Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads"

Transkript

1 Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1

2 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads. De anser det for at være mere spændende og udfordrende at være lejrchef end købmand, tankpasser eller smed. Det virker også tiltrækkende, at man gerne sammen med sin ægtefælle og måske større børn kan give den fuld gas halvdelen af året, sommerhalvåret, og så tage den mere med ro resten af året. Måske med en gedigen ferie sydpå, når det er koldt i Danmark. Tanken om ikke at være til rådighed fra oktober til april virker dragende frem for den nuværende tilværelse, hvor stress og jag hører dagligdagen til. Året rundt. Denne håndbog er skrevet for de mange, som går med disse overvejelser. Hensigten er at gøre det lettere at træffe den svære beslutning, som også indebærer et skifte fra at være ansat til at blive selvstændig. Hvorfor føler jeg mig kaldet til at udarbejde denne lille håndbog? Det er jo, som med alting her i livet, nemmest at lade være.. Bjerge Strand Det gør jeg, fordi jeg med 35 års branchekendskab føler, at det ligger lige til venstrebenet. Siden 1978 har jeg beskæftiget mig med camping. I perioden fra 1978 til 1986 som campingpladsejer, og siden 1986 som ejendomsmægler, med salg og vurdering af campingpladser som speciale. 2

3 - Og fordi jeg hver eneste dag taler med folk, som drømmer om en campingplads og som vil kunne have gavn og nytte af denne bog. Og fordi campingpladser er gået mig i blodet. På en måde er camping blevet min skæbne. Nu tilbage til noget mere konkret. I disse mange år har jeg oplevet, at dansk camping har udviklet sig fra at være fattigmandens form for ferie til at være en livsstil. Fællesnævneren er dog stadig den samme: Lysten til at være tæt på naturen samt den tætte kontakt til de øvrige campister. Men der er sket store ændringer på campingpladserne. Det produkt, som pladserne i dag tilbyder deres gæster, har mere karakter af oplevelser frem for overnatninger. Aktiviteter er et must for alle børn. De voksne er måske mere til afslapning og befinder sig godt med, at børnene har fast kontortid på legepladsen. Som eventuel køber er det vigtigt at forholde sig til den kommende udvikling, hvor det forventes, at pladserne udvikler sig forskelligt. Store pladser med mange aktiviteter målretter sig mod børnefamilierne, hvorimod de lidt mindre pladser går efter bedsteforældresegmentet. Holbæk De økonomiske aspekter har 3

4 også en stor indflydelse. Selvom salgspriserne er faldet, grundet finanskrisen,. Det er store beløb, der skal præsteres i forbindelse med et køb. Det er derfor tilrådeligt hurtigst muligt, som noget af det første, at få kendskab til de nuværende muligheder, som hele tiden forandrer sig. Jeg er også af den opfattelse, at en forretningsplan suppleret med en handlingsplan er uundværlig i købsprocessen. Med udgangspunkt i egne svagheder og styrker samt den enkelte campingplads muligheder, vil udarbejdelsen af forretningsplanen være en simpel nødvendighed. Her er det troværdige styreredskab for den videre udvikling, med klar fokus på slutmålene. Det er endvidere meget vigtigt at skaffe sig et godt kendskab til branchens aktører. branchen er kendetegnet ved stor hjælpsomhed, og det er altid muligt at blive hjulpet. Enten hos kolleger, brancheorganisationen eller rådet. Thurø Det er mit stærke håb, at du med denne håndbog samt eventuel deltagelse i nogle af mine kurser, vil være godt klædt på i forbindelse med køb af campingplads. Held og lykke! Ry, oktober 2013 Hans Korsgaard 4

5 Overvejelserne Først og fremmest skal du gøre dig klart, at du i forløbet mange gange vil have sommerfugle i maven samt et utal af overvejelser i forbindelse med et eventuelt køb. Du vil ret sikkert tænke på den tryghed, du har i din nuværende arbejdssituation, hvis du er fast ansat. Det er meget anderledes at være selvstændig. Det vil kræve store forandringer, også familiemæssigt. Det første, du skal sikre dig er, at samtlige medlemmer, der skal deltage, også mener det seriøst. Men før det enkelte familiemedlem kan tage selvstændig stilling, er en grundig information og oplysning absolut nødvendig. Inden du kommer videre, er det på høje tid, du drøfter mulighederne med familien. Hvis det kun er dig, der tænder på ideen, er du ude på et skråplan. Er alle overhovedet indstillet på at flytte? Skole? Sportsplads? Kammerater? Netværk? Tag drøftelsen på en konstruktiv måde, hvor både fordele og ulemper diskuteres. Det kunne måske være en god ide at opdele et ark papir i to halvdele, hvor den ene halvdel hedder fordele og den anden ulemper. Er der flest bemærkninger ud for ulemper, vil det være klogt at stoppe her. Økonomi. Kommer I igennem dette nåleøje, er tiden inde til fase 2, som består af økonomiske muligheder. Uden egenkapital Askehøj 5

6 er køb af campingplads ikke muligt. Det kan selvfølgeligt være muligt at forpagte eller bestyre en campingplads. Såvel pengeinstitutter som realkreditter er utilbøjelige til at yde lån, med mindre køber selv bidrager med egenkapital. Egenkapital er vel at mærke disponibel kapital, som ikke er bundet i hverken fast ejendom eller andet, som p.t. er svær at realisere. Altså konkret kapital, der kan arbejde, når tid er. Som det ser ud her i 2013, kan det være nødvendigt med en egenkapital på op til 50 % af købsprisen. Andre overvejelser kan være, i hvilket område af landet, man ønsker at købe en campingplads. Mange tager udgangspunkt i deres nuværende nærområde. Dette vil jeg umiddelbart fraråde. Dette giver ikke mange valgmuligheder. Konklusionen på alle overvejelser er, at det er vigtigt, at familien er enig om projektet, og at den nødvendige egenkapital er til stede. Bøjden Strand Typiske købere af campingpladser Tidligere var den typiske køber ofte det modne ægtepar, som efter et langt arbejdsliv havde sparet op i parcelhuset. Ved salg af huset, var den nødvendige egenkapital til stede. Senere blev 6

7 interessen for camping suppleret med det let fortravlede par, som havde en fornuftig indtjening, men kun meget sparsomt overskud, når udgifter til hus, bil og de daglige fornødenheder var betalt. Situationen lige nu. Efter starten på finanskrisen har vi set forskellige andre konstellationer på købere. Nogle campingpladsejere har investeret i endnu en campingplads, og der er desuden investorer, som interesserer sig for køb af campingpladser med henblik på bortforpagtning af disse. Endeligt findes der kæder af udenlandske campingpladser, som løbende indhenter oplysninger om danske campingpladser. Købsprocessen. Fase 1. Overvejelserne varierer og kan tage fra få dage op til flere måneder. Kendskabet til indtjeningsmulighederne er undersøgt, og du ønsker brændende at købe en campingplads for derigennem at få en tilværelse, som er bedre og lykkeligere for dig og din familie. Nu er du klar til købsprocessen, og hvor er så jeres drømmeplads? Jeres drømmeplads findes måske ikke, men I kan selv være med til at skabe den. Mit råd er: Undersøg markedet med åbent sind. De fleste sælgere af campingpladser er meget tilbageholdende med oplysninger. De vil gerne sælge deres plads - men 7 Bøjden Strand

8 ønsker ikke uro på pladsen. Især fastliggere bliver sensible, når de hører, at deres campingplads er sat til salg. Derfor må du forvente, at det kan virke som lidt af et lukket land, indtil din seriøsitet er blevet testet. Efter at have besvaret nogle spørgsmål, som meget omhandler, hvilken slags campingplads du ønsker og i givet fald, hvor stor egenkapital, der er til rådighed, vil der være åbnet op for mulighederne. I første omgang har du brug for en salgsbeskrivelse, som oplyser faktuelle forhold. Regnskabstal for en periode af 2 3 år er også nødvendige. Elsegaarde rådet besøger pladserne årligt, hvorefter der skrives en rapport. Denne rapport er nødvendig, for at du får kendskab til, om rådet ønsker ændringer i forbindelse med det nuværende antal stjerner. Rådet klassificerer fra 1 5 stjerner. Rapporten giver også en bedømmelse af pladsens bygninger, arealer og faciliteter. Du skal forvente, at der vil være ca pladser til salg. Fordelt over hele landet. Finder du en plads, som har interesse, har du nu to muligheder. Du kan kontakte 8

9 mægler for en fremvisning - eller du kan besigtige pladsen alene. Såfremt du vælger sidstnævnte, er der nogle regler, som SKAL følges. Disse er beskrevet på de kommende sider. Mange vælger den sidste løsning, altså et diskret besøg på pladsen, og kontakter herefter mægler for en dialog. Men, som netop nævnt: Det er vigtigt, at reglerne herfor følges nøje i din egen interesse! Det er vigtigt for dig at dele dine erfaringer med en mægler. Derved kan denne vejlede dig til at finde den rigtige campingplads. En fornuftig mægler presser ikke i denne fase af købsprocessen. Vi har selv oplevet, at det har taget år, før den rigtige plads blev fundet. Har du en god fornemmelse i forbindelse med besøget på campingpladsen, som du har besøgt uden mægler og uden kontakt til campingpladsens ejer - vil det nu være fornuftigt at få endnu en besigtigelse, sammen med mægler. Her vil du få lejlighed til at møde ejerne, som gerne er med til at forestå fremvisningen. Nogle ejendomsmæglere ønsker ikke, at sælger skal medvirke under besøget. Vi er tværtimod af den opfattelse, at sælger bedst kan svare på de specifikke spørgsmål omkring campingpladsen, samt de omkringliggende muligheder. Vi kan så som mæglere supplere med spørgsmål af mere generel karakter. Vi kender denne proces til bunds fra vore mange Østersøparken 9

10 år i branchen mens det måske er første gang, du oplever den. Processen kan gentages indtil flere gange, indtil drømmepladsen er fundet. Vigtige ting at undersøge i forbindelse med et køb. Fase 2. Tinglyste rettigheder og forpligtigelser. Enhver matrikel har sit eget blad hos tinglysningen. Her er bl.a. tinglyst, hvilke rettigheder og forpligtelser, ejendommen har. Det kan være, at andre har en vejret over ejendommen, eller der kan være tinglyst en lokalplan, der klart viser ejendommens rettigheder. Mægler bør have dokumenterne og udleverer dem gerne. Holbæk pladsens bygninger. Kommunen har registreret bygningerne i et BBR-register. Her oplyses byggeår samt størrelse på bygningerne. Det er ikke altid, størrelserne er korrekte. Det kan også være, at enkelte bygninger mangler i registret. Inden et køb skal tingene undersøges, såfremt der er uoverensstemmelser. Sælger skal drage omsorg for, at BBRregisteret svarer til virkeligheden. Her er vor erfaring en vigtig fordel for dig. Bygningsgennemgang. I forbindelse med køb af erhvervsejendom er der ingen krav om en byggeteknisk rapport (tilstandsrapport). Såfremt køber ønsker en sådan rapport, er dette muligt. Rapporten 10

11 koster omkring kr og giver en generel pejling af den bygningsmæssige standard. Såfremt der udarbejdes en rapport, er denne altid en del af købsaftalen. Derved kan køber ikke efterfølgende komme med et erstatningskrav over for de fejl og mangler, der er nævnt i rapporten. Privatboligen. På nogle campingpladser har boligen en lavere status end selve campingpladsen. Det er trods alt pladsen, indtjeningen kommer fra. Husk på, at såfremt alt andet er acceptabelt, kan du efterfølgende selv renovere boligen efter egne ønsker og behov. Strømforhold. Det er især elforsyningen ud til hver enkelt el-stander, hvorfra campisterne får strøm, der kan give anledning til problemer. I 1972 kom der et nyt stærkstrømsregulativ, men de første campingpladser blev etableret allerede i midten af 60 erne, og er derfor underlagt det tidligere regulativ. Inden for de senere år har Sikkerhedsstyrelsen besøgt pladserne med udarbejdelse af en rapport til følge. Er der tvivl om beskaffenheden af strømforsyningen, bør denne rapport fremskaffes. Såfremt der har været krav om ændringer, skal det også sikres, at disse er udført med dokumentation herfor. Arealerne. vogne er gennem tiden blevet meget større. I begyndelsen var enhederne på ca. 11 Thurø

12 Vidunderlige Mange campingpladser ligger tæt havet. Eller ned Glade børn på vej til en forfriskende dukkert ve Dette står for mange som selve begrebet af en campin stranden eller kort derfra. Mange pladser har tillige go beliggenhed. Glade børn og vok Dette er også en del af det a 12

13 stranddage... til en sø. Eller ud til et vidunderligt landskab. d en af vort lands utallige, smukke strande. gferie - hvad enten campingpladsen ligger ned til de poolfaciliteter, der supplerer den naturskønne sne. Glade campinggæster. t eje en campingplads. 13

14 60 80 m2. Nu er kravene mellem m2. Bemærk, om sælger har taget hensyn til denne forandring. Ellers må du selv gøre det. Som konsekvens heraf, må du måske budgettere med færre enheder. rådets rapport. rådet besøger hvert år campingpladsen. Ved 4- og 5-stjernede pladser er der to besøg. Rapporten beskriver konsulentens bemærkninger til campingpladsens faciliteter og drift. En typisk bemærkning kan være et krav i forbindelse med faciliteterne. F.eks. er kravet til pusleborde ændret, således at de skal have en dybde på minimum 80 cm. Er dette ikke sket, vil det typisk blive nævnt i rapporten. Har pladsen fået nye aktiviteter, vil dette også fremgå af rapporten. Der vil være et sanitetsberegningsskema, som viser, hvordan pladsens kapacitet er udregnet ud fra antallet af håndvaske/brusere samt toiletter. Herudover beregningen ud fra arealet, samt hvor meget pladsen selv har opgivet. Det tal, der er lavest, vil herefter være pladsens godkendte enheder. Der vil også være en bedømmelse af pladsens bygninger, areal og aktiviteter. Askehøj Regnskabet. Det er campingpladsens driftsregnskab, der er vigtigt. Her vises resultatet for sidste år og tidligere år. Det er naturligvis historie, men indikerer alligevel de nuværende 14

15 indtjeningsmuligheder. Der er nogle ting, der er meget vigtige at forholde sig til. Er omsætningen stigende eller faldende, og hvad er årsagen hertil? Er der store udgifter til vand, el og olie? Er der gjort forsøg på at mindske dette, f.eks. ved sparepærer, filtre til nedsættelse af vandtrykket samt natsænkning af varmen? Lønninger kan også være omkostningsbelastende. Undersøg til hvilke opgaver, der ansættes folk, og måske er det f.eks. sådan, at du selv ønsker at udføre nogle af funktionerne, for at spare penge. Omkring vedligehold er det set, at det, der virkelig skulle være fornyelse og dermed skulle aktiveres som afskrivning, er blevet medtaget i regnskabet som vedligehold. Dermed er der sket en straks-afskrivning til nedsættelse af det skattemæssige overskud. En post som småanskaffelser er stærkt varierende, og såfremt regnskabet viser et stort beløb, bør dette undersøges. Biludgifter kan også være underholdende. Undersøg, om dit behov svarer til sælgers behov. Her kan være mange penge at spare. Pladsens nuværende tilladelser. Indtil nedlæggelse af de danske amter, var det deres opgave at udstede den personlige tilladelse til drift af campingpladsen. Nu er opgaven tilfaldet kommunerne. Tilladelsen beskriver antallet af enheder, som pladsen er godkendt til i forhold til det godkendte areal. Forstået således, at hver enhed svarer til brutto 200 m2. Har pladsen f.eks. Askehøj 15

16 et godkendt areal på m2, vil der være tilladelse til 250 enheder. Denne tilladelse er en sommertilladelse, gældende fra 1. marts til 1. november. Herudover kan der gives en tilladelse til vintercampering og/ eller vinteropbevaring. Typisk vil det kun være en mindre del af pladsen, der har vintercampering og/eller vinteropbevaring. Forventninger til indtjeningen. Vi antager, at du - efter fasen med overvejelser, som kan tage fra dage til måneder - nu har besluttet dig for at købe en campingplads. Hvad nu? Først bør du være realistisk omkring din økonomiske situation. Beslut, hvor meget af din disponible kapital, du ønsker at bruge i forbindelse med købet. Skal vi være realistiske, bør beløbet ikke være under kr. 1 million. Afhængig af din økonomiske formåen vil du kunne opnå køb af følgende campingpladser: Holbæk Disponibel egenkapital minimum kr Her kan typisk opnås køb af mindre campingplads, som i dag giver en indtjening, der dækker prioritetsydelserne. Dette vil sige, at du bor gratis, med en efterfølgende beskatning til følge. Andre nødvendige udgifter skal dækkes ind via anden indtjening. Dette sker typisk 16

17 ved, at én af parterne har arbejde ved siden af. Eller begge parter har andet arbejde om vinteren. Disponibel egenkapital minimum kr plads i mellemstørrelsen med en indtjening, der foruden prioritetsydelserne, vil give en indkomst på mellem kr kr Nøjsomme familier vil kunne leve af denne indkomst, idet mange ydelser er betalt over driften. Her tænkes på el, vand, varme, telefon, biludgifter etc. Varer til eget forbrug hentes i kiosken til indkøbspris på samme beskatningsgrundlag som beskrevet ovenfor. Disponibel egenkapital minimum kr Størrelses- og især indtægtsmæssigt begynder det at blive interessant på dette kapitalgrundlag. Så længe den nuværende realkreditrente fastholdes, er der gode muligheder for en særdeles fornuftig forretning. Indtægten kan til fulde dække behovet, så længe den følger budgettet. Det er sjældent, vi ser, at der hæves mere end kr til privatforbrug. Yderligere overskud opspares eller bruges til fornyelser på pladsen. Krav til indtjeningen. En samlet lønmodtagerindtægt på kr har formodentligt været nødvendigt for at dække købers hidtidige udgifter. Som campingpladsejer ser det noget anderledes ud. Årsagen skyldes skat. Inden man som lønmodtagere har Holbæk 17

18 haft råderet over indtjeningen, har skat hentet sin andel. Derefter er udgifterne blevet betalt med beskattede midler. Selvstændige og dermed også campingpladsejerne er typisk enkeltmandsfirmaer og ikke ejet af et selskab. Her er indtægterne noget anderledes skruet sammen. Som campingpladsejer har du sikkert bolig på campingpladsen. Du har adgang til campingpladsens telefon. Dit forbrug af el, vand og varme betales over driften. Det samme med biludgifterne. Det er også muligt at hente de fornødne dagligvarer i butikken. Selvfølgeligt er dette ikke gratis. Der skal betales skat af værdierne, som beskrevet tidligere. Du betaler også skat af virksomhedens fortjeneste. Grundet afskrivninger vil der ikke være tale om det store skattemæssige beløb, der skal betales de første år. Tangloppen For at opretholde en rimelig levestandard skønner vi, at der er brug for ca. kr til de private fornødenheder, der ikke hentes i virksomheden. Det øvrige overskud vil blive afsat til opsparing eller fornyelse/større vedligeholdelser i virksomheden. Hvordan planlægger du din hverdag. Som forpagter eller campingpladsejer er du selvstændig med License to your own life - rettigheden til at planlægge din 18

19 hverdag. Der er ingen chef, der forlanger eller kontrollerer. Du har selv ansvaret for mængden og kvaliteten af din arbejdsindsats. Netop dette kan være en stor årsag til, at du købte/forpagtede en campingplads. Arbejdstiden som lønmodtager var måske ikke til de store udfordringer, hvorfor trangen til selv at skabe kvalitet i arbejdslivet samtidig med at stå til ansvar over for egne evner, var medvirkende til dette valg i karrieren. Årets gang som campingpladsejer. Der er ikke to dage, der er ens som campingpladsejer. Det er i virkeligheden campingpladsen, der bestemmer hverdagen. Dette skal tages meget bogstaveligt. Set over et kalenderår er de forskellige perioder meget - forskellige. Op til jul og højtid. Et juletræ med lys ved indkørslen varsler, at her bor mennesker og barnlige sjæle. Hvem siger, at jeres private juletræ skal stå inde i stuen? Det kan vel lige så godt stå ude og signalere til forbikørende sammen med skiltet: pingpladsen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle! Holbæk Mellem jul og nytår bruges tiden til at skrive (håndskrevne) julekort til fastliggerne fra 19

20 sidste år med et på gensyn næste år Januar og februar måneder er en periode, hvor der også er tid til sociale arrangementer, samt pleje af den øvrige familie og venner. pladsen er lukket, og det er ikke nødvendigt med den fysiske tilstedeværelse. Telefon og mails kan klares via smartphones. Vinter gør også, at det ikke er muligt at gøre det store, udvendigt. Er det nødvendigt med en renovering af servicebygninger, hytter, butik eller receptionen er det oplagt at bruge de to måneder af året til dette. Marts måned står gerne i klargøringens tegn. Der skal gøres hovedrent. Købes ind til butikken og ansættes personale. Hjemmesiden skal trimmes med nye tilbud og mængden af reservationer øges. Udskift af slidte skilte såvel som vimpler/flag. Tangloppen Omkring 1. april eller til påske åbnes pladsen. Fastliggere finder deres pladser. I påsken kan der også være turister, meget afhængig af vejret. Butikken er åben, og pladsens gæster er fulde af forhåbninger til sæsonen. Det er vigtigt at pladsen ikke bærer præg af ufuldendte projekter. Indvendige renoveringer skal være afsluttet. Så kan det godt være, at det stadig trænger til en del malearbejde udvendigt, men der er stadig masser af tid. Tag dig tid til dine gæster. De har glædet sig til at komme på besøg og forventer en 20

21 hjertelig modtagelse, hvor service er i højsædet. Inviter på gratis rundstykker og kaffe. Det er en sikker succes. Byd velkommen og fortæl om kommende tiltag. Så er sæsonen startet på en god måde. Herefter er der mange hverdage til at trimme pladsen. Mal udvendigt. Fjern ukrudt i hækkene. Start beplantningen af blomster og sørg for, at dine campingarealer viser sig fra deres absolut bedste side. Det er et stort arbejde men er med til at give det bedste indtryk. Har du swimmingpool, er tiden nu kommet til at teste anlægget, som gerne tages i anvendelse omkring midten af juni. Indtil pinse er der ikke mange gæster i hverdagen. Derfor er der god tid til at klargøre alt inden hovedsæsonen. Mellem påske og pinse er der flere ekstra fridage, som, såfremt vejret tillader det, er gode campingdage. Nogle bruger ligefrem egne feriedage for at få en forlænget weekend. Som campingpladsejer skal du være forberedt på dette. Holbæk fjord Efter pinse begynder det så småt med daglige campister. Her er der stor forskel fra område til område. Vejret er også en afgørende faktor. Det er nu slut med de store arbejdsopgaver og forandringer. Dagene bliver mere og mere hektiske. 21

22 Bookingerne bliver flere og flere. Omsætningen i butikken er øgende, og serviceringen af dine gæster mere tidskrævende. Hovedsæsonen nærmer sig. Omsætningen øges dag for dag. pladsen begynder at summe af liv. Det hele kulminerer i uge 29 og 30, hvor alle sejl er sat, samtidig med at kursen er skarp. Selvom du er på - hver dag - fra morgen til nat, gør den rigtige planlægning, at du ikke er stresset eller træt. Du kan nogle gange være helt høj af aktiviteterne. Glæden ved at være i front med en succes, der skaber glæde og gode oplevelser, samtidig med en fornuftig indtægt, giver dig de ekstra kræfter. Du skal dog være forberedt på, at det hele stopper meget pludseligt. En søndag aften, gerne i begyndelsen af august, er de fleste gæster væk. Du opdager det sikkert ikke før mandag formiddag, hvor dine gæster mangler. Der er langt mellem besøgene i informationen og butikken. Askehøj Nu kan du virkelig mærke din træthed. Lysten til bare at sove i 24 timer virker appellerende. Du bevæger dig ned på den lille klinge. De næste dage bruges på at puste ud, og efterhånden finder du nye kræfter. Disse bruges på at reparere de faciliteter, der ikke har klaret hovedsæsonen. Samtidigt skal der stadig klippes græs, blomsterne vandes og pladsen klargøres til eftersæsonens gæster. Det skal ikke være nogen 22

23 hemmelighed, at du følger dig brugt. Du glæder dig til at afslutte sæsonen. Glem det! Eftersæsonens gæster skal også have en ordentlig service. Du vil især den første sæson opleve, at trætheden ikke sådan forsvinder. Det er vigtigt, at du bruger resten af august og september til at klargøre og reparere de værste eftervirkninger fra den travle højsæson. Det er mest udvendigt, du skal have fokus. Indvendig vedligeholdelse kan klares i vinterperioden. Samtidigt skal der tages stilling til næste års markedsføring. Ønsker du at annoncere i forskellige kataloger, skal dette bestilles i august/september. Det er vigtigt at holde for øje, at du ikke længere kan klare en arbejdsuge på omkring timer. Du er både fysisk og mental træt, og det vil være formålstjenligt at skære dit timeantal ned til et mere normalt leje. Tiden nærmer sig afslutningen på sæsonen, og gøremålene aftager i stigende grad. Nyd det, du har ærlig fortjent et pusterum. Ud fra indtjeningen skal kommende investeringer og fornyelser planlægges. Endeligt kan 23 Askehøj

24 dørene låses, og tiden er kommet til belønningen ferie. Ferien må ikke glemmes. Tag væk! Ellers risikeret du blot, at du bare fortsætter dit arbejde. Du skal have en genopladning for at finde ny energi. Din familie og du alle - har brug for at gøre ting sammen, som I værdisætter. Brug en måned til at forkæle jer selv og nyd hinandens selskab. November og december bruges til budgetlægning, organisatoriske forhold som møder/generalforsamling, indsigt i nye trends og muligheder. Møde med banken for gennemgang af sæsonens indtjening og næste års budget. Der er også tid til social pleje af familie og venner. Året slutter, og du kan tage hul på nye udfordringer og muligheder. - samt glæde dig til gensynet med de mange gengangere fra sæsonen året før. Velkommen som campingpladsejer! Hans Korsgaard. mægler Hans Korsgaard Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B Ry 24 CVR Tlf Tak til de i denne publikation viste campingpladser. Design, redigering: Andersen-Farmer Publishing 2013

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING HUS mit 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING Modtagernavn Selv om der måtte være mere end én ejer af en ejendom, så kan PL på grund af postvæsnets regler for magasinpost kun anføre

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere