Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015"

Transkript

1 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere frivillige på stor skala og med høj synlighed. Etablering af hjemmeside, visuel identitet og tilmeldingssystem (september/oktober) Koordinering af indhold til hjemmesiden magistratsafdelingerne byder ind med frivillige aktiviteter (oktober-marts) Markedsføring opstarter reelt set fra oktober, men med fuldt fokus på jan/februar/marts hvor størstedelen af tilmeldingerne vil forekomme og aftagerne er på plads. Facebook Reklamesøjler Bannerophængning Hvem gør hvad Udvalget er nøglen til magistratsafdelingerne og skal sørge for at magistratsafdelingerne melder aktiviteter ind, som frivillige kan tilmelde sig via hjemmesiden. Åbningstale på rådhuspladsen d. 6. juni. Udvalget er med til at skyde dagen i gang. Fundamentet inddrager Medborgerskabsudvalget i omtale/tryksager/etc., som officiel samarbejdspartner på projektet. Hvad er første skridt At skabe en visuel identitet At få iværksat opsætning af tilmeldingssystem og website. Fundamentet ansætter projektleder, der bl.a. skal stå for mobilisering af afdelingernes deltagelse og bidrag til hjemmesiden Pressemeddelelse fælles udtalelse om hvad der skal ske og hvordan man kan melde sig til Hvordan aktiverer man frivillige på så stor en skala? Hvilke områder trækker størst opmærksomhed (socialt, miljø, kultur?) Vi vil få målbare resultater fra alle aftagere af det frivillige arbejde. Hvilke ressourcer bør kommunen styrke i kommunikationen med frivillige Koblingen til udsatte borgere o Hvad fik de ud af det? o Hvordan kan vi få dem til at deltage? Aftagerforholdet hvordan kan vi iværksætte en bredde i aftagere og hvad får de ud af det? Fundamentet udarbejder både evaluering og målbarhedsskala, samt konkrete læringsmidler fra processen. Særlige Forhold Udvalget ansøges om kr. til hhv. webudvikling, tilmeldingssystem og visuel identitet og projektansættelse. Bevillingen skal effektueres pr. 1. september og er en forudsætning for gennemførelse af projektet. Hvornår mødes vi næste gang Steffen Rasmussen inviteres til møde i Medborgerskabsudvalget i løbet af efteråret med henblik på orientering og status på projektet. 1

2 Smart mobilitet, 08/08/2014 Gustav Friis D E Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Hvem gør hvad Hvad er første skridt Særlige Forhold En campingvogn i den aarhusianske trafik er egentlig et sjældent syn, når man tænker over det. I den kommende tid vil man dog kunne opleve en dråbeformet en af slagsen rundt omkring i Aarhus som en del af projekt Smart Mobilitet. Det rullende laboratorium skal skabe indsigt i trafikanternes adfærd og teste alternative løsninger af den trafikale udfordring, der følger med byens positive vækst. Målet er bedre fremkommelighed og et bedre byliv for aarhusianerne, der selv skal være med i udviklingen. Campingvognen besøger beboere i en forstad, i bynær bebyggelse samt unge studerende og kommunale medarbejdere, og de fire testmålgrupper inviteres indenfor for at bidrage med viden og idéer. I forbindelse med afholdelse af Den Europæiske Mobilitetsuge (www.mobilityweek.eu) starter projektet op med tre events, der henvender sig til projektets målgrupper. Her vil Smart mobilitet campingvognen for første gang være at finde i bybilledet (ud over en gæsteoptræden under festugen). Formålet med de tre events er at skabe synlighed blandt målgrupperne om projektet der omkring samme periode vil gennemføre transportvane- og værdiundersøgelser blandt målgrupperne. Projekt smart mobilitet er en allerede etableret øvebane hvor nye måder at kommunikere med borgerne på afprøves. Vanens magt er stor, og tager man i dag bilen på arbejde, kan det at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik. Projekt smart mobilitet tror på at vanerne kun ændres, hvis borgerne er med til at skabe løsningerne. Derfor kommer meget af projektet også til at handle om den direkte dialog og samskabelse. Medborgerskabsudvalget inviteres med til at iagttage og benytte de udviklede dialogprincipper i det fremadrettede arbejde. Første skridt er planlægningen af de tre events, men vi foreslår at medborgerskabsudvalget først inddrages på et senere tidspunkt i projektet, når eventuelle børnesygdomme er i dialogprocessen er kureret. Smart mobilitet fokuserer på en række kernebegreber: innovation, kommunikation og dokumentation. Det betyder også at de kommunikative midler der tages i brug i projektet med henblik på at ændre transportvaner effektvurderes. Men det skønnes også at de kommunikative virkemidlers effekt ikke nødvendigvis er direkte (borgerne ændrer ikke transportmiddel som en konsekvens af de kommunikative midler), men måske bliver borgerne opmærksomme på at man gennem projektet kan skabe noget der kan give et incitament til at ændre vanerne. Denne effekt vil projektet også gerne kunne dokumentere så der som en del af projektet kan laves et idékatalog til hvilke initiativer og hvilken kommunikation og dialog der skal satses på fremadrettet. Medborgerskabsudvalget kan bidrage i forhold til evalueringen. Smart mobilitet benytter sig af den europæiske evalueringsmodel MaxSUMO. (www.epomm.eu) Center for Byudvikling og Mobilitet står bag projekt Smart Mobilitet, som er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje og Trafikstyrelsen. Projektet blev igangsat den 1. april 2014 og løber over de næste tre år. Projektets kerne er fire konkrete projekter, som skal analysere transportadfærden i en forstad, et bynært etagebyggeri, unge studerendes transportadfærd samt kommunens egne medarbejderes adfærd. Næste møde Efteråret 2014 Hovedkræfterne bag projektet er et tværfagligt team bestående af en civilingeniør, en landskabsarkitekt og en antropolog. Herudover er der tilknyttet kræfter fra Klimasekretariatet, Sundhed og Omsorg samt en følgegruppe med repræsentanter fra forskellige magistrater samt Odense Kommune, Københavns Kommune, rådgivningsog konsulentvirksomheder, trafikselskaber, universiteter og Region Midt. 2

3 Lån lidt hygge i Mindeparken Pernille T. Villesen Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Kommunen kan sammen med borgerne i forhold til affald opnå en fælles forståelse af, hvilke værdier, der er vigtige når man færdes i byens rum. Værdien af, byen er et fælleseje og at vi derved skal passe på den, så andre også får en god oplevelse. Denne følelse er er eksemplificeret på et mikroplan med lån lidt hygge, hvor grills og stole er fælles i Mindeparken. Du kan låne dem og skal dermed også passe på dem og aflevere dem tilbage igen i god stand. Der skal altså være en fælles overensstemmelse i forhold til ansvar og oplevelse. Ting der efterlades kan bruges igen af andre. Affald der efterlades skaber bare en dårlig stemning og det har ingen lyst til at blive mødt med. Vi er konkret i gang i Mindeparken med lån lidt hygge og under processen samler vi viden. Vi spørger gæsterne, entreprenøren og vores egne embedsfolk. Den viden vi indsamler, skal videreformidles internt i kommunen, så vi på tværs af afdelinger og magistrater får rykket os en tak nærmere et fælles billede af, hvad man kan borgere og kommune sammen. Det vil sige: - Et roadshow som vi skal rundt med i forskellige afdelinger - En transportabel pop-up park, som eksemplificerer det delte ansvar og værdier. Et tale-ud-fra-objekt Hvem gør hvad - PV kører projekt - Siff Erdmann evaluerer og spørger brugergrupper - PV sætter sammen med kommunikationskollegaer projektet op - PV træffer aftaler med andre afdelinger om roadshow - Medborgerskabet kunne arbejde aktivt for at styrke det fælles billede af kommunens tilgang til borgerne endnu mere - Medborgerskabsudvalget kunne i talesætte vove-kulturen. Det er ok at vove, det er ikke ok ikke at vove. Hvis medarbejderens projekt falder trods vovning, er det op på hesten igen. Vi har IKKE nul-fejlskultur. Vigtig pointe for medborgerskabsudvalget at arbejde for, da det set fra min position er en stor barrierer for mange. Hvad er første skridt Projektet i Mindeparken kører sommeren Vol. 2 kommer til at køre i Evalueringen i Mindeparken, under implementeringen, er i gang. Projektet skal kunne vise, hvordan inddragelse af borgere kan bruges til at flytte og ændre adfærd og syn på fælles udfordringer. I dette tilfælde affald og engangsgriller. Grundlæggende forventer jeg, at det bagvedliggende værdisæt om tillid, ejerskab, inddragelse og aktivisme bliver taget frem og holdt ved siden af en evt. succes i projektet. Jeg forventer en stor portion læring afledt af koblingen mellem et praktisk kørt projekt ledet af en skrivebordsmedarbejder. Særlige Forhold Tidsforbruget var/er den sorte hest. Der er afsat ca. 100 timer Innovationsmidler: kr. plus fra forvaltningen Et stort benspænd har været arbejdstiden for seniormedarbejderen, som helst vil arbejde om aftenen og i weekenden, hvilket også er bedst for projektet. Her er jeg stødt på udfordringer med fagbevægelsen. Den udfordring har taget mange timer og diplomatisk sans. Er ikke løst endnu. Hvornår mødes vi Vi mødes hele tiden ; ) 3

4 Servicetjek af aktivitetsstøtteordning 8/ Morten Pedersen, Sport & Fritid Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Via inddragelse af Medborgerskabsudvalget forventes følgende: - Sparring og feedback fra aktør der ikke er direkte part på området - Erfaringer og viden som kan indgå som en del af bredere - Tilførsel af metode, ideer og viden fra øvrige områder der kan bruges fremadrettet i forhold til øvrige processer Sport & Fritid skal som en del af Sport og Fritidspolitikken lave et serviceeftersyn af aktivitetsstøtteordningen. Som en del af dette er der en række forskellige emner og forhold der skal vurderes og drøftes forud for en revideret tilskudsmodel og regler. Denne drøftelse skal ske i et samspil med relevante aktører og foreninger på området med henblik på at behandle emnet og problemstillingerne grundigt forud for evt. vedtagelse af reviderede regler. Som et led i denne proces, planlægger Sport & Fritid at afholde et debat-møde med inddragelse af foreninger og interesseorganisationer og folkeoplysningsudvalg. Dagsordenen for mødet vil være oplæg og drøftelse af ca. 2 centrale temaer i forhold til området. Temadrøftelsen skal være med til at danne grundlag for den endelige indstilling til en revideret tilskudsmodel. I forbindelse med mødet vil der være særligt fokus på at få involveret alle de forskellige typer af foreninger der modtager aktivitetsstøtte og få disse til at være en del af drøftelserne. Hvem gør hvad Sport & Fritid står for selve planlægningen og afvikling af mødet. Evt. med hjælp fra proceskonsulent. Sport & Fritid står for afrapportering af erfaringer til medborgerskabsudvalg efterfølgende. Medborgerskabsudvalget yder evt. tilskud til debat-mødet. 1-2 repræsentanter fra Medborgerskabsudvalget indgår evt. i sparring med Sport & Fritid forud for mødet i forhold til planlægning og inddragelse af foreninger Medborgerskabsudvalget deltager evt. med 1-2 repræsentanter i debat-mødet med henblik på at observere indgå i dialog med Sport & Fritid efterfølgende om erfaringerne fra afvikling af mødet. Hvad er første skridt Særlige Forhold - Koordinering med den nedsatte arbejdsgruppe i regi af Sport & Fritid - Orientering og endelig aftale med Medborgerskabsudvalget - Udvikling af indhold, oplæg og invitation til mødet - Hvordan når man ud til alle forskellige foreninger og gør det interessant for dem at tage del i drøftelserne - Hvordan arbejder man på at alle fremmødte tager aktivt del i drøftelserne på mødet - Hvordan kommunikerer man efterfølgende resultaterne fra mødet ud til foreninger, politisk system mm. Debat-mødet afvikles primo oktober. Sport & Fritid ansøger medborgerskabsudvalget om kr. i tilskud til afvikling af mødet. Tilskuddet skal være med til at dække udgifter til proceskonsulent, mødelokaler, forplejning og oplægsholdere. Næste møde? 4

5 Håbets Allé Niels Schwartz Chef Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Hvad kan vi sammen Undersøge nye måder/veje til borgersamarbejde med udsatte grupper dem der ellers ikke deltager eller føler sig inviteret. Udvalget kan være med til at fremhæve Håbets Allé som et eksperimentarium hvor nye former for inddragelse, samarbejde og samskabelse med udsatte grupper prøves af. Hvad skal vi konkret i gang med Konkrete udviklingsprojekter Rejse diskussionen om inklusion af udsatte grupper, eksempelvis ifm. o priming af festugearrangementet o sammenskudsgilderne o lokalplanernes udformning o fora om social bæredygtighed, og byens modstandsdygtighed (social kapital) Hvem gør hvad Udvalget påtager sig at rejse diskussionen om byens evne til at inkludere udsatte grupper. Socialforvaltningen identificerer konkrete aktiviteter som udvalget kan indhente læring fra. Hvad er første skridt Medborgerskabsudvalgets sekretariaet mødes med projektleder Kim Kromann om konkret(e) nedslag i udviklingen af Håbets Allé, som kunne have interesse og relevans for udvalget. Særlige Forhold Hvornår mødes vi næste gang Læring om hvilke præmisser, der gør sig gældende når man samarbejder med udsatte unge. Teatertruppen De Splittergale bidrager til Aarhus Festuge med en sigøjnerfestival på Godsbane arealet d August. I et samarbejde mellem Socialforvaltningen og VIA sættes der fokus på udsatte gruppers potentiale.? 5

6 Langtidsledige tager téten Anne Marie Frederiksen Fællessekretariatet Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade Aarhus c Tel: mobil: Mail: Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Afprøve en idé gennem et pilotprojekt Eksperimentere på et område, hvor der ikke er tradition for det. Et pilotprojekt for borgere Afvikles i efteråret 2014 Hvem gør hvad Hvad er første skridt Medborgerskabsudvalget og Jobcenteret er afsendere på en invitation til de borgere der skal være del af forsøget Medborgerskabsudvalget interviewer borgerne med henblik på at få viden om forsøgets mere kvalitative effekter. MSB udarbejder en mere detaljeret projektbeskrivelse MSB udvælger målgruppe MSB udarbejder materiale, der afspejler klippekortet Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder en invitation til målgruppen, som Medborgerskabsudvalget bliver medunderskriver på (invitationen er sendt med som bilag). Medborgerskabsudvalget sætter et lille hold der arbejder med projektet Særlige Forhold Lære fra dem uden lang uddannelse om hvad der motiverer dem i forhold til at komme i job. Borger til borger perspektivet. Hvordan kan borgere være formidlere af andre borgeres oplevelser af og med systemet. Målgruppe: faglærte + ufaglærte. Vi vil gerne have fat i nogle uden længerevarende uddannelse. Målgruppen skal ikke opleve det for overvældende at blive interviewet. I interview-gruppen skal der være en overvægt af borgere fra Medborgerskabsudvalget - men ikke for mange tilstede i det hele taget. Hvornår mødes vi næste gang? Bemærk: Invitation til informationsmøde om projekt langtidsledige tager teten er vedlagt som bilag. 6

7 Landsbypolitik for Aarhus Kommune Julie Stubbe Jensen, Lone Dannerby Paulsen, Heidi Milan Bilenberg, Ledelsessekretariatet, Teknik og Miljø, Rådhuset Hvad kan vi sammen (Hvad går det ud på, hvad kan vi gøre sammen som vi ikke kan gøre alene?) Hvad skal vi konkret i gang med Byrådet har i januar 2014 behandlet et beslutningsforslag fra SF om at udarbejde en landsbypolitik for Aarhus Kommune. Beslutningsforslaget er pt. sendt til udtagelse i Teknik og Miljø. Status på Landsbypolitikken er, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø er ved at undersøge, om der er behov for en reel Landsbypolitik for Aarhus Kommune. I slutningen af august afholder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø derfor et møde med de andre magistratsafdelinger, hvor det undersøges, hvad en eventuel Landsbypolitik kan indeholde. Hvem gør hvad Medborgerskabsudvalget afventer status på ovenstående. Hvad er første skridt (Hvad er forventningerne til ) Særlige (Tid, økonomi, jura, andet?) Forhold Hvornår mødes vi næste gang 7

8 Medborgerhus i Åbyhøj Annemarie S. Zacho-Broe Chef for Medborgerskab og Folkesundhed Søren Frichsvej 36K. 1. sal lokale Åbyhøj tlf: / Hvad kan vi sammen Udfordre spillerummet for borgernes samarbejde med kommunen. Undersøge hvad der sker når vi slipper fri og gør borgerne (med)ansvarlige. Åbne op for en intern debat i kommunen om den generelle udfordring ved aktivt medborgerskab, der ligger i at slippe kontrollen og lade borgerne komme mere på banen. Hvad skal vi konkret i gang med Vi skal finde ud af hvordan kommunen kan understøtte borgernes engagement og virkelyst ifm. etableringen af Medborgerhuset i Åbyhøj. Åbne dialogen mellem kommunen og borgerne i Åbyhøj (via bestyrelsen for Elværket i Åbyhøj) om hvordan et samarbejde om Medborgerhusets etablering og drift kan forme sig, hvor mulighederne afsøges sammen. Hvem gør hvad Udvalget foranlediger at borgerne og kommunen mødes ved at vælge casen som Hvad er første skridt øvebane MSO og Medborgerskabsudvalget inviterer til dialog mellem borgerne i Åbyhøj og Bygningsafdelingen i MSO. Udvalget deltager i dialogmødet med enkelte repræsentanter. Udvalget understøtter dialogen og samarbejdet mhp. at udfordre den gængse praksis. Udvalget stiller sine formidlingskanaler til rådighed og videreformidler erfaring i relevante fora for aktivt medborgerskab. Bygningsafdelingen i MSO tilkendegiver overfor borgerne i Åbyhøj, at kommunen er indstillet på et samarbejde med borgerne om etablering af Medborgerhuset. Dette gøres på foreningsmøde d. 2. september, som oplæg til et dialogmøde d. 9. eller 17. september kl Særlige Forhold MSO udarbejder udkast til invitation, som Medborgerskabsudvalget er medafsender på (vedlagt). Heraf vil det fremgå hvilken interesse udvalget har i at bringe parterne sammen og hensigten om at udfordre gældende praksis for samarbejde mellem borgere og kommune. Bygningsafdelingen påpeger, at der er brug for læring på området ift., hvordan aktivt medborgerskab tænkes sammen med de retningslinjer kommunen er givet som bygherre. MSO vil gerne melde erfaringer og læring ind til udvalget. Øvebanen vil være et praksiseksempel på hvordan kontrol og ansvar kan forhandles mellem kommune og borgere. Øvebanen kan med sit eksempel være med til at udvikle samarbejdskulturen mellem kommunen og borgerne i andre tilfælde. Bygningsafdelingen i MSO undersøger og klarlægger hvilke byrådsindstillinger, aftaler, licitationer og bevillinger der knytter sig til Medborgerhusets etablering. På den baggrund er det muligt at tage dialogen om hvordan den gængse praksis udfordres mest hensigtsmæssigt for alle parter Hvornår mødes vi næste gang Der afholdes dialogmøde d. 9. eller 17. september 2014 kl (datoen afklares inden udvalgsmøde d. 21. august) Bemærk: Invitation til Medborgerhus i Åbyhøj (elværket) er vedlagt som bilag. 8

9 Vært i eget hjem Annemarie S. Zacho-Broe Chef for Medborgerskab og Folkesundhed Søren Frichsvej 36K. 1. sal lokale Åbyhøj tlf: / Hvad kan vi sammen Udfordre tendensen til at kommunen siger nej, hvor man i stedet kunne sige ja. Og evt. sige ja, men Skabe en metode til at møde engagementet mere åbent Få flere til at være aktive i eget hjem (plejebolig) Skabe fælles dialog omkring emnet mellem fagfolk, pårørende og beboere Få kendskab til hinandens viden, ønsker, faglighed og erfaringer Finde fælles løsninger på dilemmaer Drøfte ønsker og forventninger til det kommunale ansvar for hygiejne, sundhed, borgerinddragelse Hvad skal vi konkret i gang med Finde de uopdyrkede muligheder for at være sammen som familie i plejeboligen mere konkret omkring måltider som fællesskab. Skabe den udviklende dialog, hvor vi i fællesskab finder de gode løsninger for alle parter. Hvem gør hvad Sundhed og Omsorg arrangerer et fælles dialogmøde, hvor rammer, erfaringer og ønsker indenfor emnet skitseres. Mødet har to formål. o 1. At skabe fælles viden og forståelse omkring emnet, herunder anerkende af hinandens roller, opgaver, ønsker og behov. o 2. At finde nye veje for, at beboere i plejeboligerne i højere grad får mulighed for, at være værter i eget hjem. Medborgerskabsudvalget er medafsender på invitation til dialogmødet. Medborgerskabsudvalget beslutter hvem fra udvalget der deltager i dialogmødet d. 30. september kl. 16:30-18:30. Medborgerskabsudvalget deltager i Mere menneske mindre system? d. 27. august hvis det er muligt. Læs mere om konferencen her: Hvad er første skridt Sundhed og Omsorg udarbejder udkast til fælles invitation til dialogmøde (vedlagt) Sundhed og Omsorg finder deltagere, med den fornødne faglige viden, samt gode ideer og erfaringer i at finde løsninger inden for de skitserede dilemmaer. Dialogmødet afholdes 30. september 2014 kl. 16:30-18:30 i en plejeboligenhed. Parterne arbejder hver især videre med de fremkomne ideer Fællestillidsmanden og en teamleder deltager i møde med medborgerskabsudvalget medio 2015, og fortæller om, hvordan de har arbejdet med at åbne op for deltagende gæster omkring maden i plejeboligerne. 9

10 Særlige Forhold At vi i fællesskab og med fælles forståelse kan finde frem til de bedste løsninger med borgeren i centrum. Et centralt emne omkring borgerinddragelse i og omkring madlavningen er hygiejneregler. De ansattes ansvar for at beboerne ikke bliver syge som følge af bakterier, madforgiftning mv. fylder en del. Dilemmaet er hvordan ansvar placeres, hvis pårørende og frivillige inddrages i madlavningen / adgang til køkkenet. Kan / vil beboere fx frakende sig den høje beskyttelsesgrad, som ligger i reglerne, og dermed selv tage ansvar for eventuelle fejl og mangler i hygiejnen.? Desuden har kommunen indgået indkøbsaftaler, som gør, at venner og bekendte ikke kan hjælpe med indkøb i det lokale indkøbscenter. I udvikling af muligheder for deltagende pårørende, er det frugtbart både at forholde sig til muligheder i borgerens eget hjem (selv boligen) og i fællesområderne (hvor beboerne normalt spiser). Hvornår mødes vi næste gang Dialogmøde d. 30. september kl. 16:30-18:30 Bemærk: Invitation til dialogmøde om vært i eget hjem er vedlagt som bilag 10

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Samarbejdspartner Emner Kontaktperson Borgmesterens Afdeling Kontaktperson i forhold til generelle sager, der vedrører borgmesteren Medborgerskabsudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Indhold Indhold... 2 Projektbeskrivelse... 3 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 1.1. Spisevenner baggrund for projektet... 3 2. Projektets

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kan venskaber designes? Styrkelse af relationer og skabelse af venskaber når borgernes hjem er i kommunens institutionslignende miljøer 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Samarbejdspartner: Emner: Kontaktperson: Borgmesterens Afdeling Kontaktperson i forhold til generelle sager, der vedrører borgmesteren Medborgerskabsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Plan over temamøder i 2016

Plan over temamøder i 2016 Plan over temamøder i 2016 Magistraten: Mag.møde Ansvarlig afd. Emne Kobling til Aarhusmål 18. januar MSO (og MBU, MTM) Demens også noget vi forebygger Demens er en lidelse, der påvirker bredt i vores

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Borgersamarbejde Version 2.0 i regi af DemocraCity Aarhus - Afsæt i Byrådsindstillingen Borgersamarbejde Version 2.0 Underskrevet af alle Rådmænd og direktører

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

NR. 3 JUNI 2016 KÆRE FORÆLDRE. God læselyst og ønsket om en god sommer.

NR. 3 JUNI 2016 KÆRE FORÆLDRE. God læselyst og ønsket om en god sommer. 1 NYHEDSBREV NYT OM HANDICAPOMRÅDET FOR BØRN NR. 3 JUNI 2016 UNGENETVÆRK I efteråret 2016 arrangeres et dialogarrangement for unge med handicap. Her vil de unge blive inviteret til at bidrage med input

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis?

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Overordnede mål At understøtte og fremme udviklingen af det gode og meningsfulde liv og af sundheden hos beboerne i Korskærparken. - Derfor vil vi tilbyde

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune

Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune Kære Partifælle Socialdemokraterne i Aarhus har i de sidste 100 år været den stærkeste drivkraft bag udviklingen af vores fantastiske by. Æren for

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT 07-10-2014 Sagsnr. 2014-0157885 Til Socialudvalget KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN Dokumentnr. 2014-0157885-7 Socialudvalget

Læs mere

Det er intensionen, at der snarest etableres et pissoir og etableres overdækning som alternativ til ophold i busskurene.

Det er intensionen, at der snarest etableres et pissoir og etableres overdækning som alternativ til ophold i busskurene. Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag til byrådsbeslutning fra den socialdemokratiske Byrådsgruppe og byrådsgruppen for Det Konservative Folkeparti om at gentænke

Læs mere

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. januar 2017 Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2017. 1. Resumé

Læs mere