Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere"

Transkript

1 Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information om dagen. Dog ligger én ting fast; oplæg og diskussion af råderetten vil blive en del af arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med næste nummer af Bo-Danmark Beboerhuset Vil du være med til at skabe et hyggeligt beboerhus? Så er vi nogle stykker som har lyst og lejlighed til - i fællesskab med andre - at gøre noget ved beboerhuset. Noget skal males, der skal lidt små reparationer til osv. Kom og vær med! Ring til beboerrådgiveren på Nærpoliti Nærpolitibetjent Søren Simonsen er at træffe i beboerhuset sammen beboerrådgiver den sidste torsdag i måneden. I første kvartal af året er det følgende datoer: Tors kl Tors kl I fremtiden vil nærpolitiet få en mulighed for at komme oplysninger og råd til beboerne her i bladet. Aktiviteter til modne voksne efterlyses Som det blev udtrykt på et af fællesmøderne savner vi forslag til aktiviteter og frivillige til at opstarten en klub for modne voksne. Det kunne være en fællesmøde dag med kaffe og kage, en fast dag hvor vi går en tur i naturen evt. medbragt lidt frokost e-lign. Vil du være med så ring til beboerrådgiveren på Beboerblad for Borupgård 1 og 2 ÅRGANG: 1 NUMMER: 2 BORUPGÅRDBLADET Check vores hjemmeside På Kan man læse meget mere detaljeret om fremtidige aktiviter Hej alle i Borupgård Her bringer vi 2. udgave af det nye fælles beboerblad som redaktionsudvalget var enige om skulle hedde Indholdsfortegnelse: Side 1: Borupgårdbladet Side 2: Basketballbane/ skøjtebane Side 3: Om visitkort Side 4: Bestyrelsen i B1 Side 5: Bestyrelsen i B2 Borupgårdbladet Februar udgaven blev forsinket en smule af flere årsager, men vi bestræber os på at få bladet på gaden en gang måned så tæt på den 1. som muligt. Side 6: Beboerrådgiver Side 7: Ejendomskontoret Side 8+9: Indlæg fra B1 Side 10+11: Indlæg fra B1 Side 12+13: Fælles orientering Anders Pihl-Jensen Beboerrådgiver Ansvarshavende redaktør Side 14+15: Arrangementer Side 16: Øvrigt

2 Side 2 Basketball-/skøjtebane. Vi har gennem nogen tid syslet med idéen om at etablere en basketballbane på området bag Klyveren. I den anledning har boligkontoret sendt en ansøgning til Helsingør kommune, om tilladelse til brug af området. Vi skrev samtidig, at denne bane kunne bruges som skøjtebane om vinteren, idet vi i frostperioder kunne overrisle banen. Helsingør kommunesynes, at idéen med en skøjtebane var god og både B1 og B2 blev inviteret til at besigtige en kunstig skøjtebane i Skævinge sammen med stadsgartneren. Jeg var desværre syg på besigtigelsesdagen, men har efterfølgende set på banen. Der er tale om en noget større bane, end den, vi havde tænkt på, og med fryseelementer drevet af en stor kompressor. Imidlertid vil anlæggelse af en sådan bane nok være for økonomisk krævende selv om begge afdelinger gik ind i projektet, ligesom driften er for dyr, med mindre Helsingør kommune er interesseret i at være med i projektet. Vi venter imidlertid spændt på et udspil fra kommunen, og vil ellers fortsætte med vor første plan, hvis vi får tilladelse hertil. Og projektet kan holdes inden for de afsatte rammer ( kr.) Palle Wørmann Indlæg efterlyses Redaktionen vil gerne have indlæg fra beboere; overskriften ikke er det vigtigste blot indlæget er sjovt, underholdende eller relevant for øvrige beboere. Måske har du en oplevelse du vil dele med os andre??? Fastelavnsfest den 2. marts Vi er i gang med at arrangere en Slå katten af tønden som holdes på Borupgårdskolen i 60ér gangen - et dejligt indendørs areal hvor der er masser af plads til at boltre sig på. Vi skal opfordre ALLE til at komme og være med til at få en festelig og hyggeligt dag. Der skal kåres en kattedronning og en kattekonge - så kom og vær med! Til de voksne også dem uden børn eller børnebørn vil der være et kaffebord. Kitt er medarrangør og men der skal bruges flere hjælpere. Interesserede kan kontakte Kitt på telefon HUSK - der er tilmeldingsfrist som er søndag den 23. februar Man skal tilmelde sig hos Kitt eller beboerrådgiveren Side 15 Beboernes spalte Her har du mulighed for at indrykke annoncer i følgende rubrikker: Køb/salg/bytte/gives væk Har du/i planter eller buske - måske en aflægger - som du ikke har plads til, så indryk den her i bladet. Måske står naboen lige og mangler det du vil skrotte. Vis hensyn: Hunde høm-høm skal opsamles af hundeejer Hunde skal luftes i snor - ikke alle er trygge ved frit løbende hunde.!

3 Side 14 Indkøbstur til Tyskland Jeg ved der er stor opbakning til en indkøbstur til Tyskland. Desværre er toldreglerne ændret sidste januar der gør særdeles uinteressant for busselskaber at stable indkøbsture på benene i lighed med de kendte 10,- kr ture. Årsagen til det er at færgeselskaberne ikke længere tilbyder gratis billet for busserne og endags turisterne ej heller en bid mad undervejs til Tyskland. Derfor bliver turen ved egen betaling fra Helsingør til Bordshoppen omkring kr. 120,- uden forplejning og det kræver et minimumsdeltagere på 40 personer. En anden mulighed er at selv stable en tur chauffør og bus på benene! Interesserede - både en mulig chauffør - samt mulige deltagere kan kontakter mig hvis man stadig har lyst til at være med. Ring ØV!...siger en beboer. Der var ingen opbakning til en mulig bowlingklub! en anden beboer siger Ærgeligt Fælles turen til Montebello Observatoriet blev heller ikke til noget??.tredje beboer siger Er det i det hele taget muligt at ryste nogen sammen til nogle fælles oplevelser? Borupgårds oplevelseskalender Vi vil forsøge at indrette de glas montrer der er opsat forskellige steder i bebyggelsen, som et reminder for oplevelser og tilbud til familierne i Borupgård. Vi håber at komme i gang i løbet Om visitkort I den sidste 14 dages tid har vi i Fokken, de lave numre, set en del visitkort af høm-høm-typen, stammende fra de små firbenede venner, der jo insisterer på, og også har krav på, jævnligt med frisk luft. Eftersom vi har fire børn, og fire børn giver otte par fødder + de voksnes, i alt tolv, er der en statistisk set desto større chance for, at vi får disse her ildelugtende karle indenførs via vores skosåler. Så kære hundeejere: vi kan selv lide hunde, men næste gang hunden skal luftes, kunne I så ikke holde lidt øje med, hvor kræet har til hensigt at sætte sig. Det er altså ikke dyrplageri at trække af sted med den til en mere sømmelig besørgelsesplads, hvor chancen for forekomsten af små og store skosåler er lille! Side 3 Pointen må være, at hunden får indlært de nødvendige, socialt acceptable toiletvaner til alles gavn og glæde. Eller også tag en pose og evt. en skovl med, hvis det skulle svipse! Jeg har selv været ude og fjerne en del hundehøm-høm er på stien, bl.a. en der lå lige foran vores dør. Desuden er det nemmere at få hunden afsted til en passende toiletplads, hvis man har hunden i snor! Altså: hunden i snor og en pose i lommen, så skulle problemet være løst, og vores børn kan lege ubekymret igen! Steen & Mette Højrup Fokken 6

4 Side 4 Bestyrelsen i Borupgård 1 Formand Palle Wørmann Fokken Medl. Af bestyrelsen Kaj Nielsen Klyveren Næstformand Bo Hauge Fokken Suppleant Birgit Søgaard Hansen Fokken Sekretær Lise Lotte Christiansen Fokken Suppleant Erik Wendel Klyveren Medl. Af bestyrelsen Peter Andersen Fokken Fg. Ejendomsmester: Jan Petersen Boligkontoret Danmark Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Telefon Fax Hotline (skimmelsvamp) Telefon Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside: Vi skal derfor på det kraftigste anmode om, at alle søger at efterleve disse enkle regler: Få dit affald til at fylde mindst muligt Kom affaldet i containeren Kom aldrig husholdningsaffald i containeren Hvis der ikke er plads i containeren, så vent til næste container med dit affald, eller kør det selv på lossepladsen det er gratis. Palle Wørmann og Jørgen von Deden Regnskabs-/Budgetmøde Den 28. januar blev der afholdt regnskabsmøde for B1 på Borupgårdskolen. Omkring 20 personer havde fundet interesse i at møde op for at se, hvorledes pengene var brugt i afdelingen, og høre bestyrelsens beretning. Taget i betragtning, at der er 178 lejemål i afdelingen var ca. 10 % af lejemålene repræsenteret. Jeg skal ikke tage stilling til, om det er for lidt, men må konstatere, at der er mange mennesker, der ikke har kunnet afse tid hertil. Side 13 Imidlertid skal vi snart afholde budgetmøde. Det er det møde, hvor vi beslutter, hvor høj huslejen skal være i perioden 1/ / og hvad vi ønsker at bruge penge på i samme periode. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op her og tilkendegiver deres ønsker og idéer, så det evt. kan indarbejdes i budgettet. Fremkommer man med en rigtig god idé bare dagen efter, at budgettet er godkendt, går der yderligere 1½ år før det kan realiseres. Bestyrelsen kan ikke bruge penge til formål, der ikke er budgetteret for. Selv om bestyrelsen gennem hele året lytter til ønsker fra beboerne, er det vigtigt, at man får dem fremført på budgetmødet, såfremt de skal udføres. Mød derfor op til Budgetmødet og giv dine ønsker tilkende. Det er den måde, du får mulighed for at påvirke udviklingen i din bebyggelse. Palle Wørmann

5 Side 12 Affald/Containere Som bekendt er vor bebyggelse ikke med i kommunens almindelige storskraldsordning, præcist som andre større bebyggelser. Derfor har vi etableret en containerordning, hvor vi den første fredag i hver måned får 1 container placeret for enden af hver vej. Denne ordning giver end bedre service, end den kommunen tilbyder parcelhusejere m.m., der er omfattet af storskraldsordningen. Imidlertid kan der sagtens opstå et behov, der periodevis er større, end det vi har råd til at dække. Det er derfor umådeligt vigtigt, at man når man placerer sit affald i containeren, sikrer sig, at det fylder mindst muligt, så andre derved også får mulighed for at slippe af med deres affald. En reol bør eksempelvis slås fra hinanden, hvorved den fylder mindre end en fjerdedel af, hvad den fyldte, hvis den ukritisk var smit i containeren. Papkasser og lignende kan også slås sammen og derved give mere plads i containeren. Dette tager for den enkelte kun ganske lidt tid, og vil for os alle være af væsentlig betydning. Flere gange vil en container kunne rumme det dobbelte hvis dette efterleves. Imidlertid har vi gang på gang set, at affald efterlades på P-pladsen, når der ikke kan komme mere i containeren. Dette affald kan vi naturligvis ikke lade ligge til næste gang vi får container, hvorfor vi er nødt til at bestille en vognmand til at fjerne dette. Denne udgift kan i flere tilfælde overstige udgiften til containeren. Endelig skal jeg pointere, at husholdningsaffald i containeren er strengt forbudt. Det kræver en særlig sortering på lossepladsen af hensyn til sundhedsfaren og koster en mindre formue. Da vi havde bestilt en ekstra container til juleaften, måtte Borupgård 1 betale ca kr. for at fjerne ekstraaffald, der var placeret uden for containeren, ligesom både bestyrelsen og vore ejendomsfunktionærerne måtte fjerne papiraffald, der var blæst ind i hække o. lign. fra de affaldsposer, der var placeret uden for containeren. Jeg har på fornemmelsen, at de personer, der placerer dette affald uden for containeren ikke helt er klar over, hvad det indebærer. - Andre mennesker skal fjerne dit affald, - Andre mennesker skal betale for at få fjernet dit affald, - Vore ejendomsfunktionærer bliver belastet unødigt af dit affald. Side 5 Bestyrelsen i Borupgård 2 Formand Jørgen von Deden Storsejlet Medl. Af bestyrelsen Karina Sabroe Topsejlet Næstformand Ulla Brünnich-von Deden Topsejlet Suppleant Vivian Kepler Storsejlet Kasserer Kitt Ginnerskov Storsejlet Suppleant Merete Ottenbros Pedersen Topsejlet Medl. Af bestyrelsen Ole Hemmingsen Topsejlet 88 Beboerrådgiver & ansvarshavende redaktør Anders Pihl-Jensen Beboerhuset Fokken Snekkersten Telefon Fax Mobil kan sendes til: Ejendomsmester: Jan Petersen Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside:

6 Side 6 Skakklub Klubben blev desværre forsinket grundet sygdom men opstartes meget snart! I løbet af februar forventes klubben i gang - vil du vide mere så kontakt Palle på Lektiehjælpscafé Ungdommens Røde Kors tilbyder lektiehjælp på: Fritidshjemmet, Hestens Bakke 37, 3000 Helsingør Vapnagård. Caféens åbningstider er: Tirsdag og torsdag kl Alle er velkomne! Vil du vide mere kontakt Ungdomscaféens leder Claus Larsen telefon På sigt kan beboerhuset danne ramme for en lokal café i Borupgård hvis der behov det - men mere om det på et senere Kontor- og telefontid hos beboerrådgiver Fast kontor- og telefontid: Tirsdage kl Torsdage kl Telefon nr Fax nr Bemærk! Helligdage undtaget. Aftal evt. personlig tid hos beboerrådgiveren på mobiltelefon Cykel og knallertværksted i Vapnagårdparken Sidste nyt! Pr. 1. marts det nye cykel og knallert værksted klar til brug, oplyser Ungdomscaféens leder Claus Larsen. Regler for brug af lokaliteten er snart på plads så hvis du ønsker at gøre brug af tilbudet så kontakt Claus på Politisk torden i horisonten Det handler om regeringens forslag om slag af almene boliger dvs. den type boliger som vi bor i. Man skal efter forslaget kunne eje sin bolig enten som andelsbolig eller som ejerbolig. Det skal understreges, at man ikke er tvunget til at købe sin bolig efter forslaget.man kan fortsætte med at leje den så længe man bor der. Erfraringer fra England og Sverige viser desværre, at den økonomisk svageste del af befolkningen med overførselsindkomst gradvist bliver presset ud af boligmarkedet og får svært ved at finde en bolig der kan betales. Der er mange juridiske problemer i forslaget, Landsbyggefonden skæbne er usikker osv. Alt dette ved Michael Demsitz der er direktør for Boligkontoret Danmark - en hel masse om. Side 11 Afdelingsbestyrelserne har henvendt sig til Michael Demsitz og fået et tilsagn om et foredrag med tilhørende spørgsmål fra beboerne - og der er sikkert mange spørgsmål! Der er endnu ikke fastsat en dato for foredraget. Nærmere besked om sted og dato følger. Med venlig hilsen Jørgen von Deden Formand for afdelingsbestyrelsen B2 Udsyn til verden - er den nye rubrik i Borupgårdbladet om begivenheder, arrangementer, udstillinger, koncerter - alt sammen ikke langt fra Borupgård.

7 Side 10 Bestyrelsen på nettet Du kan nu kontakte bestyrelsen for B2 elektronisk på adressen Repræsentantskab I forlængelse af bestyrelsens konstituering efter valget i oktober 2002 er der nu udpeget nye medlemmer fra B2 til Teglværksgårdens Repræsentantskab: Jørgen von Deden, Ulla Brünnich-von Deden, Ole Hemmingsen og Kitt Ginnerskov. Næste repræsentantskabsmøde løber af stablen den 20. februar. Mere information om dette følger i næste nummer af Beboerbladet. Berberis Nu sker det! I løbet af foråret og sommeren vil ejendomsfunktionen påbegynde en opgravningen er berberisen, der omkranser p- pladserne i B2. I forbindelse med den forestående renovering vil store maskiner og mange arbejdsmænd have deres gang på fællesarealerne. Derfor vil vi i første omgang så græs efter berberisen. Men når den sidste maskine forlader B2, skal der plantes, så det bliver en fryd for øjet og ufarligt at komme for tæt på. Og hvordan skal der så se ud og hvad skal erstatte græsset? Bestyrelsen idé er, at der for hver p-plads nedsættes et forskønnelsesudvalg, der beslutter hvordan deres p-plads skal tage sig ud. På denne måde håber vi at ende med spændende og varierede grønne områder i B2. Meddelelse fra ejendomsmesteren: Jan Petersen gør opmærksom på at man ikke selv må udlufte radiatorer på grund af vandtrykket!!! Derfor kontakt altid ejendomsmesteren. Husk også at Svend Åge er fratrådt som ansat i Boligselskabet. Vær derfor rar at rette henvendelse til ejendomskontoret hvis der er spørgsmål eller andre problemer. Vi ved det kan være en vane at spørge Svend Åge til råds - men lad os alle lade Svend Åge nyde sit otium! Indkøbsvogne Der bruges ca. 8 arbejdstimer pr. uge til indsamling af indkøbsvogne vær rar at returnere dem til rette ejer! Side 7 Affaldsdepoter til grønt affald er kun til haveaffald o.lign. Ikke andet affald! Konsekvensen er at det grønne affald som er blandet med ikke grønt affald (affaldstræ o.lign.) bliver fire gange så dyrt at komme af med på kommunens losseplads. Denne regning tilgår boligselskabet, som i sidste ende skal betales via huslejen!!!! Derfor benyt container til blandet affald som kommer hver den 1. hele weekend i måneden: feburar marts april maj Placeres for enden af stikvejen!

8 Side 8 Tyveri og indbrud Som omtalt i Helsingør Dagblad var der fredag den 31. januar indbrud i Klyveren 7. Indbruddet skete sidst på eftermiddagen mellem kl og tyverne havde skaffet sig adgang til huset ved at kaste en sten gennem ruden i terassedøren. Indbruddet var blot eet af tre indbrud i området samme dag. Vær opmærksom på risikoen for tyveri fra jeres boliger. Nabohjælp er et godt sted at starte. Hjælp hinanden med at holde et vågent øje med hinandens huse og ikke mindst mistænkelige personer i haverne. Det kan anbefales, at lukke haven helt af på ydersiden mod sti eller græs, enten ved et hegn eller ved at erstatte en lav havelåge med en høj aflåst låge, så eventuelle tyve ikke har let og ubesværet adgang til haven.. En bevægelsesfølssom spotlight, der placeres på huset og tænder hvis nogen går ind i haven kan også anbefales. Det er en relativ billig førsthåndsforanstaltning og den er forholdvis let at opsætte og tilslutte til en stikkontakt inde i huset. Den kan købes i Silvan og koster under kr. 300,00. En bevægelsesfølsom spotlight alene er dog ikke et effektivt værn mod indbrud. Det virker blot skræmmende og forstyrrende på eventuelle tyve. Det mest effektive tyveribeskyttelse vil derfor være, at anskaffe sig en tyverialarm. Endelig bør man forsyne vinduer og døre med tydelige mærkater der fortæller eventuelle tyve, at huset er tyverisikret og indbrud ikke vil kunne ske ubemærket. "en beboer i Borupgård" Der har været en henvendelse til Boligkontoret bl.a. med et par spørgsmål der sikkert har interesse for mange! Det var jo en glædelig skrivelse, INFO 10, hvor det meddeles at Landsbyggefonden har givet den længe ventede bevilling til renoveringen /vedligeholdelse af afdelingen.det bliver jo også glædeligt at slippe for de efterhånden mange tomme lejligheder, en stykker der har stået ubeboet i mange måneder uden synlige aktiviteter. Det kan jo ikke være på grund af skimmelsvampe da de er fraflyttet på normal vis?. En undersøgelse med prøvetagning og analyse kan gennemføres på normalt 2 3 uger, derfor virker det helt urimeligt at lejlighederne står tomme, når der samtidig tales om lange ventelister. Hvad er årsagen til dette?. Det er godt nok blevet sagt, at huslejetabet der efterhånden må være ganske anseeligt, afholdes over renoveringskontoen og derfor ikke påvirker den normale drift og økonomi, i første omgang er det nok rigtigt. Der bliver dog det mindre til de rent fysiske arbejder i bebyggelsen. Dette betyder at eventuelle ønsker fra afdelingsbestyrelse / beboerne må bortfalde. Carl Svendsen Arkitekt Side 9 Redigeret svar fra Nanette Borges Boligkontoret Danmark: Der foretages i hvert eneste lejemål, der bliver ledigt, en vurdering af eventuelle udbedringsomkostninger. De boliger, der står tomme lige nu, kan derfor deles i to grupper: 1. Aktuelt fraflyttede lejligheder, hvor der foretages måling for forekomst af fugt og skimmelsvamp og - hvis det er nødvendigt - foretages udbedringer. Resultatet af udbedringen måles altid før genudlejning. 2. I nogle tilfælde ville en (midlertidig) renovering af lejemålet blive så dyr, at det var billigere at tage lejetabet end at renovere og genudleje. Disse boliger står tomme indtil den store renovering. Det er korrekt at lejetabet skal finansieres over den forventede maksimalramme for de to sager, men det ville en bekosteligere renovering af lejemålene også skulle. Det er derfor den billigste løsning der er valgt.

Helsingør Politi. Tlf. 49 27 14 48 BORUPGÅRDBLADET. Lokalpoliti. Vi håber at endnu flere har lyst til at være med når foråret

Helsingør Politi. Tlf. 49 27 14 48 BORUPGÅRDBLADET. Lokalpoliti. Vi håber at endnu flere har lyst til at være med når foråret Side 16 Lokalpoliti Lokalpolitiet præsenteres af politiassistent Søren Simonsen som er til at træffe i beboerhuset sammen beboerrådgiver den sidste torsdag i måneden. Helsingør Politi Tlf. 49 27 14 48

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1 dato 30.11.2000 1. ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt.

Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt. Formanden har ordret Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at byder alle vores nye beboere hjertelig velkommen på Oddesundvej, og håber I er faldet rigtig godt, og måske allerede har hils på jeres naboer.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013.

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. PARK NYT Ekstra udgave SKOLEPARKERNE Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. Ekstra udgave Ekstra udgave Referat: Afdelingsmøde 2013 Skoleparken, onsdag 22. Maj 2013 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Afd. 4 Række. Husorden

Afd. 4 Række. Husorden Vridsløse Andelsboligforening Afd. 4 Række Husorden Formål Formålet med denne husorden er, at 4 Række skal være et godt og trygt sted at bo, hvor den enkelte skal tage hensyn til forskelligheder mellem

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER

Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER SKOVBRYNET/ØSTERLED/SOLSKRÆNTEN Varde Velkommen i afd. 10 Skovbrynet, Østerled, Solskrænten Afdelingen er delvis gennemrenoveret, og her er god lejlighed

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere