Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere"

Transkript

1 Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information om dagen. Dog ligger én ting fast; oplæg og diskussion af råderetten vil blive en del af arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med næste nummer af Bo-Danmark Beboerhuset Vil du være med til at skabe et hyggeligt beboerhus? Så er vi nogle stykker som har lyst og lejlighed til - i fællesskab med andre - at gøre noget ved beboerhuset. Noget skal males, der skal lidt små reparationer til osv. Kom og vær med! Ring til beboerrådgiveren på Nærpoliti Nærpolitibetjent Søren Simonsen er at træffe i beboerhuset sammen beboerrådgiver den sidste torsdag i måneden. I første kvartal af året er det følgende datoer: Tors kl Tors kl I fremtiden vil nærpolitiet få en mulighed for at komme oplysninger og råd til beboerne her i bladet. Aktiviteter til modne voksne efterlyses Som det blev udtrykt på et af fællesmøderne savner vi forslag til aktiviteter og frivillige til at opstarten en klub for modne voksne. Det kunne være en fællesmøde dag med kaffe og kage, en fast dag hvor vi går en tur i naturen evt. medbragt lidt frokost e-lign. Vil du være med så ring til beboerrådgiveren på Beboerblad for Borupgård 1 og 2 ÅRGANG: 1 NUMMER: 2 BORUPGÅRDBLADET Check vores hjemmeside På Kan man læse meget mere detaljeret om fremtidige aktiviter Hej alle i Borupgård Her bringer vi 2. udgave af det nye fælles beboerblad som redaktionsudvalget var enige om skulle hedde Indholdsfortegnelse: Side 1: Borupgårdbladet Side 2: Basketballbane/ skøjtebane Side 3: Om visitkort Side 4: Bestyrelsen i B1 Side 5: Bestyrelsen i B2 Borupgårdbladet Februar udgaven blev forsinket en smule af flere årsager, men vi bestræber os på at få bladet på gaden en gang måned så tæt på den 1. som muligt. Side 6: Beboerrådgiver Side 7: Ejendomskontoret Side 8+9: Indlæg fra B1 Side 10+11: Indlæg fra B1 Side 12+13: Fælles orientering Anders Pihl-Jensen Beboerrådgiver Ansvarshavende redaktør Side 14+15: Arrangementer Side 16: Øvrigt

2 Side 2 Basketball-/skøjtebane. Vi har gennem nogen tid syslet med idéen om at etablere en basketballbane på området bag Klyveren. I den anledning har boligkontoret sendt en ansøgning til Helsingør kommune, om tilladelse til brug af området. Vi skrev samtidig, at denne bane kunne bruges som skøjtebane om vinteren, idet vi i frostperioder kunne overrisle banen. Helsingør kommunesynes, at idéen med en skøjtebane var god og både B1 og B2 blev inviteret til at besigtige en kunstig skøjtebane i Skævinge sammen med stadsgartneren. Jeg var desværre syg på besigtigelsesdagen, men har efterfølgende set på banen. Der er tale om en noget større bane, end den, vi havde tænkt på, og med fryseelementer drevet af en stor kompressor. Imidlertid vil anlæggelse af en sådan bane nok være for økonomisk krævende selv om begge afdelinger gik ind i projektet, ligesom driften er for dyr, med mindre Helsingør kommune er interesseret i at være med i projektet. Vi venter imidlertid spændt på et udspil fra kommunen, og vil ellers fortsætte med vor første plan, hvis vi får tilladelse hertil. Og projektet kan holdes inden for de afsatte rammer ( kr.) Palle Wørmann Indlæg efterlyses Redaktionen vil gerne have indlæg fra beboere; overskriften ikke er det vigtigste blot indlæget er sjovt, underholdende eller relevant for øvrige beboere. Måske har du en oplevelse du vil dele med os andre??? Fastelavnsfest den 2. marts Vi er i gang med at arrangere en Slå katten af tønden som holdes på Borupgårdskolen i 60ér gangen - et dejligt indendørs areal hvor der er masser af plads til at boltre sig på. Vi skal opfordre ALLE til at komme og være med til at få en festelig og hyggeligt dag. Der skal kåres en kattedronning og en kattekonge - så kom og vær med! Til de voksne også dem uden børn eller børnebørn vil der være et kaffebord. Kitt er medarrangør og men der skal bruges flere hjælpere. Interesserede kan kontakte Kitt på telefon HUSK - der er tilmeldingsfrist som er søndag den 23. februar Man skal tilmelde sig hos Kitt eller beboerrådgiveren Side 15 Beboernes spalte Her har du mulighed for at indrykke annoncer i følgende rubrikker: Køb/salg/bytte/gives væk Har du/i planter eller buske - måske en aflægger - som du ikke har plads til, så indryk den her i bladet. Måske står naboen lige og mangler det du vil skrotte. Vis hensyn: Hunde høm-høm skal opsamles af hundeejer Hunde skal luftes i snor - ikke alle er trygge ved frit løbende hunde.!

3 Side 14 Indkøbstur til Tyskland Jeg ved der er stor opbakning til en indkøbstur til Tyskland. Desværre er toldreglerne ændret sidste januar der gør særdeles uinteressant for busselskaber at stable indkøbsture på benene i lighed med de kendte 10,- kr ture. Årsagen til det er at færgeselskaberne ikke længere tilbyder gratis billet for busserne og endags turisterne ej heller en bid mad undervejs til Tyskland. Derfor bliver turen ved egen betaling fra Helsingør til Bordshoppen omkring kr. 120,- uden forplejning og det kræver et minimumsdeltagere på 40 personer. En anden mulighed er at selv stable en tur chauffør og bus på benene! Interesserede - både en mulig chauffør - samt mulige deltagere kan kontakter mig hvis man stadig har lyst til at være med. Ring ØV!...siger en beboer. Der var ingen opbakning til en mulig bowlingklub! en anden beboer siger Ærgeligt Fælles turen til Montebello Observatoriet blev heller ikke til noget??.tredje beboer siger Er det i det hele taget muligt at ryste nogen sammen til nogle fælles oplevelser? Borupgårds oplevelseskalender Vi vil forsøge at indrette de glas montrer der er opsat forskellige steder i bebyggelsen, som et reminder for oplevelser og tilbud til familierne i Borupgård. Vi håber at komme i gang i løbet Om visitkort I den sidste 14 dages tid har vi i Fokken, de lave numre, set en del visitkort af høm-høm-typen, stammende fra de små firbenede venner, der jo insisterer på, og også har krav på, jævnligt med frisk luft. Eftersom vi har fire børn, og fire børn giver otte par fødder + de voksnes, i alt tolv, er der en statistisk set desto større chance for, at vi får disse her ildelugtende karle indenførs via vores skosåler. Så kære hundeejere: vi kan selv lide hunde, men næste gang hunden skal luftes, kunne I så ikke holde lidt øje med, hvor kræet har til hensigt at sætte sig. Det er altså ikke dyrplageri at trække af sted med den til en mere sømmelig besørgelsesplads, hvor chancen for forekomsten af små og store skosåler er lille! Side 3 Pointen må være, at hunden får indlært de nødvendige, socialt acceptable toiletvaner til alles gavn og glæde. Eller også tag en pose og evt. en skovl med, hvis det skulle svipse! Jeg har selv været ude og fjerne en del hundehøm-høm er på stien, bl.a. en der lå lige foran vores dør. Desuden er det nemmere at få hunden afsted til en passende toiletplads, hvis man har hunden i snor! Altså: hunden i snor og en pose i lommen, så skulle problemet være løst, og vores børn kan lege ubekymret igen! Steen & Mette Højrup Fokken 6

