REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS"

Transkript

1 REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

2 Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen Forsidefoto: Indsats mod lomme- og tricktyverier i den indre by, maj 2011 Marts VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

3 01 FORORD 2011 har været et år præget af forandringens vinde. Der er gennemført en historisk omorganisering af Københavns Politi. Det har krævet rigtig mange kræfter og en stor indsats af alle. Al forandring er svær, men jeg er glad for, at forandringsprocessen alt i alt er gået godt. Fra alle sider er der vist fleksibilitet og en vilje til at få forandringen til at lykkes. Vi har lagt skinnerne til et fremtidens Københavns Politi, som vil kunne levere helt nye og enestående resultater hvad enten det drejer sig om det centrale beredskab, det nye lokalpoliti eller andre af vores indsatser og politioperationer. I forbindelse med omorganiseringen og forandringsprocessen glæder det mig, at vi i 2011 i Københavns Politi har kunnet prioritere ansættelsessikkerheden og trygheden på arbejdspladsen. Vi har i modsætning til mange andre politikredse været så dygtige og heldige, at vi ikke har behøvet at afskedige medarbejdere. Det har ligget mig og den øverste ledelse meget på sinde, for nok er det vigtigt at holde budgetterne, men hvert stillingsnummer dækker over et dedikeret menneske, der bruger størstedelen af de vågne timer på at tjene Københavns Politi og Københavns borgere og gæster. Samtidig med, at vi alle har brugt mange kræfter på at gennemgå forandringer, er det lykkedes for os at skabe nogle overordentligt fine driftsresultater. Det er meget imponerende, for det er en gammel sandhed, at forandringsprocesser koster på driftssiden. Kriminalitetsniveauet i København i 2011 målt i antal anmeldelser inden for den borgervendte kriminalitet er desværre steget med 18,8 % fra anmeldelser i 2010 til anmeldelser i Når dette er sagt, så har vi på nogle kerneområder opnået særdeles gode resultater. Vi er en af de få kredse i landet, der har haft held til markant at nedbringe antallet af indbrud, og samtidig er rigtig mange tyveknægte røget bag tremmer. Antallet af anmeldelser vedr. indbrud i villa og lignende (1.638 anmeldelser) er faldet med 8 % i forhold til 2010, og antallet af anmeldelser af indbrud i lejlighed (3.317 anmeldelser) er faldet med 15 % i samme periode. På bandeområdet er det lykkedes at fastholde det massive pres mod bandemedlemmerne. I det første halvår af 2011 var der 16 skudepisoder, hvor tre personer blev dræbt, mens der i det sidste halvår kun var 3 skudepisoder med få kvæstede. Denne tendens skal selvfølgelig forsøges fastholdt med et fortsat markant pres på bandegrupperingerne. Indsatsen i 2011 har ført til domfældelse af 56 rockere og 55 bandemedlemmer, og de er samlet idømt 380 års fængsel. Københavns Politi har desuden gennemført en række målrettede indsatser mod specifikke kriminalitetsområder i løbet af Det drejer sig bl.a. om indsatser mod prostitutionen og dens bagmænd, mod gaderøverier og mod lommetyverier i indre by. På trods af disse målrettede indsatser er antallet af anmeldelser steget kraftigt når det gælder gaderøverier og lommetyverier. Antallet af gaderøverier (841) er steget med 28 % i forhold til 2010, og antallet af lommetyverier (18.567) er steget med 32 % i forhold til Derudover har der også været fokus på skattesager, udlændingekontrol og trafiksikkerhed. I forbindelse med trafiksikkerheden er statistikken for antallet af ulykker og tilskadekomne særdeles positiv, idet der er sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2010 omkom 17 personer i trafikken og 249 kom alvorligt til skade. Tilsvarende tal for 2011 viser 7 dræbte og 220 tilskadekomne. Københavns Politi har i 2011 behandlet en række spektakulære enkeltsager, og her tænkes specielt på sagerne om Amagermanden og ROJ TV. Efterforskningen mod Amagermanden begyndte tilbage i september 2010, og han blev i december 2011 idømt fængsel på livstid. Den komplicerede efterforskning af ROJ TV og stationens kontakter til PKK begyndte allerede i 2005, og sagen fik sin afslutning i 2011, hvor retten bl.a. fandt det bevist, at tv-stationen var finansielt støttet af og under indflydelse af PKK. Der kan læses meget mere om disse to sager og flere andre spektakulære sager i denne beretning. Det centrale er, at Københavns Politi også i 2011 samlet set har leveret rigtig godt politiarbejde både mht. mængde og kvalitet. Ser vi frem på 2012, er det vigtigt at gøre sig klart, at vi så langt fra er færdige med forandringsprocessen. Rigtig meget af det, vi allerede har besluttet at gøre, skal fortsat indøves, rutineres og finpudses. Vi er som politi nødt til selv at være kritiske over for vores brug af ressourcer. Vi bliver som alle andre offentlige institutioner hele tiden nødt til at stramme op, spare og gøre tingene smartere og mere effektivt. Den ny flerårsaftale rummer mange positive takter. Aftalen fokuserer bl.a. på nogle indsatsområder, som vi kun kan være tilfredse med i København, nemlig banderne, de særligt udsatte boligområder og indbrudstyverierne. Det er områder, der flugter fint med det, vi i forvejen prioriterer i København. Begivenhederne i Norge i sommeren 2011 minder os om, hvor vigtigt det er, at vi er parat, hvis terroren skulle ramme København. Vi skal tage højde for det værst tænkelige, og derfor vil beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og uddannelse for vores nye beredskab være en vigtig del af dagsordenen i Jeg vil samtidig med udsendelsen af denne virksomhedsberetning gerne takke samtlige medarbejdere for en flot indsats i det forløbne år. VIRKSOMHEDSBERETNING

4 Politidirektør Johan Reimann ved uddeling af dusører til borgere, der har hjulpet politiet 4 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

5 02 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 02 Indholdsfortegnelse 5 03 Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation mv Københavns Politis mål for Opfyldelse af resultatmål Analyse af kriminalitetsniveau, sagsbehandlingstider, resultatlønskontrakt Kredsrådssamarbejde Københavns Politis indsats over for unge Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet samt nærpolitiindsatsen Politiindsatsen fra Station Amager, Station Bellahøj og Station City, herunder Din Betjent Indsatsen mod den organiserede kriminalitet og den banderelateret kriminalitet Herunder eksempler på behandlede sager i bandekonflikten og narkotikasager Indsatsen mod den personfarlige kriminalitet Herunder eksempler på behandlede sager vedr. brand, drab, røveri og kvindehandel, fx Amagermanden og ROJ TV Indsatsen mod den økonomiske kriminalitet og særlovskriminalitet Herunder eksempler på behandlede sager vedr. særlov og økonomisk kriminalitet Indsatsen på færdselsområdet Konfliktråd Økonomi Statistik anmeldelsesstatistik for Københavns Politikreds VIRKSOMHEDSBERETNING

6 Københavns Politikreds Københavns Politikreds er inddelt i tre stationsområder: Station Amager Station Bellahøj Station City 6 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

7 03 OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN Københavns Politi omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver. Samtidig varetager Københavns Politi nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Den daglige politibetjening foregår fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal lokal-/nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er ca. 750 tjenestegørende på Politigården i København. Politigården er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigården. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de knap indbyggere ankommer der hver dag et stort antal besøgende, turister og pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlere anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret knap køretøjer i Københavns politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste år har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for Parkering under Københavns kommune årligt udskriver omtrent parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns Kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert år ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år mere end turister med krydstogtskibe (300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv. I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten. Der er fire fængsler i København: Vestre Fængsel, Blegdamsvejens fængsel, fængslet på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt negativt stærke fanger, samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten. Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet. Seneste eksempel på dette er IOC s olympiske kongres og FN s klimakonference i 2009, og i 2012 er dele af EU s formandskab lagt i København København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser, lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i København, hvor tendensen gennem de seneste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med FCK s fodboldkampe. København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Mange forhold hvoraf nogle få er nævnt herover medfører, at medarbejderne i Københavns Politi pålægges opgaver, der ikke VIRKSOMHEDSBERETNING

8 i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er som tidligere nævnt chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse består af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er den højst chargerede politimand i Københavns Politi, og han er chef for den politimæssige del af organisationen dvs. de københavnske politistationer og specialafdelinger. Chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet her til højre. Organisationen er inddelt i tre søjler: en søjle for anklagemyndigheden, en søjle for den politimæssige del af Københavns Politi og en søjle for den administrative del. Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt på fire forskellige områder: 1. Politistationerne Station Amager, Bellahøj og City 2. Efterforskningsenheden Afdeling I, II og III 3. Beredskabsenheden Beredskab Vagtcentral Færdselsafdeling Specialstøtteafdeling 4. Stabsenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Eftersøgningsafdeling Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som yder juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hver advokatur har tilknyttet et antal juridiske medarbejdere og et antal kontoransatte medarbejdere. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der refererer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: A. Politidirektørens sekretariat B. It-afdelingen C. Kommunikationsafdelingen Organisationsdiagram på næste side. Organisatorisk er Københavns Politi inddelt i tre søjler: En advokatursøjle (rød) En politimæssig søjle (gul) En administrativ søjle (grøn) 8 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

9 Organisationsdiagram for Københavns Politi 2012 Politidirektør Johan Reimann Chefanklager Carsten Egeberg Christensen Chefpolitiinspektør Jørn Aabye Stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller Administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen Anklagemyndighedens sekretariat Advokaturer Advokatur Amager Advokatur Bellahøj Advokatur City Advokatur for personfarlig kriminalitet Advokatur for økonomisk kriminalitet Advokatur for organiseret kriminalitet Task Force Øst Advokatur for særlovskriminalitet Særlige opgaver Dommervagten Stabschef, stedfortrædende cpi DKA Den Kriminalpræventive Afdeling Undervisningsafsnittet Informationsafsnittet Afsnittet for Stationernes kontaktfolk Politiets Ungdomsklub OPA Operativ planlægning og analyse Planlægningssektionen Sektionen for Tilladelser, Bevillinger og Våben Analysesektionen Eftersøgningsafdelingen Station Amager Stationsberedskabet Afdelingen for Anmeldelse og Visitation Lokalpolitiafdelingen Efterforskningsafdelingen Grænsekontrolafdeling Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet og Særlov Politistationerne Station Bellahøj Stationsberedskabet Afdelingen for Anmeldelse og Visitation Lokalpolitiafdelingen Efterforskningsafdelingen Efterforskningsenheden (Central efterforskning) Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet Afdelingen for Efterforskningsstøtte Beredskabsenheden (Beredskabet) Station City Stationsberedskabet Afdelingen for Anmeldelse og Visitation Lokalpolitiafdelingen Efterforskningsafdelingen Afdelingen for Organiseret Kriminalitet Alm. stedfortræderfunktioner ved politidirektørens forfald Ekstern repræsentation som politidirektørens repræsentant eller stedfortræder i forhold til faste udvalg og samarbejdsfora under ministerier, kommuner, interesseorganisationer mv. Juridisk sekretariat Juridiske sekretariatsopgaver PD s forkontor Servicefunktion A-meddelelser Kommunikationsafdelingen Informations- og kommunikationsstrategier Pressevisitering Internet og Intranet Grafisk kommunikation Besøg og arrangementer IT-Afdelingen IT service POLSAS service IT/WEB Udvikling Teleadministration Personaleafdelingen Polissektionen Press-sekretariat Personalesektionen Uddannelses- og Udviklingssektionen Udviklingsafsnit Uddannelsesafsnit Sektionen for Operativ Logistik Chaufførtjeneste Udrustningsdepot Besøgsafdeling Vestre Fængsel Arbejdsmiljøafsnittet APV Jobtilfredshedsundersøgelse Økonomiafdelingen Budgetsekretariat Bogholderisektion Intern revision og kontrol Drifts. og logistiksektionen Bygnings- og inventarafsnit Transportantrejser og tjenesterejser vognkontor og fleetmanager Post og Service Indfordrings- og hittegodssektion Beredskab Amager Administrationsog Driftssektion Indfordringskontoret Hittegods- og kostersektion Beredskab Bellahøj Vagtcentral og Servicecenter Færdselsafdelingen Specialstøtteafdelingen Beredskab City Servicecentret Vagtcentralen Trafiksektionen Operativ Sektion Udrykningssektion og Operativ Støtte Rytteri- og Politihundesektion Beredskabsfaglig Sektion VIRKSOMHEDSBERETNING 2011 Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, den 10 januar

10 Københavns Politis rytteri patruljerer på Strøget 10 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

11 04 KØBENHAVNS POLITIS MÅL FOR 2011 Målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver er Københavns Politi Danmarks største politikreds. Københavns Politi varetager samtidig meget forskelligartede og nogle af de mest indsatstunge opgaver samt særdeles omfattende efterforskninger. Københavns Politi er som følge heraf en virksomhed præget af mange målsætninger og indsatsområder, der spænder lige fra at betjene borgerne i enkeltsager over forskellige nationale og lokale fokusområder til en lang række understøttende og udviklende aktiviteter i forhold til at kunne løse de mangesidede opgaver bedst muligt. Kerneopgaven er dog i bred forstand at virke for tryghed, sikkerhed samt fred og orden i samfundet. En effektiv løsning af de mangesidede opgaver, der samtidig sikrer den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne, kræver, at der foretages en klar prioritering af opgaverne. Københavns Politis mål og strategier i 2011 afspejler denne prioritering. Mål og strategier tager i væsentligt omfang afsæt i centrale udmeldinger fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og suppleres med lokalt betonede områder, der fastlægges på baggrund af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens behov, dels politikredsens egne erfaringer. Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politis prioriteringer ikke er statiske, men at de til stadighed er til vurdering. Det forhold, at et givet område ikke er omtalt nedenfor, er således ikke udtryk for, at politiet ikke beskæftiger sig med det pågældende område. Den manglende tilstedeværelse på listen er blot udtryk for, at området ikke er undergivet en særlig fokus i Strategier og mål er opdelt på de 3 hovedsøjler, der findes i politikredsen (det politioperative område, anklagemyndighedens ansvarsområde og det administrative område). II. Politisøjlen Københavns Politi har på det politimæssige område følgende særlige fokusområder: Rockere og bander og disses kriminalitet Indbrud i privat beboelse Utryghed og kriminalitet i særligt udsatte boligområder Færdselsområdet Trygt natteliv Prostitutionens bagmænd Berigelseskriminalitet (simple tyverier), der forøves af særlige udlændingegrupper og andre. Der er opstillet følgende overordnede strategier og mål på de enkelte områder: Rockere og banderelateret kriminalitet I 2008 og 2009 blev borgernes tryghedsoplevelse utvivlsomt påvirket af, at der i København opstod en bandekonflikt med talrige skudattentater og andre voldelige opgør mellem de rivaliserende parter. Det førte til, at Københavns Politi og andre politikredse i hovedstadsområdet måtte give bandeindsatsen højeste prioritet. I 2010 er der opnået en anden tilstand med langt færre voldelige opgør af denne art, men i begyndelsen af 2011 opstod en ny situation, hvor primært banderne, dvs. bandemedlemmer med typisk anden etnisk oprindelse end dansk, indledte en ny konflikt af lignende art med overfald og skudepisoder. I de først to måneder af 2011 registrerede politiet således 21 hændelser af denne art, der kan henføres til konflikten, med 10 hændelser i Københavns politikreds og 11 hændelser i København Vestegns politikreds. Modsætningsforholdene og konfrontationerne vurderes fortsat grundlæggende at skyldes kampen om kriminelle markeder, herunder navnlig narkotikamarkedet. Endvidere vurderes konfrontationerne at være udtryk for, at de forskellige grupperinger positionerer sig over for hinanden i relation til territoriel status. Københavns Politi vurderer endvidere, at uoverensstemmelser af personlig karakter bidrager til modsætningsforholdene, og at de forskellige gruppers æresbegreber, selvforståelse og identitet indebærer krav om hævn over for modparten og dermed også bidrager selvstændigt til fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer. Det er i første række den strategiske hensigt med baggrund i den ovenfor beskrevne situation at søge at modvirke, at der opstår nye voldelige konflikter mellem grupperingerne, og at skabe tryghed for borgere i områder, der rammes af konflikterne. Det er endvidere den strategiske hensigt, at politiet gennem en kontinuerlig, intensiv og offensiv overvågning og efterforskning har et til stadighed opdateret efterretningsbillede og afdækker kriminelle handlinger begået af eller som påtænkes begået af personer med tilknytning til grupperingerne. Politiet skal i denne forbindelse gennem samarbejde med SKAT og andre relevante myndigheder søge at inddrage penge og andre materielle goder erhvervet ved strafbare handlinger hos disse personer (Al Capone-modellen). Det er tillige hensigten gennem et kontinuerligt, intensivt/offensivt samarbejde med andre myndigheder og interessenter at søge at forhindre, at børn og unge bliver VIRKSOMHEDSBERETNING

12 en del af eller får tilknytning til rockerklubber eller bander og/eller den kriminalitet, der udøves af disse. De strategiske mål er at: imødegå og forhindre voldelige opgør mellem personer med tilknytning til rockergrupper og bander og sikre tryghed for befolkningen sikre et konstant og fuldt opdateret efterretningsbillede fastholde strafferetlig og økonomisk efterforskning mod aktørerne også i perioder, hvor der ikke er erkendte voldelige opgør mellem grupperingerne anklageenheden i videst muligt omfang som støtte til efterforskninger anvender retsplejelovens muligheder for straffeprocessuelle tvangsindgreb anholdte søges varetægtsfængslet indtil dom og om muligt også efter dom, indtil afsoning kan finde sted bidrage til, at mindst 250 (175 for det Sjællandske område) registrerede rocker- eller bandemedlemmer kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede sikre en samfundsmæssig mobilisering mod og afstandtagen til rockernes og bandernes aktiviteter sikre at personer, der ikke er en del af konflikten, berøres mindst muligt af politiets indsats, herunder i forbindelse med gennemførelse af visitationer mv. medvirke til et forpligtende tværmyndighedsmæssigt samarbejde, medvirke til præventive aktiviteter, således at personer ikke rekrutteres til grupperingerne og udvikle metoder og best practice i forhold til indsatsmåder blandt andet gennem nyttiggørelse af erfaringerne fra bandeprojektet og arbejdet i følgestabe. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse, herunder øget fokus på den indbrudskriminalitet, der begås af udenlandske kriminelle uden fast tilknytning til Danmark Bekæmpelse af indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et fokusområde for Københavns Politi, ligesom bekæmpelse af den borgernære kriminalitet er et særligt prioriteret indsatsområde i politiets og anklagemyndighedens strategi for Det er den strategiske hensigt ved en koordineret, afpasset offensiv indsats at nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Det er det strategiske mål at: nedbringe antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse med mindst 2 procent i forhold til gennemsnittet af anmeldelser i 2008, 2009 og 2010 sikre en hurtig og tryghedsskabende indsats over for ofrene søge at dæmpe antallet af anmeldte indbrud ved at iværksætte frihedsberøvende foranstaltninger over for aktive indbrudstyve ved at anklageenheden i videst muligt omfang søger af få gennemført varetægtsfængsling af anholdte gerningsmænd anklageenheden i videst muligt omfang søger at få gennemført hovedforhandlingen, mens varetægtsfængslingen står på bidrage til og sikre en bred koordinering af indsatsen imellem politikredsene. Indsats mod utryghed og kriminalitet i særligt udsatte boligområder Regeringens handlingsplan Ghettoen tilbage til samfundet udpeger 10 særligt udsatte boligområder i Københavns politikreds. Disse boligområder er: Akacieparken Aldersrogade Bispeparken Blågården Gadelandet/Husumgård Hørgården Lundtoftegade Mjølnerparken Sjælør Boulevard og Tingbjerg/Utterslevhuse Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en afpasset offensiv indsats og ved tilstedeværelse, synlighed, forebyggelse og efterforskning i samarbejde med eksterne interessenter og med lokalsamfundet forebygger samt bekæmper kriminaliteten og utrygheden i de 10 særligt udsatte boligområder og den kriminalitet, der udgår fra disse boligområder. Det er tillige hensigten gennem et kontinuerligt og intensivt samarbejde med andre myndigheder og interessenter i øvrigt at forhindre, at især børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til miljøer, hvoraf kriminalitet og uroskabende adfærd udspringer. De strategiske mål for indsatsen er, at: antallet af sigtelser i forhold til antal anmeldelser om kriminalitet (overtrædelse af straffeloven) i de 10 områder bliver forøget sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltalerejsning i sager vedrørende overtrædelse af straffeloven i videst muligt omfang er mindre end 2 måneder fastlægge procedurer, der i bevismæssigt klare sager mod unge under 18 år for vold eller anden alvorlig kriminalitet sikrer en særlig hurtig sagsbehandling, hvor politiet så vidt muligt færdiggør sagen inden for 7 dage og herefter sender sagen til kommunen ( 7+7- proceduren ). 12 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

13 Københavns Politi vil desuden med baggrund i det aktuelle trusselsbillede opstille mål for: politiets indsats over for de mest aktive kriminelle og/eller utryghedsskabende personer bosiddende i området (Top 20-indsats) politiets tilstedeværelse og synlighed i området politiets forebyggende og kriminalpræventive indsats i området og bekæmpelse af øvrig konkret utryghedsskabende adfærd og lignende i området, eksempelvis i forhold til udvikling i antal sigtelser for overtrædelse af andre love end straffeloven, jf. det lokale trusselsbillede. Christiania-indsatsen videreføres med henblik på primært at sikre en begrænsning i salget af hash fra salgsboder i området. Færdselsområdet Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi i 2011 fastholder et højt indsatsniveau i den samlede færdselssikkerhedsindsats med fokus på de aktiviteter, der særligt bidrager til, at borgerne kan bevæge sig trygt og sikkert i den københavnske trafik. I kontrolindsatsen skal der i særlig grad være fokus på trafikfarlig adfærd herunder hensynsløs og forulempende kørsel, hvad enten der er tale om ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer, strøjræsere i biler eller cyklister, der i lyskryds kører frem mod rødt lys. Trafiksikkerheden og fremkommeligheden i den centrale del af Københavns Kommune er i 2011 stærkt påvirket af arbejdet med udbygning af Metroen, nyetablering af vejanlæg, herunder cykelstier og gangbroer, og ikke mindst fornyelse af vandog varmeforsyningen. Disse forhold gør det påkrævet, at Københavns Politi i sin færdselsindsats har særlig fokus på trafikafvikling, færdselsregulering og kontrol med skiltning og anden vejafmærkning i forbindelse med anlægsarbejder. Det er det strategiske mål, at: antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken bliver reduceret gennemføre en målrettet og konsekvent kontrolindsats, der begrænser hensynsløs og forulempende kørsel og særlig trafikfarlig adfærd opfylde nationalt fastsatte mål for kontrol af tunge køretøjer og for serviceydelser på køreprøveområdet og bidrage til at sikre fremkommelighed og en smidig trafikafvikling i politikredsen. Trygt natteliv Der er et overordnet mål for Københavns Politi, at den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet skal nedbringes. København og politikredsen som helhed skal være en tryg by at bo og færdes i på alle tidspunkter af døgnet. Fra 2007 har der i politikredsen været ekstra stor fokus på at sikre et trygt natteliv bl.a. gennem målrettet og synlig politiindsats på steder og tidspunkter, hvor der er en større forekomst af hændelser i form af voldelige overfald, slagsmål og anden uorden. Den strategiske hensigt er, at Københavns Politi i 2011 viderefører sin indsats på dette område ved at gennemføre målrettet og synlig patruljering i aften- og nattetimerne på særligt udsatte steder for herved at opnå en effekt i form af færre forbrydelser, men også i forhold til personer og grupperinger, der oftest under påvirkning af rusmidler skaber utryghed og giver anledning til uorden. Det er det strategiske mål at: nedbringe antallet af anmeldelser om vold, gaderøveri og hærværk i såkaldte hot spot-områder mest muligt og mindst til et niveau, der er lavere end det gennemsnitlige niveau for de samme områder i perioden forøge den synlige og tryghedsskabende politiindsats i aften- og nattetimerne med særlig fokus på de særlige hot spot-områder i bymiljøet gennemføre målrettet værtshuskontrol, der skal forhindre hård udskænkning og udskænkning til mindreårige samt forhindre ungegruppers uroskabende adfærd i værtshusmiljøet og forhindre narkotikasalg eller anden kriminalitet/adfærd, der er utryghedsskabende og generer borgerne. Indsats mod prostitutionens bagmænd Indsatsen mod kvindehandel og mod prostitutionens bagmænd har i de seneste år været et højt prioriteret indsatsområde for Københavns Politi. I 2006 udsendte Rigspolitiet en strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd, hvorved der blev fastlagt en overordnet ramme for, hvorledes indsatsen mod kvindehandel og rufferi yderligere kan intensiveres. Strategien indgår som en del af København Politis fortsatte indsats på området. Strategien har bl.a. som målsætning at sikre, at der gennemføres en intensiv politimæssig indsats mod strafbare forhold i forbindelse med prostitution. Samarbejde mellem politiet og andre relevante myndigheder samt organisationer mv., der kan bidrage til indsatsen mod prostitutionens bagmænd, indgår som et fast element i denne strategi. Der blev i 2008 i Københavns Politi etableret en specialgruppe til bekæmpelse af organiseret prostitution og kvindehandel, og denne gruppe er i dag det centrale omdrejningspunkt for en systematisk indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om VIRKSOMHEDSBERETNING

14 prostitutionsmiljøet til brug for efterforskning og kontrolvirksomhed. Den strategiske hensigt er, at København Politi i 2011 viderefører indsatsen mod prostitutionens bagmænd som et særligt fokusområde, hvor det skal sikres, at der iværksættes og gennemføres en afpasset offensiv, målrettet og effektiv efterforskningsmæssig indsats baseret på systematisk kontrolvirksomhed samt på indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om prostitutionsmiljøet i politikredsen, herunder i forhold til escortvirksomhed. Det er det strategiske mål at: fastholde og udbygge kendskabet til prostitutionsmiljøet i København opretholde den styrkede politimæssige efterforskningsindsats mod de personer, der står bag organiseret prostitution og handel med kvinder med henblik på retsforfølgning af disse bagmænd gennemføre målrettede kontrolaktioner i prostitutionsmiljøet blandt andet med henblik på at skabe grundlag for afdækning af tvang og voldsudøvelse mod prostituerede kvinder og fastholde samarbejdet med eksterne organisationer og grupper herunder de sociale myndigheder. Indsats mod berigelseskriminalitet (simple tyverier), der forøves af særlige udlændingegrupper og andre København og hovedstadsområdet har som andre storbyområder en særlig tiltrækningskraft på udlændinge og udlændingegrupper, der ernærer sig ved kriminalitet, eller som på anden måde skaffer sig midler til dagen og vejen gennem ulovligt arbejde, tuskhandel, tiggeri eller lignende. Udlændinge og udlændingegrupperinger af denne art udgør en stigende andel af de personer, der bliver sigtet for berigelseskriminalitet i form af for eksempel indbrud i privat beboelse, lommetyverier, bedrageri og andet misbrug af kreditkort, ligesom de pågældende ofte skaber utryghed og er til ulempe i forretningscentre og andre offentlige rum så som rejseterminaler, parkanlæg, strøggader mv. Københavns Politi har i 2010 gennemført et antal politiaktioner mod særlige udlændingegrupper, der opholdt sig i Danmark uden lovligt opholdsgrundlag, og som førte til udvisning eller afvisning af de pågældende efter udlændingelovens bestemmelser. Den strategiske hensigt er, at Københavns Politi i 2011 som et delområde i bekæmpelsen af den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet intensiverer den politimæssige kontrol- og efterforskningsindsats mod disse særlige grupper af udlændinge. Efterforskninger har bl.a. dokumenteret, at såkaldte østkriminelle i et vist omfang pendler mellem eksempelvis de skandinaviske lande, og at de har et stort netværk i andre europæiske lande. Det er det strategiske mål at: nedbringe antallet af anmeldelser om tyveri (lommetyverier, tyveri fra taske/ bagage, tyveri på banegårde/lufthavne o.a.) med mindst 2 procent i forhold til gennemsnittet af anmeldelser i 2008, 2009 og 2010 gennemføre målrettet kontrol af opholdsgrundlag mv. for særlige grupper af udlændinge sikre hurtig og konsekvent indsats og retshåndhævelse med begæring om afvisning/udvisning af særlige udlændingegrupper, der begår kriminalitet i Danmark tilvejebringe et opdateret efterretningsbillede vedrørende opholdssteder mv. for særlige udlændingegrupper, der mistænkes for at begå kriminalitet eller som opholder sig ulovligt i Danmark og bidrage til og sikre en bred koordinering af indsatsen imellem politikredsene. III. Anklagesøjlen Københavns Politi har på det anklagemæssige område følgende særlige fokusområder: Mål- og resultatstyring Nedbringelse af antallet af aflyste retsmøder Lean Talentudvikling IV. Den administrative søjle De centrale administrative funktioner i Københavns Politi skal understøtte driften og udviklingen af politikredsens varetagelse af kerneopgaverne i henholdsvis politisøjlen og den lokale anklagemyndighed. Funktionerne løses af Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen samt It- og Kommunikationsafdelingen. Understøttelse af driften af kerneopgaverne sker bl.a. gennem personaleadministration, udarbejdelse og formidling af ledelsesinformation, økonomistyring og -forvaltning, logistik, it-drift og udvikling samt formidling og understøttelse af information og kommunikation. På det administrative område er der følgende særlige fokusområder : Nedbringelse af tilgodehavende frihed Nedbringelse af sygefravær 14 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

15 05 OPFYLDELSE AF RESULTATMÅL I aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011 forudsættes det, at politiet fastholder det samme politifaglige aktivitetsniveau som i de forgangne år. Københavns Politi har gennem hele året benyttet sig af den såkaldte PRES-model til monitering af produktionen i Modellen er bygget op omkring en indsatsside, hvor politikredsen årligt foretager en selvevaluering, bestående af en kvalitativ vurdering af organisatoriske tiltag inden for: Ledelse, Strategi og Planlægning, Medarbejdere, Samarbejde og Ressourcer samt Arbejdsgange, samt en resultatside omhandlende en kvalitativ analyse inden for områderne: Brugere og Borgere, Medarbejderresultater, Samfund og Nøgleresultater. Københavns Politi opnåede i 2011 en estimeret samlet PRES-score på 499 PRES-point mod 378 i PRES-punkterne 1-5 tildeles af Københavns Politi ultimo 2011 ved selvevaluering af kredsens mål, initiativer og opfyldelse, mens punkterne 6-9 pointtildeles på grundlag af faktuelle tal fra året samt analyser fra Rigspolitiet. Københavns Politi som organisation har i 2011 gennemgået store organisatoriske og effektiviseringsmæssige ændringer. Dette er sket som følge af budgetundersøgelsens effektiviseringskrav, og det ledelsesmæssige fokus har generelt i 2011 været på honorering af effektiviseringskravene i henhold til Rigspolitiets mandat. Der foreligger således ikke et reelt grundlag for udarbejdelse af en selvevaluering i henhold til de i PRES 1-5 fastlagte evalueringspunkter. For således ikke at påvirke det samlede PRES-resultat positivt eller negativt i 2011 blev det besluttet at videreføre resultatet af selvevalueringen for 2010 i Her opnåede Københavns Politi en samlet score på 154 point ud af 250 mulige. For at analysere på effektiviteten i politiet generelt måles der på forskellige effektivitetsparametre på resultatsiden i PRES-modellen, ud fra hvilke resultaterne beskrives i nedenstående. For så vidt angår den procentvise andel af straffelovssager, der afgøres inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, opnåede Københavns Politi i 2011 en markant fremgang i forhold til årsresultatet for Således blev der i 2011 registret en fældende afgørelse inden for fem måneder i 49,5 % af sagerne mod 44,4 % i København fik ikke tildelt PRES-point på målpunktet, da pointtildelingen påbegyndes ved 50 % af sagerne, men opnåede til trods herfor en markant forbedring på punktet i forhold til På samme måde måles der på den procentvise andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale er under to måneder. I 2010 opnåede Københavns Politi dette i 61,5 % af sagerne, mens resultatet ved udgangen af 2011 var 63,2 %. Det giver et samlet forbedring på 1,7 procentpoint i forhold til resultatet for I 2011 er den gennemsnitlige alder på verserende sager i Københavns Politi steget fra 435 dage til 443 dage, mens den gennemsnitlige alder på verserende sigtelser er faldet fra 337 dage til 305 dage. I begge tilfælde ligger Københavns Politi langt fra pointtildeling, hvor målkravet ligger på hhv. 270 dage for verserende sager og 220 dage på verserende sigtelser. Der er i 2011 ikke gennemført jobtilfredshedsundersøgelse i Politiet, hvorfor de opnåede resultater for 2010 på 30 PRES-point er videreført i Antallet af langtidssyge medarbejdere er i 2011 faldet fra 30 medarbejdere i december 2010 til 27 medarbejder ved udgangen af 2011, svarende til en fald på 10 %. Det betyder, at Københavns Politi langtidssygefravær pr. medarbejder i 2011 faldt 0,3 dag fra 3,2 til 2,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Samtidig blev korttidssygefraværet reduceret fra 7,4 dage pr. medarbejder til 7,2 dage pr. medarbejder. Kriminalitetsniveauet i Københavns politikreds målt i antal anmeldelser inden for den borgervendte kriminalitet er i 2011 steget med godt 18 % fra anmeldelser i 2010 til anmeldelser i 2011, mens der på landsplan kan konstateres en stigning på 0,6 %. Der måles ligeledes på antal afgørelser i forhold til anmeldelser på borgervendt kriminalitet. Københavns Politi opnåede i ,1 %, mod et målkrav på 90 %. For så vidt angår kriminalitetsniveau på øvrig straffelov ses et fald fra anmeldelser i 2010 til i 2011 svarende til et fald på 3,4% mod et fald på landsplan på 6,4 %. For afgørelser i forhold til anmeldelser på øvrig straffelov ligger Københavns Politi stadig væsentligt over landsgennemsnittet med en indekseret afgørelsesprocent på 124 % i forhold til landsgennemsnittet. I 2010 omkom 17 personer i trafikken, og 249 kom alvorligt til skade i Københavns Politikreds. Tilsvarende tal for 2011 viser 7 dræbte og 220 tilskadekomne. Resultatet er ualmindeligt lavt, kun overgået af 2009 med 4 dræbte og 233 alvorligt tilskadekomne i trafikken i Københavns Politikreds. Ved udgangen af 2010 Politi var den tilgodehavende frihed nedbragt til 1,6 timer pr. medarbejder i Københavns Politi. Målet for 2011 var en fastholdelse af det strategiske krav for 2010 med maksimalt 10 timers tilgodehavende frihed i gennemsnit pr. medarbejder. Det samlede resultat for 2011 endte på 9,2 timers tilgodehavende frihed VIRKSOMHEDSBERETNING

16 pr. medarbejder ved udgangen af december Københavns Politi anvendte 0,1 færre timer pr. medarbejder på de administrative konti i 2011 end i Dette til trods for effektiviseringsprocessen, hvor tidsforbruget generelt konteres på administrative konti. Resultatlønskontrakten og operative fokusområder 2011 Resultatlønskontrakten består hovedsageligt af en række mål, som har til formål at udmønte centralt fastsatte krav. Det omhandler krav, som indgår i Rigspolitichefens og Rigsadvokatens direktørkontrakter med Justitsministeriet, krav, som bl.a. følger af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2011 og finanslovsaftalerne, samt krav, der stammer fra politiets og anklagemyndighedens overordnede strategier. Fra 2010 indeholdt resultatlønskontrakterne ligeledes en række individuelt forhandlede mål, der tager udgangspunkt i de særlige udfordringer i de pågældende år for Københavns Politi. Denne mulighed er blevet udbygget i resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten for Politidirektøren var i 2011 inddelt i 11 overordnede mål med forskellig vægtning for opfyldelse af kontrakten. De to tungeste dimensioner i 2011, Sagsbehandlingstider i straffesager og Fokus på større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet udgør 30 % af den samlede vægtning i resultatlønskontrakten. Københavns Politis resultat for punktet Sagsbehandlingstider i straffesager viste, at Københavns Politi rejste tiltale indenfor 2 måneder efter sigtelsestidspunktet i 65 % af straffelovssagerne mod et målkrav på 65 %. Samtidig nedbragtes den gennemsnitlige varighed på de 20 % ældste sigtelser fra 908 dage primo 2011 til 894 dage med udgangen af Ved udgangen af 2011 blev der rejst tiltale senest en måned efter sigtelsestidspunktet i 68,5 % af voldssagerne mod et krav på 65 %, og der gik gennemsnitligt 36,5 dage fra sigtelse til tiltale i voldssagerne mod et krav på 50 dage. Omhandlende fokus på større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet har Københavns Politi rettidigt indsendt status på fremdriften til Statsadvokaten og iværksat efterforskning af samtlige modtagne underretninger vedrørende hvidvaskning. I 2011 har fremdriften i de større sager samtidig fulgt milepælsplanerne, og muligheden for beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra sagerne er vurderet. Endelig har Københavns Politi rejst tiltaler vedrørende økonomisk kriminalitet mod et målkrav på tiltaler. Sammenlagt estimeres det, at Københavns Politi målopfylder dimensionen. I resultatlønskontrakten vægter dimensionerne Borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet, Indbrud i beboelse Rocker- og bandekriminalitet, Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder samt Straffesagsproduktionen hver med 10 % af de samlede resultat. Vedrørende den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet målopfylder Københavns Politi ikke på 3 ud af 9 punkter. Herunder er antallet af anmeldelser omhandlende vold og gaderøverier i de 10 særligt udpegede områder steget med 8,7 % mod et krav om et fald på 15 % ved fuld målopfyldelse. Ligeledes er sigtelsesprocenten i de 10 særligt udpegede områder opgjort til 45 % mod et krav på 47 % og antallet af anmeldelser om tyveri er steget med 37 % mod et krav om et fald på 3 % i forhold til sigtelsesprocenten for Derimod er sigtelsesprocenten vedrørende tyveri steget til 3,9 % i 2011 mod et krav på 3,5 %. Escortbranchen i Københavns Politi er kortlagt, og der er gennemført 15 målrettede indsatser mod bordelvirksomhed mod et krav på 10 indsatser. Samtidig hermed er gennemført 5 indsatser mod gadeprostitution svarende til målkravet. Målpunktet indbrud i beboelse har i 2011 i Københavns Politi, som i resten af landets politikredse, haft særskilt bevågenhed. I Københavns Politi blev der registreret anmeldelser i 2011 mod anmeldelser i gennemsnit i perioden , svarende til et fald på 13%. Dog er sigtelsesprocenten faldet fra et gennemsnit på 14,6 % i til 10,2 % i Da sigtelsesprocenten er et målkrav, der kun udløses, hvis målkravet vedrørende antallet af anmeldelser ikke honoreres, målopfylder Københavns Politi dimensionen. I lighed med indsatsen mod indbrud i privat beboelse har der i 2011 været særligt fokus på indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet. Københavns Politi honorerer alle kravene i resultatkontraktens dimension 3 i Herunder har der på Sjælland kontinuerligt været fængslet ca. 225 rocker-/ bandemedlemmer mod et målkrav på 175, der er iværksat samarbejde med SKAT og SØK i forhold til efterforskning med Al Capone-modellen, der er iværksat forebyggende indsats mod rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøerne og undervist på skolerne, der er anvendt PED pointsystemet i alle større fremadrettede efterforskninger mod rocker- og bandegrupperingerne, og der er oprettet en kildehåndteringsgruppe samt uddannet 40 kildeførere i Københavns Politi. 16 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

17 I Københavns Politi er der udpeget 10 særligt udsatte boligområder (SUB). Inden for disse har Københavns Politi rejst sigtelser i 25 % af alle straffelovsanmeldelserne mod et krav på 23,6 %, og der er udarbejdet lokale operationsplaner for indsatsen for alle områderne. Derimod målopfylder Københavns Politi ikke målkravet om, at der i 65% af straffelovssigtelserne skal rejses tiltale inden for 2 måneder. Her målopfylder Københavns Politi i 55 % af sagerne. Omhandlende produktionen af straffelovssager har Københavns Politi i 2011 produceret tiltaler mod et målkrav på tiltaler. Sagsproduktionen af straffelovssager er samlet forbedret med 3,9 % mod et målkrav på en forøgning med 2,5 %. Omhandlende sagsproduktionen af straffesager opnåede Københavns Politi en produktion på sammenlagt tiltaler i 2011 mod et målkrav på De sidste 4 punkter i resultatlønskontrakten 2011, Borgerkontakt, Køre- og hviletid samt konfliktrådsordningen, Effektivitet i anklagemyndigheden samt Effektivisering i straffesagsbehandlingen, vægtes hver især med 5 % af resultatlønskontraktens samlede opfyldelse. Københavns Politi er under dimensionen borgerkontakt pålagt, at mindst 95 % af samtlige telefonopkald i Servicecentret besvares indenfor 2 minutter. I 2011 blev 96,6 % af alle opkaldene besvaret inden for dette tidsrum. I 2011 blev der gennemført vejkontroller af tungekøretøjer mod et målkrav på vejkontroller. Samtidig blev der gennemført 73 konfliktrådssessioner mod et målkrav på 60. Resultaterne svarer til fuld målopfyldelse af dimension 6 køre- og hviletid samt konfliktrådsordningen. Københavns Politis lokale anklagemyndighed skulle i 2011 producere vægtede tiltaler, svarende til en forøgelse på 4 % i forhold til Ved udgangen af 2011 havde den lokale anklagemyndighed produceret vægtede tiltaler. Der er således også inden for dimensionen effektivitet i anklagemyndigheden sket fuld målopfyldelse i Endeligt vurderes der ligeledes, i tilknytning til resultatlønskontraktens dimension 11, effektivisering i straffesagsbehandlingen, at være sket fuld målopfyldelse. Således er iværksatte Lean-projekter vedrørende sagsstyring færdiggjort og evaluering af projekterne fremsendt til Rigsadvokaten, der er udarbejdet og drøftet et projektoplæg vedrørende større Lean-projekter med Rigsadvokaten, planlagte Lean-projekter er igangsat i henhold til de udarbejdede planer og evalueringer fremsendt til Rigsadvokaten og endelig er der opstillet produktionsmål på månedsbasis for de enkelte advokaturer. VIRKSOMHEDSBERETNING

18 Din Betjent på Nørrebro 18 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

19 06 KREDSRÅDSSAMARBEJDE Efter retsplejelovens 113 skal der årligt af politidirektøren, efter forudgående drøftelse i kredsrådet, offentliggøres en samarbejdsplan, der blandt andet skal beskrive de overordnede rammer for politiets samarbejde med og inddragelse af relevante samarbejdsparter i kommunerne og lokalsamfundet under skyldig hensyntagen til de lokale forhold, således at det gensidigt forpligtende samarbejde tager udgangspunkt i lokale behov, muligheder og forhold. Det er i denne forbindelse kredsrådets opgave at sikre sammenhæng mellem den vedtagne samarbejdsplan og kommunernes politik på en række områder, herunder sundhedsforebyggelse, misbrugspolitik, ungdomspolitik, undervisning, sociale indsatser over for børn og unge og fritidspolitik. Den overordnede strategi for politi og anklagemyndighed er gældende for perioden Af strategien fremgår det, at den væsentligste opgave for politiet og anklagemyndigheden er at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. Som led i udmøntningen af denne strategi er det hensigten, at såvel den gode udvikling i borgerbetjeningen som bekæmpelsen af rocker- og bandekriminaliteten fastholdes, ligesom politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgerrettede kriminalitet skal opretholde og udbygge den tillid, som befolkningen har til politiet. De økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden i 2011 Den indgåede finanslovsaftale for politiet og anklagemyndigheden i 2011 vedrørte i modsætning til tidligere års aftaler alene en 1-årig periode. Den 1-årige aftale indebærer overordnet set, at politiet i 2011 påbegyndte første fase af implementeringen af de nævnte effektiviseringsforslag fra budgetanalysen, samtidig med at det politifaglige aktivitetsniveau blev fastholdt. Aftalen indebar blandt andet, at der blev afsat midler til at videreføre den intensiverede indsats mod rocker- og bandemiljøet og den forbedrede borgerbetjening med servicecentrene. Hovedpunkterne i aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2011 og de initiativer, der skulle videreføres, var: Etableringen af servicecentrene i politikredsen Den intensive indsats mod rocker- og bandekriminalitet Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet Fastholdelse af responstiderne. Særligt for så vidt angår Københavns Politi går effektiviseringsprojektet i øvrigt kort ud på at centralisere beredskabet og disponeringsfunktionen, HR- og OPA- (Operativ Planlægning og Analyse) ressourcer samt sammenlægning af Station Amager og Station Lufthavnen. De overordnede målsætninger Rigspolitiet og Rigsadvokaten fastsætter i den årlige resultatlønskontrakt for politidirektørerne en række krav, der vil influere på kredsenes mål for det pågældende år. Udgangspunktet for målopstillingen i resultatlønskontrakterne i 2011 er som indledningsvist nævnt de mål og fokusområder, der er fastlagt i udkast til en overordnet strategi for politi og anklagemyndighed for Resultatlønskontrakten for 2011 fokuserer på følgende forhold: Sagsbehandlingstid i straffesager Politikredsens straffesagsproduktion Effektivitet i anklagemyndigheden Fokus på større sager vedrørende økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet Kredsspecifikt mål for den lokale anklagemyndighed De udpegede kredsspecifikke indsatsområder, der skal supplere de nationalt udpegede indsatsområder, er følgende: Færdselsindsats Trygt natteliv Kontrol med særlige udlændingegrupper Forbedret borgerbetjening, der indebærer, at borgerne hurtigt skal kunne få telefonisk kontakt med politiet og få den hjælp og vejledning, de behøver. Ovennævnte forhold afspejler sig naturligt i Københavns Politis mål og strategier for 2011, der kan ses i beretningen på side 11. Målene og strategierne tager i vidt omfang afsæt i centrale udmeldinger fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, men suppleres herudover med lokalt forankrede målsætninger/fokusområder, som fastlægges med baggrund i lokale myndigheders, div. samarbejdspartneres og lokalbefolkningens behov, hvilket i løbet af året kan medføre en omlægning og prioritering, som tager højde for udviklingen i samfundet. Kredsrådet for Københavns Politikreds Kredsrådet fungerer som det øverste strategiske forum, hvor der kan drøftes såvel spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation som spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det er herunder vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse. Kredsrådet skal løbende sikre sig overblik over kriminalitetssituationen og udviklingen i politikredsen og på denne baggrund vurdere, hvilke foranstaltninger der eventuelt som fællesprojekt bør iværksættes. Der skal afholdes 4 møder årligt i Kredsrådet. Det er Københavns Politis helt klare opfattelse, at disse møder i meget høj grad bidrager til at styrke samarbejdet på tværs i hele politikredsen, der i alt omfatter fire VIRKSOMHEDSBERETNING

20 kommuner. Ud over en gensidig og mere generel orientering omkring projekter og planer mv. i kommunerne og i politiet danner møderne også grundlag for drøftelse af mere aktuelle emner, såsom situationen omkring skyderier og bandekonflikt, narkotikahandel, videoovervågning, prostitution på Vesterbro og problemer på Christiania og lokalt relaterede problemer i øvrigt i de enkelte kommuner. I forbindelse med drøftelsen af de enkelte problemstillinger søges altid tilvejebragt løsningsmodeller, der i fornødent omfang bør munde ud i, at samarbejdsparterne giver tilsagn om at yde deres bistand/ støtte. Dette gælder eksempelvis både i forbindelse med de ovenfor nævnte aktuelle emner og andre mere lokalt prægede problemer. Sådanne drøftelser vil efter omstændighederne føre til, at de relevante medlemmer af kredsrådet efterfølgende sammen deltager i lokale arrangementer, hvor problemløsninger kan søges opnået sammen med lokale aktører, herunder med borgerne i et bestemt område. I forbindelse med samarbejdet i kredsrådet etableres og udbygges både nye og igangværende fora og fælles projekter, såsom f. eks. Center for Sikker By i Københavns Kommune og en række tværsektorielle netværk i øvrigt. I tilknytning hertil er udviklet et tryghedsindeks, der løbende tager temperaturen på tryghedsniveauet i København. På baggrund af anbefalinger afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet i betænkning nr. 1508/2009 indgår det blandt tiltagene i regeringsudspillet fra oktober 2009, at politidirektørerne skulle tage initiativ til oprettelse af ungesamråd i politikredsen efter drøftelse i kredsrådet. På kredsrådsmødet den 14. september 2010 blev det drøftet, hvorledes politikredsens ungesamråd skulle organiseres, og der var enighed om, at ungesamrådet skulle organiseres under Københavns Kommune. Lokalråd I forbindelse med politireformen og indførelse af kredsråd blev der samtidig lagt op til, at det kommunale og politimæssige samarbejde i hver kommune blev forankret i et samarbejdsforum benævnt som lokalråd. I Københavns Politikreds blev det sammen med de kommunale samarbejdspartnere besluttet at fortsætte arbejdet i de allerede eksisterende og velfungerende samarbejdsfora mellem kommune og politi bortset fra Frederiksberg Kommune, hvor der var et ønske om at oprette et egentligt lokalråd. Særlige banderåd I forbindelse med regeringens initiativer vedrørende indsatsen mod den aktuelle bandekonflikt blev der i 2009 oprettet særlige lokale banderåd. Banderådene er fora, hvor man løbende kan drøfte konkrete tryghedsskabende tiltag og initiativer, der kan målrette og uddybe den lokale præventive indsats for at bryde tilgangen til banderne. Fokus skal være på helt unge potentielle bandemedlemmer. Som udgangspunkt skal sociale myndigheder, skoler, lokale beboerrepræsentanter, repræsentanter for fritidsklubber mv., fædregrupper og andre lokale netværksgrupper deltage i samarbejdet. Der er i Københavns Politikreds oprettet i alt 4 banderåd. Den aktuelle bandekonflikt udgør et ganske særligt utryghedsskabende problem. På den baggrund er der etableret et særligt samarbejde i regi af Sikker By-indsatsen, der har til formål at styrke indsatsen med henblik på at forebygge kriminalitet og rekruttering til uro- og utryghedsskabende grupper. I 2010 etableredes et bandeexitprogram, hvor man allerede det første år visiterede 40 unge, der ønskede at komme ud af bandemiljøet. Arbejdet i dette program fortsættes, og i tilknytning hertil har regeringen med udsendelsen af en rammemodel lagt op til et styrket myndighedssamarbejde i forhold til bande- og rockermedlemmer, som ønsker at forlade det kriminelle miljø. Et område, hvor der efter Københavns Politis opfattelse kan være grundlag for en yderligere intensivering af samarbejdet, relaterer sig til bandemedlemmers modtagelse af sociale ydelser. Et forstærket og effektivt samarbejde på netop dette område vil kunne have en ikke ubetydelig effekt i forhold til den bredspektrede indsats, der bør rettes mod de mere toneangivende bandemedlemmer. En indsats på dette område vil sammen med den såkaldte Al Capone-model kunne have en stor effekt. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Et af de mest centrale punkter, hvor politiet og samarbejdsparterne har en fælles interesse i at etablere et intenst samarbejde, er det kriminalitetsforebyggende arbejde. I dette arbejde indgår alle aktører, der har indflydelse på en eventuel kriminalitetsudvikling, herunder navnlig skoler, socialforvaltning, familie og det psykiatriske system, men også boligforeninger, grundejerforeninger og fritids-/sportsforeninger. I denne sammenhæng indgår navnlig SSP-samarbejdet og PSP-samarbejdet, som er lokalt forankret i politikredsen. Efter en ændring af retsplejelovens 114, stk. 1, i 2010 skal Kriminalforsorgen fremover indgå formelt i SSP-samarbejdet, således at Kriminalforsorgens erfaring og ekspertise med at håndtere unge lovovertrædere udnyttes i tilknytning til det kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er en forudsætning på dette område, at der eksisterer et tæt samarbejde for at sikre en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. 20 VIRKSOMHEDSBERETNING 2011

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Indledning 2012 vil for Københavns Politis vedkommende være karakteriseret ved at være et ganske særligt krævende år i forhold til den økonomiske ramme, der

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit FYNS POLITI Virksomhedsplan 2011 Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit Indhold Indledning...3 1.0. Baggrund og forudsætninger...4 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet.

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet. Justitsministeriet Dato: 9. oktober 2008 Dok.: FRM40809 Sagnr.: 2008-154-0151 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C, D, E og F fra Folketingets Retsudvalg (Alm.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården.

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården. 10. april 2014 J.nr. 0100-10279-00030-14 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds den 27. februar 2014 på Politigården. Dagsorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Retsudvalg den 16. september 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Retsudvalg den 16. september 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2016-0035-0374 Dok.: 2124681 UDKAST

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

KØBENHAVNS. Overordnede målsætninger 2010

KØBENHAVNS. Overordnede målsætninger 2010 KØBENHAVNS Overordnede målsætninger 2010 Løsning af de borgervendte opgaveområder, der i særdeleshed fremstår som utryghedsskabende for borgerne Optimering af driftsopgaver med særligt øje for opfyldelse

Læs mere

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007 JANUAR 2008 EFTERFORSKNINGS- AFDELINGEN Nationalt Efterforskningscenter (NEC) Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Statusrapport

Læs mere

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN 29. januar 2015 J.nr. 0100-10279-00014-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 POLITIDIREKTØREN 31. januar 2009 Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 Indledning Efter de omfattende Politireform-projektarbejder i 2006 og 2007 overgik Østjyllands Politi til sin nye organisering

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2012 Indhold Indledning til årsberetningen 4 Rammer for årets indsats 5 Den politiske ramme

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere