Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere"

Transkript

1 Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information om dagen. Dog ligger én ting fast; oplæg og diskussion af råderetten vil blive en del af arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med næste nummer af Bo-Danmark Beboerhuset Vil du være med til at skabe et hyggeligt beboerhus? Så er vi nogle stykker som har lyst og lejlighed til - i fællesskab med andre - at gøre noget ved beboerhuset. Noget skal males, der skal lidt små reparationer til osv. Kom og vær med! Ring til beboerrådgiveren på Nærpoliti Nærpolitibetjent Søren Simonsen er at træffe i beboerhuset sammen beboerrådgiver den sidste torsdag i måneden. I første kvartal af året er det følgende datoer: Tors kl Tors kl I fremtiden vil nærpolitiet få en mulighed for at komme oplysninger og råd til beboerne her i bladet. Aktiviteter til modne voksne efterlyses Som det blev udtrykt på et af fællesmøderne savner vi forslag til aktiviteter og frivillige til at opstarten en klub for modne voksne. Det kunne være en fællesmøde dag med kaffe og kage, en fast dag hvor vi går en tur i naturen evt. medbragt lidt frokost e-lign. Vil du være med så ring til beboerrådgiveren på Beboerblad for Borupgård 1 og 2 ÅRGANG: 1 NUMMER: 2 BORUPGÅRDBLADET Check vores hjemmeside På Kan man læse meget mere detaljeret om fremtidige aktiviter Hej alle i Borupgård Her bringer vi 2. udgave af det nye fælles beboerblad som redaktionsudvalget var enige om skulle hedde Indholdsfortegnelse: Side 1: Borupgårdbladet Side 2: Basketballbane/ skøjtebane Side 3: Om visitkort Side 4: Bestyrelsen i B1 Side 5: Bestyrelsen i B2 Borupgårdbladet Februar udgaven blev forsinket en smule af flere årsager, men vi bestræber os på at få bladet på gaden en gang måned så tæt på den 1. som muligt. Side 6: Beboerrådgiver Side 7: Ejendomskontoret Side 8+9: Indlæg fra B1 Side 10+11: Indlæg fra B1 Side 12+13: Fælles orientering Anders Pihl-Jensen Beboerrådgiver Ansvarshavende redaktør Side 14+15: Arrangementer Side 16: Øvrigt

2 Side 2 Basketball-/skøjtebane. Vi har gennem nogen tid syslet med idéen om at etablere en basketballbane på området bag Klyveren. I den anledning har boligkontoret sendt en ansøgning til Helsingør kommune, om tilladelse til brug af området. Vi skrev samtidig, at denne bane kunne bruges som skøjtebane om vinteren, idet vi i frostperioder kunne overrisle banen. Helsingør kommunesynes, at idéen med en skøjtebane var god og både B1 og B2 blev inviteret til at besigtige en kunstig skøjtebane i Skævinge sammen med stadsgartneren. Jeg var desværre syg på besigtigelsesdagen, men har efterfølgende set på banen. Der er tale om en noget større bane, end den, vi havde tænkt på, og med fryseelementer drevet af en stor kompressor. Imidlertid vil anlæggelse af en sådan bane nok være for økonomisk krævende selv om begge afdelinger gik ind i projektet, ligesom driften er for dyr, med mindre Helsingør kommune er interesseret i at være med i projektet. Vi venter imidlertid spændt på et udspil fra kommunen, og vil ellers fortsætte med vor første plan, hvis vi får tilladelse hertil. Og projektet kan holdes inden for de afsatte rammer ( kr.) Palle Wørmann Indlæg efterlyses Redaktionen vil gerne have indlæg fra beboere; overskriften ikke er det vigtigste blot indlæget er sjovt, underholdende eller relevant for øvrige beboere. Måske har du en oplevelse du vil dele med os andre??? Fastelavnsfest den 2. marts Vi er i gang med at arrangere en Slå katten af tønden som holdes på Borupgårdskolen i 60ér gangen - et dejligt indendørs areal hvor der er masser af plads til at boltre sig på. Vi skal opfordre ALLE til at komme og være med til at få en festelig og hyggeligt dag. Der skal kåres en kattedronning og en kattekonge - så kom og vær med! Til de voksne også dem uden børn eller børnebørn vil der være et kaffebord. Kitt er medarrangør og men der skal bruges flere hjælpere. Interesserede kan kontakte Kitt på telefon HUSK - der er tilmeldingsfrist som er søndag den 23. februar Man skal tilmelde sig hos Kitt eller beboerrådgiveren Side 15 Beboernes spalte Her har du mulighed for at indrykke annoncer i følgende rubrikker: Køb/salg/bytte/gives væk Har du/i planter eller buske - måske en aflægger - som du ikke har plads til, så indryk den her i bladet. Måske står naboen lige og mangler det du vil skrotte. Vis hensyn: Hunde høm-høm skal opsamles af hundeejer Hunde skal luftes i snor - ikke alle er trygge ved frit løbende hunde.!

3 Side 14 Indkøbstur til Tyskland Jeg ved der er stor opbakning til en indkøbstur til Tyskland. Desværre er toldreglerne ændret sidste januar der gør særdeles uinteressant for busselskaber at stable indkøbsture på benene i lighed med de kendte 10,- kr ture. Årsagen til det er at færgeselskaberne ikke længere tilbyder gratis billet for busserne og endags turisterne ej heller en bid mad undervejs til Tyskland. Derfor bliver turen ved egen betaling fra Helsingør til Bordshoppen omkring kr. 120,- uden forplejning og det kræver et minimumsdeltagere på 40 personer. En anden mulighed er at selv stable en tur chauffør og bus på benene! Interesserede - både en mulig chauffør - samt mulige deltagere kan kontakter mig hvis man stadig har lyst til at være med. Ring ØV!...siger en beboer. Der var ingen opbakning til en mulig bowlingklub! en anden beboer siger Ærgeligt Fælles turen til Montebello Observatoriet blev heller ikke til noget??.tredje beboer siger Er det i det hele taget muligt at ryste nogen sammen til nogle fælles oplevelser? Borupgårds oplevelseskalender Vi vil forsøge at indrette de glas montrer der er opsat forskellige steder i bebyggelsen, som et reminder for oplevelser og tilbud til familierne i Borupgård. Vi håber at komme i gang i løbet Om visitkort I den sidste 14 dages tid har vi i Fokken, de lave numre, set en del visitkort af høm-høm-typen, stammende fra de små firbenede venner, der jo insisterer på, og også har krav på, jævnligt med frisk luft. Eftersom vi har fire børn, og fire børn giver otte par fødder + de voksnes, i alt tolv, er der en statistisk set desto større chance for, at vi får disse her ildelugtende karle indenførs via vores skosåler. Så kære hundeejere: vi kan selv lide hunde, men næste gang hunden skal luftes, kunne I så ikke holde lidt øje med, hvor kræet har til hensigt at sætte sig. Det er altså ikke dyrplageri at trække af sted med den til en mere sømmelig besørgelsesplads, hvor chancen for forekomsten af små og store skosåler er lille! Side 3 Pointen må være, at hunden får indlært de nødvendige, socialt acceptable toiletvaner til alles gavn og glæde. Eller også tag en pose og evt. en skovl med, hvis det skulle svipse! Jeg har selv været ude og fjerne en del hundehøm-høm er på stien, bl.a. en der lå lige foran vores dør. Desuden er det nemmere at få hunden afsted til en passende toiletplads, hvis man har hunden i snor! Altså: hunden i snor og en pose i lommen, så skulle problemet være løst, og vores børn kan lege ubekymret igen! Steen & Mette Højrup Fokken 6

4 Side 4 Bestyrelsen i Borupgård 1 Formand Palle Wørmann Fokken Medl. Af bestyrelsen Kaj Nielsen Klyveren Næstformand Bo Hauge Fokken Suppleant Birgit Søgaard Hansen Fokken Sekretær Lise Lotte Christiansen Fokken Suppleant Erik Wendel Klyveren Medl. Af bestyrelsen Peter Andersen Fokken Fg. Ejendomsmester: Jan Petersen Boligkontoret Danmark Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Telefon Fax Hotline (skimmelsvamp) Telefon Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside: Vi skal derfor på det kraftigste anmode om, at alle søger at efterleve disse enkle regler: Få dit affald til at fylde mindst muligt Kom affaldet i containeren Kom aldrig husholdningsaffald i containeren Hvis der ikke er plads i containeren, så vent til næste container med dit affald, eller kør det selv på lossepladsen det er gratis. Palle Wørmann og Jørgen von Deden Regnskabs-/Budgetmøde Den 28. januar blev der afholdt regnskabsmøde for B1 på Borupgårdskolen. Omkring 20 personer havde fundet interesse i at møde op for at se, hvorledes pengene var brugt i afdelingen, og høre bestyrelsens beretning. Taget i betragtning, at der er 178 lejemål i afdelingen var ca. 10 % af lejemålene repræsenteret. Jeg skal ikke tage stilling til, om det er for lidt, men må konstatere, at der er mange mennesker, der ikke har kunnet afse tid hertil. Side 13 Imidlertid skal vi snart afholde budgetmøde. Det er det møde, hvor vi beslutter, hvor høj huslejen skal være i perioden 1/ / og hvad vi ønsker at bruge penge på i samme periode. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op her og tilkendegiver deres ønsker og idéer, så det evt. kan indarbejdes i budgettet. Fremkommer man med en rigtig god idé bare dagen efter, at budgettet er godkendt, går der yderligere 1½ år før det kan realiseres. Bestyrelsen kan ikke bruge penge til formål, der ikke er budgetteret for. Selv om bestyrelsen gennem hele året lytter til ønsker fra beboerne, er det vigtigt, at man får dem fremført på budgetmødet, såfremt de skal udføres. Mød derfor op til Budgetmødet og giv dine ønsker tilkende. Det er den måde, du får mulighed for at påvirke udviklingen i din bebyggelse. Palle Wørmann

5 Side 12 Affald/Containere Som bekendt er vor bebyggelse ikke med i kommunens almindelige storskraldsordning, præcist som andre større bebyggelser. Derfor har vi etableret en containerordning, hvor vi den første fredag i hver måned får 1 container placeret for enden af hver vej. Denne ordning giver end bedre service, end den kommunen tilbyder parcelhusejere m.m., der er omfattet af storskraldsordningen. Imidlertid kan der sagtens opstå et behov, der periodevis er større, end det vi har råd til at dække. Det er derfor umådeligt vigtigt, at man når man placerer sit affald i containeren, sikrer sig, at det fylder mindst muligt, så andre derved også får mulighed for at slippe af med deres affald. En reol bør eksempelvis slås fra hinanden, hvorved den fylder mindre end en fjerdedel af, hvad den fyldte, hvis den ukritisk var smit i containeren. Papkasser og lignende kan også slås sammen og derved give mere plads i containeren. Dette tager for den enkelte kun ganske lidt tid, og vil for os alle være af væsentlig betydning. Flere gange vil en container kunne rumme det dobbelte hvis dette efterleves. Imidlertid har vi gang på gang set, at affald efterlades på P-pladsen, når der ikke kan komme mere i containeren. Dette affald kan vi naturligvis ikke lade ligge til næste gang vi får container, hvorfor vi er nødt til at bestille en vognmand til at fjerne dette. Denne udgift kan i flere tilfælde overstige udgiften til containeren. Endelig skal jeg pointere, at husholdningsaffald i containeren er strengt forbudt. Det kræver en særlig sortering på lossepladsen af hensyn til sundhedsfaren og koster en mindre formue. Da vi havde bestilt en ekstra container til juleaften, måtte Borupgård 1 betale ca kr. for at fjerne ekstraaffald, der var placeret uden for containeren, ligesom både bestyrelsen og vore ejendomsfunktionærerne måtte fjerne papiraffald, der var blæst ind i hække o. lign. fra de affaldsposer, der var placeret uden for containeren. Jeg har på fornemmelsen, at de personer, der placerer dette affald uden for containeren ikke helt er klar over, hvad det indebærer. - Andre mennesker skal fjerne dit affald, - Andre mennesker skal betale for at få fjernet dit affald, - Vore ejendomsfunktionærer bliver belastet unødigt af dit affald. Side 5 Bestyrelsen i Borupgård 2 Formand Jørgen von Deden Storsejlet Medl. Af bestyrelsen Karina Sabroe Topsejlet Næstformand Ulla Brünnich-von Deden Topsejlet Suppleant Vivian Kepler Storsejlet Kasserer Kitt Ginnerskov Storsejlet Suppleant Merete Ottenbros Pedersen Topsejlet Medl. Af bestyrelsen Ole Hemmingsen Topsejlet 88 Beboerrådgiver & ansvarshavende redaktør Anders Pihl-Jensen Beboerhuset Fokken Snekkersten Telefon Fax Mobil kan sendes til: Ejendomsmester: Jan Petersen Ejendomskontoret Storsejlet 40 Kontor- og telefontid dagligt ml Vagt telefon Ved problemer der kræver øjeblikkelig afhjælpning uden for normal arbejdstid! Borupgårds egen hjemmeside:

6 Side 6 Skakklub Klubben blev desværre forsinket grundet sygdom men opstartes meget snart! I løbet af februar forventes klubben i gang - vil du vide mere så kontakt Palle på Lektiehjælpscafé Ungdommens Røde Kors tilbyder lektiehjælp på: Fritidshjemmet, Hestens Bakke 37, 3000 Helsingør Vapnagård. Caféens åbningstider er: Tirsdag og torsdag kl Alle er velkomne! Vil du vide mere kontakt Ungdomscaféens leder Claus Larsen telefon På sigt kan beboerhuset danne ramme for en lokal café i Borupgård hvis der behov det - men mere om det på et senere Kontor- og telefontid hos beboerrådgiver Fast kontor- og telefontid: Tirsdage kl Torsdage kl Telefon nr Fax nr Bemærk! Helligdage undtaget. Aftal evt. personlig tid hos beboerrådgiveren på mobiltelefon Cykel og knallertværksted i Vapnagårdparken Sidste nyt! Pr. 1. marts det nye cykel og knallert værksted klar til brug, oplyser Ungdomscaféens leder Claus Larsen. Regler for brug af lokaliteten er snart på plads så hvis du ønsker at gøre brug af tilbudet så kontakt Claus på Politisk torden i horisonten Det handler om regeringens forslag om slag af almene boliger dvs. den type boliger som vi bor i. Man skal efter forslaget kunne eje sin bolig enten som andelsbolig eller som ejerbolig. Det skal understreges, at man ikke er tvunget til at købe sin bolig efter forslaget.man kan fortsætte med at leje den så længe man bor der. Erfraringer fra England og Sverige viser desværre, at den økonomisk svageste del af befolkningen med overførselsindkomst gradvist bliver presset ud af boligmarkedet og får svært ved at finde en bolig der kan betales. Der er mange juridiske problemer i forslaget, Landsbyggefonden skæbne er usikker osv. Alt dette ved Michael Demsitz der er direktør for Boligkontoret Danmark - en hel masse om. Side 11 Afdelingsbestyrelserne har henvendt sig til Michael Demsitz og fået et tilsagn om et foredrag med tilhørende spørgsmål fra beboerne - og der er sikkert mange spørgsmål! Der er endnu ikke fastsat en dato for foredraget. Nærmere besked om sted og dato følger. Med venlig hilsen Jørgen von Deden Formand for afdelingsbestyrelsen B2 Udsyn til verden - er den nye rubrik i Borupgårdbladet om begivenheder, arrangementer, udstillinger, koncerter - alt sammen ikke langt fra Borupgård.

7 Side 10 Bestyrelsen på nettet Du kan nu kontakte bestyrelsen for B2 elektronisk på adressen Repræsentantskab I forlængelse af bestyrelsens konstituering efter valget i oktober 2002 er der nu udpeget nye medlemmer fra B2 til Teglværksgårdens Repræsentantskab: Jørgen von Deden, Ulla Brünnich-von Deden, Ole Hemmingsen og Kitt Ginnerskov. Næste repræsentantskabsmøde løber af stablen den 20. februar. Mere information om dette følger i næste nummer af Beboerbladet. Berberis Nu sker det! I løbet af foråret og sommeren vil ejendomsfunktionen påbegynde en opgravningen er berberisen, der omkranser p- pladserne i B2. I forbindelse med den forestående renovering vil store maskiner og mange arbejdsmænd have deres gang på fællesarealerne. Derfor vil vi i første omgang så græs efter berberisen. Men når den sidste maskine forlader B2, skal der plantes, så det bliver en fryd for øjet og ufarligt at komme for tæt på. Og hvordan skal der så se ud og hvad skal erstatte græsset? Bestyrelsen idé er, at der for hver p-plads nedsættes et forskønnelsesudvalg, der beslutter hvordan deres p-plads skal tage sig ud. På denne måde håber vi at ende med spændende og varierede grønne områder i B2. Meddelelse fra ejendomsmesteren: Jan Petersen gør opmærksom på at man ikke selv må udlufte radiatorer på grund af vandtrykket!!! Derfor kontakt altid ejendomsmesteren. Husk også at Svend Åge er fratrådt som ansat i Boligselskabet. Vær derfor rar at rette henvendelse til ejendomskontoret hvis der er spørgsmål eller andre problemer. Vi ved det kan være en vane at spørge Svend Åge til råds - men lad os alle lade Svend Åge nyde sit otium! Indkøbsvogne Der bruges ca. 8 arbejdstimer pr. uge til indsamling af indkøbsvogne vær rar at returnere dem til rette ejer! Side 7 Affaldsdepoter til grønt affald er kun til haveaffald o.lign. Ikke andet affald! Konsekvensen er at det grønne affald som er blandet med ikke grønt affald (affaldstræ o.lign.) bliver fire gange så dyrt at komme af med på kommunens losseplads. Denne regning tilgår boligselskabet, som i sidste ende skal betales via huslejen!!!! Derfor benyt container til blandet affald som kommer hver den 1. hele weekend i måneden: feburar marts april maj Placeres for enden af stikvejen!

8 Side 8 Tyveri og indbrud Som omtalt i Helsingør Dagblad var der fredag den 31. januar indbrud i Klyveren 7. Indbruddet skete sidst på eftermiddagen mellem kl og tyverne havde skaffet sig adgang til huset ved at kaste en sten gennem ruden i terassedøren. Indbruddet var blot eet af tre indbrud i området samme dag. Vær opmærksom på risikoen for tyveri fra jeres boliger. Nabohjælp er et godt sted at starte. Hjælp hinanden med at holde et vågent øje med hinandens huse og ikke mindst mistænkelige personer i haverne. Det kan anbefales, at lukke haven helt af på ydersiden mod sti eller græs, enten ved et hegn eller ved at erstatte en lav havelåge med en høj aflåst låge, så eventuelle tyve ikke har let og ubesværet adgang til haven.. En bevægelsesfølssom spotlight, der placeres på huset og tænder hvis nogen går ind i haven kan også anbefales. Det er en relativ billig førsthåndsforanstaltning og den er forholdvis let at opsætte og tilslutte til en stikkontakt inde i huset. Den kan købes i Silvan og koster under kr. 300,00. En bevægelsesfølsom spotlight alene er dog ikke et effektivt værn mod indbrud. Det virker blot skræmmende og forstyrrende på eventuelle tyve. Det mest effektive tyveribeskyttelse vil derfor være, at anskaffe sig en tyverialarm. Endelig bør man forsyne vinduer og døre med tydelige mærkater der fortæller eventuelle tyve, at huset er tyverisikret og indbrud ikke vil kunne ske ubemærket. "en beboer i Borupgård" Der har været en henvendelse til Boligkontoret bl.a. med et par spørgsmål der sikkert har interesse for mange! Det var jo en glædelig skrivelse, INFO 10, hvor det meddeles at Landsbyggefonden har givet den længe ventede bevilling til renoveringen /vedligeholdelse af afdelingen.det bliver jo også glædeligt at slippe for de efterhånden mange tomme lejligheder, en stykker der har stået ubeboet i mange måneder uden synlige aktiviteter. Det kan jo ikke være på grund af skimmelsvampe da de er fraflyttet på normal vis?. En undersøgelse med prøvetagning og analyse kan gennemføres på normalt 2 3 uger, derfor virker det helt urimeligt at lejlighederne står tomme, når der samtidig tales om lange ventelister. Hvad er årsagen til dette?. Det er godt nok blevet sagt, at huslejetabet der efterhånden må være ganske anseeligt, afholdes over renoveringskontoen og derfor ikke påvirker den normale drift og økonomi, i første omgang er det nok rigtigt. Der bliver dog det mindre til de rent fysiske arbejder i bebyggelsen. Dette betyder at eventuelle ønsker fra afdelingsbestyrelse / beboerne må bortfalde. Carl Svendsen Arkitekt Side 9 Redigeret svar fra Nanette Borges Boligkontoret Danmark: Der foretages i hvert eneste lejemål, der bliver ledigt, en vurdering af eventuelle udbedringsomkostninger. De boliger, der står tomme lige nu, kan derfor deles i to grupper: 1. Aktuelt fraflyttede lejligheder, hvor der foretages måling for forekomst af fugt og skimmelsvamp og - hvis det er nødvendigt - foretages udbedringer. Resultatet af udbedringen måles altid før genudlejning. 2. I nogle tilfælde ville en (midlertidig) renovering af lejemålet blive så dyr, at det var billigere at tage lejetabet end at renovere og genudleje. Disse boliger står tomme indtil den store renovering. Det er korrekt at lejetabet skal finansieres over den forventede maksimalramme for de to sager, men det ville en bekosteligere renovering af lejemålene også skulle. Det er derfor den billigste løsning der er valgt.

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 12 (Marts 2012) Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Indhold: Velkommen Bestyrelsen byder velkommen Vi byder foråret

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris FALKEPOSTEN Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august Bakketur og besøg i Korsbæk August 2015 Helstegt pattegris HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Helsingør Politi. Tlf. 49 27 14 48 BORUPGÅRDBLADET. Lokalpoliti. Vi håber at endnu flere har lyst til at være med når foråret

Helsingør Politi. Tlf. 49 27 14 48 BORUPGÅRDBLADET. Lokalpoliti. Vi håber at endnu flere har lyst til at være med når foråret Side 16 Lokalpoliti Lokalpolitiet præsenteres af politiassistent Søren Simonsen som er til at træffe i beboerhuset sammen beboerrådgiver den sidste torsdag i måneden. Helsingør Politi Tlf. 49 27 14 48

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj.

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj. Boligselskabet Tinggården /5 Afdelingsbestyrelsen Referat 04.01.2001 Afdelingsbestyrelsesmøde 03.01.2001 Kl. 19:30 til 23:00. Deltagere: Lindberg Asger Graae Susanne Pedersen Mette Laustsen, John Krouel

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1 dato 30.11.2000 1. ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise

Læs mere

Nørresundby Boligselskab att. Tove Christiansen Gl. Østergade 16 9400 Nørresundby 20.03.2016 Afdelingsmøde i afd. 66, Laurits Hauges Vej 3-23, Nørresundby Vi har haft følgende udgifter i udlæg til afdelingsmødet

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni PROGRAM Forår 2014 Januar - Februar Marts - April Maj - Juni Hvad er Café Cool? Vi har lavet et nyt cafétilbud til DIG, som er mellem 18 og 30 år og det hedder Café Cool. Café Cool er stedet, hvor du hænger

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN PRESSEMEDDELSE Mødedato: 1. oktober 2015 Init.: BKo Den: 8. oktober 2015 Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO.

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. 1 En sommerhilsen: Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske Jer en rigtig god sommer. Vi håber på sol, varme og vand, så alle kan få energireserverne

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 11. juni 2010, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Næstformand Ole Stribolt Petersen Henning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret.

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. Grillaften på Brogårds Plads 10 års jubilæum Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. VA 4 syd Nr. 7 - juli 2011 fra den kommunale indvielse af pladsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 8 Oktober 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-10-2011 Billede fra sommerfesten 3. september

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere