fiq fr etobnogokay ; Jt Kt.!r.3o Jt J] J' J] J] Jl. soltmer og scnwanr:z O Jl TH. : TszGoBs2 Jl Jl Dted: O Jt lffdag,d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiq #::.:å. @fi fr etobnogokay ; Jt Kt.!r.3o Jt J] J' J] J] Jl. soltmer og scnwanr:z O Jl TH. : TszGoBs2 Jl Jl Dted: O Jt lffdag,d."

Transkript

1 30. årgang April 2001 J]J]J]åI]J]J]J]J]J'J]J]J]AJ'J'J]J]J'J]O fiq fr etobnogokay ; a r :, f Jå HORNE HALLEN J] Jt lffdag,d. ao iuni Jl Jt Kt.!r.3o Jt J] J' Jl Dted: O {J - tælsker 3 retters butiet O - underhotdntng med Jl. soltmer og scnwanr:z O Jt - gratls kafte hele aftenen {J å 'å"t" til den ly:se... Jl J] J] å prls: tric.22t,t JJ Jt Billetter sælges i Hallen Jl Jl TH. : TszGoBs2 Jl å på gensyn 0 Horne Idrætsforening og Horne Idrætspark { J] J] Jl J' J]J'J]J'J]J]J]J]J]J]J]J]J]J'J'J]J'J]J'']J]

2 trmoo Autoriseret El-instollotør, Horne. Ilf. 7526'0166 Ring til. Gunnar Ditlevsen. Niels Jørn Hansen. Gert Nygaard Madsen Råt*i3å Ndr. Boulevard Varde.Telefon Fax Sækbæk Kro Når maden skal være rigtig go'. El-inslallationer e Hvidevareservice o EDB- og data-installationer. lnduski-installalioner o Tele/alarmanlæg o Afd. afolesen & Jensen Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk Ttf Strømgårds EL - Service Vi lilbyder alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidcvarer m.m. Døgnvagt pe [f Mobiltlf fiiner Strømgård Hvid Vr. Iljerremosevej 27, Horne JH. j#r Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b Bitflf Ttt Horrre 3, Horne Ttf t4 t BOLIQBI QQEBI.LslurrEr. IND US TSI EyCCESI ///// t'nlr' //t//, LrNDaBUqsByceEar /IF$EAWW. FBITIDSilASE I EEPABABTIONSABAEJDE t PE0JERTEBINC AE BYqCEBI Tomrerm.: KnudLuttdHatnen, Ing.: Morten Henneberg, ! I I a a I Landbrugs- og entreprenørarbejde Bertel Sørensen - TIf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 JU N IOR P IG ER VAN DT INTERNATIO NALT HAN DBOLDSTÆVN E I HOLLAND I PASKEN Horneffistrups juniorelitehold i håndbold har i påsken deltaget i et internationalt håndboldstævne i Franeke i Holland. Pigerne vandt den indledende pulje, og i finalen mod et andet dansk hold, Eritsø, spillede pigerne det bedste de nogensinde har spillet, og vandt Den høje internationale standard i dansk kvindehåndbold gør sig også gældende ned i ungdomsrækkerne, fortæller holdets træner Aksel Hansen ved hjemkomsten, Tillykke til de dygtige håndboldpiger: lda Larsen, Line Madsen, Addi Brøste, Anne Kathrine Nielsen, Louise Lund Jensen, Susanne Ditlevsen, Anna Hansen, Gitte Brynningsen, Lykke Lauridsen og Elin Kristensen, MUSIKSKOLENS FORARSKONCERT DEN 3. MAJ Musikskolens forårskoncert vil i år byde på indslag fra børnehaveklassen, numre fra forskellige solister, rytmiske sammenspilsorkestre og kor, Mats Rudklint, som er lærer ved musikskolen, vil lede slagets gang' Fra det nye skoleårs start august 2001 vil Mats Rudklint være tilknyttet Horne Skole. Han vil således kunne tilbyde undervisning af forskolehold, dvs. bh.kl., 1, kl. og 2, kl, Det sidste år har han gået på kursus i netop denne aldersgruppe. Han vil også tilbyde instrumentundervisning, bl.a. klaver og keyboard. Er der interesse for det, kan der også tilbydes kor. Mats Rudklint vil fortælle nærmere om mulighederne under koncerten, Så mød op til forårskoncerten den 3. maj kl på Horne Skole, for at lytte til noget godt musik og for at få et indblik i, hvad musikskolen tilbyder på Horne Skole efter sommerferien, KROCKET PA HORNE STADION På musikskolens ioettinger Har du lyst til at være med til krocket, så mød op mandag - torsdag kl, 14,00. Forsøgsvis vil vi prøve om aftenen - første gang tirsdag den 24. april kl Nye som gamle spillere er meget velkomne. Køller kan lånes, HIF Krocketudvalget Kristian Hansen, Dejgård, Kristian Hansen, Transbøl og Kurt Aggebie STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

4 TouR DE redal tmaj Cykl' foråret i møde for 2 kr, per deltager med start fra Horne Stadions p-plads kl. 'i9,30 følgende datoer: Tirsdag den 1, maj Mandag den 7. maj Mandag den 14 maj Mandag den 21, maj Mandag den 28. maj bur t?pedql:= Der bliver lodtrækning af små præmier undervejs, Turene cykles i Horne og omegn efter vejr og vind (husk selv drikkevarer). cykeltræf med Varde, Sig, Nordenskov - se Ugeavisen for Varde Velmødt. CykeludvalgeUKirsten, Gudrun, Else Marie, lngeborg VOLLEYBALL I HORNE IT??? Jeg har gennem en tid fået nogle forespørgsler om ikke der er interesse for volleybåll i Horne I F Måske!l! Et er sikkert - kan vi samle nok interesserede, så der er et grundlag for at forsøge - er hallen og rekvisitterne der også til at spille. Hvordan det så efterfølgende skal gribes an, må vi ifællesskab finde ud af. Jeg forestiller mig, at vi skal bruge tiden fra nu og frem til sommerferien til at lufte interessen, så vi kan være klar, når det bliver efterårfuinter. Jeg skal anmode alle, der bare har den mindste interesse, om at melde tilbage, så vi kan se, hvor stor interessen reelt er for at spille volleyball i Horne I F. Tilbagemelding inden udgangen af maj 2001 er ønskeligt, så der kan arbejdes videre. Har I ønsker om andre aktiviteter, er I meget velkomne til at henvende jer. lnteresserede bedes henvende sig til undertegnede på: eller tlf Horne I F/Dora Harck STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

5 HIF TEATERU DVALGET INFORMERER Nu er teatergarderoben blevet færdigflyttet ud til Keld Pedersen, Ølgodvej 16, Stundsig. Her kan man låne udklædningstøj til næsten enhver lejlighed (pris 20 kr.), Man skal blot kontakte Keld på tlf , Vi modtager også gerne aflagt'specielt' tøj. Teaterudvalget HERRESENIORKAMPE PA HORNE STADION Torsdag 24.m/ Fredag 1, juni Fredag 8, juni Søndag 17, juni Søndag 22. april Søndag 29, april Fredag 4, maj Torsdag 10, maj Søndag 20. maj kt kt kt. 19,00 kt. 19,00 kt kt kt kt. 19,00 kt Serie5-TistrupB Serie4-AlslevB Serie4-SpangsbjerglF Serie 5 - Varde lf 1 Serie 4 - Esbjerg lf 92 Serie 5 - Outrup Serie4-JernelF Serie 5 - Borris Serie4-EsbjergfB trw SAMMEN STOD VI STÆRKT FOR HINANDEN OG VILLE IKKE SKILLES Vi føler, vi skylder jer kære medborgere en stor-stor tak for den respekt og medfølelse I har vist os i en lang og svær, mørk tid, Glæden ved at snakke/nikke gør alting lidt nemmere igen. Tak tiljer, som har hjulpet os/mig når det så allersværestffi';;6 ud og livsglæden næsten var blæst helt væk. W;F;l Den store interesse der er udvist os ved at følge med iffi de forskellige instanser/etaper har gjort, at vi/jeg kunne r*,: få mange ting læsset af og skimte lidt lys forude, W'ffiIWå1 ffi,d # Æ *!gc* j i,q ['- { f.16iå #d ffie -' -v -""'''- w;1:r:{wibtri *ffi;.ffi}:! :: Tusind tak tiljer, som har fundet tid til at stoppe op og lytte samt afgive lidt varme til os, Tak til alle der på den ene eller den anden måde har hjulpet og støttet os. Nicolaj og Niels Tradsborg STøT VORE ANNONGøRER. DE STøTTER OS

6 NY INSPEKTøR I HORNE IDRÆTSPARK Søndag den 1. april var der skiftedag på Horne Stadion. Lone og Nie-_ls HviiO-t'ilife iiafgl efter 5 års ansættelse at prøve nye udfordringer. Bestyrelsen for HIP havde udset Thorkil Lindvig som efterfølger i inspektørjobbet og Else Marie Madsen som daglig leder i cafeteriet. Over 100 Horne-borgere havde lagt vejen forbi stadion for at sige farvel og goddag til de implicerede. Cafeteriadriften vil fremover være ldrætsparkens egen, hvorfor et eventuelt overskud vil være med til at styrke foreningens drift, hvilket den nylig overståede generalforsamling afslørede, at der i allerhøjeste grad er god brug for, Regnskabsåret 2000 gav et underskud på 95,000 kr,, Forklaringen på det dårlige resultat er eftervirkningerne af en rørskade i de gamle omklædningsrum, udskiftning af reflektorer i hallyset, ekstraordinære udgifter på tyverialarm og brandsikring. Plæneklipper- og traktordrift har også været ekstra udgiftskrævende, lndtægterne har også været vigende, idet hallen har været udlejet 122limer mindre end i året før. For at rette op på den skrantende økonomi er det nødvendigt med en del frivilligt arbejde, idet der ikke kan udføres så meget lønnet arbejde som tidligere. Bestyrelsen forestiller sig at indkalde til arbejdslørdage på stadion i lighed med hvad Sogneforeningen praktiserede ved Åben By anangementet. Ligeledes er det vigtigt, at sognets beboere er med til at bakke op om cafeteriet, så vi får en sund økonomi, der fortsat gør det muligt, at cafeteriet kan være et samlingspunkt i forbindelse med arrangementer på stadion og i hallen, Den store opbakning omkring goddag- og farvelarrangementet lover godt for fremtiden. På bestyrelsens vegne/keld Jochumsen TAK FOR 5 AR PA HORNE IDRÆTSPARK vi vil her igennem sige tak til brugere, kunder, bestyrelsesmedlemmer og alle vores medhjælpere for 5 dejlige og lærerige år på Horne ldrætspark. Trods travlhed, mange og lange arbejdsdage har der også været mange dejlige timer med glade og positive voksne og børn, der har brugt deres fritid på stedet. Vi ønsker held og lykke til Else-Marie og Thorkil, og siger tak for blomster, vin og pæne ord. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en flot arrangeret reception, Lone og Niels Hviid STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTEH OS

7 VAGTSKIFTE I HORNEHALLEN Tusind tak for opmærksomheden ved vagtskiftet den 1. april. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og vi vil bestræbe os på at indfri de ønsker I måtte have til stedet. Vi håber, I vil tage godt i mod os og at I vil bakke op omkring Horne ldrætspark. MATAS SPORTS CARE LøBET Mange glade hilsner fra Else Marie Madsen og Thorkil Lindvig Telefonnøgleløbet bliver til Matas Sports Care Løbet. Aslak Oveigaard, Matas, Varde er blevet ny hovedsponsor for løbet, der afuikles Kr. Himmelfartsdag den 24. mai med start fra gymnasiet, Med sponsoratet har Aslak Overgaard ønsket at skabe noget for Varde. Han forventer 1000 deltagere i år, og håber at kunne samle mindst 5000 deltagere allerede om 5 år. Som noget nyt vil hele overskuddet, tilmeldingsgebyrerne, gå til velgørenhed. I år til Børnecancerfonden, Således vil Bubber komme til Varde på selve løbsdagen for at modtage den forhåbentlig store check til Børnecancerfonden' Der løbes således: Kt Yzmaralon Kl, ,0 km Kt. 10,35 Kt, 10,40 4,5 km 2,2 km for gangbesværede Med de forskellige løbslængder er der alle muligheder for at gøre løbet til en familiebegivenhed, Man kan tage madkurven med, evt. købe en pølse og en sodavand' Der vil være opstillet telt på løbspladsen, Deter 22, gang løbet afuikles. Det startede i 1990 under navnet Sparekasseløbet med senere navneændring til Bikubenløbet. Det første år med 1030 deltagere. Løbet anangeres i samarbejde med Alslev GU og Janderup FS' Tilmelding til Matas, Varde. TREFFCO A/S SALG & UDLEJNING MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS Red.

8 HORNE AFTENSKOLE INSPIRATlONSAFTEN Tirsdag den 15. maj kl Hos Jytte Skov-Pedersen, EngdragetT, Ølgod Forskellige former for borddækning vil blive vist bl,a. til en festaften hyggeligt samvær med vennerne. Medbring blomster og grønt til en dekoration. eller en aften med 3 timer - 40 kr, Tilmelding til Tove Sørensen, llf FAMILIE OG FRITID Heldagstur over Fyn til Tåsinge lørdag den 26. maj 2001 Se annoncen i sidste nummer af Horne-Posten Tilmelding til Mona Clausen senest den 27, april. :: :::: :::: :::::,,se. rsdas den 27rna*s på,.,.. På udstillingen var der mulighed for at se, hvad kursisterne havde arbejdet med i vinterens løb indenfor blomsterbinding, knipling, madlavning, pileflet og troldeværkstedet. Desuden var der vist patchwork, som vil blive tilbudt på næste års kurser, Aftenens underholdning var lagt i fingrene på Marie Laursen, Klovborg, der virkelig er 'Dus med himlens fugle'. Marie Laursen fløjter melodierne med musikledsagelse, men hun benytter også sit særlig talent for at imitere fuglestemmer, som alle bliver i godt humør al at lytte til. At "naturfløjte" er en yders sjælden kunstart. Den bliver udført med en fløjte, som dannes med to fingre, 'Naturfløjten" fik det til at risle varmt ned ad ryggen på os tilhørere, Mona Clausen 8 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 FAMILIE OG FRITID, HORNE Familie og Fritid afrroldt generalforsamling i Horne Skole den 3. april Under formandens beretning blev der fortalt om de arrangementer, der årets løb. Der havde bl.a. været en inspirationstur til en pilehave og en forbrugeraften, hvor Vest Energi fortalte om dem selv, og om hvordan vi sparer på energien. I stedet for den traditionelle juleafslutning havde vi arrangeret fællesspisning, hvor kursusdeltagerne i "Madlavning for mænd" v/lisbeth Hansen stod for maden, og så var hele familien inkl. børnene med. Tilvores adventsmøde læste Kjeld Søndergaard Pedersen op. Gitte Hornshøj fra Herning har grebet den nye trend, behovet for igen at lære sig alle de synlige og usynlige spilleregler på livets landevej, fra familiefester tiljobsamtaler og det lige fta at pille en reje, takke for en indbydelse eller tackle en andens sorg - og komme godt fra det. Det gjorde hun på Horne Kro på en meget levende og underholdende måde. Desuden havde vi sang og underholdningsaften med Harmonikabanden og til allersidst udstilling og afslutning ved Marie Laursen, Klovborg, som spillede på'naturfløjte", dannet af to fingre. Men sæsonen er dermed ikke slut, vi har endnu et modeshow hos Rita Aagaard, Tarm og en udflugt sammen med de andre foreninger med forskellige stop over Fyn til Tåsinge tilgode. Så var der fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, som viste et lille underskud bl.a. pga, at kontingentet er nedsat til 100 kr. Da den nye folkeoplysningslov trådte i kraft den 1. august med fuld virkning fra årsskiftet, er kravene til vedtægterne blevet skærpet, hvis foreningerne fortsat skal have tilskud efter folkeoplysningsloven, derfor krævede det også nogle vedtægtsændringer. På valg til bestyrelsen var Berit Gram (modtog ikke genvalg) og Kirsten Bødskov (modtog ikke genvalg). På valg til suppleant var Herdis Andersen. Som revisor var Lene Jensen Hansen på valg - og blev genvalgt, Nyvalgt blev Dagmar Kristiansen, Maria Hansen og Louise Bertelsen. Vivil gerne byde de nye velkommen i bestyrelsen, som bliver konstitueret senere, og farvel og tusind tak for godt samarbejde i de forløbne år til de, der gik ud - vi trækker på jer, hvis det brænder på, Derefter var der fremlæggelse af aftenskolens regnskab ved Tove Sørensen. Familie og Fritid har et godt samarbejde med de andre foreninger i Familie og Fritid i Lyne, Krusbjerg og Orten-Tinghøj, hvor der er blevet udvekslet erfaringer og givet ideer til hinanden, Vi har været indbudt til flere af deres arrangementer i årets løb, bl.a. plejebosagen med Dorte Gramkow. Aftenen sluttede med vin og skinkestang, efterfulgt af kaffe med lagkage og småkager, fulgt op af en fællessang. Familie og Fritid/Mona Clausen STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

10 SANGAFTEN Der er sang på Den Gamle Gård i Bjerremose onsdag den 25. april kl. 1g.30 Alle er velkommen. Brugerrådet/Edith Rasmussen FORARSKONCERT I anledning af FNs internationale frivillighedsår arrangeres koncert i Vardehallen med Slesvigske musikkorps ledsaget af sangerinden Grethe Sønck tirsdag den 15. maj 2001 kl ivardehallen Koncerten, som er gratis, er for alle pensionister og handicappede i Varde Kommune. Beboerne på vore plejecentre bliver inviteret. Hvis du som pensionist har lyst til at deltage i koncerten og eventuelt har brug for transport kan du tilmelde dig til Lene i dagcenhet på Hornelund senest den 8. maj, evt. på flf , Brugerrådet HORNE BRUGERRAD Horne Brugerråd har haft generalforsamling, Følgende medlemmer blev valgugenvalgt: Børge Andersen (nyvalg), Elly Jensen (genvalg), Edith Rasmussen (genvarg), Lea Mortensen og Børge Madsen blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Gunnar Andersen, formand Børge Andersen, næstformand Elly Jensen, kasserer Edith Rasmussen, sekretær Laurids Pagaard, rådsmedlem Det kan oplyses, at Solveig, sygeplejersken har kontortid fra kl. 8 - g og 14-15, på mobiltlf Jeanettes kontor tlf, , vagt tlf , Sig tlf Jeanette vil, når alt er på plads, være at træffe 2 dage i sig og 3 dage på Hornelund. 1O støt VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS BrugerrådeUEdith Rasmussen

11 HORNELUNDS VENNER En stor tak til Hornelunds Venner, dvs. til alle jer, der støtter os ved køb af medlemskort. Vi er nu 308 medlemmer. Også en stor tak til støtteforeningen, Hvad er det så vi laver og for hvem? Arrangementerne er først og fremmest for Hornelunds beboere, altså dem der ikke magter at gå til de ordinære arrangementer. Bestyrelsen møder stor taknemmelighed fra beboerne og det er dejligt at få et varmt håndtryk, et smil og en stor tak for i dag, før vi går hjem. Januar: Året starter med en nytårsfrokost, hvor Lene pynter et festligt bord og bestyrelsen laver maden, som indtages afbrudt af musik og sang, Marts: Generalforsamling. Marie Sørensen og Svend Aage Østerberg trådte ud efter mange års arbejde i bestyrelsen, men begge blev som suppleanter. I marts havde vi også besøg af Harmonikabanden, som både spillede, sang og fortalte historier, Det var en dejlig livsbekræftende aften, som fik glade smilfrem hos alle. April: St. Bededagsaften får vi varme hveder og kaffe, hygger os, synger årstidens sange, hvor urt og busk i skjul er på vej ud - for det er lærkernes tid, og våren er i luften. August: Sommerudflugt, Turen gik til Bundsbæk Mølle, hvor der var dækket et overdådigt kaffebord i de gamle stuer. Vi rykkede sammen i 6n stue, så vi kom hinanden lidt mere ved. Vi fik også en snak med bageren, som naturligvis havde bagt alt brødet i den store, gamle ovn. Efter at have gået lidt rundt og set på udstillingen, gik turen i bussen ind over Dejbjerg Hede, hvor synet af den blomstrende lyng var ved at tage vejret fra os" Hvor er det dog et smukt syn hvert år. vi nåede også et kort stop i Oasen i Vostrup. En stor smuk have, anlagt og passet af kun to mennesker. Et kæmpe arbejde. Så kørte vi hjemad til aftensmad i opholdsstuen, Oktober: Høstfest. Middag, fællessang og underholdning. December: Hygge, kaffe og julegodter i opholdsstuen før Varde Garden kommer og spiller. Vi synger nogle julesalmer, før vi åbner vinduerne for julemusikken. Julestemningen sniger sig langsomt ind over os. Med venlig hilsen fra Hornelunds Venners bestyrelse, som nu består af: Formand Elly Jensen Næstformand lngrid Kristensen Kasserer Børge Andersen Sekretær Karen Thomsen lndkøb Kirsten Aas Christensen STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 'I1

12 MINILEGESTUEN Kom og vær med hver fredag formiddag fra kl, Alle børn under skolealderen og deres forældre er meget velkomne, Medbring selv kaffe, Vi holder til i legestuens lokaler, Det er gratis at være med. Vi følger skolens ferieplan. Britta, Dorthe og Ninna AKTIVITETSKALENDER FOR SPEJDERNE Kalender/start v/spejderne. c. / Regnskabet for 2000 er godkendt, spejderarbejdet er planlagt for det næste halve år og lidt til for nogle, Vores 2 faste arrangementer, nemlig generalforsamling og fastelavnsfesten er allerede overstået, Et lille men sniger sig ind her, til næste år vil programmet være knapt så langt, og vi vil starte til'gammel'tid, så alle får hele festen med, Jeg beklager, at nogle kom senere pga. for dårlig avertering. Kommende aktiviteter i 2001 Sankthans bliver igen i år aftroldt på Skt, Knuds Plads (lige ved byskiltet mod Bjerremose), Aftenen er for alle som har lyst. Der vil være bål med heks, båltale, snobrød, kaffe, ø1, vand pølsesalg. Det er blevet et lidt traditionelt program, men det er fordi vi hører folk sige "vi havde en hyggelig aften', så hvorfor lave om på noget, som er godt, bare for at lave om? I uge 28 drager hele gruppen på sommerlejr til Gråsten, Ugen vil som altid byde på en masse spejderarbejde og oplevelser, samvær, sure sokker, mad over bålfor de store, lejrbå, nye venskaber osv. osv. Helt sikkert en uge som mange allerede glæder sig til. I august overrækkes årsstjerner til spejdere og ledere. Det er også på Skt. Knuds Plads. Efter overrækkelsen spiser vi vores medbragte mad og hygger os en times tid, Torvedag 2001 vil både spejderne med tombola, pølsesalg og vores flittige lopper være at finde med deres boder - her kan man altid gøre en god handel. Jeg var lige ved at glemme vores kanoer! Dem kan man leje med redningsveste stort set hele året rundt. Det er ganske enkelt bare at kontakte Poul Erik Juelsen pr. telefon, så vil han give den bedste vejledning og sørge for selve udlejningen. I november tager hele gruppen til Assenbæk på juleweekend for at runde året af. Ugen er som regel fyldt med hemmeligheder, god mad, røde kinder og meget tid til samvær på tværs af gruppen. 12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 Ja, hvad skal jeg sige?? Sidder du derhjemme og har lyst til at blive en del af det her - enten som spejder eller hjælper er du velkommen til at kontakte os. Faktisk kan du prøve at være med til spejder på mødeafterne 3 gange uden at skulle tænke på kontingent og medlemskab og alt det der. Er du allerede en del af det hele, så glæd dig og se at få sat kryds i kalenderen. Hold øje med vores aktiviteter i Horneposten og spejdernes eget blad, Nyhedskvisten, som du kan se på skolens opslagstavle eller låne hos en kammerat, Vi hænger også plakater op 10 forskellige steder i byen iforbindelse med større arrangementer, så hold øjne og ører åbne, hvis du skulle have fået lyst til at prøve noget af det ovennævnte. Spejderne kan kontaktes på følgende tlf. nr.: Gruppeleder: Tina Nielsen, tlf, Kanoudlejning: Poul Erik Juelsen, tlf Loppeformand: Frederik Lauritsen, tlf Tina Nielsen vl NYE I GRUPPERADET - KFUM SPEJDERNE Velkommen til Frank Hansen, Hans Guldager og Anna Andersen i grupperådet, Det bliver et sjovt og spændende år, hvor I vil møde'nye" mennesker og blive kastet ud i en del, måske anderledes arbejdsopgaver end dem i nok beskæftiger jer med i det daglige. Velkommen tilbage til Jeppe Mortensen. Jeppe har sagt ja til at være gruppelederassistent og i løbet af nogen tid blive vores nye gruppeleder. Jeppe har tidligere været leder for Juniorspejderne og Ulveungerne. Han har selv et barn i en enhed og kender godt til spejderarbejdet både i og uden for gruppen og alle i gruppen kender Jeppe. velkommen tiljer alle fire og rigtig god arbejdslyst, med håb om mange sjove timer og et godt samarbejde, SALG AF LODSEDLER I HORNE OG OMEGN På gruppens vegne/tina Nielsen Å2il Yi// Spejderne i Horne vil gerne sige tak for den støtte, der blev vist i forbindelse med salg af lodsedler i Horne Sogn. Salget gik over al forventning, og der blev udsolgt, Tak KFUM Spejderne i Horne STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTEB OS 13

14 SPORTSUGEN 2O()1 Her følger en kort og meget foreløbig oversigt over sportsugen 2001, som foregår oden juni. Sportsugen begynder 2. pinsedag med gadefodbold. Tirsdag den 5, juni, grundlovsdag, er der'pigefrokost i teltet. Sidste års succes lægger op til en gentagelse i år, hvor de, som sidst gik glip af begivenheden, har muligheden i år. Viforventer at begynde lige efter middag. Billetter til arrangementet kan købes i Horne Hallens Cafeteria fra den 14, maj. Billetter skal købes på forhånd, da de inkluderer både entre og menu. Vi forventer også at Skomagerturneringen i billard finder sted denne dag. wi peri- Onsdag er der 'havetraktortræk' på programmet. Mange er ejere af en havetraktor og her er der så mulighed for at aftrøve ens egen - og haktorens formåen. Der vil blive trukket en slæde som ved tigtig traktortræko, så det er bare med at få traktoren trimmet og klargjort. Hør nærmere om regler og tilmelding ved Jesper Harmsen tlf eller Henning Højrup tlf Fredag er der Tour de Horne. Cykelrytterne vilforsøge at trampe så mange penge ind som muligt, Alle som har sponseret 100 kr. eller mere deltager i lodtrækningen om forskellige præmier. 1. præmien er et weekendophold for 2 personer. De seneste år har børnegøglevogn været et fast indslag i sportsugen. De hidtidige instruktører har valgt at stoppe, men heldigvis har nye valgt at kaste sig over opgaven, Lørdag aften løber dette års udgave af børnegøglevognen over scenen i hallen, Herefter er der rafleturnering i teltet og børnediskotek i hallen. Sidste år afholdtes børnedyrskue for første gang med stor tilslutning, så derfor prøver vi igen.vi har indtilvidere valgt at holde anangementet om søndagen. ' Det er den foreløbige plan, men dyrskuet kan blive begrænset til ikke klovbærende dyr pga. m & k syge. Opslag følger senere. I løbet af ugen bliver der også spillet håndbold- og fodboldkampe. Der vil i år ikke være Sommerfest i forbindelse med sportsugen, men en uge senere lørdag den 16. juni er der fest i hallen arrangeret af HIP og HIF i fællesskab, Musikken leveres af B1ørn & Okay og underholdningen af Sommer & Schwartz, Sæt kryds i kalenderen denne dag, billetter kan allerede nu købes i Horne Hallens Cafeteria. Sportsugeudvalget. 14 STøT VORE ANNONCøRER.DE STøTTER OS

15 f: vhallen, SA ER DER FEST Et lille udvalg nedsat af HIF og HIP har nu konceptet klar til alle tiders fest iwhorne der løber af stabelen lørdag den 16. juni kl Der lægges ud med en 3 retters buffet plus dessert, Der er desuden kaffe ad libitum hele aftenen til den nette sum af 0 kr, SOMMER & SCHWARTZ vil efterfølgende underholde med såkaldt'dansk underholdning i vestjysk verdensklasse" og der er garanti for spøjs komik på højt plan. Denne fantastiske aften sluttes af med timers dans til et af de bedste danske danseorkestre nogensinde, nemlig BJØRN & OKAY, Snyd ikke dig selv for denne aften. Reserver plads allerede nu på tlf eller i hallens cafeteria. Billetterne koster 225 kr. På festligt gensyn/hlf og HIP SOMMER & SCHWARTZ Sommer & Schwartz er en eksklusiv lille duo, der turnerer landet rundt for at sætte liv i mere eller mindre "kedelige' selskaber, Duoen serverer en underholdningscocktail med sange, monologer og dialoger med direkte publikumskontakt. Showet er udelukkende lagt an på at give publikum en morsom og hyggelig oplevelse * og spænder vidt fra opera til fællessang og alt derimellem. Bjørn & Okay har i over 30 år kørt landet tyndt for at optræde for et utal af mennesker, Gennem årene er det også blevet til rigtig mange hits på Dansktoppen og andre hitlister med melodier og sange, som næsten er blevet folkeeje. Hvem husker ikke hits som "Den gule flyve/, "En lille bitte tåre der faldf, "Snevalsen', 'Hun er bare 15 å/ eller "Hallo, godmorgen', Senest har det populære band modtaget guldplader for eksemplarer af både 'Bjørn & Okay ta'r kegle/'og "Hit's på Dansktoppen', STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 15

16 SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD JBU Placering Point DGI Placering Point Micro 94 nr. 7 5 Amtsserie Old Boys nr, 5 21 Micro 94 B nr. 5 6 Veteraner herrer nr, 1 35 Micro 93 nr Herre serie 2,1 nr, 6 17 Mcro 93 B nr Herre serie 2,2 nr Miniput B 91 nr.z 28 Herre serie 2,3 nr.8 10 Miniput B 90 nr.2 27 Herre serie 2,4 nr.4 22 LilleputB nrs 9 Herreserie3 nr.s 15 Lilleput C nr, 1 34 Herre serie 4,1 nr.2 29 Herre Ynglinge A nr Herre serie 4,2 nr Lilleput piger B nr, 5 4 Old Girls nr, 1 43 Dame Junior B nr. 2 7 Amtsserie damer nr, 3 28 Dame serie 1 nr. 6 5 Herre Junior nr, 4 16 Som det fremgår af stillingsoversigten var der 4 hold, som sluttede på 1. pladsen i deres pulje: Lilleput C, Herre Ynglinge A, Veteraner og Old Girls, Lilleputdrengene deltog i regionsfinalen, men tabte alle kampe, Herre Ynglinge blev også amtsmestre og deltog herefter i Jysk mesterskab iålborg, hvor de blev opnåede en flot 2, plads. I den sidste kamp kunne de nøjes med uafgjort for at blive jysk mester, men tabte desværre $4 til et hold fra Århus, Veteran- og Old Girls holdene gik direkte videre til landsmesterskabet i Vingsted Centret, Veteranerne kom hjem med sølvmedaljer, idet de tabte 3-2 til Sønderjyllands Amt i flnalen, old Girls blev nr, 6, men havde de blot scoret 1 mål mere, var de kommet med I slutspillet om medaljer, Foldboldudvalget vil gerne ønske holdene tillykke med de flotte resultater, Vi vil også gerne sige tak til trænere og holdledere for jeres arbejdsindsats i vintersæsonen 2000/2001, Foldboldudvalget 16 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

17 FODBOLDSKOLE I HORNE I UGE 27 - START 2. JULI 2OO1 Piger og drenge født i dage med sjov fodbold med DGI Ribe Amts amtsinstruktører Husk tilmelding senest den 21. maj Se annoncen i sidste nummer af Horne-Posten UDENDøRS FODBOLD 2O()1. TRÆNINGSTIDER i6uft ktdlir:i'::: 'St d:ir':i:.:r:i:i: Herrejunior Mandage + onsdage Lige uger i Horne (åro. 85/86) Ulioe uoer i Tistruo Damejunior {år0.84/85/86) Drenge (åro. 87/88) Piger (år0.87/88) Lilleputdrenge (åro. 89/90) Lilleputpiger (åro. 89/90) Miniputdrenge (åro.9'l/92) Miniputpiger (årq. 91/92) MrKrodrenge (år0.93/94) Mikropiger {åro.93/94) Mikrodrenge/piger (år0.95/96 +vnore) 0nsdage Tirsdage + torsdage Mandage + onsdage Tirsdage + torsdage 18, Mandage Torsdaqe 17,00-18,00 Mandage + onsdage ' Mandage Onsdaoe Fredage + tirsdage Fredage + Ursdage Fredage Tistrup (sammen med damesenior) Lige uger i Tistrup Ulioe uoer i Horne Lige uger itistrup Ulioe uoer i Horne Ulige uger i Tistrup Lioe uoer i Horne Lige uger itistrup Ulioe uoer i Horne Lige uger i Horne Ulioe uoer i Tistruo Lige uger i Tistrup Ulioe uqer i Horne Lige uger i Tistrup Ulioe uoer i Horne Lige uger itistrup Ulioe uoer i Horne Lige uger i Tistrup Ulioe uoer i Horne,Stårtdat0..:.:,:. Lørdag Onsdag 28.03,01 Lørdag Mandag Tirsdag Mandag Mandag Mandag Fredag 06,04.01 Fredag Fredag Bemærk at der er foretaget ændringer i nogle af træningstiderne i forhold til, hvad der tidligere er annoncerett,ngdomsudvarget Horne/Tistrup STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 PORTR.ÆT AF UNGDOMSAFDELINGENS FODBOLDTRÆNERE

19 Sigurd Møller, Horne,39 år Ttf Har tidligere været hjæpetræner for lilleput hold og har været indendørstræner iflere år. r., Ei selv aktiv fodboldspiller, nu på Hornes old- rtnge! I boys/veteran oldboys. l\'iette'l'høstesen, Hornu, l5 år Tlf. 75? Har trænet lilleputpiger de sidste 2 år'. Er selv fodboldspiller r:g spiller p.t. på Ilorne/T'istnrps darncjurriorhold. Nai Gåirtner, Tistrutrl,43 år Ttf" Har ticlligere trænet fbrskellige ungdornshold lige fra rnikro til junior. og har de sidste 2 år trænei miniputdrenge i l'{orne/'i'istrup. Er selv en rulineret l'odboldspiller, Spiller Kim I'lansen, I'hrne, 30 år TIf.?s Ny som træner i Home/Tistrup. Har tidligere trænet drenge og lilleputdrenge i Øster Nykirke ved Cive, hvor han også har gennemgået diverse turgdourstrænetturser. Spiller selv lbchold i seniorafdelingen i l"ionte, hvor han står på rnål. Er desuden nyvalgt medlem af ungdomsridvalget i Rasmus Nielsen, Florne 19 år Trf I-Iar trdligere trænet miniput- og lilleputdrenge i indendørs lbdbokl. Hnr desuden l,æret træner på DGls fodboldskole i Tistmp. Er selv fodboldspiller. Spiller nu i seniorafdelingen i Home. 19

20 &Iichael Burkarl, llornc, 15 år 11f Var \iælpetræner for niniputclrenge sirjste år. og har også været træner i indendørs fbdbold i llorne. Spiller selv på henejtmiorholdet i l{orne/tislnrp. Line Hee Kousgård Hansen, Tistrup, 18 år Ttf I t Trænede i 1999 rnikropiger i indendørs fbdbold i Tistrup. Har selv spillet fodbold i HornelTishup i 5 år. Har gennemført et enkelt aftenskursus for trænere i Jens Bach Mortensen, Tistrup, 42 år Tlf A7t Har hænet mikro- ogminiputhold i HordeÆistrup de sidste 5 år. Har desuden tidligere h'ænet både senior, drenge,junior, ynglinge og damejrurior. Selv fodboldspiller gennem mange ar. Spiller nu på Tishtp's veteranhold. Har deltaget i trænerkurser indenfor både JBU oe DGI. Preben Gårtner, Tistrup Ttf Har tidligere trænet rniniputdrenge i indendørs fodbold, hvor han også har været lioldleder. Er selv tidligore fodboldspiller. Jesper Harmsen, Horne, 31" år TIf.7s 2607 t9 Ny som træner i Horne/Tistrup. Er selv fodboldspiller. Spiller i seniorafdelingen i Home. Er begyndt på JBU's basiskrnser og har gennemført kursus A. Kristen Krogh, Horne,46 år Trf. 7s Ny som hæner i Horne/Tistrup. Har tidligere selv spillet fodbold i ungdomsafdelingen i Home.

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere