matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel by bernitt-matematik.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk"

Transkript

1 matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel by bernitt-matematik.dk

2 brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk Læs nærmere om dette på eller ved at kontakte: bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk 2 excel by bernitt-matematik.dk

3 Forord Dette hæfte er lavet med henblik på at præsentere Excel som et redskab i matematik-undervisning og er et ud af ni hæfter lavet til undervisningen på niveauerne F+E+D. Indholdet er tilpasset til de krav, som det forvendtes, at der stilles til brug af regneark til den skriftlige prøve efter trin D og dette hæfte indeholder en gennemgang af de ting, der har vist sig nødvendigt i forhold til de prøver, der er afholdt til og med maj bernitt-matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle følger af at bruge dette hæfte. Efter en kort præsentation af edb og regneark gennemgås ved hjælp af korte instruktioner og øvelser om: - at starte Excel og indtaste tekst, tal og formler i regnearket - at lave en kopi af regnearket, udskrive det og overføre det til et dokument i Word. - at anvende regnearket til at løse matematik-opgaver - at gemme regnearket til senere brug - at åbne et regneark og benytte excels intelligente kopiering fra celle til celle. - at lave grafiske afbildninger. I øvelserne er der brugt to skrifttyper: Denne skrifttype, når der skrives forklaringer og denne: Filer når der skrives om noget du skal trykke på med musen. Sætninger, der starter med: giver besked om noget du skal gøre. Hæftet gennemgår ikke tegning af boksplot og søjlediagrammer til grupperede fordelinger. Det skyldes at excel i standardudgaven og specielt i 2007 udgaven ikke er særligt velegnet til dette. Hvis man vil udnytte excel til at tegne boksplot eller søjlediagrammer anbefales det, at anvende en udvidelse af excel, der kan hentes via et link på Hvis du ikke har arbejdet med Edb før, kan der være edb-udtryk i instruktionerne, du ikke kender. Bagest i hæftet er en ordliste, der forklarer udtrykkene i hæftet: Windows-udtryk, bernitt-matematik.dk kan du læse forklaringer på de udtryk, der bruges i hæftet. 3 excel by bernitt-matematik.dk

4 Beregning og tegning med edb Edb-maskiner blev i sin tid udviklet til at lave store beregninger, som det tog for lang tid at udføre på papir og de er blevet uundværlige til mange typer af beregninger. Det gælder både de små edb-maskiner : Lommeregnerne og de større anlæg som en PC. Men fælles for alt arbejde med beregninger ved hjælp af edb er, at man skal vide, hvordan man kan regne det ud på papir, for at man kan fortælle edb-maskinen, hvordan den skal regne. Derfor: Edb erstatter ikke egne færdigheder, men gør det muligt at lave udregninger, der tidligere tog alt for lang tid. Excel Excel er et program, der er udviklet til at udføre beregninger og tekniske tegninger. Man starter Excel ved at klikke på billedet med Excel på Windows skrivebord. Følgende kommer frem på skærmen: Skærmen er inddelt i kolonner og rækker. Kolonnerne er navngivet med bogstaverne A, B, C osv. Rækkerne er navngivet med tallene 1, 2, 3 osv. En firkant på skærmen (kaldes en celle) navngives ud fra kolonnens bogstav og rækkens tal. Fx navngives den udpegede celle på billedet herover A1. 4 excel by bernitt-matematik.dk

5 I cellerne kan man skrive tre ting: Tekster Tal Formler Her er et eksempel på et regneark, der er lavet til procentregning: A B C 1 Procentregning 2 3 Start: 1000,00 4 Procent 5 5 Slut: 1050,00 Man er startet med at klikke i cellen A1 og har skrevet ordet: Procentregning. Derefter har man klikket i celle A3 og skrevet resten af ordene. Dernæst har man skrevet tallene i celle B3 og B4. Antallet af decimaler, til de enkelte tal kan indstilles ved at vælge: Formater og Celle. Derved kommer dialogfeltet herunder, hvor Tal vælges. I feltet Antal decimaler indstilles antallet af decimaler. Til slut er der skrevet en formel i cellen B5. Der er skrevet: =B3*(1+B4/100) Denne formel giver maskinen besked på at anvende de tal, der til hver en tid står i B3 og B4. Fordelen ved at bruge en formel er at man til enhver tid kan ændre tallene i B3 og B4 og maskinen vil derefter regne det nye tal ud i B5 Regnetegnene i formler er: + plus - minus * gange / division ^ opløfte i en potens (feks skrives 5 2 som: 5^2) ( ) parenteser Σ Sum af flere tal 5 excel by bernitt-matematik.dk

6 Øvelse 1 Regneark til procentregning og vækstregning. Start Excel og indtast teksterne, tallene og formlerne i regnearket på forrige side. Regnearket skal omdannes til at kunne bruges til vækstregning ved brug af formlen: Kn = K 0 (1 + r) n så der bliver en række, hvor man kan indtaste antallet af procentvise ændringer. Indsæt en række mellem række 4 og 5. Du gør sådan: Udpeg en celle i række 5, klik på: Indsæt og indsæt række over cellen. Indtast følgende i den nye række: 5 Antal procentvise ændringer: 10 For at få plads til den lange tekst skal du trække i skillelinien mellem kolonne A og B. Det gør du ved at pege på linien (der kommer en lille dobbelt-pil frem), trykke venstre muse-tast ned og trække til højre. Du skal også ændre i formlen i række 5: Formlen skal være: =B3*(1+B4/100)^B5 Øvelse 2 Du skal lave en kopi af regnearket, udskrive det og overføre det til et dokument i Word. Afmærk det område, du vil have udskrevet eller vist på en side i Word. Du afmærker nemmest ved at pege i cellen i nederste højre hjørne af området og trække op til øverste venstre. Klik på ikonet: Kopier Klik på Filer, Udskriv og sæt et mærke ud for: Markering og Vælg OK Regnearket udskrives. Start Word og klik på ikonet: Sæt ind Regnearket bliver nu indsat i Worddokumentet som en tabel, og du kan nu skrive almindelig tekst over og under regnearket. 6 excel by bernitt-matematik.dk

7 Øvelse 3 Anvende regnearket fra øvelse 1 til at løse opgaver Regnearket kan bruges til at løse de forskellige opgavetyper, man kan komme ud for i forbindelse med formlen: K n = K 0 (1 + r) n. Brug regnearket til at løse følgende fire opgaver: NB: Hver gang du har løst en opgave, så lav en kopi af regnearket og indsæt den i word, sådan at du til sidst har et word-dokument med løsning til alle fire opgaver på samme side. Startkapital , rentesats 2% og antal terminer 8. Find slutkapital Startkapital ukendt, men rentesatsen er 3% og antal terminer 12 og slutkapitalen skal være Sæt tallene ind på de rigtige pladser i kolonne B og prøv dig derefter frem med forskellige tal i celle B1, indtil du får som slutkapital. Startkapital 500, rentesats 5%, antal terminer er ukendt og slutkapitalen skal være Brug samme metode som ovenfor, i denne opgave er det bare celle B3 du skal eksperimentere med. Startkapital 800, rentesats ukendt, antal terminer 50 og slutkapital 300. Brug igen samme metode. Øvelse 4 Gemme regnearket til senere brug Klik på Filer og Gem som og feltet her kommer på skærmen. I felter: Gem i, bestemmer du hvor regnearket skal gemmes. Du skal vælge diskette eller Flytbar disk ved at klikke på den lille nedpil til højre for feltet og klikke på diskette. I feltet: Filnavn, skal du bestemme hvad regnearket skal hedde. Du skal kalde det for K-formel. Tryk til slut på Gem 7 excel by bernitt-matematik.dk

8 Øvelse 5 Åbne et regneark og benytte excels intelligente kopiering fra celle til celle Tryk på Filer og Åbn, og feltet herunder kommer på skærmen: I feltet Søg i, skal du finde det sted hvor regnearket er gemt. Du skal vælge disketten. Derefter kommer en liste over de excel-regneark, der er på disketten. Klik på: K-formel og tryk på Åbn. Regnearket skal udbygges med en tabel, som den der er vist herunder: 1. Termin 1050,00 2. Termin 1102,50 3. Termin 1157,63 4. Termin 1215,51 5. Termin 1276,28 6. Termin 1340,10 7. Termin 1407,10 8. Termin 1477,46 9. Termin 1551, Termin 1628,89 Skriv: 1. termin, i C3 Peg på den lille firkant i cellens nederste højre hjørne og træk nedad indtil du har lavet det antal rækker du vil have i tabellen. Læg mærke til at excel regner med at der skal laves fortløbende nummerering af terminerne I cellen D3 skal stå en formel, der viser hen til tallene i B3 og B4: =B3*(1+B4/100). I cellen D4 skal stå en formel, der viser hen til tallene i D3 og B4: =D3*(1+B$4/100) Formlen i celle D4 kan nu trækkes ned i cellerne nedenunder. $-tegnet i B$4 sikrer at 4-tallet ikke ændres ved kopiering, hvorimod D3 ændres til D4 osv. 8 excel by bernitt-matematik.dk

9 Øvelse 6 koordinatsystem til funktioner Denne øvelse handler om at afsætte koordinatsæt i et koordinatsystem og tegne graf gennem punkterne, som det er kendt i forbindelse med funktioner. Opgaven du skal løse ved hjælp af excel lyder: "Da et barn blev født vejede hun 3,1 kg. Hendes vægt den første tid fremgår af skemaet: Alder i dage Vægt i kg 3,1 3,3 4,1 4,7 5,5 Afbild barnets vægt som funktion af dets alder i et koordinatsystem. Indtast oplysningerne fra opgaven i række 1 og 2: Alder i række 1 Vægt i række 2 Peg på celle F5 og træk op til celle A1 så alle tallene er markeret. Tryk på diagram-knappen:. Nu fremkommer vinduet: Vælg først XY-punkt og Undertype Punktdiagram. Der er fire Punktdiagrammer at vælge mellem. Du bør vælge en af typerne til venstre, så brugeren af diagrammet kan se de punkter grafen er tegnet efter. Om grafen skal være udglattet eller som knæk-kurve afhænger af naturen i den sammenhæng, der afbildes. 9 excel by bernitt-matematik.dk

10 Vælg Udfør. Du får dermed et koordinatsystem indsat i dit regneark, som vist herunder: Koordinatsystemet mangler akseforklaringer. Vælg diagram og vælg: Diagramindstillinger. Så kommer følgende billede op: Skriv nu en passende diagramtitel. Skriv tekst til x-aksen. Skriv en tekst til y-aksen. Fjern eventuelt forklaringen yderst til højre: Under fanebladet Forklaring, fjerner du fluebenet ved Vis forklaring. Tryk OK. 10 excel by bernitt-matematik.dk

11 Du skal nu prøve at tegne flere grafer i samme koordinatsystem: Indtast følgende data i skemaet Alder i dage Emmas vægt i kg 3,1 3,3 4,1 4,7 5,5 Peters vægt i kg 2,8 2,9 3,7 4,4 5,6 Afmærk alle tre rækker og tegn et koordinatsystemet og graf som vist herunder, ved at følge fremgangsmåderne fra før. Vægt i kg som funktion af alder i dage Vægt - kg Emmas vægt i kg 3 vægt i kg Alder - dage Peters 11 excel by bernitt-matematik.dk

12 Øvelse 7 Fordelingsdiagrammer Denne øvelse handler om at afbilde hyppigheds- og frekvens-fordelinger i et koordinatsystem. Excel ikke er fremstillet til at lave diagrammer, der følger de regler du har lært om i matematik-undervisningen. Det kan derfor være at du faktisk vil finde det lettere, at udføre denne type diagrammer i hånden. Opgaven lyder: Ved en prøve blev deltagerne inddelt efter hvor mange fejl de havde lavet. Resultatet fremgår af skemaet: Fejl Hyppighed Udregn frekvenserne og afbild dem i et pindediagram og et cirkeldiagram Start Excel med et nyt, tomt regneark og indtast tallene i tabellen herover i en lodret tabel. (Fejl i kolonne A og Hyppighed i kolonne B) Lav en sammentælling af hyppighederne ved at bruge Σ Udfyld en kolonne ved siden af hyppighed med teksten: Frekvens og lav formler i cellerne, der beregner frekvensen ud fra hyppigheds-tallet og summen af hyppighederne. Du skal nu afmærke kolonnen med Fejl sammen med kolonnen med Frekvens for derefter at lave et pindediagram. Du gør sådan: Afmærk kolonnen med Fejl. Tryk ctrl-tasten ned og afmærk derefter rækken med frekvens. Tryk på Diagram-knappen og vælg x-y punkt og vælg Udfør og du får et x y diagram som i øvelse 6. Der skal der tegnes pinde fra x-aksen op til punkterne. Det gør du således: Højre klik på diagrammet og vælg Diagramtype og derefter og derefter Brugerdefinerede typer og følgende kommer på skærmen. 12 excel by bernitt-matematik.dk

13 Vælg Kurve søjle og pindene tegnes. I stedet for et pindediagram kan du få tegnet et cirkel-diagram. Du gør sådan: Afmærk igen kolonnerne med Fejl og Frekvens, tryk på Diagram og vælg Cirkel og Udfør og der tegnes et cirkeldiagram. Du skal nu inddele materialet i grupper og tegne søjlediagram. Opgaven lyder: Inddel tal-materialet fra før i grupperne: og 9 10 og udregn de summerede interval-frekvenser og afbild disse i en sum-kurve. Du gør sådan: Lav en tabel med dette udseende: Fejl Fra Hyppighed Frekvens Summeret frekvens Til ,096 0, ,019 0,115 0,135 0, excel by bernitt-matematik.dk

14 Du skal nu lave en sumkurve, der viser de summerede frekvenser. Du gør sådan: Afmærk tallene i kolonnen Fra og tallene i Summeret frekvens. Tryk på Diagram og vælg XY-punkt og den Undertype, der hedder: Punktdiagram med datapunkter forbundet med kurver 14 excel by bernitt-matematik.dk

15 Windows udtryk Herunder kan du se forklaringer af de specielle udtryk, der bruges når man skriver instruktioner om brug af Windows programmer. Ord der forklares senere i ordlisten er skrevet med kursiv. Forklaringerne er ordnet alfabetisk. Afmærk at fremhæve en ikonerne på skrivebordet ved at klikke på det. at udpege ord i word eller celler i Excel ved at trykke venstre mus-tast ned i starten og trække til slutningen af det der skal afmærkes. Afslut Se minimer, maksimer/gendan og afslut Alt-tast Se tastatur Alt Gr-tasten Se tastatur Brugerflade Er navnet for det skærmbillede, som du til enhver tid har foran dig. Brugerprogram Et program, der er lagt i edb-maskinen, som giver det mulighed for at bruge maskinen til forskellige arbejdsopgaver. Word, Excel og Paint er eksempler på brugerprogrammer. Ctrl-tast Se tastatur Dialogfelt Er et felt på skærmen, hvor man gå i dialog med det program, der er startet. Diskette En fald plastik-skive, som man sætter i maskinens diskette-drev og som bruges til at hente og gemme tekster på. Drev Betegnelsen for et sted i maskinen hvor man kan hente programmer eller opgaver og hvor man kan gemme. Betegnes med et bogstav og en forklaring. F.eks.: A:drev og B:drev 3½ diskette C:drev og D-drev: Harddisk: den del af maskinens hukommelse, der også bevares selv om maskinen slukkes E-drev: CD-ROM: en CD afspiller. F:drev: Flytbar disk, USB-pen eller kamera Enter Betyder at gå ind i. Er en tast på tastaturet, der bruges på samme måde som Retur-tasten. 15 excel by bernitt-matematik.dk

16 Excel Program, der stiller tekster og tal i kolonner og rækker og hvor man feks. kan udføre beregninger, sorteringer m.v. Kaldes et regnearks-program. Faneblad er navnet på de valgmuligheder, der er vist som fane-blade i et kartotek. Flueben Er navnet for dette symbol:. Kommer frem når man klikker i en valgboks. Funktioner Et andet ord for noget man kan gøre med det man arbejder med. At gemme eller udskrive, lave fed skrift m.v. kaldes for funktioner. Gendan Se minimer, maksimer/gendan og afslut Højre-klik Er det udtryk, der bruges om at lave et kort tryk på musens højre mus-knap. Ikon Er er windows navnet for de små tegninger, der er på skrivebordet og i værktøjsbjælker. Klikke Er et kort tryk på venstre mus-knap. Klip, kopier/sæt ind Er navnene på tre trykknapper i værktøjsbjælken i alle Windows-programmer. Klip er en lille saks, kopier og sæt ind er lige ved siden af til højre for klip Først afmærker man det der skal klippes ud eller kopieres. Derefter klikker man på Klip eller Kopier. Markøren sættes det sted det klippede eller kopierede evt. skal indsættes og man klikker på Sæt ind. Maksimér Se minimer, maksimer/gendan og afslut Markør En lodret blinkende streg, der viser, hvor på skærmen man er ved at skrive. Menu-bjælke Er navnet for den ordliste, der i bruger-programmer står øverst på skærmen. Klik på et af ordene i menu-bjælken fremkalder en rulle-menu med funktioner. 16 excel by bernitt-matematik.dk

17 Minimér Minimer, maksimer/gendan og afslut er navnene på de tre små knapper i øverste højre hjørne: Med minimér knappen kan du lukke vinduet til dit program ned i den nederste bjælke på skærmen. Med maksimér/gendan kan du få vinduet til dit program til at fylde hele eller en del af skærmen og med afslut kan du afslutte programmet. Mus-knap Er navnet på de to store knapper, der sidder på oversiden af musen. Kaldes også for mustast. Mus-pilen Er navnet for den pil, der vises på skærmen og som bevæger sig i takt med musens bevægelser. Retur En tast i høre side af tastaturet: kaldes også for: Enter Bruges til at afslutte et svar og bruges i Word til at skifte linie. Rulle-menu Er navnet på de valgmuligheder, der ruller lodret ned over skærmen, når man klikker på en træk-knap i værktøjslinien eller et af ordene i menu-bjælken. Rulle-paneler Er en lodret og vandret linie til højre og i bunden af skærmen. Den vandrette kan se sådan ud: Rullepaneler bruges, hvis vinduet til et program fylder mere end skærmen. Med rullepanelets små pile, kan man flytte skærmbilledet så man kan se det, der ligger udenfor. Skifte-nøgle Se tastatur Skrivebord Et andet navn for brugerflade (det der ses på skærmen). 17 excel by bernitt-matematik.dk

18 Tastatur I de nederste rækker på tastaturet sidder en række special-taster, der ikke kendes på en almindelig skrivemaskine. Fælles for dem alle er at de skal trykkes ned og holdes nede mens man trykker på en af tastaturets andre taster. Ctrl: Betyder Kontrol og bruges sammen med en af bogstavtasterne til at kontrollere maskinens arbejde Skiftenøgle: Sidder lige over Ctrl-tasten og bruges til at skifte mellem store og små bogstaver og mellem det nederste og øverste tegn på nummer-tasterne. Alt-tast: Betyder alternativ-tasten og bruges til at få en af de. Alt Gr-tasten: Betyder det alternative tegn, der står på grunden (siden) af tasterne. På de fleste tastaturer står det alternative tegn ikke på grunden men til højre på selve tastens står f.eks. ved siden af 2-tallet. Trykke Betyder at trykke en af mus-tasterne nede uden at slippe. Tryk-knapper Er de små tegninger f.eks. i værktøjslinien som man kan trykke på. Træk Er et udtryk der bruges i forbindelse med arbejde med musen. At trække vil sige at bevæge musen mens man holder venstre mus-knap nede. Træk-knap en knap med en lille nedpil: Når man trykker på den trækker den en rullemenu ned over skærmen. Paint Et windows-program, der bruges til at lave tegninger og ændre på billeder. USB-pen Navnet for en lille plastik-genstand som man stikker ind i et stik på maskinen (USB-stik) og som bruges til at gemme og hente dokumenter. 18 excel by bernitt-matematik.dk

19 Værktøjslinie Er en eller to bjælke i toppen af skærmen med tryk-knapper (ikoner). 19 excel by bernitt-matematik.dk

20 Word et Windows-program, der bruges til at lave tekster med. brikkerne til regning & matematik excel udgave som E-bog by bernitt-matematik.dk 20 excel by bernitt-matematik.dk

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere