 2014 er: MEDIO JUNI MARSTAL SEJLKLUB 3

4 Generalforsamling 2014 Af MARIE KREUTER Lørdag d. 8. februar kl afholdte Marstal Sejlklub den ordinære generalforsamling i klubhuset for ca. 55 fremmødte medlemmer. Sædvanen tro blev Søren Vestergaard valgt som dirigent inden formanden, ro-afdelingen og ungdomsudvalget aflagde deres respektive beretninger for 2013 disse kan læses på vor hjemmeside: Efterfølgende fremlagde kasserer Jens Lindholm regnskabet for 2013 og kontingentet for 2014 blev fastlagt baseret på sejlklubbens velfunderede økonomi blev uændrede kontingentsatser vedtaget. Dernæst fulgte valg af henholdsvis bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer alle var villige til genvalg undtagen formand Michael Hansen. Der opstillede kun en kandidat; nemlig Tommy Christensen, som dermed endte i bestyrelsen uden postyr ved den efterfølgende konstituering blev Lars Kjeldgaard»forfremmet«fra næstformand til formand, og Tommy Christensen blev næstformand. Øvrige poster er uændret. Besættelse af udvalgsposter viste sig (igen) at være et smertensbarn; såvel Festudvalget som Optimist-/juniorudvalget er fortsat uden formænd og desværre også tyndt besat hvad angår antallet af menige medlemmer ligeledes mangler Parkudvalget as - sistenter. Ganske få yder en kæmpe indsats og bestyrelsen opfordrede derfor indtrængende til, at medlemmerne MELDER SIG UNDER FANERNE OG ER MED TIL AT GØRE EN FORSKEL I FORENINGEN! Efterfølgende blev forsamlingen, under eventuelt, af Søren Vestergaard og Marie Kreuter præsenteret for et debatoplæg vedrørende en ny struktur for foreningen oplægget afstedkom igen en snak om fordele, ulemper og omkostninger ved en indmeldelse i Dansk Sejlunion. Dernæst blev ordet givet frit og en god diskussion fulgte, hvor bl.a. Sejlklubbens manglende repræsentation i Folkeoplysningsudvalget blev diskuteret og en løsning forsøgt fundet bestyrelsen lovede at problemstillingen ville have deres bevågenhed. Der var også en bemærkning om flydebroernes dårlige stand, som udgør GAVER 2013 (note 2 i regnskabet) SuperBrugsen kr. Ærø Harmonika Festival kr. SR-Electric kr. et problem for såvel roerne som jollesejlerne. Pladsen, dens lidt»bløde«belægning samt strøm gav også basis for snak om forbedringer og muligheder. En af de fremmødte påpegede at masteteltet var i dårlig stand efter de store efterårsstorme bestyrelsen var ikke vidende om skaderne og det afledte lidt frustration over, at man bare havde»ladet stå til«indtil generalforsamlingen i stedet for at kontakte relevante parter. Bestyrelsen henviste til telefonlisten i Ballonen og til folks velvilje fremover. Afslutningsvis tog Jan Møller ordet og takkede bl.a. den afgående formand og dennes hustru for deres store indsats i såvel bestyrelsen som ved arrangementer der blev uddelt erkendtligheder og klapsalver, hvorefter Mi - chael igen overtog ordet og med det traditionelle trefoldige leve erklærede generalforsamlingen for tilendebragt. Forsamlingen fortsatte dog med evaluering, småsnak og hygge mens Jan Møller takker Marianne og Michael for den store indsats Marianne fik en flot buket blomster mens Michael måtte»nøjes«med et par flasker vin. Foto: Marie Kreuter. 4 MARSTAL SEJLKLUB

5 bestyrelsen trak sig tilbage for at kon - stituere sig samtidig bredte der sig en dejlig duft af gule ærter, som havde simret hele dagen. Frivillige havde stået for tilberedning af maden og som debatteret på generalforsamlingen bliver det den fremtidige løsning på arrangementer; altså interesserede tegner sig for afvikling af enkeltstående fester/middage selvfølgelig med behørig hjælp og assistance fra bestyrelse/udvalg! Ejer bygninger, ger, kran, flydebro, traktor, containere, telte Lejer pladsen af kommunen Udlejer vinterplads/kran til medlemmer af de tre klubber Koordinerer klubhusdriften Driver bladet Ejer følgebåde og joller samt driver ungdomsafdelingen gen Dansk Sejlunion Optager støtte/passive medlemmer Ejer/driver robådene Danske Tursejlere/ Dansk Motorbådsunion Dansk Forening for Rosport Debatoplægget til ny struktur for vores klub, hvor de meget forskellige interesseområder kunne varetages af selvstændige underafdelinger. Ideen var afstedkommet af et stort ønske om indmeldelse i Dansk Sejlunion. De fremmødte medlemmer viste dog stor og positiv interesse for at bevare en samlet og stærk»storklub«fra salen blev Søren og Marie lovet at der til næste generalforsamling ville blive stillet et konkret forslag om indmeldelse i Dansk Sejlunion. Layout af Søren Vestergaard. Leje af byens bedste festlokale (150 m 2 ) Sejlklubbens lokaler kan bookes til privatfester og arrangementer i medlemsregi. Henv.: Hanne Lindholm Tlf MARSTAL SEJLKLUB 5

6 størrelse side størrelse side størrelse side Vi støtter også SPORTEN... MARSTAL LEDIG Overvejer du ny inden/udenbordsmotor? Overvejer du ny Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler: Overvejer INDEN-/UDENBORDS du ny inden/udenbordsmotor MOTOR?? Køb Overvejer den LOKALT du Køb ny inden/udenbordsmotor ved autoriseret LOKALT forhandler:? Køb den ved LOKALT autoriseret ved autoriseret forhandler forhandler: Stean Møller ApS SEJLMAGER ØSTERSØVEJ 1 MARSTAL SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER TLF FAX I/S REDERIET ERIK B. KROMANN FOUNDED 1907 KONGENSGADE MARSTAL TLF FAX Tank benzin døgnet rundt. Efter lukketid på automat med Dankort. Vi har cykeludlejning på Marstal Havn ring og bestil på tlf B E N Z I N O G K I O S K Nørremark Cykelforretning v/ PETER THYGESEN Møllevejen 77. Marstal. Tlf Fax ÅBENT: Mand.-fred Lørd Juli/august: Sønd Snedker- og tømrerarbejde udføres... SNEDKERMESTER HENNING BOYE TLF BIL Jagtvej 8 DK-5960 Marstal ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE. TELEFON DAGLIG FRA KL DØGNVAGT VED OLIEMANGEL MARSTAL SEJLKLUB

7 Årets første bestyrelsesmøder Af MARIE KREUTER i samarbejde med LARS KJELDGAARD og STEFFEN BACH Den opmærksomme læser vil have noteret sig, at kalenderen på bagsiden er udvidet med samtlige af 2014 s planlagte bestyrelsesmøder den grundige (langtids)planlægning skyldes dels vores nye formands arbejde på søen og dels et ønske fra bestyrelsen om flere input/idéer fra medlemmer således at man fremover kan sende en mail eller ringe, hvis man ønsker et emne behandlet på bestyrelsesmøderne. F.eks. er Peter Hviid s debatoplæg (se andetsteds i bladet) blevet vendt på møderne, og bestyrelsen vil forsø - ge om det store engagement kan omsættes til en udvalgs - post eftersom sejlklubben i den grad mangler udvalgsmedlemmer, tovholdere og hjælpere til diverse arrangementer afsluttedes med et bestyrelsesmøde d. 10. december, hvor der også blev serveret en lækker julefrokost leveret fra SuperBrugsen det er ikke lutter hårdt arbejde at sidde i bestyrelsen! 2014 blev kickstartet med et hurtigt og koncentreret bestyrelsesmøde d. 9. januar, hvor der kun var et emne på dagsordenen nemlig en behandling af en henvendelse fra Danske Tursejlere vedrørende afvikling af træf i Marstal. Der var bred enighed om at det var en god chance for Sejlklubben, så vi skal være værtsklub d. 30. maj til 1. juni. I den forbindelse søges frivillige til at sørge godt for vores gæster (servering af morgenmad, logistik, borddækning, bemanding af baren etc.). Henvendelse til formanden. D. 6. februar lige umiddelbart inden generalforsamlingen blev endnu et bestyrelsesmøde afviklet og her blev gennemgået afvikling af generalforsamling; dagsordenen, indkomne forslag og selvfølgelig forplejning. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fulgte op med et bestyrelsesmøde d. 13. februar, hvor der var lejlighed til at få hilst på de nye medlemmer af bestyrelsen og lavet»vagtoverlevering«. Derfor var dagsordenen omfattende og mødet usædvanligt langt, men også givtigt. Der blev brugt en del energi på at diskutere bestyrelsens mål og vision for de kommende par år og hvordan man bedst og nemmest kunne forestå bestyrelsesarbejdet med en formand, der er til søs halvdelen af året der var bred forståelse og villighed til at afvikle møder etc. efter Lars s vagtplan. Ligeledes vil man fremover forsøge at involvere bestyrelsessuppleanterne lidt mere i det daglige arbejde for at aflaste især de erhvervsaktive bestyrelsesmedlemmer. Highlights fra bestyrelsesmøderne: En hjertestarter har længe været et ønske fra bestyrelsens side, med desværre ønsker kommunen ikke at finansiere en sådan med de mange besøgende/gæstesejlere finder bestyrelsen det dog stadig nødvendigt med en hjertestarter f.eks. placeret ud for sejlerstuen, så Keld er i gang med at ansøge Tryg Fonden om midler. Nøgler til garagen og sejlerstuen kan fremover handles hos Lars. Som en glædelig bonus har Evan Søndergaard henvendt sig og tilbudt at assistere med garagebyggeriet, der har været sat lidt i bero efter Tommy s noget uheldige hjemtur fra sommerfesten Der vil også blive sørget for et aflagt køleskab til garagen til opbevaring af benzin til følgebåde dette for at undgå lugtgener. Oprydningsdagen i forbindelse med standerhejsningen blev planlagt i hovedtræk især blev de kaotiske tilstande i masteteltet drøftet, og der skal udtænkes et bedre (reol)system til opbevaring af joller, evt. i forbindelse med at en af mastereolerne rykkes tilbage til masteskuret. Havemøbler vil også få en overhaling ligesom, der skal ryddes op i de gamle joller på nordsiden af klubhuset og andre forefaldende opgaver. Sejlerstuen/bestyrelseslokalet trænger til at blive gjort mere brugervenlig og indbydende forskellige løsningsforslag blev diskuteret og i første omgang vil rummet blive ryddet op i forbindelse med oprydningsdagen. Ligeledes vil der blive henstillet til fremtidige lejere af klubhuset, at overskydende borde og stole ikke bare bliver mast ind i vores sejlerstue. Standerhejsningen blev diskuteret i grove træk som en særdeles behagelig overraskelse har Nis og Birte Kørner tilbudt at stå som arrangører af arrangementet dette blev naturligvis accepteret med glæde! Elisabet og juniorafdelingen vil stå for merchandise og som noget nyt vil man forsøge sig med et»stumpemarked«i år. Som det måske blev bemærket til generalforsamlingen, så stod der fire nye toiletter i forhallen generelt trænger toiletrummene til en opgradering og der arbejdes på at finde en god og billig løsning. Harmonikaforeningen har henvendt sig til bestyrelsen for at få reduceret lejen af klubhus, roafdeling og pladsen i forbindelse med den årlige Harmonikafestival Sejlklubben vil naturligvis gerne hjælpe foreningen tilbage på fode og forslaget blev accepteret. HUSK det er gratis at skifte til os* RISE SPAREKASSE Store Rise Landevej Ærøskøbing Tlf Så er kursen sat... * Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. MARSTAL SEJLKLUB 7

8 Tanker om Marstal Sejklub Af PETER HVIID Da vi valgte at slå os ned i Marstal, var sejlklubben en medvirkende årsag. Specielt syntes jeg, det var positivt, at der var mulighed for at sejle aftenmatch. I de 10 år vi nu har været her, har vi da også været glade for sejlklubben og da nu Søren Vestergaard på vor generalforsamling med et indlæg om en ny struktur for sejlklubben lagde op til debat, vil jeg gerne følge op med nogle forslag til klubbens fremtid. Sjælen i en sejlklub skal bestå af en række aktiviteter og servicetilbud til sejlerne. Normalt vil det være: aftenmatch, optimistafdeling, ungdomsafdeling og sejlerskole der tiltrækker medlemmer. Tursejlads må ikke glemmes, men det er ikke den, der nødvendiggør et medlemskab af en sejlklub. Nogle tursejlere vil måske synes, at de betaler for noget, de ikke har brug for, men de vil for det meste være tiltrukket af den aktivitet, der er omkring klubben og deltage i det sociale liv, der automatisk opstår omkring aktiviteterne. Lad mig komme med nogle forslag til mere aktivitet i klubben. Dansk Sejlunion Selvfølgelig skal klubben slutte op om Dansk Sejlunion. Unioner er jo til for os sejlere og der kan vi hente inspiration. Vi kan gøre brug af konsulentbistand, vi kan få anvisninger på, hvordan man driver ungdomsafdeling og vi kan få hjælp til rentefri lån til vore aktiviteter. At så unionen sover lidt en gang i mellem er en anden sag (her tænker jeg på lystbådsafgiften, der lige er steget med 34%). Vi kan selv hjælpe med til at gøre Dansk Sejlunion bedre. Aftenmatcherne Der var 19 både med sidste år og der er nok 19 forskellige meninger. Her kommer min. De afgørende faktorer i en kapsejlads er starten og krydset. Det er her sejladsen bliver afgjort og det er her det er sjovt. Derfor bør der laves fællesstarter og gerne på kryds, hvis det er muligt. De lange ben i sidevind er sjældent afgørende for sejladsens udfald. Hvis vi ser på 1. løb (folkebåde og knarrer), så har knarrerne i 2013 ikke kunne sejle folkebådene ind, hvis vinden bare var nogenlunde normal. Hvis vi startede samlet bliver der et konkurrenceelement mere og knarrene får en større chance for at gøre sig gælden - de. 2. løb bør nok opdeles i 2 starter, da fartforskellen her er meget stor. Vil det ikke give dommerne mere arbejde med at vælge bane og udregne respit? jo men de har måske også brug for lidt forandring og det lader ikke til, at der er mangel på hjælpere her i klubben. Ungdomsarbejde Unge mennesker over optimistalderen er ret usynlige i klubben. Vi har en ordning med at elever på søfartsskolen bliver gratis medlemmer af sejlklubben, men vi har jo ikke noget at tilbyde dem. Hvad med at tilbyde dem et medlemskab til»studiepris«og så til gengæld lave et tilbud til dem. Det kunne være: sejlerskole, deltagelse i aftensejladser i moderne klubbåde el - ler hos klubbens øvrige medlemmer, mange kunne nok bruge nogle gode unge gaster. Ja, men vi har da ingen moderne klubbåde og vi har heller ikke nogen instruktører, vil nogen nok sige. Nej men det kan vi få. Er der noget sponsorer ser positivt på, så er det ungdomsarbejde og her kommer Dansk Sejlunion også ind i billedet. Som jeg husker det, har unionen tanker om at anbefale en bestemt båd til klubberne, men mange har allerede valgt en J 70 eller en J 80. De er velegnede til unge mennesker og Kommentar til Peter Hviids»Tanker om Marstal Sejlklub«Af JAN MØLLER JENSEN Det er rigtig fint, at der rejses debat om mulighederne for Sejlklubben tak for det Peter. En del af dine tanker har været tænkt før, jeg vil forsøge at kommentere på nogle af dem. Dansk Sejlunion Helt enig i dine betragtninger, man kunne ønske, at en sejlklub som Marstal Sejlklub valgte at være medlem af den organisation, der varetager vores interesser. Hvor emnet i mange år ikke har været til diskussion er medlemskabet inden for de sidste 2 år livligt blevet diskuteret, så der er håb forude. Aftenmatcherne Når vi har deltaget i Danmarksmesterskaberne i vores bådtype, er sejladsbanerne op-ned baner og her er de afgørende faktorer for en god placering, starterne og krydset. Det kunne de er hurtige. Samtidig kan de bruges som skolebåde. Sejlerskole En sejlklub bør have en sejlerskole. Mange er bange for at gå i gang med at sejle, fordi de ikke mener at kunne håndtere en sejlbåd og det er en god måde at få nye medlemmer på. Her - udover kommer, at vi som sejlklub bør føle os forpligtet til at medvirke til at højne standarden hos bådfolket. En J- båd er som nævnt også velegnet som skolebåd. En sejlerskole kunne blive et stort aktiv for klubben. Økonomi Klubben har en god økonomi og der er sat tæring efter næring, men der er dog visse signaler man ikke bør overse. Kontingentindtægterne er faldet, sponsorater er halveret, det kommunale tilskud er stærkt reduceret, lejeindtægter klubhuset er faldet med 10%. Hvis denne trend fortsætter, må der spares, men det er da sjovere i stedet at starte nye aktiviteter, der kan blive givtige for klubben. Med klubbens solide økonomi er der basis for at komme i gang med nye aktiviteter. Det er mit håb, at dette indlæg vil virke inspirerende på bestyrelse og medlemmer. være rigtig fint, hvis dette kunne trænes under aftenmatcherne i sejlklubben. Men vi har vurderet, at start med forskudt start har givet en række fordele set i lyset af, at der i aftenmatchen starter mange forskellige bådtyper. Såfremt respittiden var korrekt skulle flere forskellige bådtyper kunne sejle mod hinanden og umiddelbart se resultatet på banen. En anden væsentlig årsag til valg af forskudt start er, at vi har ønsket, at dyrke det sociale og kunne samles i sejlklubben efter sejladsen. Såfremt vi vælger at starte samtidig, er frygten, at besætningen på de hurtigste både er gået hjem, inden besætningerne på de langsomste både er kommet ind. Dommerne forsøger altid, at lægge sejladsen således, at der er mest muligt kryds ud fra mulighederne med de 2 baner vi har. For at øge mulighederne for kryds skal vi enten læg - 8 MARSTAL SEJLKLUB

9 ge flere baner ud, og/eller have en båd med hjælpedommere til at udlægge og flytte mærkerne efter vinden. Det sidste tvivler jeg på vi kan mønstre frivillige hjælpedommere til. Vi har de seneste år haft en stigende tilslutning til aftensejladserne, heraf også flere yngre sejlere. Det er desuden min fornemmelse, at konkurrenceniveauet er steget. Der er mange dygtige sejlere i klubben, så der skal kæmpes for placeringerne. Men det kan altid gøres bedre, så jeg vil foreslå, at vi diskuterer dine forslag til sejladsinformationsmødet den 29. april. I øvrigt er du meget velkommen til at ind - træde i sejladsudvalget og deltage i arbejdet. Ungdomsarbejdet Som i mange andre klubber har vi svært ved at fastholde de unge efter optimistalderen. Der er dog de seneste år tilgået en del ungdomsjoller til klubben, joller der er rift om at sejle i, og det er mit indtryk, at det har fået flere unge til at fortsætte med sejladsen, efter at optimistjollen er blevet for lille. Mange unge der er opvokset på Ærø, flytter fra øen for videre uddannelse efter folkeskolen afsluttes, så blandt dem er der en begrænset mængde at fastholde og rekruttere til Sejlklubben. På navigationsskolen er der pt. ca. 150 studerende og på VUC går der pt. ca. 150 HF ere. Når de flytter til Ærø bliver de informeret om mulighederne i Sejlklubben, og der er da også en del fra navigationsskolen og VUC, som deltager i aftensejladser og hjælper som optimistinstruktører samt ror. Skal vi have øget tilgang derfra, kræver det nok, at vi kan skabe et egentligt ungdomsmiljø med tilbud der kan tiltrække studerende, der ikke i forvejen søger sejlklubben. Et miljø der kan håndtere, at de fleste af de studerende kun bliver på øen en begrænset tid. Her er det ikke mangel på vilje til at investere i skolebåde der bremser projektet (det bliver dog nok ikke J70 eller J80, både til kr. stykket, med mindre vores fundraiser gør en ekstraordinær indsats), men mangel på frivillige, der ville brænde for sådant et projekt. Sejlerskole Bestyrelsen har flere gange diskuteret muligheden for at starte en sejlerskole, men det er hver gang strandet på manglen på frivillige, der vil tage ansvaret for undervisningen og ikke mindst tage ansvaret for vedligehold og pasning af skolebåde. Sidste sæ - son havde Elisabet tilsagn fra 20 interesserede, der gerne ville ud at sejle, men manglede frivillige til at føre det videre. Så skulle der være nogle blandt Ballonens læsere der brænder for at give en hånd med at få en sejlerskole i gang, så giv et praj, så vi kan arbejde videre med en sejlerskole i Marstal Sejlklub. Selvom der er mange frivillige der gør en stor indsats i Marstal Sejlklub, er der stadige ledige ubesatte jobs. Udover frivillige til at realisere ovenstående forslag, mangler vi frivillige til festudvalget og til ungdomsafdelingen. Tanker om Peter Hviids fine indlæg Af ELISABET og JENS KRISTENSEN Vi har med interesse læst Peter Hviids indlæg, som vi langt hen ad vejen er enige i, og synes at det kunne være fint med en tiltrængt debat om Sejlklubbens fremtid, og som vi i det følgende gerne vil bidrage til. Indledningsvis henledes opmærksomheden på klubbens vedtægter 2, der siger, at klubbens formål er at frem me interessen for sejlsport, rosport og søsport, hvilket jo fint dækker de aktiviteter, som klubbens medlemmer udfører sammen eller selv på vandet. Vi føler dog, at»forsamlingshusaktiviteterne«; udlejning af festlokale og pizzeria ofte favoriseres på bekostning af formålsparagraffens ordlyd. Misforstå os ikke; vi synes selvfølgelig, at det er et stort aktiv, at sejlklubbens lokaler kan bruges til disse formål, og skabe en solid indtægt, men det kan ikke være rigtigt, at arrangementer som f.eks. Ærø Rundt, hvor vi gerne ser fremmede både, skal forvises til grillpladserne eller roklubben. Klubben får løbende henvendelser udefra om afholdelse af stævner, kapsejladser, mv., der indfrier formålsparagraffen, men som først og fremmest ikke lader sig gøre pga. restaurantaktivitet, og som 2 ikke nævner noget om. Måske indholdet i paragraffen skal revurderes. Vi er fuldstændig enige med Peter, Søren og Marie i, at det er pinligt, at vi er så fornærede, at vi, som vel en af de eneste klubber, ikke er medlem af Dansk Sejlunion. Unionen varetager sølivets interesser, og vi kunne, som Peter skriver have megen gavn af deres tilbud, senest muligheden for at trække på en forsikringskonsulent, der kan hjælpe med tilbud på forsikring samt bistand ved forsikringsskader. Det virker som om, at en stor del af vores medlemmer snævert tænker alene på eget behov, og for mange er medlemsskabet nok alene en adgangsbillet til vinteropbevaring. Medlemmernes gennemsnitsalder har i mange år været stigende, og lader ikke øens befolkning noget tilbage. Jeg (Jens) har nu været medlem af sejlklubben i 44 år, og hører stadig til de yngste til generalforsamlingerne. At mange medlemmer er i senioralderen, er et absolut privilegie, da»det grå guld«jo udfører et kæmpearbejde i klubben, men det er vigtigt, at klubben tilpasser sig, og begynder målrettet at appellere til de yngre, da der ellers må forudses faldende medlemstal. Et medlemskab af Dansk Sejlunion kunne give sejlklubben et frisk pust og inspiration til at komme videre. Vi er ikke helt enige med Peter i, at unge over optimistalderen er usynlige, men da de fleste unge forlader øen efter endt skolegang, mangler de lokale. Klubben har i de senere år haft nogle aktive juniorer, der fra optimistjollen er gået over i Laser, Zoom 8, Piratjolle og Feva. Sidste år var der otte juniorer og to på venteliste ud af 31 ungdomsmedlemmer. Flere af dem har deltaget i Zoom 8 og Feva-stævner udenøs, og har flere gange været øverst på podiet, og klubben er virkelig blevet en, der regnes med i det fynske. Ungdomsafdelingen har i mange år haft uvurderlig hjælp af særdeles kompetente HF-Søfart og navigationsskoleelever, som har bistået med træning og instruktion, og flere af klubbens ungdomsledere har gennemgået instruktørkurser, så helt på bar bund er man jo ikke. Idéen om sejlerskole er god, men kræver, at der kan findes tovholdere, der kan afse den nødvendige tid. Elisabet prøvede for nogle år siden, om der kunne findes interesse for en pigesejlerskole, hvilket der var, men strandede på, at ingen kunne påtage sig opgaven. Mht. aftenkapsejladserne mener vi nu, at mange af bådene har været flinke til at tage unge og ikke-sejlkyndige med, men måske vi godt kunne tage endnu flere med. Tak til Peter for at starte denne debat, og håber den vil blive fulgt op af man - ge konstruktive indlæg. MARSTAL SEJLKLUB 9

10 Blue Riband Translations v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis Langeagre Ærøskøbing Tlf Mobil Big enough to cope small enough to care H. M. ELEKTRO Havnepladsen 20 B 5960 Marstal Telefon ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A. Marstal Tlf Hele øens bogleverandør Pizzeria al Porto v/ SEJLKLUBBEN Lystbådehavnen Bordbestilling: Tlf Støt vore annoncører de støtter os! JENS PETER JENSEN Bregninge - Tlf KPMG Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg Telefon Alt i murerarbejde Reparationsarbejde Badeværelser Tagarbejde Murermester Christian Grønne Egehovedvej 7 Marstal Tlf Mobil Altid et godt tilbud at hente hos... MALERMESTER PER ANDERSEN ROSENVEJEN MARSTAL. TLF Sejl- & Kalechemageren - din professionelle leverandør Syning af: Kalecher Sprayhoods Bompresenninger Læ- og solsejl Skibs- og møbelhynder Syning og svejsning af presenninger i PVC plast Reparationer af sejl Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres Fremstilling af kalechebøjler JON MØLLER Sandpladserne 9, 5960 Marstal Kvalitet og levering til tiden MARSTAL SEJLKLUB

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk Generalforsamling på Tavlhøjcentret Torsdag den 13. november 2014 kl. 13,30 Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere