MULIGHEDSKATALOG SAMLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGHEDSKATALOG SAMLET"

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget Samlede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget Samlede forslag fra Beskæftigelsesudvalget Samlede forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget 0,3% effektiviseringer af servicedriftsudgifter Total Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)

2 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

4 MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Lukning af offentlige toiletter Reduktion daglige drift bynære grønne områder Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser Vinterlukning af offentlige toiletter Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje Færre offentlige naturvejlederarrangementer Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen Reduceret naturpleje/skovdrift Opsigelse af medlemsskaber Hotline advokat varmelovgivning Konsulenthjælp til faunabedømmelser Spildevandsanalyser - egenkontrol Reducere konsulentassistance Flagning ved indfaldsveje til Herning Vejbelysning - udvidet natsænkning Vejbelysning - mindre vedligehold Almen vejdrift - effektivisering Grusveje - effektivisering Besparelse skilte Vintertjeneste - beredskabshonorar Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje Bybusser - omlægning af feriekøreplan Bybusser - mindre søndagskørsel Bybusser - mindre aftenkørsel Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen Teletaxa - nedlæggelse Herning Lufthavn - driftstilskud Trafikplanlægning - færre konsulenttimer Samlede forslag

5 MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje) Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i Ikke disponeret Strukturmidler Tidlig indsatspulje Reduktion i antallet af skoleudsættere Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud) Central vikarpulje reduceres (ER pulje) Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet Ungdomsskole Ung Herning, 10% Besparelse på IT - infrastruktur mv Skoleledelse Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret = 66% Herningelever) Reduktion af pulje til kursusafgift Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet) Visitation af kørsel Serviceniveaujustering, Tandplejen TVÆ 00.1 Fælles - optimering af kvm Samlede forslag

6 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Klippekort Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret) Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus Samlede forslag

7 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj (effektivisering) Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå, Sinding, Stakroge og Høgild Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8 t.kr. til 6t.kr. pr. bane Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og atletikstadion. Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen. Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v., Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre (vedligeholdelse eller tilskud) Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger Særligt lokaletilskud Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514) Herning Garden - Ingen tilskud Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t. mindreforbrug Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse Samlede forslag

8 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet BSK5 Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet BSK1 Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken SOC9 Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning SOC8 Nedlægge lederstilling i Projektenheden CEB12e 17 JC2 17 CEB3d Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion på Godsbanevej Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i kommune- forsikrede ledige Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i BSK UE16 Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del) SOC1C ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år - alene aktivering til de som vil JC1c skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige JC3 reducer brug af sprogskole - jobparate ledige JC6a reducer brug af anden aktør til jobparate ledige JC10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere Samlede forslag

9 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

10 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

11 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F01 Serviceområde: 20 Administration Fælles Nr. og emne: F01 PC- og mobilindkøb Område/tema: PC- og mobilindkøb Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Priserne på indkøb af PC-er og mobiler er faldet de senere år. Herudover vil der være øget fokus på efterlevelse af 1:1 retningslinien Ingen.

12 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F02 Serviceområde: 20 Administration Barselspuljen. Nr. og emne: F02 - Barselspuljen Område/tema: Barselspuljen Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Barselspuljen har været etableret i en længere årrække. Det har de senere år vist sig, at puljen er væsenligt større end forbruget. Forslaget omhandler udelukkende en budgettilpasning. Ingen.

13 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F03 Serviceområde: Finansieringskonti Nr. og emne: F03 - Finansieringskonti Område/tema: Låneomlægninger Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I forbindelse med det gunstige renteniveau vil det være muligt at omlægge nogle af kommunens lån, herunder lån optaget af institutioner og lign. Ingen.

14 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F04 Serviceområde: Fælles for alle områder Nr. og emne: F04 - Kørselsgodtgørelse - merudgifter Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I dag beregnes kørselsgodtgørelse til medarbejdere ved Herning Kommune efter følgende principper: 1) Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopælen og mødestedet, medmindre afstanden mellem mødested og tjenestested er kortere. Hvis dette er tilfældet, ydes der kørselsgodtgørelse for antal kilometer mellem tjenestested og mødested. At yde kørselsgodtgørelse efter statens regler om merudgifter vil betyde følgende principper: 1) Der vil blive ydet kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopæl pg mødested, DOG fratrukket de kilometer, som medarbejderen skulle have haft kørt den dag mellem bopæl og tjenested. Der ydes således alene kørselsgodtgørelse for den merkørsel, som medarbejderen har ifm. tjenesterejsen altså kun en refusion af udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem bopælen og tjenestestedet. Hvis den ansatte ikke til daglig kører i privat bil, men fx kører med tog, kan der ud fra princippet om refusion af merudgifter ydes godtgørelse for det fulde antal kørte kilometer. Derudover går forslaget på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse til tjenesterejser på 0-5 km. Der stilles cykel til rådighed eller medarbejderen går, hvor det giver mening. Der er muligvis medarbejdere, der i stedet for at bruge egen bil vil benytte sig af offentlige transportmidler, og der vil i den forbindelse ofte skulle bruges mere tid (arbejdstid) på dette. Medarbejderne kan ikke pålægges at bruge egen bil ifm. tjenesterejser.

15 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F05 Serviceområde: 20 Administration - fælles Nr. og emne: F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie - budgettilpasning Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Når tjenestemændsstillinger ændres til almindelige stillinger tilskrives forvaltningerne forskellen mellem lønningerne. Det samme sker i forbindelse med udskriftninger i den lukkede gruppe Der er tale om en budgettilpasning, idet antallet falder over år. Ingen.

16 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F06 Serviceområde: 20 Administration - Fælles Nr. og emne: F06 - Billigere forsikringer Område/tema: Evt. selvforsikring på arbejdsskadeområdet Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune er en af de få kommuner der er forsikret på arbejdsskade området. I forbindelse med sidste udbud i 2010 blev udgiften reduceret fra ca. 17 mio. til ca. 12 mio. kr. Indeksreguleringen og ændringer i personalesammensætningen har gjort at udgiften igen er steget og i 2014 svarer til ca. 14 mio. kr. I tilfælde af selvforsikring på området skal der i stedet betales for en administrationsordning vedr. arbejdsskade samt for katastrofedækning m.v. Der skal desuden tages stilling til om der skal gøres en større forebyggende indsats og hvilket serviceniveau der skal være i relation til betjening af de tilskadekomne. Endelig kan der blive behov for at investere i et bedre skadesregistreringssystem. Mæglerfirmaet Willis vurderer, at Herning Kommune kan spare flere mio. kr. årligt. Det kommende forsikringsudbud i 2015 vil blive udbudt som sideordnet udbud (begge muligheder) med henblik på at synliggøre, hvorvidt Herning Kommune med fordel kan blive selvforsikrende på arbejdsskadeområdet eller om forsikring af området skal opretholdes. Der kan til gengæld være andre forsikringer som bliver dyrere bl.a. har vi en høj skadesprocent på auto og der er varslet højere selvrisiko ved brandsskader. Der er taget højde for dette i estimeringen, der dog skal tages med forbehold for det endelige udbudsresultat. Det ligger i ordet selvrisiko at vi selv bærer risikoen. Det vil sige også risikoen for at det i et år blivere dyrere, men også chancen for, at det kan blive billigere. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken risiko der er tale om, da vi i sagens natur ikke ved, hvor uheldige vi vil være med arbejdsskader.

17 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

18 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

19 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11/ØKE Events /BEK Reduktion af tilskud til Uddannelsesby Herning /BEK Erhvervsrådet /TM Redningsberedskab Samlede forslag

20 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 15 Kultur Nr. og emne: Kulturmagasinet Det Sker i Herning Område/tema: Bymarkedsføring Lukning af Det Sker i Herning Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Til Bymarkedsføring er der i perioden afsat 1,947 kr. pr. år., hvoraf de 1,2 mio. kr./år er målrettet udgivelsen af 4 numre af kulturmagasinet Det Sker i Herning. Hvis udgivelse af kulturmagasinet Det Sker i Herning ophører, vil 0,575 mio. kr./år kunne spares. De resterende midler på 0,625 mio skal fortsat bruges til indsatsen til branding og markedsføring af Herning som kultur og ikke mindst som bosætnings kommune. Restmidlerne er vigige for at kunne gennemføre den kommende branding- og bosætningsstrategi. I dag udkommer Det Sker i Herning i Folkebladets udgivelsesområde samt i Ringkøbing, Holstebro og Silkeborg. Lukning af kulturmagasinet Det Sker i Herning. De kulturelle institutioner i kommunen meddeler, at det ikke vil have nogle nævneværdig effekt på besøgstal mv., men at vi selvfølgelig ikke kan forvente, at stå lige så stærkt i folks bevidsthed om at kulturen lever i Herning.

21 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Transportudgifter, licenser m.m. Område/tema: Besparelser, transportudgifter, licenser m.m. Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Der er igangsat et omfattende arbejde med at analysere forbrug på transportudgifter, licenser, medlemskaber og abonementer m.m. På baggrund af analysen forventes der igangsat rationalisering antal abonnementer, licenser samt øvrige tiltag. På transportsiden flyttes korte bilture over til cykelture, hvilket vil betyde minimal øgede transporttid. Medarbejderne vil ikke have adgang til de fagblade, som de tidligere har haft. Medarbejderne vil i perioder med spidsbelastning kunne opleve en begrænset adgang/flaskehals til udvalgte IT-/fagprogrammer.

22 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Personalereduktioner Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af medarbejderstaben svarende til ca. 3 årsværk. Hovedparten af de ansatte i Teknik og Miljø aflønnes på de administrative konti (serviceområde 20), hvorved en reduktion af personalet kan berøre samtlige faggrupper og funktioner under Teknik og Miljø. Der vil i forbindelse med personalereduktionerne, i vidste muligt omfang, søges at finde yderligere områder egnet for digitaliering og effektivisering. Forvaltningen vil forsøge at få implementeret personalereduktionerne med mindst mulige konsekvenser for opgaveløsningen.

23 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Optimering af kontorlokalerne på Rådhuset samt vagtordning Område/tema: Nedbringelse af huslejeudgifter til administrative bygninger Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Optimering af kontorlokaler: Mindreudgift på kr. årlig. Der skal ske en bedre udnyttelse af kontorlokalerne på Rådhuset, dvs. lokalerne i bygningerne A D, Hedebanken, Enghavevej osv. De fleste af bygningerne ejes af kommunen, men der er også en mindre andel som lejes. Der skal laves en gennemgang af samtlige lokaler, således der kan skabes et overblik over eventuelle ledige kvadratmeter. Besparelsen skal findes via opsigelse af eksisterende lejemål, alternativt via salg af bygninger som kommunen ejer. Det vurderes, at der i forhold til det samlede antal m2 og antal personer på Rådhuset er plads til at kunne håndtere denne optimering. Udvendig vagtordning for tjek af døre og vinduer: Mindeudgift kr. årlig. I løbet af foråret 2015 har vi installeret tyverialarm i stueetagen på alle bygninger omkring Torvet. Medarbejderne på Rådhuset kan opleve de vil komme til at sidde tættere og samtidig kan det selvfølgelig også blive nødvendigt med en omrokering og dermed nogle afledte flytteudgifter.

24 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomiudvalg Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Børn og Unge Nr. og emne: Område: Personaleudgifter Reduktion af personalenormeringen BOU Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 2,7 2,7 2,7 2,7 Forslag om reduktion af personalenormeringen i den centrale administration i Børn og Unge med 2,7 stillinger. Reduktionen beregnes af et samlet budget på 38,4 mio. kr. i Langt hovedparten anvendes til lønninger. Reduktionen skal ske på følgende personalegrupper, afdelingsledere, konsulenter, økonomi og administration. I 2014 er der 48 fuldtidsansatte samlet for disse personalegrupper. Ud over disse aflønnes Børn og Familieområdets sagsbehandlere også på serviceområde 20, men disse er besluttet friholdt i denne proces. Børn og Familieområdet udgør ca. 50 % af det samlede budget Som led i evalueringen af centerdannelsen 2011 er der primo dec igangsat et organisationstjek med henblik på optimering af arbejdsgange og opgaveflow på tværs af de 3 centre. Projektet forventes at løbe frem til marts 2015 og omfatter hele den centrale administration i Børn og Unge, herunder administrative opgaver, økonomiske opgaver samt analyse/udviklingsopgaver i de 3 centre. De konkrete tiltag og reduktioner afdækkes i forbindelse med organisationstjekket. Reorganiseringen af de administrative og økonomiske opgaver forventes at skabe en væsentlig effektivisering. Den resterende besparelse vil betyde at servicen i forhold til afdelinger, skoler og dagtilbud mv. vil blive reduceret. Reorganiseringen af konsulentopgaverne forventes ikke at give en effektivisering i sig selv, men her skal skoler og institutioner i højere grad selv klare udviklingsopgaverne. Reduktionen af konsulentstaben vil medføre begrænsninger i forhold til igangsættelse af analyser, projekter, evalueringer mm. Reduktionerne skal i det omfang det er muligt ske ved naturlig afgang.

25 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration - SSB Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Social, Sundhed og Beskæftigelse Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 6,9 6,9 6,9 6,9 Ved budgetforliget 2015 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal levere forslag til besparelser svarende til 3 % af servicedriftsudgifterne. Det er efterfølgende besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal fremlægges forslag på 4 % for at skabe prioriteringsmuligheder. Reduktionerne i driftsrammen foreslås løst ved generelle personalereduktioner og via en forholdsmæssig fordeling mellem afdelingerne ud fra lønbudget. En besparelse på 4 % betyder personalereduktioner svarende til 8,1 stillinger for forvaltningen som helhed. Fordeling af besparelsen mellem afdelingerne i SSB betyder, at Handicap og Psykiatri skal skæres med 1 stilling, Sundhed og Ældre med 2 stillinger, Beskæftigelse med 4 stillinger og Staben med 1 stilling. Skal revideres i medfør af ØKE-beslutning. Sundhed og Ældre Serviceområde 20 inden for Sundhed og Ældre omfatter Visitationsenheden (21,2 årsværk) og Staben for Sundhed og Ældre (9,9 årsværk). Der er en væsentlig sammenhæng mellem indsatsen i Visitationen og udgifterne til bl.a. hjemmehjælp på Serviceområde 18. Herning Kommune har i sammenligning med andre kommuner en meget lav andel af 65+årige, der får hjemmehjælp, hvilket kræver skrap visitation. Herudover er det vigtigt, at Visitationen har fokus på opfølgning på de ydelser, borgerne er visiteret til, hvilket også har en direkte sammenhæng med udgifterne på Serviceområde 18. Det skal specielt nævnes, at Sundhed og Ældres mulighedskatalog vedrørende budget 2015 indeholder tiltag om revisitation af borgere til plejeydelser og rengøring. Effekten af tiltaget afhænger af, om der kan stilles de planlagte ressourcer til rådighed. Staben for Sundhed og Ældre har opgaver i forhold til Serviceområde 18 og Serviceområde 19 og Visitationen inden for fx økonomistyring, politisk betjening (herunder udarbejdelse af mulighedskataloger), analyse- og udviklingsopgaver samt besvarelse af borgerklager. Herudover sikres samarbejdet med bl.a. praktiserende læger, Region Midtjylland og private leverandører, lige som drift og udvikling af omsorgssystemet KMD Care varetages. Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatris administration varetager administrative- og myndighedsopgaver i forhold til Serviceom-

26 råde 13. Der er en direkte sammenhæng i indsatsen med opfølgning på borgerens ydelse i Myndighedsafdelingen og udgiften på serviceområde 13. Myndighedsafdelingen har ca aktive borgere. Visitationen har i forbindelse med Mulighedskataloget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri udarbejdet en strategi, som skal sikre at udgifterne på Serviceområde 13 kan holdes i balance. Det er administrationens vurdering at en opretholdelse af de nuværende ressourcer på myndighedsopgaven er vigtig for at sikre en gennemførelse af strategien. Der er ansat 16,9 årsværk i Handicap og Psykiatri. Myndighedsopgaverne varetages af 12 årsværk mens sekretariatsfunktionen varetages af 4,9 årsværk. Herudover varetager Handicap og Psykiatri drift af klient- og visitationssystemet KMD EKJ. Beskæftigelse I Beskæftigelsesafdelingen er der 134 årsværk ansat på Serviceområde 20. Medarbejderne løser i overskriftsform følgende opgaver; - job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte - rekrutteringsservice over for virksomheder - hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere - planlægger, iværksætter og følger op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte - økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående - bevilling og udbetaling af ydelser til borgere; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse mv. - politisk betjening, ledelsesstøtte og økonomistyring Der er i vid udstrækning tale om lovbundne opgaver. Ud over personaleomkostninger indeholder budgettet for Serviceområde 20 udgifter på 8,2 mio kr, til lægeerklæringer, lægekonsulenter, samt sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. Desuden udgør udgifter til forretnings IT-systemer 8 mio. kr. Staben SSB Staben understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg, og agerer bindeled mellem SSB og de øvrige samarbejdspartnere. Der er 15,8 årsværk i Staben, organiseret i 3 teams: Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt afregning. Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter, budgetkoordinering samt socialjura og regres. Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for råd og udvalg.

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere