Skolebiblioteket IT-vejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebiblioteket IT-vejledningen"

Transkript

1 Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter aftale. Se også folder fra Læsevejlederne. Som pædagogisk vejleder yder MS løbende support i 3 ugl. skemalagte timer på biblioteket og kan ellers kontaktes via LI. Support Munkekærskolen Skolebiblioteket vejledningen FC: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. MS: Junior PCkørekort, Elevintra MP: UNIlogin, SkoleKom Hvor finder man skolebiblioteket og Skoleporten > Skolebiblioteket Lærerintra > Arkiv > Samlemapper Lærerintra > Nyt fra (til højre fra opslagstavlen) (og snart på bibweb.dk) Tilbud og aktiviteter 01/013 1 SkolePorten > Skolebiblioteket

2 Skolebibliotekets personale Egne notater DW Dorte Wiese KG Kate Gondolf Trebbien MP Malene W Pedersen DL Ditte Marie Langhans MS Malene Saltoft Skolebibliotekets handleplan Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag: Tydelighed og nærvær/ Humor og livsglæde/tryghed og respekt arbejdes ud fra skolens målsætning om: Inklusion Tematiserede linier Som vores eget indsatsområde har vi: Læremidlernes medialisering Opbygning af samarbejdsforum med skolens vejlederteam. Opbygning af egen hjemmeside Skolebibliotekets kulturtilbud Generelt 0. klasse: Joey 1. klasse: Sommerliv. klasse: Kortfilm 3. klasse: Vi arbejder på et tilbud til årgangen. klasse: Forfatterbesøg ifm. læselyst 5. klasse: Buster Filmfestival. klasse: Buster Filmfestival 7. klasse: Kunstprojekt 8. klasse: Storyteller 9. klasse: Storyteller SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 15

3 Egne notater Skolebibliotekets aktivitetsplan AUG Biblioteksbetjening af kolleger fredag d. 10. august kl. 91. Biblioteksorientering ved 1.3. klassernes første besøg (bl.a. udlånsstatus). Udlånsstatus for.7. klasserne uddeles (for gamle lån). Udlånsstatus for 8.9. klasserne uddeles (alle lån). 1. klasse: Mit sommerliv Udklækning af sommerfugle. SEP OKT NOV DEC Kursus for nye lærere i brug af skolebiblioteket. Grundkurser i 3. klasse i bogopstilling og søgning i Udlånsbasen begynder. Eksperimenter på biblioteket i forbindelse med uge 39. Oplæsning for børnehaveklasserne. BUSTERfestival: september 01 Avisen i Undervisningen" for 7. klasse i uge. Klar, parat, svar på Folkebiblioteket (.a og 5.y) "Danske Dyr" og "Verdens Dyr" præsenteres for. klasserne. Læsekampagne for 3.. klasserne fra uge 3. Bl.a. oplæsning og "Læsetræet". Drabssag Melved for 8. klasserne (uge 8) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Juleoplæsning og julehygge. Julekonkurrencer. JAN Udvidet kursus i bogopstilling/søgning i Udlånsbasen for 5. klasserne begynder. Læselyst i. klasserne begynder i samarbejde med Solrød Bibliotek. FEB MAR APR MAJ JUN Oplæsning for. klasserne. Valgfaget naturfag formidler (se under 8.9. årgang) Status over udlån for alle klasser og lærere (for gamle udlån). Naturfag på spil for. klasserne (se under. årgang) Oplæsning for 3. klasserne med gæster udefra (evt. borgmesteren). Forfatterbesøg i. klasse af Josefine Ottesen (. april 013). Status over udlån for 8.9. klassernes lån (alle udlån). Oplæsning for kommende børnehaveklasser. Møde med 8.9. klasselærerne om placering af næste års projektuger. Udlevering af dette hæfte for de kommende skoleår på planlægningsdagen. Aflevering og udlevering af bøger. Taskebøger i samarbejde med fagudvalg. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 3

4 og medier på Munkekærskolen s tilbud Nyt i 01013: Intro forløb i brugen af Skoletube I Fælles Mål, faghæfte 8 er de centrale begreber elevernes digital dannelse, den multimodale tekst og web.0. Målet er, at den enkelte elev inden udgangen af 9. klasse kan bruge, forstå og forholde sig til it og medier som beskrevet i Fælles Mål og Junior PCkørekortet. Med integration af it og medier i undervisningen menes både undervisning i og med it og medier dvs. med fokus på både det betjeningsmæssige og det funktionelle. Det er klasseteamets ansvar, at alle elever i klassen får de it og mediekompetencer, de skal ifølge fælles mål, men skolen har tre hjælpefunktioner: it vejlederne, itkoordinatoren og biblioteket. Integrationen af it og medier foregår i et samspil mellem disse fire elementer: 1. Klasseteamets egen integration af it og medier Den absolut vigtigste og mest omfattende læring (99%) foregår ved, at hver enkelt lærer integrerer it og medier i sin undervisning, hvor det er muligt og givende i forhold til fagets og Junior PCkørekortets mål. Det er alfa og omega!. Itvejledernes klassekurser (Itvejledere: MS, FC) Klassekurserne er obligatoriske forløb, som klasserne skal gennemføre for at opnå kendskab til de grundlæggende færdigheder. Kurserne kan dog frameldes, hvis teamet selv vil gennemføre eller har gennemført tilsvarende færdighedsforløb for alle klassens elever. Kursustimerne kan i stedet bruges med itvejlederen som ressourcelærer. Der afsættes 1 lektioner om ugen til disse kurser fordelt på itvejledere, og kurserne har en varighed af 110 lektioner. Det siger sig selv, at disse kurser kun udgør en lille del af klassernes samlede integration af it og medier (ca. 1%), men da de er udformet som introduktionskurser til de forskellige værktøjer, er de en god hjælp for såvel elever som lærere til at komme i gang eller videre. Itvejlederne står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurserne i samråd med læreren. Det er vigtigt, at læreren deltager aktivt i afviklingen af disse kurser, så han/hun selv kan arbejde videre med værktøjet i klassen efterfølgende årgang (fortsat) JPCK 8. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i klasse: Projektopgaven Støtte i forbindelse med projektopgaven. Præsentation af søgesiden Søg & Find, individuelle logbøger og lovkrav for projektopgaven. Der tilbydes koordinerende møde med de implicerede lærere og SE, klassekursus i søgning på internettet og i lukkede databaser, oprettelse af individuelle digitale logbøger i ElevIntra, besøg på Solrød Bibliotek og hjælp til at finde, bestille og evt. købe materialer (fx DVD er). 8. klasse: Samfundsfag & Danmarks Statistik Der arbejdes med vedkommende statistik fra bl.a. Solrød. Data hentes i Statistikbanken.dk, indsættes i Excel, omformes her til diagram og kopieres til sidst til Word og PowerPoint. Eleverne udvælger og sammensætter selv dataene. Det er et godt værktøj til brug i samfundsfag og ved projektopgaven, hvis der skal bruges statistik. Der fokuseres meget på refleksion. 8. klasse: Nye kollaborative præsentationsværktøjer Intro til Prezi og Mindmeister 8. klasse: Junior PCkørekortet Trin 3 Dansklæreren evaluerer integrationen af it og medier sammen med itkoordinatoren (MS). Eleverne drøfter i grupper à 3 forskellige problemstillinger omkring it og medier. Der afsluttes med sammenfatning og drøftelse in plenum. Der fokuseres på dette trin på refleksionskompetencen. 3. Evaluering af Junior PCkørekortet (Itkoordinator: MS) Junior PCkørekortet er en sammenskrivning af, hvad der står i fagenes fælles mål om it og medier tilsat lidt almindeligt itkendskab. I slutningen af.,. og 8. klasse evaluerer teamet i samarbejde med itkoordinatorerne integrationen af it og medier med udgangspunkt i Junior PCkørekortets trinmål. Efter evalueringen udskrives et kørekort (diplom) til hver elev. Når eleven får kørekort 3 i 8. klasse, er Junior PCkørekortet hjemme. Se evt. mere på 9. klasse: Projektopgaven Komprimeret repetition af samme kursus i 8. klasse (s.d.). 9. klasse: 1807 Fortælleforestillingen 1807 med fortæller Kasper Sørensen, en fortælling som foregår under Københavns brand i SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 13

5 s tilbud årgang s tilbud Generelt Bogopstilling og søgning i Udlånsbasen Eleverne kan altid henvende sig til bibliotekaren for individuel vejledning i brug af biblioteket, udlånsdatabaserne m.v. 7. klasse: Avisen i Undervisningen Støtte i forbindelse med det landsomfattede avisprojekt i uge. Det er et spændende kapløb med tiden for at få indholdet hjem til en avis på fire A3 sider. Klassen beslutter avisens indhold og form, skriver journalistisk, illustrerer, fotograferer, redigerer og layouter. Det er klassens avis, ikke lærerens. Læreren fungerer som konsulent og coach. I ugerne op til kan klasserne gratis få leveret den daglige avis. Se og kontakt FB for tilmelding. Man kan allerede nu tilmelde sig. 7. klasse: Videoredigering Eleverne lærer at optage og redigere med digitalt videoudstyr. Kurset fordrer en hel del logistisk overblik, og revideres år for år. Det er begrænset, hvad der kan nås på 8 lekt., men målet er at give eleverne så meget betjeningskompetence, at de nemmere selv kan bruge udstyret. Der redigeres i MovieMaker, som de fleste elever har hjemme og uploades til Skoletube. 7. klasse: MathCad. del Fortsættelse af kurset i. klasse (s.d.). Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til at bruge MathCad til afgangsprøven. 7. klasse NYHED: Intro til Skoletube 8 Vejledning i valg af bøger Eleverne vejledes individuelt i forbindelse med valg af bøger. Læsehestordning Enkeltelever i 1.9. klasse læser og vurderer bøger før køb. Genrefortælling Dansklæreren kan i forbindelse med genrearbejde i dansk aftale en mundtlig fortælling med MP som introduktion til genren. Udstillinger Skiftende udstillinger fra klasserne, UNESCO m.v. Aftal med bibliotekaren, hvor og hvordan elevarbejder udstilles. Arrangementer med forfattere, kunstnere med flere Vi forsøger at tilgodese så mange årgange som muligt. Den Gode Historie Vores bud på den gode historie i forskellige genrer og medier. F.eks. læselyst i 3.. klasserne, kortfilm m.m. Naturfagsuge 39 Vi forsøger igen at skaffe foredrag om naturvidenskab. Årets tema: Alt det vi ikke ved. Se mere på Vi opfordrer klassserne til at deltage i Masseeksperimentet Fuldkorn og englehop koncentration i top 7. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 8. klasse: Drabssag Melved Klasserne inviteres til at deltage i opklaringen af en række mord i den fiktive by Melved. Spillet strækker sig over 5 dage på hhv., 5, 5, 5 og lekt. (3 lekt.). Klassen kan selv supplere forløbet med uddybende undervisning før og efter. Især vil det være en fordel, hvis klassen forinden har arbejdet med DNA i biologi. Det er et tværfagligt forløb med elementer fra dansk, biologi, fysik/ kemi, matematik, samfundsfag og geografi. Bibliotekarerne er tovholdere, men det forventes, at der deltager mindst én lærer pr. klasse gerne gennemgående lærere. 1 SkolePorten > Skolebiblioteket 3 LÆS Georgs Hjørne Flere gange gennem skoleåret udfordrer vi eleverne i forskellige naturfaglige forsøg og eksperimenter i Georgs Hjørne. support FC: MS: MP: Server, netværk, tilsyn, LærerIntra, ForældreIntra. Junior PCkørekort, Elevintra UNIlogin, SkoleKom Læsevejledning DW tilbyder løbende support i bibliotekets åbningstid. Se mere på bagsiden SkolePorten > Skolebiblioteket 5

6 s tilbud 0.. årgang s tilbud 5.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Bibliotekarerne fortæller om bibliotekets indretning og elevernes opførsel på biblioteket. Vi hygger med en god historie. Oplæring i brug af selvbetjeningsskranken Før eleverne i 3. kl. selv må betjene selvbetjeningsskranken. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Oplæsning på biblioteket Bestil tid til en god historie hos bibliotekaren. Orientering til forældre om egnede oplæsningsbøger Igen i år udfærdiges en liste over gode oplæsningsbøger til uddeling blandt forældre. Listen kan også findes i ForældreIntra. 0. klasse: Billedbøger til gennemsyn Eleverne er med til at vælge de billedbøger, vi køber. 0. klasse: Klasselogin og Unilogin. Intro til Fortæl NU! (efterår) Introduktion til programmet Fortæl NU! i Mikroværkstedets pakke, som også kan bruges hjemme. 0. klasse: Repetition og spil om talkendskab (forår) Repetition og introduktion til Matematik i Måneby. 1. klasse: Sommerudstilling af Mit sommerliv I august udstiller biblioteket elevernes bud på det gode sommerliv. En lille ting fra elevens sommerferie medbringes i et syltetøjsglas. Glassene afleveres i løbet af den første uges tid. Når udstillingen står færdig, inviteres til fernisering og oplæsning. 1. klasse NYHED: Intro til Microværkstedets pakke 1 JPCK. klasse: Naturfag på spil Alle kommunens. klasser kan deltage. Konkurrencen løber fra uge 1 til 1, og selve konkurrencedagen ligger i uge 1. I denne periode afsætter hver klasse mindst lektioner til at arbejde med 10 opgaver (10 åbne spørgsmål), som er ens for alle klasser, hvor de skal eksperimentere, undersøge og finde innovative løsninger. De organiserer selv, hvordan den bedste løsning er for klassen eller årgangen. På konkurrencedagen er der opstilling af, fremvisning og forklaring af gruppens løsning af opgaven.. klasse: Søgekurset Netpilot ( Børn på nettet ) Søgekurset består af 3 moduler: 1) Internettets opbygning og funktion, ) Søgestrategier og 3) Kildekritik. Se evt. mere på klasse: Webdesign og PhotoShop På kurset lærer eleverne at lave hjemmesider (Wix og Wiki). Målet er at give eleverne både betjenings og refleksionskompetence. Forløbet afsluttes med en fælles drøftelse af siderne: hvad var godt, og hvad var mindre godt?. klasse: MathCad Introduktion til udregnings og indskrivningsprogrammet Math Cad. Eleverne kan installere programmet hjemme. Matematiklæreren kan evt. efterfølgende opfordre eleverne til at lave deres større afleveringsopgaver i MathCad. Målet er, at klasserne på skolen på et tidspunkt bliver i stand til og trygge ved at bruge MathCad til afgangsprøven.. klasse: Junior PCkørekortet Trin Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Forløbet består af multiple choice, spørgeskema og drøftelse i plenum. På dette trin fokuseres der på forståelseskompetencen klasse: UNIlogin og tegneserie i Fortæl NU! (august) Eleverne får individuelle UNIlogin og udarbejder tegneserier i programmet Fortæl NU!. Forløb under udarbejdelse! SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 11

7 s tilbud 5.. årgang s tilbud 0.. årgang (fortsat) 5. klasse: Udlånsbasen. del Udvidet kursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb. Eleverne inviteres til en lille webquest for at opfriske, hvad de lærte i 3. klasse. 5. klasse: Giv en historie! Støtte til de 5. klasser, der deltager i "Giv en historie". 5. klasse: Billedromaner Invitation til elever og dansklærere om en første præsentation af den "nye" genre. Aftal tid med bibliotekaren. 1. klasse: Matematik Excel mm (efterår) Introduktion til brugen af Excell og Geogebra. 1. klasse: Word 1. del (forår) Introduktion til Word og Paint samt billedsøgning i Google. Gemning i egen mappe på serveren m.v. Der skrives små eventyr ud fra oplæg.. klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til bogkasser og læsekontrakter 5. klasse: UNESCOkasser 5. årgang kan låne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum. Kasserne indeholder gamle og nye brugsgenstande, billeder, bøger og musik fra forskellige steder i verdenen. Årgangen kan melde sig til at pakke kasserne ud og lave en udstilling på biblioteket sammen med lærer og bibliotekar. Udstillingen kan bruges af alle klasser og elever i forbindelse med emnearbejde. Se de mange muligheder Moesgaards hjemmeside og meld tilbage til skolebiblioteket. Web: klasse: ElevIntra (efterår) Introduktion til beskedsystem samt transport og samlemappe.. klasse: PhotoStory (forår) Forløb med digitalkamera/google, billedfortælling og lydoptagelse.. klasse: Danske Dyr & Verdens Dyr Introduktion til webtjenesterne. Kan også bruges hjemme klasse: Excel & Geometer Fortsættelse af Excelkurset i 3. klasse.. klasse: Frilaesning.dk 1 5. klasse: PhotoShop Introduktion til billedbehandling med PhotoShop Elements. 5. klasse: PowerPoint Introduktion til diaspræsentation og formidling. Forløbet aftales med klasseteamet.. klasse: Film i indskolingen Årgangen inviteres til introduktion til filmmediet med en film. Stikord: fortællestruktur, personkarakteristik og filmiske virkemidler. 5. klasse NYHED: Graf og Geogebra Forløbet er under udarbejdelse og aftales nærmere med PL 5. klasse NYHED: Intro til Skoletube 10 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 7

8 s tilbud 3.. årgang s tilbud 3.. årgang (fortsat) Biblioteksorientering ved klassernes første besøg Vi repeterer bibliotekets indretning. Nu handler det om børnenes forsatte læselyst. Derfor arbejde vi på disse klassetrin med eget valg. 3.. klasse: Forfatterbesøg I forbindelse med Læselystkampagnen får. klasserne besøg af Josefine Ottesen! Vi håber dansklærerne bakker op med læsning af af forfatterens værker. Fast ugentlig bibliotekstime Skriv klassen på skemaet uden for døren til bibliotekskontoret. Få bibliotekaren med på råd, når eleverne løber tør for ideer. Oplæsning på biblioteket Der kan stadig bookes tid til en god historie på biblioteket. Læsekurser i samarbejde med læsevejlederen Lærerne kan hente råd og vejledning om arbejdet med læseforståelse i alle fag. 3. klasse: Udlånsbasen 1. del Grundkursus i bogopstilling og søgning i BibWeb/ElevWeb, hvor eleverne løser opgaver i bibliotekets database. 3. klasse: Bog & Film Har klassen læst en roman, der også er filmatiseret, inviterer biblioteket til filmforevisning. 3. klasse: Læselyst Bl.a. Læsetræet" og gæstelærer (evt. borgmesteren). Eleverne inviteres til at udfylde Læsetræet, så de kan se, hvordan læselysten spirer. Vi forkæler med oplæsning og fortællere. 3. klasse NYHED: Intro til SKoletube 3. klasse: Excel (efterår) Indledende introduktion til Excel, bl.a. plus, minus, gange, delemaskiner. 3. klasse: ElevIntra & SkoleKom Repetition og videre med ElevIntra, bl.a. oprettelse af spørgeskemaer. Desuden stiftes der bekendtskab med Skolekom, og der tales om chatregler m.v. Forløb under udarbejdelse!. klasse: Læselyst (jul sommer) Samarbejde med Solrød Bibliotek. Skole og folkebibliotekaren præsenterer hver sin bogsamling (booktalk). Klassen har så sit eget bibliotek med udvalgte bøger i en måned.. klasse Nyhed: Elevintra, Blogs og logbog JPCK. klasse: Internetkursus/Web etik og Creative Commons Introduktion til internettet, hvad må man og hvad bør man være opmærksom på.. klasse: Publisher Layout Klassen har før kurset haft et fagligt læsekursus med De små fagbøger fra skolebiblioteket. Husk selv at bestille læsekurset, når du kender kursets placering. Eleverne layouter deres egne A5fagbøger med flotte forsider, indholdsfortegnelser osv. I kan selv bestemme emnet/emnerne. Foruden Publisher arbejdes med internettet, bl.a. Aschehougs Leksikon og Wikipedia.. klasse: Junior PCkørekortet Trin 1 Dansk og/eller matematiklæreren evaluerer integrationen af it og medier i samarbejde med en itkoordinator (MS). Eleverne får opgaven Din fødselsdag, hvor de skal anvende bl.a. Word, Publisher, Excel, PhotoStory og ElevIntra. På dette trin fokuseres på betjeningskompetencen. 8 8 SkolePorten > Skolebiblioteket SkolePorten > Skolebiblioteket 9

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009 Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008 Læsehandleplan Gedved skole 2009 Indhold Forord Undervisning - Indskolingen - Mellemtrinnet - Udskolingen Særlige læsetiltag - Læseuger - Læsekursus Materialer

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere