Divisioner i Blåt Medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divisioner i Blåt Medlem"

Transkript

1 Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen 6 5. Godkendelse af gruppeindberetning kun for DC er 6 6. Kursustilmelding og kursusgodkendelse 8 Kursustilmelding 8 Kursusgodkendelse 8 7. Eksempler på anvendelse af Lister 8 Eksempel 1: Kun nye ledere: 8 Eksempel 2: Både nye og afgåede ledere: 9 Eksempel 3: Adresseliste over alle divisionens grupper 10 Generelt: Brug det blå spørgsmålstegn. Det giver dig hjælp til den side, du er på.

2 2 1. Hvad er Blåt Medlem Blåt Medlem er, som du ved, korpsets officielle medlemsdatabase, hvor alle medlemmer skal stå. Desuden indeholder Blåt Medlem en regnskabsdel, der oprindeligt var tænkt som et lille påhæng, men som er blevet udviklet til et velfungerende regnskabsprogram. Da der jo er mange flere grupper end divisioner, er der taget mest hensyn til grupperne, men selve regnskabet er også udmærket anvendeligt for divisioner. De specielle lovgivne funktioner, som divisionerne har overfor grupperne, er dog særligt indrettet for divisionerne. Formålet med denne vejledning er at lære jer at anvende resten af Blåt Medlem til det I har brug for. 2. Medlemsdelen Grupperne I har ingen indflydelse på gruppernes registrering (bortset fra DC s godkendelse af gruppeindberet ningerne). Du kan fra divisionens forside (Organisationsdata) gå ind i de enkelte grupper med en begrænset adgang. Find en enkelt person Meget af teksten er grå, hvilket betyder, at du ikke kan vælge videre, men det er ikke så galt, som det ser ud til ved første øjekast. Prøv med musen at køre cursoren hen over et navn. Så kommer adresse, telefonnummer og mailadresse frem ( Mouse Over ), også selv om teksten er grå. (Personer med sort skrift er også registreret i divisionen. Derfor har du direkte adgang til dem). Fanebladet 5 Funktioner fungerer også, og med Mouse Over kan du faktisk hurtigt finde ethvert medlem af gruppen. I gruppen kan de gå videre herfra og eksportere til regneark. Det kan du ikke. Adam og Sofie har givet tilladelse til at deres navne og adresser vises som eksempler her.

3 3 Lav en liste Hvis du vil have flere oplysninger eller have medlemmerne ud på et regneark, evt. flere grupper ad gangen, må du gå en anden vej. Yderst til venstre under Medlem finder du Lister. Se også eksemplet sidst i denne vejledning (s.8), hvor der beskrives fremstilling af en divisionsadresseliste. Det er en funktion, som er let at gå til for dem, der bruger den dagligt (siger de), men vi andre gør klogt i at bruge vejledningen i Det blå spørgsmålstegn eller denne vejledning. Alle lister kommer ud på labels eller i en form for tabel (skema eller regneark). Faneblad 1 Begrænsninger gælder de enkelte personer. Her opsætter du hvilke funktioner, du vil have med fra hvilke af jeres grupper (eller divisionen). Feltet Funktion har en ret besværlig søgefunktion. Brug i stedet listen til sidst i det blå spørgsmålstegn og indtast enten nummeret eller forkortelsen. Indtaster du forkortelsen, skal du bekræfte ved at klikke på nummeret, når det kommer frem. Kun nummeret gengives, så skal du bruge det senere, må du ind i det blå spørgsmålstegn igen. Det næste felt skal normalt være i (den anden mulighed er for ) Enh. Type skal for dig være enten Gruppe eller Division. De sidste felter giver nogenlunde sig selv. Enhedskode er gruppernes/divisionens kontonummer, som du kan finde med feltets søgefunktion [ ]. Du vælger fra Enh.kode1 til Enh.kode2, altså det samme i begge felter, hvis du kun vil have divisionen eller kun én gruppe med. Du behøver ikke at angive præcis fra og til. F.eks. giver 1701 til 1799 alle grupper i Bernstorff Division. Når du har udfyldt en linje, skal den aktiveres med et klik på. Så kommer den frem nedenfor. Du kan til samme søgning indtaste så mange forskellige begrænsninger (linjer), du har brug for (f.eks. en for grupperne og en anden for divisionen og en for hver lederfunktion). Nederst under Medlemsbegrænsninger kan du f. eks. begrænse medlemmernes alder ved at angive fødselsdag før (<) eller efter (>) en bestemt dato. Denne begrænsning gælder for alle linjerne. Ledere for en bestemt aldersgruppe se under faneblad 2. Du kan også give din liste et navn og gemme den til senere brug. Husk at en aldersbegrænsning med fødselsdag hurtigt bliver forældet.

4 4 Faneblad 2 Enhedsbegrænsninger. Der er 2 mulige enhedsbegrænsninger: Postnummer og hvem lederne er ledere for, f. eks. børnenes alder (det vi i gamle dage kaldte grene, altså mini, junior o.s.v.), orkester, søspejd osv. Hvis du bruger begrænsningen på børnenes alder til f.eks. at finde dem, vi ofte stadig kalder juniorledere, så husk, at aldersgrænserne nu er frie. Det er bedst at vælge en alder midt i intervallet, for juniorer f.eks. fra 11 til 11. Enhedsbegrænsningen kan ikke gemmes. Faneblad 3 Kolonner. Her krydser du af, hvilke oplysninger, du vil have med i kolonner i regnearket eller skemaet. Enhedsnavn er gruppe og afdeling/gren. Nederst findes 4 "knapper": giver i én (eller om nødvendigt flere) linjer adresser for alle de valgte medlemmer lige til at kopiere over til adressefeltet i dit program. Desuden giver den en liste over medlemmer, som ikke har -adresse i Blåt Medlem. Med knappen HTML kan du hurtigt få en liste med medlemmerne i medlemsnummer orden. Den er god, hvis du lige har brug for en oplysning. Fra denne liste kan du kopiere til regneark, men det er lettere at bruge Eksport-knappen. Knappen Print labels laver en færdig pdf-fil, hvor udskriften passer til etiketter af mærket Avery L7160, eller tilsvarende etiketter i samme størrelse (63,5 38,1 mm, 21 etiketter pr. ark). Det kan godt være du skal ændre en lille smule på din printeropsætning eller ændre lidt på størrelsen af pdf-filen ved udskrift, så det kommer til at passe helt perfekt med etiketterne. Knappen Eksport Excel CSV eller Eksport CSV (skift med den lille pilknap) laver en kommasepareret fil, der uden videre indlæses i et regneark. Se vejledningerne Eksport til Excel og Eksport til Open Office (under Medlemsdelen) eller i eksemplet side 10 (divisionsadresseliste). Se eksempler på benyttelsen af Lister på side 8 og fremefter.

5 5 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. Divisionsledelsen bliver indført i Blåt Medlem gennem udfyldelse og indsendelse af divisionsindberetningen. Før I kan udfylde divisionsindberetningen skal alle personerne være oprettet som medlemmer i divisionen - se nedenfor. Hvis I skifter et medlem af divisionsledelsen, skal I lave en ny divisionsindberetning. Ved helt nye medlemmer skal I udfylde Ledererklæring og Børneattest, og her er det så normalt Korpskontoret der opretter personerne. Andre med tilknytning til divisionen: Hytteudvalg, lejrudvalg o.l. kan I selv indføre med Opret enhed, hvis I mener, det er lettest at have deres data der. Enhedens (udvalgets) stamdata-side kan I udfylde så meget, I finder formålstjenligt. Oprettelse af medlemmer i divisionen: Der er 3 typer af medlemskaber i Blåt Medlem. Korpsmedlemsskab bruges, hvis det er en spejderfunktion (som f.eks. divisionshjælper) og vedkommende ikke er korpsmedlem et andet sted i forvejen. Det betyder, at divisionen skal betale korpskontingent. Andet medlemskab bruges, hvis han/hun er korpsmedlem andetsteds, f.eks. i en af jeres grupper, og det drejer sig om en spejderfunktion. Ikke medlemskab bruges til ikke-spejderfunktioner som kasserer og revisor, samt til f.eks. hytteudvalgsmedlemmer, da et hytteudvalg ikke er en spejderfunktion, og f.eks. forældre, der ikke er medlemmer af korpset, kan være medlemmer af et udvalg. Også ledere fra divisionens grupper bør i divisionen have Ikke medlemskab, hvis deres funktion i divisionen ikke er en spejderfunktion (f.eks. hvis de er udvalgsmedlemmer). Hvis en person står med Andet medlemskab i divisionen, og han/hun udmeldes af sin gruppe, vil medlemskabet i divisionen nemlig automatisk blive ændret til Korpsmedlemsskab (så divisionen skal betale korpskontingent). Det vil ikke ske med Ikke medlemsskab. OBS! En person med Andet medlemskab i divisionen bør I ikke oprette selv, da personen så ville optræde 2 gange i Blåt Medlem. I stedet bør I ringe eller skrive til Korpskontoret, som så vil tildele det nye medlemskab til den person, som allerede findes i Blåt Medlem. For alle nye medlemmer i divisionen - altså også dem, som skal have Korpsmedlemskab eller Ikke medlemskab - gælder, at hvis I er det mindste i tvivl, så kontakt Korpskontoret, som kan fortælle jer om personen allerede findes i Blåt Medlem. På den måde kan vi undgå dobbeltregistrering af personerne i Blåt Medlem. Indmeldelse af divisionshjælpere og medlemmer af udvalg foregår med Opret medlem. Første trin er Medlemskab Type. Husk som sagt at spørge om personen er medlem af DDS i forvejen, så vi undgår dobbeltmedlemskaber. Om nødvendigt vil Korpskontoret tilføje det nye medlemskab for jer. I bør som nævnt kun selv oprette personer med Korpsmedlemsskab eller Ikke medlemskab, Hvis personen skal have en lederfunktion (f.eks. divisionshjælper) skal der som altid udfyldes Ledererklæring og Børneattest, og Korpskontoret vil så oprette det nye medlem, hvis I ikke selv har gjort det, og give vedkommende lederfunktionen. I trin 5, Vælg tilknytning, skal du for en divisionshjælper vælge divisionen og for et udvalgsmedlem vælge udvalget.

6 6 Udmeldelse foregår tilsvarende med Udmeld medlem (lige under Opret medlem).. Divisionens egne folk, altså divisionsledelse og udvalg, kan I få på skærmen på nøjagtigt samme måde som grupperne gør det. Fanebladet 6 Personer giver en liste over de involverede personer med en linje til hver. Fanebladet 5 Funktioner giver de samme personer ordnet efter deres funktioner. Dvs. at personer med flere funktioner står flere gange. Se i øvrigt vejledningerne Eksport til Excel og Eksport til Open Office. 3. Regnskabsdelen Regnskabsdelen er et velfungerende regnskabsprogram. Det er lavet specielt til de mange kasserer uden meget regnskabserfaring. Derfor kan det se lidt mærkeligt ud for regnskabsfolk, men fortvivl ikke! Det gode 500 år gamle dobbelte bogholderi ligger nedenunder, og selv om du kan rette posteringer, bliver alle rettelser dokumenteret. Se den omfattende vejledning Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem. Du vil sandsynligvis være nødt til at ændre i standardkontoplanen, så den passer divisionens behov. 4. Kontingentdelen Kontingentdelen er lavet til grupper, hvor alle medlemmer betaler kontingent. Den kan bruges til at opkræve kontingent fra dem, der er korpsmedlemmer under divisionen, hvis det er så mange, at det kan betale sig. Den er uegnet til at håndtere gruppers divisionskontingent, da dette typisk er afhængigt af medlemstallet og derfor skifter fra gang til gang. I øvrigt kan det kun håndtere personer, ikke grupper. Det er muligt at bruge regnskabets debitor-funktion i stedet. Vil du bruge debitor-funktionen, så læs afsnittet herom i vejledningen Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem. 5. Godkendelse af gruppeindberetning kun for DC er Den er egentlig meget godt forklaret på skærmen, men her er alligevel en vejledning. Når du i din personlige indbakke øverst til venstre i startbilledet får besked om, at der ligger en gruppeindberetning til godkendelse, klikker du på den. Du kan også komme ind via Godkendelser.

7 7 Du klikker på gruppens navn og kommer ind i indberetningen: Når du har besluttet, om du kan godkende bestyrelsen, klikker du Næste og kommer frem til selve godkendelsen: Hvis du svarer nej, er det en god idé, at du kontakter gruppen. Husk også de vejledninger, der bliver tilsendt til DC vedr. både gruppernes indberetninger og divisionens egen indberetning. Her står pkt. for pkt. hvad man skal gøre, og hvad man skal være opmærksom på. Vejledningerne er også på dds.dk, under Find blanketter.

8 8 6. Kursustilmelding og kursusgodkendelse Kursustilmelding Man tilmelder sig til kurser via Min side og Kursusoversigten. Find kurset, klik på det, og følg vejledningen. Du kan som medlemsansvarlig også tilmelde andre medlemmer af divisionen til kurser. Kursusgodkendelse Hvis et medlem af divisionen selv har tilmeldt sig et kursus, og angivet divisionen som betaler, vil du modtage en besked i din Indbakke. Du skal så godkende den pågældende persons deltagelse i kurset og at divisionen vil betale for det, før tilmeldingen er gældende. 7. Eksempler på anvendelse af Lister Lederskift i grupperne: Der er flere muligheder Eksempel 1: Kun nye ledere: Du får her en samlet liste for alle grupper, men kun for nytiltrådte ledere, ikke afgåede. Gå ind i Lister og opret nedenstående linjer én efter én som beskrevet på side 3. De valgte funktioner er afdelingsledere, afdelingsassistenter, gruppeledere og gruppeassistenter. Brug evt. listen i det blå spørgsmålstegn. Du kan gemme din indtastning til senere brug ved at give den et navn som vist her. Vælg de viste kolonner. Du kan selv vælge, hvilke personlige oplysninger, du vil have med, men kolonnerne i højre side er nødvendige i det følgende. Bruger du Excel regneark, klikker du på Eksport Excel CSV. Bruger du Open Office, skifter du først til Eksport CSV ved hjælp af den lille pil til højre. Hvis du har det regneark, du bruger, som standardprogram, kan du klikke på Åbn og komme direkte ind i det. Ellers må du først gemme filen og derefter åbne den i regnearket. Hvis du går via en gemt fil, eller du kommer direkte ind i Open Office, må du først bekræfte, at det ser rigtigt ud i kolonner (se side 12).

9 9 Åbn i et regneark, evt. med hjælp af vejledningerne Eksport til Excel eller Eksport til Open Office eller kig i vejledningen om udskrift af adresseliste sidst i denne vejledning. Vælg i regnearket Data og Sorter ud fra 1. Startdato for funktion (faldende), 2. Enhedsnummer, hvor funktion haves (stigende). Så står de nyeste lederfunktioner øverst. Eksempel 2: Både nye og afgåede ledere: Her må du ind i hver enkelt gruppe. Vælg gruppen og åbn faneblad 5 Funktioner. Vælg for neden Vis kun ledergruppen. Klik på kolonneoverskriften Fra, lad den opdatere og klik en gang til på Fra for at få sidste til at stå øverst. Så står de nye ledere øverst (uden tildækkede navne). Du kan nu evt. kopiere de nye ledere over på et regneark med kopiér sæt ind (copy paste). Og så til det, eksemplet viser, nemlig afgåede ledere. Klik igen på Vis kun ledergruppen. Klik på Vis inaktive. Klik på Til øverst, lad den opdatere og klik en gang til på Til for at få de sidste til at stå øverst. Skift evt. side indtil du møder datoer i Til-kolonnen, og du har de sidst afgåede ledere som de øverste med Til-dato. Husk, at hver linje er én funktion, og at en afgået leder udmærket kan have en anden funktion nu. Du kan nu evt. kopiere de afgående ledere over på et regneark med kopiér sæt ind (copy paste). Hvis de linjer, du vil kopiere går over flere sider, kan du med fordel vælge flere rækker pr. side. Sæt antal rækker pr. side tilbage efter brugen. Ellers kan du forsinke funktionen, næste gang du går ind i Funktioner.

10 10 Eksempel 3: Adresseliste over alle divisionens grupper - i regneark (Excel eller Open Office) Gå ind i Lister og opret nedenstående linjer én efter én som beskrevet på side 3. De valgte funktioner er : 36 DC divisionschef 46 DK divisionskasserer 47 DLM divisionsledelsesmedlem 8 BSF bestyrelsesformand 66 GK gruppekasserer 68 GL gruppeleder 62 GA gruppeassistent 227 SØK søkyndigt medlem 1010 AFDL afdelingsleder 1011 AFDA afdelingsassistent Som du kan se, bliver hver linje sat over de forrige. Rækkefølgen er helt ligegyldig. Du kan tage flere eller færre funktioner med, men hvis du tager flere med, skal tabellen i regnearkets ark Funktioner korrigeres. Du skal selvfølgelig bruge jeres divisions nummer i stedet for 1700 og tilsvarende for grupperne. Bemærk, at divisionsnummeret står i både Enh.kode 1 (fra) og Enh.kode 2 (til). Når gruppenumrene sættes som her fra xx01 til xx99, kommer alle grupperne i divisionen med. Følgende kolonner mærkes:

11 11 Hvis du afmærker flere kolonner, skal du korrigere formlerne i regnearket. I stedet for at vælge færre kolonner er det lettere at slette de overskydende i regnearket efter at det er færdigt. Hvis du vælger at udelade kolonner her, så se resten af vejledningen igennem først, for nogle kolonner bruges kun undervejs. Du kan nu gemme din indtastning til næste år. Giv den et navn (her Adresseliste ) og klik Gem divisionsliste. Bruger du Excel regneark, klikker du på Eksport Excel CSV. Bruger du Open Office, skifter du først til Eksport CSV ved hjælp af den lille pil til højre. Hvis du har det regneark, du bruger, som standardprogram, kan du klikke på Åbn og komme direkte ind i det. Ellers må du først gemme filen og derefter åbne den i regnearket. Hvis du går via en gemt fil, eller du kommer direkte ind i Open Office, må du først bekræfte, at det ser rigtigt ud i kolonner:

12 12 Hvis teksten ikke er delt i kolonner, så prøv at rette semikolon til komma eller omvendt. I Excel kan kolonnerne være smallere end teksten. Det klarer du lettest ved at klikke på feltet øverst til venstre mellem A og 1. Hold cursoren mellem A og B. Når den ser sådan ud: dobbeltklikker du, og kolonnerne springer ud i rigtig bredde. Du har nu alle divisionens adresser stående i spredt orden. Før vi ordner dem, skal vi lige have gruppe, afdeling og funktion ud til venstre. Det giver den bedste oversigt i den færdige liste. I Excel: Mærk kolonnerne EnhedsnavnFunktion og Funktionsforkortelse ved at køre cursoren gennem felterne J og K øverst med venstre musetast nedtrykket. Tryk Ctrl-X. Højreklik derefter i feltet A og klik på Indsæt udklippede celler. Så er kolonnerne flyttet ud til venstre. I Open Office må du gå den mere regelrette vej (som også virker i Excel): Mærk kolonnerne A og B ved at køre cursoren gennem felterne A og B øverst med venstre musetast nedtrykket. Højreklik og vælg Indsæt kolonner (kun Indsæt i Excel). Så kommer der to tomme kolonner. Mærk nu som beskrevet under Excel kolonnerne EnhedsnavnFunktion og Funktionsforkortelse, som nu hedder L og M og tryk Ctrl-X. Sæt cursoren i feltet A og tryk Ctrl- V. Så er kolonnerne flyttet hen foran. Giv kolonne L navnet Enh.nr. (i felt L1), og giv kolonne M navnet Funk.nr. (i felt M1). Disse kolonner og kolonnen EnhedsnrFunktion bruges kun undervejs.

13 13 Opret et nyt ark ved at højreklikke på fanen nederst til venstre. Vælg Indsæt ark (evt. først Indsæt og derefter Regneark). I Open Office kan du navngive det undervejs. Ellers må det omdøbes til Funktioner (også med højreklik). AFDA 10 AFDL 9 BSF 4 DC 1 DK 3 DLM 2 GA 8 GK 5 GL 7 SØK 6 Vælg det nye ark, og kopier denne tabel ind ved at markere hele tabellen, trykke Ctrl-C og med cursoren i felt A1 i det nye ark at trykke Ctrl-V. Dette skema styrer rækkefølgen af funktionerne i skemaet. Hvis du ændrer noget, så husk: Venstre kolonne skal ordnes alfabetisk og højre kolonne er den ønskede rækkefølge. Tilbage til regnearket med navne og adresser. Vælg felt L2 med musen. Kopiér med Ctrl-C og Ctrl-V linjerne herunder over i feltet mærket fx over selve regnearket. De to linjer er ét langt felt, og de skal markeres samtidigt. =HVIS(LÆNGDE(K2)=4;SAMMENKÆDNING(K2;"- 00");HVIS(LÆNGDE(K2)=7;K2;SAMMENKÆDNING(VENSTRE(K2;5);"0";HØJRE(K2;1)))) Tryk derefter på ENTER-tasten. Enhedsnummeret skal nu bestå af gruppens nummer, en streg og et tociftet enhedsnummer. Vælg felt M2 med musen. Kopier med Ctrl-C og Ctrl-V næste linje over i feltet mærket fx over selve regnearket (eller i Excel over i selve feltet M2). Excel: =LOPSLAG(B2;Funktioner!A$1:B$10;2) Open Office: =LOPSLAG(B2;Funktioner.A$1:B$10;2) Tryk derefter på ENTER-tasten. Har du indsat du flere funktioner, så skemaet bliver større, må du rette i formlerne: I Excel kan du rette i referencen A$1:B$10, som angiver tabellen (fra A1 til B10). I Open Office fungerer dette ikke. Du må i stedet oprette formlen forfra ved at klikke på fx og finde LOPSLAG. I stedet for at indtaste i feltet Matrix markerer du skemaet. Bagefter er det vigtigt at sætte de to $-tegn ind. Ellers virker det ikke. Markér felterne L2 og M2. Placer cursoren i det nederste højre hjørne af firkant-markeringen og træk den med venstre musetast nede ned gennem alle linjerne med navne.

14 14 Formlerne og dermed de nye værdier skal så følge med: Enhedsnumre og funktionsnumre har nu en form, så regnearket kan sorteres efter dem. Placer cursoren i felt A1. Vælg øverst Data og derefter Sortér. Det kan se lidt forskelligt ud. Måske skal du fortælle den, at der er kolonneoverskrifter. Sortér: 1. på Enh.nr. og 2. på Funk.nr. (begge stigende). I nyere Excel-versioner skal du klikke på Tilføj Niveau for at få adgang til niveau 2. Kontrollér at navnene nu er ordnet efter gruppe/division, afdeling og funktion. De tre sidste kolonner, som kun er brugt til sortering, markeres og slettes med højreklik og slet (kolonne). Desuden slettes arket Funktioner med højreklik på fanen. Det er en fordel at gemme filen med Gem som og så vælge det almindelige regneark-format og den rigtige mappe. Dette kan gøres her eller tidligere i processen. Nu har du adresselisten ordnet efter division/grupper, afdeling og funktion. Hvis en kolonne er overflødig, kan du bare slette den (højreklik på bogstavet og vælg slet (kolonne). Hvis du vil markere skel mellem grupperne, kan det gøres med funktionen Kanter, som har en vindueslignende ikon, der kan have forskelligt udseende alt efter, hvordan den tidligere er brugt. Brug den, der har en tyk streg nederst, marker sidste linje i hver gruppe (en ad gangen) og klik på ikonen. Hvis du mangler f.eks. et hytteudvalg e.l., kan du indsætte det manuelt. Du kan selvfølgelig ændre kolonnernes navne. Udarbejdet af Jens Sørensen, Blåt Medlem arbejdsgruppen

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Kom godt i gang med Blåt Medlem!

Kom godt i gang med Blåt Medlem! D E T DBlåt Medlem A N S K E S P E J D E R K O R P S Kom godt i gang med Blåt Medlem! Introduktion til Det Danske Spejderkorps's samlede system til Medlemsregistrering Kontingentopkrævning Regnskab Kursusadministration

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail 1 Kontingentopkrævning med mail ved brug af Word. (Det kan ikke gøres med den version af Open Office, der er tilgængelig i maj 2012) Din mail-adresse

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle dine medlemmers oplysninger, og det er her, du kan oprette nye medlemmer, og slette dem, der ikke længere

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

1c. Udfyld felterne for Opret en gratis konto det er meget vigtigt at skrive mailadresse samt adgangskoden KORREKT Klik på den blå knap (Opret.

1c. Udfyld felterne for Opret en gratis konto det er meget vigtigt at skrive mailadresse samt adgangskoden KORREKT Klik på den blå knap (Opret. DROPBOX vejledninger: 1 oprettelse af konto 2 installation 3 afinstallation 4 deling af mapper 5 deling via link 1a. For at oprette en konto skal du først notere på et stykke papir: - Mailadressen, som

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere