Skolebiblioteket IT-vejledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebiblioteket IT-vejledningen"

Transkript

1 Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter aftale. Se også folder fra Læsevejlederne. Som pædagogisk vejleder yder MS løbende support i 3 ugl. skemalagte timer på biblioteket og kan ellers kontaktes via LI. Support Munkekærskolen Skolebiblioteket vejledningen FC: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. MS: Junior PCkørekort, Elevintra MP: UNIlogin, SkoleKom Hvor finder man skolebiblioteket og Skoleporten > Skolebiblioteket Lærerintra > Arkiv > Samlemapper Lærerintra > Nyt fra (til højre fra opslagstavlen) (og snart på bibweb.dk) Tilbud og aktiviteter 01/013 1 SkolePorten > Skolebiblioteket

2 Skolebibliotekets personale Egne notater DW Dorte Wiese KG Kate Gondolf Trebbien MP Malene W Pedersen DL Ditte Marie Langhans MS Malene Saltoft Skolebibliotekets handleplan Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag: Tydelighed og nærvær/ Humor og livsglæde/tryghed og respekt arbejdes ud fra skolens målsætning om: Inklusion Tematiserede linier Som vores eget indsatsområde har vi: Læremidlernes medialisering Opbygning af samarbejdsforum med skolens vejlederteam. Opbygning af egen hjemmeside Skolebibliotekets kulturtilbud Generelt 0. klasse: Joey 1. klasse: Sommerliv. klasse: Kortfilm 3. klasse: Vi arbejder på et tilbud til årgangen. klasse: Forfatterbesøg ifm. læselyst 5. klasse: Buster Filmfestival. klasse: Buster Filmfestival 7. klasse: Kunstprojekt 8. klasse: Storyteller 9. klasse: Storyteller SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 15

3 Egne notater Skolebibliotekets aktivitetsplan AUG Biblioteksbetjening af kolleger fredag d. 10. august kl. 91. Biblioteksorientering ved 1.3. klassernes første besøg (bl.a. udlånsstatus). Udlånsstatus for.7. klasserne uddeles (for gamle lån). Udlånsstatus for 8.9. klasserne uddeles (alle lån). 1. klasse: Mit sommerliv Udklækning af sommerfugle. SEP OKT NOV DEC Kursus for nye lærere i brug af skolebiblioteket. Grundkurser i 3. klasse i bogopstilling og søgning i Udlånsbasen begynder. Eksperimenter på biblioteket i forbindelse med uge 39. Oplæsning for børnehaveklasserne. BUSTERfestival: september 01 Avisen i Undervisningen" for 7. klasse i uge. Klar, parat, svar på Folkebiblioteket (.a og 5.y) "Danske Dyr" og "Verdens Dyr" præsenteres for. klasserne. Læsekampagne for 3.. klasserne fra uge 3. Bl.a. oplæsning og "Læsetræet". Drabssag Melved for 8. klasserne (uge 8) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Juleoplæsning og julehygge. Julekonkurrencer. JAN Udvidet kursus i bogopstilling/søgning i Udlånsbasen for 5. klasserne begynder. Læselyst i. klasserne begynder i samarbejde med Solrød Bibliotek. FEB MAR APR MAJ JUN Oplæsning for. klasserne. Valgfaget naturfag formidler (se under 8.9. årgang) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Naturfag på spil for. klasserne (se under. årgang) Oplæsning for 3. klasserne med gæster udefra (evt. borgmesteren). Forfatterbesøg i. klasse af Josefine Ottesen (. april 013). Status over udlån for 8.9. klassernes lån (alle udlån). Oplæsning for kommende børnehaveklasser. Møde med 8.9. klasselærerne om placering af næste års projektuger. Udlevering af dette hæfte for de kommende skoleår på planlægningsdagen. Aflevering og udlevering af bøger. Taskebøger i samarbejde med fagudvalg. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 3

4 og medier på Munkekærskolen s tilbud Nyt i 01013: Intro forløb i brugen af Skoletube I Fælles Mål, faghæfte 8 er de centrale begreber elevernes digital dannelse, den multimodale tekst og web.0. Målet er, at den enkelte elev inden udgangen af 9. klasse kan bruge, forstå og forholde sig til it og medier som beskrevet i Fælles Mål og Junior PCkørekortet. Med integration af it og medier i undervisningen menes både undervisning i og med it og medier dvs. med fokus på både det betjeningsmæssige og det funktionelle. Det er klasseteamets ansvar, at alle elever i klassen får de it og mediekompetencer, de skal ifølge fælles mål, men skolen har tre hjælpefunktioner: it vejlederne, itkoordinatoren og biblioteket. Integrationen af it og medier foregår i et samspil mellem disse fire elementer: 1. Klasseteamets egen integration af it og medier Den absolut vigtigste og mest omfattende læring (99%) foregår ved, at hver enkelt lærer integrerer it og medier i sin undervisning, hvor det er muligt og givende i forhold til fagets og Junior PCkørekortets mål. Det er alfa og omega!. Itvejledernes klassekurser (Itvejledere: MS, FC) Klassekurserne er obligatoriske forløb, som klasserne skal gennemføre for at opnå kendskab til de grundlæggende færdigheder. Kurserne kan dog frameldes, hvis teamet selv vil gennemføre eller har gennemført tilsvarende færdighedsforløb for alle klassens elever. Kursustimerne kan i stedet bruges med itvejlederen som ressourcelærer. Der afsættes 1 lektioner om ugen til disse kurser fordelt på itvejledere, og kurserne har en varighed af 110 lektioner. Det siger sig selv, at disse kurser kun udgør en lille del af klassernes samlede integration af it og medier (ca. 1%), men da de er udformet som introduktionskurser til de forskellige værktøjer, er de en god hjælp for såvel elever som lærere til at komme i gang eller videre. Itvejlederne står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurserne i samråd med læreren. Det er vigtigt, at læreren deltager aktivt i afviklingen af disse kurser, så han/hun selv kan arbejde videre med værktøjet i klassen efterfølgende årgang (fortsat) JPCK 8. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i klasse: Projektopgaven Støtte i forbindelse med projektopgaven. Præsentation af søgesiden Søg & Find, individuelle logbøger og lovkrav for projektopgaven. Der tilbydes koordinerende møde med de implicerede lærere og SE, klassekursus i søgning på internettet og i lukkede databaser, oprettelse af individuelle digitale logbøger i ElevIntra, besøg på Solrød Bibliotek og hjælp til at finde, bestille og evt. købe materialer (fx DVD er). 8. klasse: Samfundsfag & Danmarks Statistik Der arbejdes med vedkommende statistik fra bl.a. Solrød. Data hentes i Statistikbanken.dk, indsættes i Excel, omformes her til diagram og kopieres til sidst til Word og PowerPoint. Eleverne udvælger og sammensætter selv dataene. Det er et godt værktøj til brug i samfundsfag og ved projektopgaven, hvis der skal bruges statistik. Der fokuseres meget på refleksion. 8. klasse: Nye kollaborative præsentationsværktøjer Intro til Prezi og Mindmeister 8. klasse: Junior PCkørekortet Trin 3 Dansklæreren evaluerer integrationen af it og medier sammen med itkoordinatoren (MS). Eleverne drøfter i grupper à 3 forskellige problemstillinger omkring it og medier. Der afsluttes med sammenfatning og drøftelse in plenum. Der fokuseres på dette trin på refleksionskompetencen. 3. Evaluering af Junior PCkørekortet (Itkoordinator: MS) Junior PCkørekortet er en sammenskrivning af, hvad der står i fagenes fælles mål om it og medier tilsat lidt almindeligt itkendskab. I slutningen af.,. og 8. klasse evaluerer teamet i samarbejde med itkoordinatorerne integrationen af it og medier med udgangspunkt i Junior PCkørekortets trinmål. Efter evalueringen udskrives et kørekort (diplom) til hver elev. Når eleven får kørekort 3 i 8. klasse, er Junior PCkørekortet hjemme. Se evt. mere på 9. klasse: Projektopgaven Komprimeret repetition af samme kursus i 8. klasse (s.d.). 9. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 13

5 s tilbud årgang s tilbud Generelt Bogopstilling og søgning i Udlånsbasen Eleverne kan altid henvende sig til bibliotekaren for individuel vejledning i brug af biblioteket, udlånsdatabaserne m.v. 7. klasse: Avisen i Undervisningen Støtte i forbindelse med det landsomfattede avisprojekt i uge. Det er et spændende kapløb med tiden for at få indholdet hjem til en avis på fire A3 sider. Klassen beslutter avisens indhold og form, skriver journalistisk, illustrerer, fotograferer, redigerer og layouter. Det er klassens avis, ikke lærerens. Læreren fungerer som konsulent og coach. I ugerne op til kan klasserne gratis få leveret den daglige avis. Se og kontakt FB for tilmelding. Man kan allerede nu tilmelde sig. 7. klasse: Videoredigering Eleverne lærer at optage og redigere med digitalt videoudstyr. Kurset fordrer en hel del logistisk overblik, og revideres år for år. Det er begrænset, hvad der kan nås på 8 lekt., men målet er at give eleverne så meget betjeningskompetence, at de nemmere selv kan bruge udstyret. Der redigeres i MovieMaker, som de fleste elever har hjemme og uploades til Skoletube. 7. klasse: MathCad. del Fortsættelse af kurset i. klasse (s.d.). Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til at bruge MathCad til afgangsprøven. 7. klasse NYHED: Intro til Skoletube 8 Vejledning i valg af bøger Eleverne vejledes individuelt i forbindelse med valg af bøger. Læsehestordning Enkeltelever i 1.9. klasse læser og vurderer bøger før køb. Genrefortælling Dansklæreren kan i forbindelse med genrearbejde i dansk aftale en mundtlig fortælling med MP som introduktion til genren. Udstillinger Skiftende udstillinger fra klasserne, UNESCO m.v. Aftal med bibliotekaren, hvor og hvordan elevarbejder udstilles. Arrangementer med forfattere, kunstnere med flere Vi forsøger at tilgodese så mange årgange som muligt. Den Gode Historie Vores bud på den gode historie i forskellige genrer og medier. F.eks. læselyst i 3.. klasserne, kortfilm m.m. Naturfagsuge 39 Vi forsøger igen at skaffe foredrag om naturvidenskab. Årets tema: Alt det vi ikke ved. Se mere på Vi opfordrer klassserne til at deltage i Masseeksperimentet Fuldkorn og englehop koncentration i top 7. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 8. klasse: Drabssag Melved Klasserne inviteres til at deltage i opklaringen af en række mord i den fiktive by Melved. Spillet strækker sig over 5 dage på hhv., 5, 5, 5 og lekt. (3 lekt.). Klassen kan selv supplere forløbet med uddybende undervisning før og efter. Især vil det være en fordel, hvis klassen forinden har arbejdet med DNA i biologi. Det er et tværfagligt forløb med elementer fra dansk, biologi, fysik/ kemi, matematik, samfundsfag og geografi. Bibliotekarerne er tovholdere, men det forventes, at der deltager mindst én lærer pr. klasse gerne gennemgående lærere. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket 3 LÆS Georgs Hjørne Flere gange gennem skoleåret udfordrer vi eleverne i forskellige naturfaglige forsøg og eksperimenter i Georgs Hjørne. support FC: MS: MP: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. Junior PCkørekort, Elevintra UNIlogin, SkoleKom Læsevejledning DW tilbyder løbende support i bibliotekets åbningstid. Se mere på bagsiden SkolePorten > Skolebiblioteket 5

6 s tilbud 0.. årgang s tilbud 5.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Bibliotekarerne fortæller om bibliotekets indretning og elevernes opførsel på biblioteket. Vi hygger med en god historie. Oplæring i brug af selvbetjeningsskranken Før eleverne i 3. kl. selv må betjene selvbetjeningsskranken. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Oplæsning på biblioteket Bestil tid til en god historie hos bibliotekaren. Orientering til forældre om egnede oplæsningsbøger Igen i år udfærdiges en liste over gode oplæsningsbøger til uddeling blandt forældre. Listen kan også findes i ForældreIntra. 0. klasse: Billedbøger til gennemsyn Eleverne er med til at vælge de billedbøger, vi køber. 0. klasse: Klasselogin og Unilogin. Intro til Fortæl NU! (efterår) Introduktion til programmet Fortæl NU! i Mikroværkstedets pakke, som også kan bruges hjemme. 0. klasse: Repetition og spil om talkendskab (forår) Repetition og introduktion til Matematik i Måneby. 1. klasse: Sommerudstilling af Mit sommerliv I august udstiller biblioteket elevernes bud på det gode sommerliv. En lille ting fra elevens sommerferie medbringes i et syltetøjsglas. Glassene afleveres i løbet af den første uges tid. Når udstillingen står færdig, inviteres til fernisering og oplæsning. 1. klasse NYHED: Intro til Microværkstedets pakke 1 JPCK. klasse: Naturfag på spil Alle kommunens. klasser kan deltage. Konkurrencen løber fra uge 1 til 1, og selve konkurrencedagen ligger i uge 1. I denne periode afsætter hver klasse mindst lektioner til at arbejde med 10 opgaver (10 åbne spørgsmål), som er ens for alle klasser, hvor de skal eksperimentere, undersøge og finde innovative løsninger. De organiserer selv, hvordan den bedste løsning er for klassen eller årgangen. På konkurrencedagen er der opstilling af, fremvisning og forklaring af gruppens løsning af opgaven.. klasse: Søgekurset Netpilot ( Børn på nettet ) Søgekurset består af 3 moduler: 1) Internettets opbygning og funktion, ) Søgestrategier og 3) Kildekritik. Se evt. mere på klasse: Webdesign og PhotoShop På kurset lærer eleverne at lave hjemmesider (Wix og Wiki). Målet er at give eleverne både betjenings og refleksionskompetence. Forløbet afsluttes med en fælles drøftelse af siderne: hvad var godt, og hvad var mindre godt?. klasse: MathCad Introduktion til udregnings og indskrivningsprogrammet Math Cad. Eleverne kan installere programmet hjemme. Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave deres større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til og trygge ved at bruge MathCad til afgangsprøven.. klasse: Junior PCkørekortet Trin Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Forløbet består af multiple choice, spørgeskema og drøftelse i plenum. På dette trin fokuseres der på forståelseskompetencen klasse: UNIlogin og tegneserie i Fortæl NU! (august) Eleverne får individuelle UNIlogin og udarbejder tegneserier i programmet Fortæl NU!. Forløb under udarbejdelse! SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 11

7 s tilbud 5.. årgang s tilbud 0.. årgang (fortsat) 5. klasse: Udlånsbasen. del Udvidet kursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb. Eleverne inviteres til en lille webquest for at opfriske, hvad de lærte i 3. klasse. 5. klasse: Giv en historie! Støtte til de 5. klasser, der deltager i "Giv en historie". 5. klasse: Billedromaner Invitation til elever og dansklærere om en første præsentation af den "nye" genre. Aftal tid med bibliotekaren. 1. klasse: Matematik Excel mm (efterår) Introduktion til brugen af Excell og Geogebra. 1. klasse: Word 1. del (forår) Introduktion til Word og Paint samt billedsøgning i Google. Gemning i egen mappe på serveren m.v. Der skrives små eventyr ud fra oplæg.. klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til bogkasser og læsekontrakter 5. klasse: UNESCOkasser 5. årgang kan låne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum. Kasserne indeholder gamle og nye brugsgenstande, billeder, bøger og musik fra forskellige steder i verdenen. Årgangen kan melde sig til at pakke kasserne ud og lave en udstilling på biblioteket sammen med lærer og bibliotekar. Udstillingen kan bruges af alle klasser og elever i forbindelse med emnearbejde. Se de mange muligheder Moesgaards hjemmeside og meld tilbage til skolebiblioteket. Web: klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til beskedsystem samt transport og samlemappe.. klasse: PhotoStory (forår) Forløb med digitalkamera/google, billedfortælling og lydoptagelse.. klasse: Danske Dyr & Verdens Dyr Introduktion til webtjenesterne. Kan også bruges hjemme klasse: Excel & Geometer Fortsættelse af Excelkurset i 3. klasse.. klasse: Frilaesning.dk 1 5. klasse: PhotoShop Introduktion til billedbehandling med PhotoShop Elements. 5. klasse: PowerPoint Introduktion til diaspræsentation og formidling. Forløbet aftales med klasseteamet.. klasse: Film i indskolingen Årgangen inviteres til introduktion til filmmediet med en film. Stikord: fortællestruktur, personkarakteristik og filmiske virkemidler. 5. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 5. klasse NYHED: Intro til Skoletube 10 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 7

8 s tilbud 3.. årgang s tilbud 3.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Vi repeterer bibliotekets indretning. Nu handler det om børnenes forsatte læselyst. Derfor arbejde vi på disse klassetrin med eget valg. 3.. klasse: Forfatterbesøg I forbindelse med Læselystkampagnen får. klasserne besøg af Josefine Ottesen! Vi håber dansklærerne bakker op med læsning af af forfatterens værker. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Få bibliotekaren med på råd, når eleverne løber tør for ideer. Oplæsning på biblioteket Der kan stadig bookes tid til en god historie på biblioteket. Læsekurser i samarbejde med læsevejlederen Lærerne kan hente råd og vejledning om arbejdet med læseforståelse i alle fag. 3. klasse: Udlånsbasen 1. del Grundkursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb, hvor eleverne løser opgaver i bibliotekets database. 3. klasse: Bog & Film Har klassen læst en roman, der også er filmatiseret, inviterer biblioteket til filmforevisning. 3. klasse: Læselyst Bl.a. Læsetræet" og gæstelærer (evt. borgmesteren). Eleverne inviteres til at udfylde Læsetræet, så de kan se, hvordan læselysten spirer. Vi forkæler med oplæsning og fortællere. 3. klasse NYHED: Intro til SKoletube 3. klasse: Excel (efterår) Indledende introduktion til Excel, bl.a. plus, minus, gange, delemaskiner. 3. klasse: ElevIntra & SkoleKom Repetition og videre med ElevIntra, bl.a. oprettelse af spørgeskemaer. Desuden stiftes der bekendtskab med Skolekom, og der tales om chatregler m.v. Forløb under udarbejdelse!. klasse: Læselyst (jul sommer) Samarbejde med Solrød Bibliotek. Skole og folkebibliotekaren præsenterer hver sin bogsamling (booktalk). Klassen har så sit eget bibliotek med udvalgte bøger i en måned.. klasse Nyhed: Elevintra, Blogs og logbog JPCK. klasse: Internetkursus/Web etik og Creative Commons Introduktion til internettet, hvad må man og hvad bør man være opmærksom på.. klasse: Publisher Layout Klassen har før kurset haft et fagligt læsekursus med De små fagbøger fra skolebiblioteket. Husk selv at bestille læsekurset, når du kender kursets placering. Eleverne layouter deres egne A5fagbøger med flotte forsider, indholdsfortegnelser osv. I kan selv bestemme emnet/emnerne. Foruden Publisher arbejdes med internettet, bl.a. Aschehougs Leksikon og Wikipedia.. klasse: Junior PCkørekortet Trin 1 Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Eleverne får opgaven Din fødselsdag, hvor de skal anvende bl.a. Word, Publisher, Excel, PhotoStory og ElevIntra. På dette trin fokuseres på betjeningskompetencen. 8 8 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 9

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Hvad kan PLC gøre for dig PLC s årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter for det kommende skoleår. Vi kan indgå med kurser for eleverne (photostory,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Skolebiblioteket 2008 2009

Skolebiblioteket 2008 2009 Skolebiblioteksteamet: Skolebiblioteket 2008 2009 Signe Carlsen: Mette Bruun: Annette Hartøft: Jonna Jensen Skolebibliotekar indkøb - CFU Skolebibliotekar indkøb tidsskr. Skolebibliotekar anmeldelser/it.

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N VORES VISION PLC er et levende sted, som skaber og understøtter interesse, lyst og læring Velkommen på skolebiblioteket Kært

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Skolebibliotekets målsætning for skoleåret 07/08 er at vi: Støtter alle tiltag der har til formål at udvikle elevernes læsefærdigheder

Skolebibliotekets målsætning for skoleåret 07/08 er at vi: Støtter alle tiltag der har til formål at udvikle elevernes læsefærdigheder Skolebibliotekets målsætning for skoleåret 07/08 er at vi: Støtter alle tiltag der har til formål at udvikle elevernes læsefærdigheder holder åbent med bemanding hver dag fra 8 14 tilbyder alle klasser

Læs mere

Utterslev Skoles centerteam Jeanette Thon, Magle Nydal, Anne Jul Nielsen og Pia Mølholm

Utterslev Skoles centerteam Jeanette Thon, Magle Nydal, Anne Jul Nielsen og Pia Mølholm Pædagogisk center skal bl.a. opmuntre til nysgerrighed stille spørgsmål og hjælpe med at finde svar hjælpe med litteratur, der giver lyst til at læse endnu mere. deltage med relevant materiale til årsplaner

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Webetik side 6 Databaser side 7 Bibintro side 8 Booktalk side 9 Overbygningen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Hele året 4. kl. lærere Biblioteket Fælles

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Skolen på Krimimessen

Skolen på Krimimessen Skolen på Krimimessen Vigtig information om rammer og workshops Oktober 2011 I forbindelse med skolernes repræsentation på Krimimessen 2012, opfordrer vi til, at eleverne arbejder med en bred vifte af

Læs mere

Skolebibliotekets årsplan 2009/10

Skolebibliotekets årsplan 2009/10 Skolebibliotekets årsplan 2009/10 Skolebibliotekets årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 Læse- skriveindlæring i indskolingen 3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013 0. Klasse Tænde og slukke computeren Logge på og af skolens netværk Bruge skærm, mus(dobbeltklik), tastatur og head-set rigtigt Åbne programmer på computeren(zen klienten) Lave tegninger i Paint og gemme

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 Læse- skriveindlæring i indskolingen 3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 Højtlæsning 2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer En masse spændende Dialogisk læsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed

Læs mere

Nørre Aaby skole Projektopgave

Nørre Aaby skole Projektopgave Nørre Aaby skole Projektopgave Introduktion Middelfartskoler 1 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Nørre Aaby

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

LÆRERENS MASKINRUM. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense

LÆRERENS MASKINRUM. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense LÆRERENS MASKINRUM Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense MIT PROGRAM Min baggrund Mit årshjul - mine ressourcer Et forløb i 6a Brug biblioteket Samarbejde Følg med på: ibenblog.skoleblogs.dk

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Årsberetning 1. januar 31. december 2006

Årsberetning 1. januar 31. december 2006 Pædagogisk servicecenter STATUS: Årsberetning 1. januar 31. december 2006 Timetildeling: Åbningstid: 1274 timer (nedgang på 53 timer) Adm. tid: 514 timer Bestandsstatistik: MUB: 19101 stk. MUK: 9550 stk.

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Klasse: 3. klasse Skoleår: Uge/måned Antal lektioner Kompetenceområde(r) Færdigheds- og vidensområder Forløb/stofområde Evt.

Klasse: 3. klasse Skoleår: Uge/måned Antal lektioner Kompetenceområde(r) Færdigheds- og vidensområder Forløb/stofområde Evt. Klasse: 3. klasse Skoleår: Uge/måned Antal lektioner Kompetenceområde(r) Uge 33-34 10-12 Undersøgelse MASSER AF BILLEDER - Besøg på kunstmuseet Aros eller lign. sted. - Miniforløbene Digtet og illustrationen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed 4. kl. lærere Biblioteket Fælles læsning

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Læringscenter Funktionsbeskrivelse Rantzausminde Skole - 2015 1 Introduktion Det traditionelle skolebibliotek eksisterer ikke længere! Der er kommet en ny bekendtgørelse for folkeskolens Pædagogiske Læringscenter

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Skolebibliotekets åbningstid

Skolebibliotekets åbningstid Årsplan for Skolebiblioteket Lerbjergskolen 2008/2009 Starten på skoleåret 2008/2009 bliver noget helt specielt for Skolebiblioteket, idet vi august 2008 tager et nyt Skolebibliotek i brug. I over et år

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Valgfag for klasse

Valgfag for klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag og tilmelding Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Engelsk Fransk Få dit 12-tal i matematik Outdoor fokus på motion Medier Side 2 Baggesenskolen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Lær at bruge portalen med små opgaver

Lær at bruge portalen med små opgaver Aktiviteter Under menupunktet Aktiviteter findes s aktivitetsforløb. De færdige aktivitetsforløb er nemme at gå til. Hvert aktivitetsforløb beskrives kort og klart, så man hurtigt kan orientere sig i aktivitetens

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende Dialogisk Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles læsning

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere