TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Ordensregler Kastrup Strandpark Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Anmodning om udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 38 til placering af hal til petanque-klubben Eventuelt...14 Bilagsoversigt

3 Kultur- og Fritidsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/15994 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes BILAG Tiltrådt. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Kultur- og Fritidsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/15994 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ a. Referat af Foreningsudvalgsmøde den 12. juni b. Beretning og statistik 2013 Tårnby Kommunebiblioteker. c. Informationsmateriale fra Dansk Oplysnings Forbund om Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler. d. Følgebrev fra Dansk Oplysnings Forbund, den e. Pressemeddelelse om Ældre Sagens krolfbane f. Nyt tilbud på Tårnby Hovedbibliotek til børn og unge: Coding Pirates. g. Oversigt over træningstider på Tårnby Kommunes kunstgræs, efteråret h. Nyhedsbrev maj 2014 Foreningernes fælleskontor. i. Nyhedsbrev juni 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. j. Nyhedsbrev august 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. k. Kulturzonen, aktiviteter i sommerferien l. Nyhedsbrev fra Kastrupgårdsamlingens venner 3, juni m. Kastrup Bios program juli-september n. Kursusprogram fra Tårnby Kommunebiblioteker, efteråret o. Glemmer du nr.5, Lokalhistorisk tidsskrift. p. Månedsstatistik juli 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At punkterne a - o tages til efterretning. 3

5 Kultur- og Fritidsudvalget d /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat af Foreningsudvalgsmøde den 12. juni /14 2 Åben Beretning og statistik 2013 Tårnby Kommunebiblioteker.pdf /14 3 Åben Informationsmateriale fra Dansk Oplysnings Forbund om /14 Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler.pdf 4 Åben Følgebrev fra Dansk Oplysnings Forbund- forvaltningschef.pdf /14 5 Åben Pressemeddelelse Ældre Sagens krolfbane., informationsdag /14...pdf 6 Åben Nyt tilbud på Biblioteket til børn og unge: Coding Pirates.docx /14 7 Åben Oversigt over træningstider påtårnby Kommunes kunstgræs /14 efteråret 2014.XLS 8 Åben Nyhedsbrev maj 2014 Foreningernes fælleskontor.pdf /14 9 Åben Nyhedsbrev Juli - Tårnby Kommunebiblioteker.docx /14 10 Åben Nyhedsbrev August - Tårnby Kommunebiblioteker.pdf /14 11 Åben Kulturzonen, aktiviteter i sommerferien 2014.docx /14 12 Åben Nyhedsbrev fra Kastrupgårdsamlingens venner 3 - juni 2014.pdf 98928/14 13 Åben Kastrup Bio program juli-sept 2014.pdf /14 14 Åben Kursusprogram fra Biblioteket efterår 2014.pdf /14 15 Åben Glemmer du. nr. 5 Lokalhistorisk tidsskrift.pdf /14 16 Åben Månedsstatistik - juli 2014 Tårnby Kommunebiblioteker.pdf /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Kultur- og Fritidsudvalget d Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Åben sag Sagsnr.: 14/23937 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Hermed fremsendes reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav vedr. serviceområdet Folkebiblioteker. Se bilag Der er tale om dels en revision af tidligere fremsendte forslag med henblik på en mere standardiseret fremstilling, dels en justering af serviceområdet, der tager højde for den nye biograflov der træder i kraft pr. 1. januar Fra Kulturministeriet er endvidere modtaget lovbekendtgørelse samt vejledning til kommunerne om tildeling af de minimisstøtte. Formålet med justeringen er at bibeholde et biograftilbud i Tårnby Kommune samtidig med at kulturhusdelen udvikles på kort og på langt sigt. Det vurderes at Kastrup Bio i sin nuværende form tiltrækker tæt på gæster fra kommunen. Der er således tale om et kulturtilbud, der tiltrækker et betragteligt antal borgere. Kastrup Bio foreslås todelt med nyt navn Kulturhuset Kastrup Bio. Se økonomisk opsplitning på bilag I. Alle de poster der ikke er klassisk biografdrift, rykkes ud af biografen. Derved opstår en budgetmæssig todeling: En klassisk biograf, Kastrup Bio med et tilskud på op til kr ,- p. a. og en kulturinstitution, Kulturhuset Kastrup som genererer andet indhold end biografen. Institutionerne er delt på budgetniveau, og har hver deres EAN nummer. De to integrerede institutioner leverer tilsammen et bredt kulturtilbud til borgerne i Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturhuset Kastrup Bio indeholder nu biograf, teater, Med Skolen i Biografen, Krokodillebio, Lisbethklub, brætspil, avis og magasinlæsning i foyeren og mulighed for at surfe på nettet. Det er tanken at udvide med: Mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen formentlig også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub og med muligheden for at vise sportsbegivenheder og andre større arrangementer i biografen. Ændringen af navnet til Kulturhuset Kastrup Bio indføres pr Ændringerne i øvrigt implementeres ligeledes i princippet pr idet der vil være både en indkørings- og en fortsat udviklingsperiode. 5

7 Kultur- og Fritidsudvalget d Hjemmesiden ændres omkring årsskiftet til at have det nye navn og facadeskiltet skiftes. Øvrige dele af visuel identitet ændres til at have det nye navn i takt med at materialerne alligevel skal genbestilles. Sagen skal fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget ØKONOMI Justeringen af serviceområdet Folkebiblioteker er udgiftsneutral i forhold til det forslag Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet i maj måned. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At de reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav godkendes 2. At det reviderede budget for Kulturhuset Kastrup Bio godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætninger og resultatkrav 15.docx /14 2 Åben Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det sagen oversendes til beslutning i Økonomiudvalget. 6

8 Kultur- og Fritidsudvalget d Ordensregler Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 14/24130 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der arbejdes i øjeblikket på, i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen, at opdatere ordensreglerne vedr. ophold i parker og på offentlige anlæg generelt i Tårnby Kommune. Foranlediget af visse uro problemer i Kastrup Strandpark hen over sommeren, vurderes det hensigtsmæssigt, at vedtage et sæt ordensregler, der gælder specifikt Kastrupstrandparkområdet med øjeblikkelig virkning. Mere specifikke ordensregler vedr. Kastrup Strandpark vil give myndighederne et bedre grundlag for at agere. Ordensreglerne vil primo 2015 blive justerede og tilpasset de samlede overordnede regler for ophold i parker og på offentlige anlæg. Nærværende sag er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vedlagte (se bilag 1), midlertidige ordensregler for Kastrup Strandpark-området, er udarbejdet med udgangspunkt i de regler der er gældende for Amager Strandpark. Såfremt ordensreglerne godkendes vil de hurtigst muligt blive formidlet på plakater i området samt på kommunens hjemmeside. Det vurderes hensigtsmæssigt at ordensreglerne i Kastrup Strandpark ligger på linje med ordensreglerne i Amager Strandpark. LOVGRUNDLAG Ordensvedtægten, der blandt andet foreskriver at ordensregler vedrørende parker og andre offentlige områder skal godkendes af Politiet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At de midlertidige ordensregler vedr. Kastrup Strandpark godkendes. 2. At ordensreglerne efter godkendelse hos Politiet gøres gældende med virkning snarest muligt. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ordensreglement Kastrup Strandpark.docx /14 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget d BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det formuleringen vedr. pavilloner justeres. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen anmodes om at checke op på de forskellige faciliteter; papirkurve, bålsteder, grillpladser m.v., inden der fremsendes forslag til nyt generelt ordensreglement. 8

10 Kultur- og Fritidsudvalget d Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/12333 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning indstiller restpuljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 2014 frigivet. På baggrund af forventet ekstra udgifter i forbindelse med PCB-screening af kommunale ejendomme har Teknisk Forvaltning udvist hensyntagen hertil i forhold til at fordele renoveringsmidler henhørende under puljen for ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. Som det fremgår af indstillingens økonomiafsnit er der disponeret kr. ud af puljens samlede beløb på kr. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, hvorunder der er taget højde for arbejdsmiljøproblematikker. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er der ved Økonomiudvalgsbeslutning den 11. december 2013 frigivet kr. til Daginstitutionspulje, Plejehjemspulje og Akut vedligehold. På kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter er der desuden allerede besluttet følgende dispositioner: Økonomiudvalget har den 19. december 2013 besluttet, at afsluttende arbejder i Øresundsparken i 2014 finansieres med op til kr. på konto for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 15. januar 2014 besluttet at bevilge kr. til screening af kommunale ejendomme for PCB fra kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 5. februar 2014 frigivet til indretning af værested for hjemløse, Kastruplundgade 13 fra samme konto. 9

11 Kultur- og Fritidsudvalget d Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet at finansiering af til ny fjernvarmeforsyning til Rådhuset så vidt muligt skal dækkes over energirenoveringspuljen, subsidiært over denne anlægspulje, såfremt projektet ikke kan rummes indenfor energipuljen. Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet, at PCB-renovering på Pædagogisk Udviklings Center finansieres med fra puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har den 24. juni 2014 bestilt Teknisk Forvaltning til at udføre en miljøundersøgelse af Præstefælledvej 3 med henblik på, at kunne udtage denne af regionens jordforureningskortlægning. Udgiften hertil indstilles finansieret over ekstraordinære ejendomsudgifter. Anslået kr. Dette beløb er ikke frigivet endnu. Som minimum er der således en rest på kr. til at disponere over. Restbeløbet afhænger af størrelsen af de afsluttende arbejder i Øresundsparken, som ikke er endelig opgjort, men forventes at blive mindre end kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller sideordnet til Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at der firgives kr. til miljøundersøgelser af ejendommen Præstefælledvej at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste, i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed. /BGR Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at Teknisk Forvaltnings indstilling fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget med anbefaling BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af 9188/14 kommunale ejendomme 2 Åben Dagsordenspunkt - Øresundsparken 80607/14 3 Åben Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt /14 10

12 Kultur- og Fritidsudvalget d løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet 4 Åben Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for /14 udsatte voksne 5 Åben Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus /14 6 Åben Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling /14 PCB 7 Åben Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf /14 8 Åben Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling 80570/14 9 Åben Sikring imod PCB på Nordregårdskolen /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Kultur- og Fritidsudvalget d Anmodning om udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 38 til placering af hal til petanque-klubben Åben sag Sagsnr.: 14/19278 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Petanqueklubben modtaget ansøgning om udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 38 for Vestamager idrætsanlæg. Begrundelsen er, at klubben ønsker at kunne opføre en hal til indendørs petanque i tilknytning til deres udendørsbaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hallen, der ønskes opført, er 936 m 2 stor og af en relativ let konstruktion, bestående af et metalskelet med beklædning af plader. I hallen kan indarbejdes faciliteter til klubben, således at klubbens nuværende klubhus (skurvogn), redskabsrum og teltoverdækninger kan fjernes, og området dermed kan opnå et bedre helhedspræg. Kultur- og Fritidsforvaltningen har støttet ansøgningen om udarbejdelse af et tillæg til Lokalplan 38 for at muliggøre Petanqueklubbens ønsker om en hal. Teknisk Forvaltning vurderer, at hvis der er politisk ønske om at åbne mulighed for dette halbyggeri, bør det ses i sammenhæng med udvalgets tidligere beslutning om at placere en svømmehal i området. En evt. ny lokalplan for Vestamager Idrætsanlæg bør derfor forholde sig til begge haller under et, således at der opnås mest mulig sammenhæng i området. LOVGRUNDLAG Jf. planlovens 13 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen udarbejde lokalplaner (lokalplanret). Planlovens kap. 5 om lokalplanlægning kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap5 Lokalplan 38 for Vestamager Idrætsområde rummer ikke mulighed for at etablere en hal på det ønskede areal, idet arealet i lokalplanen er udlagt til vejareal. Der kan jf. planlovens 19 dispenseres til mindre afvigelser fra en gældende lokalplan, mens videregående afvigelse forudsætter udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Lokalplan 38 kan ses her: 12

14 Kultur- og Fritidsudvalget d ØKONOMI Petanqueklubben vurderer at en hal kan opføres for mellem og kr. Klubben vil, hvis der kan opnås tilladelse til hallen, selv søge at rejse midler gennem fonde til finansiering af hallens opførelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Udvalget over for Bygge- og Ejendomsudvalget anbefaler, /BGR 1. at eventuel udarbejdelse af en ny lokalplan for Vestamager Idrætsområde i givet fald afventer endelig placering af ny svømmehal, så planlægningen af området kan ske samlet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at Teknisk Forvaltnings indstilling drøftes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning /14 2 Åben kortbilag /14 3 Åben Temahallen brochure /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 13

15 Kultur- og Fritidsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/15994 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Brian Franklin orienterede om fornyede henvendelser vedr. uro i Travbaneparken. Vurderingen er dog at der p.t. er roligt i området. Brian Franklin orienterede om skader på Plyssen i forbindelse med påsat brand. Renoveringen er i fuld gang og den lokalhistoriske udstilling på Plyssen ventes at genåbne omkring den 1. november. Bibliotekschefen fortalte, at arrangementsprogrammet for børn og voksne fremover kommer som månedsprogram. Dels for at opnå større fleksibilitet i planlægningen, men også for stille og roligt at øge fokus på den digitale vej til information om arrangementer. Bibliotekschefen berettede, at det nu er muligt at købe billetter til bibliotekekets arrangementer via hjemmesiden taarnbybib.dk. Der var opklarende spørgsmål til foreningsweekenden på Backagården. Invitationer er sendt til enkeltpersoner og ikke til eksempelvis Kultur- og Fritidsudvalget. INDSTILLING /SHJ 14

16 Kultur- og Fritidsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat af Foreningsudvalgsmøde den 12. juni 2014 (105149/14) 2. Beretning og statistik 2013 Tårnby Kommunebiblioteker.pdf (134756/14) 3. Informationsmateriale fra Dansk Oplysnings Forbund om Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler.pdf (118495/14) 4. Følgebrev fra Dansk Oplysnings Forbund- forvaltningschef.pdf (118505/14) 5. Pressemeddelelse Ældre Sagens krolfbane., informationsdag...pdf (112450/14) 6. Nyt tilbud på Biblioteket til børn og unge: Coding Pirates.docx (133138/14) 7. Oversigt over træningstider påtårnby Kommunes kunstgræs efteråret 2014.XLS (134739/14) 8. Nyhedsbrev maj 2014 Foreningernes fælleskontor.pdf (112444/14) 9. Nyhedsbrev Juli - Tårnby Kommunebiblioteker.docx (120484/14) 10. Nyhedsbrev August - Tårnby Kommunebiblioteker.pdf (135264/14) 11. Kulturzonen, aktiviteter i sommerferien 2014.docx (120766/14) 12. Nyhedsbrev fra Kastrupgårdsamlingens venner 3 - juni 2014.pdf (98928/14) 13. Kastrup Bio program juli-sept 2014.pdf (134744/14) 14. Kursusprogram fra Biblioteket efterår 2014.pdf (134753/14) 15. Glemmer du. nr. 5 Lokalhistorisk tidsskrift.pdf (138952/14) 16. Månedsstatistik - juli 2014 Tårnby Kommunebiblioteker.pdf (138946/14) 3. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav 1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx (138572/14) 2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx (139458/14) 4. Ordensregler Kastrup Strandpark 1. Ordensreglement Kastrup Strandpark.docx (140096/14) 5. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af kommunale ejendomme (9188/14) 2. Dagsordenspunkt - Øresundsparken (80607/14) 3. Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet (128266/14) 4. Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne (128261/14) 5. Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (128246/14) 6. Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB (128241/14) 7. Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf (128020/14) 8. Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling (80570/14) 9. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen (128223/14) 6. Anmodning om udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 38 til placering af hal til petanqueklubben 1. Ansøgning (112277/14) 2. kortbilag (112277/14) 3. Temahallen brochure (112277/14) 15

17 Bilag: 2.1. Referat af Foreningsudvalgsmøde den 12. juni 2014 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Referat af møde i Foreningsudvalget Torsdag den 12. juni 2014 kl på Tårnby Rådhus i udvalgsværelse 211 Møde nr. 2/2014 Afbud: Carsten Fuhr og Terkel Spangsbo 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. 2. Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 1/2014 den Beslutning: Ingen bemærkninger godkendt. 3. Meddelelser. a. Nyhedsbrev maj 2014 fra Tårnby Forenings Råd (TFR) og Kastrup Tårnby Idræt Sammenslutning (KTIS) b. Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget den c. Stjerner i Natten på Naturcenter Amager fredag den d. Prisoverrækkelser på Tårnby Rådhus den e. Afslag til Kajakklubben Neptun på tilskud til indkøb af telte i.f.m. afvikling af DM i kajakpolo. f. Afslag til Københavns Befæstningsforening på tilskud til afvikling af Københavns Befæstningsdag. Beslutning: Punkterne a f blev taget til efterretning. 4. Ansøgninger fra folkeoplysende foreninger m.fl. om benyttelse af kommunens gymnastiksale i sæson 2014/15 ( ). Beslutning:

19 Forvaltningens forslag blev omdelt og kommenteret. Godkendt som indstillet af forvaltningen. Det blev samtidig indskærpet, at foreninger som ikke har søgt tider et år, ikke kan forvente at få deres gamle tider tilbage året efter. 5. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger m.fl. om benyttelse af Kastrup Skøjtehal i sæson 2014/15 ( ) samt fastlæggelse af den offentlige åbningstid. Beslutning: Forvaltningens forslag blev omdelt og kommenteret. Godkendt som indstillet af forvaltningen. Den offentlige tid bibeholdes som hidtil. 6. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger m.fl. om benyttelse af Kastrup Curlinghal i sæson 2014/15 ( ). Beslutning: Forvaltningens forslag blev omdelt og kommenteret. Godkendt som indstillet af forvaltningen. 7. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger m.fl. om benyttelse af Kastrup Svømmehal, Varmtvandsbassinet, Pilegårdsbadet og Korsvejsbadet i sæson 2014/15 ( ). Beslutning: Forvaltningens forslag blev omdelt og kommenteret. Godkendt som indstillet af forvaltningen. Såfremt AOF ikke benytter alt deres tildelte tid til pensionistsvømning, vil tiden kunne tildeles andre. 8. Brug af kommunens kunstgræsbaner til vintertræning. Beslutning: Forvaltningens forslag blev omdelt og kommenteret. Godkendt som indstillet af forvaltningen. 9. Ansøgning fra BK 12 om tildeling af klublokale på 1. salen i Amager Hallen. Beslutning: Kan ikke imødekommes, da lokalet er reserveret til anden brug. 10. Godkendelse af nye frivillige folkeoplysende foreninger som ønskes registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune.

20 Beslutning: Ingen nye foreninger. 11. Eventuelt. a. Jørgen Jørgensen forespurgte om status på ny svømmehal på Vestamager. b. Christian Bærensen forespurgte om tilskud til trailerkort til foreninger. c. Der er etableret krolfbane i Travbaneparken ved bakkerne. Beslutning: Ad a: Intet nyt. Ad b: Mulighed for ansøgning via Initiativpuljen. Ad c: Taget til efterretning. Mødet slut 17.30

21 Bilag: 2.2. Beretning og statistik 2013 Tårnby Kommunebiblioteker.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER SOCIALE TJENESTER PERSPEKTIVER ØVRIGE TILBUD BERETNING & STATISTIK 2013 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

23 I 2013 var der såvel organisatorisk som faglig udvikling på Tårnby Kommunebiblioteker. I foråret besluttede Økonomiudvalget, at samle kultur- og fritidsområde inklusive de eksterne institutioner Kulturzonen, Naturskolen og Kastrupgårdsamlingen i biblioteksregi. Som en konsekvens af beslutningen, flyttede Kultursekretariatet pr fra Rådhuset til Tårnby Hovedbibliotek. Den politiske målsætning med ændringen var at styrke det samlede område. Denne ambition vil vi gøre vores bedste for at leve op til, til gavn og glæde for borgerne i Tårnby Kommune. Den 1. april lancerede Tårnby Kommune en helt ny hjemmeside. vil med nyt layout og opdateret funktionalitet være den vigtigste platform med henblik på at formidle information og digitale selvbetjeningsløsninger fra Tårnby Kommune. Den 2. november blev det nye Vestamager Bibliotek indviet. Et flot og spændende kulturtilbud. Mod slutningen af året blev der arbejdet med udearealerne omkring Hovedbiblioteket. I det følgende kan man læse om alle de mange biblioteksaktiviteter der i øvrigt udspillede sig i 2013 i et stadigt tættere samarbejde med borgerne. God fornøjelse. Jens Lauridsen

24 NØGLETAL Antal borgere i Tårnby Kommune Ifølge Danmarks Statistik Tårnby Hovedbibliotek Budget Heraf udlånsmaterialer Udlån i alt Udlån Fornyelser via internettet Udlån af e-materialer Besøgende i alt Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek *Vestamager Bibliotek var lukket i perioden 1. juli -1. oktober * Brugere i alt Nyindmeldte Vestamager Bibliotek Beretning og statistik

25 NØGLETAL Indekserede udlånstal (2010=100) 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% % 98% 100% 99% 97% 86% De indekserede udlånstal viser udlån i perioden Tallet indeholder også fornyelser. Fra genåbningen af Vestamager Bibliotek den 1. oktober blev åbningstiderne udvidet med 14 timer ugentligt. Biblioteket har nu åbent fra kl mandag torsdag. Fredag kl.10-17, og lørdag kl Beretning og statistik

26 DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED Pc er for publikum (antal) Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek Det nye Vestamager Bibliotek Biblioteket åbnede den 1. oktober for publikum, efter en omfattende ombygning og nyindretning. Med de nye store vinduespartier mod arkaden er biblioteket nu et synligt tilbud for alle Vestamagercentrets brugere. Indenfor byder biblioteket på et opdateret tilbud med oplevelse, inspiration og viden for både børn og voksne. På 1. sal finder man en stor lounge til avis- og tidsskriftslæsning, som også omfatter et lokalhistorisk indslag. Læringsrum til it-undervisningsaktiviteter samt møde- og aktivitetslokaler: multirum 1 og multirum 2, der kan forenes til ét stort arrangementslokale. Vestamager Bibliotek i tal: Publikumsareal: 660 m2 Antal siddepladser: 54 Mødelokaler: 60 pladser Læringsrum: 10 pladser PC ere: 12 Beretning og statistik

27 Tårnby Kommunebiblioteker DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED Arrangementer i alt Antal Deltagere Heraf Levende Rum arrangementer Antal Deltagere Nye cafeer Flere spændende cafeer, hvor borgere deltager aktivt, kreativt og engageret, er startet op i 2013 og understøtter biblioteket som mødested for borgere der samles om en fælles interesse. Akvarelcafé hvor de kreative evner får frit spil og masser flotte malerier bliver produceret. Erindringscafé hvor der ud fra forskellige emner bliver delt og vagt minder til live. Hvor der er tid til, og fokus på deling af erindringer. Alt sammen bakket op af lokalarkivets samling. Filmklubber I 2013 udvidede biblioteket tilbuddet om filmforevisning med en ugentlig filmklub for de 8-12 årige. I gennemsnit så unge hver onsdag kvalitetsfilm fra filmstriben.dk eller fra bibliotekets egen samling i minibiografen Boxen. De voksne filmelskere fik også mulighed for at se en god film en gang om ugen i filmklubben for voksne 4-forestillingen. Repertoiret var både smalle og mere mainstream film. Flere var glade for muligheden for at se de film, de ikke lige nåede at se i biografen og for at se film på større skærm med bedre lyd end den hjemlige tv skærm. KLUB BOXEN NOVEMBER 2013 Tårnby Hovedbibliotek Kamillevej 10 Gratis billetter kan bestilles eller afhentes på Hovedbiblioteket. Tårnby Kommunebiblioteker FIRE FORESTILL- INGEN 4I BOXEN ROCK-CAFÉ Tårnby Hovedbibliotek Kamillevej 10 Beretning og statistik

28 UNDERVISNING / BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED Undervisning & kurser Lektioner Deltagere Skoleklasser på biblioteket * Deltagere i alt Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek Digital borgerservice På Biblioteket kan borgerne få hjælp til bl.a.: udfyldelse af offentlige blanketter, at melde flytning, NemID, at bestille nyt sundhedskort, at skifte læge, at søge om boligstøtte, at finde rundt på hjemmesiderne skat.dk, borger.dk og meget, meget mere. *grundet lockoutperiode på folkeskolerne i foråret, har der ikke været så mange skoleklasser på biblioteket som forventet. Netværkstedet Netværkstedet startede på Hovedbiblioteket i Siden har der været en stadigt tiltagende interesse for det åbne tilbud, hvor man kan få hjælp til digitale og tekniske udfordringer. I Netværkstedet er der ikke noget fastlagt program og ingen tilmelding. Netværkstedet er åbent hver torsdag fra Vestamager Bibliotek tilbyder nu også Netværksted onsdage fra kl Tal for brevstemmer 2013 Der var 216 brevstemmer på Vestamager Bibliotek og 326 på Hovedbiblioteket ved kommunalvalget i november. Det var første gang at man kunne brevstemme på biblioteket Beretning og statistik

29 SELVBETJENING PÅ NETTET / DIGITALE MULIGHEDER Antal besøgende på hjemmesidens forside *på grund af omlægning af hjemmesiden, er der ingen tal for * Antal abonnenter på Tårnby Kommunebibliotekers nyhedsbrev Antal downloads af Glemmer du Betaling af gebyrer og erstatninger på nettet Fra efteråret 2013 kan man betale gebyrer og erstatninger på nettet. Når man har betalt, kan man enten printe en kvittering eller få den tilsendt pr. mail, dette er der mange som benytter. Beretning og statistik

30 SELVBETJENING PÅ NETTET / SOCIALE TJENESTER Antal brugere - Facebook Tårnby Bibliotek Mor og far i Tårby Musik i Tårnby Instagram - antal følgere 75 Digital læring i eget hjem Vi udvikler et tilbud til de medborgere, som gerne vil lære at blive digitale, men har vanskeligt ved at komme på biblioteket på grund af handicap, sygdom eller alder. Beretning og statistik

31 PERSPEKTIVER I 2014 arbejder vi på: Nyoprette en læsegruppe med guidet fælleslæsning for en netværksgruppe med stress og depression, i samarbejde med sundhedscenteret At etablere en Musikfestival i samarbejde med Kulturzonen og AOF Arbejde med aktiv formidling i hverdagen, ved f.eks. at retænke den måde vi tager imod vore brugere på når de henvender sig eller har brug for hjælp. At være en lærende organisation hvor vi underviser hinanden, deler med hinanden og har fokus på kollegial feedback At få oplæsning på flere plejehjem. Fokus på litterære arrangementer på Vestamager med et nyt cafekoncept onsdage med bøger Oprette læsekreds på Vestamager Fokus på højtlæsning for børn også uden for bibliotekets fysiske rammer, f.eks. på institutioner og naturskolen. Arrangementer om digital læring og færden på sociale medier for børn og deres voksne. Etablere nye samarbejder i forbindelse med folkeskolereformen med skolerne og institutionerne. Nyt koncept for biblioteksorientering for 8. og 9. klasserne. Beretning og statistik

32 ØVRIGE TILBUD FRA BIBLIOTEKET Vokseninstitioner udlån Biblioteket kommer - antal hjemmelånere Lydavis abonnenter Børneinstitutioner udlån Spilnat Børn spiller mange spil på computer og diverse spilkonsoller. Biblioteket kom den interesse i møde ved at arrangere en spilnat på biblioteket. Formålet var at give børnene mulighed for at spille på konsoller og computere og ikke mindst at give dem mulighed for at kunne mødes på tværs af skoler og årgange. Alle pladser til arrangementet blev solgt, og der var efterspørgsel fra mange flere end de 15 arrangementet kunne rumme. Spilnatten gav en god mulighed for at tale med de unge på en anden måde end til hverdag og få at vide, hvad de egentlig synes om biblioteket, og hvilke forventninger, de har til biblioteket Litteratur er godt for sjælen Biblioteket understøtter den gode oplevelse ved læsning ved at facilitere forskellige tiltag på biblioteket og i nærmiljøet: Poesiklubben mødes en gang om måneden, lytter til og diskuterer poesi. Biblioteket har fire læsekredse som mødes og går i dybden med gode romaner. På tre af kommunens plejehjem bliver der læst højt for beboerne, af historier, som vækker minderne til live. Amager skovhjælpere samles om en guidet fælleslæsning, hvor litteraturen og fortællingen bliver anledning til refleksion. Litteraturcafeer hvor bibliotekarer laver booktalks om det bedste de har læst. De ældre som ikke kan komme på biblioteket selv skal ikke snydes for litteraturens glæder. De får pakket og leveret bogkasser efter ønske. Små og store forfatterforedrag året rundt. Beretning og statistik

33 TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK Tlf Kamillevej 10, 2770 Kastrup Mandag til torsdag: Kl Fredag Kl Lørdag Kl Søndage 1. september 30 april: Kl VESTAMAGER BIBLIOTEK Tlf Ugandavej 111, 2770 Kastrup Mandag til torsdag: Kl Fredag Kl Lørdag Kl TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Beretning og statistik 2013

34 Bilag: 2.3. Informationsmateriale fra Dansk Oplysnings Forbund om Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

36 supplement til den traditionelle undervisning Folkeskolens fundament er de professionelle lærere. Deres professionsbaggrund er drivkraften i elevernes faglige og personlige udvikling. Sådan vil det også være efter den folkeskolereform, der træder i kraft august Men som noget nyt bliver kommunens folkeskoler forpligtede til at samarbejde med det lokale kultur-, fritids- og foreningsliv. Her vil aftenskolerne kunne være en samarbejdspartner, der kan understøtte det bredere undervisningsbegreb, som folke skole reformen lægger op til. Op imod en million voksne danskere henter hver år viden, færdigheder og inspiration gennem aftenskolernes brede kursus udbud. Vi har et dygtigt og engageret korps af undervisere, som med hver deres faglighed er med til at give deres deltagere viden, indsigt og oplevelser. Og erfaringerne viser, at mange voksne, der har lidt nederlag i skole forløbet, i aftenskoleregi genvinder troen på egne evner og lysten til at lære. De kompetencer vil aftenskolerne gerne stille til rådighed i et samspil med det kommunale skolevæsen, den enkelte skole og den enkelte lærer. Udgangspunktet for samarbejdet vil være en fuld anerkendelse af, at det er folkeskolelærerne, der har ansvaret for undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet og elevernes faglige progression. Men i forhold til den understøttende virksomhed, som folkeskolereformen indfører, vil vores lærerkorps kunne bidrage med en række aktiviteter, som folkeskole lærerne vil kunne trække på i deres undervisningsplaner. Disse aktiviteter vil på forskellig vis kunne supplere den traditionelle undervisning og indgå som et bidrag, der kan understøtte målet om en mere varieret skoledag for eleverne. Senere i dette oplæg vil der blive præsenteret en række konkrete eksempler på aktiviteter, som aftenskolerne vil kunne tilbyde folkeskolen. Inden da vil det være naturligt at præsentere forskellige modeller for samarbejder.

37

38 Eksempler på samarbejdsmodeller Inspirationsmodellen Denne model kan anvendes, hvis der ikke afsættes en central kommunal pulje, og det er den enkelte skole, der skal dække udgiften til inddragelse af aftenskoleunderviserne. Her vil det være hensigtsmæssigt, hvis forvaltningen og aftenskolerne i fællesskab udarbejder et inspirations katalog, som synliggør for skolerne, hvor de kan trække på inspiration for aftenskolerne. Det vil give den mest smidige og hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne, hvis kommunen og aftenskolerne aftaler vilkår for anvendelse og honorering. Det strategiske partnerskab Folkeskolereformen stiller skolens ledelse, lærere og skolebestyrelse overfor en række nye udfordringer. Derfor vil en over ordnet strategisk partnerskabsaftale mellem skoleforvaltningen og det lokale aftenskolesamråd, hvor det defineres, hvordan og på hvilke vilkår skolerne i kommunen kan trække på aftenskolerne, være med til at forenkle samarbejdet. Hvis skoleforvaltning og aftenskolerne indgår en aftale om rammerne, og dette kommunikeres til skolerne, vil skolerne kunne trække på aftenskole underviserne på de tidspunkter og i det omfang, hvor det er relevant i de enkelte undervisningsforløb.

39 Uddannelsesmodellen Aftenskoleunderviserne besidder en række kompetencer, der ikke indgår i læreruddannelsen. Derudover har mange skoler svært ved at dække hele fagrækken med lærere, der er særlig uddannet i form af linjefag eller tilsvarende det gælder eksempelvis fag som musik, billedkunst, håndarbejde, design, hjemkundskab og sløjd. Her vil skolen kunne anvende aftenskoleunderviserne på forskellig vis. Hvor skolen i partnerskabsmodellen kan inddrage dem i de konkrete undervisningsforløb, er tanken i uddannelsesmodellen, at folkeskolelærere tilbydes undervisning i, hvordan de kan inddrage nye elementer i deres egen undervisning. Uddannelsesforløbet kan eksempelvis trække på følgende typer af aftenskoleundervisere: Musikeren, billedkunstneren, IT-underviseren, den professionelle kok, diætisten m.v. samt undervisere i yoga, pilates, mindfulness m.v. Markedsmodellen Der indgås ingen aftale mellem forvaltningen og aftenskolerne. Den enkelte aftenskole kontakter selv den enkelte skole og præsenterer og drøfter forskellige samarbejdsmuligheder. Udfordringen vil her være, at denne model indebærer, at skolerne skal bruge tid på at indgå aftaler om vilkår. Og modellen åbner for, at skolerne kommer til at betale forskelligt for den samme ydelse.

40 Hvor kan aftenskolerne bidrage? Nedenfor er anført eksempler på konkrete samarbejdsområder/-muligheder mellem folkeskoler og aftenskoler: Ud af skolen aktiviteter For at skabe mere variation i en længere skoledag, vil det være nærliggende, at en større del af undervisningen lægges uden for skolen. Her vil aftenskolerne kunne bidrage med et kvalificeret udbud af oplægsholdere, rundvisere og debattører. Her kan eksempelvis peges på: Tilrettelæggelse og gennemførelse af musik- og andre kulturarrangementer uden for skolen Tilrettelæggelse og gennemførelse af debat- og foredragsarrangementer for elever/forældre/undervisere Tilrettelæggelse og gennemførelse af guidede rundvisninger på kunstudstillinger og museer Tilrettelæggelse og gennemførelse af guidede byvandringer Naturudflugter med fagspecialister (fx nattergaleture, svampeture, fisketure, kajakkurser, træklatring, fuglestemmer i april/maj, cykelture med biolog, find jeres mad i naturen). Ind i skolen aktiviteter En række aftenskoleundervisere besidder særlige faglige kompetencer, som folke skolelærerne kan trække på i både den almindelige undervisning og i den understøttende undervisning. Nedenfor er oplistet forskellige muligheder: Aftenskolesproglærere, der har fremmedsproget som modersmål, indgår i eksempelvis temaforløb i forbindelse med undervisningen i fremmedsprog/geografi/samfundsfag Udøvende professionelle kunstnere til eksempelvis specialforløb i billedkunst Udøvende professionelle musikere og sangere inden for klassisk og rytmisk musik til inspirationsforløb i folkeskolens musikundervisning Professionelle kokke og diætister til undervisningen i madkundskab Præsentation af forskellige etniske køkkener (japansk, thailandsk, indiskpakistansk, italiensk køkken, fransk køkken, ny nordisk mad) Udøvende håndværkere til undervisning/ temauger/tematimer i håndarbejde, sløjd, håndværk og design (fx tømrer, møbelpolstrer, guld- og sølvsmed, keramiker, glaspuster, cykelsmed, designere, kunsthåndværkere) Kreativ foto med specialister Ordblindeundervisning for 10. klasse Undervisningsforløb om demokrati og aktivt medborgerskab

41 Ro i klassen aktiviteter Det ligger i tankesættet for en længere skoledag, at undervisningen skal varieres, så eleverne kan fastholde koncentrationen. Her besidder aftenskoleunderviserne en række kompetencer, der giver ny energi og ro til fordybelse samt smidiggør led og muskler i kroppe, der har siddet stille. En pilates-instruktør gennemfører øvelser for elever og lærere. En yogaunderviser gennemfører øvelser for elever og lærere. Tai chi eller Qi Gong undervisning som et element i idrætsundervisningen eller som en del af den understøttende undervisning Et emnekursus i forskellige meditationsteknikker Her kan arbejdes med forskellige modeller for, hvordan ovenstående aktiviteter stilles til rådighed. Der kan eksempelvis være et fordybelses lokale, hvor en elev/en klasse kan gå hen, hvis læreren vurderer, at der er brug for et break. Eller det kan integreres som faste elementer i en klasses skoledag. Lav bedre og flottere opgaver- aktiviteter Det er en vigtig kompetence at kunne bestride forskellige digitale kompetencer. Her kan aftenskoleunderviserne medvirke til at give eleverne en række redskaber, som vil styrke dem i den professionelle del af deres kommende voksenliv. Lav professionel video med digitalkamera eller smartphone Rediger, sorter og arkiver fotos Kursus i 3D-grafik og animation Lær at excellere i Excel (udvidet kursus) Lav professionelle opgaveløsninger i Publisher eller Word Skole-hjemaktiviteter Samspillet mellem skole og hjem er vigtigere end nogensinde før. Her vil aftenskolerne kunne bidrage med en række aktiviteter rettet mod forældre og mod forældre/børn og bedsteforældre, f.eks. Foredrag og debatarrangementer, eksempelvis omkring skolestart, forældrerollen overfor teenagere, barnets indlæring m.v. Studiecirkler, der ruster forældre til lektiehjælp Slægtsforskning/mikrohistorie Understøttende aktiviteter rettet mod forældre til ordblinde elever Andre typer tilbud Lær at gå til eksamen Førstehjælpskurser/Hjertestarterkursus Ovenstående række af aktiviteter er kun et udsnit af aktiviteter, hvor skolen vil kunne nyde godt af aftenskolernes kompetencer. En dialog om skolernes behov vil kunne udmønte sig i rammer og indhold for det strategiske partnerskab.

42 Udgivet af: Dansk Oplysnings Forbund Ny Østergade 7, 1. sal 4000 Roskilde Redaktion og projektledelse: Line Høgh Grafisk design: Fritfald/ Mai-Britt Bernt Jensen Roskilde juni 2014 Denne folder er lavet af de fem landsdækkende oplysningsforbund AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP med støtte fra Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

43 Bilag: 2.4. Følgebrev fra Dansk Oplysnings Forbund- forvaltningschef.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

44 Oplysningsforbundenes Fællesråd AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP Forvaltningschef for Folkeskoleområdet og Kultur- og Fritidsområdet Roskilde, 26. juni 2014 Vedr.: Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det mål skal blandt andet nås ved at tilbyde eleverne en motiverende og varieret skoledag. Vi synes, det er et både flot og realistisk mål! Folkeskolereformen lægger op til, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunst- og kulturskoler. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. I den anledning har de landsdækkende oplysningsforbund - AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP - valgt at gå sammen, fordi vi mener, at aftenskolerne repræsenterer nogle faglige og dannelsesmæssige værdier, som kan bidrage til en ny og bedre folkeskole. Vi ønsker at synliggøre aftenskolerne som mulige samarbejdspartnere for kommuner og folkeskoler. Som led i et fælles projekt har vi udarbejdet et fælles notat med forslag til modeller for samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler samt skitseret konkrete eksempler og forslag til aktiviteter. Vi håber, at du vil medvirke til at sætte skub i idéerne og mulighederne i det vedlagte notat. Vi har også henvendt os direkte til skolelederne i din kommune. Med venlig hilsen Henrik Christensen Formand Oplysningsforbundenes Fællesråd AOF Danmark, Dansk Oplysnings Forbund, Folkeligt Oplysnings Forbund, LOFs landsorganisation og NETOP - Netværk for Oplysning

45 Bilag: 2.5. Pressemeddelelse Ældre Sagens krolfbane., informationsdag...pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 Tårnby Lokalafdeling Pressemeddelelse Ældre Sagen i Tårnby holder information og demonstrations dag i forbindelse med den nye krolfbane i Travbaneparken I næsten et år har Ældre Sagen ønsket at udvide kommunens motionsaktiviteter med en ny krolfbane. Ønsket er nu gået i opfyldelse takket været en stor indsats fra Tårnby kommunes side og i samarbejde med DAI (Dansk Arbejder Idræt). Hvad er Krolf Det er en mellemting mellem kroket og golf. Krolf begyndte i 1980 erne og er spillet lige siden. Vor krolf spilles i Travbaneparken på et græsareal bag plejehjemmet på Løjtegårdsvej. Her er træer og kuperet terræn. Gode udfordringer. Krolfbanen er 12 huller. Teesteder og krolfhuller som er stationære er anlagt af Tårnby kommunens teknisk forvaltning. Det gælder i al sin enkelhed om, at få krolfkuglen i hul på færrest antal slag. Informationsmøde i Travbanehallen Mødet på banen foregår lørdag den 12. juli kl Vi mødes i Travbanehallen. Her vil der være repræsentanter fra Dansk Arbejder Idræt og Tårnby kommune. Alle i Tårnby der har lyst til at spille krolf i smukke omgivelser håber vi vil møde op og melde sig til et krolfhold. Du kan gå banen igennem. Du kan se og prøve de nødvendige krolfredskaber. Ældre Sagen vil være vært for et lille traktement i forbindelse med informationsmødet. Klik ind på vor hjemmeside og læs meget mere om os og vore aktiviteter i Tårnby. Kontaktpersoner: Formand: John Møller Jørgensen. Mobil: Presse: Søren Havemann. Mobil: Fototekst:

47 1) Foto af Ernst Jensen, Ældre Sagens aktivitetsleder, der står ved hul 1 2) Foto af parkområdet og de sidste 6 huller.

48 Bilag: 2.6. Nyt tilbud på Biblioteket til børn og unge: Coding Pirates.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

49

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Repræsentantskabsmøde 21. marts 2011 Jørgen Jørgensen indledte aftenen med at fortælle lidt om KMB, og hvorfor det gik som det gik. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1.

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere