Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads"

Transkript

1 Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1

2 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads. De anser det for at være mere spændende og udfordrende at være lejrchef end købmand, tankpasser eller smed. Det virker også tiltrækkende, at man gerne sammen med sin ægtefælle og måske større børn kan give den fuld gas halvdelen af året, sommerhalvåret, og så tage den mere med ro resten af året. Måske med en gedigen ferie sydpå, når det er koldt i Danmark. Tanken om ikke at være til rådighed fra oktober til april virker dragende frem for den nuværende tilværelse, hvor stress og jag hører dagligdagen til. Året rundt. Denne håndbog er skrevet for de mange, som går med disse overvejelser. Hensigten er at gøre det lettere at træffe den svære beslutning, som også indebærer et skifte fra at være ansat til at blive selvstændig. Hvorfor føler jeg mig kaldet til at udarbejde denne lille håndbog? Det er jo, som med alting her i livet, nemmest at lade være.. Bjerge Strand Det gør jeg, fordi jeg med 35 års branchekendskab føler, at det ligger lige til venstrebenet. Siden 1978 har jeg beskæftiget mig med camping. I perioden fra 1978 til 1986 som campingpladsejer, og siden 1986 som ejendomsmægler, med salg og vurdering af campingpladser som speciale. 2

3 - Og fordi jeg hver eneste dag taler med folk, som drømmer om en campingplads og som vil kunne have gavn og nytte af denne bog. Og fordi campingpladser er gået mig i blodet. På en måde er camping blevet min skæbne. Nu tilbage til noget mere konkret. I disse mange år har jeg oplevet, at dansk camping har udviklet sig fra at være fattigmandens form for ferie til at være en livsstil. Fællesnævneren er dog stadig den samme: Lysten til at være tæt på naturen samt den tætte kontakt til de øvrige campister. Men der er sket store ændringer på campingpladserne. Det produkt, som pladserne i dag tilbyder deres gæster, har mere karakter af oplevelser frem for overnatninger. Aktiviteter er et must for alle børn. De voksne er måske mere til afslapning og befinder sig godt med, at børnene har fast kontortid på legepladsen. Som eventuel køber er det vigtigt at forholde sig til den kommende udvikling, hvor det forventes, at pladserne udvikler sig forskelligt. Store pladser med mange aktiviteter målretter sig mod børnefamilierne, hvorimod de lidt mindre pladser går efter bedsteforældresegmentet. Holbæk De økonomiske aspekter har 3

4 også en stor indflydelse. Selvom salgspriserne er faldet, grundet finanskrisen,. Det er store beløb, der skal præsteres i forbindelse med et køb. Det er derfor tilrådeligt hurtigst muligt, som noget af det første, at få kendskab til de nuværende muligheder, som hele tiden forandrer sig. Jeg er også af den opfattelse, at en forretningsplan suppleret med en handlingsplan er uundværlig i købsprocessen. Med udgangspunkt i egne svagheder og styrker samt den enkelte campingplads muligheder, vil udarbejdelsen af forretningsplanen være en simpel nødvendighed. Her er det troværdige styreredskab for den videre udvikling, med klar fokus på slutmålene. Det er endvidere meget vigtigt at skaffe sig et godt kendskab til branchens aktører. branchen er kendetegnet ved stor hjælpsomhed, og det er altid muligt at blive hjulpet. Enten hos kolleger, brancheorganisationen eller rådet. Thurø Det er mit stærke håb, at du med denne håndbog samt eventuel deltagelse i nogle af mine kurser, vil være godt klædt på i forbindelse med køb af campingplads. Held og lykke! Ry, oktober 2013 Hans Korsgaard 4

5 Overvejelserne Først og fremmest skal du gøre dig klart, at du i forløbet mange gange vil have sommerfugle i maven samt et utal af overvejelser i forbindelse med et eventuelt køb. Du vil ret sikkert tænke på den tryghed, du har i din nuværende arbejdssituation, hvis du er fast ansat. Det er meget anderledes at være selvstændig. Det vil kræve store forandringer, også familiemæssigt. Det første, du skal sikre dig er, at samtlige medlemmer, der skal deltage, også mener det seriøst. Men før det enkelte familiemedlem kan tage selvstændig stilling, er en grundig information og oplysning absolut nødvendig. Inden du kommer videre, er det på høje tid, du drøfter mulighederne med familien. Hvis det kun er dig, der tænder på ideen, er du ude på et skråplan. Er alle overhovedet indstillet på at flytte? Skole? Sportsplads? Kammerater? Netværk? Tag drøftelsen på en konstruktiv måde, hvor både fordele og ulemper diskuteres. Det kunne måske være en god ide at opdele et ark papir i to halvdele, hvor den ene halvdel hedder fordele og den anden ulemper. Er der flest bemærkninger ud for ulemper, vil det være klogt at stoppe her. Økonomi. Kommer I igennem dette nåleøje, er tiden inde til fase 2, som består af økonomiske muligheder. Uden egenkapital Askehøj 5

6 er køb af campingplads ikke muligt. Det kan selvfølgeligt være muligt at forpagte eller bestyre en campingplads. Såvel pengeinstitutter som realkreditter er utilbøjelige til at yde lån, med mindre køber selv bidrager med egenkapital. Egenkapital er vel at mærke disponibel kapital, som ikke er bundet i hverken fast ejendom eller andet, som p.t. er svær at realisere. Altså konkret kapital, der kan arbejde, når tid er. Som det ser ud her i 2013, kan det være nødvendigt med en egenkapital på op til 50 % af købsprisen. Andre overvejelser kan være, i hvilket område af landet, man ønsker at købe en campingplads. Mange tager udgangspunkt i deres nuværende nærområde. Dette vil jeg umiddelbart fraråde. Dette giver ikke mange valgmuligheder. Konklusionen på alle overvejelser er, at det er vigtigt, at familien er enig om projektet, og at den nødvendige egenkapital er til stede. Bøjden Strand Typiske købere af campingpladser Tidligere var den typiske køber ofte det modne ægtepar, som efter et langt arbejdsliv havde sparet op i parcelhuset. Ved salg af huset, var den nødvendige egenkapital til stede. Senere blev 6

7 interessen for camping suppleret med det let fortravlede par, som havde en fornuftig indtjening, men kun meget sparsomt overskud, når udgifter til hus, bil og de daglige fornødenheder var betalt. Situationen lige nu. Efter starten på finanskrisen har vi set forskellige andre konstellationer på købere. Nogle campingpladsejere har investeret i endnu en campingplads, og der er desuden investorer, som interesserer sig for køb af campingpladser med henblik på bortforpagtning af disse. Endeligt findes der kæder af udenlandske campingpladser, som løbende indhenter oplysninger om danske campingpladser. Købsprocessen. Fase 1. Overvejelserne varierer og kan tage fra få dage op til flere måneder. Kendskabet til indtjeningsmulighederne er undersøgt, og du ønsker brændende at købe en campingplads for derigennem at få en tilværelse, som er bedre og lykkeligere for dig og din familie. Nu er du klar til købsprocessen, og hvor er så jeres drømmeplads? Jeres drømmeplads findes måske ikke, men I kan selv være med til at skabe den. Mit råd er: Undersøg markedet med åbent sind. De fleste sælgere af campingpladser er meget tilbageholdende med oplysninger. De vil gerne sælge deres plads - men 7 Bøjden Strand

8 ønsker ikke uro på pladsen. Især fastliggere bliver sensible, når de hører, at deres campingplads er sat til salg. Derfor må du forvente, at det kan virke som lidt af et lukket land, indtil din seriøsitet er blevet testet. Efter at have besvaret nogle spørgsmål, som meget omhandler, hvilken slags campingplads du ønsker og i givet fald, hvor stor egenkapital, der er til rådighed, vil der være åbnet op for mulighederne. I første omgang har du brug for en salgsbeskrivelse, som oplyser faktuelle forhold. Regnskabstal for en periode af 2 3 år er også nødvendige. Elsegaarde rådet besøger pladserne årligt, hvorefter der skrives en rapport. Denne rapport er nødvendig, for at du får kendskab til, om rådet ønsker ændringer i forbindelse med det nuværende antal stjerner. Rådet klassificerer fra 1 5 stjerner. Rapporten giver også en bedømmelse af pladsens bygninger, arealer og faciliteter. Du skal forvente, at der vil være ca pladser til salg. Fordelt over hele landet. Finder du en plads, som har interesse, har du nu to muligheder. Du kan kontakte 8

9 mægler for en fremvisning - eller du kan besigtige pladsen alene. Såfremt du vælger sidstnævnte, er der nogle regler, som SKAL følges. Disse er beskrevet på de kommende sider. Mange vælger den sidste løsning, altså et diskret besøg på pladsen, og kontakter herefter mægler for en dialog. Men, som netop nævnt: Det er vigtigt, at reglerne herfor følges nøje i din egen interesse! Det er vigtigt for dig at dele dine erfaringer med en mægler. Derved kan denne vejlede dig til at finde den rigtige campingplads. En fornuftig mægler presser ikke i denne fase af købsprocessen. Vi har selv oplevet, at det har taget år, før den rigtige plads blev fundet. Har du en god fornemmelse i forbindelse med besøget på campingpladsen, som du har besøgt uden mægler og uden kontakt til campingpladsens ejer - vil det nu være fornuftigt at få endnu en besigtigelse, sammen med mægler. Her vil du få lejlighed til at møde ejerne, som gerne er med til at forestå fremvisningen. Nogle ejendomsmæglere ønsker ikke, at sælger skal medvirke under besøget. Vi er tværtimod af den opfattelse, at sælger bedst kan svare på de specifikke spørgsmål omkring campingpladsen, samt de omkringliggende muligheder. Vi kan så som mæglere supplere med spørgsmål af mere generel karakter. Vi kender denne proces til bunds fra vore mange Østersøparken 9

10 år i branchen mens det måske er første gang, du oplever den. Processen kan gentages indtil flere gange, indtil drømmepladsen er fundet. Vigtige ting at undersøge i forbindelse med et køb. Fase 2. Tinglyste rettigheder og forpligtigelser. Enhver matrikel har sit eget blad hos tinglysningen. Her er bl.a. tinglyst, hvilke rettigheder og forpligtelser, ejendommen har. Det kan være, at andre har en vejret over ejendommen, eller der kan være tinglyst en lokalplan, der klart viser ejendommens rettigheder. Mægler bør have dokumenterne og udleverer dem gerne. Holbæk pladsens bygninger. Kommunen har registreret bygningerne i et BBR-register. Her oplyses byggeår samt størrelse på bygningerne. Det er ikke altid, størrelserne er korrekte. Det kan også være, at enkelte bygninger mangler i registret. Inden et køb skal tingene undersøges, såfremt der er uoverensstemmelser. Sælger skal drage omsorg for, at BBRregisteret svarer til virkeligheden. Her er vor erfaring en vigtig fordel for dig. Bygningsgennemgang. I forbindelse med køb af erhvervsejendom er der ingen krav om en byggeteknisk rapport (tilstandsrapport). Såfremt køber ønsker en sådan rapport, er dette muligt. Rapporten 10

11 koster omkring kr og giver en generel pejling af den bygningsmæssige standard. Såfremt der udarbejdes en rapport, er denne altid en del af købsaftalen. Derved kan køber ikke efterfølgende komme med et erstatningskrav over for de fejl og mangler, der er nævnt i rapporten. Privatboligen. På nogle campingpladser har boligen en lavere status end selve campingpladsen. Det er trods alt pladsen, indtjeningen kommer fra. Husk på, at såfremt alt andet er acceptabelt, kan du efterfølgende selv renovere boligen efter egne ønsker og behov. Strømforhold. Det er især elforsyningen ud til hver enkelt el-stander, hvorfra campisterne får strøm, der kan give anledning til problemer. I 1972 kom der et nyt stærkstrømsregulativ, men de første campingpladser blev etableret allerede i midten af 60 erne, og er derfor underlagt det tidligere regulativ. Inden for de senere år har Sikkerhedsstyrelsen besøgt pladserne med udarbejdelse af en rapport til følge. Er der tvivl om beskaffenheden af strømforsyningen, bør denne rapport fremskaffes. Såfremt der har været krav om ændringer, skal det også sikres, at disse er udført med dokumentation herfor. Arealerne. vogne er gennem tiden blevet meget større. I begyndelsen var enhederne på ca. 11 Thurø

12 Vidunderlige Mange campingpladser ligger tæt havet. Eller ned Glade børn på vej til en forfriskende dukkert ve Dette står for mange som selve begrebet af en campin stranden eller kort derfra. Mange pladser har tillige go beliggenhed. Glade børn og vok Dette er også en del af det a 12

13 stranddage... til en sø. Eller ud til et vidunderligt landskab. d en af vort lands utallige, smukke strande. gferie - hvad enten campingpladsen ligger ned til de poolfaciliteter, der supplerer den naturskønne sne. Glade campinggæster. t eje en campingplads. 13

14 60 80 m2. Nu er kravene mellem m2. Bemærk, om sælger har taget hensyn til denne forandring. Ellers må du selv gøre det. Som konsekvens heraf, må du måske budgettere med færre enheder. rådets rapport. rådet besøger hvert år campingpladsen. Ved 4- og 5-stjernede pladser er der to besøg. Rapporten beskriver konsulentens bemærkninger til campingpladsens faciliteter og drift. En typisk bemærkning kan være et krav i forbindelse med faciliteterne. F.eks. er kravet til pusleborde ændret, således at de skal have en dybde på minimum 80 cm. Er dette ikke sket, vil det typisk blive nævnt i rapporten. Har pladsen fået nye aktiviteter, vil dette også fremgå af rapporten. Der vil være et sanitetsberegningsskema, som viser, hvordan pladsens kapacitet er udregnet ud fra antallet af håndvaske/brusere samt toiletter. Herudover beregningen ud fra arealet, samt hvor meget pladsen selv har opgivet. Det tal, der er lavest, vil herefter være pladsens godkendte enheder. Der vil også være en bedømmelse af pladsens bygninger, areal og aktiviteter. Askehøj Regnskabet. Det er campingpladsens driftsregnskab, der er vigtigt. Her vises resultatet for sidste år og tidligere år. Det er naturligvis historie, men indikerer alligevel de nuværende 14

15 indtjeningsmuligheder. Der er nogle ting, der er meget vigtige at forholde sig til. Er omsætningen stigende eller faldende, og hvad er årsagen hertil? Er der store udgifter til vand, el og olie? Er der gjort forsøg på at mindske dette, f.eks. ved sparepærer, filtre til nedsættelse af vandtrykket samt natsænkning af varmen? Lønninger kan også være omkostningsbelastende. Undersøg til hvilke opgaver, der ansættes folk, og måske er det f.eks. sådan, at du selv ønsker at udføre nogle af funktionerne, for at spare penge. Omkring vedligehold er det set, at det, der virkelig skulle være fornyelse og dermed skulle aktiveres som afskrivning, er blevet medtaget i regnskabet som vedligehold. Dermed er der sket en straks-afskrivning til nedsættelse af det skattemæssige overskud. En post som småanskaffelser er stærkt varierende, og såfremt regnskabet viser et stort beløb, bør dette undersøges. Biludgifter kan også være underholdende. Undersøg, om dit behov svarer til sælgers behov. Her kan være mange penge at spare. Pladsens nuværende tilladelser. Indtil nedlæggelse af de danske amter, var det deres opgave at udstede den personlige tilladelse til drift af campingpladsen. Nu er opgaven tilfaldet kommunerne. Tilladelsen beskriver antallet af enheder, som pladsen er godkendt til i forhold til det godkendte areal. Forstået således, at hver enhed svarer til brutto 200 m2. Har pladsen f.eks. Askehøj 15

16 et godkendt areal på m2, vil der være tilladelse til 250 enheder. Denne tilladelse er en sommertilladelse, gældende fra 1. marts til 1. november. Herudover kan der gives en tilladelse til vintercampering og/ eller vinteropbevaring. Typisk vil det kun være en mindre del af pladsen, der har vintercampering og/eller vinteropbevaring. Forventninger til indtjeningen. Vi antager, at du - efter fasen med overvejelser, som kan tage fra dage til måneder - nu har besluttet dig for at købe en campingplads. Hvad nu? Først bør du være realistisk omkring din økonomiske situation. Beslut, hvor meget af din disponible kapital, du ønsker at bruge i forbindelse med købet. Skal vi være realistiske, bør beløbet ikke være under kr. 1 million. Afhængig af din økonomiske formåen vil du kunne opnå køb af følgende campingpladser: Holbæk Disponibel egenkapital minimum kr Her kan typisk opnås køb af mindre campingplads, som i dag giver en indtjening, der dækker prioritetsydelserne. Dette vil sige, at du bor gratis, med en efterfølgende beskatning til følge. Andre nødvendige udgifter skal dækkes ind via anden indtjening. Dette sker typisk 16

17 ved, at én af parterne har arbejde ved siden af. Eller begge parter har andet arbejde om vinteren. Disponibel egenkapital minimum kr plads i mellemstørrelsen med en indtjening, der foruden prioritetsydelserne, vil give en indkomst på mellem kr kr Nøjsomme familier vil kunne leve af denne indkomst, idet mange ydelser er betalt over driften. Her tænkes på el, vand, varme, telefon, biludgifter etc. Varer til eget forbrug hentes i kiosken til indkøbspris på samme beskatningsgrundlag som beskrevet ovenfor. Disponibel egenkapital minimum kr Størrelses- og især indtægtsmæssigt begynder det at blive interessant på dette kapitalgrundlag. Så længe den nuværende realkreditrente fastholdes, er der gode muligheder for en særdeles fornuftig forretning. Indtægten kan til fulde dække behovet, så længe den følger budgettet. Det er sjældent, vi ser, at der hæves mere end kr til privatforbrug. Yderligere overskud opspares eller bruges til fornyelser på pladsen. Krav til indtjeningen. En samlet lønmodtagerindtægt på kr har formodentligt været nødvendigt for at dække købers hidtidige udgifter. Som campingpladsejer ser det noget anderledes ud. Årsagen skyldes skat. Inden man som lønmodtagere har Holbæk 17

18 haft råderet over indtjeningen, har skat hentet sin andel. Derefter er udgifterne blevet betalt med beskattede midler. Selvstændige og dermed også campingpladsejerne er typisk enkeltmandsfirmaer og ikke ejet af et selskab. Her er indtægterne noget anderledes skruet sammen. Som campingpladsejer har du sikkert bolig på campingpladsen. Du har adgang til campingpladsens telefon. Dit forbrug af el, vand og varme betales over driften. Det samme med biludgifterne. Det er også muligt at hente de fornødne dagligvarer i butikken. Selvfølgeligt er dette ikke gratis. Der skal betales skat af værdierne, som beskrevet tidligere. Du betaler også skat af virksomhedens fortjeneste. Grundet afskrivninger vil der ikke være tale om det store skattemæssige beløb, der skal betales de første år. Tangloppen For at opretholde en rimelig levestandard skønner vi, at der er brug for ca. kr til de private fornødenheder, der ikke hentes i virksomheden. Det øvrige overskud vil blive afsat til opsparing eller fornyelse/større vedligeholdelser i virksomheden. Hvordan planlægger du din hverdag. Som forpagter eller campingpladsejer er du selvstændig med License to your own life - rettigheden til at planlægge din 18

19 hverdag. Der er ingen chef, der forlanger eller kontrollerer. Du har selv ansvaret for mængden og kvaliteten af din arbejdsindsats. Netop dette kan være en stor årsag til, at du købte/forpagtede en campingplads. Arbejdstiden som lønmodtager var måske ikke til de store udfordringer, hvorfor trangen til selv at skabe kvalitet i arbejdslivet samtidig med at stå til ansvar over for egne evner, var medvirkende til dette valg i karrieren. Årets gang som campingpladsejer. Der er ikke to dage, der er ens som campingpladsejer. Det er i virkeligheden campingpladsen, der bestemmer hverdagen. Dette skal tages meget bogstaveligt. Set over et kalenderår er de forskellige perioder meget - forskellige. Op til jul og højtid. Et juletræ med lys ved indkørslen varsler, at her bor mennesker og barnlige sjæle. Hvem siger, at jeres private juletræ skal stå inde i stuen? Det kan vel lige så godt stå ude og signalere til forbikørende sammen med skiltet: pingpladsen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle! Holbæk Mellem jul og nytår bruges tiden til at skrive (håndskrevne) julekort til fastliggerne fra 19

20 sidste år med et på gensyn næste år Januar og februar måneder er en periode, hvor der også er tid til sociale arrangementer, samt pleje af den øvrige familie og venner. pladsen er lukket, og det er ikke nødvendigt med den fysiske tilstedeværelse. Telefon og mails kan klares via smartphones. Vinter gør også, at det ikke er muligt at gøre det store, udvendigt. Er det nødvendigt med en renovering af servicebygninger, hytter, butik eller receptionen er det oplagt at bruge de to måneder af året til dette. Marts måned står gerne i klargøringens tegn. Der skal gøres hovedrent. Købes ind til butikken og ansættes personale. Hjemmesiden skal trimmes med nye tilbud og mængden af reservationer øges. Udskift af slidte skilte såvel som vimpler/flag. Tangloppen Omkring 1. april eller til påske åbnes pladsen. Fastliggere finder deres pladser. I påsken kan der også være turister, meget afhængig af vejret. Butikken er åben, og pladsens gæster er fulde af forhåbninger til sæsonen. Det er vigtigt at pladsen ikke bærer præg af ufuldendte projekter. Indvendige renoveringer skal være afsluttet. Så kan det godt være, at det stadig trænger til en del malearbejde udvendigt, men der er stadig masser af tid. Tag dig tid til dine gæster. De har glædet sig til at komme på besøg og forventer en 20

21 hjertelig modtagelse, hvor service er i højsædet. Inviter på gratis rundstykker og kaffe. Det er en sikker succes. Byd velkommen og fortæl om kommende tiltag. Så er sæsonen startet på en god måde. Herefter er der mange hverdage til at trimme pladsen. Mal udvendigt. Fjern ukrudt i hækkene. Start beplantningen af blomster og sørg for, at dine campingarealer viser sig fra deres absolut bedste side. Det er et stort arbejde men er med til at give det bedste indtryk. Har du swimmingpool, er tiden nu kommet til at teste anlægget, som gerne tages i anvendelse omkring midten af juni. Indtil pinse er der ikke mange gæster i hverdagen. Derfor er der god tid til at klargøre alt inden hovedsæsonen. Mellem påske og pinse er der flere ekstra fridage, som, såfremt vejret tillader det, er gode campingdage. Nogle bruger ligefrem egne feriedage for at få en forlænget weekend. Som campingpladsejer skal du være forberedt på dette. Holbæk fjord Efter pinse begynder det så småt med daglige campister. Her er der stor forskel fra område til område. Vejret er også en afgørende faktor. Det er nu slut med de store arbejdsopgaver og forandringer. Dagene bliver mere og mere hektiske. 21

22 Bookingerne bliver flere og flere. Omsætningen i butikken er øgende, og serviceringen af dine gæster mere tidskrævende. Hovedsæsonen nærmer sig. Omsætningen øges dag for dag. pladsen begynder at summe af liv. Det hele kulminerer i uge 29 og 30, hvor alle sejl er sat, samtidig med at kursen er skarp. Selvom du er på - hver dag - fra morgen til nat, gør den rigtige planlægning, at du ikke er stresset eller træt. Du kan nogle gange være helt høj af aktiviteterne. Glæden ved at være i front med en succes, der skaber glæde og gode oplevelser, samtidig med en fornuftig indtægt, giver dig de ekstra kræfter. Du skal dog være forberedt på, at det hele stopper meget pludseligt. En søndag aften, gerne i begyndelsen af august, er de fleste gæster væk. Du opdager det sikkert ikke før mandag formiddag, hvor dine gæster mangler. Der er langt mellem besøgene i informationen og butikken. Askehøj Nu kan du virkelig mærke din træthed. Lysten til bare at sove i 24 timer virker appellerende. Du bevæger dig ned på den lille klinge. De næste dage bruges på at puste ud, og efterhånden finder du nye kræfter. Disse bruges på at reparere de faciliteter, der ikke har klaret hovedsæsonen. Samtidigt skal der stadig klippes græs, blomsterne vandes og pladsen klargøres til eftersæsonens gæster. Det skal ikke være nogen 22

23 hemmelighed, at du følger dig brugt. Du glæder dig til at afslutte sæsonen. Glem det! Eftersæsonens gæster skal også have en ordentlig service. Du vil især den første sæson opleve, at trætheden ikke sådan forsvinder. Det er vigtigt, at du bruger resten af august og september til at klargøre og reparere de værste eftervirkninger fra den travle højsæson. Det er mest udvendigt, du skal have fokus. Indvendig vedligeholdelse kan klares i vinterperioden. Samtidigt skal der tages stilling til næste års markedsføring. Ønsker du at annoncere i forskellige kataloger, skal dette bestilles i august/september. Det er vigtigt at holde for øje, at du ikke længere kan klare en arbejdsuge på omkring timer. Du er både fysisk og mental træt, og det vil være formålstjenligt at skære dit timeantal ned til et mere normalt leje. Tiden nærmer sig afslutningen på sæsonen, og gøremålene aftager i stigende grad. Nyd det, du har ærlig fortjent et pusterum. Ud fra indtjeningen skal kommende investeringer og fornyelser planlægges. Endeligt kan 23 Askehøj

24 dørene låses, og tiden er kommet til belønningen ferie. Ferien må ikke glemmes. Tag væk! Ellers risikeret du blot, at du bare fortsætter dit arbejde. Du skal have en genopladning for at finde ny energi. Din familie og du alle - har brug for at gøre ting sammen, som I værdisætter. Brug en måned til at forkæle jer selv og nyd hinandens selskab. November og december bruges til budgetlægning, organisatoriske forhold som møder/generalforsamling, indsigt i nye trends og muligheder. Møde med banken for gennemgang af sæsonens indtjening og næste års budget. Der er også tid til social pleje af familie og venner. Året slutter, og du kan tage hul på nye udfordringer og muligheder. - samt glæde dig til gensynet med de mange gengangere fra sæsonen året før. Velkommen som campingpladsejer! Hans Korsgaard. mægler Hans Korsgaard Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B Ry 24 CVR Tlf Tak til de i denne publikation viste campingpladser. Design, redigering: Andersen-Farmer Publishing 2013

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Mange af vore sommerhuse trænger til en kærlig hånd. Det ses straks, når man på en vilkårlig hjemmeside for sommerhusudlejning

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Boligsalg med BoligOne

Boligsalg med BoligOne Boligsalg med BoligOne Vælg BoligOne Hvad enten du ønsker at sælge din bolig selv eller inddrage en mægler i salgsforløbet, kan BoligOne hjælpe dig. Du starter nemlig fra en gratis salgsrådgivning. Hos

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Black, World Elite MasterCard

Black, World Elite MasterCard B L A C K U D V A L G T S P E C I E L T T I L D I G Black, World Elite MasterCard Transparent paper Transparent paper N O R D E A B L A C K Kortet er altid godt at have med på rejsen. Det giver dig fordele

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010 - SIDE 1 DCUs ER OG TAKSTER 2010 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 Ørneredevej 35, 8270 Højbjerg

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Projektgrundlag for Jyderup Fondens etablering af restaurant, vandrehjem og campingplads ved Skarresø i Jyderup Udarbejdet af arbejdsgruppen for Jyderup

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu.

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu. P R O J E K T B E S K R I V E L S E Jeg har indrettet mange ferieboliger herhjemme og nogle enkelte i Frankrig og Italien...med hjerte, som har givet mig ideen til det projekt, jeg beskriver på de kommende

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående. vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering,

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående. vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, STOR GODT BELIGGENDE GRUND! FREDSHOLMVEJ 11, 3460 BIRKERØD Bolig m2: 75 Grund m2: Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 1952 Sag: 035V3513091 Energi: G 1.193 Kontant/Udb.: 2.600.000/130.000 Brutto/netto: 16.532/15.093

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Sådan sælger du din bolig i Bulgarien - hurtigt og til en god pris Guide i 6 nemme trin. TRIN 1 Udbyd din bolig til salg om foråret

Sådan sælger du din bolig i Bulgarien - hurtigt og til en god pris Guide i 6 nemme trin. TRIN 1 Udbyd din bolig til salg om foråret TRIN 1 Udbyd din bolig til salg om foråret TRIN 2 Vælg kun en ejendomsmægler TRIN 3 Vær fornuftig når du bestemmer prisen TRIN 4 Sælg med en fuldmagt TRIN 5 Gør boligen salgsklar TRIN 6 Kontakt din ejendomsmægler

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

Thomas Valsted ny mand pa ho lde

Thomas Valsted ny mand pa ho lde VI SÆLGER LAND OG BY 1 KLAR TIL AT SÆLGE BÅDE LAND OG BY Thomas Valsted ny mand pa ho lde t Mød et stærkere Agriteam Varde Mød Thomas, den nye mand på holdet Fortsat succes med landbruget Hvorfor vælge

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere