Appendix II - Preliminary recognised breeds. Dansk oversættels af: FIFe Avls- og Registreringsregler Pr. 1. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix II - Preliminary recognised breeds. Dansk oversættels af: FIFe Avls- og Registreringsregler Pr. 1. januar 2007"

Transkript

1 FIFe Appendix II - Preliminary recognised breeds Dansk oversættels af: FIFe Avls- og Registreringsregler Pr. 1. januar 2007 med Nationale regler ændret på Plenarforsamlingen 2006

2

3 Indholdsfortegnelse (N) betegner National regel 1 Generelt 3 2 Regler for opdræt Generelt Avlshanner Avlshunner Microchip og tatovering Katte ikke godkendt til avl Særlige restriktioner for nogle racer (national regel) BEN (Bengal) BRI (Britisk korthår) KOR (Korat) MAU (Egyptisk Mau) OCI (Ocicat) RUS (Russian Blue) SIA (Siameser) og BAL (Balineser) SIB (Sibirisk Skovkat) SOK (Sokoke) Genetiske sygdomme og testninger Testprogrammer Test for specifikke sygdomme 6 3 Dyrehold og omgivelser Generel omsorg Opholdsrum Generelle forhold Adskildt opholdsrum Overdragelse af katte Aftaler Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter Killinger Avlshanner Avlshunner 9 4 FIFe registreringsregler Liste over anerkendte racer med anbefalet udkrydsning Stambøger Beskrivelse af Stambogen LO (Livre d Origine) Beskrivelse af eksperimentalstambogen RIEX (Registre Initial et Experimental) Overførsel Overdragelse og import Import fra andet FIFe medlem Overførsel af stamtavle fra organisationer/kubber, der ikke er medlemmer af FIFe Importeret kats oprindelige navn må bibeholdes Registrering Generelle principper Specielle koder for registrering Var(iant) (N) Fortyndingsmodifikator m Registreringsnummer National registrering Registrering i RIEX Katte som er resultat af racekrydsninger (N) Novicer Noviceklasse Afkom efter katte registreret i RIEX-registret som XSH eller XLH Registrering af ikke anerkendte racer med foreløbige forkortelser Særlige registreringsregler for visse racer MAN (Manx) Farvevarieteter 17

4 4.6 Godkendelse af nyer racer og farvevarieteter Godkendelse af ny varietet Ansøgning om godkendelse Anerkendelse af ny race Breed Counsils (Råd for de enkelte racer) Formål Valgbarhed og medlemsbetingelser Rådets sekretær Sekretærens valgbarhed Valg Ledige poster Vederlag Procedure ved fremsættelse af forslag 19 5 Titler Distinquised Merit (DM) Fortegnelse over FIFe titler 20 6 Appendix I Slettet 7 Appendix II Avls og registreringsregler for foreløbigt godkendte racer (PEB & DSP)

5 1 Generelt Hver enkelt kats og killings sundhed og velfærd skal være det vigtigste hensyn for enhver opdrætter og ejer. Ansvarligt opdræt baseret på genetiske principper, sygdomsforebyggelse samt kærlige og komfortable omgivelser skal tilskyndes Der skal holdes nøjagtige optegnelser vedrørende sundhed og avl af katte og killinger.

6 2 Regler for opdræt 2.1 Generelt En kat som lider af en medfødt defekt, må ikke bruges i avl eller blive solgt til avl. En opdrætter der sælger sådan en killing, skal sende en anmodning til sit Nationale Avlsråd om at få påført registreringsdokumentet en avlsrestriktion. Katte af alle racer, der anvendes til avl, skal have knurhår. 2.2 Avlshanner Inden hankatten anvendes i avl, skal den have en vetrinærerklæring der bekræfter, at testiklerne er normale, og at begge er nedfaldne i pungen. 2.3 Avlshunner Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller det nationale avlsråd. En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl. Det er ikke tilladt at parre en hunkat med anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring. 2.4 Mikrochip og tatovering Alle avlskatte skal identificeres enten ved mikrochip (foretrækkes) eller tatovering identifikationskoden skal være dokumenteret i stamtavlen. Undtagelse er tilladt for hankatte, der ikke er registreret i FIFe. Denne praksis skal etableres så hurtigt som muligt, men ikke senere end 1. januar Katte ikke godkendt til avl Døve hvide katte En voksen kat med synligt navlebrok. 2.6 Særlige restriktioner for nogle racer BEN (Bengal) Novice katte er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at krydse BEN med nogen anden race. Fra , er det ikke tilladt at bruge Bengalere fra generation F1 i avl. Fra , er det ikke tilladt at bruge Bengalere fra generation F2 i avl. Fra , er det ikke tilladt at bruge Bengalere fra generation F3 i avl. Fra , er det ikke tilladt at bruge Bengalere fra generation F4 i avl BRI (Britisk) FIFe godkender ikke BRI med nogen anden pelslængde end korthåret KOR (Korat) FIFe godkender ikke nogen anden farvevarietet end blå i Koraten. FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Koraten. Når man opdrætter Korater: må kun blå KOR anvendes, og kun blåt afkom fra blå KOR forældre kan registreres som Korat (KOR). Efterkommere i en farvevariant anden end blå skal registreres som XSH/XLH.

7 Når man opdrætter Korater: Koratkatte der anvendes i avl skal have foretaget en DNA-prøve for GM medmindre begge forældre er beviseligt fri for GM. Disse avlsprincipper skal følges: GM-fri x GM-fri Ikke-bærer x bærer forudsat at alt afkom bliver GM-testet. Hvis en ønsket parring ikke er helt dækket af ovenstående skal det Nationale Avlsråd på forhånd erklære sig indforstået med en sådan parring efter modtagelse af en velbegrundet ansøgning. Avlsrådet angiver samtlige betingelser, hvis ansøgningen bevilges. Katte, der iflg. denne regel skal testes, må kunne identificeres ved microchip eller tatovering. Sælgeren skal oplyse Korat-købere om GM-sygdommen og registreringspolitikken. En attesteret dyrlægeerklæring vedrørende GM-statussen skal vedhæftes stamtavlen MAU (Egyptisk Mau) Novicekatte er ikke tilladt OCI (Ocicat) Ingen røde, creme eller tortietabbyer (torbies) er tilladt. Meget rødbrune cinnamon og fawn kan ligne rød eller creme, men producerer aldrig tortietabby (torbie) hunkatte RUS (Russian Blue) FIFe godkender ikke nogen anden farvevarietet end blå i Russian Blue. FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Russian Blue. Når man opdrætter Russian Blue: må kun blå RUS anvendes og kun blåt afkom efter blå RUS forældre må registreres som Russian Blue (RUS). Afkom i en farvevarietet anden end blå skal registreres som XSH/XLH SIA (Siameser) og BAL (Balineser) Krydsning af Siameser og Balineser i alle varieteter med sølv i enhver varietet skal forbydes. På opdrætterens anmodning kan undtagelser tillades af den Nationale LO-kommission. I sådanne tilfælde er den Nationale LO-kommission ansvarlig for farvebestemmelsen af afkommet. Afkom uden hvidt født efter forældre hvor den ene eller begge er med hvidt, skal registreres som SIA/BAL * (mål race). Målracen skal være noteret i stamtavlen i otte (8) efterfølgene generationer SIB (Sibirisk Kat) Noviceklasse accepteres kun for katte født i Centraleuropa (tidlligere Sovjetunionen). Enhver krydsning med andre racer er forbudt SOK (Sokoke) Kun Sokokekatte importeret fra Sokokedistriktet i Kenya (Afrika) må udstilles i noviceklassen til godkendelse. Deres oprindelsessted skal være officielt dokumenteret KBL/KBS (Kurillisk Bobtail langhår og korthår) Kun katte importeret fra de Kurilliske øer, med certificate, kan udstilles i Novice klasse med henblik på godkendelse. Ingen udkryds med andre racer er tilladt BUR (Burmese) FIFe vil kun anerkende følgende EMS koder for Burmesere: BUR n, BUR a, BUR b, BUR c, BUR d, BUR d, BUR f, BUR g, BUR h, BUR j.

8 FIFe vil ikke opfordre nogen person eller organisation til opdræt af Burmesere i nogen andre farvevarieteter end de ovenfor nævte. Ved opdræt af Burmesere: Sølv og/eller agouti varianter og/eller piebald hvidplettethed er ikke tilladt i avl. Afkom i en ikke anerkendt farvevarietet skal registreres som XSH. 2.7 Genetiske sygdomme og testninger Testprogrammer Katte fra racer som bærer på en risiko for en genetisk sygdom og som opfylder følgende kriterier: 1. sygdommen er dødelig eller forårsager kroniske lidelser 2. sygdommen optræder hos et betydeligt antal af racen 3. en pålidelig test er tilgængelig, og sygdommen vil kunne elimineres bør testes for sygdommen. Hvert FIFe-medlem skal udvikle passende programmer. Helbreds- og Velfærdskomitéen (The Health and Welfare Commission) vil undersøge og informere om genetiske sygdomme og rådgive angående testning. Helbreds- og Velfærdskomitéen kan hjælpe og vejlede FIFe-medlemmer eller deres Nationale Avlsråd med oplysninger om genetiske sygdomme og testprogrammer. Dommer- og Stambogskomitéen (Judges & LO-Commission) og de andre komitéer skal om nødvendigt konsulteres Slettet Genetiske sygdomme Genetiske sygdomme FIFe vil ikke godkende nogen katteracer der som racekarekteristik viser: Achondroplasia: Et dominat gen der forårsager dværgvækst, forkortede lemmer og ben samt andre fysiske defekter. Osteochondrodysplasia: Et dominant gen der forårsager tiltagende led, knogle og brusk deformiteter indtil grundige medicinske og videnskabelige undersøgelser beviser at mutationen ikke giver gener. Indtil disse undersøgelser er foretaget vil disse katte ikke kunne udstilles på nogen FIFe udstilling.

9 3 Dyrehold og omgivelser 3.1 Generel omsorg Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres vaccinationer. Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så snart som muligt. Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og behandles. Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og svampesygdomme, omfattende vaccinationer når de er tilgængelige. 3.2 Opholdsrum Generelle forhold Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til enhver tid være rene. Katte skal hele tiden have adgang til vandskåle med friskt vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager og klatretræer eller lignende. Katte skal have tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig og lege, og bør nyde familiære forhold.. For katte uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem10ºc til 35ºC (50º F to 95ºF) acceptabelt men temperaturer enten under eller over disse områder nødvendiggør adgang til opvarmning eller nedkøling. Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft (vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og træk. Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed. Rengørings- og desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid forefindes. Selv om enkelte katte nyder at have selskab af andre katte, skal man undgå overbelægming da det kan føre til stress og aggressivitet, og - især - øge risikoen for sygdom. Hver enkelt kat eller killing skal daglig gives individuel opmærksomhed, der omfatter håndtering med kontrol af den almindelige sundhedstilstand Adskilt opholdsrum Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet. Under disse forhold: Kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade med en højde af mindst 1,80 meter per kat Der skal være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet. Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker og vejrfaste Med udendørsfaciliteter: skal kattene have adgang til tilstrækkelig skygge for at beskytte dem mod direkte sollys. I disse tilfælde skal katte tillades adgang til indendørs rum så de kan forblive tørre, hvis det regner eller sner. Arealerne skal konstrueres på en måde der er let at dræne. 3.3 Overdragelse af katte Aftaler Alle aftaler eller begrænsninger for købere af killinger eller brugere af avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter

10 Det er ikke tilladt at sælge eller bortgive katte, som har FIFe-stamtavle, til dyrebutikker eller lignende organisationer, ejheller til eksperimentel forskning eller testning. Det er heller ikke tilladt for medlemmer af FIFe-klubber, at tilbyde/handle katte eller tjenester, eksempelvis hankattetjenester, ved auktion eller på lignende måde, uanset om dette foregår elektronisk eller direkte Killinger Killinger må ikke overdrages til ny ejer (nyt hjem) før de er 12 uger gamle og er blevet fuldtud vaccineret mod Panleukopeni og katteinfluenza, med mindre andet anbefales af dyrlægen. 3.4 Avlshanner Avlshanner, som som er nødt til at bo i aflukkede rum skal have: adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med en minimumhøjde af 1,80 meter. Mindst to kvadratmeter skal være lukket og vejrfast. Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal den tilgængelige overflade være større. I alle opholdsrum skal der være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker. 3.5 Avlshunner Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af at der opstår problemer. Avlshunner i fødsel eller med diende killinger, skal have mulighed for at være i et separat område/rum.

11 4 Registreringsregler 4.1 Liste over anerkendte racer med anbefalet udkrydsning EMS-kode Navn Søskenderace Anbefalet udkrydsning ABY Abyssinier SOM Ingen ACL American Curl Longhair ACS Ingen ACS American Curl Shorthair ACL Ingen BAL Balineser OLH, OSH, SIA, Ingen SYL, SYS BEN Bengal Ingen Ingen BML Burmilla Ingen BUR* BRI Britisk korthår Ingen Ingen BUR Burmeser Ingen Ingen CHA Chartreux Ingen Ingen CRX Cornish Rex Ingen Ingen CYM Cymric MAN Ingen DRX Devon Rex Ingen Ingen EUR Europé Ingen Ingen EXO Exotic PER Ingen GRX German Rex Ingen Ingen JBT Japanese Bobtail Ingen Ingen KBL Kurillisk Bobcat Langhår KBS Ingen KBS Kurillisk Bobcat Korthår KBL Ingen KOR Korat Ingen Ingen MAN Manx Ingen Ingen MAU Egyptisk Mau Ingen Ingen MCO Maine Coon Ingen Ingen NFO Norsk Skovkat Ingen Ingen OCI Ocicat Ingen Ingen OLH Orientalsk langhår BAL, OSH, SIA, Ingen SYL, SYS OSH Orientals korthår BAL, OLH, SIA, Ingen SYL, SYS PER Perser EXO Ingen RAG Ragdoll Ingen Ingen RUS Russian Blue Ingen Ingen SBI Hellig Birma Ingen Ingen SIA Siameser BAL, OLH, OSH, Ingen SYL, SYS SIB Sibirisk Kat Ingen Ingen SNO Snowshoe Ingen SIA, OSH, RAG SOK Sokoke Ingen Ingen SOM Somali ABY Ingen SYL Seychellois langhår BAL, OLH, OSH, Ingen SIA, SYS SYS Seychellois korthår BAL, OLH, OSH, Ingen SIA, SYL. SPH Sphynx Ingen Ingen TUA Tyrkisk Angora Ingen Ingen TUV Tyrkisk Van Ingen Ingen * efter tilladelse Søskenderacer er racer som har den samme standard med undtagelse af pelslængde og/eller mønster og kan frit parres indbyrdes uden tilladelse..

12 4.2 Stambøger Beskrivelse af stambogen»lo«(livre d Origine) LO-registret indeholder katte der har en stamtavle og som er renavlet med mindst 3 generationer af ren avl forud for selve katten. Ren avl henfører til ovenstående liste over de af FIFe godkendte racer. Farvevarieterne skal være blandt dem, der er anført i den af FIFe godkendte EMS-liste for den pågældende race. Fyldige oplysninger vedrørende katten er påkrævet, dvs. kattens navn, stamnavn, fuld registreringsnummer inklusive det registrerende forbunds identitet, køn, fuldstændig EMS-kode samt fødselsdato Beskrivelse af eksperimentalstambogen»riex«(registre Initial et Experimental) RIEX er et register, hvori der føres katte, der er resultat af racekrydsning eller ikke opfylder kravene for LO-stambogen Overførsel Det er muligt automatisk at overføre en kat fra RIEX til LO-registret, hvis kravene for optagelse i LOregistret er opfyldt. 4.3 Overdragelse og Import Import fra andet FIFe-medlem Originalstamtavlen for en importeret kat skal respekteres. Dog kan det nationale avlsråd hos det FIFemedlem hvortil katten overføres beslutte at opgradere katten til LO-registret eller nedgradere den til RIEX-registret i overensstemmelse med egne regler, se afsnittet National registrering. En stadfæstet overdragelseserklæring skal udfærdiges af det eksporterende FIFe-medlem Overførsel af stamtavle fra organisationer/klubber, der ikke er medlemmer af FIFe Hvad angår registrering af katte importeret fra et ikke-fife medlem er det op til det importerende FIFemedlem, at bedømme pålideligheden af den uafhængige organisation, og afgøre hvordan katten skal registreres. Officielle stamtavler fra uafhængige organisationer kan accepteres i LO- eller RIEX-registrene, under forudsætning af, at de opfylder de tidligere nævnte krav og efter at være blevet kontrolleret hvad angår de genetiske principper. Hvis den eksporterende organisation benytter sig af overdragelsesdokumenter, skal et sådant fremskaffes, når den importerede kat skal registreres i LO- eller RIEX-registret. Importerede katte beholder ikke deres titler. Forfædres titler kan beholdes i stamtavlen Importeret kats oprindelige navn skal bibeholdes Det er forbudt for ethvert FIFe-medlem bevidst at registrere en kat, som er overflyttet fra et andet FIFemedlem eller en anden organisation, med andet end kattens oprindelige navn. En kats officielt udfærdigede originalstamtavle må aldrig destrueres når katten importeres til en FIFeklub. 4.4 Registrering Generelle principper Alle killinger opdrættet af et FIFe-medlems medlem skal allerførst registreres i FIFe.

13 Registrering af en kat i LO- eller RIEX-registrene skal udføres i overensstemmelse med EMSsystemet og genetiske principper. En kat, hvis fænotype adskiller sig fra dens genotype, skal overføres i overensstemmelse med dens genotype efter at denne er blevet bevist gennem: forældrenes genotype dens afkom. En kat kan konkurrerer på udstillinger i overensstemmelse med dens fænotype, hvis denne er forskellig fra dens kendte genotype. I disse tilfælde skal ikke kun den kendte genotype men også kattens fænotype være anført på stamtavlen. Fænotypen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i EMS og skal noteres i parenteser. Hvis en kat opnår en titel under urigtig identitet, vil den miste titlen ved overførsel til dens rette identitet Specielle koder for registrering Var(iant) Betegnelsen VAR kan tilføjes EMS-koden for at indikere at en korthåret kat bærer eller kan bære genet for langhår. Felis Danica s Nationale regler 1. Var: Bruges ikke i forbindelse med EXO og BRI Fortyndingsmodifikator m EMS-kode m x am x cm x em x pm x*m Farve Modifikator karamel, baseret på blå karamel, baseret på lilla abrikos,baseret på creme caramel, baseret på fawn caramel, hvor grundfarven ikke er kendt Bemærkninger: Effekten af fortyndingsmodifikatorerne er iflg. teorien resultat af en fortynding af fortyndede farver kombineret med et gen beskrevet som fortyndingsmodifikator. I FIFe kan f.eks. Siamesere registreres som følger: SIA x am SIA x cm SIA x em SIA x pm SIA x*m Caramel Siameser, baseret på blå Caramel Siameser, baseret på lilla Abrikos Siameser, baseret på creme Caramel Siameser, baseret på fawn Caramel Siameser, hvor grundfarven ikke er kendt Registreringsnummer Fra skal alle nye registreringer i LO- eller RIEX-registrene udfærdiges i overensstemmelse med følgende princip: (Landskode) + (Forkortelse for FIFe-medlem) + (LO eller RX) + (nummer) F.eks.: En kat som er registreret i LO i Sverige, vil blive registreret på følgende måde: (S) SVERAK LO nnnn, En kat som er registreret i RIEX i Frankrig, vil blive registreret på følgende måde: (F) FFF RX nnnn. Når en stamtavle udfærdiges (LO eller RIEX), skal samtlige - og kun - de originale registreringsnumre for kattens forfædre bevares ubetinget.

14 Det er ikke tilladt at give andre katte end de importerede et nyt FIFe-nummer. For importerede katte skal kattens første, oprindelige registreringsnummer bibeholdes og være synlig på dens stamtavle National registrering Hvert Nationale Avlsråd kan frit pålægge yderligere restriktioner til afsnittene , svarende til nationale forhold Registrering i RIEX Katte som er resultat af racekrydsning Katte som er resultat af krydsning mellem to racer, jvfr. Beskrivelse af eksperimentalstambogen»riex«registreres i RIEX-registret under forudsætning af, at FIFe-medlemmets Nationale Avlsråd har givet tilladelse til krydsningen. Disse katte registreres som: XLH * Langhåret afkom XSH * Korthåret afkom Senere kan disse katte omregistreres til deres tilsvarende godkendte race, når ét af følgende krav er opfyldt: at katten i en alder af mindst 10 måneder udstilles på en international udstilling i»noviceklassen«og opnår kvalifikationen»excellent«fra begge dommere eller at katten bliver vurderet af mindst to internationale FIFedommere, som begge er bekendt med forholdet og under kontrol af det Nationale Avlsråd, og opnår kvalifikationen»excellent«fra begge dommere Reglerne nævnt i dette afsnit gælder ikke parringer inden for søskenderacer, idet disses efterkommere registreres direkte i LO eller RIEX i overensstemmelse med afsnit 4.2. * indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs.farveangivelse med små bogstaver etc Novicer Novicer er katte, hvis forældrene er ukendte eller katte uden stamtavle Katte med ukendt baggrund Katte med ukendt baggrund kan registreres i RIEX-registret, forudsat at FIFe-medlemmets Nationale Avslråd giver tilladelse til registrering. Disse katte registreres som: XLH * Langhårsafkom XSH * Korthårsafkom Disse katte kan senere omregistreres til deres anerkendte racer, hvis nedenstående krav er opfyldt: at katten i en alder af mindst 10 måneder udstilles på en international udstilling i»noviceklassen«at katten bedømmes af mindst 2 internationale dommere, som begge er kendt med forholdet, samt under kontrol af det Nationale Avlsråd at katten opnår kvalifikationen»excellent«fra begge dommere. * indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs.farveangivelse med små bogstaver etc Noviceklassen En kat må kun tilmeldes noviceklassen én gang Afkom efter katte registreret i RIEX-registret som XSH * eller XLH * Afkom efter en sådan parring kan registreres i RIEX-registret, når nedenstående krav er opfyldt:

15 at katten i en alder af mindst 10 måneder udstilles på en international udstilling at katten bedømmes af mindst 2 internationale dommere, som begge er kendt med forholdet, samt under kontrol af det Nationale melem at katten fra begge dommere opnår kvalifikationen»excellent« Registrering af ikke-anerkendte racer med foreløbige forkortelser Anvend nedestående liste over forkortelser til registreringsformål ABL non * Amerikansk Bobtail Langhår ABS non * Amerikansk Bobtail Korthår AMS non * Amerikansk Korthår AMW non * Amerikansk Ruhåret (Wirehair) AUM non* Australian Mist BOL non * Bombay Langhår BOS non * Bombay Korthår BRX non * Bøhmisk Rex CEY non * Ceylon CLS non * California Spangled LPL non* LaPerm Langhår LPS non* LaPerm Korthår NEB non * Nebelung PBL non Pixie-Bob Langhår PBS non Pixie-Bob Korthår SFL non * Scottish Fold Langhår SFS non * Scottish Fold Korthår SIN non * Singapura SRL non * Selkirk Rex Langhår SRS non * Selkirk Rex Korthår STE non * Sterling THA non * Thai TIF non * Tiffany TOL non * Tonkanes Langhår TOS non * Tonkanes Korthår Nedenstående er en gruppe katte som indeholder bl.a. Burmilla & Bombay som kun er anerkendt i GCCF. ASL non * Asiatisk Langhår ASS non * Asiatisk Korthår * indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs.farveangivelse med små bogstaver etc FIFe hverken godkender eller skaber en EMS kode for Munchkin. Ingen EMS kode vil blive lavet til nogen typer af vilde katte Særlige registreringsregler for visse racer MAN (Manx) En Manx, der har mindst tre generationer af MAN (MAN 51, 52, 53 og 54) forud for sig selv, registreres i LO stambogen ACL/ACS (American Curl langhår og korthår) a) ACL/ACS med oprette ører registreres som ACL/ACS x 71, altså som en ikke anerkandt variant b) ACL/ACS x 71 kan kun registreres i i RIEX stambogen c) ACL/ACS med oprette ører kan bruges i avlsprogrammer for ACL/ACS 4.5 Farvevarieteter En farve er en gruppe af farver, som står i forbindelse med hinanden gennem visse fælles karakteristika, det være sig enten en fælles genetisk karakteristik eller fælles mønster. 1 Bemærkning: Manx der har MAN 54 i én eller flere af de tre generationer forud for sig selv skal registreres i stambogen LO.

16 Eksempelvis spraglet plettethed (en almindelig genetisk karakteristik og mønster, som inkluderer Van, Harlequin, Bicolour) eller tabbymønster (et almindeligt mønster og genetisk karakteristik, som inkluderet skjoldet (blotched), makrel, plettet, ticked), eller sort farve (en almindelig genetisk karakteristik, som også inkluderer allelerne chokolade og kanel). Farvevarietet anvendes som et begreb, der dækker de forskellige muligheder af udtryk for pelsens farve og mønster. Derved menes en farve, pointed mønster, tabbymønster eller fordeling af hvidt. 4.6 Anerkendelse af nye racer og nye varieteter Anerkendelse af en ny farve variant eller en ny race. For at anerkende en ny farvevarietet i en race opført på FIFe s liste, eller en ny race som ikke er på FIFes liste over anerkendte racer, skal følgende krav være opfyldt: Godkendelsesshow skal finde sted før 1.februar det samme år ansøgningen om anerkendelse er fremsendt til FIFes Generalforsamling Ikke senere end 1. marts skal Breed Council for den berørte race have tilsendt alle relevante dokumenter, og afgive deres mening om godkendelsen. Ikke senere end 60 dage forud for FIFes Generalforsamling skal FIFes bestyrelse og kommisionerne modtage en endelig ansøgning som inkluderer Breed Councils mening (hvis den forligger) Godkendelse af en ny farvevariant Med en ny farvevariant menes en farve der: som ikke tidligere har været godkendt som ikke tidligere har været godkendt i en bestemt race nævnt i forslaget, For at godkende en ny farvevarietet i en race som findes i FIFes liste over anerkendte racer skal følgende krav opfyldes: der skal udstilles 10 forskellige katte med en minimumsalder på 6. måneder to tredjedele af disse katte skal være registreret i en FIFe organisation og ejet af et FIFe medlems medlem. Præsentationen skal finde sted på en eller to internationale katteudstillinger hvor mindst 5 medlemmer af Dommer & Standard kommissionen og LO kommissionen er til stede. Dog skal mindst et medlem af LO kommisionen være til stede. Hvis præsentationen finder sted på to udstillinger skal disse finde sted indenfor 6 måneder Anerkendelse af en ny race For at anerkende en ny race, d.v.s. en race ikke anført af FIFe som en anerkendt race, skal nedenstående betingelser være opfyldt: Fremvisning af 3 forskellige katte, med 5 på hinanden følgende generationer af racen der skal anerkendes. Desuden fremvisning af 15 forskellige katte i 3 forskellige generationer af den samme race til anerkendelse. Alle fremviste katte skal være mindst 6 måneder gamle, være registrerede i en FIFe organisation og ejet af et FIFe medlems medlem. Fremvisningen må finde sted på en eller to internationale katteudstillinger hvor mindst 5 medlemmer af Dommer & Standard kommissionen og LO kommissionen er til stede. Dog skal mindst et medlem af LO kommisionen være til stede. Hvis præsentationen finder sted på to udstillinger skal disse finde sted indenfor 6 måneder. Anerkendelsen af en ny race foregår i to trin. Efter anerkendelsen ved FIFe modtager racen en Foreløbig godkendelse. På dette niveau kan kattene ikke modtage certificater højere end CACIB/CACIP.

17 For at opnå fuld godkendelse skal dokumentation fremlægge på en FIFe Generalforsamling der viser at der mindst er registreret i LO eller RIEX registret i mindst 3 forskellige FIFe medlemmer Ansøgning om godkendelse Når en ansøgning om godkendelse: af en ny farvevarietet indenfor en etableret race eller af ny farvevarianter indenfor en ny race der står foran godkendelse af FIFe er blevet fremsendt til FIFe som et forslag til Generalforsamlingen, er det kun tilladt Generalforsamlingen Generalforsamling at træffe beslutninger om de farvevarianter der er nævnt i forslaget. Andre varieteter end de som nævnes kan kun behandles og godkendt hvis Dommer & Standar og LO kommissionen har anbefalet det. Forslaget til godkendelse skal mindst indeholde: Præcis angivelse af hvilke farver der skal godkendes (brug særlig formular) Fremtidig standard og pointskala for farverne / racen Angivelse af hvilke problemer der kan forekomme i forbindelse med disse farver og hvilke restriktioner der skal indføres Hvilke restriktioner der skal indføres i Avls & Registreringsreglerne (hvis nogen) Hvordan mulige afkom i ikke anerkendte farver som endnu ikke er anerkendt kan genkendes Breed Councils udtalelser (hvis nogen)

18 5 Titler 5.1 Distinguished Merit (DM) FIFe titlen Destinguished Merit (DM) tildelse katte efter følgende regler: Det nødvendige antal afkom der har opnået titlen IC/IP eller højere eller DM skal være mindst 5 for hunkatte og mindst 10 for hankatte. Kun FIFe registrerede titler er gyldige Ejeren af katten kan gøre krav på titlen DM på samme måde som andre titler tildeles. DM placeres efter kattens fulde navn. En hunkat med 5 eller flere afkom der som minimum har opnået titlen IC/IP erller DM vil blive tildelt titlen Destinguished Merit (DM) En hankat med 10 eller flere afkom der som minimum har opnået titlen IC/IP erller DM vil blive tildelt titlen Destinguished Merit (DM) 5.2 Fortegnelse over FIFe titler Champion Premier International Champion International Premier Grand International Champion Grand International Premier Europa Champion Europa Premier Skandinavisk Vinder Verdensvinder FIFe Amerikansk Champion FIFe Amerikansk Premier Distinguished Merit Distinguished Show Merit Junior Vinder CH PR IC IP GIC GIP EC EP SW WW FAC FAP DM* DSM* JW* Titlerne anføres efter kattens fulde navn. 6 Appendix I Slettet 6.1 Slettet 7 Appendix II - Avls og registreringsregler for foreløbigt godkendte racer (PEB & DSP) Reglerne vedrørende disse enkelte racer vil blive flyttet til deres passendeparragraffer I Avls og registreringsreglerne, hvis og når en eller begger racer opnår fuld godkendelse. Dette betyder at 7.1 vil blive ændret til , 7.2 vil blive ændret til , 7.3 vil blive integreret i 4.1 og 7.4 vil blive ændret til (Eksempler vil ikke blive overflyttet) Hvis og når fuld godkendelse opnås før slette dette annex. 7.1 PEB (Peterbald) PEB x * br må bruge til opdræt af PEB * Når man opdrætter PEB:

19 Nøgne katte som er et result af en krydsning med tilladte udkryds, skal registreres som XSH * (PEB) og de kan blive re-registreret som PEB I henhold til paragraf Ikke nøggne katte som er et resultat af krydsning med tilladte udkryds skal registreres som XSH * (PEB / XLH * PEB og kan ikke re-registreres. De kan bruges til opdræt af PEB efter tilladelse af det nationale medlem Det er strengt forbudt at parre XSH * (PEB) og XLH * (PEB) med BAL, OLH, OSH, SIA, SYL & SYS eller hvor BAL, OLH, OSH, SIA, SYL & SYS er målracen * indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs.farveangivelse med små bogstaver etc. Eksempler: PEB x PEB- En parring Peterbald to Peterbald. (viser muligt afkom og hvordan dette skal registreres) Udseende nøgen brush med pels (kort eller lang) EMS-kode PEB PEB x * br XSH * (PEB) XLH * (PEB) Avls restriktioner ingen Kan bruges til opdræt ad PEB efter tilladelse fra den nationale FIFe medlemr Kan bruges til opdræt ad PEB efter tilladelse fra den nationale FIFe medlemr Tilladte udkryds : PEB x Cat IV Ved parring af PEB til en anden kategori IV kat. (viser muligt afkom og hvordan dette skal registreres) Udseende nøgen brush med pels (kort eller lang) EMS-kode XSH * (PEB) XSH x * br (PEB) XSH * (PEB) XLH * (PEB) Avls restriktioner Det er muligt at blive re-registret som PEB Det er ikke muligt at re registrere. Kan kun bruges til opdræt af PEB, efter tilladelse fra den nationale FIFe medlemr Det er ikke muligt at re registrere. Kan kun bruges til opdræt af PEB, efter tilladelse fra den nationale FIFe medlemr

20

21 Felis Danica vedtægter, love og regler 7.2 DSP (Don Sphynx) DSP x * br må bruges til opdræt af DSP. Når man opdrætter DSP: Afkom med normal pels skal registreres som XSH * (DSP) / XLH * (DSP) ogdet er kun tilladt at bruge dem til opdræt af DSP efter tilladelse fra det nationale FIFe medlem. * indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs.farveangivelse med små bogstaver etc. DSP x DSP Parring af DSP to a DSP (viser muligt afkom og hvordan dette skal registreres) Udseende Nøgen brush Med pels (kort eller lang) EMS-kode DSP DSP x * br XSH * (DSP) XLH * (DSP) Avls restriktioner ingen Kan bruges til opdræt af DSP Kan bruges til opdræt af DSP med tilladelse fra det nationale FIFe medlem 7.3 Liste over foreløbigt anerkendte racer med anbefalet udkrydsning EMS-code Name Sister breed Recommended outcross DSP Don Sphynx Ingen Ingen PEB Peterbald Ingen BAL,OLH,OSH,SIA,SYL, SYS, 7.4 Brush br Koden br brush skal tilføjes EMS koden som en indikation af hårlængden og er udelukkende reserveret til registrering af PEB og DSP. Ordet brush betyder: Fine wavy often wire hair on the whole body, with bold areas on the head, upper part of the neck or on the back of more than 2 mm. in length. Registrerings eksempler: En brun masket brush PEB registreres som: PEB x n br 33 Brush sorttortie silver blotched bicolour DSP registreres som: DSP x fs br Avls og registreringsregler (FIFe FDs nationale tilføjelser) 1

22 Felis Danica vedtægter, love og regler Avls og registreringsregler (FIFe FDs nationale tilføjelser) 2

23 Felis Danica vedtægter, love og regler Avls og registreringsregler (FIFe FDs nationale tilføjelser) 3

Indhold. Genetik kursus del II. B&R rules article 2. B&R rules article 1. B&R rules article 2. B&R rules article 2

Indhold. Genetik kursus del II. B&R rules article 2. B&R rules article 1. B&R rules article 2. B&R rules article 2 Genetik kursus del II Indhold Stavanger 22. & 23. november 2008 FIFes Opdrætsregler og regler for kattehold Hvad siger FIFe om opdræt (B&R rules 1 & 2) Indretning af katteri og kattenes levevilkår (B&R

Læs mere

Top 10 registrerede 2006

Top 10 registrerede 2006 Antal reg. katte/killinger 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Jette Kongensgaard British Shorthair i tal 26 British Shorthair i tal 26 Der er brugt statistiske oplysninger

Læs mere

British Shorthair & Burmeser

British Shorthair & Burmeser BB klubben British Shorthair og Burmeser Racerne i tal 26 British Shorthair & Burmeser Racerne i tal 26 BB klubben har vha. statistiske informationer fra Felis Danica lavet en oversigt der viser Racerne

Læs mere

JYRAK Katterigodkendelse

JYRAK Katterigodkendelse JYRAK Katterigodkendelse Indholdsfortegnelse JYRAK's katterigodkendelse side 3 Formål side 3 Beskrivelse side 3 Procedure side 5 JYRAK's minimumskrav til godkendte katterier side 6 Uddrag af FIFe's avls-

Læs mere

Antal registrerede katte pr. kategori 2008. Kategori 3

Antal registrerede katte pr. kategori 2008. Kategori 3 British Shorthair (BRI)& Burmeser () Der er brugt statistiske oplysninger fra Felis Danica. De fleste tal er tilgængelige for 199-28. Der vil være visse tal/totaler der ikke er direkte kan sammenlignes,

Læs mere

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008 Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar Indhold Indledning Kattens oprindelse Etik og moral i kattopdræt Er huskatten en truet dyreart? Indavl, linieavl, udkryds.

Læs mere

Ny kategori opdeling

Ny kategori opdeling I kategori IV vil vi komme til at opleve en stor forandring. På FIFe s generalforsamling i år er der nemlig blevet vedtaget en ny kategori opdeling, der træder i kraft den 1. januar 2016, og som i høj

Læs mere

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt Genetik kursus del II Kristianssand 19. september 2010 www.felesgrata.dk/seminar Har længe været kendt Stor undersøgelse i 1986 - er fulgt op af mange efterfølgende. Ret simpel arvegang Der er indtil nu

Læs mere

Felis Danica side 1 af 6

Felis Danica side 1 af 6 Felis Danica 28.2.2010 side 1 af 6 Formandens beretning 2011 Atter i år er Klubbernes antal Plenarer fordelt i forhold til antallet af unikke hovedmedlemmer. Det samlede tal lå fra 2007 til 2009 på knap

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte

(Farve)Genetik hos katte Genetikserie del 4 (Farve)Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre [Wb ] / [ wb ] Wide band Indledningsvis må jeg sige, at dette gen endnu ikke er bekræftet eller fundet, men alle forhold

Læs mere

Genetik kursus. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Skien 13. marts 2009. Ole Amstrup

Genetik kursus. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Skien 13. marts 2009. Ole Amstrup Genetik kursus Skien 13. marts 2009 www.felesgrata.dk/seminar Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Opdrætter: Feles Grata Orientalsk korthår gerne lotched tay, med sølv, i alle farver men også cinnamon.

Læs mere

med Nationale regler

med Nationale regler Dansk oversættelse af: FIFe med Nationale regler (FIFe med FD nationale tilføjelser 1 (FIFe med FD nationale tilføjelser 2 FIFe udstillingsregler (med nationale tilføjelser) KAPITEL I BETEGNELSEN "INTERNATIONAL

Læs mere

Farvegenetik hos katte

Farvegenetik hos katte Genetikserie del 3 Farvegenetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre Tekst og foto: Ole Amstrup Artiklen er fortsat fra sidste nummer af Kattemagasinet [ x o ] / [ x ] Den røde farve I de

Læs mere

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvordan?

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvordan? Farvegenetik Kristiansand 18. september 2010 Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Feles Grata Opdrætter: Orientalsk korthår gerne blotched tay, med sølv, i alle farver men også cinnamon. Hvor længe: Siden

Læs mere

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Kristiansand. 18. september 2010

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Kristiansand. 18. september 2010 Farvegenetik Kristiansand 18. september 2010 Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Feles Grata Opdrætter: Orientalsk korthår gerne blotched tabby, med sølv, i alle farver men også cinnamon. Hvor længe: Siden

Læs mere

Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr

Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr 23-12-2013 J.nr.: 2014-14-59-00337/AJK DK390001 Side 1/29 Indholdsfortegnelse Generelt om den danske version af det blå EU pas

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup

(Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup (Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup En kort gennemgang af de forskellige gener der har betydning for opdræt af racekatte. Side 1 af 48 Indholdsfortegnelse Maskede katte Indledning Men hvordan startede

Læs mere

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag Forslag 6.a Felis Danicas vedtægter Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter 10 stk. 1: Enhver dansk hovedklub, der er tilsluttet Felis Danica, skal afholde mindst en international udstilling om året. Hver

Læs mere

Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme og defekter. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme

Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme og defekter. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme Kristianssand 19. september 2010 og defekter Amyloidosis PKD Poly Kidny Disease HCM - Hypertrophic Cardiomyapathy HD Hofteledsdysplaci PK - Pyruvate Kinase PRA - Progressiv retina atrofi Amyloidosis Ophobning

Læs mere

Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme og defekter. Arvelige sygdomme. Amyloidosis. Amyloidosis

Arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme og defekter. Arvelige sygdomme. Amyloidosis. Amyloidosis Arvelige sygdomme og defekter Arvelige sygdomme Amyloidosis PKD Poly Kidny Disease HCM - Hypertrophic Cardiomyapathy HD Hofteledsdysplaci PK - Pyruvate Kinase PRA - Progressiv retina atrofi Amyloidosis

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget:

Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget: Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter 15 ( i renummereret udgave!) Tilføjelse med rød og fed 15 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag fra Forretningsudvalget

Forslag fra Forretningsudvalget Forslag fra Forretningsudvalget Forslag nr.1: Appendix A nationale tilføjelser til udstillingsreglerne Sletning af 1.3: 1.3 Udstilling af ikke Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Farvegenetik hos katte

Farvegenetik hos katte Genetikserie del 2 Farvegenetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre Tekst og foto: Ole Amstrup Den oprindelige genetik Jeg vil tage udgangspunkt i den oprindelige genetik hos Felis Silvestris

Læs mere

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Eva Køhler Cand. scient. i biologi Speciale om indavl hos racekatte Medlem af Felis Danicas Avlsråd Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Administrerer pawpeds for europé og norsk skovkat De generelle

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Felis Danicas generelle avlsanbefalinger

Felis Danicas generelle avlsanbefalinger Felis Danicas generelle avlsanbefalinger Lidelse Regler Anbefaling Hoved Generelt Asymmetriske ansigtstræk, f.eks: - Skæv kæbe - Forskellig størrelse øjne - Øjne som ikke er placeret parallelt i hovedet.

Læs mere

JYRAK FORSLAG NR. 1. Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19

JYRAK FORSLAG NR. 1. Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19 JYRAK FORSLAG NR. 1 Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19 17 Tilsyn Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i vedtægterne

Læs mere

anerkendelse af racen, var Mrs. Marion Dorsey fra Californien (Rai-Mar).

anerkendelse af racen, var Mrs. Marion Dorsey fra Californien (Rai-Mar). Balineseren Af Joanna Dickinson, 1997 (uddrag) Oversat af Lone Ebbesen En balineser er en langhåret siameser. Men ikke langhåret som f. eks en perser eller en maine coon. En balinesers pels har middellængde,

Læs mere

Test for arvelige sygdomme

Test for arvelige sygdomme Test for arvelige sygdomme Af Signe Stige Hansen, dyrlæge, ph.d., Assistant Manager Nordic, IDEXX Vet.Med.Lab. Hvorfor genetiske tests? Test for arvelige sygdomme hos dyr har stigende interesse. Kendskabet

Læs mere

Genetik hos katte. Kattegenetik baseret på farver og mønstre. 8 www.nrr.no

Genetik hos katte. Kattegenetik baseret på farver og mønstre. 8 www.nrr.no Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre En kort gennemgang af de forskellige gener der har betydning for opdræt af racekatte. Tekst Ole Amstrup Indledning For snart mange år siden blev

Læs mere

Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011

Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011 Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011 Forslag 6a Forslag fra Forretningsudvalget Forslag til tilføjelse af afsnit til FIFes Judges Rules 6.a.2: Judges Rules 2.8.2 Participation in Non-FIFe Shows

Læs mere

Seychellois. Fortællingen om forsøget på at udvikle en. farvevariant af siamesere og balinesere, Tidligere bragt i blad 4/1995

Seychellois. Fortællingen om forsøget på at udvikle en. farvevariant af siamesere og balinesere, Tidligere bragt i blad 4/1995 Seychellois Fortællingen om forsøget på at udvikle en farvevariant af siamesere/balinesere Tidligere bragt i blad 4/1995 En stille fredag aften engang i augustmåned 1991 sad Elsebeth og jer roligt i sofaen

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE... 4 SKAL JEG HAVE EN KAT TIL?...10 HVAD GØR JEG MED EN TILLØBER?...15 NYTTIGE NUMRE...

INDHOLDSFORTEGNELSE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE... 4 SKAL JEG HAVE EN KAT TIL?...10 HVAD GØR JEG MED EN TILLØBER?...15 NYTTIGE NUMRE... INDHOLDSFORTEGNELSE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE.................... 4 SKAL JEG HAVE EN KAT TIL?....................10 HVAD GØR JEG MED EN TILLØBER?................15 NYTTIGE NUMRE..........................

Læs mere

Forslag til Felis Danica s Plenarforsamling den 23. februar, 2014

Forslag til Felis Danica s Plenarforsamling den 23. februar, 2014 Forslag til Felis Danica s Plenarforsamling den 23. februar, 2014 1 Forslag fra FU til FDs plenarforsamling 1. Ændring af Felis Danicas vedtægter: a. Ny 11 Dyrevelfærd Kattenes velfærd er en grundsten

Læs mere

Raceportræt. Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere Burma, vore dages Myanmar.

Raceportræt. Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere Burma, vore dages Myanmar. Raceportræt Hellig Birma Tekst: Søren Hilbert Hartmann Foto: A Harreby Bæk, H. Novakowski, S.H. Hartmann Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere

Læs mere

Avlsrådets generelle anbefalinger

Avlsrådets generelle anbefalinger Avlsrådets generelle anbefalinger Hoved Generelt Lidelse Asymmetriske ansigtstræk, f.eks: - Skæv kæbe - Forskellig størrelse øjne - Øjne som ikke er placeret parallelt i hovedet. - For smal underkæbe hvor

Læs mere

Feline colostrale antistoffer. Af Dr.Med.Vet. Ph.D. Urs Giger og Dr.Med.Vet. Margaret Casal, University of Pennsylvania. Oversat af Susanne Wehnert

Feline colostrale antistoffer. Af Dr.Med.Vet. Ph.D. Urs Giger og Dr.Med.Vet. Margaret Casal, University of Pennsylvania. Oversat af Susanne Wehnert Colostrum ven Af Dr.Med.Vet. Ph.D. Urs Giger og Dr.Med.Vet. Margaret Casal, University of Pennsylvania Oversat af Susanne Wehnert Colostrum er en lys, mælkeagtig væske, som produceres af mælkekirtlerne

Læs mere

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1)

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1) BEK nr 16 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Stk.2 Blandt de i 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver hovedklub, nemlig:

Stk.2 Blandt de i 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver hovedklub, nemlig: JYRAK forslag nr 1 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter 6 6 Forretningsudvalget Stk 1 Forretningsudvalget består af formand og 8 medlemmer. Stk. 1 2 I ulige

Læs mere

FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren

FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK Farvegenetik En smule grundlæggende genetik Farvegenetik generelt Farvegenetik med særligt fokus på

Læs mere

Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1?

Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1? Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1? En statistisk opsummering af NW og alle placerede katte i kategori 1 på FD Topkatte i perioden 2011 til 2015, med henblik på at etablere et statistisk

Læs mere

Problemer med at se sølv i maskede katte

Problemer med at se sølv i maskede katte Problemer med at se sølv i maskede katte For øjeblikket er der to racer, der bliver bedømt efter farver (I modsætning til gruppebedømte katte som MCO, NFO etc.), som prøver på at få anerkendt nye farvevarianter

Læs mere

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO)

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Generelt Lidelse PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency) Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne

Læs mere

ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA

ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA Forklaring af resultatet på en farvegentest Dette er et skriv på dansk med det formål at gøre det nemmere for den danske modtager af ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA at forstå

Læs mere

Knald eller fald for Perser & Exotic?

Knald eller fald for Perser & Exotic? Knald eller fald for Perser & Exotic? Hvilke konsekvenser vil ændringen af kategori 1 få for Perser og Exotic såvel for de øvrige implicerede racer? En statistisk opsummering af Felis Danica s National

Læs mere

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn 1. Stambogskontorets formål er at udfærdige stamtavler til marsvin opdrættet af/ejet af DMK medlemmer. Stamtavlerne registreres numerisk i en database

Læs mere

SEYCHELLIOS - nye søskenderacer i kategori IV

SEYCHELLIOS - nye søskenderacer i kategori IV SEYCHELLIOS - nye søskenderacer i kategori IV Af Trine Piltoft Seychellois hvad er det? Ja, det er blandt andet en indbygger på øgruppen Seychellerne i Det Indiske Ocean. For kategori IV-opdrættere er

Læs mere

Interview Hvad betyder udstilling for dig?

Interview Hvad betyder udstilling for dig? Interview Hvad betyder udstilling for dig? Endnu engang et interview, hvor vi denne gang har stillet nogle af vores aktive udstillere forskellige spørgsmål i forbindelse med det at udstille. Det er altid

Læs mere

If the above proposal is carried the following lines in the B&R rules should in consequence be deleted:

If the above proposal is carried the following lines in the B&R rules should in consequence be deleted: Forslag fra FU Forslag 1 til FIFes GF: (addition indicated in bold and blue deletions in red strikethrough) Addition to Breeding & Registration Rules, 2.7.1. Test programmes Cats in breeds which bear a

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Referat af Felis Danicas ordinære plenarforsamling den søndag den 22. februar 2015, kl , på Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Referat af Felis Danicas ordinære plenarforsamling den søndag den 22. februar 2015, kl , på Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse Referat af Felis Danicas ordinære plenarforsamling den søndag den 22. februar 2015, kl. 13.00, på Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse Formand Bette Lind bød velkommen til de fremmødte. 1) Valg

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

KatteMagasinet. xxxx. Læs også: xxxx

KatteMagasinet. xxxx. Læs også: xxxx KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 2 Juni 2008 12. årgang xxxx Læs også: xxxx Den Sibiriske kat Af Laila Meldgaard Mit navn er Laila Meldgaard, og sammen med min bedre halvdel Mads, har jeg opdrættet

Læs mere

Hellig Birma. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Hellig Birma. Felis Danica. Racekatte i Danmark ISBN 978-87-7857-634-7 ISBN 87-7857-634-2 9 788778 576347 Felis Danica Hellig Birma Med en oprindelse som tempelkat har Hellig Birma et eksotisk præg med en majestætisk gang og holdning. Dens væsen er

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Friis Lara Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber. Der optræder

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dandy Walker Like Malformation

Dandy Walker Like Malformation Dandy Walker Like Malformation Speciale af Hedvig Christiansson and Evelina Kling Vegeby Præsenteret af Helle Friis Proschowsky Dyrlæge, Phd., Specialkonsulent hos DKK DWLM projektet 1. Hvad er DWLM 2.

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Lidt om avl og indavl (4) Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber.

Læs mere

Indavl / linieavl. Definition. Definition

Indavl / linieavl. Definition. Definition Indavl / linieavl Kort gennemgang af begreberne Beskrivelse af indavl Indavlsdepression Hvordan beregnes indavlskoefficienten Definition En hvilken som helst situation, hvor en han og en hun, som får afkom

Læs mere

Felis Danica Norsk Skovkat

Felis Danica Norsk Skovkat ISBN 978-87-7857-631-6 ISBN 87-7857-631-8 9 788778 576316 Felis Danica Norsk Skovkat Den Norske Skovkat har i de senere år opnået stor popularitet pga. sit livsglade temperament, sin størrelse og dejligt

Læs mere

Christina Dupont Kofod, Stald Kofod Farvegenetik. Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner

Christina Dupont Kofod, Stald Kofod Farvegenetik. Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner Farvegenetik Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner Genpar Gener findes altid i par. Hvert genpar hører hjemme på en plads, der kaldes locus Alle kaniner har 2 gener på hvert

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

LÆS INDE I BLADET. www.dyreneogos.dk POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN. Fodring af hund og kat AF DYRLÆGE SUSANNE SCHANTZ LAURSEN

LÆS INDE I BLADET. www.dyreneogos.dk POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN. Fodring af hund og kat AF DYRLÆGE SUSANNE SCHANTZ LAURSEN www.dyreneogos.dk Nr. 4 august 2008 5. årgang POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Fodring af hund og kat AF DYRLÆGE SUSANNE SCHANTZ LAURSEN Katten er et populært kæledyr i Danmark

Læs mere

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte husdyr. Måske fremgik kattene også, i en periode, som en del af den dynamiske

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Felis Danica Plenarforsamling 2012

Felis Danica Plenarforsamling 2012 Felis Danica Plenarforsamling 2012 Plenarer, 21: Jyrak 8, Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Simone Søderbert, Dorthe Elwarth, Claus Wehnert, Mette Mejdahl, Pia Nyrup, Ole Kjær Amstrup. Darak 5, Aase Nissen,

Læs mere

Møde med Avlsråd, Mentorråd, Mæglerordning, redaktør af KatteMagasinet og Specialklubber

Møde med Avlsråd, Mentorråd, Mæglerordning, redaktør af KatteMagasinet og Specialklubber Møde med Avlsråd, Mentorråd, Mæglerordning, redaktør af KatteMagasinet og Specialklubber Søndag den 22. januar 2017. Deltagere fra FU: Kirsten Ulsø, Inge Christine Bonefeld Nielsen, Camilla Scharff, Susanne

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear

FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos Dansk Kennel Klub 1 Farvegenetik Grundlæggende farvegenetik delvist fra DKK s modulkursus Særligt

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

2: Generalforsamlingens åbning: Velkomst ved Mette Hegelund, næstformand, da Jenny Margrethe Vej ikke er til stede.

2: Generalforsamlingens åbning: Velkomst ved Mette Hegelund, næstformand, da Jenny Margrethe Vej ikke er til stede. Viking Cats Generalforsamling 2016, referat 2: Generalforsamlingens åbning: Velkomst ved Mette Hegelund, næstformand, da Jenny Margrethe Vej ikke er til stede. 3: Valg af dirigent: Jan Krag vælges, og

Læs mere

Felis Danica Plenarforsamling 2010

Felis Danica Plenarforsamling 2010 Felis Danica Plenarforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Optagelse af nye klubber 6. Vedtægtsændringer a. JYRAK forslag nr. 1, Ændring af vedtægterne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Generelle avlsanbefalinger

Generelle avlsanbefalinger Generelle avlsanbefalinger Stamtavle Registrering af information om en kats aner er alfa og omega i avl. Hvis ikke vi ved, hvilke katte der ligger bag en kat og dermed kan indhente sundhedsinformation

Læs mere