4 Side 4 Bestyrelsen i Borupgård 1 Formand Palle Wørmann Fokken Medl. Af bestyrelsen Kaj Nielsen Klyveren Næstformand Bo Hauge Fokken Suppleant Birgit Søgaard Hansen Fokken Sekretær Lise Lotte Christiansen Fokken Suppleant Erik Wendel Klyveren Medl. Af bestyrelsen Peter Andersen Fokken Fg. Ejendomsmester: Jan Petersen Boligkontoret Danmark Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Telefon Fax Hotline (skimmelsvamp) Telefon Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside: Vi skal derfor på det kraftigste anmode om, at alle søger at efterleve disse enkle regler: Få dit affald til at fylde mindst muligt Kom affaldet i containeren Kom aldrig husholdningsaffald i containeren Hvis der ikke er plads i containeren, så vent til næste container med dit affald, eller kør det selv på lossepladsen det er gratis. Palle Wørmann og Jørgen von Deden Regnskabs-/Budgetmøde Den 28. januar blev der afholdt regnskabsmøde for B1 på Borupgårdskolen. Omkring 20 personer havde fundet interesse i at møde op for at se, hvorledes pengene var brugt i afdelingen, og høre bestyrelsens beretning. Taget i betragtning, at der er 178 lejemål i afdelingen var ca. 10 % af lejemålene repræsenteret. Jeg skal ikke tage stilling til, om det er for lidt, men må konstatere, at der er mange mennesker, der ikke har kunnet afse tid hertil. Side 13 Imidlertid skal vi snart afholde budgetmøde. Det er det møde, hvor vi beslutter, hvor høj huslejen skal være i perioden 1/ / og hvad vi ønsker at bruge penge på i samme periode. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op her og tilkendegiver deres ønsker og idéer, så det evt. kan indarbejdes i budgettet. Fremkommer man med en rigtig god idé bare dagen efter, at budgettet er godkendt, går der yderligere 1½ år før det kan realiseres. Bestyrelsen kan ikke bruge penge til formål, der ikke er budgetteret for. Selv om bestyrelsen gennem hele året lytter til ønsker fra beboerne, er det vigtigt, at man får dem fremført på budgetmødet, såfremt de skal udføres. Mød derfor op til Budgetmødet og giv dine ønsker tilkende. Det er den måde, du får mulighed for at påvirke udviklingen i din bebyggelse. Palle Wørmann

5 Side 12 Affald/Containere Som bekendt er vor bebyggelse ikke med i kommunens almindelige storskraldsordning, præcist som andre større bebyggelser. Derfor har vi etableret en containerordning, hvor vi den første fredag i hver måned får 1 container placeret for enden af hver vej. Denne ordning giver end bedre service, end den kommunen tilbyder parcelhusejere m.m., der er omfattet af storskraldsordningen. Imidlertid kan der sagtens opstå et behov, der periodevis er større, end det vi har råd til at dække. Det er derfor umådeligt vigtigt, at man når man placerer sit affald i containeren, sikrer sig, at det fylder mindst muligt, så andre derved også får mulighed for at slippe af med deres affald. En reol bør eksempelvis slås fra hinanden, hvorved den fylder mindre end en fjerdedel af, hvad den fyldte, hvis den ukritisk var smit i containeren. Papkasser og lignende kan også slås sammen og derved give mere plads i containeren. Dette tager for den enkelte kun ganske lidt tid, og vil for os alle være af væsentlig betydning. Flere gange vil en container kunne rumme det dobbelte hvis dette efterleves. Imidlertid har vi gang på gang set, at affald efterlades på P-pladsen, når der ikke kan komme mere i containeren. Dette affald kan vi naturligvis ikke lade ligge til næste gang vi får container, hvorfor vi er nødt til at bestille en vognmand til at fjerne dette. Denne udgift kan i flere tilfælde overstige udgiften til containeren. Endelig skal jeg pointere, at husholdningsaffald i containeren er strengt forbudt. Det kræver en særlig sortering på lossepladsen af hensyn til sundhedsfaren og koster en mindre formue. Da vi havde bestilt en ekstra container til juleaften, måtte Borupgård 1 betale ca kr. for at fjerne ekstraaffald, der var placeret uden for containeren, ligesom både bestyrelsen og vore ejendomsfunktionærerne måtte fjerne papiraffald, der var blæst ind i hække o. lign. fra de affaldsposer, der var placeret uden for containeren. Jeg har på fornemmelsen, at de personer, der placerer dette affald uden for containeren ikke helt er klar over, hvad det indebærer. - Andre mennesker skal fjerne dit affald, - Andre mennesker skal betale for at få fjernet dit affald, - Vore ejendomsfunktionærer bliver belastet unødigt af dit affald. Side 5 Bestyrelsen i Borupgård 2 Formand Jørgen von Deden Storsejlet Medl. Af bestyrelsen Karina Sabroe Topsejlet Næstformand Ulla Brünnich-von Deden Topsejlet Suppleant Vivian Kepler Storsejlet Kasserer Kitt Ginnerskov Storsejlet Suppleant Merete Ottenbros Pedersen Topsejlet Medl. Af bestyrelsen Ole Hemmingsen Topsejlet 88 Beboerrådgiver & ansvarshavende redaktør Anders Pihl-Jensen Beboerhuset Fokken Snekkersten Telefon Fax Mobil kan sendes til: Ejendomsmester: Jan Petersen Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside:

6 Side 6 Skakklub Klubben blev desværre forsinket grundet sygdom men opstartes meget snart! I løbet af februar forventes klubben i gang - vil du vide mere så kontakt Palle på Lektiehjælpscafé Ungdommens Røde Kors tilbyder lektiehjælp på: Fritidshjemmet, Hestens Bakke 37, 3000 Helsingør Vapnagård. Caféens åbningstider er: Tirsdag og torsdag kl Alle er velkomne! Vil du vide mere kontakt Ungdomscaféens leder Claus Larsen telefon På sigt kan beboerhuset danne ramme for en lokal café i Borupgård hvis der behov det - men mere om det på et senere Kontor- og telefontid hos beboerrådgiver Fast kontor- og telefontid: Tirsdage kl Torsdage kl Telefon nr Fax nr Bemærk! Helligdage undtaget. Aftal evt. personlig tid hos beboerrådgiveren på mobiltelefon Cykel og knallertværksted i Vapnagårdparken Sidste nyt! Pr. 1. marts det nye cykel og knallert værksted klar til brug, oplyser Ungdomscaféens leder Claus Larsen. Regler for brug af lokaliteten er snart på plads så hvis du ønsker at gøre brug af tilbudet så kontakt Claus på Politisk torden i horisonten Det handler om regeringens forslag om slag af almene boliger dvs. den type boliger som vi bor i. Man skal efter forslaget kunne eje sin bolig enten som andelsbolig eller som ejerbolig. Det skal understreges, at man ikke er tvunget til at købe sin bolig efter forslaget.man kan fortsætte med at leje den så længe man bor der. Erfraringer fra England og Sverige viser desværre, at den økonomisk svageste del af befolkningen med overførselsindkomst gradvist bliver presset ud af boligmarkedet og får svært ved at finde en bolig der kan betales. Der er mange juridiske problemer i forslaget, Landsbyggefonden skæbne er usikker osv. Alt dette ved Michael Demsitz der er direktør for Boligkontoret Danmark - en hel masse om. Side 11 Afdelingsbestyrelserne har henvendt sig til Michael Demsitz og fået et tilsagn om et foredrag med tilhørende spørgsmål fra beboerne - og der er sikkert mange spørgsmål! Der er endnu ikke fastsat en dato for foredraget. Nærmere besked om sted og dato følger. Med venlig hilsen Jørgen von Deden Formand for afdelingsbestyrelsen B2 Udsyn til verden - er den nye rubrik i Borupgårdbladet om begivenheder, arrangementer, udstillinger, koncerter - alt sammen ikke langt fra Borupgård.

7 Side 10 Bestyrelsen på nettet Du kan nu kontakte bestyrelsen for B2 elektronisk på adressen Repræsentantskab I forlængelse af bestyrelsens konstituering efter valget i oktober 2002 er der nu udpeget nye medlemmer fra B2 til Teglværksgårdens Repræsentantskab: Jørgen von Deden, Ulla Brünnich-von Deden, Ole Hemmingsen og Kitt Ginnerskov. Næste repræsentantskabsmøde løber af stablen den 20. februar. Mere information om dette følger i næste nummer af Beboerbladet. Berberis Nu sker det! I løbet af foråret og sommeren vil ejendomsfunktionen påbegynde en opgravningen er berberisen, der omkranser p- pladserne i B2. I forbindelse med den forestående renovering vil store maskiner og mange arbejdsmænd have deres gang på fællesarealerne. Derfor vil vi i første omgang så græs efter berberisen. Men når den sidste maskine forlader B2, skal der plantes, så det bliver en fryd for øjet og ufarligt at komme for tæt på. Og hvordan skal der så se ud og hvad skal erstatte græsset? Bestyrelsen idé er, at der for hver p-plads nedsættes et forskønnelsesudvalg, der beslutter hvordan deres p-plads skal tage sig ud. På denne måde håber vi at ende med spændende og varierede grønne områder i B2. Meddelelse fra ejendomsmesteren: Jan Petersen gør opmærksom på at man ikke selv må udlufte radiatorer på grund af vandtrykket!!! Derfor kontakt altid ejendomsmesteren. Husk også at Svend Åge er fratrådt som ansat i Boligselskabet. Vær derfor rar at rette henvendelse til ejendomskontoret hvis der er spørgsmål eller andre problemer. Vi ved det kan være en vane at spørge Svend Åge til råds - men lad os alle lade Svend Åge nyde sit otium! Indkøbsvogne Der bruges ca. 8 arbejdstimer pr. uge til indsamling af indkøbsvogne vær rar at returnere dem til rette ejer! Side 7 Affaldsdepoter til grønt affald er kun til haveaffald o.lign. Ikke andet affald! Konsekvensen er at det grønne affald som er blandet med ikke grønt affald (affaldstræ o.lign.) bliver fire gange så dyrt at komme af med på kommunens losseplads. Denne regning tilgår boligselskabet, som i sidste ende skal betales via huslejen!!!! Derfor benyt container til blandet affald som kommer hver den 1. hele weekend i måneden: feburar marts april maj Placeres for enden af stikvejen!

8 Side 8 Tyveri og indbrud Som omtalt i Helsingør Dagblad var der fredag den 31. januar indbrud i Klyveren 7. Indbruddet skete sidst på eftermiddagen mellem kl og tyverne havde skaffet sig adgang til huset ved at kaste en sten gennem ruden i terassedøren. Indbruddet var blot eet af tre indbrud i området samme dag. Vær opmærksom på risikoen for tyveri fra jeres boliger. Nabohjælp er et godt sted at starte. Hjælp hinanden med at holde et vågent øje med hinandens huse og ikke mindst mistænkelige personer i haverne. Det kan anbefales, at lukke haven helt af på ydersiden mod sti eller græs, enten ved et hegn eller ved at erstatte en lav havelåge med en høj aflåst låge, så eventuelle tyve ikke har let og ubesværet adgang til haven.. En bevægelsesfølssom spotlight, der placeres på huset og tænder hvis nogen går ind i haven kan også anbefales. Det er en relativ billig førsthåndsforanstaltning og den er forholdvis let at opsætte og tilslutte til en stikkontakt inde i huset. Den kan købes i Silvan og koster under kr. 300,00. En bevægelsesfølsom spotlight alene er dog ikke et effektivt værn mod indbrud. Det virker blot skræmmende og forstyrrende på eventuelle tyve. Det mest effektive tyveribeskyttelse vil derfor være, at anskaffe sig en tyverialarm. Endelig bør man forsyne vinduer og døre med tydelige mærkater der fortæller eventuelle tyve, at huset er tyverisikret og indbrud ikke vil kunne ske ubemærket. "en beboer i Borupgård" Der har været en henvendelse til Boligkontoret bl.a. med et par spørgsmål der sikkert har interesse for mange! Det var jo en glædelig skrivelse, INFO 10, hvor det meddeles at Landsbyggefonden har givet den længe ventede bevilling til renoveringen /vedligeholdelse af afdelingen.det bliver jo også glædeligt at slippe for de efterhånden mange tomme lejligheder, en stykker der har stået ubeboet i mange måneder uden synlige aktiviteter. Det kan jo ikke være på grund af skimmelsvampe da de er fraflyttet på normal vis?. En undersøgelse med prøvetagning og analyse kan gennemføres på normalt 2 3 uger, derfor virker det helt urimeligt at lejlighederne står tomme, når der samtidig tales om lange ventelister. Hvad er årsagen til dette?. Det er godt nok blevet sagt, at huslejetabet der efterhånden må være ganske anseeligt, afholdes over renoveringskontoen og derfor ikke påvirker den normale drift og økonomi, i første omgang er det nok rigtigt. Der bliver dog det mindre til de rent fysiske arbejder i bebyggelsen. Dette betyder at eventuelle ønsker fra afdelingsbestyrelse / beboerne må bortfalde. Carl Svendsen Arkitekt Side 9 Redigeret svar fra Nanette Borges Boligkontoret Danmark: Der foretages i hvert eneste lejemål, der bliver ledigt, en vurdering af eventuelle udbedringsomkostninger. De boliger, der står tomme lige nu, kan derfor deles i to grupper: 1. Aktuelt fraflyttede lejligheder, hvor der foretages måling for forekomst af fugt og skimmelsvamp og - hvis det er nødvendigt - foretages udbedringer. Resultatet af udbedringen måles altid før genudlejning. 2. I nogle tilfælde ville en (midlertidig) renovering af lejemålet blive så dyr, at det var billigere at tage lejetabet end at renovere og genudleje. Disse boliger står tomme indtil den store renovering. Det er korrekt at lejetabet skal finansieres over den forventede maksimalramme for de to sager, men det ville en bekosteligere renovering af lejemålene også skulle. Det er derfor den billigste løsning der er valgt.

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere