Skolebiblioteket IT-vejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebiblioteket IT-vejledningen"

Transkript

1 Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter aftale. Se også folder fra Læsevejlederne. Som pædagogisk vejleder yder MS løbende support i 3 ugl. skemalagte timer på biblioteket og kan ellers kontaktes via LI. Support Munkekærskolen Skolebiblioteket vejledningen FC: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. MS: Junior PCkørekort, Elevintra MP: UNIlogin, SkoleKom Hvor finder man skolebiblioteket og Skoleporten > Skolebiblioteket Lærerintra > Arkiv > Samlemapper Lærerintra > Nyt fra (til højre fra opslagstavlen) (og snart på bibweb.dk) Tilbud og aktiviteter 01/013 1 SkolePorten > Skolebiblioteket

2 Skolebibliotekets personale Egne notater DW Dorte Wiese KG Kate Gondolf Trebbien MP Malene W Pedersen DL Ditte Marie Langhans MS Malene Saltoft Skolebibliotekets handleplan Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag: Tydelighed og nærvær/ Humor og livsglæde/tryghed og respekt arbejdes ud fra skolens målsætning om: Inklusion Tematiserede linier Som vores eget indsatsområde har vi: Læremidlernes medialisering Opbygning af samarbejdsforum med skolens vejlederteam. Opbygning af egen hjemmeside Skolebibliotekets kulturtilbud Generelt 0. klasse: Joey 1. klasse: Sommerliv. klasse: Kortfilm 3. klasse: Vi arbejder på et tilbud til årgangen. klasse: Forfatterbesøg ifm. læselyst 5. klasse: Buster Filmfestival. klasse: Buster Filmfestival 7. klasse: Kunstprojekt 8. klasse: Storyteller 9. klasse: Storyteller SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 15

3 Egne notater Skolebibliotekets aktivitetsplan AUG Biblioteksbetjening af kolleger fredag d. 10. august kl. 91. Biblioteksorientering ved 1.3. klassernes første besøg (bl.a. udlånsstatus). Udlånsstatus for.7. klasserne uddeles (for gamle lån). Udlånsstatus for 8.9. klasserne uddeles (alle lån). 1. klasse: Mit sommerliv Udklækning af sommerfugle. SEP OKT NOV DEC Kursus for nye lærere i brug af skolebiblioteket. Grundkurser i 3. klasse i bogopstilling og søgning i Udlånsbasen begynder. Eksperimenter på biblioteket i forbindelse med uge 39. Oplæsning for børnehaveklasserne. BUSTERfestival: september 01 Avisen i Undervisningen" for 7. klasse i uge. Klar, parat, svar på Folkebiblioteket (.a og 5.y) "Danske Dyr" og "Verdens Dyr" præsenteres for. klasserne. Læsekampagne for 3.. klasserne fra uge 3. Bl.a. oplæsning og "Læsetræet". Drabssag Melved for 8. klasserne (uge 8) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Juleoplæsning og julehygge. Julekonkurrencer. JAN Udvidet kursus i bogopstilling/søgning i Udlånsbasen for 5. klasserne begynder. Læselyst i. klasserne begynder i samarbejde med Solrød Bibliotek. FEB MAR APR MAJ JUN Oplæsning for. klasserne. Valgfaget naturfag formidler (se under 8.9. årgang) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Naturfag på spil for. klasserne (se under. årgang) Oplæsning for 3. klasserne med gæster udefra (evt. borgmesteren). Forfatterbesøg i. klasse af Josefine Ottesen (. april 013). Status over udlån for 8.9. klassernes lån (alle udlån). Oplæsning for kommende børnehaveklasser. Møde med 8.9. klasselærerne om placering af næste års projektuger. Udlevering af dette hæfte for de kommende skoleår på planlægningsdagen. Aflevering og udlevering af bøger. Taskebøger i samarbejde med fagudvalg. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 3

4 og medier på Munkekærskolen s tilbud Nyt i 01013: Intro forløb i brugen af Skoletube I Fælles Mål, faghæfte 8 er de centrale begreber elevernes digital dannelse, den multimodale tekst og web.0. Målet er, at den enkelte elev inden udgangen af 9. klasse kan bruge, forstå og forholde sig til it og medier som beskrevet i Fælles Mål og Junior PCkørekortet. Med integration af it og medier i undervisningen menes både undervisning i og med it og medier dvs. med fokus på både det betjeningsmæssige og det funktionelle. Det er klasseteamets ansvar, at alle elever i klassen får de it og mediekompetencer, de skal ifølge fælles mål, men skolen har tre hjælpefunktioner: it vejlederne, itkoordinatoren og biblioteket. Integrationen af it og medier foregår i et samspil mellem disse fire elementer: 1. Klasseteamets egen integration af it og medier Den absolut vigtigste og mest omfattende læring (99%) foregår ved, at hver enkelt lærer integrerer it og medier i sin undervisning, hvor det er muligt og givende i forhold til fagets og Junior PCkørekortets mål. Det er alfa og omega!. Itvejledernes klassekurser (Itvejledere: MS, FC) Klassekurserne er obligatoriske forløb, som klasserne skal gennemføre for at opnå kendskab til de grundlæggende færdigheder. Kurserne kan dog frameldes, hvis teamet selv vil gennemføre eller har gennemført tilsvarende færdighedsforløb for alle klassens elever. Kursustimerne kan i stedet bruges med itvejlederen som ressourcelærer. Der afsættes 1 lektioner om ugen til disse kurser fordelt på itvejledere, og kurserne har en varighed af 110 lektioner. Det siger sig selv, at disse kurser kun udgør en lille del af klassernes samlede integration af it og medier (ca. 1%), men da de er udformet som introduktionskurser til de forskellige værktøjer, er de en god hjælp for såvel elever som lærere til at komme i gang eller videre. Itvejlederne står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurserne i samråd med læreren. Det er vigtigt, at læreren deltager aktivt i afviklingen af disse kurser, så han/hun selv kan arbejde videre med værktøjet i klassen efterfølgende årgang (fortsat) JPCK 8. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i klasse: Projektopgaven Støtte i forbindelse med projektopgaven. Præsentation af søgesiden Søg & Find, individuelle logbøger og lovkrav for projektopgaven. Der tilbydes koordinerende møde med de implicerede lærere og SE, klassekursus i søgning på internettet og i lukkede databaser, oprettelse af individuelle digitale logbøger i ElevIntra, besøg på Solrød Bibliotek og hjælp til at finde, bestille og evt. købe materialer (fx DVD er). 8. klasse: Samfundsfag & Danmarks Statistik Der arbejdes med vedkommende statistik fra bl.a. Solrød. Data hentes i Statistikbanken.dk, indsættes i Excel, omformes her til diagram og kopieres til sidst til Word og PowerPoint. Eleverne udvælger og sammensætter selv dataene. Det er et godt værktøj til brug i samfundsfag og ved projektopgaven, hvis der skal bruges statistik. Der fokuseres meget på refleksion. 8. klasse: Nye kollaborative præsentationsværktøjer Intro til Prezi og Mindmeister 8. klasse: Junior PCkørekortet Trin 3 Dansklæreren evaluerer integrationen af it og medier sammen med itkoordinatoren (MS). Eleverne drøfter i grupper à 3 forskellige problemstillinger omkring it og medier. Der afsluttes med sammenfatning og drøftelse in plenum. Der fokuseres på dette trin på refleksionskompetencen. 3. Evaluering af Junior PCkørekortet (Itkoordinator: MS) Junior PCkørekortet er en sammenskrivning af, hvad der står i fagenes fælles mål om it og medier tilsat lidt almindeligt itkendskab. I slutningen af.,. og 8. klasse evaluerer teamet i samarbejde med itkoordinatorerne integrationen af it og medier med udgangspunkt i Junior PCkørekortets trinmål. Efter evalueringen udskrives et kørekort (diplom) til hver elev. Når eleven får kørekort 3 i 8. klasse, er Junior PCkørekortet hjemme. Se evt. mere på 9. klasse: Projektopgaven Komprimeret repetition af samme kursus i 8. klasse (s.d.). 9. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 13

5 s tilbud årgang s tilbud Generelt Bogopstilling og søgning i Udlånsbasen Eleverne kan altid henvende sig til bibliotekaren for individuel vejledning i brug af biblioteket, udlånsdatabaserne m.v. 7. klasse: Avisen i Undervisningen Støtte i forbindelse med det landsomfattede avisprojekt i uge. Det er et spændende kapløb med tiden for at få indholdet hjem til en avis på fire A3 sider. Klassen beslutter avisens indhold og form, skriver journalistisk, illustrerer, fotograferer, redigerer og layouter. Det er klassens avis, ikke lærerens. Læreren fungerer som konsulent og coach. I ugerne op til kan klasserne gratis få leveret den daglige avis. Se og kontakt FB for tilmelding. Man kan allerede nu tilmelde sig. 7. klasse: Videoredigering Eleverne lærer at optage og redigere med digitalt videoudstyr. Kurset fordrer en hel del logistisk overblik, og revideres år for år. Det er begrænset, hvad der kan nås på 8 lekt., men målet er at give eleverne så meget betjeningskompetence, at de nemmere selv kan bruge udstyret. Der redigeres i MovieMaker, som de fleste elever har hjemme og uploades til Skoletube. 7. klasse: MathCad. del Fortsættelse af kurset i. klasse (s.d.). Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til at bruge MathCad til afgangsprøven. 7. klasse NYHED: Intro til Skoletube 8 Vejledning i valg af bøger Eleverne vejledes individuelt i forbindelse med valg af bøger. Læsehestordning Enkeltelever i 1.9. klasse læser og vurderer bøger før køb. Genrefortælling Dansklæreren kan i forbindelse med genrearbejde i dansk aftale en mundtlig fortælling med MP som introduktion til genren. Udstillinger Skiftende udstillinger fra klasserne, UNESCO m.v. Aftal med bibliotekaren, hvor og hvordan elevarbejder udstilles. Arrangementer med forfattere, kunstnere med flere Vi forsøger at tilgodese så mange årgange som muligt. Den Gode Historie Vores bud på den gode historie i forskellige genrer og medier. F.eks. læselyst i 3.. klasserne, kortfilm m.m. Naturfagsuge 39 Vi forsøger igen at skaffe foredrag om naturvidenskab. Årets tema: Alt det vi ikke ved. Se mere på Vi opfordrer klassserne til at deltage i Masseeksperimentet Fuldkorn og englehop koncentration i top 7. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 8. klasse: Drabssag Melved Klasserne inviteres til at deltage i opklaringen af en række mord i den fiktive by Melved. Spillet strækker sig over 5 dage på hhv., 5, 5, 5 og lekt. (3 lekt.). Klassen kan selv supplere forløbet med uddybende undervisning før og efter. Især vil det være en fordel, hvis klassen forinden har arbejdet med DNA i biologi. Det er et tværfagligt forløb med elementer fra dansk, biologi, fysik/ kemi, matematik, samfundsfag og geografi. Bibliotekarerne er tovholdere, men det forventes, at der deltager mindst én lærer pr. klasse gerne gennemgående lærere. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket 3 LÆS Georgs Hjørne Flere gange gennem skoleåret udfordrer vi eleverne i forskellige naturfaglige forsøg og eksperimenter i Georgs Hjørne. support FC: MS: MP: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. Junior PCkørekort, Elevintra UNIlogin, SkoleKom Læsevejledning DW tilbyder løbende support i bibliotekets åbningstid. Se mere på bagsiden SkolePorten > Skolebiblioteket 5

6 s tilbud 0.. årgang s tilbud 5.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Bibliotekarerne fortæller om bibliotekets indretning og elevernes opførsel på biblioteket. Vi hygger med en god historie. Oplæring i brug af selvbetjeningsskranken Før eleverne i 3. kl. selv må betjene selvbetjeningsskranken. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Oplæsning på biblioteket Bestil tid til en god historie hos bibliotekaren. Orientering til forældre om egnede oplæsningsbøger Igen i år udfærdiges en liste over gode oplæsningsbøger til uddeling blandt forældre. Listen kan også findes i ForældreIntra. 0. klasse: Billedbøger til gennemsyn Eleverne er med til at vælge de billedbøger, vi køber. 0. klasse: Klasselogin og Unilogin. Intro til Fortæl NU! (efterår) Introduktion til programmet Fortæl NU! i Mikroværkstedets pakke, som også kan bruges hjemme. 0. klasse: Repetition og spil om talkendskab (forår) Repetition og introduktion til Matematik i Måneby. 1. klasse: Sommerudstilling af Mit sommerliv I august udstiller biblioteket elevernes bud på det gode sommerliv. En lille ting fra elevens sommerferie medbringes i et syltetøjsglas. Glassene afleveres i løbet af den første uges tid. Når udstillingen står færdig, inviteres til fernisering og oplæsning. 1. klasse NYHED: Intro til Microværkstedets pakke 1 JPCK. klasse: Naturfag på spil Alle kommunens. klasser kan deltage. Konkurrencen løber fra uge 1 til 1, og selve konkurrencedagen ligger i uge 1. I denne periode afsætter hver klasse mindst lektioner til at arbejde med 10 opgaver (10 åbne spørgsmål), som er ens for alle klasser, hvor de skal eksperimentere, undersøge og finde innovative løsninger. De organiserer selv, hvordan den bedste løsning er for klassen eller årgangen. På konkurrencedagen er der opstilling af, fremvisning og forklaring af gruppens løsning af opgaven.. klasse: Søgekurset Netpilot ( Børn på nettet ) Søgekurset består af 3 moduler: 1) Internettets opbygning og funktion, ) Søgestrategier og 3) Kildekritik. Se evt. mere på klasse: Webdesign og PhotoShop På kurset lærer eleverne at lave hjemmesider (Wix og Wiki). Målet er at give eleverne både betjenings og refleksionskompetence. Forløbet afsluttes med en fælles drøftelse af siderne: hvad var godt, og hvad var mindre godt?. klasse: MathCad Introduktion til udregnings og indskrivningsprogrammet Math Cad. Eleverne kan installere programmet hjemme. Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave deres større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til og trygge ved at bruge MathCad til afgangsprøven.. klasse: Junior PCkørekortet Trin Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Forløbet består af multiple choice, spørgeskema og drøftelse i plenum. På dette trin fokuseres der på forståelseskompetencen klasse: UNIlogin og tegneserie i Fortæl NU! (august) Eleverne får individuelle UNIlogin og udarbejder tegneserier i programmet Fortæl NU!. Forløb under udarbejdelse! SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 11

7 s tilbud 5.. årgang s tilbud 0.. årgang (fortsat) 5. klasse: Udlånsbasen. del Udvidet kursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb. Eleverne inviteres til en lille webquest for at opfriske, hvad de lærte i 3. klasse. 5. klasse: Giv en historie! Støtte til de 5. klasser, der deltager i "Giv en historie". 5. klasse: Billedromaner Invitation til elever og dansklærere om en første præsentation af den "nye" genre. Aftal tid med bibliotekaren. 1. klasse: Matematik Excel mm (efterår) Introduktion til brugen af Excell og Geogebra. 1. klasse: Word 1. del (forår) Introduktion til Word og Paint samt billedsøgning i Google. Gemning i egen mappe på serveren m.v. Der skrives små eventyr ud fra oplæg.. klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til bogkasser og læsekontrakter 5. klasse: UNESCOkasser 5. årgang kan låne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum. Kasserne indeholder gamle og nye brugsgenstande, billeder, bøger og musik fra forskellige steder i verdenen. Årgangen kan melde sig til at pakke kasserne ud og lave en udstilling på biblioteket sammen med lærer og bibliotekar. Udstillingen kan bruges af alle klasser og elever i forbindelse med emnearbejde. Se de mange muligheder Moesgaards hjemmeside og meld tilbage til skolebiblioteket. Web: klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til beskedsystem samt transport og samlemappe.. klasse: PhotoStory (forår) Forløb med digitalkamera/google, billedfortælling og lydoptagelse.. klasse: Danske Dyr & Verdens Dyr Introduktion til webtjenesterne. Kan også bruges hjemme klasse: Excel & Geometer Fortsættelse af Excelkurset i 3. klasse.. klasse: Frilaesning.dk 1 5. klasse: PhotoShop Introduktion til billedbehandling med PhotoShop Elements. 5. klasse: PowerPoint Introduktion til diaspræsentation og formidling. Forløbet aftales med klasseteamet.. klasse: Film i indskolingen Årgangen inviteres til introduktion til filmmediet med en film. Stikord: fortællestruktur, personkarakteristik og filmiske virkemidler. 5. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 5. klasse NYHED: Intro til Skoletube 10 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 7

8 s tilbud 3.. årgang s tilbud 3.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Vi repeterer bibliotekets indretning. Nu handler det om børnenes forsatte læselyst. Derfor arbejde vi på disse klassetrin med eget valg. 3.. klasse: Forfatterbesøg I forbindelse med Læselystkampagnen får. klasserne besøg af Josefine Ottesen! Vi håber dansklærerne bakker op med læsning af af forfatterens værker. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Få bibliotekaren med på råd, når eleverne løber tør for ideer. Oplæsning på biblioteket Der kan stadig bookes tid til en god historie på biblioteket. Læsekurser i samarbejde med læsevejlederen Lærerne kan hente råd og vejledning om arbejdet med læseforståelse i alle fag. 3. klasse: Udlånsbasen 1. del Grundkursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb, hvor eleverne løser opgaver i bibliotekets database. 3. klasse: Bog & Film Har klassen læst en roman, der også er filmatiseret, inviterer biblioteket til filmforevisning. 3. klasse: Læselyst Bl.a. Læsetræet" og gæstelærer (evt. borgmesteren). Eleverne inviteres til at udfylde Læsetræet, så de kan se, hvordan læselysten spirer. Vi forkæler med oplæsning og fortællere. 3. klasse NYHED: Intro til SKoletube 3. klasse: Excel (efterår) Indledende introduktion til Excel, bl.a. plus, minus, gange, delemaskiner. 3. klasse: ElevIntra & SkoleKom Repetition og videre med ElevIntra, bl.a. oprettelse af spørgeskemaer. Desuden stiftes der bekendtskab med Skolekom, og der tales om chatregler m.v. Forløb under udarbejdelse!. klasse: Læselyst (jul sommer) Samarbejde med Solrød Bibliotek. Skole og folkebibliotekaren præsenterer hver sin bogsamling (booktalk). Klassen har så sit eget bibliotek med udvalgte bøger i en måned.. klasse Nyhed: Elevintra, Blogs og logbog JPCK. klasse: Internetkursus/Web etik og Creative Commons Introduktion til internettet, hvad må man og hvad bør man være opmærksom på.. klasse: Publisher Layout Klassen har før kurset haft et fagligt læsekursus med De små fagbøger fra skolebiblioteket. Husk selv at bestille læsekurset, når du kender kursets placering. Eleverne layouter deres egne A5fagbøger med flotte forsider, indholdsfortegnelser osv. I kan selv bestemme emnet/emnerne. Foruden Publisher arbejdes med internettet, bl.a. Aschehougs Leksikon og Wikipedia.. klasse: Junior PCkørekortet Trin 1 Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Eleverne får opgaven Din fødselsdag, hvor de skal anvende bl.a. Word, Publisher, Excel, PhotoStory og ElevIntra. På dette trin fokuseres på betjeningskompetencen. 8 8 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 9

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere