Divisioner i Blåt Medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divisioner i Blåt Medlem"

Transkript

1 Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen 6 5. Godkendelse af gruppeindberetning kun for DC er 6 6. Kursustilmelding og kursusgodkendelse 8 Kursustilmelding 8 Kursusgodkendelse 8 7. Eksempler på anvendelse af Lister 8 Eksempel 1: Kun nye ledere: 8 Eksempel 2: Både nye og afgåede ledere: 9 Eksempel 3: Adresseliste over alle divisionens grupper 10 Generelt: Brug det blå spørgsmålstegn. Det giver dig hjælp til den side, du er på.

2 2 1. Hvad er Blåt Medlem Blåt Medlem er, som du ved, korpsets officielle medlemsdatabase, hvor alle medlemmer skal stå. Desuden indeholder Blåt Medlem en regnskabsdel, der oprindeligt var tænkt som et lille påhæng, men som er blevet udviklet til et velfungerende regnskabsprogram. Da der jo er mange flere grupper end divisioner, er der taget mest hensyn til grupperne, men selve regnskabet er også udmærket anvendeligt for divisioner. De specielle lovgivne funktioner, som divisionerne har overfor grupperne, er dog særligt indrettet for divisionerne. Formålet med denne vejledning er at lære jer at anvende resten af Blåt Medlem til det I har brug for. 2. Medlemsdelen Grupperne I har ingen indflydelse på gruppernes registrering (bortset fra DC s godkendelse af gruppeindberet ningerne). Du kan fra divisionens forside (Organisationsdata) gå ind i de enkelte grupper med en begrænset adgang. Find en enkelt person Meget af teksten er grå, hvilket betyder, at du ikke kan vælge videre, men det er ikke så galt, som det ser ud til ved første øjekast. Prøv med musen at køre cursoren hen over et navn. Så kommer adresse, telefonnummer og mailadresse frem ( Mouse Over ), også selv om teksten er grå. (Personer med sort skrift er også registreret i divisionen. Derfor har du direkte adgang til dem). Fanebladet 5 Funktioner fungerer også, og med Mouse Over kan du faktisk hurtigt finde ethvert medlem af gruppen. I gruppen kan de gå videre herfra og eksportere til regneark. Det kan du ikke. Adam og Sofie har givet tilladelse til at deres navne og adresser vises som eksempler her.

3 3 Lav en liste Hvis du vil have flere oplysninger eller have medlemmerne ud på et regneark, evt. flere grupper ad gangen, må du gå en anden vej. Yderst til venstre under Medlem finder du Lister. Se også eksemplet sidst i denne vejledning (s.8), hvor der beskrives fremstilling af en divisionsadresseliste. Det er en funktion, som er let at gå til for dem, der bruger den dagligt (siger de), men vi andre gør klogt i at bruge vejledningen i Det blå spørgsmålstegn eller denne vejledning. Alle lister kommer ud på labels eller i en form for tabel (skema eller regneark). Faneblad 1 Begrænsninger gælder de enkelte personer. Her opsætter du hvilke funktioner, du vil have med fra hvilke af jeres grupper (eller divisionen). Feltet Funktion har en ret besværlig søgefunktion. Brug i stedet listen til sidst i det blå spørgsmålstegn og indtast enten nummeret eller forkortelsen. Indtaster du forkortelsen, skal du bekræfte ved at klikke på nummeret, når det kommer frem. Kun nummeret gengives, så skal du bruge det senere, må du ind i det blå spørgsmålstegn igen. Det næste felt skal normalt være i (den anden mulighed er for ) Enh. Type skal for dig være enten Gruppe eller Division. De sidste felter giver nogenlunde sig selv. Enhedskode er gruppernes/divisionens kontonummer, som du kan finde med feltets søgefunktion [ ]. Du vælger fra Enh.kode1 til Enh.kode2, altså det samme i begge felter, hvis du kun vil have divisionen eller kun én gruppe med. Du behøver ikke at angive præcis fra og til. F.eks. giver 1701 til 1799 alle grupper i Bernstorff Division. Når du har udfyldt en linje, skal den aktiveres med et klik på. Så kommer den frem nedenfor. Du kan til samme søgning indtaste så mange forskellige begrænsninger (linjer), du har brug for (f.eks. en for grupperne og en anden for divisionen og en for hver lederfunktion). Nederst under Medlemsbegrænsninger kan du f. eks. begrænse medlemmernes alder ved at angive fødselsdag før (<) eller efter (>) en bestemt dato. Denne begrænsning gælder for alle linjerne. Ledere for en bestemt aldersgruppe se under faneblad 2. Du kan også give din liste et navn og gemme den til senere brug. Husk at en aldersbegrænsning med fødselsdag hurtigt bliver forældet.

4 4 Faneblad 2 Enhedsbegrænsninger. Der er 2 mulige enhedsbegrænsninger: Postnummer og hvem lederne er ledere for, f. eks. børnenes alder (det vi i gamle dage kaldte grene, altså mini, junior o.s.v.), orkester, søspejd osv. Hvis du bruger begrænsningen på børnenes alder til f.eks. at finde dem, vi ofte stadig kalder juniorledere, så husk, at aldersgrænserne nu er frie. Det er bedst at vælge en alder midt i intervallet, for juniorer f.eks. fra 11 til 11. Enhedsbegrænsningen kan ikke gemmes. Faneblad 3 Kolonner. Her krydser du af, hvilke oplysninger, du vil have med i kolonner i regnearket eller skemaet. Enhedsnavn er gruppe og afdeling/gren. Nederst findes 4 "knapper": giver i én (eller om nødvendigt flere) linjer adresser for alle de valgte medlemmer lige til at kopiere over til adressefeltet i dit program. Desuden giver den en liste over medlemmer, som ikke har -adresse i Blåt Medlem. Med knappen HTML kan du hurtigt få en liste med medlemmerne i medlemsnummer orden. Den er god, hvis du lige har brug for en oplysning. Fra denne liste kan du kopiere til regneark, men det er lettere at bruge Eksport-knappen. Knappen Print labels laver en færdig pdf-fil, hvor udskriften passer til etiketter af mærket Avery L7160, eller tilsvarende etiketter i samme størrelse (63,5 38,1 mm, 21 etiketter pr. ark). Det kan godt være du skal ændre en lille smule på din printeropsætning eller ændre lidt på størrelsen af pdf-filen ved udskrift, så det kommer til at passe helt perfekt med etiketterne. Knappen Eksport Excel CSV eller Eksport CSV (skift med den lille pilknap) laver en kommasepareret fil, der uden videre indlæses i et regneark. Se vejledningerne Eksport til Excel og Eksport til Open Office (under Medlemsdelen) eller i eksemplet side 10 (divisionsadresseliste). Se eksempler på benyttelsen af Lister på side 8 og fremefter.

5 5 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. Divisionsledelsen bliver indført i Blåt Medlem gennem udfyldelse og indsendelse af divisionsindberetningen. Før I kan udfylde divisionsindberetningen skal alle personerne være oprettet som medlemmer i divisionen - se nedenfor. Hvis I skifter et medlem af divisionsledelsen, skal I lave en ny divisionsindberetning. Ved helt nye medlemmer skal I udfylde Ledererklæring og Børneattest, og her er det så normalt Korpskontoret der opretter personerne. Andre med tilknytning til divisionen: Hytteudvalg, lejrudvalg o.l. kan I selv indføre med Opret enhed, hvis I mener, det er lettest at have deres data der. Enhedens (udvalgets) stamdata-side kan I udfylde så meget, I finder formålstjenligt. Oprettelse af medlemmer i divisionen: Der er 3 typer af medlemskaber i Blåt Medlem. Korpsmedlemsskab bruges, hvis det er en spejderfunktion (som f.eks. divisionshjælper) og vedkommende ikke er korpsmedlem et andet sted i forvejen. Det betyder, at divisionen skal betale korpskontingent. Andet medlemskab bruges, hvis han/hun er korpsmedlem andetsteds, f.eks. i en af jeres grupper, og det drejer sig om en spejderfunktion. Ikke medlemskab bruges til ikke-spejderfunktioner som kasserer og revisor, samt til f.eks. hytteudvalgsmedlemmer, da et hytteudvalg ikke er en spejderfunktion, og f.eks. forældre, der ikke er medlemmer af korpset, kan være medlemmer af et udvalg. Også ledere fra divisionens grupper bør i divisionen have Ikke medlemskab, hvis deres funktion i divisionen ikke er en spejderfunktion (f.eks. hvis de er udvalgsmedlemmer). Hvis en person står med Andet medlemskab i divisionen, og han/hun udmeldes af sin gruppe, vil medlemskabet i divisionen nemlig automatisk blive ændret til Korpsmedlemsskab (så divisionen skal betale korpskontingent). Det vil ikke ske med Ikke medlemsskab. OBS! En person med Andet medlemskab i divisionen bør I ikke oprette selv, da personen så ville optræde 2 gange i Blåt Medlem. I stedet bør I ringe eller skrive til Korpskontoret, som så vil tildele det nye medlemskab til den person, som allerede findes i Blåt Medlem. For alle nye medlemmer i divisionen - altså også dem, som skal have Korpsmedlemskab eller Ikke medlemskab - gælder, at hvis I er det mindste i tvivl, så kontakt Korpskontoret, som kan fortælle jer om personen allerede findes i Blåt Medlem. På den måde kan vi undgå dobbeltregistrering af personerne i Blåt Medlem. Indmeldelse af divisionshjælpere og medlemmer af udvalg foregår med Opret medlem. Første trin er Medlemskab Type. Husk som sagt at spørge om personen er medlem af DDS i forvejen, så vi undgår dobbeltmedlemskaber. Om nødvendigt vil Korpskontoret tilføje det nye medlemskab for jer. I bør som nævnt kun selv oprette personer med Korpsmedlemsskab eller Ikke medlemskab, Hvis personen skal have en lederfunktion (f.eks. divisionshjælper) skal der som altid udfyldes Ledererklæring og Børneattest, og Korpskontoret vil så oprette det nye medlem, hvis I ikke selv har gjort det, og give vedkommende lederfunktionen. I trin 5, Vælg tilknytning, skal du for en divisionshjælper vælge divisionen og for et udvalgsmedlem vælge udvalget.

6 6 Udmeldelse foregår tilsvarende med Udmeld medlem (lige under Opret medlem).. Divisionens egne folk, altså divisionsledelse og udvalg, kan I få på skærmen på nøjagtigt samme måde som grupperne gør det. Fanebladet 6 Personer giver en liste over de involverede personer med en linje til hver. Fanebladet 5 Funktioner giver de samme personer ordnet efter deres funktioner. Dvs. at personer med flere funktioner står flere gange. Se i øvrigt vejledningerne Eksport til Excel og Eksport til Open Office. 3. Regnskabsdelen Regnskabsdelen er et velfungerende regnskabsprogram. Det er lavet specielt til de mange kasserer uden meget regnskabserfaring. Derfor kan det se lidt mærkeligt ud for regnskabsfolk, men fortvivl ikke! Det gode 500 år gamle dobbelte bogholderi ligger nedenunder, og selv om du kan rette posteringer, bliver alle rettelser dokumenteret. Se den omfattende vejledning Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem. Du vil sandsynligvis være nødt til at ændre i standardkontoplanen, så den passer divisionens behov. 4. Kontingentdelen Kontingentdelen er lavet til grupper, hvor alle medlemmer betaler kontingent. Den kan bruges til at opkræve kontingent fra dem, der er korpsmedlemmer under divisionen, hvis det er så mange, at det kan betale sig. Den er uegnet til at håndtere gruppers divisionskontingent, da dette typisk er afhængigt af medlemstallet og derfor skifter fra gang til gang. I øvrigt kan det kun håndtere personer, ikke grupper. Det er muligt at bruge regnskabets debitor-funktion i stedet. Vil du bruge debitor-funktionen, så læs afsnittet herom i vejledningen Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem. 5. Godkendelse af gruppeindberetning kun for DC er Den er egentlig meget godt forklaret på skærmen, men her er alligevel en vejledning. Når du i din personlige indbakke øverst til venstre i startbilledet får besked om, at der ligger en gruppeindberetning til godkendelse, klikker du på den. Du kan også komme ind via Godkendelser.

7 7 Du klikker på gruppens navn og kommer ind i indberetningen: Når du har besluttet, om du kan godkende bestyrelsen, klikker du Næste og kommer frem til selve godkendelsen: Hvis du svarer nej, er det en god idé, at du kontakter gruppen. Husk også de vejledninger, der bliver tilsendt til DC vedr. både gruppernes indberetninger og divisionens egen indberetning. Her står pkt. for pkt. hvad man skal gøre, og hvad man skal være opmærksom på. Vejledningerne er også på dds.dk, under Find blanketter.

8 8 6. Kursustilmelding og kursusgodkendelse Kursustilmelding Man tilmelder sig til kurser via Min side og Kursusoversigten. Find kurset, klik på det, og følg vejledningen. Du kan som medlemsansvarlig også tilmelde andre medlemmer af divisionen til kurser. Kursusgodkendelse Hvis et medlem af divisionen selv har tilmeldt sig et kursus, og angivet divisionen som betaler, vil du modtage en besked i din Indbakke. Du skal så godkende den pågældende persons deltagelse i kurset og at divisionen vil betale for det, før tilmeldingen er gældende. 7. Eksempler på anvendelse af Lister Lederskift i grupperne: Der er flere muligheder Eksempel 1: Kun nye ledere: Du får her en samlet liste for alle grupper, men kun for nytiltrådte ledere, ikke afgåede. Gå ind i Lister og opret nedenstående linjer én efter én som beskrevet på side 3. De valgte funktioner er afdelingsledere, afdelingsassistenter, gruppeledere og gruppeassistenter. Brug evt. listen i det blå spørgsmålstegn. Du kan gemme din indtastning til senere brug ved at give den et navn som vist her. Vælg de viste kolonner. Du kan selv vælge, hvilke personlige oplysninger, du vil have med, men kolonnerne i højre side er nødvendige i det følgende. Bruger du Excel regneark, klikker du på Eksport Excel CSV. Bruger du Open Office, skifter du først til Eksport CSV ved hjælp af den lille pil til højre. Hvis du har det regneark, du bruger, som standardprogram, kan du klikke på Åbn og komme direkte ind i det. Ellers må du først gemme filen og derefter åbne den i regnearket. Hvis du går via en gemt fil, eller du kommer direkte ind i Open Office, må du først bekræfte, at det ser rigtigt ud i kolonner (se side 12).

9 9 Åbn i et regneark, evt. med hjælp af vejledningerne Eksport til Excel eller Eksport til Open Office eller kig i vejledningen om udskrift af adresseliste sidst i denne vejledning. Vælg i regnearket Data og Sorter ud fra 1. Startdato for funktion (faldende), 2. Enhedsnummer, hvor funktion haves (stigende). Så står de nyeste lederfunktioner øverst. Eksempel 2: Både nye og afgåede ledere: Her må du ind i hver enkelt gruppe. Vælg gruppen og åbn faneblad 5 Funktioner. Vælg for neden Vis kun ledergruppen. Klik på kolonneoverskriften Fra, lad den opdatere og klik en gang til på Fra for at få sidste til at stå øverst. Så står de nye ledere øverst (uden tildækkede navne). Du kan nu evt. kopiere de nye ledere over på et regneark med kopiér sæt ind (copy paste). Og så til det, eksemplet viser, nemlig afgåede ledere. Klik igen på Vis kun ledergruppen. Klik på Vis inaktive. Klik på Til øverst, lad den opdatere og klik en gang til på Til for at få de sidste til at stå øverst. Skift evt. side indtil du møder datoer i Til-kolonnen, og du har de sidst afgåede ledere som de øverste med Til-dato. Husk, at hver linje er én funktion, og at en afgået leder udmærket kan have en anden funktion nu. Du kan nu evt. kopiere de afgående ledere over på et regneark med kopiér sæt ind (copy paste). Hvis de linjer, du vil kopiere går over flere sider, kan du med fordel vælge flere rækker pr. side. Sæt antal rækker pr. side tilbage efter brugen. Ellers kan du forsinke funktionen, næste gang du går ind i Funktioner.

10 10 Eksempel 3: Adresseliste over alle divisionens grupper - i regneark (Excel eller Open Office) Gå ind i Lister og opret nedenstående linjer én efter én som beskrevet på side 3. De valgte funktioner er : 36 DC divisionschef 46 DK divisionskasserer 47 DLM divisionsledelsesmedlem 8 BSF bestyrelsesformand 66 GK gruppekasserer 68 GL gruppeleder 62 GA gruppeassistent 227 SØK søkyndigt medlem 1010 AFDL afdelingsleder 1011 AFDA afdelingsassistent Som du kan se, bliver hver linje sat over de forrige. Rækkefølgen er helt ligegyldig. Du kan tage flere eller færre funktioner med, men hvis du tager flere med, skal tabellen i regnearkets ark Funktioner korrigeres. Du skal selvfølgelig bruge jeres divisions nummer i stedet for 1700 og tilsvarende for grupperne. Bemærk, at divisionsnummeret står i både Enh.kode 1 (fra) og Enh.kode 2 (til). Når gruppenumrene sættes som her fra xx01 til xx99, kommer alle grupperne i divisionen med. Følgende kolonner mærkes:

11 11 Hvis du afmærker flere kolonner, skal du korrigere formlerne i regnearket. I stedet for at vælge færre kolonner er det lettere at slette de overskydende i regnearket efter at det er færdigt. Hvis du vælger at udelade kolonner her, så se resten af vejledningen igennem først, for nogle kolonner bruges kun undervejs. Du kan nu gemme din indtastning til næste år. Giv den et navn (her Adresseliste ) og klik Gem divisionsliste. Bruger du Excel regneark, klikker du på Eksport Excel CSV. Bruger du Open Office, skifter du først til Eksport CSV ved hjælp af den lille pil til højre. Hvis du har det regneark, du bruger, som standardprogram, kan du klikke på Åbn og komme direkte ind i det. Ellers må du først gemme filen og derefter åbne den i regnearket. Hvis du går via en gemt fil, eller du kommer direkte ind i Open Office, må du først bekræfte, at det ser rigtigt ud i kolonner:

12 12 Hvis teksten ikke er delt i kolonner, så prøv at rette semikolon til komma eller omvendt. I Excel kan kolonnerne være smallere end teksten. Det klarer du lettest ved at klikke på feltet øverst til venstre mellem A og 1. Hold cursoren mellem A og B. Når den ser sådan ud: dobbeltklikker du, og kolonnerne springer ud i rigtig bredde. Du har nu alle divisionens adresser stående i spredt orden. Før vi ordner dem, skal vi lige have gruppe, afdeling og funktion ud til venstre. Det giver den bedste oversigt i den færdige liste. I Excel: Mærk kolonnerne EnhedsnavnFunktion og Funktionsforkortelse ved at køre cursoren gennem felterne J og K øverst med venstre musetast nedtrykket. Tryk Ctrl-X. Højreklik derefter i feltet A og klik på Indsæt udklippede celler. Så er kolonnerne flyttet ud til venstre. I Open Office må du gå den mere regelrette vej (som også virker i Excel): Mærk kolonnerne A og B ved at køre cursoren gennem felterne A og B øverst med venstre musetast nedtrykket. Højreklik og vælg Indsæt kolonner (kun Indsæt i Excel). Så kommer der to tomme kolonner. Mærk nu som beskrevet under Excel kolonnerne EnhedsnavnFunktion og Funktionsforkortelse, som nu hedder L og M og tryk Ctrl-X. Sæt cursoren i feltet A og tryk Ctrl- V. Så er kolonnerne flyttet hen foran. Giv kolonne L navnet Enh.nr. (i felt L1), og giv kolonne M navnet Funk.nr. (i felt M1). Disse kolonner og kolonnen EnhedsnrFunktion bruges kun undervejs.

13 13 Opret et nyt ark ved at højreklikke på fanen nederst til venstre. Vælg Indsæt ark (evt. først Indsæt og derefter Regneark). I Open Office kan du navngive det undervejs. Ellers må det omdøbes til Funktioner (også med højreklik). AFDA 10 AFDL 9 BSF 4 DC 1 DK 3 DLM 2 GA 8 GK 5 GL 7 SØK 6 Vælg det nye ark, og kopier denne tabel ind ved at markere hele tabellen, trykke Ctrl-C og med cursoren i felt A1 i det nye ark at trykke Ctrl-V. Dette skema styrer rækkefølgen af funktionerne i skemaet. Hvis du ændrer noget, så husk: Venstre kolonne skal ordnes alfabetisk og højre kolonne er den ønskede rækkefølge. Tilbage til regnearket med navne og adresser. Vælg felt L2 med musen. Kopiér med Ctrl-C og Ctrl-V linjerne herunder over i feltet mærket fx over selve regnearket. De to linjer er ét langt felt, og de skal markeres samtidigt. =HVIS(LÆNGDE(K2)=4;SAMMENKÆDNING(K2;"- 00");HVIS(LÆNGDE(K2)=7;K2;SAMMENKÆDNING(VENSTRE(K2;5);"0";HØJRE(K2;1)))) Tryk derefter på ENTER-tasten. Enhedsnummeret skal nu bestå af gruppens nummer, en streg og et tociftet enhedsnummer. Vælg felt M2 med musen. Kopier med Ctrl-C og Ctrl-V næste linje over i feltet mærket fx over selve regnearket (eller i Excel over i selve feltet M2). Excel: =LOPSLAG(B2;Funktioner!A$1:B$10;2) Open Office: =LOPSLAG(B2;Funktioner.A$1:B$10;2) Tryk derefter på ENTER-tasten. Har du indsat du flere funktioner, så skemaet bliver større, må du rette i formlerne: I Excel kan du rette i referencen A$1:B$10, som angiver tabellen (fra A1 til B10). I Open Office fungerer dette ikke. Du må i stedet oprette formlen forfra ved at klikke på fx og finde LOPSLAG. I stedet for at indtaste i feltet Matrix markerer du skemaet. Bagefter er det vigtigt at sætte de to $-tegn ind. Ellers virker det ikke. Markér felterne L2 og M2. Placer cursoren i det nederste højre hjørne af firkant-markeringen og træk den med venstre musetast nede ned gennem alle linjerne med navne.

14 14 Formlerne og dermed de nye værdier skal så følge med: Enhedsnumre og funktionsnumre har nu en form, så regnearket kan sorteres efter dem. Placer cursoren i felt A1. Vælg øverst Data og derefter Sortér. Det kan se lidt forskelligt ud. Måske skal du fortælle den, at der er kolonneoverskrifter. Sortér: 1. på Enh.nr. og 2. på Funk.nr. (begge stigende). I nyere Excel-versioner skal du klikke på Tilføj Niveau for at få adgang til niveau 2. Kontrollér at navnene nu er ordnet efter gruppe/division, afdeling og funktion. De tre sidste kolonner, som kun er brugt til sortering, markeres og slettes med højreklik og slet (kolonne). Desuden slettes arket Funktioner med højreklik på fanen. Det er en fordel at gemme filen med Gem som og så vælge det almindelige regneark-format og den rigtige mappe. Dette kan gøres her eller tidligere i processen. Nu har du adresselisten ordnet efter division/grupper, afdeling og funktion. Hvis en kolonne er overflødig, kan du bare slette den (højreklik på bogstavet og vælg slet (kolonne). Hvis du vil markere skel mellem grupperne, kan det gøres med funktionen Kanter, som har en vindueslignende ikon, der kan have forskelligt udseende alt efter, hvordan den tidligere er brugt. Brug den, der har en tyk streg nederst, marker sidste linje i hver gruppe (en ad gangen) og klik på ikonen. Hvis du mangler f.eks. et hytteudvalg e.l., kan du indsætte det manuelt. Du kan selvfølgelig ændre kolonnernes navne. Udarbejdet af Jens Sørensen, Blåt Medlem arbejdsgruppen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere