Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september Svendborg Sunds Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008 Svendborg Sunds Sejlklub

2 STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej Svendborg Tlf Formand Peter Juhl Erikkevej Svendborg Næstformand Ivan S. Larsen Eghavevej 41, Troense 5700 Svendborg Kasserer Frank Müller-Bøgh Indmeldelse Katrinevænget Svendborg Sekretær Kim Jessen Præstemarken Vester Skerninge Ungdom Hans Jørgen Riber Kystvænget Svendborg Kapsejlads Frantz Christensen Sybergsvej Svendborg Seniorsejlerskole Besættes senere Aktiviteter Lone Marling Christinedalsvej Svendborg Klubblad og Else Lindhard hjemmeside Poul Smeds Vej Svendborg Øvrige udvalg m.v. udenfor bestyrelsen Sponsoradministration Henrik Meulengracht Erikkevej 2 D 5700 Svendborg Måler+plads- Uffe Lindhard administration Poul Smeds Vej Svendborg Måler+plads- Ole Jørgensen administration Rantzausmindevej Svendborg Indlæg til Klubbladet: Forsidefoto: Træning en juni aften. 2

3 SØREDNINGSØVELSE Det ligger nu fast, at der lørdag den 2. august vil blive afholdt søredningsdag for Falks redderelever i Rantzausminde. Der vil være praktiske øvelser fra ca kl om eftermiddagen, med deltagelse af hjemmeværnskutter og evt. en helikopter. Samtidig vil Svendborg Sunds Sejlklub og Rantzausminde Bådelaug afholde øvelse og instruktion i anvendelsen af de ny redningsposter, der er opsat i havnen her i foråret. Nærmere program vil følge senere ved opslag i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside Peter Juhl Formand TUR TIL DAGELØKKE DEN 13. SEPT. Vi gentager succesen fra sidste år med en efterårstur, hvor vi håber klubbens medlemmer vil møde op i Dageløkke til en hyggelig weekend med de sidste gode sejlerhistorier. Vi mødes i SSS klubhus til skippermøde den 13. september kl og sejler derefter mod Langeland. Kørende medlemmer er også meget velkomne! Fælles spisning ved grillen lørdag aften. Vi låner skipperstuen i tilfælde af dårligt vejr. Fiskebutik og købmand har åben. Det gode humør, mad og drikke må hver båd sørge for. Der er mange medlemmer, som har et musikinstrument m.m. Tag det frem fra mølposen og vær med til og sprede en hyggelig stemning i Dageløkke. God vind Aktivitetsudvalget ØLSMAGNING Øl-smagning på Strandgården onsdag den. 1. oktober kl Uffe, en af klubbens ølenthusiaster vil præsentere nogle gode øl. Dertil serverer vi spegepølse fra Rørvig og groft brød fra Svendborg. Pris: Kr. 125,- Tilmelding til Eva, Kristian eller Lone inden den. 26. september eller eller på mail: Hilsen fra Aktivitetsudvalget 3

4 4 Denne annonceplads kan blive din

5 Mand reddet i Rantzausminde havn Mand reddet ved hjælp af Sikkerheds-post i Rantzausminde havn. Fredag den 9. maj om formiddagen var brug for en af de nye sikkerhedsposter i Rantzausminde havn. En mand faldt i vandet fra sin båd, kunne ikke komme op ved egen hjælp. Men hans råb om hjælp blev hørt, og en stige blev sat i vandet, beretter Hans Raa Andersen, der samtidig med andre, hørte råbet om hjælp. Der var nogen usikkerhed om anvendelsen, men stigen kunne i denne situation nå helt til bunden, og således kunne personen selv kravle op. Det er meget glædeligt at sikkerhedsposten var på plads, og situationen understreger behovet for, at vi får de faste stiger monteret snarest, samt at man deltager, når vi senere på sommeren holder en demonstration af anvendelsen. Peter Juhl Formand Forsikringstilbud via Dansk Sejlunion og Codan Som medlem af SSS har du mulighed for at opnå rabat på dine bådforsikringer. Disse rabatter kan du få, fordi Dansk Sejlunion og Codan har indgået en forsikringsaftale, som betyder, at du kan få: Ansvarsforsikring til ca. _ pris af normalt - i 2008 er prisen 186 kr. pr. båd 15 % rabat hvis du både tegner kasko og ansvarsforsikring Yderligere 10 % rabat, hvis du har dueligheds prøve eller anden nautisk eksamen Yderligere 10 % rabat, hvis du har en godkendt tyverialarm i båden Forsikringen gælder sejlads hele året samt henliggen i godkendt såkaldt A-havn hele året Udvidet dækningsområde og meget mere - se Hvis du er interesseret i at tegne forsikring eller blot at høre mere, så kontakt klubbens kasserer: Frank Müller-Bøgh på tlf eller mail: I øvrigt har Codan et specielt sejlersekretariat, som kan hjælpe dig med forsikringsspørgsmål. Du kan også tegne forsikringerne ved at henvende dig til sekretariatet på tlf eller mail Præmien for Kaskoforsikring opkræves fra Codan, hvorimod opkrævning af præmie for ansvarsforsikring sker gennem klubben pr. 1. juli

6 Tlf Kontoret Østre Havnevej 16 6

7 RANTZAUSMINDE HAVN Sikkerhedsarbejdet i de kommunale lystbådehavne i Svendborg kommune Ved et informationsmøde i Svendborg afholdt af DS og FLID i januar 2007 meddelte Svendborgs havnemester Hans Søby, at havnevæsenet, der forvalter de kommunale lystbådehavne, var interesseret i en nærmere dialog med områdets enkelte søsportsklubber med henblik på udvikling af lystbådehavnenes sikkerhedsmæssige beredskab. Sikkerhedsarbejdet i Rantzausminde Lystbådehavn (RLH) De efterfølgende drøftelser mellem havnevæsenet og søsportsklubberne i RLH har resulteret i erkendelsen af, at fortsat dialog bedst vil kunne gennemføres gennem et fælles sikkerhedsudvalg med repræsentanter fra havnevæsen og søsportsklubberne. Det første og stiftende sikkerhedsudvalgsmøde blev således afholdt på Strandgården 31. januar i år. Personerne i udvalget er følgende: Fra havnevæsenet: Jens Hermansen. Fra bådelauget RBL: Ebbe Jørgensen og Kaj Hansen. Fra sejlklubben SSS: Peter Juhl og Vagn R. Hansen. Man blev på mødet enige om, at udvalgets primære formål er: At opbygge og vedligeholde et sikkerhedsberedskab omfattende: Redningsudstyr, Brandbekæmpelsesudstyr, Førstehjælpsudstyr. Med tiden at inddrage andre forekommende sikkerheds- og miljørelaterede forhold såvel på land- som vandsiden. At informere lystbådehavnens brugere om sikkerhedsberedskabet i havnen og andre relevante forhold. Der er i udvalget enighed om, at sikkerhedsarbejdet i RLH skal være fremadskridende og gennemføres ved jævnligt afholdte udvalgsmøder. Vagn R. Hansen Sikkerhedsudvalget i RLH 7

8 Tank billigt og støt samtidig Svendborg Sunds Sejlklub Du kan støtte Svendborg Sunds Sejlklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf

9 SIKKERHEDSBEREDSKABET I RLH Sikkerhedsudvalgets formål Som nævnt på SSS hjemmeside er der oprettet et sikkerhedsudvalg i Rantzausminde lystbådehavn. Udvalgets hovedformål er at opbygge og vedligeholde et sikkerhedsmæssigt effektivt beredskab på havnen. Du kan på hjemmesiden læse om nogle af de forhold og tiltag, som er drøftet på sikkerhedsudvalgets første to møder. Redningsudstyr etableret og afprøvet I april lykkedes det sikkerhedsudvalget med bistand fra villige hjælpere at opstille syv såkaldte Codan-redningsstandere på broerne. Sammen med de eksisterende opsatser med redningskranse udgør disse en god dækning af redningsudstyr på broerne. Som nævnt i dagspressen har redningsudstyret på en enkelt bro allerede været i anvendelse ved bjærgning af en person, der ved et uheld var faldet i havnebassinet. Næste skridt - faste redningsstiger Den gradvise udbygning af havnens sikkerhedsudrustning sker i tråd med de anbefalinger til sikkerhedsforskrifter, der er udarbejdet fra projektet Sikker Havn. ONSDAGSSEJLADSER Her anbefales også etablering af faste redningsstiger på broerne. Derfor har sikkerhedsudvalget udarbejdet et forslag, der omfatter etablering af 12 faste redningsstiger, strategisk fordelt på havnens ni broer. En bevillingsansøgning til indkøb af disse stiger er indsendt til Kultur & Plan i Svendborg kommune. Såfremt vi får kommunens godkendelse, er det sikkerhedsudvalgets hensigt selv at stå for montagen af redningsstigerne bistået af villige hjælpere. Afprøvning af redningsudstyr For at afprøve effektiviteten af det opstillede redningsudstyr vil sikkerhedsudvalget ultimo juni foretage en intern afprøvning ved redning af en forulykket person i havnebassinet. Beredskabsøvelse i støbeskeen Det er planen sidst på sommeren at invitere til en større maritim beredskabsøvelse. Dato og nærmere detaljer vil bl.a. andet blive annonceret på SSS hjemmeside. Så hold dig orienteret! God sommer Sikkerhedsudvalget i RLH Vagn R. Hansen Sæsonen er i fuld gang allerede. Den startede allerede den 23. april. med en regelaften ved Thomas Jørgensen. I år var også medlemmer fra Ballen sejlklub inviteret. Vi var 35, der prøvede at følge med i gennemgangen af kapsejladsreglerne. Onsdagssejladsernes første aften den 7. maj blev en overraskelse, der startede 11 både. Onsdagen efter blev det til 16 både. Heldigvis har Irene Hansen fra Scankap 99, Fridag, sagt ja til at fortsætte som dommerassistent. Det er hyggeligt at stå og nyde de ofte smukke aftener sammen. Men der er også en del forberedelse, før vi kan byde så mange på kaffe og brød og resultater. Hun er en uvurderlig part af dommerduoen. Igen i år var der mange tilmeldinger med betaling og flere end sidste år, før første start, hvilket alle skal have megen ros og tak for. Det letter indskrivning af resultaterne. Også i år sejles der efter DH 2007 mål. Den første onsdag var en usædvanlig smuk og lun aften. Aftersailingen ser ud til at blive velbesøgt igen i år. Alle er velkommen til at deltage i sejladserne, med eller uden målebrev. Man kan deltage i det antal sejladser, man har mulighed for, blot man forinden start kommer eller sejler forbi dommertårne, så vi får Jer med i startlisten Med håb om endnu en hyggelig sæson Hilsen fra Susanne 9

10 Elpaneler Generatorer Batterier Kommunikation Navigation INSTALLATIONER SALG OG SERVICE REPARATIONER FORHANDLING AF ALLE KENDTE ELEKTRONIKMÆRKER 10

11 PINSETUREN TIL ÆRØSKØBING DEN 9. MAJ 2008 Vi sejlede derover fredag aften havde en fantastisk flot tur. Vinden var østlig ca. 3-4 sek. Dejlig mild aften med en rigtig flot solnedgang. Lissy og Mads Kirchheiner var vel ankommet til Ærøskøbing, og Mads kom op fra kahytten og tog godt imod os. Men jeg tror, vi alle var trætte, så før midnat var der ro ude på broen. I løbet af lørdagen kom der flere fra klubben, samt andre gode sejler venner, som er meget velkommen. Vi var nok ca. 20 både omkring den bro, som Ærøskøbing havn altid venligt holder til os. Efter skippermødet på broen kl blev vi enige om og grille ved legepladsen. Nogle var flinke og begynde at optage borde til os alle. Grillene blev startet kl. 17. Det lykkedes at holde pladser til os alle, vi var nok ca. 40 der spiste sammen. Alt lykkedes, så alle kunne få plads ved bordene, og der var grillkul nok til alle pølserne. Jette Groth fortalte os, at hun havde valgt at holde Der var nogle friske, som startede næste dag med en tur i bølgen blå. Andre tog en løbetur med Jette som holdkaptajn, med det sidste nye inden for løbeteknologi. Næste dag var der nogle, der sejlede eller brugte diesel, for at komme til en anden havn eller ud for at lægge for anker. Vi var nogle som blev på Ærø og nød det dejlige vejr på stranden eller i byen. Vi mødtes ved grillen om aftenen og havde igen en dejlig aften, hvor vi kunne sidde udenfor og spise. Klubhuset, vi lånte var simpelthen, så flot og rent i år. Men vi leverede også et rent og pænt hus tilbage. sin 50 års fødselsdag sammen med os denne lørdag. Et stort til lykke fra os alle til Jette. Hele lørdagen havde vi det flotteste vejr, masser af sol hele dagen. Men det skyldes nok af Jette havde fødselsdag. Senere samles vi i klubhuset til kaffe. Tak til alle for hjælpen, så vi igen havde en god pinse. Lone Marning Aktivitetsudvalget 11

12 SALG & SERVICE B Å D E - Y A C H T - M O TO R E R - T I L B E H Ø R IMPORT og FORHANDLING af både fra 6-64 fod samt påhængsmotorer og indenbordsmotorer MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og instrumenter MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation og service. ELVÆRKSTED Varmer, instrumenter og specielle el-opgaver VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal Porthusvej Svendborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag- fredag Lørdage åbent fra 1/3-1/ ALKEN & PARTNERS FACILITATORS Kullinggade Svendborg Tlf.:

13 SSS-SEJLERE VAR I PINSEN TIL SAIL EXTREME I KERTEMINDE Med tak for fotos af Claus Eriksen 13

14 14

15 TAASINGE RUNDT - GNISTEN CUP Arrangeret af Svendborg Sunds Sejlklub, blev afholdt søndag den 18. maj med 36 startende både. Der var fem starter med i alt ni løb. I år kunne der sættes tre løb af ens klassebåde og det var Folkebåde, Impala 27 og Scankap 99, i de andre blandede løb var kun at finde max to af hver bådtype. Igen i år var der også et tilbud til både uden målebrev om at deltage i et løb for sig. Vejrmeldingen fra vejrtjenesten lige før skippermødet kl. 9, meldte vind mest fra N- NV 3-5 m/s, drejende en smule til NØ senere på dagen og aftagende i styrke. Tørt og solrigt med skyer. Der skulle sejles med Tåsinge til bagbord og det var et flot skue efter starterne, da størstedelen straks satte spiler på vej ud af sundet. Vejrmeldingen kom slet ikke til at passe. Mange sejlere fortalte, at det havde været en rigtig dejlig sejlads og der havde været mange variationer i vejrforholdene, alt efter hvor de befandt sig på den 30 sømil lange tur. Det strakte sig fra næsten vindstille til 10 m/s med skummende bølger i farvandet mellem Langeland, Vemmenæs og Thurø. Vindretning var meget vekslende. Der var flere nye deltagere og nogle fortæller om lette grundstødninger og andre om at de føler de har fået udforsket terrænet. Der tales om dagen som Alt i alt en god dag. Og mange siger på gensyn til næste år. Første båd nåede målet kl og sidste båd kom kl Kun tre både valgte at udgå da de ikke regnede med at kunne nå målet inden kl. 19, hvor sejladsen afsluttes. Præmierne var igen i år sponsoreret af GNISTEN. TAK til GNISTEN! O start - Løb uden målebrev 1. Præmie Yngling D 33 Mads Groth NN SSS 1 start - Løb 1 - Klassebåde 1 Præmie Folkebåd D 494 Jesper Worm Larsen Potemkin SVA 1. start Løb 2 1 Præmie Yngling D 54 John Groth Ø-pigen SSS 2 start - Løb 3 1. Præmie Albin Express Søren Juel Explorer BAS 2. Præmie X-79 Søren Jansen Peggy Gordon RSK Løb 4 - Klassebåde 1. Præmie Impala 27 Jens Ricard Pedersen Kafue SSS 3 start - Løb 5 1. Præmie Banner 28 Erik Medelby Andersen Freja FSK 2. Præmie Banner 28 racer Lars Overgaard Brasso NSF Løb 6 - Klassebåde 1. Præmie Scankap 99 Kjeld Hansen Fridag SSS 4 start - Løb 7 1 Præmie Melges 24 Per Slengerik Mamma Mia OURE Løb 8 1. Præmie Ylva Per Brøndum Havanna SSS Susanne Knutsson Dommer 15

16 LÆR AT SEJLE ELLER BLIV EN BEDRE SEJLER... FOF afholder S E J L E R-K U R S E R på Strandgården og SIMAC Hold nr METEOROLOGI Tirsdage, 7/ kl Pris: 1080 kr./944 kr. 34 lektioner, 17 gange. Sted: SIMAC Lærer: Mette Hundahl. tlf Kursets indhold bliver praktisk viden om vejr og hav for sejlere. Den nødvendige teoretiske viden gennemgås, men ikke teori på et svært niveau. Kurset vil omhandle: vind, bølger, strøm, danske vejrtyper, nedsat sigtbarhed, skyer, lokale vindog vejrforhold, observationer af vejret, vejrudsigter (meteorologernes og ens egne), læsning af vejrkort, sejlads i forskellige vejrforhold og brug af vejrets tegn ved sejlads. Hold nr DUELIGHEDSBEVIS Mandage, 1. gang d. 20/ Kl Pris: 2040 kr/1800 kr. 60 lektioner, 20 gange. Sted: Svendborg Sund Sejlklub Lærer: Torben Bomholt Nielsen. Tlf.: Du vil på dette kursus om lære navigation, lanterner, vigeregler, farvandsafmærkninger, søsikkerhed og meget andet, så du kan sejle sikkert såvel dag som nat, i alt slags vejr (næsten). Der vil være mulighed at gå op til såvel den teoretiske som den praktiske prøve, som er et krav for at opnå duelighedsbevis. Hvis du i forvejen har speedbådskørekort, skal du kun til den teoretiske prøve for at få beviset. Udgift til båd og prøver. 16

17 Hold nr SPEEDBÅDSKORT Mandage, 1. gang d. 8/ kl Pris: 525 kr/465 kr. 15 lektioner, 5 gange. Sted: Svendborg Sund Sejlklub Lærer: Torben Bomholt Nielsen. Tlf.: Her vil du få det nødvendige kendskab til bl.a. søvejsregler, farvands-afmærkning, søsikkerhed og fartøjskendskab, til at kunne gå op til speedbådsprøven. Med et speedbådskørekort, må du sejle speedbåd med længde op til 15m. Udgift til brændstof og prøve. TILMELDING: Du kan tilmelde dig via på vores hjemmeside: eller på telefon SEBASTIANS FORÅRS SEJLEROPLEVELSER GARDASØEN Påsken 2008 I marts måned tog min familie og mig til Gardasøen for første gang. Det var en lang vej. Det har taget lang tid, fordi vi havde rib-jollen med jollerne ovenpå på slæb, og vi skulle gennem hele Tyskland og Østrig for at komme til Gardasøen i Italien. Vi sejlede hver dag sammen med 998 andre sejler fra hele verden. Det var verdens største stævne. Vi sov på Hotel Centrale og havde det rigtig dejligt. Det var en god tur med mange sjove sejler oplevelser. Fortsættes på side 19 17

18 Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle rebe systemer... Momentum standardspilere og genakere......www.mpsejl.dk Besøg vores store udstyrsforretning med udstyr til både SEJL OG MOTORBÅDE MP SEJL Ravnsøvej Risskov Tlf Englandsvej 2 Tlf.:

19 SAIL EXTREM I KERTEMINDE Sebastian vandt en meget flot 2. plads på C-banen i Kerteminde Han vandt en pokal og Rynke Rynkeby s kæmpe store sponsor abe KREDSSTÆVNE I FÅBORG Svendborg Sunds Sejlklub havde 19 sejler med det var rekorden!! Her vandt Sebastian 2. plads og Signe Juul Kjær kom på 3. plads. Sebastian og Oliver Larsen vandt en 3. plads i Feva. Emil Bødker og Nicolaj Eriksen vandt en 2. plads i Feva. Silje Kældsø vand en 3. plads i Zoom jollen Sejlerhilsner fra Sebastian Heide 19

20 Det er størrelsen der gør det Offset tryk Digital tryk Papirrådgivning Kreativt layout High-end scanning Computer to Plate Print af hæfter m.m. Banner produktion Tryk med variable data Web-design Spiralering Prægning Falsning - vi er meget mere end et trykkeri Grønnemosevej 13 Svendborg telefon

21 KREDSSTÆVNE I FÅBORG WEEKENDEN DEN MAJ 21

22 Tlf Syning af kalecher, bompresenninger, sejl mm. Alt i reparation: fra dag til dag. Riggerværksted: mobil valse, taluritpresse mm. Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex. Forhandling af MP-sejl. Hynder FYNS SEJLSERVICE Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Fåborg Tlf.: Bil.: Medlem af Danske Arkitektvirksomheder 22

23 HVAD KOSTER DET? Kontingent: Familiemedlemskab... kr. 850,- Aktive voksne medlemmer... kr. 450,- Passive medlemmer... kr. 150,- Juniorer... kr. 350,- Indmeldelsesgebyr... kr. 100,- Firmamedlemsskab... kr. 800,- Diverse: Seniorsejlerskole... kr. 875,- Teoretisk duelighedsprøve... kr. 690,- Leje af kluboptimistjolle... kr. 500,- Klubtøj mm. Slips kr. Kasket kr. T-shirt kr. Poloshirt kr. Sweatshirt kr. Fleecetrøje kr. Klubstander kr. Klubstander kr. Klubvin kr. pr. flaske ANNONCEPRISER I SVENDBORG SUNDS SEJLKLUBS KLUBBLAD PR /4 side 1/2 side 1/1 side Bagsiden Ny annonce i hvert nr. af bladet Samme annonce i klubbladene Med i prisen kommer firmaets logo - med kontaktdata eller link - på - når man»klikker ind«på siden med links. Ved ny annonce i hvert nummer af bladet skal»pris pr. gang«betales. Med venlig hilsen Bestyrelsen Svendborg Sunds Sejlklub 23

24 returneres ved varig adresseændring SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej Svendborg B tryk team svendborg a/s

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Indbydelse til reception..!

Indbydelse til reception..! Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 3, september 2009 Indbydelse til reception..! Klubben fylder klubben 50 år i år, og vi afholder reception i klublokalerne. Ved receptionen byder vi på lidt lækkert

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG NR.3 april 2012 38.ÅRGANG foto: frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 3 August 2007 w w w.tursejleren.dk DT s LANDSTRÆF 2007 Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk BÅDE i TUBORG HAVN 2007 17. - 19.

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere