Sig månen langsomt hæver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig månen langsomt hæver"

Transkript

1 Sig månen langsomt hæver Sig månen langsomt hæver, den gyldne stjerne svæver på himlen klar og blid; vor skov er tavs og stille, og hvide tåger spille på engen rundt ved aftenstid. Hvor rolig jorden hviler bag nattens slør og smiler så mild og sommervarm, ret som et stille kammer, hvori al dagens jammer forglemmes skal i søvnens arm. Betragter månens bue, den kun er halv at skue, og er dog hel og rund; så er vel flere sager, som nu vort hjerte vrager, fordi vi halvt dem skuer kun! Matthias Claudius/ Carsten Hauch (1779/1838)

2 Fred hviler over land og by Fred hviler over land og by, ej verden larmer mer, fro smiler månen til sin sky, til stjerne stjerne ser. Og søen blank og rolig står med himlen i sin favn; på dammen fjerne vogter går og lover Herrens navn. Der er så stille og så tyst i himmel og på jord; vær også stille i mit bryst, du flygtning, som der bor! B.S. Ingemann (1822)

3 Kun en Spillemand Den menneskelige Tankes Elasticitet har ingen Grændse, den er umaalelig som Verdensrummet, hvis Udstrækning Astronomen har viist os som ubegrændset; Aandens Stormænd udvider os Tankens Synskreds, men ogsaa Lidelser, store Livsmomenter have samme Kraft; og saaledes svæve vi med Tanken ind i en Himmel eller i et Helvede. Naomi skuede som en Newton, men skuede i et diabolisk Dyb. H.C. Andersen (1837)

4 Tycho Brahes Farvel Solen sank bag grønne Lund, Og den lyse, fulde Maane Mellem Sjølunds Kyst og Skaane Straaled over Øresund. Hvælved om Uranienborg Sig den lyse Stjernebue. Tycho stod i Maanens Lue, Monne Landet rundt beskue Tankefuld med dæmpet Sorg. [ ] Men Urania sin Ven Vil et andet Hjem berede, Hvorved hendes Kunst kan brede Sig til andre Lande hen. Dunkelt jeg kun Veien seer, Stjernerne maae den betegne, Ligemeget, hvad for Egne! Er ei Himlen allevegne? Hvad behøver jeg saa meer? J.L. Heiberg (1819)

5 Dejlig er den himmel blå Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke os fra jorden op til sig Det var midt i julenat, hver en stjerne glimted mat, men med ét der blev at skue én så klar på himlens bue som en lille stjernesol. [ ] Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. N.F.S. Grundtvig (1810/1853)

6 Reisekammeraten Aldrig havde Johannes tænkt sig Verden saa stor; jo mere den Fremmede fortalte, desto større blev den for ham; men som han meest undrede sig over dens Storhed, pegede den Fremmede mod Himlen, viste ham Solen, og udviklede hvorledes enhver Stjerne, der tindrede ham om Natten kun som en lille Prik, var en Klode, større og maaskee skjønnere end denne Jord her; da svimlede Johannes ved Tanken om det store Uendelige, men rystede derpaa med Hovedet og trykkede smilende den Fremmedes Haand idet han takkede ham for det deilige Eventyr, thi andet kunde det jo ikke være. H.C. Andersen (1835)

7 Da Maanen stod bag Skyer Da Maanen stod bag Skyer, gik jeg ned Til Havets mørke drømmeriske Bred. Sølv-Skyens Net hen over Ætrens Blaa Var kun én Streng, som Hænder leged paa; Og disse fine hvide Fingre smaa Slog Strengen i en underskøn Musik, Og vidt ud lyste Søen langs sin Bred, Da Maanen atter ud fra Skyen gik. Dér stod jeg ydmyg, slog mit Øje ned, Fornam et Lysvæld af en Herlighed, Fornam mit Selv al Elskovs Udspring nær, Fornam min Sjæl af Nattens Rigdom fuld, Af Sølv-Mors Dis, af Hav-Blinks Straaleskær; Tavs stod jeg denne Tavshed var Guld. Holger Drachmann (1889)

8 Himmelskibet [ ] Fra andre Kloder hentes maa Beviset For Livets evig høje Harmoni paa andre Kloder søges Paradiset hvis Porte vores Flammesværd slog i. Da stemmes Hjerterne af Straaleklangen, der strømmer til os fra de andre Zoner, vi synger med i selve Himmelsangen, der hver en Nat fra Universet toner: Flyv tilbage med en styrket Tro se, imellem Stjerner bandt I Bro. Himlens Skød er selve Livets Moder, der omslutter evigt alle Kloder. Kærlighedens høje Almagtsbud er den Straalekraft, I kalder Gud. Bring det Bud til Jord, at samme Maal funkler ud fra hver en Stjernes Baal. Lær, at vi er Trin paa samme Stige, der skal bygge Evighedens Rige. [ ] Sophus Michaëlis (1918)

9 Allesjælenat Store Stjærner staa deroppe, stirre gennem Natten ned, store Stjærner, store Øjne, der om alt paa Jorden ved. Nede lyser stærke Lygter, slukkes dog ved Midienat. Mørket kommer, Tiden flygter. Vogt den ene, dyre Skat! Vogt dit Hjerte, vaer din Tanke. Stjærner se på Jorden ned. Og vi véd ej naar vi banke paa din Port, o Evighed. Johannes Jørgensen (1896)

10 Julestjærnen Stjærner, Stjærner over Jorden, hele Himlen stjærnefyldt, ingen Maane, guldforgyldt, men kun Sølvstøv, Støv af Stjerner. Støv af Stjærner, Støv af Kloder, strøet og tabt i Himmelrummet, ingen Lyd, alt Liv forstummet, kun de de høje Stjærner glimter. [ ] Ingen Ende, ingen Bund, ingen Grænse, ingen Grund Jeg maa grue jeg maa svimle over dette dyb af Himle. Johannes Jørgensen (1903)

11 Inter-ferens Den blaa Nat er saa stille. Jeg ligger søvnløs. Stilheden vider sig og klinger. Det er Lyden af tusinde Miles Tomhed. Det er Rummets Monologer, hvis Ringe mødes med Tidens tonløse Cirkler. Johannes V. Jensen (1906)

12 Stjernenatten Nat om Alverden! Kloder i Smelten og Kloder i Hærden, Stjernesystemer, Dybets utallige Ild-Diademer, alle de snurrende Gnister i Himlen. Ud i det høje ser jeg som Trold med et trealens Øje. Ind i det sorte vender jeg Blikket, og Nuet er borte. Straalende Verdnerne slaar mig i Møde. Frem sig at svinge ser jeg Saturn med dens Maaner og Ringe. Verdener vaage ru i Orions forrygende Taage. Spindelvæv hænger i Afgrundens Kroge. Aldrig ved Randen evigt jeg møder kun Mørket og Branden. Virkeligheden blotter sin Ild, at jeg bedre kan se den, nærmer sig vildt fra en Himmel som Graven. [ ] Helveder tindre midt i den sorte Fortabelses Indre, ødsler med svimle Drømme om salige Guder og Himle Virkeligheder i Vidder af Glemsel. Thøger Larsen (1912)

13 Maaneskin En ensom Draabe falder fra Løvet og forstummer i Nattens ømme Stilhed og Havens Maaneslummer. Se Græsset gror i Søvne, den milde Dagregn dies, før Muldens Moder-Evne til andre Morg ner vies. Et spinkelt Skin, et sparsomt Søvnlys fra Maanen strømmer. De spæde Straaler varsomt berører alt, som drømmer. De melder lønligt Løvet og Havens Blomsterstande, at de har kysset Støvet i Maanens stille Lande. De synes tavst at sige: Véd I, som Natten skærmer, om i de dødes Rige Opstandelsen sig nærmer? Thøger Larsen ( )

14 Jeg har været med i de lange tidsrum, kloder har jeg set samle sig i verdensalteret i den vældige orkans vilde hvirvel gløde, lue og slukkes! Jeg er en gnist af den store brand. Jeg har i mit indre. Olivia Holm-Møller (fra katalog, Sophienholm 1978)

15 Se, nu stiger solen af havets skød Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, ret som om det ånded af lyset ud - o du milde Fader, min skaber, Gud! Jakob Knudsen (1891)

16 Mandag Mandag var maanens dag, da maanen længe havde kimet i natten flammet som et rygende baal, mens timerne gik og vendte tilbage, som tændte huse, svarende lys, som tændtes i den sorte morgen, atter blegnende saa vi ikke kendte hverandre, da dagen kom, og den svage sol delte dagen med den dagblaa måne Ole Sarvig (1948)

17 Planetarium [ ] Geometriske figurer i himmeldybet som korresponderer med storbyens menneskeskabte - men opmuntrer mildt euforisk til vished om universets konstans: Måneskifterne, Venus over aften og morgenhorisonten, Mælkevejen i vinternætter som i årtusinder. Galaksernes hvirvel balsmisk langsom for menneskers blik at se - Thorkild Bjørnvig (1981)

18 Nymåne Ikke en Sky paa Himlen, hele Rummet lyser nu da Solen er nede, Nymaanen: Yderste tindrende Rand af en tydelig Kobberskive er oppe. Hjærtet spørger tilsidste om menneskelig sorg virkelig nogensinde har været og glemmer sit Spørgsmaal. Bølgerne strømmer ind over Revlen, rejser sig, brækker, Skumkammen render som Lyn gennem mørkeblaa Flager af Silke, bredes som Skred af Lys. Vinden har lagt sig, en mægtig Søvnlarm lyder op gennem Klitters Tragter Raabere, ikke for Menneskers, men for Havets Stemme. Thorkild Bjørnvig (1959)

19 Natten er en gammel mand Natten er en gammel mand. Med en stjærnekappe over skulderen vandrer han ned af månens trappe Standser på det sidste trin. Roder i sin taske. Nipper en tår månevin af en sølvblank flaske. Skænker blomsterne en tår af de dugblå strømme Klapper jordens kind og går ind i dine drømme Halfdan Rasmussen (1964)

20 Hele min barndom og tidligste ungdom boede jeg ude, hvor byen og landet mødtes, derude på grænsen kendte vi før 1920 kun petroleumslampen, indenhus og udendørs deltes tiden i mørketid og maanetid. [...] efterhaanden opfyldte det voldsomme og paa samme tid blide himmellys ikke alene et praktisk formaal. Jeg blev også forelsket i lyset. Jeg blev maaneskudt. Naar det var fuldmaane stod jeg op og gik ud for at læse ved dens lys, eller blot for at bade mig i dens hvide skær, se min egen skygge i natten. Maanen har skabt nogle af mine mest betagende oplevelser. Else Alfelt (i et interview med Virtus Schade)

21 Det mest ubegribelige ved universet er, at det er begribeligt. Gravitation kan ikke holdes ansvarlig for, at mennesker bliver forelsket. Der findes to ting, som er uendelige: Universet og den menneskelige dumhed. Og når det gælder universet, er jeg endda ikke helt sikker. Albert Einstein

22 Månelanding Det er kun et lille skridt for et menneske, men et kæmpe skridt for menneskeheden. Neil Armstrong (1969)

23 Rummet skal ikke være nogen undtagelse [ ] satellitter, rumfærger, overvågningskameraer og farende spejle til opfangelse og videresendelse af laserstråler. Er der ikke længere åbent mod rummet? [ ] Hvad kan vi ønske os ved disse menneskeskabte stjerneskud?... Noget med kærlighed? Rejser? at nogen ikke må dø? Højst at de lysende spor må forblive stjerneskud. Thorkild Bjørnvig (1981)

24 Fremtidsminder Bag den duggede rude ser jeg stjerner, byens og himlens, under mig drejer kloden. Over mig er verdens rum åbent, og herfra strømmer tanker og billeder ind. Jeg ser en kvindes gyldne, bløde øjne, jeg ser fremmede dyr i ukendte skove. Jeg aner fjerne folk, deres verdener og legender jeg føler, at de vil stå mig nært i hvert øjeblik. Jeg er ikke kendt her men måske på fremmede planeter...? Jeg er digter, og jeg vil for-tælle om gammelt, som bliver nyt, om månen som skal generobres for vort syns skyld. Du kender mig først, når du ser mig. Måske er jeg af samme art som du, jeg taler samme sprog som alle jeg ser med universets Esperanto. Det siges, at jeg kommer fra jorden. Michael Strunge (1982)

25 Som hvis brinten som hvis brinten i stjernernes indre blev hvid her på jorden kan hjernen føles hvid som hvis nogen har sammenlagt tiden og presset den ind gennem døren til et rum hvor et bord et par stole og den søvnløse ubrugte seng i forvejen smuldre som hvis dis fra det fremmede verdensrum rejste som engle sidder man der i sit hjørne Inger Christensen (1981)

26 Alpeglød Alpesneen rosengløder Solen synker, Dager dør. Søen Taagefostre føder under violette Slør. Viftepalmer kuldskært skælver langs den lygtelyse Kaj. Bjerget op i Himlen hvælver lys-afprikket hver en Vej. En safirblaa Stjerne sitrer. Bjergets Silhuet forsvandt: Hele Rummet stjerneglitrer som i Støv af Diamant. Hvad er nede, hvad er oppe? Hvad er Himmel, hvad er Jord? Se, de hvide Alpetoppe toner tavse bort mod Nord. Sophus Michaëlis (1921)

27 Udstilling, publikation og de ledsagende aktiviteter er støttet af: A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal Augustinus Fonden Bang & Olufsen Nykøbing Falster Beckett-Fonden Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Gangstedfonden Guldborgsund Kommune Kulturstyrelsen Kunststyrelsen Lillian og Dan Finks Fond Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Lolland Kommune Nicolai og Felix Fonden Nordea-fonden Topdanmark Fonden Vordingborg Kommune Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Udstillingen er blevet til i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum.

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Masterclass i kreativ skrivning. - Århus Akademi 2014. Lasse Rude Nord. Nikolaj Loufbye Carstensen. Sissel Karstensen.

Masterclass i kreativ skrivning. - Århus Akademi 2014. Lasse Rude Nord. Nikolaj Loufbye Carstensen. Sissel Karstensen. VI SER 1 Masterclass i kreativ skrivning - Århus Akademi 2014 Lasse Rude Nord Nikolaj Loufbye Carstensen Sissel Karstensen Nikita Morel Laura Haslam Lassen Alle rettigheder tilhører forfatterne Forord

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E B L U E S PÅ M O T O R V E J E N Nu flyver dagens første musvåge ud i tåget morgengry den pønser på mord Mens vi menneskekærligt leger fremtid

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Da Stalin kom til Agger

Da Stalin kom til Agger Da Stalin kom til Agger af Eigil Steffensen I dette erindringsessay graver forfatteren et spadestik dybere end i erindringsartiklen i årbogen 2007, i hvert fald når talen er om besættelsesårene 1940-45.

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere